WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde)"

Transcriptie

1 WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde)

2 OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN NA 6 TSO EN 7 BSO DOMEIN NIVEAU HOGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS ONDERWIJS B A M A PBa (HOGESCHOOL) ABa HOGESCHOOL ABa UNIVERSITEIT VOORBEREIDEND JAAR SE-N-SE 4 GRAAD o.a. verpleegkunde KRIJGSMACHT POLITIE OFFICIER - ONDEROFFICIER INSPECTEUR VAN POLITIE BURGERLUCHTVAART LIJNPILOOT - OFFICIER TER LANGE BURGERZEEVAART OMVAART - OFFICIER WERKTUIGKUNDIGE SYNTRA - PATROONSOPLEIDING LEERCONCTRACT

3 DE BAMA-STRUCTUUR HOGESCHOOL UNIVERSITEIT arbeidsmarkt arbeidsmarkt Diploma : toegang tot arbeidsmarkt/ evtl schakelprogramma 7 master 6 master 5 master 5 master 4 master 4 master Diploma : toegang tot Diploma Diploma : toegang : toegang tot masteropleiding tot Diploma : toegang tot Diploma : toegang tot 3 professionele bachelor 3 academische bachelor 3 academische bachelor 2 professionele bachelor 2 academische bachelor 2 academische bachelor 1 professionele bachelor 1 academische bachelor 1 academische bachelor PROFESSIONELE BACHELOR O.a. lager onderwijs, verpleegkunde, logopedist, maatschappelijk assistent, marketing, dierenzorg, electronica, interieurvormgeving, dans, ACADEMISCHE BACHELOR + MASTER O.a. vertaler, tolk, industriëel Ir, nautische wetenschappen, handelswetenschappen, architect, conservatorium, academie, ACADEMISCHE BACHELOR + MASTER wiskunde, psychologie, geschiedenis, geneeskunde, dierenarts, rechten, politieke en sociale wetenschappen, wijsbegeerte, archeologie, japanologie

4 PROFIEL v/d VERDERSTUDERENDEN uit de HANDELSSCHOOL 09 & 10 Totaal aantal % vertegenw in HO PROFESSIONELE BACHELOR % Architectuur 1 1% Biotechniek 2 1% Gezondheidszorg 2 1% Handelswet & bedrijfskunde 68 47% Industr. Wet & technologie 25 17% Onderwijs 24 17% Sociaal-Agogisch werk 6 4% ACAD. BACHELOR ad HOGESCHOOL 5 3% ACAD. BACHELOR ad UNIVERSITEIT 12 8%

5 Prof. Bachelor HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Klemtoon Aanbod Economie, boekhouden, talen, recht, toegepaste informatica BEDRIJFSMANAGEMENT Accountancy-fiscaliteit Event- en vrijetijdsmanagement Financie- en verzekeringswezen Logistiek management Marketing Milieurmanagement Rechtspraktijk COMMUNICATIEMANAGEMENT Commerciële communicatie Public Relations HOTELMANAGEMENT JOURNALISTIEK NETWERKECONOMIE OFFICEMANAGEMENT Bedrijfsvertaler/Tolk Management assistant Medical management assistant TOEGEPASTE INFORMATICA INFORMATIEMANAGEMENT EN INFORMATIESYSTEMEN TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT

6 Prof. Bachelor INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Klemtoon Aanbod Toegepaste wetenschappen en wiskunde, grondstoffenleer, materialenleer, technologie AUDIOVISUELE TECHNIEKEN Assistentie Beeld-geluid-montage Film, tv en video Fotografie AUTOTECHNOLOGIE BOUW CHEMIE Chemie / Biochemie / Milieuzorg / Procestechnologie ELEKTROMECHANICA Automatisering / Electromechanica / Klimatisatie / Meet- en regeltechniek / Onderhoud ELEKTRONICA-ICT Domotica / Elektronica / Meet- en regeltechniek / Telecommunicatie ELEKTROTECHNIEK FACILITAIR MANAGEMENT GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA Commercieel beleid / Digitale vormgeving / Multimediaproductie / Productieleiding HOUTTECHNOLOGIE LOGISTIEK LUCHTVAART MILIEUZORG MODETECHNOLOGIE MULTIMEDIA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE TEXTIELTECHNOLOGIE VASTGOED Landmeten / Mak elaardij

7 Prof. Bachelor ONDERWIJS Klemtoon Aanbod Klemtoon Aanbod Pedagogie, psychologie, didactiek, vakkenopleiding KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VAKKEN gewicht 1 GEWICHT 2 : muzikale opvoeding - plastische opvoeding - lichamelijke opvoeding - handel-burotica - bioesthetiek-haartooi SOCIAAL-AGOGISCH WERK Mens- en maatschappijvakken, psychologie, recht, statistiek, ORTHOPEDAGOGIE SOCIAAL WERK Maatschappelijke advisering / Maatschappelijk werk / Personeelswerk / Sociaal-cultureel werk / Syndicaal werk en sociaal beleid TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Arbeids- en organisatiepsychologie / Klinische psychologie / Schoolpsychologie en psychopedagogie

8 Prof. Bachelor GEZONDHEIDSZORG Klemtoon Aanbod Toegepaste wetenschappen, medische wetenschappen(anatomie, fysiologie, pathologie), mens- en maatschappijvakken BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE ERGOTHERAPIE LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE Audiologie / logopedie MEDISCHE BEELDVORMING OPTIEK EN OPTOMETRIE ORTHOPEDIE Orthopedische technologie / schoentechnolgie voor sport en revalidatie PODOLOGIE VERPLEEGKUNDE Psychiatrische gezondheidszorg Geriatrische gezondheidszorg Kinderverpleegkunde Sociale verpleegkunde Ziekenhuisverpleegkunde VOEDINGS- EN DIEETKUNDE VROEDKUNDE Klinische vroedkunde / thuisvroedkunde / vroedkunde

9 Prof. Bachelor ARCHITECTUUR Klemtoon Aanbod BIOTECHNIEK Klemtoon Aanbod Tekenen, ontwerpen, vormstudie, toegepaste wetenschappen Architectuur-assistentie Interieurvormgeving Interieur- en bouwkunde / interieurvormgeving Landschaps- en tuinarchitectuur landschapsarchitectuur / tuinarchitectuur Toegepaste wetenschappen, land- en tuinbouw, bedrijfseconomie AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE Agro-industrie Biotechniek en milieubeheer / cel- en genbiotechnologie Dierenzorg Groen en landschapsmanagement Landbouw Tuinbouw Voedingstechnologie

10 Acad. Bachelor + Master (HogeSchool) HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Klemtoon Aanbod Klemtoon Aanbod Humane wetenschappen, (bedrijfs)economie, recht, wiskunde, statistiek, talen BESTUURSKUNDE EN PUBLIEK MANAGEMENT(4) HANDELSWETENSCHAPPEN(4) Accountancy Bedrijfseconomische informatica Financiën / fiscale wetenschappen Human resources Internationaal zakenwezen Marketing HANDELSINGENIEUR(5) INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN & TECHNOLOGIE Wetenschappen (fysica, chemie), wiskunde, toegepaste wetenschappen (elektriciteit, mechanica), labo, bedrijfseconomie ARBEIDSORGANISATIE & GEZONDHEID- MILIEU- EN PREVENTIEMANAGEMENT(4) INDUSTRIEEL INGENIEUR(4) BOUWKUNDE CHEMIE / BIOCHEMIE ELEKTROMECHANICA ELEKTRONICA - ICT ELEKTROTECHNIEK INFORMATICA KUNSTSTOFFENTECHNOLOGIE LANDMETEN NAUTISCHE WETENSCHAPPEN(4)

11 SCHAKELPROGRAMMA S Unif Pba StPtn Schakelprogr Master Instelling Bedrijfsman 60 Toegep. Economie Bedrijfsman 90 Economie Marketing 62 Communicatiewet Rechtspraktijk Rechten Rechtspraktijk 88 Rechten Toegepaste Informatica of 61 informatica Toegepaste Inform Electonica-ICT Informatica of 61 Toegepaste Inform Logopedie en Logopedie en 60 audiologie audiologie Office Man 58 Taal- & letterk Sec Ond (min 1 taal) 58 Taal- & letterk Bedrijfsman Comm.man Toerisme Journalistiek 60 Communicatiewet Comm.man. Journalistiek Sociaal Werk Comm.Wet Sociologie Sec Ond (min 1 taal) max 78 Taal- & letterk Sec Ond geschied max 81 Geschiedenis UGent KUL VUB UA

12 SCHAKELPROGRAMMA S HS Pba StPtn Schakelprogr Master Instelling Bedrijfsman 60 Handelswetensch Zakelijk vertalen en tolken 60 Sec. ond Frans/Engels 60 Vertalen/Tolken Managem. Assistent 72 Medisch Secretariaat 72 Zakelijk vertalen en 60 tolken Sec Ond Ne/Eng 60 Journalistiek 60 Managem. Assistent 72 Medisch Secretariaat 72 Zie LessiusHs 60 Vertalen/tolken Toegep. Informatica Multim & commtechn Journalistiek 60 Ind. Wet. Informatica Bedrijfsmanagement 60 Handelswetenschapp Rechtspraktijk 69 Bestuurskunde L E S S I U S H S G E N T

13 K R I J G S M A C H T OFFICIER E BEROEPSOFFICIER C KMS : KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL Polytechnische afdeling : burgerlijk ingenieur Afdeling alle wapens : C UNIVERSITEIT NAAR KEUZE : Geneeskunde, apotheker, dierenarts en tandarts C INDUSTRIËLE HOGESCHOOL Elektromechanica of elektronica C HOGERE ZEEVAARTSCHOOL Nautische wetenschappen :Antwerpen of Den Helder E OFFICIER-PILOOT IN HET HULPKADER Gevechtspiloot ; Dienstverbintenis : max 16 jr; E OFFICIER KORTE TERMIJN (2-7 jr) ONDEROFFICIER E BEROEPSONDEROFFICIER C VORMING NIVEAU 2 TECHNICUS B.v. communicatietechnologie, technicus rollend materieel, techn. electronica NIET-TECHNICUS B.v. meester kok, transmissie, duiker-ontmijner, gevechtsgenie, Luchtverkeersleider C VORMING NIVEAU 2+ ONDEROFFICIER VIA DE BIJZONDERE WERVING 2+ Wie : houders diploma professionele bachelor id verpleegkunde E KORTE-TERMIJNONDEROFFICIER Opleiding : 1 jaar - Duur Dienstverbintenis : 2 j. = evtl 5x1j VDKMS E VOORBEREIDEND JR op de KMS A PROGRAMMA PER WEEK : C 16 u wiskunde, 9 u Nederlands, 8 u Frans, 5 u fysieke vorming, 7 u verdeeld tss fysica, scheikunde, Engels, geschiedenis

14 KADER HULP KADER TOELATINGS- VOORWAARDEN GEEN DIPLOMAVEREISTE LOOPBAAN BIJ DE POLITIE SELECTIEPROEVEN OPLEIDING GRAAD TOELATINGSEXAMEN cognitieve vaardigheden persoonlijkheidsproef fysisch en medisch geschikt interview met selectiecommissie BASISOPLEIDING : 3 MAAND HULPAGENT BASIS KADER INTERNE BEVORDERING * 2 jr hulpagent * slagen in overgangsproef EXTERNE BEVORDERING * getuigschrift ASO, TSO, KSO, BSO TOELATINGSEXAMEN cognitieve vaardigheden persoonlijkheidsproef fysisch en medisch geschikt interview met selectiecommissie * OPLEIDING ± 1 JR * SCHOOLS GEDEELTE IE POLITIESCHOOL * STAGES IE POLITIEKORPS * LOKALE OF FEDERALE INSPECTEUR VAN POLITIE MIDDEN KADER INTERNE BEVORDERING * inspecteur * pos. pers. evaluatie EXTERNE BEVORDERING * bachelordiploma * spec. open betrekk VERGELIJKEND EXAMEN cognitieve vaardigheden persoonlijkheidsproef fysisch en medisch geschikt interview met selectiecommissie * OPLEIDING IN POLITIESCHOOL * LOKALE OF FEDERALE HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE OFFICIERS- KADER INTERNE BEVORDERING * hoofdinspecteur * 6 jr anciënniteit * slagen in overgangsproef EXTERNE BEVORDERING * masterdiploma VERGELIJKEND EXAMEN cognitieve vaardigheden persoonlijkheidsproef fysisch en medisch geschikt interview met selectiecommissie * VOORBEREID. CYCLUS vr niet-politie * BASISOPLEIDING 1 JR Fed. School vr officieren (Brussel) * LOKALE OF FEDERALE ASPIRANT- COMMISSARIS student-officier COMMISSARIS na basisopleiding HOOFDCOMMISSARIS min 9 jr anciënniteit

15 BURGERLUCHTVAART GEÏNTEGREERDE OPLEIDING : = korte opleiding van 0 tot lijnpiloot = ATPL meestal dag- soms avondopleiding duur dagopleiding ± 18 mnd dr FTO's (nat. Luchtvaartm'ij : SFA,KLM,...) Kostprijs : ± google : piloot worden OPLEIDING OP EIGEN RITME : = tragere opleiding Modulair PPL-vergunning (Privaat Piloot) kan start zijn Hierin past opleiding van KHBO : PBa luchtvaart de volledige ATPL-theorieopleiding beperkt aantal uren begeleide vliegpraktijk 3 jaar : In 4 sem keuze tss luchtvaarttechnologie of aspirant-lijnpiloot. Theorie ATPL in 4, 5 en 6 sem Vóór aanvang v/h 6 sem 16 uren vliegen met een FTO-instructeur

16 Doel : Se-n-Se - TSO Finaliteit Tussenstap naar Hoger onderwijs Richtingen : Administratie Vrije Beroepen KMO-administratie Medico-Sociale Administratie KMO-ondernemerschap Verkoop en distributie Commerciëel webverkeer Immobiliënbeheer Internationaal transport & Goederenverzending

17 SLAGEN & NIET-SLAGEN VANUIT ONZE HANDELSSCHOOL GEGEVENS : 2009 & 2010

18 Vooraf : 1 PBa Accountancy-fiscaliteit Stp Algemeen boekhouden 8 Financieringstechnieken 5 BTW 5 Recht en ondernemen 5 Pc-toepassingen 5 Bedrijfseconomie 6 Bedrijfscommunicatie 5 Bedrijfsmanagement 4 Inleiding risk management 3 Le français des affaires 5 Business English 5 Religi, zingeving en levensbeschouwing 3 Totaal 60 Vak Opleidingsonderdeel Gewicht ve opleidingsonderdeel Aantal studieptn Voltijds studiejaar 60 stp

19 Slagen =? Oude jaarsysteem voor alle vakken van dat jaar geslaagd of gedelibereerd een volgend (opleidings)-jaar of bissen BaMastructuur : opleidingsonderdeel 10/20 verworven (moet dat onderdeel volgend academiejaar niet meer hernemen) Meenemen niet-geslaagde opleidingsonderdelen vlgd jaar Schrappen opleidingsonderdelen van volgend jaar Geslaagd : voor aantal studiepunten van 0 stp tot 60 stp

20 Een voorbeeld 1 PBa Accountancy-fiscaliteit Stp Res/20 Algemeen boekhouden 8 5 Financieringstechnieken 5 14 BTW 5 6 Recht en ondernemen 5 10 Pc-toepassingen 5 15 Bedrijfseconomie 6 16 Bedrijfscommunicatie 5 12 Bedrijfsmanagement 4 10 Inleiding risk management 3 11 Le français des affaires 5 13 Business English 5 11 Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 12 Totaal 60 B.v. 1 opl.onderdeel erbij nemen in 2 bachelorjaar : mag met max van 66 stp. Voor het andere : een opl.onderdeel schrappen uit 2 bach.jaar en erdoor vervangen

21 BOEKH.-INFORM. 09 &10 % 6 SO % < % % Tot %-bereik Deeln in % Stptn 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % in HO ABa-Unif % ABa-Hs % % 6% PBa % % % % 94% H.OND % % % % 100% VERTEGENW : PBa : 94% - ABaHs : 6% SLAAG% : Te kleine referentiegroep om valide en betrouwbare conclusies te kunnen trekken

22 BoIn 09 & 10 + Σ ABA-Unif 0 0 ABA-Hs 0 1 Handelswetenschappen 0 1 PBA HAWET Bedrijfsman 4 7 HAWET Toegep. Informatica 1 1 INDWET Facilitair Managem 1 2 INDWET Graf & digit media 2 2 ONDERW Sec Ond - Algemeen 2 4 SOC.AGOG Orthopedagogie 0 1

23 INFORMATICABEHEER 09 & 10 % 6 SO % < % % Tot %-bereik Deeln in % Stptn 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % in HO ABa-Unif % ABa-Hs % PBa % % % % 100% H.OND % % % % 100% VERTEGENW : PBa : 100% SLAAG% : Tot slaag% 49% Bemerk de correlatie tss schooluitslagen en slaagpercentages

24 INFO.BEHEER 09 & 10 + Σ ABA-Unif 0 0 ABA-Hs 0 0 PBA HAWET Bedrijfsman 0 2 HAWET Informaticaman & MM. - LessiusMech 3 3 HAWET Toegepaste Informatica - Hs Gent 2 8 HAWET Toegepaste Informatica - Kdg 3 5 INDWET Elektronica-ICT 0 1 INDWET Graf & digit media 1 2 INDWET Multim. & comm.techn. - Hs WeVl 5 8 INDWET Multim. & comm.techn. - Kdg 1 4 INDWET Vastgoed 1 1 ONDERW Sec Ond - Algemeen 1 1 SOC.AG Sociaal werk 1 1 SOC.AG Toegepaste Psychologie 0 1

25 HANDEL 09 & 10 % 6 SO % < % % Tot %-bereik Deeln in % Stptn 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % in HO ABa-Unif 0 1 0% 0 4 0% % 7% ABa-Hs % % 1% PBa % % % % 91% H.OND % % % % 100% VERTEGENW : PBa : 91% - ABaHs : 1% - ABaUnif : 7% SLAAG% : Slaag% 44% - grote correlatie met Tot.% ABa-HS & Unif : zeer geringe slaagkans

26 Handel 09 & 10 + Σ ABA-Unif 0 5 Criminologie 0 1 Geschiedenis 0 1 Godsdienstwetenschappen 0 1 Rechten 0 2 ABA-Hs 0 1 Handelswetenschappen 0 1 PBA ARCHIT Interieurvormgeving 1 1 BIOTECH Agro- & Biotechn 1 2 GEZ.ZORG Verpleegkunde 1 1 HAWET Bedrijfsman HAWET Hotelmanagement 1 1 HAWET Journalistiek 0 1 HAWET Officemanagement 2 4 INDWET Chemie 0 1 INDWET Graf & digit media 0 1 INDWET Vastgoed 3 3 ONDERW Kleuteronderwijs 0 2 ONDERW Lager Onderwijs 4 4 ONDERW Sec Ond - Algemeen 1 6 ONDERW Sec Ond - Hand/Buro 2 3 SOC.AGOG Orthopedagogie 0 1 SOC.AGOG Sociaal werk 0 1

27 SECRETARIAAT-TALEN 09 & 10 % 6 SO % < % % Tot %-bereik Deeln in % Stptn 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % 50 Tot % in HO ABa-Unif 0 1 0% % 7% ABa-Hs % 0 1 0% 0 3 0% 21% PBa 0 1 0% % % 71% H.OND 0 2 0% % 0 1 0% % 100% VERTEGENW : PBa : 71% - ABaHs : 21% SLAAG% : Slaag% 50% Te kleine referentiegroep om valide en betrouwbare conclusies te kunnen trekken

28 SecTa 09 & 10 + Σ ABA-Unif 0 1 Criminologie 0 1 ABA-Hs 0 3 Toegepaste Taalkunde 0 3 PBA 7 10 GEZ.ZORG Vroedkunde 0 1 HAWET Bedrijfsman 1 1 HAWET Journalistiek 0 1 HAWET Officemanagement 1 1 HAWET Toerisme & recreatieman. 1 1 ONDERW Kleuteronderwijs 0 1 ONDERW Sec Ond - Algemeen 3 3 SOC.AGOG Orthopedagogie 1 1

29 KANSEN OP TEWERKSTELLING Werkzoekende schoolverlaters (08 09) in Vlaanderen 25 Studie 2008/ VDAB

30 WERKLOOSHEID IN VLAANDEREN (08 09) naar studieniveau TOT 15% MASTER 07% PBA 07% ASO3 14% KSO3 19% TSO3 14% BSO3 16% 00% 05% 10% 15% 20% 25%

31 WERKLOOSHEID IN VLAANDEREN (08 09) Professionele Bachelor Medische Beeldvorm. 0,0 Optiek en optometrie 0,0 Orthopedie 0,0 Verpleegkunde 0,0 Vroedkunde 1,1 BOUW-bouw 1,7 Vastgoed 2,3 Voeding- & dieetkunde 2,8 Elektromechanica 2,9 Logopedie & audiologie 3,0 Ergotherapie 3,4 Luchtvaart 3,4 Lager Onderwijs 4,0 Toegep. Informatica 4,9 Architect-assistentie 5,0 Kleuteronderwijs 5,2 Biomedische Labotechn 5,2 Autotechniek 5,4 Orthopedagogie 6,1 Chemie 6,1 Bedrijfsmanagement 6,2 Office management 7,0 Multimedia & CommTechn 7,2 Agro - & biotechnologie 7,8 Informatieman & systemen 7,8 Secund. Onderwijs 8,5 Elektrotechniek 8,6 Sociaal werk 9,3 Elektronica-ICT 9,3 Toerisme 9,3 Hotelmanagement 9,9 Landschaps- & tuinarch 9,9 Grafische & digitale media 12,0 Toegep. Psychologie 12,4 Communicatiemanagem 14,0 Facilitair management 13,8 Journalistiek 15,6 Beeldende vormgeving 16,2 Interieurvormgeving 16,9 Audiovisuele technieken 23,0 Modetechnologie 23,3 Milieuzorg 25,0

32 Werkloosheids% PBa Hawet & Bedrijfskunde Toegep. Informatica 05% Bedrijfsmanagement 06% Office Management 07% Informatieman. & -syst 08% Toerisme 09% Hotelmanagement 10% Communicatieman 14% Journalistiek 16% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

33 WERKLOOSHEID IN VLAANDEREN (08 09) Master : Hogeschool Elektromechanica - optie elektrotechniek 1,3 Bestuurskunde 2,1 Bouwkunde - optie bouwkunde 2,4 Architect 3,3 Bouwkunde - optie landmeten 3,6 Elektronica - optie ICT 3,7 Kinesitherapie 4,3 Handelswetenschappen 4,7 Chemie - optie biochemie 12,5 Vertaalkunde - optie vertaler 12,8 Productontwikkeling 15,5 Beeldende kunst 23,4 Drama 25,0 Audiovisuele kunst 33,8

34 Pba ABa HS ABa Unif Ergotherapeut Kinesitherapie Kinesitherapie Verpleegkunde, ongeacht de specialiteit (vroedkunde inbegrepen) Farmaceutische wetenschappen Optiek optometrie Tandtechnieken Toegepaste architectuur Architectuur Burgerlijk Ir Architectuur Landmeter-topograaf Landmeetkunde Technisch onderwijs, ongeacht de specialiteit o.m. mechanica, elektromechanica, bouw, autotechnieken, climatisatie, koel- en verwarmingstechnieken, Industrieel ingenieur, ongeacht de specialiteit o.m. bouwkunde, elektriciteit, elektromechanica, Burgerlijk ingenieur, ongeacht de specialiteit o.m. bouwkunde, materiaalkunde, computerwetenschappen elektrotechniek, elektronica, chemie en elektronica, chemie, biochemie, topographie ) biochemie, Accountancy-fiscaliteit Accountancy-fiscaliteit Management assistent Informatica, ongeacht de specialiteit Leerkracht kleuter, lager, secundair Opvoeder KNELPUNTOPLEIDINGEN vlgs VDAB 2010 Informatica, ongeacht de specialiteit Informatica, ongeacht de specialiteit Specifieke lerarenopleidingen secundair onderwijs

35 LEERKREDIET

36 LEERKREDIET heel eenvoudig, iets té eenvoudig : Je bent slechts financierbaar in het hoger onderwijs als je voldoende studiefinancierings-punten hebt / over hebt

37 LEERKREDIET : wat? Als abituriënt krijg je 140 stp Bij inschrijving (i/h 1 jaar) gaan er 60 stp af Voor de vakken waarvoor je slaagt krijg je die stp terug De eerste 60 stp die je verwerft krijg je dubbel

38 LEERKREDIET wat? voorbeeld De perfecte PBa-student PBA PBA PBA LEER OPGEN. VERW. LEER KREDIET STP STP KREDIET (60 x 2) = = = 200

39 LEERKREDIET : voor volgende inschrijvingen Bij ontoereikend leerkrediet Instelling kan een hoger studiegeld vragen Maximum: verdubbeling van studiegeld Bij leerkrediet <=0 : instelling kan inschrijving weigeren

40 LEERKREDIET moraal van het verhaal Opeenvolgende mislukkingen kunnen een studieloopbaan in gevaar brengen In dit geval beter een zachtere start om nadien via schakelprogramma door te groeien naar een masteropleiding

41 LEERKREDIET nog dit Stoppen/veranderen van opleiding : student stopt/verandert voor 1 dec Student krijgt alle stfptn terug student stopt/verandert tss 1 dec en 15 mrt Student krijgt de helft vd ingezette stfptn terug student stopt/verandert na 15 mrt Ingezette stfptn worden niet terug toegevoegd aan het leerkrediet

42 Einde Wijzer geworden?

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten 12 jaar? Welkom! Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten Een school is in de eerste plaats een LEERomgeving. Je kan er niet omheen. Lessen volgen, toetsen en examens

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2014 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 01-12-14

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2014 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 01-12-14 Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2014 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 01-12-14 1. Inleiding Op het einde van het secundair onderwijs maken jongeren een studiekeuze die

Nadere informatie

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) 1. Inleiding. 2. Onderzoeksmethode en -groep

Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) 1. Inleiding. 2. Onderzoeksmethode en -groep Opleiding, job en salaris Een synthese van de Salarisenquête 2012 (Vacature & KU Leuven) Marc Vanderlocht 05-12-12 1. Inleiding Op het einde van het secundair onderwijs maken jongeren een studiekeuze die

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure 2014-2015 Word de beste versie van jezelf Infobrochure 2014-2015 PROFICIAT. Dat je deze brochure leest, vertelt veel over jou. Het betekent dat je verder wilt studeren. Dat je nadenkt over je toekomst. Maar ook

Nadere informatie

PERSONENZORG HANDEL MODE. kinderzorg. Het IdP stelt zich voor. Contact. creatie en mode MODE - VERKOOP moderealisatie. kantooradministratie en

PERSONENZORG HANDEL MODE. kinderzorg. Het IdP stelt zich voor. Contact. creatie en mode MODE - VERKOOP moderealisatie. kantooradministratie en PERSONENZORG Artex KANTOOR HANDEL MODE boekhouden - informatica kantooradministratie en gegevensbeheer creatie en mode MODE - VERKOOP moderealisatie verzorging - voeding ORGANISATIEHULP sociale en technische

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie

PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be

PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-BUSINESS Marketing Infodagen Zondag 16 maart 2014 van 10-14 uur, alle campussen zijn geopend Zaterdag 26 april

Nadere informatie

rechtspraktijk Infodagen openlesdagen Woensdag 14 mei 2014 PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.

rechtspraktijk Infodagen openlesdagen Woensdag 14 mei 2014 PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl. PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-business rechtspraktijk Infodagen Zondag 16 maart 2014 van 10-14 uur, alle campussen zijn geopend Zaterdag

Nadere informatie

Specialisatie en professionalisering

Specialisatie en professionalisering Specialisatie en professionalisering bachelortrajecten banaba s postgraduaten permanente vorming expertise More Business Class Management & Talen Business Intelligence Toerisme 2014-2015 expect more Welkom

Nadere informatie

Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. 23 april 2015

Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. 23 april 2015 Conclusies screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inleiding Voor elk studiegebied in het voltijds secundair onderwijs maakten we een uitgebreide analyse van

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant

Nadere informatie

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s In de lijst als bijlage zijn alle wijzigingen voor de aanvullende opleidingen en de specialisatieopleidingen opgenomen die vanaf april 2002 tot en met 10 maart 2003 door de Academische raad werden goedgekeurd.

Nadere informatie

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (tso)

STUDIEGEBIED HANDEL (tso) STUDIEGEBIED HANDEL (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie