Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016."

Transcriptie

1 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar Het model van het aangifteformulier voor het aj is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 30/05/2016. Hier volgt een beknopte samenvatting van de wijzigingen aan het formulier inclusief de fiscale bijlagen. Inhoudsopgave 1. Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen Wetgeving Tarieven Wijzigingen aan het aangifteformulier Berekening Bijzondere liquidatiereserve fiscale bijlage 275A Wetgeving Wijziging aan de bijlage(*) Aftrek voor risicokapitaal fiscale bijlage 275C Wetgeving Tarieven Wijzigingen aan de bijlage (*) Vrijstelling personeel fiscale bijlagen 276T 276W3 en 276W Tarieven Investeringsaftrek & belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling fiscale bijlagen 275U & 275W Tarieven Eénmalige investeringsaftrek voor investeringen die rechtstreeks verband houden met de werkelijk uitgeoefende economische werkzaamheid Wetgeving Voorwaarden en berekening Eénmalige investeringsaftrek voor digitale vaste activa voor betalings-, facturerings- en beveiligingssystemen Wetgeving Voorwaarden en berekening Gespreide investeringsaftrek voor investeringen in vaste activa in productiemiddelen van hoogtechnologische producten

2 Wetgeving Voorwaarden en berekening Indiening via Biztax Wijzigingen aan de bijlage (*) Voorafbetalingen Tarieven Wijziging aan het aangifteformulier Tax shelter Erkende vennootschap voor de productie van audiovisuele werken Vennootschappen die investeren in tax shelter voor audiovisueel werk Wetgeving Berekening van een toekomstige investering (*) Controle van de aangelegde vrijgestelde reserve Grootte van de vennootschap Wetgeving Algemene regel Overgangsregel Wijziging aan het aangifteformulier Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen 1.1. Wetgeving De eenmalige belasting op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen ten voordele van werknemers en bedrijfsleiders werd gewijzigd door de Wet houdende fiscale en diverse bepalingen van 18 december Tarieven Eénmalige belasting = 1,75 % Gespreide belasting = 0,60% 1.3. Wijzigingen aan het aangifteformulier Op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende pensioentoezeggingen zoals die bestonden op het eind van het laatste boekjaar vóór diende in de aanslagjaren 2013 t.e.m een afzonderlijke aanslag betaald te worden. Vennootschappen die deze afzonderlijke aanslag nog niet betaald hebben wegens het ontbreken van een bovengenoemd aanslagjaar dienen deze aanslag alsnog te betalen. De aanslag wordt geïnd samen met de vennootschapsbelasting van aj of bij het ontbreken van dit aanslagjaar samen met de vennootschapsbelasting van aj

3 Om de berekening van de verschuldigde belasting correct te kunnen laten verlopen zijn op het aangifteformulier 3 vragen (rubrieken 1536 t.e.m. 1538) en 1 nieuw invulveld (rubriek 1539) bijgekomen. 3

4 1.4. Berekening Scenario 1: Indien aanslagjaar 2013 ontbrak dan dient u volgende gegevens in te vullen: Rubriek 1533 bedrag van de voorziening bestaand op het eind van het laatste belastbaar tijdperk met afsluitdatum vóór Rubriek 1536 ja De verschuldigde belasting wordt dan als volgt berekend: ingevuld bedrag rubriek 1533 x 1,75 % Scenario 2: Indien aanslagjaar 2014 ontbrak dan dient u volgende gegevens in te vullen: Rubriek 1533 bedrag van de voorziening bestaand op het eind van het laatste belastbaar tijdperk met afsluitdatum vóór Rubriek 1537 ja De verschuldigde belasting wordt dan als volgt berekend: ingevuld bedrag rubriek 1533 x 0,60 % Scenario 3: Indien aanslagjaar 2015 ontbrak dan dient u volgende gegevens in te vullen: Rubriek 1533 bedrag van de voorziening bestaand op het eind van het laatste belastbaar tijdperk met afsluitdatum vóór Rubriek 1538 ja De verschuldigde belasting wordt dan als volgt berekend: ingevuld bedrag rubriek 1533 x 0,60 % Scenario 4: Indien aanslagjaar 2013 ontbrak omwille van herstructureringsverrichtingen dan dient u volgende gegevens in te vullen: Rubriek 1539 bedrag van de voorziening bestaand op het eind van het laatste belastbaar tijdperk met afsluitdatum vóór De verschuldigde belasting wordt dan als volgt berekend: ingevuld bedrag rubriek 1539 x 1,75 % 4

5 2. Bijzondere liquidatiereserve fiscale bijlage 275A 2.1. Wetgeving Deze bijzondere liquidatiereserve werd ingevoerd door de Programmawet van 10 augustus De bijzondere liquidatiereserves die aangelegd zijn voor een gedeelte of voor het geheel van de boekhoudkundige winst na belasting van de boekjaren verbonden met het aanslagjaar 2013 en/of 2014 (zie art. 541 WIB92) dienen apart vermeld te worden op de fiscale bijlage 275A. De boekhoudkundige verwerking i.v.m. de bijzondere liquidatiereserve is uitgewerkt in het CBN-advies 2015/ Wijziging aan de bijlage(*) (*) deze fiscale bijlage is enkel beschikbaar in het pakket Superfisc Vennootschapsbelasting Alle bedragen i.v.m. de liquidatiereserve (ongeacht of ze boekhoudkundig gekwalificeerd zijn als een wettelijke of een beschikbare reserve en ongeacht of het om een gewone of een bijzondere liquidatiereserve gaat) dienen fiscaal ingevuld te worden in rubriek De cijfers m.b.t. de aangelegde bijzondere liquidatiereserves dient u in te vullen bij 275A - details huidig jaar. Daar zijn twee aparte invulvelden voorzien. De bedragen m.b.t. aj en aj worden niet opgenomen in de rubriek 1508 (deze reserves hebben de heffing van 10 % immers reeds ondergaan) maar de bedragen worden wel overgenomen naar de bijlage 275A. Ze worden ingevuld in belastbaar tijdperk -0. Dat is het belastbaar tijdperk van de aanleg van de reserve en ook het tijdperk vanaf wanneer de termijn van 5 jaar begint te lopen. 5

6 Voor de bijzondere liquidatiereserve waarbij de inning van de bijzondere aanslag niet samen met de vennootschapsbelasting gebeurt, maar waarbij de betaling reeds voorafgaandelijk gebeurt, dient u o.i. de reeds betaalde aanslag van 10 % op te nemen onder de verworpen uitgaven; bv. onder de nietaftrekbare belastingen - andere. Er dient eveneens een kopie van de bijzondere aangifte bij de aangifte in de vennootschapsbelasting gevoegd te worden. Alle bijlagen waarvoor de fiscus geen apart onderdeel voorziet, kunnen opgenomen worden onder het onderdeel Diverse bijlagen Andere. Indien u meerdere documenten wilt bijvoegen als diverse bijlage dient u deze documenten eerst samen te voegen tot één gezamenlijke pdf. 6

7 3. Aftrek voor risicokapitaal fiscale bijlage 275C 3.1. Wetgeving De vermindering van de aftrek voor risicokapitaal voor kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen werd ingevoerd door de Programmawet van 10 augustus Tarieven Grote vennootschappen 1,630 % Kleine vennootschappen 2,130 % 3.3. Wijzigingen aan de bijlage (*) (*) deze fiscale bijlage is enkel beschikbaar in het pakket Superfisc Vennootschapsbelasting Bij kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen dient de aftrek voor risicokapitaal eventueel verminderd te worden (zie art. 207 lid 4 tot 7 WIB92). Vóór de toepassing van de eventuele vermindering dient eerst het werkelijke bedrag van de aftrek voor risicokapitaal bepaald te worden. Dit bedrag wordt automatisch opgenomen in rubriek 8075 Aftrek voor risicokapitaal van het aanslagjaar die werkelijk aftrekbaar is. De eventuele vermindering ten name van kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen dient ingevuld te worden in rubriek invoerscherm in het pakket Superfisc Vennootschapsbelasting invoerscherm in het pakket Fiscalc Vennootschapsbelasting De bestaande rubriek 1435 Aftrek voor risicokapitaal van het huidig aanslagjaar die werkelijk wordt afgetrokken is dan voortaan gelijk aan de som van de aftrek voor risicokapitaal van het aanslagjaar die werkelijk aftrekbaar is (rubriek 8075) min de vermindering ten name van kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen (rubriek 8076). 7

8 (*) deze fiscale bijlage is enkel beschikbaar in het pakket Superfisc Vennootschapsbelasting 8

9 (*) dit berekeningsrapport is enkel beschikbaar in het pakket Superfisc Vennootschapsbelasting 9

10 4. Vrijstelling personeel fiscale bijlagen 276T 276W3 en 276W Tarieven Bijkomend personeel KMO 276T 5.680,00 Diensthoofd voor de uitvoer en diensthoofd integrale kwaliteitszorg 276W3 en ,00 276W4 5. Investeringsaftrek & belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling fiscale bijlagen 275U & 275W 5.1. Tarieven Eénmalige aftrek Octrooien (art. 69, 1, 2 a) WIB92) 13,50(*) Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling (art. 69, 1, 2 b) WIB92) 13,50(*) Energiebesparende investeringen (art. 69, 1, 2 c) WIB92) 13,50 Investeringen in rookafzuig- en verluchtingssystemen (horeca) (art. 69, 1, 2 d WIB92) 13,50 Door grote vennootschappen verkregen of tot stand gebrachte investeringen 3,00 voor productie en recyclage van herbruikbare verpakkingen (art WIB92) Door kleine vennootschappen verkregen of gedane investeringen in beveiliging van 20,50 beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen (art. 69, 1, 3 WIB92 en art , zevende lid WIB92) Door andere vennootschappen verkregen of gedane investeringen in beveiliging van 0,00 beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen (art , zevende lid WIB92) Zeeschepen 30,00 Door kleine vennootschappen in 2014 en 2015 verkregen of tot stand gebrachte 4,00 investeringen die rechtstreeks verband houden met de werkelijk uitgeoefende economische werkzaamheid Door kleine vennootschappen vanaf 1 januari 2016 verkregen of tot stand gebrachte 8,00 investeringen die rechtstreeks verband houden met de werkelijk uitgeoefende economische werkzaamheid (art , eerste lid, 1 WIB92) Door andere vennootschappen verkregen of tot stand gebrachte investeringen die 0,00 rechtstreeks verband houden met de werkelijk uitgeoefende economische werkzaamheid (art , eerste lid, 2 WIB92) Door kleine vennootschappen verkregen of tot stand gebrachte investeringen in digitale 13,50 vaste activa voor betalings-, facturerings- en beveiligingssystemen (art. 69, 1, 2 f) WIB92 en art , zesde lid WIB92) Door andere vennootschappen verkregen of tot stand gebrachte investeringen in digitale 0,00 vaste activa voor betalings-, facturerings- en beveiligingssystemen (art , zesde lid WIB92) Gespreide aftrek Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling (art. 70 eerste lid,1 en tweede lid WIB92 ) Vaste activa in productiemiddelen van hoogtechnologische producten (art. 70 eerste lid, 2 en tweede lid WIB92) (*)indien niet is geopteerd voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling 20,50(*) 20,50 10

11 Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om de investeringsaftrek te kunnen verrichten, wordt de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrijstelling achtereenvolgens overgedragen op de winst van de volgende belastbare tijdperken. De aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst van elk van de volgende belastbare tijdperken mag in geen geval per belastbaar tijdperk meer bedragen dan ,00 EUR of, wanneer het totale bedrag van de overgedragen vrijstelling op het einde van het vorig belastbare tijdperk ,00 EUR overtreft, 25 pct. van dat totale bedrag. Het tarief van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling is gelijk aan het gewone tarief in de vennootschapsbelasting, verhoogd met de aanvullende crisisbijdrage. In de huidige stand van de wetgeving bedraagt het tarief dus 33,99 %. De belastingplichtige die onherroepelijk heeft geopteerd voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling, kan niet meer genieten van de investeringsaftrek en voor die belastingplichtige, worden de hierboven bedoelde bedragen van ,00 EUR en ,00 EUR respectievelijk op ,00 EUR en ,00 EUR bepaald. Indien een aanslagjaar geen of onvoldoende belasting oplevert om het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling te kunnen verrekenen, wordt het voor dat aanslagjaar niet verrekende belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling achtereenvolgens overgedragen naar de volgende vier aanslagjaren. De verrekening van het overgedragen belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling met de belasting van elk van de volgende aanslagjaren mag in geen geval per aanslagjaar meer bedragen dan ,00 EUR of, wanneer het totale bedrag van het overgedragen belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling op het einde van het vorig aanslagjaar ,00 EUR overtreft, 25 pct. van dat totale bedrag Eénmalige investeringsaftrek voor investeringen die rechtstreeks verband houden met de werkelijk uitgeoefende economische werkzaamheid Wetgeving De verhoging van het percentage van 4 % naar 8 % voor de éénmalige investeringsaftrek voor investeringen die rechtstreeks verband houden met de werkelijk uitgeoefende economische werkzaamheid werd ingevoerd door de Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht van 26 december Voorwaarden en berekening Het percentage van de investeringsaftrek voor dit type van investeringen is afhankelijk van de datum van de investering: 11 voor investeringen die gebeurd zijn vanaf 01/01/2014 tot en met 31/12/2015 bedraagt de éénmalige aftrek 4 % voor investeringen die gebeurd zijn vanaf 01/01/2016 bedraagt de eenmalige aftrek 8 %. Deze investeringsaftrek mag niet gecombineerd worden met de aftrek voor risicokapitaal. Deze investeringsaftrek mag enkel toegepast worden door kleine vennootschappen. Bij geen of onvoldoende winst kan de investeringsaftrek enkel overgedragen worden naar het eerstvolgende belastbaar tijdperk. Daarna is de aftrek definitief verloren.

12 Deze fiscale bijlage is enkel beschikbaar in het pakket Superfisc Vennootschapsbelasting Eénmalige investeringsaftrek voor digitale vaste activa voor betalings-, facturerings- en beveiligingssystemen Wetgeving De éénmalige investeringsaftrek voor digitale vaste activa voor betalings-, facturerings- en beveiligingssystemen werd ingevoerd door de Programmawet van 10 augustus De modaliteiten zijn terug te vinden in het Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 wat de investeringsaftrek voor digitale investeringen betreft van 2 december Voorwaarden en berekening Voor investeringen die gebeurd zijn vanaf 01/01/2015 bedraagt de éénmalige aftrek 13,5 %. Deze investeringsaftrek mag enkel toegepast worden door kleine vennootschappen. Bij geen of onvoldoende winst kan de investeringsaftrek overgedragen worden naar de volgende belastbare tijdperken, er is geen beperking in de tijd. 12

13 Deze fiscale bijlage is enkel beschikbaar in het pakket Superfisc Vennootschapsbelasting Gespreide investeringsaftrek voor investeringen in vaste activa in productiemiddelen van hoogtechnologische producten Wetgeving De gespreide investeringsaftrek voor investeringen in vaste activa in productiemiddelen van hoogtechnologische producten werd ingevoerd door de Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht van 26 december De modaliteiten zijn nog te bepalen bij Koninklijk besluit Voorwaarden en berekening Voor investeringen die gebeurd zijn vanaf 01/01/2016 bedraagt de gespreide aftrek 20,5 % MAAR deze aftrek mag echter enkel toegepast worden op voorwaarde dat uit een beslissing van de Europese Commissie blijkt dat deze maatregel geen onverenigbare staatssteun vormt. De vervulling van deze voorwaarde zal door de minister van Financiën worden bekendgemaakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad (art. 100 van de wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, BS , Ed. 2). Bij geen of onvoldoende winst kan de investeringsaftrek overgedragen worden naar de volgende belastbare tijdperken, er is geen beperking in de tijd. 13

14 Deze fiscale bijlage is enkel beschikbaar in het pakket Superfisc Vennootschapsbelasting. 14

15 Indiening via Biztax Zolang er geen publicatie van de beslissing van de Europese Commissie gebeurd is, voorziet Biztax tijdelijk een controle op dit type van investeringsaftrek. Na goedkeuring en publicatie zal Biztax deze controle opheffen Wijzigingen aan de bijlage (*) (*) deze fiscale bijlage is enkel beschikbaar in het pakket Superfisc Vennootschapsbelasting De drie nieuwe types van investeringsaftrek werden toegevoegd op de twee bestaande formulieren. 15

16 Formulier indien er niet geopteerd wordt voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. 16

17 17

18 Formulier indien er wel geopteerd wordt voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. 18

19 19

20 6. Voorafbetalingen 6.1. Tarieven Gemiddeld percentage voor de vermeerdering = 1,125 % Besparingen op gedane voorafbetalingen: VA1 = 1,50 % VA2 = 1,25 % VA3 = 1,00 % VA4 = 0,75 % 6.2. Wijziging aan het aangifteformulier Bij rubriek 1801 is de verwijzing naar het Wetboek van vennootschappen weggelaten. 7. Tax shelter 7.1. Erkende vennootschap voor de productie van audiovisuele werken In de bestaande tekst voor de productievennootschappen werd de code gewijzigd en de datum vóór toegevoegd. 20

21 7.2. Vennootschappen die investeren in tax shelter voor audiovisueel werk Wetgeving Het bestaande systeem voor investeringen in tax shelter werd gewijzigd door de Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk van 12 mei De nieuwe regeling is van toepassing voor investeringen die gedaan werden vanaf 1 januari De boekhoudkundige verwerking wordt toegelicht in 2 adviezen van de CBN: in hoofde van de investeerder: CBN-Advies 2015/1 in hoofde van de productievennootschap: CBN-Advies 2015/ Berekening van een toekomstige investering (*) (*) deze optimalisatie is enkel beschikbaar in het pakket Superfisc Vennootschapsbelasting Onder de optie "optimalisatie van tax shelter" verstaan we enkel de berekening van een toekomstig bedrag, dus een investering die nog niet gebeurd is en waarvan dus ook nog niets verwerkt is in de boekhouding. In de optimalisatie van de tax shelter wordt het maximale bedrag (op dat moment) berekend. Er wordt tevens de journaalpost cfr. het CBN-advies aangemaakt. Dat moment is een tussentijds moment in het boekjaar en de berekening wordt uitgevoerd op basis van de op dat moment aanwezige (al dan niet geraamde) cijfers. Het berekende bedrag is dus altijd het op dat moment, op die cijfers gebaseerde maximum bedrag. In die situatie is er dus ook nooit een overboeking van belastingvrije naar belastbare reserves nodig. Het volledige resultaat wordt beschikbaar gesteld voor de mogelijk uit te voeren investering. Het bedrag van de investering kan in deze module nooit verhoogd worden. Scherm met het berekende resultaat en mogelijkheid om het bedrag van de voorgestelde investering te verminderen. 21

22 Controle van de aangelegde vrijgestelde reserve De hier boven beschreven module is echter niet bruikbaar om een controle en een rechtzetting op een reeds aangelegde vrijstelling voor tax schelter uit te voeren. Indien de investering uit het bovenstaande voorbeeld effectief uitgevoerd wordt en het resultaat van de vennootschap vermindert t.o.v. het resultaat waarmee de bovenstaande berekening uitgevoerd werd dan heeft dit een negatieve invloed op de uiteindelijke toename van de reserves. Om terug te voldoen aan het toegelaten maximum van 50 % van de aangroei van de reserves dient een deel van de voorlopig vrijgestelde reserve terug overgeboekt te worden naar de belastbare reserves en het overeenkomstige gedeelte van de investering dient terug uit de verworpen uitgaven gehaald te worden. Controle (AC0140) en het controlescherm (Diverse bijlagen - Tax shelter audiovisuele werken) geeft aan dat er een investering en een aanleg van vrijgestelde reserve gebeurd is, die groter is dan het toegelaten maximum van 50 % van de aangroei van de belaste reserves. Aan de hand van een manuele iteratieve berekening dient het bedrag van de verworpen uitgave voor tax shelter en de aangelegde vrijgestelde reserve voor tax shelter verminderd te worden, dient de fiscale provisie gewijzigd te worden en dient een belastbare reserve verhoogd te worden om op die manier terug te voldoen aan de voorwaarde van het toegelaten maximum van 50 % van de aangroei van de belaste reserves. Scherm met de controle op de aangelegde vrijgestelde reserve Aanvullende controle op de aangelegde vrijgestelde reserve 22

23 8. Grootte van de vennootschap 8.1. Wetgeving De wet van 18/12/2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26/06/2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, heeft wijzigingen aangebracht aan de groottecriteria van een vennootschap. De gewijzigde wetgeving is voor het eerst van toepassing op boekjaren die starten na 31/12/2015. De groottecriteria zijn opgenomen in de artikelen 15 en 15/1 van het Wetboek van vennootschappen. De werkwijze om de groottecriteria te beoordelen is uitgewerkt in het CBN-advies 2016/3. De voornaamste wijzigingen die werden aangebracht zijn de volgende: 1. de criteria voor de jaaromzet en het balanstotaal werden aangepast aan de evolutie van de consumptieprijzen; 2. het overschrijden van de grens van 100 werknemers heeft niet meer automatisch tot gevolg dat de vennootschap niet langer kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap; 3. voor niet-moedervennootschappen worden de criteria niet langer op geconsolideerde basis beoordeeld; 4. voortaan wordt een kleine vennootschap pas groot wanneer deze twee boekjaren na elkaar de criteria overschrijdt; 5. binnen de categorie van kleine vennootschappen is een subcategorie gecreëerd van microvennootschappen; 6. er werd een aanpassing aangebracht aan de wijze waarop het aantal werknemers wordt berekend (op basis van de Dimona-aangifte in plaats van het personeelsregister). 23

24 8.2. Algemene regel 1. Een kleine vennootschap is een vennootschap die voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijdt: criterium OUDE GRENZEN van toepassing voor boekjaren die gestart waren vóór 1 januari 2016 in NIEUWE GRENZEN van toepassing voor alle boekjaren die gestart zijn op of na 1 januari 2016 in jaargemiddelde personeelsbestand jaaromzet, exclusief btw (in ) , ,00 balanstotaal (in ) , ,00 Tenzij het personeelsbestand groter is dan 100 werknemers JA Dit is niet meer van toepassing 2. Voor moedervennootschappen vindt de beoordeling van de overschrijding van de groottecriteria plaats op geconsolideerde basis. Met het oog op de vermindering van de administratieve lasten voor ondernemingen biedt artikel 15, 6, tweede lid W.Venn. vanaf nu de mogelijkheid aan Groepen van beperkte omvang om een vereenvoudigde berekeningsmethode toe te passen. Deze groepen van beperkte omvang mogen de omzetten en de balanstotalen van al de verbonden vennootschappen gewoon optellen. Voor de beoordeling van de groottecriteria worden de grensbedragen van de omzet en het balanstotaal vermeerderd met 20 %. Dit zijn de verhoogde grensbedragen: criterium NIEUWE GRENZEN van toepassing voor alle boekjaren die gestart zijn op of na 1 januari 2016 in NIEUWE GRENZEN van toepassing indien de groep van beperkte omvang gekozen heeft voor de vereenvoudigde methode jaargemiddelde personeelsbestand jaaromzet, exclusief btw (in ) , ,00 balanstotaal (in ) , ,00 24

25 8.3. Overgangsregel Voor het eerste boekjaar dat een aanvang neemt na 31 december 2015 moet uitsluitend worden nagegaan of de vennootschap op de balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar meer dan één van de verhoogde criteria van het nieuwe artikel 15 W.Venn. overschrijdt Wijziging aan het aangifteformulier De gewijzigde berekeningsregels m.b.t. de grootte van de vennootschap komen niet tot uiting in de aangifte. Net zoals voorheen dienen enkel de cijfers m.b.t. het belastbaar tijdperk ingevuld te worden. Indien de vennootschap verbonden is met één of meer andere vennootschappen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen dan dient zij die gegevens te vermelden op de wijze zoals uiteengezet in de toelichting bij de aangifte. 25

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017)

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017) VERSIE 20170728-2017 (28/07/2017) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE De boodschap "De installatie is niet correct verlopen. Voor een correcte werking van de link met monkey.be, gelieve de webupdate opnieuw te

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

275F Betalingen aan belastingparadijzen - Landenlijst Singapore en HongKong werden toegevoegd aan de bestaande landenlijst.

275F Betalingen aan belastingparadijzen - Landenlijst Singapore en HongKong werden toegevoegd aan de bestaande landenlijst. VERSIE 20170719-2017 (19/07/2017) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE De boodschap "Catch function Check_VeldenAangifte", gevolgd door de melding "cdsaangifte: Cannot perform this operation on a closed dataset"

Nadere informatie

TOELICHTING 275 U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Bedoelde artikelen:

TOELICHTING 275 U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Bedoelde artikelen: Toelichting 275 U 1/5 TOELICHTING 275 U (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen: Art. 68 tot 77, 201, 207, 240, 528 en 530

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

TOELICHTING 275U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Gebruikte afkortingen

TOELICHTING 275U. Uitgesloten investeringen. Voorafgaande opmerkingen. Algemeen. Toelichting bij de vakken. Gebruikte afkortingen Toelichting 275U 1/5 TOELICHTING 275U (De wettelijke bepalingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën www.fisconetplus.be) Bedoelde artikelen : Art. 68 tot 77, 201, 207, 240, 528 en 530 van

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2016 (Boekjaar

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Accounting & Gevalstudies. Patrick Huybrechts

Accounting & Gevalstudies. Patrick Huybrechts Accounting & Gevalstudies Patrick Huybrechts 1 Accounting & Gevalstudies Patrick Huybrechts Accountant Belastingconsulent FideAcc Accountants www.fideacc.be 2 3 Het is onmogelijk op een correcte manier

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De gewone investeringsaftrek wordt tijdelijk heringevoerd voor KMOvennootschappen Datum 14 januari 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN Alexander Oberink Senior Investment Consultant Basisprincipes van de Tax Shelter De Tax Shelter is een fiscale stimulans

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

CBN over kleine vennootschappen Balans

CBN over kleine vennootschappen Balans CBN over kleine vennootschappen Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 755 p. 5 Publicatiedatum: 31 januari 2016 CBN over kleine vennootschappen De Accountancywet van 18 december 2015 heeft voor de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Benaming: Ondernemingsnr.: INVESTERINGSAFTREK (artikelen 68 tot 77, 0, 07, 0, 58 en 50, WIB 9 en art. 7 tot 9bis, KB/WIB 9) AANSLAGJAAR 0 (Boekjaar van.. tot.. ) I. Berekening van de investeringsaftrek

Nadere informatie

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Page 1 of 10 Home > FAQ - Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Opgelet:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen. Investeringsaftrek Opgave 275U 1/4 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Investeringsaftrek AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaar

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa; activa die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid

niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa; activa die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid Investeringsaftrek Laatst gewijzigd op 1 dec 2017 (Alle wijzigingen) Wat houdt de maatregel in Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Mr. Bart Robyns Legal Consultant bart.robyns@groups.be Bepaalde

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XXX Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. Ontwerpadvies van 13 januari 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XXX Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. Ontwerpadvies van 13 januari 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. Ontwerpadvies van 13 januari 2016 I. Algemeen 1. De wet van 18 december 2015 tot omzetting

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak?

Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak? Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak? Bij wet van 18 december 2015 werd de Europese Boekhoudrichtlijn omgezet in Belgisch recht. Hierdoor wijzigde de bestaande definitie

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/3 Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. Advies van 13 april

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/3 Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. Advies van 13 april COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/3 Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. Advies van 13 april 2016 1 I. Algemeen 1. De wet van 18 december 2015 tot omzetting van

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

KMO-DEFINITIE. Richtlijn 2013/34/EU

KMO-DEFINITIE. Richtlijn 2013/34/EU Richtlijn 2013/34/EU Chronologie tot op heden : 26/06/2013 : EUR Richtlijn 19/06/2015 : De ministerraad keurde een voorontwerp van wet en KB goed 10/11/2015 : wetsontwerp : Bron : parlementaire stukken

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Grote vennootschappen wat zijn de gevolgen

Grote vennootschappen wat zijn de gevolgen Grote vennootschappen wat zijn de gevolgen Inhoudsopgave Sociaal... Fiscaal... Het onderscheid tussen kleine en grote vennootschappen wordt gemaakt op basis... De fiscale voordelen van een kleine vennootschappen

Nadere informatie

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen Davy ROBBERECHT, Stagiair Boekhouder Fiscalist BIBF Accountancymedewerker Acos Berk Inleiding Reeds enige tijd is ook in België een zekere trend naar instrumentalisering

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 %

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 % Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen INVESTERINGSAFTREK AANSLAGJAAR 2003 Identiteit : Nationaal nummer : VAK BESTEMD VOOR DE

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Investeringsaftrek Guy Poppe. advocaat

Investeringsaftrek Guy Poppe. advocaat Investeringsaftrek 2017-2018 Guy Poppe advocaat Overzicht Indeling 1)Investeringsaftrek in PB Eenmalige ( % op aanschaffingswaarde) Gespreide ( % op fiscale afschrijvingen) 2) Investeringsaftrek in VenBel.

Nadere informatie

Voor investeringen die gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2011 verbonden is, gelden de volgende percentages.

Voor investeringen die gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2011 verbonden is, gelden de volgende percentages. Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------ Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit ------------------------------- Inkomstenbelastingen -------------------------------

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst)

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) In dit verband kan verwezen worden naar de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015), alsook naar de Programmawet van 18

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Investeringsaftrek L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Investeringsaftrek - 2015 - Inhoud 1. Wie kan de investeringsaftrek genieten? 2. Welke investeringen komen in aanmerking?

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De Belgische context De belastbare winst van ondernemingen wordt bepaald conform de regels van het boekhoudrecht, behoudens uitdrukkelijke afwijking in de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN CN-advies 2017/10 Groottecriteria artikel 15 W.Venn. Verbonden vennootschappen Verschillende afsluitingsdata - Wijziging van consolidatiekring dvies van 19 april 2017

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

Nieuwe boekhoudwetgeving op komst

Nieuwe boekhoudwetgeving op komst Nieuwe boekhoudwetgeving op komst Prof. dr. Stijn Goeminne, Universiteit Gent, Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën In het werkveld zijn de bepalingen van W.Venn. en haar uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

GEGEVENS van het aanslagjaar 2004 toestand op bedragen in euro, tenzij anders vermeld. A1 Algemene gegevens en aggregaten

GEGEVENS van het aanslagjaar 2004 toestand op bedragen in euro, tenzij anders vermeld. A1 Algemene gegevens en aggregaten REKENHOF Hervorming van de vennootschapsbelasting Evaluatie van de budgettaire neutraliteit Bijlage bij het evaluatierapport vastgesteld in algemene vergadering van 1 maart 2006 A GEGEVENS van het aanslagjaar

Nadere informatie

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 Caroline Dupae 13 juni 2012 Elektronische aangifte Vennootschapsbelasting Sinds 2005 Vanaf 2011 2 Vroeger Vensoc Functionaliteiten Offline systeem

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film

Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film 31/08/2010 Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film Waarin durft u met de onderneming vandaag te investeren? De spaarboekjes van de Belgische ondernemingen heeft het hoogste niveau

Nadere informatie