Tweede en derde graad ASO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede en derde graad ASO"

Transcriptie

1 Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar staat ondernemen centraal) er komen vele actuele thema s aan bod in de 2de graad komt boekhouden slechts in beperkte mate voor; daardoor wordt overschakelen naar Handel moeilijker Leerlingenprofiel: je hebt interesse voor het economisch functioneren van de maatschappij en het hele maatschappelijk gebeuren je kunt helder, logisch en kritisch denken economie met talen vraagt een speciale aanleg voor talen en communicatie economie met wiskunde vraagt een stevige theoretische intelligentie en aanleg voor abstract denken als je denkt aan een academische economische opleiding (b.v. TEW) kies je voor economie-wiskunde 8

2 2de graad Economie Keuzepakket Talen Keuzepakket Wiskunde Vakken 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar godsdienst Nederlands Frans Engels Duits economie aardrijkskunde biologie chemie fysica informatica wiskunde geschiedenis lichamelijke opvoeding muzikale opvoeding plastische opvoeding Keuzepakket talen Mogelijkheden in de 3de graad ASO Economie moderne talen Moderne talen wetenschappen Keuzepakket wiskunde Mogelijkheden in de 3de graad ASO Economie moderne talen Economie wiskunde Moderne talen wetenschappen Wetenschappen wiskunde Sportwetenschappen Economie Door het grote belang dat in deze richting aan taalonderwijs en aan economie wordt gehecht, kan je in het hoger onderwijs zeker terecht in alle professionele bachelors en blijven bepaalde academische bachelors en masters aan een hogeschool of universiteit mogelijk. 9

3 3de graad Economie Moderne talen Wiskunde Vakken 5de jaar 6de jaar 5de jaar 6de jaar godsdienst Nederlands Frans Engels Duits economie aardrijkskunde biologie chemie fysica wiskunde geschiedenis esthetica lichamelijke opvoeding seminarie Toekomstmogelijkheden Economie-Moderne talen Professionele bachelor: b.v. Bedrijfsmanagement: optie marketing, optie accountancy-fiscaliteit, Office management: optie management assistant, optie bedrijfsvertaler en tolk, Orthopedagogie, Sociaal werk, Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O. Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Toegepaste taalkunde: Journalistiek, Tolken, Vertalen Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. Politieke en sociale wetenschappen, Taal- en Letterkunde: 2 talen te kiezen uit Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn, Grieks, Italiaans, Spaans, Zweeds 10

4 Toekomstmogelijkheden Economie-Wiskunde Professionele bachelor: b.v. Bedrijfsmanagement: optie marketing, optie accountancy-fiscaliteit, optie rechtspraktijk, optie logistiek management, Office management: optie management assistant, Toegepaste Informatica, Communicatiemanagement, Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O. Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Industriële wetenschappen en Biowetenschappen, Biowetenschappen: landbouwkunde, tuinbouwkunde, voedingsindustrie, Handelswetenschappen, Handelsingenieur (5jaar) Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. Economische wetenschappen, Toegepaste economische wetenschappen met verschillende opties o.a. handelsingenieur, Wiskunde, Politieke en sociale wetenschappen, Informatica, Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Rechten, Taal- en Letterkunde: 2 talen te kiezen 11

5 Latijn Eigenheid: studie van klassieke talen verschaft een verdiept inzicht in taalstructuren dompelt je onder in de klassieke cultuur leert je logisch denken het studieritme ligt er hoog wordt in de 2de graad in 2 paketten aangeboden: met 4 uur wiskunde en 1 uur economie of met 5 uur wiskunde kan gecombineerd worden met Grieks (2de en 3de graad) in de 4 uur wiskunde in Grieks-Latijn in de 2de graad wordt dezelfde hoeveelheid leerstof aangeboden als in de 5 uur waardoor overgaan naar 8 uur wiskunde in de 3de graad mogelijk is met Moderne talen (3de graad) (zie ook Moderne talen blz. 15) mikt op een veelzijdige taalvorming (Latijn, Nederlands, Frans, Engels, Duits) het pakket wiskunde en wetenschappen is minimaal met Wetenschappen (3de graad) (zie ook Wetenschappen blz. 16) interessante combinatie van exact wetenschappelijk denken en zachte waarden van taal, literatuur en cultuur, eigen aan de studie van oude talen 6 uur wiskunde vraagt zowel van kennis als van vaardigheden een hoger beheersingsniveau dan in de 2de graad 12

6 met Wiskunde (3de graad) (zie ook Wiskunde blz. 18) keuze tussen 8 uur wiskunde en 6 uur wiskunde met 3 uur Grieks interessante combinatie van zuiver abstract wiskundig denken en zachte waarden van taal, literatuur en cultuur, eigen aan de studie oude talen 6 en 8 uur wiskunde vragen zowel van kennis als van vaardigheden een hoger beheersingsniveau dan in de 2de graad in de 8 uur wiskunde is er extra aandacht voor de studie van de wiskundige fundamenten en de theoretische preciseringen waardoor je de wiskunde als systeem leert kennen Leerlingenprofiel: je bent graag met oude en moderne talen bezig je moet ook sterk zijn in de andere vakken want het studieritme ligt hoog je hebt een goede studiemethode 13

7 2de graad Latijn Grieks-Latijn Keuzepakket Economie Keuzepakket Wiskunde Vakken 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar godsdienst Nederlands Frans Engels Duits Economie Grieks Latijn aardrijkskunde biologie chemie fysica informatica wiskunde geschiedenis lichamelijke opvoeding muzikale opvoeding plastische opvoeding Grieks-Latijn Mogelijkheden in de 3de graad ASO Latijn moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn wiskunde (keuzepakket 1 of 2) Moderne talen-wetenschapen Sportwetenschappen Wetenschappen wiskunde (keuzepakket 1 of 2) Latijn keuzepakket economie Mogelijkheden in de 3de graad ASO Economie-moderne talen Latijn-moderne talen Moderne talen wetenschappen Latijn keuzepakket wiskunde Mogelijkheden in de 3de graad ASO Latijn moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn wiskunde (keuzepakket 1) Moderne talen-wetenschapen Sportwetenschappen Wetenschappen wiskunde (keuzepakket 1 of 2) 14

8 3de graad Latijn-Moderne talen Latijn Moderne talen Vakken 5de jaar 6de jaar godsdienst 2 2 Nederlands 4 4 Frans 4 4 Engels 3 3 Duits 3 3 Latijn 4 4 aardrijkskunde 1 1 biologie 1 1 chemie 1 1 fysica 1 1 wiskunde 3 3 geschiedenis 2 2 esthetica 1 1 lichamelijke opvoeding 2 2 seminarie 1 1 Latijn-Moderne talen Deze studierichting bereidt je vooral voor op de hogere studies in de geestes- en menswetenschappen, zowel van academische als van niet-academische aard. Talenrichtingen liggen voor de hand. Toekomstmogelijkheden Latijn-Moderne talen Professionele bachelor: b.v. Onderwijs: Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O., Orthopedagogie, Sociaal werk, Office management: optie management assistant, optie bedrijfsvertaler en tolk Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Toegepaste taalkunde: Journalistiek, Tolken, Vertalen Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. alle Taal- en letterkundestudies: 2 talen te kiezen uit Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn, Grieks, Italiaans, Spaans, Zweeds, Rechten, Pedagogische wetenschappen, Psychologie, Wijsbegeerte, Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen,... 15

9 3de graad Latijn-Wetenschappen Latijn Wetenschappen Vakken 5de jaar 6de jaar godsdienst 2 2 Nederlands 4 4 Frans 3 3 Engels 2 2 Duits Latijn 4 4 aardrijkskunde 2 1 biologie 1 2 chemie 2 2 fysica 2 2 wiskunde 6 6 geschiedenis 2 2 esthetica 1 1 lichamelijke opvoeding 2 2 seminarie - - Latijn-Wetenschappen Na deze studierichting kan je in het hoger onderwijs alle kanten uit, zowel in de exacte als in de humane wetenschappen. Toekomstmogelijkheden Latijn-Wetenschappen Professionele bachelor: b.v. Onderwijs: Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O., Chemie, Facilitair management, Biomedische laboratoriumtechnologie met verschillende opties, Voedingsen dieetkunde, Logopedie en audiologie Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Industriële wetenschappen en Biowetenschappen, Biowetenschappen: landbouwkunde, tuinbouwkunde, voedingsindustrie, Productontwikkeling (5 jaar) Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. Biologie, Toegepaste biologische wetenschappen (bioingenieur), Scheikunde, Natuurkunde, Geologie, Geografie, Arts, Apotheker Ook de meer humane richtingen: Rechten, Psychologie, alle Taal- en letterkundestudies: 2 talen te kiezen 16

10 17

11 3de graad Latijn-Wiskunde Keuzepakket Grieks Keuzepakket Wiskunde Vakken 5de jaar 6de jaar 5de jaar 6de jaar godsdienst Nederlands Frans Engels Duits Latijn Grieks aardrijkskunde biologie chemie fysica wiskunde geschiedenis esthetica lichamelijke opvoeding Latijn-Wiskunde Na deze studierichting kan je in het hoger onderwijs alle kanten uit, zowel in de exacte als in de humane wetenschappen. Toekomstmogelijkheden Keuzepakket Grieks Professionele bachelor: b.v. Onderwijs: Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O., Orthopedagogie, Sociaal werk Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Toegepaste taalkunde: Journalistiek, Tolen, Vertalen, Interieurarchitectuur, Industriële wetenschappen Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. alle Taal- en letterkundestudies: 2 talen te kiezen, Wijsbegeerte, Politieke en Sociale wetenschappen, rechten, Toegepaste economische wetenschappen met verschillende opties o.a. handelsingenieur, Psychologie, Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, Arts,... 18

12 Keuzepakket wiskunde Professionele bachelor: b.v. Onderwijs: Kleuterleid(st)er, Onder wijzer(es), Leraar/lerares S.O., Bedrijfsmanagement: optie accountancy-fiscaliteit, optie financie- en verzekeringswezen, Toegepaste informatica Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Interieurarchitectuur, Architectuur (5 jaar), Industriële wetenschappen Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. Wiskunde, Informatica, Natuurkunde, Geologie, Geografie, Arts, Toegepaste biologische wetenschappen (bio-ingenieur), Toegepaste wetenschappen (burgerlijk ingenieur), Toegepaste economische wetenschappen met verschillende opties o.a. handelsingenieur. Ook de meer humane richtingen: Rechten, Psychologie, alle Taal- en letterkundestudies 19

13 Moderne talen (3de graad) Eigenheid: kennis van en comminicatie in moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits) wordt aangescherpt en gestimuleerd is een zeer interessant pakket als het gekoppeld wordt aan een van de vele andere componenten: 4 uur Latijn,4 uur economie of 7 uur wetenschappen Leerlingenprofiel: je bent graag met taal bezig je bent niet bang om te communiceren in een vreemde taal je aanleg en interesse voor de andere component moet ook voldoende groot zijn om deze zware studierichtingen tot een goed einde te brengen Moderne talen Door de brede algemene vorming bereidt deze studierichting je voor op een breed gamma van richtingen in het hoger onderwijs, zowel van academische als niet-academische aard. 20

14 Moderne talen-wetenschappen Vakken 5de jaar 6de jaar godsdienst 2 2 Nederlands 4 4 Frans 4 4 Engels 3 3 Duits 3 3 aardrijkskunde 2 1 biologie 1 2 chemie 2 2 fysica 2 2 wiskunde 4 4 geschiedenis 2 2 esthetica 1 1 lichamelijke opvoeding 2 2 seminarie 1 1 Toekomstmogelijkheden Professionele bachelor: b.v. Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O., Logopedie en audiologie, Ergotherapie, Verpleegkunde, Vroedkunde, Biomedische laboratoriumtechnologie, Voedings- en dieetkunde, Office management: optie Management assistant, optie Bedrijfsvertaler en tolk, Medical management Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Industriële wetenschappenen en Biowetenschappen, Biowetenschappen: landbouwkunde, tuinbouwkunde, voedingsindustrie, voedingsindustrie, Productontwikkeling (5 jaar), Journalistiek, Tolken, Vertalen, Kinesitherapie Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v.taal- en letterkunde: 2 talen te kiezen, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Arts, Geografie 21

15 Wetenschappen Eigenheid: in deze studierichtingen kun je expliciet voor wetenschappen kiezen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica het grootste pakket wetenschappen is te vinden in de studierichting Wetenschappen-wiskunde in de 3de graad (8 uur wetenschappen en 8 uur wiskunde) in de 3de graad kun je wetenschappen ook nog combineren met Latijn, Moderne talen en Sport door het vak economie in de 2de graad is een uitweg in de studierichting Economie in de 3de graad ook mogelijk Leerlingenprofiel: je bent wetenschappelijk geïnteresseerd je houdt ook van wiskunde, want in de meeste studierichtingen met wetenschappen is het pakket wiskunde zwaar je bent bereid ook voor de andere component goed te presteren 22

16 2de graad Wetenschappen Vakken 3de jaar 4de jaar godsdienst 2 2 Nederlands 4 4 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits - 1 economie - 2 aardrijkskunde 1 1 biologie 2 2 chemie 2 2 fysica 2 2 informatica 1 1 wiskunde 5 5 geschiedenis 2 2 lichamelijke opvoeding 2 2 muzikale opvoeding 1 - plastische opvoeding 1 - Mogelijkheden in de 3de graad ASO Economie moderne talen Economie wiskunde Moderne talen-wetenschapen Sportwetenschappen Wetenschappen wiskunde (keuzepakket 1 of 2) 23

17 Wetenschappen-Wiskunde (3de graad) Eigenheid: in de studierichtingen met wiskunde komt wiskunde voor met 6 of met 8 uren per week in de 8-urencursus word je extra geoefend in abstract denken in de 8-urencursus is er extra aandacht voor de studie van de wiskundige fundamenten en de theoretische preciseringen waardoor je de wiskunde als systeem leert kennen 6 en 8 uur wiskunde vragen zowel van kennis als van vaardigheden een hoger beheersingsniveau dan in de 2de graad de studierichting Wetenschappen-wiskunde geet bij uitstek een exact-wetenschappelijke vorming Leerlingenprofiel: je kon de wiskunde van de 2de graad gemakkelijk en vlug begrijpen en verwerken je hebt een goed inzicht in de wiskundige begrippen en structuren je bent bereid zware pakketten leerstof in te studeren 24

18 Wetenschappen-Wiskunde Keuzepakket 1 Keuzepakket 2 Vakken 5de jaar 6de jaar 5de jaar 6de jaar godsdienst Nederlands Frans Engels Duits (1) (1) 1 1 aardrijkskunde biologie chemie fysica wetenschappelijk tekenen wiskunde geschiedenis esthetica lichamelijke opvoeding seminarie (1) 1uur Duits kan gekozen worden op vrijwillige basis: de keuze geldt dan voor het 5de en 6de jaar. Toekomstmogelijkheden Professionele bachelor: b.v. Leraar/lerares S.O., Biomedische laboratoriumtechnologie met verschillende opties, Voedings- en dieetkunde, Bedrijfsmanagement met verschillende opties, Toegepaste informatica met verschillende opties Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Industriële wetenschappen, Biowetenschappen, Interieurarchitectuur, Architectuur (5 jaar), Productontwikkeling (5 jaar) Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. Wiskunde, Toegepaste biologische wetenschappen (bio-ingenieur), Toegepaste wetenschappen (burgerlijk ingenieur), Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Geologie, Geografie, Arts, Rechten, Toegepaste economische wetenschappen met verschillende opties o.a. handelsingenieur Wetenschappen- Wiskunde Deze studierichting bereidt in de eerste plaats voor op de richtingen in het hoger onderwijs de hoge eisen stellen op gebied van wetenschappen en/of wiskunde, zowel op academisch als op niet-academisch niveau. Natuurlijk zijn ook tal van andere richtingen mogelijk. 25

19 Sportwetenschappen Eigenheid: interessante combinatie van sport en wetenschappen en wiskunde in de 2de graad heb je evenveel uren wetenschappen en wiskunde als in de studierichting wetenschappen sport is belangrijk voor je persoonlijkheidsontplooiing, zowel fysiek als op motorisch en sociaal vlak Leerlingenprofiel: je bent lichamelijk geschikt om sport te doen je bent sportief aangelegd zonder meteen een topsporter te zijn je hebt ruime interesse voor wetenschappen je bent bereid intens te studeren Sportwetenschappen Na deze studierichting komen studies in de sportsfeer en in de wetenschappelijke sector eerst in aanmerking. Maar ook tal van andere richtingen zijn mogelijk. 26

20 Sportwetenschappen 2de graad 3de graad Vakken 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar godsdienst Nederlands Frans Engels Duits - 1 (1) (1) aardrijkskunde biologie chemie fysica wiskunde geschiedenis esthetica atletiek lichamelijke opvoeding balsporten gymnastiek ritmisch-express. vorming zwemmen (1) 1uur Duits kan gekozen worden op vrijwillige basis: de keuze geldt dan voor het 5de en 6de jaar. 4de jaar: Sportstage Mogelijkheden in de 3de graad ASO Moderne talen-wetenschapen Sportwetenschappen Wetenschappen wiskunde (keuzepakket 1 of 2) Toekomstmogelijkheden Professionele bachelor: b.v. Kleuterleid(st)er, Onderwijzer(es), Leraar/lerares S.O. Orthopedagogie, Sociaal werk, Ergotherapie, Verpleegkunde Academische bachelor en master aan een hogeschool: b.v. Industriële wetenschappen en Biowetenschappen, Architectuur (5 jaar), Kinesitherapie Academische bachelor en master aan een universiteit: b.v. Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Geologie, Geografie, Arts, Apotheker,... 27

21 Vergelijkend schema lessenpakketten 2de graad ASO Economie Latijn keuzepakket talen keuzepakket wiskunde Grieks Latijn keuzepakket economie keuzepakket wiskunde Sportwetenschappen Wetenschappen godsdienst Nederlands Frans 5/ Engels 3 3/ /2 3/2 Duits 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 Grieks Latijn economie /2 aardrijkskunde biologie chemie /2 1/2 2 2 fysica informatica (1) (1) 1 wiskunde geschiedenis lichamelijke opvoeding muzikale opvoeding 0/1 0/1-1/0 1/0-1/0 plastische opvoeding 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0-1/0 TOTAAL (1) In deze studierichtingen wordt het vak informatica vervangen door een zelfstudiepakket. 28

22 Vergelijkend schema lessenpakketten 3de graad ASO Economie moderne talen Economie wiskunde Latijn moderne talen Latijn wetenschappen Latijnwiskunde keuzepakket Grieks keuzepakket wiskunde Sportwetenschappen Moderne talenwetenschapen Wetenschappenwiskunde keuzepakket 1 keuzepakket 2 godsdienst Nederlands Frans Engels Duits (1) (1) 1 (1) 3 (1) 1 Grieks Latijn economie aardrijksk / /1 2/1 2/1 2/1 biologie / /2 1/2 1/2 1/2 chemie fysica wet. tek wiskunde geschied esthetica lich. opv seminarie TOTAAL (1) 1uur Duits kan gekozen worden op vrijwillige basis: de keuze geldt dan voor het 5de en 6de jaar. 29

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

2015 informatiebrochure

2015 informatiebrochure 201 informatiebrochure informatie en inschrijvingen Pieter Breugheldreef 3920 Lommel tel: 011 3 e-mail: info@sjl.wico.be website: http://sjl.wico.be tijdens het schooljaar: tijdens de schooluren van 10

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28

Inhoudstafel. Beroepssecundair onderwijs (bso) 22 Grootkeuken 23 Haarzorg 24 Kantoor 25 Landbouw 26 Tuinbouw en groenvoorziening 27 Verzorging 28 3 de graad Inhoudstafel De school als leergemeenschap 6 Structuur van het secundair onderwijs 6 Structuur van College O.-L.-V.-ten-Doorn 7 Het studieaanbod in College O.-L.-V.-ten-Doorn 8 Algemeen secundair

Nadere informatie

Profilering 3 de graad ASO

Profilering 3 de graad ASO Profilering 3 de graad ASO Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Studiekeuzebegeleiding 4 de jaar. Lessenroosters en profielen Studierichtingen 3 de graad SO 2013-2014

Studiekeuzebegeleiding 4 de jaar. Lessenroosters en profielen Studierichtingen 3 de graad SO 2013-2014 Studiekeuzebegeleiding 4 de jaar Lessenroosters en profielen Studierichtingen 3 de graad SO 2013-2014 (lessenroosters 2014-201) Scholengemeenschap Sint-Quintinus Vrij CLB Regio Hasselt Deze handleiding

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

Profilering tweede graad

Profilering tweede graad Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting gekozen. Deze keuze is

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 1 DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 3 de 4 de jaar ASO Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde

Nadere informatie

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? najaar 2009 Kies wat jij echt wil... Doel en structuur van de brochure 4 tips voor een doordachte studie- of beroepskeuze 5 Checklist voor je naar de sid-in trekt 9 deel

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N najaar 2013? tips voor een doordachte studiekeuze 5 doel en structuur van de brochure 7 1 De 2 Wat kan je studeren? 8 1. Hoger onderwijs 9 1.1 De bama-structuur 9 1.2 Toelatingsvoorwaarden voor bachelor

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD 3de GRAAD 7de JAAR campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR Middenschool en Atheneum - Atheneumstraat 2-3970 Leopoldsburg www.campusleopoldsburg.be Geachte ouders, U zoekt voor

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO.

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO. DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL 1 St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - MODERNE TALEN 5 de 6 de jaar ASO Basisvorming Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Profielkeuze C10 1 8/30/2014

Profielkeuze C10 1 8/30/2014 Profielkeuze C10 1 8/30/2014 PROFIELKEUZE C10 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Monique Janssen Profielkeuze C10 2 8/30/2014 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Monique Janssen School/instelling

Nadere informatie

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar Sint-Jozefsinstituut- College Torhout We maken samen je toekomstdroom waar Het Sint-Jozefsinstituut-College maakt deel uit van de Scholengroep Sint-Rembert en van de Scholengemeenschap Houtland WELKOM

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Samen school maken in beweging WELKOM

Samen school maken in beweging WELKOM WELKOM Samen school maken in beweging INFOBOEKJE Sint-Pauluscollege Wevelgem - Moorsele Samen school maken in beweging Het Sint-Pauluscollege............. 6 Het pedagogisch project........... 8 Lessentabel

Nadere informatie

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten

Welkom! 12 jaar? Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten 12 jaar? Welkom! Een schooljaar in de Burgerschool: een rollercoaster van lessen en activiteiten Een school is in de eerste plaats een LEERomgeving. Je kan er niet omheen. Lessen volgen, toetsen en examens

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM Alle ruimte voor jou w groei A-STROOM Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep. Ervaringen

Nadere informatie