Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING"

Transcriptie

1 Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING 8

2

3 INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit om een effectief gebruik ervan door beleidsmakers, onderzoekers en geïnteresseerde lezers in het algemeen te verzekeren. Om de vergelijking tussen verschillende landen eenvoudiger en meer valide te maken, ontwikkelde UNESCO een internationaal standaardclassificatiesysteem, ISCED ( International Standard Classification of Education ) (1997). ISCED biedt een classificatie van onderwijsprogramma s en studierichtingen volgens hun onderwijsniveau en -vorm, alsook volgens onderwijsnet en de modaliteit van voorziening (voltijds en/of deeltijds). De cijfers in dit deel van het jaarboek hebben betrekking op de onderwijssystemen van de verschillende EU-lidstaten, en dit voor het schooljaar Dat is het meest recente schooljaar waarvoor internationale basiscijfers beschikbaar zijn. Deze gegevens zijn gebaseerd op de Eurostat-website waar deze gegevens op eenvoudige wijze geconsulteerd kunnen worden. Naast deze basiscijfers kunnen ook een aantal indicatoren geraadpleegd worden. U kan de desbetreffende gegevens terugvinden op Vervolgens opteert u voor Education and training. Hier klikt u door naar 'Themes', 'Population and social conditions'. Net als in voorgaande edities van het statistisch jaarboek worden enkel nog de gegevens inzake de studentenpopulatie opgenomen. Met het oog op de interpretatie van het internationaal cijfermateriaal wordt beklemtoond dat noch Eurostat noch het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming op de hoogte zijn van de classificatie zoals die door de andere lidstaten wordt toegepast m.b.t. hun onderwijssysteem. Dit betekent dat het weergegeven cijfermateriaal met de nodige omzichtigheid moet worden behandeld. LEERLINGEN EN STUDENTEN: De ISCED-classificatie wordt als volgt toegepast door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming m.b.t. de onderwijsprogramma s van de Vlaamse Gemeenschap voor het schooljaar : ISCED 0 : Kleuteronderwijs - kleuteronderwijs (gewoon en buitengewoon) ISCED 1 : Lager onderwijs - lager onderwijs (gewoon en buitengewoon) ISCED 2 : Lager secundair onderwijs - gewoon secundair onderwijs: eerste graad - onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers - buitengewoon secundair onderwijs: opleidingsvorm 1 en 2, eerste, tweede en derde leerjaar van opleidingsvorm 3 en eerste graad van opleidingsvorm 4 - secundair onderwijs voor sociale promotie: lagere secundaire leergangen + elementaire kennis taalonderwijs Voor OSP worden cursussen met een duur van minder dan 400 uur niet opgenomen in de internationale dataverzamelingen (cf. definitie inzake minimum duur van de opleidingen in de UOEdataverzameling). ISCED 3 : Hoger secundair onderwijs - gewoon secundair onderwijs: tweede graad en het eerste en tweede leerjaar van de derde graad (incl. modulair onderwijs - niveau tweede en derde graad) - deeltijds beroepssecundair onderwijs en deeltijds secundair zeevisserijonderwijs - leertijd (Syntra) - buitengewoon secundair onderwijs: opleidingsvorm 3 (vierde leerjaar en hoger), en tweede en derde graad van opleidingsvorm

4 - secundair onderwijs voor sociale promotie: hogere secundaire leergangen + praktische en gevorderde kennis taalonderwijs. Voor OSP worden cursussen met een duur van minder dan 400 uur niet opgenomen in de internationale dataverzamelingen (cf. definitie inzake minimum duur van de opleidingen in de UOEdataverzameling) De Nederlandstalige studenten van de Koninklijke Technische Opleiding van de Luchtmacht en de Koninklijke School voor Onderofficieren zijn eveneens opgenomen in de gegevens van het hoger secundair onderwijs. ISCED 4 : Postsecundair onderwijs - gewoon secundair onderwijs: derde leerjaar van de derde graad en vierde graad BSO (incl. modulair onderwijs - niveau vierde graad) - de Voorbereidende Divisie van de Koninklijke Militaire School - buitengewoon secundair onderwijs: opleidingsvorm 4 (derde leerjaar derde graad) - secundair onderwijs voor sociale promotie: aanvullende leergangen Voor OSP worden cursussen met een duur van minder dan 400 uur niet opgenomen in de internationale dataverzamelingen (cf. definitie inzake minimum duur van de opleidingen in de UOEdataverzameling). - ondernemersopleiding (beroepskennis) (Syntra) ISCED 5 EN 6 : Hoger onderwijs - hogescholenonderwijs van één cyclus - hogescholenonderwijs van twee cycli - hoger onderwijs voor sociale promotie, lineair stelsel en modulair stelsel - professioneel gerichte bachelor - eerste en tweede cyclus van het universitair onderwijs - academisch gerichte bachelor - master - voortgezette academische opleidingen (aanvullende en gespecialiseerde studies) - aggregatie-opleiding: voltijds onderwijs - schakelprogramma - voorbereidingsprogramma - bachelor na bachelor - master na master - doctoraatsopleiding en doctoraat: voltijds De Nederlandstalige studenten van de Koninklijke Militaire School, de Protestantse Theologische Faculteit Brussel, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, de Evangelische Theologische Faculteit, de Vlerick Management School en de Open Universiteit zijn opgenomen in de gegevens van het hoger onderwijs. Andere opleidingen zoals het deeltijds kunstonderwijs, het BIS, de basiseducatie en beroepsopleidingen zoals georganiseerd door de VDAB, worden in internationale context niet opgenomen. 762

5 Schooljaar Aantal leerlingen en studenten (voltijds en deeltijds) per onderwijsniveau in de Europese Unie Totaal mannen en vrouwen (uitgedrukt in 1.000) ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2 ISCED 3 ISCED 4 ISCED 5 en 6 Totaal EU , , , , , , ,6 België 412,0 738,6 430,5 769,8 51,8 389, ,3 Vlaamse Gemeenschap (België) 235,0 420,7 247,0 453,1 37,3 209, ,0 Tsjechische Republiek 288,4 502,8 495,4 493,0 84,3 336, ,3 Denemarken 253,7 414,1 234,3 262,4 1,1 232, ,9 Duitsland 2.232, , , ,1 529, , ,5 Estland 55,8 85,5 63,5 61,0 10,8 67,8 344,4 Griekenland 141,7 650,3 337,7 381,4 36,6 646, ,2 Spanje 1.429, , , , , ,0 Frankrijk 2.624, , , ,5 43, , ,9 Ierland 1,6 454,1 175,3 147,1 74,2 186, ,8 Italië 1.654, , , ,2 57, , ,8 Cyprus 16,5 61,2 32,6 32,7-20,1 163,1 Letland 62,8 84,4 162,0 110,0 3,9 130,7 553,8 Litouwen 87,3 158,1 323,8 117,7 10,2 195,4 892,5 Luxemburg 14,8 35,0 17,8 19,0 0,9 : 87,6 Hongarije 326,0 430,9 491,2 542,8 75,4 436, ,3 Malta 8,6 29,6 28,2 10,3 2,3 9,4 88,3 Nederland 355, ,0 789,2 649,6 7,5 565, ,6 Oostenrijk 216,5 362,8 399,2 382,1 73,4 244, ,4 Polen 831, , , ,1 268, , ,3 Portugal 259,8 772,2 380,9 376,9 2,2 380, ,9 Slovenië 41,7 93,3 83,1 118,8 2,0 112,2 451,1 Slovaakse Republiek 152,5 242,5 360,1 312,6 4,7 181, ,8 Finland 137,4 381,8 200,9 333,6 17,7 306, ,3 Zweden 333,9 718,7 418,8 538,2 11,5 426, ,8 Verenigd Koninkrijk 977, , , ,3 : 2.287, ,7 - : niet van toepassing : : data niet beschikbaar Bron: Eurostat-website (zie toelichting) - 11 oktober

6 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren Buitengewoon onderwijs Beroepssecundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Beroepsvoorbereidend jaar Centrum voor Leerlingenbegeleiding Centrum voor Volwassenenonderwijs Cel voor het Vlaams Provinciaal onderwijs Deeltijds beroepssecundair onderwijs Deeltijds kunstonderwijs Gediplomeerde in de aanvullende studies van. Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van.. Gemeenschapsonderwijs Gesplitste ordonnanceringskredieten Geïntegreerd onderwijs Kunstsecundair onderwijs Nascholing in het Protestants-Christelijk Onderwijs Niet-gesplitste kredieten Gesubsidieerd Officieel Onderwijs Onderwijs voor sociale promotie Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Pedagogische Ondersteuning Technisch secundair onderwijs Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen Gesubsidieerd Vrij Onderwijs Vlaamse Interuniversitaire Raad. Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie Vlaams Onderwijs Navormingscentrum Variabele kredieten Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs 764

7 TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar soort inrichtende macht Onderwijs met volledig leerplan naar provincie Onderwijs met volledig leerplan naar onderwijsniveau en inrichtende macht Onderwijs met volledig leerplan naar arrondissement Onderwijs met volledig leerplan naar geboortejaar Schoolbevolking in het deeltijds secundair onderwijs Schoolbevolking permanente vorming Huisonderwijs Centra voor deeltijdse vorming Franstalig onderwijs onder de bevoegdheid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Geïntegreerd onderwijs Hoofdstuk 2 : Evolutie van de schoolbevolking In het kleuteronderwijs per soort inrichtende macht In het kleuteronderwijs naar geslacht In het lager onderwijs per soort inrichtende macht In het lager onderwijs naar geslacht In het secundair onderwijs per soort inrichtende macht In het secundair onderwijs naar geslacht In het hogescholenonderwijs naar geslacht In het universitair onderwijs naar geslacht Evolutie van de totale schoolbevolking vanaf het schooljaar In het buitengewoon onderwijs van het type In deeltijds secundair onderwijs In het secundair onderwijs voor sociale promotie In het hoger onderwijs voor sociale promotie In basiseducatie en BIS (Begeleid Individueel Studeren) In deeltijds kunstonderwijs Hoofdstuk 3 : Basisonderwijs 3.1. Kleuteronderwijs Schoolbevolking kleuteronderwijs Gewoon kleuteronderwijs : Schoolbevolking per soort inrichtende macht en naar geboortejaar Buitengewoon kleuteronderwijs : Schoolbevolking per soort inrichtende macht en naar geboortejaar Totaal kleuteronderwijs : Schoolbevolking per soort inrichtende macht en naar geboortejaar Buitengewoon kleuteronderwijs : Schoolbevolking naar type Lager onderwijs Schoolbevolking lager onderwijs Gewoon lager onderwijs : Schoolbevolking per soort inrichtende macht en naar geboortejaar Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking per soort inrichtende macht en naar geboortejaar Totaal lager onderwijs : Schoolbevolking per soort inrichtende macht en naar geboortejaar Gewoon lager onderwijs : Schoolbevolking per leerjaar en naar geboortejaar Gewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar geboortejaar, per leerjaar en soort inrichtende macht Vooruitgang in de studies van de leerlingen van Belgische nationaliteit in het gewoon lager onderwijs Vooruitgang in de studies van de leerlingen van vreemde nationaliteit in het gewoon lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type Hoofdstuk 4 : Secundair onderwijs 4.1. Gewoon secundair onderwijs Algemeen overzicht Schoolbevolking in het gewoon secundair onderwijs Schoolbevolking eerste graad Schoolbevolking tweede graad Schoolbevolking derde graad Totale schoolbevolking Totale schoolbevolking naar geboortejaar in het gewoon secundair onderwijs Schoolbevolking naar geboortejaar in de eerste graad Schoolbevolking naar geboortejaar in de tweede graad Schoolbevolking naar geboortejaar in de derde graad Schoolbevolking naar geboortejaar in de vierde graad Schoolbevolking per studierichting Schoolbevolking per leerjaar ste graad naar soort inrichtende macht Algemeen secundair onderwijs Kunstsecundair onderwijs Technisch secundair onderwijs Beroepssecundair onderwijs de en 3 de graad Gemeenschapsonderwijs de en 3 de graad Privaatrechtelijk rechtspersoon de en 3 de graad Provincie de en 3 de graad Gemeente de en 3 de graad Vlaamse Gemeenschapscommissie de graad Per studiegebied, onderwijsvorm en soort inrichtende macht Modulair onderwijs per studiegebied Schoolse vertraging/voorsprong in het voltijds gewoon secundair onderwijs - aantallen Schoolse vertraging/voorsprong in het voltijds gewoon secundair onderwijs - procentueel Evolutie gewoon secundair onderwijs per onderwijsvorm Evolutie gewoon secundair onderwijs per studiegebied en onderwijsvorm Deeltijds secundair onderwijs Schoolbevolking deeltijds beroepssecundair onderwijs per provincie, soort inrichtende macht en geboortejaar Schoolbevolking deeltijds beroepssecundair onderwijs per studiegebied en opleiding Deeltijds secundair zeevisserijonderwijs : Schoolbevolking op 1 februari 2007 naar geboortejaar

8 4.3. Buitengewoon secundair onderwijs Schoolbevolking buitengewoon secundair onderwijs Schoolbevolking naar opleidingsvorm Schoolbevolking naar opleidingsvorm en per type Schoolbevolking naar geboortejaar Schoolbevolking per type Schoolbevolking naar type -Opleidingsvorm 1 - Bu.S.O. tot sociale aanpassing Schoolbevolking naar type -Opleidingsvorm 2 - Bu.S.O. tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking Schoolbevolking naar type - Opleidingsvorm 3 - Bu.S.O. beroepsonderwijs Schoolbevolking naar type - Opleidingsvorm 4 - Bu.S.O. secundair onderwijs Schoolbevolking per afdeling en soort inrichtende macht - Opleidingsvorm 3 en Schoolbevolking per afdeling, type en soort inrichtende macht - Opleidingsvorm 3 en Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Leidraad naar de tabellen Algemeen overzicht Aantal inschrijvingen per soort contract en soort opleiding Aantal studenten ingeschreven met een creditcontract, per nationaliteit en onderwijstaal Aantal studenten in een voorbereidingsof schakelprogramma Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract : - per soort opleiding, nationaliteit en geslacht per soort opleiding, onderwijstaal en geslacht per associatie en onderwijsinstelling in een basisopleiding per associatie, studiegebied en geslacht per studiegebied, soort opleiding, nationaliteit en geslacht in een lerarenopleiding per soort opleiding, nationaliteit en geslacht eerste inschrijving in een lerarenopleiding per soort opleiding, nationaliteit en geslacht tweede of volgende inschrijving Aantal diploma s uitgereikt op het einde van het academiejaar Lerarenopleiding Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract per soort opleiding, studiegebied, geboortejaar en geslacht Aantal generatiestudenten per soort opleiding, studiegebied, geboortejaar en geslacht Hogescholenonderwijs Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract : - per soort opleiding, onderwijstaal en geslacht per soort opleiding, studiegebied, nationaliteit en geslacht in een tweede of volgende inschrijving per soort opleiding, studiegebied, nationaliteit en geslacht per studiegebied, soort opleiding, opleiding, associatie en geslacht per soort opleiding, studiegebied, opleiding, nationaliteit en geslacht per soort opleiding, hogeschool, nationaliteit en geslacht per soort opleiding, studiegebied, opleiding, nationaliteit en geslacht individuele hogescholen Aantal generatiestudenten : - per soort opleiding, studiegebied, nationaliteit en geslacht per soort opleiding, hogeschool, nationaliteit en geslacht per soort opleiding, studiegebied, opleiding, nationaliteit en geslacht Aantal studenten ingeschreven met een examencontract, per soort opleiding, studiegebied, opleiding en geslacht Evolutie van het aantal studenten : - naar geslacht en nationaliteit per soort opleiding en studiegebied per hogeschool Evolutie van het aantal generatiestudenten : - per hogeschool per nationaliteit per soort opleiding en studiegebied Universitair onderwijs Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract : - per soort opleiding, onderwijstaal en geslacht per studiegebied, nationaliteit en geslacht per soort opleiding, studiegebied, nationaliteit en geslacht per studiegebied, soort opleiding, nationaliteit en geslacht per studiegebied, opleiding, nationaliteit en geslacht per soort opleiding, universiteit, nationaliteit en geslacht per soort opleiding, studiegebied, opleiding, nationaliteit en geslacht individuele universiteiten Aantal generatiestudenten : - per studiegebied, nationaliteit en geslacht per universiteit, nationaliteit en geslacht per studiegebied, opleiding, nationaliteit en geslacht Aantal studenten ingeschreven met een examencontract, per soort opleiding, studiegebied, opleiding en geslacht Evolutie van het aantal studenten : - naar geslacht en nationaliteit per studiegebied per universiteit Evolutie van het aantal generatiestudenten : - per universiteit per nationaliteit per studiegebied Hoofdstuk 6 : Permanente vorming Onderwijs voor sociale promotie Aantal lesuren-cursist Secundair onderwijs voor sociale promotie Aantal unieke inschrijvingen in een opleiding : - naar studiegebied, opleiding, stelsel en geslacht naar studiegebied, stelsel en geslacht naar studiegebied, soort inrichtende macht en geslacht - lineair onderwijs naar studiegebied, soort inrichtende macht en geslacht - modulair onderwijs Aantal fysieke personen : - naar studiegebied, soort inrichtende macht en geslacht naar geboortejaar en geslacht Hoger onderwijs voor sociale promotie Aantal unieke inschrijvingen in een opleiding : - naar studiegebied, opleiding, stelsel en geslacht naar studiegebied, stelsel en geslacht naar studiegebied, soort inrichtende macht en geslacht - lineair onderwijs naar studiegebied, soort inrichtende macht en geslacht - modulair onderwijs Aantal fysieke personen : - naar studiegebied, soort inrichtende macht en geslacht naar geboortejaar en geslacht Basiseducatie Aantal cursisten en cursussen Aantal deelnemersuren - decretale middelen Aantal deelnemersuren - additionele middelen

9 Begeleid Individueel Studeren Aantal inschrijvingen per studiegebied en cursus in Deeltijds kunstonderwijs Schoolbevolking per provincie en soort inrichtende macht Schoolbevolking per studierichting en graad Schoolbevolking naar leeftijd en geslacht Verdeling leerlingenpopulatie volgens soort instrument Hoofdstuk 7 : Taalonderwijs Totaal aantal leerlingen die taalonderwijs volgen Aantal leerlingen die Frans volgen Aantal leerlingen die Frans volgen in de 1ste graad Aantal leerlingen die Frans volgen in de 2de graad Aantal leerlingen die Frans volgen in de 3de graad Aantal leerlingen die Engels volgen Aantal leerlingen die Engels volgen in de 1ste graad Aantal leerlingen die Engels volgen in de 2de graad Aantal leerlingen die Engels volgen in de 3de graad Aantal leerlingen die Duits volgen Aantal leerlingen die Duits volgen in de 2de graad Aantal leerlingen die Duits volgen in de 3de graad Aantal leerlingen die Spaans volgen Aantal leerlingen die Spaans volgen in de 2de graad Aantal leerlingen die Spaans volgen in de 3de graad Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst - Basis- en Secundair onderwijs Gewoon lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs Gewoon secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Hoofdstuk 9 : Leerlingen van vreemde nationaliteit Aantal vreemde leerlingen t.o.v. de totale schoolbevolking Indeling van het aantal leerlingen van vreemde nationaliteit volgens onderwijsniveau, soort inrichtende macht en naar provincie Aantal vreemde leerlingen naar geboortejaar in het gewoon kleuteronderwijs Aantal vreemde leerlingen naar geboortejaar in het gewoon lager onderwijs Aantal vreemde leerlingen per leerjaar in het gewoon lager onderwijs Aantal vreemde leerlingen per geboortejaar in het gewoon secundair onderwijs Aantal vreemde leerlingen per leerjaar en per onderwijsvorm in het gewoon secundair onderwijs Leerlingen van vreemde nationaliteit in het voltijds basis- en secundair onderwijs, per nationaliteit Leerlingen van vreemde nationaliteit in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, per nationaliteit Studenten van vreemde nationaliteit in het hoger onderwijs, per nationaliteit Cursisten van vreemde nationaliteit in het secundair onderwijs voor sociale promotie, per nationaliteit Cursisten van vreemde nationaliteit in het hoger onderwijs voor sociale promotie, per nationaliteit Cursisten van vreemde nationaliteit in het deeltijds kunstonderwijs, per nationaliteit Deel 2 : STUDIEBEWIJZEN UITGEREIKT OP HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR Hoofdstuk 1 : Gewoon secundair onderwijs 1.1. Voltijds gewoon secundair onderwijs Studiebewijzen per studierichting Getuigschrift van de eerste graad - 2 de leerjaar van de 1ste graad per studierichting Getuigschrift van de eerste graad - Beroepsvoorbereidend jaar per beroepenveld Getuigschrift van de tweede graad - 2 de leerjaar van de 2 de graad per onderwijsvorm en per studierichting Getuigschrift van de tweede graad - Modulair stelsel Studiegetuigschrift van het 3 de leerjaar van de 2 de graad Diploma van secundair onderwijs - 2 de leerjaar van de 3 de graad per onderwijsvorm en per studierichting Studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad - Modulair stelsel Studiegetuigschrift van het 3 de leerjaar van de 3 de graad per onderwijsvorm Studiebewijzen van de vierde graad BSO Studiebewijzen naar geboortejaar Studiebewijzen per inrichtende macht Deeltijds secundair onderwijs Studiebewijzen per provincie en soort inrichtende macht Studiebewijzen naar geboortejaar Buitengewoon secundair onderwijs Studiebewijzen per provincie en soort inrichtende macht Studiebewijzen naar geboortejaar Hoofdstuk 2 : Hogescholenonderwijs Diploma's per studiegebied en cyclus Diploma's per hogeschool en cyclus Diploma's per cyclus, studiegebied, opleiding en geboortejaar Examencontracten : diploma's per cyclus, studiegebied en opleiding Hoofdstuk 3 : Universitair onderwijs Diploma's per studiegebied en soort opleiding Diploma's per universiteit en soort opleiding Diploma's per cyclus, studiegebied, opleiding en geboortejaar Examencontracten : diploma's per cyclus, studiegebied en opleiding

10 Hoofdstuk 4 : Permanente vorming 4.1. Secundair onderwijs voor sociale promotie Aantal getuigschriften per studiegebied en soort inrichtende macht Aantal certificaten per studiegebied en soort inrichtende macht Aantal diploma s per studiegebied en soort inrichtende macht Aantal getuigschriften, certificaten en diploma s naar geboortejaar Hoger onderwijs voor sociale promotie Aantal diploma s en getuigschriften GPB per type, categorie en soort inrichtende macht - lineair en modulair onderwijs Aantal diploma s en getuigschriften GPB per geboortejaar Deel 3. ONDERWIJSINSTELLINGEN Kleuter- en lager onderwijs Gewoon kleuteronderwijs - Aantal scholen volgens hun aandeel jongens Buitengewoon kleuteronderwijs - Aantal scholen volgens hun aandeel jongens Gewoon lager onderwijs - Aantal scholen volgens hun aandeel jongens Buitengewoon lager onderwijs - Aantal scholen volgens hun aandeel jongens Secundair onderwijs Gewoon secundair onderwijs - Aantal scholen volgens hun aandeel jongens Gewoon secundair onderwijs - Aantal leerlingen in gemengde scholen volgens het aandeel jongens Buitengewoon secundair onderwijs - Aantal scholen volgens hun aandeel jongens Deeltijds beroepssecundair onderwijs - Deeltijds zeevisserijonderwijs Onderwijs voor sociale promotie en basiseducatie Deeltijds kunstonderwijs Franstalig onderwijs Deel 4 : PERSONEEL Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht 1.1. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Bestuurspersoneel Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen en terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking Hoofdstuk 2 : Basisonderwijs 2.1. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Hoofdstuk 4 : Hoger onderwijs 4.1. Hogescholenonderwijs Universitair onderwijs Hoofdstuk 5 : Permanente vorming 5.1. Secundair onderwijs voor sociale promotie Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Hoger onderwijs voor sociale promotie Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Deeltijds kunstonderwijs Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Hoofdstuk 6 : Niveau-overschrijdende gegevens 6.1. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Deel 5 : BUDGET Verhouding onderwijsbudget t.o.v. budget Vlaamse Gemeenschap en Bruto Regionaal Product Onderwijsbegroting per organisatieafdeling Onderwijsbegroting per uitgavencategorie Onderwijsbegroting opgesplitst naar onderwijsniveau en onderwijsnet Totale kost per leerling/student per onderwijsniveau Deel 6 : NIVEAU-OVERSCHRIJDENDE GEGEVENS Hoofdstuk 1 : Internaten Aantal internaten + aantal internen per onderwijsniveau, provincie, onderwijsvorm - per net van het internaat Aantal internen per geboortejaar Internaten van het Gemeenschapsonderwijs - 'tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben' Hoofdstuk 2 : Centra voor leerlingenbegeleiding Aantal centra en personeel Hoofdstuk 3 : Studietoelagen Studietoelagen per onderwijsniveau Studietoelagen per socio-professionele groep - secundair en hoger onderwijs Hoofdstuk 4 : Leerlingenvervoer Aantal vervoerde leerlingen Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs 3.1. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Hoofdstuk 5 : Nascholing Evolutie budget Kredieten nascholing

11 Hoofdstuk 6 : Examencommissie Inschrijvingen en resultaten in 2006 bij de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs Hoofdstuk 7 : Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs Bedrag aan machtigingen en aan goedgekeurde subsidies in het kalenderjaar Deel 7 : ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 2 : SYNTRA-opleidingen Leertijd - Cursussen maatschappijgerichte vorming en beroepskennis - Aantal cursussen, lesuren en cursisten Ondernemersopleiding - Cursussen bedrijfsbeheer en beroepskennis -Aantal cursussen, lesuren en cursisten Leerovereenkomsten en -verbintenissen onder toezicht op 31 december Stageovereenkomsten en -verbintenissen onder toezicht op 31 december Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Aantal opleidingen opgesplitst naar activiteit en naar werknemers-werkzoekenden Aantal beëindigde opleidingen in de centra onder eigen beheer (werknemers-werkzoekenden) Aantal beëindigde opleidingen per subsector Deel 8 : INTERNATIONALE VERGELIJKING Leerlingen en studenten AFKORTINGEN

12

13

14

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO BuSO BVJ CLB CVO DBSO DKO EVC EVK GAS GGS GO GOK GON HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Deel 8. internationale vergelijking

Deel 8. internationale vergelijking Deel internationale vergelijking INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

Vlaams Onderwijs in Cijfers

Vlaams Onderwijs in Cijfers Vlaams Onderwijs in Cijfers 2009-2010 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 35.646,9 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 ALGEMEEN OVERZICHT Definities 2 Afkortingen 5 Onderwijsstructuur 6 Schoolbevolking 8 Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Vlaams Onderwijs in Cijfers

Vlaams Onderwijs in Cijfers Vlaams Onderwijs in Cijfers 2010-2011 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.66,9 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN OVERZICHT Definities 2 Afkortingen Onderwijsstructuur 6 Schoolbevolking 8 Onderwijsinstellingen 11

Nadere informatie

Deel 6. niveauoverschrijdende gegevens. Hoofdstuk 1 : Internen en internaten

Deel 6. niveauoverschrijdende gegevens. Hoofdstuk 1 : Internen en internaten Deel niveauoverschrijdende gegevens Hoofdstuk 1 : Internen en internaten Schooljaar 2009-2010 AANTAL INTERNATEN PER NET Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk Provincie Gemeente Vlaamse Gemeenschapscomm.

Nadere informatie

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN Deel 5 BUDGET 5 LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN 1. Definities In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' met een nieuwe organisatiestructuur

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2014-2015

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2014-2015 VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2014-2015 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs,

Nadere informatie

Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS

Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS 6 Deel 6 NIVEAUOVERSCHRIJDENDE GEGEVENS Hoofdstuk 1 : Internen en internaten 6 Schooljaar 2013-2014 INTERNEN EN INTERNATEN INTERNATEN PER NET Gemeenschapsonderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs 3.1. Gewoon secundair onderwijs 3.1.3. Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon secundair onderwijs 118 Schooljaar 2013-2014 Schoolse

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2012-2013 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2011-2012 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

Leerlingenaantallen basis- en

Leerlingenaantallen basis- en Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs Duiding bij de beschikbare tabellen op de website onderwijsstatistieken Op basis van een aantal Excel-tabellen kan je leerlingenaantallen per school opzoeken

Nadere informatie

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2013-2014

VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2013-2014 VLAAMS ONDERWIJS IN CIJFERS 2013-2014 I INHOUDSOPGAVE Toelichting en definities 2 Structuur van het Vlaams onderwijs 3 COLOFON Samenstelling Departement Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs per onderwijsnet en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs 45.261 63.431 108.692

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Algemene Raad PCA / 26 januari 2012 AR-AR-ADV-007 Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven

Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven Investeren in onderwijs, elk talent kansen geven De scholingsgraad van de bevolking blijft toenemen. Bij de jongste leeftijdsgroep (25-34 jaar) heeft meer dan veertig procent een diploma hoger onderwijs

Nadere informatie

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen 7 Juli 2010 Stéphane THYS Coördinator Opzet van de presentatie Studenten in wetenschappelijke

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2007-2008 1. Aandachtspunten vanaf het schooljaar 2007-2008 1.1. Bachelor-Master-structuur (BaMa) Als gevolg van het invoeren van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Een impressie en enkele kwesties van het Vlaams onderwijs

Een impressie en enkele kwesties van het Vlaams onderwijs Een impressie en enkele kwesties van het Vlaams onderwijs OVERZICHT 1. Om het Vlaams onderwijs te begrijpen 2. Een impressie 3. Enkele kwesties 4. Verdere vragen? Principes om het Vlaams onderwijs te begrijpen

Nadere informatie

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal

5. Kan de minister eveneens een overzicht geven voor het schooljaar van het aantal VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 67 van 18 oktober 2013 van ANN BRUSSEEL Basis- en secundair Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar

Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen islamitische godsdienst zoals meegedeeld in het schooljaar 2001-2002 Oorspronkelijke titel: Islamitische godsdienst voorbereiding van het schooljaar 2001-2002, basis-

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1)

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs go vgo ogo Totaal 43.762 60.903 104.665 52.451 82.448 134.899 36.277

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

07/05/2003 2e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

07/05/2003 2e leerjaar van de 2e graad A.S.O. http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13375 U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex datum laatste wijziging: Besluit van de Vlaamse 07/05/2003 Regering Besluit van

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK Hoger onderwijs Kostprijs De materiële

Nadere informatie

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak.

In het officieel onderwijs bestaat bovendien de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het volgen van een levensbeschouwelijk vak. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 208 van ANN BRUSSEEL datum: 4 februari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Basis- en secundair onderwijs - Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Onderwijs in Vlaanderen

Onderwijs in Vlaanderen Onderwijs in Vlaanderen 1 Basisonderwijs Kleuteronderwijs Lager onderwijs 2 Aanduiden waar de kinderen naar school gaan Leeftijd Basisonderwijs Kleuterschool 2 3 4 5 6 Basisonderwijs Lagere school 7 8

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Personeel. Deel 4. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel Personeel Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs Academiejaar 2009-2010 BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal budgettaire fulltime-equivalenten (inclusief

Nadere informatie

Toelichting: Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs naar vestigingsplaats en woonplaats

Toelichting: Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs naar vestigingsplaats en woonplaats Toelichting: Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs naar vestigingsplaats en woonplaats Inleiding Vroegtijdig schoolverlaten staat in Vlaanderen, net als in veel andere landen en

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ZITTING APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET Stuk 248 (1995-1996) Nr. 9 VLAAMS PARLEMENT ZITTING 1995-1996 2 APRIL 1996 ONTWERP VAN DECREET houdende tijdelijke beperking inzake programmatie en benoeming in sommige onderwijssectoren IN EERSTE LEZING

Nadere informatie

Deel 4 PERSONEEL. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs. 6.1. Secundair volwassenenonderwijs. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen

Deel 4 PERSONEEL. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs. 6.1. Secundair volwassenenonderwijs. Budgettaire fulltime-equivalenten Personen Deel 4 PERSONEEL 4 Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.1. Secundair volwassenenonderwijs Budgettaire fulltime-equivalenten Personen BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL NAAR STATUUT EN GESLACHT Aantal

Nadere informatie

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs VVKSO CODIS/DOC/11/09 2011-02-07 Arbeidsmarktrapport 2010 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Secundair Onderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Structuur van

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

Themanummer 5. DEPARTEMENT ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Themanummer 5. DEPARTEMENT ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Het Nederlandstalig onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in cijfers Themanummer 5 DEPARTEMENT ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap HET NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS IN HET BRUSSELSE

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs

HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs HOOFDSTUK 2: Zittenblijven, schoolse vertraging en slaagcijfers in het Vlaamse secundair onderwijs In het eerste punt zal de schoolse vertraging besproken worden en in het tweede punt komt het zittenblijven

Nadere informatie

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN Je leest een tekst over de organisatie en de structuur van het onderwijs in Vlaanderen. Wat moet je doen? 1. Kijk naar de woordenlijst op blad 1 (deze pagina) 2. Lees eerst de

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg,

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg, Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS Opleiding verpleegkunde In- en uitstroom Zowel het federaal als het Vlaams sociaal akkoord voorzien in de creatie van bijkomende jobs. Een groot aantal

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Afdeling Studietoelagen tel. 1700 (gratis), elke werkdag van 9 tot 19 uur Kom naar de bezoekdagen van het ministerie van Onderwijs. Openingsuren

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2013-2014 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2013 referentie : SO/2013/03 Publicatiedatum : (29/07/2013,

Nadere informatie

nr. 271 van ANN BRUSSEEL datum: 13 februari 2015 aan HILDE CREVITS Basis- en secundair onderwijs Levensbeschouwelijke vakken SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 271 van ANN BRUSSEEL datum: 13 februari 2015 aan HILDE CREVITS Basis- en secundair onderwijs Levensbeschouwelijke vakken SCHRIFTELIJKE VRAAG SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 271 van ANN BRUSSEEL datum: 13 februari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Basis- en secundair onderwijs Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange?

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden administratie door SAC 13-10-2014 pag. 1 13-10-2014 pag. 2 Waarom

Nadere informatie

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau)

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naargelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving:

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Horecagerelateerd onderwijs 2012

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Horecagerelateerd onderwijs 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Horecagerelateerd onderwijs 2012 Cijfers schooljaar 2011-2012 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYS TEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYS TEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYS TEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onder wijsniveaus: het basisonder wijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen?

Inhoud info-avond. 1. Huidige structuur secundair onderwijs. 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? 1 2 Inhoud info-avond 1. Huidige structuur secundair onderwijs 1. Gewoon secundair onderwijs 2. Buitengewoon secundair onderwijs 4. GON 5. Schoolkeuze 6. Inschrijven 7. Vragen? Huidige structuur secundair

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS DECEMBER 2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Studenten... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID vrij katholiek onderwijs schooljaar 21213 Resultaten van de spoed D e Cel Gegevensbeheer van de Dienst Informatica heeft in samenspraak met de Verbonden en de diocesen opnieuw

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Horecagerelateerd onderwijs

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Horecagerelateerd onderwijs HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Desk Research 2011 Horecagerelateerd onderwijs 2012 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld.

Nadere informatie

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie:

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie: Examens Vanaf 1/9/2013 is een kind in huisonderwijs verplicht in te schrijven voor, deel te nemen aan én te slagen voor examens basisschool en 1ste graad secundair. Het onderwijsdecreet stipuleert heel

Nadere informatie

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN IN HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS Vlaanderen is onderwijs & vorming CIJFERRAPPORT VOOR DE SCHOOLJAREN 2009-2010 TOT EN MET 2012-2013 1 COLOFON Samenstelling Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie

intra-europese migratie

intra-europese migratie sessie 2 Ook in gent: mensen komen en gaan! intra-europese migratie Jan Balliu Stad Gent Integratiedienst INTRA-EUROPESE MIGRATIE INHOUD PRESENTATIE Bevolkingscijfers Intra-Europese migratie = migratie

Nadere informatie

WELVAART 2 ONDERWIJS EN VORMING INNOVATIE ONT- WIKKELINGS- SAMEN- WERKING WERK EN SOCIALE ECONOMIE

WELVAART 2 ONDERWIJS EN VORMING INNOVATIE ONT- WIKKELINGS- SAMEN- WERKING WERK EN SOCIALE ECONOMIE WELVAART 2 INNOVATIE 2.5 2.1 ONDERWIJS EN VORMING ONT- WIKKELINGS- SAMEN- WERKING 2.4 LEERLING LEVENSLANG LEREN LEERKRACHT VROEGTIJDIGE SCHOOL- VERLATER SCHOLINGSGRAAD WERKZAAMHEID WERKLOOS- HEID WERKBAARHEID

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie