STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde"

Transcriptie

1 STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17

2 Inhoud 1 Opleiding Relatie opleiding referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Plaats van de opleiding in het studiegebied Modules Leertraject Sleutelvaardigheden Modules Module Voorbereidingsproces M HB Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Basiskennis algemene en politieke geschiedenis M HB Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Basiskennis kunst- en cultuurbeschouwing M HB Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Basiskennis natuur- en landschapslezen M HB Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Rondleiden in de praktijk M HB Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Specifieke gidsvaardigheden M HB Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Bestemming gids M HB Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Project bestemming gids M HB Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Bijlage Samenhang tussen de opleidingen van het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Versie 1.0 BVR Pagina 2 van 17

3 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding referentiekader De beroepsopleiding Gids hoort thuis in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde van het Hoger Beroepsonderwijs. De opleiding Gids is gebaseerd op het beroepsprofiel Gids : SERV (2002). Sector: Toerisme / Profiel: Gids. (In samenwerking met: Federatie Toeristische Gidsengroeperingen, Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Beeldende Kunst en Musea). 1.2 Inhoud In de opleiding gids leer je de basisvaardigheden en technieken die eigen zijn aan het gidsen. Je leert ook meer over geschiedenis, cultuur, kunst, politiek, landschap en natuur. Je verdiept je in een specifieke bestemming en gebruikt je verworven competenties in een toepassingsgericht project. Met deze bagage kan je aan de slag als professioneel gids. 1.3 Certificering De opleiding leidt tot het certificaat GIDS 1.4 Niveau De opleiding behoort tot het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde van het Hoger beroepsonderwijs. 1.5 Duur 440 Lestijden 1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau 1 Hotel- en cateringmanagement BO HB HBO 2 Reisleider BO HB HBO 3 Gids BO HB HBO 1.7 Modules Naam Code Lestijden Voorbereidingsproces M HB Lt Basiskennis algemene en politieke geschiedenis M HB Lt Basiskennis kunst- en cultuurbeschouwing M HB Lt Basiskennis natuur- en landschapslezen M HB Lt Rondleiden in de praktijk M HB Lt Specifieke gidsvaardigheden M HB Lt Bestemming gids M HB Lt Project bestemming gids M HB Lt Versie 1.0 BVR Pagina 3 van 17

4 1.8 Leertraject 1.9 Sleutelvaardigheden Sleutelvaardigheid Specificatie Code CONTACTVAARDIG- In staat zijn om contact te leggen en eventueel te SV06 HEID onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvattingen en achtergrond). EMPATHIE In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, er begrip SV11 PRODUCTIEVE TAALVAARDIGHEID NEDERLANDS KRITISCHE INGESTELDHEID FLEIBILITEIT LEERBEKWAAM- HEID LEERGIERIGHEID EEN WERKPLAN KUNNEN MAKEN PROBLEMEN ONDERKENNEN EN OPLOSSEN VERANTWOORDE- LIJKHEIDSZIN voor op te brengen en er tactvol mee om te gaan. In staat zijn zich op een adequate wijze mondeling en schriftelijk in het Nederlands uit te drukken. In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen. In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn competenties te verbreden en te verdiepen. In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten. Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken. Aandacht hebben voor de consequenties van een taak en beslissingen nemen op basis van mogelijke consequenties ervan. SV25 SV15 SV18 SV19 SV12 SV10 SV23 SV31 Versie 1.0 BVR Pagina 4 van 17

5 2 Modules 2.1 Module Voorbereidingsproces M HB Situering van de module in de opleiding Als cursist verwerf je in deze module basisinzichten over communicatie en elementaire kennis over het werkveld van de toekomstige gids en reisleider. In het onderdeel Informatieverwerving en - verwerking word je vertrouwd gemaakt met de wijze waarop je degelijk en betrouwbaar materiaal kan opsporen bij het voorbereiden van een gidsbeurt of een reis Instapvereisten Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module voorbereidingsproces M HB 016 Component oriëntatie praktijk sector doelgroepen identificeren M HB 016 BC 01 elementaire kenmerken van rondleidingsmethodieken onderscheiden M HB 016 BC 02 kennis van de toeristische en culturele sector functioneel toepassen M HB 016 BC 03 De cursist beheerst elementaire spreektechnieken M HB 016 BC 04 Component informatieverwerving en -verwerking informatie voor een opdracht verzamelen M HB 016 BC 05 informatie voor een opdracht verwerken M HB 016 BC 06 binnen de opdracht eigen doelstellingen formuleren M HB 016 BC 07 zich de gevonden informatie eigen maken M HB 016 BC 08 classificatiemethoden toepassen M HB 016 BC 09 Versie 1.0 BVR Pagina 5 van 17

6 2.2 Module Basiskennis algemene en politieke geschiedenis M HB Situering van de module in de opleiding In deze module verwerf je de basiskennis over algemene en politieke geschiedenis die je in staat stelt om later gidsbeurten of reizen inhoudelijk vorm te geven Instapvereisten Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module basiskennis algemene en politieke geschiedenis M HB 017 een thema situeren op basis van parate kennis over geschiedenis en M HB 017 BC 01 politieke ontwikkelingen kritisch reflecteren op actuele maatschappelijke ontwikkelingen op basis M HB 017 BC 02 van parate kennis over geschiedenis en politiek Versie 1.0 BVR Pagina 6 van 17

7 2.3 Module Basiskennis kunst- en cultuurbeschouwing M HB Situering van de module in de opleiding In deze module verwerf je de basiskennis over kunst en cultuur die je in staat stelt om later gidsbeurten of reizen inhoudelijk vorm te geven Instapvereisten Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module basiskennis kunst- en cultuurbeschouwing M HB 018 een thema situeren op basis van parate kennis over kunst en cultuur M HB 018 BC 01 kritisch reflecteren op actuele maatschappelijke ontwikkelingen op basis M HB 018 BC 02 van parate kennis over kunst en cultuur Versie 1.0 BVR Pagina 7 van 17

8 2.4 Module Basiskennis natuur- en landschapslezen M HB Situering van de module in de opleiding In deze module verwerf je de basiskennis over geografie, geologie, ecologie, economische geografie, fauna en flora die je in staat stelt om later gidsbeurten of reizen inhoudelijk vorm te geven Instapvereisten Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module basiskennis natuur- en landschapslezen M HB 019 een thema situeren op basis van parate kennis over geografie, geologie, M HB 019 BC 01 ecologie, economische geografie, fauna en flora kritisch reflecteren op actuele maatschappelijke ontwikkelingen op basis M HB 019 BC 02 van parate kennis over geografie, geologie, ecologie, economische geografie, fauna en flora Versie 1.0 BVR Pagina 8 van 17

9 2.5 Module Rondleiden in de praktijk M HB Situering van de module in de opleiding In deze module train je de voor een gids en reisleider essentiële vaardigheden met betrekking tot communicatie, leiderschap en groepsprocessen Instapvereisten Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 Lt Basiscompetenties Module Rondleiden in de praktijk M HB 020 Component groepscommunicatie kennis over groepsdynamiek en communicatietechniek toepassen M HB 020 BC 01 in functie van de gidsopdracht en de doelgroep een gepaste methodiek M HB 020 BC 02 van rondleiden selecteren en toepassen een aangenaam en aan de groep aangepast kader creëren M HB 020 BC 03 aan een groep leiding en advies geven M HB 020 BC 04 de denk- en leefwereld van de bezoekers inschatten M HB 020 BC 05 informatie verstrekken M HB 020 BC 06 functioneel gebruik maken van didactische middelen M HB 020 BC 07 Component persoonlijk optreden deontologische regels toepassen M HB 020 BC 08 het eigen functioneren evalueren M HB 020 BC 09 een correcte en standaardtaal gebruiken M HB 020 BC 10 basisprincipes van eerstehulpverlening toepassen M HB 020 BC 11 Component duurzaam toerisme de basisfilosofie van duurzame ontwikkeling in toerisme schetsen M HB 020 BC 12 Component gids- en reisleiderstechnieken kaartlezen M HB 020 BC 13 een opdracht voorbereiden en infobundel samenstellen M HB 020 BC 14 een gedetailleerde reis- of gidsroute en -planning uitwerken M HB 020 BC 15 alternatieve scenario s uitwerken M HB 020 BC 16 de opdracht afsluiten M HB 020 BC 17 de opdracht administratief afhandelen M HB 020 BC 18 veiligheidsvoorschriften toepassen M HB 020 BC 19 Versie 1.0 BVR Pagina 9 van 17

10 2.6 Module Specifieke gidsvaardigheden M HB 024 In deze module oefen je de vaardigheden in die, los van de bestemming, kenmerkend zijn voor een goede gids: een boeiend verhaal kunnen brengen en dit verhaal kunnen afstemmen op diverse bezoekersgroepen Situering van de module in de opleiding Instapvereisten De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules: Voorbereidingsproces Basiskennis algemene en politieke geschiedenis Basiskennis kunst- en cultuurbeschouwing Basiskennis natuur- en landschapslezen Rondleiden in de praktijk Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Specifieke gidsvaardigheden M HB 024 Component verhaal- en verteltechnieken de technieken voor het vertellen van een verhaal toepassen M HB 024 BC 01 in functie van een gidsbeurt, uit een veelheid van mogelijke onderwerpen M HB 024 BC 02 een zinvolle en boeiende selectie van thema s maken en deze verhalend aan mekaar verbinden. Component interculturele communicatie inspelen op de specificiteit, de verwachtingen en de leefwereld van de M HB 024 BC 03 concrete bezoekersgroep en zijn verhaal daarop afstemmen. op een positieve en open manier omgaan met specifieke waarden en M HB 024 BC 04 gewoontes van bezoekers die van een andere culturele origine zijn andere gewoonten en gedrag van mensen verhelderen vanuit andere M HB 024 BC 05 betekeniskaders spreken en handelen vanuit een gedegen inzicht in de eigen culturele M HB 024 BC 06 wortels de eigen cultuur in relatie brengen met andere/ruimere contexten M HB 024 BC 07 Versie 1.0 BVR Pagina 10 van 17

11 2.7 Module Bestemming gids M HB Situering van de module in de opleiding In deze module verwerf je de gespecialiseerde kennis voor het gidsen van een bepaalde bestemming Instapvereisten De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules: Voorbereidingsproces Basiskennis algemene en politieke geschiedenis Basiskennis kunst- en cultuurbeschouwing Basiskennis natuur- en landschapslezen Rondleiden in de praktijk Studieduur 80 Lt Basiscompetenties Module Bestemming gids M HB 025 de belangrijkste troeven en karakteristieken van de bestemming globaal M HB 025 BC 01 situeren genuanceerd inschatten waarom mensen ervoor kiezen deze M HB 025 BC 02 bestemming te bezoeken en wat hun verwachtingen zijn bij de bezoekers anticiperen op eventuele onjuiste voorstellingen en M HB 025 BC 03 verwachtingen de opgebouwde kennis van allerhande aspecten van de bestemming in M HB 025 BC 04 onderling verband brengen en duiden de impact van het toerisme op de bestemming weergeven M HB 025 BC 05 actuele maatschappelijke ontwikkelingen betekenis geven vanuit de M HB 025 BC 06 bestemmingsgerichte kennis Versie 1.0 BVR Pagina 11 van 17

12 2.8 Module Project bestemming gids M HB Situering van de module in de opleiding In deze module verdiep je je in een deelaspect van de bestemming. Je werkt zelfstandig aan de ontwikkeling en uitvoering van een thematische gidsbeurt binnen de gekozen bestemming Instapvereisten De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules: Voorbereidingsproces Basiskennis algemene en politieke geschiedenis Basiskennis kunst- en cultuurbeschouwing Basiskennis natuur- en landschapslezen Rondleiden in de praktijk Studieduur 80 Lt Basiscompetenties Module Project bestemming gids M HB 026 een thema binnen de gekozen bestemming verwerken tot een M HB 026 BC 01 thematische gidsbeurt de kennis van het geselecteerde thema in een ruimer perspectief M HB 026 BC 02 plaatsen de kennis van het thema op een duidelijke en aangename manier M HB 026 BC 03 overbrengen aan de bezoekers de keuzes en opbouw van zijn verhaal binnen deze bestemming flexibel M HB 026 BC 04 afstemmen op het profiel en verwachtingen van uiteenlopende bezoekers(groepen) rekening houden met de leefwereld en met eventuele cultuurgebonden M HB 026 BC 05 kenmerken van de bezoekersgroep en van lokale bewoners op een positieve manier (andere) gewoonten, gedrag en waarden van M HB 026 BC 06 lokale bewoners verhelderen en duiden de principes van duurzaam toerisme toepassen M HB 026 BC 07 zichzelf bijscholen en een betere kwaliteit van de eigen gidsbeurt M HB 026 BC 08 nastreven Versie 1.0 BVR Pagina 12 van 17

13 3 Bijlage Samenhang tussen de opleidingen van het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde BO HB 001 Hotel- en cateringmanagement BO HB 002 Reisleider BO HB 003 Gids M HB 001 BC 01 M HB 001 BC 02 M HB 001 BC 03 M HB 001 BC 04 M HB 001 BC 05 M HB 001 BC 06 M HB 001 BC 07 M HB 002 BC 01 M HB 002 BC 02 M HB 003 BC 01 M HB 003 BC 02 M HB 004 BC 01 M HB 004 BC 02 M HB 004 BC 03 M HB 004 BC 04 M HB 004 BC 05 M HB 004 BC 06 M HB 004 BC 07 M HB 004 BC 08 M HB 004 BC 09 M HB 004 BC 10 M HB 005 BC 01 M HB 005 BC 02 M HB 005 BC 03 M HB 005 BC 04 M HB 005 BC 05 M HB 005 BC 06 M HB 005 BC 07 M HB 005 BC 08 M HB 005 BC 09 M HB 005 BC 10 M HB 005 BC 11 M HB 006 BC 01 M HB 006 BC 02 M HB 006 BC 03 M HB 006 BC 04 Versie 1.0 BVR Pagina 13 van 17

14 BO HB 001 Hotel- en cateringmanagement BO HB 002 Reisleider BO HB 003 Gids M HB 006 BC 05 M HB 007 BC 01 M HB 007 BC 02 M HB 007 BC 03 M HB 007 BC 04 M HB 007 BC 05 M HB 007 BC 06 M HB 007 BC 07 M HB 007 BC 08 M HB 007 BC 09 M HB 007 BC 10 M HB 008 BC 01 M HB 008 BC 02 M HB 008 BC 03 M HB 008 BC 04 M HB 008 BC 05 M HB 008 BC 06 M HB 008 BC 07 M HB 008 BC 08 M HB 008 BC 09 M HB 008 BC 10 M HB 008 BC 11 M HB 008 BC 12 M HB 009 BC 01 M HB 009 BC 02 M HB 009 BC 03 M HB 009 BC 04 M HB 009 BC 05 M HB 009 BC 06 M HB 009 BC 07 M HB 009 BC 08 M HB 009 BC 09 M HB 010 BC 01 M HB 010 BC 02 M HB 010 BC 03 M HB 010 BC 04 M HB 010 BC 05 M HB 010 BC 06 M HB 010 BC 07 M HB 010 BC 08 M HB 010 BC 09 Versie 1.0 BVR Pagina 14 van 17

15 BO HB 001 Hotel- en cateringmanagement BO HB 002 Reisleider BO HB 003 Gids M HB 011 BC 01 M HB 012 BC 01 M HB 012 BC 02 M HB 012 BC 03 M HB 012 BC 04 M HB 012 BC 05 M HB 012 BC 06 M HB 012 BC 07 M HB 012 BC 08 M HB 012 BC 09 M HB 012 BC 10 M HB 013 BC 01 M HB 013 BC 02 M HB 013 BC 03 M HB 013 BC 04 M HB 013 BC 05 M HB 013 BC 06 M HB 013 BC 07 M HB 013 BC 08 M HB 013 BC 09 M HB 013 BC 10 M HB 013 BC 11 M HB 014 BC 01 M HB 014 BC 02 M HB 014 BC 03 M HB 014 BC 04 M HB 014 BC 05 M HB 014 BC 06 M HB 014 BC 07 M HB 014 BC 08 M HB 014 BC 09 M HB 014 BC 10 M HB 014 BC 11 M HB 014 BC 12 M HB 015 BC 01 M HB 016 BC 01 M HB 016 BC 02 M HB 016 BC 03 M HB 016 BC 04 M HB 016 BC 05 M HB 016 BC 06 Versie 1.0 BVR Pagina 15 van 17

16 BO HB 001 Hotel- en cateringmanagement BO HB 002 Reisleider BO HB 003 Gids M HB 016 BC 07 M HB 016 BC 08 M HB 016 BC 09 M HB 017 BC 01 M HB 017 BC 02 M HB 018 BC 01 M HB 018 BC 02 M HB 019 BC 01 M HB 019 BC 02 M HB 020 BC 01 M HB 020 BC 02 M HB 020 BC 03 M HB 020 BC 04 M HB 020 BC 05 M HB 020 BC 06 M HB 020 BC 07 M HB 020 BC 08 M HB 020 BC 09 M HB 020 BC 10 M HB 020 BC 11 M HB 020 BC 12 M HB 020 BC 13 M HB 020 BC 14 M HB 020 BC 15 M HB 020 BC 16 M HB 020 BC 17 M HB 020 BC 18 M HB 020 BC 19 M HB 021 BC 01 M HB 021 BC 02 M HB 021 BC 03 M HB 021 BC 04 M HB 021 BC 05 M HB 021 BC 06 M HB 021 BC 07 M HB 021 BC 08 M HB 021 BC 09 M HB 021 BC 10 M HB 022 BC 01 M HB 022 BC 02 M HB 022 BC 03 Versie 1.0 BVR Pagina 16 van 17

17 BO HB 001 Hotel- en cateringmanagement BO HB 002 Reisleider BO HB 003 Gids M HB 022 BC 04 M HB 022 BC 05 M HB 022 BC 06 M HB 023 BC 01 M HB 023 BC 02 M HB 023 BC 03 M HB 023 BC 04 M HB 023 BC 05 M HB 023 BC 06 M HB 023 BC 07 M HB 023 BC 08 M HB 023 BC 09 M HB 023 BC 10 M HB 023 BC 11 M HB 024 BC 01 M HB 024 BC 02 M HB 024 BC 03 M HB 024 BC 04 M HB 024 BC 05 M HB 024 BC 06 M HB 024 BC 07 M HB 025 BC 01 M HB 025 BC 02 M HB 025 BC 03 M HB 025 BC 04 M HB 025 BC 05 M HB 025 BC 06 M HB 026 BC 01 M HB 026 BC 02 M HB 026 BC 03 M HB 026 BC 04 M HB 026 BC 05 M HB 026 BC 06 M HB 026 BC 07 M HB 026 BC 08 Versie 1.0 BVR Pagina 17 van 17

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

OPLEIDING. Reisleider. Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding BO HB 002. Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde

OPLEIDING. Reisleider. Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding BO HB 002. Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde VSKO OPLEIDING Reisleider Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding BO HB 002 Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Goedkeuringscode: mei 2009 Voorlopige goedkeuring 08-09/1947/N/10 Leerplan

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Contactcentermedewerker

Contactcentermedewerker Leerplan OPLEIDING Contactcentermedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2014/1066/6//D Indieningsdatum: 31 mei 2014 STRCTRSCHEMA Contactcentermedewerker 31 mei 2014 1 MODLES Naam Code

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden VSKO Leerplan OPLEIDING Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting TSO3 Modulair Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Goedkeuringscode 2010/152/6//D 31/01/2010 Structuurschema Expressie

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist Leerplan OPLEIDING Telefonist-receptionist Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/694/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Leerplan. Uitbreidingsmodules bij de opleiding. Informatica: computer- & besturingssystemen en netwerken (AO IC 001) van het studiegebied

Leerplan. Uitbreidingsmodules bij de opleiding. Informatica: computer- & besturingssystemen en netwerken (AO IC 001) van het studiegebied Leerplan Uitbreidingsmodules bij de opleiding Informatica: computer- & besturingssystemen en netwerken (AO IC 001) van het studiegebied INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Modulair Goedkeuringscode:

Nadere informatie

Leerplan. Marokijnbewerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied LEDERBEWERKING

Leerplan. Marokijnbewerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied LEDERBEWERKING Leerplan OPLEIDING Marokijnbewerker Modulair Studiegebied LERBEWERKING Goedkeuringscode: 2012/712/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Technologie lederwaren 20 40 Basis lederbewerking Kleine lederwaren

Nadere informatie

Maritieme opleiding motoren

Maritieme opleiding motoren Leerplan OPLEIDING Maritieme opleiding motoren Modulair Studiegebied Maritieme opleidingen Goedkeuringscode: 2013/911/6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Operationele leiding en communicatie 40 Toegepaste mechanica

Nadere informatie

GRADUAAT OPENBARE BESTUREN VADEMECUM OPLEIDING OPENBARE BESTUREN

GRADUAAT OPENBARE BESTUREN VADEMECUM OPLEIDING OPENBARE BESTUREN VADEMECUM OPLEIDING OPENBARE BESTUREN 1. Beroepsprofiel: Goed opgeleide, gemotiveerde en deskundige ambtenaren. Kennis van de structuur en van de werking van overheidsinstellingen, in het bijzonder van

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Schooljaar 2014-2015 Inhoud 1 Algemene situering... 3 2 Een opleiding in een modulair systeem... 4 3 Het instapgesprek... 5 4 Toelatingsproef voor

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INLEIDING Heb ik het geschikte profiel om deze opleiding te starten? Heb ik het geschikte profiel om vroedvrouw te

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2 VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus

Nadere informatie