één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen"

Transcriptie

1 deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen Druten Druten Wijchen Wijchen Beuningen Beuningen Heumen Heumen Nijmegen Nijmegen Ubbergen Ubbergen Mook en Middelaar Mook en Middelaar Groesbeek Groesbeek Millingen a/d Rijn Millingen a/d Rijn

2 Het Werkbedrijf is een arbeidsbemiddelingsbedrijf dat zorgt voor de verbinding tussen bedrijven en kandidaten die een plek willen op de arbeidsmarkt, maar die de stap naar een baan niet zelf kunnen zetten. Omdat ze nog niet helemaal werkfit zijn of omdat ze structurele begeleiding nodig hebben. Het kan dan gaan om een net afgestudeerde student die een duwtje nodig heeft, om iemand die beschut werk zoekt of dagbesteding nodig heeft en alle mogelijkheden daartussen. bedrijfsdienstverlening acquireren samenwerken verbindingsfunctie ontwikkelen bemiddelen kandidaatsbenadering screenen diagnosticeren De sociale werkvoorziening blijft bestaan voor de medewerkers die daar nu al werken. Het bestuur van Breed besluit in 2014 over de scenario s om Breed in het Werkbedrijf te integreren. De activiteiten rond dagbesteding vallen nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In 2014 wordt besloten in overleg met Breed en de huidige AWBZ-organisaties welke partijen deze taken in de toekomst gaan organiseren. Het regionale jongerenloket en de huidige afdelingen Werk gaan op in het Werkbedrijf. adviseren profileren begeleiden monitoren activeren controleren Talenten Het Werkbedrijf gaat uit van de talenten van mensen: wat kunnen zij wél en welke kansen kunnen wij hen bieden. Daarom zijn deze mensen geen cliënt of klant, maar kandidaat. Kort samengevat: de werkwijze van het Werkbedrijf is gericht op de buitenwereld, is een open, transparante en flexibele organisatie die ook echt de markt opgaat. De medewerkers kennen hun vak en staan open voor innovatieve en creatieve oplossingen en leveren maatwerk. Waarom een regionaal Werkbedrijf? Aanleiding voor het bouwen van een Werkbedrijf is de veranderende arbeidsmarkt én de komst van de Participatiewet. Vanaf 1 januari 2015 maakt deze nieuwe wet gemeenten verantwoordelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het Rijk van Nijmegen zijn dat ongeveer mensen. De Participatiewet vervangt een aantal bestaande wetten (WSW, WWB en Wajong). Daarnaast past deze ontwikkeling in de wens van de rijksoverheid om gemeenten meer regionaal te laten samenwerken.

3 Aan de totstandkoming van het Werkbedrijf werken niet alleen de gemeenten, UWV en Breed mee, maar ook bedrijven, adviesorganen, cliëntenraden, AWBZ-instellingen, medezeggenschapsorganen en onderwijsinstellingen. Het Werkbedrijf is operationeel in OUD: gericht op regels Wat is de rol van bedrijven? Werkgevers krijgen steeds meer verantwoordelijkheden. Zo is in het landelijke Sociaal Akkoord vastgelegd dat bedrijven meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Bedrijven hebben het werk dat nodig is om kandidaten kansen op de arbeidsmarkt te bie- regelingen mensen instellingen werkgevers WWB WAJONG WSW AWBZ gemeente UWV BREED AWBZ-instellingen den. Daarnaast hebben bedrijven het Werkbedrijf ook nodig om hun sociaal werkgeverschap te kunnen invullen. Zij zijn dan ook de klanten van het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf is ook een antwoord op de al langer bestaande vraag van het bedrijfsleven om meer duidelijkheid over (gemeentelijke) regelgeving en de behoefte aan meer regionale samenwerking. financiële vergoeding leerwerk met behoud uitkering verschillen tussen gemeenten loondispensatie inleentarief interne plek kosten begeleiding arbeidsmatige dagbesteding Wat is de Bedrijfspoort? Eén van de manieren om de samenwerking tussen het Werkbedrijf en bedrijven te stimuleren, is het introduceren van een bedrijfspoort : medewerkers van het Werkbedrijf voeren gesprekken met kandidaten bij bedrijven. Dit vergroot en verbetert het contact tussen het Werkbedrijf, het bedrijf en de kandidaten. De werkvloer bij bedrijven is hét re-integratie-instrument. Daar kunnen kandidaten hun talenten en motivatie laten zien en doen zij ervaring op. Het Werkbedrijf benadert bedrijven ook voor instellingen die (onder regie van het Werkbedrijf) de arbeidsmatige dagbesteding organiseren. Daarbij werkt het Werkbedrijf samen met het UWV en uitzendbureaus. Het Werkbedrijf heeft de taak om een impuls te geven aan de bedrijfsdienstverlening. Het bedrijfsleven geeft al langer aan dat zij meer duidelijkheid wil over (gemeentelijke) regelgeving en behoefte heeft aan meer regionale samenwerking. Problemen? Instellingen concurreren met hun aanbod en dus met mensen richting werkgevers Werkgevers hebben te maken met een veelvoud aan verschillende regelingen Relatief vergelijkbare mensen worden soms heel anders behandeld door de regeling waarin zij vallen Kandidaten Het Werkbedrijf verbindt bedrijven aan kandidaten en helpt hen door uit te gaan van wat zij wél kunnen. Het Werkbedrijf gaat direct op zoek naar de talenten van een kandidaat. Kandidaten worden direct in contact gebracht met bedrijven, en indien nodig, biedt het Werkbedrijf begeleiding.

4 NIEUW: gericht op mensen start individueel traject duur traject resultaat 24 jaar 24 jaar 6 maanden 24 jaar 6 maanden als dat kan. 8 weken 24 jaar Omdat een groot aantal specifieke wettelijke regelingen vervalt, grijpt het Werkbedrijf de kans om een logische en uniforme gereedschapskist samen te stellen, waarmee de match tussen kandidaat en bedrijf 8 gemaakt weken kan worden. Het 8 weken Werkbedrijf werkt met vier soorten kandidaten: 8 weken 6 maanden 1. werkfit: mensen die, met een klein beetje ondersteuning, werk kunnen vinden; 2. tijdelijke ondersteuning: mensen die zich kunnen ontwikkelen naar werk als het Werkbedrijf 6 maanden hen op de juiste manier ondersteunt; structurele ondersteuning: mensen die structureel ondersteund moeten worden op de arbeidsmarkt; mensen die alleen met zeer intensieve begeleiding op de arbeidsmarkt actief kunnen zijn. Deze groepen kunnen elkaar overlappen, omdat kandidaten zich kunnen ontwikkelen. De aanpak is: intensief waar nodig, terughoudend

5 Vormen van dienstverlening Geen nieuw loket Het Werkbedrijf wordt geen nieuw loket. De medewerkers werken dáár, waar het gebeurt. Dus bij de bedrijven zelf, de uitzendbureaus of de scholen: de bedrijfspoort. Daarnaast kunnen kandidaten via de lokale toegangspoort (= professionele zorgnetwerk) in contact komen met het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf heeft één representatieve locatie, waar bedrijven en kandidaten ontvangen kunnen worden. Via de website van het Werkbedrijf kunnen kandidaten ook zelf aan de slag. Indien nodig krijgen zij hierbij ondersteuning. regie maatwerk intensieve dienstverlening lichte dienstverlening

6 Hoe wordt het Werkbedrijf gefinancierd? De regio wil een stabiel Werkbedrijf bouwen, dat past binnen de financiële kaders. Uitgangspunt is dat het Werkbedrijf haar werkzaamheden moet vormgeven binnen de beschikbare budgetten, met als basis het Participatiebudget. Het gegeven dat dit budget op termijn gaat krimpen en de doelgroep voor gemeenten toeneemt scherpt de taakstelling voor het Werkbedrijf verder aan. Onder de basisdienstverlening vallen de bedrijfsdienstverlening, de kandidaatsbenadering, de verbindingsfunctie en de kosten van het bedrijf. Als een deelnemende gemeente extra budget in wil zetten, kan het Werkbedrijf hierop inspelen. Daarnaast kunnen gemeenten de budgetten voor maatwerk gebruiken om te zorgen dat specifieke groepen worden geholpen door het Werkbedrijf. Hoe wordt het Werkbedrijf aangestuurd? De regio kiest voor het model van een modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) als rechtsvorm waarbinnen de negen gemeenten samenwerken. Het Werkbedrijf is daarbinnen de eerste Module (M). De gemeenteraden bepalen de strategische beleidskaders en de MGR voert uit. Het Werkbedrijf wordt aangestuurd door een bestuurscommissie. De bevoegdheden van deze commissie worden, in samenspraak met de gemeenteraden, binnen de MGR geregeld. De opdracht van de gemeente wordt vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst (DVO), die elke gemeente afzonderlijk met de MGR afsluit. Het afsluiten van de DVO is een bevoegdheid van de colleges. In die DVO staan de taken die het Werkbedrijf uitvoert: de basisdienstverlening en het maatwerk per gemeente. Als er iets verandert in de kaders binnen de DVO worden de gemeenteraden hierover geïnformeerd. Verder hebben zij de mogelijkheid om nieuwe strategische kaders te stellen. Deze uitgave is geschreven in opdracht van het regionale portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken. De opdracht is uitgevoerd door het bestuursteam Werk en Inkomen. infographics: Studio Lakmoes ontwerp en vormgeving: mado.nu november 2013

Vragen en antwoorden Regionaal Werkbedrijf

Vragen en antwoorden Regionaal Werkbedrijf Aanleiding en context Vragen en antwoorden Regionaal Werkbedrijf Waarom kiezen gemeenten voor een regionaal Werkbedrijf? - bedrijven vragen om betere facilitering en ontzorging bij het aannemen van werkzoekenden

Nadere informatie

Percelenregeling arbeidsmatige dagbesteding Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, 17 november 2014

Percelenregeling arbeidsmatige dagbesteding Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, 17 november 2014 Percelenregeling arbeidsmatige dagbesteding Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, 17 november 2014 Oproep om in te schrijven Wij nodigen aanbieders uit om in te schrijven op de percelenregeling voor arbeidsmatige

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek

Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek Partijen; Opdrachtgever: de gemeente Groesbeek, te dezer zake krachtens artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek

Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk Werkbedrijf en gemeente Groesbeek Partijen; Opdrachtgever: de gemeente Groesbeek, te dezer zake krachtens artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B22 Onderwerp: Raadsvoorstel Werk is de Uitkomst Datum B&W-vergadering: 24 februari 2015 Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 Datum carrousel: 19 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

2. De bevoegdheid algemeen bestuursleden van de MGR aan te wijzen te delegeren aan het college.

2. De bevoegdheid algemeen bestuursleden van de MGR aan te wijzen te delegeren aan het college. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B4 Onderwerp: Raadsvoorstel MGR Rijk van Nijmegen Datum B&W-vergadering: 26 november 2013 Datum raadsvergadering: 30 januari 2014 Datum carrousel: 30 januari 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

sterke werkwoorden werkboek een definitief besluit over regionale samenwerking op het domein Werk in de regio Rijk van Nijmegen Beuningen Middelaar

sterke werkwoorden werkboek een definitief besluit over regionale samenwerking op het domein Werk in de regio Rijk van Nijmegen Beuningen Middelaar Bouwteam Werk www.transitieregionijmegen.nl November 2013 sterke werkwoorden werkboek een definitief besluit over regionale samenwerking op het domein Werk in de regio Rijk van Nijmegen Druten Druten Wijchen

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN Wijzigingsbesluit 1 De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar,

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving Registratienummer BW Datum 9 februari 2015 llllllll lllll II II II III III

Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving Registratienummer BW Datum 9 februari 2015 llllllll lllll II II II III III GEMEENTE ţįįl*, BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Strategisch arbeidsmarktbeleid "Werk is de uitkomst!' en inzet Beunings maatwerk Raadsvergadering 24 februari 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Samenwerken in de regio Nijmegen

Samenwerken in de regio Nijmegen aan de Minister van Binnenlandse Zaken de heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Datum 08-05-2013 Onderwerp regionale samenwerking in de regio Nijmegen Excellentie, Met belangstelling

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Verordening Kandidatenraad WerkBedrijf Regio Rijk van Nijmegen

Verordening Kandidatenraad WerkBedrijf Regio Rijk van Nijmegen Verordening Kandidatenraad WerkBedrijf Regio Rijk van Nijmegen Het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen, gelezen het voorstel van de Bestuurscommissie Werk

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp GEMEENTE 3* LEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 27 FEB 2015 UI15.00885 Sarah Albers 14 024 Proces WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Geachte leden

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Raadsvoorstel - Evaluatienota

Raadsvoorstel - Evaluatienota Raadsvoorstel - Evaluatienota E1 Zaaknummer: Z-16-36722 Documentnummer: VB/Raad/16/00230 Vergadering B&W: 1 maart 2016 Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk 2015/2016 Raadsvergadering: 31 maart

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Algemeen Bestuur MGR Rljk van Nijmegen. Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105. Werner van der Linden 0243292271 w/.van.der.linden@wbrn.

Algemeen Bestuur MGR Rljk van Nijmegen. Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105. Werner van der Linden 0243292271 w/.van.der.linden@wbrn. Algemeen Bestuur MGR Rljk van Nijmegen p.a. gemeente Nijmegen Postbus 910S 6500 H6 Nijmegen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Behandeld door: Doorkiesnummer: E-mall: Onderwerp:

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Raadsstuk. Het college stelt de raad voor: 1. Het Koersdocument Werk en Inkomen vast te stellen en als beleidskader te hanteren.

Raadsstuk. Het college stelt de raad voor: 1. Het Koersdocument Werk en Inkomen vast te stellen en als beleidskader te hanteren. Raadsstuk Onderwerp: Koersdocument Werk en Inkomen BBV nr: 2016/255655 1. Inleiding In oktober 2011 is Kans en Kracht door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan beschreef de uitvoeringstaken van SZW (Werk

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

BEGROTING 2015 MGR Regio Rijk van Nijmegen

BEGROTING 2015 MGR Regio Rijk van Nijmegen BEGROTING 2015 MGR Regio Rijk van Nijmegen 17 november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 REGIOPLATFORM voor afstemming en overleg... 4 2.1 Wat gaan we doen?... 4 2.2 Wat kost het?... 4 3 Wat willen

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Regionale Verordening Kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen

Regionale Verordening Kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen Regionale Verordening Kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen Het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen, gelezen het voorstel van de Bestuurscommissie

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed)

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

BaanStede in het licht van de Participatiewet

BaanStede in het licht van de Participatiewet BaanStede in het licht van de Participatiewet Inleiding Via de Participatiewet heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor een brede groep mensen die ondersteuning nodig heeft. Sinds 2015 ondersteunen

Nadere informatie

Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen. Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014

Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen. Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014 Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014 1. Samenwerking Regio 2. Traject 3. Inkoop- en subsidiemodel 4. Sturings-

Nadere informatie

Zie vervolgblad Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk 1 maart 2014)

Zie vervolgblad Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk 1 maart 2014) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Regionaal Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is het voornemen om één regionaal

Nadere informatie

Bijlage 1 : Beschut werk

Bijlage 1 : Beschut werk Bijlage 1 : Beschut werk Inleiding Met de inwerkingtreding van de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 is instroom in Wet sociale werkvoorziening (Wsw) niet meer mogelijk. Doordat er geen nieuwe instroom

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen brief aan AbvakaboFNV en CNV Publieke Zaak over Eisen aan Werkbedrijf van Rijk van Nijmegen

Openbaar. Vaststellen brief aan AbvakaboFNV en CNV Publieke Zaak over Eisen aan Werkbedrijf van Rijk van Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan AbvakaboFNV en CNV Publieke Zaak over Eisen aan Werkbedrijf van Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder.

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen,

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Dit voornemen leggen wij voor aan de raad zodat de raad wensen en bedenkingen kenbaar kan maken.

Dit voornemen leggen wij voor aan de raad zodat de raad wensen en bedenkingen kenbaar kan maken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Regionalisering domein Werk Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2011 hebben wij de intentie uitgesproken

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

2. hoe krijgen gemeenten een regionale invulling van cliëntenparticipatie (regionale arbeidsmarkt, werkbedrijf)?

2. hoe krijgen gemeenten een regionale invulling van cliëntenparticipatie (regionale arbeidsmarkt, werkbedrijf)? Hoe betrek ik cliëntenraden? Met de Participatiewet verandert ook de cliëntenparticipatie. Niet alleen is de wet bijgesteld, een aantal ontwikkelingen roepen vragen op over de toekomstige invulling van

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 5 juli 2017 / 52/2017. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 5 juli 2017 / 52/2017. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 5 juli 2017 / 52/2017 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Dienstverlening Werk 2017 Programma Economie & Werk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Sarah Albers Voortgang MGR en Regionaal Werkbedrijf

Sarah Albers Voortgang MGR en Regionaal Werkbedrijf BEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 14 JUL 20K UI14.03269 Sarah Albers 14 024 Voortgang MGR en Regionaal Werkbedrijf Geachte raad, Op 26

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad Documentnummer: z Datum: 26 oktober 2017 Participatievoorziening beschut werk

College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad Documentnummer: z Datum: 26 oktober 2017 Participatievoorziening beschut werk Van: Aan: College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad Documentnummer: z170052070 Datum: 26 oktober 2017 Onderwerp: Participatievoorziening beschut werk Memo Zeewolde Dit memo geeft een toelichting

Nadere informatie

ì W S3 en IT) C ü QJ 11 in i n i ii11 CD CD ra CD CD c 31 CD CD

ì W S3 en IT) C ü QJ 11 in i n i ii11 CD CD ra CD CD c 31 CD CD J ì W r OE op he ř 1 11 in i n i ii11 9 9 CD r, T î CD CJ CD c 31 Cũ CD CD CD CD ra CD CD CD ra S3 en CD CD IT) C ü QJ CD V Jtet bouwen van- ce», nieuw we/utve* VOORWOORD Verbinden is een sterk werkwoord:

Nadere informatie

Contactpersoon 14 november 2016 Ina Hol

Contactpersoon 14 november 2016 Ina Hol Aan de Raden en colleges van de deelnemende gemeenten MGR Rijk van Nijmegen Datum Contactpersoon 14 november 2016 Ina Hol Onderwerp Derde Kwartaalrapportage MGR 2016 Begrotingswijziging 2016 Telefoonnummer

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland

Voorstel aan de gemeenteraad van Wormerland Onderwerp: Wormerland voor participatie Invullen door Raadsgriffie RV nummer: Dubbelklik hier Beleidsveld: Particiaptie Datum: Portefeuillehouder: K. van Waaijen Procedure: Contactpersoon: Corina Garcia

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Ingekomen stuk D2. Datum uw brief

Ingekomen stuk D2. Datum uw brief Ingekomen stuk D2 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas,

Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas, Keuzes Kompasgemeenten doelgroepen arbeidsmarktbeleid Besproken met het DB ISD Kompas, 2810014 Vooraf In de notitie Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg Beleidskaders 2014 2015 (definitieve versie, 25 augustus

Nadere informatie

Stroomopwaarts. Begeleiding jongeren met psychische kwetsbaarheid

Stroomopwaarts. Begeleiding jongeren met psychische kwetsbaarheid Stroomopwaarts Begeleiding jongeren met psychische kwetsbaarheid Opzet Korte inleiding Stroomopwaarts Visie Aanpak begeleiding Jongeren met psychische kwetsbaarheid Training medewerkers door GGZ, MEE en

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind Maart 2015 Neeltje Huvenaars Mogelijkheden na school tot nu toe Vervolgopleiding Werk Baan bij werkgever Baan via sociale

Nadere informatie

Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht

Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht Rapportage Rijk van Nijmegen, totaaloverzicht Algemeen Totaal aantal bezoeken Aantal klanten Aantal klanten bezocht Aantal klanten Aantal klanten bezocht Totaal aantal klanten Totaal aantal bezocht Gemeente

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Openbaar Onderwerp Bijzonder georganiseerd Overleg MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Ons college wordt gevraagd een besluit

Nadere informatie

Notitie Vangnetuitkering Participatiewet 2015

Notitie Vangnetuitkering Participatiewet 2015 Notitie Vangnetuitkering Participatiewet 2015 Oktober 2015 1 1. Inleiding Ieder kalenderjaar ontvangt de gemeente een uitkering uit het Fonds werk en inkomen: het Inkomensdeel of wel BUIG-budget (BUIG=

Nadere informatie

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. Manager Operations Jos Bruens van PromTeg Industries, Duiven. Staan voor een baan Autisme is voor mijn werk geen beperking, maar een kracht. Panelenbouwer Niels

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BESCHUT WERK

BIJLAGE 1: BESCHUT WERK BIJLAGE 1: BESCHUT WERK Samenvatting Met ingang van 1 januari 2017 is het aanbieden van beschut werk een verplichting geworden voor gemeenten, met een vastgesteld aantal te realiseren plekken. Gemeenten

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 189 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

Zo werkt het! Structuur regionale samenwerking en WerkBedrijf

Zo werkt het! Structuur regionale samenwerking en WerkBedrijf Zo werkt het! De zeven gemeenten in Rijk van Nijmegen én SW-bedrijf Breed werken sinds april 2016 samen in WerkBedrijf. Dit is één regionale uitvoeringsorganisatie voor arbeidsbemiddeling in het Rijk van

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Informatieprotocol MGR Rijk van Nijmegen

Informatieprotocol MGR Rijk van Nijmegen MGR Rijk van Nijmegen Informatieprotocol MGR Rijk van Nijmegen Een notitie over de informatievoorziening van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen aan de deelnemende gemeente en andere

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Ons kenmerk. Datum uw brief

Ons kenmerk. Datum uw brief Aan de colleges en de gemeenteraden van Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen Datum 7 juli 2016 Ons kenmerk Contactpersoon Onderwerp Opheffing/liquidatieplan Breed

Nadere informatie

Analyse en visie BaanStede in het licht van de Participatiewet

Analyse en visie BaanStede in het licht van de Participatiewet 1 Analyse en visie BaanStede in het licht van de Participatiewet Analyse en visie BaanStede in het licht van de Participatiewet Aanleiding Motie Raad Op 25 februari heeft de Raad een motie aangenomen waarin

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Regionaal Werkdocument Samen sterker. Een tweede stap naar regionale samenwerking op het domein Werk in de regio Nijmegen e.o.

Regionaal Werkdocument Samen sterker. Een tweede stap naar regionale samenwerking op het domein Werk in de regio Nijmegen e.o. Regionaal Werkdocument Samen sterker Een tweede stap naar regionale samenwerking op het domein Werk in de regio Nijmegen e.o. Bouwteam Februari 2013 Het bouwteam heeft van het regionale portefeuillehoudersoverleg

Nadere informatie

Openbaar. Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad.

Openbaar. Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir H. Bruls Samenvatting De gemeenten

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht Ingradodag 31 maart Ontwikkelingen Nieuw landelijk beleid op 1. RMC vernieuwing 2. Regionale aanpak VSV 3. Jongeren in een kwetsbare positie

Nadere informatie

Maak je sterk VOOR WERK. Achtergrondinformatie: UWV

Maak je sterk VOOR WERK. Achtergrondinformatie: UWV Maak je sterk VOOR WERK Achtergrondinformatie: UWV 1 Belangen behartigen, wat houdt dat in? Belangen behartigen is belangrijk werk. Je vertegenwoordigt een groep mensen die jouw hulp goed kunnen gebruiken.

Nadere informatie