Tweede en derde graad ASO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede en derde graad ASO"

Transcriptie

1 Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar staat ondernemen centraal) er komen vele actuele thema s aan bod in de 2de graad komt boekhouden slechts in beperkte mate voor; daardoor wordt overschakelen naar Handel moeilijker Leerlingenprofiel: je hebt interesse voor het economisch functioneren van de maatschappij en het hele maatschappelijk gebeuren je kunt helder, logisch en kritisch denken economie met talen vraagt een speciale aanleg voor talen en communicatie economie met wiskunde vraagt een stevige theoretische intelligentie en aanleg voor abstract denken als je denkt aan een academische economische opleiding (b.v. TEW) kies je voor economie-wiskunde 8

2 2de graad Economie Keuzepakket Talen Keuzepakket Wiskunde Vakken 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar godsdienst Nederlands Frans Engels Duits economie aardrijkskunde biologie chemie fysica informatica wiskunde geschiedenis lichamelijke opvoeding muzikale opvoeding plastische opvoeding Keuzepakket talen Mogelijkheden in de 3de graad ASO Economie moderne talen Moderne talen wetenschappen Keuzepakket wiskunde Mogelijkheden in de 3de graad ASO Economie moderne talen Economie wiskunde Moderne talen wetenschappen Wetenschappen wiskunde Sportwetenschappen Economie Door het grote belang dat in deze richting aan taalonderwijs en aan economie wordt gehecht, kan je in het hoger onderwijs zeker terecht in alle professionele bachelors en blijven bepaalde academische bachelors en masters aan een hogeschool of universiteit mogelijk. 9

3 3de graad Economie Moderne talen Wiskunde Vakken 5de jaar 6de jaar 5de jaar 6de jaar godsdienst Nederlands Frans Engels Duits economie aardrijkskunde biologie chemie fysica wiskunde geschiedenis esthetica lichamelijke opvoeding seminarie Toekomstmogelijkheden Economie-Moderne talen Professionele bachelor: b.v. Bedrijfsmanagement: optie marketing, optie accountancy-fiscaliteit, Office management: optie management assistant, optie bedrijfsvertaler en tolk, Orthopedagogie, Sociaal werk, Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O. Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Toegepaste taalkunde: Journalistiek, Tolken, Vertalen Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. Politieke en sociale wetenschappen, Taal- en Letterkunde: 2 talen te kiezen uit Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn, Grieks, Italiaans, Spaans, Zweeds 10

4 Toekomstmogelijkheden Economie-Wiskunde Professionele bachelor: b.v. Bedrijfsmanagement: optie marketing, optie accountancy-fiscaliteit, optie rechtspraktijk, optie logistiek management, Office management: optie management assistant, Toegepaste Informatica, Communicatiemanagement, Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O. Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Industriële wetenschappen en Biowetenschappen, Biowetenschappen: landbouwkunde, tuinbouwkunde, voedingsindustrie, Handelswetenschappen, Handelsingenieur (5jaar) Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. Economische wetenschappen, Toegepaste economische wetenschappen met verschillende opties o.a. handelsingenieur, Wiskunde, Politieke en sociale wetenschappen, Informatica, Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Rechten, Taal- en Letterkunde: 2 talen te kiezen 11

5 Latijn Eigenheid: studie van klassieke talen verschaft een verdiept inzicht in taalstructuren dompelt je onder in de klassieke cultuur leert je logisch denken het studieritme ligt er hoog wordt in de 2de graad in 2 paketten aangeboden: met 4 uur wiskunde en 1 uur economie of met 5 uur wiskunde kan gecombineerd worden met Grieks (2de en 3de graad) in de 4 uur wiskunde in Grieks-Latijn in de 2de graad wordt dezelfde hoeveelheid leerstof aangeboden als in de 5 uur waardoor overgaan naar 8 uur wiskunde in de 3de graad mogelijk is met Moderne talen (3de graad) (zie ook Moderne talen blz. 15) mikt op een veelzijdige taalvorming (Latijn, Nederlands, Frans, Engels, Duits) het pakket wiskunde en wetenschappen is minimaal met Wetenschappen (3de graad) (zie ook Wetenschappen blz. 16) interessante combinatie van exact wetenschappelijk denken en zachte waarden van taal, literatuur en cultuur, eigen aan de studie van oude talen 6 uur wiskunde vraagt zowel van kennis als van vaardigheden een hoger beheersingsniveau dan in de 2de graad 12

6 met Wiskunde (3de graad) (zie ook Wiskunde blz. 18) keuze tussen 8 uur wiskunde en 6 uur wiskunde met 3 uur Grieks interessante combinatie van zuiver abstract wiskundig denken en zachte waarden van taal, literatuur en cultuur, eigen aan de studie oude talen 6 en 8 uur wiskunde vragen zowel van kennis als van vaardigheden een hoger beheersingsniveau dan in de 2de graad in de 8 uur wiskunde is er extra aandacht voor de studie van de wiskundige fundamenten en de theoretische preciseringen waardoor je de wiskunde als systeem leert kennen Leerlingenprofiel: je bent graag met oude en moderne talen bezig je moet ook sterk zijn in de andere vakken want het studieritme ligt hoog je hebt een goede studiemethode 13

7 2de graad Latijn Grieks-Latijn Keuzepakket Economie Keuzepakket Wiskunde Vakken 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar godsdienst Nederlands Frans Engels Duits Economie Grieks Latijn aardrijkskunde biologie chemie fysica informatica wiskunde geschiedenis lichamelijke opvoeding muzikale opvoeding plastische opvoeding Grieks-Latijn Mogelijkheden in de 3de graad ASO Latijn moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn wiskunde (keuzepakket 1 of 2) Moderne talen-wetenschapen Sportwetenschappen Wetenschappen wiskunde (keuzepakket 1 of 2) Latijn keuzepakket economie Mogelijkheden in de 3de graad ASO Economie-moderne talen Latijn-moderne talen Moderne talen wetenschappen Latijn keuzepakket wiskunde Mogelijkheden in de 3de graad ASO Latijn moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn wiskunde (keuzepakket 1) Moderne talen-wetenschapen Sportwetenschappen Wetenschappen wiskunde (keuzepakket 1 of 2) 14

8 3de graad Latijn-Moderne talen Latijn Moderne talen Vakken 5de jaar 6de jaar godsdienst 2 2 Nederlands 4 4 Frans 4 4 Engels 3 3 Duits 3 3 Latijn 4 4 aardrijkskunde 1 1 biologie 1 1 chemie 1 1 fysica 1 1 wiskunde 3 3 geschiedenis 2 2 esthetica 1 1 lichamelijke opvoeding 2 2 seminarie 1 1 Latijn-Moderne talen Deze studierichting bereidt je vooral voor op de hogere studies in de geestes- en menswetenschappen, zowel van academische als van niet-academische aard. Talenrichtingen liggen voor de hand. Toekomstmogelijkheden Latijn-Moderne talen Professionele bachelor: b.v. Onderwijs: Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O., Orthopedagogie, Sociaal werk, Office management: optie management assistant, optie bedrijfsvertaler en tolk Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Toegepaste taalkunde: Journalistiek, Tolken, Vertalen Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. alle Taal- en letterkundestudies: 2 talen te kiezen uit Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn, Grieks, Italiaans, Spaans, Zweeds, Rechten, Pedagogische wetenschappen, Psychologie, Wijsbegeerte, Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen,... 15

9 3de graad Latijn-Wetenschappen Latijn Wetenschappen Vakken 5de jaar 6de jaar godsdienst 2 2 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 2 2 Duits Latijn 4 4 aardrijkskunde 2 1 biologie 1 2 chemie 2 2 fysica 2 2 wiskunde 6 6 geschiedenis 2 2 esthetica 1 1 lichamelijke opvoeding 2 2 seminarie - - Latijn-Wetenschappen Na deze studierichting kan je in het hoger onderwijs alle kanten uit, zowel in de exacte als in de humane wetenschappen. Toekomstmogelijkheden Latijn-Wetenschappen Professionele bachelor: b.v. Onderwijs: Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O., Chemie, Facilitair management, Biomedische laboratoriumtechnologie met verschillende opties, Voedingsen dieetkunde, Logopedie en audiologie Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Industriële wetenschappen en Biowetenschappen, Biowetenschappen: landbouwkunde, tuinbouwkunde, voedingsindustrie, Productontwikkeling (5 jaar) Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. Biologie, Toegepaste biologische wetenschappen (bioingenieur), Scheikunde, Natuurkunde, Geologie, Geografie, Arts, Apotheker Ook de meer humane richtingen: Rechten, Psychologie, alle Taal- en letterkundestudies: 2 talen te kiezen 16

10 17

11 3de graad Latijn-Wiskunde Keuzepakket Grieks Keuzepakket Wiskunde Vakken 5de jaar 6de jaar 5de jaar 6de jaar godsdienst Nederlands Frans Engels Duits Latijn Grieks aardrijkskunde biologie chemie fysica wiskunde geschiedenis esthetica lichamelijke opvoeding Latijn-Wiskunde Na deze studierichting kan je in het hoger onderwijs alle kanten uit, zowel in de exacte als in de humane wetenschappen. Toekomstmogelijkheden Keuzepakket Grieks Professionele bachelor: b.v. Onderwijs: Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O., Orthopedagogie, Sociaal werk Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Toegepaste taalkunde: Journalistiek, Tolen, Vertalen, Interieurarchitectuur, Industriële wetenschappen Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. alle Taal- en letterkundestudies: 2 talen te kiezen, Wijsbegeerte, Politieke en Sociale wetenschappen, rechten, Toegepaste economische wetenschappen met verschillende opties o.a. handelsingenieur, Psychologie, Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, Arts,... 18

12 Keuzepakket wiskunde Professionele bachelor: b.v. Onderwijs: Kleuterleid(st)er, Onder wijzer(es), Leraar/lerares S.O., Bedrijfsmanagement: optie accountancy-fiscaliteit, optie financie- en verzekeringswezen, Toegepaste informatica Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Interieurarchitectuur, Architectuur (5 jaar), Industriële wetenschappen Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. Wiskunde, Informatica, Natuurkunde, Geologie, Geografie, Arts, Toegepaste biologische wetenschappen (bio-ingenieur), Toegepaste wetenschappen (burgerlijk ingenieur), Toegepaste economische wetenschappen met verschillende opties o.a. handelsingenieur. Ook de meer humane richtingen: Rechten, Psychologie, alle Taal- en letterkundestudies 19

13 Moderne talen (3de graad) Eigenheid: kennis van en comminicatie in moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits) wordt aangescherpt en gestimuleerd is een zeer interessant pakket als het gekoppeld wordt aan een van de vele andere componenten: 4 uur Latijn,4 uur economie of 7 uur wetenschappen Leerlingenprofiel: je bent graag met taal bezig je bent niet bang om te communiceren in een vreemde taal je aanleg en interesse voor de andere component moet ook voldoende groot zijn om deze zware studierichtingen tot een goed einde te brengen Moderne talen Door de brede algemene vorming bereidt deze studierichting je voor op een breed gamma van richtingen in het hoger onderwijs, zowel van academische als niet-academische aard. 20

14 Moderne talen-wetenschappen Vakken 5de jaar 6de jaar godsdienst 2 2 Nederlands 4 4 Frans 4 4 Engels 3 3 Duits 3 3 aardrijkskunde 2 1 biologie 1 2 chemie 2 2 fysica 2 2 wiskunde 4 4 geschiedenis 2 2 esthetica 1 1 lichamelijke opvoeding 2 2 seminarie 1 1 Toekomstmogelijkheden Professionele bachelor: b.v. Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O., Logopedie en audiologie, Ergotherapie, Verpleegkunde, Vroedkunde, Biomedische laboratoriumtechnologie, Voedings- en dieetkunde, Office management: optie Management assistant, optie Bedrijfsvertaler en tolk, Medical management Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Industriële wetenschappenen en Biowetenschappen, Biowetenschappen: landbouwkunde, tuinbouwkunde, voedingsindustrie, voedingsindustrie, Productontwikkeling (5 jaar), Journalistiek, Tolken, Vertalen, Kinesitherapie Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v.taal- en letterkunde: 2 talen te kiezen, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Arts, Geografie 21

15 Wetenschappen Eigenheid: in deze studierichtingen kun je expliciet voor wetenschappen kiezen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica het grootste pakket wetenschappen is te vinden in de studierichting Wetenschappen-wiskunde in de 3de graad (8 uur wetenschappen en 8 uur wiskunde) in de 3de graad kun je wetenschappen ook nog combineren met Latijn, Moderne talen en Sport door het vak economie in de 2de graad is een uitweg in de studierichting Economie in de 3de graad ook mogelijk Leerlingenprofiel: je bent wetenschappelijk geïnteresseerd je houdt ook van wiskunde, want in de meeste studierichtingen met wetenschappen is het pakket wiskunde zwaar je bent bereid ook voor de andere component goed te presteren 22

16 2de graad Wetenschappen Vakken 3de jaar 4de jaar godsdienst 2 2 Nederlands 4 4 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits - 1 economie - 2 aardrijkskunde 1 1 biologie 2 2 chemie 2 2 fysica 2 2 informatica 1 1 wiskunde 5 5 geschiedenis 2 2 lichamelijke opvoeding 2 2 muzikale opvoeding 1 - plastische opvoeding 1 - Mogelijkheden in de 3de graad ASO Economie moderne talen Economie wiskunde Moderne talen-wetenschapen Sportwetenschappen Wetenschappen wiskunde (keuzepakket 1 of 2) 23

17 Wetenschappen-Wiskunde (3de graad) Eigenheid: in de studierichtingen met wiskunde komt wiskunde voor met 6 of met 8 uren per week in de 8-urencursus word je extra geoefend in abstract denken in de 8-urencursus is er extra aandacht voor de studie van de wiskundige fundamenten en de theoretische preciseringen waardoor je de wiskunde als systeem leert kennen 6 en 8 uur wiskunde vragen zowel van kennis als van vaardigheden een hoger beheersingsniveau dan in de 2de graad de studierichting Wetenschappen-wiskunde geet bij uitstek een exact-wetenschappelijke vorming Leerlingenprofiel: je kon de wiskunde van de 2de graad gemakkelijk en vlug begrijpen en verwerken je hebt een goed inzicht in de wiskundige begrippen en structuren je bent bereid zware pakketten leerstof in te studeren 24

18 Wetenschappen-Wiskunde Keuzepakket 1 Keuzepakket 2 Vakken 5de jaar 6de jaar 5de jaar 6de jaar godsdienst Nederlands Frans Engels Duits (1) (1) 1 1 aardrijkskunde biologie chemie fysica wetenschappelijk tekenen wiskunde geschiedenis esthetica lichamelijke opvoeding seminarie (1) 1uur Duits kan gekozen worden op vrijwillige basis: de keuze geldt dan voor het 5de en 6de jaar. Toekomstmogelijkheden Professionele bachelor: b.v. Leraar/lerares S.O., Biomedische laboratoriumtechnologie met verschillende opties, Voedings- en dieetkunde, Bedrijfsmanagement met verschillende opties, Toegepaste informatica met verschillende opties Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Industriële wetenschappen, Biowetenschappen, Interieurarchitectuur, Architectuur (5 jaar), Productontwikkeling (5 jaar) Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. Wiskunde, Toegepaste biologische wetenschappen (bio-ingenieur), Toegepaste wetenschappen (burgerlijk ingenieur), Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Geologie, Geografie, Arts, Rechten, Toegepaste economische wetenschappen met verschillende opties o.a. handelsingenieur Wetenschappen- Wiskunde Deze studierichting bereidt in de eerste plaats voor op de richtingen in het hoger onderwijs de hoge eisen stellen op gebied van wetenschappen en/of wiskunde, zowel op academisch als op niet-academisch niveau. Natuurlijk zijn ook tal van andere richtingen mogelijk. 25

19 Sportwetenschappen Eigenheid: interessante combinatie van sport en wetenschappen en wiskunde in de 2de graad heb je evenveel uren wetenschappen en wiskunde als in de studierichting wetenschappen sport is belangrijk voor je persoonlijkheidsontplooiing, zowel fysiek als op motorisch en sociaal vlak Leerlingenprofiel: je bent lichamelijk geschikt om sport te doen je bent sportief aangelegd zonder meteen een topsporter te zijn je hebt ruime interesse voor wetenschappen je bent bereid intens te studeren Sportwetenschappen Na deze studierichting komen studies in de sportsfeer en in de wetenschappelijke sector eerst in aanmerking. Maar ook tal van andere richtingen zijn mogelijk. 26

20 Sportwetenschappen 2de graad 3de graad Vakken 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar godsdienst Nederlands Frans Engels Duits - 1 (1) (1) aardrijkskunde biologie chemie fysica wiskunde geschiedenis esthetica atletiek lichamelijke opvoeding balsporten gymnastiek ritmisch-express. vorming zwemmen (1) 1uur Duits kan gekozen worden op vrijwillige basis: de keuze geldt dan voor het 5de en 6de jaar. 4de jaar: Sportstage Mogelijkheden in de 3de graad ASO Moderne talen-wetenschapen Sportwetenschappen Wetenschappen wiskunde (keuzepakket 1 of 2) Toekomstmogelijkheden Professionele bachelor: b.v. Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O. Orthopedagogie, Sociaal werk, Ergotherapie, Verpleegkunde Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Industriële wetenschappen en Biowetenschappen, Architectuur (5 jaar), Kinesitherapie Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Geologie, Geografie, Arts, Apotheker,... 27

21 Vergelijkend schema lessenpakketten 2de graad ASO Economie Latijn keuzepakket talen keuzepakket wiskunde Grieks Latijn keuzepakket economie keuzepakket wiskunde Sportwetenschappen Wetenschappen godsdienst Nederlands Frans 5/ Engels 3 3/ /2 3/2 Duits 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 Grieks Latijn economie /2 aardrijkskunde biologie chemie /2 1/2 2 2 fysica informatica (1) (1) 1 wiskunde geschiedenis lichamelijke opvoeding muzikale opvoeding 0/1 0/1-1/0 1/0-1/0 plastische opvoeding 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0-1/0 TOTAAL (1) In deze studierichtingen wordt het vak informatica vervangen door een zelfstudiepakket. 28

22 Vergelijkend schema lessenpakketten 3de graad ASO Economie moderne talen Economie wiskunde Latijn moderne talen Latijn wetenschappen Latijnwiskunde keuzepakket Grieks keuzepakket wiskunde Sportwetenschappen Moderne talenwetenschapen Wetenschappenwiskunde keuzepakket 1 keuzepakket 2 godsdienst Nederlands Frans Engels Duits (1) (1) 1 (1) 3 (1) 1 Grieks Latijn economie aardrijksk / /1 2/1 2/1 2/1 biologie / /2 1/2 1/2 1/2 chemie fysica wet. tek wiskunde geschied esthetica lich. opv seminarie TOTAAL (1) 1uur Duits kan gekozen worden op vrijwillige basis: de keuze geldt dan voor het 5de en 6de jaar. 29

Studierichtingen. tweede en derde graad 2014-2015. www.rozenbergmol.be

Studierichtingen. tweede en derde graad 2014-2015. www.rozenbergmol.be Studierichtingen tweede en derde graad 2014-2015 1 www.rozenbergmol.be Inhoud Welkom 3 Onze visie op school maken 4 Een brede waaier van richtingen 6 Wat heeft de school te bieden? 8 Tweede en derde graad

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

NAAR DE DERDE GRAAD ASO

NAAR DE DERDE GRAAD ASO NAAR DE DERDE GRAAD ASO Overgang na de tweede graad Een aantal nieuwe richtingen Uitgebreidere keuzemogelijkheden Vast voor jaar Attesten na de tweede graad A-attest B-attest: clausulering voor richting(en)

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg. Provinciale Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89 Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.be DEPARTEMENT ARCHITECTUUR en beeldende kunst

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

KONINKLIJK ATHENEUM KEERBERGEN

KONINKLIJK ATHENEUM KEERBERGEN KONINKLIJK ATHENEUM KEERBERGEN INFORMATIE OVER STUDIEMOGELIJKHEDEN SCHOOLJAAR 2015 2016 VOORWOORD Geachte ouders, beste leerlingen Onze school biedt een ruime waaier van studierichtingen aan in het Algemeen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Naar de tweede graad in de

Naar de tweede graad in de Naar de tweede graad in de INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 WOORD VOORAF... 2 ALGEMEEN, KUNST, TECHNISCH OF BEROEPSSECUNDAIR?... 3 DE ONDERWIJSSTRUCTUUR IN ONZE SCHOOL... 4 ASO IN

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. 3de graad. in het schooljaar 2014-2015. KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod 3de graad in het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied

Nadere informatie

Naar de derde graad in de

Naar de derde graad in de Naar de derde graad in de INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 3 WOORD VOORAF... 4 DE ONDERWIJSSTRUCTUUR IN ONZE SCHOOL... 5 LESSENTABEL 3DE GRAAD ASO... 6 4.1 LESSENTABEL VAN DE VIER ASO-RICHTINGEN IN SJIB...

Nadere informatie

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT

BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT BROCHURE TWEEDE GRAAD CAMPUS DON BOSCO HAACHT 2015-2016 INHOUD INHOUD 1 I INLEIDING 2 II DE STUDIERICHTINGEN IN DE TWEEDE GRAAD 4 III VOORSTELLING VAN DE STUDIERICHTINGEN DON BOSCO HAACHT IN DE TWEEDE

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2

Modernewetenschappen. Sport. Aardrijkskunde 2 2 2 1. Biologie 1 1 1. Engels 2 2 2. Frans 4 4 4 2. Geschiedenis 1 1 1 1. Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 1 ste jaar Latijn Modernewetenschappen Sport Modernewetenschappen Techniek Beroeps Aardrijkskunde 2 2 2 1 Biologie 1 1 1 Engels 2 2 2 Frans 4 4 4 2 Geschiedenis 1 1 1 1 Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2 Lichamelijke

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

TWEEDE EN DERDE GRAAD

TWEEDE EN DERDE GRAAD 12 Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een STUDIERICHTING, die reeds min of meer definitief is. Er zijn vier vormen van onderwijs: ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TECHNISCH

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

info brochure sportwetenschappen in het College Collegestraat 31-9100 Sint-Niklaas www.sjks.be - Tel. 03 780 71 50

info brochure sportwetenschappen in het College Collegestraat 31-9100 Sint-Niklaas www.sjks.be - Tel. 03 780 71 50 info brochure Even kennismaken... sportwetenschappen in het College Collegestraat 31 9100 SintNiklaas www.sjks.be Tel. 03 780 71 50 Inhoud Unieke studierichting 2 Wat je moet weten! 2 Keuzemotieven voor

Nadere informatie

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7 Talen en Grieks Industriële Latijn Techniek- Wetenschappen Studieaanbod tweede graad 7 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Humane Wetenschappen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je moet kiezen voor een studierichting in de tweede graad. Je hebt gehoord over de

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD Algemeen Secundair ASO Technisch Secundair TSO Beroepssecundair BSO LATIJN HANDEL KANTOOR ECONOMIE SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN VERZORGING- VOEDING WETENSCHAPPEN Het ASO (algemeen secundair

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld:

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld: (oud, maar hier en daar nuttig) Studielasttabellen Studielast is een nieuw begrip in de bovenbouw van havo en vwo. Het staat voor de gemiddelde tijd die de gemiddelde leerling aan schoolwerk besteedt.

Nadere informatie

Vak/uitgever Titel Borg Huur Kopen. Kruis de boeken aan die u wenst en geef de lijst ten laatste op woensdag 4 juli 2012 af op school.

Vak/uitgever Titel Borg Huur Kopen. Kruis de boeken aan die u wenst en geef de lijst ten laatste op woensdag 4 juli 2012 af op school. De Bron Tielt Hulstplein 32 8700 TIELT Tel: 051 42 49 04 Fax: 051 40 60 79 Naam en adres: 2012-2013 Boekenlijst: 5 economie-moderne talen Vak/uitgever Titel Borg Huur Kopen AARDRIJKSKUNDE PLANTYN ALGEMENE

Nadere informatie

2015 informatiebrochure

2015 informatiebrochure 201 informatiebrochure informatie en inschrijvingen Pieter Breugheldreef 3920 Lommel tel: 011 3 e-mail: info@sjl.wico.be website: http://sjl.wico.be tijdens het schooljaar: tijdens de schooluren van 10

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

INFO AVOND Studiekeuze van 2 de naar 3 de graad. Donderdag 5 mei 2011

INFO AVOND Studiekeuze van 2 de naar 3 de graad. Donderdag 5 mei 2011 INFO AVOND Studiekeuze van 2 de naar 3 de graad Donderdag 5 mei 2011 Overzicht Studieaanbod op onze school Lessentabellen 3 de graad ASO Wiskunde in de 3 de graad ASO Economie in de 3 de graad ASO Wetenschappen

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

Studiegids tweede graad

Studiegids tweede graad Studiegids tweede graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA HANDEL 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 17U 18U 18U 18U Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Engels 2 2 2 2 Frans

Nadere informatie

info brochure economie in het College Collegestraat 31-9100 Sint-Niklaas www.sjks.be - Tel. 03 780 71 50

info brochure economie in het College Collegestraat 31-9100 Sint-Niklaas www.sjks.be - Tel. 03 780 71 50 info brochure Even kennismaken... economie in het College Collegestraat 1-9100 Sint-Niklaas www.sjks.be - Tel. 0 780 71 50 Inhoud De studierichtingen 2 Economie, wat is dat? Waarom voor economie kiezen?

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

KAZ launch. woensdag 29 januari 2014. Aanbod in het eerste jaar: Deze tekst in MS Word formaat

KAZ launch. woensdag 29 januari 2014. Aanbod in het eerste jaar: Deze tekst in MS Word formaat Deze tekst in MS Word formaat woensdag 29 januari 2014 KAZ launch Binnenkort ziet het KAZ er helemaal anders uit. En dan hebben we het niet alleen over de gebouwen of het aanzicht van op straat. Ook de

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks Humane Industriële Latijn moderne talen Latijn Moderne talen wiskunde Wetenschappen wiskunde Techniek Studieaanbod derde graad 7 Studierichtingen volgens belangstellingsgebieden Doel van

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar

3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar 3.1 Overgang van het 4de leerjaar naar het 5de leerjaar 3.2 Van 4ASO naar 5ASO 3.2.1 Gebruikte afkortingen EC EC EC EC GL/ HW/HU Economie met 4 of 5 uren wiskunde Economie-moderne talen Economie-wetenschappen

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De samenstelling van het vakkenpakket. I: Het

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Dag van de Wiskunde 22/11/2008

Dag van de Wiskunde 22/11/2008 Dag van de Wiskunde Statistiek op KATHO Ann Vanmarcke Statistiek in Bedrijfsmanagement Overgang SO-HO Statistiek op KATHO Statistiek op KATHO 1 STUDIEGEBIED BIOTECHNIEK» Bachelor in de Agro- en Biotechnologie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering tweede graad

Profilering tweede graad Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting gekozen. Deze keuze is

Nadere informatie

5 Economie-Moderne talen (2014-2015)

5 Economie-Moderne talen (2014-2015) Klein Seminarie Zuidstraat 27 8800 ROESELARE tel: 051/26.47.26 - fax: 051/26.47.27 Leerling: Boekenlijst: 5 Economie-Moderne talen (2014-2015) Afhalen boeken op donderdag 28 augustus 2014 van 14u30 tot

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Waarom kiezen voor EHSAL?

Waarom kiezen voor EHSAL? Waarom kiezen voor EHSAL? EHSAL biedt je een diploma van academisch niveau via een bedrijfsgerichte opleiding. Het onderwijs bij EHSAL is praktijkgericht: vanaf het begin toets je je kennis en inzichten

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28 3 de graad Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Algemeen secundair

Nadere informatie

STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso)

STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso) STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen Derde graad Sociale en technische wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen STUDIEGEBIED PERSONENZORG Studierichting

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2015 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2015 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Communicatiemanagement 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 3 Universiteit Gent 5

Nadere informatie