DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT:"

Transcriptie

1 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.102, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2015 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs; Na beraadslaging, BESLUIT: Artikel 1. Overeenkomstig artikel II.102 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 wordt in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, de lijst vastgesteld van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling aangeboden worden in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid zoals vastgelegd in artikelen II.78 tot en met II.100. De lijst bevat per instelling en per studiegebied, deel van een studiegebied of cluster van studiegebieden, de volgende gegevens: 1 graad en kwalificatie van de betrokken opleiding; 2 afstudeerrichtingen binnen de betrokken opleidingen; 3 vestiging waar de betrokken opleiding of afstudeerrichting aangeboden wordt. Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2015 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen wordt opgeheven. Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar pagina 1 van 2

2 Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 4 september 2015 De minister-president van de Vlaamse Regering, Geert BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, Hilde CREVITS pagina 2 van 2

3 Bijlage: Lijst als vermeld in artikel 1 In de bijlage worden de volgende afkortingen gebruikt: Adm. arr.: administratief arrondissement Gerecht. arr.: gerechtelijk arrondissement Artesis Plantijn Hogeschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst mode theaterkostuum vrije kunsten Master in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst mode theaterkostuum vrije kunsten Gezondheidszorg Master of Visual Arts Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Costume Design Fashion Fine Arts Graphic Design Jewellery Design & Gold and Silversmithing Photography farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie pagina 1 van 88

4 Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Bachelor in de oncologie Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de journalistiek Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het communicatiemanagement Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in het office management Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de chemie Bachelor in de elektromechanica accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen logistiek management marketing rechtspraktijk commerciële communicatie public relations en voorlichting management assistant medical management assistant biochemie chemie procestechnologie automatisering klimatisering onderhoudstechnologie procesautomatisering pagina 2 van 88

5 Bachelor in de elektronica-ict Bachelor in de grafische en digitale media Bachelor in de integrale veiligheid Bachelor in het energiemanagement Bachelor in het vastgoed Muziek en podiumkunsten Bachelor in de dans Bachelor in de muziek Bachelor in het drama Master in de muziek Master in het drama Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie technisch commercieel adviseur crossmedia-ontwerp grafimediatechnologie landmeten makelaardij instrument/zang jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur acteren kleinkunst woordkunst compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziekpedagogie acteren kleinkunst woordkunst pagina 3 van 88

6 Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk personeelswerk sociaal-cultureel werk Bachelor in de autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief Arteveldehogeschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Gezondheidszorg Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de logopedie en de audiologie audiologie logopedie Bachelor in de podologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de mondzorg Bachelor in de creatieve therapie Bachelor in de oncologie Gezondheidszorg; Sociaal-agogisch werk; Onderwijs Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de journalistiek Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen KMO-management logistiek management marketing rechtspraktijk Bachelor of International Business Management Bachelor in het communicatiemanagement commerciële communicatie pagina 4 van 88

7 Bachelor in het office management Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de grafische en digitale media Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling public relations en voorlichting event- en projectmanagement management assistant medical management assistant crossmedia-ontwerp grafimediabeleid grafimediatechnologie multimediaproductie Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk Erasmushogeschool Brussel Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Architectuur Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de audiovisuele kunsten beeld geluid montage production management podiumtechnieken Bachelor in de audiovisuele kunsten pagina 5 van 88

8 Gezondheidszorg Master in de audiovisuele kunsten Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de oncologie Bachelor in de pediatrie en neonatologie Bachelor in het zorgmanagement Gezondheidszorg; Sociaal-agogisch werk; Onderwijs Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de journalistiek Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het communicatiemanagement Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in het office management Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Bachelor in Idea & Innovation Management animatiefilm documentaire film radio schrijven televisie animatiefilm documentaire film radio schrijven televisie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie pagina 6 van 88

9 Industriële wetenschappen en Bachelor in de multimedia en de technologie communicatietechnologie Muziek en podiumkunsten Bachelor in musical Bachelor in de muziek compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur Bachelor in het drama acteren regie/schrijven Master in de muziek compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur Master in het drama acteren regie/schrijven Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering sociaal-cultureel werk Hogere Zeevaartschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Nautische wetenschappen Bachelor in de scheepswerktuigkunde Bachelor in de nautische wetenschappen Master in de nautische wetenschappen pagina 7 van 88

10 Hogeschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Architectuur Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Bachelor in de landschapsontwikkeling Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de audiovisuele kunsten animatiefilm film Bachelor in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp mode autonome vormgeving textielontwerp vrije kunsten Master in de audiovisuele kunsten animatiefilm film Master in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp mode autonome vormgeving textielontwerp vrije kunsten Master of Audiovisual Arts Animation Film Film Master of Fine Arts Fashion Fine Arts Graphic Design Multimedia Design Photography pagina 8 van 88

11 Biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de logopedie en de audiologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Bachelor in het zorgmanagement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de toegepaste informatica Aalst Bachelor in het bedrijfsmanagement Aalst Textiles Design dierenzorg groenmanagement landbouw voedingsmiddelentechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie audiologie logopedie accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen KMO-management marketing accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen KMO-management logistiek management marketing pagina 9 van 88

12 Bachelor in het office management Bachelor in het retailmanagement Bachelor in de toegepaste fiscaliteit Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de chemie Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de modetechnologie Bachelor in de textieltechnologie Bachelor in het vastgoed Aalst Muziek en podiumkunsten Bachelor in de muziek Bachelor in het drama Master in de muziek milieumanagement rechtspraktijk management assistant bedrijfsvertaler-tolk management assistant medical management assistant biochemie chemie milieuzorg automatisering elektromechanica klimatisering landmeten makelaardij instrumentenbouw muziektheorie/schriftuur scheppende muziek uitvoerende muziek instrumentenbouw pagina 10 van 88

13 Master in het drama Master of Music muziektheorie/schriftuur scheppende muziek uitvoerende muziek Composing Music Performing Music Master in de hedendaagse muziek Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Hogeschool PXL Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de audiovisuele kunsten Hasselt animatiefilm communicatie en multimedia design televisie-film Bachelor in de beeldende kunsten Hasselt fotografie grafisch ontwerp vrije kunsten Bachelor in het productdesign Hasselt Master in de audiovisuele kunsten Hasselt animatiefilm communicatie en multimedia design televisie-film Master in de beeldende kunsten Hasselt fotografie pagina 11 van 88

14 Master in het productdesign Hasselt Biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie Hasselt Gezondheidszorg Bachelor in de ergotherapie Hasselt Bachelor in de verpleegkunde Hasselt Bachelor in de vroedkunde Hasselt Bachelor in de creatieve therapie Hasselt Bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg Bachelor in het zorgmanagement Hasselt Hasselt Hasselt Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de journalistiek Hasselt Bachelor in de toegepaste informatica Hasselt Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het communicatiemanagement Bachelor in het office management Hasselt Hasselt Hasselt grafisch ontwerp vrije kunsten biotechnologie groenmanagement applicatie-ontwikkeling software-management systemen en netwerkbeheer accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing rechtspraktijk commerciële communicatie public relations en voorlichting bedrijfsvertaler-tolk management assistant pagina 12 van 88

15 Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Hasselt Bachelor in de taxes and management accounting Hasselt Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de bouw Hasselt Bachelor in de elektromechanica Hasselt Bachelor in de elektronica-ict Hasselt Muziek en podiumkunsten Bachelor in de pop- en rockmuziek Hasselt Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Hasselt Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Hasselt Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Hasselt Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk Hasselt medical management assistant klimatisering onderhoudstechnologie muziekmanagement muziektechniek muzikant maatschappelijk werk personeelswerk Hogeschool West-Vlaanderen Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Architectuur Bachelor in de toegepaste architectuur Brugge Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Brugge Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de toegepaste gezondheidswetenschappen Brugge Oostende farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie pagina 13 van 88

16 Bachelor in de bio-informatica Brugge Gezondheidszorg; Onderwijs Bachelor in sport en bewegen Brugge Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de journalistiek Bachelor in de netwerkeconomie Brugge Bachelor in de toegepaste informatica Brugge Bachelor in het bedrijfsmanagement Brugge Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het communicatiemanagement Bachelor in het office management Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie Brugge accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing commerciële communicatie public relations en voorlichting management assistant medical management assistant bedrijfsvertaler-tolk management assistant medical management assistant digital arts and entertainment multimedia en communicatietechnologie Bachelor in het industrieel productontwerpen Bachelor in het energiemanagement Bachelor in de digital arts en entertainment Bachelor of Digital Arts and Entertainment Bachelor of Multimedia and Communication Technology Digital Arts and Entertainment Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Brugge pagina 14 van 88

17 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Brugge Sociaal-agogisch werk Bachelor in de toegepaste psychologie Brugge Bachelor in het sociaal werk Brugge maatschappelijk werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering sociaal-cultureel werk Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende kunsten grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst vrije kunsten Master in de beeldende kunsten grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst vrije kunsten Master in het beeldend onderzoek Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de geriatrie Bachelor in de oncologie Gezondheidszorg; Sociaal-agogisch werk; Onderwijs Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de toegepaste informatica farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie applicatie-ontwikkeling pagina 15 van 88

18 Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor of Business Management Bachelor in het office management Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de audiovisuele technieken: fotografie Bachelor in de autotechnologie Bachelor in de chemie Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie software-management systeem- en netwerkbeheer accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen KMO-management logistiek management marketing rechtspraktijk event- en projectmanagement management assistant auto-elektronica bedrijfsvoertuigen mototechnologie personenwagens biochemie chemie procestechnieken pagina 16 van 88

19 orthopedagogie toegepaste jeugdcriminologie Bachelor in het sociaal werk kunst- en cultuurbemiddeling maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Katholieke Hogeschool Vives Noord Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Brugge medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Brugge Bachelor in de logopedie en de audiologie Brugge audiologie logopedie Bachelor in de verpleegkunde Brugge Bachelor in de voedings- en dieetkunde Brugge Bachelor in de vroedkunde Brugge Bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Brugge Bachelor in de operatieverpleegkunde Brugge Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in het bedrijfsmanagement Brugge Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in het office management Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Brugge Brugge Brugge accountancy-fiscaliteit rechtspraktijk sport- en cultuurmanagement bedrijfsvertaler-tolk management assistant pagina 17 van 88

20 Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de bouw Oostende Bachelor in de elektromechanica Oostende Bachelor in de elektronica-ict Bachelor in de luchtvaart Oostende Oostende Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Brugge automatisering elektromechanica elektronica ICT aspirant-lijnpiloot luchtvaarttechnologie Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Brugge Katholieke Hogeschool Vives Zuid Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie Roeselare agro-industrie biotechnologie dierenzorg groenmanagement landbouw tuinbouw voedingsmiddelentechnologie Gezondheidszorg Bachelor in de verpleegkunde Roeselare Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Bachelor in het zorgmanagement Gezondheidszorg, Industriële wetenschappen en technologie Bachelr in de zorgtechnologie pagina 18 van 88

21 Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het office management Bachelor in de wellbeing- en vitaliteitsmanagement Bachelor in het international management Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de autotechnologie Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de elektronica-ict Bachelor in de energietechnologie Bachelor in de ontwerp- en productietechnologie Bachelor in de ecotechnologie Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Tielt Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Tielt applicatie-ontwikkeling software-management accountancy-fiscaliteit eventmanagement financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing management assistant wellness en spamanagement care en vitaliteitsmanagement coaching en wellbeingmanagement automatisering elektromechanica industrial management klimatisering elektronica ICT kunststofverwerking ontwerp- en productietechnologie pagina 19 van 88

22 Torhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Torhout Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Tielt Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling Torhout Sociaal-agogisch werk Bachelor in de maatschappelijke veiligheid Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in de toegepaste psychologie Bachelor in het sociaal werk arbeids- en organisatiepsychologie klinische psychologie schoolpsychologie en pedagogische psychologie maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Katholieke Universiteit Leuven Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Archeologie en kunstwetenschappen Bachelor in de archeologie Bachelor in de kunstwetenschappen Bachelor in de musicologie Master in de archeologie Master in de kunstwetenschappen Master in de musicologie Master of Archaeology Archeologie en kunstwetenschappen; Taal- en letterkunde Master in de culturele studies Master of Cultural Studies Architectuur Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur Master in de architectuur pagina 20 van 88

23 Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Bewegings- en revalidatiewetenschappen Master in de interieurarchitectuur Master of Architecture Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity International Master of Adapted Physical Activity Master in de ergotherapeutische wetenschap Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Brugge aangepaste bewegingsactiviteiten bewegingsonderwijs Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie fysieke activiteit, fitheid en gezondheid Research in Biomedical Kinesiology sportmanagement sporttraining en coaching revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen pagina 21 van 88

24 revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in de geestelijke gezondheidszorg lerarenopleiding Rehabilitation Sciences and Physiotherapy for Internal Disorders Rehabilitation Sciences and Physiotherapy for Musculoskeletal Disorders Bewegings- en revalidatiewetenschappen; Geneeskunde Master in de sportgeneeskunde Biomedische wetenschappen Bachelor in de biomedische wetenschappen Master in de biomedische wetenschappen Rehabilitation Sciences and Physiotherapy for Neurological Disorders Rehabilitation Sciences and Physiotherapy in Children Rehabilitation Sciences and Physiotherapy in Mental Health Care biomedisch basis- en translationeel onderzoek management en communicatie in de biomedische wetenschappen pagina 22 van 88

25 toegepaste biomedische wetenschappen Master of Biomedical Sciences Biotechniek Bachelor in de biowetenschappen Geel Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Geel Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie Economische en toegepaste economische wetenschappen Bachelor in de economische wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Master in de accountancy en het revisoraat Master in de beleidseconomie Master in de economische wetenschappen Master in de toegepaste economische wetenschappen Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Master in de verzekeringen Master in het informatiemanagement Geel animal life natuur en milieu plantaardige en dierlijke productie tuinbouwkunde voedingsmiddelentechnologie pagina 23 van 88

26 Economische en toegepaste economische wetenschappen; Geneeskunde; Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen; Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen Master in het management Master of Business Economics Master of Economics Master of Information Management Master of Advanced Business Studies Master of Advanced Studies in Economics Master of Financial Economics Master of Space Studies Economische en toegepaste economische wetenschappen; Wetenschappen Master in het toerisme Master of Financial and Actuarial Engineering Farmaceutische wetenschappen Bachelor in de farmaceutische wetenschappen Master in de farmaceutische zorg Master in de geneesmiddelenontwikkeling Master in de industriële farmacie Master in de klinische biologie Master in de ziekenhuisfarmacie Geneeskunde Bachelor in de geneeskunde Master in de geneeskunde apotheek apotheek industrie huisartsgeneeskunde maatschappelijke gezondheidszorg prespecialisatie wetenschappelijk onderzoek pagina 24 van 88

27 Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in de arbeidsgeneeskunde Master in de huisartsgeneeskunde Master in de jeugdgezondheidszorg Master in de specialistische geneeskunde verpleegkunde vroedkunde anesthesie-reanimatie cardiologie dermatologie en venereologie fysische geneeskunde en revalidatie gastro-enterologie gerechtelijke geneeskunde geriatrie gynaecologie en verloskunde heelkunde inwendige geneeskunde klinische biologie medische oncologie neurochirurgie neurologie nucleaire geneeskunde oftalmologie orthopedische heelkunde otorhinolaryngologie pathologische anatomie pediatrie plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde pneumologie psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie pagina 25 van 88

28 Geneeskunde; Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht; Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Geneeskunde; Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen Master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise Master in de ziekenhuishygiëne Erasmus Mundus Master of Bioethics Master of Bioethics Master in de bio-informatica Master of Bioinformatics Geneeskunde; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen Master in de medische stralingsfysica Geschiedenis Bachelor in de geschiedenis radiotherapie en oncologie reumatologie röntgendiagnose stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie urgentiegeneeskunde urologie bio-ingenieurswetenschappen ingenieurswetenschappen wetenschappen Bioscience Engineering Engineering Science geschiedenis van de oudheid geschiedenis van de oudheid tot heden geschiedenis van de oudheid geschiedenis van de oudheid tot heden pagina 26 van 88

29 Geschiedenis; Politieke en sociale wetenschappen; Taal- en letterkunde Geschiedenis; Taal- en letterkunde Master in de geschiedenis Master in de geschiedenis van de oudheid Master in de archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer Master of "Europe and the World Studies: Expansion, Exchange, Globalisation" Master of Medieval and Renaissance Studies Master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives Bachelor in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde cultuur-historische minor Bachelor in de taal- en regiostudies: japanologie minor in economisch beleid en management cultuur-historische minor Bachelor in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten Bachelor in de taal- en regiostudies: sinologie minor in economisch beleid en management Egyptologie Syro-Mesopotamië Syro-Palestina cultuur-historische minor minor in economisch beleid en management Bachelor in de taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde Master in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde Master in de taal- en regiostudies: japanologie pagina 27 van 88

30 Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht Master in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten Master in de taal- en regiostudies: sinologie Master in de taal- en regiostudies: slavistiek en Oost-Europakunde Bachelor in de theologie en de religiewetenschappen Bachelor of Theology and Religious Studies Master in de theologie en de religiewetenschappen Master in de wereldreligies Master in samenleving, recht en religie Master of Society, Law and Religion Master of Theology and Religious Studies Master in de gespecialiseerde studies in de theologie en de religiewetenschappen Master in het kerkelijk recht (Iuris Canonici Licentiatus) Master of Advanced Studies in Theology and Religion Master of Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor handelsingenieur Bachelor in de handelswetenschappen Bachelor of Business Administration Master handelsingenieur Master in de handelswetenschappen Egyptologie Syro-Mesopotamië Syro-Palestina accountancy en fiscaliteit financieel management pagina 28 van 88

31 Master in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid Master of Business Administration Master of International Business Economics and Management Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de industriële wetenschappen Aalst Geel human resources management internationaal zakenwezen marketing management accountancy bedrijfsmanagement en ondernemerschap business information management Finance and Risk Management fiscale wetenschappen human resources management internationale betrekkingen marketing management Business Information Management International Business Management International Relations bouwkunde chemie elektromechanica elektronica-ict chemie elektromechanica elektronica-ict elektromechanica elektronica-ict pagina 29 van 88

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD 7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD c) les rangées suivantes sont ajoutées : Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology afstudeerrichting Nanotechnology Erasmus Mundus Master

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL Centrum studie- en studentenbegeleiding Vrijheidslaan 17, 1081 Brussel T 02 412 42 11 F 02 412 42 00 info@kubrussel.ac.be http://www.kubrussel.ac.be Infotheek van de vrije

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N najaar 2013? tips voor een doordachte studiekeuze 5 doel en structuur van de brochure 7 1 De 2 Wat kan je studeren? 8 1. Hoger onderwijs 9 1.1 De bama-structuur 9 1.2 Toelatingsvoorwaarden voor bachelor

Nadere informatie

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? najaar 2009 Kies wat jij echt wil... Doel en structuur van de brochure 4 tips voor een doordachte studie- of beroepskeuze 5 Checklist voor je naar de sid-in trekt 9 deel

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s In de lijst als bijlage zijn alle wijzigingen voor de aanvullende opleidingen en de specialisatieopleidingen opgenomen die vanaf april 2002 tot en met 10 maart 2003 door de Academische raad werden goedgekeurd.

Nadere informatie

WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde)

WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde) WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde) OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN NA 6 TSO EN 7 BSO DOMEIN NIVEAU HOGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS ONDERWIJS B A M A PBa (HOGESCHOOL) ABa HOGESCHOOL ABa UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd.

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. Mededeling OCW Voorlichtingspublicatie Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-323444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie