Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG"

Transcriptie

1 RLLL/EXT/ADV/006bijl18 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde of Vroedkunde: Algemene Verzorgingsinstellingen GZ 001 (ontwerp) AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 18

2 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 15 januari Opleiding Relatie opleiding referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Relatie AV-PV-TV Plaats van de opleiding in het studiegebied Modules Leertraject Sleutelvaardigheden Basiscompetenties van de opleiding Modules Module Beleid en organisatie gezondheidszorg (M GZ 001) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Communicatie, leidinggeven, groeps- en sociale vaardigheden theorie en training (M GZ 002) (M GZ 003) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Management patiëntenzorg (M GZ 004) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Management verpleegafdeling (M GZ 005) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Ethiek en gezondheidszorg theorie praktijk (M GZ 006) (M GZ 007) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Literatuur, begeleiding en discussie eindrapporten (M GZ 008) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Documentatie en Informatie (M GZ 009) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Studiebezoeken (M GZ 010) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur lestijden TV Basiscompetenties AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 2 van 18

3 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding referentiekader Het KB van 14/08/1987 betreffende de organisatorische normen in de algemene ziekenhuizen, voorziet dat de hoofdverpleegkundige, -vroedvrouw op een verpleegafdeling een verpleegkundige is met bijkomende competenties in leidinggeven. Dit wordt in een ministeriële omzendbrief van oktober 1987 van de bevoegde Minister van Volksgezondheid nader omschreven. Een recent KB van 13/07/2006 geeft de functieomschrijving van de hoofdverpleegkundige, -vroedvrouw met vermelding van de vereiste kwalificaties voor deze functie m.n. bachelor verpleeg- of vroedkunde met bijkomende kaderopleiding. 1.2 Inhoud Het doel van deze opleiding is verpleegkundigen en vroedvrouwen opleiden tot een leidinggevende functie op een verpleegafdeling in algemene ziekenhuizen, teneinde in samenwerking met de directie een optimale patiëntenzorg/cliëntenzorg te bewerkstelligen. Het lesprogramma heeft drie grote finaliteiten. Het is gericht op het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden bij de (toekomstige) hoofdverpleegkundigen op vlak van : - de ontwikkeling van de verpleegkunde en de verpleegkundige zorgverlening; - het functioneren als leidinggevende binnen een organisatorisch verband; - de ontwikkeling van de eigen instelling/organisatie binnen de totale gezondheidszorg. 1.3 Certificering De Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde- Psychiatrie en Geestelijke Gezondheidszorg leidt tot het diploma van gegradueerde HBO. 1.4 Niveau De opleiding situeert zich op het niveau HBO. 1.5 Duur 900 lestijden 1.6 Relatie AV-PV-TV Alle modules zijn TV. AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 3 van 18

4 1.7 Plaats van de opleiding in het studiegebied Nr. Opleidingen Lt. Niv. 1 Kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde of vroedkunde : algemene verzorgingsinstellingen 2 Kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde : geriatrie en ouderenzorg 3 Kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde : psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg GZ HBO GZ HBO GZ HBO Referentiekader KB KB KB Reglementering AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 4 van 18

5 1.8 Modules Naam Lestijden Beleid en organisatie gezondheidszorg M GZ TV Communicatie, leidinggeven, groepsen sociale vaardigheden theorie en M GZ TV training 1 Communicatie, leidinggeven, groepsen sociale vaardigheden theorie en M GZ TV training 2 Management patiëntenzorg M GZ TV Management verpleegafdeling M GZ TV Ethiek en Gezondheidszorg theorie M GZ TV Ethiek en Gezondheidszorg - praktijk M GZ TV Literatuur, begeleiding en discussie eindrapporten M GZ TV Documentatie & informatie M GZ TV Studiebezoeken M GZ TV AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 5 van 18

6 1.9 Leertraject Beleid en 40 organisatie Gezondheidszorg Communicatie, leiding 90 geven, groepsen sociale vaardighedentheorie en training 1 90 Communicatie, leiding 80 geven, groepsen sociale vaardighedentheorie en training Management patiëntenzorg Management verpleegafdeling Ethiek en gezondheidszorg - theorie 20 Ethiek en gezondheidszorg - praktijk Kaderkopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde of vroedkunde: Algemene verzorgingsinstellingen Literatuur, Begeleiding en Discussie eindrapporten Documentatie en informatie 30 Studiebezoeken AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 6 van 18

7 1.10 Sleutelvaardigheden Sleutelvaardigheid Verklaring SV01 ABSTRACT DENKEN In staat zijn verder te denken dan concreet waarneembare gegevens. SV02 ACCURATESSE Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. SV03 ASSERTIVITEIT In staat zijn eigen meningen en gevoelens te verwoorden en ervoor op te komen. SV04 BESLISSINGSVERMOGEN In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor op te nemen. SV05 COMMERCIEEL INZICHT Blijk geven van inzicht in de wijze waarop goederen en diensten gekocht en verkocht worden. SV06 CONTACTVAARDIGHEID In staat zijn om contact te leggen en eventueel te onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvattingen en achtergrond). SV07 CREATIVITEIT In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren. SV08 DIENSTVERLENENDE In staat zijn om op vraag en proactief diensten of zorg te verlenen. VAARDIGHEID SV09 DOORZETTINGSVERMOGEN In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. SV10 EEN WERKPLAN KUNNEN MAKEN In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten. SV11 EMPATHIE In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, er begrip voor op te brengen en er tactvol mee om te gaan. SV12 FLEXIBILITEIT In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. SV13 IMAGOBEWUSTZIJN In staat zijn om de impact van eigen gedrag en voorkomen in te schatten. SV14 INZICHT IN DE ARBEIDSORANISATIE Blijk geven van inzicht in de bedrijfsorganisatie en de wijze waarop goederen en diensten tot stand komen. SV15 KRITISCHE INGESTELDHEID In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen. SV16 KUNNEN OMGAAN MET INFORMATIE In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken. SV17 KWALITEITSBEWUSTZIJN In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. SV18 LEERBEKWAAMHEID In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV19 LEERIERIGHEID In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV20 LOYAUTEIT Blijk geven van sterkte betrokkenheid op de organisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV21 OMGAAN MET STRESS In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, ook in moeilijke arbeidsomstandigheden (onder meer aard van het werk, de werkomgeving, tegenslagen en kritiek). SV22 PLANMATIG DENKEN In staat zijn op methodische wijze over een opgave of probleem te redeneren. SV23 PROBLEMEN ONDERKENNEN EN Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een SV24 OPLOSSEN PRODUCTIEVE TAALVAARDIGHEID MODERNE VREEMDE TAAL oplossing voor aanreiken. In staat zijn zich op adequate wijze mondeling en schriftelijk in een moderne vreemde taal uit te drukken. SV25 PRODUCTIEVE TAALVAARDIGHEID NEDERLANDS In staat zijn zich op een adequate wijze mondeling en schriftelijk in het Nederlands uit te drukken. SV26 RECEPTIEVE TAALVAARDIGHEID NEDERLANDS In staat zijn om als luisteraar en/of lezer in het Nederlands op adequate wijze een gesproken, geschreven of audiovisuele boodschap te ontvangen en bewerken. SV27 RECEPTIEVE TAALVAARDIGHEID In staat zijn om als luisteraar en/of lezer in een moderne vreemde taal AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 7 van 18

8 MODERNE VREEMDE TAAL op adequate wijze een gesproken, geschreven of audiovisuele boodschap te ontvangen en te bewerken. SV28 RESULTAATGERICHTHEID In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met in achtneming van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. SV29 SOLIDARITEIT Blijk geven van samenhorigheid en in staat zijn om er de consequenties van te dragen. In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden. SV30 VEILIGHEIDS- EN MILIEUBEWUSTZIJN SV31 VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN Aandacht hebben voor de consequenties van een taak en beslissingen nemen op basis van mogelijke consequenties ervan. SV32 ZELFSTANDIGHEID In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. SV33 ZELFVERTROUWEN In staat zijn om een taak aan te pakken vanuit geloof in eigen kennen en kunnen. SV34 ZIN VOOR INITIATIEF In staat zijn om problemen en taken aan te pakken zonder dat het gevraagd wordt of de omstandigheden ertoe dwingen. SV35 ZIN VOOR SAMENWERKING In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV36 ZIN VOOR ESTHETIEK Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen. AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 8 van 18

9 2 Basiscompetenties van de opleiding 2.1. Algemeen GZ 001 BC G 001 GZ 001 BC G 002 GZ 001 BC G 003 GZ BC G 004 GZ BC G 005 GZ BC G 006 Basiscompetenties : verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe, die hem door het hoofd van het verpleegkundig departement wordt toevertrouwd meewerken aan de uitbouw van het verpleegkundig beleid in het ziekenhuis en die toepassen binnen zijn equipe het toezicht houden op zijn equipe en die evalueren één of een aantal van zijn taken en opdrachten toevertrouwen aan een verpleegkundige rechtstreeks verantwoording afleggen aan zijn hiërarchisch diensthoofd, zoals bepaald in het organogram van het verpleegkundig departement zijn opdracht uitvoeren in nauw contact met de artsen en verantwoordelijken van de onderscheiden aspecten van de activiteiten van de afdeling 2.2. De hoofdverpleegkundige is in staat om er op toe te zien dat de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe afgestemd is op de strategische visie van het verpleegkundig departement, alsook op de maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen; G 007 G 008 G 009 G 010 G 011 Basiscompetenties het verpleegkundig beleid binnen zijn equipe in overeenstemming met de strategische visie van het ziekenhuis ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen veranderingsprocessen sturen, begeleiden en evalueren procedures en werkmethoden uitwerken en aanpassen wettelijk opgelegde registraties met betrekking tot verpleegkunde uitvoeren relevante wetgeving opvolgen en toepassen en de leden van zijn equipe daarover informeren 2.3. De hoofdverpleegkundige is in staat om binnen zijn equipe in te staan voor de organisatie en de coördinatie van de verpleegkundige activiteit, alsook voor het toezicht erop en de evaluatie ervan. G 012 G 013 G 014 G 015 Basiscompetenties de doelstellingen van zijn equipe bepalen, in overleg met zijn leidinggevende en rekening houdend met het globaal verpleegkundig beleid binnen het ziekenhuis een patiëntgerichte verpleegkundige zorgorganisatie aanbieden, met bijzondere aandacht voor patiëntenrechten en ethiek de verpleegkundige zorgorganisatie binnen zijn equipe bijsturen in functie van de behoeften van de patiënten en de vereiste zorg de kwaliteit en de continuïteit van de zorg door zijn equipe verzekeren De hoofdverpleegkundige is instaat om samen te werken met zijn leidinggevende om over de vereiste personeelsomkadering te beschikken, zowel kwantitatief als kwalitatief. G 016 Basiscompetentie de personeelsformatie beheren en het personeel adequaat inzetten door werkverdeling, dienstroosterplanning en verlofregeling AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 9 van 18

10 G 17 G 018 G 019 leiding geven aan zijn equipe met het oog op het scheppen van een gunstig arbeidsklimaat dat aanzet tot effectieve samenwerking nieuwe leden van zijn equipe begeleiden de leden van zijn equipe opvolgen, ondersteunen en evalueren 2.5. De hoofdverpleegkundige is in staat om te zorgen voor een optimale aanwending van de middelen met het oog op een kwaliteitsvolle verpleegkundige patiëntenzorg. G 020 G 021 G 022 Basiscompetentie het afdelingsbudget beheren en besteden zijn equipe de beschikbare goederen en ruimten doeltreffend en doelmatig laten gebruiken adviseren over de aanschaf van nieuwe hulpmiddelen en de bouw en renovatie van het ziekenhuis voor zover het een weerslag heeft op de verpleegkundige zorg 2.6. De hoofdverpleegkundige is in staat om er op toe te zien dat de leden van zijn equipe hun capaciteiten voldoende kunnen ontwikkelen via coaching en permanente vorming, zodat zij over de nodige kennis beschikken en de nodige motivatie opbrengen om het gewenste kwaliteitsniveau op peil te houden. G 023 G 024 G 025 G 026 G 027 G 028 Basiscompetentie de nood aan vorming bij de leden van zijn equipe inventariseren de leden van zijn equipe stimuleren tot het volgen van een vorming toezien op de vorming van de leden van zijn equipe en die vorming coördineren de loopbaanontwikkeling van de leden van zijn equipe ondersteunen bereidheid opbrengen om zelf deel te nemen aan permanente vorming toezicht houden op de studenten verpleegkunde en verloskunde op zijn afdeling, in samenwerking met de stagebegeleiders en de verpleegkundige die belast is met de begeleiding van intreders en herintreders behorend tot de categorie van het verpleegkundig personeel 2.7. De hoofdverpleegkundige is in staat om in te staan voor de communicatie betreffende zijn equipe en zijn patiënten en voor de informatiedoorstroming en het overleg, zowel intern als extern. G 029 G 030 G 031 G 032 G 033 Basiscompetentie de contacten onderhouden met de patiënten, hun familie en andere bezoekers overleg plegen met de leden van zijn equipe overleg plegen met de artsen en paramedici binnen het ziekenhuis overleg plegen met andere gezondheidswerkers overleg plegen met de stagebegeleiders. AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 10 van 18

11 3 Modules 3.1 Module Beleid en organisatie gezondheidszorg (M GZ 001) Situering van de module in de opleiding Deze module is onderdeel van de kaderopleiding nursing Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde / bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met bij voorkeur een beroepservaring van 2 jaar Studieduur 60 lestijden TV Basiscompetenties Beleid en organisatie gezondheidszorg verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe, die hem door het hoofd van het verpleegkundig departement wordt BC G 001 toevertrouwd meewerken aan de uitbouw van het verpleegkundig beleid in het ziekenhuis en die toepassen binnen zijn equipe BC G 002 zijn opdracht uitvoeren in nauw contact met de artsen en verantwoordelijken van de onderscheiden aspecten van de activiteiten van de afdeling BC G 006 het verpleegkundig beleid binnen zijn equipe in overeenstemming met de strategische visie van het ziekenhuis ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen BC G 007 relevante wetgeving opvolgen en toepassen en de leden van zijn equipe daarover informeren BC G 011 een patiëntgerichte verpleegkundige zorgorganisatie aanbieden, met bijzondere aandacht voor patiëntenrechten en ethiek BC G 013 adviseren over de aanschaf van nieuwe hulpmiddelen en de bouw en renovatie van het ziekenhuis voor zover het een weerslag heeft op de verpleegkundige zorg BC G 022 Overleg plegen met de artsen en paramedici binnen het ziekenhuis BC G 031 Overleg plegen met andere gezondheidswerkers BC G 032 AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 11 van 18

12 3.2 Module Communicatie, leidinggeven, groeps- en sociale vaardigheden theorie en training (M GZ 002) (M GZ 003) Situering van de module in de opleiding Deze module is onderdeel van de kaderopleiding nursing Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde / bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met bij voorkeur een beroepservaring van 2 jaar Studieduur 170 lestijden TV Basiscompetenties Communicatie, leidinggeven, groeps- en sociale vaardigheden theorie en training het toezicht houden op zijn equipe en die evalueren BC G 003 één of een aantal van zijn taken en opdrachten toevertrouwen aan een verpleegkundige BC G 004 de doelstellingen van zijn equipe bepalen, in overleg met zijn leidinggevende en rekening houdend met BC G 012 het globaal verpleegkundig beleid binnen het ziekenhuis een patiëntgerichte verpleegkundige zorgorganisatie aanbieden, met bijzondere aandacht voor patiëntenrechten en ethiek BC G 013 de verpleegkundige zorgorganisatie binnen zijn equipe bijsturen in functie van de behoeften van de patiënten en de vereiste zorg BC G 014 de kwaliteit en de continuïteit van de zorg door zijn equipe verzekeren BC G 015 leiding geven aan zijn equipe met het oog op het scheppen van een gunstig arbeidsklimaat dat aanzet tot effectieve samenwerking BC G 017 nieuwe leden van zijn equipe begeleiden BC G 018 de leden van zijn equipe opvolgen, ondersteunen en evalueren BC G 019 de nood aan vorming bij de leden van zijn equipe inventariseren BC G 023 de leden van zijn equipe stimuleren tot het volgen van een vorming BC G 024 toezien op de vorming van de leden van zijn equipe en die vorming coördineren BC G 025 de loopbaanontwikkeling van de leden van zijn equipe ondersteunen BC G 028 bereidheid opbrengen om zelf deel te nemen aan permanente vorming BC G 027 toezicht houden op de studenten verpleegkunde en verloskunde op zijn afdeling, in samenwerking met de stagebegeleiders en de verpleegkundige die belast is met de begeleiding van intreders en herintreders BC G 028 behorend tot de categorie van het verpleegkundig personeel de contacten onderhouden met de patiënten, hun familie en andere bezoekers BC G 029 overleg plegen met de leden van zijn equipe BC G 030 overleg plegen met de artsen en paramedici binnen het ziekenhuis BC G 031 overleg plegen met andere gezondheidswerkers BC G 032 overleg plegen met de stagebegeleiders BC G 033 AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 12 van 18

13 3.3 Module Management patiëntenzorg (M GZ 004) Situering van de module in de opleiding Deze module is onderdeel van de kaderopleiding nursing Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde / bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met een beroepservaring van 2 jaar Studieduur 180 lestijden TV Basiscompetenties Management Patiëntenzorg verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe, die hem door het hoofd van het verpleegkundig BC G 001 departement wordt toevertrouwd meewerken aan de uitbouw van het verpleegkundig beleid in het ziekenhuis en die toepassen binnen zijn equipe BC G 002 het toezicht houden op zijn equipe en die evalueren BC G 003 één of een aantal van zijn taken en opdrachten toevertrouwen aan een verpleegkundige BC G 004 zijn opdracht uitvoeren in nauw contact met de artsen en verantwoordelijken van de onderscheiden aspecten van de activiteiten van de afdeling BC G 006 het verpleegkundig beleid binnen zijn equipe in overeenstemming met de strategische visie van het ziekenhuis ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen HB G 007 veranderingsprocessen sturen, begeleiden en evalueren BC G 008 procedures en werkmethoden uitwerken en aanpassen BC G 009 de doelstellingen van zijn equipe bepalen, in overleg met zijn leidinggevende en rekening houdend met het globaal verpleegkundig beleid binnen het ziekenhuis BC G 012 een patiëntgerichte verpleegkundige zorgorganisatie aanbieden, met bijzondere aandacht voor patiëntenrechten en ethiek BC G 013 de verpleegkundige zorgorganisatie binnen zijn equipe bijsturen in functie van de behoeften van de patiënten en de vereiste zorg BC G 014 de kwaliteit en de continuïteit van de zorg door zijn equipe verzekeren. BC G 015 de contacten onderhouden met de patiënten, hun familie en andere bezoekers BC G 029 AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 13 van 18

14 3.4 Module Management verpleegafdeling (M GZ 005) Situering van de module in de opleiding Deze module is onderdeel van de kaderopleiding nursing Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde / bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met bij voorkeur een beroepservaring van 2 jaar Studieduur 180 lestijden TV Basiscompetenties Management Verpleegafdeling verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe, die hem door het hoofd van het BC G 001 verpleegkundig departement wordt toevertrouwd het toezicht houden op zijn equipe en die evalueren BC G 003 veranderingsprocessen sturen, begeleiden en evalueren BC G 008 procedures en werkmethoden uitwerken en aanpassen BC G 009 wettelijk opgelegde registraties met betrekking tot verpleegkunde uitvoeren BC G 010 relevante wetgeving opvolgen en toepassen en de leden van zijn equipe daarover informeren BC G 011 de kwaliteit en de continuïteit van de zorg door zijn equipe verzekeren BC G 015 de personeelsformatie beheren en het personeel adequaat inzetten door werkverdeling, dienstroosterplanning en verlofregeling BC G 016 leiding geven aan zijn equipe met het oog op het scheppen van een gunstig arbeidsklimaat dat aanzet tot effectieve samenwerking BC G 017 Nieuwe leden van zijn equipe begeleiden BC G 018 het afdelingsbudget beheren en besteden BC G 020 zijn equipe de beschikbare goederen en ruimten doeltreffend en doelmatig laten gebruiken BC G 021 adviseren over de aanschaf van nieuwe hulpmiddelen en de bouw en renovatie van het ziekenhuis voor zover het een weerslag heeft op de verpleegkundige zorg BC G 022 de nood aan vorming bij de leden van zijn equipe inventariseren BC G 023 de leden van zijn equipe stimuleren tot het volgen van een vorming BC G 024 toezien op de vorming van de leden van zijn equipe en die vorming coördineren BC G 025 de loopbaanontwikkeling van de leden van zijn equipe ondersteunen BC G 026 bereidheid opbrengen om zelf deel te nemen aan permanente vormng BC G 027 toezicht houden op de studenten verpleegkunde en verloskunde op zijn afdeling, in samenwerking met de stagebegeleiders en de verpleegkundige die belast is met de begeleiding van intreders en herintreders behorend tot de categorie van het verpleegkundig BC G 028 personeel de contacten onderhouden met de patiënten, hun familie en andere bezoekers BC G 029 overleg plegen met de leden van zijn equipe BC G 030 overleg plegen met de artsen en paramedici binnen het ziekenhuis BC G 031 overleg plegen met andere gezondheidswerkers BC G 032 overleg plegen met de stagebegeleiders BC G 033 AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 14 van 18

15 3.5 Module Ethiek en gezondheidszorg theorie praktijk (M GZ 006) (M GZ 007) Situering van de module in de opleiding Deze module is onderdeel van de kaderopleiding nursing Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde / bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met bij voorkeur een beroepservaring van 2 jaar Studieduur 40 lestijden TV Basiscompetenties Ethiek en Gezondheidszorg verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe, die hem door het hoofd van het verpleegkundig BC G 001 departement wordt toevertrouwd meewerken aan de uitbouw van het verpleegkundig beleid in het ziekenhuis en die toepassen binnen zijn equipe BC G 002 de nood aan vorming bij de leden van zijn equipe inventariseren BC G 023 veranderingsprocessen sturen, begeleiden en evalueren BV G 008 procedures en werkmethoden uitwerken en aanpassen BC G 009 relevante wetgeving opvolgen en toepassen en de leden van zijn equipe daarover informeren BC G 011 een patiëntgerichte verpleegkundige zorgorganisatie aanbieden, met bijzondere aandacht voor patiëntenrechten en ethiek BC G 013 de verpleegkundige zorgorganisatie binnen zijn equipe bijsturen in functie van de behoeften van de patiënten en de vereiste zorg BC G 014 zijn equipe de beschikbare goederen en ruimten doeltreffend en doelmatig laten gebruiken BC G 021 de contacten onderhouden met de patiënten, hun familie en andere bezoekers BC G 029 overleg plegen met de leden van zijn equipe BC G 030 overleg plegen met de artsen en paramedici binnen het ziekenhuis BC G 031 overleg plegen met andere gezondheidswerkers BC G 032 AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 15 van 18

16 3.6 Module Literatuur, begeleiding en discussie eindrapporten (M GZ 008) Situering van de module in de opleiding Deze module is onderdeel van de kaderopleiding nursing Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde / bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met bij voorkeur een beroepservaring van 2 jaar Studieduur 180 lestijden TV Basiscompetenties Literatuur, Begeleiding en Discussie eindrapporten verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe, die hem door het hoofd van het BC G 001 verpleegkundig departement wordt toevertrouwd het verpleegkundig beleid binnen zijn equipe in overeenstemming met de strategische visie van het ziekenhuis ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen BC G 007 procedures en werkmethoden uitwerken en aanpassen BC G 009 de doelstellingen van zijn equipe bepalen, in overleg met zijn leidinggevende en rekening houdend met het globaal verpleegkundig beleid binnen het ziekenhuis BC G 012 een patiëntgerichte verpleegkundige zorgorganisatie aanbieden, met bijzondere aandacht voor patiëntenrechten en ethiek BC G 013 de kwaliteit en de continuïteit van de zorg door zijn equipe verzekeren BC G 015 de personeelsformatie beheren en het personeel adequaat inzetten door werkverdeling, dienstroosterplanning en verlofregeling BC G 016 nieuwe leden van zijn equipe begeleiden BC G 018 De leden van zijn equipe opvolgen, ondersteunen en evalueren BC G 019 AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 16 van 18

17 3.7 Module Documentatie en Informatie (M GZ 009) Situering van de module in de opleiding Deze module is onderdeel van de kaderopleiding nursing Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde / bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met bij voorkeur een beroepservaring van 2 jaar Studieduur 40 lestijden TV Basiscompetenties Documentatie & Informatie het verpleegkundig beleid binnen zijn equipe in overeenstemming met de strategische visie van het ziekenhuis ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen BC G 007 de doelstellingen van zijn equipe bepalen, in overleg met zijn leidinggevende en rekening houdend met het globaal verpleegkundig beleid binnen het ziekenhuis BC G 012 de verpleegkundige zorgorganisatie binnen zijn equipe bijsturen in functie van de behoeften van de patiënten en de vereiste zorg BC G 014 de personeelsformatie beheren en het personeel adequaat inzetten door werkverdeling, dienstroosterplanning en verlofregeling BC G 016 zijn equipe de beschikbare goederen en ruimten doeltreffend en doelmatig laten gebruiken BC G 021 AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 17 van 18

18 3.8 Studiebezoeken (M GZ 010) Situering van de module in de opleiding Deze module is onderdeel van de kaderopleiding nursing Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde / bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met bij voorkeur een beroepservaring van 2 jaar Studieduur 50 lestijden TV Basiscompetenties Studiebezoeken het verpleegkundig beleid binnen zijn equipe in overeenstemming met de strategische visie van het ziekenhuis ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen BC G 007 de doelstellingen van zijn equipe bepalen, in overleg met zijn leidinggevende en rekening houdend met het globaal verpleegkundig beleid binnen het ziekenhuis BC G 012 de verpleegkundige zorgorganisatie binnen zijn equipe bijsturen in functie van de behoeften van de patiënten en de vereiste zorg BC G 014 de personeelsformatie beheren en het personeel adequaat inzetten door werkverdeling, dienstroosterplanning en verlofregeling BC G 016 zijn equipe de beschikbare goederen en ruimten doeltreffend en doelmatig laten gebruiken BC G 021 AVI) - Versie 1.0 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 18 van 18

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl13 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 07 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl10 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 04 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Hotelonthaal BO VO 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl17 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Behoudsmedewerker

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl18 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Nascholing BO BN 004 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Kruiswerker BO DB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Breien BO MO 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Edelsteenzetter BO JU 04 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Reisleider BO HB 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding BO BD 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Kappersmedewerker BO LV 201 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Medewerker brasserie taverne bistro BO VO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker metalen dak BO BW 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7 STUDIEGEBIED Hout Modulaire opleidingen Inhoud 1 Binnenschrijnwerker (BO HO

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Meubelstoffeerder BO HO 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Opleiding Bestuurder interne transportmiddelen BO AU 309 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bierkenner BO VO 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Modist BO MO 022

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Modist BO MO 022 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Modist BO MO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie

STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 3 oktober 2007 1210 Brussel RLLL/EXT/ADV/001bijl3 STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie Modulaire opleiding

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Tegelzetter BO BW 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Retouches BO MO 015

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Retouches BO MO 015 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Retouches BO MO 015 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3

Nadere informatie

Modulefiche. Schoonheidsspecialist-salonbeheer. Code module M LVG 224

Modulefiche. Schoonheidsspecialist-salonbeheer. Code module M LVG 224 Modulefiche Studiegebied Naam opleiding Naam module Lichaamsverzorging Schoonheidsspecialist-salonbeheer Handverzorging Code module M LVG 224 Korte omschrijving In deze module leert de cursist een behandelingsplan

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Personenzorg

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Personenzorg RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl22 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Personenzorg Opleiding LOGISTIEK ASSISTENT BO PZ 111 (Ontwerp) Versie 1.0 - Ontwerp Pagina 1 van 18 Inhoud Vlaams Ministerie van

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021 Versie 1.0 DEF Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Opleiding Koken AO HU 006 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 12/01/2006 Afdeling

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode en interieur BO MO 020

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode en interieur BO MO 020 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Mode en interieur BO MO 020 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw RLLL/EXT/ADV/004bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw Modulaire opleiding Klavierinstrumentenbouwer BO MI 003 (Ontwerp) Klavierinstrumentenbouwer Pagina 1 van 1 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl04 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus BO CH 006 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW 20 oktober 2011 RLLL-RLLL-ADV-002bijl1 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Assistent Calculator Bouw BO BW 041 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies - Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Restauratievakman meubelstofferen BO HO 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5 STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Bijlage bij het advies van de Vlor Pagina

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS Modulaire opleiding Flexodrukker BO GR 204 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Vrachtwagenchauffeur modulenaam Rijtechnieken Vrachtwagen 3 code module 6485 goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding IJzervlechter BO BW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT Modulaire opleiding Webserverbeheerder BO GR 504 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Handel Telefonist-Receptionist Versie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Wijnkenner BO VO 025 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Naaien AO HU 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Realisaties herenkleding BO MO 014

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Realisaties herenkleding BO MO 014 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Realisaties herenkleding BO MO 014 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL- ADV-004bijl05 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding BO HA 008 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 23 januari 2007 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/008bijl2 STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Modulaire opleiding Naaien AO HU 002 Bijlage

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl20 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen BO ME 403 (Ontwerp) Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen Versie {1.0}

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Meubelmakerij

STUDIEGEBIED Meubelmakerij Bijlage 15 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Goudsmid BO JU 02 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

De functieomschrijving van klinisch psycholoog maakt integraal deel uit van deze functieomschrijving.

De functieomschrijving van klinisch psycholoog maakt integraal deel uit van deze functieomschrijving. FUNCTIEOMSCHRIJVING COÖRDINATOR PATIËNTENBEGELEIDING 1. Functietitel Coördinator patiëntenbegeleiding 2. Doel van de functie Het realiseren van een kwalitatieve dienstverlening en patiëntenbegeleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Koken AO HU 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 27 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 24 mei 2006 1 Deel 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Inrichten van de Woning AO HU 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 24

Nadere informatie

STUDIEGEBIED TEXTIEL

STUDIEGEBIED TEXTIEL STUDIEGEBIED TEXTIEL Modulaire opleiding Bobijnopzetter BO TX 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2 Inhoud...

Nadere informatie