bouwen jaarstukken 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bouwen jaarstukken 2013"

Transcriptie

1 bouwen jaarstukken 2013

2 Inhoud Jaarverslag - Voorwoord: Bouwen aan een sterk en sociaal Breed 5 - Inleiding: De bouwplannen 9 - De fundering 15 - Steen voor steen 25 - Financieel (inclusief paragrafen) 45 Jaarrekening 63 - Balans 64 - Programmarekening 66 - Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 67 - Toelichting op de balans 71 - Niet uit de balans blijkende verplichtingen 75 - Toelichting op de programmarekening 76 - Normenkader en controletoleranties SISA Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 87 - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 88 Samenstelling bestuur 91 Jaarverslag

3 Voorwoord: Bouwen aan een sterk en sociaal Breed

4 Bouwen aan een sterk en sociaal Breed Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw hebben we in ons land een systeem opgebouwd van samenhangende wetten en maatregelen op het gebied van sociale zekerheid en re-integratie. Met het verstrijken van de tijd hebben we allerlei veranderingen aangebracht om dit systeem aan te passen aan politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Bouwtekeningen Het bouwwerk voldoet daardoor niet meer aan de eisen van deze tijd. Verschillende kabinetten hebben sinds 2012 wetsvoorstellen gedaan om het gebouw van de sociale zekerheid grondig te verbouwen. Over deze voorstellen is fel gedebatteerd tussen vertegenwoordigers van de verschillende politieke stromingen. De opeenvolgende kabinetten hebben daarbij veel van hun oorspronkelijke voorstellen moeten terugnemen of wijzigen. Veel bouwtekeningen belandden in de prullenbak. Bij reguliere werkgever Ondanks alle verschillen van inzicht is er in de wetsvoorstellen een duidelijke, breed gedragen lijn terug te vinden. Vertegenwoordigers van alle politieke stromingen vinden elkaar in het begrip participatie. Ze zijn het met elkaar eens dat zoveel mogelijk mensen bij een reguliere werkgever zouden moeten werken. Ook mensen met een beperking zouden, als ze daartoe in staat zijn, zoveel mogelijk moeten kunnen werken in een gewone werkomgeving. Participatie Een andere duidelijke lijn in de wetsvoorstellen is de bezuiniging op de kosten van de uitvoering. Participatie heeft positieve effecten op de begroting van Breed. Als meer mensen bij een reguliere werkgever werken, hebben we minder gebouwen en machines nodig. De besparingen zetten we om in kansen voor arbeidsontwikkeling. We investeren in capaciteit om onze mensen goed te begeleiden op de werkvloer! In de steigers Het afgelopen jaar hebben we het nieuwe Breed in de steigers gezet. De eerste maanden van het jaar 2013 hebben we hard gewerkt aan de personele invulling. Nieuwe functies waren beschreven, de juiste mensen werden voor die functies aangenomen. De laatste maanden van het jaar hebben we gewerkt aan de omslag van productie naar arbeidsbemiddeling. Eindelijk kunnen we werk maken van alle voornemens die we al sinds 2012 koesteren. We hebben daarbij al de nodige successen behaald. Het afbouwen van de eigen leerwerkbedrijven en de detachering van de medewerkers leidt tot een stijging van het aantal mensen dat werkt bij reguliere werkgevers. Werk in uitvoering Het nieuwe Breed krijgt langzaam vorm. We realiseren ons dat het hier gaat om werk in uitvoering. Dat tijdens de bouw het licht moet blijven branden. Dat dingen soms anders of langzamer gaan dan we vooraf hadden gepland. We zijn er echter van overtuigd dat we op weg zijn naar een modern Breed, dat is toegerust voor de uitdagingen van deze tijd en de toekomst! Turgay Tankir Bestuursvoorzitter Breed 6 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

5 Inleiding: De bouwplannen

6 De bouwplannen Het thema van het jaarverslag 2013 is bouwen. We hebben het afgelopen jaar vooral gebouwd aan de nieuwe organisatie. De bouwplannen waren er al. We moesten acht activiteiten ombouwen naar één kernactiviteit: arbeidsbemiddeling. Daar wil Breed goed in worden en haar toekomst op bouwen. Ingrijpende reorganisatie Om dat te realiseren hebben we in 2013 ingrijpend gereorganiseerd. Er kwam een compleet nieuw functiegebouw met 31 nieuwe functies. 240 medewerkers moesten solliciteren op de nieuwe functies en uiteindelijk gingen 84 mee naar de nieuwe organisatie. Gelukkig was er een goed sociaal plan tot stand gekomen, in overleg met het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad, voor de medewerkers die geen plek kregen in de nieuwe organisatie. Lastige periode Voor de geplaatste medewerkers begon toen de opdracht om een nieuw Breed te bouwen. Tot en met het voorjaar was dit lastig want ze moesten tegelijk ook afscheid nemen van oude collega s. Na de zomer konden we vele nieuwe collega s verwelkomen en kon het echte bouwen gaan beginnen. Rond het einde van het jaar waren de meeste vacatures ingevuld, waardoor 2014 begint met een volledige organisatie die haar strategische doelen en missie probeert te realiseren. Winkel blijft open Tijdens de bouw van de nieuwe organisatie moest de winkel wel open blijven. Alle medewerkers hebben hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Het is ons gelukt om alle gedetacheerden te blijven begeleiden en zelfs nieuwe detacheringen te realiseren. Diverse opleidingen werden gestart en goed afgerond, het ziekteverzuim kreeg extra aandacht en we maakten betere afspraken met opdrachtgevers voor het werk op locatie. We hebben met de hele organisatie ook nog het 40-jaar bestaan van Breed op verschillende manieren gevierd en in kleiner comité het vijfjarig bestaan van de Algemene Fiets Afhandelcentrale (AFAC). Voor de SW-medewerkers was 2013 een onrustig jaar met veel wisselingen in hun leidinggevenden en veranderingen op de werkplek. In de loop van 2013 kwam er steeds meer structuur en duidelijkheid voor iedereen en aan het einde van het jaar kwamen de eerste positieve geluiden over de nieuwe werkwijze en begeleiding. Toekomst In 2017 willen we dat 85% van onze medewerkers aan de slag is bij een reguliere werkgever. Wij gaan bedrijven op een verrassende wijze verrijken met onze medewerkers. Het jaar 2014 ligt voor ons en het bouwen kan verder gaan op de ingeslagen weg, met als nieuwe uitdaging een toekomstig samengaan met afdelingen Werk & Inkomen van onze betrokken gemeenten. Dankwoord Wij zijn veel partijen erkentelijk voor hun bijdragen aan dit transformatieproces. Allereerst de negen gemeenten die het vertrouwen en (financiële) middelen hebben gegeven om dit mogelijk te maken. De OR en het GO voor de voortreffelijke wijze van samenwerking. Het Algemeen en Dagelijks Bestuur voor de moed om beslissingen te nemen van deze omvang. De Wsw-raad vanwege haar kritische maar ook stimulerende rol. Het geduld en uithoudingsvermogen van SW-medewerkers om zolang de onzekerheid rond hun werk en leidinggevende te kunnen volhouden. De medewerkers die geen plek hebben gekregen in de nieuwe organisatie maar zich daar nog wel voor in hebben gezet. En niet in de laatste plaats de nieuwe indirecte medewerkers die flink moeten aanpoten om de bouw van het nieuwe Breed te realiseren. De directie 26 maart Jaarverslag 2013 Jaarverslag

7 We gaan ervoor zorgen dat onze medewerkers op de goede plek terechtkomen Hans is voorzitter van de Ondernemingsraad en al sinds 1992 werkzaam bij Breed. In 2014 gaan we ervoor zorgen dat onze Breed-medewerkers op de goede plek terechtkomen. Onze consulenten moeten op pad om werk voor iedereen te zoeken. Eerlijk gezegd maken we ons best wel zorgen over de uitwerking naar de toekomst toe. Waar ik aan bouw? Aan een organisatie die zo goed mogelijk is voorbereid op het nieuwe werkbedrijf. Hans Crezee OR-voorzitter 12 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

8 De fundering

9 De fundering Voordat we echt konden beginnen met de bouw van de nieuwe organisatie moesten we zorgen voor een stevige fundering. De nieuwe organisatiestructuur en de nieuwe functieprofielen waren in 2012 beschreven en in 2013 moest dit worden ingevuld. Soorten functies Binnen Breed maken we onderscheid tussen directe en indirecte functies. Directe functies zijn alle functies die bekleed worden door SW-medewerkers. Indirecte functies zijn ondersteunend daaraan. Denk hierbij aan facilitair medewerkers, consulenten, werkcoaches, P&O-adviseurs, managers, etc. Verhouding directe en indirecte medewerkers per in aantallen medewerkers 124 Indirecte functionarissen kunnen zowel ambtelijk medewerkers als SW-medewerkers zijn. De groep ambtelijk kunnen we nog onderverdelen in medewerkers die vallen onder de CAO CAR/UWO en medewerkers die vallen onder CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening, ook wel derde rechtspositie genoemd (zij worden gedetacheerd bij Breed via Support BV). Wanneer we in dit jaarverslag over ambtelijk medewerkers spreken, zijn dat zowel medewerkers die onder de CAO CAR/UWO vallen als onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Aantal indirecte medewerkers bij Breed onderverdeeld naar CAO per Afronden reorganisatieproces In oktober 2012 startte het reorganisatieproces van Breed waarbij alle indirecte medewerkers deelnamen aan de herplaatsingsprocedure. In maart 2013 werd deze procedure afgerond. Op basis van de adviezen van de herplaatsingscommissie heeft de directie vervolgens een besluit genomen over het wel of niet plaatsen van de medewerkers in de nieuwe organisatie. In april informeerden de directieleden alle medewerkers persoonlijk over de inhoud van dit besluit. Dit besluit kende drie varianten: Plaatsing: de medewerker werd geplaatst in een functie waar hij/zij op had gesolliciteerd. Proefplaatsing: de medewerker werd geplaatst in een functie waar hij/zij op had gesolliciteerd, onder voorbehoud van een ontwikkeltraject van maximaal 6 maanden dat succesvol moest worden afgesloten. Niet geplaatst: de medewerker werd niet geplaatst in een functie binnen de organisatie. Aantal medewerkers die zijn geplaatst, een proefplaatsing hebben gekregen en niet geplaatst zijn verdeeld naar ambtelijke en SW-medewerkers. Ambtelijk SW Totaal Plaatsing Proefplaatsing Niet geplaatst Proefplaatsingen In 2013 startten bijna alle proefplaatsingen en werden de meeste ook afgerond met een positief resultaat. Zowel de medewerkers als de leidinggevenden hebben veel energie gestoken in de ontwikkeling en het behalen van de doelstellingen. Aantal medewerkers die een proefplaatsing succesvol hebben afgerond, niet succesvol hebben afgerond, zich teruggetrokken hebben / ziek zijn en waarvan de proefplaatsing nog loopt verdeeld naar ambtelijke en SW-medewerkers Ambtelijk SW Totaal Proefplaatsing afgerond met plaatsing Proefplaatsing niet succesvol afgerond Teruggetrokken/ziek Aantal medewerkers (totaal 2322 ) Direct Indirect Aantal medewerkers (totaal 124) CAR/UWO (ambtenaren) Welzijn (derde rechtspositie) SW Proefplaatsing nog lopend d.d Jaarverslag 2013 Jaarverslag

10 De fundering Niet geplaatste medewerkers Veel ambtelijk medewerkers die niet werden geplaatst, kwamen in het Van Werk naar Werk (VWNW)-traject zoals beschreven is in het Sociaal Plan. Daarnaast hebben vooral medewerkers die wat ouder zijn of medewerkers die voor zichzelf zijn begonnen, gebruik gemaakt van vertrekregelingen. 630 Verdeling van het aantal ambtelijke medewerkers die niet zijn geplaatst Ambtelijk Aantal VWNW-trajecten 20 Uitstroom met vertrekregeling 18 directe SW-medewerkers (totaal 2198) Nog lopende outplacement Man Vrouw 17 Uitstroom door langdurig ziekte en overlijden 3 De SW-medewerkers die niet geplaatst waren in de nieuwe organisatie, bleven in dienst van Breed en werden directe medewerkers. Zij kregen een consulent als leidinggevende die hen begeleidt naar ander werk. Zij volgden bijna allemaal sollicitatietrainingen en de workshop Werk aan werk. In 2013 zijn 30 van hen gedetacheerd. De overige medewerkers hebben tijdelijk een nieuwe werkplek bij een van de leerwerkbedrijven van Breed of werken aan een intern project bij Breed. Alle medewerkers die nog geen plek bij een opdrachtgever hebben gevonden, zijn met hun consulent actief op zoek. Samenstelling indirecte medewerkers Verdeling van het aantal indirecte medewerkers naar geslacht per Aantal indirecte medewerkers (totaal 124) Man Vrouw Verdeling van het aantal indirecte medewerkers in leeftijdscategorieën per Leeftijdscategorie Aantal Totaal aantal 124 Bezwaarprocedures In totaal hebben 14 medewerkers bezwaren ingediend tegen het besluit van de directie over de plaatsing. Daarvan zijn twee gegrond verklaard en 12 ongegrond. Van de twee gegronde bezwaren, is in één geval het advies van de commissie opgevolgd en in het andere geval niet. Deze is eind 2013 nog in procedure bij de bestuursrechter. Van de ongegrond verklaarde bezwaren, zijn twee medewerkers naar de bestuursrechter gestapt. In 2014 verklaarde de bestuursrechter de bezwaren ook ongegrond. Iedere medewerker een consulent Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe organisatie is dat elke SW-medewerker een consulent heeft. De consulenten zijn de direct leidinggevenden van de medewerkers en daarmee verantwoordelijk voor begeleiding, bemiddeling, scholing en doorgroei. Ze worden bijgestaan door de werkcoaches die dagelijks op de werkvloer begeleiding bieden aan SW-medewerkers die in een groep werken (zowel binnen als buiten Breed). De werkcoaches kennen de mensen en nemen de eerste taken op qua verzuim, coaching, opleiding en oriëntatie op een externe werkplek. Bezetting afdeling Bemiddeling & Begeleiding Vanaf juni tot en met december 2013 waren we bezig met de bezetting van de belangrijkste afdeling Bemiddeling & Begeleiding. Eind 2013 was de afdeling bijna compleet met 26 consulenten en 22 werkcoaches. Zij worden aangestuurd door vijf managers detachering. Twee komen uit de oude organisatie waarvan één direct begon en de ander per 1 januari 2014 is gestart. Drie managers zijn van buiten de organisatie aangetrokken en in september en oktober 2013 begonnen. De functies van werkcoach hebben we volledig in kunnen vullen met medewerkers van de oude organisatie. De groep consulenten is aangevuld met 15 nieuwe medewerkers. Het bouwen aan deze afdeling was een hectische periode waarbij we werkten aan de bezetting van de afdeling, de rollen, de processen en de samenwerking. Consulenten en werkcoaches De afdeling Bemiddeling & Begeleiding deelden we in naar de zeven werksoorten. Consulenten en werkcoaches gingen als teams in units van die werksoorten werken. De eerste prioriteit was ervoor zorgen dat alle individuele gedetacheerden een consulent kregen. Daarna hebben we ervoor gezorgd dat de medewerkers die in groepen op locatie bij de opdrachtgever werken een consulent kregen. Eind 2013 maakten ook bijna alle medewerkers die nog binnen de muren van Breed werken kennis met hun consulent. In januari en februari 2014 zijn de laatste vijf consulenten gestart en is de bezetting op volledige sterkte gekomen. 18 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

11 Onze mensen bieden meerwaarde op de arbeidsmarkt Maureen, één van de vijf managers detachering van de nieuwe afdeling Bemiddeling & Begeleiding, geeft leiding aan consulenten en werkcoaches: De omslag van productiegericht bedrijf naar arbeidsbemiddelaar is in volle gang. Alles is nu gericht op de bemiddeling en begeleiding naar werk bij reguliere organisaties. Wij geloven in de mogelijkheden van onze medewerkers en weten dat ze een meerwaarde bieden op de arbeidsmarkt. De consulenten en werkcoaches brengen enerzijds de krachten van medewerkers goed in kaart en spelen anderzijds in op de behoefte van de werkgever. We creëren bijvoorbeeld nieuw werk of richten productieprocessen anders in. Zo krijgt onze opdrachtgever het meeste rendement en kunnen onze mensen naar buiten. Maureen Reyers Manager detachering 20 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

12 De fundering Bijna alle werkcoaches waren al op 1 juni gestart in hun nieuwe rol bij de groepsdetacheringen en bij de interne leerwerkbedrijven. Dit was lastig aangezien de rest van de afdeling nog niet compleet was en ze tegelijkertijd nog zaken moesten afronden op hun oude werkplek. Deze nieuwe functie was daarom voor velen een intensieve omschakeling. Na de zomerperiode kwam er voor de werkcoaches meer structuur en duidelijkheid en is gestart met gerichte opleiding en begeleiding. Toen de afdeling meer vorm kreeg, kwam de samenwerking tussen consulenten en werkcoaches ook op gang. ontzettend hard gewerkt om onduidelijkheden en onrust het hoofd te bieden door goed samen te werken. In korte tijd werden nieuwe werkafspraken gemaakt, afdelingen gevormd en processen op orde gebracht. De nieuwe organisatie kon nu echt vorm gaan krijgen. De nieuwe organisatie Tijdens de reorganisatie zijn veel vacatures ontstaan. In april 2013 startte Breed de werving en selectie van de nieuwe medewerkers. In 2013 kwamen in totaal 44 nieuwe medewerkers werken bij Breed, gedetacheerd via Support. Daarnaast zijn er nog acht interim-medewerkers aangetrokken omdat een aantal activiteiten nog doorliepen en de verantwoordelijke collega s al vertrokken waren (naar een nieuwe functie of vanwege ontslag). Tot het najaar 2013 waren er dus veel wisselingen en verschuivingen qua personeel. Medewerkers kregen nieuwe functies, verlieten de organisatie en moesten nieuwe collega s inwerken. De consequentie was dat die periode niet alleen voor de indirecte medewerkers, maar vooral ook voor de SW-medewerkers heel onrustig was. Ze kregen te maken met nieuwe leidinggevenden en nieuwe gezichten op allerlei plekken. In het najaar was het grootste gedeelte van de nieuwe organisatie op orde. We kwamen op sterkte en het nieuwe elan werd duidelijk voelbaar in de organisatie. De medewerkers hebben 22 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

13 Steen voor steen

14 Steen voor steen Terwijl de fundering gelegd werd, begonnen we cement te maken, de stenen te bakken en langzaamaan steen voor steen te bouwen. Onze SW-medewerkers kennen Ondanks alle enorme veranderingen, ging het begeleiden en bemiddelen van medewerkers gewoon door. De belangrijkste winst is dat eind 2013 (bijna) alle SW-medewerkers een consulent hadden en dat er direct is gestart met het bouwen van relaties. Dé basis voor elkaar leren kennen, zicht krijgen op de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen. Dit vormt de onmisbare basis voor succesvolle arbeidsbemiddeling. Verdeling van het aantal directe SW-medewerkers in leeftijdscategorieën per Leeftijdscategorie Aantal Totaal aantal 2198 Nieuwe SW-medewerkers Voor 2013 was de taakstelling voor Breed met ruim 46 se (standaardeenheden*) verhoogd. Dit aantal had met name betrekking op de gemeente Nijmegen maar ook op Groesbeek en Wijchen. In totaal staan er eind 2013 nog 252 personen op de wachtlijst waarvan 19% langer dan 1 jaar. Aantal SW-medewerkers in dienst en uit dienst in 2013 en De meeste nieuwe medewerkers (74%) zijn begonnen in de werksoort Productie & Logistiek. 24% is meteen gedetacheerd en 2% is gestart in de werksoorten Groen en Administratie. In juni, juli en augustus is een groep van bijna 40 medewerkers in dienst gekomen met een achtergrond in de WIW of ID. Deze regelingen worden afgebouwd en een deel van de mensen had een SWindicatie aangevraagd en gekregen. Deze medewerkers komen allemaal uit de gemeente Nijmegen en werkten al bij een opdrachtgever buiten Breed. Zij blijven zoveel mogelijk op dezelfde werkplek actief. De ruimte in de taakstelling van 2013 was niet helemaal toereikend om de hele groep over te laten gaan. In 2014 zal dit proces worden vervolgd. Samenstelling directe SW-medewerkers Verdeling van het aantal directe SW-medewerkers naar geslacht per Aantal directe SW-medewerkers (totaal 2198) Man Vrouw Bemiddelingsadvies In de nieuwe organisatie is het leren kennen van de medewerkers een samenwerkingsresultaat tussen de werkcoaches en de consulenten. De werkcoaches 59 zorgen voor input en de consulent brengt de kennis in kaart met het bemiddelingsadvies. In dit bemiddelingsadvies staat de informatie over de medewerker. Het document is de informatiebron voor de consulent en de inhoudelijke basis om tot optimale arbeidsbemiddeling te komen. Aantal indirecte medewerkers (totaal 124) 65 Man Vrouw In dienst Uit dienst Aangezien we nog niet de volledige bezetting hadden van consulenten hebben we in het eerste halfjaar tijdelijk drie consulenten ingehuurd. Zij hielden zich bezig met de intakegesprekken en de begeleiding van de nieuwe medewerkers gedurende de eerste drie maanden van het dienstverband. * De eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats van 36 uur voor een werknemer die op grond van de indicatie of herindicatie, bedoeld in artikel 11 van de wet, op grond van artikel 6, eerste lid, van het Besluit indicatie sociale werkvoorziening is ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie matig. In 2013 hebben we ook 200 SW-indicaties ingetrokken. Voornamelijk omdat mensen op de wachtlijst niet konden werken of zelf niet bij Breed wilden werken. Daarnaast hebben we ook indicaties tijdelijk of definitief ingetrokken van medewerkers van wie na drie maanden bleek dat ze niet in staat waren om arbeid te verrichten. Functionerings- en beoordelingssystematiek In juli begonnen de beleidsadviseurs van de afdeling P&O met het ontwikkelen van een cyclus van een functionerings- en beoordelingssystematiek voor indirecte medewerkers. Dit is essentieel om te borgen dat we de nieuwe koers en bijbehorende doelstellingen volgen en monitoren. De ontwikkeling is in nauwe samenwerking gegaan met het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad. In oktober 2013 keurde de directie en de medezeggenschap deze nieuwe systematiek goed. 26 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

15 Er is niks mooiers dan met onze mensen te werken Freek is als werkcoach verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de medewerkers op de werkvloer. Breed bouwt aan heel ambitieuze plannen. De ambities zijn goed, maar of het bedrijfsleven meewerkt... Gelukkig hebben we ook veel succesverhalen. Zo heb ik onlangs dertig man stage laten lopen bij Look-o-Look. In eerste instantie wilde niemand. Maar na de stage is de helft gebleven. Ze roepen nog steeds dat ze dit veel eerder hadden moeten doen, zo enthousiast zijn ze. Er is dan ook niks mooiers dan met onze mensen te werken. Je ziet ze groeien. Freek Stevens Werkcoach 28 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

16 2012 Steen voor steen De naam van deze systematiek is de PCB-cyclus. Dat staat voor Plannen - Coachen - Beoordelen. Eind 2013 en begin 2014 zijn alle indirecte medewerkers getraind in deze systematiek, en in januari en februari 2014 zijn we voor het eerst de planningsgesprekken gaan voeren. Ziekteverzuim Het verzuim is al lange tijd te hoog bij Breed. Toen de nieuwe organisatie een feit was, hebben we in oktober 2013 het Arboon-stage regietheater georganiseerd als kick-off voor de verzuimaanpak. Hiermee werd direct duidelijk waarom verzuim alle prioriteit moet krijgen en welke visie Breed daarin heeft. Vervolgens zijn de indirecte medewerkers gestart met een training over preventie en verzuim. Deze bestaat enerzijds uit wet- en regelgeving en anderzijds vooral uit gesprekstechnieken en soorten gesprekken die je hierover met medewerkers kunt voeren. De samenwerking met onze arbodienst is goed en wordt met deze aanpak steeds beter. Het laatste kwartaal van 2013 liet een daling van het verzuim zien van 3,7%. Het is nog te vroeg om hier conclusies uit te trekken, maar de aanpak en training lijken effect te sorteren. Gemiddeld verzuim in %, 2012 versus 2013, onderverdeeld in ambtelijk en SW. 17 % SW - medewerkers % SW - medewerkers ,3 % Ambtelijk medewerkers ,6 % Ambtelijk medewerkers 2013* *In het ziekteverzuimpercentage van de ambtelijk medewerkers hebben we de medewerkers die niet geplaatst zijn in de nieuwe organisatie niet meegerekend. Wanneer we dit wel doen, is het ziekteverzuim ambtelijke medewerkers in ,4%. Trainen en opleiden In november zijn we gestart met een trainings programma voor diverse functionarissen van de nieuwe organisatie, waarbij de prioriteit lag bij de consulenten en werkcoaches. Zij zijn gestart met trainingen over verzuim, veiligheid en de PCB-cyclus. Alle consulenten hebben daarnaast een tweedaagse commerciële training gevolgd. In totaal hebben 97 SW-medewerkers in 2013 een mbo-opleiding gevolgd en uiteindelijk hebben 66 mensen hun diploma gehaald. In april 2014 zullen waarschijnlijk nog eens 7 medewerkers hun diploma halen. De mboopleidingen variëren van begeleiden op de werkvloer, loopbaanvaardigheden en fietsreparatie. Naast de opleidingen zijn er 188 SW-medewerkers getraind voor onder andere sociale vaardigheden, Microsoft Office, Nederlands, VCA en heftruckchauffeur. Operational excellence Alle consulenten moeten gaan werken volgens herkenbare uitvoeringsprincipes. Deze staan beschreven in MatchMaker. In dit programma zijn de werkwijze en werkprocessen op de deelonderwerpen instroom, acquisitie, matchen en relatiebeheer uitgewerkt. Alle medewerkers van de afdeling Bemiddeling & Begeleiding kregen in september 2013 een introductie van MatchMaker. Dit is een belangrijke stap om te komen tot het realiseren van operational excellence. De verdere uitwerking en implementatie van de deelprocessen op dagelijks operationeel niveau zal in 2014 gebeuren. Stabiele en langdurige opdrachten We hebben in 2013 nieuwe afspraken gemaakt met de opdrachtgevers waar onze medewerkers op locatie werken. Opdrachtgevers maakten bij voorkeur gebruik van onze medewerkers om pieken en gaten in de personeelsbehoefte op te vullen. Dit zorgde te vaak voor een instabiele werkomgeving en onrust bij onze medewerkers. We wilden daarom stabiele en langdurige plaatsingen tegen betere prijzen. We hebben afspraken gemaakt met opdrachtgevers dat ze de constante personeelsbehoefte door Breed invullen en de flexibele behoefte door een andere partij. Dit leverde zichtbaar resultaat op. Er wordt veel minder geschoven met medewerkers. Dat is goed voor hen en levert ook voor de begeleiding en planning een aanzienlijke daling van de werkzaamheden op. Tegelijk heeft dit in eerste instantie geleid tot een daling van het aantal medewerkers die op locatie bij een opdrachtgever werken. Inmiddels is hier weer een voorzichtige groei zichtbaar. 30 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

17 Het was eerst wel even wennen Mark Vloet, teamleider bij logistiek dienstverlener Van Uden, werkt al jaren met Breed-medewerkers. Het begon ooit met een man of twee, maar nu hebben we er af en toe wel veertig aan het werk. Natuurlijk was het eerst wel even wennen, maar nu kan ik altijd op ze bouwen. Ook als ik een paar uur van de vloer af ben. In het begin was het meer gebruik maken van, terwijl het nu echt samenwerken met is geworden. Mark Vloet Teamleider Van Uden Nederasselt 32 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

18 Steen voor steen Werkvormen Groepsdetacheringen Werk op locatie Marktbenadering In 2017 willen we dat 85% van onze medewerkers buiten de muren van Breed werkt in de werkvormen begeleid werken (in dienst bij een opdrachtgever), individuele detachering of groepsdetachering. In 2013 hebben we hierin 10% groei bewerkstelligd. Begeleid werken 105 externe organisaties hebben SW-medewerkers van Breed in dienst (begeleid werken). Dit aantal is met vier mensen gestegen ten opzichte van We weten dat hier nog kansen liggen voor volgend jaar. Aantallen medewerkers en percentage per werkvorm, vergeleken met het percentage in de totale SW-sector Werkvorm Aantal personen % We zoeken constant naar groepsdetacheringen in de markt. In 2013 zijn we met twee groepsdetacheringen in het Groen gestart, namelijk bij Dar en de gemeente Wijchen. Het aantal medewerkers in groepsdetacheringen zal begin 2014 flink stijgen aangezien we dan voor de meeste leerwerkbedrijven een samenwerkingspartner hebben gevonden. Individuele detacheringen Het aantal individuele detacheringen is in 2013 gestegen met 80 medewerkers. Aantal personen % % SW-sector 2012 Begeleid werk 101 4% 105 5% 6% Individuele detachering % % 16% Groepsdetachering 54 2% 183 8% 11% Werk op locatie % % 25% Beschutte omgeving % % 42% Totaal aantal personen % % 100% Naast de groepsdetacheringen waar de opdrachtgever de medewerkers inhuurt voor een uurtarief, kennen we ook het zogenaamde werk op locatie. In deze situaties werken onze medewerkers al buiten de muren van Breed, maar nog niet op de manier die Breed uiteindelijk voor ogen heeft. In 2013 werkten we op locatie bij Scholten Awater, Micromedia, Van Uden Haaften, Van Uden Nederasselt, Chain en Total Pack. Ook de medewerkers die bij het leerwerkbedrijf Groen en Schoonmaak werken, vallen onder de werkvorm werk op locatie. Helaas stopte in 2013 het werk bij Nacco. We hebben met opdrachtgevers waar we op locatie werken, duidelijke afspraken gemaakt over de minimale termijn waarvoor ze onze medewerkers inzetten. Dit gebeurt niet meer ad hoc. Dit doen we als voorbereiding op groepsdetachering en het zorgt voor meer stabiliteit in de projecten en creëert rust voor de medewerkers. De consulent heeft in de nieuwe organisatie vraag en aanbod in één hand en is gespecialiseerd in één werksoort. De consulent kent de medewerkers en de potentiële klanten van deze werksoort zodat hij/zij de markt gericht en effectief kan benaderen. De consulenten hebben vanaf 2013 individuele doelstellingen voor het realiseren van nieuwe individuele detacheringen. Naast de salesacties die een consulent zelf organiseert, hebben we in het voorjaar een vergeet me niet actie gehouden. Alle consulenten gingen bij prospects op bezoek met een vergeet-me-nietje. Prospects zijn relaties die eerder met Breed hebben samengewerkt maar dat momenteel niet meer doen. In de tweede helft van 2013 zijn er drie commercieel managers aangesteld. Zij hebben als doelstelling groepsdetacheringen te realiseren en ze hebben een begin gemaakt met bruggen bouwen naar de markt. De commercieel managers en de manager Marketing & Allianties zijn aanwezig in de verschillende relevante netwerken waaronder de OSRN en IKN. In september 2013 hebben we een themabijeenkomst georganiseerd voor de leden van IKN bij Look-O-Look. Het thema was de verbinding van maatschappelijk verantwoord ondernemen met economisch rendement. Reshoring, social return on investment en functiecreatie waren belangrijke onderwerpen die aan bod kwamen. 34 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

19 Ik zit in de snoep van Look-o-Look Ria werkt bij Breed, op de afdeling Verpakken Voedingswaren. Maar zoals ze het zelf omschrijft, klinkt het een stuk leuker: Ik zit in de snoep van Look-o-Look. Vroeger was ik gedetacheerd bij andere bedrijven. Dat was een heel mooie tijd. Ik vertel daar ook graag over op de afdeling, want er zitten mensen bij mij aan de band die nog 20 tot 25 jaar mogen werken. Ik probeer ze wel een beetje moed in te praten. Met goede begeleiding kunnen zij misschien ook ooit naar buiten. Daar bouwt Breed nou aan. Ria Lagé Medewerker Verpakken Voedingswaarden 36 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

20 Steen voor steen Leerwerkbedrijf Productie & Logistiek In 2013 hebben we hard gewerkt aan de verbouwing van ons leerwerkbedrijf Productie & Logistiek. Het aantal medewerkers dat bij Productie & Logistiek aan de slag is, zal ieder jaar minder worden. Maar in eerste instantie nog niet. Daarom hebben we het oude leerwerkbedrijf aangepast aan de huidige tijd. Voor medewerkers die werknemersvaardigheden moeten leren, is het de springplank geworden naar een plek bij een opdrachtgever. Begin 2013 vielen op een aantal sleutelposities van het leerwerkbedrijf Productie & Logistiek gaten. De functies van het leerwerkbedrijf zijn geen onderdeel van de nieuwe organisatie. Daarom hebben we tijdelijk medewerkers aangetrokken die zo lang als nodig de productie van de afdelingen aansturen, voor voldoende werk zorgen en de planning regelen. Op 1 juli 2013 verhuisde de Flex-afdeling van de Tarweweg naar de hoofdlocatie op de Boekweitweg. Dit ging gepaard met een interne verhuizing van het totale leerwerkbedrijf. Het leerwerkbedrijf delen we in in vier logische onderdelen, namelijk: Licht industrieel In- en ompakken Verpakken voedingswaren Flexafdeling Het eindresultaat is een grote opruiming. Alle afdelingen zitten onder één dak en we werken met een gestandaardiseerd werkproces en centrale planning. In het derde kwartaal is de rust teruggekeerd in het leerwerkbedrijf. Alle posten zijn bezet en verbetering van de werkprocessen leidt tot rust. Ook de werkhoeveelheid is beter. In de tweede helft van 2013 hebben we bijna constant voor iedereen werk. Wel ontbreekt het nog aan voldoende variatie in het werk. Om in de toekomst met voedingsmiddelen te kunnen blijven werken, zijn we in 2013 gestart met het verkrijgen van de vereiste voedselveiligheidscertificering. De productieruimte is uitgebreid met onder andere een hygiënesluis en medewerkers dragen witte jassen en haarnetjes. Op zoek naar samenwerkingspartners Voor de leerwerkbedrijven Schoonmaak, Groen, Documentconversie en Post hebben we in 2013 actief naar overname- en/of samenwerkingspartners gezocht. De bedoeling is dat deze partners de bedrijfsvoering van onze leerwerkbedrijven overnemen en Breed-medewerkers (in een groep) inhuren om het werk uit te voeren. Deze verandering betekent een toename van de groepsdetacheringen. Een belangrijk criterium voor het vinden van de juiste partners is ervaring met de aansturing en begeleiding van onze medewerkers en het aantal medewerkers dat ze willen inhuren. Daarnaast speelt een duurzame inzet van onze medewerkers een grote rol bij de keuze. We hadden verwacht de samenwerkingsverbanden in 2013 op te kunnen starten. Voor het leerwerkbedrijf Groen is dit gedeeltelijk gelukt. Voor de andere leerwerkbedrijven bleek dit niet haalbaar door uiteenlopende redenen. We zijn wel ver gekomen met de onderhandelingen en verwachten in het eerste kwartaal van 2014 bijna alle leerwerkbedrijven definitief om te kunnen bouwen naar groepsdetacheringen. Groen In 2013 hebben we voor het eerst een aantal bestekken niet meer zelf vanuit ons leerwerkbedrijf uitgevoerd. De gemeente Nijmegen heeft de keuze gemaakt om de bestekken aan Dar te gunnen. In een pilotconstructie is Dar de aannemer geworden en huurt Dar 45 Breed-medewerkers in om een deel van het groenonderhoud uit te voeren. De gemeente Wijchen heeft het groenbeheer in eigen hand genomen en huurt zelf Breed-medewerkers in om het werk uit te voeren. De eerste ervaringen zijn positief en de resultaten goed. Wij komen op deze manier in onze rol van bemiddelaar. Wij selecteren, plaatsen, begeleiden en scholen de medewerkers, terwijl de aansturing op werkinhoudelijk vlak bij de opdrachtgevers ligt. Daarnaast is het verzuim van de medewerkers in deze pilots gedaald en de productiviteit gestegen. De inzet van Breed was om alle gemeentelijke groencontracten in één van deze varianten onder te kunnen brengen voor eind Dat hebben we niet kunnen realiseren, aangezien een aantal gemeenten de voorkeur heeft om het groenonderhoud door een commerciële partij uit te laten voeren. Via social return in de aanbesteding van de gemeenten zullen deze partijen Breed-medewerkers in gaan huren. Voor de commerciële groencontracten hebben we eind 2013 een goede partner gevonden en afspraken gemaakt voor overname en het inhuren van medewerkers. In 2014 worden deze afspraken omgezet in een contract en gaan we over tot de uitvoering. Post Voor het leerwerkbedrijf Post hadden we eind 2013 keuze uit twee partijen die de bedrijfsvoering over wilden nemen. Begin 2014 hebben we een keuze gemaakt voor de partij die de werkzaamheden zoveel als mogelijk in stand houdt en vertrouwen heeft in uitbreiding naar de toekomst. Begin 2014 nemen zij de bedrijfsvoering over en huren ze een grote groep Breed-medewerkers in. Uiteraard worden de medewerkers hierin goed begeleid door hun werkcoach en consulent. 38 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

21 Steen voor steen Documentconversie Schoonmaak In 2013 is het ons niet gelukt om een overnamepartner te vinden voor het leerwerkbedrijf Documentconversie. Gezien de kosten, risico s en niet-structurele opbrengsten wilden we dit leerwerkbedrijf daarom afbouwen. Mede door het advies van de OR zijn we eind 2013 nogmaals met een marktpartij gaan onderhandelen. Uiteindelijk hebben we begin 2014 met hen een effectief afbouwscenario afgesproken, waarbij deze partij de bedrijfsvoering overneemt met een groeimodel voor de inzet van Breed-medewerkers. Breed gaat een aantal grote opdrachten voor deze marktpartij proberen te acquireren, waarmee we bijdragen aan het aantal gedetacheerde medewerkers. Voor de overname van het leerwerkbedrijf Schoonmaak is Breed afhankelijk van de gemeenten en de wetgeving rondom aanbestedingen. In 2013 hebben we daarom vooral met de gemeenten contact gehad over hoe we de ombouw van het leerwerkbedrijf het beste kunnen realiseren. Afgesproken is dat de gemeenten hun gemeentelijke schoonmaakcontracten in 2014 aanbesteden aan een marktpartij. Deze partij zal dan de medewerkers van Breed inhuren. Vanuit de markt is er overigens veel belangstelling om met Breed-medewerkers te werken. Aantal medewerkers per leerwerkbedrijf per en Leerwerkbedrijf Aantal personen ultimo Aantal personen ultimo Groen Productie & Logistiek 1 (Werk op locatie) Productie & Logistiek 2 (Look-O-Look in Andelst) Productie & Logistiek Post Schoonmaak Documentconversie AFAC Kulturhus Jaarverslag 2013 Jaarverslag

22 De hoofdbeheerders wilden mij niet kwijt Willy is een levende legende: hij is al 35 jaar gedetacheerd bij gemeente Nijmegen als beheerder, schoonmaker en manusje-van-alles bij de Jan Massinkhal. Na een loopbaan van 40 jaar gaat Willy deze december met pensioen. Ik mocht vorig jaar al met pensioen, maar de hoofdbeheerders wilden mij eigenlijk niet kwijt, omdat ik een harde werker ben. Toen heb ik gezegd: ik werk tot mijn 65e en dan vind ik het mooi geweest. Er lopen daar zat jonge gasten rond die aan hun toekomst willen bouwen. Willy Huijding Individueel gedetacheerde medewerker 42 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

23 Financieel

24 Financieel (bedragen x 1000) Toelichting kengetallen Hieronder vindt u een toelichting op de realisatiecijfers van 2013 in vergelijking met voorgaand jaar, Voor een vergelijking van deze realisatiecijfers 2013 met de begroting van 2013 verwijzen wij u naar de Toelichting op de programmarekening op pagina 66. Rekening 2013 Rekening 2012 Verschil Subsidieresultaat (1) Bedrijfsresultaat (2) Gemeentelijke bijdragen (3) Incidentele baten/lasten (4) Resultaat voor bestemming uit gewone bedrijfsuitoefening (5) = Incidentele baten/lasten reorganisatie (6) Resultaat voor bestemming (7)= Mutatie reserve (8) Resultaat na bestemming (9) = (aantallen in se/fte) SW-medewerkers incl. (se) Niet gesubsidieerde medewerkers (fte) Algemeen Het resultaat na bestemming heeft een omvang van +2,3 miljoen en bestaat uit een positief resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van +0,7 miljoen en een incidentele reorganisatie bate van +1,6 miljoen. Deze incidentele bate van 1,6 miljoen is onderdeel van kengetallen overzicht regel (6) Incidentele baten/ lasten reorganisatie, zie ook toelichting onderdeel reorganisatie. Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van +0,7 miljoen is ten opzichte van 2012 verbeterd met +2,3 miljoen. Deze verbetering kan worden opgesplitst in onderstaande onderdelen: Een nadeliger subsidieresultaat van -1,0 miljoen. Een positiever bedrijfsresultaat van +1,5 miljoen. Een gemeentelijke bijdrage van +1,8 miljoen. Reorganisatie Op basis van het in oktober 2012 door het algemeen bestuur genomen reorganisatiebesluit, hebben de reorganisatie en de hiermee samenhangende personele consequenties, grotendeels in 2013 hun beslag gekregen. Eind 2012 is een reorganisatievoorziening gevormd van 11,3 miljoen. De reorganisatiekosten hebben in 2013 een omvang van 3,7 miljoen. Op basis van de situatie eind 2013 zijn de nog te verwachten reorganisatiekosten 1,6 miljoen lager in vergelijking met de nog resterende reorganisatievoorziening. Dit heeft geleid tot een incidentele reorganisatiebaat in 2013 van 1,6 miljoen. De reorganisatievoorziening heeft eind 2013 een omvang van 6,0 miljoen. In 2013 hebben de gemeenten in totaal 4,5 miljoen extra subsidie verstrekt aan Breed. Conform het bestuursbesluit is deze 4,5 miljoen verantwoord in de programmarekening 2013 en vervolgens via een vermogensmutatie in mindering gebracht op de langlopende vordering. Specificatie van overzicht kengetallen regel (6) Incidentele baten/ lasten reorganisatie met een omvang van 6,1 miljoen: Incidentele reorganisatie baat van 1,6 miljoen. Extra subsidie van 4,5 miljoen. Subsidieresultaat: Het subsidieresultaat bestaat uit de gemeentelijke salarissubsidie Wsw, verminderd met de salariskosten SW-medewerkers en de overige kosten SW-medewerkers, zoals reiskosten woon-werkverkeer, netto kosten opleiding en training, kosten voor bijzondere voorzieningen voor SW-medewerkers, kosten arbodienst, loonkostensubsidies voor medewerkers die geplaatst zijn in de regeling begeleid werken. Het subsidieresultaat 2013 is met -1,0 miljoen verslechterd ten opzichte van Dit is als volgt te specificeren: Een toename van de subsidie Wsw van +1,8 miljoen. Een toename van de salarissen SW-medewerkers van -2,4 miljoen. Een toename van de overige kosten SW-medewerkers van -0,4 miljoen. Bovenstaande effecten zijn vooral beïnvloed door een stijging van de SW-formatie (verhoogde SW-taakstelling) ten opzichte van 2012 van 52 se (+2,7%). Daarnaast is de stijging van de gemiddelde salariskosten in 2013 van +2,3% ten opzichte van 2012 maar gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de subsidie Wsw met +1,0%. 46 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

25 Financieel Bedrijfsresultaat: Het bedrijfsresultaat bestaat uit de netto bedrijfsopbrengsten verminderd met de salarissen niet gesubsidieerde medewerkers, afschrijvingskosten, huur/lease kosten, onderhoudskosten, energiekosten, rente baten/lasten en de overige bedrijfskosten. Het bedrijfsresultaat is in 2013 met +1,5 miljoen verbeterd in vergelijking met Dit valt uiteen in: Een afname van de netto bedrijfsopbrengsten van -1,1 miljoen. Een afname van de bedrijfskosten van +2,6 miljoen. Een deel van bovenstaande effecten hangt samen met de transitie van een productie- en dienstverleningsbedrijf naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf en brengt deze verandering in de opbrengsten- en kostenstructuur tot stand. Onderstaand geven we meer in detail aan wat de ontwikkelingen en effecten zijn geweest op de netto bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten. Netto bedrijfsopbrengsten De netto bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2012 met -1,2 miljoen (-9%) afgenomen. Dit wordt in onderstaande tabel uiteengezet: (bedragen x 1.000) Rekening 2013 Rekening 2012 Verschil Arbeidsbemiddeling 6,2 4,8 1,4 Leerwerkbedrijven 6,4 9,2-2,8 Overig 0,3 0,1 0,2 In de verschuiving van de bedrijfsopbrengsten is de in 2013 gestarte transitie naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf al terug te zien. In 2013 is in de werkvorm groepsdetacheringen een omzet gerealiseerd van 1,3 miljoen ten opzichte van 0,1 miljoen in Vooral de groei van groepsdetacheringen in de werksoort Groen en in mindere mate de werksoort Productie & Logistiek hebben voor de verschuiving van de omzet van de leerwerkbedrijven naar arbeidsbemiddeling gezorgd. De omzet van de werkvorm individuele detachering is in 2013 met +0,1 miljoen toegenomen ten opzichte van 2012 en heeft in 2013 een omvang van 4,9 miljoen. Zowel het aantal individueel gedetacheerde SW-medewerkers (+18%) als het aantal productieve uren per SW-medewerker (+6%) is in 2013 toegenomen. Hiertegenover staat een daling van het gemiddelde uurtarief van -5% ten opzichte van 2012, mede als gevolg van de lastige marktsituatie, economische recessie en krimp van de werkgelegenheid enerzijds en toegenomen prijsdruk van andere partijen, die gericht zijn op de onderkant van de arbeidsmarkt, anderzijds. Bij de leerwerkbedrijven, werkvormen werk op locatie en beschut, is sprake van een afname van de bedrijfsopbrengsten van -2,8 miljoen in vergelijking met Voor een deel is dit het gevolg van de transitie van leerwerkbedrijven naar arbeidsbemiddeling (zie toelichting groepsdetacheringen). Daarnaast is dit het gevolg van afnemende bedrijfsopbrengsten in vooral de werksoort Productie & Logistiek, zowel de werkvorm werk op locatie als de werkvorm beschut, met een totale afname van de bedrijfsopbrengsten van -1,0 miljoen. Gedurende 2013 hebben we ervoor gekozen om het hebben van voldoende werk voor onze SW-medewerkers leidend te laten zijn bij de acquisitie van werk en/of klanten. Dit heeft naast de effecten van de reorganisatie en de slechte economische marktomstandigheden een negatief effect gehad op prijzen en marges en daarmee op de omvang van de bedrijfsopbrengsten. De overige bedrijfsopbrengsten zijn in vergelijking met 2012 met ruim +0,2 miljoen toegenomen. Dit is veroorzaakt door een uitgekeerde bonus begeleid werken door de rijksoverheid. Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn ten opzichte van 2012 met -2,6 miljoen (-21%) afgenomen. De salariskosten van niet-gesubsidieerde medewerkers (ambtelijk medewerkers, medewerkers ingehuurd via Support en tijdelijk ingehuurde medewerkers), hebben in 2013 een omvang van 6,6 miljoen en zijn daarmee -1,3 miljoen lager in vergelijking met Vanaf april 2013 is Breed gestart met de personele invulling van de nieuwe organisatie. Hierdoor zijn de kosten van medewerkers die niet geplaatst zijn in een van de functies van de nieuwe organisatie, ten laste van de reorganisatievoorziening gebracht. In de loop van 2013 zijn veel van de vacante vacatures ingevuld. In de tussentijd zijn de vacatures daar waar nodig opgevuld door tijdelijke inhuur van medewerkers. Deze afwijking is incidenteel en niet structureel van aard. De veelal productie- en dienstverleninggerelateerde kosten, zoals afschrijvingskosten, huur- leasekosten, onderhoudskosten en energiekosten, zijn -0,6 miljoen lager dan in In 2013 is de voorziening groot onderhoud geactualiseerd op basis van de verwachte transformatie van de leerwerkbedrijven. Dit heeft voor 2013 geresulteerd in een vrijval van de voorziening groot onderhoud van -0,4 miljoen. De overige bedrijfskosten laten in 2013 een daling zien van -0,7 miljoen in vergelijking met Dit is vooral het gevolg van minder aanschaf van productie- en dienstverlening gerelateerde middelen, lagere advieskosten en een vrijval van gereserveerde archiveringsuitgaven. Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdrage omvat de in de gemeenschappelijke regeling, in het bestuur of anderszins tussen gemeenten specifiek overeengekomen bijdragen, behalve de bijdrage in bestuurs- en beheerskosten dat onder de overige bedrijfsopbrengsten is verantwoord. De afgelopen jaren is er geen gemeentelijke bijdrage geweest ter dekking van de negatieve resultaten voor bestemming. De negatieve resultaten voor bestemming van de afgelopen jaren zijn in mindering 48 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

26 Financieel gebracht op de algemene reserves van Breed. De ontvangen gemeentelijke bijdrage in 2013 van +1,8 miljoen is conform de begroting Incidentele baten/lasten reorganisatie De incidentele baten reorganisatie in 2013 van +6,1 miljoen bestaat uit verwachte lagere kosten van 1,6 miljoen en 4,5 miljoen extra verstrekte subsidie door de gemeenten. Mutaties reserves Verstrekte extra subsidie van 4,5 miljoen door de gemeenten. Conform het bestuursbesluit is deze 4,5 miljoen verantwoord in de programmarekening 2013 (incidentele baten reorganisatie) en vervolgens via een vermogensmutatie (mutaties reserves) in mindering gebracht op de langlopende vordering. TAAKSTELLING EN WACHTLIJST Het aantal standaardeenheden (se) dat gemeenten kunnen plaatsen, de zogenaamde taakstelling, is het afgelopen jaar met bijna +46 se toegenomen in vergelijking met Deze stijging van de taakstelling wordt met name veroorzaakt door gemeente Nijmegen (+45 se), gemeente Groesbeek (+6 se) en gemeente Wijchen (+7 se). De overige deelnemende gemeenten hebben bijna allemaal te maken gehad met een gelijkblijvende of licht verlaagde taakstelling. De (indirect) aan Breed toegewezen taakstelling van de negen deelnemende gemeenten voor 2013 was se. De gerealiseerde formatie in 2013 is +9 se hoger dan de taakstelling. Deze overrealisatie komt voornamelijk door een overrealisatie bij de gemeente Nijmegen van +6 se welke met name is veroorzaakt door de instroom van voormalig WIW/ID ers met een SW-indicatie medio De gemeente Nijmegen heeft deze overrealisatie gecompenseerd door een extra subsidietoekenning in De tabel op pagina 51 geeft een overzicht van de taakstelling en van de over- en onderrealisatie per gemeente (laatste kolom) in Deze realisatie is in de tabel onderverdeeld in realisatie door Breed (realisatie Breed) en door andere SW-bedrijven (realisatie extern). Overzicht taakstelling en realisatie per gemeente 2013 Gemeente taakstelling na uitruil* realisatie Breed realisatie extern realisatie gemeente over/onder realisatie Beuningen 130,02 128,55 1,42 129,97-0,05 Druten 108,59 104,91 3,00 107,91-0,68 Groesbeek 148,11 146,16 2,25 148,41 0,30 Heumen 62,18 60,15 2,21 62,36 0,18 Millingen aan de Rijn 31,01 32,20 0,00 32,20 1,19 Nijmegen 1.143, ,36 17, ,50 5,81 Ubbergen 30,81 30,99 0,00 30,99 0,18 West Maas en Waal 69,54 67,91 2,63 70,54 1,00 Wijchen 241,81 238,95 3,50 242,45 0,64 Totaal aangesloten gemeenten 1.965, ,19 32, ,33 8,57 *Als een gemeente verwacht dat zij zelf de taakstelling niet volledig zal gebruiken, bestaat de mogelijkheid om een deel van de taakstelling aan een andere gemeente over te dragen. Dit noemen we uitruil. 50 Jaarverslag 2013 Jaarverslag

Bijlage 3: Op weg naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf

Bijlage 3: Op weg naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf Bijlage 3: Op weg naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf De actuele projecten en belangrijkste uitdagingen Kwartaalrapportage oktober tot en met december 2013 Vanaf oktober tot en met december is Breed vooral

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

ZIE JE NOU WEL. Jaarstukken 2014 DAT JE ANDEREN KUNT INSPIREREN! Nicole Janssen, gedetacheerd bij Cycloon Post. Jaarstukken 2014 1 Jaarstukken 2014 1

ZIE JE NOU WEL. Jaarstukken 2014 DAT JE ANDEREN KUNT INSPIREREN! Nicole Janssen, gedetacheerd bij Cycloon Post. Jaarstukken 2014 1 Jaarstukken 2014 1 ZIE JE NOU WEL Jaarstukken DAT JE ANDEREN KUNT INSPIREREN! Nicole Janssen, gedetacheerd bij Cycloon Post Jaarstukken 1 Jaarstukken 1 Jaarstukken 20 I4 Jaarverslag 3 Inhoud Jaarstukken - Voorwoord 10 -

Nadere informatie

Breed en gemeenteraden

Breed en gemeenteraden Breed en gemeenteraden Kwartaalrapportage Breed april 2013 tot en met juni 2013 In deze kwartaalrapportage informeren wij u opnieuw over: 1. Financiële informatie over de ontwikkeling van de reorganisatiekosten

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Griffier t.a.v. gemeenteraad Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN. Datum: 13-09-2013 Onderwerp: Oplegbrief begroting 2014

Griffier t.a.v. gemeenteraad Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN. Datum: 13-09-2013 Onderwerp: Oplegbrief begroting 2014 Griffier t.a.v. gemeenteraad Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Datum: 13-09-2013 Onderwerp: Oplegbrief begroting 2014 Geachte college of raad, In de vergadering van ons Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Breed en gemeenteraden

Breed en gemeenteraden Breed en gemeenteraden De afgelopen tijd hebben Breed en gemeenteraden op diverse manieren contact gehad. Maar één ding is duidelijk: gemeenteraden willen geïnformeerd worden over waar Breed mee bezig

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Breed en gemeenteraden Kwartaalrapportage Breed januari 2013 tot en met maart 2013

Breed en gemeenteraden Kwartaalrapportage Breed januari 2013 tot en met maart 2013 Breed en gemeenteraden Kwartaalrapportage Breed januari 2013 tot en met maart 2013 In deze kwartaalrapportage informeren wij u weer over: 1. De actuele projecten en de belangrijkste uitdagingen van Breed

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Breed

Advies. Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Breed Advies Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA April 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Een jaar van verandering JAARVERSLAG 2011

Een jaar van verandering JAARVERSLAG 2011 Een jaar van verandering JAARVERSLAG 2011 >Inhoud Voorwoord 5 Directieverslag 7 Personeel 11 Detacheringen 17 Leerwerkbedrijven 21 Financieel 27 Jaarrekening 35 Balans 36 Programmarekening 38 Grondslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Met dit voorstel regelen wij de formele verstrekking van deze middelen aan Breed voor het jaar 2015.

Met dit voorstel regelen wij de formele verstrekking van deze middelen aan Breed voor het jaar 2015. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2015 Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen. Door de Participatiewet is er

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Stappen Maken. Jaarverslag 2012

Stappen Maken. Jaarverslag 2012 Stappen Maken Jaarverslag 2012 > inhoud Voorwoord 5 Directieverslag 8 Medewerkers maken stappen 11 Stappen maken richting arbeidsbemiddeling 19 Stappen maken naar de omgeving 25 Financieel (inclusief paragrafen)

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014 Ingekomen stukken Vergadering : 19 juni 2014 Agendapunt : 10 (C2) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk en Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Bijgaand stuur ik u de kwartaalrapportage van Breed, welke betrekking heeft op de periode januari tot en met maart 2015.

Bijgaand stuur ik u de kwartaalrapportage van Breed, welke betrekking heeft op de periode januari tot en met maart 2015. Risem From: Amresh Dewkalie Sent: 28 May 2015 09:37:52 To: Ineke Alferink Cc: Subject: FW: Kwartaalrapportage Breed Q1 2015 Attachments:Brief kwartaalrapportage Q1 2015.pdf; Bijlage 3 Breed als arbeidsbemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Afwijking Prognose vs Begroting

Afwijking Prognose vs Begroting Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015

Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015 Strategieën gericht op het wegwerken van tekorten op de SW Workshop conferentie Weg naar werk 2020 Utrecht d.d. 11 november 2015 Martin Heekelaar (adviseur Berenschot) Guido van den Boorn (directeur ad

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

Aanbesteding schoonmaakwerkzaamheden SW organisatie Breed

Aanbesteding schoonmaakwerkzaamheden SW organisatie Breed Openbaar Onderwerp Aanbesteding schoonmaakwerkzaamheden SW organisatie Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren

Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren Transitie Wsw BWR - Gemeente Haren November 2015 Auteur: H. Kerkdijk MMO Transitie Wsw BWR gemeente Haren 1 Inhoud 1. Actuele situatie... 3 1.1. Liquidatie GR BWR... 3 1.2. Harense Wsw medewerkers... 3

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Stand van zaken implementatie Participatiewet

Stand van zaken implementatie Participatiewet Stand van zaken implementatie Participatiewet Cedris volgt de implementatie van de Participatiewet, via een monitor die regelmatig wordt uitgezet bij de 90 aangesloten sociale werkbedrijven. Wat is de

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Kwartaalbericht september 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016.

Kwartaalbericht september 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Kwartaalbericht september 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Inleiding Graag bieden wij u het derde kwartaalbericht 2016 aan. Met dit bericht infomeren

Nadere informatie

immens samen werkend aan ontwikkeling

immens samen werkend aan ontwikkeling immens samen werkend aan ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Ergon is een bedrijf waar mensen gewoon werken, optimaal presteren, verantwoordelijkheid dragen, zich aan afspraken houden Maar Ergon

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 250048 Datum: 26 mei 2015 Hoort bij collegeadvies nummer: 250047 Datum raadsvergadering: 11 juni 2015 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Jaarrekening RWA 2014 Meerjarenbegroting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 981 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag:

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: 20 14 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Kwartaalmonitor CFO Eerste kwartaal 2014 (januari februari - maart)

Kwartaalmonitor CFO Eerste kwartaal 2014 (januari februari - maart) Kwartaalmonitor CFO Eerste kwartaal 2014 (januari februari - maart) Monitor CFO, kwartaal 1 2014 Pagina 1 van 9 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk leest u over de financiële opgave met betrekking tot CFO.

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

De Wsw is onderdeel van Programma 3; Economische zaken en Werkgelegenheid

De Wsw is onderdeel van Programma 3; Economische zaken en Werkgelegenheid Onderwerp: Jaarstukken Permar Rapport aan B&W d.d. 1 juli 2014 secretaris H. Ebbers Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Portefeuillehouder wethouder H.J.C. Vreeswijk Gemeente winkel Bedrijfsvoering

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 23 mei Toelichting 1 e kwartaal. Algemeen Het eerste kwartaal van vorig liet een

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders 20 mei 2010 Agenda Terugblik 2009 Algemene financiën Brutomarge per BU Resultaten Prestatie indicatoren Terugblik 2009 Zeer sterke afname van het aantal opdrachten

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie