Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE"

Transcriptie

1 RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16

2 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari Opleiding Relatie opleiding referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Relatie AV-PV-TV Plaats van de opleiding in het leergebied/studiegebied (Raamwerk) Modules Leertraject Sleutelvaardigheden/Sleutelcompetenties Basiscompetenties van de opleiding Modules Module Basis Materialen en constructies M IT G Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Basis Bouwfysica M IT G Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Basis Stabiliteit M IT G Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Basis Topografie M IT G Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Basis Tekenen - M IT G Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Bouwwetgeving en administratie M IT G Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Projectwerk Openbare werken M IT G Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Materialen en constructies aanvulling M IT Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Bijlage bij Vlor-advies Pagina 2 van 16

3 3.8.5 Basiscompetenties Module Bouwfysica aanvulling M IT Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Stabiliteit aanvulling 1 M IT Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Stabiliteit aanvulling 2 M IT Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Stabiliteit aanvulling 3 M IT Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Topografie oefeningen M IT Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Tekenen aanvulling 1 M IT Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Tekenen aanvulling 2 M IT Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Module Basis Wegenbouw M IT Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV Basiscompetenties Bijlage bij Vlor-advies Pagina 3 van 16

4 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding referentiekader De volgende referentiekaders werden aangewend: studie 52 Bouwontwerp van de Sectorcommissie Hogeschoolonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad, studie 51 Beroepencluster bouw Bouwkundig Tekenaar Bediende voorbereiding-planning Calculator Bouwplaatsleider van de werkgroep van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad en het beroepsprofiel Bouwkundig Tekenaar van de SERV. 1.2 Inhoud Materialen en constructies Bouwfysische principes Stabiliteit Topografie Voorstellingstechnieken ICT Bouwwetgeving Administratie 1.3 Certificering De opleiding Openbare Werken leidt tot het HBO-diploma gegradueerde Openbare Werken. 1.4 Niveau De opleiding behoort tot het studiegebied Industriële Wetenschappen en technologie van het Hoger beroepsonderwijs. 1.5 Duur 1000 lestijden 1.6 Relatie AV-PV-TV Alle lestijden zijn TV. 1.7 Plaats van de opleiding in het leergebied/studiegebied (Raamwerk) Nr. Opleidingen Lestijden Niveau Referentiekader Reglementering 1 Chemie & textiel IT HBO Beroepsprofiel OP/HBO SERV D/1998/4665/26 2 Textielproductietechnieken IT HBO Beroepsprofiel SERV D/1997/4665/40 3 Design en textiel IT HBO Beroepsprofiel SERV D/1999/4665/34 4 Openbare werken 5 Bouwkundig tekenaar IT HBO Beroepsprofiel SERV Bouwkundig tekenaar VLOR beroepsprofiel 51 en 52 IT HBO SERV BP Bouwkundig Bijlage bij Vlor-advies Pagina 4 van 16

5 tekenaar 6 Topograaf IT HBO VLOR D/1997/6356/41 SERV D/2000/4665/39 7 Bouw IT HBO VLOR beroepsprofiel 56 SERV D/2000/4665/39 D/1997/6356/41 8 Bedrijfsautomatisatie IT HBO Agoria, Vormelek, Cobra VDAB, D/1997/6356/ Modules Naam Lest. Basis Materialen en constructies M IT G Basis Bouwfysica M IT G Basis Stabiliteit M IT G Basis Topografie M IT G Basis Tekenen M IT G Bouwwetgeving en administratie M IT G Projectwerk Bouw M IT G Materialen en constructies aanvulling M IT Bouwfysica aanvulling M IT Stabiliteit aanvulling 1 M IT Stabiliteit aanvulling 2 M IT Stabiliteit aanvulling 3 M IT Topografie oefeningen M IT Tekenen aanvulling 1 M IT Tekenen aanvulling 2 M IT Basis wegenbouw M IT Leertraject Bijlage bij Vlor-advies Pagina 5 van 16

6 Basis Materialen en constructies Materialen en constructies aanvulling Basis Bouwfysica 20 Bouwfysica aanvulling 40 Basis Stabiliteit 40 Stabiliteit aanvulling 1 60 Stabiliteit aanvulling 2 60 Stabiliteit aanvulling 3 60 Basis Topografie 40 Topografie oefeningen 20 Gegradueerde Openbare Werken 1000 Basis Tekenen 80 Tekenen aanvulling 1 60 Tekenen aanvulling 2 60 Bouwwetgeving en administratie 80 Wegenbouw 40 Projectwerk Openbare Werken Sleutelvaardigheden/Sleutelcompetenties Sleutelvaardigheid Specificatie ABSTRACT DENKEN In staat zijn verder te denken dan concreet SV01 waarneembare gegevens en abstracte ontwerpen kunnen concretiseren KUNNEN OMGAAN MET In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken SV16 INFORMATIE en te verstrekken PLANMATIG DENKEN In staat zijn op methodische wijze over een opgave of SV22 probleem te redeneren PROBLEMEN Problemen vaststellen, analyseren en oplossingen SV23 ONDERKENNEN EN OPLOSSEN aanreiken ZELFSTANDIGHEID In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, SV32 gedurende lange tijd aan een taak te werken RESULTAATGERICHTHEID In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtneming van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden SV28 VEILIGHEIDS-EN MILIEUBEWUSTZIJN ZIN VOOR SAMENWERKING In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden In staat zijn om gemeenschappelijk aan een zelfde taak te werken SV30 SV35 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 6 van 16

7 2 Basiscompetenties van de opleiding IT 005 BC 001 IT 005 BC 002 IT 005 BC 003 IT 005 BC 004 IT 005 BC 005 IT 005 BC 006 IT 005 BC 007 IT 005 BC 008 IT 005 BC 009 IT 005 BC 010 IT 005 BC 011 IT 005 BC 012 IT 005 BC 013 IT 005 BC 014 IT 005 BC 015 IT 005 BC 016 IT 005 BC 017 IT 005 BC 018 IT 005 BC 019 IT 005 BC 020 IT 005 BC 021 IT 005 BC 022 IT 005 BC 023 IT 005 BC 024 IT 005 BC 025 IT 005 BC 026 IT 005 BC 027 IT 005 BC 028 IT 005 BC 029 T 005 BC 030 IT 005 BC 031 IT 005 BC 032 IT 005 BC 033 IT 005 BC 034 IT 005 BC 035 IT 005 BC 036 IT 005 BC 037 IT 005 BC 038 IT 005 BC 039 IT 005 BC 040 IT 005 BC 041 IT 005 BC 042 IT 005 BC 043 IT 005 BC 044 IT 005 BC 045 IT 005 BC 046 IT 005 BC 047 IT 005 BC 048 specifieke eigenschappen van bouwmaterialen aanwenden elementaire berekeningen maken constructies analyseren elementaire berekeningen maken reglementering en bouwfysische begrippen vertalen naar concrete constructies de krachtenwerking in een structuur analyseren de algemene wetten, regels en formules van de sterkteleer toepassen werken met de meest gangbare topografische toestellen meetmethodes toepassen op het terrein meetgegevens verwerken plannen lezen plannen interpreteren tekenen vanuit een adequate voorstellingswijze werken met een tekenpakket werken met een rekenpakket werken met een planningsprogramma omgaan met externe databanken rechtsprincipes in de bouwsector interpreteren rechtsprincipes in de bouwsector naleven veiligheidsreglementering in de bouwsector interpreteren veiligheidsreglementering in de bouwsector naleven technische richtlijnen analyseren technische richtlijnen toepassen brand- en milieunormen toepassen een bouwdossier, zowel administratief als technisch, opstellen een bouwdossier, zowel administratief als technisch, opvolgen leiding geven een verslag maken over een project aantonen dat de basiscompetenties van de opleiding gerealiseerd werden via een eindwerk specifieke eigenschappen van industriële- en prefabconstructies aanwenden elementaire berekeningen maken deze constructies analyseren berekeningen van warmte- en vochttransmissie uitvoeren reglementering en bouwfysische begrippen vertalen naar concrete constructies akoestische begrippen en de huidige reglementering hieromtrent toepassen de principes van het visueel comfort toepassen de krachtenwerking bij complexe constructies analyseren. stabiliteitsberekeningen uitvoeren op complexe constructies berekeningen uitvoeren op vloerconstructies, liggers en spanten de brandwerendheid van constructies inschatten platen, balken en kolommen in gewapend beton berekenen de kenmerken van betonsamenstelling, cementkwaliteit en wapeningsstaal toepassen proeven op beton- en staalkwaliteit evalueren topografische instrumenten gebruiken op het terrein meetkundige figuren uitzetten een rasterplan opmeten plannen lezen en interpreteren plannen tekenen vanuit een adequate voorstellingswijze Bijlage bij Vlor-advies Pagina 7 van 16

8 IT 005 BC 049 IT 005 BC 050 IT 005 BC 051 IT 005 BC 052 IT 005 BC 053 IT 005 BC 054 IT 005 BC 055 plannen lezen en interpreteren plannen tekenen vanuit een adequate voorstellingswijze materialen en hun eigenschappen interpreteren materialen en hun eigenschappen toepassen de opbouw van de verschillende wegentypes herkennen het typebestek voor de wegenbouw toepassen elementaire berekeningen maken Bijlage bij Vlor-advies Pagina 8 van 16

9 3 Modules 3.1 Module Basis Materialen en constructies M IT G Situering van de module in de opleiding Studie van de meest gebruikte materialen of bouwstenen voor de traditionele bouwmethodes. De detaillering van een bouwwerk gaande van de graafwerken tot de interieurafwerking. Implementatie van de standaard technische installaties in een gebouw Instapvereisten voor de module Studieduur 120 TV Basiscompetenties Module Basis Materialen en constructies specifieke eigenschappen van bouwmaterialen aanwenden IT 005 BC 001 elementaire berekeningen maken IT 005 BC 002 constructies analyseren IT 005 BC 003 plannen tekenen vanuit een adequate voorstellingswijze IT 005 BC Module Basis Bouwfysica M IT G Situering van de module in de opleiding In deze module verwerven de cursisten inzicht in de overdracht van warmte bij gebouwen. Hierop worden elementaire berekeningen van warmteoverdracht toegepast. Er wordt een overzicht aangeboden van de verschillende isolatiematerialen en technieken Instapvereisten voor de module Studieduur 20 TV Basiscompetenties Module Basis Bouwfysica elementaire berekeningen maken IT 005 BC 004 reglementering en bouwfysische begrippen vertalen naar concrete IT 005 BC 005 constructies 3.3 Module Basis Stabiliteit M IT G Situering van de module in de opleiding De cursisten verwerven inzicht in de belastingen die op een constructieonderdeel worden uitgeoefend. De cursisten voeren hierop elementaire berekeningen uit. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 9 van 16

10 3.3.2 Instapvereisten voor de module Studieduur 40 TV Basiscompetenties Module Basis Stabiliteit de krachtenwerking in een structuur analyseren IT 005 BC 006 de algemene wetten, regels en formules van de sterkteleer toepassen IT 005 BC 007 elementaire berekeningen maken IT 005 BC Module Basis Topografie M IT G Situering van de module in de opleiding De gangbare topografische toestellen worden theoretisch en praktisch benaderd. Er wordt een overzicht aangereikt van meeteenheden en geografische verhoudingen. - Uitvoeren van basisberekeningen - Maken van oefeningen - Verwerking van meetgegevens - Opmaken van een verslag Instapvereisten voor de module Studieduur 40 TV Basiscompetenties Module Basis Topografie werken met de meest gangbare topografische toestellen IT 005 BC 008 meetmethodes toepassen op het terrein IT 005 BC 009 meetgegevens verwerken IT 005 BC Module Basis Tekenen - M IT G Situering van de module in de opleiding Verwerven van ruimtelijk inzicht in bouwkundige constructies. Bestaande plannen kunnen interpreteren. Inzicht verwerven in de voorstellingswijzen vanuit bestaande plannen en deze toepassen in een eigen bouwplan Instapvereisten voor de module Studieduur 80 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 10 van 16

11 3.5.4 Verhouding AV-PV-TV 80 TV Basiscompetenties Module Basis Tekenen plannen lezen IT 005 BC 011 plannen tekenen vanuit een adequate voorstellingswijze IT 005 BC 013 werken met een tekenpakket IT 005 BC Module Bouwwetgeving en administratie M IT G Situering van de module in de opleiding Verwerven van inzicht in - de structuur van de bouwsector - het overheidsbeleid ten dienste van de bouwsector - de aansprakelijkheden binnen de bouwsector - de verschillende componenten van een bouwdossier - de verschillende kosten bij de realisatie van een bouwwerk Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV 80 TV Basiscompetenties Module Bouwwetgeving en -administratie rechtsprincipes in de bouwsector interpreteren IT 005 BC 018 rechtsprincipes in de bouwsector naleven IT 005 BC 019 veiligheidsreglementeringen in de bouwsector interpreteren IT 005 BC 020 veiligheidsreglementeringen in de bouwsector naleven IT 005 BC 021 technische richtlijnen analyseren IT 005 BC 022 technische richtlijnen toepassen IT 005 BC 023 brand- en milieunormen toepassen IT 005 BC 024 een bouwdossier, zowel administratief als technisch, opstellen IT 005 BC 025 een bouwdossier, zowel administratief als technisch, opvolgen IT 005 BC 026 leiding geven IT 005 BC 027 werken met een rekenpakket IT 005 BC 015 werken met een planningsprogramma IT 005 BC 016 omgaan met externe databanken IT 005 BC Module Projectwerk Openbare werken M IT G Situering van de module in de opleiding Door middel van een volledig uitgewerkt project kunnen aantonen dat de competenties van de opleiding verworven zijn. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 11 van 16

12 3.7.2 Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV 160 TV Basiscompetenties Module Projectwerk Openbare werken een verslag maken over een project IT 005 BC 028 aantonen dat alle basiscompetenties van de opleiding gerealiseerd IT 005 BC 029 werden via een eindwerk 3.8 Module Materialen en constructies aanvulling M IT Situering van de module in de opleiding Studie van de meest gebruikte materialen of bouwstenen voor de volgende bouwmethodes: - Industriebouw - Houtbouw - Prefabbouw - Eco-bouw - e.a. Het inoefenen van deze bouwmethodes aan de hand van details Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV 80 TV Basiscompetenties Module Materialen en constructies aanvulling specifieke eigenschappen van industriële- en prefabconstructies IT 005 BC 030 aanwenden elementaire berekeningen maken IT 005 BC 031 deze constructies analyseren IT 005 BC Module Bouwfysica aanvulling M IT Situering van de module in de opleiding In deze module verwerven de cursisten inzicht in de overdracht van vocht en geluid bij gebouwen. Elementaire berekeningen van vochttransport worden toegepast. Er wordt een overzicht aangeboden van de verschillende dampschermen en isolatietechnieken op gebied van vocht en geluid. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 12 van 16

13 3.9.2 Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV 40 TV Basiscompetenties Module Bouwfysica aanvulling berekeningen van warmte- en vochttransmissie uitvoeren IT 005 BC 033 reglementering en bouwfysische begrippen vertalen naar concrete IT 005 BC 034 constructies akoestische begrippen en de huidige reglementering hieromtrent IT 005 BC 035 toepassen de principes van het visueel comfort toepassen IT 005 BC Module Stabiliteit aanvulling 1 M IT Situering van de module in de opleiding Deze module omvat de theoretische benadering van het krachtenverloop in complexe constructies Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV 60 TV Basiscompetenties Module Stabiliteit aanvulling 1 de krachtenwerking bij complexe constructies analyseren. IT 005 BC 037 stabiliteitsberekeningen uitvoeren op complexe constructies IT 005 BC Module Stabiliteit aanvulling 2 M IT Situering van de module in de opleiding In deze module wordt het krachtenverloop in complexe constructies aan de hand van praktijkvoorbeelden getoetst Instapvereisten voor de module Studieduur 60 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 13 van 16

14 Verhouding AV-PV-TV 60 TV Basiscompetenties Module Stabiliteit aanvulling 2 berekeningen uitvoeren op vloerconstructies, liggers en spanten IT 005 BC 039 de brandwerendheid van constructies inschatten IT 005 BC Module Stabiliteit aanvulling 3 M IT Situering van de module in de opleiding In deze module wordt dieper in gegaan op betonconstructies. - kennis van betonsamenstellingen, cementkwaliteiten, wapeningsstaal - proeven op beton- en staalkwaliteit - uitvoeren van specifieke betonberekeningen Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV 60 TV Basiscompetenties Module Stabiliteit aanvulling 3 platen, balken en kolommen in gewapend beton berekenen IT 005 BC 041 de kenmerken van betonsamenstelling, cementkwaliteit en IT 005 BC 042 wapeningsstaal toepassen proeven op beton- en staalkwaliteit evalueren IT 005 BC Module Topografie oefeningen M IT Situering van de module in de opleiding De cursist gaat de topografische instrumenten gebruiken op het terrein. Op basis van de verkregen meetresultaten wordt een verslag opgemaakt. meetkundige figuren uitzetten op het terrein Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV 20 TV Bijlage bij Vlor-advies Pagina 14 van 16

15 Basiscompetenties Module Topografie oefeningen topografische instrumenten gebruiken op het terrein IT 005 BC 044 meetkundige figuren uitzetten IT 005 BC 045 een rasterplan opmeten IT 005 BC Module Tekenen aanvulling 1 M IT Situering van de module in de opleiding Verwerven van ruimtelijk inzicht in de wegenbouw. Bestaande plannen kunnen interpreteren. Inzicht verwerven in de voorstellingswijzen vanuit bestaande plannen en deze toepassen in een eigen bouwplan Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV 60 TV Basiscompetenties Module Tekenen aanvulling 1 plannen lezen en interpreteren IT 005 BC 047 plannen tekenen vanuit een adequate voorstellingswijze IT 005 BC Module Tekenen aanvulling 2 M IT Situering van de module in de opleiding Verwerven van ruimtelijk inzicht in complexe bouwkundige constructies. Bestaande plannen kunnen interpreteren. Inzicht verwerven in de voorstellingswijzen vanuit bestaande plannen en deze toepassen in een eigen bouwplan Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV 60 TV Basiscompetenties Module Tekenen aanvulling 2 plannen lezen en interpreteren IT 005 BC 049 plannen tekenen vanuit een adequate voorstellingswijze IT 005 BC 050 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 15 van 16

16 3.16 Module Basis Wegenbouw M IT Situering van de module in de opleiding De module geeft inzicht in de wegenbouw: - specifieke materialen en hun gebruik - opbouw van de verschillende wegentypes - maken van specifieke berekeningen Instapvereisten voor de module Studieduur Verhouding AV-PV-TV 40 TV Basiscompetenties Module Basis Wegenbouw materialen en hun eigenschappen interpreteren IT 005 BC 051 materialen en hun eigenschappen toepassen IT 005 BC 052 de opbouw van de verschillende wegentypes herkennen IT 005 BC 053 het typebestek voor de wegenbouw toepassen IT 005 BC 054 elementaire berekeningen maken IT 005 BC 055 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 16 van 16

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl23 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Bouwkundig tekenaar IT 006 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 21 Inhoud Vlaams

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding BO IT 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl22 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Bouw BO IT 008 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 21 Inhoud Vlaams Ministerie van

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl28 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding IT 007 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding BO IT 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW 20 oktober 2011 RLLL-RLLL-ADV-002bijl2 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw BO BW 040 (Ontwerp) Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw Versie 1.0 (ontwerp) Pagina

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW 20 oktober 2011 RLLL-RLLL-ADV-002bijl1 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Assistent Calculator Bouw BO BW 041 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies - Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs 8 november 2011 RLLL-RLLL-ADV-002bijl3 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Wegeniswerken BO BW 042 (Ontwerp) Uitvoerend CAD-tekenaar Wegeniswerken Versie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Assistent Calculator Bouw BO BW 040 Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding- referentiekader... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl25 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding BO IT 004 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 23 Inhoud Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 februari 2014 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar inrichting buitenruimte, parken en tuinen BO LT 007

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw BO BW 041 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 29 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding- referentiekader... 5 1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding IJzervlechter BO BW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl20 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen BO ME 403 (Ontwerp) Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen Versie {1.0}

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Kruiswerker BO DB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl24 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Chemie en textiel BO IT 001 (ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 45 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Wegeniswerken BO BW 042 Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding - referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding BO IT 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2010 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl17 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Behoudsmedewerker

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Opleiding Polyvalent Onderhoudsmedewerker Gebouwen BO BW 030 gebouwen - BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl18 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl18 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Plaatser Modulaire opleiding BO ME 401 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Betonhersteller BO BW 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Tegelzetter BO BW 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl18 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde of Vroedkunde: Algemene Verzorgingsinstellingen GZ 001

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Nascholing BO BN 004 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Opleiding Bestuurder interne transportmiddelen BO AU 309 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-DOC-002-bijlage 22ter Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC BO ME 407 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl21 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding BO IT 009 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 25 Inhoud Vlaams Ministerie van

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding BO IT 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 25 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Reisleider BO HB 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding BO BD 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl22bis Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Piping BO ME 408 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 14 Inhoud 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Topograaf modulenaam Bouwwetgeving en administratie code module M IT G 062 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: Structuurschema

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker metalen dak BO BW 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Medewerker brasserie taverne bistro BO VO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Hotelonthaal BO VO 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bierkenner BO VO 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW RLLL-RLLL-ADV-004bijl08 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Tuinbouwarbeider BO LT 003 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW. Opleiding Natuursteenbewerker

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW. Opleiding Natuursteenbewerker Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Natuursteenbewerker BO BW 029 Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2010 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl14 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Opleiding Installateur warmtepompen BO KW 031 (Ontwerp) Installateur warmtepompen - Versie {1.0} Ontwerp Pagina

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & Besturingssystemen en Netwerken AO IC 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud...

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5 STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Bijlage bij het advies van de Vlor Pagina

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker leien en pannen BO BW 028 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Breien BO MO 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl03 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in fermentatieprocessen destillaten en likeuren CH BO 005 Bijlage bij het Vlor-advies - Opleidingsprofiel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Loodgieter BO KW 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Zwevende modules

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Zwevende modules STUDIEGEBIED MODE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Zwevende modules... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw RLLL/EXT/ADV/004bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw Modulaire opleiding Klavierinstrumentenbouwer BO MI 003 (Ontwerp) Klavierinstrumentenbouwer Pagina 1 van 1 Inhoud

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021 Versie 1.0 DEF Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Hulpboekbinder BO BB 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl04 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus BO CH 006 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Maatwerk Herenpatronen BO MO 018 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Diamantbewerker BO DB 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie

STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 3 oktober 2007 1210 Brussel RLLL/EXT/ADV/001bijl3 STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie Modulaire opleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED TEXTIEL

STUDIEGEBIED TEXTIEL STUDIEGEBIED TEXTIEL Modulaire opleiding Bobijnopzetter BO TX 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM 1 Bachelor in de bouw Competentiematrix Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV Het doel van de

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie