Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007"

Transcriptie

1 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar

2

3 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar

4

5 Hoger Onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar Algemene toelichting 2 Aantal studenten in het hoger onderwijs... 4 Evolutie van het aantal studenten in het hoger onderwijs... 4 Algemene trends 5 Aantal studenten per soort opleiding en studiegebied...7 Aantal studenten in professioneel gerichte opleidingen per studiegebied en opleiding...8 Aantal studenten in academisch gerichte opleidingen per studiegebied en opleiding...9 Aantal studenten per instelling Evolutie van het aantal studenten per instelling Aantal studenten per studiegebied, soort opleiding en opleiding, per instelling Evolutie van het aantal generatiestudenten Aantal generatiestudenten per soort opleiding Evolutie van het aantal generatiestudenten per studiegebied in een professioneel gerichte bachelor Evolutie van het aantal generatiestudenten per studiegebied in een academisch gerichte bachelor Aantal generatiestudenten per studiegebied en opleiding in een professioneel gerichte bachelor Aantal generatiestudenten per studiegebied en opleiding in een academisch gerichte bachelor... 55

6 Algemene toelichting Vanaf het academiejaar wordt de bachelor-masterstructuur progressief jaar na jaar ingevoerd in de Vlaamse hogescholen en universiteiten. De afbouw van de bestaande opleidingen gebeurt parallel met de opbouw van de nieuwe bachelor- en masteropleidingen. Vanaf dit academiejaar zijn de basisopleidingen van één cyclus en de eerste cyclus van de basisopleidingen van twee cycli bijna volledig afgebouwd. Bovendien zijn dit academiejaar in alle academisch gerichte opleidingen de masters van start gegaan. Vanaf het academiejaar kunnen universiteiten en hogescholen nog slechts opleidingen volgens de BAMA-structuur aanbieden met uitzondering van de opleidingen in het studiegebied diergeneeskunde waarvan de afbouw eindigt in het academiejaar en van de opleidingen in het studiegebied geneeskunde waarvan de afbouw eindigt in het academiejaar Al de bachelor- en masteropleidingen zijn erkend door een besluit van de Vlaamse regering. Vanaf het academiejaar is het flexibiliseringsdecreet ten volle in werking getreden. Dit betekent dat opleidingen niet meer worden uitgedrukt in studiejaren, maar in trajecten en studiepunten. Het strakke keurslijf van het studiejaarsysteem is daarmee doorbroken. De studievoortgang wordt nu bepaald door de accumulatie van verworven creditbewijzen. Een creditbewijs is de erkenning van het feit dat een student blijkens een examen de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. De verworven studiepunten worden aangeduid als credits. In Vlaanderen vinden we volgende opleidingen: Professioneel gerichte bachelors aan hogescholen Academisch gerichte bachelors aan hogescholen (in het kader van een associatie met een universiteit) en universiteiten Masters aan hogescholen (in het kader van een associatie met een universiteit) en universiteiten Een associatie bestaat uit één universiteit, die de bevoegdheid heeft tot het autonoom aanbieden van zowel bachelor- als masteropleidingen, en ten minste één hogeschool. In de BAMA-structuur onderscheiden we volgende opleidingen: Professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk en hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en van competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een professioneel gerichte bacheloropleiding biedt als dusdanig een directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt. Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de of de kunsten in het bijzonder. Zij stromen door naar een masteropleiding. De masteropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een gevorderd niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de of de kunsten in het bijzonder, dat noodzakelijk is voor de autonome beoefening van de of de kunsten of voor de aanwending van deze wetenschappelijke of artistieke kennis in de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Cf. decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zoals gewijzigd door verschillende decreten. 2

7 Hoger Onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar Een bachelor-na-bacheloropleiding volgt op een andere (professioneel gerichte) bacheloropleiding. Een master-na-masteropleiding volgt op een andere masteropleiding. Bacheloropleidingen sluiten aan bij het secundair onderwijs. Masteropleidingen sluiten in de regel aan bij een (academische) bacheloropleiding. Masteropleidingen kunnen ook toegankelijk zijn voor professioneel gerichte bachelors na het succesvol afronden van een schakelprogramma. Een schakelprogramma is een programma dat wordt opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma. Indien een student niet in het bezit is van een diploma dat hem op rechtstreekse wijze toelating verleent tot de opleiding waarvoor hij zich wil inschrijven, kan hem een voorbereidingsprogramma worden opgelegd. Bacheloropleidingen hebben een studieomvang van minstens 180 studiepunten. Masteropleidingen hebben een studieomvang van minstens 60 studiepunten. Een studiepunt stemt overeen met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer-, en evaluatieactiviteiten. Hiermee wordt dus de studieomvang van elke opleiding en ook elk opleidingsonderdeel uitgedrukt. Het doel van deze telling is een eerste, globaal overzicht te bieden van het aantal studenten in de hogescholen en de universiteiten bij de aanvang van het academiejaar. De officiële tellingen voor het academiejaar gebeuren op 1 februari 2008 en 30 september Voor deze telling van 31 oktober 2007 werden gegevens opgevraagd over: hogescholen: het aantal ingeschreven studenten met een diplomacontract 2 in de professioneel en academisch gerichte bacheloropleidingen, in de masteropleidingen, in een schakelprogramma en in de basisopleidingen in afbouw van één cyclus of van twee cycli; en het aantal generatiestudenten. universiteiten: het aantal ingeschreven studenten met een diplomacontract 2 in de academisch gerichte bacheloropleidingen, in de masteropleidingen, in een schakelprogramma en in de basisopleidingen in afbouw van twee cycli; en het aantal generatiestudenten Over de bachelor-na-bacheloropleidingen en de master-na-masteropleidingen werden geen gegevens opgevraagd. De opvraging van de studentenaantallen verzamelt geen cijfers per vestiging. De telling beperkt zich tot het totaal aantal studenten per hogeschool of universiteit. In het hoger onderwijs zijn er op 31 oktober 2007 globaal studenten ingeschreven. Ten opzichte van de telling van vorig academiejaar stijgt de totale studentenpopulatie in het hoger onderwijs met 4,1 procent ( studenten). Er zijn dit academiejaar studenten ingeschreven aan de universiteiten ( studenten t.o.v. vorig academiejaar) en aan de hogescholen ( studenten). Het aantal generatiestudenten 3 in het hoger onderwijs stijgt dit academiejaar met studenten (+3,7%). 2 Een diplomacontact is een contract aangegaan door een instellingsbestuur met de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding of die zich inschrijft voor een schakel- of voorbereidingsprogramma. 3 Een generatiestudent is een student die zich voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het hoger onderwijs in Vlaanderen. 3

8 Aantal studenten in het hoger onderwijs M V T Professioneel gerichte opleidingen Academisch gerichte opleidingen Schakelprogramma Eindtotaal Evolutie van het aantal studenten in het hoger onderwijs Evolutie % evolutie Hogescholenonderwijs ,09% Universitair onderwijs ,52% Algemeen totaal ,10% Professioneel gerichte opleidingen Academisch gerichte opleidingen Mannen 42% Mannen 49% Vrouwen 58% Vrouwen 51% Hoger onderwijs Universitair onderwijs 38% Hogescholenonderwijs 62% 4

9 Hoger Onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar Algemene trends In het academiejaar gaat de in progressief ingevoerde bachelor-masterstructuur zijn vierde jaar in. In alle academisch gerichte opleidingen worden vanaf dit academiejaar masters aangeboden. Deze worden dus ook in de telling mee opgenomen. De basisopleidingen van één cyclus en de eerste cyclus van de basisopleidingen van twee cycli zijn bijna volledig afgebouwd. Slechts hier en daar is nog een student ingeschreven in één van deze opleidingen. Nieuw vanaf dit academiejaar is de hervorming van de lerarenopleiding. Hogescholen bieden binnen het studiegebied Onderwijs geïntegreerde lerarenopleidingen aan. Studenten kiezen voor een bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs. Hogescholen en universiteiten kunnen daarnaast aansluitend bij de academische opleidingen en bij bepaalde professionele opleidingen, specifieke lerarenopleidingen organiseren. In deze telling zijn alleen de geïntegreerde lerarenopleidingen mee opgenomen. Studentenaantallen Op 31 oktober 2007 waren studenten ingeschreven in een professioneel gerichte opleiding, tegenover studenten in een academisch gerichte opleiding studenten schreven zich in voor een schakelprogramma. Binnen de professioneel gerichte opleidingen blijven de opleidingen van het studiegebied Handels en bedrijfskunde het populairst met studenten. De opleidingen uit het studiegebied Onderwijs volgen met studenten. Het studiegebied Muziek en podiumkunsten blijft het kleinste met 51 studenten. De professioneel gerichte opleidingen trekken meer vrouwen (57,9%) dan mannen aan. Gezondheidszorg, Onderwijs en Sociaal-agogisch werk zijn typisch vrouwelijke studiegebieden (84,8%, 71,6% en 77% vrouwen). Industriële (88,2%) en Nautische (97,2%) zijn overwegend mannelijke studiegebieden. Bij de academisch gerichte opleidingen blijft het studiegebied Rechten, notariaat en criminologische het grootst met studenten, gevolgd door Economische en toegepaste economische met studenten. Verkeerskunde is het kleinste studiegebied met 111 studenten. Binnen de academisch gerichte opleidingen is er bijna een evenwicht tussen mannen (49%) en vrouwen (51%). Toch zijn ook hier grote verschillen tussen de verschillende studiegebieden. Sociale gezondheids (91,3%) en Psychologie en pedagogische (83%) trekken duidelijk meer vrouwen aan, waar bij Industriële en Nautische de mannen in de meerderheid zijn (89% en 86,5% mannen). Het aantal studenten neemt dit academiejaar toe met (+4,1%). 24 van de 29 instellingen kennen een groei van hun studentenpopulatie. Het aantal studenten in het universitair onderwijs neemt wel sterker toe dan het aantal studenten in het hogescholenonderwijs. 5

10 Generatiestudenten In totaal schreven zich dit academiejaar generatiestudenten in, waarvan (45,1%) mannen en (54,9%) vrouwen. Dit is een stijging van studenten (3,7%) t.o.v. de telling van 31 oktober generatiestudenten kozen voor een professioneel gerichte bachelor (+3,7%), voor een academisch gerichte bachelor (+3,7%). Binnen de professioneel gerichte bachelors blijft het studiegebied Handels en bedrijfskunde het meeste generatiestudenten aantrekken, gevolgd door het studiegebied Onderwijs. Rechten, notariaat en criminologische blijft binnen de academisch gerichte bachelors het populairste bij de generatiestudenten, onmiddellijk gevolgd door Economische en toegepaste economische, Industriële en Psychologie en pedagogische. In vergelijking met het academiejaar trekken binnen de professioneel gerichte opleidingen vooral de studiegebieden Handels en bedrijfskunde en Gezondheidszorg meer generatiestudenten aan. Bij de studiegebieden Onderwijs en Sociaal-agogisch werk, traditioneel eerder vrouwelijke studiegebieden, zien we dat het aantal vrouwelijke generatiestudenten afneemt, maar dat er een toename is van mannelijke generatiestudenten (+7,1% en +5,1% mannen). Binnen de academisch gerichte opleidingen blijken vooral de exacte aan populariteit te winnen bij de generatiestudenten. Bij de humane blijft het aantal generatiestudenten min of meer status quo of daalt zelfs lichtjes. De traditioneel eerder mannelijke studiegebieden Wetenschappen en Toegepaste zien het aantal vrouwelijke generatiestudenten (+16,5% en +25,6% vrouwen) veel sterker toenemen dan het aantal mannelijke generatiestudenten (+0,1% en + 11,9% mannen). Het aantal generatiestudenten binnen het studiegebied Tandheelkunde neemt drastisch af met 52,9%. Ook het aantal generatiestudenten binnen het studiegebied Geneeskunde daalt sterk (-16,5%). 6

11 Hoger Onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar Aantal studenten per soort opleiding en studiegebied Soort opleiding Studiegebied M V T Professioneel gerichte opleidingen Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handels en bedrijfskunde Industriële Muziek en podiumkunsten Nautische Onderwijs Sociaal-agogisch werk Totaal professioneel gerichte opleidingen Academisch gerichte opleidingen Archeologie en kunst Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatie Biomedische Biotechniek Diergeneeskunde Economische en toegepaste economische Farmaceutische Gecombineerde studiegebieden Geneeskunde Geschiedenis Gezondheidszorg Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht Handels en bedrijfskunde Industriële Muziek en dramatische kunst Muziek en podiumkunsten Nautische Politieke en sociale Productontwikkeling Psychologie en pedagogische Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids Taal- en letterkunde Tandheelkunde Toegepaste biologische Toegepaste taalkunde Toegepaste Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraal Totaal academisch gerichte opleidingen Schakelprogramma Archeologie en kunst Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Bewegings- en revalidatie Biomedische 1-1 Biotechniek Economische en toegepaste economische Gecombineerde studiegebieden Geneeskunde Geschiedenis Handels en bedrijfskunde Industriële Muziek en podiumkunsten 1-1 Politieke en sociale Psychologie en pedagogische Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids Taal- en letterkunde Toegepaste taalkunde Toegepaste Verkeerskunde 3-3 Wetenschappen Wijsbegeerte en moraal Totaal schakelprogramma Algemeen totaal

12 Aantal studenten in professioneel gerichte opleidingen per studiegebied en opleiding Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte Architectuur architectuur-assistentie bachelors interieurvormgeving landschaps- en tuinarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst beeldende vormgeving Biotechniek agro- en biotechnologie Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie logopedie en audiologie medische beeldvorming optiek en optometrie orthopedie podologie verpleegkunde verpleegkunde bijscholing kine paramedici verpleegkunde brugprogramma voedings- en dieetkunde Handels en bedrijfskunde Industriële vroedkunde bedrijfsmanagement communicatiemanagement hotelmanagement informatiemanagement en informatiesystemen journalistiek netwerkeconomie office management toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement audiovis.techniek.: assistentie audiovis.techniek.: beeld-geluid-montage audiovis.techniek.: film, TV en video audiovis.techniek.: fotografie autotechnologie bouw chemie elektromechanica elektronica-ict elektrotechniek facilitair management grafische en digitale media houttechnologie logistiek luchtvaart mechanische ontwerp- en productietechnologie milieuzorg modetechnologie multimedia en communicatietechnologie textieltechnologie vastgoed Muziek en podiumkunsten dans musical Nautische scheepswerktuigkunde Onderwijs kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk maatschappelijke veiligheid orthopedagogie sociaal werk toegepaste psychologie Totaal professioneel gerichte bachelors Basisopleidingen van één Gezondheidszorg logopedie en audiologie cyclus Handels communicatiebeheer en bedrijfskunde Totaal basisopleidingen van één cyclus Algemeen totaal professioneel gerichte opleidingen

13 Hoger Onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar Aantal studenten in academisch gerichte opleidingen per studiegebied en opleiding Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Academisch gerichte Archeologie en bachelors kunst archeologie kunst kunst en archeologie musicologie Architectuur architectuur interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten conservatie en restauratie productdesign Bewegings- en lichamelijke opvoeding en revalidatie bewegings revalidatie en kinesitherapie Biomedische biomedische Biotechniek bio Diergeneeskunde diergeneeskunde Economische en toegepaste economische economische EW/TEW/TEW: handelsingenieur TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica toegepaste economische Farmaceutische farmaceutische Gecombineerde studiegebieden Afrikaanse talen en culturen Oosterse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen sociaal-economische taal- en regiostudies: Arabistiek en Islamkunde taal- en regiostudies: Japanologie taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten taal- en regiostudies: Sinologie taal- en regiostudies: Slavistiek en Oost-Europakunde Geneeskunde geneeskunde Geschiedenis geschiedenis Gezondheidszorg kinesitherapie milieu- en preventiemanagement revalidatie en kinesitherapie Godgeleerdheid, godsdienstweten- godgeleerdheid en godsdienst schappen en kerkelijk recht Theology and Religious Studies Handels en bedrijfskunde Industriële bestuurskunde en publiek management Business Administration handelsingenieur handels Industrial Sciences: Chemical Engineering Industrial Sciences: Electromechanical Engineering Industrial Sciences: Electronic Engineering industriële industriële : bouwkunde industriële : chemie industriële : elektromechanica industriële : elektronica-ict industriële : industrieel ontwerpen industriële : informatica industriële : kunststofverwerking industriële : milieukunde industriële : nucleaire technologie industriële : textieltechnologie industriële : verpakkingstechnologie Muziek en podiumkunsten drama muziek Nautische nautische

14 Politieke en sociale communicatie politieke en sociale politieke sociologie Productontwikkeling productontwikkeling Psychologie en pedagogische agogische onderwijskunde pedagogische psychologie Rechten, notariaat en criminologische criminologische rechten Sociale logopedische en audiologische gezondheids Taal- en letterkunde taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Tandheelkunde tandheelkunde Toegepaste biologische bio-ingenieurs Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Toegepaste ingenieurs ingenieurs: architectuur ingenieurs: bouwkunde ingenieurs: chemische techn en materiaalkunde ingenieurs: chemische technologie ingenieurs: computer ingenieurs: elektrotechniek ingenieurs: geotechniek en mijnbouwkunde ingenieurs: materiaalkunde ingenieurs: toegepaste natuurkunde ingenieurs: werktuigkunde ingenieurs: werktuigkunde elektrotechniek Verkeerskunde verkeerskunde Wetenschappen biochemie en biotechnologie biologie chemie computer fysica fysica en sterrenkunde geografie geologie geografie en geomatica informatica wiskunde Wijsbegeerte en moraal moraal Philosophy wijsbegeerte wijsbegeerte en moraal Totaal academisch gerichte bachelors Masters Archeologie en kunst archeologie kunst kunst en archeologie musicologie Architectuur architectuur interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten conservatie en restauratie productdesign Bewegings- en Adapted Physical Activity (EM) revalidatie lichamelijke opvoeding en bewegings Rehabilitation Sciences and Physiotherapy revalidatie en kinesitherapie Biomedische biomedische Biotechniek bio: landbouwkunde bio: tuinbouwkunde bio: voedingsindustrie Diergeneeskunde diergeneeskunde

15 Hoger Onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar Economische en toegepaste economische accountancy en revisoraat algemene economie bedrijfseconomie bedrijfskunde beleidseconomie cultuurmanagement Economic Policy economische informatiemanagement management organisatiebeleid TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica toegepaste economische verzekeringen Farmaceutische farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling Gecombineerde studiegebieden Afrikaanse talen en culturen bedrijfscommunicatie Bio-informatics culturele studies Earth Observation economie, recht en bedrijfskunde milieutechnologie en milieu milieuwetenschap monumenten- en landschapszorg Nanoscience and Nanotechnology Nanoscience and Nanotechnology (EM) nano en nanotechnologie Oosterse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Physical Land Resources sociaal-economische stedenbouw en ruimtelijke planning taal- en regiostudies: Arabistiek en Islamkunde taal- en regiostudies: Japanologie taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten taal- en regiostudies: Sinologie taal- en regiostudies: Slavistiek en Oost-Europakunde Water Resources Engineering Geneeskunde geneeskunde Geschiedenis geschiedenis geschiedenis van de Oudheid Gezondheidszorg kinesitherapie milieu- en preventiemanagement revalidatie en kinesitherapie Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht Handels en bedrijfskunde Industriële godgeleerdheid en godsdienst Law, Religion and Society recht, religie en samenleving 2-2 Theology and Religious Studies wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie bestuurskunde en publiek management Business Administration handelsingenieur handels Industrial Sciences: Biochemical Engineering Industrial Sciences: Electromechanical Engineering Industrial Sciences: Electronic Engineering industriële : biochemie industriële : bouwkunde industriële : chemie industriële : elektromechanica industriële : elektronica-ict industriële : elektrotechniek industriële : industrieel ontwerpen industriële : informatica

16 industriële : kunststofverwerking industriële : landmeten industriële : nucleaire technologie industriële : milieukunde industriële : verpakkingstechnologie stedenbouw 1-1 stedenbouw en ruimtelijke planning Muziek en podiumkunsten drama muziek Nautische nautische Politieke en sociale communicatie EU-studies filmstudies en visuele cultuur internationale politiek overheidsmanagement overheidsmanagement en -beleid politieke communicatie politieke sociologie vergelijkende en internationale politiek Productontwikkeling productontwikkeling Psychologie en pedagogische Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids agogische educatieve studies Educational Studies onderwijskunde opleidings- en onderwijs pedagogische psychologie Social and Cultural Anthropology sociale en culturele antropologie criminologische Criminology rechten gezondheidsvoorlichting en -bevordering Human Ecology Human Sexuality Studies logopedische en audiologische management en beleid van de gezondheidszorg management, zorg en beleid in de gerontologie seksuologie Taal- en letterkunde historische taal- en letterkunde literatuur van de moderniteit meertalige professionele communicatie taal- en letterkunde taalkunde theater- en filmwetenschap vergelijkende moderne letterkunde Western Literature westerse literatuur Tandheelkunde tandheelkunde Toegepaste biologische Aquaculture bio-ingenieurs: biosysteemtechniek bio-ingenieurs: bodem- en waterbeheer bio-ingenieurs: bos en natuurbeheer bio-ingenieurs: cel- en genbiotechnologie bio-ingenieurs: cel- en gentechnologie bio-ingenieurs: chemie en bioprocestechnologie bio-ingenieurs: katalytische technologie bio-ingenieurs: land- en bosbeheer bio-ingenieurs: landbouwkunde bio-ingenieurs: levensmiddelentechnologie

17 Hoger Onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar bio-ingenieurs: levensmiddelenweten. en voeding bio-ingenieurs: milieutechnologie Environmental Sanitation Food Technology International Master of Science in Rural Development (EM) Molecular Biology Nutrition and Rural Development Tropical Natural Resources Management Toegepaste taalkunde journalistiek meertalige communicatie tolken vertalen Toegepaste Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science Engineering: Electrical Engineering (ICT) Engineering: Materials Engineering European Master Nuclear Fusion (EM) ingenieurs: architectuur ingenieurs: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek ingenieurs: biomedische ingenieurstechnieken ingenieurs: biomedische technologie ingenieurs: bouwkunde ingenieurs: chemie en materialen ingenieurs: chemische technologie ingenieurs: computer ingenieurs: elektronica 5-5 en informatietechnologie ingenieurs: elektrotechniek (ICT) ingenieurs: energie ingenieurs: fotonica ingenieurs: geotechniek 6-6 en mijnbouwkunde ingenieurs: materiaalkunde ingenieurs: toegepaste 5-5 computer ingenieurs: toegepaste natuurkunde ingenieurs: werktuigkunde ingenieurs: werktuigkunde elektrotechniek ingenieurs: wiskundige 6-6 ingenieurstechnieken Science in Photonics (EM) stedenbouw en ruimtelijke planning Textile Engineering veiligheidstechniek Verkeerskunde verkeerskunde Wetenschappen Applied Statistics Astronomy and Astrophysics biochemie en biotechnologie biologie Biology 1-1 Biomolecular Sciences chemie Chemistry 2-2 Ecological and Marine Management fysica fysica en sterrenkunde geografie geologie geomatica en landmeetkunde informatica informatica-technologie 1-1 kennistechnologie 1-1 mariene en lacustriene Molecular and Cellular Biophysics

18 Wijsbegeerte en moraal Nematology Statistics statistiek sterrenkunde toegepaste informatica wiskunde wiskundige informatica 1-1 moraal Philosophy wijsbegeerte wijsbegeerte en moraal Totaal masters Master na professioneel Gecombineerde studiegebieden toerisme gerichte bachelors Geneeskunde verpleegkunde en vroedkunde Politieke en sociale sociaal werk Psychologie en pedagogische sociaal werk Totaal master na professioneel gerichte bachelors Basisopleidingen van twee cycli Archeologie en kunst archeologie kunst kunst en archeologie musicologie Architectuur architectuur Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunst beeldende kunst productdesign Bewegings- en lichamelijke opvoeding revalidatie revalidatie en kinesitherapie Biomedische biomedische Biotechniek landbouw en biotechnologie Diergeneeskunde diergeneeskunde Economische en toegepaste economische economische handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica TEW: handelsingenieur TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica 4-4 toegepaste economische Farmaceutische apotheker farmaceutische Gecombineerde studiegebieden Afrikaanse talen en culturen Arabistiek en islamkunde Japanologie Oosterse studies: oude nabije oosten Oosterse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen vergelijkende cultuurwetenschap Geneeskunde geneeskunde (arts) huisarts Geschiedenis geschiedenis Gezondheidszorg kinesitherapie Godgeleerdheid, godsdienst en kerkelijk recht Handels en bedrijfskunde godsdienst kerkelijk recht bestuurskunde handelsingenieur handels Industriële bouwkunde 4-4 chemie 3-3 elektromechanica elektronica industrieel ontwerpen 3-3 industriële 1-1 informatica 8-8 milieukunde 1-1 verpakking en conditionering Muziek en dramatische kunst dramatische kunst muziek Politieke en sociale communicatie politieke en sociale politieke sociologie Productontwikkeling productontwikkeling

19 Hoger Onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar Psychologie en pedagogische Rechten, notariaat en criminologische Sociale gezondheids pedagogische psychologie sociale en culturele agogiek sociale en culturele antropologie criminologische notariaat rechten familiale en seksuologische gerontologie logopedie en audiologie medisch-sociale Taal- en letterkunde Germaanse talen Latijn en Grieks Romaanse talen Tandheelkunde tandheelkunde Toegepaste biologische bio-ingenieur milieutechnologie cel- en genbiotechnologie land- en bosbeheer landbouwkunde milieutechnologie scheikunde Toegepaste taalkunde vertaalkunde Toegepaste architectuur bouwkunde computer elektrotechniek materiaalkunde mijnbouwkunde en geotechniek natuurkunde scheikunde werktuigkunde - elektrotechniek Wetenschappen biochemie biologie biotechnologie geografie geologie informatica natuurkunde 9-9 scheikunde toegepaste informatica wiskunde 5-5 Wijsbegeerte en moraal moraal morele begeleiding wijsbegeerte Totaal basisopleidingen van twee cycli Algemeen totaal academisch gerichte opleidingen

20 Aantal studenten per instelling Instelling M V T Arteveldehogeschool EHSAL-Europese Hogeschool Brussel Erasmushogeschool Brussel Groep T - Leuven Hogeschool Hogere Zeevaartschool Hogeschool Antwerpen Hogeschool Gent Hogeschool Sint-Lukas Brussel Hogeschool voor Wetenschap & Kunst Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Mechelen Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen Katholieke Universiteit Brussel Katholieke Universiteit Leuven Lessius Hogeschool Plantijn - Hogeschool van de provincie Antwerpen Provinciale Hogeschool Limburg transnationale Universiteit Limburg Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Universiteit Hasselt Vrije Universiteit Brussel XIOS Hogeschool Limburg Algemeen totaal Evolutie van het aantal studenten per instelling Instelling Evolutie % evolutie Arteveldehogeschool ,48% EHSAL-Europese Hogeschool Brussel ,02% Erasmushogeschool Brussel ,54% Groep T - Leuven Hogeschool ,24% Hogere Zeevaartschool ,31% Hogeschool Antwerpen ,23% Hogeschool Gent ,50% Hogeschool Sint-Lukas Brussel ,56% Hogeschool voor Wetenschap & Kunst ,52% Hogeschool West-Vlaanderen ,29% Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen ,41% Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende ,31% Katholieke Hogeschool Kempen ,38% Katholieke Hogeschool Leuven ,30% Katholieke Hogeschool Limburg ,80% Katholieke Hogeschool Mechelen ,59% Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ,84% Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen ,25% Katholieke Universiteit Brussel ,00% Katholieke Universiteit Leuven ,35% Lessius Hogeschool ,56% Plantijn - Hogeschool van de provincie Antwerpen ,93% Provinciale Hogeschool Limburg ,75% transnationale Universiteit Limburg ,16% Universiteit Antwerpen ,56% Universiteit Gent ,07% Universiteit Hasselt ,39% Vrije Universiteit Brussel ,01% XIOS Hogeschool Limburg ,03% Algemeen totaal ,10% 16

21 Hoger Onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar Arteveldehogeschool Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelors Gezondheidszorg ergotherapie logopedie en audiologie podologie verpleegkunde vroedkunde Handels en bedrijfskunde bedrijfsmanagement communicatiemanagement journalistiek office management grafische en digitale media Industriële en technologie Onderwijs kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk sociaal werk Totaal professioneel gerichte bachelors Academisch gerichte bachelors Gezondheidszorg revalidatie en kinesitherapie Totaal academisch gerichte bachelors Masters Gezondheidszorg revalidatie en kinesitherapie Totaal masters Algemeen totaal EHSAL - Europese Hogeschool Brussel Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelors Gezondheidszorg ergotherapie medische beeldvorming optiek en optometrie verpleegkunde Onderwijs kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk orthopedagogie sociaal werk Totaal professioneel gerichte bachelors Academisch gerichte bachelors Gezondheidszorg milieu- en preventiemanagement Handels en bedrijfskunde Business Administration handelsingenieur handels Totaal academisch gerichte bachelors Masters Gezondheidszorg milieu- en preventiemanagement Handels en bedrijfskunde Business Administration handelsingenieur handels Totaal masters Basisopleidingen van twee cycli Handels en handelsingenieur bedrijfskunde Totaal basisopleidingen van twee cycli Algemeen totaal

22 Erasmushogeschool Brussel Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelors Architectuur landschaps- en tuinarchitectuur Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie verpleegkunde verpleegkunde brugprogramma voedings- en dieetkunde vroedkunde Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie communicatiemanagement hotelmanagement journalistiek office management toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement audiovis.techniek.: assistentie audiovis.techniek.: beeld-geluid-montage milieuzorg Muziek en podiumkunsten musical Onderwijs kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk sociaal werk Totaal professioneel gerichte bachelors Basisopleidingen van één cyclus Handels communicatiebeheer en bedrijfskunde Totaal basisopleidingen van één cyclus Academisch gerichte bachelors Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten Industriële industriële Muziek en podiumkunsten drama muziek Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal academisch gerichte bachelors Masters Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten Industriële industriële : elektromechanica industriële : elektronica-ict stedenbouw en ruimtelijke planning Muziek en podiumkunsten drama muziek Toegepaste taalkunde journalistiek tolken vertalen Totaal masters Basisopleidingen van twee cycli Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunst 5-5 Industriële elektromechanica 2-2 elektronica 2-2 Muziek en dramatische kunst dramatische kunst muziek Toegepaste taalkunde vertaalkunde Totaal basisopleidingen van twee cycli Schakelprogramma Industriële Toegepaste taalkunde Totaal schakelprogramma Algemeen totaal

23 Hoger Onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar Groep T - Leuven Hogeschool Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelors Onderwijs kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs Totaal professioneel gerichte bachelors Academisch gerichte bachelors Industriële en Industrial Sciences: Chemical technologie Engineering Industrial Sciences: Electromechanical Engineering Industrial Sciences: Electronic Engineering industriële : chemie industriële : elektromechanica industriële : elektronica-ict Totaal academisch gerichte bachelors Masters Industriële en Industrial Sciences: Biochemical Engineering technologie Industrial Sciences: Electromechanical Engineering Industrial Sciences: Electronic Engineering industriële : biochemie industriële : chemie industriële : elektromechanica industriële : elektronica-ict Totaal masters Schakelprogramma Industriële en technologie Totaal schakelprogramma Algemeen totaal Hogere Zeevaartschool Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelors Nautische scheepswerktuigkunde Totaal professioneel gerichte bachelors Academisch gerichte bachelors Nautische nautische Totaal academisch gerichte bachelors Masters Nautische nautische Totaal masters Algemeen totaal

24 Hogeschool Antwerpen Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelors Gezondheidszorg ergotherapie verpleegkunde vroedkunde Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie bedrijfsmanagement office management toegepaste informatica chemie elektronica-ict grafische en digitale media vastgoed Muziek en podiumkunsten dans Onderwijs kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk sociaal werk Totaal professioneel gerichte bachelors Academisch gerichte bachelors Architectuur architectuur interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten conservatie en restauratie Gezondheidszorg kinesitherapie Industriële en industriële : bouwkunde technologie industriële : chemie industriële : elektromechanica industriële : elektronica-ict Muziek en podiumkunsten drama muziek Productontwikkeling productontwikkeling Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal academisch gerichte bachelors Masters Architectuur architectuur interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten conservatie en restauratie Gecombineerde studiegebieden monumenten- en landschapszorg stedenbouw en ruimtelijke planning Gezondheidszorg kinesitherapie Industriële industriële : bouwkunde industriële : chemie industriële : elektromechanica industriële : elektronica-ict Muziek en podiumkunsten drama muziek Productontwikkeling productontwikkeling Toegepaste taalkunde tolken vertalen Totaal masters Basisopleidingen van twee cycli Architectuur architectuur Muziek en dramatische kunst muziek Productontwikkeling productontwikkeling Totaal basisopleidingen van twee cycli Schakelprogramma Gecombineerde studiegebieden Muziek en podiumkunsten 1-1 Totaal schakelprogramma Algemeen totaal

25 Hoger Onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar Hogeschool Gent Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelors Architectuur interieurvormgeving landschaps- en tuinarchitectuur Biotechniek agro- en biotechnologie Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie logopedie en audiologie verpleegkunde verpleegkunde brugprogramma voedings- en dieetkunde Handels en bedrijfskunde Industriële bedrijfsmanagement office management toegepaste informatica chemie elektromechanica houttechnologie modetechnologie textieltechnologie vastgoed Onderwijs kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk orthopedagogie sociaal werk Totaal professioneel gerichte bachelors Academisch gerichte bachelors Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten Biotechniek bio Handels en bedrijfskunde Industriële bestuurskunde en publiek management handels industriële : bouwkunde industriële : chemie industriële : elektromechanica industriële : elektronica-ict industriële : informatica industriële : textieltechnologie Muziek en podiumkunsten drama muziek Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal academisch gerichte bachelors Masters Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten Biotechniek bio: landbouwkunde bio: tuinbouwkunde bio: voedingsindustrie Handels en bedrijfskunde Industriële bestuurskunde en publiek management handels industriële : biochemie industriële : bouwkunde industriële : chemie industriële : elektromechanica industriële : elektronica-ict industriële : elektrotechniek

26 industriële : informatica industriële : landmeten stedenbouw 1-1 Muziek en podiumkunsten drama muziek Toegepaste taalkunde meertalige communicatie tolken vertalen Totaal masters Basisopleidingen van twee cycli Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunst beeldende kunst Biotechniek landbouw en biotechnologie Handels en bedrijfskunde Industriële bestuurskunde handels bouwkunde 4-4 chemie 1-1 elektromechanica 5-5 elektronica 2-2 informatica 8-8 Muziek en dramatische kunst dramatische kunst muziek Toegepaste taalkunde vertaalkunde Totaal basisopleidingen van twee cycli Schakelprogramma Biotechniek Handels en bedrijfskunde Industriële Toegepaste taalkunde Totaal schakelprogramma Algemeen totaal

27 Hoger Onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar Hogeschool Sint-Lukas Brussel Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelors Architectuur interieurvormgeving Industriële bouw Totaal professioneel gerichte bachelors Academisch gerichte bachelors Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten Totaal academisch gerichte bachelors Masters Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunsten beeldende kunsten Totaal masters Basisopleidingen van twee cycli Audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunst 2-2 beeldende kunst Totaal basisopleidingen van twee cycli Schakelprogramma Audiovisuele en beeldende kunst Totaal schakelprogramma Algemeen totaal Hogeschool voor Wetenschap & Kunst Soort opleiding Studiegebied Opleiding M V T Professioneel gerichte bachelors Architectuur interieurvormgeving Audiovisuele en beeldende kunst beeldende vormgeving Handels en bedrijfskunde Industriële en technologie bedrijfsmanagement office management toegepaste informatica audiovis.techniek.: film, TV en video audiovis.techniek.: fotografie autotechnologie elektromechanica elektronica-ict mechanische ontwerp- en productie technologie Totaal professioneel gerichte bachelors Academisch gerichte bachelors Architectuur architectuur interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Handels en bedrijfskunde handels Industriële industriële : bouwkunde industriële : chemie industriële : elektromechanica industriële : elektronica-ict Muziek en podiumkunsten drama muziek Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde Totaal academisch gerichte bachelors Masters Architectuur architectuur interieurarchitectuur Audiovisuele en beeldende kunst beeldende kunsten Gecombineerde studiegebieden stedenbouw en ruimtelijke planning Handels handels en bedrijfskunde Industriële en technologie industriële : biochemie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004. Academiejaar 2004-2005 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2004 Academiejaar 2004-2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Hogescholenonderwijs OMVORMINGSTABEL VAN OPLEIDINGEN EN OPTIES NAAR PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELORSOPLEIDINGEN Opleidingen en opties per studiegebied

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR 2012-2013 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Algemene regel: * AVL beveelt aan dat de student een specifieke lerarenopleiding (SLO) volgt die aansluit bij zijn/haar masteropleiding. Reden: de onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Hoger onderwijs in cijfers

Hoger onderwijs in cijfers Aantal inschrijvingen op 31 oktober 2008 Academiejaar 2008-2009 Hoger onderwijs in cijfers Deze online publicatie heeft als doelstelling een eerste zicht te krijgen op het aantal inschrijvingen in het

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2015 ACADEMIEJAAR 2015-2016 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Universitair onderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie,,, of Medicine, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Hogescholenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.1. Hogescholenonderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N Katholieke Universiteit Brussel Bestaande opleiding Omgevormde opleiding: graad kwalificatie STP Soort Taal Wijsbegeerte en moraal Geschiedenis (kandidaat): afstudeerrichting Bachelor in de wijsbegeerte

Nadere informatie

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting

Artesis Hogeschool Antwerpen Studiegebied Graad en kwalificatie Afstudeerrichting Artesis Hogeschool Antwerpen Architectuur Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst Gezondheidszorg Bachelor in de architectuur Bachelor in de interieurarchitectuur

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar 2013-2014

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar 2013-2014 Totaal Bachelors: 8.075 nieuwe studenten (Registraties tot en met: 29/06/14) M V Totaal Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven @ Leuven ABA godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Leuv)

Nadere informatie

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar

Nieuwe Studenten KU Leuven Academiejaar Totaal Bachelors: 8.738 nieuwe studenten +7,1% (tov zelfde datum vorig jaar) (Registraties tot en met 23.06.2015 ) Faculteit Campus Diploma - Lange tekst M (huidig) % M V (huidig) % V Totaal (huidig) %

Nadere informatie

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Verder studeren aan de KU Leuven Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven structuur

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

Studentenaantallen KU Leuven Academiejaar

Studentenaantallen KU Leuven Academiejaar Totaal Bachelors: 25.132 studenten (Registraties tot en met: 29/06/14) M V Totaal Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven @ Leuven ABA godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (Leuv) 57

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 112 van 22 november 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs

De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs De wederzijdse onderwijsparticipatie van Nederlanders aan het Vlaams onderwijs schooljaar 2010-2011 Toelichting Situering Dit rapport geeft een analyse van de mate waarin Nederlandse leerlingen en studenten

Nadere informatie

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD 7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD c) les rangées suivantes sont ajoutées : Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology afstudeerrichting Nanotechnology Erasmus Mundus Master

Nadere informatie

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Accreditatie Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen worden aangeboden conform de desbetreffende bepalingen van de Codex

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

40928 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

40928 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 40928 MONITEUR BELGE 03.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l Aménagement du Territoire; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Al article

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 19.03.2014 MONITEUR BELGE 22373 3 la réception des modifications de la composition des organisations de producteurs, des unions d organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Studiesucces generatiestudenten in

Studiesucces generatiestudenten in Studiesucces generatiestudenten in 2007-2008 Inleiding Naar aanleiding van de nieuwe databank DHO hebben we besloten om de klemtoon niet langer voornamelijk op het registreren van gegevens te leggen. Ook

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4106 MONITEUR BELGE 28.01.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

VR DOC.0406/2

VR DOC.0406/2 VR 2016 0405 DOC.0406/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2015; BESLUIT: Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

25020 MONITEUR BELGE 07.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD

25020 MONITEUR BELGE 07.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD 25020 MONITEUR BELGE 07.05.2015 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID [C 2015/35545] 3 APRIL 2015. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en

Nadere informatie

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs

Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleidingen waarop je informatie kunt krijgen op de Verderstudeerbeurs Opleiding SP Type Instelling Campus Plaats op de beurs / INFOSESSIE STUDIEDOMEIN 1 Geschiedenis, archeologie en kunstwetenschappen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen Stuk 1571 (2002-2003) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 2 april 2003 ONTWERP VAN DECREET betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 93900 MONITEUR BELGE 29.11.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS)

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Rapportering Accreditatie (c.q. erkenning) Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2011/12 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering

Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS. Hogescholen Financiering Vraag nr. 103 van 6 juni 2002 van mevrouw BRIGITTE GROUWELS Hogescholen Financiering Verschillende hogescholen in Vlaanderen en in zijn hoofdstad Brussel hebben het moeilijk om het hoofd boven water te

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2017-2018 LIJST VAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE MASTEROPLEIDINGEN VOLGEND OP EEN ANDERE MASTEROPLEIDING Goedgekeurd op 28 maart 2017 en 24 mei 2017 door de Directeur

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie