Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie voor studenten die voor in BA1 zijn gestart.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart."

Transcriptie

1 Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie voor studenten die voor in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht - 'oud programma') voor studenten die in of (of eerder) in BA1 zijn gestart. Opgelet! Vanaf academiejaar ziet BA1 er anders uit. Indien je onvoldoendes hebt behaald in BA1 in 14-15, gelieve dan een afspraak te maken met de studietrajectbegeleider om samen je programma op te stellen voor 15-16: my.vub.ac.be/ RC/studietrajectbegeleiding Naam Opleidingsonderdeel Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende inschrijvingsvereisten Module I: Methodologie Bronnen van de criminologie 2 9 Statistiek I voor de sociale wetenschappen 1 6 Module II: Synthesecursussen vakspecifieke wetenschappen: inl. Sociologie I 1 6 Inleiding tot de criminologie en strafrechtsbedeling 1 12 Psychologie 2 6 Inleiding tot het recht 2 6 Module III: Taal Vakgericht Frans 2 5 Module IV: Synthesecursussen andere wetenschappen Politieke geschiedenis van België 1 6 Hedendaagse Cultuurfilosofie 2 4 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht - 'nieuw programma') voor studenten die in zijn gestart of niet zijn geslaagd in BA1 in Naam Opleidingsonderdeel Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende inschrijvingsvereisten Psychologie 2 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6 Wijsbegeerte van het wetenschappelijk denken ( 14-15: 2e BA) 1 3 Inleiding tot de criminologie en de strafrechtsbedeling 1 9 Historische Criminologie (= nieuw vak) 2 3 Methoden van het Criminologisch onderzoek I: bronnen en probleemstelling Statistiek I van de sociale wetenschappen 1 6 Werkcollege inleiding SPSS (= nieuw vak) 2 3 Inleiding tot het recht 2 6 English for Criminology ( = Vakgericht Engels v/d 2e BA) 2 3

2 2de jaar Modeltraject (60 sp verplicht - ' UITDOVEND') Opgelet: Vanaf academiejaar ziet BA1 er helemaal anders uit. Indien je onvoldoendes hebt behaald in BA1 in 14-15, gelieve dan een afspraak te maken met de studietrajectbegeleider om samen je programma op te stellen voor 15-16: my.vub.ac.be/rc/studietrajectbegeleiding. Afhankelijk van het aantal en welke tekorten kan je bepaalde vakken in BA2 wel of niet opnemen. De studietrajectbegeleider helpt je hierin verder. Module V: Talen II Vakgericht Engels 1 3 minstens 20 SP geslaagd in 1BA Module VI: Synthesecursussen andere wetenschappen II Wijsbegeerte van het wetenschappelijk denken 1 3 minstens 20 SP geslaagd in 1BA Maatschappijgeschiedenis van de Hedendaagse Periode 1 6 minstens 20 SP geslaagd in 1BA Inleiding tot de rechts- en moraalfilosofie 2 6 minstens 20 SP geslaagd in 1BA Module VII: Methodologie II Statistische methoden in de criminologie 2 9 Statistiek I van de sociale wetenschappen minstens 20 SP geslaagd in 1BA Werkcollege Methoden van criminologisch onderzoek I 2 3 Bronnen van de criminologie Methoden van criminologisch onderzoek minstens 20 SP geslaagd in 1BA Methoden van criminologisch onderzoek I 1 6 Bronnen van de criminologie minstens 20 SP geslaagd in 1BA Module VIII: Synthesecursussen vakspecifieke wetenschappen verd. Criminologische Psychologie 2 6 Psychologie minstens 20 SP geslaagd in 1BA Grondwettelijke en bestuurlijke aspecten v/d strafrechtsbedeling 1 3 Inleiding tot het recht minstens 20 SP geslaagd in 1BA Criminologie en victimologie (HOC) 1 6 Criminologie en victimologie (WPO) 2 3 Bronnen van de criminologie Inleiding tot de criminologie en de strafrechtsbedeling + Sociologie minstens 20 SP geslaagd in 1BA Inleiding tot de criminologie en de strafrechtsbedeling + Criminologie en victimologie (HOC) minstens 20 SP geslaagd in 1BA Forensisch welzijnswerk 2 3 minstens 20 SP geslaagd in 1BA Persoonsgerichte interventies in de criminologie 1 3 minstens 20 SP geslaagd in 1BA 3de jaar Modeltraject (60 sp verplicht - ' UITDOVEND') Module VIII: Synthesecursussen vakspecifieke wetenschappen verd. Forensische Psychiatrie 1 3 Psychologie Criminologische psychologie minstens 20 SP geslaagd in 1BA Module IX: Synthesecursussen vakspecifieke wetenschappen verd. II Politionele organisatie en politiebeleid 2 3 minstens 60 SP geslaagd in BA Bewakings- en beveilingsmanagement 1 3 Sociologie I + Inleiding tot de criminologie en de strafrechtsbedeling + Psychologie + Inleiding tot het recht minstens 60 SP geslaagd in BA Penologie en penitentiair recht 6 1 Sociologie I + Inleiding tot de criminologie en de strafrechtsbedeling + Psychologie + Inleiding tot het recht Strafrecht - Strafvordering minstens 60 SP geslaagd in BA

3 Jeugdrecht en jeugdcriminologie 6 1 Sociologie I + Inleiding tot de criminologie en de strafrechtsbedeling + Psychologie + Inleiding tot het recht minstens 60 SP geslaagd in BA Module X: Synthesecursussen vakspecifieke wetenschappen gesp. Strafrecht - strafvordering 1 12 Criminologische sociologie 2 3 Inleiding tot het Recht + Grondwettelijke en bestuurlijke aspecten van de strafrechtsbedeling Criminologie en Victimologie HOC Criminologie en Victimologie WPO Module XI: Methodologie III Methoden van criminologisch onderzoek II 1 6 Stage 2 18 Methoden van het criminologisch onderzoek I + Statistische methoden in de criminologie + Werkcollege Methoden van Criminologisch onderzoek I Bronnen van de criminologie + Statistiek I voor de sociale wetenschappen + Sociologie I + Inleiding tot de criminologie en strafrechtsbedeling + Psychologie + Inleiding tot recht + Poltieke geschiedenis van Belgie + Hedendaagse cultuurfilosofie + Vakgericht Engels + Vakgericht Frans + Statistische methoden in de criminologie WEC: Methoden van het Criminologisch onderzoek I Methoden van criminologisch onderzoek I Methoden criminologisch onderzoek II + alle opleidingsonderdelen van: 1. Module VI : andere wetenschappen II 2. Module VIII: vakspecifieke wetenschappen I 3. Module IX : vakspecifieke wetenschappen II 4. Module X: vakspecifieke wetenschappen: gespecialiseerd.

4 Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie voor studenten die in in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht - 'NIEUW' ) voor studenten die in in BA1 zijn gestart. Opgelet! Vanaf academiejaar ziet BA1 er anders uit. Indien je onvoldoendes hebt behaald in BA1 in 14-15, gelieve dan een afspraak te maken met de studietrajectbegeleider om samen je programma op te stellen voor 15-16: my.vub.ac.be/ RC/studietrajectbegeleiding Naam Opleidingsonderdeel Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende inschrijvingsvereisten Psychologie 2 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6 Wijsbegeerte van het wetenschappelijk denken 2 3 Inleiding tot de criminologie en de strafrechtsbedeling 1 9 Historische Criminologie 2 3 Methoden van het Criminologisch onderzoek I: bronnen en probleemstelling Statistiek I van de sociale wetenschappen 1 6 Werkcollege inleiding SPSS 2 3 English for Criminology 2 3 Inleiding tot het recht 2 6 2de jaar Modeltraject (60 sp verplicht - 'NIEUW') Opgelet: Omwille van gefaseerde intensieve programmawijzigingen zal de Bsc in de Criminologische Wetenschappen elk jaar iets wijzigigen. Alle credits die behaald worden, blijven echter gelden. Voor meer informatie, kan je steeds een afspraak maken met de studietrajectbegeleider: my.vub.ac.be/rc/studietrajectbegeleiding. Recht en Criminologie 1 3 Inleiding tot het recht Welzijn en Criminologie 1 3 Inleiding tot de rechts- en moraalfilosofie 1 6 Criminologische Psychologie 2 6 Psychologie Theoretische criminologie en victimologie Methoden van criminologisch onderzoek II: onderzoeksdesign en dataverzameling Statistiek II in de criminologie 1 9 Inleiding tot de criminologie en de strafrechtsbedeling + Sociologie I Methoden van het Criminologisch onderzoek I: bronnen en probleemstelling Statistiek I van de sociale wetenschappen + Werkcollege inleiding SPSS Materieel Strafrecht 2 6 Inleiding tot het recht Recht en Criminologie Strafprocesrecht en mensenrechten 2 3 Inleiding tot het recht Recht en Criminologie Français criminologique 2 6 3de jaar Modeltraject (60 sp verplicht - ' NIEUW')

5 Opgelet: Omwille van gefaseerde intensieve programmawijzigingen kan de Bsc in de Criminologische Wetenschappen elk jaar iets wijzigen. Alle credits die behaald worden, blijven echter gelden. Voor meer informatie, kan je steeds een afspraak maken met de studietrajectbegeleider: my.vub.ac.be/rc/studietrajectbegeleiding. Politiestudies 1 6 Jeugdrecht en jeugdcriminologie 1 6 Materieel Strafrecht + Penologie en penitentiair recht 1 6 Strafprocesrecht en mensenrechten Forensisch welzijnswerk 2 3 Forensische Psychiatrie 1 3 Private veiligheid 1 3 Criminaliteit en samenleving 2 6 Theoretische criminologie en victimologie Methoden van het criminologisch onderzoek III: data-analyse & rapportage Methoden van criminologisch onderzoek I: bronnen en probleemstalling + Methoden van criminologisch onderzoek II: onderzoeksdesign en dataverzameling + Theoretische criminologie en victimologie Statistiek II in de criminologie Bachelorproef: stageonderzoek 2 6 Stagepraktijk Methoden van criminologisch onderzoek I: bronnen en probleemstalling + Methoden van criminologisch onderzoek II: onderzoeksdesign en dataverzameling + Theoretische criminologie en victimologie Methoden van criminologisch onderzoek I: bronnen en probleemstalling + Methoden van criminologisch onderzoek II: onderzoeksdesign en dataverzameling + Theoretische criminologie en victimologie Methoden van het criminologisch onderzoek III: data-analyse & rapportage Methoden van het criminologisch onderzoek III: data-analyse & rapportage

6 Overzicht inschrijvingsvereisten Verkorte bachelor in de Criminolgische Wetenschappen. Nieuw programma: ingang academiejaar Verkorte Bachelor in de Criminologische Wetenschappen. Verkorte Bachelor in de Criminologische Wetenschappen: traject 1 (69 studiepunten - 'NIEUW'). Dit traject is voorzien voor studenten die in het bezit zijn van volgend diploma: 1. Professionele bachelor sociaal werk, afstudeerrichting maatschappelijk werk, advisering of sociaal juridische dienstverlening mits de student gedurende de opleiding een stage heeft gelopen in het criminologisch werkveld 2. Professionele bachelor orthopedagogiek, afstudeerrichting toegepaste (jeugd)criminologie, mits de student gedurende de opleiding stage heeft gelopen in het criminologisch werkveld. 3. Professionele bachelor maatschappelijke veiligheid, mits de student gedurende de opleiding een stage heeft gelopen in het criminologisch werkveld. Opgelet: Omwille van gefaseerde intensieve programmawijzigingen, zal het programma elk jaar iets wijzigigen. Alle credits die behaald worden, blijven echter gelden. Voor meer informatie, kan je steeds een afspraak maken met de studietrajectbegeleider: my.vub.ac.be/rc/studietrajectbegeleiding. Naam Opleidingsonderdeel Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende inschrijvingsvereisten Jeugdrecht en jeugdcriminologie 1 6 Penologie en penitentiair recht 1 6 Forensische psychiatrie 1 3 Strafrecht en strafvordering 1 12 Criminologie en victimologie: HOC 1 6 Werkcollege criminologie en victimologie 2 3 Methoden van criminologisch onderzoek II 1 6 Statistische methoden in de criminologie 2 9 Criminologische sociologie 2 3 Politionele organisatie en politiebeleid 2 3 Werkcollege methoden criminologisch onderzoek I 2 3 Extern studiedeel (9 studiepunten) 1 OF 2 9 Verkorte Bachelor in de Criminologische Wetenschappen: traject 2 (69 studiepunten - 'NIEUW') Dit traject is voorzien voor studenten die in het bezit zijn van volgend diploma: 1. Academische bachelor Pedagogische Wetenschappen. 2. Academische bachelor Agogische Wetenschappen. 3. Academische bachelor in de Psychologie. 4. Academische bachelor in de Sociologie. 5. Academische bachelor in de Poltieke Wetenschappen. 6. Academische bachelor in de Communicatiewetenschappen. Opgelet: Omwille van gefaseerde intensieve programmawijzigingen, zal het programma elk jaar iets wijzigingen. Alle credits die behaald worden, blijven echter gelden. Voor meer informatie, kan je steeds een afspraak maken met de studietrajectbegeleider: my.vub.ac.be/rc/studietrajectbegeleiding. Jeugdrecht en jeugdcriminologie 1 6 Penologie en penitentiair recht 1 6 Persoonsgerichte interventies in de criminologie 1 3 Forensische psychiatrie 1 3 Criminologie en victimologie: Hoorcollege 1 6 Strafrecht en strafvordering 1 12

7 Criminologische psychologie 2 3 Politionele organisatie en politiebeleid 2 3 Werkcollege: criminologie en victimologie. 2 3 Stage Extern studiedeel (6 studiepunten) 1 OF 2 6 Verkorte Bachelor in de Criminologische Wetenschappen: traject 3 (75 studiepunten verplicht - ' NIEUW') Dit traject is voorzien voor studenten die in het bezit zijn van volgend diploma: 1. Academische Bachelor in 2. Academische bachelor in de Moraalwetenschappen en Wijsbegeerte. Opgelet: Omwille van gefaseerde intensieve programmawijzigingen kan de Bsc in de Criminologische Wetenschappen elk jaar iets wijzigen. Alle credits die behaald worden, blijven echter gelden. Voor meer informatie, kan je steeds een afspraak maken met de studietrajectbegeleider: my.vub.ac.be/rc/studietrajectbegeleiding. 1ste Bachelor (51 studiepunten) Jeugdrecht en jeugdcriminologie 1 6 Penologie en penitentiair recht 1 6 Persoonsgerichte interventies in de criminologie 1 3 Statistische methoden in de criminologie 2 9 Werkcollege: Methoden van criminologisch onderzoek I 2 3 Methoden van criminologisch onderzoek I 1 6 Forensische psychiatrie 1 3 Criminologie en victimologie: Hoorcollege 1 6 Werkcollege: criminologie en victimologie. 2 3 Criminologische sociologie 2 3 Politionele organisatie en politiebeleid 2 3 2de Bachelor (24 studiepunten) Methoden van criminologisch onderzoek II 1 6 Stage Verkorte Bachelor in de Criminologische Wetenschappen: traject 4 (90 studiepunten verplicht - ' NIEUW') Dit traject is voorzien voor studenten die in het bezit zijn van volgend diploma: 1. Academische Bachelor in Geschiedenis 2. Academische bachelor in de Moraalwetenschappen en Wijsbegeerte. Opgelet: Omwille van gefaseerde intensieve programmawijzigingen kan de Bsc in de Criminologische Wetenschappen elk jaar iets wijzigen. Alle credits die behaald worden, blijven echter gelden. Voor meer informatie, kan je steeds een afspraak maken met de studietrajectbegeleider: my.vub.ac.be/rc/studietrajectbegeleiding. 1ste Bachelor (66 studiepunten) Jeugdrecht en jeugdcriminologie 1 6 Penologie en penitentiair recht 1 6 Persoonsgerichte interventies in de criminologie 1 3 Statistische methoden in de criminologie 2 9 Werkcollege: Methoden van criminologisch onderzoek I 2 3 Methoden van criminologisch onderzoek I 1 6 Forensische psychiatrie 1 3 Criminologie en victimologie: Hoorcollege 1 6 Werkcollege: criminologie en victimologie. 2 3 Strafrecht en strafvordering 1 12 Criminologische sociologie 2 3 Politionele organisatie en politiebeleid 2 3 Extern studiedeel 3 studiepunten 1 OF 2 3

8 2de Bachelor (24 studiepunten) Methoden van criminologisch onderzoek II 1 6 Stage Verkorte Bachelor in de Criminologische Wetenschappen: traject 5 (120 studiepunten verplicht - ' NIEUW') Dit traject is voorzien voor studenten die in het bezit zijn van volgend diploma: 1. Alle Professionele Bachelors, met uitzondering van de diploma's waarmee men rechtstreeks in het Verkorte Bachelor traject 1 kan instromen 2. Alle Academische bachelors, met uitzondering van de diploma's waarmee men rechtstreeks in de overige verkorte Bachelors kan instromen. Opgelet: Omwille van gefaseerde intensieve programmawijzigingen kan de Bsc in de Criminologische Wetenschappen elk jaar iets wijzigen. Alle credits die behaald worden, blijven echter gelden. Voor meer informatie, kan je steeds een afspraak maken met de studietrajectbegeleider: my.vub.ac.be/rc/studietrajectbegeleiding. 1ste Bachelor (63 studiepunten) Methoden van het criminologisch onderzoek I: bronnen en probleemstelling Methoden van criminologisch onderzoek I 1 6 Werkcollege Methoden van criminologisch onderzoek I 2 3 Statistiek I voor de sociale wetenschappen 1 6 Werkcollege Inleiding in SPSS 2 3 Criminologie en victimologie: Hoorcollege 1 6 Werkcollege: criminologie en victimologie 2 3 Grondwettelijke en bestuurlijke aspecten van de strafrechtsbedeling 1 3 Bewakings- en beveilingsmanagement 1 3 Politionele organisatie en politiebeleid 2 3 Strafrecht en strafvorderling 1 12 Criminologische psychologie 2 6 2de Bachelor (57 studiepunten) Jeugdrecht en jeugdcriminologie 1 6 Forensische psychiatrie 1 3 Penologie en penitentiair recht 1 6 Methoden van criminologisch onderzoek II 1 6 Statistische methoden in de criminologie 2 9 Forensisch welzijnswerk 2 3 Criminologische sociologie 2 3 Stage 2 18 Extern studiedeel (3 studiepunten) 1 OF 2 3

9 Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie voor studenten die voor in BA1 zijn gestart. Schakelprogramma in de Criminologische Wetenschappen (72 studiepunten) - UITDOVEND Opgelet! Vanaf academiejaar wordt het schakelprogramma niet langer aangeboden voor nieuwe studenten. Studenten die nog gestart zijn in het schakelprogramma hebben het recht om hun programma af te ronden. Indien je onvoldoendes heb behaald in BA1 in 14-15, gelieve dan een afspraak te maken met je studietrajectbegeleider om samen je programma op te stellen voor 15-16: my.vub.ac.be/ RC/studietrajectbegeleiding Naam Opleidingsonderdeel Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende inschrijvingsvereisten Module I: Methodologie Methoden van criminologisch onderzoek I 1 6 Statistische methoden in de criminologie 2 9 Module II: Synthesecursussen vakspecifieke wetenschappen verd. Grondwettelijke en bestuurlijke aspecten v/d strafrechtsbedeling 1 3 Criminologie en victimologie (HOC) 1 6 Criminologie en victimologie (WPO) 2 3 Criminologie en victimologie (HOC) Forensisch welzijnswerk 2 3 Forensische Psychiatrie 1 3 Module III: Synthesecursussen vakspecifieke wetenschappen verd. II Politionele organisatie en politiebeleid 2 3 Bewakings- en beveilingsmanagement 1 3 Penologie en penitentiair recht 1 6 Jeugdrecht en jeugdcriminologie 1 6 Module IV: Methodologie II Methoden van criminologisch onderzoek II 1 6 Methoden van criminologisch onderzoek I + Statistische methoden in criminologie Module V: Synthesecursussen vakspecifieke wetenschappen gesp. Strafrecht - strafvordering 1 12 Criminologische sociologie 2 3 Grondwettelijke en bestuurlijke aspecten van de strafrechtsbedeling. Criminologie en victimologie (HOC) Criminologie en victimologie (WPO)

10

11 Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie voor studenten die voor in BA1 zijn gestart. Voorbereidingsprogramma in de Criminologische Wetenschappen (84 studiepunten) - UITDOVEND Opgelet! Vanaf academiejaar wordt het voorbereidingsprogramma niet langer aangeboden voor nieuwe studenten. Studenten die nog gestart zijn in het voorbereidingsprogramma hebben het recht om hun programma af te ronden. Indien je onvoldoendes heb behaald in BA1 in 14-15, gelieve dan een afspraak te maken met je studietrajectbegeleider om samen je programma op te stellen voor 15-16: my.vub.ac.be/ RC/studietrajectbegeleiding Naam Opleidingsonderdeel Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende inschrijvingsvereisten Module I: Methodologie Statistiek I voor de sociale wetenschappen 1 6 Module II: Synthesecursussen vakspecifieke wetenschappen Inl. Sociologie I 1 6 Psychologie 2 6 Module II: Synthesecursussen vakspecifieke wetenschappen verd. Grondwettelijke en bestuurlijke aspecten v/d strafrechtsbedeling 1 3 Criminologie en victimologie (HOC) 1 6 Persoonsgerichte interventies in de criminologie 1 3 Forensisch welzijnswerk 2 3 Forensische Psychiatrie 1 3 Module III: Synthesecursussen vakspecifieke wetenschappen verd. II Politionele organisatie en politiebeleid 2 3 Bewakings- en beveilingsmanagement 1 3 Penologie en penitentiair recht 1 6 Jeugdrecht en jeugdcriminologie 1 6 Module IV: Methodologie II Methoden van criminologisch onderzoek I 1 6 Statistiek I voor de Statistische methoden in de criminologie 2 9 Sociale Wetenschappen. Module V: Synthesecursussen vakspecifieke wetenschappen gesp. Grondwettelijke en bestuurlijke aspecten Strafrecht - strafvordering 1 12 van de strafrechtsbedeling. Criminologische sociologie 2 3 Criminologie en victimologie (HOC)

12

13 Overzicht inschrijvingsvereisten Master Criminologie Master of Science in de Criminologische Wetenschappen (60 studiepunten) Modeltraject ( 24 sp verplicht + 18 sp profiel + 18 sp keuze) Naam Opleidingsonderdeel Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende inschrijvingsvereisten PROFIEL (De student kiest één profiel) Profiel Penologie en Forensische Psychologie & Jeugdcriminologie Penologie 1 9 Jeugdcriminologie 1 9 Profiel Penologie en Forensische Psychologie & Veiligheid en Politie Penologie 1 9 Politie en Veiligheid 1 9 Profiel Penologie & Criminaliteit en de stad Penologie 1 9 Criminaliteit en de stad 1 9 Profiel Jeugdcriminologie en Veiligheid en Politie Jeugdcriminologie 1 9 Penologie en Penitantiar recht + Methoden van criminologisch onderzoek II + Jeugdrecht en jeugdcriminologie + Methoden van criminologisch onderzoek II + Penologie en Penitentiar recht + Methoden van criminologisch onderzoek II + Politionele organisatie en politiebeleid + Bewakings- en beveiligingsmanagement + Methoden van criminologisch onderzoek II + Penologie en Penitantiar recht + Methoden van criminologisch onderzoek II + Werkcollege Criminologie en victimologie Methoden van criminologisch onderzoek II + Jeugdrecht en jeugdcriminologie + Methoden van criminologisch onderzoek II + Studenten uit het schakelprogramma voorbereidingsprogramma dienen geslaagd te zijn voor 'Penologie en Penitentiar recht. Studenten uit het schakelprogramma en voorbereidingsprogramma dienen enkelgeslaagd te zijn voor 'Jeugdrecht en jeugdcriminologie'. Studenten uit het schakelprogramma en voorbereidingsprogramma dienen enkel geslaagd te zijn voor 'Penologie en Penitentiar recht' Studenten uit het schakelprogramma en voorbereidingsprogramma dienen enkel geslaagd te zijn voor 'Politionele organisatie en politiebeleid' EN 'Bewakings- en beveiligingsmanagement'. Studenten uit het schakelprogramma en voorbereidingsprogramma dienen geslaagd te zijn voor 'Penologie en Penitentiar recht. Studenten uit het schakelprogramma en voorbereidingsprogramma dienen ingeschreven of geslaagd te zijn voor hun programma. Studenten uit het schakelprogramma en voorbereidingsprogramma dienen enkel geslaagd te zijn voor 'Jeugdrecht en jeugdcriminologie'. Politie en Veiligheid 1 9 Profiel Jeugdcriminologie en Criminaliteit en de stad Politionele organisatie en politiebeleid + Bewakings- en beveilgingsmanagement + Methoden van criminologisch onderzoek II Studenten uit het schakelprogramma en voorbereidingsprogramma dienen enkel geslaagd te zijn voor 'Politionele organisatie en politiebeleid' EN 'Bewakings- en beveiligingsmanagement.

14 Jeugdcriminologie 1 9 Criminaliteit en de stad 1 9 Profiel Veiligheid en Politie en Criminaliteit en de Stad Jeugdrecht en jeugdcriminologie + Methoden van criminologisch onderzoek II Methoden van criminologisch onderzoek II + Studenten uit het schakelprogramma en voorbereidingsprogramma dienen enkel geslaagd te zijn voor 'Jeugdrecht en jeugdcriminologie'. Studenten uit het schakelprogramma en voorbereidingprogramma dienen ingeschreven of geslaagd te zijn voor hun programma Politie en Veiligheid 1 9 Criminaliteit en de stad 1 9 KEUZEVAKKEN Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen Politionele organisatie en politiebeleid + Bewakings- en beveiligingsmanagement + Methoden van criminologisch onderzoek II + Methoden van criminologisch onderzoek II Studenten uit het schakelprogramma en voorbereidingsprogramma dienen enkel geslaagd te zijn voor 'Politionele organisatie en politiebeleid' EN 'Bewakings- en beveiligingsmanagement. Studenten uit het schakelprogramma en voorbereidingsprogramma dienen ingeschreven of geslaagd te zijn voor hun programma. Gerechtelijke geneeskunde en criminalistiek 2 6 Management van de strafrechterlijke keten 2 6 Veiligheid, terrorisme en mensenrechten 1 6 Transculturele psychiatrie 2 6 Forensische psychologie 2 6 Criminologische Psychologie Studenten uit de Verkorte bachelor, het schakelprogamma en voorbereidingsprogramma dienen enkel ingeschreven of geslaagd te zijn voor hun programma International Comprative Field Visit Study Beleid, praktijk en evaluatie 2 6 Verbredende keuzestudiedelen Arbeids- en organisatiepsychologie 1 6 Psychologie (Algemene Psychologie I) Psychopathologie van kinderen en adolescenten 1 6 Psychologie (Algemene Psychologie I) Communicatie-onderzoek IV: beleidsanalyse 1 4 Persoonlijkheids- en gedragstoornissen 1 3 Economie en bedrijfsleven 1 3 Agologie 2 3 Politieke retoriek 1 6 Basisvaardigheden psychologische begeleiding en interventie 1 3 Forensische Psychiatrie Beleid en voorzieningen van de welvaartsstaat 1 6 Rechtssociologie 1 6 Aspecten van democratische en journalistieke theorie 1 6 Economie, maatschappij en media 2 6 Politics and Popular Media 2 6 Agogische dimensie van duurzame ontwikkeling 2 6 Mediasociologie 2 4 Cultuursociologie 2 6 Sociologie van sociale gelijkheid en ongelijkheid 2 6 Seksuologie 2 3 Internationale bescherming van de Rechten van de Mens 2 5 Mediabeleid en mediastructuren 2 6 Inleiding tot de vrouwenstudies- genderstudies 2 3

15 Internationaal en Europees strafrecht 2 6 VERPLICHT Masterproef De masterproef kan maar worden opnomen op voorwaarde dat men kan afstudereren.

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2015-2016 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 18/06/2015. Geldig vanaf 14/09/2015, onder

Nadere informatie

Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015

Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015 Vanaf deze datum (21u) is registratie in pointcarré mogelijk Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015 Titularis Opleidingsonderdeel Dag Datum VM NM AV Lokaal Bauwens A. International Comparative Field

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding Orthopedagogie 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW.

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014

PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014 FACULTEIT RECHT EN CRIMINOLOGIE PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014 Door de herstructurering en de flexibilisering van het hoger onderwijs, zijn nieuwe programma s met studieduurverkorting

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN 2013-2014 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur M Vandersteen) finale versie 12.12..2012

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg.

Een COMBINATIE tussen bachelor en master moet je aanvragen. Klik hier voor meer uitleg. OVERZICHT INSCHRIJVINGSVEREISTEN MASTER REVAKI Opleidingsonderdeel SP Sem PREREQUISITE COREQUISITE Andere vereisten EERSTE MASTER Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor de student geslaagd

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

PROGRAMMAWIJZIGINGEN BACHELOR AFRIKAANSE TALEN EN CULTUREN 2015-16

PROGRAMMAWIJZIGINGEN BACHELOR AFRIKAANSE TALEN EN CULTUREN 2015-16 PROGRAMMAWIJZIGINGEN BACHELOR AFRIKAANSE TALEN EN CULTUREN 2015-16 Vanaf academiejaar 2015-16 zijn er wijzigingen in het programma van de Bachelor Afrikaanse talen en culturen: Bachelor 1... 2 Bachelor

Nadere informatie

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 1 Inleiding 2 2 Instelling : Universiteit 3 2.1 Opleiding PSYCHOLOGIE 3 2.2 Opleiding REVAKI 4 3 instelling Hogeschool 5 3.1 Opleiding

Nadere informatie

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 Instelling UGENT 3 2.1 Opleiding Criminologie 3 2.2 Opleiding Geschiedenis 3 2.3 Opleiding Pedagogische Wetenschappen 4 2.4

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2013-2014 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2013-2014 en overgangsmaatregelen Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2013-2014 en overgangsmaatregelen BACHELOR OF SCIENCE IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN 2012-2013 Wijzigingen 2013-2014 OPO Titel Stp Uren Opmerkingen

Nadere informatie

Master in de rechten Master in de criminologische wetenschappen Verkorte programma s in de rechten en criminologische wetenschappen

Master in de rechten Master in de criminologische wetenschappen Verkorte programma s in de rechten en criminologische wetenschappen LEUVEN t Master in de rechten Master in de criminologische wetenschappen Verkorte programma s in de rechten en criminologische wetenschappen Faculteit Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid 1 Master

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-0-22) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

Master in het overheids - management en -beleid

Master in het overheids - management en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Master in het overheids - management en -beleid Leg je grens op oneindig. Heb je een brede maatschappelijke interesse en oog voor politieke en bestuurlijke fenomenen? Ben

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-07-10) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriã«le wetenschappe Bouwkunde 2009-2010 Statistiek (3stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management (6stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders Verkort programma Sociaal Werk 2015-2016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor in

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 05-0 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte Filosofie als tweede studie Je hebt al een universitair diploma of een hogeschooldiploma behaald en je wil dieper

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUD 1. De plaats van de Masterproef in de opleiding 3 2. Toelatingsvoorwaarden 3 3. Het onderwerp van

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

Rooster 2007/2008: Bachelor Criminologie, propedeuse

Rooster 2007/2008: Bachelor Criminologie, propedeuse Rooster 007/008: Bachelor Criminologie, propedeuse Begindatum van de week 3 0 7 4 8 5 9 5 9 6 3 0 7 4 3 7 4 8 4 8 5 3 0 7 4 3 7 4 8 5 9 6 9 6 3 30 7 4 8 4 8 5 9 9 9 9 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Communicatiemanagement 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 3 Universiteit Gent 5

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Universiteit Maastricht) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid

Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid LEUVEN t Schakelprogramma en master in het overheidsmanagement en -beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Mensen met psychische en psychiatrische problemen vragen om extra zorg en aandacht. KHLeuven richt een bachelor na bachelor in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN LIQUIDATIE NIJMAN Waarom liquidaties? Vechtsport & georganiseerde misdaad Criminele inlichtingen Forenisische opsporing

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 014-015 1 Inleiding Arteveldehogeschool Gent 3.1 Opleiding Communicatiemanagement 3 Universiteit Gent 4 3.1 Opleiding Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE

COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN WERKVELDEN IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement

Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement Campus Brussel - Academiejaar 2015-2016 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1ste opleidingsfase Bachelor in het Bedrijfsmanagement Oriëntatie Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/

Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/ Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/ Overzicht basisvakken A (26 oude studiepunten = ca 38 ECTS) A Algemene orthopedagogiek (12) Inleiding in de Pedagogische

Nadere informatie

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel Overzicht Studiebegeleidingscentrum BaMa woordenboek Studeren aan de VUB Je eigen traject Eerste Hulp Bij Studeren - EHBS Praktische info Studiebegeleidingscentrum

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Gezinswetenschappen (dagonderwijs) in de gezinswetenschappen e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Oriëntatie kinderen en jongeren 3e opleidingsfase

Nadere informatie

Tweede semester 2012: lessen van bachelorstudenten

Tweede semester 2012: lessen van bachelorstudenten Tweede semester 2012: lessen van bachelorstudenten 1. Faculteit RECHTSGELEERDHEID 1.1 Eerste bachelor Rechten Maandag 17u30-20u15 Ufo, Aud. Leon De Meyer Staatsrecht Woensdag 17u30-20u15 Ufo, Aud. Leon

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant

Nadere informatie

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Academiejaar 2014/2015 uniek in Vlaanderen bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT

VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent info@officemanagement.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING

MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING MASTER IN DE RECHTEN OVERHEID EN RECHT RECHTSBEDELING WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de rechten samenwerkingsverband tul (UHasselt en Maastricht University) en de KU Leuven afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel. CALI Handleiding SelfService Studenten. Vrije Universiteit Brussel. Handleiding SelfService Studenten CALI

Vrije Universiteit Brussel. CALI Handleiding SelfService Studenten. Vrije Universiteit Brussel. Handleiding SelfService Studenten CALI Vrije Universiteit Brussel Handleiding SelfService Studenten 1 1 WELKOM OP DE STUDENTENWEBSITE... 3 2 INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING... 3 2.1 Online aanmeldingsapplicatie... 4 2.2 SelfService Studenten...

Nadere informatie

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER Geen block teaching maar enkele voorbereidende opleidingsonderdelen worden over een beperkter aantal weken gedoceerd. Geen examens halfweg het eerste

Nadere informatie

Bachelor in het Office Management. Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016. Naamswijziging: Vermindering aantal studiepunten:

Bachelor in het Office Management. Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016. Naamswijziging: Vermindering aantal studiepunten: Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1e opleidingsfase Bachelor in Office Management campus Brussel Naamswijziging: Het OPO Nederlands 1 van 3 studiepunten

Nadere informatie

Master of Science in de Psychologie

Master of Science in de Psychologie Master of Science in de Psychologie Verticale coherentie De opleiding tot Master in de psychologie heeft het op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen aanpakken van voor het vakgebied

Nadere informatie

Trajecten voor studenten die reeds in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs

Trajecten voor studenten die reeds in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs Arteveldehogeschool: Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Trajecten voor studenten die reeds in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs SWITCH-traject Studenten die reeds een diploma hoger

Nadere informatie

Kiezen voor criminologie

Kiezen voor criminologie 0 3 7 8 3 4 6 8 3 34 Kiezen voor Criminologie Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt en gewogen Aan het werk Nog meer

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER 81 studiepunten Geen block teaching maar enkele inleidende opleidingsonderdelen worden wel over een beperkter aantal weken gedoceerd. Normale eerste

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015 Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015 OPBOUW PROGRAMMA & MOTIVATIE Kennismaking Monitoraat Arabistiek en islamkunde Monitor en studietrajectbegeleider - Arabistiek en islamkunde - Japanologie - Slavistiek

Nadere informatie

Rechtspraktijk Financial & tax

Rechtspraktijk Financial & tax Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Financial & tax Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Financial & tax Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Communicatiemanagement 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 3 Universiteit Gent 4

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Academiejaar 2015/2016 uniek in vlaanderen! bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime &

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie