STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart"

Transcriptie

1 STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart

2 OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart sector studiegebied opleiding : metaal-elektriciteit-kunststoffen : industriële wetenschappen & technologie : luchtvaart Sectorcommissie Hogeschoolonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/38 De leden van de werkgroep opleidingsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART INHOUD HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Ontwikkelingsproces Legitimatie 1 HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Diploma s en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de opleiding Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsactiviteit in Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Infrastructuur Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de basisopleiding Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de basisopleiding Reële studieduur Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Verantwoording van de opleiding 5 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL Algemeen opleidingsprofiel van gegradueerde in elektromechanica De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Voorwoord Algemene opleidingsdoelstelling Het opleidingsprofiel Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Aanvullende gegevens met betrekking tot de basisopleiding Sleutelkwalificaties De kern van het opleidingsprofiel 21

4 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART HOOFDRUBRIEK 4: DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKT OPLEIDINGSPROFIEL 22 HOOFDRUBRIEK 5: BIBLIOGRAFIE 23 HOOFDRUBRIEK 6: MEDEWERKERS 24 BIJLAGE: Samenstelling van de werkgroep 25

5 OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Studiegebied: Industriële Wetenschappen en Technologie Graduaat Luchtvaart - hogeschoolopleiding van 1 cyclus 1.2 Opdracht De opdracht omvat de opmaak van een opleidingsprofiel (minimumcompetenties) uit het beroepsprofiel. De opdrachtgever is de VLOR- Raad voor het Hoger Onderwijs (Sectorcommissie 1C -metaal-elektriciteit-kunststoffen). 1.3 Ontwikkelingsproces In november 1995 startte een representatieve werkgroep (ongeveer 20 personen) met de studie van het (technische) beroepenveld in de luchvaartwereld. Na vijf degelijke werkvergaderingen kon de voorzitter, Dhr. Roland Defever, het docu-ment "Beroepsprofielen luchtvaart" op 26 april 1996 overhandigen aan de VLOR-Raad Hoger Onderwijs. Omdat de opleiding pas startte in 1995, zijn er nog geen afgestudeerden. In november 1996 vroeg de sectorcommissie 1C metaal-elektrici-teitkunststoffen aan Dhr. Roland Defever, als expert, het beroepsprofiel te verta-len naar een opleidingsprofiel Graduaat luchtvaart. Bij de vertaling werden enkel beroepen met voldoende aanvangsniveau (Sedoc 3-4) weerhouden. Voor de vertaalslag, volgens de D.V.O.-procedure, waren vooral de taakbeschrijvingen, opgenomen in de bijlagen van het beroepsprofiel, bijzonder bruikbaar. Het resultaat: het opleidingsprofiel - eerste versie - werd begin februari 1997 teruggekoppeld naar de belangrijkste partners in het werkveld en het onderwijs (in het bijzonder: TSO- Vliegtuigtechnieken). Daaruit volgde dan (op 14 mei 1997) de huidige beschrijving van het opleidingsprofiel. In het profiel werd reeds in belangrijke mate rekening gehouden met de Europese regelgeving (JAR66) voor opleiding m.b.t. de cluster vliegtuigonderhoud. Het opleidingsprofiel Graduaat luchtvaart werd op 22 mei 1997 aan de uitgebreide sectorcommissie voorgesteld. Het ontwikkelen van de 1C-opleidingsprofielen werd ondersteund door overleg binnen de sectorcommissie op respectievelijk 21 oktober 1996, 14 november 1996, 28 november 1996, 22 januari 1997, 27 februari 1997, 24 april 1997, 22 mei 1997 en 29 mei Legitimatie VLOR-Raad voor het Hoger Onderwijs.

6 2 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Uit het document "Beroepsprofielen luchtvaart" blijkt dat de afgestudeerden vooral tewerkstelling zullen vinden in volgende luchtvaartgebonden beroepen-clusters: Onderhoud: technisch controleur/inspecteur (certifying engineer), onderhoudstechnicus, technicus motoren, technicus avionica & telecommunicatie, boordtechnicus, werkplaatsleider, technicus mechanica, technicus informatica, technicus luchtvaartelektronica, simulatortechnicus,... Operaties: technisch coördinator, planning officer, magazijnmeester, groepschef,... Diensten: opleiding en vorming, technicus studiedienst, technicus documentatiedienst, coördinator kwaliteitszorg, veiligheidscoördinator,... Ontwerp en constructie: assistent ontwerpingenieur, assistent productie-ingenieur, groepschef samenbouw,... Toelevering luchtvaart: technicus luchthavenuitrusting, technicus veiligheidsystemen, Geraadpleegde beroepsprofielen De meest representatieve beroepen voor de huidige opleiding Graduaat luchtvaart (technologie) situeren zich binnen de clusters onderhoud, ontwerp en constructie, de operaties en de ondersteunende diensten. Opmerkingen Het opleidingsniveau van de Vlaamse gegradueerden is vergelijkbaar met het niveau van de Angelsaksische "Bachelor Engineer". De in de beroepenlijst vermelde technicus bezit daarom het Sedoc-aanvangsniveau 4: "Een kwalificatie die het mogelijk maakt op autonome of onafhankelijke manier verantwoordelijkheid op te nemen voor planning en/of leiding en/of beheer", met doorgroeimogelijkheden naar niveau 5: "Een kwalificatie die het mogelijk maakt op autonome en onafhankelijke manier verantwoordelijkheid op te nemen voor planning en/of leiding en/of beheer met beheersing van de wetenschappelijke achtergronden". Het startniveau voor een technicus TSO-Vliegtuigtechnieken werd in een afzonderlijke werkgroep (april 1997) vastgelegd op niveau 3, met doorgroeimogelijkheid naar niveau 4.

7 OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART Visie De werkgroep "Beroepsprofielen luchtvaart" formuleerde haar visie als volgt. De opleiding graduaat luchtvaart(techniek) biedt een gericht antwoord op de huidige en de toekomstige nood (verdubbeling van de luchtvaartactiviteit per 10 jaar) aan direct inzetbare werknemers voor de luchtvaartindustrie. Het belang van een specifieke opleiding, als antwoord op de snelle evolutie van de luchtvaarttechnologie, wordt onderstreept. Er is een duidelijke vraag naar een gespecialiseerde opleiding die moet leiden tot beter gekwalificeerd personeel met grote verantwoordelijkheidszin. De loopbaan wordt korter en daarom is een verkorting van respectievelijk de noodzakelijke leertijd en de stageperiode in het bedrijf een belangrijk element bij het verbeteren van de concurrentiepositie, de efficiëntie en de flexibiliteit. De opleiding biedt tevens de mogelijkheid het verlies aan ervaring (50+) enigszins op te vangen. De complexiteit en de verhoogde techniciteit zijn kenmerken die men terugvindt in alle industriële sectoren. De speerpunttechnologie, toegepast in de luchtvaartindustrie, bepaalt die trend en biedt tal van spin-off toepassingen voor andere sectoren. Het is dan ook evident dat de opleiding in deze sector haar voorbeeldfunctie zou moeten uitdragen naar andere sectoren en niet omgekeerd. Inhoudelijk moet de basisopleiding Graduaat luchtvaart(techniek) een technologiebasis leggen waarop initiatief en creativiteit zich kan ontwikkelen in de specialiteit. Daarbij moet er voldoende aandacht zijn voor de belangrijkste keuzerichtingen: luchtvaartmechanica en luchtvaartelektronica, beide aangevuld met informatica. Dit maakt multi-inzetbaarheid en vluggere doorstroming (bv. van gespecialiseerd arbeider naar controleur) binnen het bedrijf mogelijk. Als dé taal van de luchtvaarttechniek is uiteraard het Engels van groot belang. De huidige- en toekomstige reglementering (JAR), onder het toezicht van het Bestuur van de luchtvaart, vormt een essentieel onderdeel voor het bepalen van de minimum- vereisten. De opleiding kan ook dienen als basis voor verdere luchtvaartgerichte studies in een Europees perspectief. In de ons omringende landen bestaan immers, sedert jaren, gelijkwaardige hogere opleidingen, die in belangrijke mate voldoen aan de opleidingsvereisten voor een competitieve luchtvaartindustrie in Europa. De samenspraak tussen het luchtvaartonderwijs en het bedrijfsleven krijgt best een permanent karakter. Dit kan ondermeer door de organisatie van werkgroepen, bedrijfscontacten, voordrachten door gastdocenten, nationale- en internationale stages en projectwerk. Hierdoor kan het onderwijs vlugger inspelen op de te verwachten (r)evoluties in de luchtvaartindustrie. De werkgroep beklemt tevens de noodzaak aan -uitwisseling en aan coördinatie tussen Vlaanderen en Wallonië over deze aangelegenheden.

8 4 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Studiegebied: Industriële Wetenschappen en Technologie Basisopleiding: Graduaat luchtvaart - 1 cyclus Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Basisopleiding mechanica (+ opties) - 1 cyclus Basisopleiding elektromechanica (+ opties) - 1 cyclus / 2 cycli Basisopleiding elektriciteit (+ opties) - 1 cyclus / 2 cycli Opmerking Doorstroming naar andere opleidingen (bv. industrieel ingenieur) is mogelijk Diploma's en getuigschriften Gegradueerde in luchtvaart Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma's voor de optie c.q. opleiding Nihil (pas gestart in 1995) Gelijkaardige opleidingen en diploma's in het buitenland B. Eng. in Aeronautical Engineering (UK), HBO- Ingenieur Luchtvaarttechniek (NL), D.U.- Aero (Fr.) Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Luchtvaartactiviteiten concentreren zich vooral in de nabijheid van de lucht-havens te Zaventem, Deurne, Oostende, Wevelgem, Charleroi, Luik,.... De luchtvaartmaatschappijen in de regio Zaventem zijn de grootste werkgever m.b.t. vliegtuigonderhoud (bv. Sabena Technics werknemers, DAT werknemers). Voor productie van vliegtuigonderdelen is Sabca de grootste werkgever (800 werknemers). De Regie der Luchtwegen (400 werknemers) verzorgt de luchthaveninfrastructuur en de -veiligheid. Het Bestuur van de Luch-tvaart (100 werknemers) controleert en levert de nodige vergunningen. Daarnaast zijn er tientallen KMO's en bedrijven voor productie, toelevering en diensten, verspreid over Vlaanderen. In 1992 waren in België ongeveer mensen tewerkgesteld in de luchtvaartsector, waarvan in Vlaanderen (Bron: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid).

9 OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Deze nieuwe opleiding (gestart in 1995) wordt verzorgd door het: Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Zeedijk 101, 8400 Oostende van de Katholieke Hogeschool Brugge - Oostende Maagdenstraat 9, 8000 Brugge Infrastructuur Het Departement IW&T te Oostende biedt sedert 75 jaar hogere technische opleidingen aan. Het Departement beschikt over professioneel uitgeruste klaslokalen en Laboratoriumoratoria (mechanica, elektriciteit, elektronica, informatica,...) voor de opleiding van industrieel ingenieurs en technische gegradueerden. Momenteel worden gespecialiseerde labo's voor luchtvaartmechanica (structuur, motoren,...), luchtvaartelektronica, en CBT (CBT = Computer Based Training) uitgerust. Verder bieden de bedrijfscontacten en de internationale uitwisselingsprogram-ma's extra mogelijkheden tot verruiming van inzicht en vaardigheden Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding 1e jaar Graduaat luchtvaart 76 ( ) 1e jaar Graduaat luchtvaart 97 ( ) 2e jaar Graduaat luchtvaart 39 ( ) Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten Graduaat luchtvaart TSO ASO BSO Generatiestudent Nietgeneratiestudent e jaar e jaar 2e jaar (95-96) (95-96) Reële studieduur Minimumduur (09.96) - 3 jaar - 28 lesweken/jaar - 27 lestijden (60') / week Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Zie Verantwoording van de optie c.q. opleiding Zie 2.1.3

10 6 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART HOOFDRUBRIEK 3: H ET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 De exacte benaming van de optie c.q. opleiding Studiegebied: Industriële Wetenschappen en Technologie Basisopleiding: Graduaat luchtvaart - 1 cyclus 3.2 De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Voorwoord Inhoudelijk moet de basisopleiding Graduaat luchtvaart(techniek) een technologiebasis leggen waarop initiatief en creativiteit zich kan ontwikkelen in de specialiteit. Daarbij moet er voldoende aandacht zijn voor de belangrijkste keuzerichtingen: luchtvaartmechanica en luchtvaartelektronica, beide aangevuld met informatica. Dit maakt multi-inzetbaarheid en vluggere doorstroming (bv. van gespecialiseerd arbeider naar controleur) binnen het bedrijf mogelijk. De huidige- en toekomstige JAR-reglementering (Referentie:JAR ), onder het toezicht van het Bestuur van de luchtvaart, vormt een essentieel onderdeel voor het bepalen van de minimumopleidingsvereisten en voor het verkorten van de stage-periode. Als dé taal van de luchtvaarttechniek is uiteraard het Engels van groot belang. De opleiding kan ook dienen als basis voor verdere luchtvaartgerichte studies in een Europees perspectief Algemene opleidingsdoelstelling De opleiding tot gegradueerde in de luchtvaart bereidt de studenten voor op een brede waaier van beroepen in de luchtvaartsector, vooral in de clusters onderhoud, ontwerp en constructie, technische operaties, diensten en toelevering. De afgestudeerde kan ook terecht in andere industrietakken, waar gelijkaardige func-ties voorkomen. De opleiding is gestoeld op een degelijke basisopleiding, die de gegradueerde toelaat de evoluties op technologisch vlak te volgen. Een belangrijk pakket algemene vakken, praktijkgerichte luchtvaartvakken en aandacht voor de persoonsvorming vormen de basis voor de opleiding van een hooggeschoold technicus. De gegradueerde in luchtvaart : kan, zelfstandig of in teamverband, op korte termijn ingezet worden voor uitvoeringstaken (Sedoc-niveau 4) die een grote deskundigheid en verantwoordelijkheidszin (veiligheid!) vragen. Hij /zij houdt hierbij rekening met de specifieke regelgeving heeft inzicht en vaardigheid in de procedures en de technieken, toegepast bij studie en ontwerp, voorbereiding, planning, productie, controle en onderhoud (JAR 66) van vliegtuigen en hun mechanische-, hydraulische-, pneumatische, elektrische systemen, deelsystemen en onderdelen heeft inzicht en vaardigheid in de procedures, de werking, de controle en het onderhoud (JAR66) van elektronische boord- en gronduitrusting heeft inzicht en vaardigheid om moderne technologie toe te passen

11 OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART 7 heeft inzicht en vaardigheid om, na voldoende ervaring, leiding op te nemen (niveau middenkader). Hierbij zijn leiderschap, integriteit, communicatievaardigheid, probleemoplossend vermogen en creativiteit van groot belang. zal bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk welzijn, zowel binnen als buiten de onderneming Bovendien zal hij/zij: meewerken aan de creatie van een optimale werksfeer, met respect voor de integriteit van de betrokkenen meewerken aan de realisatie van de objectieven van het team en openstaan voor elk initiatief dat de interne of de externe relatie van het team kan verbeteren. Contactvaardigheid, assertiviteit en voldoende talenkennis zijn hier van belang Het opleidingsprofiel De opleiding omvat een wetenschappelijk-, een technologie- en een socio-economisch luik De wetenschappelijke vorming Wiskunde, fysica en chemie vormen het wetenschappelijk gedeelte. Deze vorming mikt, naast feitenmateriaal (kennis), vooral op het begrijpen. De bijbehorende oefeningen worden afgestemd op veel voorkomende technische problemen. De student raakt vertrouwd met de methodiek van het wetenschappelijk denken: het verzamelen van gegevens, het opbouwen van een model met beperkingen, het noodzakelijke rekenwerk en het interpreteren, beoordelen en rapporteren van de resultaten. Daarbij wordt aan de student de zin voor nauwkeurigheid meegegeven. Dit omvat het kritisch lezen van teksten, het correcte gebruik van termen, begrippen, getallen en symbolen en het leren werken met fouten die inherent verbonden zijn aan alle meetmethoden. De motivatie en het praktisch inzicht worden verhoogd door het gebruik van computersteun. Informatietechnologie loopt trouwens als een rode draad doorheen de opleiding De technologievorming De gegradueerde krijgt een praktische opleiding, onderbouwd door een brede theoretische achtergrond, waarbij uitdrukkelijk wordt geleerd een verband te leggen tussen theorie en praktijk. De theorie staat ten dienste van de praktijk. Om een beroep als gegradueerde in luchtvaart uit te kunnen oefenen, zal hij/zij basiskennis (ref. JAR66, ICAO,...), inzichten en vaardigheid verwerven over: mechanica, sterkteleer, technisch tekenen (E+M), toegepaste informatica aerodynamica, vliegtuigmaterialen, thermodynamica, pneumatica, hydraulica, vliegtuigmotoren luchtvaarttechnologie (ATA), luchtvaartprocedures, regeltechniek, vliegtuigbesturing elektriciteit en elektronica, digitale systemen, vermogenelektronica, HFsystemen vliegtuiginstrumentatie, navigatiesystemen, communicatiesystemen, vluchtsimulatoren, radar, etc. vliegtuigonderhoud en logistiek, meettechniek, vliegtuigontwerp, productietechnieken, kwaliteitszorg

12 8 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART Socio-economische vorming en persoonlijkheidsvorming Dit omvat ondermeer: basiskennis economie, sociale structuren en bedrijfsbeheer zorgsystemen: kwaliteit, milieu, veiligheid, ethiek sociale- en communicatievaardigheden functioneel taalgebruik (vooral Engels) praktische ervaring met het mediatheekgebruik In diverse oefenzittingen of practica wordt aandacht besteed aan mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden (presenteren, rapporteren), aan het stimuleren van de zelfwerkzaamheid en aan het aanleren van sociale vaardigheden, door groepswerk en -overleg. Verder leert men zelfstandig nieuwe verwerken, documentatie op de juiste wijze te gebruiken en indien nodig hierover te rapporteren. 3.3 Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Momenteel zijn er nog geen gegradueerden luchtvaart afgestudeerd. Bij benadering werd een representatieve groep beroepen uit de luchtvaartsector samengesteld: controleur mecanicien of -elektricien, werkplaatschef onderhoud, studietechnicus, technicus-depanneur op de startbaan, luchtvaartelektronicus, chef elektronicus, technisch bureauchef, productie-ingenieur en controleur luchtvaart. Het gemiddelde Sedoc-niveau is 4; wellicht het startniveau voor een pas afge-studeerde. Tevens wordt in belangrijke mate rekening gehouden met de Europese regelgeving (JAR66-maart 1997-zie bijlage) m.b.t. tot functies in de cluster vliegtuigonderhoud. De beschrijving van de typefuncties wordt later aangevuld en bijgestuurd i.f.v. verder overleg. Volgende typefuncties (takenclusters) komen momenteel aan bod: voorstudie, advies, bedrijfsbeleid, organisatie, analyse, diagnose, onderhoud, herstelling, controle, voorbereiding, verwerking, bewerking, installatie, assemblage, afwerking, goederenbehandeling, inkoop/aankoop, onderhandeling, verzameling, produktieve verwerking, verstrekking, samenwerking, communicatie. Deze typefuncties behoren vooreerst tot de clusters vliegtuigonder-houd en productie. De daaruit afgeleide vaardigheden zijn evenzeer nuttig voor de aanverwante beroepen.

13 OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART De concrete uitwerking van de vertaalslag De cluster vliegtuigonderhoud Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Context geheel (typefunctie) Organisatie Vaardigheid Kennis (vak) Attitude Context Bedrijfsbeleid Voorstudie Controle Herstelling Analyse Accuratesse Kwaliteitsbewustzijn Informatieverzameling De organisatie van Het vliegtuigonderhoud (JAR 145) beschrijven en deze kennis toepassen De vliegtuigonderhoudsprocedures beschrijven en deze kennis toepassen Een planning opmaken Onderhoudstaken Opvolgen Zonodig actief deelnemen aan onderhoudstaken Bijdragen tot het kwaliteitscontroleproces Diverse invulformulieren en documenten verklaren en hanteren De student : V1: kan een gedetailleerde beschrijving geven van de organisatie (JAR145) van het vliegtuigonderhoud V2: een gedetailleerde beschrijving geven van de vliegtuigonderhoudsprocedures (JAR/FAR). V3: kan een planningssysteem in een onderhoudsomgeving beschrijven. (PP, PERT, CPM, PM, TPM,...) V4: kan onderhoudstaken opvolgen V5: kent specifieke onderhoudstaken en kan eraan deelnemen V6: heeft inzicht in het kwaliteitscontroleproces en kan deze kennis toepassen. V7: kan de diverse invulformulieren en documenten verklaren en hanteren. Vliegtuigonderhoud en logistiek sbeheer Vliegtuigonderhoud en logistiek sbeheer Logistiek sbeheer Informatica Vliegtuigonderhoud en logistiek Vliegtuigonderhoud Vliegtuigtechnologie oratorium vliegtuig mechanica Meettechniek Toegepaste Informatica Technische talenkennis Abstract denken Planmatig denken inzake arbeidsorganisatie Abstract denken Planmatig denken Organisatievermogen Planmatig denken inzake arbeidsorganisatie Kritische Ingesteldheid Beslissingsver-mogen Verantwoordelijkheidszin Zin voor initiatief Accuratesse

14 10 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART Advies Tekorten in de onderhoudsprocedures vaststellen, de leiding waarschuwen en correctieve acties voorstellen V8: kan tekorten in de onderhoudsprocedures vaststellen, rapporteren en advies geven i.v.rm. mogelijke correcties. luchtvaarttechnologie Communicatievaardigheid Beslissingsvermogen Contactbereidheid Verantwoordelijkheidszin Veiligheid & milieu Organisatie Economisch omgaan met materialen, gereedschappen en energie, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften en het milieu De student: V9: kan economisch en verantwoordelijk omgaan met materialen, gereedschappen en energie, rekening houdend met de veiligheids- en milieuvoorschriften. V10: kan op een zorgzame wijze omgaan met faciliteiten, collega's en begeleiders Luchtvaarttechnologie sbeheer Veiligheidsen milieubewustzijn Materiaalbewerking Verantwoordelijkheidszin Samenwerking Op een vlotte en zorgzame wijze omgaan met faciliteiten, collega's en leiding Communicatievaardigheid sethiek Loyauteit Zin voor samenwerking Flexibiliteit Contactvaardigheidig-heid Controle Het uitvoeren van een correcte herstelling controleren en daarna een goedkeuring verlenen (JAR145). Herkent problemen. Kent de probleemhistoriek V11: kan het uitvoeren van een correcte herstelling controleren en rapporteren. (ref. JAR 145) V11bis: gebruikt documenten en logboek voor probleemanalyse en opvolging Luchtvaarttechnologie Onderhoudstechnieken en logistiek Accuratesse Beslissingvermogen Contactbereidheid Zin voor samenwerking Resultaatgericht Analyse Het theoretisch verkla-ren van typische onderhoudsoperaties voor vliegtuigstructuur (metaal/composiet) en -motoren. V12: kan typische onderhoudsoperaties voor vliegtuigstructuur en - motoren theoretisch verklaren Vliegtuigmaterialen Luchtvaarttechnologie Propulsiesystemen Vliegtuigontwerp en productie Vliegtuigonderhoudstechnieken Meettechniek Zelfstandigheid Abstract denken Leerbekwaamheid Receptieve taalvaardigheid Moderne Vreemde Taal Zin voor kwaliteit Creativiteit

15 OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART 11 Analyse Analyse Diagnose Onderhoud Diagnose Typische onderhoudsoperaties voor elektrische-, elektronische- boord- en gronduitrusting theoretisch verklaren. De herstellingsmogelijkheden analyseren aan de hand van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften. De hiervoor benodigde materialen, uitrusting en gereedschappen selecteren Deze kennis toepassen voor inspectie, controle, herstelling en of afregeling De juiste diagnose stellen van de te herstellen schade De student: V13: kan typische onderhoudsoperaties voor elektrische-, elektronische- boord- en gronduitrusting theoretisch verklaren. V14: kan herstellingsmogelijkheden analyseren aan de hand van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften V15: kan de hiervoor benodigde materialen, uitrusting en gereedschappen selecteren V16: kan deze kennis toepassen voor inspectie, controle, herstelling en of afregeling De student: V17: kan diagnose stellen van de te herstellen schade Luchtvaarttechnologie Luchtvaartelektronica Vliegtuigonderhoudstechnieken Vliegtuigonderhoudstechnieken en logistiek Vliegtuigmaterialen Luchtvaarttechnologie Vliegtuigonderhoud Meettechniek Vliegtuigonderhoud Luchtvaarttechnologie Vliegtuigonderhoud en logistiek zelfstandigheid Abstract denken Leerbekwaamheid Receptieve taalvaardigheid Moderne Vreemde Taal Zin voor kwaliteit Creativiteit Veiligheid & milieu Accuratesse Oplossen van problemen Planmatig denken. Beslissingsvermogen Resultaatgericht Oplossen van problemen Resultaatgericht Oplossen van problemen Zelfstandigheid Zin voor verantwoordelijkheid Zelfvertrouwen Beslissingsvermogen Doorzettingsvermogen stress Beslissingsver-mogen stress Zelfstandigheid

16 12 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART Informatieverzameling De nodige technische documentatie raadplegen V18: kan de nodige technische documentatie opzoeken en raadplegen Analyse Testen uitvoeren op de verschillende vliegtuigsystemen na interventie V19: kan testen uitvoeren op de verschillende vliegtuigdeelsystemen. Luchtvaarttechnologie Meettechniek Zelfstandigheid Accuratesse Veiligheid & milieu Controle Bepalen of de vliegtuigen en hun onderdelen beantwoorden aan de gebruiksnormen V20: kan de gebruiksnormen voor vliegtuigen en hun onderdelen hanteren en vergelijken Luchtvaarttechnologie Kwailiteitszorg Beslissingsvermogen stress Zin voor verantwoordelijkheid Controle Het uitvoeren van voorvlucht, tussenvlucht- en navluchtinspecties V21: heeft kennis van de procedures voorvlucht-, tussenvlucht- en navluchtinspecties Luchtvaartprocedures Vliegtuigonderhoud & logistiek Zelfstandigheid Zin voor kwaliteit Veiligheid & milieu Analyse Het uitvoeren van NDI volgens de procedure V22: kan een NDI uitvoeren volgens de procedure Vliegtuigonderhoud Meettechniek Luchtvaartmechanica Accuratesse Beslissingsvermogen Zin voor kwaliteit Veiligheid & milieu Analyse Routine evaluaties voor de vasstelling en vergelijking van de waarnemingen met de bestaande criteria in normale gevallen (vergelijking met de standaard) De student: V23: kan routine evaluaties maken voor de vaststelling en vergelijking van de waarnemingen met de bestaande criteria in normale gevallen (vergelijking met de standaard) Meettechniek Accuratesse Beslissingsvermogen Zelfstandigheid Zin voor kwaliteit Resultaatgericht omgaan met

17 OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART 13 Controle Productieve verstrekking Het uitvoeren van evaluaties en opstellen van verslagen. Interpretatie van inspectieresultaten in twijfelgevallen V24: kan evaluaties uitvoeren en technische verslagen opstellen. V25: kan inspectieresultaten interpreteren. Toegepaste Informatica Luchtvaarttechnologie Vliegtuigonderhoud & logistiek Beslissingsvermogen Omgaanmet Accuratesse Beslissingsver-mogen Onderhoud Organisatie Bedrijfsbeheer Informatieverzameling Elektrische systemen oplijnen en afstellen, ijken en harmoniseren Dienstbeurten en permanentielijsten opstellen en bijhouden De vordering van de eigen werkzaamheden bijhouden op de daartoe voorziene borden en/of documenten V26: kan elektrische systemen oplijnen en afstellen, ijken en harmoniseren De student: V27: kan een beurtplanning opstellen en bijhouden V28: kan de vordering van de eigen werkzaamheden bijhouden op de daartoe voorziene documenten Luchtvaartelektronica Meettechniek Vliegtuigonder-houd &logistiek Toegepaste informatica sbeheer Logistiek Toegepaste informatica Einwerk/stage Accuratesse Zelfstandigheid Accuratesse Resultaatgericht Doorzettingsvermogen Organisatiever-mogen Opmaak van werkplan Oplossen van problemen Organisatievermogen Zelfstandigheid Opmaak van werkplan

18 14 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART Informatiebeheer Samenwerking Advies Diverse onderhoudsdocumentatie (technische, administratieve, staten, steekkaarten, bestanden,...) klasseren en op peil houden. Meewerken aan nieuwe procedures voor deze verwerking. De inventaris bijhouden van eigen organiek materieel en eigen gereedschap. De ontvangen opdracht vertalen en zonodig communiceren met de leiding en de collega's, om effecientie en/of veiligheid te verhogen. Het personeel raad geven bij de praktische organisatie van het werk V29: kan diverse onderhoudsdocumentatie (technische, administratieve, staten, steekkaarten, bestanden,...) klasseren en op peil houden. V30: kan meewerken aan nieuwe procedures voor deze verwerking. V31: kan de inventaris bijhouden van eigen organiek materieel en eigen gereedschap. V32: kan de ontvangen opdracht vertalen en zonodig communiceren met de begeleider en de collega's, om efficiëntie en/of veiligheid te verhogen. V33: kan collega's raad geven bij de praktische organisatie van het werk Vliegtuigonderhoud & logistiek Toegepaste informatica Toegepaste informatica Vliegtuigonderhoud & logistiek Luchtvaarttechnologie Communicatievaardigheid Communicatievaardigheid Talenkennis Organisatievermogen Zelfstandigheid Flexibiliteit Planmatig denken Opm. voor werkplan Zin voor kwaliteit Creativiteit Zin voor initiatief Flexibiliteit Planm. denken Organisatievermogen Zelfstandigheid Doorzettingsvermogen Contactbereidheid Veiligheid & milieu Zin voor samenwerking Creativiteit Assertiviteit Dienstverlenende ingesteldheid Loyauteit Veiligheid & milieu Leiderschap Dienstverlenende ingesteldheid Zin voor verantwoordelijkheid Resultaatgericht o

19 OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART 15 Organisatie Communicatie De werkzaam-heden coördineren met het personeel van andere diensten Externe gesprekscontacten leggen om gespecialiseerde technische problemen te behandelen V34: kan activiteiten coördineren en samenwerken. V35: kan externe gesprekscontacten leggen om gespecialiseerde technische problemen te behandelen Groepswerk Ethiek sbeheer Eindwerk / stage Talenkennis Communicatievaardigheid Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Resultaatgerichtheid Leiderschap Planmatig denken Contactbereidheid Resultaatgerichtheid Productieve taalvaardigheid Moderne Vreemde Taal Assertiviteit Informatieverstrekking Voorstudie Advies Door vragen te stellen aan de piloot een zo volledig mogelijk beeld van de symptomen van de panne bekomen De beroepskennis op peil houden of verbeteren door beroepsvorming Nieuw materieel, modificaties of nieuwe arbeidsmethodes bestuderen Deelnemen aan een examenjury V36: heeft kennis van luchtvaarttechnologie en procedures en kan hierover communiceren met een piloot. De student: V37: zal de beroepskennis op peil houden of verbeteren door beroepsvorming V38: zal nieuw materieel, modificaties of nieuwe arbeidsmethodes bestuderen V39: kan deelnemen aan een evaluatiesessie Luchtvaartprocedures Luchtvaarttechnologie Communicatievaardigheid Talenkennis (E) Einwerk/stage Eindwerk/stage Groepswerk Contactbereidheid Resultaatgerichtheid Flexibiliteit Productieve taalvaardigheid Moderne Vreemde Taal Zelfstandigheid Contactbereidheid Flexibiliteit Zelfstandigheid Flexibiliteit Zin voor samenwerking Contactbereidheid Empathie Loyauteit Beslissingsvermogen

20 16 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART Communicatie Deelnemen aan "on the job" training V40: kan deelnemen aan "on the job" training / stage Leerbekwaamheid flexibiliteit Zin voor samenwerking Veiligheid en milieu Creatie Communicatie Het peterschap van een personeelslid aanvaarden en daarna advies uitbrengen Bijdragen tot het opstellen van praktijkcursussen. Deelname aan beroepsgerichte werkgroepen, studiedagen V41: kan medestudenten (1e jaars) begeleiden en daarna advies uitbrengen. V42: kan een technische cursus opstellen V43: deelname aan werkgroepen, beroepsgerichte vergaderingen. Communicatievaardigheid Luchtvaarttechnologie Technisch tekenen Kwaliteitsnormen Toegepaste informatica Presentatievaardigheid Talenkennis Groepswerk Verenigingswerk Communicatievaardigheid Ethiek Contactbereidheid Dienstverlenendeingesteldheid Zelfstandigheid Contactbereidheid Resultaatgericht Creativiteit Zin voor samenwerking Leerbekwaamheid Contactvaardigheid Vereniging Activiteit Cluster vliegtuigproductie Assemblage Samenbouw van vliegtuigstructuuronderdelen Vaardigheid Kennis (vak) Attitude Context V44: heeft kennis van de vliegtuigstructuur en de samenbouw van onderdelen. Vliegtuigmaterialen Luchtvaarttechnologie Technisch tekenen Toegepaste informatica Vliegtuigontwerp en productie Leerbekwaamheid Planmatig denken Opmaak werkplan Zin voor kwaliteit

21 OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART 17 Voorstudie Installatie Bewerking Afwerking Studie van de technische documentatie (schema's, materialen, afmetingen, afwerking,...) van het te produceren vliegtuigonderdeel (mechanisch) via technische documentatie en CADtekeningen, inclusief beperkte modificaties. Kennis van specifieke productieprocessen zoals CAM/CNCverspaning, plooien, stansen, lassen, blindklinken, lijmen, oppervlaktebehandeling V45: kan de technische documentatie (schema's, materialen, afmetingen, afwerking,...) van te produceren vliegtuigonderdelen (mechanisch) via technische documentatie en CAD-tekeningen interpreteren en eventueel aanpassen V46: heeft kennis van specifieke productieprocessen zoals CAM/ CNCverspaning, plooien, stansen, lassen, blindklinken, lijmen, oppervlaktebehandeling,... Vliegtuigmaterialen Luchtvaarttechnologie Technisch teke-nen Toegepaste informatica Vliegtuigontwerp en - productie Technische talenkennis Materialenleer Sterkteleer Vliegtuigontwerp en - productie Leerbekwaamheid Zin voor initiatief Accuratesse Planmatig denken Receptieve Talenkennis Zin voor samenwerking Opl.ossen van problemen Leerbekwaamheid Opmaak van werkplan Oplossen van problemen Zin voor kwaliteit Controle Voorbereiding Kennis van de specifieke normen voor productie van vliegtuigonderdelen (ISO, AQAP, JAR25,...) Deelname aan het productievoorbereidingsproces met keuze van de nodige hardware en software. V47: heeft kennis van de specifieke normen voor productie van vliegtuigonderdelen (ISO, AQAP, JAR25,...) De student : V48: heeft inzicht in de productievoorbereidingsprocessen met aandacht voor de keuze van de nodige hardware en software. Vliegtuigproductie Vliegtuigontwerp en - productie Toegepaste informatica Accuratesse Oplossen van problemen Beslissingsvermogen Contactbereidheid Abstract denken Planmatig denken Goederenbehandeling Inzicht m.b.t. de materiaalstromen, voorraadbeheersing en de kostprijs V49: kan de mate- Riaalstromen in een onderneming en de financiële impact beschrijven Logistiek sbeheer Opmaak werkplan Abstract denken Resultaatgericht

22 18 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART Organisatie Samenwerking Voorstudie Veiligheid en milieu Resultaatgericht Zin voor verantwoordelijkheid Voorbereiding Zelfstandigheid Zin voor initiatief Veiligheid en milieu Zin voor kwaliteit Voorbereiding Verwerking Controle Inzicht m.b.t. planningsstemen in productieomgeving Communiceren met andere diensten (productvoorbereiding en -planning, onderhoud, magazijn, inkoop,...) Bepalen van de optimale productietechnieken (hardware en software) en hun volgorde. Bepalen van de gewenste gereedschappen en de bijbehorende bewerkingseigenschappen (bv. verspaningsparameters) Een ontwerptekening maken voor productie van onderdelen Toezicht op het productieproces met inachtname van de normen. V51: kan de verschillende planningssystemen (MRP/CRP, OPT, JIT, ERP, SCM,... beschrijven V52: kan communiceren met collega's over o.m. productvoorbereiding en - planning, onderhoud, magazijn, inkoop,... V53: heeft inzicht hoe de optimale productietechnieken (hardware en software) en hun volgorde gekozen worden. V54: kan het verband tussen de voornaamste gereedschappen en de bijbehorende bewerkingseigenschappen (bv. verspaningsparameters) verklaren en dit eventueel toepassen. De student: V55: kan een ontwerptekening maken van productieonderdelen. (E/M) V56: heeft inzicht in productieprocessen met aandacht voor de normen. Logistiek sbeheer Talenkennis Vliegtuigproductie Onderhoud en logistiek Vliegtuigontwerp en productie Vliegtuigproductie luchtvaartmechanica Technisch tekenen Informatica Vliegtuigontwerp en productie Organisatievermogen Planmatig denken Abstract denken Contactbereidheid Zin voor samen-werking Loyauteit stress Organisatievermogen Flexibiliteit Resultaatgerichtheid Abstract denken Planmatig denken Resultaatgericht Zin voor kwaliteit

23 OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART 19 Herstelling Analyse Informatieverzameling Samenwerking Communicatie Oordeelkundig, veilig en economisch verantwoord ingrijpen bij defecten of storingen tijdens de productie. Kwaliteitscontrole en inspectie van het eindproduct door specifieke metingen en of omgevingstesten i.f.v. opgelegde normen. Opmaak van steekkaarten, opvolgen en verwerken van productiegegevens, rapporteren aan de leiding Deelnemen aan overleg i. voorm. Werkvoorbereiding, productie, kwaliteitszorg en veiligheid. Bijscholen i.v.rm. nieuwe productietechnieken. V57: kan oordeelkundig, veilig en economisch verantwoord ingrijpen bij defecten of storingen tijdens de productie. V58: heeft inzicht in de kwaliteitscontroleen inspectieprocedures van een eindproduct door specifieke metingen en of omgevingstesten i.f.v. opgelegde normen. V59: kan productiesteekkaarten opstellen, opvolgen, de productiegegevens verwerken, en daarna rapporteren aan de begeleiding De student: V60: kan deelnemen aan overleg i.v.m. werkvoorbereiding, productie, kwaliteitszorg en veiligheid. V61: kan bijscholen i.v.m. nieuwe productietechnieken. Vliegtuigproductie Luchtvaartmechanica Vliegtuigproductie Luchtvaartmechanica Vliegtuigproductie Logistiek Toegepaste informatica Vliegtuigproductie Logistiek Talenkennis Communicatievaardigheid Stage / eindwerk Studiedagen sbezoeken Groepswerk / Stage Veiligheid en milieu Beslissingsvermogen stress Planmatig denken Doorzettingsvermogen Beslissingsvermogen Veiligheid en milieu Oplossen van problemen Organisatiever-mogen Contactbereidheid stress Planmatig denken Flexibiliteit Productieve talenkennis Zin voor samenwerking Contactbereidheid Zin voor initiatief Zin voor kwaliteit Productieve talenkennis Flexibiliteit Zin voor initiatief

24 20 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART Organisatie Inkoop Aankoop Coordinatie van productieactiviteiten en taakverdeling. verantwoordelijk voor aankoop van goederen onderhandelen met toeleveringsbedrijven. V62: kan activiteiten en taakverdeling coordineren V63: kan documentatie van het aanbod opzoeken, interpreteren en selecteren. V64: kan een kostenbatenanalyse opmaken en evalueren. V65: kan een aankoopplan opstellen V66: kan een offerte opstellen V67: heeft communicatievaardheid sbeheer Logistiek Communicatievaardigheid sbeheer Logistiek Talenkennis Inzake arbeidsorganisatie Zin voor samenwerking Dienstverlenende ingesteldheid Beslissingsvermogen Zin voor samenwerking contactbereidheid Oplossen van problemen Commercieel inzicht Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding Verhouding praktijk/theorie : praktijk: 30%; theorie 70 % Aandeel stagetijd : Bedrijfscontact = 4 weken (5 %) Relatieve opleidingsduur van de functionele gehelen (bij benadering) voorstudie (4%) advies (2%) bedrijfsbeheer (3%) organisatie (4%) analyse (4%) diagnose(4%) onderhoud(4%) herstelling(3%) controle(5%) voorbereiding(4%) verwerking(4%) bewerking(4%) installatie(4%) assemblage(4%) afwerking(4%) Goederenbehandeling(1%) inkoop/aankoop(1%) onderhandeling(1%) verzameling(5%) produktieve verwerking (5%) verstrekking(3%) samenwerking(3%) communicatie(3%). educatie (3%) creatie (3%) algemene vorming (15%)

25 OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART Sleutelkwalificaties frequentie frequentie Abstract denken Accuratesse Assertiviteit Beslissingsvermogen Commercieel inzicht Contactbereidheid Creativiteit Dienstverlenende ingesteldheid Doorzettingsvermogen Een werkplan kunnen opmaken Empathie Flexibiliteit Imagobewustzijn Inzicht in de arbeidsorganisatie Kritische ingesteldheid Kunnen omgaan met Kwaliteitsbewustzijn Leerbekwaamheid Leergierigheid Loyauteit Omgaan met stress Planmatig denken Problemen onderkennen en oplossen Productieve taalvaardigheid MODERNE VREEMDE TAAL Productieve taalvaardigheid Moedertaal Receptieve taalvaardigheid Moedertaal Receptieve taalvaardigheid MODERNE VREEMDE TAAL Resultaatgerichtheid Solidariteit Veiligheids- en milieubewustzijn Verantwoordelijkheidszin Zelfstandigheid Zelfvertrouwen Zin voor initiatief Zin voor samenwerking Zin voor esthetiek x- = indicatief cijfer 3.5 De kern van het opleidingsprofiel Zie Eventuele verwantschappen met andere opties en opleidingen Hogeschoolopleidingen 1C en 2C: elektromechanica, elektriciteit en elektronica. Persoonsvorming Zie en 3.4.

26 22 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART HOOFDRUBRIEK 4: DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL Onderwijsveld, werkveld, socio-economische organisaties.

27 OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART 23 HOOFDRUBRIEK 5: BIBLIOGRAFIE Document: "Beroepsprofielen Graduaat luchtvaart" + bijlagen, 26 april 1996, VLOR- RHO Ontwerpdocument " Beroepsprofiel TSO- Vliegtuigtechnieken", april 1997 DVO-handleiding voor het schrijven van opleidingsprofielen voor het hogeschoolonderwijs, november 1996 Ontwerpdocumenten "Opleidingsprofielen 1C " - VLOR-RHO - sectorcommissie metaal-elektriciteit-kunststoffen.

28 24 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART HOOFDRUBRIEK 6: MEDEWERKERS De werkgroep "Beroepsprofielen Graduaat Luchtvaart" De VLOR-RHO sectorcommissie 1C - metaal - elektriciteit - kunststoffen.

29 OPLEIDINGSPROFIEL LUCHTVAART 25 BIJLAGEN Samenstelling van de werkgroep. Een kopie van deze bijlage kan opgevraagd worden op de Vlaamse Onderwijsraad.

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit OPLEIDINGSPROFIEL elektriciteit studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektricteit

Nadere informatie

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica algemeen bedrijfsmechanisatie elektromechanisatie klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica

Nadere informatie

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL mechanica OPLEIDINGSPROFIEL mechanica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : mechanica optie : mechanica

Nadere informatie

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C)

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C) STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL landbouw en biotechnologie (1C) OPLEIDINGSPROFIEL landbouw & biotechnologie (1C) sector studiegebied opleiding beroep : land- en tuinbouw : biotechniek : kandidaat industrieel

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL hout OPLEIDINGSPROFIEL hout sector : bouw-hout-decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : hout beroep : technisch manager hout Sectorcommissie

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix Bachelor in de elektromechanica Competentiematri Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied Opleiding prof. Ba BO X Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV De competentiematri

Nadere informatie

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica ECTS-fiche Identificatie 1. Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module toegepaste mechanica Code 7369 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid 100%

Nadere informatie

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL technisch manager BEROEPSPROFIEL technisch manager sector :, bouw en decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : beroep : technisch manager Werkgroep

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica opties. meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie

STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica opties. meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica opties meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica optie meet- en regeltechniek studiegebied : industriële

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl18 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde of Vroedkunde: Algemene Verzorgingsinstellingen GZ 001

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIE 108 OPLEIDINGSPROFIEL. eerste cyclus industriële wetenschappen

STUDIE 108 OPLEIDINGSPROFIEL. eerste cyclus industriële wetenschappen STUDIE 108 OPLEIDINGSPROFIEL eerste cyclus industriële wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL eerste cyclus industriële wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : eerste

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR SECUNDAIR NA SECUNDAIR AFDELING MECHANICA ONDERHOUDSTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL. luchtvaart

STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL. luchtvaart STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL luchtvaart BEROEPSPROFIEL luchtvaart sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : luchtvaart beroepen : mecanicien

Nadere informatie

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM 1 Bachelor in de bouw Competentiematrix Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV Het doel van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men

Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men Uitdaging Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men docenten: Voordat een student op stage kan vertrekken is er een degelijke basisopleiding nodig.

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Specificaties Studiegebied Mechatronica - Elektrotechniek Vereiste Studies Prof. Bachelor Elektrotechniek / MBO niveau 3 of 4 Ervaring 3 à 5 jaar

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

STUDIE 52 OPLEIDINGSPROFIEL. bouwontwerp

STUDIE 52 OPLEIDINGSPROFIEL. bouwontwerp STUDIE 5 OPLEIDINGSPROFIEL bouwontwerp OPLEIDINGSPROFIEL bouwontwerp sector : bouw-hout-decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : bouwkundig tekenaar bediende voorbereiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL HOGER TECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur textiel

STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur textiel STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur textiel OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur textiel studiegebied basisopleiding graad : industriële wetenschappen & technologie : tweede cyclus textiel

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Diploma's en certificaten Functiekenmerken Korte

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ECTS-fiche HBO5 100 %

ECTS-fiche HBO5 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Thermodynamica Code 7366 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100 % aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering

Nadere informatie

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia Technieken als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Grafische media Printmedia Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken THHI, een

Nadere informatie

STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL. ergotherapie

STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL. ergotherapie STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL ergotherapie OPLEIDINGSPROFIEL ergotherapie studiegebied : gezondheidszorg opleiding : fysische behandelingen optie : ergotherapie sector : gezondheidszorg Werkgroep opleidingsprofielen

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Technisch als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken Autotechnieken Grafische media Printmedia

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

STUDIE 162 OPLEIDINGSPROFIEL

STUDIE 162 OPLEIDINGSPROFIEL STUDIE 162 OPLEIDINGSPROFIEL audiovisuele kunst, medium OPLEIDINGSPROFIEL audiovisuele kunst, medium studiegebied : audiovisuele en beeldende kunst opleiding : audiovisuele kunst optie : medium sector

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. HBO5 Mechanica sterkteleer Code 7363 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie. HBO5 Mechanica sterkteleer Code 7363 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Mechanica sterkteleer Code 7363 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL bedrijfsbeheer opties accountancy-fiscaliteit financie- & verzekeringswezen marketing milieuadministratie rechtspraktijk expeditie, transport & logistiek OPLEIDINGSPROFIEL accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTROTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK HOUTTECHNIEKEN AFDELING HOUT TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK HOUTTECHNIEKEN AFDELING HOUT TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING HOUT HOUTTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS VRACHTWAGENS Datum uitgave: februari 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Onderhouds-

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be

Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be KOETSWERKHERSTELLER Brochure: modulefiches Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be Module: Basis Elektriciteit (M ME C 100) Lestijden: 40 (10 TV + 30 PV) De inhoud van de module beoogt

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN VRACHTWAGENS Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Handel Telefonist-Receptionist Versie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL. toegepaste informatica

STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL. toegepaste informatica STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL toegepaste informatica OPLEIDINGSPROFIEL toegepaste informatica sector : handel-administratie studiegebied : handelswetenschappen & bedrijfskunde opleiding : toegepaste informatica

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie