Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN"

Transcriptie

1 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag nr. 483 van 5 april Onder de noemer levenslang leren bieden de Vlaamse universiteiten en hogescholen de mogelijkheid aan om werken en studeren te combineren. Mensen kunnen deze opleidingen volgen om zich verder te ontplooien of meer kansen te kunnen krijgen op de arbeidsmarkt. Het aanbod verschilt en evolueert echter per universiteit/hogeschool. 1. Beschikt de minister over een lijst van de opleidingen die als werkstudent kunnen worden gevolgd per onderwijsinstelling vanaf het academiejaar ? 2. Kan de minister per onderwijsinstelling en per studierichting het aantal ingeschreven werkstudenten meedelen? Deze cijfers graag vanaf academiejaar Hoeveel studenten hebben zich de voorbije vijf academiejaren (huidig academiejaar inbegrepen) ingeschreven als werkstudent? 4. Kan de minister per onderwijsinstelling meedelen of de werkstudenten zich inschrijven voor een bacheloropleiding, masteropleiding of andere? Graag cijfers vanaf academiejaar Wat is de verhouding man-vrouw in het totaal van de werkstudenten? Graag cijfers vanaf academiejaar Kan de minister meedelen uit welke provincies de werkstudenten komen? Graag ook cijfers vanaf het academiejaar Wat was het slaagpercentage van deze werkstudenten (aantal verworven studiepunten ten opzichte van opgenomen studiepunten)? Graag cijfers vanaf academiejaar Wat was de leeftijd van de werkstudenten? Graag een oplijsting van het aantal 18-jarigen, 19- jarigen, Graag ook cijfers vanaf het academiejaar Welke initiatieven neemt de minister deze legislatuur nog om de combinatie werken en studeren verder te promoten? ANTWOORD Alvorens in te gaan op de vraag, wens ik kort even stil te staan bij de begrippen werkstudent en werktraject. De definitie van werkstudent die gehanteerd werd bij het beantwoorden van uw vraag, is deze zoals bepaald in het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen. Enkel werkstudenten met een inschrijving in een werktraject werden daarom opgenomen in de cijfers. De definitie kan afwijken van deze die de hogescholen en universiteiten gebruiken. Het staat hen vrij een eigen methodologie te hanteren.

2 Een instelling kan een werktraject aanvragen voor een opleiding indien deze voldoet aan bepaalde criteria. De opleiding moet aantonen dat het studietraject voor werkstudenten qua organisatie van de onderwijsactiviteiten aangepast is naar tijdstip of naar vorm. Daarnaast moeten er elementen van aanpassingen van het studie- en leermateriaal, van de begeleiding en van de wijze van toetsing en examinering aanwezig zijn. Deze aanpassingen moeten bovendien gelden voor de volledige opleiding, zodat een student die zich inschrijving in het werktraject, een diploma kan behalen op het einde van het werktraject. Werkstudenten kunnen zich zowel inschrijven voor werktrajecten als niet-werktrajecten en werktrajecten kunnen zowel gevolgd worden door werkstudenten als niet-werkstudenten. Een instelling krijgt echter enkel een financieringsbonus voor werkstudenten die ingeschreven zijn in een werktraject. 1. Tabel 1 (zie bijlage 1) toont het aantal aanvragen van werktrajecten per academiejaar. In academiejaar werden er bijvoorbeeld 252 werktrajecten aangevraagd. Het gaat hier om het unieke aantal opleidingen. In bijlage 2 vindt u per academiejaar een lijst van de opleidingen met een werktraject per instelling, vestiging, soort opleiding en studiegebied. Het totaal aantal opleidingen in deze lijst zal hoger zijn dan het aantal unieke opleidingen met een werktraject, aangezien een instelling een bepaalde opleiding in meerdere vestigingsplaatsen kan inrichten. 2. Tabel 2 (zie bijlage 1) toont het aantal inschrijvingen van werkstudenten in een werktraject per instelling, type opleiding, studiegebied en geslacht vanaf academiejaar De cijfers van academiejaar zijn nog niet officieel gevalideerd (tellingsdatum 1 december 2012). We merken op dat werkstudenten zich gedurende het hele academiejaar inschrijven. Het is momenteel dan ook te vroeg om uitspraken te doen over het aantal werkstudenten in academiejaar Zie antwoord op vraag Zie antwoord op vraag Tabel 2 (zie bijlage 1) toont het aantal inschrijvingen van werkstudenten in een werktraject per instelling, type opleiding, studiegebied en geslacht vanaf academiejaar Tabel 3 (zie bijlage 1) toont de man-vrouwverhouding in het totaal van de werkstudenten. Zo n 70% van de werkstudenten zijn vrouwen, zo n 30% zijn mannen. 6. Tabel 4 (zie bijlage 1) toont het aantal inschrijvingen van werkstudenten in een werktraject per provincie en geslacht vanaf Sinds het flexibiliseringsdecreet in het academiejaar in werking trad, bestaat het concept 'geslaagd zijn' niet meer, maar spreken we over studievoortgang. Om een indicatie te kunnen geven van de mate waarin studenten geslaagd zijn, hanteren we het concept 'studierendement'. Studierendement is de verhouding van de verworven studiepunten ten opzichte van de opgenomen studiepunten. Een studierendement van 68% bijvoorbeeld betekent niet dat 68% van de studenten voor alle opleidingsonderdelen geslaagd is, maar dat de studenten samen 68% van de door hen opgenomen studiepunten verworven hebben. Tabel 5 (zie bijlage 1) toont het gemiddeld studierendement van werkstudenten in een werktraject vanaf in vergelijking met het gemiddeld studierendement van alle studenten in een basisopleiding. In academiejaar hadden werkstudenten in een werktraject een gemiddeld studierendement van 65,2%. Het gemiddeld studierendement van alle studenten in een basisopleiding bedroeg dat academiejaar 77,4%. Gegevens in verband met het studierendement in academiejaar zijn nog niet beschikbaar. 8. Tabel 6 (zie bijlage 1) toont het aantal inschrijvingen van werkstudenten in een werktraject per geboortejaar en geslacht vanaf Ik kan enkel verwijzen naar mijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 483 van 5 april 2012, namelijk: Het aantal specifieke opleidingstrajecten voor werkstudenten en het aantal

3 werkstudenten stijgt elk academiejaar. Naast deze specifieke trajecten, waarin ook reguliere studenten zich trouwens kunnen inschrijven, voorziet het decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen van 30 april 2004 voldoende mogelijkheden om flexibele leerwegen in het hoger onderwijs aan te bieden om de combinatie werken en studeren te faciliteren. De hogeronderwijsinstellingen besteden via allerlei communicatiekanalen voldoende aandacht aan dit aspect. Ik wens voorlopig dan ook geen extra initiatieven te nemen om de combinatie werken en studeren te promoten. BIJLAGEN 1. Tabellen 1 tot en met 6 2. Opleidingen met werktraject

4 Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Afdeling Hoger Onderwijs Cel Rapportering Bron: Databank Hoger Onderwijs/Databank Tertiair Onderwijs Tabel 1: Aantal aanvragen van werktrajecten per academiejaar Aantal aanvragen van werktrajecten Opmerking: Bovenstaande tabel gaat over het aantal werktrajecten dat werd aangevraagd. Het is mogelijk dat er hierin geen inschrijvingen zijn.

5 Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Afdeling Hoger Onderwijs Cel Rapportering Bron: Databank Hoger Onderwijs/Databank Tertiair Onderwijs Tabel 2: Aantal inschrijvingen van werkstudenten in een werktraject per instelling, type opleiding, studiegebied en geslacht vanaf Status inschrijving: Soort contract: Doel contract: Werkstudent: Werktraject: Actief Diplomacontract of examencontract Behalen diploma Tewerkgesteld of werkzoekend Als werktraject opgenomen * Instelling Soort opleiding Studiegebied M V T M V T M V T M V T Artesis Hogeschool Antwerpen Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Totaal Academisch gerichte bachelor Muziek en podiumkunsten Totaal Master Muziek en podiumkunsten Totaal Arteveldehogeschool Erasmushogeschool Brussel Hogeschool Gent Totaal Professioneel gerichte bachelor Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Schakelprogramma Totaal Professioneel gerichte bachelor Bachelor na bachelor Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Architectuur Gezondheidszorg Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk Handelswetenschappen en bedrijfskunde Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Industriële wetenschappen en technologie Totaal Industriële wetenschappen en technologie Totaal Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Sociaal-agogisch werk Totaal Handelswetenschappen en bedrijfskunde 1 1 Totaal 1 1

6 Hogeschool West-Vlaanderen HUB-EHSAL K.U.Leuven Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen Katholieke Hogeschool Brugge- Oostende Katholieke Hogeschool Kempen Totaal Professioneel gerichte bachelor Totaal Professioneel gerichte bachelor Academisch gerichte bachelor Master Schakelprogramma Totaal Academisch gerichte bachelor Master Master na prof. gerichte bachelor Schakelprogramma Totaal Professioneel gerichte bachelor Totaal Professioneel gerichte bachelor Totaal Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Totaal Gezondheidszorg Sociaal-agogisch werk Totaal Handelswetenschappen en bedrijfskunde Totaal Handelswetenschappen en bedrijfskunde Totaal Handelswetenschappen en bedrijfskunde Totaal Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Economische en toeg.economische wetens Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec Politieke en sociale wetenschappen Psychologie en pedagogische wetens Sociale gezondheidswetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Geneeskunde Politieke en sociale wetenschappen Totaal Geneeskunde Politieke en sociale wetenschappen Psychologie en pedagogische wetens Sociale gezondheidswetenschappen Totaal Gezondheidszorg Onderwijs Totaal Gezondheidszorg Onderwijs Totaal Gezondheidszorg

7 Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl. Lessius Mechelen Plantijn-Hogeschool Provinciale Hogeschool Limburg Totaal Professioneel gerichte bachelor Totaal Professioneel gerichte bachelor Totaal Professioneel gerichte bachelor Master Schakelprogramma Totaal Professioneel gerichte bachelor Totaal Professioneel gerichte bachelor Totaal Professioneel gerichte bachelor Totaal Professioneel gerichte bachelor Onderwijs Sociaal-agogisch werk 1 1 Totaal Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Onderwijs Totaal Industriële wetenschappen en technologie Totaal Industriële wetenschappen en technologie Totaal Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Architectuur Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Onderwijs Totaal Sociaal-agogisch werk Totaal Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde

8 Thomas More Kempen Thomas More Mechelen UGent UHasselt Universiteit Antwerpen Academisch gerichte bachelor Master Schakelprogramma Totaal Professioneel gerichte bachelor Totaal Professioneel gerichte bachelor Totaal Academisch gerichte bachelor Master Master na prof. gerichte bachelor Schakelprogramma Totaal Master Totaal Academisch gerichte bachelor Muziek en podiumkunsten 1 1 Onderwijs Totaal Architectuur 1 1 Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Totaal Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Totaal Audiovisuele en beeldende kunst Totaal Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Onderwijs 1 1 Sociaal-agogisch werk 1 1 Totaal Architectuur Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Onderwijs Totaal Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Totaal Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Sociale gezondheidswetenschappen Totaal Geneeskunde Psychologie en pedagogische wetens Totaal Geneeskunde Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Sociale gezondheidswetenschappen Totaal Verkeerskunde Totaal Rechten, notariaat en crimin. wetensch Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

9 V.U.Brussel Master Master na prof. gerichte bachelor Schakelprogramma Licentie (afbouw) Totaal Academisch gerichte bachelor Master Master na prof. gerichte bachelor Schakelprogramma Totaal Politieke en sociale wetenschappen Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Geneeskunde Politieke en sociale wetenschappen Totaal Geneeskunde Politieke en sociale wetenschappen Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Totaal Rechten, notariaat en crimin. wetensch Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Archeologie en kunstwetenschappen Economische en toeg.economische wetens Geschiedenis Politieke en sociale wetenschappen Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Taal- en letterkunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Archeologie en kunstwetenschappen Bewegings- en revalidatiewetenschappen Economische en toeg.economische wetens Geschiedenis Politieke en sociale wetenschappen Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Sociale gezondheidswetenschappen Taal- en letterkunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Geneeskunde Totaal Archeologie en kunstwetenschappen Bewegings- en revalidatiewetenschappen Economische en toeg.economische wetens Geneeskunde

10 Geschiedenis Politieke en sociale wetenschappen Psychologie en pedagogische wetens Rechten, notariaat en crimin. wetensch Sociale gezondheidswetenschappen Taal- en letterkunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Licentie (afbouw) Psychologie en pedagogische wetens. 2 2 Totaal 2 2 Totaal XIOS Hogeschool Limburg Professioneel gerichte bachelor Onderwijs Totaal Totaal Eindtotaal *De cijfers van academiejaar zijn nog niet officieel gevalideerd (teldatum 1 december 2012).

11 Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Afdeling Hoger Onderwijs Cel Rapportering Bron: Databank Hoger Onderwijs/Databank Tertiair Onderwijs Status inschrijving: Soort contract: Doel contract: Werkstudent: Werktraject: Actief Diplomacontract of examencontract Behalen diploma Tewerkgesteld of werkzoekend Als werktraject opgenomen Tabel 3a: Aantal inschrijvingen van werkstudenten in een werktraject per geslacht vanaf M V T * Tabel 3b: Percentage inschrijvingen van werkstudenten in een werktraject per geslacht vanaf M V T ,09% 71,91% 100% ,40% 70,60% 100% ,73% 70,27% 100% * 28,59% 71,41% 100% * De cijfers van zijn nog niet officieel gevalideerd (teldatum: 1 december 2012)

12 Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Afdeling Hoger Onderwijs Cel Rapportering Bron: Databank Hoger Onderwijs/Databank Tertiair Onderwijs Tabel 4: Aantal inschrijvingen van werkstudenten in een werktraject per provincie* en geslacht vanaf Status inschrijving: Soort contract: Doel contract: Werkstudent: Werktraject: Actief Diplomacontract of examencontract Behalen diploma Tewerkgesteld of werkzoekend Als werktraject opgenomen Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest ** Provincie M V T M V T M V T M V T Brussels Hoofdstedelijk Gewest Totaal Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal Vlaams Gewest Waals Gewest Henegouwen Luik Luxemburg 1 1 Namen Waals-Brabant Totaal Waals Gewest Gewest niet van toepassing*** Provincie niet van toepassing*** Totaal Eindtotaal *Opmerking: Het gaat hier om officieuze woonplaatsgegevens die komen uit het leerplichtonderwijs, DKO en CVO. Van deze gegevens is voor studenten in het Hoger Onderwijs minstens 10% verkeerd, omdat het gaat om verouderde gegevens. ** De cijfers van zijn nog niet officieel gevalideerd (teldatum: 1 december 2012) *** Het gaat hier om studenten die in het buitenland wonen

13 Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Afdeling Hoger Onderwijs Cel Rapportering Bron: Databank Hoger Onderwijs/Databank Tertiair Onderwijs Tabel 5: Studierendement* van werkstudenten in een werktraject vanaf Status inschrijving: Actief en uitgeschreven Status inschrijving: Actief en uitgeschreven Soort contract: Diplomacontract of examencontract Soort contract: Diplomacontract of examencontract Doel contract: Behalen diploma Doel contract: Behalen diploma Werkstudent: Tewerkgesteld of werkzoekend Aard opleiding: Initiële opleidingen Werktraject: Als werktraject opgenomen Aantal inschrijvingen** Aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling Totaal verworven studiepunten Studierendement Gemiddeld studierendement van alle studenten in basisopleidingen ,8% 77,6% ,1% 77,3% ,2% 77,4% *Studierendement is de verhouding van het aantal verworven studiepunten ten opzichte van het aantal opgenomen studiepunten volgens de instelling. **Voor het berekenen van studierendement worden zowel actieve als uitgeschreven inschrijvingen in beschouwing genomen. Om deze reden zal het aantal inschrijvingen in deze tabel verschillen van het aantal inschrijvingen in de voorgaande tabellen, aangezien deze enkel de actieve inschrijvingen bevatten.

14 Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Afdeling Hoger Onderwijs Cel Rapportering Bron: Databank Hoger Onderwijs/Databank Tertiair Onderwijs Tabel 6: Aantal inschrijvingen van werkstudenten in een werktraject per geboortejaar en geslacht vanaf Status inschrijving: Soort contract: Doel contract: Werkstudent: Werktraject: Actief Diplomacontract of examencontract Behalen diploma Tewerkgesteld of werkzoekend Als werktraject opgenomen * Geboortejaar M V T M V T M V T M V T

15 Eindtotaal

16 * De cijfers van zijn nog niet officieel gevalideerd (teldatum: 1 december 2012)

17 Opleidingen met een werktraject Hogescholen en Universiteiten Per onderwijsinstelling en vestiging Academiejaar 2008 Totaal Hogescholen: 174 Totaal Universiteiten: 125 Algemeen totaal: 299 Onderwijsinstelling Vestiging Soort opleiding Studiegebied Opleiding Administ ratievegr oep Hogescholen Artesis Hogeschool Antwerpen Antwerpen Academisch gerichte bachelor Muziek en podiumkunsten muziek Master Muziek en podiumkunsten muziek Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Tweede cyclus Muziek en podiumkunsten muziek-instrument-zang muziek-jazz en lichte muziek muziek-muziektheorie-schriftuur Arteveldehogeschool Gent Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde onderwijs: secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk sociaal werk Erasmushogeschool Brussel Anderlecht Master Industriële wetenschappen en technologie ind. wet.: elektronica-ict Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Professioneel gerichte bachelor Architectuur landschaps- en tuinarchitectuur Gezondheidszorg verpleegkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde toegepaste informatica Sociaal-agogisch werk sociaal werk gezamenlijke opleiding Hogeschool Gent Gent Bachelor na bachelor Handelswetenschappen en bedrijfskunde toegepaste fiscaliteit Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde 37472

18 Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg toegepaste informatica Sociaal-agogisch werk orthopedagogie Hogeschool West-Vlaanderen Brugge Master na professioneel gerichte bachelor Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie toegepaste informatica Kortrijk Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Professioneel gerichte bachelor Handelswetenschappen en bedrijfskunde communicatiemanagement toerisme en recreatiemanagement Industriële wetenschappen en technologie multimedia en communicatietechnologie Oostende Master na professioneel gerichte bachelor Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg verpleegkunde brugprogramma HUB-EHSAL Brussel Academisch gerichte bachelor Handelswetenschappen en bedrijfskunde handelswetenschappen Master Handelswetenschappen en bedrijfskunde handelswetenschappen Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Sociaal-agogisch werk gezinswetenschappen sociaal werk gezamenlijke opleiding Schakelprogramma Handelswetenschappen en bedrijfskunde schakel:ma handelswetenschappen Karel de Grote Hogeschool - Antwerpen. Antwerpen Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Brugge Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Katholieke Hogeschool Kempen Geel Master na professioneel gerichte bachelor Professioneel gerichte bachelor Sociaal-agogisch werk sociaal werk Lier Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Turnhout Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Onderwijs Vorselaar Professioneel gerichte bachelor Onderwijs

19 Katholieke Hogeschool Leuven Diest Professioneel gerichte bachelor Onderwijs Leuven Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Sociaal-agogisch werk sociaal werk Katholieke Hogeschool Limburg Diepenbeek Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde onderwijs: secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk orthopedagogie Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Aalst Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Industriële wetenschappen en technologie bouw elektromechanica vastgoed Gent Master Industriële wetenschappen en technologie ind. wet.: biochemie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: elektrotechniek Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde Industriële wetenschappen en technologie chemie elektronica-ict elektrotechniek mechanische ontwerp-en productietechnol Schakelprogramma Industriële wetenschappen en technologie schakelprogramma:iwt-technologie Tweede cyclus Industriële wetenschappen en technologie elektromechanica-elektromechanica Sint-Niklaas Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Professioneel gerichte bachelor Biotechniek agro- en biotechnologie Gezondheidszorg verpleegkunde Industriële wetenschappen en technologie facilitair management Onderwijs

20 onderwijs: secundair onderwijs Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Kortrijk Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde toegepaste informatica Sociaal-agogisch werk maatschappelijke veiligheid orthopedagogie sociaal werk toegepaste psychologie Roeselare Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Professioneel gerichte bachelor Biotechniek agro- en biotechnologie Gezondheidszorg verpleegkunde Tielt Professioneel gerichte bachelor Torhout Professioneel gerichte bachelor Onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Lessius Mechelen Mechelen Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Professioneel gerichte bachelor Architectuur interieurvormgeving Gezondheidszorg verpleegkunde Onderwijs Plantijn-Hogeschool Antwerpen Professioneel gerichte bachelor Sociaal-agogisch werk orthopedagogie Provinciale Hogeschool Limburg Hasselt Academisch gerichte bachelor Architectuur architectuur interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Master Architectuur architectuur interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Professioneel gerichte bachelor Biotechniek agro- en biotechnologie Gezondheidszorg ergotherapie verpleegkunde toegepaste informatica Muziek en podiumkunsten pop- en rockmuziek Onderwijs onderwijs: secundair onderwijs XIOS Hogeschool Limburg Diepenbeek Professioneel gerichte bachelor Onderwijs Universiteiten Katholieke Universiteit Leuven Kortrijk Academisch gerichte bachelor Psychologie en pedagogische wetens. onderwijskunde Rechten, notariaat en crimin. wetensch. rechten Schakelprogramma Psychologie en pedagogische wetens. schakel Ma educatieve studies Leuven Academisch gerichte bachelor Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec godgeleerdheid en godsdienstwetensch

21 Theology and Religious Studies Psychologie en pedagogische wetens. pedagogische wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen wijsbegeerte Master Economische en toegepaste economische wetenschappen accountancy en revisoraat beleidseconomie informatiemanagement Management verzekeringen Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec godgeleerdheid & godsdienstwetenschappen Theology and Religious Studies wereldgod.,interrel.dialoog&religiestud Politieke en sociale wetenschappen overheidsmanagement en -beleid Psychologie en pedagogische wetens. educatieve studies pedagogische wetenschappen Sociale gezondheidswetenschappen management en beleid vd gezondheidszorg Wijsbegeerte en moraalwetenschappen wijsbegeerte Master na professioneel gerichte bachelor Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde Politieke en sociale wetenschappen sociaal werk Schakelprogramma Geneeskunde schakel Ma verpleegkunde en vroedkunde Politieke en sociale wetenschappen schakel Ma sociaal werk Psychologie en pedagogische wetens. schakel Ma educatieve studies schakel Ma pedagogische wetenschappen schakel Ma psychologie Sociale gezondheidswetenschappen schakel Ma management,beleid gezondheid Universiteit Antwerpen Antwerpen Academisch gerichte bachelor Rechten, notariaat en crimin. wetensch. rechten Wijsbegeerte en moraalwetenschappen wijsbegeerte Master Politieke en sociale wetenschappen sociologie Psychologie en pedagogische wetens. opleidings- en onderwijswetenschappen Rechten, notariaat en crimin. wetensch. rechten Wijsbegeerte en moraalwetenschappen wijsbegeerte Master na professioneel gerichte bachelor Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde Politieke en sociale wetenschappen sociaal werk Schakelprogramma Geneeskunde schakel Ma verpleegkunde en vroedkunde Politieke en sociale wetenschappen schakel Ma sociaal werk schakel Ma sociologie Psychologie en pedagogische wetens. schakel Ma onderwijs- en opleidingswet Rechten, notariaat en crimin. wetensch. schakel Ma rechten Tweede cyclus Rechten, notariaat en crimin. wetensch. rechten Wijsbegeerte en moraalwetenschappen wijsbegeerte Universiteit Gent Gent Academisch gerichte bachelor Psychologie en pedagogische wetens. pedagogische wetenschappen psychologie Rechten, notariaat en crimin. wetensch. rechten Master Psychologie en pedagogische wetens. pedagogische wetenschappen psychologie Rechten, notariaat en crimin. wetensch. rechten Sociale gezondheidswetenschappen management en beleid vd gezondheidszorg Master na professioneel gerichte bachelor Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde 34314

22 Psychologie en pedagogische wetens. sociaal werk Schakelprogramma Geneeskunde schakel Ma verpleegkunde en vroedkunde Psychologie en pedagogische wetens. schakel Ma pedagogische wetenschappen schakel Ma psychologie schakel Ma sociaal werk Rechten, notariaat en crimin. wetensch. schakel Ma rechten Sociale gezondheidswetenschappen schakel Ma management,beleid gezondheid Universiteit Hasselt Diepenbeek Master Verkeerskunde verkeerskunde Vrije Universiteit Brusssel Elsene Academisch gerichte bachelor Archeologie en kunstwetenschappen kunstwetenschappen en archeologie Economische en toegepaste economische wetenschappen economische wetenschappen toegepaste economische wetenschappen Geschiedenis geschiedenis Politieke en sociale wetenschappen politieke wetenschappen sociologie Psychologie en pedagogische wetens. psychologie Rechten, notariaat en crimin. wetensch. criminologische wetenschappen rechten Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Wetenschappen computerwetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen wijsbegeerte en moraalwetenschappen Master Archeologie en kunstwetenschappen kunstwetenschappen en archeologie Bewegings- en revalidatiewetenschappen revalidatiewetensch. en kinesitherapie Economische en toegepaste economische wetenschappen bedrijfskunde economische wetenschappen Management toegepaste economische wetenschappen Geschiedenis geschiedenis Politieke en sociale wetenschappen politieke wetenschappen sociologie Psychologie en pedagogische wetens. onderwijskunde psychologie Rechten, notariaat en crimin. wetensch. criminologische wetenschappen rechten Sociale gezondheidswetenschappen management en beleid vd gezondheidszorg management,zorg & beleid id gerontologie Taal- en letterkunde taal- en letterkunde Wetenschappen toegepaste informatica Wijsbegeerte en moraalwetenschappen wijsbegeerte en moraalwetenschappen Schakelprogramma Archeologie en kunstwetenschappen schakel Ma archeologie en kunstwetensch Bewegings- en revalidatiewetenschappen schakel Ma revalidatiewet. en kine Economische en toegepaste economische wetenschappen schakel Ma bedrijfskunde schakel Ma toegepaste econ.wetenschappen Geschiedenis schakel Ma geschiedenis Politieke en sociale wetenschappen schakel Ma politieke wetenschappen schakel Ma sociologie Psychologie en pedagogische wetens. schakel Ma onderwijskunde schakel Ma psychologie Rechten, notariaat en crimin. wetensch. schakel Ma criminologische wetenschappen 37456

23 schakel Ma rechten Sociale gezondheidswetenschappen schakel Ma management,beleid gezondheid schakel Ma management,zorg,beleid geront Taal- en letterkunde schakel Ma taal- en letterkunde Wetenschappen schakel Ma toegepaste informatica Wijsbegeerte en moraalwetenschappen schakel Ma wijsbegeerte en moraalweten Tweede cyclus Archeologie en kunstwetenschappen kunstwetenschappen en archeologi Bewegings- en revalidatiewetenschappen revalidatiewetenschappen en kine Economische en toegepaste economische wetenschappen toegepaste economische wetenscha Geschiedenis geschiedenis Politieke en sociale wetenschappen politieke wetenschappen sociologie Psychologie en pedagogische wetens. pedagogische wetenschappen psychologie Rechten, notariaat en crimin. wetensch. criminologische wetenschappen rechten Sociale gezondheidswetenschappen gerontologie medisch-sociale wetenschappen Taal- en letterkunde taal- en letterkunde : Romaanse Wetenschappen toegepaste informatica Wijsbegeerte en moraalwetenschappen moraalwetenschappen morele begeleiding wijsbegeerte 26709

24 Opleidingen met een werktraject Hogescholen en Universiteiten Per onderwijsinstelling en vestiging Academiejaar 2009 Totaal Hogescholen: 185 Totaal Universiteiten: 109 Algemeen totaal: 294 Onderwijsinstelling Vestiging Soort opleiding Studiegebied Opleiding Administ ratievegr oep Hogescholen Artesis Hogeschool Antwerpen Antwerpen Academisch gerichte bachelor Muziek en podiumkunsten muziek Master Muziek en podiumkunsten muziek Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Tweede cyclus Muziek en podiumkunsten muziek-instrument-zang muziek-jazz en lichte muziek muziek-muziektheorie-schriftuur Arteveldehogeschool Gent Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde onderwijs: secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk sociaal werk Erasmushogeschool Brussel Anderlecht Master Industriële wetenschappen en technologie ind. wet.: elektronica-ict Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Professioneel gerichte bachelor Architectuur landschaps- en tuinarchitectuur Gezondheidszorg verpleegkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde toegepaste informatica Sociaal-agogisch werk sociaal werk gezamenlijke opleiding Hogeschool Gent Gent Bachelor na bachelor Handelswetenschappen en bedrijfskunde toegepaste fiscaliteit Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde 37472

25 Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg toegepaste informatica Sociaal-agogisch werk orthopedagogie Hogeschool West-Vlaanderen Brugge Master na professioneel gerichte bachelor Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie toegepaste informatica Kortrijk Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Professioneel gerichte bachelor Handelswetenschappen en bedrijfskunde communicatiemanagement toerisme en recreatiemanagement Industriële wetenschappen en technologie multimedia en communicatietechnologie HUB-EHSAL Brussel Academisch gerichte bachelor Handelswetenschappen en bedrijfskunde handelswetenschappen Master Handelswetenschappen en bedrijfskunde handelswetenschappen Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Sociaal-agogisch werk gezinswetenschappen sociaal werk gezamenlijke opleiding Schakelprogramma Handelswetenschappen en bedrijfskunde schakel:ma handelswetenschappen Karel de Grote Hogeschool - Antwerpen. Antwerpen Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Brugge Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Katholieke Hogeschool Kempen Geel Master na professioneel gerichte bachelor Professioneel gerichte bachelor Sociaal-agogisch werk sociaal werk Lier Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Turnhout Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Onderwijs Vorselaar Professioneel gerichte bachelor Onderwijs Katholieke Hogeschool Leuven Diest Professioneel gerichte bachelor Onderwijs

26 Leuven Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Sociaal-agogisch werk sociaal werk Katholieke Hogeschool Limburg Diepenbeek Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde onderwijs: secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk orthopedagogie Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Aalst Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Industriële wetenschappen en technologie bouw elektromechanica vastgoed Gent Master Industriële wetenschappen en technologie ind. wet.: biochemie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ict ind. wet.: elektrotechniek Professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde Industriële wetenschappen en technologie chemie elektronica-ict elektrotechniek mechanische ontwerp-en productietechnol Schakelprogramma Industriële wetenschappen en technologie schakel wtj:ma ind.wet.:elektromechanica schakel wtj:ma ind.wet.:elektronica-ict schakel:ma ind.wet.:biochemie schakel:ma ind.wet.:bouwkunde schakel:ma ind.wet.:chemie schakel:ma ind.wet.:elektrontechniek schakel:ma ind.wet.:landmeten schakelprogramma:iwt-technologie Tweede cyclus Industriële wetenschappen en technologie elektromechanica-elektromechanica Sint-Niklaas Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Professioneel gerichte bachelor Biotechniek agro- en biotechnologie 34451

27 Gezondheidszorg verpleegkunde Industriële wetenschappen en technologie facilitair management Onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Kortrijk Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde toegepaste informatica Sociaal-agogisch werk maatschappelijke veiligheid orthopedagogie sociaal werk toegepaste psychologie Roeselare Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Professioneel gerichte bachelor Biotechniek agro- en biotechnologie Gezondheidszorg verpleegkunde Tielt Professioneel gerichte bachelor Torhout Professioneel gerichte bachelor Onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Lessius Mechelen Mechelen Master na professioneel gerichte bachelor Gezondheidszorg Ma verpleegkunde en vroedkunde Professioneel gerichte bachelor Architectuur interieurvormgeving Gezondheidszorg verpleegkunde informaticamanagement en de multimedia Onderwijs Plantijn-Hogeschool Antwerpen Professioneel gerichte bachelor Sociaal-agogisch werk orthopedagogie Provinciale Hogeschool Limburg Hasselt Academisch gerichte bachelor Architectuur architectuur interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Master Architectuur architectuur interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Gezondheidszorg revalidatiewetenschappen kinesitherapie Professioneel gerichte bachelor Biotechniek agro- en biotechnologie Gezondheidszorg ergotherapie verpleegkunde toegepaste informatica Muziek en podiumkunsten pop- en rockmuziek Onderwijs onderwijs: secundair onderwijs 34604

28 Schakelprogramma Architectuur schakel:ma interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst schakel:ma beeldende kunsten XIOS Hogeschool Limburg Diepenbeek Professioneel gerichte bachelor Onderwijs Universiteiten Katholieke Universiteit Leuven Kortrijk Academisch gerichte bachelor Psychologie en pedagogische wetens. onderwijskunde Rechten, notariaat en crimin. wetensch. rechten Schakelprogramma Psychologie en pedagogische wetens. schakel Ma educatieve studies Leuven Academisch gerichte bachelor Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec godgeleerdheid en godsdienstwetensch Theology and Religious Studies Psychologie en pedagogische wetens. pedagogische wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen wijsbegeerte Master Economische en toegepaste economische wetenschappen accountancy en revisoraat beleidseconomie informatiemanagement Management verzekeringen Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec godgeleerdheid & godsdienstwetenschappen Theology and Religious Studies wereldgod.,interrel.dialoog&religiestud Politieke en sociale wetenschappen overheidsmanagement en -beleid Psychologie en pedagogische wetens. educatieve studies pedagogische wetenschappen Sociale gezondheidswetenschappen management en beleid vd gezondheidszorg Wijsbegeerte en moraalwetenschappen wijsbegeerte Master na professioneel gerichte bachelor Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde Politieke en sociale wetenschappen sociaal werk Schakelprogramma Geneeskunde schakel Ma verpleegkunde en vroedkunde Politieke en sociale wetenschappen schakel Ma sociaal werk Psychologie en pedagogische wetens. schakel Ma educatieve studies schakel Ma pedagogische wetenschappen schakel Ma psychologie Sociale gezondheidswetenschappen schakel Ma management,beleid gezondheid Universiteit Antwerpen Antwerpen Academisch gerichte bachelor Rechten, notariaat en crimin. wetensch. rechten Wijsbegeerte en moraalwetenschappen wijsbegeerte Master Politieke en sociale wetenschappen sociologie Psychologie en pedagogische wetens. opleidings- en onderwijswetenschappen Rechten, notariaat en crimin. wetensch. rechten Wijsbegeerte en moraalwetenschappen wijsbegeerte Master na professioneel gerichte bachelor Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde Politieke en sociale wetenschappen sociaal werk Schakelprogramma Geneeskunde schakel Ma verpleegkunde en vroedkunde Politieke en sociale wetenschappen schakel Ma sociaal werk schakel Ma sociologie Psychologie en pedagogische wetens. schakel Ma onderwijs- en opleidingswet Rechten, notariaat en crimin. wetensch. schakel Ma rechten Tweede cyclus Rechten, notariaat en crimin. wetensch. rechten Universiteit Gent Gent Academisch gerichte bachelor Psychologie en pedagogische wetens. pedagogische wetenschappen psychologie Rechten, notariaat en crimin. wetensch. rechten 34255

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Studiesucces generatiestudenten in

Studiesucces generatiestudenten in Studiesucces generatiestudenten in 2007-2008 Inleiding Naar aanleiding van de nieuwe databank DHO hebben we besloten om de klemtoon niet langer voornamelijk op het registreren van gegevens te leggen. Ook

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR 2012-2013 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Universitair onderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX Leerlingen BSO Slaagkansen hoger

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs

Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs Kristel Rombaut o.l.v. Bea Cantillon en Gerlinde Verbist Mei 2006 CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK UNIVERSITEIT ANTWERPEN-

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

Examencontracten. Contra... 7 Pro... 8 Voorstel tot oplossing:... 8. Examencontract onderwerpen aan restricties?... 8

Examencontracten. Contra... 7 Pro... 8 Voorstel tot oplossing:... 8. Examencontract onderwerpen aan restricties?... 8 Examencontracten INHOUD 1. Examencontract vandaag... 3 Wat... 3 Voorwaarden... 3 Sociaal statuut... 4 Aantal inschrijvingen... 4 Leerkrediet... 4 2. Probleemstelling... 5 Administratieve lasten en kostprijs...

Nadere informatie

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS Hogescholen Financiering Verschillende hogescholen in Vlaanderen en in zijn hoofdstad Brussel hebben het moeilijk om het hoofd boven water te

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen Stuk 1571 (2002-2003) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 2 april 2003 ONTWERP VAN DECREET betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 40964 MONITEUR BELGE 14.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

Verken je toekomst. Infomomenten van de instellingen van de Associatie K.U.Leuven. www.associatie.kuleuven.be

Verken je toekomst. Infomomenten van de instellingen van de Associatie K.U.Leuven. www.associatie.kuleuven.be Verken je toekomst Infomomenten van de instellingen van de Associatie K.U.Leuven www.associatie.kuleuven.be Antwerpen Brugge Gent Mechelen Geel Hasselt Kortrijk Brussel Leuven Diepenbeek Antwerpen Lessius

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2015 ACADEMIEJAAR 2015-2016 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding

Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding Evolutie studentenaantallen ingenieursopleiding Associatie2 HS_Unif Opleiding Instelling_afk Ingenieurs 08-09 Ingenieurs Verschil 09-10 Associatie K.U.Leuven Hogeschool Industrieel Ingenieur Sint-Lieven

Nadere informatie

Wat na campus Collegestraat?

Wat na campus Collegestraat? De informatie die u in dit bundeltje terugvindt, is een samenvatting van de gegevens die voor heel verzameld zijn in verband met het verder studeren én de gegevens die wij voor de leerlingen van het Sint-Jozefscollege

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Hoger onderwijs in cijfers

Hoger onderwijs in cijfers Aantal inschrijvingen op 31 oktober 2008 Academiejaar 2008-2009 Hoger onderwijs in cijfers Deze online publicatie heeft als doelstelling een eerste zicht te krijgen op het aantal inschrijvingen in het

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? WICO Campus Sint- Hubertus 15 oktober 2013 Inleiding Ø Verder studeren: een noodzaak na ASO. Een diploma Hoger Onderwijs verhoogt je kansen aanzienlijk op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK Hoger onderwijs Kostprijs De materiële

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN 2013-2014 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur M Vandersteen) finale versie 12.12..2012

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003)

DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003) DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003) Gewijzigd door: Het decreet van 4 april 2003 houdende bepalingen tot de oprichting van een Universiteit

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 6 5 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Infodagen Hoger Onderwijs 2010

Infodagen Hoger Onderwijs 2010 Infodagen Hoger Onderwijs 2010 1 Hogeschool Universiteit - Brussel HUB (Katholieke Universiteit Brussel)... 1 1.1 Economie en Management... 1 1.1.1Handelswetenschappen, handelingenieur, Milieu- en preventiemanagement..

Nadere informatie

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Algemene regel: * AVL beveelt aan dat de student een specifieke lerarenopleiding (SLO) volgt die aansluit bij zijn/haar masteropleiding. Reden: de onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar Totaal Bachelors: 8.738 nieuwe studenten +7,1% (tov zelfde datum vorig jaar) (Registraties tot en met 23.06.2015 ) Faculteit Campus Diploma - Lange tekst M (huidig) % M V (huidig) % V Totaal (huidig) %

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Infodagen 2008. zaterdag 23 februari: infodag Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

Infodagen 2008. zaterdag 23 februari: infodag Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven Infodagen 2008 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, DIENST COMMUNICATIE - ONDERWIJSCOMMUNICATIE Oude Markt 13, 3000 Leuven T 016 32 40 10, F 016 32 40 14, E onderwijscommunicatie@kuleuven.be, http://www.kuleuven.ac.be

Nadere informatie

1 Communicatiemanagement

1 Communicatiemanagement sonderdeel AP Hogeschool Journalistiek Filosofie & Recht Actualiteit in perspectief AP Hogeschool Journalistiek Journalistieke context Communicatie essentials AP Hogeschool Hotelmanagement Sales en marketing

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Infodagen 2009. zaterdag 7 maart: infodag faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Kasteelpark Arenberg 20, 3001 Heverlee

Infodagen 2009. zaterdag 7 maart: infodag faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Kasteelpark Arenberg 20, 3001 Heverlee Infodagen 2009 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL) Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be, http://www.hubrussel.be Campus Koningsstraat,

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - ADDENDUM KERNCIJFERS M.B.T. STUDENTEN, FINANCIERING EN PERSONEEL IN HET HOGER ONDERWIJS DECEMBER 2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Studenten... 4 Inleiding...

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT: Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 +1,5% +0,3% 0,0% +0,5% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen plus 60 jarigen 350.000

Nadere informatie

Campus Dansaert Campus Jette 2011

Campus Dansaert Campus Jette 2011 Campus Dansaert Campus Jette 2011 Talenttraining www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Talenttraining? Ben ik goed voorbereid op het hoger onderwijs? Wat boeit me? Waarin

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex. Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen COORDINATIE

U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex. Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen COORDINATIE U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex Decreet datum laatste wijziging: 01/09/2009 inhoudstafel Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen goedkeuringsdatum : 04

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt baanbrekend

Een goede opleiding werkt baanbrekend Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2007-2008 Persconferentie 19 mei 2009 Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nadere informatie

Lijst van erkende opleidingscentra voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren

Lijst van erkende opleidingscentra voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Dienst Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen T 02 553 79 97, F 02 553 79 95 erkenningen@lne.vlaanderen.be Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL

Nadere informatie