Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE"

Transcriptie

1 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15

2 Inhoud 1 Opleiding Relatie opleiding referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Relatie AV-PV-TV... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.7 Plaats van de opleiding in het studiegebied Modules Leertraject Sleutelvaardigheden Basiscompetenties van de opleiding Referentiekader betreffende het beroepsveld Bibliotheektechnische vaardigheden Dienstverlenende vaardigheden Uitbreidingsmodules Modules Module Introductie in het beroepsveld (M BD 017) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Formele ontsluiting (M BD 018) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Inhoudelijke ontsluiting en beschikbaarstelling (M BD 019) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Bibliotheekautomatisering (M BD 020) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Klantgerichte communicatie (M BD 021) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Inlichtingenwerk en collectievorming (M BD 022) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Uitbreidingsmodule Specifieke bibliotheek en documentatietechnieken (M BD 034) Situering Versie 1.0 BVR Pagina 2 van 15

3 3.7.2 Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Uitbreidingsmodule Specifieke archieftechnieken (M BD G035) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Uitbreidingsmodule Informatiebemiddeling in functie van specifieke klantengroepen (M BD 036) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Uitbreidingsmodule Specifieke collecties en informatiematerialen in bibliotheken en documentatiecentra (M BD 037) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Uitbreidingsmodule Specifieke collecties en archiefstukken (M BD 038) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Versie 1.0 BVR Pagina 3 van 15

4 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding referentiekader Deze opleiding beoogt de elementaire technische vorming nodig voor het uitoefenen van een uitvoerende functie in het ruime bibliotheek-, documentatie- en informatieveld: openbare bibliotheken, schoolbibliotheken, documentatiediensten Voor wat betreft de openbare bibliotheken vervangt deze opleiding sinds 1997 de "Akte van Bekwaamheid", georganiseerd door Departement van Cultuur en door de toenmalige Minister van Cultuur ook opgenomen als vereiste voor de functie van bibliotheekmedewerker in een openbare bibliotheek (Brief van Minister van Cultuur dd. 12/12/1997 Brief administratie dd. 6/7/1998 Dienstbrief naar alle Openbare Bibliotheken van 1/2/2000). De opleiding is afgeleid van het beroepsprofiel "Bibliotheekmedewerker" uitgewerkt door de SERV in oktober Uit een recente bevraging van het werkveld door de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiewezen) blijkt dat er geen fundamentele wijzigingen in deze functie zijn. Door de SERV worden bibliotheekmedewerker en informatiebemiddelaar als twee onderscheiden beroepen behandeld, maar een bibliotheekmedewerker kan doorgroeien tot een informatiebemiddelaar. 1.2 Inhoud In de opleiding worden competenties aangeleerd tot het functioneren als bibliotheekmedewerker in de verschillende werksectoren, zoals hierboven reeds vermeld. De beoogde competenties zijn gericht op : het verwerven van een referentiekader betreffende het beroepsveld het beheersen van elementaire en vaak gebruikte bibliotheektechnieken het verwerven van dienstverlenende basisvaardigheden in functie van de gebruiker van de bibliotheek Ook een brede belangstelling voor ontwikkelingen op economisch, politiek, sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied is belangrijk. De uitbreidingsmodule bieden de mogelijkheid om de verworven competenties van de opleiding verder uit te diepen. 1.3 Certificering De opleiding leidt tot het certificaat. De uitbreidingsmodules worden elk bekrachtigd met een deelcertificaat. 1.4 Niveau De opleiding situeert zich op het niveau van het Technisch Secundair Onderwijs derde graad (TSO 3). 1.5 Duur De minimale duur van de opleiding bedraagt 220 lestijden. De duur van de uitbreidingsmodules bedraagt: Specifieke archieftechnieken: 40 lestijden; Specifieke bibliotheek- en documentatietechnieken: 40 lestijden; Informatiebemiddeling in functie van specifieke klantengroepen: 20 lestijden; Specifieke collecties en informatiematerialen in bibliotheken en documentatiecentra: 10 lestijden; Specifieke collecties en archiefstukken: 10 lestijden. Versie 1.0 BVR Pagina 4 van 15

5 1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied Nr. Opleidingen Lestijden Niveau Ref.kader 1 Initiatie Bibliotheek,- Documentatie- BO BD lt TSO3 BP en Informatiekunde 2 Initiatie Archiefkunde BO BD lt TSO3 BP 3 Behoudsmedewerker Erfgoed BO BD lt SO i.s.m. sector 1.7 Modules Naam Lestijden Introductie in het beroepsveld M BD TV Formele ontsluiting M BD TV Inhoudelijke ontsluiting en beschikbaarstelling M BD TV Bibliotheekautomatisering M BD TV Klantgerichte communicatie M BD TV Inlichtingenwerk en collectievorming M BD TV Uitbreidingsmodule Specifieke archieftechnieken M BD G Lt Uitbreidingsmodule Specifieke bibliotheek- en documentatietechnieken Uitbreidingsmodule Informatiebemiddeling in functie van specifieke klantengroepen Uitbreidingsmodule Specifieke collecties en informatiematerialen in bibliotheken en documentatiecentra Uitbreidingsmodule Specifieke collecties en archiefstukken M BD 034 M BD 036 M BD 037 M BD G Lt 20 Lt 10 Lt 10 Lt Versie 1.0 BVR Pagina 5 van 15

6 1.8 Leertraject 40 Introductie in het beroepsveld Specifieke 40 bibliotheek- en documentatietech nieken 20 Formele ontsluiting 40 Specifieke archieftechnieken 40 Inhoudelijke ontsluiting en beschikbaarstelling Klantgerichte communicatie Specifieke 10 collecties en informatiematerialen in bibliotheken en documentatiecentra Informatiebemiddeling in 20 functie van specifieke klantengroepen Bibliotheekautomatisering Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde 220 Lt 40 Inlichtingenwerk en collectievorming Specifieke collecties en archiefstukken Sleutelvaardigheden Sleutelvaardigheid Specificatie SV02 Accuratesse Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien SV04 Beslissingsvermogen In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor op te nemen SV06 Contactvaardigheid In staat zijn om contact te leggen en eventueel te onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvattingen en achtergrond) SV08 Dienstverlenende vaardigheid In staat zijn om op vraag en proactief diensten of zorg te verlenen SV12 Flexibiliteit In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures SV19 Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen SV20 Loyauteit Blijk geven van sterke betrokkenheid op de organisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV21 Omgaan met stress In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, ook in moeilijke arbeidsomstandigheden (onder meer aard van het werk, de werkomgeving, tegenslagen en Versie 1.0 BVR Pagina 6 van 15

7 SV25 SV26 Productieve taalvaardigheid Nederlands Receptieve taalvaardigheid Nederlands kritiek) In staat zijn zich op een adequate wijze mondeling en schriftelijk in het Nederlands uit te drukken. In staat zijn om als luisteraar en/of lezer in het Nederlands op adequate wijze een gesproken, geschreven of audiovisuele boodschap te ontvangen en bewerken. SV28 Resultaatgerichtheid In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met in achtneming van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden SV32 Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken SV35 Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken Versie 1.0 BVR Pagina 7 van 15

8 2 Basiscompetenties van de opleiding 2.1 Referentiekader betreffende het beroepsveld BD 001 BC 001 BD 001 BC 002 Basiscompetenties het verband leggen tussen de maatschappij en de rol van bibliotheken de basisbegrippen en de vaktermen voor het bibliotheekwezen correct gebruiken 2.2 Bibliotheektechnische vaardigheden BD 001 BC 003 BD 001 BC 004 BD 001 BC 005 BD 001 BC 006 BD 001 BC 007 BD 001 BC 008 BD 001 BC 009 BD 001 BC 010 BD 001 BC 011 BD 001 BC 012 BD 001 BC 013 BD 001 BC 014 Basiscompetenties de logische weg van de informatiedragers beschrijven binnen de werking van de bibliotheek meehelpen aan de opbouw van de collectie een formele documentbeschrijving correct opmaken een formele documentbeschrijving correct interpreteren in classificatiesystemen documenten rubriceren in classificatiesystemen documenten obdoeken via gecontroleerde woordsystemen documenten ontsluiten via gecontroleerde woordsystemen obdoeken obdoeken in voor het werkveld belangrijke gegevensbanken het verband leggen tussen de verschillende componenten van een bibliotheekautomatiseringssysteem gegevens invoeren in geïntegreerde bibliotheeksystemen de verschillende vormen van plaatsing en beschikbaarstelling beschrijven 2.3 Dienstverlenende vaardigheden BD 001 BC 015 BD 001 BC 016 BD 001 BC 017 BD 001 BC 018 BD 001 BC 019 BD 001 BC 020 Basiscompetenties vragen van gebruikers correct afhandelen in functie van de concrete vraag van de gebruiker de beschikbare bronnen raadplegen kritisch reflecteren op zijn eigen obdoekwerk de gebruiker wegwijs maken in de bibliotheek belangrijke communicatietechnieken (o.a. om zoekvragen correct te concretiseren) hanteren ondersteuning bieden bij promotieactiviteiten voor de bibliotheek 2.4 Uitbreidingsmodules BD 001 BC 021 Basiscompetenties het verband leggen tussen specifieke bibliotheek of documentatietechnieken en de algemene gangbare bibliotheektechnieken. Versie 1.0 BVR Pagina 8 van 15

9 BD 001 BC 022 BD 001 BC 023 BD 001 BC 024 BD 001 BC 025 BD 001 BC 026 BD 001 BC 027 BD 001 BC 028 BD 001 BC 029 BD 001 BC 030 BD 001 BC 031 BD 001 BC 032 BD 001 BC 033 de specifieke bibliotheek of documentatietechnieken correct toepassen. op een kritische manier de specifieke bibliotheek of documentatietechnieken beoordelen. het verband leggen tussen specifieke archieftechnieken en de algemene gangbare archieftechnieken. de specifieke archieftechnieken correct toepassen. op een kritische manier de specifieke archieftechnieken beoordelen. het verband leggen tussen de eigenheid van de klantengroepen en de informatiebemiddeling de aangeleerde vaardigheden correct gebruiken. op een kritische manier reflecteren op de aangeleerde vaardigheden. de plaats en de functie, het belang en de problematiek van specifieke collecties schetsen. het verband leggen tussen speciale collecties en informatiematerialen in bibliotheken en documentatiecentra en het algemeen bibliotheek en documentatiewerk. de plaats en de functie, het belang en de problematiek van een specifieke collectie en archiefstukken schetsen. het verband leggen tussen een specifieke collectie en specifieke archiefstukken en het algemeen archiefwerk. Versie 1.0 BVR Pagina 9 van 15

10 3 Modules 3.1 Module Introductie in het beroepsveld (M BD 017) Situering van de module in de opleiding De module beoogt een referentiekader in het kader van het beroepsveld Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Verhouding AV-PV-TV 40 Lt TV Basiscompetenties Module Introductie in het beroepsveld de logische weg van de informatiedragers beschrijven binnen de werking van de bibliotheek het verband leggen tussen de maatschappij en de rol van bibliotheken de basisbegrippen en de vaktermen voor het bibliotheekwezen correct gebruiken BD 001 BC 003 BD 001 BC 001 BD 001 BC Module Formele ontsluiting (M BD 018) Situering van de module in de opleiding De module beoogt de basisprincipes van formele ontsluiting Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 20 Lt Verhouding AV-PV-TV 20 Lt TV Basiscompetenties Module Formele ontsluiting de logische weg van de informatiedragers beschrijven binnen de BD 001 BC 003 werking van de bibliotheek een formele documentbeschrijving correct opmaken BD 001 BC 005 een formele documentbeschrijving correct interpreteren BD 001 BC 006 Versie 1.0 BVR Pagina 10 van 15

11 3.3 Module Inhoudelijke ontsluiting en beschikbaarstelling (M BD 019) Situering van de module in de opleiding De module beoogt de basisprincipes van inhoudelijke ontsluiting en beschikbaarstelling Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Verhouding AV-PV-TV 40 Lt TV Basiscompetenties Module Inhoudelijke ontsluiting en beschikbaarstelling de logische weg van de informatiedragers beschrijven binnen de BD 001 BC 003 werking van de bibliotheek in classificatiesystemen documenten rubriceren BD 001 BC 007 in classificatiesystemen documenten obdoeken BD 001 BC 008 via gecontroleerde woordsystemen documenten ontsluiten BD 001 BC 009 via gecontroleerde woordsystemen obdoeken BD 001 BC 010 de verschillende vormen van plaatsing en beschikbaarstelling BD 001 BC 014 beschrijven 3.4 Module Bibliotheekautomatisering (M BD 020) Situering van de module in de opleiding De module beoogt het kunnen werken in een gedigitaliseerde bibliotheekomgeving Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Verhouding AV-PV-TV 40 Lt TV Basiscompetenties Module Bibliotheekautomatisering obdoeken in voor het werkveld belangrijke gegevensbanken BD 001 BC 011 het verband leggen tussen de verschillende componenten van een BD 001 BC 012 bibliotheekautomatiseringssysteem gegevens invoeren in geïntegreerde bibliotheeksystemen BD 001 BC 013 Versie 1.0 BVR Pagina 11 van 15

12 3.5 Module Klantgerichte communicatie (M BD 021) Situering van de module in de opleiding De module beoogt het klantgericht kunnen werken Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Verhouding AV-PV-TV 40 Lt TV Basiscompetenties Module Klantgerichte communicatie vragen van gebruikers correct afhandelen BD 001 BC 015 de gebruiker wegwijs maken in de bibliotheek BD 001 BC 018 belangrijke communicatietechnieken (o.a. om zoekvragen correct te BD 001 BC 019 concretiseren) hanteren ondersteuning bieden bij promotieactiviteiten voor de bibliotheek BD 001 BC Module Inlichtingenwerk en collectievorming (M BD 022) Situering van de module in de opleiding De module beoogt het geven van een algemeen beeld van collectievorming, en de gevraagde informatie snel en klantvriendelijk bij de gebruiker kunnen brengen Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Verhouding AV-PV-TV 40 Lt TV Basiscompetenties Module Inlichtingenwerk en collectievorming de logische weg van de informatiedragers beschrijven binnen de BD 001 BC 003 werking van de bibliotheek vragen van gebruikers correct afhandelen BD 001 BC 015 in functie van de concrete vraag van de gebruiker de beschikbare BD 001 BC 016 bronnen raadplegen kritisch reflecteren op zijn eigen obdoekwerk BD 001 BC 017 de gebruiker wegwijs maken in de bibliotheek BD 001 BC 018 meehelpen aan de opbouw van de collectie BD 001 BC 004 Versie 1.0 BVR Pagina 12 van 15

13 3.7 Uitbreidingsmodule Specifieke bibliotheek en documentatietechnieken (M BD 034) Situering In deze module worden specifieke bibliotheek - of documentatietechnieken aangeleerd en concreet ingeoefend. Deze technieken hebben betrekking op één specifiek aspect van de technische verwerking van de informatiematerialen, meer bepaald op de formele ontsluiting of op de inhoudelijke ontsluiting Instapvereisten De cursist beantwoordt aan de decretale instapvereisten voor uitbreidingsmodules. De module Specifieke bibliotheek en documentatietechnieken vormt een uitbreiding ten aanzien van de opleiding Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Uitbreidingsmodule Specifieke bibliotheek en documentatietechnieken het verband leggen tussen specifieke bibliotheek of documentatietechnieken en de algemene gangbare bibliotheektechnieken. de specifieke bibliotheek of documentatietechniek correct toepassen. op een kritische manier de specifieke bibliotheek of documentatietechnieken beoordelen. code BD 001 BC 021 BD 001 BC 022 BD 001 BC Uitbreidingsmodule Specifieke archieftechnieken (M BD G035) Situering In deze module worden specifieke archieftechnieken aangeleerd en concreet ingeoefend. Deze technieken hebben betrekking op één specifiek aspect van de technische verwerking van de archiefstukken Instapvereisten De cursist beantwoordt aan de decretale instapvereisten voor uitbreidingsmodules. De module Specifieke archieftechnieken vormt een uitbreiding ten aanzien van de opleidingen Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde, Initiatie Archiefkunde en Behoudsmedewerker Erfgoed Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Uitbreidingsmodule Specifieke archieftechnieken code het verband leggen tussen specifieke archieftechnieken en de BD 001 BC 024 algemene gangbare archieftechnieken. de specifieke archieftechnieken correct toepassen. BD 001 BC 025 op een kritische manier de specifieke archieftechnieken beoordelen. BD 001 BC 026 Versie 1.0 BVR Pagina 13 van 15

14 3.9 Uitbreidingsmodule Informatiebemiddeling in functie van specifieke klantengroepen (M BD 036) Situering In deze module worden technieken voor de informatiebemiddeling naar specifieke klantengroepen aangeleerd en concreet ingeoefend Instapvereisten De cursist beantwoordt aan de decretale instapvereisten voor uitbreidingsmodules. De module Informatiebemiddeling in functie van specifieke klantengroepen vormt een uitbreiding ten aanzien van de opleiding Studieduur 20 Lt Basiscompetenties Uitbreidingsmodule Informatiebemiddeling in functie van specifieke code klantengroepen het verband leggen tussen de eigenheid van de klantengroepen en BD 001 BC 027 de informatiebemiddeling de aangeleerde vaardigheden correct gebruiken. BD 001 BC 028 op een kritische manier reflecteren op de aangeleerde vaardigheden. BD 001 BC Uitbreidingsmodule Specifieke collecties en informatiematerialen in bibliotheken en documentatiecentra (M BD 037) Situering In deze module wordt de probleemstelling rond specifieke collecties en informatiematerialen in bibliotheken en documentatiecentra behandeld en uitgediept. De uitdieping heeft betrekking op de collectievorming of op de beschikbaarstelling van een specifieke collectie of specifieke informatiematerialen in bibliotheken en documentatiecentra Instapvereisten De cursist beantwoordt aan de decretale instapvereisten voor uitbreidingsmodules. De module Specifieke collecties en informatiematerialen in bibliotheken en documentatiecentra vormt een uitbreiding ten aanzien van de opleiding Studieduur 10 Lt Basiscompetenties Uitbreidingsmodule Specifieke collecties en informatiematerialen in bibliotheken en documentatiecentra de plaats en de functie, het belang en de problematiek van specifieke collecties schetsen. het verband leggen tussen speciale collecties en informatiematerialen in bibliotheken en documentatiecentra en het algemeen bibliotheek en documentatiewerk. code BD 001 BC 030 BD 001 BC 031 Versie 1.0 BVR Pagina 14 van 15

15 3.11 Uitbreidingsmodule Specifieke collecties en archiefstukken (M BD G038) Situering In deze module wordt de probleemstelling rond specifieke collecties en archiefstukken behandeld en uitgediept. De uitdieping heeft betrekking op de collectievorming of op de beschikbaarstelling van een specifieke collectie of specifieke archiefstukken Instapvereisten De cursist beantwoordt aan de decretale instapvereisten voor uitbreidingsmodules. De module Specifieke collecties en archiefstukken vormt een uitbreiding ten aanzien van de opleidingen Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde en Initiatie Archiefkunde Studieduur 10 Lt Basiscompetenties Uitbreidingsmodule Specifieke collecties en archiefstukken de plaats en de functie, het belang en de problematiek van een specifieke collectie en archiefstukken schetsen. het verband leggen tussen een specifieke collectie en specifieke archiefstukken en het algemeen archiefwerk. code BD 001 BC 032 BD 001 BC 033 Versie 1.0 BVR Pagina 15 van 15

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding BO BD 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding BO BD 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl17 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Behoudsmedewerker

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl13 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 07 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bierkenner BO VO 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dekvloerlegger BO BW 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl18 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Hotelonthaal BO VO 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl10 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 04 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Diamantsnijder BO DB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding IJzervlechter BO BW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Meubelstoffeerder BO HO 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Reisleider BO HB 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdichter BO BW 026

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdichter BO BW 026 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdichter BO BW 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Medewerker brasserie taverne bistro BO VO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Wijnkenner BO VO 025 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Opleiding Bestuurder interne transportmiddelen BO AU 309 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker metalen dak BO BW 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Kruiswerker BO DB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED TEXTIEL Secundair volwassenenonderwijs

STUDIEGEBIED TEXTIEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TEXTIEL Secundair volwassenenonderwijs Opleiding Kwaliteitswisselaar platweverij BO TX 018 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Edelsteenzetter BO JU 04 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Nascholing BO BN 004 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Tegelzetter BO BW 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Hulpboekbinder BO BB 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Naaien AO HU 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Kappersmedewerker BO LV 201 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Betonhersteller BO BW 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & besturingssystemen en netwerken AO IC 001 BVR pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Contactcentermedewerker BO HA 009 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Grootkeukenhulpkok BO VO 019 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie

STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 3 oktober 2007 1210 Brussel RLLL/EXT/ADV/001bijl3 STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie Modulaire opleiding

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Restauratievakman meubelstofferen BO HO 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Breien BO MO 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Opleiding Polyvalent Onderhoudsmedewerker Gebouwen BO BW 030 gebouwen - BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT Modulaire opleiding Webserverbeheerder BO GR 504 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Afgeknoopte Draden AO KA 001

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Afgeknoopte Draden AO KA 001 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Afgeknoopte Draden AO KA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau

Nadere informatie

Leerplan OPLEIDING. Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 01. Secundair Volwassenenonderwijs Modulair

Leerplan OPLEIDING. Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 01. Secundair Volwassenenonderwijs Modulair Leerplan OPLEIDING Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 01 Secundair Volwassenenonderwijs Modulair Studiegebied Bibliotheek-, Archief- en Documentatiekunde Goedkeuringscode 2011/495/6//D

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS Modulaire opleiding Flexodrukker BO GR 204 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED TEXTIEL

STUDIEGEBIED TEXTIEL STUDIEGEBIED TEXTIEL Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort vak... 3 1.2 Studieduur...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Grootkeukenmedewerker BO VO 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Meubelmakerij

STUDIEGEBIED Meubelmakerij Bijlage 15 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs Bijlage 6 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de puntenenveloppe voor de centra voor basiseducatie en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair

Nadere informatie

STUDIEGEBIED TEXTIEL

STUDIEGEBIED TEXTIEL STUDIEGEBIED TEXTIEL Zwevende Module versie CVO-PTI Pagina 1 van 6 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 april 2009 1 Zwevende module in het studiegebied Textiel... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Goudsmid BO JU 02 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Zuivel BO CH 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Assistent Calculator Bouw BO BW 040 Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding- referentiekader... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Afwerking bouw

STUDIEGEBIED Afwerking bouw Bijlage 7 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de puntenenveloppe voor de centra voor basiseducatie en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl22bis Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Piping BO ME 408 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 14 Inhoud 1

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl003 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Zwevende Module ICT (Ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 1 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 Januari

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-DOC-002-bijlage 22ter Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC BO ME 407 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bekister BO BW 001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bekister BO BW 001 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bekister BO BW 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Handel Telefonist-Receptionist Versie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Modist BO MO 022

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Modist BO MO 022 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Modist BO MO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7 STUDIEGEBIED Hout Modulaire opleidingen Inhoud 1 Binnenschrijnwerker (BO HO

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode en interieur BO MO 020

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode en interieur BO MO 020 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Mode en interieur BO MO 020 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl04 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus BO CH 006 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW 20 oktober 2011 RLLL-RLLL-ADV-002bijl1 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Assistent Calculator Bouw BO BW 041 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies - Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie