LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN"

Transcriptie

1 93900 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID [C 2013/36073] 25 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 53/1, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011 en gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012, 21 december 2012, 12 juli 2013 en 19 juli 2013; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 oktober 2013; Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, legt de bachelor- en masteropleidingen vast van het academiejaar , die per instelling aangeboden worden in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, zoals vastgelegd in artikel 27 tot en met 51 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De lijst bevat per instelling en per studiegebied, deel van een studiegebied of cluster van studiegebieden, de volgende gegevens : 1 graad en kwalificatie van de opleiding; 2 afstudeerrichtingen binnen de opleidingen; 3 vestiging waar de opleiding c.q. afstudeerrichting aangeboden wordt. Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen, wordt opgeheven. Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 25 oktober De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

2 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD De in de bijlage gehanteerde afkortingen zijn : Adm. arr. : administratief arrondissement Gerecht. arr. : gerechtelijk arrondissement Bijlage Artesis Plantijn Hogeschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst mode theaterkostuum vrije kunsten Master in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst mode theaterkostuum vrije kunsten Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in de oncologische verpleegkunde Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de journalistiek Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit

3 93902 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen logistiek management marketing rechtspraktijk Bachelor in het communicatiemanagement commerciële communicatie public relations en voorlichting Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in het office management management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de chemie biochemie chemie procestechnologie Bachelor in de elektromechanica Boom automatisering klimatisering onderhoudstechnologie procesautomatisering technisch commercieel adviseur Bachelor in de elektronica-ict Bachelor in de grafische en digitale media crossmedia-ontwerp grafimediatechnologie Bachelor in de integrale veiligheid Bachelor in het energiemanagement Bachelor in het vastgoed Boom Boom Mechelen landmeten makelaardij Muziek en podiumkunsten Bachelor in de dans Bachelor in de muziek instrument/zang

4 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur Bachelor in het drama acteren kleinkunst woordkunst Master in de muziek compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziekpedagogie Master in het drama acteren kleinkunst woordkunst Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk personeelswerk sociaal-cultureel werk Bachelor in de autismespectrumstoornissen : een orthopedagogisch perspectief Arteveldehogeschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Gezondheidszorg Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de logopedie en de audiologie audiologie logopedie

5 93904 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Bachelor in de oncologische verpleegkunde Gezondheidszorg; Sociaalagogisch werk; Onderwijs Bachelor in de podologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de creatieve therapie Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de journalistiek Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen KMO-management logistiek management marketing rechtspraktijk Bachelor in het communicatiemanagement commerciële communicatie public relations en voorlichting Bachelor in het office management event- en projectmanagement management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de grafische en digitale media crossmedia-ontwerp grafimediabeleid grafimediatechnologie multimediaproductie Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs

6 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling Bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk Erasmushogeschool Brussel Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Bachelor in de audiovisuele kunsten assistentie audiovisueel beeld geluid montage podiumtechnieken Bachelor in de audiovisuele kunsten animatiefilm documentaire film radio schrijven televisie Master in de audiovisuele kunsten animatiefilm documentaire film radio schrijven televisie Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

7 93906 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD medische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Gezondheidszorg; Sociaalagogisch werk; Onderwijs Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de oncologische zorg Bachelor in de pediatrische en neonatale gezondheidszorg Bachelor in het zorgmanagement Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de journalistiek Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het communicatiemanagement Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in het office management management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Bachelor in de radio- en TV journalistiek Bachelor in de milieuzorg Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie Muziek en podiumkunsten Bachelor in musical Bachelor in de muziek compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur Bachelor in het drama acteren regie/schrijven Master in de muziek compositie

8 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur Master in het drama acteren regie/schrijven Master in de symfonische muziek compositie orkestdirectie Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering sociaal-cultureel werk GROEP T-Internationale Hogeschool Leuven Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Leuven Leuven Leuven Hogere Zeevaartschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Nautische wetenschappen Bachelor in de scheepswerktuigkunde Bachelor in de nautische wetenschappen Master in de nautische wetenschappen Hogeschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Architectuur Bachelor in de interieurvormgeving

9 93908 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Bachelor in de landschapsontwikkeling Bachelor in de audiovisuele kunsten animatiefilm film Bachelor in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp mode multimediale vormgeving textielontwerp vrije kunsten Master in de audiovisuele kunsten animatiefilm film Master in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp mode multimediale vormgeving textielontwerp vrije kunsten Master of Audiovisual Arts Animation Film Film Master of Fine Arts Fashion Fine Arts Graphic Design Multimedia Design Photography Textiles Design Biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie dierenzorg

10 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD groenmanagement landbouw voedingsmiddelentechnologie Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de logopedie en de audiologie audiologie logopedie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in het zorgmanagement Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de toegepaste informatica Aalst Bachelor in het bedrijfsmanagement Aalst accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen KMO-management marketing accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen KMO-management logistiek management marketing milieumanagement rechtspraktijk Bachelor in het office management Aalst management assistant

11 93910 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD bedrijfsvertaler-tolk management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het retailmanagement Bachelor in de toegepaste fiscaliteit Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Bachelor in de chemie biochemie chemie milieuzorg Bachelor in de elektromechanica automatisering elektromechanica klimatisering Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de modetechnologie Bachelor in de textieltechnologie Bachelor in het vastgoed landmeten makelaardij Muziek en podiumkunsten Bachelor in de muziek instrumentenbouw muziektheorie/schriftuur scheppende muziek uitvoerende muziek Bachelor in het drama Master in de muziek instrumentenbouw muziektheorie/schriftuur scheppende muziek uitvoerende muziek Master in het drama Master of Music Composing Music

12 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Performing Music Onderwijs Master solist : hedendaagse muziek Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Hogeschool West-Vlaanderen Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Architectuur Bachelor in de toegepaste architectuur Brugge Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Brugge farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de verpleegkunde Brugge Gezondheidszorg; Onderwijs Bachelor in sport en bewegen Brugge Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de journalistiek Bachelor in de netwerkeconomie Brugge Bachelor in de toegepaste informatica Brugge Bachelor in het bedrijfsmanagement Brugge accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor in het communicatiemanagement commerciële communicatie public relations en voorlichting Bachelor in het office management Brugge

13 93912 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD management assistant medical management assistant bedrijfsvertaler-tolk management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie digital arts and entertainment multimedia en communicatietechnologie Bachelor in het industrieel productontwerpen Bachelor of Multimedia and Communication Technology Digital Arts and Entertainment Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs Brugge Brugge Brugge Brugge Sociaal-agogisch werk Bachelor in de toegepaste psychologie Brugge Bachelor in het sociaal werk Brugge maatschappelijk werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering sociaal-cultureel werk HUB-EHSAL Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Gezondheidszorg Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de medische beeldvorming Bachelor in de optiek en de optometrie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de palliatieve zorg

14 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor in het office management management assistant Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling Dilbeek Sociaal-agogisch werk Bachelor in de gezinswetenschappen Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in het sociaal werk Dilbeek maatschappelijk werk personeelswerk sociaal-cultureel werk Bachelor in de psycho-sociale gerontologie Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende kunsten grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst vrije kunsten Master in de beeldende kunsten grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst vrije kunsten Master in het beeldend onderzoek

15 93914 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de oncologische verpleegkunde Gezondheidszorg; Sociaalagogisch werk; Onderwijs Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de toegepaste informatica applicatie-ontwikkeling software-management systeem- en netwerkbeheer Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen KMO-management logistiek management marketing rechtspraktijk Bachelor in het office management event- en projectmanagement management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de audiovisuele technieken : fotografie Bachelor in de autotechnologie auto-elektronica bedrijfsvoertuigen mototechnologie personenwagens Bachelor in de chemie biochemie chemie

16 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD procestechnieken Bachelor in de elektromechanica procesautomatisering Onderwijs Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie orthopedagogie toegepaste jeugdcriminologie Bachelor in het sociaal werk kunst- en cultuurbemiddeling maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Katholieke Hogeschool Vives Noord Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Brugge medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de logopedie en de audiologie Brugge Brugge audiologie logopedie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in de operatieverpleegkunde Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge

17 93916 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in het bedrijfsmanagement Brugge accountancy-fiscaliteit rechtspraktijk sport- en cultuurmanagement Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in het office management Brugge Brugge bedrijfsvertaler-tolk management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Bachelor in de bouw Bachelor in de chemie Brugge Oostende Oostende chemie milieuzorg Bachelor in de elektromechanica Oostende automatisering elektromechanica Bachelor in de elektronica-ict Oostende elektronica ICT Bachelor in de luchtvaart Oostende aspirant-lijnpiloot luchtvaarttechnologie Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren Brugge Brugge Brugge Brugge Katholieke Hogeschool Leuven Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Leuven farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie

18 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Gezondheidszorg; Handelswetenschappen en bedrijfskunde; Onderwijs; Sociaalagogisch werk Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de geestelijke gezondheidszorg Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in de oncologische zorg Bachelor in de pediatrische gezondheidszorg Bachelor in de internationale samenwerking Noord-Zuid Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de toegepaste informatica Leuven Bachelor in het bedrijfsmanagement Leuven accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen marketing Marketing rechtspraktijk Bachelor in het office management Leuven bedrijfsvertaler-tolk management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het advanced business management Bachelor in de chemie Leuven Leuven biochemie chemie milieuzorg procestechnologie Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Diest Leuven Diest Leuven

19 93918 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sociaal-agogisch werk Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen Bachelor in het sociaal werk Leuven Leuven Leuven Leuven maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Katholieke Hogeschool Limburg Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de audiovisuele kunsten Diepenbeek animatiefilm communicatie en multimedia design televisie-film Bachelor in de beeldende kunsten Diepenbeek fotografie grafisch ontwerp vrije kunsten Bachelor in het productdesign Master in de audiovisuele kunsten Diepenbeek Diepenbeek animatiefilm communicatie en multimedia design televisie-film Master in de beeldende kunsten Diepenbeek fotografie grafisch ontwerp vrije kunsten Gezondheidszorg Master in het productdesign Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Diepenbeek Diepenbeek medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Diepenbeek Diepenbeek

20 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Bachelor in de sociale gezondheidszorg Diepenbeek Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in het bedrijfsmanagement Diepenbeek accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing rechtspraktijk Bachelor in het office management Diepenbeek bedrijfsvertaler-tolk management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de boekhoudkundige en fiscale expertise Bachelor in de chemie Diepenbeek Diepenbeek biochemie chemie procestechnologie Bachelor in de elektromechanica Diepenbeek automatisering elektromechanica klimatisering onderhoudstechnologie Bachelor in de elektronica-ict Diepenbeek elektronica ICT Onderwijs Bachelor in de elektrotechniek Bachelor in de energietechnologie Bachelor in de milieuzorg Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling Diepenbeek Diepenbeek Diepenbeek Diepenbeek Diepenbeek Diepenbeek Diepenbeek Diepenbeek

21 93920 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren Diepenbeek Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie Diepenbeek Bachelor in het orthopedagogisch management Diepenbeek Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie Sint-Niklaas agro-industrie dierenzorg groenmanagement landbouw Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de verpleegkunde Aalst Sint-Niklaas Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Sint-Niklaas Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Aalst Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in het bedrijfsmanagement Aalst accountancy-fiscaliteit marketing milieumanagement Bachelor in het office management Aalst management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de bouw Bachelor in de chemie Aalst biochemie chemie milieuzorg Bachelor in de elektromechanica Aalst elektromechanica

22 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD klimatisering medische instrumentatie procesautomatisering Bachelor in de elektronica-ict elektronica ICT Bachelor in de elektrotechniek Bachelor in de energietechnologie Bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie Bachelor in de ontwerp- en productietechnologie Bachelor in het facilitair management Sint-Niklaas Onderwijs Bachelor in het vastgoed Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Aalst Aalst Aalst Sint-Niklaas Sint-Niklaas Katholieke Hogeschool Vives Zuid Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie Roeselare agro-industrie biotechnologie dierenzorg groenmanagement landbouw tuinbouw voedingsmiddelentechnologie Gezondheidszorg Bachelor in de verpleegkunde Roeselare Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in het zorgmanagement

23 93922 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de toegepaste informatica applicatie-ontwikkeling software-management Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit eventmanagement financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor in het office management management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het international management Bachelor in de autotechnologie Bachelor in de elektromechanica automatisering elektromechanica industrial management klimatisering Bachelor in de elektronica-ict elektronica ICT Bachelor in de elektrotechniek Bachelor in de energietechnologie Bachelor in de ontwerp- en productietechnologie kunststofverwerking ontwerp- en productietechnologie Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs Tielt Tstyle;row;hrule;1ielt Torhout Torhout Tielt

24 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sociaal-agogisch werk Bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling Bachelor in de maatschappelijke veiligheid Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in de toegepaste psychologie Torhout arbeids- en organisatiepsychologie klinische psychologie schoolpsychologie en pedagogische psychologie Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Katholieke Universiteit Leuven Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Archeologie en kunstwetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen; Taal- en letterkunde Bachelor in de archeologie Bachelor in de kunstwetenschappen Bachelor in de musicologie Master in de archeologie Master in de kunstwetenschappen Master in de musicologie Master of Archaeology Master in de culturele studies Master of Cultural Studies Architectuur Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur Master in de architectuur Master in de interieurarchitectuur Master of Architecture

25 93924 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Bewegings- en revalidatiewetenschappen Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity Master in de ergotherapeutische wetenschap Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Brugge aangepaste bewegingsactiviteiten bewegingsonderwijs fysieke activiteit, fitness en gezondheid Research in Biomedical Kinesiology sportmanagement training en coaching Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in de geestelijke gezondheidszorg lerarenopleiding Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy Rehabilitation Sciences and Physiotherapy for Internal Disorders Rehabilitation Sciences and Physiotherapy for Musculoskeletal Disorders

26 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Rehabilitation Sciences and Physiotherapy for Neurological Disorders Rehabilitation Sciences and Physiotherapy in Children Rehabilitation Sciences and Physiotherapy in Mental Health Care Bewegings- en revalidatiewetenschappen; Geneeskunde Biomedische wetenschappen Master in de sportgeneeskunde Bachelor in de biomedische wetenschappen Master in de biomedische wetenschappen onderzoek in de biomedische wetenschappen onderzoek, management en communicatie in de biomedische wetenschappen Master of Biomedical Sciences Biotechniek Bachelor in de biowetenschappen Geel Master in de biowetenschappen : landen tuinbouwkunde Geel animal life natuur en milieu plantaardige en dierlijke productie tuinbouwkunde Master in de biowetenschappen : voedingsindustrie Geel voedingsmiddelentechnologie Economische en toegepaste economische wetenschappen Bachelor in de economische wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica Master in de accountancy en het revisoraat Master in de beleidseconomie Master in de economische wetenschappen

27 93926 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Economische en toegepaste economische wetenschappen; Geneeskunde; Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen; Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen Economische en toegepaste economische wetenschappen; Wetenschappen Master in de toegepaste economische wetenschappen Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica Master in de verzekeringen Master in het informatiemanagement Master in het management Master of Business Economics Master of Economics Master of Information Management Master of Advanced Business Studies Master of Advanced Studies in Economics Master of Financial Economics Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur Master of Space Studies Master in het toerisme Master of Financial and Actuarial Engineering wetenschap- Farmaceutische pen Bachelor in de farmaceutische wetenschappen Master in de farmaceutische zorg apotheek Master in de geneesmiddelenontwikkeling apotheek industrie Master in de industriële farmacie Master in de klinische biologie Master in de ziekenhuisfarmacie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT: Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD 7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD c) les rangées suivantes sont ajoutées : Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology afstudeerrichting Nanotechnology Erasmus Mundus Master

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL Centrum studie- en studentenbegeleiding Vrijheidslaan 17, 1081 Brussel T 02 412 42 11 F 02 412 42 00 info@kubrussel.ac.be http://www.kubrussel.ac.be Infotheek van de vrije

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N najaar 2013? tips voor een doordachte studiekeuze 5 doel en structuur van de brochure 7 1 De 2 Wat kan je studeren? 8 1. Hoger onderwijs 9 1.1 De bama-structuur 9 1.2 Toelatingsvoorwaarden voor bachelor

Nadere informatie

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? najaar 2009 Kies wat jij echt wil... Doel en structuur van de brochure 4 tips voor een doordachte studie- of beroepskeuze 5 Checklist voor je naar de sid-in trekt 9 deel

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s In de lijst als bijlage zijn alle wijzigingen voor de aanvullende opleidingen en de specialisatieopleidingen opgenomen die vanaf april 2002 tot en met 10 maart 2003 door de Academische raad werden goedgekeurd.

Nadere informatie

WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde)

WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde) WAT NA 6 JAAR HANDELSSCHOOL? CLB (W. Van Eynde) OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN NA 6 TSO EN 7 BSO DOMEIN NIVEAU HOGER ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS ONDERWIJS B A M A PBa (HOGESCHOOL) ABa HOGESCHOOL ABa UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd.

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. Mededeling OCW Voorlichtingspublicatie Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-323444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 34532 MONITEUR BELGE 09.08.2005 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1.

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1. Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel Bachelor

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie