HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Horecagerelateerd onderwijs 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Horecagerelateerd onderwijs 2012"

Transcriptie

1 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Horecagerelateerd onderwijs 2012 Cijfers schooljaar

2 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw stelt zich echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de aangeboden informatie. In geen geval is Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de aangeboden informatie uit deze publicatie.

3 1 Synthese 3 Leerlingenaantallen 5 1 Secundair onderwijs Voltijds Technisch Secundair Onderwijs (TSO) en voltijds Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) Schooljaar Evolutie Leerlingen in het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO) Schooljaar Evolutie t.o.v Leerlingenaantallen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) Schooljaar Evolutie Leertijd 16 2 Hoger onderwijs Schooljaar Evolutie 17 3 Volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs Schooljaar Evolutie Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Schooljaar Evolutie 21 Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 23 1 Werkervaringsplaatsen voor jongeren in het stelsel van leren en werken 23 2 Leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs 25

4 2

5 3 Synthese In het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) en het Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) zitten in het schooljaar leerlingen in een horecagerelateerde richting. 65,4% van hen zijn jongens en 34,6% zijn meisjes. Het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO) telt in het schooljaar leerlingen in een horecagerelateerde richting. 60,1% van deze leerlingen zijn jongens en 39,9% meisjes. In het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) zitten in het schooljaar leerlingen in een horecagerelateerde richting. Hiervan volgen leerlingen lineair onderwijs en 71 leerlingen modulair onderwijs. De meest voorkomende groep is het type 1 (licht mentale stoornissen). In Syntra leertijd volgden in in totaal 622 leerlingen een horecagerelateerde opleiding. Hiervan volgden 231 leerlingen de opleiding hulpkok. In de hogescholen telt de richting hotelmanagement in het schooljaar studenten, waarvan 39,4% mannelijke en 60,6% vrouwelijke studenten. Het secundair volwassenenonderwijs telt unieke inschrijvingen in een horecagerelateerde richting. In het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs telt de richting hotel- en cateringmanagement 55 unieke inschrijvingen. In 2012 werden in de Vlaamse horecasector 322 leerovereenkomsten afgesloten, wat een daling is ten opzichte van Het aandeel van de horeca in het totaal aantal leerovereenkomsten neemt wel licht toe. Het aantal deeltijds lerenden met een werkervaringsplaats neemt in 2012 gevoelig toe tot 340. Het aandeel van de sector in het totaal aantal werkervaringsplaatsen neemt af tot 9,8%. In het voltijds secundair onderwijs vonden in de horecasector stages plaats. Dat is een toename ten opzichte van het vorige schooljaar.

6 4

7 5 Leerlingenaantallen 1 Secundair onderwijs 1.1 Voltijds Technisch Secundair Onderwijs (TSO) en voltijds Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) Schooljaar Op de volgende pagina vinden we de leerlingenaantallen voor de eerste, tweede en derde graad van het TSO en BSO terug, dit voor alle inrichtende machten samen. In de eerste graad zijn er twee horecarichtingen: Hotel-Voeding Beroepsvoorbereidend jaar Hotel-Bakkerij-Slagerij Zoals uit de namen blijkt, zijn deze niet 100% horecagerelateerd. In dit stadium wordt nog geen onderscheid gemaakt, gezien het hier om oriëntatierichtingen gaat. In het schooljaar zijn er leerlingen in de eerste graad waarvan 758 (70,4%) jongens en 319 (29,6%) meisjes. In de tweede graad zijn er twee horecarichtingen: Hotel (TSO) Restaurant en keuken (BSO) In het schooljaar zijn er leerlingen in de tweede graad, waarvan (64,5%) jongens en 783 (35,5%) meisjes. In de derde graad zijn er tien horecarichtingen: Hospitality (TSO) Hotel (TSO) Hotelbeheer (TSO) Grootkeuken (BSO) Gemeenschapsrestauratie (BSO) Hotelonthaal (BSO) Restaurant en keuken (BSO) Restaurantbedrijf en drankenkennis (BSO) Specialiteitenrestaurant (BSO) Wereldgastronomie (BSO) In het schooljaar zijn er leerlingen in de derde graad, waarvan (64,1%) jongens en 894 (35,9%) meisjes. In het schooljaar zijn er voor alle graden samen leerlingen, waarvan (65,4%) jongens en (34,6%) meisjes.

8 6 Tabel: Aantal leerlingen in het TSO en het BSO in een horecagerelateerde richting per geslacht ( ) Eerste graad Tweede graad Derde graad TOTAAL 1ste leerjaar 2de leerjaar Totaal 1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar (BSO)/ Se-n-Se (TSO) 1 Totaal 1ste + 2de + 3de graad J M T J M T J M T J M T J M T J M T J M T J M T J M T Hotel-Voeding Beroepsvoorbereidend Hotel-Bakkerij-Slagerij Totaal TSO Hospitality Hotel Hotelbeheer Totaal TSO BSO Grootkeuken Gemeenschapsrestauratie Hotelonthaal Restaurant en keuken Restaurantbedrijf en drankenkennis Specialiteitenrestaurant Wereldgastronomie Totaal BSO Totaal Op 1 september 2009 zijn in het Vlaams onderwijsbestel twee nieuwe onderwijsvormen ingevoerd: het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het secundair na secundair (Se-n-Se). In de Vlaamse opleidingenstructuur situeren ze zich tussen het secundair en het bachelorniveau. Er ontstaat geen apart onderwijsniveau. Juridisch behoort Se-n-Se tot het secundair onderwijs, hbo tot het hoger onderwijs. Deze opleidingen zijn in de eerste plaats bedoeld om in te spelen op de behoeften van al wie na het behalen van het diploma secundair onderwijs via korte trajecten een beroepskwalificatie wil verwerven. Ze bestaan uit zowel op te richten als bestaande opleidingen die alle leiden tot een onderwijskwalificatie gebaseerd op minstens één beroepskwalificatie. Gemeenschappelijke kenmerken zijn o.m. hun arbeidsmarktgerichtheid (vandaar de sterke inbedding van het werkplekleren) en hun korte duur. Se-n-Se opleidingen worden georganiseerd door instellingen van het voltijds secundair onderwijs. Ze zijn op de eerste plaats voor jongeren bedoeld.

9 7 Tabel: Aantal leerlingen in het TSO en het BSO in een horecagerelateerde richting per inrichtende macht en per geslacht ( ) Inrichtende macht Jongens Meisjes Totaal Gemeenschapsonderwijs Privaatrechterlijk rechtspersoon Provincie Gemeente Vlaamse Gemeenschapscommissie Totaal Inrichtende macht Jongens Meisjes Totaal Gemeenschapsonderwijs 17% 14% 16% Privaatrechtelijk 62% 67% 64% Provincie 9% 9% 9% Gemeente 8% 8% 8% Vlaamse Gemeenschapscommissie 3% 2% 2% Totaal 100% 100% 100% Als we de leerlingenaantallen per inrichtende macht bekijken, blijkt duidelijk dat de meerderheid (64%) onder privaatrechtelijk valt. Het gemeenschapsonderwijs is als inrichtende macht goed voor 16% van de leerlingenaantallen. In valt 9% onder de provincie, 8% onder de gemeente en 2% onder de Vlaamse Gemeenschapscommissie Evolutie In onderstaande grafiek bekijken we de evolutie van het totaal aantal leerlingen in het voltijds secundair horecaonderwijs over een periode van acht schooljaren. Grafiek: Evolutie aantal leerlingen in het TSO EN BSO in een horecagerelateerde richting t.e.m Horeca

10 8 In het schooljaar waren er in totaal leerlingen in het voltijds secundair horecaonderwijs. Dit aantal neemt de daaropvolgende schooljaren geleidelijk af. In stijgt het aantal leerlingen weer, bijna tot op het niveau van ; er zijn dan leerlingen. De daaropvolgende twee schooljaren zien we opnieuw een daling. In het schooljaar neemt het aantal leerlingen opnieuw toe, maar het aantal blijft onder het niveau van schooljaar Het is ook interessant om eens te kijken naar de verdeling van het aantal leerlingen over de horecagerelateerde richtingen die enkel in het derde jaar van de derde graad BSO worden georganiseerd. Zo kunnen we opvolgen waar de voorkeuren van de leerlingen naar uit gaan. In koos 34% van deze leerlingen voor de richting gemeenschapsrestauratie. In is dit gedaald tot 22%. Het aantal leerlingen dat voor hotelonthaal kiest, is gedurende dezelfde periode met vijf procentpunten gedaald. De richting restaurantbedrijf en drankenkennis blijft in ongeveer op hetzelfde niveau als in De richtingen specialiteitenrestaurant en wereldgastronomie doen het nu beter in vergelijking tot schooljaar Specialiteitenrestaurant heeft het grootste aandeel in de horecarichtingen van het derde jaar in de derde graad BSO, namelijk 41%. Tabel: Evolutie leerlingen in het derde jaar, derde graad BSO in een horecagerelateerde richting, t.e.m Hotelonthaal Restaurantbedrijf en drankenkennis Totaal Hotelonthaal Restaurantbedrijf en drankenkennis Gemeenschapsrestauratie Specialiteitenrestaurant Wereldgastronomie Gemeenschapsrestauratie Specialiteitenrestaurant Wereldgastronomie Totaal % 18% 16% 27% 4% 100% % 14% 14% 32% 11% 100% % 15% 20% 31% 9% 100% % 15% 14% 42% 8% 100% % 18% 19% 36% 6% 100% % 14% 18% 37% 7% 100% % 15% 22% 33% 11% 100% % 13% 17% 41% 7% 100%

11 9 1.2 Leerlingen in het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO) Schooljaar Tabel: Aantal leerlingen in het DBSO in opleidingen gerelateerd aan de horeca per geslacht ( ) Jongens Meisjes Totaal Grootkeukenhulpkok Grootkeukenmedewerker Hulpkelner Hulpkok Kelner Keukenmedewerker Kok Zaalmedewerker Totaal In het schooljaar bedroeg het totale aantal leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs 1.180, waarvan 709 (60,1%) jongens en 471 (39,9%) meisjes Evolutie t.o.v We schetsen een evolutie voor het aantal leerlingen in het DBSO in een horecarichting t.o.v. het vorige schooljaar. Vóór werd er gewerkt met lineaire en modulaire opleidingen. Sinds zijn er enkel nog modulaire richtingen. Bij de invoer van het Decreet 2 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap (2008) heeft de Vlaamse overheid ervoor gekozen over te schakelen van lineair naar modulair deeltijds beroepssecundair onderwijs. Er is dus een breuklijn met vroegere cijfers. In stijgt het aantal leerlingen in het DBSO in een horecagerelateerde richting lichtjes. Grafiek: Evolutie aantal leerlingen in het DBSO in een horecagerelateerde richting tem DBSO Zowel DBSO als Syntra leertijd vallen onder het decreet leren en werken.

12 Leerlingenaantallen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) Schooljaar In het BuSO is er één horecagerelateerde studierichting in het lineair onderwijs, namelijk grootkeukenmedewerker. Daarnaast is er het modulair onderwijs 3. In het modulair onderwijs zijn er zes horecagerelateerde studierichtingen: Grootkeukenhulp Grootkeukenmedewerker Hulpkelner Keukenhulp Keukenmedewerker Zaalmedewerker Zowel in het lineair als in het modulair onderwijs is de meest voorkomende groep het type 1 (licht mentale stoornissen). In het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) zitten in het schooljaar leerlingen in een horecagerelateerde richting. Hiervan volgen leerlingen lineair onderwijs en 71 leerlingen modulair onderwijs. De meest voorkomende groep is het type 1 (licht mentale stoornissen). 3 Voor het statistisch jaarboek worden (bijna) altijd de leerlingen op tellingsdatum 01/02 genomen. Voor het modulair onderwijs gaat het om unieke leerlingen per richting, niet per module.

13 11 Tabel: Aantal leerlingen in het BuSO, lineair onderwijs, richting grootkeukenmedewerker per geslacht ( ) Type 2: Type 1: Licht mentale Matig en/of ernstig Type 3: Karakteriële Type 4: Fysieke Type 6: Visuele Type 7: Auditieve Totaal stoornissen mentale stoornissen stoornissen handicap stoornissen stoornissen J M T J M T J M T J M T J M T J M T J M T Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk Provincie Gemeente Intercommunale Totaal In het schooljaar telt de richting grootkeukenmedewerker leerlingen, waarvan 555 (48,3%) jongens en 593 (51,7%) meisjes. Tabel: Aantal leerlingen in het BuSO, modulair onderwijs, richting grootkeukenhulp per geslacht ( ) Type 2: Type 1: Licht mentale Matig en/of ernstig Type 3: Karakteriële Type 4: Fysieke Type 6: Visuele Type 7: Auditieve Totaal stoornissen mentale stoornissen stoornissen handicap stoornissen stoornissen J M T J M T J M T J M T J M T J M T J M T Privaatrechtelijk Gemeente Totaal In het schooljaar telt de richting grootkeukenhulp 10 leerlingen, waarvan 4 jongens en 6 meisjes.

14 12 Tabel: Aantal leerlingen in het BuSO, modulair onderwijs, richting hulpkelner per geslacht ( ) Type 2: Type 1: Licht mentale Matig en/of ernstig Type 3: Karakteriële Type 4: Fysieke Type 6: Visuele Type 7: Auditieve Totaal stoornissen mentale stoornissen stoornissen handicap stoornissen stoornissen J M T J M T J M T J M T J M T J M T J M T Privaatrechtelijk Vlaamse gemeenschapscommissie Totaal In het schooljaar telt de richting hulpkelner 4 leerlingen, waarvan evenveel jongens als meisjes. Tabel: Aantal leerlingen in het BuSO, modulair onderwijs, richting grootkeukenmedewerker per geslacht ( ) Type 2: Type 1: Licht mentale Matig en/of ernstig Type 3: Karakteriële Type 4: Fysieke Type 6: Visuele Type 7: Auditieve Totaal stoornissen mentale stoornissen stoornissen handicap stoornissen stoornissen J M T J M T J M T J M T J M T J M T J M T Vlaamse gemeenschapscommissie Totaal In het schooljaar telt de richting grootkeukenmedewerker 3 leerlingen, waarvan 1 jongen en 2 meisjes.

15 13 Tabel: Aantal leerlingen in het BuSO, modulair onderwijs, richting keukenhulp per geslacht ( ) Type 2: Type 1: Licht mentale Matig en/of ernstig Type 3: Karakteriële Type 4: Fysieke Type 6: Visuele Type 7: Auditieve Totaal stoornissen mentale stoornissen stoornissen handicap stoornissen stoornissen J M T J M T J M T J M T J M T J M T J M T Privaatrechtelijk Gemeente Vlaamse gemeenschapscommissie Totaal In het schooljaar telt de richting keukenhulp 37 leerlingen, waarvan 25 jongens en 12 meisjes. Tabel: Aantal leerlingen in het BuSO, modulair onderwijs, richting keukenmedewerker per geslacht ( ) Type 2: Type 1: Licht mentale Matig en/of ernstig Type 3: Karakteriële Type 4: Fysieke Type 6: Visuele Type 7: Auditieve Totaal stoornissen mentale stoornissen stoornissen handicap stoornissen stoornissen J M T J M T J M T J M T J M T J M T J M T Gemeente Vlaamse gemeenschapscommissie Totaal In het schooljaar telt de richting keukenmedewerker 16 leerlingen, waarvan 4 jongens en 12 meisjes.

16 14 Tabel: Aantal leerlingen in het BuSO, modulair onderwijs, richting zaalmedewerker per geslacht ( ) Type 2: Type 1: Licht mentale Matig en/of ernstig Type 3: Karakteriële Type 4: Fysieke Type 6: Visuele Type 7: Auditieve Totaal stoornissen mentale stoornissen stoornissen handicap stoornissen stoornissen J M T J M T J M T J M T J M T J M T J M T Vlaamse gemeenschapscommissie Totaal In het schooljaar telt de richting zaalmedewerker 1 leerling, een jongen.

17 Evolutie Grafiek: Evolutie aantal leerlingen in het BuSO in een horecagerelateerde richting, t.e.m Lineair Modulair Totaal Het aantal leerlingen in het BuSO in een horecagerelateerde richting in het lineair onderwijs is gedurende zes schooljaren toegenomen. In daalt het aantal leerlingen heel lichtjes. Deze daling zet zich verder in Vanaf beschikken we over cijfers voor het modulair horecaonderwijs. Voor de voorgaande schooljaren zijn er cijfers over het modulair BuSO beschikbaar, maar niet per studierichting. Vanaf wordt het aantal leerlingen in het modulair onderwijs wel per richting opgenomen in het statistisch jaarboek van het Departement Onderwijs. Sinds stijgt het aantal leerlingen in een horecagerelateerde richting in het modulair BuSO lichtjes. Het totaal aantal leerlingen in het BuSO in een horecagerelateerde richting stijgt tot en met schooljaar Daarna daalt het totaal aantal leerlingen lichtjes.

18 Leertijd In dit deel gaan we na hoeveel leerlingen in het stelsel van de leertijd zijn opgenomen voor de horecasector. Tabel: Aantal leerlingen 4 in Syntra leertijd in de horecasector ( / ) Grootkeukenhulpkok 8 7 Hulpkelner Hulpkok Kelner (1 jaar) / 2 Kelner (3 jaar) / 93 Kok Medewerker snackbar-taverne Restauranthouder Snackbarexploitant 50 8 Traiteur-banketaannemer 17 7 Totaal horeca Bron: Syntra In volgden 622 leerlingen Syntra leertijd. In waren dit er nog 812. De opleidingen restauranthouder en traiteur-banketaannemer worden uitdovend aangeboden. Vandaar de daling van het aantal leerlingen in deze opleidingen. In volgden 231 leerlingen de opleiding hulpkok. 4 Uitgedrukt in aantal contracten die minimum 1 dag gelopen hebben

19 17 2 Hoger onderwijs 2.1 Schooljaar De professionele bachelor hotelmanagement wordt aangeboden in drie hogescholen: Erasmushogeschool Brussel Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Plantijn Hogeschool Antwerpen Tabel: Aantal studenten in de hogeschoolopleiding hotelmanagement per geslacht en per nationaliteit ( ) Studenten Belgische van vreemde studenten nationaliteit Totaal J M T J M T J M T Erasmushogeschool Brussel Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Plantijn Hogeschool Antwerpen Totaal In het schooljaar volgden 792 studenten de opleiding hotelmanagement, waarvan 312 (39,4%) jongens en 480 (60,6%) meisjes. In deze richting zijn er 727 Belgische studenten (91,8%) en 65 studenten van vreemde nationaliteit (8,2%). In dit schooljaar heeft de Plantijn Hogeschool in deze richting de meeste studenten (332). De Erasmushogeschool heeft er 278 en de KHBO Evolutie We geven de evolutie weer voor het aantal studenten in de hogeschoolopleiding hotelmanagement vanaf het schooljaar Grafiek: Evolutie aantal studenten in de hogeschoolopleiding hotelmanagement t.e.m Totaal In ligt het aantal studenten in de richting hotelmanagement hoger dan in Van t.e.m was er een toename in het aantal studenten, het daaropvolgende schooljaar een afname en sinds opnieuw een toename.

20 18 3 Volwassenenonderwijs 1 september 2007 trad het nieuwe decreet Volwassenenonderwijs in werking. Dit decreet bepaalt dat het volwassenenonderwijs wordt ingedeeld in drie delen: basiseducatie secundair volwassenenonderwijs hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs De oude termen secundair onderwijs voor sociale promotie en hoger onderwijs voor sociale promotie zijn niet meer in gebruik.

21 Secundair volwassenenonderwijs Schooljaar Onder het studiegebied Voeding vallen meerdere opleidingen. We vinden opleidingen bakkerij terug (bv. bakkersgast, brood en banket), opleidingen slagerij (bv. slagersgast) en horecaopleidingen. Tabel: Aantal unieke inschrijvingen 5 in het secundair volwassenenonderwijs gerelateerd aan horeca per opleiding (referteperiode 1/4/ /3/2012) Lineair Modulair onderwijs onderwijs Totaal M V T M V T M V T Bereider consumptie-ijs tearoomspecialiteiten Bierkenner Gastronomisch koken: koken BSO Gastronomisch koken: vervolmaking BSO Grootkeukenhulpkok Grootkeukenkok Grootkeukenmedewerker Grootkeukenverantwoordelijke Hotel Hotelbedrijf Hulpkelner Hulpkok Kelner Kelner brasserie taverne bistro Keukenverantwoordelijke Kok Medewerker brasserie taverne bistro Verantwoordelijke brasserie taverne bistro Traiteur-banketaannemer Traiteurkok Traiteur-delicatessenslager Wijnkenner Zaalverantwoordelijke Totaal Het secundair volwassenenonderwijs bestaat uit lineair en modulair onderwijs, maar enkel de opleidingen gastronomisch koken worden nog als lineair onderwijs aangeboden. In het schooljaar omvatten deze richtingen volwassenen, waarvan (47,4%) mannen en (52,6%) vrouwen. De meerderheid (99,4%) volgt modulair onderwijs. 5 Unieke inschrijving in een opleiding: iemand die zich gedurende een referteperiode twee of meer keer inschrijft in dezelfde opleiding en binnen hetzelfde stelsel, wordt slechts éénmaal geteld. Wanneer hij/zij zich twee (of meer) keer inschrijft in dezelfde opleiding, maar in een verschillend stelsel (de ene keer lineair, de andere keer modulair), dan wordt hij tweemaal geteld. Wanneer hij/zij zich in twee verschillende opleidingen -al dan niet binnen hetzelfde studiegebied- inschrijft, wordt hij tweemaal geteld.

22 Evolutie Vanaf kunnen we een evolutie schetsen van het totaal aantal unieke inschrijvingen in een horecagerelateerde richting in het secundair volwassenenonderwijs. Voor de schooljaren vóór geldt er een andere referteperiode 6 waardoor de cijfers een vertekend beeld zouden geven. Grafiek: Evolutie unieke inschrijvingen in het secundair volwassenenonderwijs gerelateerd aan horeca per opleiding t.e.m Totaal Sinds stijgt het aantal unieke inschrijvingen in een horecagerelateerde richting in het secundair volwassenenonderwijs. 6 Omdat de invoering van het nieuwe decreet gezien kan worden als een trendbreuk in het statistisch materiaal koos de afdeling Volwassenenonderwijs ervoor om de referteperiode op te splitsen in 2 periodes, nl. de periode vóór en na de invoering van het decreet op Dit betekent dat voor schooljaar eenmalig de referteperiode in twee tabellen wordt gesplitst nl t.e.m en een tabel met referteperiode t.e.m De referteperiode voor het schooljaar liep dus niet zoals voorheen van t.e.m , maar werd eenmalig verlengd tot De cijfers in beide referteperiodes moeten als afzonderlijk beschouwd worden en kunnen niet samengeteld worden. Als gevolg van deze gewijzigde registratie is een vergelijking met de cijfergegevens van vorige referteperiodes onmogelijk (Departement Onderwijs).

23 Hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Schooljaar Onder het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde vinden we één horecagerelateerde richting terug in het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs. De richting Hotel- en Cateringmanagement telt 55 unieke inschrijvingen. Het gaat om 33 mannen en 22 vrouwen. Tabel: Aantal unieke inschrijvingen in het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs per opleiding (referteperiode 1/4/ /3/2012) Man Vrouw Totaal Hotel- en Cateringmanagement Evolutie Ook hier geldt dat we pas vanaf de evolutie kunnen weergeven door de andere referteperiode in de voorgaande schooljaren. Grafiek: Evolutie unieke inschrijvingen in het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs t.e.m Totaal Van tot en met stijgt het aantal unieke inschrijvingen in de richting hotel- en cateringmanagement in het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs. In zien we een lichte daling in het aantal unieke inschrijvingen.

24 22

25 23 Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 1 Werkervaringsplaatsen voor jongeren in het stelsel van leren en werken In dit hoofdstuk bespreken we de twee belangrijkste deeltijdse leersystemen waarin jongeren leren kunnen combineren met werken: de leertijd het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) (Bron: Departement WSE) De leertijd is een opleidingsvorm waarbij leerlingen per week vier dagen een praktische opleiding volgen in een onderneming en één dag theorie in een campus van Syntra. Tabel: Aantal leerovereenkomsten per sector ( ) 1/2/2009 1/2/2011 1/2/2012 n % n % n % Horecasector 338 8, , ,7 Totaal alle sectoren Bron: Syntra, bewerking door Departement WSE, afbakening o.b.v. paritair comité In bovenstaande tabel vindt u een overzicht van het aantal leerovereenkomsten in de horecasector en in alle sectoren. Op 1 februari 2009 hadden jongeren over alle sectoren een leerovereenkomst afgesloten. In 2012 is dit gedaald tot jongeren. In 2008 nam de horecasector 8,7% van de leerovereenkomsten voor haar rekening. Hoewel er in absolute aantallen een daling wordt vastgesteld, is in 2012 het aandeel van de horeca in het totaal aantal leerovereenkomsten gestegen tot 9,7%. Tabel: Detail leerovereenkomsten horecasector per opleidingsgebied (1/2/2012) n % Hulpkok % Restauranthouder 76 23% Kelner (3j) 44 14% Medewerker snackbar-taverne 31 9% Kok 18 5% Hulpkelner 16 5% Snackbarexploitant 4 1% Winkelbediende (3j) 3 1% Grootkeukenhulpkok 2 1% Kelner (1j) 2 1% Traiteur-banketaannemer 2 1% Aanvuller-kassier 1 1% Onbekend 2 1% Totaal horeca % Bron: Syntra, bewerking door Departement WSE, afbakening o.b.v. paritair comité 37% van de jongeren koos voor het opleidingsgebied hulpkok, gevolgd door restauranthouder (23%).

26 24 In het deeltijds beroepssecundair onderwijs volgen leerlingen twee dagen per week opleiding in een centrum deeltijds onderwijs of centrum deeltijdse vorming. Idealiter combineren ze dit met drie dagen werkervaring in een bedrijf (Departement WSE). Tabel: Aantal deeltijds lerenden met een werkervaringsplaats per sector ( ) 1/2/2009 1/2/2011 1/2/2012 n % n % n % Horecasector , , ,8 Totaal alle sectoren Bron: VDAB, DBO, bewerking door Departement WSE, afbakening o.b.v. nace-codes Over alle sectoren heen, hadden in jongeren uit het DBSO een werkervaringsplaats, waaronder 208 (12%) in de horecasector. In 2012 stijgt het totaal aantal werkervaringsplaatsen naar In absolute aantallen stijgt het aantal werkervaringsplaatsen in de horeca naar 340. Het relatieve aandeel van de horeca daalt wel met twee procentpunten. De sociale partners in de horeca (PC 302) hebben gekozen voor een actieve ondersteuning van het stelsel van het industrieel leerlingenwezen (ILW). In dit kader werkt de sector aan een versterking van de kwaliteitsborging via de erkenning van leerbedrijven door het paritair leercomité, het opvolgen van contracten en evaluaties en de organisatie van kwalificatieproeven. Tabel: Aantal ILW-contracten in de horecasector ( ) ILW Horecasector Bron: Interne Gegevens Het aantal effectief afgesloten ILW-contracten voor de horecasector zit in stijgende lijn: 148 in 2011en 183 in 2012.

27 25 2 Leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs De leerlingenstages die hier in kaart worden gebracht, zijn stages van jongeren die zijn ingeschreven in de laatste jaren van het voltijds kunst-, technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, en waar de stage deel uitmaakt van de opleiding. De duur van de stage is onder meer afhankelijk van de onderwijsvorm, het doorstromings- dan wel finaliteitsgericht karakter van de opleiding en de invulling en de doelen van het leerplan van de betreffende opleiding (Departement WSE). Tabel: Aantal stageplaatsen per sector ( , en ) n % n % n % Horecasector , , ,6 Totaal alle sectoren Bron: Departement O&V, bewerking door Departement WSE, afbakening op basis van paritair comité (indien niet beschikbaar op basis van nace) Tijdens het schooljaar werden stages georganiseerd over alle sectoren heen. Het aandeel van de horeca hierin was 2,7%. In het schooljaar is het aantal stageplaatsen in alle sectoren toegenomen tot Het aandeel van de horecasector blijft min of meer stabiel. In absolute termen is er een stijging tot stageplaatsen. Tabel: Aantal stageplaatsen in de horecasector per soort onderwijs ( ) M J Totaal Voltijds gewoon secundair onderwijs Voltijds buitengewoon secundair onderwijs Totaal Bron: Departement O&V, bewerking door Departement WSE, afbakening op basis van paritair comité (indien niet beschikbaar op basis van nace) Tijdens het schooljaar zijn er in het voltijds gewoon secundair onderwijs stageplaatsen in de horecasector. In het voltijds buitengewoon secundair onderwijs zijn dit er 203. In de volgende tabellen geven we detail voor beide onderwijsvormen.

28 26 Tabel: Aantal stageplaatsen in de horecasector in het voltijds gewoon secundair onderwijs per studiegebied en studierichting ( ) Voltijds gewoon secundair onderwijs TSO 1010 Voeding: 822 Hotel 714 Brood en banket 41 Slagerij en vleeswaren 20 Hotelbeheer 19 Hospitality 11 Butler-intendant 6 Voedingstechnieken 6 Vleeswarentechnieken 3 Assistent voedingsindustrie 1 Bakkerijtechnieken 1 Toerisme 130 Handel 31 Personenzorg 13 Sport 7 Lichaamsverzorging 3 Mechanica-elektriciteit 3 Land- en tuinbouw 1 BSO Voeding: Restaurant en keuken Specialiteitenrestaurant 146 Gemeenschapsrestauratie 74 Banketaannemer-traiteur 72 Restaurantbedrijf en drankenkennis 68 Hotelonthaal 54 Grootkeuken 49 Wereldgastronomie 48 Banketbakkerij-chocoladebewerking 33 Slagerij en verkoopsklare gerechten 15 Slagerij en vleeswarenbereiding 15 Brood- en banketbakkeri en confiserie 15 Slagerij-fijnkosttraiteur 12 Brood- en banketbakkerij 10 Dieetbakkerij 1 Personenzorg 476 Handel 50 3 de lj 3 de gr naamloos leerjaar BSO 25 Mechanica-elektriciteit 4 Land- en tuinbouw 1 KSO 2 Beeldende kunsten 2 Bron: Departement O&V, bewerking door Departement WSE, afbakening op basis van paritair comité (indien niet beschikbaar op basis van nace) Van de stageplaatsen in de horecasector vanuit het voltijds gewoon secundair onderwijs, waren er stageplaatsen in het TSO. 744 stageplaatsen werden ingenomen door leerlingen die een horecagerelateerde richting volgen (hotel, hotelbeheer of hospitality).

29 27 In het BSO waren er stageplaatsen in de horecasector hiervan werden ingenomen door leerlingen die een horecagerelateerde richting volgen (restaurant en keuken, specialiteitenrestaurant, restaurantbedrijf en drankenkennis, hotelonthaal, grootkeuken, gemeenschapsrestauratie of wereldgastronomie). Tabel: Aantal stageplaatsen in de horecasector in het voltijds buitengewoon secundair onderwijs per studiegebied en studierichting ( ) Voltijds buitengewoon secundair onderwijs 203 OV3- Grootkeukenmedewerker 171 OV3 Alternerende beroepsopleiding 7 OV3- Ond. hulp in inst. en prof. schoonm. 6 OV3- Keukenhulp 5 OV2 3 OV1 2 OV3 Bakkersgast 2 OV3- Hoeklasser 2 OV3- Grootkeukenhulp 1 OV3- Log. ass. in ziekenh. en zorginst. 1 OV3 Traiteurmedewerker 1 OV3 Tuinbouwarbeider 1 OV3 Winkelhulp 1 Bron: Departement O&V, bewerking door Departement WSE, afbakening op basis van paritair comité (indien niet beschikbaar op basis van nace) 178 van de 203 stageplaatsen in de horecasector vanuit het voltijds buitengewoon secundair onderwijs werden ingenomen door leerlingen die een horecarichting volgen (grootkeukenmedewerker, grootkeukenhulp, traiteurmedewerker of keukenhulp). In 1996 sloten de sociale partners in de horeca een convenant af met de scholen, met de studierichtingen uit het studiegebied voeding-hotel in TSO en BSO. Sinds 2011 is dit convenant uitgebreid met het studiegebied grootkeuken-bso. Op die wijze ondersteunt de sector actief de stage van alle leerlingen in de 27 Vlaamse hotelscholen en de leerlingen in de opleiding grootkeuken. Tabel: Aantal stageplaatsen in de horecasector in het voltijds gewoon secundair onderwijs in het kader van en buiten het onderwijsconvenant ( ) n % In het kader van het onderwijsconvenant Buiten het onderwijsconvenant Totaal Bron: Departement O&V, bewerking door Departement WSE, afbakening op basis van paritair comité (indien niet beschikbaar op basis van nace) Tijdens het schooljaar vonden in PC302 68% van de stages in het voltijds gewoon secundair onderwijs plaats in het kader van het onderwijsconvenant. Het gaat hierbij om stages van leerlingen uit volgende richtingen: Hotel, hotelbeheer, hospitality (TSO) Restaurant en keuken, specialiteitenrestaurant, restaurantbedrijf en drankenkennis, hotelonthaal, grootkeuken, gemeenschapsrestauratie, wereldgastronomie (BSO) 32% zijn stages buiten het onderwijsconvenant.

30 28

31

32

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Horecagerelateerd onderwijs

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Horecagerelateerd onderwijs HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Desk Research 2011 Horecagerelateerd onderwijs 2012 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld.

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs BETAALD EDUCATIEF VERLOF : VOLLEDIG UITGESLOTEN OPLEIDINGEN (alle modules) zijn in deze kleur aangeduid UITGESLOTEN MODULES zijn in deze kleur aangeduid Secundair volwassenenonderwijs algemene vorming

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 71678 MONITEUR BELGE 09.11.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bierkenner BO VO 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

Het medisch attest voor leerlingen die met voedingswaren of voedingsstoffen in aanraking komen

Het medisch attest voor leerlingen die met voedingswaren of voedingsstoffen in aanraking komen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2008-058 datum : 2008-09-19 gewijzigd : contact : jaak.palmans@vsko.be, 02 507 06 42

Nadere informatie

Leerlingenaantallen basis- en

Leerlingenaantallen basis- en Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs Duiding bij de beschikbare tabellen op de website onderwijsstatistieken Op basis van een aantal Excel-tabellen kan je leerlingenaantallen per school opzoeken

Nadere informatie

INSTROOM IN DE HORECASECTOR VANUIT HORECA OPLEIDINGEN

INSTROOM IN DE HORECASECTOR VANUIT HORECA OPLEIDINGEN Rapport 2016 44 Pag. INSTROOM IN DE HORECASECTOR VANUIT HORECA OPLEIDINGEN i.s.m. 2016 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea,

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs per onderwijsnet en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs 45.261 63.431 108.692

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Het secundair onderwijs in cijfers

Het secundair onderwijs in cijfers Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar 2010-2011 Sara Vertommen Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Wijnkenner BO VO 025 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Medewerker brasserie taverne bistro BO VO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1

Nadere informatie

Deel 8. internationale vergelijking

Deel 8. internationale vergelijking Deel internationale vergelijking INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

Pedagogisch overleg 8 mei 2017

Pedagogisch overleg 8 mei 2017 Pedagogisch overleg 8 mei 2017 Agenda Onderwijshervorming Bedrijfsbeheer GIP en stage 1. Onderwijshervorming Eerste graad: september 2018 Tweede graad: september 2020 Derde graad: september 2022 Eerste

Nadere informatie

Bemerkingen Administratie van de Individuele Arbeidsbetrekkingen (Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid) : cursief gedrukt.

Bemerkingen Administratie van de Individuele Arbeidsbetrekkingen (Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid) : cursief gedrukt. Voorgestelde afwijkingen op het verbod op nachtstages en zondagstages voor leerlingstagiairs in het voltijds gewoon secundair onderwijs en in de opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs 3.1. Gewoon secundair onderwijs 3.1.3. Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon secundair onderwijs 118 Schooljaar 2013-2014 Schoolse

Nadere informatie

Vlaanderen is onderwijs & vorming. STEM monitor. juni 2016 DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING.

Vlaanderen is onderwijs & vorming. STEM monitor. juni 2016 DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING. Vlaanderen is onderwijs & vorming monitor juni 2016 DEPARTEMENT ONDERWIJS & VORMING www.onderwijs.vlaanderen.be 1 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen

Nadere informatie

Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (voeding-horeca)

Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (voeding-horeca) ADVIES Raad Secundair Onderwijs 11 maart 2010 RSO/JVR/ADV/007 Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (voeding-horeca) VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN

Nadere informatie

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID vrij katholiek onderwijs schooljaar 21213 Resultaten van de spoed D e Cel Gegevensbeheer van de Dienst Informatica heeft in samenspraak met de Verbonden en de diocesen opnieuw

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1)

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs go vgo ogo Totaal 43.762 60.903 104.665 52.451 82.448 134.899 36.277

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Voeding

Studieaanbod binnen het studiegebied Voeding Studieaanbod binnen het studiegebied Voeding Screening van de studierichtingen in het studiegebied Voeding in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 5 1 Beeld van het

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Hotelonthaal BO VO 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Screening van de studierichtingen in het studiegebied Fotografie in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Beeld van

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2013 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2014) Succes wordt

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt baanbrekend

Een goede opleiding werkt baanbrekend Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2007-2008 Persconferentie 19 mei 2009 Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

INTERN DOCUMENT TOEKOMST SO: WELZIJN EN MAATSCHAPPIJ. 1 Beschrijving van het studiedomein

INTERN DOCUMENT TOEKOMST SO: WELZIJN EN MAATSCHAPPIJ. 1 Beschrijving van het studiedomein VVKSO CODIS/DOC/11/24 2011-06-09 INTERN DOCUMENT TOEKOMST SO: WELZIJN EN MAATSCHAPPIJ 1 Beschrijving van het studiedomein Het studiedomein Welzijn en maatschappij omvat alle studierichtingen waar de mens

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen 1 Inleiding Het getuigschrift

Nadere informatie

Vlaams Onderwijs in Cijfers

Vlaams Onderwijs in Cijfers Vlaams Onderwijs in Cijfers 2010-2011 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.66,9 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN OVERZICHT Definities 2 Afkortingen Onderwijsstructuur 6 Schoolbevolking 8 Onderwijsinstellingen 11

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50 Op stap naar het secundair onderwijs Vanavond hebben we het over : Hoe helpt het CLB? Het secundair onderwijs Gegevens van uw kind doorgeven naar de nieuwe school Leerlingen en ouders worden geholpen in

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Patrick Ameye voor alle leraren Opleidingen Bakkerij, Hotel, Grootkeuken, Slagerij- en Voedingstechnieken 1 Nieuwe leerplannen schooljaar 2010-2011 1.1 Nieuwe leerplannen Restaurant

Nadere informatie

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Hoe ziet je schooljaar eruit? Wat is het? Hoe ziet je schooljaar eruit? Soorten overeenkomsten Bij duaal leren leer je vaardigheden in je school, Centrum voor Deeltijds Onderwijs of in je Syntra-lesplaats en op de werkvloer. Wil je

Nadere informatie

Pedagogisch overleg 8 mei 2017

Pedagogisch overleg 8 mei 2017 Pedagogisch overleg 8 mei 2017 Agenda Onderwijshervorming OVUR Examenchecklist 1 september 2017 Onderwijshervorming Definitief Onderwijshervorming Eerste graad: september 2018 Tweede graad: september 2020

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Prognose bevolking 2 18-jarigen 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs

HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs In het eerste punt zal de schoolse vertraging besproken worden en in het tweede punt komt het zittenblijven

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 10 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00518 Onderwerp: Aanpassing van de capaciteit van de scholen van het gewoon- en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? Huidige structuur secundair

Nadere informatie

STEM monitor april 2015 RITA DUNON

STEM monitor april 2015 RITA DUNON STEM monitor 2015 30 april 2015 RITA DUNON Doelstellingen STEM-actieplan STEM-actieplan 2012-2020 streeft op middellange termijn naar: Meer starters en afgestudeerden in STEM-opleidingen en richtingen

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Provinciaal Instituut PIVA te Antwerpen

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Provinciaal Instituut PIVA te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

De aanvangsjaren in het secundair onderwijs. Een eerste bundeling van resultaten van het LOSO-project

De aanvangsjaren in het secundair onderwijs. Een eerste bundeling van resultaten van het LOSO-project De studieloopbaan van Vlaamse jongeren. Het secundair-onderwijssysteem doorgelicht op basis van longitudinaal onderzoek. (Project nr. 89.10)(LOSO-project) Onderzoeksproject op initiatief van de Vlaamse

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

nr. 131 van GRETE REMEN datum: 22 november 2016 aan HILDE CREVITS Opleiding logistiek - Initiatieven in functie van de marktvraag

nr. 131 van GRETE REMEN datum: 22 november 2016 aan HILDE CREVITS Opleiding logistiek - Initiatieven in functie van de marktvraag SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 131 van GRETE REMEN datum: 22 november 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleiding logistiek - Initiatieven in

Nadere informatie

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen.

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 323 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 21 februari 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Centra voor volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Screening van de studierichtingen in het studiegebied Maatschappelijke veiligheid in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

Een diploma geeft je vleugels!

Een diploma geeft je vleugels! Onderwijs Een diploma geeft je vleugels! VDAB (2004). Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen. 19de longitudinale studie 2002-2003. Brussel. In deze jaarlijkse studie van de VDAB staat de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 DIENSTENCHEQUEONDERNEMINGEN

SECTORFOTO 2012 DIENSTENCHEQUEONDERNEMINGEN SECTORFOTO 2012 DIENSTENCHEQUEONDERNEMINGEN Synthese De dienstenchequeondernemingen telden in het tweede kwartaal van 2010 43.933 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Het attest verleent vrijstelling voor de modules van het volwassenenonderwijs

Het attest verleent vrijstelling voor de modules van het volwassenenonderwijs - 1 - Attest uitgereikt door het ministerie van Defensie dat toegang verleent tot sequentieel geordende modules Het attest verleent vrijstelling voor de modules van het volwassenenonderwijs Het attest

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Vlaams Onderwijs in Cijfers

Vlaams Onderwijs in Cijfers Vlaams Onderwijs in Cijfers 2009-2010 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 35.646,9 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 ALGEMEEN OVERZICHT Definities 2 Afkortingen 5 Onderwijsstructuur 6 Schoolbevolking 8 Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 22 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00518 Onderwerp: Aanpassing van de capaciteit van de scholen van het gewoon- en buitengewoon secundair onderwijs van

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012 Vlaanderen Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) Aantal Bouw 98 1 99 25 1 26 25,5% 100,0% 26,3% Decoratieve technieken 25 6 31 9 4 13 36,0% 66,7% 41,9% Handel 32 37 69 11 10 21 34,4% 27,0% 30,4% Hout

Nadere informatie

Papieren versie. Wie ben ik? Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen.

Papieren versie. Wie ben ik? Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen. Papieren versie Wie ben ik? Schematisch overzicht Legende Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Kies Maximum 1 antwoord kiezen. Duid aan Meerdere antwoorden aanduiden. 1 Vragen 1. Even voorstellen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS

SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS SECTORFOTO 2012 ELEKTRICIENS Synthese De sector van de elektriciens telde in het tweede kwartaal van 2010 15.171 loontrekkenden in Vlaanderen. Over alle sectoren heen waren op dat moment 2.083.512 loontrekkenden

Nadere informatie

Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015

Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015 Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015 In deze lijst worden geen programmatieaanvragen opgenomen die behoren tot de bevoegdheid van de SG. School Aanvraag Beslissing

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN DE MAXIMUMFACTUUR IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Wat? De maximumfactuur omvat alle kosten die aangerekend worden voor zaken die noodzakelijk zijn om de eindtermen te behalen. Wat

Nadere informatie

Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2007 Samenvatting. G. Van Landeghem, M. Goos & J.

Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2007 Samenvatting. G. Van Landeghem, M. Goos & J. Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2007 Samenvatting G. Van Landeghem, M. Goos & J. Van Damme Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie T van de ongekwalificeerde

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 27ste studie Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk 27 ste studie Werkzoekende schoolverlaters In Vlaanderen 2014 Zet je talenten aan het werk VDAB Studiedienst Keizerslaan

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 67 van 18 oktober 2013 van ANN BRUSSEEL Basis- en secundair Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX Leerlingen BSO Slaagkansen hoger

Nadere informatie