Inhoudstafel. a) opleiding waarvan de eerste cyclus + 1 ste licentie niet wordt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. a) opleiding waarvan de eerste cyclus + 1 ste licentie niet wordt"

Transcriptie

1 1 Speciale overgangsmaatregelen tijdens de overgangsperiode van de invoering van de Bachelor-Masterstructuur aan de Universiteit Gent voor opleidingen die geen één-op-één omvorming ondergaan (Gecoördineerde versie: goedgekeurd door het Bestuurscollege van de Universiteit Gent op 27 mei 2004, gewijzigd bij beslissingen van het Bestuurscollege op 17 maart, 7 juli, 22 september 2005, 9 en 30 maart, en 22 juni en 7 september 2006, en bij bevoegdheidsdelegatie door de Rector op 4 september 2004 en op 13 januari 2006) Deze regeling vormt een aanvulling bij de Algemene overgangsmaatregelen tijdens de overgangsperiode van de invoering van de Bachelor-Masterstructuur aan de Universiteit Gent. Zij heeft als bedoeling overgangsmaatregelen vast te stellen voor de opleidingen die geen éénop-één omvorming ondergaan, en beperkt zich tot de overgangsaspecten die niet middels de algemene overgangsmaatregelen kunnen worden opgelost. In vele van onderhavige gevallen is het enkel nodig vast te stellen of transitstudenten hun opleiding voortzetten/beëindigen binnen de oude structuur (OS) dan wel zij overgaan naar de/een overeenkomstige opleiding (of afstudeerrichting ervan) in de nieuwe structuur (NS), en worden verder de algemene overgangsmaatregelen toegepast. Voor andere, ingewikkelder overgangen (bijvoorbeeld indalende stapelopleidingen of de eersteen tweedecyclusopleidingen Medisch-sociale wetenschappen, waarvan de eerstecyclusopleiding wordt afgeschaft) was het nodig een meer gedetailleerde speciale overgangsregeling op te nemen.

2 2 Inhoudstafel a) opleiding waarvan de eerste cyclus + 1 ste licentie niet wordt Pg. 3 omgevormd tot een bachelorsopleiding: - Kandidaturen medisch-sociale wetenschappen - Licenties medisch-sociale wetenschappen b) GAS+GGS stapelopleidingen die indalen tot één ManaBa 1 : Pg. 4 - GAS Documentatie- en Bibliotheekwetenschap + GGS Informatie- en Bibliotheekwetenschap (int.) - GAS Landbouwontwikkeling (Ned.) + GGS Agricultural Development (Eng.) + GAS Food Science and Nutrition - GAS + GGS Aquaculture - GAS + GGS Food Technology (int.) - GAS + GGS Physical Land Resources (int.) - GAS Food Science and Nutrition * speciaal geval: - GAS Ruimtelijke Planning + GGS Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (int. 120 sp.) c) VAO-opleidingen die indalen Pg. 8 * van één studiejaar: - GAS Vrouwenstudies (int.) - GGS Nematology - GAS Economie en Bedrijfskunde * van twee studiejaren: - GGS Textile Engineering * speciale gevallen: - GGS Operations and Technology Management - GGS Biomedische en Klinische Ingenieurstechnieken (Ned.) - GGS Biomedical and Clinical Engineering (Eng.) d) tweedecyclusopleiding die opklimt tot ManaMa: Pg Vergelijkende cultuurwetenschap e) Wijzigingen inzake opties en afstudeerrichtingen Pg. 14 f) opleidingen waarvoor de omgevormde opleiding inhoudelijk verschilt Pg. 24 van de oude opleiding (nl. door samenvoeging en opsplitsing van opleidingen, inhoudelijke heroriëntatie en afwijkende benaming, geen scriptie in OS maar wel masterproef in NS...enz.) g) opleidingen die tot een postgraduaatsopleiding worden omgevormd Pg. 29 h) opleidingen die niet worden omgevormd Pg. 30 i) opleidingen die in OS en NS verschillende studieomvang hebben Pg dit is het geval voor alle stapelopleidingen van de UGent; daarbij worden twee afzonderlijke opleidingen één opleiding

3 3 a) Eerste cyclusopleiding afgeschaft: SPECIALE OVERGANGSMAATREGELEN Kandidaturen en Licenties Medisch-sociale Wetenschappen (Licenties: goedgekeurd BC 22 juni 2006) Deze opleiding wordt enkel VOLTIJDS ingericht. KANDIDATUREN - 3 j. (professionele bachelor) + 1 j. (schakelprogramma) + 1 j.(masterprogramma) realiteit wordt: Academiejaar Afbouw Geen nieuwe instroom Overgangsmaatregelen ste Kan Bissers 1 ste Kan : kunnen bissen IAJ en combineren is mogelijk de Kan Geslaagde IAJ-ers ste Kan 2004: kunnen nog inschr. voor 2 de Kan IAJ en combineren 1 ste en 2 de Kan: mogelijk maar student moet slagen voor 1 ste Kan Bissers 2 de Kan (inclusief combineurs 2004): kunnen nog inschrijven voor 2 de Kan ste Lic Geslaagden ste Kan. kunnen inschrijven 2 de Kan Bissers 2 de Kan. kunnen inschrijven 2 de Kan Opmerkingen Laatste jaar waarin diploma kandidaat kan Worden uitgereikt LICENTIES Academiejaar Afbouw Geen nieuwe instroom Overgangsmaatregelen de Kan (Bissen 2 de kan mogelijk, cf. supra) ste Lic (Trissen 2 de kan mogelijk, cf. supra) Studenten die nog niet aan de licenties begonnen zijn in , kunnen niet meer instromen (geen transitstudenten). 1 ste Transitjaar 1 ste Lic: Transitstudenten 1 ste lic. kunnen opnieuw inschrijven (ook indien nog niet geslaagd voor 2 de kan.) de Lic 2 de Transitjaar 1 ste Lic: Transitstudenten licenties kunnen opnieuw inschrijven in 1 ste lic. 1 ste Transitjaar 2 de Lic: Opmerkingen Laatste jaar waarin diploma kandidaat kan Worden uitgereikt

4 4 Transitstudenten licenties kunnen opnieuw inschrijven in 2 de lic de Transitjaar 2 de Lic: Transitstudenten licenties kunnen enkel nog inschrijven in 2 de lic. Laatste jaar waarin het diploma van licentiaat kan worden uitgereikt. Toelichtingen: De academische opleidingen van de eerste en van de tweede cyclus in de medisch-sociale wetenschappen worden omgevormd tot twee master-na-bacheloropleidingen ( Master in het management en het beleid van gezondheidszorg, Master in de gezondheidsvoorlichting en bevordering ), waarmee geen specifieke bacheloropleiding overeenstemt. Bovendien liggen de nieuwe opleidingen inhoudelijk te ver af van de omgevormde om overstap mogelijk te maken. Het eerste gevolg hiervan is, dat studenten die het diploma van Kandidaat in de medischsociale wetenschappen behalen en die niet meer kunnen instromen in de academische opleiding van de tweede cyclus in de Medisch-sociale wetenschappen, niet rechtstreeks kunnen doorstromen naar de nieuwe structuur : er bestaat immers geen bachelor- en masteropleiding die overeenstemt met hun opleiding van de eerste cyclus. Zij kunnen dus enkel de opleiding doorheen beide cycli in de oude structuur voleinden, ofwel op basis van hun kandidaatsdiploma vrijstellingen en studieomvangvermindering vragen binnen een andere bacheloropleiding. Dit laatste is echter geen standaard-overgang. Bovenvermelde overgangsmaatregelen, geven aan de studenten die in de kandidaturen nog niet afgewerkt hebben (dit zijn enkel bisstudenten), de mogelijkheid hun studies in de licenties af te werken: in principe kunnen er zich geen nieuwe studenten meer inschrijven voor de eerste licentie medisch-sociale wetenschappen in het academiejaar , maar de 7 studenten die in in de 2 de kandidatuur waren ingeschreven, volgen alle reeds een geïndividualiseerd traject waarin opleidingsonderdelen van de eerste licentie waren opgenomen: zij zijn dus in transitstudenten. Verder voorzien deze overgangsmaatregelen twee overgangsjaren per afgebouwd studiejaar, dus het decretale maximum. Deze overgangsmaatregelen bieden dus maximale kansen aan transitstudenten om de opleiding af te werken. In de academiejaren waarin de opleiding nog toegankelijk is voor transitstudenten, is de faculteit ertoe gehouden om opleidingsonderdelen waarvoor geen equivalent bestaat in de nieuwe structuur, waar nodig nog aan te bieden voor de transitstudenten.

5 5 b) GAS + GGS stapelopleidingen die indalen tot één ManaBa 1. GAS + GGS Milieusanering (enkel voltijds) 2. GAS + GGS Aquaculture (voltijds en halftijds) 3. GAS + GGS Food Technology (int.) (voltijds en halftijds) 4. GAS + GGS Physical Land Resources (int.) (voltijds en halftijds) 5. GAS Landbouwontwikkeling (Ned.) + GGS Agricultural Development (Eng.) + GAS Food Science and Nutrition (voltijds, halftijds, deeltijds in 3 en 4 delen) 6. GAS Documentatie- en Bibliotheekwetenschap + GGS Informatie- en Bibliotheekwetenschap (int.): worden alternerend aangeboden (enkel voltijds): Academiejaar Oude studiejaren nog ingericht : Enkel GAS Enkel GGS Enkel GAS Enkel GGS

6 6 Academiejaar Afbouw Overgangsregeling Opbouw nieuwe Niets Nieuwe studenten: deeltijds inschrijven in 3 of 4 delen (nr. 5) nog mogelijk voor GAS en GGS; en Niets - GAS: nieuw inschrijven in 3 of 4 delen enkel mogelijk mits voornemen tot overstap naar tweejarige ManaBa in GGS: nieuw inschrijven in 3 of 4 delen is mogelijk GAS - geen nieuwe instroom meer in GAS - Bissers GAS: keuze: GAS of 1 ste ManaBa - DT1-bissers GAS en DT2 GAS: keuze: GAS of 1 ste ManaBa - DT3 of 4 GAS: keuze GAS of 1ste ManaBa - GGS: nieuw inschrijven in 3 of 4 delen is mogelijk - IAJ: 1 ste ManaBa (NS) - Combi: GAS + GGS (OS) GGS - geen nieuwe instroom meer in GGS - Bissers GAS: keuze GAS of 1 ste ManaBa - DT1-bissers GAS: keuze: GAS voltijds of 1 ste ManaBa (voltijds of halftijds) - DT2 GAS: keuze: GAS of 1 ste ManaBa - DT3 of 4 GAS: keuze GAS afwerken of 1ste ManaBa - transitstudenten GGS (voltijds en deeltijds): 2 de ManaBa IAJ en Combi (NG 1ste ManaBa): - IAJ: 1 ste ManaBa - Combi: 1ste + 2de ManaBa NG IAJ 2007: NS NG Combi 2007: - NG GAS: 1 ste ManaBa - NG GGS: 2 de ManaBa studiejaren 1 ste ManaBa Opmerking Laatste jaar uitreiking GGS-diploma 2 de ManaBa Laatste jaar uitreiking GAS-diploma Student krijgt vrijstellingen obv GASdiploma

7 7 Toelichting bij de overgangsmaatregelen: Studenten, die wensen te stoppen na de GAS, krijgen twee jaar ( en ) de kans om de GAS te bissen. Anders zijn ze immers verplicht om van een éénjarige opleiding, over te stappen naar een tweejarige; zij kunnen echter wel uit eigen beweging kiezen voor de overstap (keuze blijft geldig in 2008), zo zij toch zinnens waren de volledige stapelopleiding te volgen; dit geldt zowel voor voltijdse als voor halftijdse studenten; Studenten kunnen t.e.m instromen in het deeltijds regime in 3 of 4 delen; vanaf is dit slechts mogelijk op voorwaarde dat ze in instromen in de tweejarige ManaBa De bissers van de GGS (inclusief de bissende combineurs van ) moeten in de overstap maken naar de 2 de ManaBa (met vrijstellingen verleend o.b.v. het GASdiploma). Het lijkt hier niet zinvol de mogelijkheid te bieden tot bissen binnen de oude opleiding, aangezien in de algemene overgangsmaatregelen is bepaald dat de student bij wijze van algemeen principe zo snel mogelijk moet overstappen naar de nieuwe structuur. Bovendien sluit de nieuwe ManaBa-opleiding veel dichter bij de finaliteit van de vroegere stapelopleiding en dus een opwaardering vormt van de vroegere afzonderlijke GAS+GGSdiploma s. (m.b.t. de interuniversitaire opleidingen: overgangsmaatregelen verder te overleggen met de partneruniversiteiten)

8 8 Speciaal geval : GAS Ruimtelijke planning + GGS Stedenbouw en ruimtelijke ordening (Goedgekeurd door BC op 17 maart 2005) Pro memorie: GAS Ruimtelijke planning (60 sp.) wordt Nederlandstalige ManaBa (120 sp.) in 2007; GGS Stedenbouw en ruimtelijke ordening (60 sp.) wordt Engelstalige ManaMa (120 sp.) in Omdat GAS en GGS niet omgevormd worden binnen de structuur van stapelopleidingen de GAS wordt immers één opleiding van twee studiejaren en de GGS wordt een aparte opleiding van twee studiejaren -, worden ook de overgangsmaatregelen van GAS en GGS apart behandeld. GAS Ruimtelijke planning (60 stp.) Academiejaar Opbouw (NS) ste ManaBa (Nederlandstalig) de ManaBa (Nederlandstalig) Afbouw (geen Overgangsmaatregelen nieuwe instroom OS) GAS Transitstudenten GAS kunnen kiezen: in GAS blijven (OS) of overgaan naar ManaBa (NS); Laatste jaar waarin het GASdiploma wordt uitgereikt Geen tweede overgangsjaar voor transitstudenten; zij kunnen er desgewenst wel voor kiezen om over te stappen naar de opleiding NS Toelichting bij de overgangsmaatregelen: Deze overgangsmaatregelen garanderen dat de student niet verplicht zal worden om (direct) over te stappen van een éénjarige naar een tweejarige opleiding; anderzijds wordt deze overstap wel vergemakkelijkt doordat zij wordt voorbereid door een programmawijziging in de GAS m.i.v. het academiejaar GGS Stedenbouw en ruimtelijke ordening (60 stp.) Academiejaar Opbouw (NS) Niets (UGent richt ManaMa niet in) Afbouw (geen Overgangsmaatregelen nieuwe instroom OS) GGS Voor GGS kon enkel worden ingeschreven in K.U.Leuven; K.U.Leuven regelt OVM

9 9 c) De andere VAO-opleidingen die indalen tot ManaBa VAO S van ÉÉN STUDIEJAAR (60 stp.) 1. GAS Vrouwenstudies (int.) 2. GGS Nematology 3. GAS Economie en Bedrijfskunde (zie: infra) 2 Academiejaar Afbouw Overgangsmaatregelen Opbouw nieuwe GAS of GGS Toelichting bij de overgangsmaatregelen: Bissers: ManaBa NG 2006 deeltijds1: ManaBa G 2006 deeltijds1: ManaBa studiejaren ManaBa De studenten gaan zo spoedig mogelijk over naar de nieuwe opleiding; Bij overstap van de GAS of GGS naar de ManaBa wordt gewerkt met overdrachten : de student heeft nog geen diploma behaald en derhalve worden alle vakken gevaloriseerd in de nieuwe (omgevormde) opleiding (in tegenstelling tot overstap bij de stapelopleidingen, waar reeds een GAS-diploma werd behaald). (m.b.t. de interuniversitaire GAS Vrouwenstudies: verder te overleggen met de parnteruniversiteiten) 2 De beide opties van deze opleiding worden in de NS verzelfstandigd tot twee gelijknamige ManaBa s; de studenten gaan dus over naar de aan hun optie gelijknamige ManaBa.

10 10 VAO S (GGS sen) VAN TWEE STUDIEJAREN (120 stp.) 1. GGS Textile Engineering Academiejaar Afbouw Overgangsmaatregelen Opbouw nieuwe ste GGS - Bissers: 1ste ManaBa - IAJ: 1 ste ManaBa - Combi: 1 ste + 2 de GGS (OS) - G 2006 deeltijds1 1 ste GGS: 1 ste ManaBa de GGS - Bissers: 2 de ManaBa - andere: ManaBa Combi 2007: - NG 1 ste GGS: 1 ste ManaBa - NG 2 de GGS: 2 de ManaBa Toelichting bij de overgangsmaatregelen: De studenten gaan zo spoedig mogelijk over naar de nieuwe structuur; Bisstudenten 1 ste jaar krijgen in wel de kans tot combineren studiejaren 1 ste ManaBa 2 de ManaBa

11 11 Speciale gevallen 1. GGS Operations and Technology Management (Engelstalig!) 2. Licenties Toegepaste economische wetenschappen, optie: technische bedrijfskunde De GGS daalt in tot een ManaBa, in samenvoeging met de optie Technische bedrijfskunde van de Licenties Toegepaste economische wetenschappen Academiejaar Afbouw Overgangsregeling Opbouw nieuwe GGS (Engl.) 2 de lic. TEW, optie: TBK * Bissers 2 de licentie TEW, optie: TBK: keuze tussen OS en overstap NS (1 ste ManaBa) * IAJ tussen 1 ste ManaBa met vakken uit 2 de ManaBa is mogelijk * combineren tussen 1 ste ManaBa en 2 de ManaBa is niet mogelijk; wel tussen 2 de lic. TEW en de GGS studiejaren 1 ste ManaBa (Nedl.) GGS * Bissers GGS: blijven in GGS (OS) 2 de ManaBa (Nedl) *Trissers 2 de licentie TEW, optie: TBK: OS (laatste kans) * NG combineurs : - NG 2 de lic.: keuze tussen 2 de lic. TEW, optie TBK OS en overstap NS (1 ste ManaBa) - NG GGS: met studieduurverkorting naar 2 de ManaBa Opmerking Laatste uitreiking GGS-dipl. Laatste uitreiking TEWdiploma Toelichting bij de overgangsmaatregelen: Voorgesteld wordt: 1. De afschaffing van de GGS niet te laten samenvallen met de invoering van de 1 ste ManaBa, maar met de invoering van de 2 de ManaBa; dit betekent wel dat er t.e.m nieuwe instroom mogelijk is in de GGS en dat er slechts één jaar is waarin transitstudenten nog het diploma kunnen behalen (na mogen er geen diploma s van VAO s meer worden uitgereikt). De reden hiervoor is dat er anders gedurende één jaar een lacune bestaat voor de studenten die in afstuderen als Licentiaat in de Toegepaste economische wetenschappen (met als optie: technische bedrijfskunde), die dan niet meer de kans hebben om in de GGS in te stromen; het is niet zinvol om in te stromen in de ManaBa, aangezien ze die al gedeeltelijk hebben gevolgd tijdens de licenties). Deze afschaffingsregeling kan verantwoord worden door de 2 de ManaBa te beschouwen als het gedeelte van de opleiding NS dat werd omgevormd uit de oude GGS. 2. Studenten die in de 2 de licentie Toegepaste economische wetenschappen, optie: technische bedrijfskunde moeten bissen, de keuze te laten tussen het afwerken van hun bisjaar in de OS (in de algemene overgangsmaatregelen is dit de regel) en het overstappen naar de tweejarige ManaBa NS (1 ste ManaBa) (in afwijking dus van de algemene overgangsmaatregelen, aangezien het om een afstudeerjaar gaat)

12 12 3. GGS Biomedische en Klinische Ingenieurstechnieken (Ned.) 4. GGS Biomedical and Clinical Engineering (Eng.) Academiejaar Afbouw Overgangsmaatregelen Opbouw nieuwe ste GGS - Bissers: 1ste GGS - IAJ: 1 ste GGS - Combi: 1 ste + 2 de GGS (OS) - G 2006 deeltijds1 1 ste GGS: 1 ste GGS (best voltijds) studiejaren 1 ste ManaBa (Nedl) de GGS - Bissers: 2 de GGS 2 de ManaBa (Nedl) IAJ 2007: - G: 2de GGS - NG: combi 1 ste + 2 de GGS Laatste jaar waarin GGS-diploma kan worden uitgereikt. Toelichting bij de overgangsmaatregelen: - Daar de ManaBa aanleiding geeft tot de titel burgerlijk ingenieur en de huidige GGS niet, is er voor deze opleidingen geen overgang mogelijk van de GGS naar de ManaBa. De studenten moeten hun opleiding binnen de OS afwerken. - De faculteit moet er wel rekening mee houden dat ook studenten die de GGS zouden volgen in halftijds regime, in de laatste kans hebben om het diploma te behalen; het verdient dus aanbeveling tijdig maatregelen te nemen m.b.t. de curricula van halftijdse studenten en de mogelijkheid tot instroom in halftijds regime tijdig af te schaffen.

13 13 d) De tweedecyclusopleiding die opklimt tot ManaMa: (goedgekeurd BC 27 mei 2004 en gewijzigd op 22 september 2005) Vergelijkende Cultuurwetenschap Academiejaar Afbouw Overgangsregeling Opmerkingen ste Lic en 1 ste Lic en 2 de Lic worden nog 2 de Lic nog effectief aangeboden voor toegankelijk nieuwe instromers (cf. infra) voor nieuwe instroom ste Lic: geen nieuwe instroom de Lic: geen nieuwe instroom 1 ste Lic nog effectief aangeboden voor transitstudenten - Bissers: 1 ste Lic - IAJ of combineren met 2 de Lic. mogelijk (OS) - Studenten 1 ste Lic. DT > 1 ste Lic. DT Combineurs de kan.+1 ste lic.: * NG 2 de Kan -> geen instroom meer 1 ste Lic. (1) * NG 1 ste Lic -> bissen 1 ste Lic IAJ-ers 2 de kan.+ IAJ-vakken 1 ste lic. 2004: zo niet geslaagd: geen instroom meer in 1 ste lic. (1) 1 ste +2 de Lic. nog effectief aangeboden: - Bissen kan (zowel VT als DT) - Studenten 2 de Lic. DT > 2 de Lic. DT IAJ en combi mogelijk, maar laatste kans voor 1 ste Lic.) ste Lic: inschrijven is onmogelijk. - 2 de Lic. bissen kan (zowel VT als DT2); effectief aangeboden Laatste keer effectief aangeboden en laatste inschrijvingsjaar(dus inschrijven 1 ste Lic. DT1 is onmogelijk, wel DT2) combineren niet meer in 2007 dus inschrijven 2 de Lic. DT1 is onmogelijk; laatste mogelijkheid diploma s uit te reiken (1) Deze maatregel wil voorkomen dat studenten steeds verder geraken binnen de uitdovende opleiding VCW, terwijl ze het kandidaatsdiploma, dat toegang verleent tot deze opleiding, niet tijdig zouden behalen (i.e. voordat de opleiding volledig is uitgedoofd). In het uitzonderlijke geval waarin de studieresultaten van de student dermate gunstig zijn t.a.v. de verwachte studievoortgang dat zij bovenvermelde overgangsmaatregel niet lijken te rechtvaardigen, kan de betrokken student, na overleg met de studietrajectbegeleider, zijn dossier voorleggen aan de facultaire commissie vermeld in artikel 26 van de Onderwijs- en examenregeling die oordeelt over de geïndividualiseerde trajecten van de

14 14 studenten. Deze commissie beslist of de betrokken student zijn studies VCW al dan niet mag verderzetten en kent hem desgevallend een geïndividualiseerd traject toe. Zij houdt daarbij rekening met de reeds behaalde studieresultaten van de student, de inschatting van de slaagkansen voor de 2 de kandidatuur en de inschatting van de kansen van de student om de opleiding VCW binnen de vastgelegde afbouwtermijn te kunnen voleinden. De commissie vermeld in art. 26 van de OER informeert de studenten die in dit geval verkeren en die aldus toch de toestemming zouden verkrijgen om de opleiding VCW verder af te werken, schriftelijk over de afbouwtermijn van de opleiding VCW en over het feit dat zij het diploma van VCW onder geen enkele voorwaarde kunnen behalen zo lang ze niet slagen voor de 2 de kandidatuur. Toelichting bij de overgangsmaatregelen: In zijn vergadering van 17 december 2003 heeft het Bestuurscollege beslist dat de academische opleiding van de tweede cyclus Vergelijkende Cultuurwetenschap voor nieuwe instroom toegankelijk moet zijn t.e.m Nieuwe instroom in deze opleiding is voor de laatste keer mogelijk in het academiejaar Tijdens de hier boven voorziene overgangsperiode, vanaf , worden 1 ste en 2 de Lic effectief aangeboden ten behoeve van de transitstudenten. De reden hiervoor is dat de opleiding niet wordt omgevormd tot een ManaBa. De huidige tweede cyclusopleiding Vergelijkende Cultuurwetenschap kent o.m. een grote instroom van gediplomeerden HO1C die eerst met studieduurverkorting een academisch eerstecyclusdiploma behalen; vooral de kandidaturen Wijsbegeerte, Moraalwetenschappen en Criminologische Wetenschappen worden door deze studentengroep gekozen als aanloop naar de Licenties Vergelijkende Cultuurwetenschap. Ook in het huidige academiejaar is er een vrij grote groep studenten die, speciaal met het oog op het volgen van de academische opleiding van de tweede cyclus Vergelijkende Cultuurwetenschap, een tweede kandidatuur met studieduurverkorting volgen; een vertegenwoordiger van deze groep studenten vraagt nu of de betrokkenen in nog zouden kunnen instromen in de eerste licentie Vergelijkende Cultuurwetenschap. Normaliter is dit niet mogelijk indien de ManaMa ingaat in : de op- en afbouw van de nieuwe en oude opleidingen moet parallel, jaar na jaar gebeuren; de oude en de nieuwe studiejaren mogen maximaal 2 jaar naast elkaar worden ingericht en er mogen maximaal 2 jaar parallel diploma s worden uitgereikt; in zou dan de eerste licentie worden afgebouwd, in de tweede licentie en in zouden de laatste diploma s mogen worden uitgereikt; deze overgangsperiode is nodig voor de transitstudenten en zou niet volstaan als er in nog nieuwe instroom zou zijn. De faculteit LW heeft deze studenten zelf gewezen op de mogelijkheid om via studieduurverkorting een academisch eerstecyclusdiploma te behalen en in te stromen in de Licenties Vergelijkende Cultuurwetenschap.

15 15 e) Wijzigingen inzake opties en afstudeerrichtingen Ondervermelde overgangen worden toegepast in overeenstemming met de mechanismen van de algemene overgangsmaatregelen. OPTIES worden gelijknamige AFSTUDEERRICHTINGEN: Oude structuur Nieuwe structuur Overgangsmaatregel Licenties Wiskunde (3 opties) - Kandidaturen Geografie (2 opties) Proeven Geneeskunde (3 opties) Licenties Logopedie en Audiologie (2 opties) Burgerlijk Bouwkundig Ingenieur (opties vanaf 2 de proef : constructieontwerp; water en transport; bedrijfskunde; biomedische ingenieurstechnieken; milieu en duurzame ontwikkeling) Burgerlijk Materiaalkundig Ingenieur (2 opties vanaf 2 de proef) Burgerlijk Werktuigkundig- Elektrotechnisch Ingenieur (7 opties vanaf 2 de proef: elektrische energietechniek; mechanische energietechniek; regeltechniek en automatisering; mechanische constructie; maritieme techniek; bedrijfskunde, biomedische ingenieurstechnieken ) - Ba3 in de wiskunde (geen opties wel gelijknamige minoren) - 3 gelijknamige afstudeerrichtingen in Ma - Bachelor in de geografie en de geomatica (2 gelijknamige afstudeerrichtingen) - 3 gelijknamige afstudeerrichtingen in Ma - Ba3 in de logopedische en audiologische wetenschappen: 2 gelijknamige afstudeerrichtingen - 2 gelijknamige afstudeerrichtingen in Ma - 3 de Ba in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde (geen opties) - Ma in de ingenieurswet. Bouwkunde (geen opties) - 3 de Ba in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde (geen opties) - 2 gelijknamige afstudeerrichtingen in Ma - 3 de Ba in de ingenieurswetenschappen: werktuigkundeelektrotechniek (geen opties) - Ma in de ingenieurswet.: werktuigk.-elektrotech.: afstudeerrichtingen: elektrische energietechniek; mechanische energietechniek; regeltechniek en automatisering; mechanische constructie; - transitstudenten 1 ste licentie: naar Ba3 (gewone overgangsmaatregelen); - transitstudenten 2 de licentie: blijven in OS (afstudeerjaar) Transitstudenten gaan over naar de NS, naar de aan de optie gelijknamige afstudeerrichting - transitstudenten 1 ste, 2 de en 3 de proef: gaan naar de NS, naar aan de optie gelijknamige afstudeerrichting; - transitstudenten 4 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 1 ste licentie: naar Ba3 (gewone overgangsmaatregelen); - transitstudenten 2 de licentie: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 2 de proef: gaan naar de NS (Ma Bouwkunde) - transitstudenten 3 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 2 de proef: gaan naar de NS, naar aan de optie gelijknamige afstudeerrichting; - transitstudenten 3 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 2 de proef: gaan naar de NS, als volgt: * aan de optie gelijknamige afstudeerrichting (5 eerstvermelde) * met de optie overeenstemmende master (biomedische ingenieurstechnieken/ bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek) - transitstudenten 3 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar)

16 16 Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur (opties vanaf 2 de proef: elektronische circuits en systemen; informatie- en communicatietechnologie; fotonica) Burgerlijk Ingenieur in de Computerwetenschappen (3 opties vanaf 2 de proef: software engineering; informatie- en communicatietechnologie; ingebedde systemen) Proeven Dierenarts (5 opties) Licenties Psychologie (3 opties) Licenties Pedagogische Wetenschappen (opties: onderwijspedagogiek; orthopedagogiek; sociale agogiek) maritieme techniek; - Ma in de ingenieurswet. biomedische ingenieurstechnieken (int.); - Ma in de ingenieurswet. bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek - 3 de Ba in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (geen opties) - Ma in de ingenieurswet.: elektrotechniek: afstudeerrichtingen: elektronische circuits en systemen; informatie- en communicatietechnologie - Ma in de ingenieurswet. fotonica (int.) - 3 de Ba in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (geen opties) - 3 gelijknamige afstudeerrichtingen in Ma 5 gelijknamige afstudeerrichtingen in Ma - Ba3 in de psychologie (3 gelijknamige afstudeerrichingen) - Ma met 3 gelijknamige afstudeerrichtingen - Ba3 in de pedagogische wetenschappen (3 overeenstemmende afstudeerrichingen) - Ma met 2 overeenstemmende afstudeerrichtingen (pedagogiek en onderwijskunde; orthopedagogiek) - Ma in het sociaal werk - transitstudenten 2 de proef: gaan naar de NS, als volgt: * aan de optie gelijknamige afstudeerrichting (2 eerstvermelde) * met de optie overeenstemmende master (fotonica) - transitstudenten 3 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 2 de proef: gaan naar de NS naar de aan de optie gelijknamige afstudeerrichting - transitstudenten 3 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 1 ste en 2 de proef: gaan naar de NS, naar aan de optie gelijknamige afstudeerrichting; - transitstudenten 3 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 1 ste licentie: naar Ba3 (gewone overgangsmaatregelen); - transitstudenten 2 de licentie: gaan naar de NS, naar de aan de optie gelijknamige afstudeerrichting; - transitstudenten 3 de licentie: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 1 ste licentie: naar Ba3 (gewone overgangsmaatregelen); - transitstudenten 2 de licentie (eerste twee opties): gaan naar de NS, naar de met de optie overeenstemmende afstudeerrichting; - transitstudenten 2 de licentie, optie: sociale agogiek: kunnen de opleiding afwerken in de oude structuur gedurende AJ en transitstudenten 3 de licentie: kunnen de opleiding afwerken in de oude structuur gedurende AJ

17 17 Licenties Politieke Wetenschappen (opties: Belgische en internationale politiek) - Ba3 in de politieke wetenschappen (2 gelijknamige majors in het programma: opties afgeschaft m.i.v. 2006) - Ma in de politieke wetenschappen, afstudeerrichting nationale politiek en afstudeerrichting internationale politiek - Master in de EU-studies en Studenten die de opleiding in de oude structuur hebben aangevat en het diploma nog niet zouden behaald hebben op het einde van het academiejaar , kunnen tot de verenigde examencommissies een aanvraag richten tot samenstelling van een programma dat hen toelaat het diploma te behalen van Bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting: sociale agogiek. Zij kunnen, afhankelijk van het afgelegde traject, vrijstellingen en studieomvangvermindering aanvragen binnen de bachelorsopleiding en binnen het voorbereidingsprogramma. Na slagen voor de bachelorsopleiding en voor het voorbereidingsprogramma kunnen zij dan instromen de Master in het sociaal werk. (optie sociale agogiek : aanvulling BC 7 sept. 2006) - transitstudenten 1 ste licentie: naar Ba3, volgen de gelijknamige major (gewone overgangsmaatregelen); - transitstudenten 2 de licentie: blijven in OS (afstudeerjaar), tenzij de faculteit uitzonderlijk toestaat op basis van het curriculum en de interesse van de student, over te gaan naar de Master in de EU-studies (individuele beslissing) Toelichtingen bij deze overgangsmaatregelen: - De transitstudenten gaan (cf. algemene overgangsmaatregelen) zo spoedig mogelijk over naar nieuwe structuur (overeenkomstige afstudeerrichting). Wanneer het echter een afstudeerjaar betreft, blijft de student in de oude structuur (cf. algemene overgangsmaatregelen). - Opmerking m.b.t. de opleiding Bouwkunde: de faculteit TW heeft een verzoek ingediend om de afstudeerrichtingen in de Ma Bouwkunde alsnog af te schaffen; ze bieden verruimde keuzepakketten aan die overeenstemmen met de opties van de OS. - Opmerking m.b.t. de opleiding Pedagogische wetenschappen: er moet nog een overgangsmaatregel voorzien worden voor de studenten 2 de licentie, optie: sociale agogiek. - Opmerking m.b.t. de opleiding Politieke wetenschappen: de faculteit vraagt een uitzondering aan t.a.v. de algemene overgangsmaatregel dat een transitstudent in een afstudeerjaar zijn studies voleindigt in de opleiding van de OS: de faculteit wenst, in

18 18 uitzonderlijke gevallen, zo het curriculum en de motivatie van de student dit verantwoordt, de toestemming te verlenen aan transitstudenten uit de 2 de licentie Politieke wetenschappen, optie: internationale politiek, om over te stappen naar de Master in EU-studies.

19 19 OPTIES worden (gedeeltelijk) ANDERE AFSTUDEERRICHTING of GELIJKNAMIGE AFSTUDEERRICHTINGEN MET EEN ANDERE MASTERNAAM: Oude structuur Nieuwe structuur Overgangsmaatregel - Licenties Geologie (opties: paleontologie; hydrogeologiemilieugeologie; bekkendynamica; mineralen en geomaterialen) Licenties Geografie (opties: geografie; landmeetkunde) - Licenties Lichamelijke opvoeding (opties: sporttraining; sportmanagement; bewegingseducatie en aangepast bewegingsonderwijs; fysieke activiteit, fitheid en gezondheid) Burgerlijk Ingenieur-Architect (2 opties: stedenbouw; bouwtechnieken) - Ba 3 in de geologie, opties: geologie; overbruggende profilering - Master in de geologie, afstudeerrichtingen: bekkens en evolutie van de biosfeer; materialen van de aarde en hun toepassingen; bodems en grondwater - Ba3 in de geografie en de geomatica (afstudeerrichtingen: geografie; landmeetkunde); - Master in de geografie (3 afstudeerrichtingen: fysisch milieu; maatschappij, planning en ontwikkeling; landschapskunde en milieuzorg); - Master in de geomatica en de landmeetkunde - Ba 3 in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (geen opties of afstudeerrichtingen, wel 4 aan de opties gelijknamige majoren) - Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (4 gelijknamige afstudeerrichtingen) - Ba3 in de ingenieurswetenschappen: architectuur (geen opties); - Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur (2 afstudeerrichtingen: stadsontwerp en architectuur; architectuurontwerp en bouwtechniek) Transitstudenten gaan over naar de NS; er wordt voor elke student door de faculteit een individuele regeling uitgewerkt op basis van het gevolgde curriculum - Transitstudenten 1 ste lic. gaan over naar de NS (naar de aan de optie gelijknamige afstudeerrichting); - Studenten 2 de lic. blijven in de OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 1 ste licentie: naar Ba3 (gewone overgangsmaatregelen); - transitstudenten 2 de licentie: blijven in OS (afstudeerjaar) - transitstudenten 1 ste proef: naar Ba3 (gewone overgangsmaatregelen); - transitstudenten 2 de proef: gaan naar de NS naar de met hun optie overeenstemmende afstudeerrichting; - transitstudenten 3 de proef: blijven in OS (afstudeerjaar)

20 20 Toelichting bij deze overgangsmaatregelen: - De transitstudenten gaan (cf. algemene overgangsmaatregelen) zo spoedig mogelijk over naar nieuwe structuur (overeenkomstige opleiding/ afstudeerrichting). Wanneer het echter een afstudeerjaar betreft, blijft de student in de oude structuur (cf. algemene overgangsmaatregelen).

A. SPECIALE OVERGANGSMAATREGELEN OMVORMING NAAR BAMA

A. SPECIALE OVERGANGSMAATREGELEN OMVORMING NAAR BAMA Speciale overgangsmaatregelen tijdens de overgangsperiode van de invoering van de Bachelor-Masterstructuur aan de Universiteit Gent voor opleidingen die geen één-op-één omvorming ondergaan Overgangsmaatregelen

Nadere informatie

Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009)

Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009) Inhoud: 1. 2009-2010: geordend per faculteit a. speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod 2. faculteitsoverschrijdend: speciale

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

De invoering geschiedt volgens een gefaseerde opbouw (jaar na jaar), waarbij de oude opleidingen parallel met de nieuwe worden afgebouwd.

De invoering geschiedt volgens een gefaseerde opbouw (jaar na jaar), waarbij de oude opleidingen parallel met de nieuwe worden afgebouwd. Aanbevelingen aangaande de overgangen voor het academiejaar 2006-2007 bij de invoering van de BaMastructuur vanaf het academiejaar 2004-2005 voor studenten uit bestaande opleidingen Vanaf het academiejaar

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs. 5.2. Universitair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs 5.2. Universitair onderwijs DEFINITIE VAN BEGRIPPEN IN HET Academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO)

TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Interfacultair Departement LerarenOpleiding TOELATINGSVOORWAARDEN Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Academiejaar 2016 2017 TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN MASTERDIPLOMA Dit document bevat het

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14

Accreditatiestatus Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Accreditatie Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2013/14 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen worden aangeboden conform de desbetreffende bepalingen van de Codex

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1.

STUDIEGELDEN 2014-2015. Algemeen. EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) niet-beurs. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0,70 1. Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel Bachelor

Nadere informatie

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014

STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 STUDIEGELDEN academiejaar 2013-2014 EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN OPLEIDINGSNIVEAU NIET-BEURS BIJNA-BEURS BEURS bursalen niet-bursalen < 54 SP 54-66 SP > 66 SP < 54 SP 54-66 SP >

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN 2013-2014 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur M Vandersteen) finale versie 12.12..2012

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS)

Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Raad van Bestuur _ Auditcel (VOSS) Rapportering Accreditatie (c.q. erkenning) Academische opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel aanbod 2011/12 Alle opleidingen die in de hierna lijsten voorkomen

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N Katholieke Universiteit Brussel Bestaande opleiding Omgevormde opleiding: graad kwalificatie STP Soort Taal Wijsbegeerte en moraal Geschiedenis (kandidaat): afstudeerrichting Bachelor in de wijsbegeerte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties Opleidingscommissie Wiskunde (OCW) voorzitter Prof. A. Weiermann samenstellen van het opleidingsprogramma opstellen lessenroosters aanstellen lesgevers Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen

Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Toegang tot lerarenopleiding vanuit basisopleidingen Algemene regel: * AVL beveelt aan dat de student een specifieke lerarenopleiding (SLO) volgt die aansluit bij zijn/haar masteropleiding. Reden: de onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2003 Gewijzigd door de Faculteitsraad

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR

UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2017-2018 LIJST VAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE MASTEROPLEIDINGEN VOLGEND OP EEN ANDERE MASTEROPLEIDING Goedgekeurd op 28 maart 2017 en 24 mei 2017 door de Directeur

Nadere informatie

FACULTAIRE DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING PROGRAMMAWIJZIGINGEN

FACULTAIRE DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING PROGRAMMAWIJZIGINGEN FACULTAIRE DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING PROGRAMMAWIJZIGINGEN 2017-2018 BASISPRINCIPE BIJ PROGRAMMAWIJZIGINGEN Student behoudt de verworven credits, ook al verdwijnen er vakken waarvoor een credit werd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13500 1 september 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2014-2015 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering van de bekwaamheidsbewijzen en invoering van het ambt van leraar nietconfessionele zedenleer in het gewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster:

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster: Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk Studie-Cluster: Fysica (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) Bijgaand schema, opgesteld

Nadere informatie

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007

4.5686311.5681.156 568 3.4481.996. Hoger onderwijs in cijfers. Studentenaantallen op 31 oktober 2007 1.800 5.023 465 212 4.5686311.5681.156 800 7.812 95 418 568 3.4481.996 631 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 2007 Academiejaar 2007-2008 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2013-2014 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2013-2014 en overgangsmaatregelen Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2013-2014 en overgangsmaatregelen BACHELOR OF SCIENCE IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN 2012-2013 Wijzigingen 2013-2014 OPO Titel Stp Uren Opmerkingen

Nadere informatie

Studiegelden 2016-2017

Studiegelden 2016-2017 Studiegelden 2016-2017 Algemeen EER STUDENTEN (of gelijkgesteld) NIET-EER STUDENTEN Opleidingsniveau niet-beurs bijna-beurs beurs niet-bursalen bursalen vast variabel vast variabel vast variabel vast variabel

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Aandachtspunten schooljaar

Aandachtspunten schooljaar Aandachtspunten schooljaar 2013-2014 Oorspronkelijk meegedeeld in Actualisering Bekwaamheidsbewijzen gewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2013 referentie : SO/2013/03 Publicatiedatum : (29/07/2013,

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

(*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden al gescreend via een geschiktheidsonderzoek (studenten hebben altijd een toelatingsbrief).

(*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden al gescreend via een geschiktheidsonderzoek (studenten hebben altijd een toelatingsbrief). Aangepaste taalvoorwaarden 2017-2018 Steeds te gebruiken in combinatie met artikel 10 van het Onderwijs- en examenreglement 2017-2018. Zie www.ugent.be/oer. (*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

O P L E I D I N G S R E G I S T E R *

O P L E I D I N G S R E G I S T E R * O P L E I D I N G S R E G I S T E R * V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L Academiejaar 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid, [ versie juni 2014 ] Inhoud Officieel opleidingsaanbod*

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte)

Trainingen: Biologische effecten van straling Dosimetrie (in de ruimte) Alle opleidingen/studies (alle niveaus : bachelor, master, master na master, voortgezette opleiding, enz.) die door uw universiteit worden aangeboden, alsook de titels van de lessenreeksen die verband

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie