STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit"

Transcriptie

1 STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

2 OPLEIDINGSPROFIEL elektriciteit studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektricteit sector : metaal - elektriciteit - kunststoffen Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/30 De leden van de werkgroep opleidingsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out

3 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT INHOUD HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Ontwikkelingsproces Legitimatie 1 HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE c.q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepsstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Diploma's en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie c.q. opleiding Gelijkaardige opleidingen en diploma's in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Infrastructuur Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met HO Reële studieduur Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Verantwoording van de optie c.q. opleiding 5 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 De exacte benaming van de optie c.q. opleiding De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding 13

4 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 3.4 Sleutelkwalificaties De kern van het opleidingsprofiel De maatschappelijk - culturele vorming 14 HOOFDRUBRIEK 4: DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL 15 HOOFDRUBRIEK 5: BIBLIOGRAFIE 15 HOOFDRUBRIEK 6: LIJST VAN DE MEDEWERKERS 16 BIJLAGE 16

5 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Basisopleiding van één cyclus: elektriciteit, waarvoor de graad van gegradueerde in elektriciteit wordt verleend. Opties: elektriciteit en elektronica. 1.2 Opdracht De heer Luc Van den Bossche, Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; de koepelcommissie Opleidingsprofielen van de Vlaamse onderwijsraad; sectorcommissie opleidingsprofielen (OP) metaal - elektriciteit - kunststoffen van het hogeschoolonderwijs van één cyclus. 1.3 Ontwikkelingsproces overlegronde van de sectorcommissie metaal - elektriciteit - kunststoffen samenstelling van de uitgebreide sectorcommissie OP: aanduiding experts vergadering experts van de sectorcommissie OP aanduiding voorzitter en toelichting handleiding OP vergadering experts van de sectorcommissie OP opvolgen van de werkzaamheden en opstellen algemeen profiel vergadering experts van de sectorcommissie OP opvolgen van de werkzaamheden conferentie afsluitende vergadering experts van de sectorcommissie OP. 1.4 Legitimatie Raad Hoger Onderwijs.

6 2 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE c.q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) vermeldt, over het jaar 1995 en 1996, 38 verschillende beroepen waarvoor het graduaat elektriciteit als één van de drie mogelijke diploma's wordt vereist. Voor 24 beroepen wordt zelfs het graduaatdiploma elektriciteit op de eerste plaats vermeld Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Sector : metaal - elektriciteit - kunststoffen Studiegebied : industriële wetenschappen en technologie Opleiding : elektriciteit Optie : elektriciteit Beroep : technicus elektriciteit Datum : 10 december 1996 De opleiding tot gegradueerde in elektriciteit moet een praktijkgerichte polyvalente opleiding zijn die de gediplomeerden in de toekomst in staat moet stellen om de evolutie op technologisch vlak te kunnen volgen. 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Algemene situatieschets Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Basisopleiding van één cyclus: elektriciteit, waarvoor de graad van gegradueerde in elektriciteit wordt verleend. Opties: elektriciteit elektronica Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Studiegebied industriële wetenschappen en technologie basisopleiding van één cyclus: elektromechanica, waarvoor de graad van gegradueerde in elektromechanica wordt verleend: optie elektromechanica. Studiegebied industriële wetenschappen en technologie basisopleiding van twee cycli: elektriciteit, waarvoor de graad van industrieel ingenieur in elektriciteit wordt verleend: optie elektriciteit.

7 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 3 Studiegebied industriële wetenschappen en technologie basisopleiding van twee cycli: elektriciteit, waarvoor de graad van industrieel ingenieur in elektriciteit wordt verleend: optie elektronica Studiegebied industriële wetenschappen en technologie basisopleiding van twee cycli: elektromechanica, waarvoor de graad van industrieel ingenieur in elektromechanica wordt verleend Diploma's en getuigschriften Graad van gegradueerde in elektriciteit optie elektriciteit Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma's voor de optie c.q. opleiding Momenteel zijn er nog geen gegradueerden in elektriciteit optie elektriciteit afgestudeerd. De eerste gediplomeerden komen begin juli 1997 op de arbeidsmarkt Gelijkaardige opleidingen en diploma's in het buitenland De "HBO"-ingenieursopleiding in Nederland (studierichting elektrotechniek). De opleiding tot "Bachelor of Science" (BSc) aan een "faculty of engineers" in het Verenigd Koninkrijk. De opleiding tot "post-dut" (Diplôme Universitaire de Technologie) in Frankrijk. De opleiding tot "Diplôme d'lngénieur" aan de "Ecoles Nationales d'lngénieurs" (ENI) in Frankrijk. De opleiding tot "bachelor" (Zwischendiplom) aan de TUHH in Duitsland Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten Vlaanderen Gegradueerden in elektriciteit optie elektriciteit worden in heel Vlaanderen gevraagd Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Provincie Antwerpen: Katholieke Hogeschool Kempen, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel tel.: (014) fax: (014) internet: vestigingsplaats van de optie: Campus HIKempen Geel, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel, tel.: (014) De optie elektriciteit is nieuw in het studieaanbod van het departement Technische Wetenschappen, en wordt voor de eerste keer aangeboden vanaf het academiejaar Het eerste jaar is gemeenschappelijk; de opties elektriciteit en elektronica worden ingericht vanaf het tweede jaar. Provincie Limburg: Katholieke Hogeschool Limburg, Kunstlaan 20, 3500 Hasselt tel.: (011) fax: (011)

8 4 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT vestigingsplaats van de optie: Departement IWT, Universitaire Campus geb. B, 3590 Diepenbeek, tel.: (011) fax: (011) De optie elektriciteit is nieuw in het studieaanbod van het departement IWT, en wordt voor de eerste keer aangeboden vanaf het academiejaar Het eerste jaar is gemeenschappelijk; de opties elektriciteit en elektronica worden ingericht vanaf het tweede jaar. Provincie West-Vlaanderen: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk tel.: (056) fax: (056) internet: vestigingsplaats van de optie: Departement VHTI (Vrij Hoger Instituut voor Technologie en Informatica), Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk, tel.: (056) fax: (056) De optie elektriciteit is nieuw in het studieaanbod van het departement VHTl, en werd voor de eerste keer aangeboden vanaf het academiejaar De opties elektriciteit en elektronica worden ingericht vanaf het eerste jaar Infrastructuur Naast de basisinfrastructuur die noodzakelijk is voor elke vorm van contactonderwijs, moet er een professionele labinfrastructuur op gebied van elektrotechniek en toegepaste elektriciteit aanwezig zijn, zodat de principes van de diverse elektrische realisaties kunnen worden gedemonstreerd, ingeoefend en toegepast Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding Aantal studenten in 1996 per studiejaar, per optie en per opleiding: (bron: administratie van de diverse hogescholen) Optie elektriciteit Optie elektronica Totaal opleiding KHK KHLim VHTI KHK KHLim VHTI KHK KHLim VHTI 1ste studiejaar de studiejaar de studiejaar Totaal

9 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten Onderstaande cijfers komen van de Katholieke Hogeschool Zuid-West- Vlaanderen, departement VHTI, gezien dit de enige hogeschool is die de optie inricht vanaf het eerste jaar. TOTAAL ingeschreven eerste jaar SO vooropleidingen TSO elektriciteit TSO - elektrotechnieken TSO elektronica TSO - elektromechanica TSO mechanica TSO - IW ASO - economie, moderne talen ERVARING MET HO Ing Ander graduaat Bissers GESLACHT Man Vrouw STARTLEEFTIJD STUDIERESULTATEN GESLAAGD Reële studieduur Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland 2.3 Verantwoording van de optie De werkaanbiedingen tonen duidelijk aan dat er een reële vraag is naar gegradueerden met de opleiding in elektriciteit optie elektriciteit. Er moet ook duidelijk op gewezen worden dat dergelijke vacatures tot op heden enkel kunnen worden ingevuld door afgestudeerden met een aanverwante specialiteit, gezien er tot op heden nog geen gegradueerden zijn in elektriciteit, optie elektriciteit. Er is dus duidelijk een vraag en een evident tekort aan gegradueerden in elektriciteit, optie elektriciteit.

10 6 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 Exacte benaming van de optie Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Basisopleiding van één cyclus: elektriciteit, waarvoor de graad van gegradueerde in elektriciteit wordt verleend. Optie: elektriciteit. 3.2 Globale omschrijving van de optie De graduaatopleiding elektriciteit, optie elektriciteit is gericht op het verwerven van vooral elektrotechnische beroepsvaardigheden. Algemeen voor de opleiding zijn de vorming in talen - wiskunde - bedrijfskunde - informatica - fysica - chemie - mechanica - elektriciteit - tekenen (CAD) - automatisering en vermogenselektronica. Specifiek voor de optie zijn o.a.: elektriciteitstechnologie - elektrometrie - verlichting - aandrijftechniek - elektrothermie - thermodynamica - productie, transport en distributie van elektriciteit. Mede dank zij het laboratoriumwerk, de praktische oefeningen, de bedrijfsbezoeken, het stage- en eindwerkproject, een socio-economische vorming en zijn persoonlijkheidsontwikkeling moet de gegradueerde in elektriciteit een polyvalente vorming bezitten die hem toelaat een veelheid van beroepen en functies uit te oefenen. De opleiding tot gegradueerde in elektriciteit bereidt dus de studenten in de eerste plaats voor op een brede waaier van beroepen die ten dele afhankelijk zijn van de gevolgde optie. In ieder geval moet elke opleiding tot gegradueerde gestoeld zijn op een degelijke basisopleiding, een basisopleiding die de gegradueerde in de toekomst in staat moet stellen om de evolutie op technologisch vlak te kunnen volgen. Een basisvorming waarin naast de technische onderwijsactiviteiten, een niet te onderschatten pakket algemene vorming aan bod komt, inclusief de bijzondere aandacht voor talen. De opleiding tot gegradueerde in elektriciteit stelt zich tot doel een hooggeschoold technicus te vormen die in staat moet zijn: om op korte termijn ingezet te kunnen worden voor uitvoeringstaken, die een grote deskundigheid vergen en die hij zelfstandig of in teamverband moet kunnen uitvoeren; om na voldoende ervaring, leiding te nemen tot op het niveau van het middenkader; om bij te dragen tot het verwezenlijken van maatschappelijk welzijn zowel binnen als buiten de onderneming; om mee te werken aan de creatie van werkmiddelen en werkomstandigheden, die arbeidsvreugde geven, en die niet bedreigend zijn voor de fysieke, psychische of morele integriteit van alle betrokkenen; om daar, waar teamwerk nodig of gewenst is, mee te werken aan de realisatie van de objectieven van het team en open te staan voor elk initiatief dat de interne of externe relatie van het team kan verbeteren;

11 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 7 om door zijn contactvaardigheid alle relevante informatie te verzamelen, te verwerken en ze, indien nodig, in een voor anderen geschikte vorm beschikbaar te stellen; om met voldoende assertiviteit zijn eigen realisaties en ideeën te verantwoorden en te verdedigen. De opleiding tot gegradueerde in elektriciteit dient daartoe: de nodige technische, technologische en praktische kennis bij te brengen, die hem in staat moet stellen om complexe installaties en technieken te begrijpen en toe te passen; de nodige vorming en attitudes bij te brengen zodanig dat hij door zelfstudie en / of bijscholing zijn kennis continu kan bijwerken. De hogeschool zal daarbij gegradueerden moeten vormen: die willen en kunnen opkomen voor zichzelf, voor anderen en voor de organisatie waarbinnen zij werken en leven; die eerlijk, loyaal en nauwgezet zijn; die verantwoordelijkheid willen opnemen. De opleiding tot gegradueerde in elektriciteit richt zich naar functies die zich op niveau 4 van de Europese Gemeenschappennormering situeren. De opleiding tot gegradueerde heeft als basis een wetenschappelijke, een technische en een socio-economische vorming te realiseren. Hierbij kan men de volgende grote pijlers onderscheiden: vorming in wiskunde en informatietechnologie; wetenschappelijke vorming; technische vorming; socio-economische vorming en persoonlijkheidsontwikkeling. Een wiskundige basis, in functie van de technische onderwijsactiviteiten, is in een hogere opleiding onmisbaar. De onderwijsactiviteit wiskunde moet de studenten de wiskundige vaardigheden bijbrengen die ze kunnen toepassen bij het oplossen van technische problemen. De wiskunde scherpt het analytisch vermogen en het probleemoplossend denken aan. Ook in het bedrijfsleven wordt een hoge vaardigheid voor het oplossen van allerlei problemen gevraagd. In de informatietechnologie leert men naast het professioneel omgaan met computers, een aantal basispakketten kennen in een technologische omgeving. Ook hier wordt het probleemoplossend denken bevorderd. De wetenschappelijke vorming is een ondersteunende vorming in fysica, chemie en mechanica. Deze vorming bestaat voor een beperkt gedeelte uit feitenmateriaal (kennen), maar de nadruk ligt veeleer op redeneervaardigheid (begrijpen) en op het toepassen op technische problemen, die door een gegradueerde behandeld moeten worden. Doorheen verschillende vakgebieden raakt de student vertrouwd met de methodiek van het wetenschappelijk denken: het verzamelen van gegevens, het opbouwen van een model met beperkingen, het noodzakelijk rekenwerk en het interpreteren, beoordelen en rapporteren van de resultaten. Verder wordt aan de student zin voor nauwkeurigheid meegegeven. Dit omvat het kritisch lezen van teksten, het correcte gebruik van termen, begrippen, getallen en symbolen en het leren werken met fouten die inherent verbonden zijn aan alle meetmethoden. Voldoende technisch georiënteerde oefeningen en laboratoriumzittingen maken het nut van deze wetenschappelijke vorming duidelijk. De technologische vorming is vooral een praktische vorming, onderbouwd door een brede theoretische achtergrond, waarbij uitdrukkelijk geleerd wordt een verband te leggen tussen theorie en praktijk. De theorie staat volledig ten dienste

12 8 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT van de praktijk. Om zijn beroep als gegradueerde te kunnen uitoefenen, dient de gegradueerde in elektriciteit basiskennis, inzichten en vaardigheden te verwerven over: elektrotechniek: (elektriciteit, aandrijftechniek en elektronica) toegepaste elektriciteit (technologie, technisch tekenen, verlichting, elektrothermie) elektrische installaties (productie, transport en distributie van elektriciteit; pompen en compressoren) meettechniek, regeltechniek en automatisering. In diverse oefenzittingen en/ of practica dient ook aandacht te worden besteed aan mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden (presenteren, rapporteren), aan het stimuleren van de zelfwerkzaamheid en aan het aanleren van sociale vaardigheden, door te werken en te overleggen in groep. Verder leert men zelfstandig nieuwe informatie verwerken, documentatie op de juiste wijze gebruiken en indien nodig hierover te rapporteren. De socio-economische vorming en persoonlijkheidsontwikkeling omvat ondermeer: basiskennis economie, sociale structuren en bedrijfsbeheer zorgsystemen: kwaliteit, milieu en veiligheid sociale en communicatieve vaardigheden functioneel taalgebruik praktische ervaring met het mediatheekgebruik waarbij de student gestimuleerd wordt om zelfstandig teksten en achtergrondinformatie op te zoeken, gebruik makend van moderne multimediale technieken. 3.3 Beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen De gegradueerde in elektriciteit voert sterk gespecialiseerde taken en/ of functies uit die zich situeren in het middenkader van grote bedrijven. Bij kleine of middelgrote ondernemingen treedt hij vaak leidinggevend op voor het gehele productieproces of voor afzonderlijke productie-eenheden. Hij staat in voor de realisatie, de exploitatie, het onderhoud, de opvolging, het in bedrijf stellen en de exploitatie van vooral sterkstroominstallaties. De gegradueerde in elektriciteit optie elektriciteit is vooral werkzaam in de industriële sector en in mindere mate in de dienstverlenende sector. Hij functioneert onder meer: - in de energiesector (zowel productie, transport als distributie) - bij elektrische installatiebedrijven - bij constructiebedrijven van: motoren en transformatoren verlichtingsapparaten elektrisch verwarmingsmateriaal galvanotechnische installaties elektromagnetische toepassingen - bij bedrijven gespecialiseerd in de elektrische tractie (spoor, tram en metro) - als onderhoudstechnicus van elektrische installaties in bedrijven uit de: textielsector houtverwerking kunststofnijverheid metaalnijverheid - bij bedrijven gespecialiseerd in de scheepselektriciteit

13 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 9 - als medewerker in studiebureaus voor het ontwerpen van elektrische installaties en elektrische toepassingsmogelijkheden bij bouwbedrijven - bij keuringsbureaus en controleorganismen - in het onderwijs Volgende typefuncties (takenclusters) komen momenteel aan bod: - voorstudie (analyse van plan en voorwaarden - lastenboek) - advies (informatie en raad verstrekken) - analyse (uitvoeren van metingen met behulp van standaardprocedures) - diagnose (opsporen van functiestoornissen bij machines, apparaten of uitrusting) - onderhoud (in goede staat houden van infrastructuur, machines, apparaten en uitrusting) - herstelling ( opnieuw in goede staat brengen van een machine, apparaat, uitrusting of infrastructuur) - controle (systematisch toezicht op de juiste werking van een toestel en op het naleven van voorschriften) - installatie (plaatsing van o.m. elementen en onderdelen bij het optrekken of uitrusten van machines, apparaten, uitrusting en infrastructuur. - inkoop/ aankoop (aanschaf van goederen en diensten) - verkoop (aanbieden van goederen en diensten) - informatieverzameling (gegevens uit diverse bronnen bijeenbrengen met als doel voor zichzelf en/of derden over informatie te beschikken) Concrete uitwerking van de vertaalslag Functioneel geheel : Voorstudie Vaardigheid : Problemen kunnen analyseren en oplossingen voorstellen op het domein van de elektrische schakeltechniek. Het kunnen opmaken van een afgewerkt elektrotechnisch instructiedossier. De haalbaarheid van projecten kunnen inschatten. Een efficiënte en realistische planning kunnen opstellen. Attitude* : Functioneel geheel : Advies Vaardigheid : Vanuit de eigen deskundigheid, gespecialiseerde adviezen of specifieke diensten kunnen verlenen. Kunnen coördineren van of deelnemen aan projectgroepen teneinde bij te dragen tot een kwalitatief hoogstaande dienstverlening en een professioneel imago. Attitude :

14 10 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT Functioneel geheel : Analyse Vaardigheid : Het technisch kunnen voorbereiden en uitvoeren van metingen teneinde deze in optimale omstandigheden te laten plaatsvinden met juist afgeregelde en goed functionerende meetapparatuur. Het kunnen berekenen, interpreteren, valideren, en/ of registreren van meetresultaten teneinde correcte en objectieve resultaten te bekomen. De betrouwbaarheid van gebruikte meetmethodes kunnen volgen en een bijdrage leveren aan het opstellen van nieuwe procedures en werkmethodes en de verbetering van bestaande teneinde te voldoen aan de vereisten van kwaliteitszorg en internationale voorschriften. Het kunnen uitvoeren en interpreteren van metingen, sturingen en regelingen. Het kunnen interpreteren van de door een computer opgeslagen meetinformaties. Attitude : Functioneel geheel : Diagnose Vaardigheid : Het kunnen opsporen van defecten in elektrotechnische uitrustingen en installaties. Oorzaken van een defect kunnen bepalen. Attitude : Functioneel geheel : Onderhoud Vaardigheid : Zelfstandig het onderhoud van elektrotechnische uitrustingen en installaties kunnen realiseren. Attitude : Functioneel geheel : Herstelling Vaardigheid : Het kunnen herstellen en weer in bedrijf stellen van elektrotechnische uitrustingen en installaties. Een herstelling doen uitvoeren door helpers. Attitude :

15 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 11 Functioneel geheel : Controle Vaardigheid : De conformiteit kunnen controleren van de uitgevoerde installaties. Een afgewerkte installatie kunnen contoleren. De supervisie op de technische infrastructuur van productieprocessen kunnen uitvoeren. Attitude : Functioneel geheel : Installatie Uitvoering Vaardigheid : Principeschema's begrijpen. Maken van schema's voor het bedraden van installaties. Elektrotechnische normen en symbolen begrijpen en gebruiken. Werkdocumenten en montageplannen kunnen opstellen en uitvoeren. Voorstellen kunnen formuleren tot verbetering en maken van schema's. Diverse bewerkingsvolgorden kunnen opstellen en uitvoeren. Een afgewerkte installatie in bedrijf stellen en testen. Attitude : Functioneel geheel : Ontwerp Vaardigheid : Elektrische schakelingen en kasten kunnen ontwerpen. Attitude : Functioneel geheel : Inkoop / Aankoop Vaardigheid : Een bestaand verkoopsgamma kritisch kunnen onderzoeken. Aan marktprospectie kunnen doen. Voorraadadministratie kunnen bijhouden. Stockbeheer kunnen organiseren. Kunnen onderhandelen over aankoopvoorwaarden. Het kunnen opvolgen en rapporteren van omzetontwikkelingen, administratieve procedures en goederenbehandeling.

16 12 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT Attitude : Functioneel geheel : Verkoop Vaardigheid : Een bestaand verkoopsgamma kritisch kunnen onderzoeken. Een verkoopplan kunnen opstellen. Aan marktprospectie kunnen doen. Bestekken kunnen lezen en begrijpen. Een analyse van de klanteisen kunnen maken. De technische ondersteuning van de naverkoop kunnen realiseren. De kostprijs kunnen berekenen van goederen, diensten, energieleveringen en installaties. Tarificatiestructuren kunnen begrijpen en uitleggen. Het kunnen opvolgen en rapporteren van omzetontwikkelingen, administratieve procedures en goederenbehandeling. Attitude : Functioneel geheel : Informatieverzameling Vaardigheid : Opstellen en laten naleven van veiligheidsinstructies. Interpreteren van de voorschriften betreffende de elektrische installaties, de gevaren van de elektrische stroom en de middelen om eraan te verhelpen. Op de hoogte zijn van de bestaande vakliteratuur en weten hoe die te raadplegen. Beschikbare documentatie kunnen raadplegen. Nagaan, toepassen en bewaken van alle gangbare voorschriften. Met technische administratie kunnen omgaan. Informatiebrochures kunnen opstellen. Onderhouds- en instructiehandboeken kunnen opstellen. Attitude :

17 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 13 (*) Alfabetische lijst van de attitudes 2 accuratesse 2 assertiviteit 3 beslissingsvermogen 4 contactbereidheid 5 dienstverlenende ingesteldheid 6 doorzettingsvermogen 7 empathie 8 flexibiliteit 9 imagobewustzijn 10 kritische ingesteldheid 11 leergierigheid 12 loyaliteit 13 omgaan met stress 14 resultaatgerichtheid 15 veiligheids- en milieubewustzijn 16 zelfstandigheid 17 zin voor esthetiek 18 zin voor initiatief 19 zin voor samenwerking Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding Verhouding praktijk / theorie en relatieve opleidingsduur van de functionele gehelen. De onderstaande tabel geeft voor de 3 hogescholen het aandeel elektrotechniek theorie en oefeningen / lab. Het aandeel is opgesomd in lestijden. Het is niet altijd mogelijk een juist onderscheid te maken tussen theorie en lab. in het VHTI te Kortrijk zijn de oefeningen ondergebracht onder theorie. In de KHLim te Diepenbeek worden de oefeningen afzonderlijk vermeld en in het KHK te Geel worden de oefeningen vermeld onder oefeningen en lab. KHK Geel KHLim Diepenbeek VHTI Kortrijk Studiejaar Theorie Oef + lab 1 5,25 6,00 2 6,75 9,00 3 9,00 23,25 TOTAAL 21,00 23,25 % 47% 53% Studiejaar Theorie Oef Lab 1 6,25 1,50 4,50 2 4,50 4,25 3,75 3 2,25 0,00 2,25 TOTAAL 13,00 5,75 10,50 % 44% 20% 36% Studiejaar Theorie + lab Lab 1 8,75 4, ,25 6, ,00 7,00 TOTAAL 33,00 17,75 % 65% 35%

18 14 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT Aandeel stagetijd: KHK Geel: eindwerk: in 3 de jaar: 7weken + iedere maandag gedurende 23 weken. KHLim Diepenbeek: in 3 de jaar: iedere woensdag gedurende 26 weken. VHTI Kortrijk: stage en eindwerk: iedere maandag gedurende 2 x 13 weken in 3 de jaar + 4 weken in het 2 de semester van het 3 de jaar. 3.4 Sleutelkwalificaties Sleutelkwalificaties waartoe de optie bijdraagt f 1 abstract denken 0 2 accuratesse 7 3 assertiviteit 2 4 beslissingsvermogen 8 5 commercieel inzicht 0 6 contractbereidheid 5 7 creativiteit 0 8 dienstverlenende ingesteldheid 4 9 doorzettingsvermogen 6 10 een werkplan kunnen maken 0 11 empathie 3 12 flexibiliteit 7 13 imagobewustzijn 4 14 inzicht in de arbeidsorganisatie 0 15 kritische ingesteldheid 9 16 kunnen omgaan met informatie 0 17 kwaliteitsbewustzijn 0 18 leerbekwaamheid 0 19 leergierigheid loyaliteit 1 21 omgaan met stress 4 22 planmatig denken 0 23 problemen onderkennen en oplossen 0 24 productieve taalvaardigheid MVT 0 25 productieve taalvaardigheid moedertaal 0 26 receptieve taalvaardigheid moedertaal 0 27 receptieve taalvaardigheid MVT 0 28 Resultaatgerichtheid 7 29 Solidariteit 0 30 Veiligheids- en milieubewustzijn verantwoordelijkheidszin 0 32 zelfstandigheid zelfvertrouwen 0 34 zin voor initiatief 4 35 zin voor samenwerking 7 36 zin voor esthetiek Kern van het opleidingsprofiel Eventuele verwantschappen met andere opties en opleidingen: Persoonsvorming 3.6 Maatschappelijk-culturele vorming

19 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 15 4 DOELGROEPEN VAN HET OPLEIDINGSPROFIEL - VDAB - hogescholen - studenten en toekomstige studenten - PMS Centra - overheid - sociale partners 5 BIBLIOGRAFIE - DVO (dienst voor onderwijsontwikkeling). Handeling voor het schrijven van opleidingsprofielen voor het hogeschoolonderwijs, Dienst onderwijsverzorging NVKHO. Opstellen van opleidingsprofielen en terugkoppeling naar de vakken, Dienst onderwijsverzorging Vlaams Verbond van het Katholiek Hoger Onderwijs, Opleidingsprofielen, Erik Halsberghe, VIK (Vlaams Ingenieurskamer). Opleiding en vorming van ingenieur, bachelor, master en Doctor of Philosophy (PhD) in Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika, Noël Lagast, LIJST VAN MEDEWERKERS Het voorlopige opleidingsprofiel werd opgesteld door: Ing. Serge Schroef expert elektriciteit coördinator van de opleiding elektriciteit aan de Katholieke Hogeschool Zuid- West-Vlaanderen (KATHO) departement VHTI. lector aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) departement VHTI. Het document werd ter inzage en goedkeuring voorgelegd aan: de heer Bert Van Hirtum coördinator kwaliteitsdienst van de Katholieke Hogeschool Kempen de heer Theo Boesmans opleidingsverantwoordelijke elektriciteit - elektronica van de Katholieke Hogeschool Limburg.

20 16 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT BIJLAGE - VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) vacatures volgens beroep - Vlaanderen graduaat elektriciteit als 1 van 3 mogelijke studierichtingen. - VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidingen) vacatures volgens beroep - Vlaanderen graduaat elektriciteit op 1 ste plaats. - VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidingen) vacatures volgens beroep - Vlaanderen graduaat elektriciteit op 2 de plaats. - VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidingen) vacatures volgens beroep - Vlaanderen graduaat elektriciteit op 3 de plaats. Een kopie van deze bijlagen kan worden opgevraagd bij de Vlaamse Onderwijsraad.

STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart

STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart sector studiegebied opleiding : metaal-elektriciteit-kunststoffen : industriële wetenschappen & technologie : luchtvaart Sectorcommissie

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL hout OPLEIDINGSPROFIEL hout sector : bouw-hout-decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : hout beroep : technisch manager hout Sectorcommissie

Nadere informatie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL. elektromechanica

STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL. elektromechanica STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL elektromechanica BEROEPSPROFIEL elektromechanica sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektromechanica

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL. facilitaire dienstverlening

STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL. facilitaire dienstverlening STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL facilitaire dienstverlening OPLEIDINGSPROFIEL facilitaire dienstverlening sector : sociale zorg studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : facilitaire

Nadere informatie

STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL. fotografie

STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL. fotografie STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL fotografie OPLEIDINGSPROFIEL fotografie sector studiegebied opleiding optie : audiovisuele productie : industriële wetenschappen & technologie : audiovisuele techniek : fotografie

Nadere informatie

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL bedrijfsbeheer opties accountancy-fiscaliteit financie- & verzekeringswezen marketing milieuadministratie rechtspraktijk expeditie, transport & logistiek OPLEIDINGSPROFIEL accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

STUDIE 81 OPLEIDINGSPROFIEL. secretariaatsbeheer

STUDIE 81 OPLEIDINGSPROFIEL. secretariaatsbeheer STUDIE 81 OPLEIDINGSPROFIEL secretariaatsbeheer OPLEIDINGSPROFIEL optie medisch secretariaat studiegebied : handelswetenschappen & bedrijfskunde sector : handel-administratie opleiding : secretariaatsbeheer

Nadere informatie

STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL. Beheer, Toerisme en Recreatie

STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL. Beheer, Toerisme en Recreatie STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL Beheer, Toerisme en Recreatie OPLEIDINGSPROFIEL Beheer, Toerisme en Recreatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding sector bedrijfskunde : beheer, toerisme en recreatie

Nadere informatie

STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL. Maatschappelijk assistent

STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL. Maatschappelijk assistent STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL Maatschappelijk assistent OPLEIDINGSPROFIEL Maatschappelijk assistent Studiegebied : sociaal-agogisch werk Opleiding : sociaal werk Graad : maatschappelijk assistent Optie

Nadere informatie

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Beroep: Studiegebied: Opleiding: Informatiemanager andelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba energietechnologie_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de energietechnologie 3 de opleidingsfase

versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba energietechnologie_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de energietechnologie 3 de opleidingsfase versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba energietechnologie_2011-2012 1 STUDIEGIDS Professionele bachelor in de energietechnologie 3 de opleidingsfase Academiejaar 2011-2012 versie 12-09-2011_Studiegids 3 pba

Nadere informatie

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN vertaalkunde O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK WOORD VOORAF Voorafgaande toelichting bij de opleidingsprofielen licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk Situering

Nadere informatie

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

STUDIE 128 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Boekhouder

STUDIE 128 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Boekhouder STUDIE 128 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Boekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Boekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie

Nadere informatie

STUDIE 127 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Boekhoudkundig bediende

STUDIE 127 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Boekhoudkundig bediende STUDIE 127 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Boekhoudkundig bediende BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Boekhoudkundig bediende sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) sector : handel-administratie studiegebied

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

STUDIE 136 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Logistiek manager

STUDIE 136 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Logistiek manager STUDIE 136 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Logistiek manager BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Logistiek manager sector : handel - administratie subsector : handel Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie

Nadere informatie

Houttechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Houttechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Houttechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Houttechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Houttechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Houttechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 2003 voorwoord De visitatiecommissie van de

Nadere informatie

STUDIE 130 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Magazijnier

STUDIE 130 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Magazijnier STUDIE 130 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Magazijnier BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Magazijnier sector : handel - administratie subsector : handel Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie

Nadere informatie

STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT)

STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) OPLEIDINGSPROFIEL Multimedia & Communicatietechnologie beroep : gegradueerde Multimedia & Communicatietechnologie (MCT)

Nadere informatie

STUDIE 191 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Vertegenwoordiger business to business

STUDIE 191 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Vertegenwoordiger business to business STUDIE 191 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Vertegenwoordiger business to business BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Vertegenwoordiger business to business sector: handel - administratie subsector: handel Koepelcommissie

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie