Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000"

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Nr juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000 in verband met de uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen 2015 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 5.2a van de Wet studiefinanciering 2000; Besluit: ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 De Regeling studiefinanciering 2000 wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 6a.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt artikel 5.6, vijfde lid, onderdeel a vervangen door: artikel 5.2a, onderdeel a. 2. In het tweede lid wordt artikel 5.6, vijfde lid, onderdeel b vervangen door: artikel 5.2a, onderdeel b. B De bijlage behorende bij artikel 6a.1 wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling. ARTIKEL II. INTREKKING BELEIDSREGEL KOPOPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO) De beleidsregel Kopopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) wordt ingetrokken. ARTIKEL III. INWERKINGTREDING Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker 1 Staatscourant 2015 nr juli 2015

2 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 6A.1 HBO-bachelor Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie Leraar bedrijfseconomie Accountancy Algemene economie Leraar economie 2 Leraar algemene economie Fiscale economie Economie Fiscaal Recht en Economie Bedrijfskunde Commerciële economie Economie en Bedrijfseconomie Commercieel management Management, economie, recht Bedrijfskunde MER Nederlandse taal en cultuur 56804/ Engelse taal en cultuur 56806/ Duitse taal en cultuur 56805/ Franse taal en cultuur 56808/ Leraar Nederlands Leraar Engels Leraar Duits Leraar Frans Afstudeerrichting Frans vd opl. Romaanse talen en culturen Spaanse taal en cultuur 56810/ Leraar Spaans Talen en culturen van Latijns Amerika (Spaans) Afstudeerrichting Spaans vd opl. Romaanse talen en culturen Arabische taal en cultuur Leraar Arabisch Afstudeerrichting Arabisch vd opl. Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen Afstudeerrichting Turks vd opl. Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen Leraar Turks Friese taal en cultuur Leraar Fries Sociale geografie en planologie Leraar aardrijkskunde Aardwetenschappen Aarde en economie Geschiedenis Leraar geschiedenis Bedrijfswiskunde Wiskunde Leraar wiskunde Technische natuurkunde Natuurkunde Leraar natuurkunde Natuur- en sterrenkunde Technische natuurkunde Medische natuurwetenschappen Werktuigbouwkunde Industrieel ontwerpen Leraar techniek Industrieel product ontwerpen Industrial design Staatscourant 2015 nr juli 2015

3 HBO-bachelor Chemie 34396/ Scheikunde 56857/ Leraar scheikunde Applied science met scheikunde Life science and technology Chemische technologie Scheikundige technologie Molecular science technology Biomedische technologie Farmaceutische wetenschappen Moleculaire levenswetenschappen Biomedische wetenschappen (alleen met uitstroomprofiel Moleculaire levenswetenschappen) Biologie Leraar biologie Werktuigbouwkunde Werktuigbouwkunde 56966/ Werktuigbouwkunde Werktuigbouwkunde 56966/ Leraar werktuigbouw I en II Leraar Technisch Beroepsonderwijs Elektrotechniek Elektrotechniek AutoTechniek Bouwkunde Bouwkunde Automotive Elektrotechniek Elektrotechniek Leraar elektrotechniek I en II AOT-techniek Automotive Leraar motorvoertuigentechniek I en II Autotechniek Bouwkunde Bouwkunde Leraar bouwkunde I en II Bouwkunde Leraar Mens en technologie Technische informatica Leraar ICT/leraar informatica Hbo ICT Theologie of Godsdienst Pastoraal werk (GPW) Theologie Leraar godsdienst/levensbeschouwing Theologie klassiek Theologie plus Godgeleerdheid Godsdienstwetenschap Wereldgodsdiensten Religie en levensbeschouwing Religiestudies Islamstudies Godsdienstwetenschap Staatscourant 2015 nr juli 2015

4 HBO-bachelor Politicologie Leraar maatschappijleer Sociologie Algemene sociale wetenschappen Bestuurskunde Pedagogiek Pedagogische wetenschappen Leraar pedagogiek Sociaal pedagogische hulpverlening Sociaal pedagogische hulpverlening Pedagogische wetenschappen Leraar omgangskunde Social Work Maatschappelijk werk en dienstverlening Psychologie Cultureel maatschappelijke vorming Creatieve therapie Pedagogiek Toegepaste psychologie 34507/ Human Resource Management Hbo-bachelor (alleen van het Hoger Agrarische Onderwijs) Wo-bachelor (alleen van de Wageningen Universiteit) Plattelandsvernieuwing Dierwetenschappen Leraar educatie en kennismanagement voor de groene sector Tuinbouw en akkerbouw Levensmiddelentechnologie Dier- en veehouderij Voeding en gezondheid Diermanagement Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning Voedingsmiddelentechnologie Bos- en natuurbeheer Fooddesign en innovatie Agrotechnologie Tuin- en landschapsinrichting Milieuwetenschappen International Development Management Plantenwetenschappen Bedrijfskunde en agribusiness Plant/Biotechnologie Bos- en natuurbeheer Biotechnologie Milieukunde Biologie Biotechnologie Land- en Watermanagement Kust- en Zeemanagement Toegepaste Biologie Staatscourant 2015 nr juli 2015

5 HBO-bachelor Food Commerce & Technology Greenport Business and Retail Landscape and Environment Management ) Alleen met uitstroomprofiel Commerciële Economie 2) Afhankelijk van vakkenpakket 3) Alleen voor het uitstroomprofiel bouwkunde 5 Staatscourant 2015 nr juli 2015

6 TOELICHTING Algemene toelichting De hbo-kopopleiding biedt hbo- en wo-vakbachelors de mogelijkheid om in een jaar een tweedegraads onderwijsbevoegdheid te behalen. De lerarenopleidingen verstrekken de betreffende studenten 180 ECTS vrijstelling. Zij stellen als voorwaarde voor toelating tot de kopopleiding dat de gevolgde wo- of hbo-bachelor verwant is aan een vakgebied binnen de lerarenopleiding. De student heeft voor deze kopopleiding recht op een extra jaar studiefinanciering. De verwantschapstabel die is opgenomen als bijlage bij de Regeling studiefinanciering 2000 geeft een opsomming van de combinaties van vooropleidingen en lerarenopleidingen waarvoor een jaar extra recht bestaat op studiefinanciering. Met deze wijziging worden een aantal combinaties toegevoegd op voordracht van het Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten (ADEF), het overlegorgaan van tweedegraads lerarenopleidingen in het HBO, dat gelieerd is aan de HBO-Raad. Daarnaast worden een aantal naamswijzigingen doorgevoerd. Administratieve lasten Er zijn geen specifieke informatieverplichtingen van lerarenopleidingen aan de overheid met betrekking tot de kopopleiding. Deze wijziging heeft dus ook geen effect op de administratieve lasten. Artikelsgewijze toelichting Artikel I, onderdeel A De inhoud van artikel 5.6, vijfde lid, van de wet is met ingang van 1 september 2015 opgenomen in artikel 5.2a van de wet. 1 De verwijzingen in artikel 6a.1 worden daarop aangepast. Artikel 6a.1 en de bijlage bij de regeling zijn met ingang van 1 september dus gebaseerd op artikel 5.2a van de wet. Artikel I, onderdeel B De tabel in de bijlage van de Regeling studiefinanciering 2000 wordt uitgebreid met de volgende opleidingen: HBO-bachelor Social Work voor de HBO-bachelor Leraar Omgangskunde HBO-bachelor MER voor de HBO-bachelor Leraar bedrijfseconomie (Afhankelijk van vakkenpakket) HBO-bachelor MER voor de HBO-bachelor Leraar economie (Afhankelijk van vakkenpakket) HBO-bachelor MER voor de HBO-bachelor Leraar algemene economie (Afhankelijk van vakkenpakket) Biomedische wetenschappen voor de HBO-bachelor Leraar Scheikunde (alleen met uitstroomprofiel Moleculaire levenswetenschappen) Artikel II Met deze wijziging wordt de beleidsregel Kopopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) ingetrokken. De beleidsregel heeft geen functie meer sinds de opname van de verlenging van de prestatiebeurs voor de kopopleiding in artikel 5.6, vijfde lid, onderdeel a van de wet; thans artikel 5.2a van de wet. Artikel III De regeling en de tabel wordt met ingang van 1 september 2015 aangepast. Hiermee wordt aangesloten bij het vaste verandermoment volgens de studiejaarsystematiek in het hoger onderwijs. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker 1 Gewijzigd met de Wet studievoorschot hoger onderwijs. 6 Staatscourant 2015 nr juli 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor!

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Kopopleiding Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Leraar worden met een kopopleiding van een jaar Een interessante kans voor hbo-bachelors en wo-bachelors: word leraar! Als werken met jongeren

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd.

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. Mededeling OCW Voorlichtingspublicatie Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-323444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11514 24 april 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Onderwijs en Opvoeding

Onderwijs en Opvoeding Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 490 juni 205 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 mei 205, nr. 76 houdende wijziging van

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Februari 2014 - maart 2014 - april 2014 Qompas StudieKeuze favoriete studies Surrounded by Talent Inleiding In deze nieuwsbrief laten we verschillende top-10 lijstjes

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie