Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar (versie 5 oktober 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009)"

Transcriptie

1 Inhoud: : geordend per faculteit a. speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod 2. faculteitsoverschrijdend: speciale overgangsmaatregelen voor doctoraatsopleidingen (3 types) en predoctorale opleiding voor HO2C-gediplomeerden p.1

2 1. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte a. Speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa Oude structuur Nieuwe Structuur Overgangsmaatregel 2009 Taal- en letterkunde: (reeds in ) Germaanse talen Taal- en letterkunde: - Ba 3 in de taal- en letterkunde: 2 talen Romaanse talen Taal en letterkunde: Latijn en Grieks - Master in de taal- en letterkunde: ten minste één taal (licenties) (afstudeerrichtingen) GAS Taal- en letterkunde: Germaanse talen PGOP Taal- en letterkunde: Germaanse talen (9 afstudeerrichtingen) ( ) Overstap naar een afstudeerrichting van de nieuwe structuur via vrijstellingen en studieomvangvermindering (geen transitstudenten meer!). Mogelijks nog vrij veel vakken af te leggen in de bachelor. Inschrijven met brief faculteit, waarin vermeld wordt in welke studiejaren en afstudeerrichting van de bachelor en/of de master de student mag worden ingeschreven. Mogelijks kan de student nog niet worden ingeschreven in de master omdat hij nog zoveel in de bachelor moet afleggen. Geen transitstudent meer. Desgewenst inschrijven in PGOP Taal- en letterkunde en in de faculteit vrijstellingen aanvragen. (Toelatingsvoorwaarden controleren!) p.2

3 2. Faculteit Rechtsgeleerdheid b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod Wat verandert er in het opleidingsaanbod? Overgangsmaatregel 2009 Naamsverandering Master of Advanced Studies in European and Comparative Law (BNECLA, of kortweg: de LLM ) in Master of Advanced Studies in European Law Bevriezing Master in het bedrijfsrecht in 2009 (geen nieuwe instroom) Bevriezing Master in het Europees recht in 2009 (geen nieuwe instroom) De studenten stappen over naar de opleiding met de nieuwe benaming (BNEULA) (op BC 5 maart 2009) Studenten ingeschreven in 2008 of eerder mogen zich opnieuw inschrijven in Studenten ingeschreven in 2008 of eerder mogen zich opnieuw inschrijven in Bevriezing Master in het milieurecht in 2009 (geen nieuwe instroom) Studenten ingeschreven in 2008 of eerder mogen zich opnieuw inschrijven in p.3

4 Faculteit Wetenschappen a. Speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa Oude structuur Nieuwe Structuur Overgangsmaatregel 2009 Licenties wiskunde, 3 opties ste (2007) en 2 de (2008) master wiskunde, gelijknamige afstudeerrichtingen Licenties scheikunde ste (2007) en 2 de, (2008) master chemie Licenties natuurkunde ste (2007) en 2 de Licenties biologie (kandidaturen en licenties met 2 opties) Licenties biochemie (geen eigen kandidaturen) (2008) master fysica en sterrenkunde ste (2007) en 2 de (2008) master biologie Ba+Ma (1 ste Ma in 2007, 2 de Ma in 2008) in de biochemie en de Student die in 2008 nog was ingeschreven in 2 de lic. moet overstappen naar nieuwe structuur: ba3 wiskunde ma1: afstudeerrichting gelijknamig aan de gevolgde optie Enkel met brief faculteit: ook inschrijven in ma2 (GIT) Student die in 2008 nog was ingeschreven in 2 de lic. moet overstappen naar nieuwe structuur: ba3 chemie, afstudeerrichting chemie (indien andere afstudeerrichting gewenst: met brief faculteit) ma1 chemie Enkel met brief faculteit: ook inschrijven in ma2 (GIT) Student die in 2008 nog was ingeschreven in 2 de lic. moet overstappen naar nieuwe structuur: ba3 fysica en sterrenkunde ma1 fysica en sterrenkunde Enkel met brief faculteit: ook inschrijven in ma2 (GIT) Student die in 2008 nog was ingeschreven in 2 de lic. moet overstappen naar nieuwe structuur: ba3 biologie ma1 biologie Enkel met brief faculteit: ook inschrijven in ma2 (GIT) Student die in 2008 nog was ingeschreven in 2 de lic. moet overstappen naar nieuwe structuur: Student moet zich eerst richten tot de faculteit alvorens zich te kunnen inschrijven; er moet een brief van de faculteit bij het p.4

5 Licenties biotechnologie (geen eigen kandidaturen) Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar biotechnologie Ba+Ma (1 ste Ma in 2007, 2 de Ma in 2008) in de biochemie en de biotechnologie 2 de lic geologie, 4 opties Master in de geologie (1 ste Ma in 2007, 2 de Ma in 2008) (2 afstudeerrichtingen, niet overeenstemmend met opties licenties) 2 de lic geografie, 2 opties Master geografie (1 ste Ma in 2007, 2 de Ma in 2008) (geen afstudeerrichtingen, geen opties) GGS Nematologie/ Advanced Studies in Nematology Master of Nematology (ManaBa, 120 stp.: 1ste master in 2007, 2de master in 2008) herinschrijvingsformulier worden gevoegd, waarin bevestigd wordt in welke studiejaren wij de student moeten inschrijven (afgesproken met Joeri Delamane en de OC Biochemie en biotechnologie) Enkel inschrijven met brief faculteit Student die in 2008 nog was ingeschreven in 2 de lic. moet overstappen naar nieuwe structuur: Student moet zich eerst richten tot de faculteit alvorens zich te kunnen inschrijven; er moet een brief van de faculteit bij het herinschrijvingsformulier worden gevoegd, waarin bevestigd wordt in welke studiejaren wij de student moeten inschrijven (afgesproken met Joeri Delamane en de OC Biochemie en biotechnologie) Enkel inschrijven met brief faculteit Enkel inschrijven met brief faculteit: faculteit beslist op basis van curriculum in welke afstudeerrichting transitstudent zich mag inschrijven Student die in 2008 nog was ingeschreven in 2 de lic. moet overstappen naar nieuwe structuur: ba3 geologie ma1 (en evt. ma2) geologie: brief: faculteit beslist over afstudeerrichting en evt. GIT met ma2 Student die in 2008 nog was ingeschreven in 2 de lic. moet overstappen naar nieuwe structuur: ba3 geografie ma1 geografie Enkel met brief faculteit: ook inschrijven in ma2 (GIT) Inschrijven in ma1 Nematology Enkel met brief faculteit: ook inschrijven in ma2 (GIT) p.5

6 b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod Wat verandert er in het opleidingsaanbod? Overgangsmaatregel 2008 ManaMa Master of Molecular Biotechnology: afschaffing in door indaling in de Master in de biochemie en de biotechnologie (studieomvangvermeerdering) (bij invoering 2 de masterjaar) ManaMa Master of Applied Microbial Systematics: afschaffing in door indaling in de Master in de biochemie en de biotechnologie (studieomvangvermeerdering) (bij invoering 2 de masterjaar) ManaMa Master of Marine and Lacustrine Sciences: afschaffing in PGOP Postgraduate Studies in Meteorology and Numerical Weather Prediction (30 stp.) wordt herbenoemd in Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling (33 stp.) ManaBa Master in de geologie: de afstudeerrichtingen (Bodem en grondwater/ Bekkendynamica) worden afgeschaft vanaf transitstudent die in nog was ingeschreven voor deze ManaMa, kan kiezen tussen: herinschrijving ManaMa (60 stp.) overstap ManaBa (120 stp.) - transitstudent die in nog was ingeschreven voor deze ManaMa, kan kiezen tussen: herinschrijving ManaMa (60 stp.) overstap ManaBa (120 stp.) - transitstudent die in nog was ingeschreven voor deze ManaMa, kan kiezen tussen: herinschrijving ManaMa (60 stp., Engelstalig) overstap ManaBa (120 stp., Nederlandstalig) - transitstudent die in nog was ingeschreven voor deze PGOP, kan kiezen tussen: herinschrijving deze PGOP (CYMETR, 30 stp.) inschrijving nieuwe PGOP (CYWECL, 33 stp.) - Transitstudent stapt over naar de opleiding zonder afstudeerrichtingen p.6

7 Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen a. Speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa Oude structuur Nieuwe Structuur Overgangsmaatregel 2009 Medisch-Sociale - geen bachelor Geen inschrijvingen meer mogelijk. (in 2008 nog 6 transitstudenten) Wetenschappen (kandidaturen en licenties) - Master in de verpleegkunde en de vroedkunde 3 de proef geneeskunde 3 de master geneeskunde - transitstudent die 3 de + 4 de proef volledig wil afleggen: 3 de + 4 de proef - alle andere transitstudenten 3 de proef: overstap naar de ma3 = ALGEMENE OVERGANGSMAATREGEL (voor geneesk. en diergeneesk.) Biomedische wetenschappen (licenties) - GGS Biomedische en klinische ingenieurstechnieken (DSBIOM) en GGS Biomedical and Clinical Engineering (DSBICI) (120 stp.) - licenties REVAKI (2 opties vanaf 3 de lic) - ManaMa gespecialiseerde REVAKI ste (2007) en 2 de (2008) master biomedische wetenschappen indaling tot Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken - Master in de REVAKI (2 afstudeerrichtingen) (UGent en AHS: 120 stp.) - Daalt in in de ManaBa REVAKI van 120 stp. Zie ook document: algemene overgangsmaatregelen. Student die in 2008 nog was ingeschreven in 2 de lic. moet overstappen naar nieuwe structuur: Enkel met brief faculteit inschrijven, waarop staat in welke studiejaren de student. Inschrijven niet meer mogelijk. Overstap naar omgevormde master is niet mogelijk. - trisser 3 de lic.: herinschrijving 3 de lic. (laatste diplomajaar) - transitstudenten worden opnieuw ingeschreven in de ManaMa (laatste diplomajaar) p.7

8 b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod Wat verandert er in het opleidingsaanbod? Overgangsmaatregel 2009 Master in de arbeidsgeneeskunde (UA, UGent, VUB) fusioneert met Master in de arbeidsgeneeskunde K.U.Leuven) - transitstudenten 1 ste master arbeidsgeneeskunde 3 instellingen: gaan in 2009 over naar 1 ste master van de gefusioneerde opleiding (DNARBD*) - transitstudenten 2 de master arbeidsgeneeskunde 3 instellingen: blijven in de 2 de master van 3 instellingen (DNBEID*) (laatste diplomajaar) Master in de bewegingswetenschappen en de lichamelijke opvoeding: de afstudeerrichting bewegingseducatie was in een laatste maal toegankelijk voor transitstudenten. Er was één student(e) ingeschreven. Master in het beheer van gezondheidsgegevens: afschaffing vanaf Als deze student(e) niet slaagt, dan moet hij/zij zich wenden tot de faculteit. Wij schrijven pas in met brief van de faculteit in een andere afstudeerrichting. Hij/zij zal dan een aangepast programma krijgen. Geen nieuwe studenten inschrijven; geen inschrijvingen via CREDCO en EXCOCRED. Enkel transitstudenten inschrijven. Laatste academiejaar waarin het diploma wordt uitgereikt. p.8

9 Faculteit Ingenieurswetenschappen b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod Wat verandert er in het opleidingsaanbod? Overgangsmaatregel 2009 Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica krijgt een Engelstalige tegenhanger: Master of Photonics Science and Engineering Er zijn geen standaardmogelijkheden voorzien voor overstap van de Nederlandstalige naar de Engelstalige master: het is dus niet mogelijk om van Ma1 fotonica over te stappen naar Ma2 Photonics Sc. and Eng.! Wie wil overgaan, moet in Ma1 instromen en aan de toelatingsvoorwaarden + taalvoorwaarden voldoen. SOV kan aangevraagd worden in de faculteit. p.9

10 Faculteit Economie en Bedrijfskunde a. Speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa Oude structuur Nieuwe Structuur Overgangsmaatregel de licentie TEW, optie technische bedrijfskunde Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (120 stp.) Inschrijven in licenties niet meer mogelijk (nog 3 studenten in 2008). Enkel inschrijven in nieuwe structuur met brief faculteit; om te weten in welke studiejaren van de ba en of ma student kan inschrijven. (TEW: HIR of TEW?) Geen transitstudent: vrijstellingen en studieomvangvermindering in ba en ma. p.10

11 Faculteit Diergeneeskunde a. Speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa Oude structuur Nieuwe Structuur Overgangsmaatregel de proef Diergeneeskunde 3 de master - transitstudent blijft in 3 de proef Diergeneeskunde = ALGEMENE OVERGANGSMAATREGEL b. Overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod Wat verandert er in het opleidingsaanbod? Overgangsmaatregel 2009 Afschaffing PGOP Vakdierenarts rund in 2009 Studenten ingeschreven in 2008 mogen zich opnieuw inschrijven in 2009 (laatste keer). Afschaffing ManaMa Laboratory Animal Science in 2009 Studenten ingeschreven vóór 2009 kunnen de opleiding afwerken; laatste jaar waarin diploma wordt uitgereikt. Er moeten mogelijks maximaal 4 buitenlandse studenten worden ingeschreven die al een toelatingsbrief hadden (uitgestelde inschrijving van vorig AJ); zij worden dan voltijds ingeschreven. Vraag dan om de inschrijvingsvlag even op ja te zetten; nu kan je enkel bisstudenten inschrijven. p.11

12 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen a. Speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa Oude structuur Nieuwe Structuur Overgangsmaatregel 2009 AILO SLO transitstudenten die in AJ waren ingeschreven voor de AILO (of studenten die in ten minste 12 credits voor de AILO hadden behaald, maar zich in en/of niet herinschreven voor de AILO) - kunnen zich niet meer inschrijven in de AILO indien hun 2 de cyclusdiploma 120 stp. bedraagt/hun masterdiploma 60 stp. bedraagt; - kunnen zich wel herinschrijven in de AILO indien hun 2 de cyclusdiploma méér dan 120 stp. bedraagt/hun masterdiploma méér dan 60 stp. bedraagt; Dus: opletten voor welke tweedecyclusopleiding/manaba de student is ingeschreven OF van welke tweedecyclusopleiding/manaba hij het diploma heeft behaald bij: - AILO kunstwetenschappen en archeologie: nog enkel burgerlijk ir.-architect /Master in de ir.wet.: architectuur - AILO Wiskunde: nog enkel Ma./Ir., niet meer lic. wiskunde - AILO Natuurkunde: nog enkel Ma./Ir., niet meer lic. natuurkunde - AILO Scheikunde: nog enkel Ma.Ir., niet meer lic. scheikunde, biochemie, biotechnologie, geologie - AILO Biologie: nog enkel Ma, niet meer lic. biologie, biochemie, biotechnologie - AILO Geografie: nog enkel Ma, niet meer lic geografie, geologie - AILO REVAKI: niét lic. MOREKI of 4-jarige lic. REVAKI (komt niet veel meer voor) - AILO Geneeskunde: niet meer voor lic. biomedische wetenschappen - AILO Informatica: nog enkel voor Ir./Ma, niet meer lic. informatica, GAS informatica - AILO Economische en toegepaste economische wetenschappen: nog enkel voor Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur - AILO Pedagogische wetenschappen: niet meer voor Master sociaal werk, lic sociale en culturele antropologie, sociale en culturele agogiek p.12

13 b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod Wat verandert er in het opleidingsaanbod? Overgangsmaatregel 2009 PGOP Gedragstherapie: wordt afgeschaft m.i.v (vervangen door permanente vorming) PGOP Psychoanalytische psychotherapie in Freudiaans-Lacaniaans perspectief: wordt afgeschaft m.i.v (vervangen door permanente vorming) Rationalisering SLO-richtingen: - SLO Diergeneeskunde opgenomen in de bestaande SLO Biologie - SLO s Sociale gezondheidswetenschappen, REVAKI, geneeskunde, farmaceutische wetenschappen opgenomen in nieuwe SLO gezondheidswetenschappen Naamsverandering SLO-richtingen: - SLO lichamelijke opvoeding wordt SLO Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen - SLO natuurkunde wordt SLO fysica - studenten die voor deze opleiding zijn ingeschreven in , kunnen ze voleinden t.e.m (beperkingen inzake curriculum). - studenten die voor deze opleiding zijn ingeschreven in , kunnen ze voleinden t.e.m (beperkingen inzake curriculum). Studenten die in zijn ingeschreven in de SLO s Diergeneeskunde, Sociale gezondheidswetenschappen, REVAKI, geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, lichamelijke opvoeding en natuurkunde -> opnieuw inschrijving in deze SLO s (t.e.m ) p.13

14 Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen a. Speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa Oude structuur Nieuwe Structuur Overgangsmaatregel 2009 GAS Aquacultuur Ma1 Aquaculture In 2008 was er nog één student in de GAS ingeschreven; ingeval hij niet slaagt: overstap naar ma1 GAS Food Science and Nutrition Ma1 Nutrition and Rural Development In 2008 was er nog één student in de GAS ingeschreven; ingeval hij niet slaagt: overstap naar ma1 b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod Wat verandert er in het opleidingsaanbod? Overgangsmaatregel 2009 Naamsverandering Master in de bio-ingenieurswetenschappen: bodem- en waterbeheer in Master in de bioingenieurswetenschappen: land- en waterbeheer De overeenkomst tussen UGent en VUB van de Master of Physical Land Resources is eindelijk tot stand gekomen. Daardoor zijn er nu bepalingen over het inschrijven! De studenten stappen over naar de opleiding met de nieuwe benaming (IMLAWA) (BC 19 februari 2009) Vanaf 2009 kan aan UGent nog enkel worden ingeschreven voor de afstudeerrichting Soil Science. Voor de afstudeerrichting Land Resources Engineering kan enkel aan VUB worden ingeschreven. De 6 studenten die echter voor deze afstudeerrichting waren ingeschreven aan UGent in 2008, kunnen zich in 2009 opnieuw inschrijven. Geen nieuwe studenten meer laten instromen. p.14

15 De overeenkomst tussen K.U.Leuven en UGent van de Master of Food Technology is eindelijk tot stand gekomen. Daardoor zijn er bepalingen over het inschrijven! Vanaf 2009 geldt er een beurtrolsysteem voor de coördinatie (jaarlijks wisselend), dat samengaat met de inschrijvingsplaats voor de studenten die nieuw instromen: in kan er enkel aan UGent worden ingeschreven, in zal dat enkel aan K.U.Leuven zijn, enz. De student blijft zich gedurende de hele opleidingscyclus inschrijven aan dezelfde universiteit. p.15

16 Faculteit Farmaceutische Wetenschappen b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod Wat verandert er in het opleidingsaanbod? Overgangsmaatregel 2009 Master of Applied Pharmaceutical Sciences zal in 2010 bevroren worden (in 2009 nog nieuwe instroom mogelijk) In 2009 kunnen de studenten zich enkel voltijds inschrijven. p.16

17 Faculteit Politieke en sociale Wetenschappen c. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod Wat verandert er in het opleidingsaanbod? Overgangsmaatregel 2009 Master in de communicatiewetenschappen: de afstudeerrichting media, maatschappij en beleid wordt herbenoemd tot nieuwe media en maatschappij In 2009 stappen alle studenten over naar de afstudeerrichting met de nieuwe benaming. p.17

18 Speciale overgangsmaatregelen doctoraatsopleiding van het type postgraduaatsopleiding : Oude structuur Vervangen door Wanneer? Overgangsmaatregel 2009 Doctoraatsopleidingen van het type postgraduaatsopleiding (kenmerk: de tweede letter van de studiejaarcode is Y ) De universiteitsbrede Doctoraatsopleiding Universiteit Gent (niet meer per soort doctoraat, maar komt wel voor in elke faculteit!) (kenmerk: ATDOCO000101, BTDOCO000101, enz.) Vanaf Doctorandi die zich voor de eerste maal voor een doctoraatsopleiding van het type postgraduaatsopleiding hebben ingeschreven vóór het academiejaar , krijgen de kans de doctoraatsopleiding van het type postgraduaatsopleiding te voleinden tot en met het academiejaar (Zij kunnen er evenwel ook voor kiezen om zich in te schrijven in één van de Doctoral Schools en voor de Doctoraatsopleiding Universiteit Gent, waarbij de faculteit zal nagaan in welke zin hun individueel curriculum wordt aangepast.) p.18

A. SPECIALE OVERGANGSMAATREGELEN OMVORMING NAAR BAMA

A. SPECIALE OVERGANGSMAATREGELEN OMVORMING NAAR BAMA Speciale overgangsmaatregelen tijdens de overgangsperiode van de invoering van de Bachelor-Masterstructuur aan de Universiteit Gent voor opleidingen die geen één-op-één omvorming ondergaan Overgangsmaatregelen

Nadere informatie

Inhoudstafel. a) opleiding waarvan de eerste cyclus + 1 ste licentie niet wordt

Inhoudstafel. a) opleiding waarvan de eerste cyclus + 1 ste licentie niet wordt 1 Speciale overgangsmaatregelen tijdens de overgangsperiode van de invoering van de Bachelor-Masterstructuur aan de Universiteit Gent voor opleidingen die geen één-op-één omvorming ondergaan (Gecoördineerde

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Accreditatie Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen worden aangeboden conform de desbetreffende bepalingen van de Codex

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

De invoering geschiedt volgens een gefaseerde opbouw (jaar na jaar), waarbij de oude opleidingen parallel met de nieuwe worden afgebouwd.

De invoering geschiedt volgens een gefaseerde opbouw (jaar na jaar), waarbij de oude opleidingen parallel met de nieuwe worden afgebouwd. Aanbevelingen aangaande de overgangen voor het academiejaar 2006-2007 bij de invoering van de BaMastructuur vanaf het academiejaar 2004-2005 voor studenten uit bestaande opleidingen Vanaf het academiejaar

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN OPLEIDINGSNIVEAU NIET-BEURS BIJNA-BEURS BEURS bursalen niet-bursalen < 54 SP 54-66 SP > 66 SP < 54 SP 54-66 SP >

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Universitair onderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1.

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1. Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel Bachelor

Nadere informatie

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS)

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Rapportering Accreditatie (c.q. erkenning) Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2011/12 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

(*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden al gescreend via een geschiktheidsonderzoek (studenten hebben altijd een toelatingsbrief).

(*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden al gescreend via een geschiktheidsonderzoek (studenten hebben altijd een toelatingsbrief). Aangepaste taalvoorwaarden 2017-2018 Steeds te gebruiken in combinatie met artikel 10 van het Onderwijs- en examenreglement 2017-2018. Zie www.ugent.be/oer. (*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Algemene regel: * AVL beveelt aan dat de student een specifieke lerarenopleiding (SLO) volgt die aansluit bij zijn/haar masteropleiding. Reden: de onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Studiegelden 2016-2017

Studiegelden 2016-2017 Studiegelden 2016-2017 Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 746 van 9 augustus 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 76 van 9 augustus 0 van PAUL DELVA Academische Inschrijvingen Brussel Ik verwijs

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Tweede semester 2012: lessen van bachelorstudenten

Tweede semester 2012: lessen van bachelorstudenten Tweede semester 2012: lessen van bachelorstudenten 1. Faculteit RECHTSGELEERDHEID 1.1 Eerste bachelor Rechten Maandag 17u30-20u15 Ufo, Aud. Leon De Meyer Staatsrecht Woensdag 17u30-20u15 Ufo, Aud. Leon

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte)

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte) Alle opleidingen/studies (alle niveaus : bachelor, master, master na master, voortgezette opleiding, enz.) die door uw universiteit worden aangeboden, alsook de titels van de lessenreeksen die verband

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

30526 BELGISCH STAATSBLAD 15.06.2006 MONITEUR BELGE

30526 BELGISCH STAATSBLAD 15.06.2006 MONITEUR BELGE 30526 BELGISCH STAATSBLAD 15.06.2006 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2006 2320 [C 2006/35814] 21 APRIL 2006. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2017-2018 LIJST VAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE MASTEROPLEIDINGEN VOLGEND OP EEN ANDERE MASTEROPLEIDING Goedgekeurd op 28 maart 2017 en 24 mei 2017 door de Directeur

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

O P L E I D I N G S R E G I S T E R *

O P L E I D I N G S R E G I S T E R * O P L E I D I N G S R E G I S T E R * V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L Academiejaar 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid, [ versie juni 2014 ] Inhoud Officieel opleidingsaanbod*

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving

De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving De indeling van de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Landschap 2 Voedsel en dierhouderij 3 Biologie

Nadere informatie

VWO WO doorstroomeisen

VWO WO doorstroomeisen VWO WO doorstroomeisen Wil je na VWO naar HBO? Haal dan in het decanaat een lijst met doorstroomeisen van VWO naar HBO N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia wic na bi ec Gs sk sk Keuzevak/

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N Katholieke Universiteit Brussel Bestaande opleiding Omgevormde opleiding: graad kwalificatie STP Soort Taal Wijsbegeerte en moraal Geschiedenis (kandidaat): afstudeerrichting Bachelor in de wijsbegeerte

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN 2013-2014 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur M Vandersteen) finale versie 12.12..2012

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties Opleidingscommissie Wiskunde (OCW) voorzitter Prof. A. Weiermann samenstellen van het opleidingsprogramma opstellen lessenroosters aanstellen lesgevers Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek INHOUD Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek 2 200 JAAR GESCHIEDENIS 3 TIJDSLIJN 1817 1876-1890 1991 2013 2017 Plechtige opening Onderzoek wordt Naamsverandering

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/468783, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 529 Besluit van 14 oktober 2002 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met de aanwijzing van masteropleidingen in het wetenschappelijk

Nadere informatie

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck

Verder studeren aan de KU Leuven. Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Verder studeren aan de KU Leuven Dienst Studieadvies KU Leuven Karel Joos Jan Herpelinck Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven structuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie