STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1"

Transcriptie

1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

2 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN

3 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. In een omgeving waar gemeentes druk zijn met vormgeven van het sociale domein is het belangrijk te weten welke uitgangspunten PAUW de komende jaren hanteert. Hiermee weten de gemeentes wat ze kunnen verwachten en geeft het voor PAUW mogelijkheden om te sturen en koers te houden. Tegelijkertijd houden we de organisatie zo flexibel mogelijk om de opgaves vanuit de Participatiewet in korte tijd om kunnen zetten in producten en diensten. De komende 2 jaar: n blijven we focussen op kosten en opbrengsten n zetten we ons in om diverse doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden n profileren we ons als partner in de regio die, vanuit expertise ondersteunt bij het verder vormgeven van de Participatiewet n herijken en onderzoeken we bestaande en nieuwe diensten We zetten deze koers uit voor 2 jaar omdat we verwachten dat er in dit tijdvak meer helderheid komt vanuit de gemeentes en de arbeidsmarktregio. STUUR HOUDEN 3

4 PAUW in het kort Schakel tussen mens en werk PAUW Bedrijven vormt de schakel tussen mens en werk in deze regio. Wij hebben de kennis en ervaring om capaciteiten van mensen vanuit de WWB, Wajong en Wsw te ontwikkelen en hen aan de slag te helpen. Werken bij een reguliere werkgever staat voorop. Wij hebben een sterke relatie met werkgevers, we ontzorgen en adviseren hen en bieden begeleiding op de werkvloer. We denken mee met werkgevers over de manier waarop werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt economisch rendabel kan worden vormgegeven. Voor mensen die het echt nodig hebben, blijft werken, voor kortere of langere tijd, in een beschutte omgeving mogelijk. Partner Wij zijn een natuurlijke partner van gemeenten en werkgevers bij de uitvoering van de Participatiewet. Wij hebben de diensten en infrastructuur in huis die in iedere arbeidsmarktregio noodzakelijk is. Het gaat om gespecialiseerde en grotendeels unieke diensten die niet of nauwelijks in de private markt aanwezig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid mensen te detacheren inclusief begeleiding of het arbeidsfit maken van mensen. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk met werkgevers in de regio, waar onze gemeenten en de arbeidsmarktregio s (Utrecht Midden en Groot Amsterdam) goed gebruik van kunnen maken om hun deel van de afgesproken banen uit het sociaal akkoord te realiseren. 4 STUUR HOUDEN

5 1. Wat bieden wij? Werkgelegenheid We zijn werkgever en genereren dagelijks (betaald) werk voor zo n 750 medewerkers in deze regio. Een netwerk met ondernemers Wij kennen de ondernemers in onze regio en zijn onderdeel van diverse werkgeversnetwerken. Dat geldt vooral voor het MKB, waar het merendeel van onze mensen geplaatst is. Daarnaast hebben we ook langdurige relaties met grote ondernemers om groepen mensen aan de slag te helpen. Wij onderhouden honderden commerciële contacten. Een groeiend aantal grotere werkgevers in onze regio, zoals IKEA en Kuehne en Nagel, kiest voor PAUW als werkbedrijf, om invulling te geven aan het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking uit de gehele regio. We werken bovendien intensief samen met Locus die op landelijk niveau partnerschappen voorbereidt. We genereren dagelijks (betaald) werk voor zo n 750 medewerkers in deze regio. Detacheringen Wij detacheren mensen individueel of groepsgewijs bij gewone werkgevers. De medewerker is bij een detachering in dienst van PAUW waardoor voor werkgevers het risico (en daarmee de drempel) minder groot is. Detacheringen kunnen individueel of in een groep, inclusief begeleiding. Een groepsdetachering biedt medewerkers structuur en begeleiding, en de werkgever is ervan verzekerd dat er altijd voldoende mensen zijn om het werk te doen. Matching en begeleiding Wij kennen de wensen van de werkgever en de capaciteiten van de medewerker. We zijn daarom in staat een goede match te maken. We begeleiden de medewerker op afstand of zo nodig op de werkvloer, zodat werkgevers die zorg uit handen wordt genomen. Expertise om werk op maat te maken Een groot deel van de doelgroep van de Participatiewet past niet op gewone vacatures. Voor hen moet je geschikt werk creëren, in samenwerking met werkgevers. PAUW doet dit nu al voor haar medewerkers en kan dit inzetten voor anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben specialisten in huis die meedenken met werkgevers over de inrichting van werkprocessen om ze af te stemmen op de mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. STUUR HOUDEN 5

6 Partner voor ondernemers We spreken de taal van ondernemers en zoeken samen met hen naar nieuwe, innovatieve constructies om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. De constructies moeten voor werkgevers rendabel zijn en hen ontzorgen. Het gaat bijvoorbeeld om slimme verdienmodellen of langdurige samenwerkingsrelaties met private bedrijven. Wij hebben specialisten in huis die meedenken met werkgevers over de inrichting en eventueel overnemen van werkprocessen om ze passend te maken bij de mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vergroten werknemersvaardigheden Op de werkvloer zien we wat mensen in huis hebben en nog kunnen ontwikkelen. Binnen ons bedrijf zetten we mensen direct aan de slag en bieden we hen structuur en arbeidsritme. Zo krijgen we competenties van mensen in beeld en kan gericht aan ontwikkeling worden gewerkt. Hierbij zoeken we waar nodig samenwerking in de Arbeidsmarktregio. Verbeteren verdienvermogen Door het bieden van werkervaring en training wordt het verdienvermogen van de medewerker verbeterd. We steven er naar om de uitkeringsafhankelijkheid van mensen te verkleinen of op te heffen. Organiseren leer-werkplekken: Productie, Groen en Schoonmaak Voor sommige mensen is een plek bij een gewone werkgever (nog) een brug te ver bijvoorbeeld vanwege hun lage productiviteit of een intensieve begeleidingsvraag. Voor deze groep organiseren we werk onder onze begeleiding. Werk, dat zo rendabel mogelijk wordt georganiseerd, zodat het geld voor begeleiding zoveel mogelijk wordt terugverdiend. Deze werkplekken vormen ook een goede buffer waar mensen kunnen werken als ze tijdelijk uitvallen bij een reguliere werkgever. Zo blijven ze aan het werk en vooral ook productief. Soms wordt hierbij ook samengewerkt met de arbeidsmatige dagbesteding in de zorg. We streven er naar de inkomensafhankelijkheid van mensen te verkleinen of op te heffen. 6 STUUR HOUDEN

7 2. Doorkijk Het aantal SW-medewerkers neemt vanwege natuurlijk verloop af. Dat heeft effect op de organisatie en de omzet. Er ontstaat ruimte om doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten waardoor we diverse bedrijfsonderdelen kunnen versterken, nieuwe kansen kunnen creëren, omzet kunnen behouden of verhogen. Onderstaand schema biedt een doorkijk voor de verschillende bedrijfsonderdelen in bij afname van de huidige groep medewerkers en geeft tevens weer waar kansen liggen voor inzet van doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mogelijkheden kunnen, naar behoefte, gezamenlijk verder uitgewerkt worden met een of meerdere gemeentes. Bestaande groep medewerkers Inzet doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt in diverse vormen zoals: dagbestedingsfaciliteit, leer-werktrajecten, in dienst nemen, nieuw beschut of detacheren. Detachering / Begeleid Werken Mensen Afname 4,89 fte. Aanvulling vanuit interne doorstroom en kandidaten Participatiewet. Kansrijk voor doelgroep Wajong en WWB (garantie banen) Omzet Omlaag Afdelingsresultaat Omlaag. Dit wordt veroorzaakt door: druk op prijzen kandidaten met lagere loonwaarde Conclusie De openvallende plekken kunnen opnieuw ingevuld worden vanuit interne doorstroom of met kandidaten vanuit de Participatiewet. Het werkgeverschap voor deze doelgroepen (WWB en Wajong) biedt kansen. We onderzoeken op welke wijze wij dit kunnen aanbieden. STUUR HOUDEN 7

8 Bestaande groep medewerkers Inzet doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt in diverse vormen zoals: dagbestedingsfaciliteit, leer-werktrajecten, in dienst nemen, nieuw beschut of detacheren. Werken op locatie / Groepsdetachering Mensen Inzet doelgroep WWB en Wajong (garantiebanen) kansrijk. Inzet arbeidsmatige dagbesteding / nieuw beschut mogelijk. Omzet Gelijk Stijging Afname 5,8 fte, wordt opgevangen door interne doorstroom Afdelingsresultaat Gelijk Stijging Conclusie Potentieel interessant voor kandidaten Participatiewet. Verwachting is dat huidige klant, maar ook mogelijkheden bij andere klanten, nog groeien. Hierdoor groeit de omzet, en biedt het zowel intern als vanuit WWB en Wajong mogelijkheden voor plaatsing. Vanwege het volume van de geplaatste groep behoort inpassing van een aantal medewerkers vanuit dagbesteding en/of beschut werk tot de mogelijkheden (combinatie van sterkeren en zwakkeren). 8 STUUR HOUDEN

9 Bestaande groep medewerkers Inzet doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt in diverse vormen zoals: dagbestedingsfaciliteit, leer-werktrajecten, in dienst nemen, nieuw beschut of detacheren. Groen Mensen Afname 2 fte, wordt opgevangen door interne doorstroom Inzet doelgroep WWB en Wajong (garantiebanen) kansrijk Omzet Gelijk Stijging Afdelingsresultaat Gelijk Stijging Conclusie De uitbreiding van werk bij gemeentes is potentieel aanwezig. Voorwaarde is dat opdrachten tegen redelijke tarieven kunnen worden uitgevoerd. Omzetgroei is alleen mogelijk op voorwaarde van groei van werk en toename van mankracht. Schoonmaak Mensen Afname 2 fte, wordt opgevangen door interne doorstroom Inzet doelgroep WWB en Wajong (garantiebanen) kansrijk Omzet Gelijk Gelijk (Stijging mogelijk bij verwerving van nieuwe, grote, opdrachtgevers) Afdelingsresultaat Gelijk Gelijk Conclusie Onderzoeken van mogelijkheden om efficiëncy verder te verbeteren en samenwerking zoeken om opbrengsten nog verder te verhogen. De potentie van uitbreiding schoonmaakwerk bij gemeentes is beperkt. Acquisitie zal gericht zijn op grotere bedrijven en overheids- gerelateerde instanties. Voorwaarde is dat opdrachten tegen redelijke tarieven kunnen worden uitgevoerd. Omzetgroei is alleen mogelijk op voorwaarde van groei van werk en toename van mankracht. STUUR HOUDEN 9

10 Bestaande groep medewerkers Inzet doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt in diverse vormen zoals: dagbestedingsfaciliteit, leer-werktrajecten, in dienst nemen, nieuw beschut of detacheren. Productie Mensen Afname ± 22 fte (afname i.v.m. uitstroom 10,64 fte + interne doorstroom naar Werken op Locatie, Groen / Schoonmaak ±12 fte) Inzet andere doelgroepen zoals arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk kansrijk. Omzet Omlaag Gelijk Afdelingsresultaat Omlaag Gelijk Conclusie Dit bedrijfsonderdeel biedt, ook nu al, voldoende mogelijkheden voor andere doelgroepen. Door interne doorstroom komen nog extra werkplekken en ruimte vrij. Deze vrijkomende ruimte kan mogelijk ingezet worden voor werkgeversen werkzoekenden dienstverlening. Acquisitie op eenvoudig en redelijk betaald productiewerk blijft noodzakelijk i.v.m. schaarste. Om de omzet op peil te kunnen houden is de inzet van andere doelgroepen noodzakelijk. 10 STUUR HOUDEN

11 WERKStart Mensen De kandidaten zijn werkzaam op de afdeling WERKstart, maar ook deels geplaatst bij één van de andere afdelingen. Gemiddeld werken bij PAUW ruim 100 kandidaten via een arbeidsmarkttraject. Het afgelopen jaar werkten totaal 250 kandidaten via de gemeente bij PAUW. Werk De afdeling WERKStart is de eerste stap in het proces naar (betaald) werk. Het proces bestaat uit het aanleren van werknemersvaardigheden, diverse trainingen en werk (op WERKStart of een van de andere bedrijfsonderdelen). Dit geeft een beeld van het ontwikkelpotentieel van een kandidaat. De bijdrage van WERKstart aan het financiële resultaat van PAUW Bedrijven is niet substantieel. Bij een continue toestroom van zal de bijdrage aan het resultaat kunnen stijgen. Conclusie Er zijn ruime mogelijkheden om het aantal kandidaten verder uit te breiden. De gevolgen van de uitstroom van SW-medewerkers worden de komende jaren merkbaar. Door maatregelen te nemen kunnen we de financiële effecten beheersen: we zetten versterkt in op interne doorstroom. Daarnaast zal de inzet van de diverse doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt een substantiële bijdrage aan versterking van de diverse bedrijfsonderdelen leveren. We blijven onverminderd inzetten op het acquireren van grotere opdrachten om ook deze doelgroepen van werk en werkplekken te voorzien. We zien de aankomende 2 jaar met vertrouwen tegemoet. Door maatregelen te nemen kunnen we de financiële effecten van de Wsw-uitstroom beheersen. STUUR HOUDEN 11

12 3. Wat gaan we doen? De komende 2 jaar: - blijven we focussen op kosten en opbrengsten; - verstevigen we ons werkgeversnetwerk; - geven we prioriteit aan arbeidsontwikkeling van interne medewerkers om natuurlijk verloop bij externe bedrijfsonderdelen (groen, schoonmaak en (groeps)-detachering) op te vangen; - onderzoeken we nieuwe diensten, zoals het organiseren van werkgeverschap; - acquireren we werk met de nadruk op het verwerven van (groeps)detacheringsopdrachten omdat dit werk biedt aan de brede doelgroep; - denken we, vanuit onze specifieke kennis, mee over de toekomstige inrichting van de Arbeidsmarktregio en ondersteunen we de gemeentes bij de gedachtenvorming over het vormgeven van een efficiënte uitvoeringsorganisatie voor uitvoering van de Participatiewet. Wij blijven inzetten, als sociaal werkbedrijf, op het uitnutten van onze unieke infrastructuur, aanwezig werkgeversnetwerk en specifieke kennis voor de uitvoering van de Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We blijven onze gemeentes maximaal ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet. Vanuit die gedachte herijken we waar nodig onze bestaande producten. Daarnaast onderzoeken we mogelijk nieuwe diensten, zoals het organiseren van werkgeverschap. We zijn flexibel in ons aanbod en leveren maatwerk wat afgestemd is op de situatie per (cluster van) gemeente(s). Om gemeentes maximaal te ondersteunen bij uitvoering van de Participatiewet herijken we bestaande producten en onderzoeken we nieuwe diensten Producten en diensten in het kader van de P-wet Net zoals wij ondernemers ontzorgen, bieden wij ook maximale service aan onze gemeentes door middel van de volgende producten: n Uitvoeren werkgeverschap: PAUW treedt op als werkgever en neemt mensen aan met loonkostensubsidie en plaatst hen binnen of buiten de organisatie. We onderzoeken hoe we een detacherings-/payrolling bedrijf verder kunnen vormgeven om voor mensen met een garantiebaan het werkgeverschap te kunnen uitvoeren. n Bemiddelen bij plaatsing en bieden van job-coaching: het voorhanden zijn van adequate begeleiding is een belangrijk argument voor werkgevers om mensen in dienst te nemen. PAUW is een gecertificeerde job-coach organisatie. 12 STUUR HOUDEN

13 n Loonwaarde-meting: PAUW Bedrijven is het expertisecentrum in deze regio voor loonwaarde-meting voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens bieden we andere instrumenten aan zoals diagnose en assessment. Deze metingen verrichten we in een werksituatie. We blijven deze producten verder ontwikkelen. Met bovenstaande diensten kan PAUW een bijdrage leveren aan verhoging van efficiency en daarmee een doelmatige inzet van beperkt budget vanuit de Participatiewet. Voor de mensen die slechts beschikken over geringe arbeidscapaciteit en niet geplaatst kunnen worden bij een reguliere werkgever, onderzoeken wij de volgende mogelijkheden: n Nieuw beschut: in het kader van de Participatiewet is iedere gemeente verplicht een beschutte werkomgeving aan te bieden voor die mensen die door het UWV hiervoor zijn geïndiceerd. PAUW zal een voorstel uitwerken om nieuw beschut aan te bieden aan haar deelnemende gemeenten met als basis een arbeidsovereenkomst volgens het BW en wettelijk minimumloon. n Arbeidsmatige dagbesteding: Binnen het sociale domein is veel synergie mogelijk tussen de verschillende onderdelen. Een belangrijke hierbij is de voorziening arbeidsmatige dagbesteding. Deze voorziening lijkt in meerdere aspecten op het beschutte werk binnen de sociale werkvoorziening. PAUW heeft een pilot met een dagbestedingsorganisatie. We onderzoeken of we deze pilot kunnen uitbreiden. Het plaatsen van medewerkers nieuw beschut of arbeidsmatige dagbesteding bij PAUW Bedrijven is door de combinatie met bestaande werksoorten een efficiënte voorziening voor gemeentes: er ís werk, er ís begeleiding en er ís een bestaande infrastructuur. We zijn en blijven in gesprek met de gemeentes en werkgevers om onze infrastructuur en dienstverlening optimaal in te zetten. Hierdoor zijn wederzijdse efficiency-voordelen te behalen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het huisvesten van andere partijen zoals werkgeversservicepunten binnen onze werklocaties. Maar ook diensten voor inwoners op het gebied van het zoeken van werk. Het plaatsen van medewerkers nieuw beschut of arbeidsmatige dagbesteding bij PAUW Bedrijven is door de combinatie met bestaande werksoorten een efficiënte voorziening voor gemeentes. Tot slot Ook de aankomende 2 jaar gaan we STUUR HOUDEN. Met energie werken we aan onze primaire processen: het dagelijks bieden van (betaald) werk aan zo n 750 medewerkers. Met open vizier en grote flexibiliteit kijken we om ons heen en naar de toekomst. Waar mogelijk verzilveren we kansen en benutten we mogelijkheden om het partnerschap met onze gemeentes te verstevigen. Bijlage: Primair proces arbeidsontwikkeling STUUR HOUDEN 13

14 Bijlage: Primair proces arbeidsontwikkeling Instroom Intakegesprek & Diagnose Trajectplan Tool box Nieuw beschut Plaatsing leerwerkbedrijf PAUW Bedrijven / of extern Leer / werktraject Optimaliseren verdienvermogen Sollicitatietraining Empowermenttraining Jobhunting Jobcoaching Plaatsing intern of extern: Individuele detachering of groepsdetachering Arbeidsdiagnose Voortgangsrapportages Loonwaarde meting Arbeidsdiagnose (incl. voorlopige loonwaarde-meting) Begeleidingskaart Coachingsplan Plaatsing betaald werk Plaatsingsrapportage Nazorg Voortgangsrapportages / coachingsplan Einde traject Eindrapportage 14 STUUR HOUDEN

15 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum STUUR HOUDEN 15

16 4Productie 4Schoonmaak 4Groenvoorziening 4Personeelsdiensten PAUW Bedrijven Postbus AD Breukelen T F wwww.pauwbedrijven.nl

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Stand van zaken implementatie Participatiewet

Stand van zaken implementatie Participatiewet Stand van zaken implementatie Participatiewet Cedris volgt de implementatie van de Participatiewet, via een monitor die regelmatig wordt uitgezet bij de 90 aangesloten sociale werkbedrijven. Wat is de

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Participatiebedrijf Zaanstreek Waterland. Dienstverlening aan werkzoekenden, werkgevers en gemeenten

Participatiebedrijf Zaanstreek Waterland. Dienstverlening aan werkzoekenden, werkgevers en gemeenten Participatiebedrijf Zaanstreek Waterland Dienstverlening aan werkzoekenden, werkgevers en gemeenten Inleiding Doel inclusieve arbeidsmarkt waarin zoveel mogelijk mensen eigen inkomen verdienen en participeren

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer De gemeente aan zet Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni 2015 Ad Baan Maarten Adelmeijer 1 Programma 1 2 3 4 Het speelveld De opstelling De gemeente aan zet Voorbeelden 2 1 HET SPEELVELD

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november Inhoudsopgave 1. Beschut werken: waar hebben we het over 2. Beleidskeuzes 3. De financiële

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers

Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers Dienstverlening aan werkgevers voor de invulling van banen uit de baanafspraken Een simpel, eenduidig en aantrekkelijk basisaanbod voor werkgevers UWV en Gemeenten regio Groot Amsterdam 4 juli 2014 Beginsituatie

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering

Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering Ervaringen van G4/UWV bij het vormgeven van een gezamenlijke propositie aan werkgevers voor de invulling van de garantiebanen Dries Bartelink (Amsterdam)

Nadere informatie

FLEXWERK EN DE PARTICIPATIEWET. 25 september Locus Kenniscafé/Programmaraad implementatie dag IW4 Veenendaal

FLEXWERK EN DE PARTICIPATIEWET. 25 september Locus Kenniscafé/Programmaraad implementatie dag IW4 Veenendaal FLEXWERK EN DE PARTICIPATIEWET 25 september Locus Kenniscafé/Programmaraad implementatie dag IW4 Veenendaal Tussen 2001 en 2013 < vaste baan 300.000 en > flexbanen met 400.000 15-25 jaar: sinds 2010 meer

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN 23 september 2015 Inleiding Met de nieuwe Participatiewet (PW) is één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt tot stand gebracht. Deze fundamentele wijziging

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

r , Website t ARCHIEFEXEMPlAAR

r ,  Website  t ARCHIEFEXEMPlAAR ~ Burgemeester en Wethouders ~ ABVAKABO De heer P. Lempens Postbus 1555 3500 BN UTRECHT VERZOND:::-M 1 5 0 KT. 2014 uw kenmerk uw brief van zaaknummer behandeld door telefoonnummer e-mail 794627 R. Albersnagel

Nadere informatie

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. Manager Operations Jos Bruens van PromTeg Industries, Duiven. Staan voor een baan Autisme is voor mijn werk geen beperking, maar een kracht. Panelenbouwer Niels

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

VERDIENMODELLEN ONDER DE PARTICIPATIEWET

VERDIENMODELLEN ONDER DE PARTICIPATIEWET VERDIENMODELLEN ONDER DE PARTICIPATIEWET Netwerk Werken naar vermogen Utrecht, 28 augustus 2014 pagina 1 ACHTSTE NETWERKBIJEENKOMST Donderdagavond 28 augustus 2014 vond de achtste bijeenkomst van het netwerk

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 24 februari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Ingekomen d.d. Adviesnr. 91440 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen door:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten Linde Maas Algemeen directeur Amfors Groep Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 18 september 2013 Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 1. Participatiewet & sociaal akkoord 2. Rapporten Capel toegespitst

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Vraag 1: Wanneer en door wie zijn deze doelstellingen vastgesteld

Vraag 1: Wanneer en door wie zijn deze doelstellingen vastgesteld VRAGEN BIJ AGENDAPUNT 10 RWA/AMFORS Punt 1: In de presentatie staat op pagina 4 het volgende: Vastgestelde doelstellingen/uitgangspunten gemeenten: passende werkomstandigheden sw-ers, tegen zo laag mogelijke

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

De gemeenteraad Het college Beschouwing op het initiatiefvoorstel van de CDA en de Pvda fractie inzake een proef beschutte werkplekken bij PAUW

De gemeenteraad Het college Beschouwing op het initiatiefvoorstel van de CDA en de Pvda fractie inzake een proef beschutte werkplekken bij PAUW Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad Het college Beschouwing op het initiatiefvoorstel van de CDA en de Pvda fractie inzake een proef beschutte werkplekken bij PAUW 1. Inleiding. In de vergadering van de

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Samen werken aan nieuwe dienstverlening. Evaluatie en resultaten van het P-team 2015

Samen werken aan nieuwe dienstverlening. Evaluatie en resultaten van het P-team 2015 Samen werken aan nieuwe dienstverlening Evaluatie en resultaten van het P-team 2015 Gemeente Ede & Permar December 2015 Concept, 1 december 2015 2 1. Wat was de aanleiding? Met de komst van de Participatiewet

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

2014 IN BEELD. ...door de seizoenen heen ONZE KOERS VOOR 2015-2016. Financiën. Creatieve oplossingen. Brede doelgroep.

2014 IN BEELD. ...door de seizoenen heen ONZE KOERS VOOR 2015-2016. Financiën. Creatieve oplossingen. Brede doelgroep. 2014 IN BEELD...door de seizoenen heen ONZE KOERS VOOR 2015-2016 Financiën Creatieve oplossingen Brede doelgroep Expertisecentrum Financiën VOORWOORD Creatieve oplossingen Expertisecentrum Brede doelgroep

Nadere informatie

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder.

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen,

Nadere informatie

De detacheringswijzer. Publiek detacheren onder de Participatiewet: ongewenst of juist noodzakelijk?

De detacheringswijzer. Publiek detacheren onder de Participatiewet: ongewenst of juist noodzakelijk? De detacheringswijzer Publiek detacheren onder de Participatiewet: ongewenst of juist noodzakelijk? De detacheringswijzer Publiek detacheren onder de Participatiewet: ongewenst of juist noodzakelijk? Publiek

Nadere informatie

Keuzenota - maatregelen meerjarenbegroting IJmond Werkt! Uitwerking van de maatregelen uit categorie 2

Keuzenota - maatregelen meerjarenbegroting IJmond Werkt! Uitwerking van de maatregelen uit categorie 2 Keuzenota - maatregelen meerjarenbegroting IJmond Werkt! Uitwerking van de maatregelen uit categorie 2 Onderdeel 1 Geen beschutte arbeid Inleiding De Wsw (Wet sociale werkvoorziening) houdt op te bestaan,

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Beleidskaders Participatiewet

Beleidskaders Participatiewet Beleidskaders Participatiewet Uitgangspunten Participatiewet Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen, samenvoegen WWB, Wsw en de Wajong (niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt) Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

2014 IN BEELD. ...door de seizoenen heen ONZE KOERS VOOR 2015-2016. Financiën. Creatieve oplossingen. Brede doelgroep.

2014 IN BEELD. ...door de seizoenen heen ONZE KOERS VOOR 2015-2016. Financiën. Creatieve oplossingen. Brede doelgroep. 2014 IN BEELD...door de seizoenen heen ONZE KOERS VOOR 2015-2016 Financiën Creatieve oplossingen Brede doelgroep Expertisecentrum Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 VOORWOORD

Nadere informatie

Oss. In het vervolg van uw advies geeft u ons nog 12 adviezen, omdat volgens u een aantal zaken. r40472

Oss. In het vervolg van uw advies geeft u ons nog 12 adviezen, omdat volgens u een aantal zaken. r40472 GTTTnEENTE 1 Oss Stadsbele d Adviesraad Sociaal Domein Postbus 5 5340 BA Oss Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

immens samen werkend aan ontwikkeling

immens samen werkend aan ontwikkeling immens samen werkend aan ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Ergon is een bedrijf waar mensen gewoon werken, optimaal presteren, verantwoordelijkheid dragen, zich aan afspraken houden Maar Ergon

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Business cases transitie Presikhaaf Bedrijven t.b.v. Algemeen Bestuur eerste schets en duiding risico s

Business cases transitie Presikhaaf Bedrijven t.b.v. Algemeen Bestuur eerste schets en duiding risico s Business cases transitie Presikhaaf Bedrijven t.b.v. Algemeen Bestuur eerste schets en duiding risico s Opdracht #1 Opdracht #2 De kerncompetentie van Presikhaaf Bedrijven ligt in het inrichten van werkprocessen,

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Regionale raadsbijeenkomst Baanstede. 2 december 2015

Regionale raadsbijeenkomst Baanstede. 2 december 2015 Regionale raadsbijeenkomst Baanstede 2 december 2015 Agenda Welkom & introductie Proces tot nu toe Presentatie regio Zaanstreek Presentatie regio Waterland Vervolgproces Proces tot nu toe September 2015

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Stand van zaken Utrechtse Werktafel Presentatie RIA 17 maart Inhoud 1. Doelstellingen en visie 2. Utrechtse Werktafel binnen brede ambitie Werken aan

Nadere informatie

Bedrijfsplan Participatiebedrijf

Bedrijfsplan Participatiebedrijf 2017/11451 Bedrijfsplan Participatiebedrijf Werkdocument (02022017) 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en opzet document 3 1.3 Proces 4 2 Missie visie en dienstverlening 5 2.1

Nadere informatie

Krachtbron voor re-integratie

Krachtbron voor re-integratie Krachtbron voor re-integratie De eigen kracht opladen Als gemeente en UWV krijgt u steeds meer verantwoordelijkheden om klanten die niet zelfstandig aan het werk kunnen, op weg te helpen. Snelle en effectieve

Nadere informatie

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Deze toelichting gaat uitgebreid in op enkele nieuwe instrumenten. Vervolgens wordt de nieuwe regeling

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten. Participatiewet. Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven. Zutphen, februari 2016

De Onderwijsspecialisten. Participatiewet. Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven. Zutphen, februari 2016 Participatiewet Hoe en wat? Richard Brenkman & Frans van der Ven Zutphen, februari 2016 Doel van de Participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald

Nadere informatie