Evenementen onderzoek 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evenementen onderzoek 2012"

Transcriptie

1 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012

2 Introductie Introductie Voor u ligt de rapportage over de markt voor zakelijke en personeelsevenementen. Dit rapport is gebaseerd op onze evenementenmonitor 2012 [Q2/3 2-12] en die van de voorgaande jaren. Het NIDAP onderzoek is een landelijk onderzoek, hoofdzakelijke gebaseerd op een steekproef van organisaties met 100 of meer werknemers. In het onderzoek worden twee doelgroepen onderscheiden, namelijk de eventprofessionals [experts] die hebben meegewerkt aan het telefonische interview. Daarnaast wordt gesproken over de brede doelgroep. Deze doelgroep, bestaande uit grote, middelgrote en kleine opdrachtgevers van personeels- en zakelijke events is online onderzocht. Vernieuwingen Het NIDAP-onderzoek naar de markt van zakelijke en personeelsevenementen is dit jaar verder vernieuwd. Wij hebben vertrouwen dat wij hiermee beter inspelen op de wensen van onze klanten. In dit rapport treft u hoofdstukken aan over de inkoop van zakelijke en personeelsevents, de ontwikkeling van eventbudgetten en bestedingen en de besluitvorming. Het rapport tracht een breed beeld te geven van de evenementensector, de kansen en bedreigingen anno Mocht u specifieke onderwerpen missen in het rapport, neem dan contact met ons op. Mogelijk is de informatie die u nodig heeft wel beschikbaar. Feedback NIDAP adviseert professionele event locaties, cateraars en organisatiebureaus over marktstrategie en toekomstmogelijkheden. Op onze website vindt u actuele gegevens over onze vaste terugkerende onderzoeken. Wij wensen u veel succes met dit rapport! Paul van der Wal NIDAP Bureau voor Strategisch Event onderzoek Bureau voor Strategisch Opleidingen onderzoek 1

3 Samenvatting De sector wacht een grote verandering in besteding, doel en middelen. We stellen vast dat bij de evenementenprofessionals naast minder geld [60% noemt dit] ook de versobering en efficiency [40%] de belangrijkste veranderingen zijn. Circa 17% stelt dat er minder evenementen worden georganiseerd. 14% stelt dat men juist meer evenementen organiseert in vergelijking met voor de recessiejaren. We zien echter dat de aantallen deelnemers, gasten of genodigden de afgelopen jaren flink is gedaald. De inzet van sociale media wordt door 12% genoemd. [72% stelt dat de rol van communicatie technologie verschilt met circa 5 jaren geleden]. Een meerderheid stelt dat de beschikbare budgetten per event zijn veranderd. We nemen ook voor 2012 wederom een daling waar van circa 4% in de totale bestedingen aan zakelijke evenementen en 7% bij personeelsevenementen. Als derde wordt door bijna 60% het aantal events per jaar genoemd als verschil met voor de recessiejaren. In 2012 zien we dat bij zowel personeels- als zakelijke evenementen de frequentie eerder afneemt dan toeneemt. Voor de zakelijke markt zien we het volgende: We zien dat het aantal organisaties dat zakelijke events organiseert stabiel blijft. De frequentie per jaar neemt af Het aantal bezoekers per evenement ligt aanzienlijk lager. De budgetten per genodigde dalen of blijven gelijk. Voor de markt voor personeelsevents zien wij het volgende: Het aantal bedrijven dat externe personeelsevenementen organiseert neemt weer wat toe De frequentie is negatief [vooral personeelsfeesten & zakelijke incentives]. Het aantal bezoekers per evenement ontwikkelt zich positief De budgetten per genodigde blijven op een laag recessie-niveau. Wij zien dus geen teken van herstel in de inkoopcijfers. Daarnaast blijven de budgetten per bezoeker/genodigde op een recessie-niveau. Gezien het grote aanbod aan locaties en ook aan cateringcapaciteit zal er sprake blijven van een overaanbod aan dienstverleners in de markt. 2

4 Bijna 40% noemt de gewijzigde relatie met ingehuurde bedrijven als verandering ten opzichte van voor de recessiejaren. We stellen vast dat een groot deel [40%] nog bezig [halverwege] is met reorganiseren. Een deel [11%] moet nog beginnen. Slechts 13% is klaar met reorganiseren en bij nog eens een derde wordt niet gereorganiseerd. Dat betekent voor 2012 nog dat zeker de helft van de klanten nog in beweging is en mogelijk is dit ook te merken aan de opdrachten voor [de organisatie van ] evenementen. De vraag is gesteld waar de organisatie staat anno 2012 als het gaat om grote en middelgrote evenementen. We zien een tweedeling. De helft van de eventprofessionals houdt nog de hand op de knip in 2012 [waarvan 3% alles on hold]. Een derde stelt dat alles weer mogelijk is, aangevuld met een groepje [12%] dat stelt dat er weer wat meer mogelijk is. Dat klinkt positief. Maar de grootste groep [46%] stelt dat er heel selectief events doorgaan. De gegeven aansprekende redenen die een evenement rechtvaardigen wijzen sterk op het woord binding. In tijden van verandering, reorganisatie en klantenverlies is binding iets dat bij uitstek door middel van een event kracht kan worden bijgezet. De bestaande druk op de marges zal echter vooreerst leiden tot verdere shake out in de sector en samenvoeging van de nog zelfstandige middelgrote toeleveranciers. Vanwege de lage marges en de continuïteitsrisico s, en daarmee de kleinere kans op grote opdrachten, zullen organisatiebureaus [en ook andere toeleveranciers] zich verder samenvoegen. Een aantal van hen zal zich specialiseren en expertise opbouwen op het gebied van events met een centrale rol van social media, bijvoorbeeld gericht om bedrijven contact te laten maken met hun nieuwe generatie klantdoelgroepen, het oprichten en faciliteren/continueren van kenniskringen. Mogelijk zal er ook meer markt zijn voor multiclient events [branding events, network events] waarbij er wel maximale ruimte is voor de eigen identiteit van de opdrachtgever en waar gelijkgestemde doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten. 3

5 Inhoudsopgave INTRODUCTIE... 1 SAMENVATTING... 2 INHOUDSOPGAVE INKOOP Kerncijfers Ontwikkeling Aantal bezoekers per zakelijk evenement Aantal bezoekers per personeelsevenement Trend aantal bezoekers personeelsevents Trend aantal bezoekers zakelijke events BUDGET EN BESTEDING Kerncijfers Budgetindicatie Ontwikkeling budgetten bij eventprofessionals Ontwikkeling budgetten bij brede doelgroep opdrachtgevers Bestedingsindicatie personeelsevents per toeleverancier Bestedingsindicatie zakelijke events per toeleverancier Totale markt zakelijke evenementen Totale markt personeelsevenementen Toeleveranciers zakelijke events Toeleveranciers personeelsevents BESLUITVORMING Doelstellingen Huidige Besluitvorming Reorganisatie Effect van een evenement Werkkostenregeling STEEKPROEF EN VERANTWOORDING Steekproef en doelgroepen Branche indeling BIJLAGEN Selectiecriteria Personeelsevenement Selectiecriteria Zakelijk evenement Effect meten

6 1 Inkoop Kerncijfers Zakelijke event In onderstaand overzicht ziet u per type zakelijk evenement de kerncijfers op het gebied van de inkoop voor Het inkooppercentage is het aandeel van de onderzochte bedrijven dat minimaal één keer per jaar een bepaald type evenement organiseert waarbij één of meer externe toeleveranciers zijn/worden ingeschakeld. Het gemiddeld aantal keer per jaar [dat een evenement georganiseerd wordt] heeft enkel betrekking op de inkopende bedrijven. We zien dat van de organisaties die events laat organiseren circa 34% productpresentaties houdt. Als men dit doet, dan gebeurt dat gemiddeld bijna 4 keer per jaar. Het gemiddeld aantal bezoekers is 73 en het gemiddeld budget bedraagt circa 142 euro per bezoeker. Belangrijkste kerncijfers m.b.t. de inkoop van typen zakelijke evenementen [2012] Percentage organisaties dat event houdt in 2012 [%] Aantal keer per jaar in 2012 Bezoekers per evenement 2012 Budget schatting per bezoeker in 2012 Productpresentaties 34 3, Openingen 17 1, Dealerbijeenkomsten 11 2, Perspresentaties 18 2, Aandeelhoudersvergaderingen 17 1, Kleine relatieontvangsten [<50 bez.] 19 8, Grote relatieontvangsten [>50 bez.] 20 4, Binnenlandse beurzen 30 3, Congressen en symposia 18 3, Twee waarnemingen van 25 en 20 weggelaten; was 7,3 3 Één waarneming van 60 weggelaten; was 6,8. 5

7 Trend zakelijke evenementen markt samengevat De cijfers in ogenschouw nemend zien wij het volgende voor 2012 en mogelijk ook voor 2013: We zien dat het aantal organisaties dat zakelijke events organiseert stabiel blijft. De frequentie per jaar neemt af Het aantal bezoekers per evenement ligt aanzienlijk lager. De budgetten per genodigde dalen of blijven gelijk. Dit kan betekenen dat de markt behoefte heeft aan kleinere overzichtelijke events waarbij het aantal externe dienstverleners beperkt blijft. Ontwikkeling zakelijke evenementen Inkooppercentage [% bedrijven dat een evenement inkoopt.] Aantal keren dat een evenement per jaar wordt georganiseerd Gemiddeld aantal bezoekers per evenement Gemiddeld budget per bezoeker Binnenlandse beurzen Kleine relatieontvangsten [<50 bez.] Product-presentaties Grote relatieontvangsten [>50 bez.] Congressen/ symposia Perspresentaties Aandeelhoudersvergaderingen Openingen Dealer-bijeenkomsten

8 Personeelsevents In onderstaand overzicht ziet u per type personeelsevenement de kerncijfers op het gebied van de inkoop voor Het inkooppercentage is het aandeel van de onderzochte bedrijven dat minimaal één keer per jaar een bepaald type evenement organiseert waarbij één of meer externe toeleveranciers zijn/worden ingeschakeld. Het gemiddeld aantal keer per jaar [dat een evenement georganiseerd wordt] heeft enkel betrekking op de inkopende bedrijven. We zien dat van de organisaties die events laten organiseren 22% kickoff meetings houdt. Als men dit doet, dan gebeurt dat gemiddeld 2 keer per jaar. Het gemiddeld aantal bezoekers is 126 en het gemiddeld budget bedraagt circa 56 euro per bezoeker. Belangrijkste kerncijfers m.b.t. de inkoop van typen personeelsevenementen [2012] Percentage organisaties dat event houdt in 2012 [%] Aantal keer per jaar in 2012 Bezoekers per evenement 2012 Budget schatting per bezoeker in 2012 Kick off meetings 22 2, Personeelsfeesten en Bedrijfsjubilea 85 3, Zakelijke incentives voor personeel of zakelijke relaties 17 2, Gepensioneerdendagen 20 1, Sportieve evenementen 35 2, Open dagen 24 1, Seizoen evenementen [Kerst, Pasen] 39 1, Twee waarneming van 18 & 20 weggelaten; was 4,5 7

9 Trend personeelsevenementen markt samengevat De cijfers in ogenschouw nemend zien wij het volgende: We zien dat het aantal organisaties personeelsevenementen organiseert weer toeneemt. De frequentie per jaar is negatief Het aantal bezoekers per evenement ontwikkelt zich positief De budgetten per genodigde blijven op een laag recessie-niveau. Ontwikkeling personeelsevenementen Inkooppercentage [% bedrijven dat een evenement inkoopt. Aantal keren dat een evenement per jaar wordt georganiseerd [N] Gemiddeld aantal bezoekers per evenement [N] Gemiddeld budget per bezoeker [N] Kick off meetings 3,2 3,7 4,3 4,5 2, Personeelsfeesten en Bedrijfsjubilea ,1 2,2 2,2 2,1 2, Zakelijke incentives voor personeel of zakelijke relaties ,9 3,8 3,3 3,1 2, Gepensioneerdendagen 1,2 1,7 1,2 1,2 1, Sportieve evenementen 2,3 2,3 2,6 2,5 2, Open dagen 1,7 1,5 1,5 1,6 1, Seizoen evenementen [Kerst, Pasen] ,8 1,9 2,0 2,0 1,

10 1.2 Ontwikkeling Meer organisaties organiseren zakelijke evenementen Hieronder is de inkoop van evenementen onder organisaties [voornamelijk met 100 of meer werknemers] in beeld gebracht. Het inkooppercentage geeft per type evenement aan hoeveel procent van de organisaties in een bepaald jaar één of meer van deze evenementen heeft georganiseerd waarbij er ook externe toeleveranciers [locatie en of cateraar, en of organisatiebureau, en of entertainment etc.] zijn ingeschakeld. We zien in 2012 scherpe dalingen in kleine en grote relatieontvangsten en de organisatie van binnenlandse beurzen. Een sterk herstel zien we bij zakelijk incentives en in mindere mate ook perspresentaties en aandeelhoudersvergaderingen. De overige evenementtypen laten bescheiden stijging zien. Het lijkt erop dat er wel meer bedrijven en organisaties in 2012 een zakelijk evenement organiseren. Welk deel [%] van de [potentiële] opdrachtgevers koopt zakelijke evenementen in Trend Productpresentaties Openingen Dealerbijeenkomsten Perspresentaties Aandeelhouders-vergaderingen Zakelijke incentives voor personeel of zakelijke relaties Kleine relatieontvangsten [<50 bez.] Grote relatieontvangsten [>50 bez.] Binnenlandse beurzen Congressen en symposia prognose

11 Trend personeelsevenementen Bij de markt voor personeelsevenementen valt een scherpe daling bij seizoensgebonden evenementen op. We zien herstel bij openingen, kick off meetings, sportieve evenementen. Groei zien we bij personeelsfeesten en bedrijfsjubilea, gepensioneerdendagen en zoals bij zakelijke evenementen aangegeven, de incentives. De dit jaar voor het eerst gemeten binnen en buitenlandse business meetings waarbij externe toeleveranciers worden betrokken, worden door één op de vijf organisaties gehouden. Welk deel [%] van de [potentiële] opdrachtgevers koopt personeelsevenementen in Trend prognose Binnen en buitenlandse business meetings 22 Kick off meetings Personeelsfeesten en Bedrijfsjubilea Zakelijke incentives voor personeel of zakelijke relaties Gepensioneerdendagen Sportieve evenementen Open dagen Seizoensevenementen [Kerst, Pasen] Binnenlandse en buitenlandse business meetings zijn met ingang van 2012 voor het eerst gemeten. 10

12 Inkoop zakelijke evenementen naar sector Als we de inkoop van zakelijke evenementen indelen naar drie hoofdsectoren 6 dan zien we in de secundaire sector [zakelijke, financiële diensten en ICT & media] nog altijd de hoogste inkoop. De dienstverlenende bedrijven zullen in de toekomst verantwoordelijk zijn voor belangrijke veranderingen in behoefte aan eventtypen en aanbod door de toeleverende event dienstverleners. Welk deel [%] van de [potentiële] opdrachtgevers koopt zakelijke evenementen in Inkoop naar sector [%] Sector Primair Secundaire Tertiair Totaal Productpresentaties Openingen Dealerbijeenkomsten Perspresentaties Aandeelhoudersvergaderingen Kleine relatieontvangsten [<50 bez.] Grote relatieontvangsten [>50 bez.] Binnenlandse beurzen Congressen en symposia Onder de primaire sector verstaan wij in de branches industrie, transport & bouw x. Onder de secundaire sector verstaan we de branches zakelijke/financiële diensten, ICT & media en nu ook de handel en horeca. De tertiaire sector bestaat uit de branches overheid, zorg en nonprofit. Onze indeling wijkt daarmee af van de klassieke indeling waarbij de industrie is ondergebracht in de secundaire sector. Per sector kunnen evenementen meerdere evenementtypen worden ingekocht. Hierdoor tellen de percentages op tot boven de 100%. Er kunnen fluctuaties voorkomen bij bepaalde typen evenementen en bepaalde sectoren als in die sector maar weinig van dit type evenementen worden ingekocht. 11

13 Inkoop personeelsevenementen naar sector Bij de inkoop van personeelsevenementen valt de hoogste inkoop van personeelsfeesten en bedrijfsjubilea in de primaire sector op. De hoge inkoop van binnen en buitenlandse business meetings valt in de secundaire sector. Welk deel [%] van de [potentiële] opdrachtgevers koopt personeelsevenementen in Inkoop naar sector [%] Sector Primair Secundaire Tertiair Totaal Binnen en buitenlandse business meetings Kick off meetings Personeelsfeesten en Bedrijfsjubilea Zakelijke incentives voor personeel of zakelijke relaties Gepensioneerdendagen Sportieve evenementen Open dagen Seizoen evenementen [Kerst, Pasen] Aantal zakelijke evenementen De frequentie geeft het gemiddeld aantal evenementen per evenementtype per jaar weer. De frequentie herstelt zich marginaal bij dealerbijeenkomsten, De daling in 2012 is duidelijk te zien te bij productpresentaties, openingen, perspresentaties, aandeelhouders vergaderingen, kleine relatieontvangsten en congressen en symposia [kennis gerelateerde events]. Alleen bij binnenlandse beurzen en grote relatieontvangsten kunnen we spreken van een lichte daling. Maar is door de omvang van het type evenement, niet te onderschatten. 12

14 Gemiddeld [absoluut] aantal zakelijke evenementen dat wordt georganiseerd per jaar Trend prognose Productpresentaties 3,9 6,4 5,5 8,7 8,8 Openingen 2,3 2,8 3,9 2,5 1,7 Dealerbijeenkomsten 3,2 2,6 2,7 6,0 6,0 Perspresentaties 2,8 3,2 3,3 3,1 2,1 Aandeelhouders-vergaderingen 2,4 3,6 3,3 2,2 1,7 Kleine relatieontvangsten [<50 bez.] 8,4 9,7 10,2 19,4 20,7 Grote relatieontvangsten [>50 bez.] 4,4 3,9 4,9 4,3 8,4 Binnenlandse beurzen 3,4 3,2 4,4 3,1 3,0 Congressen en symposia 3,4 4,9 4,0 3,0 6,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 13

15 Aantal personeelsevenementen Ook bij personeelsevenementen zie we dat 5 van de zeven [in de jaren gemeten categorieën] dalen, terwijl er maar één evenement type stijgt en één gelijk blijft. Ook hierdoor zijn we redelijk negatief over de ontwikkeling van de personeelsevenementen anno Gemiddeld [absoluut] aantal personeelsevenementen dat wordt georganiseerd per jaar Trend prognose Binnen en buitenlandse business meetings 6,0 Kick off meetings Personeelsfeesten en Bedrijfsjubilea Zakelijke incentives voor personeel of zakelijke relaties Gepensioneerdendagen Sportieve evenementen Open dagen Seizoensevenementen [Kerst, Pasen] 2,6 4,0 4,8 4,2 3,9 2,2 2,6 4,7 5,2 3,5 2,9 3,8 3,3 3,1 2,1 1,2 1,7 1,2 1,2 1,4 2,3 2,3 2,6 2,5 2,5 1,7 1,5 1,5 1,6 1,3 1,8 1,9 2,0 2,0 1,5 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 7 Binnenlandse en buitenlandse business meetings zijn met ingang van 2012 voor het eerst gemeten. 14

16 Aantal zakelijke evenementen naar sector We nemen een hoge frequentie in de secundaire sector waar van productpresentaties, relatieontvangsten en congressen en symposia. De secundaire sector is [blijft] daarmee, qua frequentie, de belangrijkste doelgroep voor de evenementen industrie. Toekomstige kennis gerelateerde events zouden vooral voor deze doelgroep ontwikkeld moeten worden. Gemiddeld [absoluut] aantal zakelijke evenementen dat wordt georganiseerd per jaar Aantal naar sector [N] Sector Primair Secundaire Tertiair Gemiddeld Productpresentaties 3,2 5,3 1,0 3,9 Openingen 1,4 1,0 2,8 1,7 Dealerbijeenkomsten 2,5 3,0-8 2,7 Perspresentaties 2,4 1,6 2,5 2,1 Aandeelhoudersvergaderingen 1,5 2,0 2,0 1,7 Kleine relatieontvangsten [<50 bez.] 4,4 12,2 1,5 8,4 Grote relatieontvangsten [>50 bez.] 1,9 7,7 2,0 4,3 Binnenlandse beurzen 2,5 4,1 1,0 3,0 Congressen en symposia 1,6 5,4 1,8 3,0 Aantal personeelsevenementen naar sector Bij personeelsevenementen zien we tussen de sectoren minder verschillen in het aantal evenementen dat men organiseert. Gemiddeld [absoluut] aantal personeelsevenementen dat wordt georganiseerd per jaar Aantal naar sector [N] Sector Primair Secundaire Tertiair Totaal Binnen en buitenlandse business meetings 2,0 6,8-9 6,0 10 Kick off meetings 3,3 5,3 2,6 3,9 Personeelsfeesten en Bedrijfsjubilea 3,4 3,5 3,7 3,5 Zakelijke incentives voor personeel of zakelijke relaties 1,7 2,6-11 2,1 Gepensioneerdendagen 1,7 1,3 1,0 1,4 Sportieve evenementen 1,5 4,4 1,5 2,5 Open dagen 1,4 1,3 1,2 1,3 Seizoen evenementen [Kerst, Pasen] 1,4 2,0 1,2 1,5 8 Onvoldoende waarnemingen 9 Onvoldoende waarnemingen 10 Één hoge waarneming van 40; was 7,1 11 Onvoldoende waarnemingen 15

17 1.3 Aantal bezoekers per zakelijk evenement NIDAP Bedrijfsevenementen monitor 2012 Aantal bezoekers Bij het aantal bezoekers per zakelijk evenement zien we voor alle evenementen een lager aantal. Bij sommige evenementen zien we dalingen tot meer dan 50%. Grootste dalers zijn productpresentaties, perspresentaties en binnenlandse beurzen; Het gemiddeld aantal bezoekers aan binnenlandse beurzen zal in 2012 naar verwachting gemiddeld 2800 zijn. In 2011 registreerden wij nog meer dan 4000 bezoekers. Trend Gemiddeld aantal bezoekers per zakelijk evenement Productpresentaties Openingen Dealerbijeenkomsten Perspresentaties Aandeelhoudersvergaderingen Kleine relatieontvangsten [<50 bez.] Grote relatieontvangsten [>50 bez.] Congressen en symposia Binnenlandse beurzen

18 Trend De evenementen industrie heeft waarschijnlijk vooral te lijden door deze verkleining van de omvang van de georganiseerde evenementen en daarmee samenhangend de verminderde noodzaak om te werken met externe toeleveranciers en het te lage budget per genodigde. Trend Gemiddeld aantal bezoekers per zakelijk evenement Productpresentaties Openingen Dealerbijeenkomsten Perspresentaties Aandeelhouders-vergaderingen Kleine relatieontvangsten [<50 bez.] Grote relatieontvangsten [>50 bez.] Congressen en symposia prognose prognose Binnenlandse beurzen

19 1.4 Aantal bezoekers per personeelsevenement NIDAP Bedrijfsevenementen monitor 2012 Aantal bezoekers In het segment van personeelsevenementen zien we een toename van het aantal genodigden bij zes eventtypen. Dat is op zich positief. Sterke toenamen worden gemeten bij de kick off meetings, incentives en personeelsfeesten/jubilea en seizoens- evenementen. Trend Gemiddeld aantal bezoekers per personeelsevenement Binnen en buitenlandse business meetings Kick off meetings Personeelsfeesten en Bedrijfsjubilea Zakelijke incentives voor personeel of zakelijke relaties Gepensioneerdendagen Sportieve evenementen Open dagen Seizoensevenementen [Kerst, Pasen] Binnenlandse en buitenlandse business meetings zijn met ingang van 2012 voor het eerst gemeten. 18

20 1.5 Trend aantal bezoekers personeelsevents NIDAP Bedrijfsevenementen monitor 2012 Aantal bezoekers stijgt wel Het overall beeld van personeelsevenementen ziet er voor 2012 [prognose] niet ongunstig uit. Als de prognose juist is dan liggen de aantallen bezoekers voor incentives voor personeel [of zakelijke relaties], personeelsfeesten, bedrijfsjubilea, seizoen events en open dagen weer op of boven het niveau van Trend Gemiddeld aantal bezoekers per personeelsevenement Binnen en buitenlandse business meetings Kick off meetings Personeelsfeesten en Bedrijfsjubilea Zakelijke incentives voor personeel of zakelijke relaties Gepensioneerdendagen Sportieve evenementen Open dagen Seizoensevenementen [Kerst, Pasen] Binnenlandse en buitenlandse business meetings zijn met ingang van 2012 voor het eerst gemeten. 19

21 1.6 Trend aantal bezoekers zakelijke events NIDAP Bedrijfsevenementen monitor 2012 Aantal bezoekers per zakelijk evenement De indeling naar hoofdsector laat wederom het belang van de secundaire sector zien 14. In het bijzonder voor productpresentaties, dealerbijeenkomsten en grote relatieontvangsten is de secundaire sector van groot belang. Dienstverleners zijn momenteel juist sterk op zoek naar vernieuwing in klantcontact. Het gebruik van nieuwe media zal juist door deze bedrijven snel worden opgepakt. In de nabije toekomst kan dit aspect verdere druk op de event budgetten c.q. het aantal bezoekers ten gevolge hebben. In het hoofdstuk over besluitvorming zien we dat circa 70% van de eventprofessionals nieuwe [communicatie] technologie als één van de belangrijkste veranderingen beschouwt in de afgelopen 5 jaar en dat 12% gebruik maakt van social media bij evenementen. Gemiddeld [absoluut] aantal bezoekers van de zakelijke evenementen in Sector Primair Secundaire Tertiair Totaal Productpresentaties Openingen Dealerbijeenkomsten Perspresentaties Aandeelhoudersvergaderingen Kleine relatieontvangsten [<50 bez.] Grote relatieontvangsten [>50 bez.] Binnenlandse beurzen Congressen en symposia Onder de primaire sector scharen wij de industrie, handel & horeca en transport & bouw. De secundaire sector wordt gevormd door ICT & media, financiële dienstverlening, en zakelijke dienstverlening. De tertiaire sector ten slotte bestaat uit overheid, gezondheidszorg en non-profit 15 Aantal antwoorden is beperkt door non-profit aard van de tertiaire sector 16 Onvoldoende waarnemingen 17 Onvoldoende waarnemingen 18 Onvoldoende waarnemingen 20

22 Wisselend beeld bezoekersaantallen Het belang van de secundaire sector [ICT & media, financiële dienstverlening, en zakelijke dienstverlening] blijkt nog eens duidelijk. Gemiddeld [absoluut] aantal bezoekers van de zakelijke evenementen in 2012 naar hoofdsectoren 19 Primair Secundair Tertiair Productpresentaties Openingen Dealerbijeenkomsten Perspresentaties Aandeelhoudersvergaderingen Kleine relatieontvangsten [<50 bez.] Grote relatieontvangsten [>50 bez.] Binnenlandse beurzen Aantal antwoorden is beperkt door non-profit aard van de tertiaire sector 21

23 Aantal bezoekers per personeelsevenement Grote verschillen tussen de sectoren zien we bij personeelsfeesten, open dagen en zakelijke incentives voor personeel [of zakelijke relaties]. Gemiddeld [absoluut] aantal bezoekers van de personeelsevenementen in 2012 Sector Primair Secundaire Tertiair Binnen en buitenlandse business meetings Kick off meetings Personeelsfeesten en Bedrijfsjubilea Zakelijke incentives voor personeel of zakelijke relaties Gepensioneerdendagen Sportieve evenementen Open dagen Seizoen evenementen [Kerst, Pasen] Gemiddeld [absoluut] aantal bezoekers van de personeelsevenementen in 2012 naar hoofdsectoren 20 Primair Secundair Tertiair Binnen en buitenlandse business meetings Kick off meetings Personeelsfeesten en Bedrijfsjubilea Zakelijke incentives voor personeel of zakelijke relaties Gepensioneerdendagen Sportieve evenementen Seizoensevenementen [Kerst, Pasen] Open dagen Aantal antwoorden is beperkt door non-profit aard van de tertiaire sector 22

24 2 Budget en besteding 2012 NIDAP Bedrijfsevenementen monitor Kerncijfers Zakelijke budgettrend Op basis van de gemiddelde zakelijke event budgetten van organisaties met 100 of meer werknemers, de verwachte ontwikkeling [groeien, krimpen of gelijkblijvend] en het stijging- of dalingspercentage verwachten wij dat in 2012 de budgetten voor zakelijke evenementen verder dalen met circa 4%. Dit vertaalt zich gemiddeld in onderstaande budgetgrafiek. Ontwikkeling gemiddeld budget zakelijke events [ ] Verwachte budgetontwikkeling eventprofessionals [%] [2012 t.o.v. 2011] Stijgt 8% Weet niet 35% Blijft gelijk 25% Daalt 32% 23

25 Personeelsevent budgettrend Op basis van de gemiddelde budgetten voor personeelsevents van organisaties met 100 of meer werknemers, de verwachte ontwikkeling [groeien, krimpen of gelijkblijvend] en het stijging of daling percentage verwachten wij dat in 2012 de budgetten voor personeelsevenementen verder dalen met circa 7%. Dit vertaalt zich gemiddeld in onderstaande budgetgrafiek. Ontwikkeling gemiddeld budget personeel events [ ] NIDAP Verwachte budgetontwikkeling brede doelgroep opdrachtgevers 2012 [t.o.v. 2011] [%] Stijgt 6% Weet niet 37% Blijft gelijk 37% Daalt 20% 24

26 2.2 Budgetindicatie Introductie De budgetten voor evenementen zijn vaak niet ondergebracht in één centrale pot. Bovendien kunnen budgetten van jaar tot jaar sterk verschillen door éénmalige events, zoals jubilea of openingen. Organisaties die veel doen aan evenementen hebben een hoofdverantwoordelijke aangesteld voor het eventmanagement. Deze doelgroep is vertegenwoordigd in het telefonisch onderzoek dat wij hebben uitgevoerd. De doelgroep die wij online hebben onderzocht noemen wij de brede doelgroep. Onder deze groep verstaan wij organisaties waarbij één of meer medewerkers de verantwoordelijkheid hebben voor de events, vaak niet als hoofdtaak maar als extra taak. In deze groep bevinden zich naast personeel- en HR-functionarissen, ook directiesecretaressen, marketing of productmanagers. Uiteraard bevinden zich in deze groep naar verhouding ook eventmanagers, maar zij zijn maar een beperkt deel. Kunt u een indicatie geven van de hoogte van het totaalbudget voor evenementen in 2012? Brede doelgroep opdrachtgevers Meer dan tot en met tot en met tot en met tot en met tot en met tot en met Tot en met

27 Indicatie totaalbudget events bij event managers De doelgroep van eventprofessionals bevat meer opdrachtgevers die de eventverantwoordelijkheid als hoofdtaak of als belangrijke extra taak op zich hebben genomen. Twee derde van hen kon of wilde geen antwoord geven op de budgetvraag. Hieronder staan de percentages van hen die wel een antwoord wilden gaven. Kunt u een indicatie geven van de hoogte van het totaalbudget voor evenementen in 2012? Eventprofessionals Meer dan tot en met tot en met tot en met tot en met

28 2.3 Ontwikkeling budgetten bij eventprofessionals NIDAP Bedrijfsevenementen monitor 2012 Budgetten in beweging In het verlengde van de vraag over de reorganisatie-fase en de besluitvorming over middelgrote en grote evenementen, is het relevant om de budgetontwikkeling bij de eventprofessionals te volgen. We hebben er voor gekozen om de respondent zelf het ijkpunt [ het hoogste niveau ] te laten bepalen. Bij circa 44% is het budget gelijk gebleven of zelfs groter ten opzichte van het hoogste niveau. Circa 26% geeft aan dat het budget is gehalveerd ten opzichte van het hoogste niveau. Slechts bij 13% van de respondenten is er sprake van een afname van 80%. Als u kijkt naar de budgetten voor evenementen, waar staat uw organisatie dan ongeveer..? Ik noem u een drietal opties. Eventprofessionals Het budget is bijna net zo groot of groter 44 Evenementenbudget ongeveer 50% verminderd tov hoogste punt 26 Evenementenbudget 80% verminderd tov hoogste punt Anders Weet niet

29 Verwachting Budget zakelijk Als we de [relatief grote] groep met organisaties waarvan de respondent aangeeft het niet te weten [of niet wil zeggen] naar rato verdelen over de organisaties [met stijgend, dalend of stabiel zakelijk budget] en verrekenen de stijging- of dalingspercentages, dan daalt voor de zakelijke evenementen het gemiddeld budget per saldo met 4% in De budgetten voor evenementen zijn bij één derde van de respondenten opnieuw gedaald tussen 2011 en Bij ongeveer 25% is het budget nu stabiel. Bij circa 8% zal het budget stijgen in Vergeleken met de cijfers uit 2011 [niet in grafiek] zien we toch weer een grotere groep organisaties waarvan het budget daalt. We zien ook een veel grotere groep in 2012 die het niet weet of wil zeggen. Met hoeveel procent is het totaalbudget voor zakelijke evenementen in 2012 gestegen/gedaald ten opzichte van 2011? Eventprofessionals Gestegen Gelijk gebleven 25 Gedaald 32 Weet niet/geen antwoord Met hoeveel procent is het totaalbudget voor zakelijke evenementen in 2012? Eventprofessionals...gedaald ten opzichte van 2011? 31...gestegen ten opzichte van 2011? Verklaring is bekend De verklaringen voor dalingen hebben vooral te maken met het organiseren van minder [grote] evenementen en generieke bezuinigingen. Bij organisaties met een stijgend eventbudget ligt de oorzaak in het juist wel organiseren van evenementen, economische vooruitgang van de organisatie of kostenstijging. 28

30 2.4 Ontwikkeling budgetten bij brede doelgroep opdrachtgevers Budgetten in beweging Bij de brede doelgroep, met grote en kleine opdrachtgevers van evenementen [zie spreiding budgetten] zien we grotendeels dezelfde trends als bij de hiervoor beschreven resultaten over de eventprofessional. De budgetten van evenementen zijn gekort. De vraag is gesteld waar opdrachtgevers nu staan ten opzichte van het hoogste punt in de afgelopen jaren [veelal 2007/2008]. Wij stellen vast dat bij: Eén op de drie opdrachtgevers werkt met een gehalveerd budget ten opzichte van het ooit hoogste niveau. Circa 15% van de opdrachtgevers heeft het budget met 80% zien dalen. Circa 35% van de opdrachtgevers werkt met een budget dat weer ligt op het hoogste niveau. Bij 7% ontwikkelde het budget zich anders dan hierboven. Ook hier kan het overigens gedaald zijn. Als u kijkt naar de budgetten voor evenementen, waar staat uw organisatie dan ongeveer? Brede doelgroep opdrachtgevers Het budget is bijna net zo groot of groter ten opzichte van hoogeste niveau Het budget is ongeveer 50% verminderd vanaf hoogste niveau Het evenementenbudget is met 80% vanaf hoogste niveau 15 Anders 7 weet niet

31 De budgettrend in woord en beeld 30

32 Budgettrend Binnen de brede doelgroep geeft een groot deel [38%] aan niet te weten wat de ontwikkeling is van het totale evenementen budget in 2012 ten opzichte van het jaar ervoor. Van de groep die het wel kan aangeven zijn: Bij 20% de budgetten gedaald tussen 2011 en Bij ongeveer 37% is het budget nu stabiel. Bij circa 6% zal het budget stijgen in Is het totaalbudget voor evenementen in 2012 gestegen, gedaald of gelijk gebleven t.o.v. 2011? Brede doelgroep opdrachtgevers Gestegen 6 Gelijkgebleven 37 Gedaald 20 Weet niet Met hoeveel procent is het totaalbudget voor evenementen in 2012? Brede doelgroep opdrachtgevers...gedaald ten opzichte van 2011? 38...gestegen ten opzichte van 2011? 18 Verklaringen voor stijgingen en dalingen Belangrijkste algemene redenen bij stijgingen bij [personeels] evenementen hebben te maken met éénmalige evenementen en kostenstijgingen. Belangrijkste redenen bij dalende budgetten zijn bezuinigingen, minder personeel of omdat er het jaar ervoor een éénmalig evenement is georganiseerd. 31

33 Verschillen met voor de recessiejaren in woord en beeld Brede doelgroep opdrachtgevers 32

34 Gem budget 2012 [euro] Evenementen/ organisatiebureau Cateraar Locatieverhuurder Entertainment-bureau Communicatie/ PR bureau Techniek/ decorbureau Overige NIDAP Bedrijfsevenementen monitor Bestedingsindicatie personeelsevents per toeleverancier Verdeling kosten personeelsevent Onderstaande bedragen geven een indicatie van de kosten voor externe diensten zoals die kunnen worden verdeeld over het budget per genodigde of bezoeker. Verdeling budget [euro s] per type personeelsevenement 2012 Budgetverdeling % Kick off meetings Personeelsfeesten en Bedrijfsjubilea Zakelijke incentives voor personeel of zakelijke relaties Gepensioneerdendagen Sportieve evenementen Open dagen Seizoen evenementen [Kerst, Pasen]

35 Gem budget 2012 [euro] Evenementen/ organisatiebureau Cateraar Locatieverhuurder Entertainment-bureau Communicatie/ PR bureau Techniek/ decorbureau Overige NIDAP Bedrijfsevenementen monitor Bestedingsindicatie zakelijke events per toeleverancier Verdeling kosten zakelijk evenement Onderstaande bedragen geven een indicatie van de kosten voor externe diensten zoals die kunnen worden verdeeld over het budget per genodigde of bezoeker. Verdeling budget [euro s] per type zakelijk evenement 2012 Budgetverdeling % Productpresentaties Openingen Dealerbijeenkomsten Perspresentaties Aandeelhoudersvergaderingen Kleine relatieontvangsten [<50 bez.] Grote relatieontvangsten [>50 bez.] Binnenlandse beurzen Congressen en symposia

36 Miljoenen 2.7 Totale markt zakelijke evenementen 2012 NIDAP Bedrijfsevenementen monitor 2012 Zakelijke events De Nederlandse markt voor zakelijke evenementen daalde van 574 miljoen in 2008 naar 417 miljoen in 2009 om in 2010 verder weg te zakken tot onder 390 miljoen. In 2011 is er een kleine opleving maar voor 2012 zal er weer sprake zijn van een daling van naar onze schatting 4%. Dit zal kunnen leiden tot margedruk en een shake out of herstructurering van toeleveranciers zoals cateraars, grote locaties en organisatiebureaus. Totale markt voor zakelijke evenementen Nederland ,00 574, ,00 388,50 398,00 382, Tertiaire sector Als we de tertiaire sector meerekenen in de totale marktberekening komt de totale markt circa 118 miljoen hoger uit. Dit is echter een ruwe schatting die in de volgende editie zal worden getoetst. 21 In de berekening is rekening gehouden met het aantal faillissementen onder bedrijven en organisaties met 100 of meer werknemers. Dit bedroeg in 2010 circa 2%. Voor 2011 zijn we van eenzelfde percentage uitgegaan. 35

37 Miljoenen 2.8 Totale markt personeelsevenementen 2012 NIDAP Bedrijfsevenementen monitor 2012 Personeelsevents In 2011 zagen we voor het eerst in drie jaar een licht positieve ontwikkeling als het gaat om de verwachtingen voor de bestedingen op de markt voor personeelsevenementen. Maar in 2012 zakt ook dit segment weg naar een nieuw dieptepunt van 164 miljoen euro. Hoewel we eerder zagen dat de vraag zich lijkt te herstellen, blijven de budgetten [per gast/bezoeker] te laag voor een gezonde sector. Totale markt voor personeelsevenementen Nederland , ,81 200,42 179,28 188,96 164, In de berekening is rekening gehouden met het aantal faillissementen onder bedrijven en organisaties met 100 of meer werknemers.. Dit bedroeg in 2010 circa 2%. Voor 2011 zijn we van eenzelfde percentage uitgegaan. 36

38 2.9 Toeleveranciers zakelijke events Verdeling budget zakelijke event NIDAP volgt al enkele jaren de verdeling van het zakelijke evenementen budget bij externe toeleveranciers. We zien de afgelopen jaren een vaste verhouding. Circa een derde van het zakelijke budget gaat naar cateraar en nog eens een derde naar de locatie. Huidige verhouding verdeling budget aan zakelijke evenementen over externe toeleveranciers PR / Communicatie 6% Overige 6% Techniek/Decor 9% Entertainment 3% Catering 32% Organisatie 11% Locatie 33% 37

39 2.10 Toeleveranciers personeelsevents NIDAP Bedrijfsevenementen monitor 2012 Verdeling budget personeelsevent Binnen de personeelsevents is de rol van organisatie verhoudingsgewijs belangrijker dan bij zakelijke events. Alleen de bestedingen per genodigde liggen bij personeelsevents een stuk lager. In de afgelopen jaren is het aandeel in het budget voor de organisatie van personeelsevents teruggelopen van circa 30% naar 24%. De rol van de locatie[verhuurders] nam juist toe van circa 25% naar 30%. Huidige verhouding verdeling budget aan personeelsevenementen over externe toeleveranciers PR / Communicatie 1% Techniek/Decor 2% Entertainment 7% Overige 9% Catering 27% Organisatie 24% Locatie 30% 38

40 3 Besluitvorming Doelstellingen Introductie De onderstaande doelstellingen van zakelijke en personeelsevenementen zijn over het algemeen van toepassing op de brede doelgroep van grote en kleinere opdrachtgevers van evenementen. Doelstellingen voor zakelijke evenementen [%] 21% 6% 30% Presentatie/ voorlichting Educatie kennisoverdracht Samenwerking, Teambuilding Algemene tevredenheid, Motivatie, incentives 21% 23% Anders Doelstellingen voor personeelsevenementen [%] 5% 10% Algemene tevredenheid, motivatie, incentives Samenwerking, teambuilding 6% 43% Presentatie/voorlichting Educatie en kennisoverdracht 37% Anders 39

41 Doelstellingen van evenementen NIDAP Bedrijfsevenementen monitor 2012 Bij de eventprofessionals staat anno 2012 de overdracht van kennis bovenaan als argument om een event te organiseren; De binding met personeel en of klanten wordt evenzeer als belangrijke reden genoemd; PR of media doelen zijn minder goed intern aansprekende redenen voor een evenementen. Kunt u mij zeggen welke doelstellingen meer intern aanspreken? Eventprofessionals Evenementen met een kennisdoel 74 Evenementen gericht op binding [van personeel, van klanten], feest 68 Evenementen met een pr media doel 41 Evenementen gericht op productaankoop 22 Evenementen gericht op houding/attitudeverandering 21 Weet niet/geen antwoord

42 Doelstellingen die intern aanspreken NIDAP Bedrijfsevenementen monitor 2012 De brede doelgroep van grotere en kleinere opdrachtgevers zet personeelsbinding en teamgeest/samenwerking op de eerste plaats als interne drijfveren. Op de tweede plaats staat de binding van klanten. Meer complexe drijfveren zoals verandering van gedrag van werknemers worden door een kwart van de opdrachtgevers genoemd. Welke doelstellingen voor evenementen spreken in de organisatie het meest tot de verbeelding als u een zakelijk- of personeelsevenement intern wilt verdedigen? Brede doelgroep opdrachtgevers Personeelsbinding Teamgeest/samenwerking werknemers versterken Klantenbinding 53 PR Media Communicatie doel 33 Kennis vergroten Gedragsverandering werknemers Houdingverandering 11 Gedragsverandering product aankoop Geen van bovenstaande doelstellingen

43 3.2 Huidige Besluitvorming Belangrijkste verschillen met enkele jaren geleden De volgende overzichten zijn het resultaat van vragen die zowel als open vraag en gesloten vraag zijn gesteld. De vragen gaan over de ontwikkelingen van de organisatie van evenementen bij vooral de eventprofessionals die geïnterviewd zijn in het onderzoek. De vraag is als volgt gesteld: Stel u zou de evenementen activiteiten [bedrijfsfeest, promotioneel, incentive of kennisevent] van voor de recessiejaren vergelijken met die van nu [2012], op welke gebieden zijn dan de belangrijkste verschillen? We stellen vast dat naast minder geld [twee derde noemt dit] ook de versobering en efficiency belangrijkste [spontaan genoemde] veranderingen zijn. Circa een vijfde stelt dat er minder evenementen zijn georganiseerd. De inzet van sociale media wordt door 12% genoemd. Er is ook in deze tijd nog een groep die juist meer events organiseert [14%] en of meer grote events. Circa 11% ziet weinig veranderingen. Belangrijkste verschillen met voor de recessiejaren [%] Eventprofessionals Minder geld 61 Duurzaam, soberder, efficienter, andere doelstellingen 39 Minder evenementen Meer evenementen Inzet van sociale media Weinig veranderingen Kleinschaliger Nieuwe technieken Meer grotere evenementen

44 Belangrijkste verschillen met enkele jaren geleden Aan dezelfde respondent [Brede doelgroep opdrachtgevers] zijn ook een aantal mogelijke verschillen met voor de recessiejaren voorgelegd. Gevraagd is welke van toepassing zijn. Ook hier stelt een meerderheid [bijna 80%] dat de beschikbare budgetten per event zijn veranderd. Daarnaast noemt rond de 70% dat de rol van communicatie technologie verschilt met circa 5 jaren geleden. Door bijna 60% wordt de verandering van het aantal events per jaar genoemd. Als vierde punt [bijna 40%] noemen de experts de gewijzigde relatie met ingehuurde bedrijven. Verschillen met voor de recessiejaren gesloten vraag [%] Eventprofessionals De beschikbare budgetten per event 78 De rol van communicatie technologie 72 Het aantal events per jaar 58 De relatie met ingehuurde bedrijven tbv event De rendementsvraag Het aantal genodigden of gasten De doelstellingen van het event Het intern 'verkopen' van een event De rol van u als opdrachtgever De doelgroepen voor evenementen

45 Besluitvorming resumerend We resumeren hier de stand van zaken ten aanzien van de besluitvorming bij de eventprofessional en de brede doelgroep van grote en kleine opdrachtgevers. Over het algemeen stelt men dat er heel selectief weer events doorgaan anno De event professional zien in een derde van de gevallen weer dat alles weer mogelijk is. Bij de brede doelgroep van opdrachtgevers is meer onzekerheid: zo staan in 10% van de gevallen de events on hold en is bij slechts 8% alles weer mogelijk. Als u kijkt naar de besluitvorming over grote en middelgrote evenementen, waar staat uw organisatie dan ongeveer..? Alles is weer mogelijk 8 34 Er is weer wat meer mogelijk in Heel selectief gaan er events door Alles on hold Weet niet/geen antwoord Bede doelgroep Eventprofessionals

46 3.3 Reorganisatie Wat zeggen experts over reorganisatie Reorganisaties zijn gericht op kostenbesparingen en efficiency. Zij hebben in de regel een effect op evenementenbestedingen. Bij beide onderzochte doelgroepen, de eventprofessionals en de brede doelgroep van opdrachtgevers, is de helft of meer nog in reorganisatie [halverwege of bijna klaar]. Circa een derde gaat helemaal niet reorganiseren. In beide groepen zal tussen de 8 en 11% nog gaan starten met een reorganisatie. Eventprofessionals [in grotere organisaties] geven aan meer halverwege het reorganisatie proces te zijn. Binnen de brede doelgroep van grotere, middelgrote en kleinere organisaties wordt er wat minder vaak gereorganiseerd. Zij zijn ook wat vaker al klaar met reorganiseren. Als u kijkt naar uw eigen organisatie en de organisatorische veranderingen sinds de recessie van 2007, waar staat uw organisatie dan ongeveer Halverwege met reorganiseren Er wordt niet gereorganiseerd De organisatie is bijna helemaal klaar met reorganiseren Gaan nog beginnen met reorganiseren 8 11 Weet niet/geen antwoord 7 10 Brede doelgroep Eventprofessionals

47 3.4 Effect van een evenement Effectmeting De vraag of men het effect van evenementen meet, kan sociaal wenselijk antwoordgedrag opleveren. Deze vraag is gesteld aan de brede doelgroep. Circa 38% van de respondenten zegt dat zij het effect meet van de evenementen die men organiseert. Meer dan 40% meet het effect van de georganiseerde evenementen niet. Er wordt op verschillende wijzen gemeten. Een deel van hen meet het aantal aanwezigen, er worden enquêtes uitgestuurd, er wordt gekeken naar het aantal ontmoetingen, de spin off qua contracten en opdrachten en het aantal follow up afspraken. Aan de open antwoorden te zien wordt vooral vanuit zakelijk perspectief gemeten en minder in termen van communicatie effect c.q. gerealiseerde personeelsbinding of teamgeest. Deze antwoorden staan in de bijlage. Meet u het effect van de evenementen die u organiseert? [%] Weet niet 21% Ja 38% Nee 41% 46

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest

Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest Bron: NIDAP, in samenwerking met Springest NIDAP onderzoeken - samenwerking met NRTO De informatie op de volgende sheets heeft uitsluitend betrekking op organisaties met meer dan 100 werknemers én een

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Marketinguitdagingen 25% GROOTSTE MARKETING- UITDAGINGEN IN 2012 18% 10%

Marketinguitdagingen 25% GROOTSTE MARKETING- UITDAGINGEN IN 2012 18% 10% B2B 2012 Marketinguitdagingen Wat zijn nu de meest genoemde uitdagingen voor B2B-marketeers in 2012? Digitale marketing behoort anders dan wellicht gedacht daar niet toe zoals het volgende overzicht toont:

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

In opdracht van Nederland Maritiem Land (NML) en de aangesloten branches heeft Ecorys de maritieme arbeidsmarktenquête 2015 uitgevoerd. In 2015 is niet voor elke branche afzonderlijk een rapportage opgesteld.

Nadere informatie

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET evaluatie rapport 7E EDITIE ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET webwinkel vakdagen 2013 23-24 JANUARI JAARBEURS UTRECHT www.webwinkelvakdagen.nl MARKETING // LOGISTIEK & FULFILMENT // WEBWINKEL ONTWIKKELING

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Chapman Events (Michael Chapman) (order ID 61627-7851) EventMonitor. Q2 2013.

Chapman Events (Michael Chapman) (order ID 61627-7851) EventMonitor. Q2 2013. EventMonitor. Q2 2013. Over EventMonitor EventMonitor is de eerste barometer voor de Belgische en Nederlandse evenementenbranche. Het is een representatieve benchmark voor organisatoren, evenementenbureaus,

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Branchebarometer. Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013

Branchebarometer. Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013 Branchebarometer Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013 Breukelen Januari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Omzet, bedrijfsresultaat, personeel & economische situatie 4 1.1 Huidige economische

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Printing & Document Management 2010. 2. De markt in cijfers. 3. Printing contracten. 4. Digitalisering. 5. Homogeen vs.

INHOUDSOPGAVE. 1. Printing & Document Management 2010. 2. De markt in cijfers. 3. Printing contracten. 4. Digitalisering. 5. Homogeen vs. Whitepaper INHOUDSOPGAVE 1. Printing & Document Management 2010 2. De markt in cijfers 3. Printing contracten 4. Digitalisering 5. Homogeen vs. heterogeen 6. Printing authorisaties 1. Printing & Document

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

IWORKS (Ingrid Knuiman) (order ID 90917-9400) EventMonitor. Q1 2014.

IWORKS (Ingrid Knuiman) (order ID 90917-9400) EventMonitor. Q1 2014. EventMonitor. Q1 2014. Over EventMonitor EventMonitor is de eerste barometer voor de Belgische en Nederlandse evenementenbranche. Het is een representatieve benchmark voor organisatoren, evenementenbureaus,

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Peiling NVKL Cijfers & Trends 2012

Peiling NVKL Cijfers & Trends 2012 Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Peiling NVKL Cijfers & Trends 2012 Datum: Juli 2012 Contactpersonen: Martijn Snels Eva Kromhout Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Hoe denkt de zorgsector over een BTW-compensatiefonds?

Hoe denkt de zorgsector over een BTW-compensatiefonds? Hoe denkt de zorgsector over een BTW-compensatiefonds? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën Marieke Hollander Marjon Diepenhorst Projectnummer:

Nadere informatie

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008.

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008. Leo Witvliet Instituut voor Interventie Management Marktverkenning Interim Management juni 2008 dr. mr. Leo Witvliet Deskresearch: Michaëla Wevers Sandra van Meijel Marktdefinitie Definities Van Dale:

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Vakantiewerk in het mkb 2004

Vakantiewerk in het mkb 2004 Vakantiewerk in het mkb 2004 Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Delft, 3 augustus 2004 Contactpersoon: dhr. drs. A. van Delft : 015 21 91 255, e-mail: delft@mkb.nl Copyright Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

Instellingenonderzoek 2010 Rapport

Instellingenonderzoek 2010 Rapport Instellingenonderzoek 2010 Rapport Onderzoek uitgevoerd door Feelfinders in opdracht van SURFnet Augustus 2010 Meer informatie: www.surfnet.nl / www.feelfinders.nl 1 Inhoud Managementsamenvatting 3 Responsanalyse

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Behoefte aan financiering in het MKB

Behoefte aan financiering in het MKB M200909 Behoefte aan financiering in het MKB Ontwikkelingen van december 2008 tot april 2009 Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 MKB iets minder pessimistisch over financiering Het algemene

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en resultaten ICT-projecten Jaargang 5 26 2005 ICTbarometer ICT Barometer 26 2005 Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Deze Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor

Deze Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor kondigt de uitvoering aan van het marktonderzoek Arbodienstverlening, Vitaliteit & Gezondheidmanagementmonitor 2014 ALLES OVER ZORG, INKOMEN EN HET GEZONDHOUDEN VAN WERKNEMERS onderzoeksrapport ARBODIENSTVERLENING,

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS JUNI 2016 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 4 Conclusies 5 Algemene tevredenheid 6 Tevredenheid per categorie 14 Bijlage Huidige energieleverancier Pagina 2 van

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

ZP Facts Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening

ZP Facts Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening ZP Facts Zelfstandig Professionals in de zakelijke dienstverlening 2015 Editie 2 002 VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt alweer editie 2 van ZP Facts, de kwartaalmonitor voor Zelfstandig Professionals (ZP

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Rapportage ActiZ Enquête Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum april 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO)

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Prof. Hans Crijns Impulscentrum Groeimanagement 1. Inleiding Dit is de eerste editie van de Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) een overzicht van de trends in ondernemingsgroei

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015 Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 205 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 4. Achtergrondkenmerken bedrijven 5. Organisatorische kenmerken 5.2 Activiteiten 7.3 Omzet 9 2. Marktomvang-

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant il 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing

NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing Een betere focus op groei en verandering door marktinformatie van NIDAP NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen 2014-2015

Nadere informatie

Investeren in onze gezamenlijke toekomst en werkgelegenheid

Investeren in onze gezamenlijke toekomst en werkgelegenheid Investeren in onze gezamenlijke toekomst en werkgelegenheid Focusplan met 5 pijlers in 2013 1. Betere afspraken met Center Parcs 2. Betere samenwerking tussen alle partners 3. Grote reorganisaties en kostenbewustzijn

Nadere informatie

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest

Opleidingsmonitor 2014-2015. Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Opleidingsmonitor 2014-2015 Door: NIDAP, in samenwerking met Springest Introductie Dit is de tweede editie van het NIDAP B2C onderzoek gebaseerd op meer dan 3000 interviews met professionals [18+] die

Nadere informatie

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN Q2 2015 Q2 2015 1 Voorwoord Dit is de tweede van 2015, het kwartaalonderzoek van Brookz, platform voor bedrijfsovername. Hierin

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Wat was uw brutomarge in 2014? De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt in een percentage van de omzet.

Wat was uw brutomarge in 2014? De brutomarge is de verhouding tussen de brutowinst en de omzet, uitgedrukt in een percentage van de omzet. Retailscan Deelnemer: 1077387 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld De detailhandel is de afgelopen jaren hard getroffen door de economische crisis. Bovendien ging de

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Beurzen onder de loep

Beurzen onder de loep onder de loep Onderzoek onder het Nederlandse bedrijfsleven en exposanten naar het medium beurzen in relatie tot andere marketingcommunicatie instrumenten Fbtn, januari 2006 Copyright Fbtn 2006 Auteursrecht

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Rapportage CINOP. Leven Lang Leren 2011-2012

Rapportage CINOP. Leven Lang Leren 2011-2012 Rapportage CINOP Leven Lang Leren 2011-2012 NIDAP mei 2012 Voorwoord Voor u ligt het Leven Lang Leren en EVC rapport. In dit rapport wordt de verbinding gemaakt tussen Leven Lang Leren en EVC. In dit rapport

Nadere informatie

Hieronder volgen hiervan een aantal gegevens en de vragen die (extra) gesteld zijn.

Hieronder volgen hiervan een aantal gegevens en de vragen die (extra) gesteld zijn. ZP Onderzoek 2016 Introductie In de eerste maanden van 2016 heeft FastFlex haar jaarlijkse ZP Onderzoek uitgezet onder zzp ers binnen Nederland. Deze online vragenlijst heeft in totaal zes weken open gestaan

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie