A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:"

Transcriptie

1 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving. 1 5A De student kan in hetzelfde studiejaar niet meer dan eenmaal voor dezelfde cursus ingeschreven staan. Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 2A De student is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving. 2 Artikel 34 Tentamenkansen 2A In de studiegids is geregeld of, en zo ja hoe, hoe vaak en wanneer en voor welke (onderdelen van) cursussen, inschrijving voor tentamens kan plaatsvinden. Binnen de faculteit kan de student zich in hetzelfde studiejaar voor dezelfde cursus ten hoogste voor 3 tentamenmogelijkheden inschrijven. 3A Binnen de Faculteit kan enkel een onvoldoende herkanst worden. Een student kan op grond van bijzondere omstandigheden een verzoek doen aan de examencommissie om een voldoende te mogen herkansen. Artikel 35 Legitimatieplicht bij tentamens 1A Binnen de Faculteit is het tonen van een collegekaart verplicht voor deelname aan tentamens. Daarnaast dient de student zich te allen tijde met een geldig legitimatiebewijs te kunnen legitimeren. B. Nadere facultaire Regelgeving: De Faculteit kent de volgende nadere regelgeving: 1. Reglement examencommissies FNT (art 6) C. Opleidingen van de Faculteit De Faculteit kent de volgende opleidingen: 1 B Bouwkunde 2 B Bouwtechnische Bedrijfskunde 3 B Civiele Techniek 4 B Geodesie 5 B Ruimtelijke Ordening en Planologie 1 Student kan door of vanwege de opleiding ingeschreven worden op cursussen, indien dit het geval is wordt dit opgenomen in de studiegids. 2 Het kan zijn dat de student door inschrijving voor een cursus eveneens voor het bijbehorende tentamen is ingeschreven. Indien dit het geval is, is dit opgenomen in de studiegids. 1

2 6 B Milieukunde 7 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 8 B Chemie 9 B Chemische Technologie 10 B Elektrotechniek 11 B AOT-Techniek 12 B Industriële Automatisering 13 B Werktuigbouwkunde 14 B Technische Bedrijfskunde 15 B Informatica 16 B Technische Informatica 17 B Bedrijfskundige Informatica 18 AD Chemische Technologie 1. B Bouwkunde 1.1. De kerngegevens van de opleiding Bouwkunde zijn de volgende: Naam opleiding: B Bouwkunde Engelse naam: B Architecture and Construction Engineering CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): Bouwtechniek Bouwconstructies Bouwfysica Architectuur Bouwprojectmanagement Restauratie Bouwuitvoeringsmanagement Building Engineering (internationale klas) Profiel: - Voltijd en duaal Bachelor of Built Environment Afkorting graad: BBE 1.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Bouwkunde kent een propedeutisch examen.(art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Bouwkunde (voltijd en duaal) gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie 2

3 met Wiskunde B en Natuurkunde met Natuurkunde 1 Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A1,2 en Natuurkunde 1 met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie met Natuurkunde MBO: Niveau Voor de opleiding Bouwkunde kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Natuurkunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Voor de opleiding Bouwkunde zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Bouwkunde kent na de propedeutische fase de in lid 1.1 genoemde afstudeerrichtingen. Voor geen van de afstudeerrichtingen geldt vanwege de aard en inhoud een beperkte toegang Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het eind van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Bouwkunde is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving De niet-verkorte variant van de opleiding Bouwkunde (voltijd) kent de volgende geoormerkte cursussen, waarvan er twee behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen: Bouwconstructies 2 Bouwfysica en Installaties 2 Bouwtechniek en Materialen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Bouwkunde niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling De opleiding Bouwkunde kent vanaf het collegejaar geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. Studenten, waarop tot en met het vorige jaar een compensatieregeling van toepassing was, kunnen zich wenden tot de examencommissie ten behoeve van een individuele onderbouwde beoordeling waaruit kan blijken dat ondanks dat een of meer modules met een onvoldoende zijn afgerond, de student aan de eindcompetenties heeft voldaan. 2. B Bouwtechnische Bedrijfskunde 2.1. De kerngegevens van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde zijn de volgende: 3

4 Naam opleiding: B Bouwtechnische Bedrijfskunde Engelse naam: B Construction Management CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): Regie stedelijke vernieuwing Projectontwikkeling Projectmanagement Profiel: - Voltijd en duaal (duaal in afbouw) Bachelor of Built Environment Afkorting graad: BBE 2.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde kent een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde (voltijd) gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A1,2 en Natuurkunde 1 MBO: Niveau 4 Voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde (duaal) is geen instroom mogelijk Voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands en Wiskunde en een keuze uit Natuurkunde of Economie met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. 4

5 Voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde kent na de propedeutische fase de in artikel 2.1 genoemde afstudeerrichtingen. Voor geen van de afstudeerrichtingen geldt vanwege de aard en inhoud een beperkte toegang Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving De niet-verkorte variant van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde (voltijd) kent de volgende geoormerkte cursussen: Die allen gehaald moeten zijn om aan de norm te voldoen. Project 1, Revitalisering stedelijk gebied Project 2, Rijnenburg Project Urban Management 1 Project Urban Management Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling De opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde kent vanaf het collegejaar geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. Studenten, waarop tot en met het vorige jaar een compensatieregeling van toepassing was, kunnen zich wenden tot de examencommissie ten behoeve van een individuele onderbouwde beoordeling waaruit kan blijken dat ondanks dat een of meer modules met een onvoldoende zijn afgerond, de student aan de eindcompetenties heeft voldaan. 3. B Civiele Techniek 3.1. De kerngegevens van de opleiding Civiele Techniek zijn de volgende: Naam opleiding: B Civiele Techniek Engelse naam: B Civil Engineering CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): Civiele Techniek Civil Engineering (internationale klas) Profiel: Projectmanagement infra (in afbouw) Voltijd en duaal Bachelor of Built Environment Afkorting graad: BBE 3.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Civiele Techniek kent een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld. 5

6 3.3. Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Civiele Techniek gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie met Natuurkunde 1 Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A1,2 en Natuurkunde 1 met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie met Natuurkunde 1 MBO: Niveau Voor de opleiding Civiele Techniek kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Natuurkunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Voor de opleiding Civiele Techniek zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Civiele Techniek kent na de propedeutische fase de in artikel 3.1 genoemde afstudeerrichtingen. Voor geen van de afstudeerrichtingen geldt vanwege de aard en inhoud een beperkte toegang Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Civiele Techniek is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving De opleiding Civiele Techniek (voltijd) kent de volgende geoormerkte cursussen, waarvan er twee behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen: Geotechniek 1 Waterbouw 2 Toegepaste Mechanica Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Civiele Techniek niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling 6

7 De opleiding Civiele Techniek kent vanaf het collegejaar geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. Studenten, waarop tot en met het vorige jaar een compensatieregeling van toepassing was, kunnen zich wenden tot de examencommissie ten behoeve van een individuele onderbouwde beoordeling waaruit kan blijken dat ondanks dat een of meer modules met een onvoldoende zijn afgerond, de student aan de eindcompetenties heeft voldaan. 4. B Geodesie 4.1. De kerngegevens van de opleiding Geodesie zijn de volgende: Naam opleiding: B Geodesie Engelse naam: B Geodesy/Geo-Informatics CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): Geodesie Profiel: - Voltijd en duaal Bachelor of Built Environment Afkorting graad: BBE 4.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Geodesie kent een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Geodesie gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A1,2 Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A of B MBO: Niveau 4 7

8 Voor de opleiding Geodesie kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Natuurkunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Voor de opleiding Geodesie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Geodesie kent na de propedeutische fase de in artikel 4.1 genoemde afstudeerrichtingen. Voor geen van de afstudeerrichtingen geldt vanwege de aard en inhoud een beperkte toegang Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Geodesie is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving De opleiding Geodesie kent de volgende geoormerkte cursussen, waarvan er twee behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen: Geo-Informatica Inwinning: landmeetkunde en intro GPS Kartografie Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Geodesie niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling De opleiding Geodesie kent vanaf collegejaar geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. Studenten, waarop tot en met het vorige jaar een compensatieregeling van toepassing was, kunnen zich wenden tot de examencommissie ten behoeve van een individuele onderbouwde beoordeling waaruit kan blijken dat ondanks dat een of meer modules met een onvoldoende zijn afgerond, de student aan de eindcompetenties heeft voldaan. 5. B Ruimtelijke Ordening en Planologie 5.1. De kerngegevens van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie zijn de volgende: Naam opleiding: B Ruimtelijke Ordening en Planologie Engelse naam: B Urban and Regional Planning CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): Ruimtelijke Ordening en Planologie Profiel: - Voltijd Bachelor of Built Environment Afkorting graad: BBE 8

9 5.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie kent een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): Cultuur en Maatschappij met Wiskunde B1 en Natuurkunde 1 Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A1,2 en Natuurkunde 1 MBO: Niveau Voor de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands en Wiskunde en een keuze uit Natuurkunde of Economie met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Voor de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie kent na de propedeutische fase de in artikel 5.1 genoemde afstudeerrichting. Voor deze afstudeerrichtingen geldt vanwege de aard en inhoud geen beperkte toegang Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving 9

10 De opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie kent de volgende geoormerkte cursussen, waarvan er twee behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen: Bestuurlijk juridische aspecten van planvorming Landschap en ruimtegebruik Ruimtelijke planning en onderzoek Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling De opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie kent vanaf collegejaar geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. Studenten, waarop tot en met het vorige jaar een compensatieregeling van toepassing was, kunnen zich wenden tot de examencommissie ten behoeve van een individuele onderbouwde beoordeling waaruit kan blijken dat ondanks dat een of meer modules met een onvoldoende zijn afgerond, de student aan de eindcompetenties heeft voldaan. 6. B Milieukunde 6.1. De kerngegevens van de opleiding Milieukunde zijn de volgende: Naam opleiding: B Milieukunde Engelse naam: B Environment CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): - Profiel: - duaal Bachelor of Built Environment Afkorting graad: BBE 6.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Milieukunde kent een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de duale opleiding Milieukunde gelden de volgende vooropleidingseisen: met Scheikunde met Scheikunde met Scheikunde 1 10

11 Voor de opleiding Milieukunde kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands en Wiskunde en een keuze uit Scheikunde of Natuurkunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Voor de opleiding Milieukunde zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Milieukunde kent na de propedeutische fase geen nadere afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een postief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Milieukunde is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving De opleiding Milieukunde kent de volgende geoormerkte cursussen, waarvan er twee behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen: Bestuurlijk juridische aspecten van planvorming Landschap en ruimtegebruik Ruimtelijke planning en onderzoek Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Milieukunde niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling De opleiding Milieukunde kent vanaf collegejaar geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. Studenten, waarop tot en met het vorige jaar een compensatieregeling van toepassing was, kunnen zich wenden tot de examencommissie ten behoeve van een individuele onderbouwde beoordeling waaruit kan blijken dat ondanks dat een of meer modules met een onvoldoende zijn afgerond, de student aan de eindcompetenties heeft voldaan. 7. B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 7.1. De kerngegevens van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek zijn de volgende: Naam opleiding: B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Engelse naam: B Biology and Medical Laboratory Research CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): Microbiology Biomolecular Research Zoology Profiel: Life Sciences Voltijd, deeltijd en duaal Bachelor of Applied Sciences Afkorting graad: BAS 11

12 Hoofdfase: 180 EC, bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 EC) 7.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) kent een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (voltijd, deeltijd en duaal) gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): MBO: Niveau Voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Scheikunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Studenten van de deeltijdopleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek dienen praktisch werkzaam te zijn in een medisch-biologische laboratoriumfunctie, of een andere passende functie te hebben in het relevante werkveld Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kent na de propedeutische fase de in artikel 7.1 genoemde afstudeerrichtingen. Voor geen van de afstudeerrichtingen geldt vanwege de aard en inhoud een beperkte toegang Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving 12

13 De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kent geen geoormerkte cursussen: Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kent geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. 8. B Chemie 8.1. De kerngegevens van de opleiding Chemie zijn de volgende: Naam opleiding: B Chemie Engelse naam: B Chemistry CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): Chemical Research and Development Analytical Science Profiel: - Voltijd, deeltijd en duaal Bachelor of Applied Sciences Afkorting graad: BAS 8.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Chemie kent een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Chemie (voltijd) gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): MBO: Niveau 4 Voor de duale opleiding Chemie is voor het collegejaar geen nieuwe inschrijving mogelijk. 13

14 Voor de opleiding Chemie kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Scheikunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Voor de opleiding Chemie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Voor toelating tot de hoofdfase van de deeltijdopleiding Chemie geldt dat de student dient te beschikken over een passende functie in het relevante werkveld Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Chemie kent na de propedeutische fase de in artikel 8.1 genoemde afstudeerrichtingen. Voor geen van de afstudeerrichtingen geldt vanwege de aard en inhoud een beperkte toegang Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Chemie is 45 ECTS Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving De opleiding Chemie kent geen geoormerkte cursussen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Chemie niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten. Dit advies strekt zich tevens uit tot de opleiding Chemische Technologie, die de propedeuse met de opleiding Chemie deelt Compensatieregeling De opleiding Chemie kent geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. 9. B Chemische Technologie 9.1. De kerngegevens van de opleiding Chemische Technologie zijn de volgende: Naam opleiding: B Chemische Technologie Engelse naam: B Chemical Engineering CROHO-nummer: 34275, Velsen Afstudeerrichting(en): - Profiel: Chemistry: Chemical Engineering Voltijd en duaal Bachelor of Applied Sciences Associate Degree Chemische Technologie Afkorting graad: BAS 9.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Chemische Technologie kent een propedeutisch examen.(art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld. 14

15 9.3. Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Chemische Technologie gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): met Natuurkunde 1 Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A 1,2 en Natuurkunde 1 MBO: Niveau Voor de opleiding Chemische Technologie kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Scheikunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Voor de opleiding Chemische Technologie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Chemische Technologie kent na de propedeutische fase geen nadere afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Chemische Technologie is 45 ECTS Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving De opleiding Chemische Technologie kent geen geoormerkte cursussen: Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Chemische Technologie niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten. Dit advies strekt zich tevens tot uit tot de opleiding Chemie, die de propedeuse met de opleiding Chemische Technologie deelt Compensatieregeling De opleiding Chemische Technologie kent geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. 15

16 10. B Elektrotechniek De kerngegevens van de opleiding Elektrotechniek zijn de volgende: Naam opleiding: B Elektrotechniek Engelse naam: B Electrical and Electronic Engineering CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): Profiel: Electronic Engineering and Design Mediatechnologie Security Tecnology Voltijd, deeltijd en duaal Bachelor of Engineering Afkorting graad: B Eng Propedeutisch examen De propedeutische fases van de profielen van de opleiding Elektrotechniek kennen een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de profielen van de opleiding Elektrotechniek (voltijd) gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie met Natuurkunde 1 Gedrag en Maatschappij met Wiskunde A 1,2 en Natuurkunde 1 met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie met Natuurkunde MBO: Niveau 4 Voor de deeltijdopleiding en de duale opleiding is voor het studiejaar geen instroom mogelijk Voor de profielen van de opleiding Elektrotechniek kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Natuurkunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. 16

17 Voor de profielen van de opleiding Elektrotechniek zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Voor de deeltijdopleiding Elektrotechniek kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eis is dat de student dient te beschikken over een passende functie in het relevante werkveld Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De profielen van de opleiding Elektrotechniek kennen na de propedeutische fase geen nadere afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de profielen van de opleiding Elektrotechniek is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving De opleiding Elektrotechniek kent de volgende geoormerkte cursus die behaald moet zijn om aan de norm voldoen: Studieloopbaanbegeleiding Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Elektrotechniek niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten. Het bindend negatief studieadvies voor de opleiding Elektrotechniek strekt zich uit tot alle in artikel 10.1 genoemde profielen Compensatieregeling De opleiding Elektrotechniek kent geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. 11. B AOT-Techniek De kerngegevens van de opleiding AOT-Techniek zijn de volgende: Naam opleiding: B AOT-Techniek Engelse naam: B Operation Technology Engineering CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Afstudeerrichting(en): Algemene Operationele Technologie (in afbouw) Hogere Installatietechniek Elektrotechnische Installatie Techniek Hogere Energietechniek Integrated Building and Engineering Profiel: - Voltijd, duaal Bachelor of Engineering Afkorting graad: B Eng Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding AOT-Techniek kent een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld. 17

18 11.3. Vooropleidingseisen: Voor de opleiding AOT-Techniek (voltijd) gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie met Natuurkunde 1 Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A 1,2 en Natuurkunde 1 met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie met Natuurkunde MBO: Niveau 4 Voor de duale opleiding AOT-Techniek is in geen instroom mogelijk Voor de opleiding AOT-Techniek kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Natuurkunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Voor de opleiding AOT-Techniek zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding AOT-Techniek kent na de propedeutische fase de in artikel 11.1 genoemde afstudeerrichtingen. Er is geen beperking tot deze afstudeerrichtingen na de propedeuse behorend bij AOT-Techniek Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding AOT-Techniek is 45 ECTS Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving De opleiding AOT-Techniek kent geen geoormerkte cursussen: Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding AOT-Techniek niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten. Een bindend negatief studieadvies voor de opleiding AOT-Techniek strekt zich tevens uit tot de opleidingen Industriële Automatisering en Werktuigbouwkunde, vanwege het feit dat deze opleidingen de propedeuse delen Compensatieregeling 18

19 De opleiding AOT-Techniek kent voor het collegejaar geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. Studenten, waarop tot en met het vorige jaar een compensatieregeling van toepassing was, kunnen zich wenden tot de examencommissie ten behoeve van een individuele onderbouwde beoordeling waaruit kan blijken dat ondanks dat een of meer modules met een onvoldoende zijn afgerond, de student aan de eindcompetenties heeft voldaan. 12. B Industriële Automatisering De kerngegevens van de opleiding Industriële Automatisering zijn de volgende: Naam opleiding: B Industriële Automatisering Engelse naam: B Industrial Automation CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): - Profiel: - Voltijd Bachelor of Engineering Afkorting graad: B Eng Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Industriële Automatisering kent een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Industriële Automatisering gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie met Natuurkunde met Natuurkunde 1 Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A 1,2 en Natuurkunde 1 MBO: Niveau Voor de opleiding Industriële Automatisering kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. 19

20 de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Natuurkunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Voor de opleiding Industriële Automatisering zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Industriële Automatisering kent na de propedeutische fase geen nadere afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Industriële Automatisering is 45 ECTS Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving De opleiding Industriële Automatisering kent geen geoormerkte cursussen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Industriële Automatisering niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten. Een bindend negatief studieadvies voor de opleiding Instustriële Automatisering strekt zich tevens uit tot de AOT- Techniek en Werktuigbouwkunde, vanwege het feit dat deze opleidingen de propedeuse delen Compensatieregeling De opleiding Industriële Automatisering kent geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. 13. B Werktuigbouwkunde De kerngegevens van de opleiding Werktuigbouwkunde zijn de volgende: Naam opleiding: B Werktuigbouwkunde Engelse naam: B Mechanical Engineering CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): Integrated Product Development Product Design & Engineering Werktuigbouwkunde Profiel: - Voltijd en duaal Bachelor of Engineering Afkorting graad: B Eng Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Werktuigbouwkunde kent een propedeutisch examen.(art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: 20

21 Voor de opleiding Werktuigbouwkunde (voltijd) gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie met Natuurkunde 1 Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A 1,2 en Natuurkunde 1 met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie met Natuurkunde MBO: Niveau 4 Voor de duale opleiding Werktuigbouwkunde is in geen instroom mogelijk Voor de opleiding Werktuigbouwkunde kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Natuurkunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Voor de opleiding Werktuigbouwkunde zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Werktuigbouwkunde kent na de propedeutische fase de in artikel 13.1 genoemde afstudeerrichtingen. Er geldt geen beperking voor de toelating tot de afstudeerrichtingen na de propedeuse van Werktuigbouwkunde Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Werktuigbouwkunde is 45 ECTS Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving De opleiding Werktuigbouwkunde kent geen geoormerkte cursussen: Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Werktuigbouwkunde niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten. Een bindend negatief studieadvies voor de voltijdopleiding Werktuigbouwkunde strekt zich tevens uit tot de opleidingen Industriële Automatisering en AOT-Techniek, vanwege het feit dat deze opleidingen de propedeuse delen Compensatieregeling De opleiding Werktuigbouwkunde kent geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. 21

22 14. B Technische Bedrijfskunde De kerngegevens van de opleiding Technische Bedrijfskunde zijn de volgende: Naam opleiding: B Technische Bedrijfskunde Engelse naam: B Industrial Engineering and Management CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): - Profiel: - Voltijd en deeltijd Bachelor of Engineering Afkorting graad: B Eng Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Technische Bedrijfskunde kent een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Technische Bedrijfskunde (voltijd en deeltijd) gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A 1,2 en Natuurkunde 1 MBO: Niveau Voor de opleiding Technische Bedrijfskunde kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands, Engels en Management & Organisatie met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. 22

23 Voor de opleiding Technische Bedrijfskunde zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Voor de deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde geldt dat de student een passende functie in het relevante werkveld dient te hebben Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Technische Bedrijfskunde kent na de propedeutische fase geen nadere afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Technische Bedrijfskunde is 45 ECTS Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving De opleiding Technische Bedrijfskunde kent geen geoormerkte cursussen: Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Technische Bedrijfskunde niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling De opleiding Technische Bedrijfskunde kent vanaf het collegejaar geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. Studenten, waarop tot en met het vorige jaar een compensatieregeling van toepassing was, kunnen zich wenden tot de examencommissie ten behoeve van een individuele onderbouwde beoordeling waaruit kan blijken dat ondanks dat een of meer modules met een onvoldoende zijn afgerond, de student aan de eindcompetenties heeft voldaan. 15. B Informatica De kerngegevens van de opleiding Informatica zijn de volgende: Naam opleiding: B Informatica Engelse naam: B Information Technology CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): Information Engineering Software Engineering Profiel: Systeembeheer Voltijd, deeltijd en duaal Bachelor of Informatics Afkorting graad: BICT Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Informatica kent een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Informatica gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling geen nadere vooropleidingseisen. 23

24 Voor de opleiding Informatica kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands, Engels en Informatica met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Voor de opleiding Informatica zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Voor de deeltijdopleiding Informatica worden geen eisen gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding. Wel is het zo dat een passende functie in het relevante werkveld kan leiden tot verkorting van de studieduur, doordat onder omstandigheden bepaalde werkzaamheden als onderwijseenheid aangemerkt kunnen worden Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Informatica kent na de propedeutische fase de in artikel 15.1 genoemde afstudeerrichtingen. Voor geen van de afstudeerrichtingen geldt vanwege de aard en inhoud een beperkte toegang Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Informatica (voltijd, duaal) is 45 ECTS Het studieadvies voor de voltijdopleiding en de duale opleiding wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving Het studieadvies voor de deeltijdopleiding wordt uiterlijk op 31 januari 2013 afgegeven, voor studenten die gestart zijn per september De opleiding Informatica kent geen geoormerkte cursussen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Informatica niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten. Dit advies strekt zich uit tot alle in artikel 15.1 genoemde profielen Compensatieregeling De opleiding Informatica kent vanaf collegejaar geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. Studenten, waarop tot en met het vorige jaar een compensatieregeling van toepassing was, kunnen zich wenden tot de examencommissie ten behoeve van een individuele onderbouwde beoordeling waaruit kan blijken dat ondanks dat een of meer modules met een onvoldoende zijn afgerond, de student aan de eindcompetenties heeft voldaan. 16. B Technische Informatica De kerngegevens van de opleiding Technische Informatica zijn de volgende: Naam opleiding: B Technische Informatica Engelse naam: B Computer Science CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): - Profiel: - Voltijd Bachelor of Informatics Afkorting graad: BICT 24

25 16.2. Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Technische Informatica kent een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Technische Informatica geldt naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseis: Indien de student in het bezit is van een HAVO-diploma, behaald voor , met de profielen of Cultuur en Maatschappij, dient het vak Wiskunde B behaald te zijn Voor de opleiding Technische Informatica kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Informatica met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Voor de opleiding Technische Informatica zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Informatica kent na de propedeutische fase geen nadere afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Technische Informatica is 45 ECTS Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving De opleiding Technische Informatica kent geen geoormerkte cursussen: Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Technische Informatica niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling De opleiding Technische Informatica kent vanaf collegejaar geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. Studenten, waarop tot en met het vorige jaar een compensatieregeling van toepassing was, kunnen zich wenden tot de examencommissie ten behoeve van een individuele onderbouwde beoordeling waaruit kan blijken dat ondanks dat een of meer modules met een onvoldoende zijn afgerond, de student aan de eindcompetenties heeft voldaan. 17. B Bedrijfskundige Informatica De kerngegevens van de opleiding Bedrijfskundige Informatica zijn de volgende: Naam opleiding: B Bedrijfskundige Informatica Engelse naam: B Business Information Technology CROHO-nummer: Afstudeerrichting(en): - Profiel: - Voltijd, deeltijd en duaal 25

26 Afkorting graad: Bachelor of Informatics BICT Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding Bedrijfskundige Informatica kent een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Bedrijfskundige Informatica gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen Voor de opleiding Bedrijfskundige Informatica kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. de HU de toetsen Nederlands, Engels en Informatica met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Voor de opleiding Bedrijfskundige Informatica zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Voor de deeltijdopleiding Bedrijfskundige Informatica wordt als eis gesteld dat de student een passende functie in het relevante werkveld heeft Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Bedrijfskundige Informatica kent na de propedeutische fase geen nadere afstudeerrichtingen Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Bedrijfskundige Informatica (voltijd, deeltijd en duaal) is 45 ECTS. De eerste twee studiejaren van de deeltijdopleiding Bedrijfskundige Informatica worden verzorgd door de Faculteit Economie en Management Het studieadvies wordt aan het einde van het eerste jaar van inschrijving De opleiding Bedrijfskundige Informatica kent geen geoormerkte cursussen: Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Bedrijfskundige Informatica niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling De opleiding Bedrijfskundige Informatica kent vanaf collegejaar geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. Studenten, waarop tot en met het vorige jaar een compensatieregeling van toepassing was, kunnen zich wenden tot de examencommissie ten behoeve van een individuele onderbouwde beoordeling waaruit kan blijken dat ondanks dat een of meer modules met een onvoldoende zijn afgerond, de student aan de eindcompetenties heeft voldaan. 26

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER 2012-2013 facultair hoofdstuk Faculteit FMT 12.033a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op goedkeuring van het College van Bestuur op Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek III Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 7 juli 2015 Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zes subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT a

OER bacheloropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT a OER bacheloropleidingen 2013-2014 facultair hoofdstuk Faculteit III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op 11 februari 2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juni 2013.

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Natuur en Techiek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 mei 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 205 206 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden;

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden; Onze studenten Instroomgegevens Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Instroomgegevens Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling zoals die was op 1-12-2009 (definitieve eindstand), maar

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Een sectorbeeld gaat in op één sector en brengt daarbij een groep van gelijksoortige opleidingen in beeld. De inspectie gaat uit van een indeling gebaseerd op inhoudelijke

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 3 juli 2014 A. Hieronder

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012.

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. III FACULTEIT Maatschappij en Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.4 Afgestudeerden 3.4.1 Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2007-2008 t/m 2009-2010 in aantal jaren Economie Accountancy 36 38 39 5,00 5,63 4,44

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Versie 1 september 2017 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER masteropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2013 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 OPLEIDING BOUWKUNDE OPLEIDING BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED OPLEIDING BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE OPLEIDING CIVIELE TECHNIEK ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA Datum vaststelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Informatica Onderwijs- en examenregeling 205 206 Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I Datum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld 1 september 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING BOUWKUNDE OPLEIDING BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED OPLEIDING BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE OPLEIDING CIVIELE TECHNIEK ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA Datum vaststelling

Nadere informatie

STATISTISCH JAARBOEK STUDENTEN 2006 / 2007 D E R T I G S T E U I T G A V E

STATISTISCH JAARBOEK STUDENTEN 2006 / 2007 D E R T I G S T E U I T G A V E STATISTISCH JAARBOEK STUDENTEN 2006 / 2007 D E R T I G S T E U I T G A V E Eindhoven, Juni 2007 1 2 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen Inleiding 5 Definities 6 Gebruikte afkortingen 7 Technische toelichting

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AVB en AVD Vastgesteld per 7 juli 2015 pagina 2 van 74 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees je de OER?

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 1 september 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten. Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject?

Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten. Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject? Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten Voor welke mbo opleidingen (niveau 4) Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject? -mail contactpersoon Alle mbo opleidingen

Nadere informatie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie Regels en Richtlijnen van de examencommissies van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen 2016-2017 Algemeen gedeelte 1. Reikwijdte Deze Regels en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT TU/e Instellingsdeel 2004-2005

STUDENTENSTATUUT TU/e Instellingsdeel 2004-2005 STUDENTENSTATUUT TU/e Instellingsdeel 2004-2005 Na verkregen instemming van de Universiteitsraad vastgesteld door het College van Bestuur op 10 juni 2004 STUDENTENSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Natuur en Techiek vastgesteld door de faculteitsdirectie op: 24 mei 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie