LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN"

Transcriptie

1 93900 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID [C 2013/36073] 25 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 53/1, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011 en gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012, 21 december 2012, 12 juli 2013 en 19 juli 2013; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 oktober 2013; Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, legt de bachelor- en masteropleidingen vast van het academiejaar , die per instelling aangeboden worden in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, zoals vastgelegd in artikel 27 tot en met 51 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De lijst bevat per instelling en per studiegebied, deel van een studiegebied of cluster van studiegebieden, de volgende gegevens : 1 graad en kwalificatie van de opleiding; 2 afstudeerrichtingen binnen de opleidingen; 3 vestiging waar de opleiding c.q. afstudeerrichting aangeboden wordt. Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen, wordt opgeheven. Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 25 oktober De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

2 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD De in de bijlage gehanteerde afkortingen zijn : Adm. arr. : administratief arrondissement Gerecht. arr. : gerechtelijk arrondissement Bijlage Artesis Plantijn Hogeschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst mode theaterkostuum vrije kunsten Master in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst mode theaterkostuum vrije kunsten Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in de oncologische verpleegkunde Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de journalistiek Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit

3 93902 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen logistiek management marketing rechtspraktijk Bachelor in het communicatiemanagement commerciële communicatie public relations en voorlichting Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in het office management management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de chemie biochemie chemie procestechnologie Bachelor in de elektromechanica Boom automatisering klimatisering onderhoudstechnologie procesautomatisering technisch commercieel adviseur Bachelor in de elektronica-ict Bachelor in de grafische en digitale media crossmedia-ontwerp grafimediatechnologie Bachelor in de integrale veiligheid Bachelor in het energiemanagement Bachelor in het vastgoed Boom Boom Mechelen landmeten makelaardij Muziek en podiumkunsten Bachelor in de dans Bachelor in de muziek instrument/zang

4 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur Bachelor in het drama acteren kleinkunst woordkunst Master in de muziek compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziekpedagogie Master in het drama acteren kleinkunst woordkunst Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk personeelswerk sociaal-cultureel werk Bachelor in de autismespectrumstoornissen : een orthopedagogisch perspectief Arteveldehogeschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Gezondheidszorg Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de logopedie en de audiologie audiologie logopedie

5 93904 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Bachelor in de oncologische verpleegkunde Gezondheidszorg; Sociaalagogisch werk; Onderwijs Bachelor in de podologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de creatieve therapie Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de journalistiek Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen KMO-management logistiek management marketing rechtspraktijk Bachelor in het communicatiemanagement commerciële communicatie public relations en voorlichting Bachelor in het office management event- en projectmanagement management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de grafische en digitale media crossmedia-ontwerp grafimediabeleid grafimediatechnologie multimediaproductie Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs

6 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling Bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk Erasmushogeschool Brussel Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Bachelor in de audiovisuele kunsten assistentie audiovisueel beeld geluid montage podiumtechnieken Bachelor in de audiovisuele kunsten animatiefilm documentaire film radio schrijven televisie Master in de audiovisuele kunsten animatiefilm documentaire film radio schrijven televisie Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

7 93906 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD medische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Gezondheidszorg; Sociaalagogisch werk; Onderwijs Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de oncologische zorg Bachelor in de pediatrische en neonatale gezondheidszorg Bachelor in het zorgmanagement Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de journalistiek Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het communicatiemanagement Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in het office management management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Bachelor in de radio- en TV journalistiek Bachelor in de milieuzorg Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie Muziek en podiumkunsten Bachelor in musical Bachelor in de muziek compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur Bachelor in het drama acteren regie/schrijven Master in de muziek compositie

8 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziektheorie/schriftuur Master in het drama acteren regie/schrijven Master in de symfonische muziek compositie orkestdirectie Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs Sociaal-agogisch werk Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering sociaal-cultureel werk GROEP T-Internationale Hogeschool Leuven Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Leuven Leuven Leuven Hogere Zeevaartschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Nautische wetenschappen Bachelor in de scheepswerktuigkunde Bachelor in de nautische wetenschappen Master in de nautische wetenschappen Hogeschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Architectuur Bachelor in de interieurvormgeving

9 93908 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur Bachelor in de landschapsontwikkeling Bachelor in de audiovisuele kunsten animatiefilm film Bachelor in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp mode multimediale vormgeving textielontwerp vrije kunsten Master in de audiovisuele kunsten animatiefilm film Master in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp mode multimediale vormgeving textielontwerp vrije kunsten Master of Audiovisual Arts Animation Film Film Master of Fine Arts Fashion Fine Arts Graphic Design Multimedia Design Photography Textiles Design Biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie dierenzorg

10 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD groenmanagement landbouw voedingsmiddelentechnologie Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de logopedie en de audiologie audiologie logopedie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in het zorgmanagement Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de toegepaste informatica Aalst Bachelor in het bedrijfsmanagement Aalst accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen KMO-management marketing accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen KMO-management logistiek management marketing milieumanagement rechtspraktijk Bachelor in het office management Aalst management assistant

11 93910 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD bedrijfsvertaler-tolk management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het retailmanagement Bachelor in de toegepaste fiscaliteit Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement Bachelor in de chemie biochemie chemie milieuzorg Bachelor in de elektromechanica automatisering elektromechanica klimatisering Bachelor in de houttechnologie Bachelor in de modetechnologie Bachelor in de textieltechnologie Bachelor in het vastgoed landmeten makelaardij Muziek en podiumkunsten Bachelor in de muziek instrumentenbouw muziektheorie/schriftuur scheppende muziek uitvoerende muziek Bachelor in het drama Master in de muziek instrumentenbouw muziektheorie/schriftuur scheppende muziek uitvoerende muziek Master in het drama Master of Music Composing Music

12 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Performing Music Onderwijs Master solist : hedendaagse muziek Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Hogeschool West-Vlaanderen Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Architectuur Bachelor in de toegepaste architectuur Brugge Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Brugge farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de verpleegkunde Brugge Gezondheidszorg; Onderwijs Bachelor in sport en bewegen Brugge Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de journalistiek Bachelor in de netwerkeconomie Brugge Bachelor in de toegepaste informatica Brugge Bachelor in het bedrijfsmanagement Brugge accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor in het communicatiemanagement commerciële communicatie public relations en voorlichting Bachelor in het office management Brugge

13 93912 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD management assistant medical management assistant bedrijfsvertaler-tolk management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie digital arts and entertainment multimedia en communicatietechnologie Bachelor in het industrieel productontwerpen Bachelor of Multimedia and Communication Technology Digital Arts and Entertainment Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs Brugge Brugge Brugge Brugge Sociaal-agogisch werk Bachelor in de toegepaste psychologie Brugge Bachelor in het sociaal werk Brugge maatschappelijk werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering sociaal-cultureel werk HUB-EHSAL Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Gezondheidszorg Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de medische beeldvorming Bachelor in de optiek en de optometrie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de palliatieve zorg

14 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de toegepaste informatica Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor in het office management management assistant Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling Dilbeek Sociaal-agogisch werk Bachelor in de gezinswetenschappen Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in het sociaal werk Dilbeek maatschappelijk werk personeelswerk sociaal-cultureel werk Bachelor in de psycho-sociale gerontologie Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende kunsten grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst vrije kunsten Master in de beeldende kunsten grafisch ontwerp juweelontwerp en edelsmeedkunst vrije kunsten Master in het beeldend onderzoek

15 93914 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de oncologische verpleegkunde Gezondheidszorg; Sociaalagogisch werk; Onderwijs Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de toegepaste informatica applicatie-ontwikkeling software-management systeem- en netwerkbeheer Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen KMO-management logistiek management marketing rechtspraktijk Bachelor in het office management event- en projectmanagement management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de audiovisuele technieken : fotografie Bachelor in de autotechnologie auto-elektronica bedrijfsvoertuigen mototechnologie personenwagens Bachelor in de chemie biochemie chemie

16 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD procestechnieken Bachelor in de elektromechanica procesautomatisering Onderwijs Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie orthopedagogie toegepaste jeugdcriminologie Bachelor in het sociaal werk kunst- en cultuurbemiddeling maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Katholieke Hogeschool Vives Noord Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Brugge medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de logopedie en de audiologie Brugge Brugge audiologie logopedie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in de operatieverpleegkunde Brugge Brugge Brugge Brugge Brugge

17 93916 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in het bedrijfsmanagement Brugge accountancy-fiscaliteit rechtspraktijk sport- en cultuurmanagement Bachelor in het hotelmanagement Bachelor in het office management Brugge Brugge bedrijfsvertaler-tolk management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Bachelor in de bouw Bachelor in de chemie Brugge Oostende Oostende chemie milieuzorg Bachelor in de elektromechanica Oostende automatisering elektromechanica Bachelor in de elektronica-ict Oostende elektronica ICT Bachelor in de luchtvaart Oostende aspirant-lijnpiloot luchtvaarttechnologie Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren Brugge Brugge Brugge Brugge Katholieke Hogeschool Leuven Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Leuven farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie

18 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Gezondheidszorg; Handelswetenschappen en bedrijfskunde; Onderwijs; Sociaalagogisch werk Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de geestelijke gezondheidszorg Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in de oncologische zorg Bachelor in de pediatrische gezondheidszorg Bachelor in de internationale samenwerking Noord-Zuid Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de toegepaste informatica Leuven Bachelor in het bedrijfsmanagement Leuven accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen marketing Marketing rechtspraktijk Bachelor in het office management Leuven bedrijfsvertaler-tolk management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het advanced business management Bachelor in de chemie Leuven Leuven biochemie chemie milieuzorg procestechnologie Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Diest Leuven Diest Leuven

19 93918 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sociaal-agogisch werk Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen Bachelor in het sociaal werk Leuven Leuven Leuven Leuven maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Katholieke Hogeschool Limburg Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de audiovisuele kunsten Diepenbeek animatiefilm communicatie en multimedia design televisie-film Bachelor in de beeldende kunsten Diepenbeek fotografie grafisch ontwerp vrije kunsten Bachelor in het productdesign Master in de audiovisuele kunsten Diepenbeek Diepenbeek animatiefilm communicatie en multimedia design televisie-film Master in de beeldende kunsten Diepenbeek fotografie grafisch ontwerp vrije kunsten Gezondheidszorg Master in het productdesign Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Diepenbeek Diepenbeek medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de verpleegkunde Bachelor in de vroedkunde Diepenbeek Diepenbeek

20 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Bachelor in de sociale gezondheidszorg Diepenbeek Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in het bedrijfsmanagement Diepenbeek accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing rechtspraktijk Bachelor in het office management Diepenbeek bedrijfsvertaler-tolk management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de boekhoudkundige en fiscale expertise Bachelor in de chemie Diepenbeek Diepenbeek biochemie chemie procestechnologie Bachelor in de elektromechanica Diepenbeek automatisering elektromechanica klimatisering onderhoudstechnologie Bachelor in de elektronica-ict Diepenbeek elektronica ICT Onderwijs Bachelor in de elektrotechniek Bachelor in de energietechnologie Bachelor in de milieuzorg Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling Diepenbeek Diepenbeek Diepenbeek Diepenbeek Diepenbeek Diepenbeek Diepenbeek Diepenbeek

21 93920 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren Diepenbeek Sociaal-agogisch werk Bachelor in de orthopedagogie Diepenbeek Bachelor in het orthopedagogisch management Diepenbeek Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie Sint-Niklaas agro-industrie dierenzorg groenmanagement landbouw Gezondheidszorg Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor in de verpleegkunde Aalst Sint-Niklaas Bachelor in de voedings- en dieetkunde Bachelor in de vroedkunde Sint-Niklaas Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Aalst Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in het bedrijfsmanagement Aalst accountancy-fiscaliteit marketing milieumanagement Bachelor in het office management Aalst management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in de bouw Bachelor in de chemie Aalst biochemie chemie milieuzorg Bachelor in de elektromechanica Aalst elektromechanica

22 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD klimatisering medische instrumentatie procesautomatisering Bachelor in de elektronica-ict elektronica ICT Bachelor in de elektrotechniek Bachelor in de energietechnologie Bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie Bachelor in de ontwerp- en productietechnologie Bachelor in het facilitair management Sint-Niklaas Onderwijs Bachelor in het vastgoed Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Aalst Aalst Aalst Sint-Niklaas Sint-Niklaas Katholieke Hogeschool Vives Zuid Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie Roeselare agro-industrie biotechnologie dierenzorg groenmanagement landbouw tuinbouw voedingsmiddelentechnologie Gezondheidszorg Bachelor in de verpleegkunde Roeselare Bachelor in de vroedkunde Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Bachelor in het zorgmanagement

23 93922 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de toegepaste informatica applicatie-ontwikkeling software-management Bachelor in het bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit eventmanagement financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor in het office management management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het international management Bachelor in de autotechnologie Bachelor in de elektromechanica automatisering elektromechanica industrial management klimatisering Bachelor in de elektronica-ict elektronica ICT Bachelor in de elektrotechniek Bachelor in de energietechnologie Bachelor in de ontwerp- en productietechnologie kunststofverwerking ontwerp- en productietechnologie Onderwijs Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs Tielt Tstyle;row;hrule;1ielt Torhout Torhout Tielt

24 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sociaal-agogisch werk Bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling Bachelor in de maatschappelijke veiligheid Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in de toegepaste psychologie Torhout arbeids- en organisatiepsychologie klinische psychologie schoolpsychologie en pedagogische psychologie Bachelor in het sociaal werk maatschappelijk werk maatschappelijke advisering personeelswerk sociaal-cultureel werk Katholieke Universiteit Leuven Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Archeologie en kunstwetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen; Taal- en letterkunde Bachelor in de archeologie Bachelor in de kunstwetenschappen Bachelor in de musicologie Master in de archeologie Master in de kunstwetenschappen Master in de musicologie Master of Archaeology Master in de culturele studies Master of Cultural Studies Architectuur Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur Master in de architectuur Master in de interieurarchitectuur Master of Architecture

25 93924 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Bewegings- en revalidatiewetenschappen Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity Master in de ergotherapeutische wetenschap Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Brugge aangepaste bewegingsactiviteiten bewegingsonderwijs fysieke activiteit, fitness en gezondheid Research in Biomedical Kinesiology sportmanagement training en coaching Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in de geestelijke gezondheidszorg lerarenopleiding Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy Rehabilitation Sciences and Physiotherapy for Internal Disorders Rehabilitation Sciences and Physiotherapy for Musculoskeletal Disorders

26 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Rehabilitation Sciences and Physiotherapy for Neurological Disorders Rehabilitation Sciences and Physiotherapy in Children Rehabilitation Sciences and Physiotherapy in Mental Health Care Bewegings- en revalidatiewetenschappen; Geneeskunde Biomedische wetenschappen Master in de sportgeneeskunde Bachelor in de biomedische wetenschappen Master in de biomedische wetenschappen onderzoek in de biomedische wetenschappen onderzoek, management en communicatie in de biomedische wetenschappen Master of Biomedical Sciences Biotechniek Bachelor in de biowetenschappen Geel Master in de biowetenschappen : landen tuinbouwkunde Geel animal life natuur en milieu plantaardige en dierlijke productie tuinbouwkunde Master in de biowetenschappen : voedingsindustrie Geel voedingsmiddelentechnologie Economische en toegepaste economische wetenschappen Bachelor in de economische wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica Master in de accountancy en het revisoraat Master in de beleidseconomie Master in de economische wetenschappen

27 93926 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Economische en toegepaste economische wetenschappen; Geneeskunde; Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen; Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen Economische en toegepaste economische wetenschappen; Wetenschappen Master in de toegepaste economische wetenschappen Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica Master in de verzekeringen Master in het informatiemanagement Master in het management Master of Business Economics Master of Economics Master of Information Management Master of Advanced Business Studies Master of Advanced Studies in Economics Master of Financial Economics Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur Master of Space Studies Master in het toerisme Master of Financial and Actuarial Engineering wetenschap- Farmaceutische pen Bachelor in de farmaceutische wetenschappen Master in de farmaceutische zorg apotheek Master in de geneesmiddelenontwikkeling apotheek industrie Master in de industriële farmacie Master in de klinische biologie Master in de ziekenhuisfarmacie

28 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Geneeskunde Bachelor in de geneeskunde Master in de geneeskunde huisartsgeneeskunde maatschappelijke gezondheidszorg prespecialisatie wetenschappelijk onderzoek Master in de verpleegkunde en de vroedkunde verpleegkunde vroedkunde Master in de arbeidsgeneeskunde Master in de huisartsgeneeskunde Master in de jeugdgezondheidszorg Master in de specialistische geneeskunde anesthesie-reanimatie cardiologie dermatologie en venereologie fysische geneeskunde en revalidatie gastro-enterologie gerechtelijke geneeskunde geriatrie gynaecologie en verloskunde heelkunde inwendige geneeskunde klinische biologie medische oncologie neurochirurgie neurologie nucleaire geneeskunde oftalmologie orthopedische heelkunde otorhinolaryngologie pathologische anatomie pediatrie

29 93928 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde pneumologie psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie radiotherapie en oncologie reumatologie röntgendiagnose stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie urgentiegeneeskunde urologie Geneeskunde; Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht; Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Geneeskunde; Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen Master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise Master in de ziekenhuishygiëne Erasmus Mundus Master of Bioethics Master of Bioethics Master in de bio-informatica bio-ingenieurswetenschappen ingenieurswetenschappen wetenschappen Master of Bioinformatics Bioscience Engineering Engineering Science Geneeskunde; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen Master in de medische stralingsfysica Geschiedenis Bachelor in de geschiedenis geschiedenis van de oudheid geschiedenis van de oudheid tot heden geschiedenis van de oudheid

30 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD geschiedenis van de oudheid tot heden Geschiedenis; Politieke en sociale wetenschappen; Taalen letterkunde Geschiedenis; Taal- en letterkunde Master in de geschiedenis Master in de geschiedenis van de oudheid Master in de archivistiek : erfgoed- en hedendaags documentbeheer Master of Europe and the World Studies : Expansion, Exchange, Globalisation Master of Medieval and Renaissance Studies Master in de Europese studies : transnationale en mondiale perspectieven Master of European Studies : Transnational and Global Perspectives Bachelor in de taal- en regiostudies : arabistiek en islamkunde cultuur-historische minor minor in economisch beleid en management Bachelor in de taal- en regiostudies : japanologie cultuur-historische minor minor in economisch beleid en management Bachelor in de taal- en regiostudies : Oude Nabije Oosten Egyptologie Syro-Mesopotamië Syro-Palestina Bachelor in de taal- en regiostudies : sinologie cultuur-historische minor minor in economisch beleid en management Bachelor in de taal- en regiostudies : slavistiek en Oost-Europakunde Master in de taal- en regiostudies : arabistiek en islamkunde Master in de taal- en regiostudies : japanologie Master in de taal- en regiostudies : Oude Nabije Oosten Egyptologie

31 93930 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Syro-Mesopotamië Syro-Palestina Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht Master in de taal- en regiostudies : sinologie Master in de taal- en regiostudies : slavistiek en Oost-Europakunde Bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Bachelor of Theology and Religious Studies Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie Master in samenleving, recht en religie Master of Society, Law and Religion Master of Theology and Religious Studies Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerheid en de godsdienstwetenschappen Master in het kerkelijk recht (Iuris Canonici Licentiatus) Master of Advanced Studies in Theology and Religion Master of Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor handelsingenieur Bachelor in de handelswetenschappen Bachelor of Business Administration Master handelsingenieur Master in de handelswetenschappen accountancy en fiscaliteit financieel management human resources management internationaal zakenwezen marketing management operations management

32 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD accountancy bedrijfsmanagement en ondernemerschap business information management Finance and Risk Management fiscale wetenschappen human resources management internationale betrekkingen marketing management Master in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid Master of Business Administration Business Information Management International Business Management International Relations Industriële wetenschappen en technologie Master of International Business Economics and Management Master of European Business Bachelor in de industriële wetenschappen Aalst bouwkunde chemie elektromechanica elektronica-ict chemie elektromechanica elektronica-ict Geel elektromechanica elektronica-ict bouwkunde chemie elektromechanica elektronica-ict Oostende

33 93932 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD bouwkunde elektromechanica elektronica-ict kunststofverwerking Sint-Katelijne-Waver bouwkunde chemie elektromechanica elektronica-ict Bachelor in de industriële wetenschappen Diepenbeek bouwkunde chemie elektromechanica elektronica-ict nucleaire technologie verpakkingstechnologie Bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde Aalst Oostende Sint-Katelijne-Waver Bachelor in de industriële wetenschappen : chemie Aalst Sint-Katelijne-Waver Bachelor in de industriële wetenschappen : elektromechanica Aalst Geel Oostende Sint-Katelijne-Waver Bachelor in de industriële wetenschappen : elektronica-ict Aalst

34 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Geel Oostende Sint-Katelijne-Waver Bachelor of Industrial Sciences Chemical Engineering Electromechanical Engineering Electronics Engineering Bachelor of Industrial Sciences : Chemical Engineering Bachelor of Industrial Sciences : Electromechanical Engineering Bachelor of Industrial Sciences : Electronic Engineering : biochemie Sint-Katelijne-Waver : biochemie : bouwkunde : bouwkunde Diepenbeek Diepenbeek bouwkunde landmeten Oostende Sint-Katelijne-Waver bouwkunde landmeten : chemie Sint-Katelijne-Waver : chemie : elektromechanica Diepenbeek Geel automatisering

35 93934 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD elektromechanica Oostende elektromechanica luchtvaarttechnologie Sint-Katelijne-Waver automotive engineering elektromechanica : elektromechanica : elektronica-ict Diepenbeek Geel elektronica ICT elektronica ICT Oostende elektronica ICT Sint-Katelijne-Waver elektronica ICT : elektronica-ict : energie Diepenbeek Diepenbeek automatisering elektrotechniek : energie Geel automatisering elektrotechniek Oostende automatisering

36 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD elektrotechniek Sint-Katelijne-Waver : kunststofverwerking : nucleaire technologie Oostende Diepenbeek milieutechnologie-radiochemie nucleaire technieken/medisch nucleaire technieken Politieke en sociale wetenschappen : verpakkingstechnologie Master in Food Science, Technology and Nutrition Master of Industrial Sciences : Biochemical Engineering Master of Industrial Sciences : Chemical Engineering Master of Industrial Sciences : Electromechanical Engineering Master of Industrial Sciences : Electronic Engineering : industriële kunststofverwerking Master in de welding engineering Bachelor in de communicatiewetenschappen Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie Diepenbeek Oostende Sint-Katelijne-Waver politieke wetenschappen sociologie Master en Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits Master in de communicatiewetenschappen Master in de sociologie Master in de vergelijkende en internationale politiek Master in het overheidsmanagement en -beleid Master in het sociaal werk en sociaal beleid Master of European Politics and Policies Master of Social Policy Analysis

37 93936 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Politieke en sociale wetenschappen; Taal- en letterkunde Psychologie en pedagogische wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Bachelor in de onderwijskunde Bachelor in de pedagogische wetenschappen Bachelor in de psychologie Master in de educatieve studies Master in de pedagogische wetenschappen orthopedagogiek onderwijs- en opleidingskunde sociale en culturele pedagogiek Master in de psychologie arbeids- en organisatiepsychologie klinische en gezondheidspsychologie schoolpsychologie theorie en onderzoek Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen Master in de sociale en culturele antropologie Master of Educational Studies Master of Social and Cultural Anthropology Master of Cultures and Development Studies Bachelor in de criminologische wetenschappen Bachelor in de rechten economie, recht en bedrijfskunde rechten economie, recht en bedrijfskunde rechten Master in de criminologische wetenschappen Master in de rechten onderzoeksmaster rechten rechten Master of Criminology

38 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Master of Law Master in de fiscaliteit Master in de intellectuele rechten Master in het notariaat Master in het vennootschapsrecht Master of European Social Security Master of Laws (LLM) Master of Laws in Energy and Environmental Law Master of Laws in European and International Taxation Bachelor in de rechten recht, economie en bedrijfskunde rechten Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen; Economische en toegepaste economische wetenschappen Sociale gezondheidswetenschappen Master in de intellectuele rechten Master in het vennootschapsrecht Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen Bachelor in het milieu- en preventiemanagement Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de seksuologie Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg gezondheidszorgbeleid ziekenhuismanagement Master in het milieu- en preventiemanagement Taal- en letterkunde Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen Master en langue et littérature françaises

39 93938 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen Master in de taalkunde Master in de westerse literatuur Master of Linguistics and Literature : English Master of Western Literature Master en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos Master in de literatuurwetenschappen Master of Advanced Studies in Linguistics Cognitive and Functional Linguistics Interdisciplinary Linguistics Linguistics in a Comparative Perspective Multilingual and Foreign Language Learning and Teaching Taal- en letterkunde; Politieke en sociale wetenschappen Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Germaanse talen Master of American Studies Tandheelkunde Bachelor in de tandheelkunde Master in de tandheelkunde Master in de specialistische mondzorg endodontologie orthodontie parodontologie kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg restauratieve tandheelkunde Toegepaste biologische wetenschappen Master of Forensic Odontology Bachelor in de bioingenieurswetenschappen Master in de bio-ingenieurswetenschappen : biosysteemtechniek Master in de bio-ingenieurswetenschappen : cel- en gentechnologie Master in de bio-ingenieurswetenschappen : katalytische technologie

40 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Master in de bio-ingenieurswetenschappen : land- en bosbeheer Master in de bio-ingenieurswetenschappen : landbouwkunde Master in de bio-ingenieurswetenschappen : levensmiddelentechnologie Master of Food Technology Master of Molecular Biology Master of Tropical Natural Resources Management Plant Production Resource Economics and Policy Soil Conservation Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen Master of Water Resources Engineering Erasmus Mundus Master of Science in Nanoscience and Nanotechnology Bionanotechnology Biophysics Nanochemistry Nanoelectronics Nanophysics Nanoscience Nanotechnology Master in de aardobservatie bio-ingenieurswetenschappen wetenschappen Master in de bio-ingenieurswetenschappen : milieutechnologie Master in de nanowetenschappen en de nanotechnologie Master of Earth Observation Bioscience Engineering Sciences Master of Nanoscience and Nanotechnology Toegepaste taalkunde Bachelor in de toegepaste taalkunde Master in de journalistiek

41 93940 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Master in de meertalige communicatie Master in het tolken Master in het vertalen Toegepaste wetenschappen Bachelor in de ingenieurswetenschappen bouwkunde chemische technologie computerwetenschappen elektrotechniek geotechniek en mijnbouwkunde materiaalkunde werktuigkunde Bachelor in de ingenieurswetenschappen : architectuur EIT - KIC Master in Energy Erasmus Mundus Joint Master in Economics and Management of Network Industries Master in de ingenieurswetenschappen : architectuur Master in de ingenieurswetenschappen : biomedische technologie Master in de ingenieurswetenschappen : bouwkunde Master in de ingenieurswetenschappen : chemische technologie Master in de ingenieurswetenschappen : computerwetenschappen Master in de ingenieurswetenschappen : elektrotechniek Master in de ingenieurswetenschappen : energie Master in de ingenieurswetenschappen : materiaalkunde Master in de ingenieurswetenschappen : verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen Master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde

42 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Master in de ingenieurswetenschappen : wiskundige ingenieurstechnieken Master of Biomedical Engineering Master of Chemical Engineering Master of Electrical Engineering Master of Engineering : Energy Master of Materials Engineering Master of Mechanical Engineering Master of Science in Chemical Engineering (Engineering Rheology) Master of Artificial Intelligence Cognitive Science Engineering and Computer Science Speech and Language Technology Wetenschappen Master of Conservation of Monuments and Sites Master of Human Settlements Master of Nuclear Engineering Master of Safety Engineering Master of Technology for Decision Makers Master of Urbanism and Strategic Planning Bachelor in de biochemie en de biotechnologie Bachelor in de biologie Bachelor in de chemie Bachelor in de fysica Bachelor in de geografie Bachelor in de geologie Bachelor in de informatica Bachelor in de wiskunde Erasmus Mundus Master of Science in Sustainable Territorial Development

43 93942 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Erasmus Mundus Master of Science in Theoretical Chemistry and Computational Modelling Master in de biochemie en de biotechnologie Master in de biologie Master in de chemie Master in de fysica Master in de geografie Master in de geologie Master in de informatica Master in de statistiek Master in de sterrenkunde Master in de toegepaste informatica Master in de wiskunde Master of Astronomy and Astrophysics Master of Biology Master of Biophysics, Biochemistry and Biotechnology Master of Chemistry Master of Geography Master of Geology Master of Mathematics Master of Physics Master of Statistics Bachelor in de wijsbegeerte Bachelor of Philosophy Master in de wijsbegeerte Master of Philosophy Master of Philosophy (MPhil) LUCA School of Arts Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Architectuur Bachelor in de interieurvormgeving Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de beeldende vormgeving Bachelor in de audiovisuele kunsten

44 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Bachelor in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp vrije kunsten grafisch ontwerp multimediale vormgeving textielontwerp vrije kunsten Master in de audiovisuele kunsten Master in de beeldende kunsten fotografie grafisch ontwerp vrije kunsten grafisch ontwerp multimediale vormgeving textielontwerp vrije kunsten Industriële wetenschappen en technologie Master of Documentary Film Directing Master of Transmedia Bachelor in de audiovisuele technieken : film, TV en video Bachelor in de audiovisuele technieken : fotografie Bachelor in de bouw Muziek en podiumkunsten Bachelor in de muziek Leuven compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziekpedagogie muziektherapie Bachelor in het drama Leuven woordkunst Master in de muziek Leuven

45 93944 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD compositie directie instrument/zang jazz/lichte muziek muziekpedagogie muziektherapie Master in het drama Leuven woordkunst Master in de voortgezette studies muziek Leuven Hogeschool PXL Studiegebied Graad en kwalificatie Vestiging Afstudeerrichting Audiovisuele en beeldende kunst Bachelor in de audiovisuele kunsten Hasselt animatiefilm communicatie en multimedia design televisie-film Bachelor in de beeldende kunsten Hasselt fotografie grafisch ontwerp vrije kunsten Bachelor in het productdesign Master in de audiovisuele kunsten Hasselt Hasselt animatiefilm communicatie en multimedia design televisie-film Master in de beeldende kunsten Hasselt fotografie grafisch ontwerp vrije kunsten Master in het productdesign Hasselt Biotechniek Bachelor in de agro- en biotechnologie Hasselt biotechnologie groenmanagement Gezondheidszorg Bachelor in de ergotherapie Hasselt Bachelor in de verpleegkunde Hasselt

46 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Bachelor in de vroedkunde Hasselt Bachelor in de creatieve therapie Hasselt Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg Hasselt Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg Hasselt Bachelor in het zorgmanagement Hasselt Handelswetenschappen bedrijfskunde en Bachelor in de journalistiek Hasselt Bachelor in de toegepaste informatica Hasselt applicatie-ontwikkeling software-management systemen en netwerkbeheer Bachelor in het bedrijfsmanagement Hasselt accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing rechtspraktijk Bachelor in het communicatiemanagement Hasselt commerciële communicatie public relations en voorlichting Bachelor in het office management Hasselt bedrijfsvertaler-tolk management assistant medical management assistant Industriële wetenschappen en technologie Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement Bachelor in de taxes and management accounting Bachelor in de bouw Bachelor in de elektromechanica Hasselt Hasselt Hasselt Hasselt klimatisering onderhoudstechnologie Bachelor in de elektronica-ict Hasselt Muziek en podiumkunsten Bachelor in de pop- en rockmuziek Hasselt muziekmanagement

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT: Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Verder studeren aan de KU Leuven Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven structuur

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

VR DOC.0406/2

VR DOC.0406/2 VR 2016 0405 DOC.0406/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

VR DOC

VR DOC VR 2017 3006 DOC.0614-2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE

Nadere informatie

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar Totaal Bachelors: 8.738 nieuwe studenten +7,1% (tov zelfde datum vorig jaar) (Registraties tot en met 23.06.2015 ) Faculteit Campus Diploma - Lange tekst M (huidig) % M V (huidig) % V Totaal (huidig) %

Nadere informatie

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Algemene regel: * AVL beveelt aan dat de student een specifieke lerarenopleiding (SLO) volgt die aansluit bij zijn/haar masteropleiding. Reden: de onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie,,, of Medicine, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N Katholieke Universiteit Brussel Bestaande opleiding Omgevormde opleiding: graad kwalificatie STP Soort Taal Wijsbegeerte en moraal Geschiedenis (kandidaat): afstudeerrichting Bachelor in de wijsbegeerte

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar 2013-2014

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar 2013-2014 Totaal Bachelors: 8.075 nieuwe studenten (Registraties tot en met: 29/06/14) M V Totaal Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven @ Leuven ABA godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Leuv)

Nadere informatie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied

Nadere informatie

Studentenaantallen KU Leuven Academiejaar

Studentenaantallen KU Leuven Academiejaar Totaal Bachelors: 25.132 studenten (Registraties tot en met: 29/06/14) M V Totaal Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven @ Leuven ABA godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Leuv) 57

Nadere informatie

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR 2012-2013 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD 7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD c) les rangées suivantes sont ajoutées : Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology afstudeerrichting Nanotechnology Erasmus Mundus Master

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

studiegebied Architectuur

studiegebied Architectuur Het pleidingsaanbd aan de hgeschlen vr het academiejaar 2011-2012 vindt u hiernder. Vr de verdere specificatie ver welke hgeschlen en in welke steden deze pleidingen wrden aangebden, verwijzen we u graag

Nadere informatie

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Accreditatie Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen worden aangeboden conform de desbetreffende bepalingen van de Codex

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

Hoger onderwijs in cijfers

Hoger onderwijs in cijfers Aantal inschrijvingen op 31 oktober 2008 Academiejaar 2008-2009 Hoger onderwijs in cijfers Deze online publicatie heeft als doelstelling een eerste zicht te krijgen op het aantal inschrijvingen in het

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE 22373 3 la réception des modifications de la composition des organisations de producteurs, des unions d organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2015 ACADEMIEJAAR 2015-2016 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1

Infotheek van de vrije CLB s - Steekkaarten studierichtingen 1 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL Centrum studie- en studentenbegeleiding Vrijheidslaan 17, 1081 Brussel T 02 412 42 11 F 02 412 42 00 info@kubrussel.ac.be http://www.kubrussel.ac.be Infotheek van de vrije

Nadere informatie

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN OPLEIDINGSNIVEAU NIET-BEURS BIJNA-BEURS BEURS bursalen niet-bursalen < 54 SP 54-66 SP > 66 SP < 54 SP 54-66 SP >

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1.

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1. Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel Bachelor

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2017-2018 LIJST VAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE MASTEROPLEIDINGEN VOLGEND OP EEN ANDERE MASTEROPLEIDING Goedgekeurd op 28 maart 2017 en 24 mei 2017 door de Directeur

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs 2017

Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs 2017 Opleidingen waarover je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs 2017 Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg. Provinciale Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89 Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.be DEPARTEMENT ARCHITECTUUR en beeldende kunst

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

30526 BELGISCH STAATSBLAD 15.06.2006 MONITEUR BELGE

30526 BELGISCH STAATSBLAD 15.06.2006 MONITEUR BELGE 30526 BELGISCH STAATSBLAD 15.06.2006 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2006 2320 [C 2006/35814] 21 APRIL 2006. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

25020 MONITEUR BELGE 07.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD

25020 MONITEUR BELGE 07.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD 25020 MONITEUR BELGE 07.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID [C 2015/35545] 3 APRIL 2015. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

40928 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

40928 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 40928 MONITEUR BELGE 03.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l Aménagement du Territoire; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Al article

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 21.06.2016 MONITEUR BELGE 37409 159692-159703 Veneuze drainage met selectieve lediging van arteria pulmonalis en sinus coronarius, ongeacht het aantal samenstellende elementen 159692-159703

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS)

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Rapportering Accreditatie (c.q. erkenning) Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2011/12 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Studiegelden 2016-2017

Studiegelden 2016-2017 Studiegelden 2016-2017 Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel

Nadere informatie

De indeling van de sector Natuur

De indeling van de sector Natuur De indeling van de sector Natuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST OPLEIDINGSSTRUCTUUR VUB 2013-2014 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur M Vandersteen) versie 12.12.2012 NB Voorbereidingsprogramma

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN 2013-2014 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur M Vandersteen) finale versie 12.12..2012

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Universitair onderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST OPLEIDINGSSTRUCTUUR VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) Finale versie 18.06.2014 NB

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Leids register van opleidingen 2005-2006

Leids register van opleidingen 2005-2006 Type CROHO-naam van de opleiding graad e vertaling instructietaal studielast CROHO Faculteit der Archeologie B Archeologie Bachelor of Arts Archaeology 180 56703 01-09-2002 31-12-2007 M Archaeology Master

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie