Inhoudstafel. a) opleiding waarvan de eerste cyclus + 1 ste licentie niet wordt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. a) opleiding waarvan de eerste cyclus + 1 ste licentie niet wordt"

Transcriptie

1 1 Speciale overgangsmaatregelen tijdens de overgangsperiode van de invoering van de Bachelor-Masterstructuur aan de Universiteit Gent voor opleidingen die geen één-op-één omvorming ondergaan (Gecoördineerde versie: goedgekeurd door het Bestuurscollege van de Universiteit Gent op 27 mei 2004, gewijzigd bij beslissingen van het Bestuurscollege op 17 maart, 7 juli, 22 september 2005, 9 en 30 maart, en 22 juni en 7 september 2006, en bij bevoegdheidsdelegatie door de Rector op 4 september 2004 en op 13 januari 2006) Deze regeling vormt een aanvulling bij de Algemene overgangsmaatregelen tijdens de overgangsperiode van de invoering van de Bachelor-Masterstructuur aan de Universiteit Gent. Zij heeft als bedoeling overgangsmaatregelen vast te stellen voor de opleidingen die geen éénop-één omvorming ondergaan, en beperkt zich tot de overgangsaspecten die niet middels de algemene overgangsmaatregelen kunnen worden opgelost. In vele van onderhavige gevallen is het enkel nodig vast te stellen of transitstudenten hun opleiding voortzetten/beëindigen binnen de oude structuur (OS) dan wel zij overgaan naar de/een overeenkomstige opleiding (of afstudeerrichting ervan) in de nieuwe structuur (NS), en worden verder de algemene overgangsmaatregelen toegepast. Voor andere, ingewikkelder overgangen (bijvoorbeeld indalende stapelopleidingen of de eersteen tweedecyclusopleidingen Medisch-sociale wetenschappen, waarvan de eerstecyclusopleiding wordt afgeschaft) was het nodig een meer gedetailleerde speciale overgangsregeling op te nemen.

2 2 Inhoudstafel a) opleiding waarvan de eerste cyclus + 1 ste licentie niet wordt Pg. 3 omgevormd tot een bachelorsopleiding: - Kandidaturen medisch-sociale wetenschappen - Licenties medisch-sociale wetenschappen b) GAS+GGS stapelopleidingen die indalen tot één ManaBa 1 : Pg. 4 - GAS Documentatie- en Bibliotheekwetenschap + GGS Informatie- en Bibliotheekwetenschap (int.) - GAS Landbouwontwikkeling (Ned.) + GGS Agricultural Development (Eng.) + GAS Food Science and Nutrition - GAS + GGS Aquaculture - GAS + GGS Food Technology (int.) - GAS + GGS Physical Land Resources (int.) - GAS Food Science and Nutrition * speciaal geval: - GAS Ruimtelijke Planning + GGS Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (int. 120 sp.) c) VAO-opleidingen die indalen Pg. 8 * van één studiejaar: - GAS Vrouwenstudies (int.) - GGS Nematology - GAS Economie en Bedrijfskunde * van twee studiejaren: - GGS Textile Engineering * speciale gevallen: - GGS Operations and Technology Management - GGS Biomedische en Klinische Ingenieurstechnieken (Ned.) - GGS Biomedical and Clinical Engineering (Eng.) d) tweedecyclusopleiding die opklimt tot ManaMa: Pg Vergelijkende cultuurwetenschap e) Wijzigingen inzake opties en afstudeerrichtingen Pg. 14 f) opleidingen waarvoor de omgevormde opleiding inhoudelijk verschilt Pg. 24 van de oude opleiding (nl. door samenvoeging en opsplitsing van opleidingen, inhoudelijke heroriëntatie en afwijkende benaming, geen scriptie in OS maar wel masterproef in NS...enz.) g) opleidingen die tot een postgraduaatsopleiding worden omgevormd Pg. 29 h) opleidingen die niet worden omgevormd Pg. 30 i) opleidingen die in OS en NS verschillende studieomvang hebben Pg dit is het geval voor alle stapelopleidingen van de UGent; daarbij worden twee afzonderlijke opleidingen één opleiding

3 3 a) Eerste cyclusopleiding afgeschaft: SPECIALE OVERGANGSMAATREGELEN Kandidaturen en Licenties Medisch-sociale Wetenschappen (Licenties: goedgekeurd BC 22 juni 2006) Deze opleiding wordt enkel VOLTIJDS ingericht. KANDIDATUREN - 3 j. (professionele bachelor) + 1 j. (schakelprogramma) + 1 j.(masterprogramma) realiteit wordt: Academiejaar Afbouw Geen nieuwe instroom Overgangsmaatregelen ste Kan Bissers 1 ste Kan : kunnen bissen IAJ en combineren is mogelijk de Kan Geslaagde IAJ-ers ste Kan 2004: kunnen nog inschr. voor 2 de Kan IAJ en combineren 1 ste en 2 de Kan: mogelijk maar student moet slagen voor 1 ste Kan Bissers 2 de Kan (inclusief combineurs 2004): kunnen nog inschrijven voor 2 de Kan ste Lic Geslaagden ste Kan. kunnen inschrijven 2 de Kan Bissers 2 de Kan. kunnen inschrijven 2 de Kan Opmerkingen Laatste jaar waarin diploma kandidaat kan Worden uitgereikt LICENTIES Academiejaar Afbouw Geen nieuwe instroom Overgangsmaatregelen de Kan (Bissen 2 de kan mogelijk, cf. supra) ste Lic (Trissen 2 de kan mogelijk, cf. supra) Studenten die nog niet aan de licenties begonnen zijn in , kunnen niet meer instromen (geen transitstudenten). 1 ste Transitjaar 1 ste Lic: Transitstudenten 1 ste lic. kunnen opnieuw inschrijven (ook indien nog niet geslaagd voor 2 de kan.) de Lic 2 de Transitjaar 1 ste Lic: Transitstudenten licenties kunnen opnieuw inschrijven in 1 ste lic. 1 ste Transitjaar 2 de Lic: Opmerkingen Laatste jaar waarin diploma kandidaat kan Worden uitgereikt

4 4 Transitstudenten licenties kunnen opnieuw inschrijven in 2 de lic de Transitjaar 2 de Lic: Transitstudenten licenties kunnen enkel nog inschrijven in 2 de lic. Laatste jaar waarin het diploma van licentiaat kan worden uitgereikt. Toelichtingen: De academische opleidingen van de eerste en van de tweede cyclus in de medisch-sociale wetenschappen worden omgevormd tot twee master-na-bacheloropleidingen ( Master in het management en het beleid van gezondheidszorg, Master in de gezondheidsvoorlichting en bevordering ), waarmee geen specifieke bacheloropleiding overeenstemt. Bovendien liggen de nieuwe opleidingen inhoudelijk te ver af van de omgevormde om overstap mogelijk te maken. Het eerste gevolg hiervan is, dat studenten die het diploma van Kandidaat in de medischsociale wetenschappen behalen en die niet meer kunnen instromen in de academische opleiding van de tweede cyclus in de Medisch-sociale wetenschappen, niet rechtstreeks kunnen doorstromen naar de nieuwe structuur : er bestaat immers geen bachelor- en masteropleiding die overeenstemt met hun opleiding van de eerste cyclus. Zij kunnen dus enkel de opleiding doorheen beide cycli in de oude structuur voleinden, ofwel op basis van hun kandidaatsdiploma vrijstellingen en studieomvangvermindering vragen binnen een andere bacheloropleiding. Dit laatste is echter geen standaard-overgang. Bovenvermelde overgangsmaatregelen, geven aan de studenten die in de kandidaturen nog niet afgewerkt hebben (dit zijn enkel bisstudenten), de mogelijkheid hun studies in de licenties af te werken: in principe kunnen er zich geen nieuwe studenten meer inschrijven voor de eerste licentie medisch-sociale wetenschappen in het academiejaar , maar de 7 studenten die in in de 2 de kandidatuur waren ingeschreven, volgen alle reeds een geïndividualiseerd traject waarin opleidingsonderdelen van de eerste licentie waren opgenomen: zij zijn dus in transitstudenten. Verder voorzien deze overgangsmaatregelen twee overgangsjaren per afgebouwd studiejaar, dus het decretale maximum. Deze overgangsmaatregelen bieden dus maximale kansen aan transitstudenten om de opleiding af te werken. In de academiejaren waarin de opleiding nog toegankelijk is voor transitstudenten, is de faculteit ertoe gehouden om opleidingsonderdelen waarvoor geen equivalent bestaat in de nieuwe structuur, waar nodig nog aan te bieden voor de transitstudenten.

5 5 b) GAS + GGS stapelopleidingen die indalen tot één ManaBa 1. GAS + GGS Milieusanering (enkel voltijds) 2. GAS + GGS Aquaculture (voltijds en halftijds) 3. GAS + GGS Food Technology (int.) (voltijds en halftijds) 4. GAS + GGS Physical Land Resources (int.) (voltijds en halftijds) 5. GAS Landbouwontwikkeling (Ned.) + GGS Agricultural Development (Eng.) + GAS Food Science and Nutrition (voltijds, halftijds, deeltijds in 3 en 4 delen) 6. GAS Documentatie- en Bibliotheekwetenschap + GGS Informatie- en Bibliotheekwetenschap (int.): worden alternerend aangeboden (enkel voltijds): Academiejaar Oude studiejaren nog ingericht : Enkel GAS Enkel GGS Enkel GAS Enkel GGS

6 6 Academiejaar Afbouw Overgangsregeling Opbouw nieuwe Niets Nieuwe studenten: deeltijds inschrijven in 3 of 4 delen (nr. 5) nog mogelijk voor GAS en GGS; en Niets - GAS: nieuw inschrijven in 3 of 4 delen enkel mogelijk mits voornemen tot overstap naar tweejarige ManaBa in GGS: nieuw inschrijven in 3 of 4 delen is mogelijk GAS - geen nieuwe instroom meer in GAS - Bissers GAS: keuze: GAS of 1 ste ManaBa - DT1-bissers GAS en DT2 GAS: keuze: GAS of 1 ste ManaBa - DT3 of 4 GAS: keuze GAS of 1ste ManaBa - GGS: nieuw inschrijven in 3 of 4 delen is mogelijk - IAJ: 1 ste ManaBa (NS) - Combi: GAS + GGS (OS) GGS - geen nieuwe instroom meer in GGS - Bissers GAS: keuze GAS of 1 ste ManaBa - DT1-bissers GAS: keuze: GAS voltijds of 1 ste ManaBa (voltijds of halftijds) - DT2 GAS: keuze: GAS of 1 ste ManaBa - DT3 of 4 GAS: keuze GAS afwerken of 1ste ManaBa - transitstudenten GGS (voltijds en deeltijds): 2 de ManaBa IAJ en Combi (NG 1ste ManaBa): - IAJ: 1 ste ManaBa - Combi: 1ste + 2de ManaBa NG IAJ 2007: NS NG Combi 2007: - NG GAS: 1 ste ManaBa - NG GGS: 2 de ManaBa studiejaren 1 ste ManaBa Opmerking Laatste jaar uitreiking GGS-diploma 2 de ManaBa Laatste jaar uitreiking GAS-diploma Student krijgt vrijstellingen obv GASdiploma

7 7 Toelichting bij de overgangsmaatregelen: Studenten, die wensen te stoppen na de GAS, krijgen twee jaar ( en ) de kans om de GAS te bissen. Anders zijn ze immers verplicht om van een éénjarige opleiding, over te stappen naar een tweejarige; zij kunnen echter wel uit eigen beweging kiezen voor de overstap (keuze blijft geldig in 2008), zo zij toch zinnens waren de volledige stapelopleiding te volgen; dit geldt zowel voor voltijdse als voor halftijdse studenten; Studenten kunnen t.e.m instromen in het deeltijds regime in 3 of 4 delen; vanaf is dit slechts mogelijk op voorwaarde dat ze in instromen in de tweejarige ManaBa De bissers van de GGS (inclusief de bissende combineurs van ) moeten in de overstap maken naar de 2 de ManaBa (met vrijstellingen verleend o.b.v. het GASdiploma). Het lijkt hier niet zinvol de mogelijkheid te bieden tot bissen binnen de oude opleiding, aangezien in de algemene overgangsmaatregelen is bepaald dat de student bij wijze van algemeen principe zo snel mogelijk moet overstappen naar de nieuwe structuur. Bovendien sluit de nieuwe ManaBa-opleiding veel dichter bij de finaliteit van de vroegere stapelopleiding en dus een opwaardering vormt van de vroegere afzonderlijke GAS+GGSdiploma s. (m.b.t. de interuniversitaire opleidingen: overgangsmaatregelen verder te overleggen met de partneruniversiteiten)

8 8 Speciaal geval : GAS Ruimtelijke planning + GGS Stedenbouw en ruimtelijke ordening (Goedgekeurd door BC op 17 maart 2005) Pro memorie: GAS Ruimtelijke planning (60 sp.) wordt Nederlandstalige ManaBa (120 sp.) in 2007; GGS Stedenbouw en ruimtelijke ordening (60 sp.) wordt Engelstalige ManaMa (120 sp.) in Omdat GAS en GGS niet omgevormd worden binnen de structuur van stapelopleidingen de GAS wordt immers één opleiding van twee studiejaren en de GGS wordt een aparte opleiding van twee studiejaren -, worden ook de overgangsmaatregelen van GAS en GGS apart behandeld. GAS Ruimtelijke planning (60 stp.) Academiejaar Opbouw (NS) ste ManaBa (Nederlandstalig) de ManaBa (Nederlandstalig) Afbouw (geen Overgangsmaatregelen nieuwe instroom OS) GAS Transitstudenten GAS kunnen kiezen: in GAS blijven (OS) of overgaan naar ManaBa (NS); Laatste jaar waarin het GASdiploma wordt uitgereikt Geen tweede overgangsjaar voor transitstudenten; zij kunnen er desgewenst wel voor kiezen om over te stappen naar de opleiding NS Toelichting bij de overgangsmaatregelen: Deze overgangsmaatregelen garanderen dat de student niet verplicht zal worden om (direct) over te stappen van een éénjarige naar een tweejarige opleiding; anderzijds wordt deze overstap wel vergemakkelijkt doordat zij wordt voorbereid door een programmawijziging in de GAS m.i.v. het academiejaar GGS Stedenbouw en ruimtelijke ordening (60 stp.) Academiejaar Opbouw (NS) Niets (UGent richt ManaMa niet in) Afbouw (geen Overgangsmaatregelen nieuwe instroom OS) GGS Voor GGS kon enkel worden ingeschreven in K.U.Leuven; K.U.Leuven regelt OVM

9 9 c) De andere VAO-opleidingen die indalen tot ManaBa VAO S van ÉÉN STUDIEJAAR (60 stp.) 1. GAS Vrouwenstudies (int.) 2. GGS Nematology 3. GAS Economie en Bedrijfskunde (zie: infra) 2 Academiejaar Afbouw Overgangsmaatregelen Opbouw nieuwe GAS of GGS Toelichting bij de overgangsmaatregelen: Bissers: ManaBa NG 2006 deeltijds1: ManaBa G 2006 deeltijds1: ManaBa studiejaren ManaBa De studenten gaan zo spoedig mogelijk over naar de nieuwe opleiding; Bij overstap van de GAS of GGS naar de ManaBa wordt gewerkt met overdrachten : de student heeft nog geen diploma behaald en derhalve worden alle vakken gevaloriseerd in de nieuwe (omgevormde) opleiding (in tegenstelling tot overstap bij de stapelopleidingen, waar reeds een GAS-diploma werd behaald). (m.b.t. de interuniversitaire GAS Vrouwenstudies: verder te overleggen met de parnteruniversiteiten) 2 De beide opties van deze opleiding worden in de NS verzelfstandigd tot twee gelijknamige ManaBa s; de studenten gaan dus over naar de aan hun optie gelijknamige ManaBa.

10 10 VAO S (GGS sen) VAN TWEE STUDIEJAREN (120 stp.) 1. GGS Textile Engineering Academiejaar Afbouw Overgangsmaatregelen Opbouw nieuwe ste GGS - Bissers: 1ste ManaBa - IAJ: 1 ste ManaBa - Combi: 1 ste + 2 de GGS (OS) - G 2006 deeltijds1 1 ste GGS: 1 ste ManaBa de GGS - Bissers: 2 de ManaBa - andere: ManaBa Combi 2007: - NG 1 ste GGS: 1 ste ManaBa - NG 2 de GGS: 2 de ManaBa Toelichting bij de overgangsmaatregelen: De studenten gaan zo spoedig mogelijk over naar de nieuwe structuur; Bisstudenten 1 ste jaar krijgen in wel de kans tot combineren studiejaren 1 ste ManaBa 2 de ManaBa

11 11 Speciale gevallen 1. GGS Operations and Technology Management (Engelstalig!) 2. Licenties Toegepaste economische wetenschappen, optie: technische bedrijfskunde De GGS daalt in tot een ManaBa, in samenvoeging met de optie Technische bedrijfskunde van de Licenties Toegepaste economische wetenschappen Academiejaar Afbouw Overgangsregeling Opbouw nieuwe GGS (Engl.) 2 de lic. TEW, optie: TBK * Bissers 2 de licentie TEW, optie: TBK: keuze tussen OS en overstap NS (1 ste ManaBa) * IAJ tussen 1 ste ManaBa met vakken uit 2 de ManaBa is mogelijk * combineren tussen 1 ste ManaBa en 2 de ManaBa is niet mogelijk; wel tussen 2 de lic. TEW en de GGS studiejaren 1 ste ManaBa (Nedl.) GGS * Bissers GGS: blijven in GGS (OS) 2 de ManaBa (Nedl) *Trissers 2 de licentie TEW, optie: TBK: OS (laatste kans) * NG combineurs : - NG 2 de lic.: keuze tussen 2 de lic. TEW, optie TBK OS en overstap NS (1 ste ManaBa) - NG GGS: met studieduurverkorting naar 2 de ManaBa Opmerking Laatste uitreiking GGS-dipl. Laatste uitreiking TEWdiploma Toelichting bij de overgangsmaatregelen: Voorgesteld wordt: 1. De afschaffing van de GGS niet te laten samenvallen met de invoering van de 1 ste ManaBa, maar met de invoering van de 2 de ManaBa; dit betekent wel dat er t.e.m nieuwe instroom mogelijk is in de GGS en dat er slechts één jaar is waarin transitstudenten nog het diploma kunnen behalen (na mogen er geen diploma s van VAO s meer worden uitgereikt). De reden hiervoor is dat er anders gedurende één jaar een lacune bestaat voor de studenten die in afstuderen als Licentiaat in de Toegepaste economische wetenschappen (met als optie: technische bedrijfskunde), die dan niet meer de kans hebben om in de GGS in te stromen; het is niet zinvol om in te stromen in de ManaBa, aangezien ze die al gedeeltelijk hebben gevolgd tijdens de licenties). Deze afschaffingsregeling kan verantwoord worden door de 2 de ManaBa te beschouwen als het gedeelte van de opleiding NS dat werd omgevormd uit de oude GGS. 2. Studenten die in de 2 de licentie Toegepaste economische wetenschappen, optie: technische bedrijfskunde moeten bissen, de keuze te laten tussen het afwerken van hun bisjaar in de OS (in de algemene overgangsmaatregelen is dit de regel) en het overstappen naar de tweejarige ManaBa NS (1 ste ManaBa) (in afwijking dus van de algemene overgangsmaatregelen, aangezien het om een afstudeerjaar gaat)

12 12 3. GGS Biomedische en Klinische Ingenieurstechnieken (Ned.) 4. GGS Biomedical and Clinical Engineering (Eng.) Academiejaar Afbouw Overgangsmaatregelen Opbouw nieuwe ste GGS - Bissers: 1ste GGS - IAJ: 1 ste GGS - Combi: 1 ste + 2 de GGS (OS) - G 2006 deeltijds1 1 ste GGS: 1 ste GGS (best voltijds) studiejaren 1 ste ManaBa (Nedl) de GGS - Bissers: 2 de GGS 2 de ManaBa (Nedl) IAJ 2007: - G: 2de GGS - NG: combi 1 ste + 2 de GGS Laatste jaar waarin GGS-diploma kan worden uitgereikt. Toelichting bij de overgangsmaatregelen: - Daar de ManaBa aanleiding geeft tot de titel burgerlijk ingenieur en de huidige GGS niet, is er voor deze opleidingen geen overgang mogelijk van de GGS naar de ManaBa. De studenten moeten hun opleiding binnen de OS afwerken. - De faculteit moet er wel rekening mee houden dat ook studenten die de GGS zouden volgen in halftijds regime, in de laatste kans hebben om het diploma te behalen; het verdient dus aanbeveling tijdig maatregelen te nemen m.b.t. de curricula van halftijdse studenten en de mogelijkheid tot instroom in halftijds regime tijdig af te schaffen.

13 13 d) De tweedecyclusopleiding die opklimt tot ManaMa: (goedgekeurd BC 27 mei 2004 en gewijzigd op 22 september 2005) Vergelijkende Cultuurwetenschap Academiejaar Afbouw Overgangsregeling Opmerkingen ste Lic en 1 ste Lic en 2 de Lic worden nog 2 de Lic nog effectief aangeboden voor toegankelijk nieuwe instromers (cf. infra) voor nieuwe instroom ste Lic: geen nieuwe instroom de Lic: geen nieuwe instroom 1 ste Lic nog effectief aangeboden voor transitstudenten - Bissers: 1 ste Lic - IAJ of combineren met 2 de Lic. mogelijk (OS) - Studenten 1 ste Lic. DT > 1 ste Lic. DT Combineurs de kan.+1 ste lic.: * NG 2 de Kan -> geen instroom meer 1 ste Lic. (1) * NG 1 ste Lic -> bissen 1 ste Lic IAJ-ers 2 de kan.+ IAJ-vakken 1 ste lic. 2004: zo niet geslaagd: geen instroom meer in 1 ste lic. (1) 1 ste +2 de Lic. nog effectief aangeboden: - Bissen kan (zowel VT als DT) - Studenten 2 de Lic. DT > 2 de Lic. DT IAJ en combi mogelijk, maar laatste kans voor 1 ste Lic.) ste Lic: inschrijven is onmogelijk. - 2 de Lic. bissen kan (zowel VT als DT2); effectief aangeboden Laatste keer effectief aangeboden en laatste inschrijvingsjaar(dus inschrijven 1 ste Lic. DT1 is onmogelijk, wel DT2) combineren niet meer in 2007 dus inschrijven 2 de Lic. DT1 is onmogelijk; laatste mogelijkheid diploma s uit te reiken (1) Deze maatregel wil voorkomen dat studenten steeds verder geraken binnen de uitdovende opleiding VCW, terwijl ze het kandidaatsdiploma, dat toegang verleent tot deze opleiding, niet tijdig zouden behalen (i.e. voordat de opleiding volledig is uitgedoofd). In het uitzonderlijke geval waarin de studieresultaten van de student dermate gunstig zijn t.a.v. de verwachte studievoortgang dat zij bovenvermelde overgangsmaatregel niet lijken te rechtvaardigen, kan de betrokken student, na overleg met de studietrajectbegeleider, zijn dossier voorleggen aan de facultaire commissie vermeld in artikel 26 van de Onderwijs- en examenregeling die oordeelt over de geïndividualiseerde trajecten van de

14 14 studenten. Deze commissie beslist of de betrokken student zijn studies VCW al dan niet mag verderzetten en kent hem desgevallend een geïndividualiseerd traject toe. Zij houdt daarbij rekening met de reeds behaalde studieresultaten van de student, de inschatting van de slaagkansen voor de 2 de kandidatuur en de inschatting van de kansen van de student om de opleiding VCW binnen de vastgelegde afbouwtermijn te kunnen voleinden. De commissie vermeld in art. 26 van de OER informeert de studenten die in dit geval verkeren en die aldus toch de toestemming zouden verkrijgen om de opleiding VCW verder af te werken, schriftelijk over de afbouwtermijn van de opleiding VCW en over het feit dat zij het diploma van VCW onder geen enkele voorwaarde kunnen behalen zo lang ze niet slagen voor de 2 de kandidatuur. Toelichting bij de overgangsmaatregelen: In zijn vergadering van 17 december 2003 heeft het Bestuurscollege beslist dat de academische opleiding van de tweede cyclus Vergelijkende Cultuurwetenschap voor nieuwe instroom toegankelijk moet zijn t.e.m Nieuwe instroom in deze opleiding is voor de laatste keer mogelijk in het academiejaar Tijdens de hier boven voorziene overgangsperiode, vanaf , worden 1 ste en 2 de Lic effectief aangeboden ten behoeve van de transitstudenten. De reden hiervoor is dat de opleiding niet wordt omgevormd tot een ManaBa. De huidige tweede cyclusopleiding Vergelijkende Cultuurwetenschap kent o.m. een grote instroom van gediplomeerden HO1C die eerst met studieduurverkorting een academisch eerstecyclusdiploma behalen; vooral de kandidaturen Wijsbegeerte, Moraalwetenschappen en Criminologische Wetenschappen worden door deze studentengroep gekozen als aanloop naar de Licenties Vergelijkende Cultuurwetenschap. Ook in het huidige academiejaar is er een vrij grote groep studenten die, speciaal met het oog op het volgen van de academische opleiding van de tweede cyclus Vergelijkende Cultuurwetenschap, een tweede kandidatuur met studieduurverkorting volgen; een vertegenwoordiger van deze groep studenten vraagt nu of de betrokkenen in nog zouden kunnen instromen in de eerste licentie Vergelijkende Cultuurwetenschap. Normaliter is dit niet mogelijk indien de ManaMa ingaat in : de op- en afbouw van de nieuwe en oude opleidingen moet parallel, jaar na jaar gebeuren; de oude en de nieuwe studiejaren mogen maximaal 2 jaar naast elkaar worden ingericht en er mogen maximaal 2 jaar parallel diploma s worden uitgereikt; in zou dan de eerste licentie worden afgebouwd, in de tweede licentie en in zouden de laatste diploma s mogen worden uitgereikt; deze overgangsperiode is nodig voor de transitstudenten en zou niet volstaan als er in nog nieuwe instroom zou zijn. De faculteit LW heeft deze studenten zelf gewezen op de mogelijkheid om via studieduurverkorting een academisch eerstecyclusdiploma te behalen en in te stromen in de Licenties Vergelijkende Cultuurwetenschap.

15 15 e) Wijzigingen inzake opties en afstudeerrichtingen Ondervermelde overgangen worden toegepast in overeenstemming met de mechanismen van de algemene overgangsmaatregelen. OPTIES worden gelijknamige AFSTUDEERRICHTINGEN: Oude structuur Nieuwe structuur Overgangsmaatregel Licenties Wiskunde (3 opties) - Kandidaturen Geografie (2 opties) Proeven Geneeskunde (3 opties) Licenties Logopedie en Audiologie (2 opties) Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur (opties vanaf 2 de proef : constructieontwerp; water en transport; bedrijfskunde; biomedische ingenieurstechnieken; milieu en duurzame ontwikkeling) Burgerlijk Materiaalkundig Ingenieur (2 opties vanaf 2 de proef) Burgerlijk Werktuigkundig- Elektrotechnisch Ingenieur (7 opties vanaf 2 de proef: elektrische energietechniek; mechanische energietechniek; regeltechniek en automatisering; mechanische constructie; maritieme techniek; bedrijfskunde, biomedische ingenieurstechnieken ) - Ba3 in de wiskunde (geen opties wel gelijknamige minoren) - 3 gelijknamige afstudeerrichtingen in Ma - Bachelor in de geografie en de geomatica (2 gelijknamige afstudeerrichtingen) - 3 gelijknamige afstudeerrichtingen in Ma - Ba3 in de logopedische en audiologische wetenschappen: 2 gelijknamige afstudeerrichtingen - 2 gelijknamige afstudeerrichtingen in Ma - 3 de Ba in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde (geen opties) - Ma in de ingenieurswet. Bouwkunde (geen opties) - 3 de Ba in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde (geen opties) - 2 gelijknamige afstudeerrichtingen in Ma - 3 de Ba in de ingenieurswetenschappen: werktuigkundeelektrotechniek (geen opties) - Ma in de ingenieurswet.: werktuigk.-elektrotech.: afstudeerrichtingen: elektrische energietechniek; mechanische energietechniek; regeltechniek en automatisering; mechanische constructie; - transitstudenten 1 ste licentie: naar Ba3 (gewone overgangsmaatregelen); - transitstudenten 2 de licentie: blijven in OS (afstudeerjaar) Transitstudenten gaan over naar de NS, naar de aan de optie gelijknamige afstudeerrichting - transitstudenten 1 ste, 2 de en 3 de proef: gaan naar de NS, naar aan de optie gelijknamige afstudeerrichting; - transitstudenten 4 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 1 ste licentie: naar Ba3 (gewone overgangsmaatregelen); - transitstudenten 2 de licentie: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 2 de proef: gaan naar de NS (Ma Bouwkunde) - transitstudenten 3 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 2 de proef: gaan naar de NS, naar aan de optie gelijknamige afstudeerrichting; - transitstudenten 3 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 2 de proef: gaan naar de NS, als volgt: * aan de optie gelijknamige afstudeerrichting (5 eerstvermelde) * met de optie overeenstemmende master (biomedische ingenieurstechnieken/ bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek) - transitstudenten 3 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar)

16 16 Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur (opties vanaf 2 de proef: elektronische circuits en systemen; informatie- en communicatietechnologie; fotonica) Burgerlijk Ingenieur in de Computerwetenschappen (3 opties vanaf 2 de proef: software engineering; informatie- en communicatietechnologie; ingebedde systemen) Proeven Dierenarts (5 opties) Licenties Psychologie (3 opties) Licenties Pedagogische Wetenschappen (opties: onderwijspedagogiek; orthopedagogiek; sociale agogiek) maritieme techniek; - Ma in de ingenieurswet. biomedische ingenieurstechnieken (int.); - Ma in de ingenieurswet. bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek - 3 de Ba in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (geen opties) - Ma in de ingenieurswet.: elektrotechniek: afstudeerrichtingen: elektronische circuits en systemen; informatie- en communicatietechnologie - Ma in de ingenieurswet. fotonica (int.) - 3 de Ba in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (geen opties) - 3 gelijknamige afstudeerrichtingen in Ma 5 gelijknamige afstudeerrichtingen in Ma - Ba3 in de psychologie (3 gelijknamige afstudeerrichingen) - Ma met 3 gelijknamige afstudeerrichtingen - Ba3 in de pedagogische wetenschappen (3 overeenstemmende afstudeerrichingen) - Ma met 2 overeenstemmende afstudeerrichtingen (pedagogiek en onderwijskunde; orthopedagogiek) - Ma in het sociaal werk - transitstudenten 2 de proef: gaan naar de NS, als volgt: * aan de optie gelijknamige afstudeerrichting (2 eerstvermelde) * met de optie overeenstemmende master (fotonica) - transitstudenten 3 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 2 de proef: gaan naar de NS naar de aan de optie gelijknamige afstudeerrichting - transitstudenten 3 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 1 ste en 2 de proef: gaan naar de NS, naar aan de optie gelijknamige afstudeerrichting; - transitstudenten 3 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 1 ste licentie: naar Ba3 (gewone overgangsmaatregelen); - transitstudenten 2 de licentie: gaan naar de NS, naar de aan de optie gelijknamige afstudeerrichting; - transitstudenten 3 de licentie: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 1 ste licentie: naar Ba3 (gewone overgangsmaatregelen); - transitstudenten 2 de licentie (eerste twee opties): gaan naar de NS, naar de met de optie overeenstemmende afstudeerrichting; - transitstudenten 2 de licentie, optie: sociale agogiek: kunnen de opleiding afwerken in de oude structuur gedurende AJ en transitstudenten 3 de licentie: kunnen de opleiding afwerken in de oude structuur gedurende AJ

17 17 Licenties Politieke Wetenschappen (opties: Belgische en internationale politiek) - Ba3 in de politieke wetenschappen (2 gelijknamige majors in het programma: opties afgeschaft m.i.v. 2006) - Ma in de politieke wetenschappen, afstudeerrichting nationale politiek en afstudeerrichting internationale politiek - Master in de EU-studies en Studenten die de opleiding in de oude structuur hebben aangevat en het diploma nog niet zouden behaald hebben op het einde van het academiejaar , kunnen tot de verenigde examencommissies een aanvraag richten tot samenstelling van een programma dat hen toelaat het diploma te behalen van Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: sociale agogiek. Zij kunnen, afhankelijk van het afgelegde traject, vrijstellingen en studieomvangvermindering aanvragen binnen de bachelorsopleiding en binnen het voorbereidingsprogramma. Na slagen voor de bachelorsopleiding en voor het voorbereidingsprogramma kunnen zij dan instromen de Master in het sociaal werk. (optie sociale agogiek : aanvulling BC 7 sept. 2006) - transitstudenten 1 ste licentie: naar Ba3, volgen de gelijknamige major (gewone overgangsmaatregelen); - transitstudenten 2 de licentie: blijven in OS (afstudeerjaar), tenzij de faculteit uitzonderlijk toestaat op basis van het curriculum en de interesse van de student, over te gaan naar de Master in de EU-studies (individuele beslissing) Toelichtingen bij deze overgangsmaatregelen: - De transitstudenten gaan (cf. algemene overgangsmaatregelen) zo spoedig mogelijk over naar nieuwe structuur (overeenkomstige afstudeerrichting). Wanneer het echter een afstudeerjaar betreft, blijft de student in de oude structuur (cf. algemene overgangsmaatregelen). - Opmerking m.b.t. de opleiding Bouwkunde: de faculteit TW heeft een verzoek ingediend om de afstudeerrichtingen in de Ma Bouwkunde alsnog af te schaffen; ze bieden verruimde keuzepakketten aan die overeenstemmen met de opties van de OS. - Opmerking m.b.t. de opleiding Pedagogische wetenschappen: er moet nog een overgangsmaatregel voorzien worden voor de studenten 2 de licentie, optie: sociale agogiek. - Opmerking m.b.t. de opleiding Politieke wetenschappen: de faculteit vraagt een uitzondering aan t.a.v. de algemene overgangsmaatregel dat een transitstudent in een afstudeerjaar zijn studies voleindigt in de opleiding van de OS: de faculteit wenst, in

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2010 ACADEMIEJAAR 2010-2011 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Examencontracten. Contra... 7 Pro... 8 Voorstel tot oplossing:... 8. Examencontract onderwerpen aan restricties?... 8

Examencontracten. Contra... 7 Pro... 8 Voorstel tot oplossing:... 8. Examencontract onderwerpen aan restricties?... 8 Examencontracten INHOUD 1. Examencontract vandaag... 3 Wat... 3 Voorwaarden... 3 Sociaal statuut... 4 Aantal inschrijvingen... 4 Leerkrediet... 4 2. Probleemstelling... 5 Administratieve lasten en kostprijs...

Nadere informatie

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s In de lijst als bijlage zijn alle wijzigingen voor de aanvullende opleidingen en de specialisatieopleidingen opgenomen die vanaf april 2002 tot en met 10 maart 2003 door de Academische raad werden goedgekeurd.

Nadere informatie

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma -- 8 11 12 1 17 19 21 2 2 28 0 2 8 2 8 0 8 0 2 8 70 7 77 79 82 8 87 90 9 9 98 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Een masterdiploma als

Nadere informatie

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N

W AT N A HE T SEC UNDAI R O ND ER WI JS? N najaar 2013? tips voor een doordachte studiekeuze 5 doel en structuur van de brochure 7 1 De 2 Wat kan je studeren? 8 1. Hoger onderwijs 9 1.1 De bama-structuur 9 1.2 Toelatingsvoorwaarden voor bachelor

Nadere informatie

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS? najaar 2009 Kies wat jij echt wil... Doel en structuur van de brochure 4 tips voor een doordachte studie- of beroepskeuze 5 Checklist voor je naar de sid-in trekt 9 deel

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015

TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE EENJARIGE MASTEROPLEIDINGEN VAN TILBURG LAW SCHOOL COLLEGEJAAR 2014-2015 Master OER TLS 2014-2015 1 INHOUD PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 6 Artikel

Nadere informatie

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10

Nadere informatie

DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO

DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO Utrecht, maart 2004 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 ACHTERGROND EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 7 2.1 Achtergrond en thema's van de BaMa-monitor

Nadere informatie

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingen economische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten Brussel, december

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Jaarlijks verslag Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Analyse academiejaar 2007-2008 Inhoudstafel Inleiding... 2 Analyse... 3 A. Doelstellingen en resultaten...

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5 ! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur 13 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid Masters faculteit Rechtsgeleerdheid 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie