LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN"

Transcriptie

1 4106 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID [C 2013/35035] 14 DECEMBER Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 53/1, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011 en gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 tot vastlegging van de lijst van de bacheloren masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 december 2012; Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, legt de bachelor- en masteropleidingen vast van het academiejaar , die per instelling aangeboden worden in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, zoals vastgelegd in artikel 26 tot en met 53 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De lijst bevat per instelling en per studiegebied, deel van een studiegebied of cluster van studiegebieden, de volgende gegevens: 1 graad en kwalificatie van de opleiding; 2 afstudeerrichtingen binnen de opleidingen; 3 vestiging waar de opleiding c.q. afstudeerrichting aangeboden wordt. Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen, wordt opgeheven. Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 14 december De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4107 Bijlage De in de bijlage gehanteerde afkortingen zijn : : administratief arrondissement Gerecht. arr. : gerechtelijk arrondissement Artesis Hogeschool Architectuur Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur Master in de architectuur Master in de interieurarchitectuur Architectuur; Industriële wetenschappen Master in de monumenten- en landschapszorg en technologie Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst mode theaterkostuum vrije kunsten Bachelor in de conservatie en de restauratie Master in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst mode theaterkostuum vrije kunsten Master in de conservatie en de restauratie Gezondheidszorg Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie lerarenopleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen logistiek management marketing Bachelor in het office management

3 4108 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de elektronica-ict Bachelor in de grafische en digitale media Bachelor in het vastgoed Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Master in de industriële wetenschappen: chemie Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Mechelen Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Muziek en podiumkunsten Bachelor in de dans Bachelor in de muziek Bachelor in het drama Master in de muziek Master in het drama Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Productontwikkeling Bachelor in de productontwikkeling Master in de productontwikkeling Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk Master in het sociaal werk Toegepaste taalkunde Bachelor in de toegepaste taalkunde Master in het tolken Master in het vertalen management assistant crossmedia-ontwerp grafimediatechnologie landmeten makelaardij automatisering elektromechanica instrument/zang jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur acteren kleinkunst woordkunst compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziekpedagogie acteren kleinkunst woordkunst maatschappelijk werk personeelswerk sociaal-cultureel werk

4 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4109 Arteveldehogeschool Gezondheidszorg Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de logopedie en de audiologie audiologie logopedie Bachelor in de podologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de creatieve therapie Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie lerarenopleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in de ergotherapeutische wetenschap Gezondheidszorg; Sociaal-agogisch Bachelor in de pedagogie van het jonge kind werk; Onderwijs Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de journalistiek Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen KMO-management logistiek management marketing rechtspraktijk Bachelor in het communicatiemanagement commerciële communicatie public relations en voorlichting Bachelor in het office management event- en projectmanagement management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de grafische en digitale media crossmedia-ontwerp grafimediabeleid grafimediatechnologie multimediaproductie Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren

5 4110 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk Master in het sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk Erasmushogeschool Brussel Architectuur Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de audiovisuele kunsten animatiefilm documentaire film radio schrijven televisie Master in de audiovisuele kunsten animatiefilm documentaire film radio schrijven televisie Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in het zorgmanagement Bachelor in de pediatrische en neonatale gezondheidszorg Bachelor in de oncologische zorg Gezondheidszorg; Sociaal-agogisch Bachelor in de pedagogie van het jonge kind werk; Onderwijs Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de journalistiek Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het communicatiemanagement Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in het office management management assistant Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Bachelor in de radio- en TV journalistiek Master in het toerisme Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de audiovisuele technieken: assistentie assistentie audiovisueel podiumtechnieken Bachelor in de audiovisuele technieken: beeld-geluidmontage beeld geluid montage

6 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4111 Bachelor in de milieuzorg Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie Bachelor in de industriële wetenschappen Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning Muziek en podiumkunsten Bachelor in musical Bachelor in de muziek Bachelor in het drama Master in de muziek Master in het drama Master in de symfonische muziek Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk Toegepaste taalkunde Bachelor in de toegepaste taalkunde Master in de journalistiek Master in het tolken Master in het vertalen elektromechanica elektronica - ICT elektromechanica luchtvaarttechnologie informatie - en communicatietechnieken compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur acteren regie/schrijven compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur acteren regie/schrijven compositie orkestdirectie maatschappelijk werk maatschappelijke advisering sociaal-cultureel werk geschreven pers radio en TV-journalistiek GROEP T-Internationale Hogeschool Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de industriële wetenschappen chemie

7 4112 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Bachelor of Industrial Sciences Bachelor of Industrial Sciences: Chemical Engineering Bachelor of Industrial Sciences: Electromechanical Engineering Bachelor of Industrial Sciences: Electronic Engineering Master in de industriële wetenschappen: biochemie Master in de industriële wetenschappen: chemie Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master of Industrial Sciences: Biochemical Engineering Master of Industrial Sciences: Chemical Engineering Master of Industrial Sciences: Electromechanical Engineering Master of Industrial Sciences: Electronic Engineering Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs elektromechanica elektronica-ict Chemical Engineering Electromechanical Engineering Electronics Engineering Hogere Zeevaartschool Nautische wetenschappen Bachelor in de scheepswerktuigkunde Bachelor in de nautische wetenschappen Master in de nautische wetenschappen Hogeschool Architectuur Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Bachelor in de landschapsontwikkeling Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de audiovisuele kunsten animatiefilm film Bachelor in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp mode multimediale vormgeving textielontwerp vrije kunsten Master in de audiovisuele kunsten animatiefilm film Master in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp mode

8 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4113 Master of Audiovisual Arts Master of Fine Arts Biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie Bachelor in de biowetenschappen Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de logopedie en de audiologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in het zorgmanagement Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in de ergotherapeutische wetenschap Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het office management Aalst Aalst Aalst multimediale vormgeving textielontwerp vrije kunsten Animation Film Film Fashion Fine Arts Graphic Design Multimedia Design Photography Textiles Design dierenzorg groenmanagement landbouw voedingsmiddelentechnologie plantaardige en dierlijke productie tropische plantaardige productie tuinbouwkunde farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie audiologie logopedie accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen KMO-management marketing accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen KMO-management logistiek management marketing milieumanagement rechtspraktijk

9 4114 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het retailmanagement Bachelor in de toegepaste fiscaliteit Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management Bachelor in de handelswetenschappen Master in de bestuurskunde en het publiek management Master in de handelswetenschappen Bachelor in de chemie Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de modetechnologie Bachelor in de textieltechnologie Bachelor in het vastgoed Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Bachelor in de industriële wetenschappen: informatica Bachelor in de industriële wetenschappen: textieltechnologie Master in de industriële wetenschappen: biochemie Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Master in de industriële wetenschappen: chemie Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Master in de industriële wetenschappen: informatica Master in de industriële wetenschappen: landmeten Master in de industriële wetenschappen: textieltechnologie Muziek en podiumkunsten Bachelor in de muziek bedrijfsvertaler-tolk management assistant management assistant medical management assistant accountancy en fiscaliteit finance and risk management management en informatica marketing management strategisch management biochemie chemie milieuzorg automatisering elektromechanica klimatisering landmeten makelaardij elektronica ICT automatisering elektrotechniek instrumentenbouw

10 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4115 Bachelor in het drama Master in de muziek Master in het drama Master of Music Master solist: hedendaagse muziek Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in het sociaal werk Master in het sociaal werk Toegepaste taalkunde Bachelor in de toegepaste taalkunde Master in de meertalige communicatie Master in het tolken Master in het vertalen muziektheorie/schriftuur scheppende muziek uitvoerende muziek instrumentenbouw muziektheorie/schriftuur scheppende muziek uitvoerende muziek Composing Music Performing Music maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk LUCA School of Arts Architectuur Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur Master in de architectuur Master in de interieurarchitectuur Master of Architecture Architectuur; Industriële wetenschappen Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende vormgeving Bachelor in de audiovisuele kunsten Bachelor in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp vrije kunsten grafisch ontwerp

11 4116 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Master in de audiovisuele kunsten Master in de beeldende kunsten Master of Documentary Film Directing Master of Transmedia Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de audiovisuele technieken: film, TV en video Bachelor in de audiovisuele technieken: fotografie Bachelor in de bouw Muziek en podiumkunsten Bachelor in de muziek Bachelor in het drama Master in de muziek Master in het drama Master in de voortgezette studies muziek multimediale vormgeving textielontwerp vrije kunsten fotografie grafisch ontwerp vrije kunsten grafisch ontwerp multimediale vormgeving textielontwerp vrije kunsten compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziekpedagogie muziektherapie woordkunst compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziekpedagogie muziektherapie woordkunst Hogeschool West-Vlaanderen Architectuur Bachelor in de toegepaste architectuur Brugge Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Brugge farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Master in de ergotherapeutische wetenschap Bachelor in de verpleegkunde Brugge Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Brugge Gezondheidszorg; Onderwijs Bachelor in sport en bewegen Brugge Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de journalistiek Bachelor in de netwerkeconomie Brugge Bachelor in de toegepaste informatica Brugge

12 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4117 Bachelor in het bedrijfsmanagement Brugge accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor in het communicatiemanagement commerciële communicatie public relations en voorlichting Bachelor in het office management Brugge management assistant medical management assistant bedrijfsvertaler-tolk management assistant medical management assistant Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Master in het toerisme Industriële wetenschappen en technologigie Bachelor in de multimedia en de communicatietechnolo- digital arts and entertainment multimedia en communicatietechnologie Bachelor in het industrieel productontwerpen Bachelor of Multimedia and Communication Technology Digital Arts and Entertainment Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Bachelor in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen Bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde Master in de industriële wetenschappen: biochemie Master in de industriële wetenschappen: chemie Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict elektronica ICT multimedia en informatietechnologie Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek automatisering elektrotechniek Master in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen Master in de industriële wetenschappen: milieukunde Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Brugge Sociaal-agogisch werk Bachelor in de toegepaste psychologie Brugge Bachelor in het sociaal werk Brugge maatschappelijk werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering sociaal-cultureel werk Master in het sociaal werk

13 4118 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD HUB-EHSAL Gezondheidszorg Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de medische beeldvorming Bachelor in de optiek en de optometrie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de palliatieve zorg Bachelor in het milieu- en preventiemanagement Master in de verpleegkunde en de vroedkunde verpleegkunde vroedkunde Master in het milieu- en preventiemanagement Master in de ergotherapeutische wetenschap Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor in het office management management assistant Bachelor handelsingenieur Bachelor in de handelswetenschappen Bachelor of Business Administration Master handelsingenieur Master in de handelswetenschappen accountancy bedrijfsmanagement en ondernemerschap business information management finance and risk management fiscale wetenschappen human resources management internationale betrekkingen marketing management Master in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid Master of Business Administration Business Information Management International Business Management International Relations Master of International Business Economics and Management Master of European Business Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Dilbeek Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling Sociaal-agogisch werk Bachelor in de gezinswetenschappen Bachelor in de orthopedagogie Dilbeek Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk personeelswerk sociaal-cultureel werk

14 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4119 Bachelor in de psycho-sociale gerontologie Master in het sociaal werk Toegepaste taalkunde Bachelor in de toegepaste taalkunde Master in de journalistiek Master in de meertalige communicatie Master in het tolken Master in het vertalen HUB-KUBrussel Economische en toegepaste economische Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen Bachelor in de rechten recht, economie en bedrijfskunde rechten Master in de intellectuele rechten Master in het vennootschapsrecht Taal- en letterkunde Bachelor in de taal- en letterkunde: combinatie van twee talen te kiezen uit de Germaanse talen Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende kunsten grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst vrije kunsten Master in de beeldende kunsten grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst vrije kunsten Master in het beeldend onderzoek Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Gezondheidszorg; Sociaal-agogisch Bachelor in de pedagogie van het jonge kind werk; Onderwijs Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de toegepaste informatica applicatie-ontwikkeling software-management systeem- en netwerkbeheer Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen KMO-management logistiek management marketing rechtspraktijk

15 4120 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het office management Bachelor in de audiovisuele technieken: fotografie Bachelor in de autotechnologie Bachelor in de chemie Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: biochemie Master in de industriële wetenschappen: chemie Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in het sociaal werk bedrijfsvertaler-tolk event- en projectmanagement management assistant medical management assistant auto-elektronica bedrijfsvoertuigen mototechnologie personenwagens biochemie chemie procestechnieken procesautomatisering automatisering automotive engineering elektromechanica automotive engineering informatie - en communicatietechnieken orthopedagogie toegepaste jeugdcriminologie kunst- en cultuurbemiddeling maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Brugge medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Brugge Bachelor in de logopedie en de audiologie Brugge

16 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4121 Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in de operatieverpleegkunde Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in de ergotherapeutische wetenschap Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in het office management Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Master in het toerisme Bachelor in de chemie Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de elektronica-ict Bachelor in de luchtvaart Bachelor in de bouw Bachelor in de industriële wetenschappen Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: energie Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende audiologie logopedie verpleegkunde vroedkunde accountancy-fiscaliteit rechtspraktijk sport- en cultuurmanagement bedrijfsvertaler-tolk management assistant chemie milieuzorg automatisering elektromechanica elektronica ICT aspirant-lijnpiloot luchtvaarttechnologie bouwkunde elektromechanica elektronica-ict kunststofverwerking elektromechanica luchtvaarttechnologie elektronica ICT automatisering

17 4122 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Master in de industriële wetenschappen: kunststofverwerking Oostende Master in de industriële wetenschappen: industriële kunststofverwerking Oostende Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Brugge elektrotechniek Thomas More Kempen Biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie Geel biotechnologie dierenzorg landbouw tuinbouw voedingsmiddelentechnologie Bachelor in de biowetenschappen Geel Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Geel animal life natuur en milieu plantaardige en dierlijke productie tuinbouwkunde Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie Geel voedingsmiddelentechnologie Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Geel farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Geel Bachelor in de orthopedie Geel orthopedische technologie schoentechnologie voor sport en revalidatie Bachelor in de verpleegkunde Lier Turnhout Bachelor in de voedings- en dieetkunde Geel Bachelor in de vroedkunde Lier Turnhout Bachelor in de bedrijfsverpleegkunde Lier Bachelor in de geestelijke gezondheidszorg Turnhout Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg Lier Turnhout Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Lier Turnhout Bachelor in de oncologische zorg Turnhout Bachelor in de operatieverpleegkunde Lier Bachelor in de pediatrische gezondheidszorg Lier Turnhout Bachelor in de sociale gezondheidszorg Lier Turnhout Bachelor in de thuisgezondheidszorg Lier Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Geel verpleegkunde

18 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4123 Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Mater in de ergotherapeutische wetenschap Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het office management Bachelor in het entrepreneurship Bachelor in de bouw Bachelor in de chemie Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de elektronica-ict Bachelor in de energietechnologie Bachelor in de logistiek Bachelor in de industriële wetenschappen Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: energie Geel Geel Geel Turnhout Geel Turnhout Geel Geel Geel Geel Geel Geel Geel Geel Geel Geel Geel Geel Geel vroedkunde accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing rechtspraktijk accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen marketing rechtspraktijk sociale economie sport- en cultuurmanagement winkel- en retailmanagement bedrijfsvertaler-tolk management assistant management assistant medical management assistant biochemie chemie milieuzorg procestechnologie elektromechanica klimatisering onderhoudstechnologie procesautomatisering elektronica ICT elektromechanica elektronica-ict automatisering elektromechanica elektronica ICT

19 4124 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Vorselaar Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Turnhout Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Turnhout Vorselaar Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend Turnhout leren Sociaal-agogisch werk Bachelor in de ouderencoaching Geel Bachelor in het sociaal werk Geel Master in het sociaal werk Geel maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Katholieke Hogeschool Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de geestelijke gezondheidszorg Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in de oncologische zorg Bachelor in de pediatrische gezondheidszorg Master in de verpleegkunde en de vroedkunde verpleegkunde vroedkunde Gezondheidszorg; Handelswetenschappen Bachelor in de internationale samenwerking Noord-Zuid en bedrijfskunde; Onder- wijs; Sociaal-agogisch werk Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het office management Bachelor in het advanced business management Bachelor in de chemie Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Diest Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Diest accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen marketing Marketing rechtspraktijk bedrijfsvertaler-tolk management assistant medical management assistant biochemie chemie milieuzorg procestechnologie

20 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4125 Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen Master in het sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Katholieke Hogeschool Limburg Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de audiovisuele kunsten Diepenbeek animatiefilm communicatie en multimedia design televisie-film Bachelor in de beeldende kunsten Diepenbeek fotografie grafisch ontwerp vrije kunsten Bachelor in het productdesign Diepenbeek Master in de audiovisuele kunsten Diepenbeek animatiefilm communicatie en multimedia design televisie-film Master in de beeldende kunsten Diepenbeek fotografie grafisch ontwerp Master in het productdesign Diepenbeek Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Diepenbeek medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de verpleegkunde Diepenbeek Bachelor in de vroedkunde Diepenbeek Bachelor in de pediatrische gezondheidszorg Diepenbeek Bachelor in de sociale gezondheidszorg Diepenbeek Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Diepenbeek verpleegkunde vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in het bedrijfsmanagement Diepenbeek accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing rechtspraktijk Bachelor in het office management Diepenbeek bedrijfsvertaler-tolk management assistant Bachelor in de boekhoudkundige en fiscale expertise Diepenbeek Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de chemie Diepenbeek biochemie chemie procestechnologie Bachelor in de elektromechanica Diepenbeek

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT: Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Verder studeren aan de KU Leuven Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven structuur

Nadere informatie

VR DOC

VR DOC VR 2017 3006 DOC.0614-2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE

Nadere informatie

VR DOC.0406/2

VR DOC.0406/2 VR 2016 0405 DOC.0406/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE

Nadere informatie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N Katholieke Universiteit Brussel Bestaande opleiding Omgevormde opleiding: graad kwalificatie STP Soort Taal Wijsbegeerte en moraal Geschiedenis (kandidaat): afstudeerrichting Bachelor in de wijsbegeerte

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie,,, of Medicine, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine

Nadere informatie

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar Totaal Bachelors: 8.738 nieuwe studenten +7,1% (tov zelfde datum vorig jaar) (Registraties tot en met 23.06.2015 ) Faculteit Campus Diploma - Lange tekst M (huidig) % M V (huidig) % V Totaal (huidig) %

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR 2012-2013 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar 2013-2014

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar 2013-2014 Totaal Bachelors: 8.075 nieuwe studenten (Registraties tot en met: 29/06/14) M V Totaal Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven @ Leuven ABA godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Leuv)

Nadere informatie

Studentenaantallen KU Leuven Academiejaar

Studentenaantallen KU Leuven Academiejaar Totaal Bachelors: 25.132 studenten (Registraties tot en met: 29/06/14) M V Totaal Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven @ Leuven ABA godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Leuv) 57

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

studiegebied Architectuur

studiegebied Architectuur Het pleidingsaanbd aan de hgeschlen vr het academiejaar 2011-2012 vindt u hiernder. Vr de verdere specificatie ver welke hgeschlen en in welke steden deze pleidingen wrden aangebden, verwijzen we u graag

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Algemene regel: * AVL beveelt aan dat de student een specifieke lerarenopleiding (SLO) volgt die aansluit bij zijn/haar masteropleiding. Reden: de onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL Centrum studie- en studentenbegeleiding Vrijheidslaan 17, 1081 Brussel T 02 412 42 11 F 02 412 42 00 info@kubrussel.ac.be http://www.kubrussel.ac.be Infotheek van de vrije

Nadere informatie

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD 7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD c) les rangées suivantes sont ajoutées : Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology afstudeerrichting Nanotechnology Erasmus Mundus Master

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Accreditatie Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen worden aangeboden conform de desbetreffende bepalingen van de Codex

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Hoger onderwijs in cijfers

Hoger onderwijs in cijfers Aantal inschrijvingen op 31 oktober 2008 Academiejaar 2008-2009 Hoger onderwijs in cijfers Deze online publicatie heeft als doelstelling een eerste zicht te krijgen op het aantal inschrijvingen in het

Nadere informatie

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2015 ACADEMIEJAAR 2015-2016 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2017-2018 LIJST VAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE MASTEROPLEIDINGEN VOLGEND OP EEN ANDERE MASTEROPLEIDING Goedgekeurd op 28 maart 2017 en 24 mei 2017 door de Directeur

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN OPLEIDINGSNIVEAU NIET-BEURS BIJNA-BEURS BEURS bursalen niet-bursalen < 54 SP 54-66 SP > 66 SP < 54 SP 54-66 SP >

Nadere informatie

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1.

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1. Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel Bachelor

Nadere informatie

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg. Provinciale Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89 Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.be DEPARTEMENT ARCHITECTUUR en beeldende kunst

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs 2017

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs 2017 Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs 2017 Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE 22373 3 la réception des modifications de la composition des organisations de producteurs, des unions d organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

Nadere informatie

30526 BELGISCH STAATSBLAD 15.06.2006 MONITEUR BELGE

30526 BELGISCH STAATSBLAD 15.06.2006 MONITEUR BELGE 30526 BELGISCH STAATSBLAD 15.06.2006 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2006 2320 [C 2006/35814] 21 APRIL 2006. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN 2013-2014 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur M Vandersteen) finale versie 12.12..2012

Nadere informatie

40928 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

40928 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 40928 MONITEUR BELGE 03.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l Aménagement du Territoire; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Al article

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Studiegelden 2016-2017

Studiegelden 2016-2017 Studiegelden 2016-2017 Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool 3 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 3 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST OPLEIDINGSSTRUCTUUR VUB 2013-2014 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur M Vandersteen) versie 12.12.2012 NB Voorbereidingsprogramma

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Dag van de Wiskunde 22/11/2008

Dag van de Wiskunde 22/11/2008 Dag van de Wiskunde Statistiek op KATHO Ann Vanmarcke Statistiek in Bedrijfsmanagement Overgang SO-HO Statistiek op KATHO Statistiek op KATHO 1 STUDIEGEBIED BIOTECHNIEK» Bachelor in de Agro- en Biotechnologie

Nadere informatie

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS)

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Rapportering Accreditatie (c.q. erkenning) Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2011/12 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST OPLEIDINGSSTRUCTUUR VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) Finale versie 18.06.2014 NB

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie