ICT Barometer 26 april Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten"

Transcriptie

1 Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en resultaten ICT-projecten Jaargang ICTbarometer

2 ICT Barometer Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen ICT-projecten

3 ICT Barometer ICT-conjunctuur - vraagpunten Welke ontwikkelingen zijn er ten aanzien van het aantal externe ICT ers enerzijds en het aantal interne ICT medewerkers anderzijds?

4 ICT Barometer ICT-conjunctuur - Aantal externe ICT ers De markt voor ICT-dienstverleners lijkt zich te verbeteren: in 2005 zag 19% van de bedrijven het aantal externe ICT ers groeien, terwijl 1 een daling constateerde. In de rest van de gevallen bleef het aandeel externen gelijk. Het is voor het eerst in 3 jaar dat er sprake is van een groeiende markt. 10 Heeft u het idee dat het aantal externen dat zich binnen uw organisatie met ICT/Automatisering bezig houdt de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt? 23% 24% 21% 18% 15% 17% 13% 12% 14% 14% 19% 17% 15% 12% 16% 19% groeit 38% 35% 38% 39% 39% 43% 43% 42% 42% 42% 51% 48% 51% 53% 57% 52% 54% blijft gelijk ) 18% 12% 16% 14% 17% 24% 22% 23% 25% 21% 14% 17% 15% 12% 12% 16% 1 21% 29% 27% 26% 27% 19% 18% 22% 21% 22% 21% 16% 17% 19% 15% 17% dec 2001 nov nov neemt af nvt, geen externen

5 ICT Barometer ICT-conjunctuur - Aantal externe ICT ers In de meeste sectoren is er per saldo sprake van een groei van het aandeel externen. Alleen binnen de dienstensector is de situatie min of meer stabiel. Heeft u het idee dat het aantal externen dat zich binnen uw organisatie met ICT/Automatisering bezig houdt de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt? 10 19% 22% 23% 16% 18% groeit 54% 57% 52% 62% 47% blijft gelijk neemt af 1 17% totaal 1 11% productie/ industrie 6% 6% 15% 19% 16% handel/ distributie overheid/ notfor-profit dienstverlening nvt, geen externen

6 ICT Barometer ICT-conjunctuur - Aantal externe ICT ers Met name binnen grote ondernemingen is er sprake van een opvallende groei van het aandeel externe ICT ers. Heeft u het idee dat het aantal externen dat zich binnen uw organisatie met ICT/Automatisering bezig houdt de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt? 10 19% 7% 13% 18% 3 groeit 54% 5 66% 55% blijft gelijk 5% 5 neemt af 1 17% 38% totaal % 13% 15% 15% % 7% 500+ nvt, geen externen

7 ICT Barometer ICT-conjunctuur - Aantal interne ICT ers Het aandeel interne ICT ers blijft per saldo stabiel: in 2005 zag 13% van de bedrijven dit aantal groeien, terwijl er bij 1 sprake was van een daling. In de meeste gevallen bleef de situatie echter ongewijzigd. Heeft u het idee dat het aantal interne collega s van de afdeling ICT/Automatisering binnen uw organisatie de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt? 10 19% 17% 17% 15% 12% 19% 12% 12% 1 12% 13% 12% 11% 14% 14% 12% 13% groeit 72% 73% 71% 76% 76% 68% 75% 76% 78% 73% 75% 74% 75% 73% 75% 75% 78% blijft gelijk 9% 1 13% 15% 12% 13% 13% 12% 13% 15% 13% 14% 14% 13% 11% 13% 1 dec 2001 nov nov neemt af

8 ICT Barometer ICT-conjunctuur - Aantal interne ICT ers Binnen de overheid / not-for-profit sector is er per saldo sprake van een lichte stijging van het aantal interne ICT-medewerkers. In de overige sectoren is de situatie min of meer stabiel. Heeft u het idee dat het aantal interne collega s van de afdeling ICT/Automatisering binnen uw organisatie de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt? 10 13% 11% 11% 11% 16% groeit 78% 79% 82% 86% 68% blijft gelijk 1 1 totaal productie/ industrie 7% handel/ distributie 3% overheid/ notfor-profit 16% dienstverlening neemt af

9 ICT Barometer ICT-conjunctuur - Aantal interne ICT ers Binnen het MKB is er sprake van een groeiende ICT-afdeling. Bij de grote ondernemingen (vanaf 500 ) is er per saldo sprake van een lichte daling van een aantal interne ICT ers. Heeft u het idee dat het aantal interne collega s van de afdeling ICT/Automatisering binnen uw organisatie de laatste 2 maanden groeit, gelijk blijft of afneemt? 10 13% 8% 13% 13% 15% groeit 78% 91% 83% 84% 65% blijft gelijk 1 2% totaal % % neemt af

10 ICT Barometer ICT-conjunctuur - samenvatting De vraag naar externe ICT ers stijgt voor het eerst sinds 3 jaar tijd. Met name binnen grote ondernemingen is er sprake van een groei van het aandeel externe ICT ers. Het aandeel interne ICT-medewerkers ligt al geruime tijd op een stabiel niveau. Binnen de overheid/not-for-profit sector is er momenteel sprake van een licht groeiende ICT-afdeling. Ook binnen het MKB is er sprake van een groei. Binnen grote ondernemingen is er momenteel juist sprake van een lichte inkrimping.

11 ICT Barometer ICT-bestedingen - vraagpunten Welke ontwikkelingen zijn er ten aanzien van het ICT-budget? Wat zijn de verwachte bestedingen aan hardware, software en externe ICT-services?

12 ICT Barometer ICT-bestedingen - Budget afgelopen 12 maanden Vergeleken met vorig jaar zag 45% van de ondervraagde managers en ICT ers het ICTbudget toenemen, 11% zag het budget afnemen en de rest constateerde geen verandering. Binnen alle sectoren was er het afgelopen jaar sprake van een stijging van het ICT-budget. Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de 12 maanden daarvoor % 35% 43% 39% 54% is toegenomen 44% 52% 45% 47% 38% is gelijk gebleven is afgenomen 11% 13% 12% 15% totaal productie/ industrie handel/ distributie overheid/ notfor-profit 9% dienstverlening

13 ICT Barometer ICT-bestedingen - Budget afgelopen 12 maanden Zowel binnen het MKB als binnen de grote ondernemingen was er het afgelopen jaar sprake van een groei van het ICT-budget. Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de 12 maanden daarvoor % 46% 37% 49% 47% is toegenomen 44% 52% 11% 1% totaal % 44% 12% 8% % 19% 500+ is gelijk gebleven is afgenomen

14 ICT Barometer ICT-bestedingen - Budget komende 12 maanden Voor de komende 12 maanden verwacht 37% van de ondervraagden dat het ICT-budget zal toenemen, terwijl 12% een daling verwacht. De rest (51%) verwacht dat het budget gelijk blijft. Per saldo zal het ICT-budget de komende 12 maanden dus naar verwachting groeien. Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden % 48% 32% 37% 33% 32% 22% 27% 33% 31% 32% 38% 31% 35% 37% 37% neemt toe 15% 26% 29% 25% 43% 45% 56% 55% 49% 46% 5 48% 49% 49% 48% 51% blijft gelijk 48% 26% 39% 37% neemt af nov nov 25% 23% 22% 18% 18% 23% 18% 14% 17% 15% 12%

15 ICT Barometer ICT-bestedingen - Budget komende 12 maanden Binnen alle sectoren wordt er voor het komend jaar een stijging van het ICTbudget verwacht. Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden % 37% 36% 3 41% neemt toe 51% 44% 59% 59% 47% blijft gelijk 12% totaal productie/ industrie 6% handel/ distributie 11% 12% overheid/ notfor-profit dienstverlening neemt af

16 ICT Barometer ICT-bestedingen - Budget komende 12 maanden Zowel binnen het MKB als binnen de grote ondernemingen verwacht men dat het ICT-budget het komend jaar zal toenemen. Schat de verandering in het totale ICT-budget binnen uw organisatie voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden % 39% 25% 45% 38% groeit 51% 53% 61% 46% 48% blijft gelijk 12% 8% totaal % % % 500+ neemt af

17 ICT Barometer ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - hardware 37% van de ondervraagden verwacht dat de bestedingen aan hardware de komende 12 maanden zullen toenemen, terwijl 16% denkt dat deze zullen afnemen. De rest verwacht geen verandering. Per saldo is er dus sprake van een toename van de bestedingen aan hardware. 10 Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan hardware voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden? 48% 52% 37% 45% 33% 32% 3 31% 35% 36% 37% 34% 34% 38% 36% 37% neemt toe 39% 35% 38% 35% 5 51% 47% 49% 48% 47% 43% 5 48% 44% 47% 47% blijft gelijk 12% 12% 24% 17% 17% 24% 19% 17% 17% 15% 19% 18% 16% 16% nov nov neemt af

18 ICT Barometer ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - software Ook voor software is er per saldo sprake van een duidelijke toename: 5 van de ondervraagden verwacht dat de software bestedingen de komende 12 maanden zullen toenemen, 11% denkt dat deze zullen afnemen en de rest verwacht geen verandering. Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan software voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden? 10 55% 55% 48% 46% 42% 32% 32% 39% 41% 45% 43% 46% 5 neemt toe 37% 36% 37% 37% 44% 48% % 45% 44% 42% 46% 47% 39% 38% 8% 9% 15% 17% 14% 12% 18% 18% 14% 16% 15% 13% 14% 1 15% 11% nov nov blijft gelijk neemt af

19 ICT Barometer ICT-bestedingen - Bestedingen komende 12 maanden - externe ICT-services De verwachte bestedingen aan externe ICT-services nemen voor het eerst per saldo toe: 33% van alle bedrijven en instellingen verwacht een toename, terwijl 17% een afname verwacht. De rest (5) ziet geen verandering hierin. Deze positieve resultaten liggen in lijn met de eerder geconstateerde toegenomen vraag naar externe ICT ers. Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan externe ICT-services voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden? 10 28% 23% 21% 14% 19% 15% 14% 18% 17% 22% 22% 25% 24% 33% neemt toe 41% 43% 42% 43% 45% 5 48% 5 49% 52% 42% 52% 48% 47% 5 blijft gelijk 38% 29% 35% 36% 46% 36% 34% 38% 32% 34% 27% 26% 26% 28% 29% 17% neemt af nov nov

20 ICT Barometer ICT-bestedingen samenvatting De verwachtingen ten aanzien van de ICT-bestedingen voor komend jaar zijn per saldo positief: er zijn duidelijk meer bedrijven die verwachten dat het ICT-budget zal groeien (37%) dan bedrijven die een daling verwachten (12%). De rest van de ondervraagden (51%) verwacht dat het ICT-budget gelijk zal blijven. Binnen alle sectoren wordt een groei van het ICT-budget verwacht. Zowel binnen het MKB als binnen grotere ondernemingen wordt er een groei verwacht. Men verwacht het komend jaar meer te investeren in software en hardware. Daarnaast is er voor het eerst sprake van een lichte groei voor wat betreft de investeringen in externe ICTservices.

21 ICT Barometer ICT-projecten - vraagpunten Welk type ICT-projecten zijn er de afgelopen 2 jaar opgestart? In welke mate waren deze ICT-projecten succesvol? In het geval van projecten die niet (helemaal) succesvol waren, wat was hiervan de oorzaak? Is er sprake van een verandering in de mate waarin projecten succesvol zijn ten opzichte van voorgaande jaren?

22 ICT Barometer ICT-projecten - Projecten opgestart Een veel voorkomend ICT-project is de ontwikkeling van een (nieuwe) website. Andere veelvoorkomende projecten zijn systeem- en office migratie, een informatiesysteem en een financieel/boekhoud systeem. Welke van de onderstaande ICT-projecten zijn er de afgelopen 2 jaar binnen uw afdeling (organisatie) opgestart? Website organisatie 72% Systeem migratie Informatiesysteem Office migratie Financieel/boekhoud systeem Project/planning systeem CRM systeem Inkoop/verkoop systeem Salarissysteem HRM systeem 58% 56% 56% 53% 46% 46% 39% 34% 3 10

23 ICT Barometer ICT-projecten - Succes projecten Systeem migratie en office migratie zijn als project het meest succesvol. De invoering van een CRM systeem en projectplanning systeem zijn projecten die in veel gevallen slechts gedeeltelijk succesvol zijn. Het komt niet vaak voor dat een ICT-project helemaal niet succesvol is. In welke mate zijn deze ICT-projecten succesvol? Office migratie 79% 1% Systeem migratie 78% 21% 1% Salarissysteem 55% 5% Website organisatie 5 48% 3% Financieel/boekhoud systeem 47% 5 3% Inkoop/verkoop systeem 55% 6% HRM systeem 38% 5 12% Informatiesysteem 35% 56% 9% Project/planning systeem 29% 62% 8% CRM systeem 25% 64% 11% 10 helemaal succesvol gedeeltelijk succesvol niet succesvol

24 ICT Barometer ICT-projecten - Reden geen succes Projecten die niet (helemaal) succesvol zijn voldoen in veel gevallen niet (volledig) aan de verwachtingen of zijn uitgelopen qua tijd. Daarnaast komt het voor dat de toepassing niet werkt door technische problemen of door problemen in de organisaties en soms is er sprake van kostenoverschrijding. Waarom is de invoering van het project niet (helemaal) succesvol? toepassing voldoet niet (volledig) aan verwachtingen project is uitgelopen qua tijd toepassing werkt niet door technische problemen toepassing werkt niet door problemen in organisatie project is uitgelopen qua kosten 31% 28% 21% 16% 13% problemen met leverancier 4% 10

25 ICT Barometer ICT-projecten Mate van succes t.o.v voorgaande jaren Volgens de ondervraagde managers en professionals zijn ICT-projecten tegenwoordig vaker succesvol dan in voorgaande jaren. Is er sprake van een verandering in de mate waarin projecten succesvol zijn ten opzichte van voorgaande jaren? 10 34% 28% 37% 45% 29% vaker succesvol 59% 67% 62% 51% 59% even vaak succesvol 7% 5% 1% 4% totaal % 500+ minder vaak succesvol

26 De onderzoeksresultaten zijn grotendeels vergelijkbaar met de resultaten van een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd in november. ICT Barometer ICT-projecten - samenvatting Systeem migratie en office migratie zijn ICT-projecten die relatief vaak succesvol zijn dan wel zonder veel problemen uitgevoerd worden. Invoering van specifieke systemen zoals een CRM systeem of een projectplanningsysteem zijn in de meeste gevallen slechts ten dele succesvol. ICT-projecten die niet (helemaal) succesvol zijn voldoen in veel gevallen niet aan de verwachtingen en lopen veelal uit qua tijd. Andere problemen die zich kunnen voordoen is dat de toepassing niet werkt door technische problemen of door problemen in de organisatie. Daarnaast is er soms sprake van een overschrijding van de kosten voor het project. Volgens de ondervraagde managers en professionals zijn ICTprojecten tegenwoordig vaker succesvol dan in voorgaande jaren.

ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang 11 28 april 2011 Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 4 3 ICT-conjuctuur 5 Aantal externe ICT ers 6 Aantal interne ICT ers

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over privésurfen, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 6 3 oktober 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over privésurfen, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 6 3 oktober 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over surfen, e-mailen en bellen op het werk Jaargang 6 3 oktober 2006 ICTbarometer Privé-surfen/e-mailen/bellen op het werk - vraagpunten Hoeveel surft

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 7 27 december 2007.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk. Jaargang 7 27 december 2007. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer Privé internetten, e-mailen en bellen op het werk Jaargang 7 27 december 2007 ICTbarometer DISCLAIMER. De kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer AMSTERDAM, 14 JUNI 2011

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer AMSTERDAM, 14 JUNI 2011 Van Lanschot Familiebedrijven Barometer AMSTERDAM, 14 JUNI 2011 Achtergronden onderzoek en respondenten Onderzoeksresultaten - Conjunctuurbarometer - Issuebarometer - Organisatie personeelszaken, Maatschappelijke

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 215 Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 11 september 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer 2014... 3 IT Uitdagingen...

Nadere informatie

Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010

Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 1 Inhoudsopgave Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010 Inleiding: Sdu Select ICT - onderzoek: Overheid en ICT 2010... 3 Hoofdstuk 1:Belang...

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUD. Arbeidsmarktmonitor Metalektro, derde en vierde meting 2014

VOORWOORD INHOUD. Arbeidsmarktmonitor Metalektro, derde en vierde meting 2014 APRIL 2015 INHOUD VOORWOORD 3 VOORWOORD 4 HOE ZIET DE ARBEIDSMARKT ERUIT? 8 WELKE ONTWIKKELINGEN ZIJN ER BIJ PERSONEELSBELEID? 12 HOE IS HET GESTELD MET DE OPLEIDINGSINSPANNINGEN? 16 WAAROP RICHTEN INNOVATIES

Nadere informatie

M201219. Innovatie in het MKB. Ontwikkelingen in de periode 2002-2012. A. Ruis MSc.

M201219. Innovatie in het MKB. Ontwikkelingen in de periode 2002-2012. A. Ruis MSc. M201219 Innovatie in het MKB Ontwikkelingen in de periode 2002-2012 A. Ruis MSc. Zoetermeer, november 2012 Toename innovativiteit in het MKB Na een scherpe daling van de innovativiteit in het MKB in 2011,

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

ICT Barometer over cybercrime

ICT Barometer over cybercrime ICT Barometer over cybercrime Jaargang 11 25 maart Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 5 Hoe afhankelijk zijn organisaties van ICT 6 Welke maatregelen nemen de ondervraagden om ICT te beveiligen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR APRIL 2010 TWEEDE METING 2009

ARBEIDSMARKTMONITOR APRIL 2010 TWEEDE METING 2009 ARBEIDSMARKTMONITOR APRIL 2010 TWEEDE METING 2009 MEDIO APRIL VERSCHIJNT DEZE ARBEIDSMARKTMONITOR IN DRUK. VRAAG HEM AAN VIA INFO@STAO.NL OF DOWNLOAD VAN DE WWW.AO-METALEKTRO.NL ARBEIDSMARKTMONITOR APRIL

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met

interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met interim index 11 trends & shifts in de markt voor tijdelijk management In samenwerking met Colofon Dit onderzoeksrapport is samengesteld door Schaekel & Partners in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek.

IT Performance Barometer 2010-2011. Jaarlijks IT performance onderzoek. IT Performance Barometer 2010-2011 Jaarlijks IT performance onderzoek. Yorizon BV Wijnhaven 65 3011 WJ Rotterdam P. +31-(0)10-2409088 yorizongroup.com Blinklane Consultancy SPACES Zuidas Barbara Strozzilaan

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013 02 042013 Voorwoord Arbeidsmarktmonitor Metalektro; derde en vierde meting 2012 In deze Arbeidsmarktmonitor vindt u de

Nadere informatie

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009 2009 Onderwijs OOM Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 Inhoudsopgave Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 3 Leeswijzer 5 Samenvatting

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 24 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer voor Handelsbedrijven

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Zakelijke Dienstverlening In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 1 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer

Nadere informatie

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie