De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs"

Transcriptie

1 De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar

2 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten gebruik maken van de onderwijsvoorzieningen in Vlaanderen. Deze studie is gebaseerd op tellingen die het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming jaarlijks uitvoert. De basis van deze telling ligt in het 'Verdrag over de samenwerking van cultuur, onderwijs, en welzijn tussen de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden', dat op 17 januari 1995 door de betrokken ministers werd ondertekend, het eerste zogenaamde GENT-akkoord. Op ambtelijk niveau wordt dit verdrag uitgevoerd door een reeks actieprogramma s voor het Gehele Europese Nederlandse Taalgebied (GENT). Het project waarbij de wederzijdse onderwijsmobiliteit wordt gevolgd is daar één van. Het beleidsmatige belang van dit project is in het GENT-6 akkoord van 13 oktober 2003 bevestigd. De telling, die bij de Nederlandse onderwijsinstellingen bekend is geworden als de grens-landtelling, werd zowel in Nederland als in Vlaanderen tweejaarlijks uitgevoerd en tot het schooljaar gepubliceerd in de brochure 'De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen'. Voor het schooljaar 2010/2011 werd in gezamenlijk overleg beslist de cijfers niet meer in een gemeenschappelijke brochure op te nemen, maar afzonderlijk beschikbaar te stellen. Voor Vlaanderen gebeurt dit via de website Voor Nederland moet men contact nemen met het Ministerie van OCW. Om de leesbaarheid van het rapport te verhogen wordt de term leerlingen gebruikt als verzamelbegrip, ook wanneer de gegevens mede betrekking hebben op hoger onderwijs. Bij het onderzoek naar de wederzijdse onderwijsparticipatie moeten we een onderscheid maken tussen twee groepen onderwijsdeelnemers: - Nederlanders die al in België wonen en daar ook naar school gaan. In de meeste gevallen wonen de ouders dan ook in België, vaak werken ze daar, nemen deel aan het sociale verkeer, betalen belasting, maar hebben hun oorspronkelijke nationaliteit behouden. - Degenen die wonen in Nederland, maar speciaal de grens oversteken om onderwijs te volgen. Dat is beleidsmatig een interessante groep, omdat voor deze groep de specifieke kenmerken van het onderwijs over de grens kennelijk doorslaggevend zijn voor hun keuze. Dat kan onder andere te maken hebben met het onderwijsaanbod, met de aard van het onderwijs, of met het ontbreken van bepaalde vormen van selectie, zoals loting. Wanneer in de tekst van dit rapport gesproken wordt over grensverkeer, of grensoverschrijdende onderwijsmobiliteit, dan wordt deze tweede groep bedoeld.

3 Aantal Vlaamse onderwijsinstellingen per onderwijsniveau Schooljaar Onderwijsniveau Aantal instellingen Gewoon basisonderwijs (1) Buitengewoon basisonderwijs (2) 191 Gewoon secundair onderwijs (3) 960 Buitengewoon secundair onderwijs (2) 111 HBO5 verpleegkunde (4) 20 Hogescholenonderwijs 22 Universitair onderwijs 7 Ambtshalve geregistreerde instellingen hoger onderwijs 5 Volwassenenonderwijs 111 Basiseducatie 13 Deeltijds kunstonderwijs 168 Totaal (1) Exclusief 8 Franstalige scholen. (2) Exclusief type 5-leerlingen. (3) Aan 42 van de 960 scholen voor gewoon secundair onderwijs is een centrum voor deeltijds onderwijs gehecht. Daarnaast zijn er nog 5 autonome centra voor deeltijds onderwijs. (4) 16 van de 960 scholen voor gewoon secundair onderwijs organiseren ook HBO5 verpleegkunde. Daarnaast zijn er nog 4 scholen die enkel HBO5 verpleegkunde inrichten. Naamgeving van de Vlaamse onderwijssoorten voor vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen 2010/2011 Onderwijsniveau Onderdelen Basisonderwijs Gewoon kleuteronderwijs Gewoon lager onderwijs Buitengewoon kleuteronderwijs Buitengewoon lager onderwijs Secundair onderwijs Voltijds gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Deeltijds beroepssecundair onderwijs HBO5 verpleegkunde (vroeger: vierde graad secundair onderwijs) Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Universitair onderwijs Volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Basiseducatie Deeltijds kunstonderwijs Deeltijds kunstonderwijs

4 Basis- en secundair onderwijs Werkwijze Voor het basis- en secundair onderwijs worden de data van de officiële registratie op 1 februari in alle door de overheid erkende en gesubsidieerde of gefinancierde scholen gebruikt. Deze registratie heeft betrekking op alle ingeschreven leerlingen. Het gegeven nationaliteit van de leerling is een onderdeel van bovengenoemde registratie. De Franstalige scholen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en de Franstalige afdelingen in sommige Nederlandstalige scholen worden buiten beschouwing gelaten. Om dubbeltellingen te vermijden worden de leerlingen in het buitengewoon onderwijs van het type 5, dit zijn langdurig zieke kinderen die tijdelijk in een ziekenhuisschool worden opgenomen, niet opgenomen in de tabellen.

5 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie Participatie van Nederlandse leerlingen aan het Vlaams basis- en secundair onderwijs. Schooljaar: Totaal Gewoon Kleuteronderwijs Buitengewoon Kleuteronderwijs Totaal kleuteronderwijs Procentuele verdeling Gewoon Kleuteronderwijs 14,65% 85,31% 0,04% Buitengewoon Kleuteronderwijs 23,68% 76,32% - Totaal kleuteronderwijs 15% 85% 0% Gewoon Lager Onderwijs Buitengewoon Lager Onderwijs Totaal lager onderwijs Gewoon Lager Onderwijs 13,42% 86,56% 0,02% Buitengewoon Lager Onderwijs 22,83% 77,17% - Totaal lager onderwijs 14% 86% 0% Totaal basisonderwijs Totaal basisonderwijs 14% 86% 0% Voltijds Gewoon Secundair Onderwijs Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs Buitengewoon Secundair Onderwijs Totaal secundair onderwijs Voltijds Gewoon Secundair Onderwijs 36,16% 63,61% 0,22% Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs 36,75% 62,65% 0,60% Buitengewoon Secundair Onderwijs 49,69% 50,00% 0,31% Totaal secundair onderwijs 37% 63% 0% Totaal basis- en secundair onderwijs Totaal basis- en secundair onderwijs 24% 76% 0% Totaal Nederland België HBO 5 verpleegkunde Procentuele verdeling Nederland België HBO 5 verpleegkunde 15,91% 84,09%

6 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - gewoon kleuteronderwijs Participatie van Nederlandse leerlingen Evolutietabel: 2002 tot 2010 Totaal Procentuele verdeling 22,11% 77,83% 0,06% 22,16% 77,81% 0,03% 22,20% 77,66% 0,14% 21,52% 77,49% 0,99% 21,26% 78,62% 0,12% 20,23% 79,73% 0,04% 17,01% 82,69% 0,30% 15,42% 84,39% 0,19% 14,65% 85,31% 0,04% Nederland België

7 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - buitengewoon kleuteronderwijs Participatie van Nederlandse leerlingen Evolutietabel: 2002 tot 2010 Totaal Nederland België Procentuele verdeling Nederland België 30,77% 69,23% 18,75% 81,25% 14,29% 85,71% 12,50% 87,50% 32,14% 67,86% 37,50% 62,50% 40,00% 60,00% 29,63% 70,37% 23,68% 76,32% Nederland België

8 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - gewoon lager onderwijs Participatie van Nederlandse leerlingen Evolutietabel: 2002 tot 2010 Totaal Procentuele verdeling 14,51% 85,36% 0,12% 13,86% 86,14% - 13,10% 86,84% 0,06% 12,54% 87,44% 0,02% 12,42% 87,58% - 13,20% 86,79% 0,01% 14,31% 85,67% 0,03% 14,27% 85,73% - 13,42% 86,56% 0,02% Nederland België

9 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - buitengewoon lager onderwijs Participatie van Nederlandse leerlingen Evolutietabel: 2002 tot 2010 Totaal Procentuele verdeling 28,12% 71,43% 0,45% 33,33% 66,67% - 32,88% 66,78% 0,34% 28,21% 71,51% 0,28% 26,54% 73,22% 0,24% 25,71% 74,29% - 24,95% 75,05% - 24,08% 75,92% - 22,83% 77,17% Nederland België

10 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - voltijds gewoon secundair onderwijs Participatie van Nederlandse leerlingen Evolutietabel: 2002 tot 2010 Totaal percentage 46,5% 53,3% 0,2% 47,1% 52,8% 0,1% 47,4% 52,5% 0,1% 47,5% 52,3% 0,2% 45,9% 54,0% 0,1% 44,9% 54,9% 0,2% 43,8% 56,0% 0,1% 42,0% 57,8% 0,3% 36,0% 63,8% 0,2% Nederland België

11 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - buitengewoon secundair onderwijs Participatie van Nederlandse leerlingen Evolutietabel: 2002 tot 2010 Totaal percentage 76,4% 23,4% 0,3% 77,3% 22,7% - 76,1% 23,9% - 72,8% 27,2% - 72,0% 27,8% 0,2% 68,4% 31,4% 0,2% 65,3% 34,3% 0,4% 61,3% 38,2% 0,6% 49,7% 50,0% 0,3% Nederland België

12 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - deeltijds secundair onderwijs Participatie van Nederlandse leerlingen. Evolutietabellen: 2002 tot Procentuele verdeling 49,2% 50,8% - 62,0% 38,0% - 50,0% 50,0% - 48,9% 51,1% - 42,1% 57,9% - 34,9% 65,1% - 38,9% 61,1% - 41,7% 57,6% 0,8% 36,7% 62,7% 0,6% Nederland België

13 Deeltijds kunstonderwijs Werkwijze Voor het deeltijds kunstonderwijs worden de data van de officiële registratie op 1 februari in alle door de overheid erkende en gesubsidieerde of gefinancierde scholen gebruikt. Deze registratie heeft in het deeltijds kunstonderwijs alleen betrekking op de financierbare leerlingen. Het gegeven nationaliteit van de leerling is een onderdeel van bovengenoemde registratie. Participatie van Nederlandse leerlingen Schooljaar Procentuele verdeling Studierichting Totaal Beeldende kunst ,05% 17,67% 0,28% Dans ,00% 96,00% 0,00% Muziek ,29% 58,52% 0,18% Woordkunst ,00% 19,05% 80,95% Totaal ,32% 28,83% 2,85% (1) Wie voor meer dan één studierichting inschreef, werd per studierichting één maal geteld.

14 Hoger onderwijs Werkwijze Als gevolg van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, werd er een nieuwe databank ontwikkeld: de Databank Hoger Onderwijs (DHO). In deze databank, die in gebruik genomen werd in 2008/2009, worden de gegevens geregistreerd per inschrijving. Eén student kan meerdere inschrijvingen hebben in het hoger onderwijs. In het verleden werd voor het hoger onderwijs enkel de eerste inschrijving van een student op de officiële registratiedatum (1 februari) opgenomen in tabellen en statistieken. Vanaf het academiejaar 2008/2009 wordt de notie eerste inschrijving verlaten en wordt het aantal actieve inschrijvingen met een diplomacontract op het einde van het academiejaar (30 september) weergegeven. Eén student kan meerdere inschrijvingen hebben. Er wordt ook niet langer geregistreerd op een bepaalde registratiedatum (vroeger 1 februari), maar gedurende het hele academiejaar. Deze data zijn dus niet 100% vergelijkbaar met die van vroegere academiejaren. Medische opleidingen In Vlaanderen wordt sinds het academiejaar 1997/1998 een toelatingsproef georganiseerd voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde. De evolutie van het aantal Nederlandse studenten in de studiegebieden Geneeskunde. Tandheelkunde en Diergeneeskunde wordt in een afzonderlijke tabel weergeven. Naast de universiteiten die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen, zijn er in Vlaanderen 5 ambtshalve geregistreerde instellingen hoger onderwijs: het Instituut voor Tropische Geneeskunde (Antwerpen), de Nederlandstalige afdeling van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (Brussel), de Vlerick Leuven Gent Management School, de Evangelische Theologische Faculteit Heverlee en de Universiteit Antwerpen Management School. Ook de gegevens van deze instellingen zijn in de tabellen opgenomen. Om dubbeltellingen met de Nederlandse gegevens te voorkomen zijn de studentenaantallen van de transnationale Universiteit Limburg (tul) aan de Vlaamse cijfers toegevoegd.

15 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - hoger onderwijs Participatie van Nederlandse studenten. Academiejaar: Vanaf het academiejaar wordt het aantal actieve inschrijvingen met een diplomacontract op het einde van het academiejaar (30 september) weergegeven. Eén student kan meerdere inschrijvingen hebben in het hoger onderwijs (het aantal inschrijvingen is dus niet gelijk aan het aantal studenten). Totaal Hogeschool Universiteit Totaal Procentuele verdeling 52,83% 44,24% 2,93% 66,12% 31,56% 2,32% 60,61% 36,82% 2,57% Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master Basisopleiding 2 2 Master na professioneel gerichte bachelor Bachelor na bachelor Master na master Postgraduaat Specifieke lerarenopleiding na Professioneel gerichte bachelor 1 1 Specifieke lerarenopleiding na Master Academische initiële lerarenopleiding 1 1 Doctoraatsopleiding Academische graad van doctor Voorbereidingsprogramma Schakelprogramma Totaal Procentuele verdeling 48,64% 48,38% 2,98% 66,56% 32,03% 1,41% 66,89% 31,87% 1,24% - 100,00% - 91,67% 8,33% - 47,50% 42,50% 10,00% 61,24% 30,23% 8,53% 71,90% 20,26% 7,84% 100,00% ,57% 42,86% 8,57% 100,00% ,40% 51,15% 3,45% 45,51% 46,71% 7,78% 78,29% 17,76% 3,95% 58,74% 38,46% 2,80% 60,61% 36,82% 2,57%

16 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - hoger onderwijs Totaal aantal inschrijvingen van Nederlandse studenten in het Vlaamse hogescholenonderwijs, naar studiegebied. Academiejaar: Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie Meerdere studiegebieden van toepassing Muziek en podiumkunsten Nautische Onderwijs Postgraduaat Productontwikkeling Sociaalagogisch werk Artesis Hogeschool Antwerpen Arteveldehogeschool Erasmushogeschool Brussel Groep T-Internationale Hogeschool Leuven Hogere Zeevaartschool Hogeschool Gent Hogeschool Sint-Lukas Brussel Hogeschool voor Wetenschap & Kunst Hogeschool West-Vlaanderen HUB-EHSAL Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl Lessius Antwerpen Lessius Mechelen Plantijn-Hogeschool Provinciale Hogeschool Limburg XIOS Hogeschool Limburg Totaal Toegepaste taalkunde Totaal

17 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - hoger onderwijs Aantal inschrijvingen van Nederlandse studenten in het Vlaamse hogescholenonderwijs, wonend in Nederland, naar studiegebied. Academiejaar: Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie Meerdere studiegebieden van toepassing Muziek en podiumkunsten Nautische Onderwijs Postgraduaat Productontwikkeling Sociaalagogisch werk Artesis Hogeschool Antwerpen Arteveldehogeschool Erasmushogeschool Brussel Groep T-Internationale Hogeschool Leuven Hogere Zeevaartschool Hogeschool Gent Hogeschool Sint-Lukas Brussel Hogeschool voor Wetenschap & Kunst Hogeschool West-Vlaanderen HUB-EHSAL Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl Lessius Antwerpen Lessius Mechelen Plantijn-Hogeschool Provinciale Hogeschool Limburg XIOS Hogeschool Limburg Totaal Toegepaste taalkunde Totaal

18 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - hoger onderwijs Aantal inschrijvingen van Nederlandse studenten in het Vlaamse hogescholenonderwijs, wonend in België, naar studiegebied. Academiejaar: Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie Muziek en podiumkunsten Nautische Onderwijs Postgraduaat Productontwikkeling Sociaalagogisch werk Artesis Hogeschool Antwerpen Arteveldehogeschool Erasmushogeschool Brussel Groep T-Internationale Hogeschool Leuven Hogere Zeevaartschool Hogeschool Gent Hogeschool Sint-Lukas Brussel Hogeschool voor Wetenschap & Kunst Hogeschool West-Vlaanderen HUB-EHSAL Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl Lessius Antwerpen Lessius Mechelen Plantijn-Hogeschool Provinciale Hogeschool Limburg XIOS Hogeschool Limburg Totaal Toegepaste taalkunde Totaal

19 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - hoger onderwijs Totaal aantal inschrijvingen van Nederlandse studenten aan Vlaamse universiteiten, naar studiegebied. Academiejaar: Archeologie en kunst HUB-KUBrussel Katholieke Universiteit Leuven transnationale Universiteit Limburg Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Universiteit Hasselt Vrije Universiteit Brussel Totaal Architectuur Bewegings- en revalidatie Biomedische Diergeneeskunde Economische en toeg.economische wetens. Farmaceutische Gecombineerde studiegebieden (BAMA) Gecombineerde studiegebieden(afbouw B&V) Geneeskunde Geschiedenis Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec Meerdere studiegebieden van toepassing Politieke en sociale Postgraduaat Psychologie en pedagogische wetens. Rechten, notariaat en crimin. wetensch. Sociale gezondheids Taal- en letterkunde Tandheelkunde Toegepaste biologische Toegepaste Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraal Totaal

20 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - hoger onderwijs Aantal inschrijvingen van Nederlandse studenten aan Vlaamse universiteiten, wonend in Nederland, naar studiegebied. Academiejaar: Archeologie en kunst Bewegings- en revalidatie Biomedische HUB-KUBrussel Katholieke Universiteit Leuven transnationale Universiteit Limburg Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Universiteit Hasselt Vrije Universiteit Brussel Totaal Diergeneeskunde Economische en toeg.economische wetens. Farmaceutische Gecombineerde studiegebieden (BAMA) Gecombineerde studiegebieden(afbouw B&V) Geneeskunde Geschiedenis Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec Meerdere studiegebieden van toepassing Politieke en sociale Postgraduaat Psychologie en pedagogische wetens. Rechten, notariaat en crimin. wetensch. Sociale gezondheids Taal- en letterkunde Tandheelkunde Toegepaste biologische Toegepaste Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraal Totaal

21 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - hoger onderwijs Aantal inschrijvingen van Nederlandse studenten aan Vlaamse universiteiten, wonend in België, naar studiegebied. Academiejaar: Archeologie en kunst HUB-KUBrussel Katholieke Universiteit Leuven transnationale Universiteit Limburg Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Universiteit Hasselt Vrije Universiteit Brussel Totaal Architectuur Bewegings- en revalidatie Biomedische Diergeneeskunde Economische en toeg.economische wetens. Farmaceutische Gecombineerde studiegebieden (BAMA) Gecombineerde studiegebieden(afbouw B&V) Geneeskunde Geschiedenis Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec Meerdere studiegebieden van toepassing Politieke en sociale Postgraduaat Psychologie en pedagogische wetens. Rechten, notariaat en crimin. wetensch. Sociale gezondheids Taal- en letterkunde Tandheelkunde Toegepaste biologische Toegepaste Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraal Totaal

22 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - hoger onderwijs Evolutie van het aantal Nederlandse studenten in het hoger onderwijs Totaal Hogeschool Universiteit Totaal Hogeschool Universiteit Totaal Procentuele verdeling 52,8% 44,7% 2,5% 65,9% 31,9% 2,1% 60,5% 37,2% 2,3% 52,8% 44,2% 2,9% 66,1% 31,6% 2,3% 60,6% 36,8% 2,6%

23 Grensoverschrijdende onderwijsparticipatie - hoger onderwijs Aantal Nederlandse studenten in de studiegebieden Geneeskunde, Tandheelkunde en Diergeneeskunde Evolutietabellen: 2005 tot 2011 Geneeskunde Diergeneeskunde Tandheelkunde Geneeskunde Diergeneeskunde Tandheelkunde

24 Volwassenenonderwijs Werkwijze Vanaf het schooljaar 1999/2000 onderging het onderwijs voor sociale promotie een grondige herstructurering door de invoering van het modulair stelsel. In het modulair onderwijs werd het systeem van 2 semesters vervangen door inschrijvingen binnen een referteperiode (1 februari tot 31 januari). De duur van een cursus bedraagt vier tot veertig weken en één cursist kan meerdere cursussen volgen. Een cursist wordt zoveel maal geteld als het aantal cursussen waarvoor hij zich inschrijft binnen de referteperiode. Daardoor bevatten de data een onbekend aantal dubbeltellingen. Het aantal hoofdelijke personen kan momenteel niet uit de gegevens afgeleid worden. Het verlaten van een vaste registratiedatum is ingegeven door de meer flexibele wijze van organiseren van het modulair onderwijs. De laatste jaren werden stelselmatig meer en meer opleidingen in modules aangeboden. Omdat vanaf de telling van 2000/2001 met referteperiodes wordt gewerkt. is vergelijking met vroegere gegevens niet zinvol. We beperken ons daarom tot een vergelijking vanaf de referteperiode 2000/2001. Het decreet op het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 reorganiseerde het volwassenenonderwijs (vroeger: onderwijs voor sociale promotie) opnieuw. Sindsdien omvat het volwassenenonderwijs : - het secundair volwassenenonderwijs - het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs - de basiseducatie De referteperiode loopt nu van 1 april tot en met 31 maart. Ontwikkeling van het aantal Nederlandse cursisten in het volwassenenonderwijs Schooljaar Wonend in Schooljaar Nederland België Ander Totaal (*) * In het bestand hebben 503 cursisten de woonplaats 'andere'. Het gaat hier om onnauwkeurigheden in de data. Deze cursisten werden verdeeld in de verhouding van de cursisten die wel een woonplaats NL of B kregen toebedeeld.

25 Basiseducatie Werkwijze Participatie van Nederlandse leerlingen Schooljaar Procentuele verdeling Totaal Beeldende kunst ,93% 92,08% 0,99%

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Studiesucces generatiestudenten in

Studiesucces generatiestudenten in Studiesucces generatiestudenten in 2007-2008 Inleiding Naar aanleiding van de nieuwe databank DHO hebben we besloten om de klemtoon niet langer voornamelijk op het registreren van gegevens te leggen. Ook

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen

De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen Schooljaar 2006/2007 De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen,

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie. leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen

De wederzijdse onderwijsparticipatie. leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen Schooljaar 2004/2005 De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen,

Nadere informatie

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS Hogescholen Financiering Verschillende hogescholen in Vlaanderen en in zijn hoofdstad Brussel hebben het moeilijk om het hoofd boven water te

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Deel 8. internationale vergelijking

Deel 8. internationale vergelijking Deel internationale vergelijking INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen. Schooljaar 2000-2001

De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen. Schooljaar 2000-2001 De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen/studenten in Nederland en Vlaanderen Schooljaar 2000-2001 Augustus 2002 INHOUDSOPGAVE AFKORTINGEN...2 A. SITUERING...3 B. WERKWIJZE IN NEDERLAND...4

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen, 2002/2003 Inhoudsopgave

De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen, 2002/2003 Inhoudsopgave De wederzijdse onderwijsparticipatie van leerlingen en studenten in Nederland en Vlaanderen, 2002/2003 Inhoudsopgave 1. Situering... 2 2. Werkwijze in Nederland... 3 2.1. Vraagstelling...3 2.2. Primair

Nadere informatie

Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs

Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs Kristel Rombaut o.l.v. Bea Cantillon en Gerlinde Verbist Mei 2006 CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK UNIVERSITEIT ANTWERPEN-

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR 2012-2013 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen Stuk 1571 (2002-2003) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 2 april 2003 ONTWERP VAN DECREET betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Vlaams Onderwijs in Cijfers

Vlaams Onderwijs in Cijfers Vlaams Onderwijs in Cijfers 2010-2011 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.66,9 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN OVERZICHT Definities 2 Afkortingen Onderwijsstructuur 6 Schoolbevolking 8 Onderwijsinstellingen 11

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Universitair onderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 40964 MONITEUR BELGE 14.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Vlaams Onderwijs in Cijfers

Vlaams Onderwijs in Cijfers Vlaams Onderwijs in Cijfers 2009-2010 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 35.646,9 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 ALGEMEEN OVERZICHT Definities 2 Afkortingen 5 Onderwijsstructuur 6 Schoolbevolking 8 Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003)

DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003) DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003) Gewijzigd door: Het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex. Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen COORDINATIE

U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex. Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen COORDINATIE U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex Decreet datum laatste wijziging: 01/09/2009 inhoudstafel Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen goedkeuringsdatum : 04

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en

Nadere informatie

Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding

Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding Associatie2 HS_Unif Opleiding Instelling_afk Ingenieurs 08-09 Ingenieurs Verschil 09-10 Associatie K.U.Leuven Hogeschool Industrieel Ingenieur Sint-Lieven

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2014-2015

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2014-2015 VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2014-2015 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs,

Nadere informatie

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel Personeel Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs Academiejaar 2009-2010 BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten (inclusief

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt baanbrekend

Een goede opleiding werkt baanbrekend Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2007-2008 Persconferentie 19 mei 2009 Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nadere informatie

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie op blad 2. 2.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs per onderwijsnet en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs 45.261 63.431 108.692

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2015 ACADEMIEJAAR 2015-2016 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg,

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg, Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS Opleiding verpleegkunde In- en uitstroom Zowel het federaal als het Vlaams sociaal akkoord voorzien in de creatie van bijkomende jobs. Een groot aantal

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12; Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen, wat betreft

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? WICO Campus Sint- Hubertus 15 oktober 2013 Inleiding Ø Verder studeren: een noodzaak na ASO. Een diploma Hoger Onderwijs verhoogt je kansen aanzienlijk op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau)

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naargelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving:

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen Departement Handels en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2012-2013 ICT (6stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Lerarentekort? Handvaten voor een berekeningsmodel. Wim Herremans Steunpunt Werk

Lerarentekort? Handvaten voor een berekeningsmodel. Wim Herremans Steunpunt Werk Lerarentekort? Handvaten voor een berekeningsmodel Wim Herremans Steunpunt Werk Leraar: een aantrekkelijk knelpuntberoep?! Studiedag 14.01.2016 Overzicht Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Welk lerarentekort?

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1)

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs go vgo ogo Totaal 43.762 60.903 104.665 52.451 82.448 134.899 36.277

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Afdeling Studietoelagen tel. 1700 (gratis), elke werkdag van 9 tot 19 uur Kom naar de bezoekdagen van het ministerie van Onderwijs. Openingsuren

Nadere informatie

Vlaanise Regering [V

Vlaanise Regering [V Vlaanise Regering [V Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs DE VL7\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 april

Nadere informatie

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Persbericht 11-09-2009 GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Het GO! rondde zijn jaarlijkse spoedtelling af met een stijging van 2859 leerlingen. De stijging

Nadere informatie

DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN TE VOLDOEN: 2. Jobstudenten opvang moeten één van volgende kwalificatiebewijzen hebben:

DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN TE VOLDOEN: 2. Jobstudenten opvang moeten één van volgende kwalificatiebewijzen hebben: Het gemeentebestuur Hooglede zoekt JOBSTUDENTEN voor de dienst buitenschoolse kinderopvang De Boomgaard voor de krokus-, paas-, zomer- herfsten kerstvakantie! DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool Bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2013-2014 Financieel Management FVE2 (4stp)

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool Bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2013-2014 Financieel Management FVE2 (4stp) Departement Handels en Bedrijfskunde Hogeschool van Amsterdam Financial Service Management Financial Service Management 2010-2011 Project Ondernemen (6stp) HUB-Brussel Bachelor in handels Handels 2012-2013

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 67 van 18 oktober 2013 van ANN BRUSSEEL Basis- en secundair Levensbeschouwelijke

Nadere informatie