SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs"

Transcriptie

1 Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs

2

3 OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied met ingang van Opleidingen per studiegebied met ingang van het academiejaar het academiejaar Eén cyclus - studieduur: 3 jaar Professioneel gerichte bachelors - studieduur: 3 jaar of 180 studiepunten ARCHITECTUUR (2 *) architect-assistentie (2 *) interieurvormgeving (2 *) landschaps- en tuinarchitectuur (1 *) volgens artikel 75, 2 AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST (2 *) plastische kunsten BIOTECHNIEK (2 *) landbouw en biotechnologie (2 *) GEZONDHEIDSZORG ( 2 *) laboratorium- en voedingstechnologie (2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 farmaceutische en biologische technieken medische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde fysische behandelingen (4 *) afbouw ergotherapie kinesitherapie orthopedie podologie ergotherapie (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 1 van het decreet van 23 juni 1998 orthopedie (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 1 van het decreet van 23 juni 1998 podologie (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 1 van het decreet van 23 juni 1998 logopedie en audiologie (2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 audiologie logopedie medische beeldvorming (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 1 van het decreet van 23 juni 1998 optiek en optometrie (5 *) nieuw opbouw volgens artikel 76 van het decreet van 14 juli 1998 verpleegkunde (2 *) geriatrische verpleegkunde ( 2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde vroedkunde (2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE (2 *) bedrijfsbeheer (2 *) accountancy-fiscaliteit expeditie, distributie en transport financie- en verzekeringswezen marketing milieu-administratie rechtspraktijk beheer, toerisme en recreatie (2 *) communicatiebeheer (2 *) bedrijfscommunicatie public relations pers en voorlichting hotelbeheer (2 *) informatiemanagement en support (4 *) opbouw volgens artikel 14, 3 van het decreet van 23 juni 1998 ARCHITECTUUR architectuur-assistentie interieurvormgeving landschaps- en tuinarchitectuur AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST beeldende vormgeving BIOTECHNIEK agro- en biotechnologie GEZONDHEIDSZORG biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde (4*) afbouw volgens artikel 7 en artikel 14, 1 van het decreet van 23 juni 1998 ergotherapie orthopedie podologie logopedie en audiologie medische beeldvorming optiek en optometrie verpleegkunde vroedkunde HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bedrijfsmanagement toerisme en recreatiemanagement communicatiemanagement journalistiek hotelmanagement informatiemanagement en informatiesystemen netwerkeconomie (nieuw ) 241 1

4 secretariaatsbeheer (2 *) medisch secretariaat secretariaat-talen zakelijk vertalen en tolken toegepaste informatica INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE ( 2 *) audiovisuele techniek (2 *) assistentie beeld-geluid-montage cinematografie fotografie bouw bouw vastgoed chemie biochemie chemie procestechnieken milieuzorg confectie elektriciteit (2 *) elektronica elektriciteit elektromechanica (2 *) bedrijfsmechanisatie elektromechanica klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken facilitaire dienstverlening grafische bedrijven boekbedrijf grafische bedrijven hout (2 *) logistieke technologie (2 *) luchtvaart (2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 mechanica automechanica mechanica multimedia en communicatietechnologie (4 * ) nieuw opbouw volgens artikel 14, 4, 1 van het decreet van 23 juni 1998 textiel MUZIEK EN DRAMATISCHE KUNST ( 2 *) dans office management toegepaste informatica INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE audiovisuele technieken: assistentie audiovisuele technieken: beeld-geluid-montage audiovisuele technieken: film, TV en video audiovisuele technieken: fotografie bouw vastgoed chemie milieuzorg modetechnologie elektronica-ict elektrotechniek elektromechanica facilitair management grafische en digitale media houttechnologie logistiek luchtvaart autotechnologie mechanische ontwerp- en productietechnologie multimedia en communicatietechnologie textieltechnologie MUZIEK EN PODIUMKUNSTEN NAUTISCHE WETENSCHAPPEN NAUTISCHE WETENSCHAPPEN scheepswerktuigkunde (1 *) nieuw scheepswerktuigkunde (6 *) opbouw volgens artikel 75,2 van het het decreet van 19 april dit was vroeger een optie onder de opleiding elektromechanica in het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie ONDERWIJS (2 *) (3 *) nieuw opbouw en afbouw volgens artikel 27 van het decreet van 16 april 1996 i.l.o. secundair onderwijs-groep 1 (opbouw) algemene vakken (afbouw) Engels Frans Nederlands wetenschappen-aardrijkskunde wiskunde elektriciteit-tto (afbouw) handel (afbouw) huishoudkunde-tto (afbouw) dans ONDERWIJS onderwijs: secundair onderwijs 242

5 kleding-tto (afbouw) land- en tuinbouw-tto (afbouw) lichamelijke opvoeding (afbouw) bewegingsrecreatie biologie mechanica-tto (afbouw) muzikale vorming (afbouw) nijverheid-tto (afbouw) plastische kunsten (afbouw) schoonheidszorgen (afbouw) technisch-technologische opvoeding (afbouw) huishoudkunde kleding nijverheid kleuterleid(st)er (afbouw) i.l.o. kleuteronderwijs (opbouw) onderwijzer(es) (afbouw) i.l.o. lager onderwijs (opbouw) SOCIAAL-AGOGISCH WERK (2 *) sociaal werk (2 *) assistent in de psychologie maatschappelijke advisering maatschappelijk werk personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk orthopedagogie (2 *) onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs SOCIAAL-AGOGISCH WERK sociaal werk toegepaste psychologie orthopedagogie maatschappelijke veiligheid (nieuw ) 1 1 Omvorming van de opleidingen en opties per studiegebied met ingang van het academiejaar volgens de volgende decreten en besluiten: (1*) decreet dd. 19 april 1995 houdende wijzigingsbepalingen betreffende het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. (B.S. dd. 20/7/1995). (2 *) Besluit van de Vlaamse regering dd. 19 juli 1995 betreffende de omvorming van de opleidingen en opties van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. B.S. 23/11/1995. (3 *) Decreet dd. 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing (B.S. dd. 12/6/1996). (4 *) decreet dd. 23 juni 1998 betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap. (B.S. dd. 8/8/1998). (5 *) decreet dd. 14 juli 1998 betreffende het onderwijs IX (B.S. dd. 29/8/1998). 2 Opleidingen per studiegebied met ingang van het academiejaar Dit volgens de volgende decreten en besluiten Decreet dd. 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 14/08/2003). Besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 31/08/2004). Decreet dd. 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 30/04/2004). Besluit van de Vlaamse regering dd. 17 september 2004 betreffende de omvorming van sommige afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie naar de bachelor-masterstructuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 10/12/2004). 243

6 OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR ACADEMISCH GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied met ingang van Opleidingen per studiegebied met ingang van het academiejaar het academiejaar Eerste cyclus van twee cycli - studieduur: 2 jaar Academisch gerichte bachelors - studieduur: 3 jaar of 180 studiepunten ARCHITECTUUR (2 *) architectuur (1 *) AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST (2 *) audiovisuele kunst animatie medium ARCHITECTUUR architectuur interieurarchitectuur AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST audiovisuele kunsten beeldende kunst beeldende kunsten driedimensionale vormgeving fotografie grafische en reclamevormgeving mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen restauratie (5 *) ( 5 *) afbouw volgens artikel 65 van het decreet dd. 14 juli 1998 vrije kunsten conservatie/restauratie: (5 *) nieuw opbouw volgens artikel 65 van het decreet van 14 juli 1998 produktdesign (2 *) BIOTECHNIEK (1 *) ind. wet. landbouw en biotechnologie (1 *) GEZONDHEIDSZORG (4 *) conservatie en restauratie productdesign BIOTECHNIEK biowetenschappen GEZONDHEIDSZORG arbeidsorganisatie en gezondheid (4 *) nieuw opbouw volgens milieu- en preventiemanagement (6 *) artikel 14, 2 van het decreet van 23 juni 1998 kinesitherapie (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 2 van het kinesitherapie en/of revalidatiewetenschappen en decreet van 23 juni 1998 kinesitherapie (7 *) HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE (2 *) bestuurskunde (2 *) handelsingenieur handelswetenschappen (2 *) HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bestuurskunde en publiek management handelsingenieur handelswetenschappen Business Administration INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE (2 *) INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE (8 *) industriële wetenschappen (2 *) MUZIEK EN DRAMATISCHE KUNST (2 *) dramatische kunst kleinkunst toneel woordkunst muziek (3 *) artikel 101 van het decreet dd. 8 juli 1996 instrument-zang jazz en lichte muziek muziektheorie-schriftuur industriële wetenschappen industriële wetenschappen: bouwkunde industriële wetenschappen: chemie industriële wetenschappen: elektromechanica industriële wetenschappen: elektronica-ict industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen industriële wetenschappen: informatica industriële wetenschappen: kunststofverwerking (nieuw) industriële wetenschappen: milieukunde industriële wetenschappen: nucleaire technologie industriële wetenschappen: textieltechnologie industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie Industrial Sciences: Chemical Engineering Industrial Sciences: Electromechanical Engineering Industrial Sciences: Electronic Engineering MUZIEK EN PODIUMKUNSTEN drama muziek NAUTISCHE WETENSCHAPPEN NAUTISCHE WETENSCHAPPEN nautische wetenschappen (1 *) nautische wetenschappen (8 *) PRODUCTONTWIKKELING ( 2 *) produktontwikkeling ( 2 *) TOEGEPASTE TAALKUNDE (2 *) vertaalkunde (1 *) 244 PRODUCTONTWIKKELING productontwikkeling TOEGEPASTE TAALKUNDE toegepaste taalkunde

7 1 Omvorming van de opleidingen en opties per studiegebied met ingang van het academiejaar volgens de volgende decreten en besluiten: (1 *) bijlage I van het decreet dd. 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 31/08/1994). (2 *) besluit van de Vlaamse regering dd. 19 juli 1995 betreffende de omvorming van de opleidingen en opties van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. B.S. 23/11/1995. (3 *) decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII (B.S. dd. 5/9/1996). (4 *) decreet dd. 23 juni 1998 betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap. (B.S. dd. 8/8/1998). (5 *) decreet dd. 14 juli 1998 betreffende het onderwijs IX (B.S. dd. 29/8/1998). (6 *) art. 7 van het besluit van de Vlaamse regering houdende de wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en de mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen - 21 april Opleidingen per studiegebied met ingang van het academiejaar Dit volgens de volgende decreten en besluiten: Decreet dd. 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 14/08/2003). Besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 31/08/2004). Decreet dd. 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 30/04/2004). Besluit van de Vlaamse regering dd. 17 september 2004 betreffende de omvorming van sommige afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie naar de bachelor-masterstructuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 10/12/2004). (7 *) art. 6 van het besluit van de Vlaamse regering houdende de wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en de mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen - 21 april 2006 (8 *) Decreet dd. 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (B.S. 14/08/2003), gewijzigd door artikel 9 van het Minidecreet - 31 mei

8 OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR MASTERSOPLEIDINGEN Opleidingen met ingang van het academiejaar Opleidingen en opties met ingang van (Masters als omvorming van HOSP-afdelingen); het academiejaar of Opleidingen met ingang van: (Masters als omvorming van hogeschoolopleidingen) Tweede cyclus van twee cycli; studieduur: 2 of 3 jaar ARCHITECTUUR (2 *) Engelstalige equivalenten architectuur 3 j. interieurarchitectuur AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST (2 *) audiovisuele kunst animatie medium ARCHITECTUUR Master; of: 60 studiepunten (in één academiejaar); of: 120 studiepunten (in twee academiejaren) Architecture architectuur interieurarchitectuur AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST audiovisuele kunsten beeldende kunst beeldende kunsten driedimensionale vormgeving fotografie grafische en reclamevormgeving mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen vrije kunsten restauratie (5 *) afbouw (5 *) artikel 65 van het decreet dd. 14 juli 1998 conservatie/restauratie: (5 *) nieuw opbouw volgens artikel 65 van het decreet dd. 14 juli 1998 produktdesign 3 j. (2 *) BIOTECHNIEK (2 *) landbouw en biotechnologie (2 *) landbouw tuinbouw landbouw- en voedingsindustrieën GEZONDHEIDSZORG (4 *) conservatie en restauratie productdesign BIOTECHNIEK biowetenschappen: landbouwkunde biowetenschappen: tuinbouwkunde biowetenschappen: voedingsindustrie GEZONDHEIDSZORG arbeidsorganisatie en gezondheid (4 *) nieuw opbouw milieu- en preventiemanagement (9 *) volgens artikel 14, 2 van het decreet dd. 23 juni 1998 kinesitherapie (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 2 kinesitherapie en/of revalidatiewetenschappen en van het decreet dd. 23 juni 1998 kinesitherapie (7 *) HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE (2 *) bestuurskunde (2 *) Indalingen van: Voortgezette Opleidingen handelswetenschappen (2 *) handelsingenieur 3 j. HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE bestuurskunde en publiek management bedrijfsbeleid bedrijfscommunicatie bestuurlijke informatiesystemen Business Information Systems business administration Business Administration politieke en sociale economie handelswetenschappen handelsingenieur INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE (2 *) INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE (8 *) Engelstalige equivalenten bouwkunde bouwkunde landmeten chemie biochemie chemie elektriciteit (4 *) afbouw volgens artikel 9 van het decreet dd. 23 juni 1998 elektriciteit elektronica elektromechanica (4 *) afbouw volgens het decreet dd. 23 juni 1998 Industrial Sciences: Biochemical Engineering Industrial Sciences: Chemical Engineering Industrial Sciences: Electromechanical Engineering Industrial Sciences: Electronic Engineering industriële wetenschappen: bouwkunde industriële wetenschappen: landmeten industriële wetenschappen: biochemie industriële wetenschappen: chemie 246

9 elektromechanica (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 9 2 en artikel 14, 4, 2 van het decreet dd. 23 juni 1998 automatisering elektromechanica elektrotechniek elektronica (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 9 1 en artikel 14, 4, 2 van het decreet dd. 23 juni 1998 informatie- en communicatietechnieken ontwerptechnieken industrieel ontwerpen (2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 informatica (4 *) nieuw opbouw volgens artikel 14, 4, 3 van het decreet dd. 23 juni 1998 milieukunde (2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 kernenergie mechanica (2 *) afbouw volgens het decreet van 23 juni 1998 textiel verpakking en conditionering (2 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 19 juli 1995 MUZIEK EN DRAMATISCHE KUNST (2 *) dramatische kunst kleinkunst toneel woordkunst muziek 3 j. (3 *) artikel 101 van het decreet dd. 8 juli 1996 instrument-zang jazz en lichte muziek muziektheorie-schriftuur industriële wetenschappen: elektromechanica industriële wetenschappen: elektrotechniek industriële wetenschappen: elektronica-ict industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen industriële wetenschappen: informatica industriële wetenschappen: kunststofverwerking (nieuw) industriële wetenschappen: milieukunde industriële wetenschappen: nucleaire technologie industriële wetenschappen: textieltechnologie industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie stedenbouw (6 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 17 september 2004 stedenbouw en ruimtelijke planning (6 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 17 september 2004 MUZIEK EN PODIUMKUNSTEN drama muziek NAUTISCHE WETENSCHAPPEN NAUTISCHE WETENSCHAPPEN nautische wetenschappen (1 *) nautische wetenschappen (8 *) PRODUCTONTWIKKELING (2 *) produktontwikkeling 3 j. (2 *) TOEGEPASTE TAALKUNDE (2 *) vertaalkunde (2 *) tolk vertaler PRODUCTONTWIKKELING productontwikkeling TOEGEPASTE TAALKUNDE tolken vertalen journalistiek meertalige communicatie (nieuw) GECOMBINEERDE STUDIEGEBIEDEN monumenten- en landschapszorg (6 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 17 september 2004 stedenbouw en ruimtelijke planning (6 *) nieuw opbouw volgens besluit dd. 17 september Omvorming van de opleidingen en opties per studiegebied met ingang van het academiejaar volgens de volgende decreten en besluiten: (1 *) bijlage I van het decreet dd. 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 31/08/1994). (2 *) besluit van de Vlaamse regering dd. 19 juli 1995 betreffende de omvorming van de opleidingen en opties van de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap. B.S. 23/11/1995. (3 *) decreet van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII (B.S. dd. 5/9/1996). (4 *) decreet dd. 23 juni 1998 betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap. (B.S. dd. 8/8/1998). (5 *) decreet dd. 14 juli 1998 betreffende het onderwijs IX (B.S. dd. 29/8/1998). 2 Opleidingen per studiegebied met ingang van het academiejaar Dit volgens de volgende decreten en besluiten: Decreet dd. 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 14/08/2003). Besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 31/08/2004). Decreet dd. 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 30/04/2004). (6 *) Besluit van de Vlaamse regering dd. 17 september 2004 betreffende de omvorming van sommige afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie naar de bachelor-masterstructuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 10/12/2004). (7 *) art. 6 van het besluit van de Vlaamse regering houdende de wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en de mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen - 21 april 2006 (8 *) Decreet dd. 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. (B.S. 14/08/2003), gewijzigd door artikel 9 van het Minidecreet - 31 mei 2006 (9 *) art. 9 van het besluit van de Vlaamse regering houdende de wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en de mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen - 21 april

10

11 Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract (1) per soort opleiding, onderwijstaal (2) en geslacht Nederlandstalig Franstalig Engelstalig Totaal M V T Professioneel gerichte bachelor en basisopleidingen van één cyclus Academisch gerichte bachelor en (eerste cyclus van twee) Master en (tweede cyclus van twee) en HOKT SP Bachelor na bachelor Master na master Voortgezette opleidingen Voortgezette lerarenopleidingen Initiële lerarenopleiding van academisch niveau Totaal (1) Het betreft de eerste inschrijving van de studenten met een diplomacontract en dit in een instelling van het hoger onderwijs in het huidige academiejaar. Daarnaast kunnen de studenten zich nog inschrijven in een andere opleiding. Dit zijn dan tweede of volgende inschrijvingen. (2) De onderwijstaal is de taal waarin het onderwijs wordt verstrekt

12 Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract (1) per soort opleiding, studiegebied, nationaliteit en geslacht BAMA en Basisopleidingen (2) Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gecombineerde studiegebieden Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Muziek en podiumkunsten Nautische wetenschappen Onderwijs Productontwikkeling Sociaal-agogisch werk Toegepaste taalkunde Totaal Bachelor na bachelor Architectuur Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal Master na master Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Muziek en podiumkunsten Totaal Voortgezette opleidingen Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Muziek en podiumkunsten Sociaal-agogisch werk Toegepaste taalkunde Totaal Voortgezette lerarenopleidingen Onderwijs Totaal Initiële lerarenopleidingen van academisch niveau Onderwijs Totaal Algemeen totaal (1) Het betreft de eerste inschrijving van de studenten met een diplomacontract en dit in een instelling van het hoger onderwijs in het huidige academiejaar. Daarnaast kunnen de studenten zich nog inschrijven in een andere opleiding. Dit zijn dan tweede of volgende inschrijvingen. (2) De professioneel en academisch gerichte bachelors, masters en basisopleidingen in afbouw, inclusief HOKT SP. 250

13 Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract in een tweede of volgende inschrijving per soort opleiding, studiegebied, nationaliteit en geslacht BAMA en Basisopleidingen Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gecombineerde studiegebieden Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Muziek en podiumkunsten Onderwijs Sociaal-agogisch werk Toegepaste taalkunde Totaal Bachelor na bachelor Architectuur Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde Onderwijs Totaal Master na master Handelswetenschappen en bedrijfskunde Muziek en podiumkunsten Totaal Voortgezette opleidingen Muziek en podiumkunsten Onderwijs Totaal Voortgezette lerarenopleidingen Onderwijs Totaal Initiële lerarenopleidingen van academisch niveau Onderwijs Totaal Algemeen totaal

14 Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract (1) per studiegebied, soort opleiding, opleiding (2), associatie en geslacht Associatie Katholieke Associatie Universiteit en Associatie Universiteit Associatie Universiteit Universitaire Associatie Universiteit Leuven Hogescholen Antwerpen Gent Hogescholen Limburg Brussel Totaal Architectuur Professioneel gerichte bachelor en basisopleidingen van één cyclus Architectuur-assistentie Interieurvormgeving Landschaps- en tuinarchitectuur Academisch gerichte bachelor en (eerste cyclus van twee) Architectuur Interieurarchitectuur Master en (tweede cyclus van twee) en HOKT SP Architectuur Interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst Professioneel gerichte bachelor en basisopleidingen van één cyclus Beeldende vormgeving Academisch gerichte bachelor en (eerste cyclus van twee) Audiovisuele kunsten Beeldende kunsten Conservatie en restauratie Productdesign Master en (tweede cyclus van twee) en HOKT SP Audiovisuele kunst Beeldende kunst Conservatie/restauratie Productdesign Biotechniek Professioneel gerichte bachelor en basisopleidingen van één cyclus Agro- en biotechnologie Academisch gerichte bachelor en (eerste cyclus van twee) Biowetenschappen

15 Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract (1) per studiegebied, soort opleiding, opleiding (2), associatie en geslacht (vervolg) Associatie Katholieke Associatie Universiteit en Associatie Universiteit Associatie Universiteit Universiteit Associatie Universiteit Leuven Hogescholen Antwerpen Gent Hogescholen Limburg Brussel Totaal Master en (tweede cyclus van twee) en HOKT SP Landbouw en biotechnologie: landbouw (optie) Landbouw en biotechnologie: landbouwen voedingsindustrieën (optie) Landbouw en biotechnologie: tuinbouw (optie) Gecombineerde studiegebieden Master en (tweede cyclus van twee) en HOKT SP Monumenten- en landschapszorg Stedenbouw Stedenbouw en ruimtelijke planning Gezondheidszorg Professioneel gerichte bachelor en basisopleidingen van één cyclus Biomedische laboratoriumtechnologie Ergotherapie Logopedie en audiologie Medische beeldvorming Optiek en optometrie Orthopedie Podologie Verpleegkunde Verpleegkunde bijscholing (3) Verpleegkunde brugprogramma (4) Voedings- en dieetkunde Vroedkunde Academisch gerichte bachelor en (eerste cyclus van twee) Kinesitherapie Milieu- en preventiemanagement Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Master en (tweede cyclus van twee) en HOKT SP Arbeidsorganisatie en gezondheid Kinesitherapie Handelswetenschappen en bedrijfskunde Professioneel gerichte bachelor en basisopleidingen van één cyclus Bedrijfsmanagement Communicatiemanagement Hotelmanagement

16 Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract (1) per studiegebied, soort opleiding, opleiding (2), associatie en geslacht (vervolg) Associatie Katholieke Associatie Universiteit en Associatie Universiteit Associatie Universiteit Universiteit Associatie Universiteit Leuven Hogescholen Antwerpen Gent Hogescholen Limburg Brussel Totaal Informatiemanagement en informatiesystemen Journalistiek Netwerkeconomie Office management Toegepaste informatica Toerisme en recreatiemanagement Academisch gerichte bachelor en (eerste cyclus van twee) Bestuurskunde en publiek management Business Administration Handelsingenieur Handelswetenschappen Master en (tweede cyclus van twee) en HOKT SP Bestuurskunde Handelsingenieur Handelswetenschappen Professioneel gerichte bachelor en basisopleidingen van één cyclus Audiovisuele technieken: assistentie Audiovisuele technieken: beeld-geluid-montage Audiovisuele technieken: film, TV en video Audiovisuele technieken: fotografie Autotechnologie Bouw Chemie Elektromechanica Elektronica-ICT Elektrotechniek Facilitair management Grafische en digitale media Houttechnologie Logistiek Luchtvaart Mechanische ontwerp- en productietechnologie Milieuzorg Modetechnologie Multimedia en communicatietechnologie Textieltechnologie Vastgoed

17 Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract (1) per studiegebied, soort opleiding, opleiding (2), associatie en geslacht (vervolg) Associatie Katholieke Associatie Universiteit en Associatie Universiteit Associatie Universiteit Universiteit Associatie Universiteit Leuven Hogescholen Antwerpen Gent Hogescholen Limburg Brussel Totaal Academisch gerichte bachelor en (eerste cyclus van twee) Ind. wet: bouwkunde Ind. wet: chemie Ind. wet: elektromechanica Ind. wet: elektronica-ict Ind. wet: industrieel ontwerpen Ind. wet: informatica Ind. wet: kunststofverwerking Ind. wet: milieukunde Ind. wet: nucleaire technologie Ind. wet: textieltechnologie Ind. wet: verpakkingstechnologie Industrial Sciences: Chemical Engineering Industrial Sciences: Electromech. Engineering Industrial Sciences: Electronic Engineering Industriële wetenschappen Master en (tweede cyclus van twee) en HOKT SP Bouwkunde Bouwkunde: landmeten (optie) Chemie Chemie-biochemie (optie) Elektromechanica Elektromechanica: elektromechanica (optie) Elektromechanica: elektrotechniek (optie) Elektronica Industriële wetenschappen: elektrotechniek Industrieel ontwerpen Informatica Kernenergie Milieukunde Stedenbouw Stedenbouw en ruimtelijke planning Textiel Verpakking en conditionering Muziek en podiumkunsten Professioneel gerichte bachelor en basisopleidingen van één cyclus Dans

18 Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract (1) per studiegebied, soort opleiding, opleiding (2), associatie en geslacht (vervolg) Associatie Katholieke Associatie Universiteit en Associatie Universiteit Associatie Universiteit Universiteit Associatie Universiteit Leuven Hogescholen Antwerpen Gent Hogescholen Limburg Brussel Totaal Academisch gerichte bachelor en (eerste cyclus van twee) Drama Muziek Master en (tweede cyclus van twee) en HOKT SP Dramatische kunst Muziek Nautische wetenschappen Professioneel gerichte bachelor en basisopleidingen van één cyclus Scheepswerktuigkunde Academisch gerichte bachelor en (eerste cyclus van twee) Nautische wetenschappen Master en (tweede cyclus van twee) en HOKT SP Nautische wetenschappen Onderwijs Professioneel gerichte bachelor en basisopleidingen van één cyclus Onderwijs: kleuteronderwijs Onderwijs: lager onderwijs Onderwijs: secundair onderwijs Productontwikkeling Academisch gerichte bachelor en (eerste cyclus van twee) Productontwikkeling Master en (tweede cyclus van twee) en HOKT SP Productontwikkeling

19 Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract (1) per studiegebied, soort opleiding, opleiding (2), associatie en geslacht (vervolg) Associatie Katholieke Associatie Universiteit en Associatie Universiteit Associatie Universiteit Universiteit Associatie Universiteit Leuven Hogescholen Antwerpen Gent Hogescholen Limburg Brussel Totaal Sociaal-agogisch werk Professioneel gerichte bachelor en basisopleidingen van één cyclus Maatschappelijke veiligheid Orthopedagogie Sociaal werk Toegepaste psychologie Toegepaste taalkunde Academisch gerichte bachelor en (eerste cyclus van twee) Toegepaste taalkunde Master en (tweede cyclus van twee) en HOKT SP Vertaalkunde: tolk (optie) Vertaalkunde: vertaler (optie) Algemeen totaal (1) Het betreft de eerste inschrijving van de studenten met een diplomacontract en dit in een instelling van het hoger onderwijs in het huidige academiejaar. Daarnaast kunnen de studenten zich nog inschrijven in een andere opleiding. Dit zijn dan tweede of volgende inschrijvingen. (2) De benaming van de opleiding in afbouw werd samengevoegd met de nieuwe benaming van de BAMA-structuur. De opties van de afbouw welke onder de BAMA-structuur omgevormd werden naar een volwaardige opleiding, worden ook weergegeven als opleiding. (3) Verpleegkunde bijscholing: bijscholing tot verpleegkundige van kinesitherapeuten en paramedici. (4) Verpleegkunde brugprogramma: brugprogramma voor gebrevetteerde en vierdegraadsgediplomeerde verpleegkundigen met vijf of tien jaar beroepservaring

20 Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract (1) per soort opleiding, studiegebied, opleiding (2), nationaliteit en geslacht Professioneel gerichte bachelor en basisopleidingen van één cyclus Architectuur Architectuur-assistentie - Professioneel gerichte bachelor Interieurvormgeving - Professioneel gerichte bachelor Interieurvormgeving - Basisopleidingen van één cyclus Landschaps- en tuinarchitectuur - Professioneel gerichte bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur - Basisopleidingen van één cyclus Totaal Audiovisuele en beeldende kunst Beeldende vormgeving - Professioneel gerichte bachelor Totaal Biotechniek Agro- en biotechnologie - Professioneel gerichte bachelor Totaal Gezondheidszorg Biomedische laboratoriumtechnologie - Professioneel gerichte bachelor Laboratorium- en voedingstechnologie - Basisopleidingen van één cyclus Voedings- en dieetkunde - Professioneel gerichte bachelor Laboratorium- en voedingstechnologie: voedings- en dieetkunde (optie) - Basisopleidingen van één cyclus Ergotherapie - Professioneel gerichte bachelor Ergotherapie - Basisopleidingen van één cyclus Logopedie en audiologie - Professioneel gerichte bachelor Logopedie en audiologie - Basisopleidingen van één cyclus Medische beeldvorming - Professioneel gerichte bachelor Optiek en optometrie - Professioneel gerichte bachelor Orthopedie - Professioneel gerichte bachelor Podologie - Professioneel gerichte bachelor Verpleegkunde - Professioneel gerichte bachelor Verpleegkunde - Basisopleidingen van één cyclus Verpleegkunde bijscholing (3) - Professioneel gerichte bachelor Verpleegkunde bijscholing (3) - Basisopleidingen van één cyclus Verpleegkunde brugprogramma (4) - Professioneel gerichte bachelor Verpleegkunde brugprogramma (4) - Basisopleidingen van één cyclus Vroedkunde - Professioneel gerichte bachelor Totaal Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement - Professioneel gerichte bachelor Bedrijfsbeheer - Basisopleidingen van één cyclus Communicatiemanagement - Professioneel gerichte bachelor Communicatiebeheer - Basisopleidingen van één cyclus Hotelmanagement - Professioneel gerichte bachelor Informatiemanagement en informatiesystemen - Professioneel gerichte bachelor Journalistiek - Professioneel gerichte bachelor Communicatiebeheer: public relations (optie) - Basisopleidingen van één cyclus

21 Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract (1) per soort opleiding (2), studiegebied, opleiding, nationaliteit en geslacht (vervolg) Netwerkeconomie - Professioneel gerichte bachelor Office management - Professioneel gerichte bachelor Secretariaatsbeheer - Basisopleidingen van één cyclus Toegepaste informatica - Professioneel gerichte bachelor Toegepaste informatica - Basisopleidingen van één cyclus Toerisme en recreatiemanagement - Professioneel gerichte bachelor Beheer, toerisme en recreatie - Basisopleidingen van één cyclus Totaal Audiovisuele technieken: assistentie - Professioneel gerichte bachelor Audiovisuele technieken: beeld-geluid-montage - Professioneel gerichte bachelor Audiovisuele technieken: film, TV en video - Professioneel gerichte bachelor Audiovisuele technieken: fotografie - Professioneel gerichte bachelor Autotechnologie - Professioneel gerichte bachelor Bouw - Professioneel gerichte bachelor Chemie - Professioneel gerichte bachelor Chemie - Basisopleidingen van één cyclus Elektronica-ICT - Professioneel gerichte bachelor Elektromechanica - Professioneel gerichte bachelor Elektromechanica - Basisopleidingen van één cyclus Elektrotechniek - Professioneel gerichte bachelor Facilitair management - Professioneel gerichte bachelor Grafische en digitale media - Professioneel gerichte bachelor Houttechnologie - Professioneel gerichte bachelor Logistiek - Professioneel gerichte bachelor Luchtvaart - Professioneel gerichte bachelor Mechanische ontwerp- en productietechnologie - Professioneel gerichte bachelor Milieuzorg - Professioneel gerichte bachelor Modetechnologie - Professioneel gerichte bachelor Multimedia en communicatietechnologie - Professioneel gerichte bachelor Textieltechnologie - Professioneel gerichte bachelor Vastgoed - Professioneel gerichte bachelor Bouw: vastgoed (optie) - Basisopleidingen van één cyclus Totaal Muziek en podiumkunsten Dans - Professioneel gerichte bachelor Totaal Nautische wetenschappen Scheepswerktuigkunde - Professioneel gerichte bachelor Totaal

22 Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract (1) per soort opleiding, studiegebied, opleiding (2), nationaliteit en geslacht (vervolg) Onderwijs Onderwijs: kleuteronderwijs - Professioneel gerichte bachelor Onderwijs: kleuteronderwijs - Basisopleidingen van één cyclus Onderwijs: lager onderwijs - Professioneel gerichte bachelor Onderwijs: lager onderwijs - Basisopleidingen van één cyclus Onderwijs: secundair onderwijs - Professioneel gerichte bachelor Onderwijs: secundair onderwijs - Basisopleidingen van één cyclus Totaal Sociaal-agogisch werk Maatschappelijke veiligheid - Professioneel gerichte bachelor Orthopedagogie - Professioneel gerichte bachelor Orthopedagogie - Basisopleidingen van één cyclus Sociaal werk - Professioneel gerichte bachelor Toegepaste psychologie - Professioneel gerichte bachelor Sociaal werk: assistent in de psychologie (optie) - Basisopleidingen van één cyclus Totaal Totaal Professioneel gerichte bachelor en basisopleidingen van één cyclus Academisch gerichte bachelor en (eerste cyclus van twee) Architectuur Architectuur - Academisch gerichte bachelor Interieurarchitectuur - Academisch gerichte bachelor Totaal Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisuele kunsten - Academisch gerichte bachelor Beeldende kunsten - Academisch gerichte bachelor Conservatie en restauratie - Academisch gerichte bachelor Productdesign - Academisch gerichte bachelor Totaal Biotechniek Biowetenschappen - Academisch gerichte bachelor Totaal Gezondheidszorg Milieu- en preventiemanagement - Academisch gerichte bachelor Arbeidsorganisatie en gezondheid - Basisopleidingen van twee cycli Kinesitherapie - Academisch gerichte bachelor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Academisch gerichte bachelor Totaal

23 Aantal studenten ingeschreven met een diplomacontract (1) per soort opleiding, studiegebied, opleiding (2), nationaliteit en geslacht (vervolg) Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bestuurskunde en publiek management - Academisch gerichte bachelor Business Administration - Academisch gerichte bachelor Handelsingenieur - Academisch gerichte bachelor Handelsingenieur - Basisopleidingen van twee cycli Handelswetenschappen - Academisch gerichte bachelor Handelswetenschappen - Basisopleidingen van twee cycli Totaal Ind. wet: bouwkunde - Academisch gerichte bachelor Ind. wet: chemie - Academisch gerichte bachelor Ind. wet: elektromechanica - Academisch gerichte bachelor Ind. wet: elektronica-ict - Academisch gerichte bachelor Ind. wet: industrieel ontwerpen - Academisch gerichte bachelor Ind. wet: informatica - Academisch gerichte bachelor Ind. wet: kunststofverwerking - Academisch gerichte bachelor Ind. wet: milieukunde - Academisch gerichte bachelor Ind. wet: nucleaire technologie - Academisch gerichte bachelor Ind. wet: textieltechnologie - Academisch gerichte bachelor Ind. wet: verpakkingstechnologie - Academisch gerichte bachelor Industrial Sciences: Chemical Engineering - Academisch gerichte bachelor Industrial Sciences: Electromechanical Engineering - Academisch gerichte bachelor Industrial Sciences: Electronic Engineering - Academisch gerichte bachelor Industriële wetenschappen - Academisch gerichte bachelor Industriële wetenschappen - Basisopleidingen van twee cycli Totaal Muziek en podiumkunsten Drama - Academisch gerichte bachelor Dramatische kunst - Basisopleidingen van twee cycli Muziek - Academisch gerichte bachelor Totaal Nautische wetenschappen Nautische wetenschappen - Academisch gerichte bachelor Totaal Productontwikkeling Productontwikkeling - Academisch gerichte bachelor Totaal

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN. voorgesteld door de Vlaamse regering

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN. voorgesteld door de Vlaamse regering Stuk 546 (1993-1994) - Nr. 7 VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap AMENDEMENTEN voorgesteld door de Vlaamse regering Zie : 546 (1993-1994) - Nr. 1 : Ontwerp

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg. Provinciale Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89 Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.be DEPARTEMENT ARCHITECTUUR en beeldende kunst

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 4861 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Fatima of Sil, een wereld van verschil Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Enkele definities: algemeen Voor studieniveaus t/m de 2e graad secundair onderwijs,

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 47910 MONITEUR BELGE 30.09.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 29.07.1999 BELGISCH STAATSBLAD 28333 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL Centrum studie- en studentenbegeleiding Vrijheidslaan 17, 1081 Brussel T 02 412 42 11 F 02 412 42 00 info@kubrussel.ac.be http://www.kubrussel.ac.be Infotheek van de vrije

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT: Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen Departement Handels en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2012-2013 ICT (6stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR 2012-2013 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Hoger onderwijs in cijfers

Hoger onderwijs in cijfers Aantal inschrijvingen op 31 oktober 2008 Academiejaar 2008-2009 Hoger onderwijs in cijfers Deze online publicatie heeft als doelstelling een eerste zicht te krijgen op het aantal inschrijvingen in het

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde)

WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde) WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde) OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN NA 6 TSO EN 7 BSO DOMEIN NIVEAU HOGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS ONDERWIJS B A M A PBa (HOGESCHOOL) ABa HOGESCHOOL ABa UNIVERSITEIT

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

studiegebied Architectuur

studiegebied Architectuur Het pleidingsaanbd aan de hgeschlen vr het academiejaar 2011-2012 vindt u hiernder. Vr de verdere specificatie ver welke hgeschlen en in welke steden deze pleidingen wrden aangebden, verwijzen we u graag

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

VR DOC.0406/2

VR DOC.0406/2 VR 2016 0405 DOC.0406/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE

Nadere informatie

Dag van de Wiskunde 22/11/2008

Dag van de Wiskunde 22/11/2008 Dag van de Wiskunde Statistiek op KATHO Ann Vanmarcke Statistiek in Bedrijfsmanagement Overgang SO-HO Statistiek op KATHO Statistiek op KATHO 1 STUDIEGEBIED BIOTECHNIEK» Bachelor in de Agro- en Biotechnologie

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende Kunst Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014

Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 Info en werkwijze - Campus Brussel-T Serclaes 2013-2014 In de cursusdienst worden alleen nieuwe syllabi en handboeken verkocht. Tweedehandsexemplaren zijn er niet te verkrijgen. De betaling van de handboeken

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

In de Erasmushogeschool (15F) zijn er enkel afstudeerrichtingen binnen een algemene opleiding Industriële wetenschappen.

In de Erasmushogeschool (15F) zijn er enkel afstudeerrichtingen binnen een algemene opleiding Industriële wetenschappen. code AHO-IND-IND 1/7 Klemtonen Industriële wetenschappen beoogt de verschillende aspecten van de techniek diepgaand theoretisch wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk te doorgronden. De klemtoon

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

Hoorzitting conceptnota HBO5. Goedele Verhaeghe 21/06/2016

Hoorzitting conceptnota HBO5. Goedele Verhaeghe 21/06/2016 Hoorzitting conceptnota HBO5 Goedele Verhaeghe 21/06/2016 Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 2 HoGent-HBO5 HoGent 3 CVO CVO Panta Rhei Het Perspectief PCVO GO! CVO Leerstad 1 secundaire school Vesaliusinstituut

Nadere informatie

VR DOC

VR DOC VR 2017 3006 DOC.0614-2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE

Nadere informatie

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN 2016-2017 Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende Kunst Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Campus Dansaert Campus Jette 2011

Campus Dansaert Campus Jette 2011 Campus Dansaert Campus Jette 2011 Talenttraining www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Talenttraining? Ben ik goed voorbereid op het hoger onderwijs? Wat boeit me? Waarin

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2015 ACADEMIEJAAR 2015-2016 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

Infodagen 2008. zaterdag 23 februari: infodag Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

Infodagen 2008. zaterdag 23 februari: infodag Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven Infodagen 2008 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, DIENST COMMUNICATIE - ONDERWIJSCOMMUNICATIE Oude Markt 13, 3000 Leuven T 016 32 40 10, F 016 32 40 14, E onderwijscommunicatie@kuleuven.be, http://www.kuleuven.ac.be

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten stuk ingediend op 1655 (2011-2012) Nr. 6 5 juli 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

Infodagen 2009. zaterdag 7 maart: infodag faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Kasteelpark Arenberg 20, 3001 Heverlee

Infodagen 2009. zaterdag 7 maart: infodag faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Kasteelpark Arenberg 20, 3001 Heverlee Infodagen 2009 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL) Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be, http://www.hubrussel.be Campus Koningsstraat,

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriã«le wetenschappe Bouwkunde 2009-2010 Statistiek (3stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management (6stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Bedrijfskunde Bachelor in de productontwikkeling Bachelor in de productontwikkeling 2005-2006 Inleiding Toegepast Onderzoek 2005-2006 Markt & kostprijsverificatie Industriële

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2014-2015 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering van de bekwaamheidsbewijzen en invoering van het ambt van leraar nietconfessionele zedenleer in het gewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

1 Communicatiemanagement

1 Communicatiemanagement sonderdeel AP Hogeschool Journalistiek Filosofie & Recht Actualiteit in perspectief AP Hogeschool Journalistiek Journalistieke context Communicatie essentials AP Hogeschool Hotelmanagement Sales en marketing

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt baanbrekend

Een goede opleiding werkt baanbrekend Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2007-2008 Persconferentie 19 mei 2009 Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs? CLB (Anke Pauwels)

Wat na het secundair onderwijs? CLB (Anke Pauwels) Wat na het secundair onderwijs? CLB (Anke Pauwels) Maken van een studiekeuze Tewerkstelling Waar liggen je interesses? Welke mogelijkheden zijn er? 1. Secundair 7 e specialisatiejaren BSO Secundair na

Nadere informatie

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden 1 Onderwijs 14 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; totaal 140 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; algemeen 14003 Pedagogisch-didactische studies 14006 Leraar

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen Stuk 1571 (2002-2003) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 2 april 2003 ONTWERP VAN DECREET betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 66972 BELGISCH STAATSBLAD 08.11.2012 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool

Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool Departement en Bedrijfskunde bedrijfsmanagement Marketing 1993-1994 Boekhouden en practicum (0stp) Technologie Bachelor elektronica-ict 2009-2010 Lab routing 2 (2stp) 2009-2010 routing 2 (2stp) voor IT

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 5 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) 1. Inleiding. 2. Onderzoeksmethode en -groep

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) 1. Inleiding. 2. Onderzoeksmethode en -groep Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 05-12-12 1. Inleiding Op het einde van het secundair onderwijs maken jongeren een studiekeuze die

Nadere informatie