LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN"

Transcriptie

1 4106 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID [C 2013/35035] 14 DECEMBER Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 53/1, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011 en gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 tot vastlegging van de lijst van de bacheloren masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 december 2012; Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, legt de bachelor- en masteropleidingen vast van het academiejaar , die per instelling aangeboden worden in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, zoals vastgelegd in artikel 26 tot en met 53 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De lijst bevat per instelling en per studiegebied, deel van een studiegebied of cluster van studiegebieden, de volgende gegevens: 1 graad en kwalificatie van de opleiding; 2 afstudeerrichtingen binnen de opleidingen; 3 vestiging waar de opleiding c.q. afstudeerrichting aangeboden wordt. Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen, wordt opgeheven. Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 14 december De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4107 Bijlage De in de bijlage gehanteerde afkortingen zijn : : administratief arrondissement Gerecht. arr. : gerechtelijk arrondissement Artesis Hogeschool Architectuur Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur Master in de architectuur Master in de interieurarchitectuur Architectuur; Industriële wetenschappen Master in de monumenten- en landschapszorg en technologie Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst mode theaterkostuum vrije kunsten Bachelor in de conservatie en de restauratie Master in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst mode theaterkostuum vrije kunsten Master in de conservatie en de restauratie Gezondheidszorg Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie lerarenopleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen logistiek management marketing Bachelor in het office management

3 4108 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de elektronica-ict Bachelor in de grafische en digitale media Bachelor in het vastgoed Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Master in de industriële wetenschappen: chemie Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Mechelen Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Muziek en podiumkunsten Bachelor in de dans Bachelor in de muziek Bachelor in het drama Master in de muziek Master in het drama Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Productontwikkeling Bachelor in de productontwikkeling Master in de productontwikkeling Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk Master in het sociaal werk Toegepaste taalkunde Bachelor in de toegepaste taalkunde Master in het tolken Master in het vertalen management assistant crossmedia-ontwerp grafimediatechnologie landmeten makelaardij automatisering elektromechanica instrument/zang jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur acteren kleinkunst woordkunst compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziekpedagogie acteren kleinkunst woordkunst maatschappelijk werk personeelswerk sociaal-cultureel werk

4 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4109 Arteveldehogeschool Gezondheidszorg Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de logopedie en de audiologie audiologie logopedie Bachelor in de podologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de creatieve therapie Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie lerarenopleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in de ergotherapeutische wetenschap Gezondheidszorg; Sociaal-agogisch Bachelor in de pedagogie van het jonge kind werk; Onderwijs Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de journalistiek Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen KMO-management logistiek management marketing rechtspraktijk Bachelor in het communicatiemanagement commerciële communicatie public relations en voorlichting Bachelor in het office management event- en projectmanagement management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de grafische en digitale media crossmedia-ontwerp grafimediabeleid grafimediatechnologie multimediaproductie Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren

5 4110 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk Master in het sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk Erasmushogeschool Brussel Architectuur Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de audiovisuele kunsten animatiefilm documentaire film radio schrijven televisie Master in de audiovisuele kunsten animatiefilm documentaire film radio schrijven televisie Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in het zorgmanagement Bachelor in de pediatrische en neonatale gezondheidszorg Bachelor in de oncologische zorg Gezondheidszorg; Sociaal-agogisch Bachelor in de pedagogie van het jonge kind werk; Onderwijs Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de journalistiek Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het communicatiemanagement Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in het office management management assistant Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Bachelor in de radio- en TV journalistiek Master in het toerisme Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de audiovisuele technieken: assistentie assistentie audiovisueel podiumtechnieken Bachelor in de audiovisuele technieken: beeld-geluidmontage beeld geluid montage

6 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4111 Bachelor in de milieuzorg Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie Bachelor in de industriële wetenschappen Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning Muziek en podiumkunsten Bachelor in musical Bachelor in de muziek Bachelor in het drama Master in de muziek Master in het drama Master in de symfonische muziek Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk Toegepaste taalkunde Bachelor in de toegepaste taalkunde Master in de journalistiek Master in het tolken Master in het vertalen elektromechanica elektronica - ICT elektromechanica luchtvaarttechnologie informatie - en communicatietechnieken compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur acteren regie/schrijven compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur acteren regie/schrijven compositie orkestdirectie maatschappelijk werk maatschappelijke advisering sociaal-cultureel werk geschreven pers radio en TV-journalistiek GROEP T-Internationale Hogeschool Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de industriële wetenschappen chemie

7 4112 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Bachelor of Industrial Sciences Bachelor of Industrial Sciences: Chemical Engineering Bachelor of Industrial Sciences: Electromechanical Engineering Bachelor of Industrial Sciences: Electronic Engineering Master in de industriële wetenschappen: biochemie Master in de industriële wetenschappen: chemie Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master of Industrial Sciences: Biochemical Engineering Master of Industrial Sciences: Chemical Engineering Master of Industrial Sciences: Electromechanical Engineering Master of Industrial Sciences: Electronic Engineering Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs elektromechanica elektronica-ict Chemical Engineering Electromechanical Engineering Electronics Engineering Hogere Zeevaartschool Nautische wetenschappen Bachelor in de scheepswerktuigkunde Bachelor in de nautische wetenschappen Master in de nautische wetenschappen Hogeschool Architectuur Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Bachelor in de landschapsontwikkeling Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de audiovisuele kunsten animatiefilm film Bachelor in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp mode multimediale vormgeving textielontwerp vrije kunsten Master in de audiovisuele kunsten animatiefilm film Master in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp mode

8 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4113 Master of Audiovisual Arts Master of Fine Arts Biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie Bachelor in de biowetenschappen Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de logopedie en de audiologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in het zorgmanagement Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in de ergotherapeutische wetenschap Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het office management Aalst Aalst Aalst multimediale vormgeving textielontwerp vrije kunsten Animation Film Film Fashion Fine Arts Graphic Design Multimedia Design Photography Textiles Design dierenzorg groenmanagement landbouw voedingsmiddelentechnologie plantaardige en dierlijke productie tropische plantaardige productie tuinbouwkunde farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie audiologie logopedie accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen KMO-management marketing accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen KMO-management logistiek management marketing milieumanagement rechtspraktijk

9 4114 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het retailmanagement Bachelor in de toegepaste fiscaliteit Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management Bachelor in de handelswetenschappen Master in de bestuurskunde en het publiek management Master in de handelswetenschappen Bachelor in de chemie Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de modetechnologie Bachelor in de textieltechnologie Bachelor in het vastgoed Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Bachelor in de industriële wetenschappen: informatica Bachelor in de industriële wetenschappen: textieltechnologie Master in de industriële wetenschappen: biochemie Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Master in de industriële wetenschappen: chemie Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Master in de industriële wetenschappen: informatica Master in de industriële wetenschappen: landmeten Master in de industriële wetenschappen: textieltechnologie Muziek en podiumkunsten Bachelor in de muziek bedrijfsvertaler-tolk management assistant management assistant medical management assistant accountancy en fiscaliteit finance and risk management management en informatica marketing management strategisch management biochemie chemie milieuzorg automatisering elektromechanica klimatisering landmeten makelaardij elektronica ICT automatisering elektrotechniek instrumentenbouw

10 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4115 Bachelor in het drama Master in de muziek Master in het drama Master of Music Master solist: hedendaagse muziek Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in het sociaal werk Master in het sociaal werk Toegepaste taalkunde Bachelor in de toegepaste taalkunde Master in de meertalige communicatie Master in het tolken Master in het vertalen muziektheorie/schriftuur scheppende muziek uitvoerende muziek instrumentenbouw muziektheorie/schriftuur scheppende muziek uitvoerende muziek Composing Music Performing Music maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk LUCA School of Arts Architectuur Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur Master in de architectuur Master in de interieurarchitectuur Master of Architecture Architectuur; Industriële wetenschappen Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende vormgeving Bachelor in de audiovisuele kunsten Bachelor in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp vrije kunsten grafisch ontwerp

11 4116 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Master in de audiovisuele kunsten Master in de beeldende kunsten Master of Documentary Film Directing Master of Transmedia Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de audiovisuele technieken: film, TV en video Bachelor in de audiovisuele technieken: fotografie Bachelor in de bouw Muziek en podiumkunsten Bachelor in de muziek Bachelor in het drama Master in de muziek Master in het drama Master in de voortgezette studies muziek multimediale vormgeving textielontwerp vrije kunsten fotografie grafisch ontwerp vrije kunsten grafisch ontwerp multimediale vormgeving textielontwerp vrije kunsten compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziekpedagogie muziektherapie woordkunst compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziekpedagogie muziektherapie woordkunst Hogeschool West-Vlaanderen Architectuur Bachelor in de toegepaste architectuur Brugge Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Brugge farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Master in de ergotherapeutische wetenschap Bachelor in de verpleegkunde Brugge Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Brugge Gezondheidszorg; Onderwijs Bachelor in sport en bewegen Brugge Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de journalistiek Bachelor in de netwerkeconomie Brugge Bachelor in de toegepaste informatica Brugge

12 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4117 Bachelor in het bedrijfsmanagement Brugge accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor in het communicatiemanagement commerciële communicatie public relations en voorlichting Bachelor in het office management Brugge management assistant medical management assistant bedrijfsvertaler-tolk management assistant medical management assistant Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Master in het toerisme Industriële wetenschappen en technologigie Bachelor in de multimedia en de communicatietechnolo- digital arts and entertainment multimedia en communicatietechnologie Bachelor in het industrieel productontwerpen Bachelor of Multimedia and Communication Technology Digital Arts and Entertainment Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Bachelor in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen Bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde Master in de industriële wetenschappen: biochemie Master in de industriële wetenschappen: chemie Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict elektronica ICT multimedia en informatietechnologie Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek automatisering elektrotechniek Master in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen Master in de industriële wetenschappen: milieukunde Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Brugge Sociaal-agogisch werk Bachelor in de toegepaste psychologie Brugge Bachelor in het sociaal werk Brugge maatschappelijk werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering sociaal-cultureel werk Master in het sociaal werk

13 4118 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD HUB-EHSAL Gezondheidszorg Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de medische beeldvorming Bachelor in de optiek en de optometrie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de palliatieve zorg Bachelor in het milieu- en preventiemanagement Master in de verpleegkunde en de vroedkunde verpleegkunde vroedkunde Master in het milieu- en preventiemanagement Master in de ergotherapeutische wetenschap Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor in het office management management assistant Bachelor handelsingenieur Bachelor in de handelswetenschappen Bachelor of Business Administration Master handelsingenieur Master in de handelswetenschappen accountancy bedrijfsmanagement en ondernemerschap business information management finance and risk management fiscale wetenschappen human resources management internationale betrekkingen marketing management Master in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid Master of Business Administration Business Information Management International Business Management International Relations Master of International Business Economics and Management Master of European Business Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Dilbeek Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling Sociaal-agogisch werk Bachelor in de gezinswetenschappen Bachelor in de orthopedagogie Dilbeek Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk personeelswerk sociaal-cultureel werk

14 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4119 Bachelor in de psycho-sociale gerontologie Master in het sociaal werk Toegepaste taalkunde Bachelor in de toegepaste taalkunde Master in de journalistiek Master in de meertalige communicatie Master in het tolken Master in het vertalen HUB-KUBrussel Economische en toegepaste economische Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen Bachelor in de rechten recht, economie en bedrijfskunde rechten Master in de intellectuele rechten Master in het vennootschapsrecht Taal- en letterkunde Bachelor in de taal- en letterkunde: combinatie van twee talen te kiezen uit de Germaanse talen Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende kunsten grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst vrije kunsten Master in de beeldende kunsten grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst vrije kunsten Master in het beeldend onderzoek Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Gezondheidszorg; Sociaal-agogisch Bachelor in de pedagogie van het jonge kind werk; Onderwijs Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor in de toegepaste informatica applicatie-ontwikkeling software-management systeem- en netwerkbeheer Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen KMO-management logistiek management marketing rechtspraktijk

15 4120 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het office management Bachelor in de audiovisuele technieken: fotografie Bachelor in de autotechnologie Bachelor in de chemie Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie Bachelor in de industriële wetenschappen: chemie Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: biochemie Master in de industriële wetenschappen: chemie Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in het sociaal werk bedrijfsvertaler-tolk event- en projectmanagement management assistant medical management assistant auto-elektronica bedrijfsvoertuigen mototechnologie personenwagens biochemie chemie procestechnieken procesautomatisering automatisering automotive engineering elektromechanica automotive engineering informatie - en communicatietechnieken orthopedagogie toegepaste jeugdcriminologie kunst- en cultuurbemiddeling maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Brugge medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Brugge Bachelor in de logopedie en de audiologie Brugge

16 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4121 Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in de operatieverpleegkunde Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Master in de ergotherapeutische wetenschap Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in het office management Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Master in het toerisme Bachelor in de chemie Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de elektronica-ict Bachelor in de luchtvaart Bachelor in de bouw Bachelor in de industriële wetenschappen Bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: energie Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende Oostende audiologie logopedie verpleegkunde vroedkunde accountancy-fiscaliteit rechtspraktijk sport- en cultuurmanagement bedrijfsvertaler-tolk management assistant chemie milieuzorg automatisering elektromechanica elektronica ICT aspirant-lijnpiloot luchtvaarttechnologie bouwkunde elektromechanica elektronica-ict kunststofverwerking elektromechanica luchtvaarttechnologie elektronica ICT automatisering

17 4122 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Master in de industriële wetenschappen: kunststofverwerking Oostende Master in de industriële wetenschappen: industriële kunststofverwerking Oostende Onderwijs Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Brugge Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Brugge elektrotechniek Thomas More Kempen Biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie Geel biotechnologie dierenzorg landbouw tuinbouw voedingsmiddelentechnologie Bachelor in de biowetenschappen Geel Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde Geel animal life natuur en milieu plantaardige en dierlijke productie tuinbouwkunde Master in de biowetenschappen: voedingsindustrie Geel voedingsmiddelentechnologie Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Geel farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Geel Bachelor in de orthopedie Geel orthopedische technologie schoentechnologie voor sport en revalidatie Bachelor in de verpleegkunde Lier Turnhout Bachelor in de voedings- en dieetkunde Geel Bachelor in de vroedkunde Lier Turnhout Bachelor in de bedrijfsverpleegkunde Lier Bachelor in de geestelijke gezondheidszorg Turnhout Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg Lier Turnhout Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Lier Turnhout Bachelor in de oncologische zorg Turnhout Bachelor in de operatieverpleegkunde Lier Bachelor in de pediatrische gezondheidszorg Lier Turnhout Bachelor in de sociale gezondheidszorg Lier Turnhout Bachelor in de thuisgezondheidszorg Lier Master in de verpleegkunde en de vroedkunde Geel verpleegkunde

18 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4123 Handelswetenschappen en bedrijfskunde Industriële wetenschappen en technologie Mater in de ergotherapeutische wetenschap Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement Bachelor in het office management Bachelor in het entrepreneurship Bachelor in de bouw Bachelor in de chemie Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de elektronica-ict Bachelor in de energietechnologie Bachelor in de logistiek Bachelor in de industriële wetenschappen Bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica Bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Master in de industriële wetenschappen: energie Geel Geel Geel Turnhout Geel Turnhout Geel Geel Geel Geel Geel Geel Geel Geel Geel Geel Geel Geel Geel vroedkunde accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing rechtspraktijk accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen marketing rechtspraktijk sociale economie sport- en cultuurmanagement winkel- en retailmanagement bedrijfsvertaler-tolk management assistant management assistant medical management assistant biochemie chemie milieuzorg procestechnologie elektromechanica klimatisering onderhoudstechnologie procesautomatisering elektronica ICT elektromechanica elektronica-ict automatisering elektromechanica elektronica ICT

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT: Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD 7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD c) les rangées suivantes sont ajoutées : Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology afstudeerrichting Nanotechnology Erasmus Mundus Master

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL Centrum studie- en studentenbegeleiding Vrijheidslaan 17, 1081 Brussel T 02 412 42 11 F 02 412 42 00 info@kubrussel.ac.be http://www.kubrussel.ac.be Infotheek van de vrije

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N najaar 2013? tips voor een doordachte studiekeuze 5 doel en structuur van de brochure 7 1 De 2 Wat kan je studeren? 8 1. Hoger onderwijs 9 1.1 De bama-structuur 9 1.2 Toelatingsvoorwaarden voor bachelor

Nadere informatie

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? najaar 2009 Kies wat jij echt wil... Doel en structuur van de brochure 4 tips voor een doordachte studie- of beroepskeuze 5 Checklist voor je naar de sid-in trekt 9 deel

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s In de lijst als bijlage zijn alle wijzigingen voor de aanvullende opleidingen en de specialisatieopleidingen opgenomen die vanaf april 2002 tot en met 10 maart 2003 door de Academische raad werden goedgekeurd.

Nadere informatie

WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde)

WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde) WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde) OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN NA 6 TSO EN 7 BSO DOMEIN NIVEAU HOGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS ONDERWIJS B A M A PBa (HOGESCHOOL) ABa HOGESCHOOL ABa UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd.

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. Mededeling OCW Voorlichtingspublicatie Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-323444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 34532 MONITEUR BELGE 09.08.2005 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie