Planning the Year End The (tax) world is changing Traditionele aandachtspunten bij het jaareinde en invloed van de fairness tax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning the Year End The (tax) world is changing Traditionele aandachtspunten bij het jaareinde en invloed van de fairness tax"

Transcriptie

1 Planning the Year End The (tax) world is changing Traditionele aandachtspunten bij het jaareinde en invloed van de fairness tax

2 Agenda 1. Inleiding 2. Fairness tax 3. Traditionele aandachtspunten

3 Inleiding Wijziging in fiscale mentaliteit Diverse initiatieven op nationaal zowel als internationaal vlak Substance, substance, substance Enkele traditionele beperkingen: boekhoudkundige verwerking vóór afsluiting van rekeningen naleving van fiscale termijnen annualiteitsbeginsel Belang van timing! 3

4 Inleiding Enkele mogelijkheden: uitstel van belastbare basis en dus belastingheffing (timing difference) omgekeerd: naar voor schuiven van belastbare basis bijvoorbeeld met oog op gebruik van niet-overdraagbare fiscale aftrekken optimale benutting van fiscale incentives monitoren van impact van fairness tax en anticiperen op wetswijzigingen? 4

5 Fairness tax 5

6 Agenda Wat is de fairness tax? Berekening van de fairness tax Juridische bezwaren Wat kunt u doen? 6

7 Wat is de fairness tax? 7

8 Invoering van de nieuwe wet 30 juni 2013 Aankondiging van de fairness tax 8 juli 2013 Advies van Raad van State juli 2013 Wetgevend werk 1 augustus 2013 Publicatie in Staatsblad Circulaire? Verdere leidraad? De wet inzake de fairness tax was er binnen zowat één maand! Maar... snelle invoering is synoniem voor onduidelijke wetgeving 8

9 Toepassingsgebied van de nieuwe fairness tax Belgische vennootschap en vaste inrichting Uitgezonderd kmo s Die dividenden uitkeert En die in jaar van dividenduitkering effectief notionele interestaftrek of fiscale verliezen gebruikt heeft Van toepassing met ingang van aanslagjaar 2014 (boekjaren eindigend op 31 december 2013 of later) Grandfathering is voorzien voor reeds bestaande reserves maar op LIFO -basis 9

10 Welke dividenden? Gewone dividenden Interimdividenden Tussentijdse dividenden Terugbetaling van aandelenkapitaal (met uitzondering van terugbetalingen van gestort kapitaal verkregen ter uitvoering van een regelmatige beslissing tot kapitaalvermindering in overeenstemming met W.Venn.) Terugbetaling van uitgiftepremies en winstbewijzen (tenzij gelijkgesteld met terugbetalingen van gestort kapitaal) Vallen niet onder fairness tax: Inkoop van eigen aandelen (Parl. Vraag van 6/11/2013) Liquidatieboni 10

11 Tarief en andere modaliteiten Heffing van 5,15% Onderworpen aan voorafbetalingen Verworpen uitgave Basis van de fairness tax (dividenden) kan niet worden verminderd door toepassing van fiscale aftrekken (artikel 207, tweede lid WIB92) Herhaling van principe van artikel 219ter, 5 WIB92 Dividenden onderworpen aan fairness tax geven nog steeds aanleiding tot DBI Quid verrekening FBB (art. 292 WIB92) en belastingkrediet O&O (art. 292bis WIB92)? Voorontwerp van wet: aanpassing van art. 304, 2, tweede lid WIB92: terugbetaling van te veel betaalde RV en voorafbetalingen 11

12 Berekening van de fairness tax 12

13 Een complexe berekeningsmethode Vertrekpunt voor berekening: Basis = brutobedrag van uitgekeerde dividenden (code 1301) Basis wordt verminderd met 3 correcties: (-) Correctie 1: aftrek effectief belaste voor jaar van uitkering(code 1460) (-) Correctie 2: aftrek uitgekeerde reeds belaste reserves (LIFO) (x) Correctie 3: vermenigvuldig met breuk van effectief benutte NIA/verliezen (code code 1436) belastbaar resultaat na eerste bewerking (code 1410PN) = belastbare basis (onderworpen aan 5,15% fairness tax) Belangrijkste aandachtspunten Sommige dividenden zijn uitgesloten (bv. dividend bij liquidatie van Belgische vennootschap of inkoop van eigen aandelen) Kapitaalverminderingen? Overgedragen NIA? Bepaalde soorten vrijgestelde inkomsten vallen binnen toepassingsgebied van fairness tax Overgangsperiode voor winsten van boekjaar

14 Voorbeeld van LIFO principe BelCo - geen belastbaar resultaat Belaste reserves : AJ 2016 (boekjaar per 31/12/2015): 500 AJ 2015 (boekjaar per 31/12/2014): 500 AJ 2014 (boekjaar per 31/12/2013):1.000 AJ2013 (boekjaar per 31/12/2012): Situatie 1: uitkering van in 2017 Situatie2: tussentijds dividend van in 2013 Dividenden voor Fairness Tax basis Uitgekeerde dividenden Min belastbaar resultaat Min belaste reserves tem aanslagjaar 2014 Gebruik van reserves Lifo Dividendbasis Dividenden voor Fairness Tax basis Uitgekeerde dividenden Min belastbaar resultaat Min belaste reserves tem aanslagjaar 2014 OF Gebruik van reserves - Lifo Dividendbasis 0 of (dividenden uit belaste reserves tem AJ 2013) (tussentijdse dividenden mogen niet uit belaste reserves tem AJ 2013 komen voor het gedeelte van de winst van het boekjaar) 14

15 Voorbeeld van LIFO-principe Beslissing genomen door? Beslissing genomen op welke datum? Geboekt in BE GAAPboekhouding van welk boekjaar? Dividenduitkering tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013 Gewoon dividend Gewone jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 16/06/2013 Per afgesloten boekjaar Tussentijds dividend Buitengewone aandeelhoudersvergadering 24/10/2013 Per afgesloten boekjaar Interimdividend Raad van bestuur 24/10/2013 Per afgesloten boekjaar Dividenduitkering tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014 Gewoon dividend Gewone jaarlijkse 16/09/2014 Per aandeelhouders- afgesloten boekjaar vergadering Tussentijds dividend Buitengewone aandeelhoudersvergadering 24/10/2014 Per afgesloten boekjaar Interimdividend Raad van bestuur 24/10/2014 Per afgesloten boekjaar Toepasselijk aanslagjaar? AJ niet binnen toepassingsgebied van fairness tax AJ 2014: overgangsregel AJ 2014: overgangsregel AJ 2014: overgangsregel AJ 2015: algemene regel AJ 2015: algemene regel Goede' reserves? N.v.t. Eind 31/12/2012 Eind 31/12/2012 Eind 31/12/2012 Eind 31/12/2013 Eind 31/12/2013 Buiten toepassingsgebied Overgangsregel Algemene regel 15

16 Nog ingewikkelder voor Belgische bijhuizen van buitenlandse ondernemingen Vertrekpunt voor berekening: Basis = brutobedrag van uitgekeerde dividenden (code 1301) Basis wordt verminderd met 3 correcties: (-) Correctie 1: aftrek effectief belaste voor jaar van uitkering(code 1460) (-) Correctie 2: aftrek uitgekeerde reeds belaste reserves (LIFO) (x) Correctie 3: vermenigvuldig met breuk van effectief benutte NIA/verliezen (code code 1436) belastbaar resultaat na eerste bewerking(code 1410PN) = belastbare basis (onderworpen aan 5,15% fairness tax) Voor Belgische bijhuizen: uitgekeerde dividenden = gedeelte van de door het hoofdhuis uitgekeerde brutodividenden dat verhoudingsgewijs overeenstemt met: positief gedeelte van boekhoudkundig resultaat van Belgisch bijhuis globaal boekhoudkundig resultaat van hoofdhuis. Opmerkingen: verplichtingen inzake boekhoudkundige rapportering? belastbare basis van bijhuis wordt berekend volgens cost plus - methode: geen gebruik van fiscale verliezen of NIA geen fairness tax verschuldigd? enz. 16

17 Algemeen voorbeeld Belgische vennootschap met winst van 5000 (samengesteld uit 3500 operationele winsten en 1500 ontvangen dividenden) Beschikbare overgedragen fiscale verliezen = 2000; NIA m.b.t. lopend jaar = 1000 Uitkering van volledig jaarresultaat na belasting als dividend Standaardberekening venn.bel. Belastbaar resultaat na eerste bewerking 5000 Min DBI-aftrek Min verliezen en NIA Belastbaar resultaat 575 Belgische venn.bel. +/- 200 Bijkomende heffing fairness tax Dividend (= winst na belasting) 4800 Min correcties 1. Effectieve belastbare basis Belaste reserves geen 3. Breuk x 3000/5000 Basis van fairness tax Fairness 5,15% = 2535 = 130 Fairness tax mogelijks aanzienlijke impact op Belgisch effectief belastingtarief 17

18 Impact van timing Belgische vennootschap met winst van 5000 (samengesteld uit 3500 operationele winsten en 1500 ontvangen dividenden) Beschikbare overgedragen fiscale verliezen = 2000; NIA m.b.t. lopend jaar =1000 Uitkering van volledig jaarresultaat na belasting als dividend na 2 jaar Standaardberekening venn.bel. Belastbaar resultaat vóór aftrekken Min deelnemingsvrijstelling Jaar 1 Jaar Min verliezen en NIA Belastbaar resultaat Belgische venn.bel. +/ /- 200 Bijkomende heffing fairness tax Dividend 9600 Min correcties 1. Effectieve belastbare basis Eerder belaste reserves geen 3. Breuk x 3000/5000 Basis van fairness tax Fairness 5,15% = 5415 = 280 Bij onmiddellijke uitkering zou slechts 260 (2x130) verschuldigd geweest zijn 18

19 Fairness kan van toepassing zijn op bepaalde vrijgestelde inkomsten Belgische vennootschap met winst van 5000 (samengesteld uit 1000 operationele winsten vrijgestelde meerwaarden op aandelen) Beschikbare overgedragen fiscale verliezen = 1000 Uitkering van volledig jaarresultaat na belasting als dividend Standaardberekening venn.bel. Belastbaar resultaat vóór aftrekken (meerwaarde wordt afzonderlijk belast tegen 0,412%)* 1000 Min NIA en verliezen Belastbaar resultaat 0 Meerwaardebelasting (0,412%) 16,48 Bijkomende heffing fairness tax Dividend (= winst na belasting) 5000 Min correcties 1. Effectieve belastbare basis geen 2. Eerder belaste reserves geen 3. Breuk x 1000/1000 Basis van fairness tax Fairness 5,15% = 5000 = +/- 257,50 *Belastingaangifte: opwaartse aanpassing van beginsituatie van reserves Fairness tax is verschuldigd op gerealiseerde meerwaarde 19

20 Fairness tax kan door een aantal factoren worden beïnvloed Belgische vennootschap met winst van 5000 Situatie 1: samengesteld uit 3500 operationele winsten en 1500 ontvangen dividenden Situatie 2: samengesteld uit 5000 operationele winsten Beschikbare overgedragen fiscale verliezen = 2000; NIA m.b.t. lopend jaar = 1000 Bedrag van dividenduitkering =3000 Standaardberekening venn.bel. Belastbaar resultaat vóór aftrekken Min deelnemingsvrijstelling Min verliezen en NIA Belastbaar resultaat Situatie 1 Situatie Belgische venn.bel. +/ /- 680 Bijkomende heffing fairness tax situatie 1 situatie 2 Dividend Min correcties 1. Effectieve belastbare basis Eerder belaste reserves geen geen 3. Breuk 3000/ /5000 Basis van fairness tax Fairness 5,15% = 1455 = 75 = 600 = 31 Fairness tax wordt beïnvloed door een aantal factoren, waaronder DBI-aftrek en dividendbedrag 20

21 Juridische bezwaren 3 21

22 Fairness tax wordt fel bekritiseerd Is fairness tax verenigbaar met Europese Moeder-Dochterrichtlijn? Fairness tax kan op basis van deze richtlijn, dubbelbelastingverdragen enz. worden aangemerkt als een verboden voorheffing Is fairness tax verenigbaar met Belgisch beginsel van nondiscriminatie? Fairness tax is alleen van toepassing op grote ondernemingen niet op kmo s / Proportionele belasting Is fairness tax verenigbaar met Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens? Gebrek aan vereiste voorzienbaarheid en onduidelijkheid van nationale wetgeving leiden tot onderling tegenstrijdige rechterlijke interpretaties en doen afbreuk aan de door het EVRM gestelde voorwaarde van wetgevingskwaliteit Fairness tax bekritiseerd door rechtsleer: onduidelijke formulering wetsartikel en geen administratieve leidraad voorhanden 22

23 Belgische grondwettelijkheidstest Situatie A jaarwinst van EUR 1 en uitkering van dividend van EUR 1 miljoen uit slechte reserves winst van EUR 1 wordt verrekend met NIA Situatie B break-even en uitkering van dividend van EUR 1 miljoen uit slechte reserves Situatie A Situatie B Dividend 1 miljoen Dividend 1 miljoen Min correcties 1. Effectieve belastbare basis geen 2. Eerder belaste reserves geen 3. Breuk x 1/1 Basis van fairness tax Fairness 5,15% = 1 miljoen = Min correcties 1. Effectieve belastbare basis geen 2. Eerder belaste reserves geen 3. Breuk x 0/0 Basis van fairness tax Fairness 5,15% = 0 = 0 Winst van EUR 1 kan qua verschuldigde belasting heel groot verschil maken => Proportionele belasting? 23

24 Wat kunt u doen? 24

25 Overwegingen wat te doen? Basis: bruto-bedrag van uitgekeerde dividenden Fairness tax hangt af van hoogte en timing van dividend Monitor dividendbeleid op basis van (onder andere) behoeften inzake repatriëring van geldmiddelen (cash) Correctie 1: aftrek belastbare winst Geen fairness tax ten belope van belastbare basis Correctie 2: aftrek uitgekeerde belaste reserves Toekomstige geschatte winst (goede versus slechte reserves) (AJ 2014 versus AJ 2015) LIFO impact Overgangsperiode: geen dividenduitkering in of met betrekking tot 2013? 25

26 Overwegingen wat te doen? Correctie 3: breuk (NIA + fiscale verliezen/belastbaar resultaat) Geen fairness tax indien verlies van het boekjaar Impact van onbelaste posten (dividenden, overige posten, ) Alternatief: verzaking aan NIA, overgedragen fiscale verliezen Overige Optimalisatie van gebruik van bestaande overschotten van belastingkrediet Kapitaalvermindering in plaats van dividenduitkering Opgelet: - antimisbruikbepaling - verlies internationale en boekhoudkundige invalshoek niet uit het oog Om verrassingen te vermijden berekent u best de impact geval per geval 26

27 Traditionele aandachtspunten 27

28 Agenda Notionele interestaftrek Onderzoek en ontwikkeling Tax shelter 28

29 Notionele interestaftrek Plafonnering van het NIA-tarief op 2,630% Wet van 28/12/2011: plafonneert op 3% (3,5% voor kmo s) Wet van 17/06/2013: percentage berekend op gemiddelde rente van tienjarige staatsobligaties gedurende juli, augustus en september van voorgaand jaar 2013: 2,742% (3,242% voor kmo s) 2014: 2,630% (3,130% voor kmo s) Wet van 13/12/2012: beperkingen met betrekking tot overdracht van NIA Structurele stappen afhankelijk van situatie (overschot vs. tekort?) Wat kan men voor jaareinde doen? - Rentepercentage ongeveer 3%: bv. kortlopende leningen (maar: marktrente!) - Herzie contracten: duur, interestvoet, voorwaarden - Indien kapitaalvermindering, opgelet voor thin cap -regel 29

30 Fiscale incentives voor onderzoek en ontwikkeling 80% vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing onderzoekers Kwalificerend wetenschappelijk personeel tewerkgesteld in O&O-project Terugvorderbaar Meldingsplicht ingevoerd 14,5%/21,5% investeringsaftrek/belastingkrediet voor O&O Eenmalig (AJ 2014: 14,5%) of gespreid (AJ2014: 21,5%) voordeel Belang van kapitalisatie van O&O-kosten, afschrijfbaar over 3 jaar Alternatief O&O-belastingkrediet (terugbetaalbaar) 80% aftrek voor octrooi-inkomsten Ontwikkeld of verbeterd door Belgische vennootschap of bijhuis Noodzaak van O&O-bedrijfstak (niet langer voor kmo s) Niet overdraagbaar Rulings 30

31 Tax Shelter Onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde mate, onmiddellijke vrijstelling van gereserveerde winst, ten belope van 150% van investeringsbedrag met : - maximum 50% van belastbare gereserveerde winst (exclusief dividenduitkeringen) - maximum EUR investering per aanslagjaar (dus max EUR vrijstelling) Investering kan vorm aannemen van lening (max. 40%) en/of equity (rechten verbonden met productie en exploitatie van werken) Investering moet risico inhouden, maar kan sterk ingeperkt worden (bankgarantie, optie) 31

32 Tax Shelter - voorbeeld Investering Bedrag in Eigen vermogen (60% van totaal) Lening (40% van totaal) Totaal = x150% Fiscaal vrijgesteld bedrag = Cash Bedrag in Investering Belastingvoordeel (= vrijsteld bedrag x34%) Terugbetaling lening (bankgarantie) Netto-interest op lening (4% op 18 maanden) Put optie (15%) Minimum nettovoordeel ,5% minimum nettovoordeel op totale investering (7.584/ ) 32

33 Contact Tom Wallyn Director Tel.: +32 (0) All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Belangrijke thema s bij de jaarafsluiting in het bijzonder in het licht van het BEPS-project Tom Wallyn Director Agenda BEPS en het Europese fiscale landschap Evergreens BEPS en het Europese

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Fairness tax: een (tijdelijk) doekje voor het bloeden? Datum 21 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Tom Wallyn De nieuwe antimisbruikbepaling in de praktijk Agenda Deel 1 : Theoretische beschouwingen Deel 2 : Casestudies Slide 2 Deel 1 Theoretische beschouwingen 1. Ontstaan van de antimisbruikbepalingen

Nadere informatie

Week van het Internationaal Ondernemen. Turkije. VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt. 9 oktober 2014 Fikret Seven

Week van het Internationaal Ondernemen. Turkije. VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt. 9 oktober 2014 Fikret Seven Week van het Internationaal Ondernemen Turkije VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt 9 oktober 2014 Fikret Seven AGENDA 1. Inleiding 2. Fiscale aandachtspunten 3. Grensoverschrijdende financiering

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN // FAIRNESS TAX: EEN (TIJDELIJK) DOEKJE VOOR HET BLOEDEN?

VENNOOTSCHAPPEN // FAIRNESS TAX: EEN (TIJDELIJK) DOEKJE VOOR HET BLOEDEN? VENNOOTSCHAPPEN // 21.02.2014 FAIRNESS TAX: EEN (TIJDELIJK) DOEKJE VOOR HET BLOEDEN? Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Met ingang van aanslagjaar 2014 werd door de wet houdende diverse bepalingen van

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Planning the Year End Challenges ahead

Planning the Year End Challenges ahead www.pwc.com Challenges ahead Philippe Vanclooster Nieuwe wetgeving en circulaires voor vennootschappen Agenda 1. Introductie 2. Belangrijke wijzigingen in de wetgeving in 2012 3. Maatregelen aangekondigd

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De Belgische context De belastbare winst van ondernemingen wordt bepaald conform de regels van het boekhoudrecht, behoudens uitdrukkelijke afwijking in de

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Vennootschapsbelasting code module B3 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

---------------------------

--------------------------- FISCALITEIT DIE VAN TOEPASSING IS OP DIVIDENDEN DIE DEXIA UITKEERT Algemeen principe: Aandelendividenden die Belgische bedrijven uitkeren aan hun aandeelhouders, ongeacht het land waar zij wonen, zijn

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017)

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017) VERSIE 20170728-2017 (28/07/2017) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE De boodschap "De installatie is niet correct verlopen. Voor een correcte werking van de link met monkey.be, gelieve de webupdate opnieuw te

Nadere informatie

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25%

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25% De Regering Michel heeft in het zomerakkoord de hervorming van de vennootschapsbelasting opgenomen die wordt voorzien in twee fases: vanaf 2018 en vanaf 2020. Hieronder vatten wij de voornaamste speerpunten

Nadere informatie

FAQ : liquidatiebonus

FAQ : liquidatiebonus FAQ : liquidatiebonus 1. Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25 %. 2. In het kader van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Fiscale incentives. Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe

Fiscale incentives. Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe Fiscale incentives Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe Fiscale incentives Incentive (znw. de ~ m, ~s), [ɪn'sɛntɪf] Aanzet, aanhef (lat. in-canere) Stimulans, aansporing, motief, prikkel Aanmoedigingspremie,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen. Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013

Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen. Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013 Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen aes Luc M Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013 Fiscaal KMO- beleid Bestaande fiscale voordelen GunsCg afschrijvingsregime Geen proratering

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50.

o jaaromzet: 7.300.000 excl. btw; o balanstotaal: 3.650.000; o gemiddeld personeelsbestand: 50. Toch nog dividend uitkeren aan 15 procent? Is dat nog mogelijk? Inhoud De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Tax news. Besloten vennootschap (b.v.) Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. Besloten vennootschap kan vrijgestelde status krijgen

Tax news. Besloten vennootschap (b.v.) Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. Besloten vennootschap kan vrijgestelde status krijgen Tax news Besloten vennootschap (b.v.) Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden Besloten vennootschap kan vrijgestelde status krijgen Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Algemene kenmerken van een besloten

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening'

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Page 1 of 5 Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Auteur(s): Ph. Hinnekens/S. Gommers Editie: 1461 p. 5 Publicatiedatum: 27 januari 2016 Herstructurering tijdens wachttermijn na

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

275F Betalingen aan belastingparadijzen - Landenlijst Singapore en HongKong werden toegevoegd aan de bestaande landenlijst.

275F Betalingen aan belastingparadijzen - Landenlijst Singapore en HongKong werden toegevoegd aan de bestaande landenlijst. VERSIE 20170719-2017 (19/07/2017) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE De boodschap "Catch function Check_VeldenAangifte", gevolgd door de melding "cdsaangifte: Cannot perform this operation on a closed dataset"

Nadere informatie

Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%.

Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%. Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 89 00 info@voka.be, www.voka.be Hervorming van de vennootschapsbelasting De hervorming van de vennootschapsbelasting wordt doorgevoerd

Nadere informatie

Activa Balans Passiva F.V.A. (aandelen) 180.000 Kapitaal 80.000 Bank 20.000 Wettelijke reserve 8.000 Beschikbare reserve 112.000 200.000 200.

Activa Balans Passiva F.V.A. (aandelen) 180.000 Kapitaal 80.000 Bank 20.000 Wettelijke reserve 8.000 Beschikbare reserve 112.000 200.000 200. verrichting heeft uitgevoerd in de loop van het boekjaar 2013, de dividenden die in aanmerking worden genomen voor de tweede term van de formule de dividenden zijn die zijn toegekend en die betrekking

Nadere informatie

HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN

HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN HOOFDSTUK IX BEDRIJFSLIQUIDITEITEN FISCAALVRIENDELIJK BELEGGEN BART PEETERS* 1 Een vennootschap die een overschot aan liquiditeiten heeft en deze tijdelijk of definitief wenst te beleggen, krijgt vanuit

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK I. INLEIDING De Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een fiscale bedrijfsstrategie in de nieuwe nationale en internationale context

Krachtlijnen voor een fiscale bedrijfsstrategie in de nieuwe nationale en internationale context Krachtlijnen voor een fiscale bedrijfsstrategie in de nieuwe nationale en internationale context Prof. Dr. Axel Haelterman KULeuven 8 maart 2012 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Overzicht De nieuwe context

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening Voorbeeld Een vennootschap, die een boekhouding voert per kalenderjaar, heeft voor aanslagjaar 2014 een boekhoudkundige winst na belastingen van 10.000 EUR en de algemene vergadering besliste in mei 2015

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor St. Maarten Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Opportuniteiten 2018 in het licht van het Zomerakkoord. 9 november 2017

Opportuniteiten 2018 in het licht van het Zomerakkoord. 9 november 2017 Opportuniteiten 2018 in het licht van het Zomerakkoord 9 november 2017 1. DEEL 1 - Hervorming van de vennootschapsbelasting (Kim Bronselaer) 1. DEEL 2 - Anti-misbruikbepaling en DBI/RV 2. Impact voor holdings

Nadere informatie

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN Alexander Oberink Senior Investment Consultant Basisprincipes van de Tax Shelter De Tax Shelter is een fiscale stimulans

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie