De 7 belangrijkste vragen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De 7 belangrijkste vragen:"

Transcriptie

1 De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen die door mensen die bij een sw-bedrijf werken zijn gesteld. De zeven belangrijkste vragen staan bovenaan. De andere vragen leest u op de volgende bladzijdes. De 7 belangrijkste vragen: 1. Waarom is de Participatiewet ingevoerd? De regering wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. De mogelijkheden van mensen met een beperking worden te weinig benut. Te weinig mensen werken in een reguliere baan. Werk is belangrijk om jezelf te ontwikkelen, je komt buiten de deur en hebt contact met mensen. De regering wil dat iedereen die kan werken ook werkt. Daarom krijgen mensen die nu nog aan de kant staan meer kansen. Dat wil de regering met de Participatiewet bereiken. 2. Wat is er in de Wsw veranderd na invoering van de Participatiewet? Als u op 31 december 2014 al in de sociale werkvoorziening met een Wsw-dienstverband werkte, dan houdt u uw huidige wettelijke rechten en plichten. U kunt begeleid gaan werken en ook begeleid blijven werken. Ook individuele- en groepsdetacheringen blijven mogelijk. De herindicatie blijft hetzelfde. UWV voert deze uit en de criteria zijn niet veranderd. Als het gaat om de arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld het afsluiten van een nieuwe CAO, dan is en blijft dat de verantwoordelijkheid van werknemers en gemeenten. De Wsw blijft bestaan tot de laatste Wsw er met pensioen gaat. 3. Waar kan ik terecht als ik problemen of klachten heb? Als er een probleem is of u heeft een klacht dan kunt u het volgende doen. U kunt terecht bij een vertrouwenspersoon in uw Sw-bedrijf of eventueel een onafhankelijke klachtencommissie in uw Sw-bedrijf of de ombudsman in uw gemeente. U kunt problemen of klachten ook melden bij de cliëntenraad of de ondernemingsraad. Zij kunnen u niet helpen bij uw individuele klacht, maar houden wel bij of bepaalde klachten vaker voorkomen. Als dat het geval is kan de ondernemingsraad dat aankaarten bij de directie en de cliëntenraad bij het gemeentebestuur. 4. Wat betekent het dat het werk passend moet zijn? Passend werk betekent dat werk moet passen bij wat u kunt. Uw werkgever moet rekening houden met uw beperkingen. 5. Ik heb een vast dienstverband in de Wsw maar het Sw-bedrijf gaat failliet, wat betekent dat voor mij? U heeft een contract met de gemeente. Als het Sw-bedrijf failliet gaat blijft u in dienst van de gemeente. De gemeente moet uw loon doorbetalen en nieuw werk voor u zoeken. 6. Ik werk begeleid, wat verandert er voor mij na invoering van de Participatiewet? U mag gewoon begeleid blijven werken. Als uw begeleid werken-dienstverband afloopt dan kan de gemeente u een nieuw begeleid werken-dienstverband aanbieden. De gemeente mag u ook een Wsw-dienstverband geven. De gemeente kan u een terugkeergarantie aanbieden maar dat hoeft niet. Als de gemeente geen terugkeergarantie aanbiedt dan kan het dus zijn dat u, bij afloop van uw begeleid werken-dienstverband, geen nieuwe Wsw-dienstverband krijgt aangeboden. 7. Ik heb een tijdelijk contract dat in 2015 afloopt, wat verandert er voor mij na invoering van de Participatiewet? Uw gemeente beslist of uw tijdelijk contract wel of niet wordt verlengd. De gemeente kan u een nieuw tijdelijk contract of een vast contract geven. De gemeente kan ook besluiten om u geen contract te geven. Als u geen nieuw contract krijgt, treedt dat met uw gemeente in overleg of u recht heeft op een uitkering. Als u bijvoorbeeld recht heeft op een WW- Wajong-, WAO- of WIAuitkering dan helpt het UWV u naar een andere baan te begeleiden. Neem dan contact op met het UWV. Als u geen nieuw contract krijgt en u komt daardoor in de bijstand of u krijgt geen uitkering, 1

2 dan kan de gemeente u helpen bij het zoeken naar een andere baan. Neem dan contact op met de gemeente. De Participatiewet en Wsw ers: meest gestelde vragen en antwoorden Hier leest u de antwoorden op de meeste vragen over de Participatiewet en de gevolgen voor de Wsw ers. Dit zijn vragen die mensen die bij een Sw-bedrijf werken hebben gesteld. Er zijn vragen over: - De rechtspositie van Wsw ers - Waar u rekening mee moet houden als u verhuist - Wat er gebeurt als uw Sw-bedrijf failliet gaat - Wat u moet weten over arbeidsomstandigheden - Passend werk - Begeleid werken - Wat er gebeurt als uw tijdelijk contract stopt - Wat er gebeurt als u niet meer in een SW-bedrijf kunt werken (u bereikt de ondergrens) - De baanafspraak met reguliere werkgevers Uw rechtspositie als Wsw er 1. Wat zijn mijn rechten als ik een Wsw-dienstverband heb, maar de gemeente heeft geen werk voor mij? De Participatiewet verandert niets aan de huidige situatie. U blijft in dienst van de gemeente en u blijft loon ontvangen. De gemeente probeert zo snel mogelijk een passende oplossing voor u te vinden. Ook voorheen kon het voorkomen dat u naar huis werd gestuurd als er te weinig werk was. 2. Als er sprake is van een nieuw dienstverband, moet de gemeente dan het eerder vastgestelde loon doorbetalen? Nee. Als er sprake is van een geheel nieuw dienstverband dan gelden de afspraken die u heeft gemaakt voor dit nieuwe dienstverband. 3. Ik heb een Wsw-dienstverband maar ik krijg een werkplek in het kader van de Participatiewet aangeboden mag ik deze nieuwe plek weigeren? Zonder herindicatie waaruit blijkt dat u niet meer tot de Wsw-doelgroep behoort, bent u niet verplicht om een andere baan te accepteren en uw Wsw-dienstverband te laten stopzetten. U bent wel verplicht om mee te werken aan het accepteren van werk in een zo gewoon mogelijke werkomgeving. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u via een (groeps)detachering of begeleid werken bij een ander bedrijf gaat werken. 4. Wat betekent werkaanvaarding via de Participatiewet voor mijn Wsw-indicatie? Als u op 31 december 2014 aan de slag was op basis van de Wsw gebeurt er niets. De Wsw-indicatie blijft gewoon bestaan tot de geldigheidsdatum. Wel is het zo dat u door het UWV opnieuw kan worden beoordeeld. U kunt uw Wsw-indicatie op grond daarvan wel verliezen. 5. Wat zijn de consequenties voor mij als er geen nieuwe CAO Wsw wordt afgesloten? Zolang er geen nieuwe CAO is afgesloten, is en blijft de huidige CAO van toepassing. De gemeenten en de werknemers gaan over de CAO. 2

3 U gaat verhuizen of u wilt verhuizen 6. In de CAO staat dat er bij verhuizing een naadloze aansluiting moet worden geregeld. Als deze bepaling bij een nieuwe CAO verdwijnt wat voor bescherming biedt de wet dan? In de Wsw of de Participatiewet staan geen regels over het verhuizen van de werknemers en het behoud van werk. Het kan zijn dat de gemeente waar u weggaat en de gemeente waar u naar toe verhuist hier onderling met elkaar afspraken over maken. Let op! Heeft u een Wsw-dienstverband en bent u van plan om te verhuizen? Vraag aan uw gemeente hoe het zit. 7. Wat betekent het voor mij als ik verhuis naar een andere gemeente maar wel bij hetzelfde Sw-bedrijf blijf werken. Behoud ik dan mijn dienstverband? Er verandert dan niets voor u. U behoudt uw contract als u verhuist. U kunt blijven werken bij uw Sw-bedrijf. 8. Wat betekent het voor mij als ik verhuis naar een andere gemeente en ook bij een ander Sw-bedrijf ga werken? Als u van plan bent te verhuizen naar een andere gemeente, vraag dan eerst bij uw huidige en toekomstige gemeente naar de mogelijkheden om in een nieuwe gemeente te werken. Als u verhuist en niet meer bij uw Sw-bedrijf kunt blijven werken, moet u ontslag nemen. De nieuwe gemeente kan u een nieuwe baan aanbieden bij het nieuwe Sw-bedrijf, maar is dit niet verplicht. Als de gemeente u een nieuwe baan aanbiedt, dan krijgt u een nieuw arbeidscontract met nieuwe arbeidsvoorwaarden. Uw Sw-bedrijf gaat failliet 9. Het Sw-bedrijf is failliet en ik krijg niet meteen een nieuw dienstverband aangeboden, wat zijn dan mijn rechten? Als het Sw-bedrijf failliet gaat blijft u in dienst van de gemeente. U verliest dus niet uw dienstverband en u blijft uw loon ontvangen. De gemeente moet nieuw werk voor u zoeken. 10. Moet de gemeente het loon doorbetalen bij faillissement van het Sw-bedrijf als er geen werk meer is? Ja. U blijft in dienst van de gemeente, ook als het Sw-bedrijf failliet gaat. De gemeente moet het loon dan doorbetalen. 11. Mag de gemeente iemand met een Wsw-dienstverband ontslaan als het Swbedrijf failliet is? Nee. Als het Sw-bedrijf failliet gaat, blijft u in dienst van de gemeente. U kunt niet worden ontslagen omdat het Sw-bedrijf failliet is. 12. Mag de gemeente na het faillissement van het ene Sw-bedrijf iemand weer opnieuw in dienst nemen als er een nieuwe plek is bij een ander Sw-bedrijf? Als een Sw-bedrijf failliet gaat, dan blijft u in dienst van de gemeente. U krijgt dus niet een nieuw contract van de gemeente. De gemeente moet zorgen voor een nieuwe werkplek. Dat kan ook bij een ander Sw-bedrijf zijn. De arbeidsomstandigheden bij uw werkgever 13. Hoe worden mijn arbeidsomstandigheden in de Wsw bewaakt bijvoorbeeld na een reorganisatie of fusie? In de Arbeidsomstandighedenwet zijn regels opgenomen over de algemene arbeidsomstandigheden voor alle werknemers in Nederland. De werkgever moet zich altijd aan deze regels houden, dus ook na een reorganisatie of fusie. De werkgever blijft dus verantwoordelijk voor het bewaken van uw arbeidsomstandigheden. Hij moet daarbij rekening houden met uw mogelijkheden en beperkingen. 3

4 14. Waar kan ik terecht als ik problemen of klachten heb? Als er een probleem is of u heeft een klacht dan kunt u het volgende doen. U kunt terecht bij een vertrouwenspersoon in het Sw-bedrijf of eventueel een onafhankelijke klachtencommissie in uw Sw-bedrijf of de ombudsman in uw gemeente. U kunt problemen of klachten ook melden bij de cliëntenraad of de ondernemingsraad. Zij kunnen u niet helpen bij uw individuele klacht, maar houden wel bij of bepaalde klachten vaker voorkomen. Als dat het geval is kan de ondernemingsraad dat aankaarten bij de directie en de cliëntenraad bij het gemeentebestuur. 15. Wie ziet er toe op de veiligheid van de werkplek? In de Arbeidsomstandighedenwet staat dat de werkgever verplicht is om u veilig en gezond te laten werken. De Inspectie SZW komt onaangekondigd op bezoek in bedrijven, ook in Sw-bedrijven. Als een bedrijf zich niet aan de wet houdt, dan kan de Inspectie een boete geven aan de werkgever. 16. Wie is er voor verantwoordelijk dat ik mij veilig en prettig voel op mijn werkplek? Uw werkgever is er voor verantwoordelijk dat het werk veilig is. U bent er samen voor verantwoordelijk dat u zich veilig en prettig voelt op uw werk. Als u zich niet prettig voelt, is het verstandig dit met uw werkbegeleider te bespreken. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing. Als u er niet uitkomt, kunt u dit met iemand anders bespreken, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. 17. Wat zijn mijn rechten als het gaat om het werken onder goede arbeidsomstandigheden? Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u onder goede arbeidsomstandigheden kunt werken. Wat dit zijn en hoe dit moet is allemaal geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet. Als u vindt dat er op uw werk geen goede arbeidsomstandigheden zijn dan kunt u dit eerst met uw werkbegeleider of uw werkgever bespreken. Probeer het eerst samen op te lossen. Als dit niet mogelijk is kunt u een klacht indienen bij de Inspectie SZW. U kunt uw klacht indienen via een digitaal meldingsformulier op de website van de Inspectie SZW. De Inspectie SZW zegt nooit tegen de werkgever dat er een klacht is ingediend. Passend werk 18. Wie is er verantwoordelijk voor het aanbieden van passend werk voor mensen met een Wsw-dienstverband? De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. 19. Hoe en bij wie moet ik het aangeven als het werk niet passend is? Als u werk doet dat te moeilijk is of niet past bij uw beperking, dan kunt u dit eerst bespreken met uw werkbegeleider. Als u er samen niet uitkomt dan kunt u het ook bespreken met andere personen in het Sw-bedrijf, bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon. Als er geen oplossing komt. Ga dan naar de gemeente. Bespreek met uw contactpersoon bij de gemeente hoe het verder moet. 20. Mag ik werk dat niet passend is weigeren zonder dat dit consequenties heeft voor mijn indicatie en rechtspositie? Uw Wsw-indicatie geeft u het recht op werk dat past bij uw beperking. U bent verplicht om werk aan te nemen als dat past bij uw beperking. Als de gemeente u werk aanbiedt dat niet past bij uw beperking dan moet u dit zeggen tegen uw contactpersoon bij de gemeente. Als de gemeente toch vindt dat het werk past bij uw beperking, en u weigert het werk, dan kan de gemeente uw indicatie intrekken. U kunt daar tegen wel bezwaar maken bij de gemeente. 4

5 Begeleid werken 21. Wat zijn de consequenties voor iemand die begeleid werkt maar na 1 januari 2015 zijn baan kwijt raakt? Als u in 2014 begeleid werkte, maar u raakt in 2015 uw baan kwijt, dan kan de gemeente u een nieuw begeleid werken- dienstverband aanbieden. De gemeente kan u ook een Wsw-dienstverband aanbieden. De gemeente mag u een terugkeergarantie in de Wsw aanbieden maar dat hoeft niet. Dat was met de Wsw ook zo. Als u geen nieuw contract krijgt, treedt dan met uw gemeente in overleg of u recht heeft op een uitkering. Als u bijvoorbeeld recht heeft op een WW- Wajong-, WAO- of WIA-uitkering dan helpt het UWV u naar een andere baan te begeleiden. Neem dan contact op met het UWV. Als u geen nieuw contract krijgt en u komt daardoor in de bijstand of u krijgt geen uitkering, dan kan de gemeente u helpen bij het zoeken naar een andere baan. Neem dan contact op met uw gemeente. 22. Heeft de gemeente een (zorg)plicht voor mensen die vanwege hun belastbaarheid niet meer begeleid kunnen werken maar wel met een Wsw-dienstverband kunnen werken? Als u niet meer begeleid kunt werken, eindigt uw dienstverband met uw werkgever. Als de gemeente geen terugkeergarantie biedt, heeft u afhankelijk van uw situatie wellicht recht op bijstand een WW-, Wajong-, WAO- of WIA-uitkering. UWV kan met de gemeente afspreken dat de gemeente u weer aan de slag gaat helpen. Dat kan eventueel op een andere begeleid werken plek zijn passend bij uw belastbaarheid of in een Wsw-dienstverband. De gemeente kan u ook aan de slag helpen op basis van de Participatiewet. 23. Als ik in 2014 ben ontslagen op mijn begeleid werken plek vanwege bedrijfseconomische redenen en ik sta op 1 januari 2015 op de wachtlijst met een WW-uitkering welke ondersteuning kan ik dan krijgen om weer aan het werk te komen? U kunt niet meer instromen in de Wsw. U kunt contact opnemen met het UWV voor ondersteuning bij het vinden van een baan. Uw tijdelijke arbeidscontract stopt 24. Als mijn tijdelijke Wsw-dienstverband in 2015 niet wordt verlengd, is de gemeente dan verantwoordelijk voor re-integratie of is dit afhankelijk van het type uitkering dat ik na het einde van mijn Wsw-dienstverband ontvang? Uw gemeente beslist of uw tijdelijk contract wel of niet wordt verlengd. De gemeente kan u een nieuw tijdelijk contract geven of een vast contract geven. De gemeente kan ook besluiten om u geen contract te geven. Als u geen nieuw contract krijgt treedt dan met uw gemeente in overleg of u recht heeft op een uitkering. Als u bijvoorbeeld recht heeft op een WW-, Wajong-, WAO- of WIAuitkering dan helpt het UWV u naar een andere baan te begeleiden. Neem dan contact op met het UWV. Als u geen nieuw contract krijgt en u komt daardoor in de bijstand of u krijgt geen uitkering, dan kan de gemeente u helpen bij het zoeken naar een andere baan. Neem dan contact op met uw gemeente. 25. Wat betekent het voor mij als mijn tijdelijke Wsw-dienstverband wordt beëindigd en ik recht heb op WW en ik, om weer aan het werk te komen, ben aangewezen op beschut werk of loonkostensubsidie? Uw tijdelijke contract wordt niet verlengd. Dan kan het zijn dat u recht hebt op een WW-uitkering. UWV helpt u dan bij het vinden van een nieuwe baan. Het UWV kan zelf geen loonkostensubsidie inzetten, maar het UWV kan wel aan de gemeente vragen of de gemeente uw re-integratie overneemt. De gemeente kan wel loonkostensubsidie en/of beschut werk inzetten. Als u geen recht meer heeft op een WW-uitkering kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Dan zal de gemeente u in ieder geval begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe baan. 5

6 26. Wat betekent het voor mij als mijn tijdelijke Wsw-dienstverband wordt beëindigd en ik recht heb op een WAO- WIA- of WGA- uitkering en ik, om weer aan het werk te komen, ben aangewezen op beschut werk of loonkostensubsidie? Uw tijdelijke contract wordt niet verlengd. Dan kan het zijn dat u weer opnieuw een WAO-, WIA- of WGA-uitkering krijgt. UWV helpt u dan bij het zoeken naar een nieuwe baan. Het UWV kan zelf geen loonkostensubsidie inzetten, maar het UWV kan wel aan de gemeente vragen of de gemeente uw re-integratie overneemt. De gemeente kan wel loonkostensubsidie en/of beschut werk inzetten. Daardoor wordt uw kans op een nieuwe baan groter. Als u opnieuw een Wajong-uitkering krijgt dan zal het UWV u helpen met het zoeken naar een nieuwe baan. Het UWV kan loondispensatie en jobcoaching inzetten zodat uw kans op een baan groter wordt. Ook hier kan het UWV de gemeente vragen of de gemeente de re-integratie overneemt. De gemeente kan dan ook loonkostensubsidie en beschut werk inzetten. Het UWV kan indien nodig ook een baan voor u zoeken die bij u past. U kunt niet meer bij een Sw-bedrijf werken (U bereikt de ondergrens) 27. Wanneer kan ik, als ik onder de ondergrens kom, ontslagen worden uit de Wsw? Als u een geldige indicatie heeft, dan moet de gemeente minimaal 16 weken voor de afloop van uw indicatie een herbeoordeling bij het UWV aanvragen. De gemeente kan ook een tussentijdse beoordeling aanvragen. Als daaruit blijkt dat u niet meer geschikt bent om in de Wsw te werken, dan kan de gemeente uw contract opzeggen. De gemeente moet dan als alternatief een vorm van dagbesteding voor u hebben. Als de gemeente nog geen passend alternatief heeft, dan blijft u gewoon in dienst. 28. Ik ben niet meer geschikt om in de Wsw te werken, want ik kom beneden de ondergrens. De gemeente doet mij een aanbod van dagbesteding. Mag ik dat weigeren als het gaat om hetzelfde werk in hetzelfde Sw-bedrijf maar nu met behoud van uitkering? Als u niet meer geschikt bent om in de Wsw te werken, dan moet de gemeente op zoek gaan naar een vorm van dagbesteding. Soms kan die dagbesteding hetzelfde werk zijn bij hetzelfde Swbedrijf zoals u al deed. Het hangt af van de situatie of u dit moet accepteren of dat u dit kunt weigeren. Bespreek met iemand (bijvoorbeeld bij sociaal raadslieden) wat u kunt doen en ga daarna met de gemeente praten. Als u niet tevreden bent met het aanbod dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Als de gemeente toch vindt dat u het moet accepteren en u vindt het niet dan kunt u naar de rechter gaan. De rechter beslist of u de aangeboden dagbesteding mag weigeren. De baanafspraak met reguliere werkgevers 29. Welke groep geldt precies als prioritaire groep bij de baanafspraak? De baanafspraak is een afspraak tussen de regering en de werkgevers in Nederland. De werkgevers hebben beloofd dat ze voor banen gaan zorgen voor mensen met een beperking. Als een werkgever een baan heeft voor iemand met een beperking dan zeggen ze dat aan het UWV en de gemeente. Het UWV en de gemeente helpen met het zoeken naar een werknemer met een beperking. Als zo n baan er is dan krijgen bepaalde mensen voorrang. Dit zijn de mensen op de wachtlijst Wsw, mensen die nu al een Wajong-uitkering hebben en kunnen werken en mensen met een Wiw of ID-baan. Daarnaast behoren mensen voor wie de gemeente verantwoordelijk is en waarvan het UWV heeft vastgesteld dat zij jniet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen tot de doelgroep voor de baanafspraak. Mensen kunnen zich hiervoor sinds kort zelf wenden tot het UWV. Dat is vooral van belang voor schoolverlaters met een arbeidsbeperking. 6

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden Dit kennisdocument is een uitgave van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tot stand gekomen in samenwerking met de Programmaraad

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind Maart 2015 Neeltje Huvenaars Mogelijkheden na school tot nu toe Vervolgopleiding Werk Baan bij werkgever Baan via sociale

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 3 De Participatiewet 23 Heb je een beperking en heb je begeleiding nodig bij het werk? Dan

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie Wsw

Cliëntenparticipatie Wsw Factsheet Cliëntenparticipatie Wsw De raad van Wsw ers is onmisbaar Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT!

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT! { Sjaak Verwer Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken Middel - Ambassadeurs regio Noord, Midden en Zuid. - producten Producten - 4 nieuwsbrieven - Lesbrief

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking informatieblad - eenvoudig verteld Mensen met een arbeidsbeperking Wat verandert er door de participatiewet vanaf 2015 2 Dit boekje gaat over mensen met een arbeidsbeperking. Soms kun je voor een deel

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking Mensen met een arbeidsbeperking Wat verandert er door de participatiewet vanaf 2015 INLEIDING Vanaf 1 januari is er een nieuwe wet: de Participatiewet. Deze wet moet er voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN

Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN Mensen met een beperking aan de slag helpen STROOMSCHEMA STAPPENPLANNEN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave De banenafspraak en het quotum: wat houdt het in? 3 Stroomschema 4 Stappenplannen 6 Een Wajonger in dienst

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Realiseren Afspraak(banen)

Realiseren Afspraak(banen) Realiseren Afspraak(banen) Sociaal akkoord: extra banen voor mensen met een beperking Tot 2027 extra banen voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht Afspraken in

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Leertafel. De positie van Wswgerechtigden. Programma

Leertafel. De positie van Wswgerechtigden. Programma Leertafel De positie van Wswgerechtigden Leertafel De positie van Wswgerechtigden Programma Voorstelronde: Wie is wie? De Nationale Ombudsman Aanbevelingen uit onderzoek Wetgeving: Wmo, Wsw, P-wet Werkladder

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Workshop:Wsw, Beschutwerk arbeidsmatige dagbesteding clientenraden aan zet Branko Hagen/Else Roetering. LCR, 2014

Workshop:Wsw, Beschutwerk arbeidsmatige dagbesteding clientenraden aan zet Branko Hagen/Else Roetering. LCR, 2014 Workshop:Wsw, Beschutwerk arbeidsmatige dagbesteding clientenraden aan zet Branko Hagen/Else Roetering. LCR, Volg onze @ttenderingsberichten/www.landelijkeclientenraad.nl 1 Opzet Workshsop Algemene inleiding

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Verordening PGB voor begeleid werken

Verordening PGB voor begeleid werken Bijlage bij verslag Inspraakbijeenkomst concept-voorordeningen Wet sociale werkvoorziening 2008 gehouden 2 april 2008 NB ten behoeve van de leesbaarheid zijn de vragen per verordening niet in volgorde

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Instructies voor bijzondere situaties 2015

Instructies voor bijzondere situaties 2015 Instructies voor bijzondere situaties 2015 In het algemeen zal een Sw-geïndiceerde vanaf 2015 aan het werk zijn in een dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst begeleid werken. Bij een overgang naar een

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Werken met een ziekte of handicap?

Werken met een ziekte of handicap? FNV Bondgenoten Werken met een ziekte of handicap? De mogelijkheden voor u op een rijtje Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Oktober 2007 Oplage: 1500 Opmaak: FNV

Nadere informatie

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV

De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV De Participatiewet en het dienstenportfolio UWV 1 Aanleiding voor huidige ontwikkelingen Te veel mensen met arbeidsbeperkingen staan aan de zijlijn. Instroom WAJONG is (te) groot WWB populatie bestaat

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Aanleiding Achtergrond

Aanleiding Achtergrond aan: de raad Vergadering 17 december 2015, punt 9 van: het college datum: 1 december 2015 onderwerp: Vragen Grien Links over de banenafspraak stuknummer: S2015-27259 dossiernummer: Z2015-10237 toezegging.:

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Presentatie Participatiewet en dergelijke Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Agenda 1. WerkgeversServicepunt 2. Participatiewet 3. Sociaal akkoord en baanafspraken 4. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een ziekte of handicap in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl

Nadere informatie

Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen?

Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen? Bent u werkloos geworden vlak voor uw pensioen? Wanneer moet u dit lezen? Bent u op 1 januari 2010 58 jaar of ouder? En wordt u in 2010 werkloos? Dan is deze informatie belangrijk voor u!. Wat is er aan

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden: Betreft: loonkostenvoordelen per 1-januari 2018 Wezep, december 2017 Loonkostenvoordelen (gaat in per 1-1-2018) Loonkostenvoordelen (LKV s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden CAP 17-017 Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden Dit kennisdocument is een uitgave van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Wilt u een medewerker in dienst nemen met een arbeidsbeperking?

Wilt u een medewerker in dienst nemen met een arbeidsbeperking? Wilt u een medewerker in dienst nemen met een arbeidsbeperking? Met de banenafspraak dienen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking aan te stellen. Regelmatig ontvangen wij van onze leden vragen

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Advies Uitvoeringspanel

Advies Uitvoeringspanel Onderwerp: Wetsvoorstel Participatiewet Behandeld in het uitvoeringspanel van 11 juli 2013. en vastgesteld op 19 augsutus 2013 Loonkostensubsidie Het is goed als gemeenten en sociale partners onderling

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Beschut werk. Kennisdocument i.v.m. wijziging re-integratie verordening. HSSM RK/EH/EH/MK maart 2017 team Participatie Sociaal Domein

Beschut werk. Kennisdocument i.v.m. wijziging re-integratie verordening. HSSM RK/EH/EH/MK maart 2017 team Participatie Sociaal Domein Beschut werk Kennisdocument i.v.m. wijziging re-integratie verordening HSSM RK/EH/EH/MK maart 2017 team Participatie Sociaal Domein 1 Inhoud 1. De Participatiewet 2. Plaats Beschut werk 3. Wat is beschut

Nadere informatie

Wilt u iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking?

Wilt u iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking? Wilt u iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking? Met de banenafspraak dienen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking aan te stellen. Regelmatig ontvangen wij vanuit onze leden vragen

Nadere informatie