B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober Academiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005"

Transcriptie

1 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs

2

3 Inhoudsopgave Hoger onderwijs (tellingsdatum 31 oktober 2004) Algemene toelichting Tabellen Aantal studenten in het hoger onderwijs Evolutie van het aantal studenten in het hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Toelichting Tabellen Aantal studenten per soort opleiding en studiegebied Evolutie van het aantal studenten per soort opleiding en studiegebied Aantal studenten per studiegebied, soort opleiding en opleiding Overzichtstabel aantal studenten per hogeschool Evolutie van het aantal studenten per hogeschool Aantal studenten per studiegebied, soort opleiding en opleiding per hogeschool t.e.m. 29 Evolutie van het aantal generatiestudenten Aantal generatiestudenten per soort opleiding en studiegebied Aantal generatiestudenten per soort opleiding, studiegebied en opleiding Universitair onderwijs * Toelichting * Tabellen Aantal studenten per studiegebied Evolutie van het aantal studenten per studiegebied Aantal studenten per studiegebied en opleiding Overzichtstabel aantal studenten per universiteit Evolutie van het aantal studenten per universiteit Aantal studenten per studiegebied, soort opleiding en opleiding per universiteit t.e.m. 48 Evolutie van het aantal generatiestudenten Aantal generatiestudenten per studiegebied Aantal generatiestudenten per studiegebied en opleiding Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004 Departement onderwijs 1

4 Algemene toelichting Vanaf het academiejaar wordt de bachelor-masterstructuur 1 progressief jaar na jaar ingevoerd aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. De afbouw van de bestaande opleidingen gebeurt parallel met de opbouw van de bachelors- en mastersopleidingen. Vanaf het academiejaar kunnen universiteiten en hogescholen nog slechts opleidingen volgens de BAMA-structuur aanbieden met uitzondering van de opleidingen in het studiegebied Diergeneeskunde, waarvan de afbouw eindigt in het academiejaar en van de opleidingen in het studiegebied Geneeskunde, waarvan de afbouw eindigt in het academiejaar Al de bachelors- en mastersopleidingen zijn erkend door een besluit van de Vlaamse regering. In Vlaanderen vinden we volgende opleidingen: Professioneel gerichte bachelors aan hogescholen Academisch gerichte bachelors aan hogescholen (in het kader van een associatie met een universiteit) en universiteiten Masters aan hogescholen (in het kader van een associatie met een universiteit) en universiteiten Een associatie bestaat uit één universiteit, die de bevoegdheid heeft tot het autonoom aanbieden van zowel bachelor- als masteropleidingen, en ten minste één hogeschool. In de BAMA-structuur onderscheiden we volgende opleidingen: Professioneel gerichte bachelorsopleidingen zijn in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk en hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en van competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een professioneel gerichte bachelorsopleiding biedt als dusdanig een directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt. Voor academisch gerichte bachelorsopleidingen vormt het doorstromen naar een mastersopleiding de hoofddoelstelling. Zij hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder. Het uitstromen naar de arbeidsmarkt is voor deze opleidingen een secundaire doelstelling. De mastersopleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een gevorderd niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder, dat noodzakelijk is voor de autonome beoefening van de wetenschappen of de kunsten of voor de aanwending van deze wetenschappelijke of artistieke kennis in de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een bachelor-na-bacheloropleiding volgt op een andere (professioneel gerichte) bacheloropleiding. Een master-na-masteropleiding volgt op een andere mastersopleiding. Bachelorsopleidingen sluiten aan bij het secundair onderwijs. Mastersopleidingen sluiten in de regel aan bij een (academische) bachelorsopleiding. Mastersopleidingen kunnen ook toegankelijk zijn voor professioneel gerichte bachelors na het succesvol afronden van een schakelprogramma. 1. Cf. decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zoals gewijzigd door verschillende decreten. 2 Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004

5 Hoger onderwijs Een schakelprogramma is een programma dat wordt opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een mastersopleiding op grond van een in het professioneel Hoger onderwijs uitgereikt bachelorsdiploma. Indien een student niet in het bezit is van een diploma dat hem op rechtstreekse wijze toelating verleent tot de opleiding waarvoor hij zich wil inschrijven, kan hem een voorbereidingsprogramma worden opgelegd. Bachelorsopleidingen hebben een studieomvang van minstens 180 studiepunten. Mastersopleidingen hebben een studieomvang van minstens 60 studiepunten. Een studiepunt stemt overeen met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer-, en evaluatieactiviteiten. Hiermee wordt dus de studieomvang van elke opleiding en ook elk opleidingsonderdeel uitgedrukt. Het doel van de spoedtelling is een indicatie te verkrijgen van het aantal studenten in de hogescholen en de universiteiten bij de aanvang van het academiejaar. De officiële telling voor het academiejaar gebeurt op 1 februari Voor deze beperkte statistische telling op 31 oktober 2004 werden gegevens opgevraagd over: hogescholen: het aantal ingeschreven studenten in de basisopleidingen (afbouw - opleidingen van één cyclus en opleidingen van twee cycli), in de bachelorsopleidingen en enkele mastersopleidingen die reeds van start kunnen gaan, in een schakelprogramma en het aantal generatiestudenten. universiteiten: het aantal ingeschreven studenten in de academische basisopleidingen (afbouw en nietomgevormde opleidingen), in de bachelorsopleidingen, in een schakelprogramma, en het aantal generatiestudenten Over de bachelor-na-bacheloropleidingen en de master-na-masteropleidingen werden geen gegevens opgevraagd. Er werden geen aantallen meer van de eerstejaarsstudenten opgevraagd, daar dit niet meer relevant is voor de instellingen die de toelating verkregen van de Vlaamse Regering om reeds vanaf te starten met de toepassing van het flexibiliseringsdecreet 2 (het Limburgs Universitair Centrum en de transnationale Universiteit Limburg). Dit decreet houdt in dat het strakke keurslijf van de huidige opbouw/voortgang van een opleiding doorbroken wordt. Er wordt afgestapt van het studiejaarsysteem. De studievoortgang wordt bepaald door de accumulatie van verworven creditbewijzen. Een creditbewijs is de erkenning van het feit dat een student blijkens een examen de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. De verworven studiepunten worden aangeduid als credits. In het hogescholenonderwijs worden vanaf het academiejaar bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie geïntegreerd. Een aantal van deze opleidingen werden omgevormd tot mastersopleidingen. Daardoor wordt het studieaanbod in het hogescholenonderwijs uitgebreid met de master in de stedenbouw, de master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning en de master in de monumenten- en landschapszorg. Het gaat om vier hogescholen. De opvraging van de studentenaantallen verzamelt geen cijfers per vestiging. De telling beperkt zich tot het totaal aantal studenten per hogeschool of universiteit. 2. Decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen. Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004 Departement onderwijs 3

6 Hoger onderwijs In het hoger onderwijs zijn er op 31 oktober 2004 globaal studenten ingeschreven. Ten opzichte van de spoedtelling van vorig academiejaar stijgt de totale studentenpopulatie in het Hoger onderwijs met ruim anderhalf procent ( studenten). Er zijn dit academiejaar studenten ingeschreven aan de universiteiten ( studenten t.o.v. vorig academiejaar) en aan de hogescholen ( studenten). Het aantal generatiestudenten 3 daalt dit academiejaar in het hogescholenonderwijs met studenten, terwijl het aantal generatiestudenten in het universitair onderwijs stijgt met Aantal studenten in het hoger onderwijs M V T Hogescholenonderwijs Professioneel gericht onderwijs en basisopleidingen van één cyclus Academisch gericht onderwijs en basisopleidingen van twee cycli Universitair onderwijs Algemeen totaal Evolutie van het aantal studenten in het hoger onderwijs Evolutie % evolutie Hogescholenonderwijs ,39% Universitair onderwijs ,80% Algemeen totaal ,54% Hogescholenonderwijs: Professioneel gericht onderwijs en basisopleidingen van één cyclus Hogescholenonderwijs: Academisch gericht onderwijs en basisopleidingen van twee cycli Universitair onderwijs Mannen 41,26% Mannen 59,07% Mannen 44,20% Vrouwen 58,74% Vrouwen 40,93% Vrouwen 55,80% 3 Een generatiestudent is een student die voor het eerst ingeschreven is in het eerste jaar van een basisopleiding in het Vlaams hoger onderwijs. 4 Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004

7 Hogescholenonderwijs

8 Hogescholenonderwijs De bachelor-masterstructuur vervangt vanaf het academiejaar geleidelijk de ternaire structuur van het Vlaamse hoger onderwijs. De bestaande tweecycli-opleidingen van het hogescholenonderwijs worden nu volwaardig academisch, binnen een associatie met een universiteit. De oude graduaatsopleidingen behouden hun professioneel gerichte karakter, maar de professionele bachelor kan toch naar het academisch onderwijs via een schakelprogramma 1. Het hogescholenonderwijs kent nog steeds elf studiegebieden. Dramatische kunsten werd Podiumkunsten en aan Industriële wetenschappen en technologie werd Nautische wetenschappen toegevoegd. Enkele omgevormde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie werden onder de noemer Gecombineerde studiegebieden gebracht, omdat ze zowel thuishoren in het studiegebied Architectuur, als in het studiegebied Industriële wetenschappen 2. In deze beperkte statistische telling wordt het totaal aantal ingeschreven studenten in de basisopleidingen in afbouw, in de bachelors- en de mastersopleidingen, en in de schakelprogramma s opgenomen, evenals het aantal generatiestudenten. Studentenaantallen Op 31 oktober 2004 telden de Vlaamse hogescholen studenten ( in een hogescholenopleiding, 56 in een schakelprogramma en 102 in een opleiding van het hoger onderwijs voor sociale promotie in afbouw). In vergelijking met vorig academiejaar is dit een stijging van studenten. De Hogeschool Gent blijft de grootste hogeschool met studenten. De Hogere Zeevaartschool is de kleinste met 401 studenten. De professioneel gerichte opleidingen van 3 studiejaren of 180 studiepunten behouden met studenten hun aantrekkingskracht. Ze kennen een groei van ruim 2 procent. Het aantal studenten in de academisch gerichte opleidingen daalt met ruim 1 procent tot studenten. Bij de professioneel gerichte opleidingen blijft het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde met studenten het grootste, ondanks een nieuwe daling (- 2,98%). Biotechniek gaat er het meest op vooruit (+ 27,18%). Ook de studiegebieden Architectuur, Gezondheidszorg en Sociaal-agogisch werk zijn sterke stijgers. Slechts in drie studiegebieden daalt het aantal studenten. Onder meer in de twee kleinste, nl. de korte kunstopleidingen, zij het met slechts enkele eenheden. De professioneel gerichte opleidingen blijven traditioneel veel meer vrouwen dan mannen aantrekken. Gezondheidszorg, Onderwijs en Sociaal-agogisch werk zijn typisch vrouwelijke studiegebieden. Alleen in Industriële wetenschappen vinden we aanzienlijk meer mannen dan vrouwen. Bij de academisch gerichte opleidingen blijft het studiegebied Industriële wetenschappen het grootste met studenten, gevolgd door Handelswetenschappen en bedrijfskunde met studenten. Toch daalt in beide studiegebieden het aantal studenten aanzienlijk. Productontwikkeling is het kleinste studiegebied met 317 studenten. In de enige opleiding productontwikkeling in dit studiegebied is een zware 1. Een schakelprogramma is een programma dat wordt opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een mastersopleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma. 2. Voluit heet dit studiegebied Industriële wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen. 6 Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004

9 terugval merkbaar (- 14,78%). Ondanks de globale daling in de academisch gerichte opleidingen trekken de studiegebieden Architectuur, Audiovisuele en beeldende kunst, Muziek en podiumkunsten en Toegepaste taalkunde meer studenten aan dan vorig jaar. De verhouding man/vrouw in de academisch gerichte opleidingen is ongeveer 60/40. De mannen zijn vooral in de meerderheid in de Industriële wetenschappen en in mindere mate in de Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studiegebieden in de kunsten, Architectuur, Gezondheidszorg en Toegepaste taalkunde trekken dan weer meer vrouwen dan mannen aan. De schakelprogramma s naar de masters in de Stedenbouw en Monumenten- en landschapszorg kennen reeds een instroom van ruim 50 studenten. In de eigenlijke mastersopleidingen zijn in totaal ruim 100 studenten ingeschreven. Generatiestudenten Het aantal generatiestudenten 3 in het hogescholenonderwijs daalt met 3,64 procent. De daling is meer uitgesproken bij de academisch gerichte opleidingen (- 7,84%) dan bij de professioneel gerichte opleidingen (- 2,57%). De terugval van het aantal generatiestudenten bij de academisch gerichte opleidingen is het sterkst in het studiegebied Industriële wetenschappen, waar het aantal generatiestudenten met bijna een vijfde daalt t.o.v. vorig academiejaar. Een aantal hogescholen organiseert in het eerste studiejaar van de bachelor in de Industriële wetenschappen een gemeenschappelijk jaar. De academisch gerichte opleidingen in de studiegebieden Biotechniek, Gezondheidszorg en Muziek en podiumkunsten spreken dit academiejaar ruim 10 procent meer jongeren aan dan vorig jaar. Bij de professioneel gerichte opleidingen trekken de studiegebieden Industriële wetenschappen (+ 5,23%) en Biotechniek (+ 16,39%) wel meer generatiestudenten aan. De studiegebieden Gezondheidszorg (- 9,11%), Handelswetenschappen en bedrijfskunde (- 2,84%), Onderwijs (- 3,34%) en Sociaal-agogisch werk (- 5,60%) kennen een dalende instroom. De bachelorsopleidingen bedrijfsmanagement en secundair onderwijs (het vroegere regentaat) met respectievelijk en generatiestudenten zijn het populairst. In de professioneel gerichte en unieke bachelorsopleiding textieltechnologie vinden we amper 3 generatiestudenten terug. Enkele opleidingen in het studiegebied Industriële wetenschappen, zoals elektrotechniek, houttechnologie of de bachelor in de industriële wetenschappen: informatica, moeten het stellen zonder vrouwelijke generatiestudenten. Er zijn slechts twee bachelorsopleidingen zonder mannelijke generatiestudenten: vroedkunde en dans. 3. Een generatiestudent is een student die voor het eerst ingeschreven is in het eerste jaar van een basisopleiding in het Vlaams hoger onderwijs. Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004 Departement onderwijs 7

10 Hogescholenonderwijs Aantal studenten per soort opleiding en studiegebied Soort opleiding Studiegebied M V T Professioneel gericht onderwijs en basisopleidingen van één cyclus Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wet. en technologie, en nautische wet Muziek en podiumkunsten/muziek en dramatische kunst Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal professioneel gericht onderwijs en basisopleidingen van één cyclus Academisch gericht onderwijs en basisopleidingen van twee cycli Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gecombineerde studiegebieden Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wet. en technologie, en nautische wet Muziek en podiumkunsten/muziek en dramatische kunst Productontwikkeling Toegepaste taalkunde Totaal academisch gericht onderwijs en basisopleidingen van twee cycli HOKT-SP Gecombineerde studiegebieden afbouw Industriële wet. en technologie, en nautische wet Totaal HOKT-SP afbouw Schakel- Gecombineerde studiegebieden programma Industriële wet. en technologie, en nautische wet Totaal schakelprogramma Algemeen totaal Professioneel gericht onderwijs en basisopleidingen van één cyclus bevatten de inschrijvingen in het eerste jaar van de professioneel gerichte bachelorsopleidingen en in de hogere jaren van de basisopleidingen van één cyclus in afbouw. Academisch gericht onderwijs en basisopleidingen van twee cycli bevatten de inschrijvingen in het eerste jaar van de academisch gerichte bachelors, in enkele masters in Stedenbouw en Monumenten- en landschapszorg, en in de hogere jaren van de basisopleidingen van twee cycli in afbouw. - Het studiegebied Muziek en podiumkunsten geldt voor de bachelorsopleidingen vanaf het academiejaar , het studiegebied Muziek en dramatische kunst geldt nog voor de opleidingen in afbouw. - Onder het studiegebied Gecombineerde studiegebieden van het academisch onderwijs zijn de mastersopleidingen Stedenbouw en ruimtelijke planning en Monumenten- en landschapszorg van de Hogeschool Antwerpen en de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst geregistreerd. De mastersopleidingen Stedenbouw van de Hogeschool Gent en Stedenbouw en ruimtelijke planning van de Erasmushogeschool zijn dan weer onder het studiegebied Industriële wet. en technologie, en nautische wet. geregistreerd. - De hogescholen bouwen de afdelingen van het HOKT-SP die ze hebben overgenomen gradueel af vanaf het acdemiejaar De studenten worden in de hogeschool geregistreerd. - Een schakelprogramma is een programma dat wordt opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een mastersopleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma. 8 Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004

11 Hogescholenonderwijs Evolutie van het aantal studenten per soort opleiding en studiegebied Soort opleiding Studiegebied Evolutie % evolutie Professioneel gericht onderwijs en basisopleidingen van één cyclus Architectuur ,48% Audiovisuele en beeldende kunst ,27% Biotechniek ,18% Gezondheidszorg ,86% Handelswetenschappen en bedrijfskunde ,98% Industriële wet. en technologie, en nautische wet ,95% Muziek en podiumkunsten/muziek en dramatische kunst ,94% Onderwijs ,14% Sociaal-agogisch werk ,65% Totaal professioneel gericht onderwijs en basisopleidingen van één cyclus ,09% Academisch gericht onderwijs en basisopleidingen van twee cycli Architectuur ,83% Audiovisuele en beeldende kunst ,83% Biotechniek ,58% Gecombineerde studiegebieden Gezondheidszorg ,18% Handelswetenschappen en bedrijfskunde ,59% Industriële wet. en technologie, en nautische wet ,97% Muziek en podiumkunsten/muziek en dramatische kunst ,46% Productontwikkeling ,78% Toegepaste taalkunde ,24% Totaal academisch gericht onderwijs en basisopleidingen van twee cycli ,27% HOKT-SP Gecombineerde studiegebieden afbouw Industriële wet. en technologie, en nautische wet Totaal HOKT-SP afbouw Schakel- Gecombineerde studiegebieden programma Industriële wet. en technologie, en nautische wet Totaal schakelprogramma Algemeen totaal ,39% Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004 Departement onderwijs 9

12 Hogescholenonderwijs Aantal studenten per studiegebied, soort opleiding en opleiding Architectuur Professioneel gerichte bachelor Architectuur-assistentie Interieurvormgeving Landschaps- en tuinarchitectuur Basisopleidingen één cyclus Architect-assistentie Interieurvormgeving Landschaps- en tuinarchitectuur Academisch gerichte bachelor Architectuur Interieurarchitectuur Basisopleidingen twee cycli Architectuur Interieurarchitectuur Audiovisuele en Professioneel gerichte bachelor Beeldende vormgeving beeldende kunst Basisopleidingen één cyclus Plastische kunsten Academisch gerichte bachelor Audiovisuele kunsten Beeldende kunsten Conservatie en restauratie Productdesign Basisopleidingen twee cycli Audiovisuele kunsten Beeldende kunsten Conservatie en restauratie Productdesign Biotechniek Professioneel gerichte bachelor Agro- en biotechnologie Basisopleidingen één cyclus Landbouw en biotechnologie Academisch gerichte bachelor Biowetenschappen Basisopleidingen twee cycli Ind. wet.: Landbouw en biotechnologie Landbouw en biotechnologie Gezondheidszorg Professioneel gerichte bachelor Biomedische laboratoriumtechnologie Ergotherapie Logopedie en audiologie Medische beeldvorming Optiek en optometrie Orthopedie Podologie Verpleegkunde Voedings- en dieetkunde Vroedkunde Basisopleidingen één cyclus Ergotherapie Laboratorium- en voedingstechnologie Logopedie en audiologie Medische beeldvorming Optiek en optometrie Orthopedie Podologie Verpleegkunde Verpleegkunde bijsch. v. kine paramedici Verpleegkunde brugprogramma Vroedkunde Academisch gerichte bachelor Arbeidsorganisatie en gezondheid Kinesitherapie Basisopleidingen twee cycli Arbeidsorganisatie en gezondheid Kinesitherapie Handelsweten- Professioneel gerichte bachelor Bedrijfsmanagement schappen en Communicatiemanagement bedrijfskunde Hotelmanagement Informatiemanagement en informatiesystemen Journalistiek Netwerkeconomie Office management Toegepaste informatica Toerisme en recreatiemanagement Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004

13 Hogescholenonderwijs Basisopleidingen één cyclus Bedrijfsbeheer Beheer, toerisme en recreatie Communicatiebeheer Hotelbeheer Informatiemanagement en support Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Academisch gerichte bachelor Bestuurskunde en publiek management Handelsingenieur Handelswetenschappen Basisopleidingen twee cycli Bestuurskunde Handelsingenieur Handelswetenschappen Industriële wet. Professioneel gerichte bachelor Audiovis.techn.: Assistentie en technologie, Audiovis.techn.: Beeld-geluid-montage en nautische wet. Audiovis.techn.: Film, tv en video Audiovis.techn.: Fotografie Autotechnologie Bouw Chemie Elektromechanica Elektronica-ICT Elektrotechniek Facilitair management Grafische en digitale media Houttechnologie Logistiek Luchtvaart Mechanische ontwerp- en productietechnologie Milieuzorg Modetechnologie Multimedia en communicatietechnologie Scheepswerktuigkunde Textieltechnologie Vastgoed Basisopleidingen één cyclus Audiovisuele technieken Bouw Chemie Confectie Elektriciteit Elektromechanica Facilitaire dienstverlening Grafische bedrijven Hout Logistieke technologie Luchtvaart Mechanica Multimedia en communicatietechnologie Textiel Academisch gerichte bachelor Ind. wet.: Bouwkunde Ind. wet.: Chemie Ind. wet.: Elektromechanica Ind. wet.: Elektronica-ICT Ind. wet.: Industrieel ontwerpen Ind. wet.: Informatica Ind. wet.: Kunststofverwerking Ind. wet.: Milieukunde Ind. wet.: Nucleaire technologie Ind. wet.: Verpakkingstechnologie 3-3 Industriële wetenschappen Nautische wetenschappen Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004 Departement onderwijs 11

14 Hogescholenonderwijs Basisopleidingen twee cycli Bouwkunde Chemie Elektromechanica Elektronica Industrieel ontwerpen Industriële wetenschappen Informatica Kernenergie Milieukunde Nautische wetenschappen Textiel Verpakking en conditionering Master Stedenbouw Stedenbouw en ruimtelijke planning Schakelprogramma HOKT-SP afbouw Stedenbouw Muziek en Professioneel gerichte bachelor Dans podiumkunsten/ Basisopleidingen één cyclus Dans Muziek en Academisch gerichte bachelor Drama dramatische kunst Muziek Basisopleidingen twee cycli Dramatische kunst Muziek Onderwijs Professioneel gerichte bachelor Onderwijs: kleuteronderwijs Onderwijs: lager onderwijs Onderwijs: secundair onderwijs Basisopleidingen één cyclus I.l.o. Kleuteronderwijs I.l.o. Lager onderwijs I.l.o. Secundair onderwijs-groep Product- Academisch gerichte bachelor Productontwikkeling ontwikkeling Basisopleidingen twee cycli Productontwikkeling Sociaal-agogisch Professioneel gerichte bachelor Maatschappelijke veiligheid werk Orthopedagogie Sociaal werk Toegepaste psychologie Basisopleidingen één cyclus Orthopedagogie Sociaal werk Toegepaste Academisch gerichte bachelor Toegepaste taalkunde taalkunde Basisopleidingen twee cycli Vertaalkunde Gecombineerde Master Monumenten- en landschapszorg studiegebieden Stedenbouw en ruimtelijke planning Schakelprogramma HOKT-SP afbouw Monumenten- en landschapszorg Stedenbouw Algemeen totaal Per studiegebied zijn telkens eerst de professioneel gerichte opleidingen (bachelor en basisopleidingen één cyclus in afbouw) en vervolgens de academisch gerichte opleidingen (bachelor, master en basisopleidingen twee cycli in afbouw) weergegeven. - De master in de 'Stedenbouw' van de Hogeschool Gent en de master in de 'Stedenbouw en de ruimtelijke planning' van de Erasmushogeschool Brussel zijn ondergebracht in het studiegebied "Industriële wet. en technologie, en nautische wet.". De masters in de 'Stedenbouw en ruimtelijke planning' van de Hogeschool Antwerpen en de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, en de master in de 'Monumenten- en landschapszorg' zijn gerangschikt onder "Gecombineerde studiegebieden". 12 Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004

15 Hogescholenonderwijs Aantal studenten per hogeschool Hogeschool M V T Arteveldehogeschool EHSAL - Europese Hogeschool Brussel Erasmushogeschool Brussel Groep T - Leuven Hogeschool Hogere Zeevaartschool Hogeschool Antwerpen Hogeschool Gent Hogeschool Limburg Hogeschool Sint-Lukas Brussel Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Mechelen Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Lessius Hogeschool Plantijn - Hogeschool van de provincie Antwerpen Provinciale Hogeschool Limburg Algemeen totaal Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004 Departement onderwijs 13

16 Hogescholenonderwijs Evolutie van het aantal studenten per hogeschool Hogeschool Evolutie % evolutie Arteveldehogeschool ,32% EHSAL - Europese Hogeschool Brussel ,89% Erasmushogeschool Brussel ,31% Groep T - Leuven Hogeschool ,97% Hogere Zeevaartschool ,75% Hogeschool Antwerpen ,09% Hogeschool Gent ,90% Hogeschool Limburg ,47% Hogeschool Sint-Lukas Brussel ,48% Hogeschool voor Wetenschap en Kunst ,67% Hogeschool West-Vlaanderen ,19% Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen ,23% Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende ,76% Katholieke Hogeschool Kempen ,08% Katholieke Hogeschool Leuven ,43% Katholieke Hogeschool Limburg ,49% Katholieke Hogeschool Mechelen ,04% Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ,76% Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen ,72% Lessius Hogeschool ,21% Plantijn - Hogeschool van de provincie Antwerpen ,18% Provinciale Hogeschool Limburg ,76% Algemeen totaal ,39% 14 Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004

17 Hogescholenonderwijs Arteveldehogeschool Gezondheidszorg Professioneel gerichte bachelor Ergotherapie Logopedie en audiologie Podologie Verpleegkunde Vroedkunde Basisopleidingen één cyclus Ergotherapie Logopedie en audiologie Podologie Verpleegkunde Vroedkunde Academisch gerichte bachelor Kinesitherapie Basisopleidingen twee cycli Kinesitherapie Handelsweten- Professioneel gerichte bachelor Bedrijfsmanagement schappen en Communicatiemanagement bedrijfskunde Journalistiek Office management Basisopleidingen één cyclus Bedrijfsbeheer Communicatiebeheer Secretariaatsbeheer Industriële wet. Professioneel gerichte bachelor Grafische en digitale media en technologie, en nautische wet. Basisopleidingen één cyclus Grafische bedrijven Onderwijs Professioneel gerichte bachelor Onderwijs: kleuteronderwijs Onderwijs: lager onderwijs Onderwijs: secundair onderwijs Basisopleidingen één cyclus I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch Professioneel gerichte bachelor Sociaal werk werk Basisopleidingen één cyclus Sociaal werk Algemeen totaal EHSAL - Europese Hogeschool Brussel Gezondheidszorg Professioneel gerichte bachelor Ergotherapie Medische beeldvorming Optiek en optometrie Verpleegkunde Basisopleidingen één cyclus Ergotherapie Medische beeldvorming Optiek en optometrie Verpleegkunde Academisch gerichte bachelor Arbeidsorganisatie en gezondheid Basisopleidingen twee cycli Arbeidsorganisatie en gezondheid Handelsweten- Academisch gerichte bachelor Handelsingenieur schappen en Handelswetenschappen bedrijfskunde Basisopleidingen twee cycli Handelsingenieur Handelswetenschappen Onderwijs Professioneel gerichte bachelor Onderwijs: kleuteronderwijs Onderwijs: lager onderwijs Onderwijs: secundair onderwijs Basisopleidingen één cyclus I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch Professioneel gerichte bachelor Orthopedagogie werk Sociaal werk Basisopleidingen één cyclus Orthopedagogie Sociaal werk Algemeen totaal Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004 Departement onderwijs 15

18 Hogescholenonderwijs Erasmushogeschool Brussel Architectuur Professioneel gerichte bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur Basisopleidingen één cyclus Landschaps- en tuinarchitectuur Audiovisuele en Academisch gerichte bachelor Audiovisuele kunsten beeldende kunst Basisopleidingen twee cycli Audiovisuele kunsten Gezondheidszorg Professioneel gerichte bachelor Biomedische laboratoriumtechnologie Verpleegkunde Voedings- en dieetkunde Vroedkunde Basisopleidingen één cyclus Laboratorium- en voedingstechnologie Verpleegkunde Verpleegkunde bijsch. v. kine paramedici Verpleegkunde brugprogramma Vroedkunde Handelsweten- Professioneel gerichte bachelor Communicatiemanagement schappen en Hotelmanagement bedrijfskunde Journalistiek Office management Toegepaste informatica Toerisme en recreatiemanagement Basisopleidingen één cyclus Beheer, toerisme en recreatie Communicatiebeheer Hotelbeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wet. Professioneel gerichte bachelor Audiovis.techn.: Assistentie en technologie, Audiovis.techn.: Beeld-geluid-montage en nautische wet. Milieuzorg Basisopleidingen één cyclus Audiovisuele technieken Chemie Academisch gerichte bachelor Industriële wetenschappen Basisopleidingen twee cycli Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Master Stedenbouw en ruimtelijke planning Schakelprogramma HOKT-SP afbouw Stedenbouw Muziek en Academisch gerichte bachelor Drama podiumkunsten/ Muziek Muziek en drama- Basisopleidingen twee cycli Dramatische kunst tische kunst Muziek Onderwijs Professioneel gerichte bachelor Onderwijs: kleuteronderwijs Onderwijs: lager onderwijs Onderwijs: secundair onderwijs Basisopleidingen één cyclus I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch Professioneel gerichte bachelor Sociaal werk werk Basisopleidingen één cyclus Sociaal werk Toegepaste Academisch gerichte bachelor Toegepaste taalkunde taalkunde Basisopleidingen twee cycli Vertaalkunde Algemeen totaal Groep T - Leuven Hogeschool Industriële wet. Academisch gerichte bachelor Industriële wetenschappen en technologie, Basisopleidingen twee cycli Chemie en nautische wet. Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Onderwijs Professioneel gerichte bachelor Onderwijs: kleuteronderwijs Onderwijs: lager onderwijs Onderwijs: secundair onderwijs Basisopleidingen één cyclus I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Algemeen totaal Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004

19 Hogescholenonderwijs Hogere Zeevaartschool Industriële wet. Professioneel gerichte bachelor Scheepswerktuigkunde en technologie, Basisopleidingen één cyclus Elektromechanica en nautische wet. Academisch gerichte bachelor Nautische wetenschappen Basisopleidingen twee cycli Nautische wetenschappen Algemeen totaal Hogeschool Antwerpen Architectuur Academisch gerichte bachelor Architectuur Interieurarchitectuur Basisopleidingen twee cycli Architectuur Interieurarchitectuur Audiovisuele en Academisch gerichte bachelor Beeldende kunsten beeldende kunst Conservatie en restauratie Basisopleidingen twee cycli Beeldende kunsten Conservatie en restauratie Gezondheidszorg Professioneel gerichte bachelor Ergotherapie Verpleegkunde Vroedkunde Basisopleidingen één cyclus Ergotherapie Verpleegkunde Verpleegkunde bijsch. v. kine paramedici Verpleegkunde brugprogramma Vroedkunde Academisch gerichte bachelor Kinesitherapie Basisopleidingen twee cycli Kinesitherapie Handelsweten- Professioneel gerichte bachelor Bedrijfsmanagement schappen en Office management bedrijfskunde Toegepaste informatica Basisopleidingen één cyclus Bedrijfsbeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wet. Professioneel gerichte bachelor Chemie en technologie, Elektronica-ICT en nautische wet. Grafische en digitale media Vastgoed Basisopleidingen één cyclus Bouw Chemie Elektriciteit Grafische bedrijven Academisch gerichte bachelor Ind. wet.: Bouwkunde Ind. wet.: Chemie Ind. wet.: Elektromechanica Ind. wet.: Elektronica-ICT Basisopleidingen twee cycli Bouwkunde Chemie Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Muziek en Professioneel gerichte bachelor Dans podiumkunsten/ Basisopleidingen één cyclus Dans Muziek en drama- Academisch gerichte bachelor Drama tische kunst Muziek Basisopleidingen twee cycli Dramatische kunst Muziek Onderwijs Professioneel gerichte bachelor Onderwijs: kleuteronderwijs Onderwijs: lager onderwijs Onderwijs: secundair onderwijs Basisopleidingen één cyclus I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Product- Academisch gerichte bachelor Productontwikkeling ontwikkeling Basisopleidingen twee cycli Productontwikkeling Sociaal-agogisch Professioneel gerichte bachelor Sociaal werk werk Basisopleidingen één cyclus Sociaal werk Toegepaste Academisch gerichte bachelor Toegepaste taalkunde taalkunde Basisopleidingen twee cycli Vertaalkunde Gecombineerde Master Monumenten- en landschapszorg studiegebieden Stedenbouw en ruimtelijke planning HOKT-SP afbouw Monumenten- en landschapszorg Stedenbouw Algemeen totaal Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004 Departement onderwijs 17

20 Hogescholenonderwijs Hogeschool Gent Architectuur Professioneel gerichte bachelor Interieurvormgeving Landschaps- en tuinarchitectuur Basisopleidingen één cyclus Interieurvormgeving Landschaps- en tuinarchitectuur Audiovisuele en Academisch gerichte bachelor Audiovisuele kunsten beeldende kunst Beeldende kunsten Basisopleidingen twee cycli Audiovisuele kunsten Beeldende kunsten Biotechniek Professioneel gerichte bachelor Agro- en biotechnologie Basisopleidingen één cyclus Landbouw en biotechnologie Academisch gerichte bachelor Biowetenschappen Basisopleidingen twee cycli Ind. wet.: Landbouw en biotechnologie Landbouw en biotechnologie Gezondheidszorg Professioneel gerichte bachelor Biomedische laboratoriumtechnologie Ergotherapie Logopedie en audiologie Verpleegkunde Voedings- en dieetkunde Basisopleidingen één cyclus Ergotherapie Laboratorium- en voedingstechnologie Logopedie en audiologie Verpleegkunde Verpleegkunde bijsch. v. kine paramedici Verpleegkunde brugprogramma Handelsweten- Professioneel gerichte bachelor Bedrijfsmanagement schappen en Office management bedrijfskunde Toegepaste informatica Basisopleidingen één cyclus Bedrijfsbeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Academisch gerichte bachelor Bestuurskunde en publiek management Handelswetenschappen Basisopleidingen twee cycli Bestuurskunde Handelswetenschappen Industriële wet. Professioneel gerichte bachelor Chemie en technologie, Elektromechanica en nautische wet. Houttechnologie Modetechnologie Textieltechnologie Vastgoed Basisopleidingen één cyclus Bouw Chemie Confectie Elektromechanica Hout Textiel Academisch gerichte bachelor Ind. Wet.: Bouwkunde Ind. Wet.: Chemie Ind. Wet.: Elektromechanica Ind. Wet.: Elektronica-ICT Ind. Wet.: Informatica Basisopleidingen twee cycli Bouwkunde Chemie Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Informatica Textiel Master Stedenbouw Schakelprogramma HOKT-SP afbouw Stedenbouw Muziek en Academisch gerichte bachelor Drama podiumkunsten/ Muziek Muziek en drama- Basisopleidingen twee cycli Dramatische kunst tische kunst Muziek Onderwijs Professioneel gerichte bachelor Onderwijs: kleuteronderwijs Onderwijs: lager onderwijs Onderwijs: secundair onderwijs Basisopleidingen één cyclus I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch Professioneel gerichte bachelor Orthopedagogie werk Sociaal werk Basisopleidingen één cyclus Orthopedagogie Sociaal werk Toegepaste Academisch gerichte bachelor Toegepaste taalkunde taalkunde Basisopleidingen twee cycli Vertaalkunde Algemeen totaal Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004

21 Hogescholenonderwijs Hogeschool Limburg Handelsweten- Professioneel gerichte bachelor Bedrijfsmanagement schappen en Communicatiemanagement bedrijfskunde Journalistiek Office management Toegepaste informatica Toerisme en recreatiemanagement Basisopleidingen één cyclus Bedrijfsbeheer Beheer, toerisme en recreatie Communicatiebeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Industriële wet. Professioneel gerichte bachelor Elektromechanica en technologie, Elektronica-ICT en nautische wet. Basisopleidingen één cyclus Elektriciteit Elektromechanica Academisch gerichte bachelor Ind. wet.: Bouwkunde Ind. wet.: Elektromechanica Ind. wet.: Elektronica-ICT 7-7 Ind. wet.: Nucleaire technologie Ind. wet.: Verpakkingstechnologie 3-3 Basisopleidingen twee cycli Bouwkunde Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Kernenergie Verpakking en conditionering Onderwijs Professioneel gerichte bachelor Onderwijs: kleuteronderwijs Onderwijs: lager onderwijs Onderwijs: secundair onderwijs Basisopleidingen één cyclus I.l.o. kleuteronderwijs I.l.o. lager onderwijs I.l.o. secundair onderwijs-groep Sociaal-agogisch Professioneel gerichte bachelor Sociaal werk werk Basisopleidingen één cyclus Sociaal werk Algemeen totaal Hogeschool Sint-Lukas Brussel Architectuur Professioneel gerichte bachelor Interieurvormgeving Basisopleidingen één cyclus Interieurvormgeving Audiovisuele en Academisch gerichte bachelor Audiovisuele kunsten beeldende kunst Beeldende kunsten Basisopleidingen twee cycli Audiovisuele kunsten Beeldende kunsten Industriële wet. Professioneel gerichte bachelor Bouw en technologie, en nautische wet. Basisopleidingen één cyclus Bouw Algemeen totaal Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004 Departement onderwijs 19

22 Hogescholenonderwijs Hogeschool voor Wetenschap & Kunst Architectuur Professioneel gerichte bachelor Interieurvormgeving Basisopleidingen één cyclus Interieurvormgeving Academisch gerichte bachelor Architectuur Interieurarchitectuur Basisopleidingen twee cycli Architectuur Interieurarchitectuur Audiovisuele en Professioneel gerichte bachelor Beeldende vormgeving beeldende kunst Basisopleidingen één cyclus Plastische kunsten Academisch gerichte bachelor Beeldende kunsten Basisopleidingen twee cycli Beeldende kunsten Handelsweten- Professioneel gerichte bachelor Bedrijfsmanagement schappen en Office management bedrijfskunde Toegepaste informatica Basisopleidingen één cyclus Bedrijfsbeheer Secretariaatsbeheer Toegepaste informatica Academisch gerichte bachelor Handelswetenschappen Basisopleidingen twee cycli Handelswetenschappen Industriële wet. Professioneel gerichte bachelor Audiovis.techn.: Film, tv en video en technologie, Audiovis.techn.: Fotografie en nautische wet. Autotechnologie Elektromechanica Elektronica-ICT Mechanische ontwerp- en productietechnologie Basisopleidingen één cyclus Audiovisuele technieken Elektriciteit Elektromechanica Mechanica Academisch gerichte bachelor Ind. wet.: Bouwkunde Ind. wet.: Chemie Ind. wet.: Elektromechanica Ind. wet.: Elektronica-ICT Basisopleidingen twee cycli Bouwkunde Chemie Elektromechanica Elektronica Industriële wetenschappen Muziek en Academisch gerichte bachelor Drama podiumkunsten/ Muziek Muziek en drama- Basisopleidingen twee cycli Dramatische kunst tische kunst Muziek Toegepaste Academisch gerichte bachelor Toegepaste taalkunde taalkunde Basisopleidingen twee cycli Vertaalkunde Gecombineerde Master Stedenbouw en ruimtelijke planning studiegebieden Schakelprogramma HOKT-SP afbouw Stedenbouw Algemeen totaal Departement onderwijs Beperkte Statistische Telling - toestand op 31 oktober 2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR 2012-2013 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS Hogescholen Financiering Verschillende hogescholen in Vlaanderen en in zijn hoofdstad Brussel hebben het moeilijk om het hoofd boven water te

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Studiesucces generatiestudenten in

Studiesucces generatiestudenten in Studiesucces generatiestudenten in 2007-2008 Inleiding Naar aanleiding van de nieuwe databank DHO hebben we besloten om de klemtoon niet langer voornamelijk op het registreren van gegevens te leggen. Ook

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen Stuk 1571 (2002-2003) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 2 april 2003 ONTWERP VAN DECREET betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

Nadere informatie

Campus Dansaert Campus Jette 2011

Campus Dansaert Campus Jette 2011 Campus Dansaert Campus Jette 2011 Talenttraining www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Talenttraining? Ben ik goed voorbereid op het hoger onderwijs? Wat boeit me? Waarin

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

Hoger onderwijs in cijfers

Hoger onderwijs in cijfers Aantal inschrijvingen op 31 oktober 2008 Academiejaar 2008-2009 Hoger onderwijs in cijfers Deze online publicatie heeft als doelstelling een eerste zicht te krijgen op het aantal inschrijvingen in het

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 40964 MONITEUR BELGE 14.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2015 ACADEMIEJAAR 2015-2016 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg. Provinciale Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89 Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.be DEPARTEMENT ARCHITECTUUR en beeldende kunst

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 +1,5% +0,3% 0,0% +0,5% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen plus 60 jarigen 350.000

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 6 5 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Universitair onderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 66972 BELGISCH STAATSBLAD 08.11.2012 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs? CLB (Anke Pauwels)

Wat na het secundair onderwijs? CLB (Anke Pauwels) Wat na het secundair onderwijs? CLB (Anke Pauwels) Maken van een studiekeuze Tewerkstelling Waar liggen je interesses? Welke mogelijkheden zijn er? 1. Secundair 7 e specialisatiejaren BSO Secundair na

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt baanbrekend

Een goede opleiding werkt baanbrekend Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2007-2008 Persconferentie 19 mei 2009 Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS DECEMBER 2011 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Studenten... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding

Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding Associatie2 HS_Unif Opleiding Instelling_afk Ingenieurs 08-09 Ingenieurs Verschil 09-10 Associatie K.U.Leuven Hogeschool Industrieel Ingenieur Sint-Lieven

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 5 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde)

WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde) WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde) OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN NA 6 TSO EN 7 BSO DOMEIN NIVEAU HOGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS ONDERWIJS B A M A PBa (HOGESCHOOL) ABa HOGESCHOOL ABa UNIVERSITEIT

Nadere informatie

DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003)

DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003) DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003) Gewijzigd door: Het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Wat na campus Collegestraat?

Wat na campus Collegestraat? De informatie die u in dit bundeltje terugvindt, is een samenvatting van de gegevens die voor heel verzameld zijn in verband met het verder studeren én de gegevens die wij voor de leerlingen van het Sint-Jozefscollege

Nadere informatie

Infodagen Hoger Onderwijs 2010

Infodagen Hoger Onderwijs 2010 Infodagen Hoger Onderwijs 2010 1 Hogeschool Universiteit - Brussel HUB (Katholieke Universiteit Brussel)... 1 1.1 Economie en Management... 1 1.1.1Handelswetenschappen, handelingenieur, Milieu- en preventiemanagement..

Nadere informatie

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld

Hogescholen denken aan verhoging studiegeld De Morgen Hogescholen denken aan verhoging studiegeld Miljoen euro is het bedrag waar de hogescholen naar op zoek zijn. Oorzaak is het recordaantal inschrijvingen Nooit eerder studeerden er zo veel jongeren

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN. voorgesteld door de Vlaamse regering

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN. voorgesteld door de Vlaamse regering Stuk 546 (1993-1994) - Nr. 7 VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN voorgesteld door de Vlaamse regering Zie : 546 (1993-1994) - Nr. 1 : Ontwerp

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS DECEMBER 2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Studenten... 4 Inleiding...

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 4861 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende Kunst Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 In de cursusdienst worden alleen nieuwe syllabi en handboeken verkocht. Tweedehandsexemplaren zijn er niet te verkrijgen. De betaling van de handboeken

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Hoorzitting conceptnota HBO5. Goedele Verhaeghe 21/06/2016

Hoorzitting conceptnota HBO5. Goedele Verhaeghe 21/06/2016 Hoorzitting conceptnota HBO5 Goedele Verhaeghe 21/06/2016 Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 2 HoGent-HBO5 HoGent 3 CVO CVO Panta Rhei Het Perspectief PCVO GO! CVO Leerstad 1 secundaire school Vesaliusinstituut

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX Leerlingen BSO Slaagkansen hoger

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriã«le wetenschappe Bouwkunde 2009-2010 Statistiek (3stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management (6stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Infodagen 2008. zaterdag 23 februari: infodag Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

Infodagen 2008. zaterdag 23 februari: infodag Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven Infodagen 2008 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, DIENST COMMUNICATIE - ONDERWIJSCOMMUNICATIE Oude Markt 13, 3000 Leuven T 016 32 40 10, F 016 32 40 14, E onderwijscommunicatie@kuleuven.be, http://www.kuleuven.ac.be

Nadere informatie

Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs

Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs Kristel Rombaut o.l.v. Bea Cantillon en Gerlinde Verbist Mei 2006 CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK UNIVERSITEIT ANTWERPEN-

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Fatima of Sil, een wereld van verschil Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Enkele definities: algemeen Voor studieniveaus t/m de 2e graad secundair onderwijs,

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 450.000 +1,5% 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 2000 2010 2020 2030 0,0% -0,6% -0,4% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT: Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

LUCA SCHOOL OF ARTS. STUDEREN IN VLAANDEREN Bachelors & Masters in de Kunsten

LUCA SCHOOL OF ARTS. STUDEREN IN VLAANDEREN Bachelors & Masters in de Kunsten LUCA SCHOOL OF ARTS STUDEREN IN VLAANDEREN Bachelors & Masters in de Kunsten LUCA School of Arts bundelt de kracht en expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen verspreid over

Nadere informatie

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL Centrum studie- en studentenbegeleiding Vrijheidslaan 17, 1081 Brussel T 02 412 42 11 F 02 412 42 00 info@kubrussel.ac.be http://www.kubrussel.ac.be Infotheek van de vrije

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie