TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen"

Transcriptie

1 TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1

2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2

3 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties en Leerresultaten Niveaus: Weten Inzien Toepassen Integreren 3

4 GENERIEKE COMPETENTIES Accuratesse, nauwkeurigheid Contactbereidheid Dienstverlenende ingesteldheid Empathie Flexibiliteit Kritische ingesteldheid Leergierigheid Resultaatgerichtheid Zelfstandigheid Timemanagement Doorzettingsvermogen Adequate non-verbale communicatie Creativiteit Handelen volgens de ethische en deontologische code Initiatief nemen Zelfreflectie Omgaan met feedback 4

5 LEERRESULTATEN Domeinspecifieke (12) : bachelor-niveau Opleidingspecifieke (13): opleiding profilering ODL = opleidingspecifieke deelleerresultaten Bundels van beroepsspecifieke competenties per rol 5

6 ODL 1. Inzicht hebben in de planning en de uitvoering van logopedische/audiologische initiatieven betreffende preventie. 2. Volledig autonoom een wetenschappelijk onderbouwd logopedisch/audiologisch assessment plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen. 3. Volledig autonoom een wetenschappelijk onderbouwd logopedisch/audiologisch behandelplan opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen. 4. Volledig autonoom vanuit een logopedische/audiologische expertise coachen, trainen en adviseren. 5. Efficiënt samenwerken met andere disciplines in het belang van de cliënt. 6. Inzicht hebben in opstarten en beheren van een duurzame praktijk. 6

7 ODL 7. Efficiënt en verzorgd mondeling en schriftelijk communiceren over het logopedisch/audiologisch handelen. 8. Ethisch verantwoord handelen binnen de grenzen van deontologie en regelgeving. 9. Evidence Based logopedisch/audiologisch handelen. 10. Methodisch onderbouwd kunnen participeren aan logopedisch/audiologisch wetenschappelijk onderzoek en hierover rapporteren. 11. Kritisch reflecteren over het eigen beroepsmatig handelen. 12. Professionaliseren en bijdragen tot de profilering van het beroep. 13. Logopedisch en audiologisch handelen in een internationale context. 7

8 COMPETENTIES Onder elke ODL zitten beroepsspecifieke competenties Voorbeeld van ODL3: behandeling 8

9 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 overwegen of de relevante voorwaarden aanwezig zijn tot het gebruik van orale functies en/of mogelijkheden tot communicatie overwegen welke biologische en psychosociale factoren van invloed zijn op de behandelingsmogelijkheden overwegen welke logopedische methoden en hulpmiddelen toegepast kunnen worden bepalen van het hoofddoel en de subdoelstellingen van de behandeling rapporteren en overleggen van het behandelplan met de verwijzer Overleggen van het behandelplan met de hulpvrager en de omgeving kiezen en op systematische wijze toepassen van de juiste methoden en hulpmiddelen om de stoornis op logopedisch gebied te kunnen beïnvloeden verstrekken van informatie omtrent het doel, methoden en hulpmiddelen, en het verloop van de behandeling geven van instructies bij de uitvoering van de diverse aspecten/oefeningen van de gekozen methoden en ivm het omgaan met hulpmiddele nagaan of de hulpvrager en zijn omgeving de instructies opvolgen verschaffen van mogelijkheden aan de hulpvrager en zijn omgeving om de transfer in de praktijk toe te passen informeren van de verwijzer en het behandelteam omtrent het verloop van de behandeling bijstellen van het behandelplan tijdens de uitvoeringsfase indien nodig integreren van de systematische afbouw en nazorg in de logopedische behandeling registreren en rapporteren van de doelstellingen, het verloop en het resultaat van de behandeling evalueren van de diagnose, de inhoud en de opbouw van het behandelplan, de behandeling zelf evalueren van het effect van de behandeling rapporteren van het resultaat van de behandeling aan de verwijzer, betalende instanties en/of andere betrokkenen (met verzorgde spraak en aangepast taalgebruik) ODL 3: Volledig autonoom een wetenschappelijk onderbouwd logopedisch/audiologisch behandelplan opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen. C42 uitvoeren van efficiëntiecontroles van aangepaste hoorhulpmiddelen C43 9 uitvoeren van technische metingen van hoorhulpmiddelen C44 uitvoeren van controle en onderhoud van hoortoestellen, groepsapparatuur en hulpmiddelen C45 controleren en ijken van de audiologische aanpassingsapparatuur

10 PROFESSIONEEL HANDELEN 10

11 FOCUS Fase 1 verzorgde mondelinge en schriftelijke communicatie introductie tot zelfreflectie over generieke competenties (waar sta ik in mijn opleiding) eerste werkveldopdracht 11

12 FOCUS Fase 2 uitgebreide zelfreflectie over beroepsspecifieke competenties (welke beheers ik welke niet + actieplan) oefening van gesprekstechnieken en spraak in logopedische context 12

13 FOCUS Fase 3 integratie van theorie en vaardigheden in het opstellen van een blinde casus presentatie van de casus casusbesprekingen in teamoverleg 13

14 FASE 1 EN 2 Bijdrage tot 3 ODL s ODL2: Volledig autonoom een wetenschappelijk onderbouwd logopedisch/audiologisch assessment plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen ODL 3 Volledig autonoom een wetenschappelijk onderbouwd logopedisch/audiologisch behandelplan opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen ODL 7 Efficiënt en verzorgd mondeling en schriftelijk communiceren over het logopedisch/audiologisch handelen De student past de logopedische vaardigheden toe op zichzelf: actieplannen opstellen / beoordelen / bijsturen en dit wat betreft de eigen mondelinge en schriftelijke communicatie en competentieverwerving 14

15 FASE 1 EN 2 Er werden 19 competenties vooropgesteld voor het OPO professioneel Handelen: contact opnemen met de verwijzer bij onduidelijke en/of onvolledige vraagstelling naar logopedische behandeling en/of onderzoek stellen van een logopedische diagnose en deze formuleren tegen de achtergrond van de hulpvraag (met verzorgde spraak en aangepast taalgebruik) schriftelijk en mondeling registreren en rapporteren van de conclusies uit de diagnose schriftelijk registreren van relevante anamnesegegevens kiezen en op systematische wijze toepassen van de juiste methoden en hulpmiddelen om de stoornis op logopedisch gebied te kunnen beïnvloeden bepalen van het hoofddoel en de subdoelstellingen van de behandeling bijstellen van het behandelplan tijdens de uitvoeringsfase indien nodig rapporteren van het resultaat van de behandeling aan de verwijzer, betalende instanties en/of andere betrokkenen (met verzorgde spraak en aangepast taalgebruik) evalueren van de behandeling 15

16 FASE 1 EN 2 informeren van de verwijzer en/of de gescreende personen en hun omgeving over het resultaat van de screening (met verzorgde spraak en aangepast taalgebruik) formuleren van advies voor verder onderzoek (met verzorgde spraak en aangepast taalgebruik) bepalen en uitvoeren van de nodige doorverwijzingen van personen naar een arts of andere hulpverlener (met verzorgde spraak en aangepast taalgebruik) registreren en rapporteren van de verzamelde gegevens rapporteren en overleggen van het behandelplan met de verwijzer verstrekken van informatie omtrent het doel, methoden en hulpmiddelen, en het verloop van de behandeling informeren van de verwijzer en het behandelteam omtrent het verloop van de behandeling registreren en rapporteren van de doelstellingen, het verloop en het resultaat van de behandeling constructief deelnemen aan teambesprekingen, verwerken en toepassen van conclusies (toevoeging audiologie) verrichten van administratie naar voorschrijver, terugbetalende instanties en begeleidende instanties 16

17 FASE 3 Bijdrage tot 6 ODL s ODL 2 Volledig autonoom een wetenschappelijk onderbouwd logopedisch/audiologisch assessment plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen ODL 3 Volledig autonoom een wetenschappelijk onderbouwd logopedisch/audiologisch behandelplan opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen ODL 5 Efficiënt samenwerken met andere disciplines in het belang van de cliënt ODL 7 Efficiënt en verzorgd mondeling en schriftelijk communiceren over het logopedisch/audiologisch handelen ODL 9 Evidence Based Logopedisch/Audiologisch handelen ODL 11 Kritisch reflecteren over het eigen beroepsmatig handelen De student past de logopedische vaardigheden toe op een blinde casus. 17

18 CASUS Student kiest een patiënt uit in overleg met de mentor De student kijkt geen dossiers in. De student vraagt aan de mentor de informatie die hij/zij nodig heeft en de mentor kan dit dan uit het dossier doorgeven De student neemt onderzoeken af De student maakt volledig zelfstandig een casus op Klacht Anamnese Multidisciplinaire gegevens Logopedisch onderzoek Diagnose Probleemsamenhang Behandelplan (topic / niveau / interventie) 18

19 DOEL De student kan op deze manier laten zien hoe hij/zij de stof beheerst en of hij/zij de geleerde vaardigheden (competenties) in een logopedische setting kan toepassen. De beoordeling gebeurt via een presentatie van de casus waarin vooral aandacht gaat naar: Communicatie Structuur Verantwoording accuratesse 19

20 VRAGEN? 20 The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013

Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 Opleiding Logopedie en Audiologie Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 1 Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 Opleiding

Nadere informatie

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INLEIDING Heb ik het geschikte profiel om deze opleiding te starten? Heb ik het geschikte profiel om vroedvrouw te

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING*

BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* BIJLAGE A COMPETENTIES VAN DE OPLEIDING* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) geldt aanvullende

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 d i g i t a l e v e r s i e b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 E E n t o E k o m s t b E s t E n d i g o p l E i d i n g s p r o f i E l 4.0 bachelor of nursing 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadere informatie

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen GZvaktherapeut Beroepscompetentieprofiel Federatie Vaktherapeutische Beroepen 1 GZvaktherapeut Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut 3 Psychomotorische therapie

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (voltijd/deeltijd) Croho nr. 34585 De laatste accreditatie geldt van 1-12-2008 tot

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst'

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' verplegen verzorgen vp 1e niv. Verpleegkundige 2e niveau verzorgende helpende 5 4 3 2 individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel

Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel De afbeelding op de omslag geeft de twee polen weer die essentiële elementen zijn in het kwaliteitszorgsysteem dat we voor ogen hebben: zelfevaluatie en intercollegiale

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

(art. 7.13 en 7.59 WHW)

(art. 7.13 en 7.59 WHW) Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Geneeskunde

Nadere informatie

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl Master Management wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding Is het tijd voor de volgende stap in uw loopbaan? Bent u toe aan nieuwe uitdagingen in uw werk? Wilt u investeren

Nadere informatie

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Beroepsprofiel verpleegkundig specialist DEEL 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 4 V&V 2020 Deel 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist 1 Colofon V&V

Nadere informatie