WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde)"

Transcriptie

1 WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde)

2 OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN NA 6 TSO EN 7 BSO DOMEIN NIVEAU HOGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS ONDERWIJS B A M A PBa (HOGESCHOOL) ABa HOGESCHOOL ABa UNIVERSITEIT VOORBEREIDEND JAAR SE-N-SE 4 GRAAD o.a. verpleegkunde KRIJGSMACHT POLITIE OFFICIER - ONDEROFFICIER INSPECTEUR VAN POLITIE BURGERLUCHTVAART LIJNPILOOT - OFFICIER TER LANGE BURGERZEEVAART OMVAART - OFFICIER WERKTUIGKUNDIGE SYNTRA - PATROONSOPLEIDING LEERCONCTRACT

3 DE BAMA-STRUCTUUR HOGESCHOOL UNIVERSITEIT arbeidsmarkt arbeidsmarkt Diploma : toegang tot arbeidsmarkt/ evtl schakelprogramma 7 master 6 master 5 master 5 master 4 master 4 master Diploma : toegang tot Diploma Diploma : toegang : toegang tot masteropleiding tot Diploma : toegang tot Diploma : toegang tot 3 professionele bachelor 3 academische bachelor 3 academische bachelor 2 professionele bachelor 2 academische bachelor 2 academische bachelor 1 professionele bachelor 1 academische bachelor 1 academische bachelor PROFESSIONELE BACHELOR O.a. lager onderwijs, verpleegkunde, logopedist, maatschappelijk assistent, marketing, dierenzorg, electronica, interieurvormgeving, dans, ACADEMISCHE BACHELOR + MASTER O.a. vertaler, tolk, industriëel Ir, nautische wetenschappen, handelswetenschappen, architect, conservatorium, academie, ACADEMISCHE BACHELOR + MASTER wiskunde, psychologie, geschiedenis, geneeskunde, dierenarts, rechten, politieke en sociale wetenschappen, wijsbegeerte, archeologie, japanologie

4 PROFIEL v/d VERDERSTUDERENDEN uit de HANDELSSCHOOL 09 & 10 Totaal aantal % vertegenw in HO PROFESSIONELE BACHELOR % Architectuur 1 1% Biotechniek 2 1% Gezondheidszorg 2 1% Handelswet & bedrijfskunde 68 47% Industr. Wet & technologie 25 17% Onderwijs 24 17% Sociaal-Agogisch werk 6 4% ACAD. BACHELOR ad HOGESCHOOL 5 3% ACAD. BACHELOR ad UNIVERSITEIT 12 8%

5 Prof. Bachelor HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Klemtoon Aanbod Economie, boekhouden, talen, recht, toegepaste informatica BEDRIJFSMANAGEMENT Accountancy-fiscaliteit Event- en vrijetijdsmanagement Financie- en verzekeringswezen Logistiek management Marketing Milieurmanagement Rechtspraktijk COMMUNICATIEMANAGEMENT Commerciële communicatie Public Relations HOTELMANAGEMENT JOURNALISTIEK NETWERKECONOMIE OFFICEMANAGEMENT Bedrijfsvertaler/Tolk Management assistant Medical management assistant TOEGEPASTE INFORMATICA INFORMATIEMANAGEMENT EN INFORMATIESYSTEMEN TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT

6 Prof. Bachelor INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Klemtoon Aanbod Toegepaste wetenschappen en wiskunde, grondstoffenleer, materialenleer, technologie AUDIOVISUELE TECHNIEKEN Assistentie Beeld-geluid-montage Film, tv en video Fotografie AUTOTECHNOLOGIE BOUW CHEMIE Chemie / Biochemie / Milieuzorg / Procestechnologie ELEKTROMECHANICA Automatisering / Electromechanica / Klimatisatie / Meet- en regeltechniek / Onderhoud ELEKTRONICA-ICT Domotica / Elektronica / Meet- en regeltechniek / Telecommunicatie ELEKTROTECHNIEK FACILITAIR MANAGEMENT GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA Commercieel beleid / Digitale vormgeving / Multimediaproductie / Productieleiding HOUTTECHNOLOGIE LOGISTIEK LUCHTVAART MILIEUZORG MODETECHNOLOGIE MULTIMEDIA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE TEXTIELTECHNOLOGIE VASTGOED Landmeten / Mak elaardij

7 Prof. Bachelor ONDERWIJS Klemtoon Aanbod Klemtoon Aanbod Pedagogie, psychologie, didactiek, vakkenopleiding KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VAKKEN gewicht 1 GEWICHT 2 : muzikale opvoeding - plastische opvoeding - lichamelijke opvoeding - handel-burotica - bioesthetiek-haartooi SOCIAAL-AGOGISCH WERK Mens- en maatschappijvakken, psychologie, recht, statistiek, ORTHOPEDAGOGIE SOCIAAL WERK Maatschappelijke advisering / Maatschappelijk werk / Personeelswerk / Sociaal-cultureel werk / Syndicaal werk en sociaal beleid TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Arbeids- en organisatiepsychologie / Klinische psychologie / Schoolpsychologie en psychopedagogie

8 Prof. Bachelor GEZONDHEIDSZORG Klemtoon Aanbod Toegepaste wetenschappen, medische wetenschappen(anatomie, fysiologie, pathologie), mens- en maatschappijvakken BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE ERGOTHERAPIE LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE Audiologie / logopedie MEDISCHE BEELDVORMING OPTIEK EN OPTOMETRIE ORTHOPEDIE Orthopedische technologie / schoentechnolgie voor sport en revalidatie PODOLOGIE VERPLEEGKUNDE Psychiatrische gezondheidszorg Geriatrische gezondheidszorg Kinderverpleegkunde Sociale verpleegkunde Ziekenhuisverpleegkunde VOEDINGS- EN DIEETKUNDE VROEDKUNDE Klinische vroedkunde / thuisvroedkunde / vroedkunde

9 Prof. Bachelor ARCHITECTUUR Klemtoon Aanbod BIOTECHNIEK Klemtoon Aanbod Tekenen, ontwerpen, vormstudie, toegepaste wetenschappen Architectuur-assistentie Interieurvormgeving Interieur- en bouwkunde / interieurvormgeving Landschaps- en tuinarchitectuur landschapsarchitectuur / tuinarchitectuur Toegepaste wetenschappen, land- en tuinbouw, bedrijfseconomie AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE Agro-industrie Biotechniek en milieubeheer / cel- en genbiotechnologie Dierenzorg Groen en landschapsmanagement Landbouw Tuinbouw Voedingstechnologie

10 Acad. Bachelor + Master (HogeSchool) HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Klemtoon Aanbod Klemtoon Aanbod Humane wetenschappen, (bedrijfs)economie, recht, wiskunde, statistiek, talen BESTUURSKUNDE EN PUBLIEK MANAGEMENT(4) HANDELSWETENSCHAPPEN(4) Accountancy Bedrijfseconomische informatica Financiën / fiscale wetenschappen Human resources Internationaal zakenwezen Marketing HANDELSINGENIEUR(5) INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN & TECHNOLOGIE Wetenschappen (fysica, chemie), wiskunde, toegepaste wetenschappen (elektriciteit, mechanica), labo, bedrijfseconomie ARBEIDSORGANISATIE & GEZONDHEID- MILIEU- EN PREVENTIEMANAGEMENT(4) INDUSTRIEEL INGENIEUR(4) BOUWKUNDE CHEMIE / BIOCHEMIE ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA - ICT ELEKTROTECHNIEK INFORMATICA KUNSTSTOFFENTECHNOLOGIE LANDMETEN NAUTISCHE WETENSCHAPPEN(4)

11 SCHAKELPROGRAMMA S Unif Pba StPtn Schakelprogr Master Instelling Bedrijfsman 60 Toegep. Economie Bedrijfsman 90 Economie Marketing 62 Communicatiewet Rechtspraktijk Rechten Rechtspraktijk 88 Rechten Toegepaste Informatica of 61 informatica Toegepaste Inform Electonica-ICT Informatica of 61 Toegepaste Inform Logopedie en Logopedie en 60 audiologie audiologie Office Man 58 Taal- & letterk Sec Ond (min 1 taal) 58 Taal- & letterk Bedrijfsman Comm.man Toerisme Journalistiek 60 Communicatiewet Comm.man. Journalistiek Sociaal Werk Comm.Wet Sociologie Sec Ond (min 1 taal) max 78 Taal- & letterk Sec Ond geschied max 81 Geschiedenis UGent KUL VUB UA

12 SCHAKELPROGRAMMA S HS Pba StPtn Schakelprogr Master Instelling Bedrijfsman 60 Handelswetensch Zakelijk vertalen en tolken 60 Sec. ond Frans/Engels 60 Vertalen/Tolken Managem. Assistent 72 Medisch Secretariaat 72 Zakelijk vertalen en 60 tolken Sec Ond Ne/Eng 60 Journalistiek 60 Managem. Assistent 72 Medisch Secretariaat 72 Zie LessiusHs 60 Vertalen/tolken Toegep. Informatica Multim & commtechn Journalistiek 60 Ind. Wet. Informatica Bedrijfsmanagement 60 Handelswetenschapp Rechtspraktijk 69 Bestuurskunde L E S S I U S H S G E N T

13 K R I J G S M A C H T OFFICIER E BEROEPSOFFICIER C KMS : KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL Polytechnische afdeling : burgerlijk ingenieur Afdeling alle wapens : C UNIVERSITEIT NAAR KEUZE : Geneeskunde, apotheker, dierenarts en tandarts C INDUSTRIËLE HOGESCHOOL Elektromechanica of elektronica C HOGERE ZEEVAARTSCHOOL Nautische wetenschappen :Antwerpen of Den Helder E OFFICIER-PILOOT IN HET HULPKADER Gevechtspiloot ; Dienstverbintenis : max 16 jr; E OFFICIER KORTE TERMIJN (2-7 jr) ONDEROFFICIER E BEROEPSONDEROFFICIER C VORMING NIVEAU 2 TECHNICUS B.v. communicatietechnologie, technicus rollend materieel, techn. electronica NIET-TECHNICUS B.v. meester kok, transmissie, duiker-ontmijner, gevechtsgenie, Luchtverkeersleider C VORMING NIVEAU 2+ ONDEROFFICIER VIA DE BIJZONDERE WERVING 2+ Wie : houders diploma professionele bachelor id verpleegkunde E KORTE-TERMIJNONDEROFFICIER Opleiding : 1 jaar - Duur Dienstverbintenis : 2 j. = evtl 5x1j VDKMS E VOORBEREIDEND JR op de KMS A PROGRAMMA PER WEEK : C 16 u wiskunde, 9 u Nederlands, 8 u Frans, 5 u fysieke vorming, 7 u verdeeld tss fysica, scheikunde, Engels, geschiedenis

14 KADER HULP KADER TOELATINGS- VOORWAARDEN GEEN DIPLOMAVEREISTE LOOPBAAN BIJ DE POLITIE SELECTIEPROEVEN OPLEIDING GRAAD TOELATINGSEXAMEN cognitieve vaardigheden persoonlijkheidsproef fysisch en medisch geschikt interview met selectiecommissie BASISOPLEIDING : 3 MAAND HULPAGENT BASIS KADER INTERNE BEVORDERING * 2 jr hulpagent * slagen in overgangsproef EXTERNE BEVORDERING * getuigschrift ASO, TSO, KSO, BSO TOELATINGSEXAMEN cognitieve vaardigheden persoonlijkheidsproef fysisch en medisch geschikt interview met selectiecommissie * OPLEIDING ± 1 JR * SCHOOLS GEDEELTE IE POLITIESCHOOL * STAGES IE POLITIEKORPS * LOKALE OF FEDERALE INSPECTEUR VAN POLITIE MIDDEN KADER INTERNE BEVORDERING * inspecteur * pos. pers. evaluatie EXTERNE BEVORDERING * bachelordiploma * spec. open betrekk VERGELIJKEND EXAMEN cognitieve vaardigheden persoonlijkheidsproef fysisch en medisch geschikt interview met selectiecommissie * OPLEIDING IN POLITIESCHOOL * LOKALE OF FEDERALE HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE OFFICIERS- KADER INTERNE BEVORDERING * hoofdinspecteur * 6 jr anciënniteit * slagen in overgangsproef EXTERNE BEVORDERING * masterdiploma VERGELIJKEND EXAMEN cognitieve vaardigheden persoonlijkheidsproef fysisch en medisch geschikt interview met selectiecommissie * VOORBEREID. CYCLUS vr niet-politie * BASISOPLEIDING 1 JR Fed. School vr officieren (Brussel) * LOKALE OF FEDERALE ASPIRANT- COMMISSARIS student-officier COMMISSARIS na basisopleiding HOOFDCOMMISSARIS min 9 jr anciënniteit

15 BURGERLUCHTVAART GEÏNTEGREERDE OPLEIDING : = korte opleiding van 0 tot lijnpiloot = ATPL meestal dag- soms avondopleiding duur dagopleiding ± 18 mnd dr FTO's (nat. Luchtvaartm'ij : SFA,KLM,...) Kostprijs : ± google : piloot worden OPLEIDING OP EIGEN RITME : = tragere opleiding Modulair PPL-vergunning (Privaat Piloot) kan start zijn Hierin past opleiding van KHBO : PBa luchtvaart de volledige ATPL-theorieopleiding beperkt aantal uren begeleide vliegpraktijk 3 jaar : In 4 sem keuze tss luchtvaarttechnologie of aspirant-lijnpiloot. Theorie ATPL in 4, 5 en 6 sem Vóór aanvang v/h 6 sem 16 uren vliegen met een FTO-instructeur

16 Doel : Se-n-Se - TSO Finaliteit Tussenstap naar Hoger onderwijs Richtingen : Administratie Vrije Beroepen KMO-administratie Medico-Sociale Administratie KMO-ondernemerschap Verkoop en distributie Commerciëel webverkeer Immobiliënbeheer Internationaal transport & Goederenverzending

17 SLAGEN & NIET-SLAGEN VANUIT ONZE HANDELSSCHOOL GEGEVENS : 2009 & 2010

18 Vooraf : 1 PBa Accountancy-fiscaliteit Stp Algemeen boekhouden 8 Financieringstechnieken 5 BTW 5 Recht en ondernemen 5 Pc-toepassingen 5 Bedrijfseconomie 6 Bedrijfscommunicatie 5 Bedrijfsmanagement 4 Inleiding risk management 3 Le français des affaires 5 Business English 5 Religi, zingeving en levensbeschouwing 3 Totaal 60 Vak Opleidingsonderdeel Gewicht ve opleidingsonderdeel Aantal studieptn Voltijds studiejaar 60 stp

19 Slagen =? Oude jaarsysteem voor alle vakken van dat jaar geslaagd of gedelibereerd een volgend (opleidings)-jaar of bissen BaMastructuur : opleidingsonderdeel 10/20 verworven (moet dat onderdeel volgend academiejaar niet meer hernemen) Meenemen niet-geslaagde opleidingsonderdelen vlgd jaar Schrappen opleidingsonderdelen van volgend jaar Geslaagd : voor aantal studiepunten van 0 stp tot 60 stp

20 Een voorbeeld 1 PBa Accountancy-fiscaliteit Stp Res/20 Algemeen boekhouden 8 5 Financieringstechnieken 5 14 BTW 5 6 Recht en ondernemen 5 10 Pc-toepassingen 5 15 Bedrijfseconomie 6 16 Bedrijfscommunicatie 5 12 Bedrijfsmanagement 4 10 Inleiding risk management 3 11 Le français des affaires 5 13 Business English 5 11 Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 12 Totaal 60 B.v. 1 opl.onderdeel erbij nemen in 2 bachelorjaar : mag met max van 66 stp. Voor het andere : een opl.onderdeel schrappen uit 2 bach.jaar en erdoor vervangen

21 BOEKH.-INFORM. 09 &10 % 6 SO % < % % Tot %-bereik Deeln in % Stptn 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % in HO ABa-Unif % ABa-Hs % % 6% PBa % % % % 94% H.OND % % % % 100% VERTEGENW : PBa : 94% - ABaHs : 6% SLAAG% : Te kleine referentiegroep om valide en betrouwbare conclusies te kunnen trekken

22 BoIn 09 & 10 + Σ ABA-Unif 0 0 ABA-Hs 0 1 Handelswetenschappen 0 1 PBA HAWET Bedrijfsman 4 7 HAWET Toegep. Informatica 1 1 INDWET Facilitair Managem 1 2 INDWET Graf & digit media 2 2 ONDERW Sec Ond - Algemeen 2 4 SOC.AGOG Orthopedagogie 0 1

23 INFORMATICABEHEER 09 & 10 % 6 SO % < % % Tot %-bereik Deeln in % Stptn 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % in HO ABa-Unif % ABa-Hs % PBa % % % % 100% H.OND % % % % 100% VERTEGENW : PBa : 100% SLAAG% : Tot slaag% 49% Bemerk de correlatie tss schooluitslagen en slaagpercentages

24 INFO.BEHEER 09 & 10 + Σ ABA-Unif 0 0 ABA-Hs 0 0 PBA HAWET Bedrijfsman 0 2 HAWET Informaticaman & MM. - LessiusMech 3 3 HAWET Toegepaste Informatica - Hs Gent 2 8 HAWET Toegepaste Informatica - Kdg 3 5 INDWET Elektronica-ICT 0 1 INDWET Graf & digit media 1 2 INDWET Multim. & comm.techn. - Hs WeVl 5 8 INDWET Multim. & comm.techn. - Kdg 1 4 INDWET Vastgoed 1 1 ONDERW Sec Ond - Algemeen 1 1 SOC.AG Sociaal werk 1 1 SOC.AG Toegepaste Psychologie 0 1

25 HANDEL 09 & 10 % 6 SO % < % % Tot %-bereik Deeln in % Stptn 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % in HO ABa-Unif 0 1 0% 0 4 0% % 7% ABa-Hs % % 1% PBa % % % % 91% H.OND % % % % 100% VERTEGENW : PBa : 91% - ABaHs : 1% - ABaUnif : 7% SLAAG% : Slaag% 44% - grote correlatie met Tot.% ABa-HS & Unif : zeer geringe slaagkans

26 Handel 09 & 10 + Σ ABA-Unif 0 5 Criminologie 0 1 Geschiedenis 0 1 Godsdienstwetenschappen 0 1 Rechten 0 2 ABA-Hs 0 1 Handelswetenschappen 0 1 PBA ARCHIT Interieurvormgeving 1 1 BIOTECH Agro- & Biotechn 1 2 GEZ.ZORG Verpleegkunde 1 1 HAWET Bedrijfsman HAWET Hotelmanagement 1 1 HAWET Journalistiek 0 1 HAWET Officemanagement 2 4 INDWET Chemie 0 1 INDWET Graf & digit media 0 1 INDWET Vastgoed 3 3 ONDERW Kleuteronderwijs 0 2 ONDERW Lager Onderwijs 4 4 ONDERW Sec Ond - Algemeen 1 6 ONDERW Sec Ond - Hand/Buro 2 3 SOC.AGOG Orthopedagogie 0 1 SOC.AGOG Sociaal werk 0 1

27 SECRETARIAAT-TALEN 09 & 10 % 6 SO % < % % Tot %-bereik Deeln in % Stptn 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % in HO ABa-Unif 0 1 0% % 7% ABa-Hs % 0 1 0% 0 3 0% 21% PBa 0 1 0% % % 71% H.OND 0 2 0% % 0 1 0% % 100% VERTEGENW : PBa : 71% - ABaHs : 21% SLAAG% : Slaag% 50% Te kleine referentiegroep om valide en betrouwbare conclusies te kunnen trekken

28 SecTa 09 & 10 + Σ ABA-Unif 0 1 Criminologie 0 1 ABA-Hs 0 3 Toegepaste Taalkunde 0 3 PBA 7 10 GEZ.ZORG Vroedkunde 0 1 HAWET Bedrijfsman 1 1 HAWET Journalistiek 0 1 HAWET Officemanagement 1 1 HAWET Toerisme & recreatieman. 1 1 ONDERW Kleuteronderwijs 0 1 ONDERW Sec Ond - Algemeen 3 3 SOC.AGOG Orthopedagogie 1 1

29 KANSEN OP TEWERKSTELLING Werkzoekende schoolverlaters (08 09) in Vlaanderen 25 Studie 2008/ VDAB

30 WERKLOOSHEID IN VLAANDEREN (08 09) naar studieniveau TOT 15% MASTER 07% PBA 07% ASO3 14% KSO3 19% TSO3 14% BSO3 16% 00% 05% 10% 15% 20% 25%

31 WERKLOOSHEID IN VLAANDEREN (08 09) Professionele Bachelor Medische Beeldvorm. 0,0 Optiek en optometrie 0,0 Orthopedie 0,0 Verpleegkunde 0,0 Vroedkunde 1,1 BOUW-bouw 1,7 Vastgoed 2,3 Voeding- & dieetkunde 2,8 Elektromechanica 2,9 Logopedie & audiologie 3,0 Ergotherapie 3,4 Luchtvaart 3,4 Lager Onderwijs 4,0 Toegep. Informatica 4,9 Architect-assistentie 5,0 Kleuteronderwijs 5,2 Biomedische Labotechn 5,2 Autotechniek 5,4 Orthopedagogie 6,1 Chemie 6,1 Bedrijfsmanagement 6,2 Office management 7,0 Multimedia & CommTechn 7,2 Agro - & biotechnologie 7,8 Informatieman & systemen 7,8 Secund. Onderwijs 8,5 Elektrotechniek 8,6 Sociaal werk 9,3 Elektronica-ICT 9,3 Toerisme 9,3 Hotelmanagement 9,9 Landschaps- & tuinarch 9,9 Grafische & digitale media 12,0 Toegep. Psychologie 12,4 Communicatiemanagem 14,0 Facilitair management 13,8 Journalistiek 15,6 Beeldende vormgeving 16,2 Interieurvormgeving 16,9 Audiovisuele technieken 23,0 Modetechnologie 23,3 Milieuzorg 25,0

32 Werkloosheids% PBa Hawet & Bedrijfskunde Toegep. Informatica 05% Bedrijfsmanagement 06% Office Management 07% Informatieman. & -syst 08% Toerisme 09% Hotelmanagement 10% Communicatieman 14% Journalistiek 16% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

33 WERKLOOSHEID IN VLAANDEREN (08 09) Master : Hogeschool Elektromechanica - optie elektrotechniek 1,3 Bestuurskunde 2,1 Bouwkunde - optie bouwkunde 2,4 Architect 3,3 Bouwkunde - optie landmeten 3,6 Elektronica - optie ICT 3,7 Kinesitherapie 4,3 Handelswetenschappen 4,7 Chemie - optie biochemie 12,5 Vertaalkunde - optie vertaler 12,8 Productontwikkeling 15,5 Beeldende kunst 23,4 Drama 25,0 Audiovisuele kunst 33,8

34 Pba ABa HS ABa Unif Ergotherapeut Kinesitherapie Kinesitherapie Verpleegkunde, ongeacht de specialiteit (vroedkunde inbegrepen) Farmaceutische wetenschappen Optiek optometrie Tandtechnieken Toegepaste architectuur Architectuur Burgerlijk Ir Architectuur Landmeter-topograaf Landmeetkunde Technisch onderwijs, ongeacht de specialiteit o.m. mechanica, elektromechanica, bouw, autotechnieken, climatisatie, koel- en verwarmingstechnieken, Industrieel ingenieur, ongeacht de specialiteit o.m. bouwkunde, elektriciteit, elektromechanica, Burgerlijk ingenieur, ongeacht de specialiteit o.m. bouwkunde, materiaalkunde, computerwetenschappen elektrotechniek, elektronica, chemie en elektronica, chemie, biochemie, topographie ) biochemie, Accountancy-fiscaliteit Accountancy-fiscaliteit Management assistent Informatica, ongeacht de specialiteit Leerkracht kleuter, lager, secundair Opvoeder KNELPUNTOPLEIDINGEN vlgs VDAB 2010 Informatica, ongeacht de specialiteit Informatica, ongeacht de specialiteit Specifieke lerarenopleidingen secundair onderwijs

35 LEERKREDIET

36 LEERKREDIET heel eenvoudig, iets té eenvoudig : Je bent slechts financierbaar in het hoger onderwijs als je voldoende studiefinancierings-punten hebt / over hebt

37 LEERKREDIET : wat? Als abituriënt krijg je 140 stp Bij inschrijving (i/h 1 jaar) gaan er 60 stp af Voor de vakken waarvoor je slaagt krijg je die stp terug De eerste 60 stp die je verwerft krijg je dubbel

38 LEERKREDIET wat? voorbeeld De perfecte PBa-student PBA PBA PBA LEER OPGEN. VERW. LEER KREDIET STP STP KREDIET (60 x 2) = = = 200

39 LEERKREDIET : voor volgende inschrijvingen Bij ontoereikend leerkrediet Instelling kan een hoger studiegeld vragen Maximum: verdubbeling van studiegeld Bij leerkrediet <=0 : instelling kan inschrijving weigeren

40 LEERKREDIET moraal van het verhaal Opeenvolgende mislukkingen kunnen een studieloopbaan in gevaar brengen In dit geval beter een zachtere start om nadien via schakelprogramma door te groeien naar een masteropleiding

41 LEERKREDIET nog dit Stoppen/veranderen van opleiding : student stopt/verandert voor 1 dec Student krijgt alle stfptn terug student stopt/verandert tss 1 dec en 15 mrt Student krijgt de helft vd ingezette stfptn terug student stopt/verandert na 15 mrt Ingezette stfptn worden niet terug toegevoegd aan het leerkrediet

42 Einde Wijzer geworden?

Wat na het secundair onderwijs? CLB (Anke Pauwels)

Wat na het secundair onderwijs? CLB (Anke Pauwels) Wat na het secundair onderwijs? CLB (Anke Pauwels) Maken van een studiekeuze Tewerkstelling Waar liggen je interesses? Welke mogelijkheden zijn er? 1. Secundair 7 e specialisatiejaren BSO Secundair na

Nadere informatie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg. Provinciale Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89 Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.be DEPARTEMENT ARCHITECTUUR en beeldende kunst

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen Departement Handels en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2012-2013 ICT (6stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

Dag van de Wiskunde 22/11/2008

Dag van de Wiskunde 22/11/2008 Dag van de Wiskunde Statistiek op KATHO Ann Vanmarcke Statistiek in Bedrijfsmanagement Overgang SO-HO Statistiek op KATHO Statistiek op KATHO 1 STUDIEGEBIED BIOTECHNIEK» Bachelor in de Agro- en Biotechnologie

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriã«le wetenschappe Bouwkunde 2009-2010 Statistiek (3stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management (6stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

Een goede opleiding werkt baanbrekend

Een goede opleiding werkt baanbrekend Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2007-2008 Persconferentie 19 mei 2009 Een goede opleiding werkt baanbrekend Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nadere informatie

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau

Fatima of Sil, een wereld van verschil. Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Fatima of Sil, een wereld van verschil Bijlage ArbeidsmarktTopic - juni 2004 Definities & resultaten per studieniveau Enkele definities: algemeen Voor studieniveaus t/m de 2e graad secundair onderwijs,

Nadere informatie

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL Centrum studie- en studentenbegeleiding Vrijheidslaan 17, 1081 Brussel T 02 412 42 11 F 02 412 42 00 info@kubrussel.ac.be http://www.kubrussel.ac.be Infotheek van de vrije

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool 3 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 3 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Bedrijfskunde Bachelor in de productontwikkeling Bachelor in de productontwikkeling 2005-2006 Inleiding Toegepast Onderzoek 2005-2006 Markt & kostprijsverificatie Industriële

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL 1 (3stp) Karel de Grote-Hogeschool

Status: goedgekeurd. HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL 1 (3stp) Karel de Grote-Hogeschool Departement en HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL Lerarenopleiding Lager onderwijs 2012-2013 Religie, zingeving en levensbeschouwing Katholieke

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool Bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2013-2014 Financieel Management FVE2 (4stp)

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool Bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2013-2014 Financieel Management FVE2 (4stp) Departement Handels en Bedrijfskunde Hogeschool van Amsterdam Financial Service Management Financial Service Management 2010-2011 Project Ondernemen (6stp) HUB-Brussel Bachelor in handels Handels 2012-2013

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool

Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool Departement en Bedrijfskunde bedrijfsmanagement Marketing 1993-1994 Boekhouden en practicum (0stp) Technologie Bachelor elektronica-ict 2009-2010 Lab routing 2 (2stp) 2009-2010 routing 2 (2stp) voor IT

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Communicatiemanagement 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 3 Universiteit Gent 5

Nadere informatie

KONINKLIJK ATHENEUM KEERBERGEN

KONINKLIJK ATHENEUM KEERBERGEN KONINKLIJK ATHENEUM KEERBERGEN INFORMATIE OVER STUDIEMOGELIJKHEDEN SCHOOLJAAR 2015 2016 VOORWOORD Geachte ouders, beste leerlingen Onze school biedt een ruime waaier van studierichtingen aan in het Algemeen

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

2014/2015. vrijstellingen communicatiemanagement

2014/2015. vrijstellingen communicatiemanagement vrijstellingen communicatiemanagement De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding CM. De benamingen van de

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT

VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent info@officemanagement.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical

Nadere informatie

1 Communicatiemanagement

1 Communicatiemanagement sonderdeel AP Hogeschool Journalistiek Filosofie & Recht Actualiteit in perspectief AP Hogeschool Journalistiek Journalistieke context Communicatie essentials AP Hogeschool Hotelmanagement Sales en marketing

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

Wat na campus Collegestraat?

Wat na campus Collegestraat? De informatie die u in dit bundeltje terugvindt, is een samenvatting van de gegevens die voor heel verzameld zijn in verband met het verder studeren én de gegevens die wij voor de leerlingen van het Sint-Jozefscollege

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant

Nadere informatie

GO! ATHENEUM KEERBERGEN

GO! ATHENEUM KEERBERGEN GO! ATHENEUM KEERBERGEN INFORMATIE OVER STUDIEMOGELIJKHEDEN SCHOOLJAAR 2017 2018 VOORWOORD Geachte ouders, beste leerlingen Gelegen op een groene campus (samen met onze basisschool en middenschool) aan

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 13 Arteveldehogeschool 2010-2011 Toegepaste communicatietechnologie (7stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management Arteveldehogeschool 2010-2011 English for Business (5stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN

FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN FORFAITAIRE EN OPLEIDINGSGEBONDEN KOSTEN Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende Kunst Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Afstandsleren Medical Management Assistant Afstandsleren

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Afstandsleren Medical Management Assistant Afstandsleren Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Management Assistant Afstandsleren Medical Management

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT: Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

vrijstellingen hotelmanagement 2014/2015

vrijstellingen hotelmanagement 2014/2015 vrijstellingen hotelmanagement sonderdeel Académie de Lille Artesis Hogeschool Artesis Hogeschool Diplôme du baccalauréat général Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Waarom kiezen voor EHSAL?

Waarom kiezen voor EHSAL? Waarom kiezen voor EHSAL? EHSAL biedt je een diploma van academisch niveau via een bedrijfsgerichte opleiding. Het onderwijs bij EHSAL is praktijkgericht: vanaf het begin toets je je kennis en inzichten

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Medical Management Assistant Event- en Projectmanagement

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Medical Management Assistant Event- en Projectmanagement Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Management Assistant Medical Management Assistant

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN Officemanagement

VERKORTE TRAJECTEN Officemanagement VERKORTE TRAJECTEN Officemanagement 0 Arteveldehogeschool Opleiding Officemanagement Campus Kantienberg Voetweg 000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be www.arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICEMANAGEMENT

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 7 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Economie (3stp) 09-10 Techniek van de binnen- en de buitenlandse handel (3stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit

Nadere informatie

SDV MARKETING Curriculum 2010-2011

SDV MARKETING Curriculum 2010-2011 Vooropleiding: Bedrijfsmanagement, Internationaal ondernemen Legende: EVK = vrijgesteld Onderwijsinstelling: Karel de Grote-hogeschool Totaal studieduurverkortingsprogramma: 64 blauw = keuzevak Deeltraject

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 6 2008-2009 Micro-economie voor ondernemers (7stp) 2008-2009 Filosofie (3stp) 2008-2009 Mens en organisatie (4stp) 2008-2009 Algemeen boekhouden (7stp) 2008-2009 Micro-economie voor ondernemers

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie