TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88"

Transcriptie

1 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren Buitengewoon onderwijs Beroepssecundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Beroepsvoorbereidend jaar Centrum voor Leerlingenbegeleiding Centrum voor Volwassenenonderwijs Deeltijds beroepssecundair onderwijs Deeltijds kunstonderwijs Gediplomeerde in de aanvullende studies van. Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van.. Gemeenschapsonderwijs Gesplitste ordonnanceringskredieten Geïntegreerd onderwijs Hoger beroepsonderwijs Kunstsecundair onderwijs Nascholing in het Protestants-Christelijk Onderwijs Niet-gesplitste kredieten Gesubsidieerd Officieel Onderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning Secundair-na-Secundair Technisch secundair onderwijs Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Gesubsidieerd Vrij Onderwijs Vlaamse Interuniversitaire Raad Vlaams Onderwijs Navormingscentrum Variabele kredieten Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 798

2 TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar soort inrichtende macht Onderwijs met volledig leerplan naar provincie Onderwijs met volledig leerplan naar onderwijsniveau en inrichtende macht Onderwijs met volledig leerplan naar arrondissement Onderwijs met volledig leerplan naar geboortejaar Schoolbevolking in het deeltijds secundair onderwijs Schoolbevolking volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs Huisonderwijs Franstalig onderwijs onder de bevoegdheid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Geïntegreerd onderwijs Hoofdstuk 2 : Evolutie van de schoolbevolking In het kleuteronderwijs per soort inrichtende macht In het kleuteronderwijs naar geslacht In het lager onderwijs per soort inrichtende macht In het lager onderwijs naar geslacht In het secundair onderwijs per soort inrichtende macht In het secundair onderwijs naar geslacht In het hogescholenonderwijs naar geslacht In het universitair onderwijs naar geslacht Evolutie van de totale schoolbevolking vanaf het schooljaar In het buitengewoon onderwijs van het type In deeltijds secundair onderwijs In het secundair onderwijs voor sociale promotie In het hoger onderwijs voor sociale promotie In het volwassenenonderwijs In basiseducatie en BIS (Begeleid Individueel Studeren) In deeltijds kunstonderwijs Hoofdstuk 3 : Basisonderwijs 3.1. Kleuteronderwijs Schoolbevolking kleuteronderwijs Gewoon kleuteronderwijs : Schoolbevolking per soort inrichtende macht en naar geboortejaar Buitengewoon kleuteronderwijs : Schoolbevolking per soort inrichtende macht en naar geboortejaar Totaal kleuteronderwijs : Schoolbevolking per soort inrichtende macht en naar geboortejaar Buitengewoon kleuteronderwijs : Schoolbevolking naar type Lager onderwijs Schoolbevolking lager onderwijs Gewoon lager onderwijs : Schoolbevolking per soort inrichtende macht en naar geboortejaar Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking per soort inrichtende macht en naar geboortejaar Totaal lager onderwijs : Schoolbevolking per soort inrichtende macht en naar geboortejaar Gewoon lager onderwijs : Schoolbevolking per leerjaar en naar geboortejaar Gewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar geboortejaar, per leerjaar en soort inrichtende macht Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs Schoolse vorderingen in het gewoon lager onderwijs - aantallen Schoolse vorderingen in het gewoon lager onderwijs - procentueel Zittenblijven in het gewoon lager onderwijs Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs 4.1. Gewoon secundair onderwijs Algemeen overzicht Schoolbevolking in het gewoon secundair onderwijs Schoolbevolking eerste graad Schoolbevolking tweede graad Schoolbevolking derde graad Totale schoolbevolking Totale schoolbevolking naar geboortejaar in het gewoon secundair onderwijs Schoolbevolking naar geboortejaar in de eerste graad Schoolbevolking naar geboortejaar in de tweede graad Schoolbevolking naar geboortejaar in de derde graad Schoolbevolking naar geboortejaar in de vierde graad Schoolbevolking per studierichting Schoolbevolking per leerjaar ste graad naar soort inrichtende macht Algemeen secundair onderwijs Kunstsecundair onderwijs Technisch secundair onderwijs Beroepssecundair onderwijs Modulair onderwijs naar opleiding de en 3de graad Gemeenschapsonderwijs de en 3de graad Privaatrechtelijk rechtspersoon de en 3de graad Provincie de en 3de graad Gemeente de en 3de graad Vlaamse Gemeenschapscommissie de graad Per studiegebied, onderwijsvorm en soort inrichtende macht Modulair onderwijs per studiegebied Evolutie gewoon secundair onderwijs per onderwijsvorm Evolutie gewoon secundair onderwijs per studiegebied en onderwijsvorm Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs Schoolse vorderingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs - aantallen Schoolse vorderingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs - procentueel Samenvatting schoolse vorderingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs per graad en onderwijsvorm - 2de en 3de graad - aantallen Samenvatting schoolse vorderingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs per graad en onderwijsvorm - 2de en 3de graad - procentueel Zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs per graad, leerjaar en onderwijsvorm Samenvatting zittenblijven in de 2de en 3de graad, per graad en onderwijsvorm

3 4.2. Deeltijds secundair onderwijs Schoolbevolking deeltijds beroepssecundair onderwijs per provincie, soort inrichtende macht en geboortejaar Schoolbevolking deeltijds beroepssecundair onderwijs per rubriek en opleiding Buitengewoon secundair onderwijs Schoolbevolking buitengewoon secundair onderwijs Schoolbevolking naar opleidingsvorm Schoolbevolking naar opleidingsvorm en per type Schoolbevolking naar geboortejaar Schoolbevolking per type Schoolbevolking naar type - Opleidingsvorm 1 - Bu.S.O. tot sociale aanpassing Schoolbevolking naar type - Opleidingsvorm 2 - Bu.S.O. tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking Schoolbevolking naar type - Opleidingsvorm 3 - Bu.S.O. beroepsonderwijs Schoolbevolking naar type - Opleidingsvorm 4 - Bu.S.O. secundair onderwijs Schoolbevolking per afdeling en soort inrichtende macht - Opleidingsvorm 3 en Schoolbevolking per afdeling, type en soort inrichtende macht - Opleidingsvorm 3 en Hoofdstuk 5 : HBO5 verpleegkunde Schoolbevolking HBO verpleegkunde HBO5 verpleegkunde per geboortejaar Hoofdstuk 6 : Hoger onderwijs Leidraad naar de tabellen Duiding bij de cijfers Definities Aantal inschrijvingen per soort contract en soort opleiding Aantal inschrijvingen met een diplomacontract - per onderwijstaal, soort opleiding en geslacht per associatie, instelling en geslacht per studiegebied, soort opleiding, nationaliteit en geslacht in een lerarenopleiding, per soort opleiding, studiegebied, nationaliteit en geslacht per geboortejaar, soort opleiding, studiegebied en geslacht per soort opleiding, studiegebied, nationaliteit en geslacht per soort opleiding, studiegebied, opleiding, nationaliteit en geslacht per soort opleiding, instelling, nationaliteit en geslacht per soort opleiding, studiegebied, opleiding, nationaliteit en geslacht - individuele instellingen in een voorbereidings- of schakelprogramma, per nationaliteit en geslacht Aantal inschrijvingen met een creditcontract, per nationaliteit en geslacht Aantal inschrijvingen van generatiestudenten - per soort opleiding, studiegebied nationaliteit en geslacht per soort opleiding, instelling, nationaliteit en geslacht per soort opleiding, studiegebied, opleiding, nationaliteit en geslacht per soort opleiding, studiegebied, geboortejaar en geslacht Evolutie van het aantal studenten - in het hogescholenonderwijs in het universitair onderwijs in het hoger onderwijs per soort opleiding, studiegebied en geslacht per instelling en geslacht Evolutie van het aantal generatiestudenten - per soort opleiding, studiegebied en geslacht per instelling en geslacht Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs Aantal lesuren-cursist Consortia volwassenenonderwijs Samenstelling consortia Aantal unieke inschrijvingen in een opleiding per consortium en studiegebied - secundair volwassenenonderwijs hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs en specifieke lerarenopleiding basiseducatie Secundair volwassenenonderwijs Aantal unieke inschrijvingen in een opleiding - naar studiegebied, opleiding, stelsel en geslacht naar studiegebied, stelsel en geslacht Aantal fysieke personen - naar studiegebied en geslacht naar geboortejaar en geslacht Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs en specifieke lerarenopleiding Aantal unieke inschrijvingen in een opleiding - naar studiegebied, opleiding, stelsel en geslacht naar studiegebied, stelsel en geslacht Aantal fysieke personen - naar studiegebied en geslacht naar geboortejaar en geslacht Basiseducatie Aantal unieke inschrijvingen in een opleiding - naar leergebied, opleiding en geslacht Aantal fysieke personen - naar leergebied en geslacht naar geboortejaar en geslacht Begeleid Individueel Studeren Aantal inschrijvingen per studiegebied en cursus in Hoofdstuk 8 : Deeltijds kunstonderwijs Schoolbevolking per provincie en soort inrichtende macht Schoolbevolking per studierichting en graad Schoolbevolking naar leeftijd en geslacht Verdeling leerlingenpopulatie volgens soort instrument Hoofdstuk 9 : Taalonderwijs Totaal aantal leerlingen die taalonderwijs volgen Aantal leerlingen die Frans volgen Aantal leerlingen die Frans volgen in de 1ste graad Aantal leerlingen die Frans volgen in de 2de graad Aantal leerlingen die Frans volgen in de 3de graad Aantal leerlingen die Engels volgen Aantal leerlingen die Engels volgen in de 1ste graad Aantal leerlingen die Engels volgen in de 2de graad Aantal leerlingen die Engels volgen in de 3de graad

4 Aantal leerlingen die Duits volgen Aantal leerlingen die Duits volgen in de 2de graad Aantal leerlingen die Duits volgen in de 3de graad Aantal leerlingen die Spaans volgen Aantal leerlingen die Spaans volgen in de 2de graad Aantal leerlingen die Spaans volgen in de 3de graad Aantal leerlingen die Italiaans volgen Aantal leerlingen die Italiaans volgen in de 3de graad Hoofdstuk 10 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst - Basis- en Secundair onderwijs Gewoon lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs Gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Hoofdstuk 11 : Leerlingen van vreemde nationaliteit Aantal vreemde leerlingen t.o.v. de totale schoolbevolking Indeling van het aantal leerlingen van vreemde nationaliteit volgens onderwijsniveau, soort inrichtende macht en naar provincie Aantal vreemde leerlingen naar geboortejaar in het gewoon kleuteronderwijs Aantal vreemde leerlingen naar geboortejaar in het gewoon lager onderwijs Aantal vreemde leerlingen per leerjaar in het gewoon lager onderwijs Aantal vreemde leerlingen per geboortejaar in het gewoon secundair onderwijs Aantal vreemde leerlingen per leerjaar en per onderwijsvorm in het gewoon secundair onderwijs Leerlingen van vreemde nationaliteit in het voltijds basis- en secundair onderwijs, per nationaliteit Leerlingen van vreemde nationaliteit in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, per nationaliteit Cursisten van vreemde nationaliteit in HBO5 verpleegkunde Studenten van vreemde nationaliteit in het hoger onderwijs, per nationaliteit Cursisten van vreemde nationaliteit in het secundair volwassenenonderwijs, per nationaliteit Cursisten van vreemde nationaliteit in het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs en de specifieke lerarenopleiding, per nationaliteit Cursisten van vreemde nationaliteit in het deeltijds kunstonderwijs, per nationaliteit Deel 2 : STUDIEBEWIJZEN UITGEREIKT OP HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR Hoofdstuk 1 : Gewoon secundair onderwijs 1.1. Voltijds gewoon secundair onderwijs Studiebewijzen per studierichting Getuigschrift van de eerste graad - 2de leerjaar van de 1ste graad per studierichting Getuigschrift van de eerste graad - Beroepsvoorbereidend leerjaar per beroepenveld Getuigschrift van de tweede graad - 2de leerjaar van de 2de graad per onderwijsvorm en per studierichting Getuigschrift van de tweede graad - Modulair stelsel Diploma van secundair onderwijs - 2de leerjaar van de 3de graad per onderwijsvorm en per studierichting Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad Studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad per onderwijsvorm Diploma van secundair onderwijs - 3de leerjaar van de 3de graad BSO Studiebewijzen van de vierde graad BSO Studiebewijzen naar geboortejaar Studiebewijzen per soort inrichtende macht Deeltijds secundair onderwijs Studiebewijzen per soort studiebewijs en soort inrichtende macht Studiebewijzen naar geboortejaar Buitengewoon secundair onderwijs Getuigschrift van de opleiding (OV3) per opleiding en soort inrichtende macht Studiebewijzen per soort studiebewijs en soort inrichtende macht (OV4) Getuigschrift van de opleiding (OV3) per fase, soort inrichtende macht en geboortejaar Studiebewijzen per soort studiebewijs en geboortejaar (OV4) Hoofdstuk 2 : HBO5 verpleegkunde Diploma van secundair onderwijs en diploma van gegradueerde in de verpleegkunde Hoofdstuk 3 : Hoger onderwijs Aantal diploma s per soort opleiding en studiegebied - basisopleidingen Aantal diploma s per soort opleiding en studiegebied - andere opleidingen Aantal diploma s per instelling - basisopleidingen Aantal diploma s per instelling - andere opleidingen Aantal diploma s per studiegebied, opleiding, geboortejaar en geslacht Aantal diploma s in een lerarenopleiding Hoofdstuk 4 : Volwassenenonderwijs Deel 3. ONDERWIJSINSTELLINGEN Kleuter- en lager onderwijs Gewoon kleuteronderwijs - Aantal scholen volgens hun aandeel jongens Buitengewoon kleuteronderwijs - Aantal scholen volgens hun aandeel jongens Gewoon lager onderwijs - Aantal scholen volgens hun aandeel jongens Buitengewoon lager onderwijs - Aantal scholen volgens hun aandeel jongens Secundair onderwijs Gewoon secundair onderwijs - Aantal scholen volgens hun aandeel jongens Gewoon secundair onderwijs - Aantal leerlingen in gemengde scholen volgens het aandeel jongens Buitengewoon secundair onderwijs - Aantal scholen volgens hun aandeel jongens Deeltijds beroepssecundair onderwijs

5 Volwassenenonderwijs en basiseducatie Deeltijds kunstonderwijs Franstalig onderwijs Onderwijsbegroting per uitgavencategorie Onderwijsbegroting opgesplitst naar onderwijsniveau en onderwijsnet Totale kost per leerling/student per onderwijsniveau Deel 4 : PERSONEEL Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht 1.1. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Bestuurspersoneel Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen en terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking Hoofdstuk 2 : Basisonderwijs 2.1. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs 3.1. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Hoofdstuk 4 : HBO5 verpleegkunde 4.1. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs Universitair onderwijs Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.1. Secundair volwassenenonderwijs Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Basiseducatie Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Hoofdstuk 7 : Deeltijds kunstonderwijs 7.1. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Hoofdstuk 8 : Niveau-overschrijdende gegevens 8.1. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Deel 5 : BUDGET Verhouding onderwijsbudget t.o.v. budget Vlaamse Gemeenschap en Bruto Regionaal Product Onderwijsbegroting per programma Deel 6 : NIVEAU-OVERSCHRIJDENDE GEGEVENS Hoofdstuk 1 : Internaten Aantal internaten + aantal internen per onderwijsniveau, provincie, onderwijsvorm - per net van het internaat Aantal internen per geboortejaar Evolutie aantal internen per onderwijsnet en onderwijsniveau Evolutie aantal internaten Internaten van het Gemeenschapsonderwijs - 'tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben' Hoofdstuk 2 : Centra voor leerlingenbegeleiding Aantal centra en personeel Hoofdstuk 3 : School- en studietoelagen School- en studietoelagen per onderwijsniveau School- en studietoelagen per socio-professionele groep - kleuter, lager en secundair onderwijs School- en studietoelagen per socio-professionele groep - HBO5 verpleegkunde en hoger onderwijs Hoofdstuk 4 : Leerlingenvervoer Aantal vervoerde leerlingen Hoofdstuk 5 : Nascholing Evolutie budget Verdeling kredieten nascholing Evolutie bedrag per voltijdse organieke betrekking Hoofdstuk 6 : Examencommissie Inschrijvingen en resultaten in 2010 bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs Hoofdstuk 7 : Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs Bedrag aan machtigingen en aan goedgekeurde subsidies in het kalenderjaar Deel 7 : ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Aantal opleidingen opgesplitst naar activiteit en naar werknemers-werkzoekenden Aantal beëindigde opleidingen (werknemers-werkzoekenden) Aantal beëindigde opleidingen per subsector Hoofdstuk 2 : SYNTRA-opleidingen Leertijd - Cursussen maatschappijgerichte vorming en beroepskennis - Aantal cursussen, lesuren en cursisten

6 Ondernemersopleiding - Cursussen bedrijfsbeheer en beroepskennis -Aantal cursussen, lesuren en cursisten Leerovereenkomsten en -verbintenissen onder toezicht op 31 december Stageovereenkomsten en -verbintenissen onder toezicht op 31 december Deel 8 : INTERNATIONALE VERGELIJKING Leerlingen en studenten AFKORTINGEN

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

Vlaams Onderwijs in Cijfers

Vlaams Onderwijs in Cijfers Vlaams Onderwijs in Cijfers 2010-2011 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.66,9 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN OVERZICHT Definities 2 Afkortingen Onderwijsstructuur 6 Schoolbevolking 8 Onderwijsinstellingen 11

Nadere informatie

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN Deel 5 BUDGET 5 LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN 1. Definities In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' met een nieuwe organisatiestructuur

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs

HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs In het eerste punt zal de schoolse vertraging besproken worden en in het tweede punt komt het zittenblijven

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Specifieke bevoegdheden

Specifieke bevoegdheden Specifieke bevoegdheden Wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs Art. 20 Adviesbevoegdheid over de regels waaronder de Vlaamse Regering de reiskosten van gehandicapten ten laste

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN Je leest een tekst over de organisatie en de structuur van het onderwijs in Vlaanderen. Wat moet je doen? 1. Kijk naar de woordenlijst op blad 1 (deze pagina) 2. Lees eerst de

Nadere informatie

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Colloquium Koning Boudewijnstichting Vorming en opleiding in de gevangenis Best Practices Brussel, 6 mei 2009 Diplomagericht onderwijs Onderwijsdiploma? Organisatie

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Horecagerelateerd onderwijs 2012

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Horecagerelateerd onderwijs 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Horecagerelateerd onderwijs 2012 Cijfers schooljaar 2011-2012 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste

Nadere informatie

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten )

VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) 1. DOSSIER (35 punten) VOORSTEL wijziging vanaf 01/01/2015 Criteria wervingsambten SG 25 ( Maximum : 100 punten ) Kandidatuur wordt vooraf getoetst aan de decretale voorwaarden in verband met Mutatie,

Nadere informatie

Toelichting: Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs naar vestigingsplaats en woonplaats

Toelichting: Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs naar vestigingsplaats en woonplaats Toelichting: Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs naar vestigingsplaats en woonplaats Inleiding Vroegtijdig schoolverlaten staat in Vlaanderen, net als in veel andere landen en

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Horecagerelateerd onderwijs

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Horecagerelateerd onderwijs HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Desk Research 2011 Horecagerelateerd onderwijs 2012 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld.

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2006 Werknemers Werkzoekenden

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Diploma zonder naar school te gaan

Diploma zonder naar school te gaan examen commissie Je hebt de middelbare school niet afgemaakt. Toch zou je graag een diploma secundair onderwijs halen, maar je wil niet terug naar school. Als je met succes examens aflegt bij de Examencommissie

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven

Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven De scholingsgraad van de bevolking blijft toenemen. Bij de jongste leeftijdsgroep (25-34 jaar) heeft meer dan veertig procent een diploma hoger onderwijs

Nadere informatie

DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN TE VOLDOEN: 2. Jobstudenten opvang moeten één van volgende kwalificatiebewijzen hebben:

DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN TE VOLDOEN: 2. Jobstudenten opvang moeten één van volgende kwalificatiebewijzen hebben: Het gemeentebestuur Hooglede zoekt JOBSTUDENTEN voor de dienst buitenschoolse kinderopvang De Boomgaard voor de krokus-, paas-, zomer- herfsten kerstvakantie! DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Wegwijs. in het onderwijs

Wegwijs. in het onderwijs Wegwijs in het onderwijs Dienst onderwijs In deze folder vind je de contactgegevens van alle scholen in Geel en heel wat nuttige informatie over onderwijs in het algemeen. Heb je nog vragen over onderwijs,

Nadere informatie

Examen commissie secundair onderwijs

Examen commissie secundair onderwijs Examen commissie Haal je diploma op je eigen tempo Alles over de Examencommissie Examencommissie www.ond.vlaanderen.be/secundair/examencommissie Infopunt Vlaamse Overheid elke dag van 9 tot 19 uur tel.

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014 2019 ~ Omgevingsanalyse Flankerend onderwijs

Meerjarenplan 2014 2019 ~ Omgevingsanalyse Flankerend onderwijs Meerjarenplan 2014 2019 ~ Omgevingsanalyse Flankerend onderwijs 2 Inhoudstafel 1. Situering A. Wat is flankerend onderwijsbeleid? B. Doel van de vragenlijst C. Richtlijnen bij het invullen van de vragenlijst

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school- of academiejaar 2015-2016 voor alle kleuters,

Nadere informatie

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS Vlaanderen is onderwijs & vorming CIJFERRAPPORT VOOR DE SCHOOLJAREN 2009-2010 TOT EN MET 2012-2013 1 COLOFON Samenstelling Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2007 Samenvatting. G. Van Landeghem, M. Goos & J.

Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2007 Samenvatting. G. Van Landeghem, M. Goos & J. Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2007 Samenvatting G. Van Landeghem, M. Goos & J. Van Damme Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie T van de ongekwalificeerde

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2013 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2014) Succes wordt

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Schooljaar 2003-2004 GEWOON LAGER Aantal leerlingen die een cursus godsdienst of

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4. 1. Wat na het lager onderwijs?

IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4. 1. Wat na het lager onderwijs? IK LEER HET SECUNDAIR ONDERWIJS KENNEN 4 1. Wat na het lager onderwijs? De leerlingen leren de structuur van het secundair onderwijs kennen. Nederlands: 3.3 en 3.4 Ter voorbereiding kan de leerkracht de

Nadere informatie

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Prognose bevolking 2 18-jarigen 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

vastgelegd door het gemeenschapsonderwijs, r e s - pectievelijk de koepels van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs.

vastgelegd door het gemeenschapsonderwijs, r e s - pectievelijk de koepels van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs. Vraag nr. 60 van 7 februari 2003 van de heer DIRK DE COCK Secundair onderwijs Duits De situatie van het vak Duits binnen het kader van het secundair onderwijs gaat erop achteruit. Die terugloop gebeurde

Nadere informatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie leren na school Ook als je al van school af bent, zijn er mogelijkheden om van alles bij te leren: koken, talen, archeologie, informatica, filosofie, tuinplanten, woningrenovatie, automechanica, bloemschikken

Nadere informatie

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21 februari 2007 betreffende de vervanging van de omzendbrief van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen Herkomst:

Nadere informatie

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Algemene Raad PCA / 26 januari 2012 AR-AR-ADV-007 Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be

Nadere informatie

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20

BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 Email: infokbaf@attentia.be BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Academiejaar 20-20 U ontvangt dit formulier

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs AMENDEMENTEN Zie: 2157 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5570 OND

Nadere informatie

Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item

Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item Integratie - Populariteit (sociale ontwikkeling) heeft

Nadere informatie

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Smessaert, Josée Rottiers en Marijke Wilssens 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs in Vlaanderen

Onderwijs in Vlaanderen Onderwijs in Vlaanderen Het Vlaamse onderwijslandschap in een notendop / 2008 onderwijs in vla anderen / / onderwijs in vla anderen onderwijs in Vlaanderen Het Vlaamse onderwijslandschap in een notendop

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Opdracht 3: Comparatieve studie

Opdracht 3: Comparatieve studie Hogeschool-Universiteit Brussel Campus Brussel Specifieke Lerarenopleiding Warmoesberg 26 1000 Brussel slo@hubrussel.be 02 210 16 33 Faculteit Economie & Management Specifieke Lerarenopleiding PRO-INT

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs

De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs Inleiding Waarom een diploma secundair onderwijs behalen? 2 Waarom een diploma SO behalen? Jezelf ontwikkelen Goede basis voor hoger onderwijs

Nadere informatie

School zkt. Arbeidsmarkt

School zkt. Arbeidsmarkt School zkt. Arbeidsmarkt Sectorspecifieke cijfers Bouw, Hout, Koeling & warmte Inleiding Secundair onderwijs in provincie Antwerpen: Voltijds onderwijs: TSO en BSO Werken & leren: DBSO en Syntra Buitengewoon

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Onderwijskwalificaties niveau 1-5 11 mei 2009 Rita Dunon en Kaat Huylebroeck Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Onderwijskwalificaties Een onderwijskwalificatie is:

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 30.08.2011 BELGISCH STAATSBLAD 55447 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 7698 BELGICH TAATBLAD 08.02.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENCHAP- EN GEWETREGERINGEN GOUVERNEMENT DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINCHAFT- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAME GEMEENCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAME

Nadere informatie

ONDERWIJS, OPLEIDING ENVORMING

ONDERWIJS, OPLEIDING ENVORMING 23 ONDERWIJS, OPLEIDING ENVORMING 24 Onderwijs, opleiding en vorming In een economie die in toenemende mate gebaseerd is op kennis en waarin onderzoek, ontwikkeling en innovatie een steeds grotere rol

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet

JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet De Buitenschoolse kinderopvanginitiatieven De Bengeltjes en De Petteflet (voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar) zijn op zoek naar veertien

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE

Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE Ambachtelijke beroepen Opleidingen

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Screening van de studierichtingen in het studiegebied Fotografie in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Beeld van

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd www.leertijd.be

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur:

Nadere informatie

Hervorming secundair onderwijs

Hervorming secundair onderwijs Hervorming secundair onderwijs 4 juni 2013 Mijn mening is. 1. Het secundair onderwijs moet hervormd worden. o Ja o Neen 2. De schotten tussen de onderwijsvormen ASO BSO KSO TSO moeten worden afgeschaft.

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

HOE KIEZEN... 4. Het stelsel Leren en Werken... 14

HOE KIEZEN... 4. Het stelsel Leren en Werken... 14 Inhoudsopgave HOE KIEZEN... 4 Het Beroepssecundair Onderwijs... 7 1. STUDIEGEBIEDEN EN STUDIERICHTINGEN... 9. DE LESSENTABEL... 11 3. naar de de graad... 13 4. GETUIGSCHRIFTEN... 13 De leerplicht... 14

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs

Cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs Cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs Een verkennend onderzoek op de Panelstudie van Belgische Huishoudens Onderzoekers: Steven Groenez Inge Van den Brande Ides Nicaise Projectleiding:

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Screening van de studierichtingen in het studiegebied Maatschappelijke veiligheid in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur 27 JUNI 2011 OVERZICHT BESLISSINGEN RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 RVB 06 RVB 07 RVB 08 RVB 09 RVB 10 RVB 11 RVB 12 De Raad van Bestuur van Scholengroep

Nadere informatie

! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren!

! Hou pagina 1 tot 4 goed bij. U vindt er informatie over de kinderbijslag voor uw kind, ook voor de volgende jaren! 2013/08 KINDERBIJSLAG NA DE LEERPLICHT STUDENTEN contact telefoon dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken

Nadere informatie

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Persbericht 11-09-2009 GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Het GO! rondde zijn jaarlijkse spoedtelling af met een stijging van 2859 leerlingen. De stijging

Nadere informatie

SONAR VRAGENLIJST Cohorte 1980_29. Auteurs: SONAR-Onderzoeksgroep

SONAR VRAGENLIJST Cohorte 1980_29. Auteurs: SONAR-Onderzoeksgroep SONAR VRAGENLIJST Cohorte 1980_29 Auteurs: SONAR-Onderzoeksgroep T SONAR VRAGENLIJST Cohorte 1980_29 A Auteurs: SONAR-Onderzoeksgro Promotor(en): Piet Coppieters, Walter Nonneman, Eddy Omey, Ignace Glorieux,

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

TELLING DECEMBER 2007: LEERLINGEN MET DIAGNOSE AUTISME Koen Scheurweg, Stafmedewerker beleidsondersteuning, VVKBuO

TELLING DECEMBER 2007: LEERLINGEN MET DIAGNOSE AUTISME Koen Scheurweg, Stafmedewerker beleidsondersteuning, VVKBuO TELLING DECEMBER 2007: LEERLINGEN MET DIAGNOSE AUTISME Koen Scheurweg, Stafmedewerker beleidsondersteuning, VVKBuO Onderstaand artikel geeft u, op basis van de tussentijdse telling door het VVKBuO, ten

Nadere informatie