STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit"

Transcriptie

1 STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

2 OPLEIDINGSPROFIEL elektriciteit studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektricteit sector : metaal - elektriciteit - kunststoffen Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/30 De leden van de werkgroep opleidingsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out

3 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT INHOUD HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Ontwikkelingsproces Legitimatie 1 HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE c.q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepsstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Diploma's en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie c.q. opleiding Gelijkaardige opleidingen en diploma's in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Infrastructuur Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met HO Reële studieduur Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Verantwoording van de optie c.q. opleiding 5 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 De exacte benaming van de optie c.q. opleiding De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding 13

4 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 3.4 Sleutelkwalificaties De kern van het opleidingsprofiel De maatschappelijk - culturele vorming 14 HOOFDRUBRIEK 4: DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL 15 HOOFDRUBRIEK 5: BIBLIOGRAFIE 15 HOOFDRUBRIEK 6: LIJST VAN DE MEDEWERKERS 16 BIJLAGE 16

5 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Basisopleiding van één cyclus: elektriciteit, waarvoor de graad van gegradueerde in elektriciteit wordt verleend. Opties: elektriciteit en elektronica. 1.2 Opdracht De heer Luc Van den Bossche, Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; de koepelcommissie Opleidingsprofielen van de Vlaamse onderwijsraad; sectorcommissie opleidingsprofielen (OP) metaal - elektriciteit - kunststoffen van het hogeschoolonderwijs van één cyclus. 1.3 Ontwikkelingsproces overlegronde van de sectorcommissie metaal - elektriciteit - kunststoffen samenstelling van de uitgebreide sectorcommissie OP: aanduiding experts vergadering experts van de sectorcommissie OP aanduiding voorzitter en toelichting handleiding OP vergadering experts van de sectorcommissie OP opvolgen van de werkzaamheden en opstellen algemeen profiel vergadering experts van de sectorcommissie OP opvolgen van de werkzaamheden conferentie afsluitende vergadering experts van de sectorcommissie OP. 1.4 Legitimatie Raad Hoger Onderwijs.

6 2 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE c.q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) vermeldt, over het jaar 1995 en 1996, 38 verschillende beroepen waarvoor het graduaat elektriciteit als één van de drie mogelijke diploma's wordt vereist. Voor 24 beroepen wordt zelfs het graduaatdiploma elektriciteit op de eerste plaats vermeld Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Sector : metaal - elektriciteit - kunststoffen Studiegebied : industriële wetenschappen en technologie Opleiding : elektriciteit Optie : elektriciteit Beroep : technicus elektriciteit Datum : 10 december 1996 De opleiding tot gegradueerde in elektriciteit moet een praktijkgerichte polyvalente opleiding zijn die de gediplomeerden in de toekomst in staat moet stellen om de evolutie op technologisch vlak te kunnen volgen. 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Algemene situatieschets Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Basisopleiding van één cyclus: elektriciteit, waarvoor de graad van gegradueerde in elektriciteit wordt verleend. Opties: elektriciteit elektronica Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Studiegebied industriële wetenschappen en technologie basisopleiding van één cyclus: elektromechanica, waarvoor de graad van gegradueerde in elektromechanica wordt verleend: optie elektromechanica. Studiegebied industriële wetenschappen en technologie basisopleiding van twee cycli: elektriciteit, waarvoor de graad van industrieel ingenieur in elektriciteit wordt verleend: optie elektriciteit.

7 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 3 Studiegebied industriële wetenschappen en technologie basisopleiding van twee cycli: elektriciteit, waarvoor de graad van industrieel ingenieur in elektriciteit wordt verleend: optie elektronica Studiegebied industriële wetenschappen en technologie basisopleiding van twee cycli: elektromechanica, waarvoor de graad van industrieel ingenieur in elektromechanica wordt verleend Diploma's en getuigschriften Graad van gegradueerde in elektriciteit optie elektriciteit Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma's voor de optie c.q. opleiding Momenteel zijn er nog geen gegradueerden in elektriciteit optie elektriciteit afgestudeerd. De eerste gediplomeerden komen begin juli 1997 op de arbeidsmarkt Gelijkaardige opleidingen en diploma's in het buitenland De "HBO"-ingenieursopleiding in Nederland (studierichting elektrotechniek). De opleiding tot "Bachelor of Science" (BSc) aan een "faculty of engineers" in het Verenigd Koninkrijk. De opleiding tot "post-dut" (Diplôme Universitaire de Technologie) in Frankrijk. De opleiding tot "Diplôme d'lngénieur" aan de "Ecoles Nationales d'lngénieurs" (ENI) in Frankrijk. De opleiding tot "bachelor" (Zwischendiplom) aan de TUHH in Duitsland Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten Vlaanderen Gegradueerden in elektriciteit optie elektriciteit worden in heel Vlaanderen gevraagd Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Provincie Antwerpen: Katholieke Hogeschool Kempen, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel tel.: (014) fax: (014) internet: vestigingsplaats van de optie: Campus HIKempen Geel, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel, tel.: (014) De optie elektriciteit is nieuw in het studieaanbod van het departement Technische Wetenschappen, en wordt voor de eerste keer aangeboden vanaf het academiejaar Het eerste jaar is gemeenschappelijk; de opties elektriciteit en elektronica worden ingericht vanaf het tweede jaar. Provincie Limburg: Katholieke Hogeschool Limburg, Kunstlaan 20, 3500 Hasselt tel.: (011) fax: (011)

8 4 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT vestigingsplaats van de optie: Departement IWT, Universitaire Campus geb. B, 3590 Diepenbeek, tel.: (011) fax: (011) De optie elektriciteit is nieuw in het studieaanbod van het departement IWT, en wordt voor de eerste keer aangeboden vanaf het academiejaar Het eerste jaar is gemeenschappelijk; de opties elektriciteit en elektronica worden ingericht vanaf het tweede jaar. Provincie West-Vlaanderen: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk tel.: (056) fax: (056) internet: vestigingsplaats van de optie: Departement VHTI (Vrij Hoger Instituut voor Technologie en Informatica), Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk, tel.: (056) fax: (056) De optie elektriciteit is nieuw in het studieaanbod van het departement VHTl, en werd voor de eerste keer aangeboden vanaf het academiejaar De opties elektriciteit en elektronica worden ingericht vanaf het eerste jaar Infrastructuur Naast de basisinfrastructuur die noodzakelijk is voor elke vorm van contactonderwijs, moet er een professionele labinfrastructuur op gebied van elektrotechniek en toegepaste elektriciteit aanwezig zijn, zodat de principes van de diverse elektrische realisaties kunnen worden gedemonstreerd, ingeoefend en toegepast Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding Aantal studenten in 1996 per studiejaar, per optie en per opleiding: (bron: administratie van de diverse hogescholen) Optie elektriciteit Optie elektronica Totaal opleiding KHK KHLim VHTI KHK KHLim VHTI KHK KHLim VHTI 1ste studiejaar de studiejaar de studiejaar Totaal

9 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten Onderstaande cijfers komen van de Katholieke Hogeschool Zuid-West- Vlaanderen, departement VHTI, gezien dit de enige hogeschool is die de optie inricht vanaf het eerste jaar. TOTAAL ingeschreven eerste jaar SO vooropleidingen TSO elektriciteit TSO - elektrotechnieken TSO elektronica TSO - elektromechanica TSO mechanica TSO - IW ASO - economie, moderne talen ERVARING MET HO Ing Ander graduaat Bissers GESLACHT Man Vrouw STARTLEEFTIJD STUDIERESULTATEN GESLAAGD Reële studieduur Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland 2.3 Verantwoording van de optie De werkaanbiedingen tonen duidelijk aan dat er een reële vraag is naar gegradueerden met de opleiding in elektriciteit optie elektriciteit. Er moet ook duidelijk op gewezen worden dat dergelijke vacatures tot op heden enkel kunnen worden ingevuld door afgestudeerden met een aanverwante specialiteit, gezien er tot op heden nog geen gegradueerden zijn in elektriciteit, optie elektriciteit. Er is dus duidelijk een vraag en een evident tekort aan gegradueerden in elektriciteit, optie elektriciteit.

10 6 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 Exacte benaming van de optie Studiegebied: Industriële wetenschappen en technologie Basisopleiding van één cyclus: elektriciteit, waarvoor de graad van gegradueerde in elektriciteit wordt verleend. Optie: elektriciteit. 3.2 Globale omschrijving van de optie De graduaatopleiding elektriciteit, optie elektriciteit is gericht op het verwerven van vooral elektrotechnische beroepsvaardigheden. Algemeen voor de opleiding zijn de vorming in talen - wiskunde - bedrijfskunde - informatica - fysica - chemie - mechanica - elektriciteit - tekenen (CAD) - automatisering en vermogenselektronica. Specifiek voor de optie zijn o.a.: elektriciteitstechnologie - elektrometrie - verlichting - aandrijftechniek - elektrothermie - thermodynamica - productie, transport en distributie van elektriciteit. Mede dank zij het laboratoriumwerk, de praktische oefeningen, de bedrijfsbezoeken, het stage- en eindwerkproject, een socio-economische vorming en zijn persoonlijkheidsontwikkeling moet de gegradueerde in elektriciteit een polyvalente vorming bezitten die hem toelaat een veelheid van beroepen en functies uit te oefenen. De opleiding tot gegradueerde in elektriciteit bereidt dus de studenten in de eerste plaats voor op een brede waaier van beroepen die ten dele afhankelijk zijn van de gevolgde optie. In ieder geval moet elke opleiding tot gegradueerde gestoeld zijn op een degelijke basisopleiding, een basisopleiding die de gegradueerde in de toekomst in staat moet stellen om de evolutie op technologisch vlak te kunnen volgen. Een basisvorming waarin naast de technische onderwijsactiviteiten, een niet te onderschatten pakket algemene vorming aan bod komt, inclusief de bijzondere aandacht voor talen. De opleiding tot gegradueerde in elektriciteit stelt zich tot doel een hooggeschoold technicus te vormen die in staat moet zijn: om op korte termijn ingezet te kunnen worden voor uitvoeringstaken, die een grote deskundigheid vergen en die hij zelfstandig of in teamverband moet kunnen uitvoeren; om na voldoende ervaring, leiding te nemen tot op het niveau van het middenkader; om bij te dragen tot het verwezenlijken van maatschappelijk welzijn zowel binnen als buiten de onderneming; om mee te werken aan de creatie van werkmiddelen en werkomstandigheden, die arbeidsvreugde geven, en die niet bedreigend zijn voor de fysieke, psychische of morele integriteit van alle betrokkenen; om daar, waar teamwerk nodig of gewenst is, mee te werken aan de realisatie van de objectieven van het team en open te staan voor elk initiatief dat de interne of externe relatie van het team kan verbeteren;

11 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 7 om door zijn contactvaardigheid alle relevante informatie te verzamelen, te verwerken en ze, indien nodig, in een voor anderen geschikte vorm beschikbaar te stellen; om met voldoende assertiviteit zijn eigen realisaties en ideeën te verantwoorden en te verdedigen. De opleiding tot gegradueerde in elektriciteit dient daartoe: de nodige technische, technologische en praktische kennis bij te brengen, die hem in staat moet stellen om complexe installaties en technieken te begrijpen en toe te passen; de nodige vorming en attitudes bij te brengen zodanig dat hij door zelfstudie en / of bijscholing zijn kennis continu kan bijwerken. De hogeschool zal daarbij gegradueerden moeten vormen: die willen en kunnen opkomen voor zichzelf, voor anderen en voor de organisatie waarbinnen zij werken en leven; die eerlijk, loyaal en nauwgezet zijn; die verantwoordelijkheid willen opnemen. De opleiding tot gegradueerde in elektriciteit richt zich naar functies die zich op niveau 4 van de Europese Gemeenschappennormering situeren. De opleiding tot gegradueerde heeft als basis een wetenschappelijke, een technische en een socio-economische vorming te realiseren. Hierbij kan men de volgende grote pijlers onderscheiden: vorming in wiskunde en informatietechnologie; wetenschappelijke vorming; technische vorming; socio-economische vorming en persoonlijkheidsontwikkeling. Een wiskundige basis, in functie van de technische onderwijsactiviteiten, is in een hogere opleiding onmisbaar. De onderwijsactiviteit wiskunde moet de studenten de wiskundige vaardigheden bijbrengen die ze kunnen toepassen bij het oplossen van technische problemen. De wiskunde scherpt het analytisch vermogen en het probleemoplossend denken aan. Ook in het bedrijfsleven wordt een hoge vaardigheid voor het oplossen van allerlei problemen gevraagd. In de informatietechnologie leert men naast het professioneel omgaan met computers, een aantal basispakketten kennen in een technologische omgeving. Ook hier wordt het probleemoplossend denken bevorderd. De wetenschappelijke vorming is een ondersteunende vorming in fysica, chemie en mechanica. Deze vorming bestaat voor een beperkt gedeelte uit feitenmateriaal (kennen), maar de nadruk ligt veeleer op redeneervaardigheid (begrijpen) en op het toepassen op technische problemen, die door een gegradueerde behandeld moeten worden. Doorheen verschillende vakgebieden raakt de student vertrouwd met de methodiek van het wetenschappelijk denken: het verzamelen van gegevens, het opbouwen van een model met beperkingen, het noodzakelijk rekenwerk en het interpreteren, beoordelen en rapporteren van de resultaten. Verder wordt aan de student zin voor nauwkeurigheid meegegeven. Dit omvat het kritisch lezen van teksten, het correcte gebruik van termen, begrippen, getallen en symbolen en het leren werken met fouten die inherent verbonden zijn aan alle meetmethoden. Voldoende technisch georiënteerde oefeningen en laboratoriumzittingen maken het nut van deze wetenschappelijke vorming duidelijk. De technologische vorming is vooral een praktische vorming, onderbouwd door een brede theoretische achtergrond, waarbij uitdrukkelijk geleerd wordt een verband te leggen tussen theorie en praktijk. De theorie staat volledig ten dienste

12 8 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT van de praktijk. Om zijn beroep als gegradueerde te kunnen uitoefenen, dient de gegradueerde in elektriciteit basiskennis, inzichten en vaardigheden te verwerven over: elektrotechniek: (elektriciteit, aandrijftechniek en elektronica) toegepaste elektriciteit (technologie, technisch tekenen, verlichting, elektrothermie) elektrische installaties (productie, transport en distributie van elektriciteit; pompen en compressoren) meettechniek, regeltechniek en automatisering. In diverse oefenzittingen en/ of practica dient ook aandacht te worden besteed aan mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden (presenteren, rapporteren), aan het stimuleren van de zelfwerkzaamheid en aan het aanleren van sociale vaardigheden, door te werken en te overleggen in groep. Verder leert men zelfstandig nieuwe informatie verwerken, documentatie op de juiste wijze gebruiken en indien nodig hierover te rapporteren. De socio-economische vorming en persoonlijkheidsontwikkeling omvat ondermeer: basiskennis economie, sociale structuren en bedrijfsbeheer zorgsystemen: kwaliteit, milieu en veiligheid sociale en communicatieve vaardigheden functioneel taalgebruik praktische ervaring met het mediatheekgebruik waarbij de student gestimuleerd wordt om zelfstandig teksten en achtergrondinformatie op te zoeken, gebruik makend van moderne multimediale technieken. 3.3 Beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen De gegradueerde in elektriciteit voert sterk gespecialiseerde taken en/ of functies uit die zich situeren in het middenkader van grote bedrijven. Bij kleine of middelgrote ondernemingen treedt hij vaak leidinggevend op voor het gehele productieproces of voor afzonderlijke productie-eenheden. Hij staat in voor de realisatie, de exploitatie, het onderhoud, de opvolging, het in bedrijf stellen en de exploitatie van vooral sterkstroominstallaties. De gegradueerde in elektriciteit optie elektriciteit is vooral werkzaam in de industriële sector en in mindere mate in de dienstverlenende sector. Hij functioneert onder meer: - in de energiesector (zowel productie, transport als distributie) - bij elektrische installatiebedrijven - bij constructiebedrijven van: motoren en transformatoren verlichtingsapparaten elektrisch verwarmingsmateriaal galvanotechnische installaties elektromagnetische toepassingen - bij bedrijven gespecialiseerd in de elektrische tractie (spoor, tram en metro) - als onderhoudstechnicus van elektrische installaties in bedrijven uit de: textielsector houtverwerking kunststofnijverheid metaalnijverheid - bij bedrijven gespecialiseerd in de scheepselektriciteit

13 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 9 - als medewerker in studiebureaus voor het ontwerpen van elektrische installaties en elektrische toepassingsmogelijkheden bij bouwbedrijven - bij keuringsbureaus en controleorganismen - in het onderwijs Volgende typefuncties (takenclusters) komen momenteel aan bod: - voorstudie (analyse van plan en voorwaarden - lastenboek) - advies (informatie en raad verstrekken) - analyse (uitvoeren van metingen met behulp van standaardprocedures) - diagnose (opsporen van functiestoornissen bij machines, apparaten of uitrusting) - onderhoud (in goede staat houden van infrastructuur, machines, apparaten en uitrusting) - herstelling ( opnieuw in goede staat brengen van een machine, apparaat, uitrusting of infrastructuur) - controle (systematisch toezicht op de juiste werking van een toestel en op het naleven van voorschriften) - installatie (plaatsing van o.m. elementen en onderdelen bij het optrekken of uitrusten van machines, apparaten, uitrusting en infrastructuur. - inkoop/ aankoop (aanschaf van goederen en diensten) - verkoop (aanbieden van goederen en diensten) - informatieverzameling (gegevens uit diverse bronnen bijeenbrengen met als doel voor zichzelf en/of derden over informatie te beschikken) Concrete uitwerking van de vertaalslag Functioneel geheel : Voorstudie Vaardigheid : Problemen kunnen analyseren en oplossingen voorstellen op het domein van de elektrische schakeltechniek. Het kunnen opmaken van een afgewerkt elektrotechnisch instructiedossier. De haalbaarheid van projecten kunnen inschatten. Een efficiënte en realistische planning kunnen opstellen. Attitude* : Functioneel geheel : Advies Vaardigheid : Vanuit de eigen deskundigheid, gespecialiseerde adviezen of specifieke diensten kunnen verlenen. Kunnen coördineren van of deelnemen aan projectgroepen teneinde bij te dragen tot een kwalitatief hoogstaande dienstverlening en een professioneel imago. Attitude :

14 10 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT Functioneel geheel : Analyse Vaardigheid : Het technisch kunnen voorbereiden en uitvoeren van metingen teneinde deze in optimale omstandigheden te laten plaatsvinden met juist afgeregelde en goed functionerende meetapparatuur. Het kunnen berekenen, interpreteren, valideren, en/ of registreren van meetresultaten teneinde correcte en objectieve resultaten te bekomen. De betrouwbaarheid van gebruikte meetmethodes kunnen volgen en een bijdrage leveren aan het opstellen van nieuwe procedures en werkmethodes en de verbetering van bestaande teneinde te voldoen aan de vereisten van kwaliteitszorg en internationale voorschriften. Het kunnen uitvoeren en interpreteren van metingen, sturingen en regelingen. Het kunnen interpreteren van de door een computer opgeslagen meetinformaties. Attitude : Functioneel geheel : Diagnose Vaardigheid : Het kunnen opsporen van defecten in elektrotechnische uitrustingen en installaties. Oorzaken van een defect kunnen bepalen. Attitude : Functioneel geheel : Onderhoud Vaardigheid : Zelfstandig het onderhoud van elektrotechnische uitrustingen en installaties kunnen realiseren. Attitude : Functioneel geheel : Herstelling Vaardigheid : Het kunnen herstellen en weer in bedrijf stellen van elektrotechnische uitrustingen en installaties. Een herstelling doen uitvoeren door helpers. Attitude :

15 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 11 Functioneel geheel : Controle Vaardigheid : De conformiteit kunnen controleren van de uitgevoerde installaties. Een afgewerkte installatie kunnen contoleren. De supervisie op de technische infrastructuur van productieprocessen kunnen uitvoeren. Attitude : Functioneel geheel : Installatie Uitvoering Vaardigheid : Principeschema's begrijpen. Maken van schema's voor het bedraden van installaties. Elektrotechnische normen en symbolen begrijpen en gebruiken. Werkdocumenten en montageplannen kunnen opstellen en uitvoeren. Voorstellen kunnen formuleren tot verbetering en maken van schema's. Diverse bewerkingsvolgorden kunnen opstellen en uitvoeren. Een afgewerkte installatie in bedrijf stellen en testen. Attitude : Functioneel geheel : Ontwerp Vaardigheid : Elektrische schakelingen en kasten kunnen ontwerpen. Attitude : Functioneel geheel : Inkoop / Aankoop Vaardigheid : Een bestaand verkoopsgamma kritisch kunnen onderzoeken. Aan marktprospectie kunnen doen. Voorraadadministratie kunnen bijhouden. Stockbeheer kunnen organiseren. Kunnen onderhandelen over aankoopvoorwaarden. Het kunnen opvolgen en rapporteren van omzetontwikkelingen, administratieve procedures en goederenbehandeling.

16 12 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT Attitude : Functioneel geheel : Verkoop Vaardigheid : Een bestaand verkoopsgamma kritisch kunnen onderzoeken. Een verkoopplan kunnen opstellen. Aan marktprospectie kunnen doen. Bestekken kunnen lezen en begrijpen. Een analyse van de klanteisen kunnen maken. De technische ondersteuning van de naverkoop kunnen realiseren. De kostprijs kunnen berekenen van goederen, diensten, energieleveringen en installaties. Tarificatiestructuren kunnen begrijpen en uitleggen. Het kunnen opvolgen en rapporteren van omzetontwikkelingen, administratieve procedures en goederenbehandeling. Attitude : Functioneel geheel : Informatieverzameling Vaardigheid : Opstellen en laten naleven van veiligheidsinstructies. Interpreteren van de voorschriften betreffende de elektrische installaties, de gevaren van de elektrische stroom en de middelen om eraan te verhelpen. Op de hoogte zijn van de bestaande vakliteratuur en weten hoe die te raadplegen. Beschikbare documentatie kunnen raadplegen. Nagaan, toepassen en bewaken van alle gangbare voorschriften. Met technische administratie kunnen omgaan. Informatiebrochures kunnen opstellen. Onderhouds- en instructiehandboeken kunnen opstellen. Attitude :

17 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 13 (*) Alfabetische lijst van de attitudes 2 accuratesse 2 assertiviteit 3 beslissingsvermogen 4 contactbereidheid 5 dienstverlenende ingesteldheid 6 doorzettingsvermogen 7 empathie 8 flexibiliteit 9 imagobewustzijn 10 kritische ingesteldheid 11 leergierigheid 12 loyaliteit 13 omgaan met stress 14 resultaatgerichtheid 15 veiligheids- en milieubewustzijn 16 zelfstandigheid 17 zin voor esthetiek 18 zin voor initiatief 19 zin voor samenwerking Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding Verhouding praktijk / theorie en relatieve opleidingsduur van de functionele gehelen. De onderstaande tabel geeft voor de 3 hogescholen het aandeel elektrotechniek theorie en oefeningen / lab. Het aandeel is opgesomd in lestijden. Het is niet altijd mogelijk een juist onderscheid te maken tussen theorie en lab. in het VHTI te Kortrijk zijn de oefeningen ondergebracht onder theorie. In de KHLim te Diepenbeek worden de oefeningen afzonderlijk vermeld en in het KHK te Geel worden de oefeningen vermeld onder oefeningen en lab. KHK Geel KHLim Diepenbeek VHTI Kortrijk Studiejaar Theorie Oef + lab 1 5,25 6,00 2 6,75 9,00 3 9,00 23,25 TOTAAL 21,00 23,25 % 47% 53% Studiejaar Theorie Oef Lab 1 6,25 1,50 4,50 2 4,50 4,25 3,75 3 2,25 0,00 2,25 TOTAAL 13,00 5,75 10,50 % 44% 20% 36% Studiejaar Theorie + lab Lab 1 8,75 4, ,25 6, ,00 7,00 TOTAAL 33,00 17,75 % 65% 35%

18 14 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT Aandeel stagetijd: KHK Geel: eindwerk: in 3 de jaar: 7weken + iedere maandag gedurende 23 weken. KHLim Diepenbeek: in 3 de jaar: iedere woensdag gedurende 26 weken. VHTI Kortrijk: stage en eindwerk: iedere maandag gedurende 2 x 13 weken in 3 de jaar + 4 weken in het 2 de semester van het 3 de jaar. 3.4 Sleutelkwalificaties Sleutelkwalificaties waartoe de optie bijdraagt f 1 abstract denken 0 2 accuratesse 7 3 assertiviteit 2 4 beslissingsvermogen 8 5 commercieel inzicht 0 6 contractbereidheid 5 7 creativiteit 0 8 dienstverlenende ingesteldheid 4 9 doorzettingsvermogen 6 10 een werkplan kunnen maken 0 11 empathie 3 12 flexibiliteit 7 13 imagobewustzijn 4 14 inzicht in de arbeidsorganisatie 0 15 kritische ingesteldheid 9 16 kunnen omgaan met informatie 0 17 kwaliteitsbewustzijn 0 18 leerbekwaamheid 0 19 leergierigheid loyaliteit 1 21 omgaan met stress 4 22 planmatig denken 0 23 problemen onderkennen en oplossen 0 24 productieve taalvaardigheid MVT 0 25 productieve taalvaardigheid moedertaal 0 26 receptieve taalvaardigheid moedertaal 0 27 receptieve taalvaardigheid MVT 0 28 Resultaatgerichtheid 7 29 Solidariteit 0 30 Veiligheids- en milieubewustzijn verantwoordelijkheidszin 0 32 zelfstandigheid zelfvertrouwen 0 34 zin voor initiatief 4 35 zin voor samenwerking 7 36 zin voor esthetiek Kern van het opleidingsprofiel Eventuele verwantschappen met andere opties en opleidingen: Persoonsvorming 3.6 Maatschappelijk-culturele vorming

19 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT 15 4 DOELGROEPEN VAN HET OPLEIDINGSPROFIEL - VDAB - hogescholen - studenten en toekomstige studenten - PMS Centra - overheid - sociale partners 5 BIBLIOGRAFIE - DVO (dienst voor onderwijsontwikkeling). Handeling voor het schrijven van opleidingsprofielen voor het hogeschoolonderwijs, Dienst onderwijsverzorging NVKHO. Opstellen van opleidingsprofielen en terugkoppeling naar de vakken, Dienst onderwijsverzorging Vlaams Verbond van het Katholiek Hoger Onderwijs, Opleidingsprofielen, Erik Halsberghe, VIK (Vlaams Ingenieurskamer). Opleiding en vorming van ingenieur, bachelor, master en Doctor of Philosophy (PhD) in Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika, Noël Lagast, LIJST VAN MEDEWERKERS Het voorlopige opleidingsprofiel werd opgesteld door: Ing. Serge Schroef expert elektriciteit coördinator van de opleiding elektriciteit aan de Katholieke Hogeschool Zuid- West-Vlaanderen (KATHO) departement VHTI. lector aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) departement VHTI. Het document werd ter inzage en goedkeuring voorgelegd aan: de heer Bert Van Hirtum coördinator kwaliteitsdienst van de Katholieke Hogeschool Kempen de heer Theo Boesmans opleidingsverantwoordelijke elektriciteit - elektronica van de Katholieke Hogeschool Limburg.

20 16 OPLEIDINGSPROFIEL ELEKTRICITEIT BIJLAGE - VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) vacatures volgens beroep - Vlaanderen graduaat elektriciteit als 1 van 3 mogelijke studierichtingen. - VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidingen) vacatures volgens beroep - Vlaanderen graduaat elektriciteit op 1 ste plaats. - VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidingen) vacatures volgens beroep - Vlaanderen graduaat elektriciteit op 2 de plaats. - VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidingen) vacatures volgens beroep - Vlaanderen graduaat elektriciteit op 3 de plaats. Een kopie van deze bijlagen kan worden opgevraagd bij de Vlaamse Onderwijsraad.

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica algemeen bedrijfsmechanisatie elektromechanisatie klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica

Nadere informatie

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C)

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C) STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL landbouw en biotechnologie (1C) OPLEIDINGSPROFIEL landbouw & biotechnologie (1C) sector studiegebied opleiding beroep : land- en tuinbouw : biotechniek : kandidaat industrieel

Nadere informatie

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL mechanica OPLEIDINGSPROFIEL mechanica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : mechanica optie : mechanica

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur textiel

STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur textiel STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur textiel OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur textiel studiegebied basisopleiding graad : industriële wetenschappen & technologie : tweede cyclus textiel

Nadere informatie

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix Bachelor in de elektromechanica Competentiematri Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied Opleiding prof. Ba BO X Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV De competentiematri

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL hout OPLEIDINGSPROFIEL hout sector : bouw-hout-decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : hout beroep : technisch manager hout Sectorcommissie

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart

STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart sector studiegebied opleiding : metaal-elektriciteit-kunststoffen : industriële wetenschappen & technologie : luchtvaart Sectorcommissie

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia Technieken als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Grafische media Printmedia Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken THHI, een

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica opties. meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie

STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica opties. meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica opties meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica optie meet- en regeltechniek studiegebied : industriële

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Technisch als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken Autotechnieken Grafische media Printmedia

Nadere informatie

STUDIE 111 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur chemie optie biochemie

STUDIE 111 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur chemie optie biochemie STUDIE 111 OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur chemie optie biochemie OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur chemie optie biochemie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

STUDIE 34 BEROEPSPROFIEL. technicus elektriciteit (m/v)

STUDIE 34 BEROEPSPROFIEL. technicus elektriciteit (m/v) STUDIE 34 BEROEPSPROFIEL technicus elektriciteit (m/v) BEROEPSPROFIEL technicus elektriciteit (m/v) sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL technisch manager BEROEPSPROFIEL technisch manager sector :, bouw en decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : beroep : technisch manager Werkgroep

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

In de Erasmushogeschool (15F) zijn er enkel afstudeerrichtingen binnen een algemene opleiding Industriële wetenschappen.

In de Erasmushogeschool (15F) zijn er enkel afstudeerrichtingen binnen een algemene opleiding Industriële wetenschappen. code AHO-IND-IND 1/7 Klemtonen Industriële wetenschappen beoogt de verschillende aspecten van de techniek diepgaand theoretisch wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk te doorgronden. De klemtoon

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

TI 6-12. Middenkader engineering

TI 6-12. Middenkader engineering TI 6-12 ineering Middenkader engineering Middenkader engineering Schooljaar 2013-2014 Techniek & Informatica Techniek Kies voor de opleiding middenkader engineering iddenkader engineering Middenkad Kun

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

STUDIE 109 OPLEIDINGSPROFIEL. bouwkunde

STUDIE 109 OPLEIDINGSPROFIEL. bouwkunde STUDIE 109 OPLEIDINGSPROFIEL bouwkunde OPLEIDINGSPROFIEL bouwkunde studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 2C bouwkunde graad (opleiding van academisch niveau) : industrieel

Nadere informatie

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM 1 Bachelor in de bouw Competentiematrix Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV Het doel van de

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL. ergotherapie

STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL. ergotherapie STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL ergotherapie OPLEIDINGSPROFIEL ergotherapie studiegebied : gezondheidszorg opleiding : fysische behandelingen optie : ergotherapie sector : gezondheidszorg Werkgroep opleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering Brochure 1 ste graad Met de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs staat je zoon of dochter voor een belangrijke keuze. Welke richting is hem of haar op het lijf geschreven? Welke

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL. toegepaste informatica

STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL. toegepaste informatica STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL toegepaste informatica OPLEIDINGSPROFIEL toegepaste informatica sector : handel-administratie studiegebied : handelswetenschappen & bedrijfskunde opleiding : toegepaste informatica

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl18 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde of Vroedkunde: Algemene Verzorgingsinstellingen GZ 001

Nadere informatie

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls schakel TW ELO sem 1 sem 2 Schakel ELO Algemene vakken Fysica (schakelprogramma) 1,5 0,5 0 5 Fysica 1,5 2 2 Fysica oef. 0,5 Wiskunde (schakelprogramma) 1 2 0 6 Wiskunde 1 1 1 Wiskunde oef. 2 2 2 Wiskunde

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen. Van TSO naar TSO : (g)een probleem

Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen. Van TSO naar TSO : (g)een probleem Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen Van TSO naar TSO : (g)een probleem Schooljaar 2004-2005 Inleiding De brochure Van ASO naar TSO werd uitgebreid met een gedeelte dat de aansluitmogelijkheden bij overgangen

Nadere informatie

STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL. interieurarchitectuur

STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL. interieurarchitectuur STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL interieurarchitectuur OPLEIDINGSPROFIEL interieurarchitectuur studiegebied : architectuur opleiding : interieurarchitectuur sector : architectuur Sectorcommissie hogeschoolonderwijs

Nadere informatie

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL.

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. 01 Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. In onze school leren jonge mensen omgaan met elkaar en hun leerkrachten,

Nadere informatie

STUDIE 159 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Textielontwerper

STUDIE 159 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Textielontwerper STUDIE 159 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Textielontwerper BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Textielontwerper sector: textiel Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen Textiel van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/29

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl23 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Elektriciteit BO ME 406 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. Vanaf het eerste leerjaar A kun je in de optie Industriële Wetenschappen STEM alle facetten van STEM

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl14 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Opleiding Installateur warmtepompen BO KW 031 (Ontwerp) Installateur warmtepompen - Versie {1.0} Ontwerp Pagina

Nadere informatie

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL bedrijfsbeheer opties accountancy-fiscaliteit financie- & verzekeringswezen marketing milieuadministratie rechtspraktijk expeditie, transport & logistiek OPLEIDINGSPROFIEL accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

Van TSO naar TSO : (g)een probleem

Van TSO naar TSO : (g)een probleem Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen Van TSO naar TSO : (g)een probleem De brochure Van ASO naar TSO werd uitgebreid met een gedeelte dat de aansluitmogelijkheden bij overgangen binnen de TSO-richtingen

Nadere informatie

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Hersteller Bruingoed BO ME 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding-beroep...

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

ELEKTROELEKTROMECHANICA PBA ELEKTROMECHANICA [GEEL] SITUERING PROFESSIONELE BACHELOR

ELEKTROELEKTROMECHANICA PBA ELEKTROMECHANICA [GEEL] SITUERING PROFESSIONELE BACHELOR Dynamisch Creatief Polyvalent ELEKTROMECHANICA ELEKTROELEKTROMECHANICA Klimatisering Onderhoudstechnologie (Proces)automatisering Elektromechanica Elektromechanica - Klimatisering Onderhoudstechnologie

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene

Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene Overzicht studieaanbod Broederschool Stekene 1ste leerjaar A optie! 2 1ste leerjaar B optie! 3 2de leerjaar optie! 4 Beroepsvoorbereidend leerjaar optie! 5 3de jaar ASO optie! 6 4de jaar ASO optie! 7 3

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

STUDIE 96 OPLEIDINGSPROFIEL. medische laboratoriumtechnologie

STUDIE 96 OPLEIDINGSPROFIEL. medische laboratoriumtechnologie STUDIE 96 OPLEIDINGSPROFIEL medische laboratoriumtechnologie OPLEIDINGSPROFIEL medische laboratoriumtechnologie studiegebied : gezondheidszorg basisopleiding : laboratorium- en voedingstechnologie optie

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 1 van 10 Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 07-08/1814/N BSO 2 Bordenbouwer (240 Lt) modulair Basis Elektriciteit Basis Lassen Bedrading Elektrische Borden Montage Elektrische

Nadere informatie

Thomas More: Professionele bachelors: 3 jarige opleidingen Geel Turnhout Vorselaar Lier Mechelen Antwerpen Sint Katelijne Waver Associatie KULeuven

Thomas More: Professionele bachelors: 3 jarige opleidingen Geel Turnhout Vorselaar Lier Mechelen Antwerpen Sint Katelijne Waver Associatie KULeuven 1 [GEEL] SITUERING Thomas More: Professionele bachelors: 3 jarige opleidingen Geel Turnhout Vorselaar Lier Mechelen Antwerpen Sint Katelijne Waver Associatie KULeuven Groep Technologie & Design, domein:

Nadere informatie

school voor wetenschap en techniek INFO

school voor wetenschap en techniek INFO VTI school voor wetenschap en techniek INFO TORHOUT mei 2014 INHOUD Voorwoord 3 Grondplan VTI 4 Structuur 6 Lestabellen 8 Samenstelling Dirk Lamote Didier Lingier Johan Jonckheere 3D-voorstelling VTI:

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Extra informatie over de dagopleiding HBO5 Elektromechanica: Document 1: Voorstelling van de opleiding: allerlei info

Extra informatie over de dagopleiding HBO5 Elektromechanica: Document 1: Voorstelling van de opleiding: allerlei info Extra informatie over de dagopleiding HBO Elektromechanica: Document 1: Voorstelling van de opleiding: allerlei info Document : Jaarplanning dagopleiding Document : Lessenrooster (1-1) Document : Modeltraject

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

ELEKTROELEKTROMECHANICA PBA ELEKTROMECHANICA [GEEL] SITUERING PROFESSIONELE BACHELOR

ELEKTROELEKTROMECHANICA PBA ELEKTROMECHANICA [GEEL] SITUERING PROFESSIONELE BACHELOR Dynamisch Creatief Polyvalent ELEKTROMECHANICA ELEKTROELEKTROMECHANICA Klimatisering Onderhoudstechnologie (Proces)automatisering Elektromechanica Elektromechanica - Klimatisering Onderhoudstechnologie

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl18 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Plaatser Modulaire opleiding BO ME 401 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Office Management. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Office Management. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Office Management Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009) OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector,

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7

Talen en. Wetenschappen. Industriële wetenschappen. Techniek-wetenschappen. Studieaanbod tweede graad 7 Talen en Grieks Industriële Latijn Techniek- Wetenschappen Studieaanbod tweede graad 7 In deze brochure studieprofielen van de tweede graad wordt elke studierichting van de scholengemeenschap Harlindis

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN VRACHTWAGENS Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA

TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA TSO 2 DE GRAAD - 1 STE EN 2 DE LEERJAAR ELEKTROMECHANICA HANDEL 3de jaar 4de jaar 3de jaar 4de jaar BASISVORMING 17U 18U 18U 18U Godsdienst/zedenleer 2 2 2 2 Aardrijkskunde 1 1 1 1 Engels 2 2 2 2 Frans

Nadere informatie

STUDIE 52 OPLEIDINGSPROFIEL. bouwontwerp

STUDIE 52 OPLEIDINGSPROFIEL. bouwontwerp STUDIE 5 OPLEIDINGSPROFIEL bouwontwerp OPLEIDINGSPROFIEL bouwontwerp sector : bouw-hout-decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : bouwkundig tekenaar bediende voorbereiding

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl23 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Bouwkundig tekenaar IT 006 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 21 Inhoud Vlaams

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie