STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie"

Transcriptie

1 STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie

2 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent in de psychologie beroep : assistent in de psychologie Sectorcommissie hogeschoolonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/51 De leden van de sectorcommissie zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De VLOR staat in voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 I NHOUD OPLEIDINGSPROFIEL A SSISTENT IN DE P SYCHOLOGIE I N H O U D HOOFDRUBRIEK 1 1 INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Opdrachtgever Opdracht Doelstelling Ontwikkelingsproces Legitimatie 2 HOOFDRUBRIEK 2 3 SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Diploma s en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie 5 c.q. opleiding Aantal diploma s per provincie Aantal diploma s per onderwijsnet/inrichtende macht Aantal diploma s per hogeschool Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Infrastructuur Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie 8 c.q. opleiding Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie 8 c.q. opleiding Reële studieduur Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Opleidingen in Vlaanderen De opleiding Psychodiagnostisch Werk in Nederland Verantwoording van de optie c.q. opleiding 10

4 I NHOUD OPLEIDINGSPROFIEL A SSISTENT IN DE P SYCHOLOGIE HOOFDRUBRIEK 3 11 HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 De exacte benaming van de optie c.q. opleiding De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Overzicht van de functionele gehelen Contextgegevens Functioneel geheel 1: psychologische diagnostiek Functioneel geheel 2: advies- en informatieverstrekking Functioneel geheel 3: interventie Functioneel geheel 4: preventie Functioneel geheel 5: research Functioneel geheel 6: communicatie Functioneel geheel 7: samenwerking Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding Sleutelkwalificaties De kern van de opleidingsprofiel 20 HOOFDRUBRIEK 4 21 BIBLIOGRAFIE HOOFDRUBRIEK 4 22 MEDEWERKERS

5 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE 1 HOOFDRUBRIEK 1 INLEIDING Het opleidingsprofiel assistent in de psychologie (A.I.P.) is de vertaling van het gelijknamige beroepsprofiel naar een aangepaste opleiding. Het kwam in twee stappen tot stand. De overheid bepaalde vooreerst een kwalificatiestructuur, d.w.z. het geheel van studiegebieden, opleidingen en opties, met de daaraan verbonden certicificering. Vervolgens werden de basiscompetenties voor de optie assistent in de psychologie door de betrokken hogescholen uitgewerkt. Als coördinerend orgaan bij het opstellen van het opleidingsprofiel fungeerde de Koepelcommissie Opleidingsprofielen van de Vlaamse Onderwijsraad. Deze koepelcommissie heeft sectorcommissies opgericht, waaronder de sectorcommissie sociale zorg. Deze sectorcommissie heeft een expert aangesteld om het opleidingsprofiel A.I.P. uit te schrijven. De sectorcommissie zal het aangemaakte opleidingsprofiel voorleggen aan de Raad Hoger Onderwijs die voor legitimering zorgt. Het gelegitimeerde opleidingsprofiel wordt dan als voorstel overgemaakt aan de overheid. 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Opleidingsprofiel : Assistent in de psychologie Sectorcommissie : Sociale zorg 1.2 Opdracht Opdrachtgever Ministerie van Onderwijs, de heer Van den Bossche Opdracht Opleidingsprofiel aanmaken voor de optie assistent in de psychologie (basisopleiding Sociaal werk) Doelstelling Het ontwikkelen van basiscompetenties voor de optie A.I.P.. De relatie tussen het arbeidsveld en het onderwijsveld verstevigen door de beroepsactiviteiten te betrekken op vaardigheden.

6 2 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE 1.3 Ontwikkelingsproces Het opleidingsprofiel werd aangemaakt volgens de DVO-handleiding en is derhalve consistent met de door de DVO gevraagde rubrieken. Vergaderingen Vergaderingen met de VLOR: 23/10/96-18/12/96-29/01/97-12/03/97-23/04/97-28/05/97-25/6/97 Vergaderingen met de verschillende opleidingen A.I.P. en de beroepsvereniging (B.G.P., Beroepsvereniging Gegradueerde in de Psychologie) 1.4 Legitimatie Het opleidingsprofiel dient gelegitimeerd door de Raad voor het Hoger Onderwijs.

7 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE 3 HOOFDRUBRIEK 2 SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Bron beroepsprofiel van de assistent in de psychologie decreet betreffende de hogescholen, 13 juli 1994, deel I, bijlage I Het beroep van assistent in de psychologie kadert in het studiegebied sociaalagogisch werk als optie binnen de basisopleiding sociaal werk van één cyclus. Aanverwante beroepen Psycholoog Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Het opleidingsprofiel werd aangemaakt op basis van één beroepsprofiel. Beroepsprofiel van de assistent in de psychologie Wij namen kennis van volgende beroepsprofielen : maatschappelijk adviseur maatschappelijk werker personeelswerker sociaal-cultureel werker gegradueerde in de orthopedagogie In Vlaanderen kan momenteel een diploma van psychologische deskundigheid worden bekomen, ofwel via een academische opleiding die leidt tot het diploma van licentiaat in de psychologie, ofwel via een opleiding van één cyclus die leidt tot het diploma van gegradueerde assistent in de psychologie.

8 4 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE Omdat de universitaire en de graduaatsopleiding in de psychologie verwant zijn met elkaar is a priori enige overlapping te verwachten in de respectievelijke opleidingen als in bepaalde uit te oefenen beroepstaken 1. Gelet op de typisch psychologische invalshoek van de graduaatsopleiding in de psychologie zijn die overlappingen er minder in de, door het decreet gestelde, verwante opleidingen van één cyclus, m.n. de basisopleiding orthopedagogie en de overige opties van de basisopleiding sociaal werk, leidend tot het diploma van maatschappelijk assistent. Er wordt geconstateerd dat het beroepskenmerkende en het differentiërende aspect van de opleiding A.I.P. door het decreet van 13/7/94 betreffende de hogescholen zowel in de benaming van de optie (nl. assistent in de psychologie) als in het aansluitende diploma (nl. gegradueerde assistent in de psychologie) wordt gerealiseerd. Zowel de werkgroep van de sectorcommissie die dit opleidingsprofiel heeft opgesteld als de Beroepsvereniging van de Gegradueerde in de Psychologie zijn daarom geen vragende partij om in de door het decreet gestelde onderverdelingen van het studiegebied sociaal-agogisch werk tot veranderingen te adviseren die het bovenvermelde beroepskenmerkende en differentiërende opleidingsaspect van de A.I.P. in het gedrang brengen. 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Bron Decreet betreffende de hogescholen, 13 juli 1994, deel I, bijlage I. Studiegebied: Sociaal - agogisch werk Basisopleiding van één cyclus : Sociaal werk Optie : assistent in de psychologie, leidend tot het diploma van gegradueerde assistent in de psychologie In Vlaanderen zijn er 2 inrichtende machten: autonome hogescholen en privaatrechterlijke hogescholen 1 De graduaatsopleiding in de psychologie is een wetenschappelijk gefundeerde praktijkopleiding waardoor de A.I.P. als deskundige in de toegepaste psychologie vooral werkzaam is als psychodiagnostisch en psychologisch hulpverlenend werker in de werkvelden waar het psychisch welzijn van de mens aan de orde is. Bij het opstellen van het beroepsprofiel van de A.I.P. bleek uit veelvuldige contacten met licentiaten en gegradueerden in de psychologie dat er zich in het werkveld inzake taakverdeling en -uitoefening nauwelijks problemen voordoen en dat er, met inachtname van het verschil in opleidingsniveau (niveau 3 en/of 4 voor GAIP), sprake is van een goede en geappreciëerde samenwerking, veelal onder supervisie van licentiaat psychologen. Het misverstand, door de Belgische Federatie van Psychologen schriftelijk overgemaakt aan de Raad Hoger Onderwijs, als zou de inhoud van het beroepsprofiel assistent in de psychologie deze van het beroep psycholoog en niet van het beroep assistent in de psychologie benaderen is, naar onze mening, te wijten aan enerzijds een tekort aan recent werkveldonderzoek (momenteel wel lopend voor de gegradueerde assistent in de psychologie en waarbij de in het beroepsprofiel gestelde typefuncties psychodiagnostiek en psychologische hulpverlening worden bevestigd) en anderzijds aan een zeker gemis aan onderling contact en samenwerking tussen de opleidingen tot licentiaat in de psychologie, gegradueerden in de psychologie en de respectievelijke beroepsverenigingen.

9 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE 5 Er zijn 3 scholen : Hogeschool West-Vlaanderen, Departement Vesalius, Leffingestraat Oostende Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, campus Kortrijk, departement IPSOC, Doorniksesteenweg Kortrijk Katholieke Vlaamse Hogeschool, Sint Andriesstraat Antwerpen Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Academische opleidingen Licentiaat in de psychologie. Opleidingen van één cyclus Binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk : orthopedagogie, leidend tot het diploma van gegradueerde in de Orthopedagogie sociaal werk, waarvan de opties maatschappelijk adviseur, maatschappelijk werk, personeelswerk, sociaal-cultureel werk, en syndicaal werk leiden tot de graad van maatschappelijk assistent Diploma's en getuigschriften De relevante diplomabenaming is : gegradueerde assistent in de psychologie. Vóór het decreet betreffende de hogescholen, 13 juli 1994 was de diplomabenaming assistent in de psychologie. Een door de opleidingen en de beroepsvereniging meer geprefereerde benaming is deze van gegradueerde in de psychologie i.p.v. gegradueerde assistent in de psychologie Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma's voor de optie c.q. opleiding Bron Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs , Afdeling Informatie en Documentatie, Koningsstraat Brussel (Tel.: 02/ ) Studiegebied: Sociaal - agogisch werk Basisopleiding van één cyclus: Sociaal werk Optie: assistent in de psychologie Nota Per provincie: de opleiding A.I.P. kan gevolgd worden in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen Per onderwijsnet: de opleiding A.I.P. kan gevolgd worden in één autonome hogeschool en in twee katholieke hogescholen.

10 6 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE Aantal diploma s per provincie Academiejaar Antwerpen West-Vlaanderen Totaal Kortrijk Oostende 2 J M T J M T J M T J M T Aantal diploma s per onderwijsnet / inrichtende macht einde academiejaar Autonome Hogeschool 3 Katholieke Hogescholen Totaal J M T J M T J M T Aantal diploma s per hogeschool einde academiejaar Katholieke Vlaamse Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Zuid-West- Vlaanderen Hogeschool West- Vlaanderen 4 TOTAAL opleiding pas gestart in academiejaar opleiding pas gestart in academiejaar opleiding pas gestart in academiejaar

11 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE Gelijkaardige opleidingen en diploma's in het buitenland België LAND TITEL AANTAL JAAR gegradueerde assistent in de psychologie gegradueerde assistent in de psychologie ONDERWIJSTYPE 3 jaar Hoger Onderwijs van één cyclus (HOEC) 4 jaar Hoger Onderwijs van één cyclus in sociale promotie assistant en psychologie 3 jaar Enseignement Supérieure d un cycle licentiaat in de psychologie 5 jaar Academisch Onderwijs Nederland psychodiagnostisch werker 4 jaar Hoger Beroepsonderwijs (HBO) studie- en beroepskeuzeadviseur 4 jaar Hoger Beroepsonderwijs (HBO) doctoraaldiploma in de psychologie 5 jaar Academisch Onderwijs Groot-Brittannië degree of B.A. en Bsc Psychology 3 jaar Undergraduate courses andere Europese landen psychologie 4/5 jaar Academisch Onderwijs Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen De opleidingen tot assistent in de psychologie concentreren zich in West-Vlaanderen en Antwerpen, wat niet betekent dat de beroepsactiviteiten zich enkel tot deze twee provincies zouden beperken. Integendeel, de meeste potentiële tewerkstellingsplaatsen zoals PMS-centra, psychiatrische instellingen en andere hulpverleningsdiensten hebben een regionale spreiding Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Provincie Antwerpen : één hogeschool West-Vlaanderen : twee hogescholen In het totaal zijn er dus 3 hogescholen met de opleiding sociaal werk, optie assistent in de psychologie Infrastructuur Goed uitgeruste les- en practicalokalen met audiovisuele ondersteuningsapparatuur. Het nodige materiaal om vaardigheden, nodig i.f.v. het beroep, te kunnen oefenen: testmateriaal, observatielokalen, computers, gespecialiseerde software (bv. CSIBO, O.G., SokaFlits). Mediatheek met vakliteratuur, boeken en tijdschriften, dobis Libis en testotheek.

12 8 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding (30e dag na openstelling naar geslacht en academiejaar) Academie-jaar 1ste studiejaar 2de studiejaar 3de studiejaar Totaal J M T J M T J M T J M T Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten Onderstaande tabel geeft nauwkeurige procentuele schattingen voor de eerstejaarsstudenten van de drie opleidingen van het academiejaar betreffende de SO-vooropleiding, de ervaring met HO (generatiestudenten) en de herkomst per provincie. Katholieke Vlaamse Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Zuid-West- Vlaanderen Hogeschool West- Vlaanderen ASO 66% 55% 66% TSO 31% 43% 34% BSO - 2% - Andere 3% - - Generatie-studenten 56% 68% 65% West- Vlaanderen 1% 73% 60% Oost-Vlaanderen 6% 21% 20% Antwerpen 61% - 6% Vlaams Brabant 14% 3% 9% Limburg 17% 2% 5% Andere (bv. Nederland) 1% Reële studieduur De studieduur bedraagt 3 jaar. Nauwkeurige schattingen van de gemiddelde slaagcijfers voor de drie opleidingen liggen als volgt : eerstejaars tweedejaars derdejaars % 92% 99% % 91% 95% % 90% 98% % 90% 99%

13 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Opleidingen in Vlaanderen Theoretische kennis De veelheid aan werkdomeinen en probleemstellingen en de interdisciplinaire samenwerking vereisen een ruime algemene kennis. Algemeen vormende opleidingsonderdelen zoals filosofie, recht, economie en sociologie beogen het bijbrengen van cultuurhistorische en socio-economische achtergronden en het aanbrengen van ethisch-filosofische reflecties. Gedragswetenschappen Een theoretisch-wetenschappelijke studie van de gedragswetenschappen garandeert wetenschappelijk inzicht in het menselijk gedrag en het psychisch functioneren. In de opleiding komen vooral psychologische vakken aan bod zoals: alge-mene psychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie, consumentenpsychologie, gezondheidspsychologie en psychopathologie. Daarnaast ook pedagogische vakken en biologie van de gedragswetenschappen. Methodologische vorming Voor de beroepsuitoefening is kennis van wetenschappelijk verantwoorde psychologische onderzoeksmethodes fundamenteel. Vaardigheid in het selecteren en toepassen van adequate psychologische methodes en technieken is noodzakelijk voor probleemanalyse en -oplossing. Even belangrijk is vaardigheid in het interpreteren van ingewonnen informatie en het rapporteren aan cliënten en/of collega s. Daarom voorziet het curriculum vakken als psychodiagnostiek, differentiële en interventiegerichte diagnostiek, functiediagnostiek, psychometrische technieken, projectieve technieken, observatie- en beoordelingstechnieken, diagnostisch handelen, naast communicatie, rapporteren, psychologische statistiek en informatica. Theorie en praktijk vullen elkaar voortdurend aan. Via practica, seminaries en stages raken de toekomstige assistenten in de psychologie vertrouwd met de verschillende werkvelden en verwerven ze de vereiste vaardigheden. In de praktijkbenadering wordt de klemtoon gelegd op de vorming van diagnostische, agogische, communicatieve en sociale vaardigheden in relatie tot de noden in de werkterreinen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de vorming van attituden die het mogelijk maken te werken in moderne werkomgevingen qua : multidisciplinariteit teamwork research bureautica en computerondersteunde diagnostiek flexibiliteit inzake bij- en nascholing

14 10 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE De opleiding Psychodiagnostisch Werk in Nederland De opleiding Psychodiagnostisch Werker in Nederland is een hogere beroepsopleiding die vier jaar duurt, zowel in voltijd als deeltijd. Het eerste jaar van de opleiding heet propaedeuse. Het is een algemeen jaar, waarin men kennis maakt met de richtingen Personeel en Organisatie, Studie- en Beroepskeuze, Arbeidsbemiddeling en Psychodiagnostisch Werk. Tijdens het eerste algemene jaar krijgt men de volgende modulen : mens-arbeid communicatie werkvelden onderwijs arbeid en organisatie arbeid en gezondheid In het tweede jaar splitst de opleiding zich in de hoofdrichtingen Personeel en Organisatie (P&O) en Beroepskeuze en Arbeidsvoorziening (B&A). Vanaf de tweede helft van dit tweede jaar gaat Psychodiagnostisch Werk (PDW) verder als aparte richting. De aangeboden modulen in deze laatste richting zijn : individuele problematiek, onderzoek en behandeling en beroepsoriëntatie. Belangrijke vakken binnen deze modulen zijn: orthopedagogie, pathologie, neuropsychologie, therapeutische interventie, speciale tests. In het derde jaar kan de student zich helemaal richten op zijn gekozen specialisatie door zelf te kiezen uit het aanbod keuzevakken. 2.3 Verantwoording van de optie c.q. opleiding Uit het beroepsprofiel van de A.I.P. en uit de enquêtering van het werkveld van de gegradueerde assistent in de psychologie (mei 1997), blijkt dat er in het beroepsveld een behoefte is aan praktijkgeschoolde psychologische deskundigen, voornamelijk betreffende de psychodiagnostiek en de psychologische hulpverlening. Voor wat de psychodiagnostiek betreft stelt de Commissie Tests van de Belgische Federatie van Psychologen expliciet dat de basisopleiding in het gebruik van psychodiagnostische methodes in het Belgisch Hoger Onderwijs op twee manieren kan verworven worden, nl. via de universitaire opleiding tot psycholoog en via de HO- BU-studie tot Psychologisch Assistent. Dat de opleiding tot gegradueerde A.I.P. wel degelijk aan bovenvermelde behoeften voldoet, blijkt uit het feit dat de tewerkstellingsgraad van de afgestu-deerden hoog is. Gemeten in januari 1995 bij de afgestudeerden van 1993 werd een percentage verkregen van 20% werkzoekenden, wat overeenkomt met VDABgegevens voor dezelfde periode (Vogels, F., Mijn Toekomst 5, p.24, 1995). Ongetwijfeld zal er in de toekomst, gelet op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, nog meer een beroep gedaan worden op de sector van de toegepaste psychologie en dit in de verschillende werkterreinen, met nadruk op ontwikkelingen in de gerontologie, in de slachtofferhulp, in de multiculturele problematiek, in de leerlingbegeleiding, in de problematiek van de loopbaanplanning en -begeleiding.

15 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE 11 HOOFDRUBRIEK 3 HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 De exacte benaming van de optie c.q. opleiding Studiegebied Sociaal Agogisch werk Basisopleiding Sociaal werk Optie : assistent in de psychologie 3.2 De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Het doel van deze opleiding is het geven van een algemene voorbereiding op het beroep van gegradueerde assistent in de psychologie die kan tewerkgesteld worden in de volgende werkvelden : Psycho-pedagogisch werkveld Schoolpsychologisch Orthopedagogisch Klinisch-psychologisch werkveld Organisatie-, Consumenten en Arbeidspsychologisch werkveld Arbeids- en Organisatiepsychologisch Consumentenpsychologisch Voor een meer uitgebreide beschrijving van de werkvelden, zie Beroepsprofiel). De hogeschoolopleiding richt zich op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. 3.3 Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Beroepsprofiel van de assistent in de psychologie

16 12 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE De concrete uitwerking van de vertaalslag Overzicht van de functionele gehelen In het beroepsprofiel hebben we, vanuit een strikte interpretatie van de DVOhandleiding, getracht de beroepsactiviteiten van de gegradueerde assistent in de psychologie te omschrijven vanuit twee typefuncties: de typefunctie psychologische diagnose en de typefunctie psychologische hulpverlening (behandeling, begeleiding, preventie). In dit opleidingsprofiel vertalen we deze typefuncties en bijhorende deelfuncties en taken naar zeven functionele gehelen : 1 Psychologische diagnostiek 2 Advies- en Informatieverstrekking 3 Interventie 4 Preventie 5 Research 6 Communicatie 7 Samenwerking Contextgegevens We situeren hier de contextgegevens die gelden voor alle functionele gehelen. Werkvelden Psycho-pedagogisch werkveld: Schoolpsychologisch Orthopedagogisch Klinisch-psychologisch werkveld Organisatie-, Consumenten en Arbeidspsychologisch werkveld : Arbeids- en Organisatiepsychologisch werkveld Consumentenpsychologisch werkveld Concrete werkomstandigheden (Zie ook Beroepsprofiel van de assistent in de psychologie, 4.2, p.5-9) aangepaste kantoorruimte voor individueel onthaal en gesprek vergaderruimte voor groepsgesprekken, groepsbegeleiding en multidisciplinair overleg archiefruimte testotheek observatieruimte Hulpmiddelen audiovisuele apparatuur communicatiemiddelen : telefoon, fax, antwoordapparaat PC en software onderzoeks- en testmateriaal vragenlijsten en enquêtes observatieschema s en -lijsten

17 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE Functioneel geheel 1 : psychologische diagnostiek Onderdelen 1.1 Voorbereiding 1.2 Uitvoering 1.3 Verwerking ONDERDEEL BASISCOMPETENTIE CONTEXT- GEGEVENS Vaardigheid Kennis Attitude 1.1 Voorbereiding De student kan een gesprek voeren : intake erkennend onthalend De student kan de (hulp-) vraag of opdracht analyseren De student kan informatie inwinnen bij andere hulpverleners, verwijzers of opdrachtgevers De student kan beschikbare gegevens (rapporten, verslagen, dossiers) registreren en analyseren De student kan een hypothese i.v.m. de vraag (het probleem) formuleren De student kan een keuze maken uit de onderzoeksmiddelen voor uitvoering van onderzoek De student kan een psychologisch onderzoeksprogramma samenstellen i.f.v. de vraag, het probleem of de opdracht De student kan planning en afspraken verzorgen i.f.v. het onderzoek 1.2 Uitvoering De student kan individuen, groepen en/of organisaties screenen op verzoek van doorverwijzers en/of opdrachtgevers De student kan een psychodiagnostisch gesprek voeren De student kan observatietechnieken toepassen. Beroepsspecifiek : kennis van psychodiagnostische instrumenten : - probleemoplossende - intenventiegerichte - evaluerende (4) Gesprekstechnieken (4) modellen om gedragingen te structureren (3) Leermodellen (3) leertheoretische opvatting (3) transactionele theorieën (3) systeem- en communicatie-theorie (3) Psychodynamisch model (3) groepsdynamica (3) psychologische en psychiatrische gedragsvormen (3) casuïstiek (2) Algemeen-ondersteunend : Algemene psychologie Ontwikkelingspsychologie Gezinspsychologie Neuropsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie Consumentenpsychologie Onderwijskunde Orthopedagogiek Sociale pedagogiek Inzicht in verschillende levenssituaties en culturen van cliënten - filosofie - recht - economie - sociologie Neurologie Biologie Beroepsspecifiek : Psychodiagnostisch instrumentarium (3) Afnametechnieken, individueel en collectief (3) Observatietechnieken (3) Projectieve technieken (3) deontologische houding contactbereidheid luisterbereidheid empathie flexibiliteit creativiteit assertiviteit kritische ingesteldheid beslissingsvermogen zin voor samenwerking methodologische houding ordelijkheid deontologische houding contactbereidheid luisterbereidheid empathie flexibiliteit creativiteit assertiviteit kritische ingesteldheid beslissingsvermogen tests voor prestatie-niveau tests voor gedragswijze vragenlijsten enquêtes observatieschema s observatie-lijsten PC en software (bij computerondersteund testen)

18 14 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE De student kan psychologische onderzoekstechnieken hanteren. Hij kan psychologische testen en proeven correct en gestandaardiseerd afnemen. Interviewtechnieken (4) Statistiek (3) Psychometrie (3) Algemeen-ondersteunend : Informatica zin voor samenwerking methodologische houding ordelijkheid testmateriaal onderzoeksmateriaal 1.3 Verwerking De student kan verslag uitbrengen (schriftelijk en mondeling) over het psychodiagnostisch gesprek De student kan een observatierapport opstellen De student kan de testgegevens scoren en quoteren. Beroepsspecifiek : Diagnostische classificatiesystemen (3) Psychologische statistiek (3) Psychometrie (3) Algemeen-ondersteunend : Inductieve en deductieve redeneringsprocessen Hermeneutische werkwijzen deontologische houding contactbereidheid empathie flexibiliteit creativiteit assertiviteit kritische ingesteldheid De student kan de onderzoeksgegevens statistisch en klinisch ordenen en interpreteren. beslissingsvermogen De student kan conclusies trekken uit het psychologisch onderzoek. zin voor samenwerking De student kan een eindrapport opstellen in functie van de diagnose. methodologische houding ordelijkheid De student kan een advies formuleren. (zie ook functioneel geheel 2 : Advies- en informatieverstrekking) Functioneel geheel 2 : advies- en informatieverstrekking Onderdelen 2.1 Informatieverzameling 2.2 Informatieverstrekking 2.3 Advisering ONDERDEEL BASISCOMPETENTIE CONTEXT- GEGEVENS Vaardigheid Kennis Attitude 2.1 Informatieverzameling 2.1 Informatieverstrekking De student kan databanken, documentatie betreffende opleidingen, instituten, organisaties en diensten raadplegen De student kan informatie inwinnen bij andere hulpverleners, verwijzers en/of de opdrachtgever De student kan relevante gegevens registreren en ordenen i.f.v. dossieraanleg De student kan informatie geven aan een cliënt/ opdrachtgever De student kan brochures, artikels, voorlichtingsmateriaal e.d. opstellen. Beroepsspecifiek : Inzicht in sociale en arbeidsvoorzieningen (3) Kennis van onderwijs- en opleidingsmogelijkheden (2) Algemeen-ondersteunend Informatica : dataverwerkingssystemen (3) Beroepsspecifiek : Inzicht in sociale en arbeidsvoorzieningen (3) Kennis van onderwijs- en opleidingsmogelijkheden (2) accuratesse contactbereidheid dienstverlenende ingesteldheid empathie zin voor samenwerking sociale kaart gegevensbestanden zoals : CSIBO, Sokaflits,... dataverwerkingssystemen (software)

19 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE De student kan informatiesessies, avonden, organiseren en geven. (zie ook functioneel geheel 4 : Preventie) 2.3 Advisering De student kan onderzoeksresultaten en de contextgegevens met de cliënt/ opdrachtgever bespreken om inzicht te geven in de probleemsituatie De student kan samen met de cliënt/ opdrachtgever zoeken naar haalbare oplossingen De student kan samen met de cliënt/ opdrachtgever begeleidingsstrategieën bespreken De student kan ondersteunen i.f.v. de gewenste (gedrags) veranderingen De student kan een advies formuleren voor verder onderzoek De student kan doorverwijzen naar deskundigen (in de 2e lijn) of andere hulpverleners. inzicht in verschillende levenssituaties en -culturen van clienten (4) Algemeen-ondersteunend : schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Beroepsspecifiek : kennis van psychodiagnostische instrumenten : - probleemoplossende - intenventiegerichte - evaluerende (4) gesprekstechnieken (4) modellen om gedragingen te structureren (3) leermodellen (3) leertheoretische opvatting (3) transactionele theorieën (3) systeem- en communicatietheorie (3) psychodynamisch model (3) groepsdynamica (3) psychologische en psychiatrische gedragsvormen (3) casuïstiek (2) Algemeen-ondersteunend : algemene psychologie ontwikkelingspsychologie gezinspsychologie neuropsychologie arbeids- en organisatie-psychologie consumentenpsychologie onderwijskunde orthopedagogiek sociale pedagogiek informatica : dataverwerkingssystemen (3) accuratesse empathie kritische ingesteldheid deontologische houding contactbereidheid luisterbereidheid empathie flexibiliteit creativiteit assertiviteit kritische ingesteldheid beslissingsvermogen zin voor samenwerking methodologische houding ordelijkheid Functioneel geheel 3 : interventie ONDERDEEL BASISCOMPETENTIE CONTEXT- GEGEVENS 3.1 Interventie Dit omvat : - crisisinterventie, - training, individuele en groepsgesprekken, - counseling, gestructureerde Vaardigheid Kennis Attitude De student kan in overleg (met team of onder supervisie) interventies plannen en organiseren De student kan meewerken aan interventies. therapie De student kan rapporteren over het verloop van de interventies De student kan de interventies mee opvolgen, evalueren en bijsturen. Beroepsspecifiek : psychotherapeutische modellen en methoden (3) principes van psychologische rapportering communicatieprocessen (4) gesprekstechnieken (3) beïnvloedings- en motivatietechnieken methodisch agogisch handelen (4) veranderingsstrategieën onderwijs-, opvoedings-, hulpverlenings- en arbeidsvoorzieningen (2) Algemeen-ondersteunend : rapportagetechnieken presentatietechnieken schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid deontologische houding contactbereidheid empathie flexibiliteit creativiteit assertiviteit kritische ingesteldheid beslissingsvermogen organisatievermogen zin voor samenwerking

20 16 O PLEIDINGSPROIFEL ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE Functioneel geheel 4 : preventie ONDERDEEL BASISCOMPETENTIE CONTEXT- GEGEVENS 4.1 Preventie De student kan risicogedrag, risicogroepen en risicosituaties via preventieve diagnostiek opsporen. Vaardigheid Kennis Attitude De student kan significante betrokkenen (beleid, leerkrachten, ouders, partners, e.a.) sensibiliseren De student kan problemen signaleren aan hulpverlenende instanties De student kan informatieactiviteiten organiseren (voordrachten, voorlichting, training, vorming,...). Beroepsspecifiek : Opsporingsregistratie-technieken Inzicht in risicogroepen en risicofactoren in de maatschappij Etiologie van allerlei vormen van dysfunctioneren Sensibiliseringsstrategieën Organisatie van het werkveld Communicatieve vaardigheden Rapportagetechnieken Presentatietechnieken Algemeen-ondersteunend (zie functioneel geheel Psychologische diagnostiek 1.1) dienstverlenende ingesteldheid kritische ingesteldheid zin voor samenwerking Functioneel geheel 5 : research ONDERDEEL BASISCOMPETENTIE CONTEXT- GEGEVENS 5.1 Research De student kan meewerken aan de planning en organisatie van wetenschappelijk onderzoek. Vaardigheid Kennis Attitude De student kan psychologisch onderzoek uitvoeren i.f.v. een wetenschappelijke opdracht De student kan de onderzoeksresultaten verwerken i.f.v. een wetensch. opdracht De student kan rapporteren i.f.v. wetenschappelijke opdrachten De student kan opzoekingswerk verrichten en literatuur doornemen i.f.v. wetenschappelijke opdrachten De student kan wetenschappelijke onderzoeksliteratuur kritisch evalueren. Beroepsspecifiek : Statistiek Statistische software Psychometrie deontologische houding creativiteit assertiviteit kritische ingesteldheid beslissingsvermogen organisatievermogen zin voor samenwerking vakliteratuur software (pakketten) databanken bibliografieën

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL. ergotherapie

STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL. ergotherapie STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL ergotherapie OPLEIDINGSPROFIEL ergotherapie studiegebied : gezondheidszorg opleiding : fysische behandelingen optie : ergotherapie sector : gezondheidszorg Werkgroep opleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit OPLEIDINGSPROFIEL elektriciteit studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektricteit

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL hout OPLEIDINGSPROFIEL hout sector : bouw-hout-decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : hout beroep : technisch manager hout Sectorcommissie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Sociaal-agogisch werk

STUDIEGEBIED Sociaal-agogisch werk Hoger beroepsonderwijs STUDIEGEBIED Sociaal-agogisch werk Modulaire opleiding Assistent in de psychologie BO SA 001 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Sociaal-agogisch werk Assistent in de psychologie

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

jongeren. het beste in verdieping en

jongeren. het beste in verdieping en Aanbod Permanente vorming Academiejaar 2014 2015 Studiedomein: Psychologie en pedagogische wetenschappen Getuigschrift counseling in existentieel welzijn Getuigschrift gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Nadere informatie

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica algemeen bedrijfsmechanisatie elektromechanisatie klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Master of Science in de Psychologie

Master of Science in de Psychologie Master of Science in de Psychologie Verticale coherentie De opleiding tot Master in de psychologie heeft het op een zelfstandige en wetenschappelijk verantwoorde wijze kunnen aanpakken van voor het vakgebied

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl18 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde of Vroedkunde: Algemene Verzorgingsinstellingen GZ 001

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Ben je

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Verkorte trajecten 00-0 naar de master in de psychologie http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/ http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/index.html INHOUD

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL mechanica OPLEIDINGSPROFIEL mechanica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : mechanica optie : mechanica

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor in avondonderwijs Toegepaste Psychologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in avondonderwijs Toegepaste Psychologie Ben je

Nadere informatie

STUDIE 94 OPLEIDINGSPROFIEL. farmaceutische & biologische technieken

STUDIE 94 OPLEIDINGSPROFIEL. farmaceutische & biologische technieken STUDIE 94 OPLEIDINGSPROFIEL farmaceutische & biologische technieken OPLEIDINGSPROFIEL farmaceutische & biologische technieken studiegebied : gezondheidszorg basisopleiding : laboratorium- en voedingstechnologie

Nadere informatie

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C)

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C) STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL landbouw en biotechnologie (1C) OPLEIDINGSPROFIEL landbouw & biotechnologie (1C) sector studiegebied opleiding beroep : land- en tuinbouw : biotechniek : kandidaat industrieel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Medewerker aan kwaliteitszorg. Sociaal communicator. bewaker. schriftelijk rapporteren naar het team of naar

Medewerker aan kwaliteitszorg. Sociaal communicator. bewaker. schriftelijk rapporteren naar het team of naar BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES De pas afgestudeerde kan: 1.1 via dossierstudie en specifiek ergotherapeutisch assessment de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt en het cliëntsysteem exploreren

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. Specialisatie Audiologie. NVA maatschappelijk werk 2007 Mary van der Heijden

Maatschappelijk werk. Specialisatie Audiologie. NVA maatschappelijk werk 2007 Mary van der Heijden Maatschappelijk werk Specialisatie Audiologie Inhoud Wat is maatschappelijk werk Doelstelling maatschappelijk werk Kennis maatschappelijk werk Specialisatie Werkwijze maatschappelijk werk Welke technieken

Nadere informatie

FACULTAIRE DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING PROGRAMMAWIJZIGINGEN

FACULTAIRE DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING PROGRAMMAWIJZIGINGEN FACULTAIRE DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING PROGRAMMAWIJZIGINGEN 2017-2018 BASISPRINCIPE BIJ PROGRAMMAWIJZIGINGEN Student behoudt de verworven credits, ook al verdwijnen er vakken waarvoor een credit werd

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Psychologie

Vrijstelling en toelating Psychologie 6516508 Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Sommige opleidingsonderdelen, zoals

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

Verkorte master in de psychologie

Verkorte master in de psychologie LEUVEN t Verkorte master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf afstudeerrichtingsopleidingsonderdelen Master of Science in de psychologie onderwijs Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen H000079

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

OCMW Riemst werft aan in statutair verband

OCMW Riemst werft aan in statutair verband OCMW Riemst werft aan in statutair verband 1 Maatschappelijk assistent(e) voltijds B1-B3 1 Seniorenconsulent(e) voltijds B1-B3 Diploma : Bachelor maatschappelijk assistent. De schriftelijke kandidaturen

Nadere informatie

ZELFSTANDIG PSYCHOLOOG/ TOEGEPASTE PSYCHOLOOG (M/V)

ZELFSTANDIG PSYCHOLOOG/ TOEGEPASTE PSYCHOLOOG (M/V) Meer info over Revalidatie Carpe Diem Terug naar alle zoekresultaten Deel Mail Print Revalidatie Carpe Diem in KALMTHOUT zoekt ZELFSTANDIG PSYCHOLOOG/ TOEGEPASTE PSYCHOLOOG (M/V) Zelfstandige activiteit

Nadere informatie

STUDIE 96 OPLEIDINGSPROFIEL. medische laboratoriumtechnologie

STUDIE 96 OPLEIDINGSPROFIEL. medische laboratoriumtechnologie STUDIE 96 OPLEIDINGSPROFIEL medische laboratoriumtechnologie OPLEIDINGSPROFIEL medische laboratoriumtechnologie studiegebied : gezondheidszorg basisopleiding : laboratorium- en voedingstechnologie optie

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma (2014-2015) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

OCMW - LEDE. Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving van (m/v)

OCMW - LEDE. Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving van (m/v) OCMW - LEDE Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving van (m/v) EEN VOLTIJDS MAATSCHAPPELIJK WERKER in statutair dienstverband, na proefperiode EEN HALFTIJDS MAATSCHAPPELIJK WERKER in contractueel

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT Algemene en persoonlijke gegevens VOORNAAM NAAM Ambt Administratieve toestand Periode Datum / /20 1 ste evaluator 2 de evaluator De scores zijn

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Emancipatorisch werken 2 (G2) Code: G2 Cluster: 3 Academiejaar: 2014-2015 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Bachelor of Science in de Psychologie

Bachelor of Science in de Psychologie Bachelor of Science in de Psychologie Horizontale coherentie van de opleiding Eerste jaar Het eerste jaar van de opleiding Bachelor in de psychologie beoogt een brede introductie in de psychologische discipline

Nadere informatie

Brochure. Registraties pedagogen en onderwijskundigen

Brochure. Registraties pedagogen en onderwijskundigen Brochure Registraties pedagogen en onderwijskundigen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het beroep pedagoog en onderwijskundige 5 1.1. Werkterrein 1.2. Vereiste kennis, vaardigheden en attitude 2. NVO Basis-Pedagoog

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart

STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart sector studiegebied opleiding : metaal-elektriciteit-kunststoffen : industriële wetenschappen & technologie : luchtvaart Sectorcommissie

Nadere informatie

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL bedrijfsbeheer opties accountancy-fiscaliteit financie- & verzekeringswezen marketing milieuadministratie rechtspraktijk expeditie, transport & logistiek OPLEIDINGSPROFIEL accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale dienst Functie Graadnaam: Functienaam: Maatschappelijk assistent(e) Functiefamilie: Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Dienst: Sociale dienst Subdienst: Code: Doel van de entiteit Het verzekeren van het recht

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

STUDIE 14 BEROEPSPROFIEL. logopedist (m/v)

STUDIE 14 BEROEPSPROFIEL. logopedist (m/v) STUDIE 14 BEROEPSPROFIEL logopedist (m/v) BEROEPSPROFIEL logopedist sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie beroep : logopedist (m/v) Werkgroep beroepsprofielen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Dag van de Wiskunde 22/11/2008

Dag van de Wiskunde 22/11/2008 Dag van de Wiskunde Statistiek op KATHO Ann Vanmarcke Statistiek in Bedrijfsmanagement Overgang SO-HO Statistiek op KATHO Statistiek op KATHO 1 STUDIEGEBIED BIOTECHNIEK» Bachelor in de Agro- en Biotechnologie

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL. interieurarchitectuur

STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL. interieurarchitectuur STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL interieurarchitectuur OPLEIDINGSPROFIEL interieurarchitectuur studiegebied : architectuur opleiding : interieurarchitectuur sector : architectuur Sectorcommissie hogeschoolonderwijs

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015) Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

PROFIELEN in het HOGER ONDERWIJS. Jef C. Verhoeven

PROFIELEN in het HOGER ONDERWIJS. Jef C. Verhoeven PROFIELEN in het HOGER ONDERWIJS Jef C. Verhoeven Centrum voor Onderwijssociologie KU Leuven 26 februari 2004 Profielen Hoger Onderwijs 2004 1 ONDERZOEKSVRAGEN Waarin verschilt het opleidings- en beroepsprofiel

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2016-07-29 Numac : 2016024159 FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 JULI 2016. - Wet tot wijziging van

Nadere informatie

een geëngageerde en gemotiveerde begeleider (m/v) voor ons begeleidingstehuis t Vlierke.

een geëngageerde en gemotiveerde begeleider (m/v) voor ons begeleidingstehuis t Vlierke. In de Bijzondere Jeugdzorg van Ter Loke zijn we op zoek naar een geëngageerde en gemotiveerde begeleider (m/v) voor ons begeleidingstehuis t Vlierke. t Vlierke is een begeleidingstehuis in Turnhout voor

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie!

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek voor werkstudenten Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module statistiek

Nadere informatie

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad 1. Functienaam: Algemeen maatschappelijk werk(st)er Niveau : B1 - B3 2. Relaties Intern: Collega s, hoofdmaatschappelijk werker, administratie sociale dienst, ontvanger, algemene administratie, secretaris,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

Maatschappelijk Werker (B1-3)

Maatschappelijk Werker (B1-3) Maatschappelijk Werker (B1-3) Infobundel voor de vacature van maatschappelijk werker (B1-3). Deze bundel bevat: - De vacature - De functiebeschrijving voor maatschappelijk werker - De aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST (CONTRACT BEPAALDE DUUR)

MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST (CONTRACT BEPAALDE DUUR) OPENSTAANDE FUNCTIE: MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST (CONTRACT BEPAALDE DUUR) Titel 1. Aanwervingsvoorwaarden. A. Algemene toelatingsvoorwaarden: Om toegelaten te kunnen worden tot de betrekking

Nadere informatie

VACATURE. Aantal jobs: 1. Plaats tewerkstelling: JEUGDZORG Weefstraat EKE. Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Aangeboden functie

VACATURE. Aantal jobs: 1. Plaats tewerkstelling: JEUGDZORG Weefstraat EKE. Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Aangeboden functie VACATURE Aangeboden functie Functienaam: INTEGRAAL BEGELEIDER Functieomschrijving: Je inzet is er enerzijds op gericht de toegewezen jongeren te ondersteunen in het alleen wonen en voor te bereiden op

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/

Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/ Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/ Overzicht basisvakken A (26 oude studiepunten = ca 38 ECTS) A Algemene orthopedagogiek (12) Inleiding in de Pedagogische

Nadere informatie

STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL. facilitaire dienstverlening

STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL. facilitaire dienstverlening STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL facilitaire dienstverlening OPLEIDINGSPROFIEL facilitaire dienstverlening sector : sociale zorg studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : facilitaire

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Logopedie en audiologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Logopedie en audiologie Uittreksel uit het visitatierapport logopedie en audiologie, 4 september 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Logopedie en audiologie 1.1 Inleiding Voor iedere

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Onze school heet u van harte welkom in de studierichting: TSO 3 de graad GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Inschrijvingen: tijdens schooldagen en zomervakantie van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Opendeurdag:

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST (VERVANGINGSCONTRACT)

MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST (VERVANGINGSCONTRACT) OPENSTAANDE FUNCTIE: MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST (VERVANGINGSCONTRACT) Titel 1. Aanwervingsvoorwaarden. A. Algemene toelatingsvoorwaarden: Om toegelaten te kunnen worden tot de betrekking van

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Hotelonthaal BO VO 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER

PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER Ψ Maastricht University Faculty of Psychology and Neuroscience PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER Naam student:... ID nummer:... Facultaire begeleider:... Naam stage-instelling:... Adres stage-instelling:...

Nadere informatie

Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013.

Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013. Document A2 De NVO eis voor de niet-klinische basisregistratie met de genummerde eindtermen en ingevuld per cursus per 2012-2013. Universiteit: Universiteit Utrecht, Master Maatschappelijke Opvoedings

Nadere informatie

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 1 Inleiding 2 2 Instelling : Universiteit 3 2.1 Opleiding PSYCHOLOGIE 3 2.2 Opleiding REVAKI 4 3 instelling Hogeschool 5 3.1 Opleiding

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie