Deel 6. niveauoverschrijdende gegevens. Hoofdstuk 1 : Internen en internaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 6. niveauoverschrijdende gegevens. Hoofdstuk 1 : Internen en internaten"

Transcriptie

1 Deel niveauoverschrijdende gegevens Hoofdstuk 1 : Internen en internaten

2

3 Schooljaar AANTAL INTERNATEN PER NET Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk Provincie Gemeente Vlaamse Gemeenschapscomm. Totaal Aantal internaten AANTAL INTERNEN PER ONDERWIJSNIVEAU EN PER NET VAN HET INTERNAAT (1)(2) Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk Provincie Gemeente Vlaamse Gemeenschapscomm. Totaal J M T J M T J M T J M T J M T J M T Gewoon kleuteronderwijs Buitengewoon kleuteronderwijs Gewoon lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs Gewoon voltijds secundair onderwijs (3) Deeltijds secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs HBO5 verpleegkunde (3) Totaal AANTAL INTERNEN PER PROVINCIE EN PER NET VAN HET INTERNAAT (1)(2) Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk Provincie Gemeente Vlaamse Gemeenschapscomm. Totaal J M T J M T J M T J M T J M T J M T Antwerpen Vlaams-Brabant Brussels Hoofdstedelijk Gewest West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Totaal AANTAL INTERNEN PER NET VAN HET INTERNAAT EN PER ONDERWIJSVORM van het gewoon voltijds secundair onderwijs (1)(2)(3)(4) Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk Provincie Gemeente Vlaamse Gemeenschapscomm. Totaal J M T J M T J M T J M T J M T J M T 745 Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers Eerste graad ASO KSO TSO BSO Totaal (1) Gegevens op basis van KB. nr. 45 van 10/9/198. Gegevens van internaten met minder dan 30 internen worden niet opgenomen gezien ze niet subsidieerbaar of financierbaar zijn. (2) Volgende leerlingen werden niet in de statistieken opgenomen : 149 leerlingen van het hoger niet-universitair onderwijs 19 leerlingen van het universitair onderwijs 50 leerlingen van de Europese scholen (3) in werd de vroegere opleiding verpleegkunde van de 4de graad omgevormd tot hoger beroepsonderwijs (HBO5 verpleegkunde). HBO5 verpleegkunde behoort niet meer tot het gewoon voltijds secundair onderwijs. (4) Van 14 internen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs is de onderwijsvorm niet gekend.

4 74 Schooljaar INTERNEN EN INTERNATEN AANTAL INTERNEN PER GEBOORTEJAAR Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk Provincie Gemeente Vlaamse Gemeenschapscomm. Totaal Geboortejaar J M T J M T J M T J M T J M T J M T Totaal

5 Schooljaar INTERNEN EN INTERNATEN Evolutie aantal gesubsidieerde/gefinancierde internen per onderwijsnet en onderwijsniveau (1) Gemeenschapsonderwijs (GO) Gesubsidieerd vrij onderwijs (VGO) Gesubsidieerd officieel onderwijs (OGO) Algemeen totaal aantal internen afkomstig uit het Totaal aantal internen afkomstig uit het Totaal aantal internen afkomstig uit het Totaal aantal internen afkomstig uit het Totaal Schooljaar KO LO SO HBO HO KO LO SO HBO HO KO LO SO HBO HO KO LO SO HBO HO (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (2) (3) (3) (2)(3) (2) (3) (3) (2)(3) (2) (3) (3) (2)(3) (2) (3) (3) (2)(3) (2) (3) (3) (2)(3) (4) (2) (3) (3) (2)(3) (2) (3) (3) (2)(3) (2) (3) (3) (2)(3) (2) (3) (3) (2)(3) (2) (3) (3) (2)(3) (2) (3) (3) (2)(3) (2) (3) (3) (2)(3) (2) (3) (3) (2)(3) (5) (2) (3) (3) (2)(3) KO : kleuteronderwijs LO : lager onderwijs SO : secundair onderwijs HBO : HBO5 verpleegkunde HO : hoger onderwijs (1) internaten met minder dan 30 internen zijn NIET opgenomen in deze tabellen. Deze internaten zijn niet subsidieerbaar of financierbaar. (2) Bij de internaten van het Gemeenschapsonderwijs komen de de internen die afkomstig zijn uit het hoger onderwijs niet meer in aanmerking voor financiering vanaf het schooljaar Zij komen enkel nog in aanmerking voor de instandhouding van de internaten. (3) omdat in de gesubsidieerde internaten de internen die afkomstig zijn uit het hoger onderwijs niet subsidieerbaar zijn, moet hun aantal niet meegedeeld worden aan het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Ze zijn dus niet opgenomen in deze tabel. (4) vanaf het schooljaar zijn de internen die afkomstig zijn uit het buitengewoon onderwijs mee opgenomen in de cijfers. (5) in werd de vroegere opleiding verpleegkunde van de 4de graad omgevormd tot hoger beroepsonderwijs (HBO5 verpleegkunde). HBO5 verpleegkunde behoort niet meer tot het gewoon voltijds secundair onderwijs. 747

6 Schooljaar INTERNEN EN INTERNATEN Evolutie aantal gesubsidieerde/gefinancierde internaten per onderwijsnet (1) Schooljaar Gemeenschapsonderwijs (GO) Gesubsidieerd vrij onderwijs (VGO) Gesubsidieerd officieel onderwijs (OGO) Totaal (1) internaten met minder dan 30 internen zijn NIET opgenomen in deze tabellen. Deze internaten zijn niet subsidieerbaar of financierbaar. 748

7 Schooljaar INTERNEN EN INTERNATEN Internaten van het Gemeenschapsonderwijs - tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben Evolutie aantal internaten en internen per onderwijsniveau Aantal internaten Gewoon kleuteronderwijs Buitengewoon kleuteronderwijs Gewoon lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs Gewoon voltijds secundair onderwijs Deeltijds secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Totaal Schooljaar J M T J M T J M T J M T J M T J M T J M T J M T

8

9 Deel niveauoverschrijdende gegevens Hoofdstuk 2 : Centra voor leerlingenbegeleiding

10

11 Schooljaar CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING Aantal centra per provincie en soort inrichtende macht Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk Provincie Gemeente Vlaamse Gemeenchapscommissie Totaal Centra voor leerlingenbegeleiding Antwerpen Vlaams-Brabant Brussels Hoofdstedelijk Gewest West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Totaal Permanente ondersteuningscel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 1-1* - 3 Totaal 1 1-1* - 3 * voor alle gesubsidieerde officiële centra Algemeen totaal PERSONEEL VAN DE CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten in januari 2010 (1) Vastbenoemden Tijdelijken Totaal M V T M V T M V T Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk Provincie Gemeente Totaal (1) In deze tabel werd het personeel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bij Gemeente geteld. 753

12

13 Deel niveauoverschrijdende gegevens Hoofdstuk 3 : School- en studietoelagen

14

15 Schooljaar SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN PER ONDERWIJSNIVEAU (1) Aanvraagjaar zoals gekend op 18 november 2010 Aantal aanvragen Toegekend Geweigerd om financiële of andere reden (2) Andere (3) Toegekend Gemiddelde toelage Kleuteronderwijs , , , ,04 EUR 82,1 EUR Lager onderwijs , , , ,74 EUR 11,31 EUR Secundair onderwijs , , , ,55 EUR 393,77 EUR Hoger onderwijs , , , ,29 EUR 1.09,23 EUR Totaal , , , ,2 EUR (1) Schooltoelagen worden toegekend aan leerlingen van het basis- en secundair onderwijs; studietoelagen worden toegekend aan de studenten van het hoger onderwijs. (2) Een weigering om andere dan financiële redenen is meestal om pedagogische redenen. (3) Andere: aanvragen naar beraad, in wacht, te laat ingediend, doorverwezen, zonder gevolg, enz 757

16 Schooljaar Socio-professionele groep SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN PER SOCIO-PROFESSIONELE GROEP (1)(2)(3) KLEUTERONDERWIJS Aanvraagjaar zoals gekend op 18 november 2010 Aanvragen globaal Geweigerd t.o.v. het totaal Toegekend t.o.v. de eigen groep Geweigerd Toegekend Gemiddeld bedrag in EUR Ambachtsman 0,43 0,07 0,3 17,13 82,87 82,1 Ambtenaar 4,11 1,34 2,8 31,81 8,19 82,1 Arbeider 35,2 4,90 31,2 13,54 8,4 82,1 Bediende 21,97,11 15,88 27,79 72,21 82,1 Handelaar 2,2 0,33 1,92 14,71 85,29 82,1 Landbouwer 0,74 0,08 0,9 10,9 89,31 82,1 Met brugpensioen 0,11 0,01 0,10 8,0 91,94 82,1 Met pensioen 0,44 0,03 0,41,7 93,33 82,1 Onthaalouder 0,45 0,04 0,42 7,89 92,11 82,1 Rechthebbende op ziekte- of invaliditeitsvergoeding 5,11 0,19 4,89 3,77 9,23 82,1 Rechthebbenden op leefloon/bestaansminimum 3,13 0,41 2,4 14,34 85, 82,1 Rechthebbenden op tegemoetkoming mindervaliden 0,34 0,01 0,31 1,4 98,3 82,1 Student aan een hogeschool of universiteit 0,29 0,04 0,22 15,33 84,7 82,1 Tijdskrediet 0,98 0,12 0,84 12,59 87,41 82,1 Vrij beroep 1,43 0,2 1,19 17,71 82,29 82,1 Werkloos 17,18 0,93 15,94 5,50 94,50 82,1 Zonder beroep 5,40 0,49 4,90 9,15 90,85 82,1 Totaal 100,00 15,35 84,5 15,35 84,5 SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN PER SOCIO-PROFESSIONELE GROEP (1)(2)(3) LAGER ONDERWIJS Aanvraagjaar zoals gekend op 18 november 2010 Aanvragen globaal t.o.v. het totaal t.o.v. de eigen groep Gemiddeld bedrag in EUR Socio-professionele groep Geweigerd Toegekend Geweigerd Toegekend Ambachtsman 0,5 0,10 0,5 15,55 84,45 109,57 Ambtenaar 4,48 1,08 3,41 24,0 75,94 100, Arbeider 3,17 4,2 32,24 11,7 88,33 111,41 Bediende 21,91 4,40 17,42 20,1 79,84 108,20 Handelaar 2,79 0,42 2,37 15,07 84,93 11,31 Landbouwer 1,27 0,13 1,14 10,35 89,5 118,25 Met brugpensioen 0,22 0,02 0,21,98 93,02 120,90 Met pensioen 1,13 0,0 1,08 5,25 94,75 123,19 Onthaalouder 0,53 0,03 0,50,33 93,7 115,1 Rechthebbende op ziekte- of invaliditeitsvergoeding,58 0,21,40 3,18 9,82 128,25 Rechthebbenden op leefloon/bestaansminimum 2,55 0,3 2,04 15,11 84,89 138,14 Rechthebbenden op tegemoetkoming mindervaliden 0,39 0,01 0,3 2,40 97,0 134,57 Student aan een hogeschool of universiteit 0,18 0,01 0,15 8,5 91,44 125,4 Tijdskrediet 0,41 0,03 0,3 7,95 92,05 110,4 Vrij beroep 1,0 0,24 1,3 15,04 84,9 114,50 Werkloos 14,39 0,71 13,53 5,01 94,99 128,0 Zonder beroep 4,74 0,45 4,29 9,59 90,41 123,3 Totaal 100,00 12,55 87,45 12,55 87,45 (1) schooltoelagen worden toegekend aan leerlingen van het basis- en secundair onderwijs; studietoelagen worden toegekend aan studenten van het hoger onderwijs. (2) Gebaseerd op de socio-professionele status van de persoon die instaat voor het onderhoud van de leerling/student. (3) omdat een aantal dossiers niet ingedeeld kon worden naar socio-professionele groep is een vergelijking met de percentages van voorgaande schooljaren niet mogelijk. Bij de berekening van de percentages t.o.v. het totaal werd de categorie onbekend buiten beschouwing gelaten. 758

17 Schooljaar Socio-professionele groep SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN PER SOCIO-PROFESSIONELE GROEP (1)(2)(3) SECUNDAIR ONDERWIJS Aanvraagjaar zoals gekend op 18 november 2010 Aanvragen globaal Geweigerd t.o.v. het totaal Toegekend t.o.v. de eigen groep Geweigerd Toegekend Gemiddeld bedrag in EUR Ambachtsman 0,85 0,15 0,71 17,59 82,41 335,24 Ambtenaar 5,34 1,45 3,93 2,92 73,08 20,74 Arbeider 34,30 4,89 29,1 14,18 85,82 347,15 Bediende 22,48 4,84 17,73 21,45 78,55 329,43 Handelaar 3,4 0,57 2,89 1,39 83,1 393,7 Landbouwer 1,92 0,22 1,70 11,4 88,3 432,13 Met brugpensioen 0,58 0,05 0,53 9,25 90,75 412,17 Met pensioen 2,91 0,21 2,73 7,01 92,99 439,3 Onthaalouder 0,42 0,03 0,40 7,20 92,80 381,97 Rechthebbende op ziekte- of invaliditeitsvergoeding 7,82 0,40 7,48 5,07 94,93 473,41 Rechthebbenden op leefloon/bestaansminimum 2,17 0,35 1,5 17,7 82,33 71,24 Rechthebbenden op tegemoetkoming mindervaliden 0,47 0,02 0,44 4,40 95,0 553,79 Student aan een hogeschool of universiteit 0,13 0,02 0,09 17,57 82, ,5 Tijdskrediet 0,23 0,04 0,17 18,73 81,27 35,03 Vrij beroep 1,79 0,32 1,4 17,82 82,18 355,48 Werkloos 11,43 0,77 10,49,88 93,12 489,8 Zonder beroep 3,72 0,43 3,21 11,90 88,10 40,02 Totaal 100,00 14,77 85,23 14,77 85,23 SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN PER SOCIO-PROFESSIONELE GROEP (1)(2)(3) HOGER ONDERWIJS Aanvraagjaar zoals gekend op 18 november 2010 Socio-professionele groep Aanvragen globaal Geweigerd t.o.v. het totaal Toegekend t.o.v. de eigen groep Geweigerd Toegekend Gemiddeld bedrag in EUR Ambachtsman 1,34 0,27 1,11 19,2 80, ,23 Ambtenaar 8,74 3,33 5,52 37,2 2, ,45 Arbeider 22,15 5,2 17,1 23,47 7, ,24 Bediende 29,19 9,12 20,25 31,05 8, ,02 Handelaar 5,2 1,10 4,53 19,49 80, ,40 Landbouwer 2,90 0,37 2,5 12,8 87, ,05 Met brugpensioen 1,5 0,23 1,35 14,3 85, ,04 Met pensioen 4,88 0,58 4,33 11,82 88, ,88 Onthaalouder 0,28 0,04 0,2 12,08 87, ,08 Rechthebbende op ziekte- of invaliditeitsvergoeding 5,39 0,51 4,90 9,44 90,5 1.91,90 Rechthebbenden op leefloon/bestaansminimum 1,32 0,11 1,13 8,7 91, ,14 Rechthebbenden op tegemoetkoming mindervaliden 0,32 0,03 0,29 10,43 89, ,21 Student aan een hogeschool of universiteit 2,0 0,23 1,93 10,75 89, ,1 Tijdskrediet 0,29 0,08 0,17 32,5 7, ,29 Vrij beroep 3,37 0,77 2,0 22,90 77, ,53 Werkloos 7,74 0,82,72 10,91 89, ,37 Zonder beroep 2,31 0,32 1,99 13,92 8, ,31 Totaal 100,00 23,18 7,82 23,18 7,82 (1) schooltoelagen worden toegekend aan leerlingen van het basis- en secundair onderwijs; studietoelagen worden toegekend aan studenten van het hoger onderwijs. (2) Gebaseerd op de socio-professionele status van de persoon die instaat voor het onderhoud van de leerling/student. (3) omdat een aantal dossiers niet ingedeeld kon worden naar socio-professionele groep is een vergelijking met de percentages van voorgaande schooljaren niet mogelijk. Bij de berekening van de percentages t.o.v. het totaal werd de categorie onbekend buiten beschouwing gelaten. 759

18

19 Deel niveauoverschrijdende gegevens Hoofdstuk 4 : Leerlingenvervoer

20

21 Schooljaar LEERLINGENVERVOER AANTAL VERVOERDE LEERLINGEN PER ONDERWIJSNIVEAU EN PER ONDERWIJSNET Gemeenschaps- Gesubsidieerd Gesubsidieerd Totaal onderwijs (1) vrij onderwijs officieel onderwijs Basisonderwijs Gewoon Buitengewoon Totaal basisonderwijs Secundair onderwijs Gewoon Buitengewoon Totaal secundair onderwijs Algemeen totaal AANTAL VERVOERDE LEERLINGEN NAAR VERVOERSVORM Gemeenschaps- Gesubsidieerd Gesubsidieerd Totaal onderwijs (1) vrij onderwijs officieel onderwijs Collectief vervoerde leerlingen (2) Individueel vervoerde leerlingen (3) Algemeen totaal (1) Voor het Gemeenschapsonderwijs zijn alleen de leerlingen binnen de zones opgenomen. (2) een collectief vervoerde leerling is een leerling die gebruikmaakt van een door de Vlaamse Gemeenschap betaalde of gesubsidieerde bijzondere ophaaldienst met een capaciteit van minimum 7 plaatsen. Vanaf 1 september 2001 wordt het collectief vervoer georganiseerd door de Vlaamse Vervoersmaatschappij. (3) een individueel vervoerde leerling is een leerling die gebruik maakt van het openbaar vervoer en/of gebruik maakt van een voertuig van minder dan 7 plaatsen en waarvoor de Vlaamse Gemeenschap tussenkomt in de vervoerskosten op basis van de officiële abonnementstarieven. 73

22

23 Deel niveauoverschrijdende gegevens Hoofdstuk 5 : Nascholing

24

25 Schooljaar NASCHOLING EVOLUTIE VAN HET NASCHOLINGSBUDGET (in duizend EUR) Nascholing (3) op initiatief van de scholen Basisonderwijs Secundair onderwijs Deeltijds kunstonderwijs (1) Centra voor Volwassenenonderwijs (1) Centra voor Basiseducatie (2) 33 2 Centra voor Leerlingenbegeleiding (1) op initiatief van de koepels op initiatief van de Vlaamse regering Totaal (1) in de begroting 2008 werd voor het eerst een bedrag nascholing op initiatief van de scholen ingeschreven voor het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. (2) In de begroting 2009 werd voor het eerst een bedrag nascholing op initiatief van de scholen ingeschreven voor basiseducatie. (3) Als gevolg van de in 2010 doorgevoerde besparingsoefening werden de nascholingsmiddelen met ongeveer 20 beperkt. Tengevolge van het decreet betreffende de lerarenopleiding en de nascholing, dat in werking trad op 1 september 199, werd het systeem van navorming geleidelijk afgebouwd gedurende een periode van drie schooljaren. Met ingang van 1 september 199 werd, naast de afbouwende aanbodgerichte navorming, een drieledig systeem van nascholing geïntroduceerd : 1. nascholing op initiatief van de scholen: de scholen krijgen financiële middelen toegewezen om aan nascholingsbehoeften te voldoen. 2. nascholing op initiatief van de koepels: het Gemeenschapsonderwijs en de representatieve verenigingen van inrichtende machten krijgen middelen om nascholingsinitiatieven op te zetten voor de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding, de pedagogische begeleidingsdiensten en de internaten. Ook initiatieven die kaderen in het eigen pedagogische project kunnen hiermee gefinancierd worden. 3. nascholing op initiatief van de Vlaamse regering: de Vlaamse regering organiseert met de haar toegewezen middelen nascholingsactiviteiten om aan beleidsprioriteiten tegemoet te komen. 77

26 Schooljaar NASCHOLING VERDELING KREDIETEN NASCHOLING VOOR DE SCHOLEN (in EUR) (1)(3) GO VGO OGO Totaal Basisonderwijs Gewoon basisonderwijs 508.2, , , ,92 Buitengewoon basisonderwijs , , , ,97 Totaal , , , ,89 Secundair onderwijs Gewoon secundair onderwijs , , , ,5 Buitengewoon secundair onderwijs , ,3 3.35, ,44 Totaal , , , ,00 Deeltijds kunstonderwijs (2) 19.15, , , ,00 Volwassenenonderwijs (2) , , , ,00 Basiseducatie (2) 2.000,00 Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)(2) , , , ,00 (1) in deze tabellen werd geen rekening gehouden met terugvorderingen of inhoudingen als gevolg van het niet tijdig aanwenden van de nascholingskredieten. (2) in de begroting 2008 werd voor het eerst een bedrag nascholing op initiatief van de scholen ingeschreven voor het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Voor basiseducatie was dat in de begroting (3) als gevolg van de in 2010 doorgevoerde besparingsoefening werden de nascholingsmiddelen met ongeveer 20 beperkt. VERDELING KREDIETEN NASCHOLING VOOR DE KOEPELS (in EUR) Onderwijsnet Inrichtende macht 2010 GO Gemeenschapsonderwijs ,00 VGO VSKO ,00 VONAC 7.039,00 STEINER.287,00 NaPCO 2.028,00 METHODE 3.292,00 OGO OVSG ,00 POVPO ,00 Totaal ,00 VERDELING KREDIETEN NASCHOLING OP INITIATIEF VAN DE VLAAMSE REGERING (in EUR)(1) Beleidsprioriteit Aantal projecten 2010 thema 1 Herstelgerichte methodieken ,75 thema 2 Studiekeuze en studiekeuzebegeleiding ,78 thema 3 Lokaal professionaliseringsbeleid ,41 Totaal ,94 (1) Omwille van besparingsmaatregelen werd het budget éénmalig gehalveerd. 78

27 Schooljaar NASCHOLING NASCHOLING VOOR DE SCHOLEN EVOLUTIE BEDRAG PER VOLTIJDSE ORGANIEKE BETREKKING Basisonderwijs (1) Secundair onderwijs (2) Begrotingsjaar Aantal voltijdse organieke betrekkingen (3) Bedrag per voltijdse organieke betrekking (EUR) Aantal voltijdse organieke betrekkingen (3) Bedrag per voltijdse organieke betrekking (EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (4) , ,12 Deeltijds kunstonderwijs Centra voor leerlingenbegeleiding Begrotingsjaar Aantal voltijdse organieke betrekkingen (3) Bedrag per voltijdse organieke betrekking (EUR) Aantal voltijdse organieke betrekkingen (3) Bedrag per voltijdse organieke betrekking (EUR) , , , , (4) , ,81 Volwassenenonderwijs Basiseducatie Begrotingsjaar Aantal voltijdse organieke betrekkingen (3) Bedrag per voltijdse organieke betrekking (EUR) Aantal voltijdse organieke betrekkingen (3) Bedrag per voltijdse organieke betrekking (EUR) , , , (4) , ,72 (1) Gewoon en buitengewoon basisonderwijs. (2) Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. (3) Afgerond naar boven of naar beneden. (4) als gevolg van de in 2010 doorgevoerde besparingsoefening, werden de nascholingsmiddelen met ongeveer 20 beperkt. Dit heeft een daling van het bedrag per voltijdse organieke betrekking tot gevolg. 79

28

29 Deel niveauoverschrijdende gegevens Hoofdstuk : Examencommissie

30

31 Schooljaar INSCHRIJVINGEN EN RESULTATEN IN 2009 BIJ DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Ingeschreven Deelgenomen Niet-geslaagd Deelattest/vakattest Getuigschrift/diploma behaald M V T M V T M V T M V T M V T 1ste zittijd 1ste afdeling : - getuigschrift 1ste graad getuigschrift 2de graad de afdeling: diploma secundair onderwijs (ASO) de afdeling: diploma secundair onderwijs (TSO/BSO/KSO) de afdeling: diploma verpleegkunde Totaal de zittijd 1ste afdeling : - getuigschrift 1ste graad getuigschrift 2de graad de afdeling: diploma secundair onderwijs (ASO) de afdeling: diploma secundair onderwijs (TSO/BSO/KSO) de afdeling: diploma verpleegkunde Totaal Totaal

32

33 Deel niveauoverschrijdende gegevens Hoofdstuk 7 : Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs

34

35 Schooljaar AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGIOn) Bedrag aan machtigingen en aan goedgekeurde subsidies in het kalenderjaar 2009 (in EUR) Bedrag machtigingen (1) Leerplichtonderwijs Hoger onderwijs Totaal Kalenderjaar VGO OGO VGO OGO Autonoom (1) machtigingen: kredieten die in de Vlaamse begroting aan AGIOn worden toegewezen en waarvoor AGIOn engagementen voor infrastructuurdossiers mag aangaan. Bedrag goedgekeurde subsidies in 2009 naar provincie Provincie VGO OGO Totaal Antwerpen Vlaams-Brabant Brussels Hoofdstedelijk Gewest West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Totaal Bedrag aan goedgekeurde subsidies in 2009 naar onderwijsniveau Onderwijsniveau VGO OGO Totaal Gewoon basisonderwijs Gewoon secundair onderwijs Buitengewoon basisonderwijs Buitengewoon secundair onderwijs CLB Internaat Volwassenenonderwijs Totaal Bedrag aan goedgekeurde subsidies in 2009 naar soort werken (1)(2)(3) Soort werken VGO OGO Totaal Aankopen Nieuwbouw Modernisering Geschiktmakingswerken Nieuwbouw + modernisering Nieuwbouw + geschiktmaking Nieuwbouw + modernisering + geschiktmaking Modernisering + geschiktmaking Andere Totaal (1) Nieuwbouw: de oprichting van een volledig nieuw gebouw of vleugel met het oog op een uitbreiding van de bestaande oppervlakte. (2) moderniseringswerken brengen de volledige geschiktmaking of een volledige verbouwing van gebouwen met zich mee, soms met inbegrip van hun structuren. Deze werken hebben tot doel de oppervlakten van onderwijsinstellingen, CLB s of internaten te vermeerderen of aan te passen zonder uitbreiding van de bestaande gebouwen. (3) geschiktmakingswerken hebben tot doel: (a) bestaande situaties aan te passen aan de evoluerende pedagogische noden, en dit slechts in gedeelten van de gebouwen; (b) de veiligheid van gebruikers en derden te verzekeren in overeenstemming met de bestaande reglementering inzake hygiëne, veiligheid en brandbeveiliging, (c) het behoud van de waarde van het patrimonium door het voorkomen of het herstellen van sleet en veroudering (eigenaarsonderhoud). Bedrag aan goedgekeurde subsidies t.b.v. investeringen voor Rationeel Energiegebruik (REG) naar onderwijsnet VGO OGO Totaal

Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS

Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS 6 Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS Hoofdstuk 1 : Internen en internaten 6 Schooljaar 2013-2014 INTERNEN EN INTERNATEN INTERNATEN PER NET Gemeenschapsonderwijs

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2014-2015

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2014-2015 VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2014-2015 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs,

Nadere informatie

Vlaams Onderwijs in Cijfers

Vlaams Onderwijs in Cijfers Vlaams Onderwijs in Cijfers 2010-2011 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.66,9 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN OVERZICHT Definities 2 Afkortingen Onderwijsstructuur 6 Schoolbevolking 8 Onderwijsinstellingen 11

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN Deel 5 BUDGET 5 LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN 1. Definities In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' met een nieuwe organisatiestructuur

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Vlaams Onderwijs in Cijfers

Vlaams Onderwijs in Cijfers Vlaams Onderwijs in Cijfers 2009-2010 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 35.646,9 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 ALGEMEEN OVERZICHT Definities 2 Afkortingen 5 Onderwijsstructuur 6 Schoolbevolking 8 Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2012-2013 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs per onderwijsnet en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs 45.261 63.431 108.692

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2011-2012 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2013-2014

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2013-2014 VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2013-2014 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1)

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs go vgo ogo Totaal 43.762 60.903 104.665 52.451 82.448 134.899 36.277

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Schooljaar 2006-2007 GEWOON LAGER Aantal leerlingen die een cursus godsdienst of

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen?

2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 125 van MERCEDES VAN VOLCEM datum: 27 november 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Isolatie schoolgebouwen Investeringen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs 3.1. Gewoon secundair onderwijs 3.1.3. Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon secundair onderwijs 118 Schooljaar 2013-2014 Schoolse

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak.

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 208 van ANN BRUSSEEL datum: 4 februari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Basis- en secundair onderwijs - Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: Mei 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI Opleiding voor schoolsecretariaten 2017-2018 AGODI-Academie Academie Overzicht programma Kennismaking met de werking van AGODI Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Nadere informatie

Studiedag Vlor - vormen van ondersteuning- voorstelling SOL

Studiedag Vlor - vormen van ondersteuning- voorstelling SOL Studiedag Vlor - vormen van ondersteuning- voorstelling SOL Specifieke onderwijsleermiddelen: SOL Omschrijving SOL: hulpmiddelen die de persoon met een handicap nodig heeft om het leerproces in de gewone

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O N D E R W I J S ( K A N S E N ) M O N I T O R Editie 2009

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O N D E R W I J S ( K A N S E N ) M O N I T O R Editie 2009 Gemeente Neerpelt Welkom op de startpagina van de lijke fiches onderwijs(kansen)monitor! Basisdatafiche Indicatorfiche Gemeentelijke detailfiche Basisdatafiche Neerpelt ONDERWIJSAANBOD IN BaO EN SO Scholen

Nadere informatie

Leerlingenaantallen basis- en

Leerlingenaantallen basis- en Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs Duiding bij de beschikbare tabellen op de website onderwijsstatistieken Op basis van een aantal Excel-tabellen kan je leerlingenaantallen per school opzoeken

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 67 van 18 oktober 2013 van ANN BRUSSEEL Basis- en secundair Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Deel 4 PERSONEEL. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs. 6.1. Secundair volwassenenonderwijs. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen

Deel 4 PERSONEEL. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs. 6.1. Secundair volwassenenonderwijs. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Deel 4 PERSONEEL 4 Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.1. Secundair volwassenenonderwijs Budgettaire fulltime-equivalenten Personen BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school- of academiejaar 2015-2016 voor alle kleuters,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN 1 TOEPASSINGSGEBIED 1. De werkingscode is van toepassing op alle leden van de pedagogische

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

nr. 421 van JOS DE MEYER datum: 5 mei 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 421 van JOS DE MEYER datum: 5 mei 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 421 van JOS DE MEYER datum: 5 mei 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Urenpakketten onderwijs Aanwendingspercentages

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Inspiratiedag Kinderopvang

Inspiratiedag Kinderopvang Gent 20 maart 2014 Inspiratiedag Kinderopvang 7.21 Sociaal Voordeel in de Praktijk Jan De Crom Decreet 30/11/2007 Nieuwe rol voor gemeente Actor: Organisator van gemeentelijk onderwijs (basis, SO, DKO,

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Deel 8. internationale vergelijking

Deel 8. internationale vergelijking Deel internationale vergelijking INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

Vlaamse Regering!j Kïf ^"

Vlaamse Regering!j Kïf ^ TH"WWW"W Vlaamse Regering!j Kïf ^" Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Het aanvragen van een programmatie of overheveling

Het aanvragen van een programmatie of overheveling Het aanvragen van een programmatie of overheveling Schooljaar 2017-2018 29-6-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave Regelgeving inzake programmatie

Nadere informatie

Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 525 van 8 mei 2013 van PAUL DELVA Onthaalklassen anderstalige nieuwkomers Brussel

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Afdeling Studietoelagen tel. 1700 (gratis), elke werkdag van 9 tot 19 uur Kom naar de bezoekdagen van het ministerie van Onderwijs. Openingsuren

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in een school naar keuze? Iedereen heeft recht op inschrijving in een school naar keuze. Als je jonger bent dan 12 jaar bepalen je ouders

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Persbericht 11-09-2009 GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Het GO! rondde zijn jaarlijkse spoedtelling af met een stijging van 2859 leerlingen. De stijging

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-305- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

10/02/17. Onderwijsregelgeving gebeurt op het niveau van. Wie heeft wetgevende bevoegdheid in de beleidscyclus? Voorkennis?

10/02/17. Onderwijsregelgeving gebeurt op het niveau van. Wie heeft wetgevende bevoegdheid in de beleidscyclus? Voorkennis? Voorkennis? De Belgische voorgeschiedenis Structuren SESSIE 1 Wie heeft wetgevende bevoegdheid in de beleidscyclus? A. ministers B. departement C. een regering D. het parlement Onderwijsregelgeving gebeurt

Nadere informatie

Onderwijs in Vlaanderen

Onderwijs in Vlaanderen Onderwijs in Vlaanderen 1 Basisonderwijs Kleuteronderwijs Lager onderwijs 2 Aanduiden waar de kinderen naar school gaan Leeftijd Basisonderwijs Kleuterschool 2 3 4 5 6 Basisonderwijs Lagere school 7 8

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten stuk ingediend op 2074 (2012-2013) Nr. 1 22 mei 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop en Fientje Moerman en de heer Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

9/02/16. De Belgische voorgeschiedenis Structuren SESSIE 1. Voorkennis?

9/02/16. De Belgische voorgeschiedenis Structuren SESSIE 1. Voorkennis? De Belgische voorgeschiedenis Structuren SESSIE 1 Voorkennis? 1 Wie heeft wetgevende bevoegdheid in de beleidscyclus? A. ministers B. departement C. een regering D. het parlement 0% 0% 0% 0% ministers

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 197 van 4 december 2013 van GOEDELE VERMEIREN

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 197 van 4 december 2013 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 197 van 4 december 2013 van GOEDELE VERMEIREN Studietoelagen Terug De afdeling

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

JA A RV E R S L AG 2 0 0 8 Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL)

JA A RV E R S L AG 2 0 0 8 Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) JA A RV E R S L AG 2 0 0 8 Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Scholen Basisonderwijs en CLB Cel Speciale Onderwijsleermiddelen

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2010-2011 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Een impressie en enkele kwesties van het Vlaams onderwijs

Een impressie en enkele kwesties van het Vlaams onderwijs Een impressie en enkele kwesties van het Vlaams onderwijs OVERZICHT 1. Om het Vlaams onderwijs te begrijpen 2. Een impressie 3. Enkele kwesties 4. Verdere vragen? Principes om het Vlaams onderwijs te begrijpen

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 11 INHOUD Woord vooraf 11 1 Onderwijs in Vlaanderen 15 1. Vlaams onderwijslandschap 17 1.1. De onderwijsniveaus van jong naar oud 17 1.2. Over inrichters, financieren en subsidiëren: de netten 19 2. Vlaamse steden

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/388 24 oktober 2002 Besluit houdende toekenning van de weddebijslag van 15% voor bepaalde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs met volledig leerplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

SPECIALE ONDERWIJSLEERMIDDELEN (SOL)

SPECIALE ONDERWIJSLEERMIDDELEN (SOL) SPECIALE ONDERWIJSLEERMIDDELEN (SOL) JAARVERSLAG 2011 & 2012 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Scholen Basisonderwijs en CLB Cel Speciale Onderwijsleermiddelen

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-05 2 mei 2017 02-05-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-479- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs VVKSO CODIS/DOC/11/09 2011-02-07 Arbeidsmarktrapport 2010 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Secundair Onderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Structuur van

Nadere informatie

Vlaanise Regering [V

Vlaanise Regering [V Vlaanise Regering [V Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van de middelen voor het mentorschap in het onderwijs DE VL7\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 april

Nadere informatie

Evolutie studiefinanciering

Evolutie studiefinanciering Bijlage persbericht Vandenbroucke van vrijdag 30 mei 2008 Evolutie studiefinanciering 2006 2008 1. Situatie op 1 september 2006 school- en academiejaar 2006-2007 Doelgroepen studiefinanciering: studenten

Nadere informatie

Schooljaar Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie

Schooljaar Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse reaffectatiecommissie Vlaamse Schooljaar 2010-2011 Deel 1: reaffectatie en wedertewerkstelling door de Vlaamse Ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool

Nadere informatie

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel Personeel Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs Academiejaar 2009-2010 BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten (inclusief

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie