STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout"

Transcriptie

1 STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL hout

2 OPLEIDINGSPROFIEL hout sector : bouw-hout-decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : hout beroep : technisch manager hout Sectorcommissie Hogeschoolonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/656/9 De leden van de werkgroep opleidingsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL HOUT INHOUD HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel 1 1. Opdracht Opdrachtgever Opdracht Doelstelling 1 1. Ontwikkelingsproces 1 1. Legitimatie 1 HOOFDRUBRIEK : SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING.1 Gegevens uit de beroepenwereld.1.1 Beroepenstructuur.1. Geraadpleegde beroepsprofielen.1. Visie. Gegevens uit de onderwijswereld..1 Studiegebied, opleidingen en opties.. Aanverwante studiegebieden, opleidingen en opties.. Diploma s en getuigschriften.. Recente evolutie in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie c.q. opleiding..5 Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland..6 Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen..7 Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen..8 Infrastructuur..9 Kwantitatieve beschrijving van het aantal studenten in de optie c.q. opleiding..10 Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de opleiding..11 Reële studieduur..1 Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland. Verantwoording van de opleiding HOOFDRUBRIEK : HET OPLEIDINGSPROFIEL.1 De exacte benaming van de optie c.q. opleiding. Globale omschrijving van de optie c.q. opleiding. Het beroepsgericht opleidingsprofiel..1 Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen.. De concrete uitwerking van de vertaalslag.. Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding. Sleutelkwalificaties 5.5 De kern van het opleidingsprofiel.6 De maatschappelijk-culturele vorming 5

4 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL HOUT HOOFDRUBRIEK : DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL 6 HOOFDRUBRIEK 5: BIBLIOGRAFIE 7 HOOFDRUBRIEK 6: MEDEWERKERS 8 BIJLAGEN: Bijlage 1: Functionele gehelen, typefuncties 9 Bijlage : Onderzoeksresultaten van het project ESF zwaartepunt 1 Hout 00 binnen de houtsector blz. 9 t/m 1 1

5 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Naam : Technisch Manager Hout Sectorcommissie : OP Bouw - Hout - Decoratie. 1. Opdracht 1..1 Opdrachtgever Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs. 1.. Opdracht Vertaling van beroepsprofiel naar opleidingsprofiel Technisch Manager Hout. 1.. Doelstelling Toetsen van de basisopleidingen en opties op hun maatschappelijke relevantie, het beroepsprofiel en de inhoudelijke kwaliteit - bepaald in art. 1 par.1 van het Hogeschooldecreet. 1. Ontwikkelingsproces De 17 type functies vanuit het beroepsprofiel Technisch Manager hout worden geclusterd tot 6 functionele gehelen en gedetailleerd in onderdelen. Per onderdeel worden de vereiste vaardigheden geformuleerd. Per vaardigheid wordt nagegaan welke beroepsspecifieke en algemeen ondersteunende kennis vereist is om de vaardigheid te realiseren. Tenslotte wordt een verwerkingsniveau/code toegewezen. Attitude en contextgegevens worden omwille van de algemene toepasbaarheid apart vermeld. Het opleidingsprofiel Technisch Manager Hout wordt ondersteund door de werkgroep Houttechnologie - Hogeschool Gent - Departement Technologie, waarvan de auteur deel uitmaakt. Duur ontwikkelingsproces: maanden Vergaderdata werkgroep Houttechnologie: Legitimatie Raad voor het Hoger Onderwijs.

6 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT HOOFDRUBRIEK : SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING.1 Gegevens uit de beroepenwereld.1.1 Beroepenstructuur De opleiding leidt tot het beroep Technisch Manager Hout..1. Geraadpleegde beroepsprofielen.1. Visie Beroepsprofiel Technisch Manager Hout. De werkgroep houttechnologie verwijst naar de onderzoeksresultaten van het project ESF zwaartepunt 1 Hout 00 binnen de houtsector.. Gegevens uit de onderwijswereld..1 Studiegebied, opleidingen en opties Zie Decreet betreffende de hogescholen, 1 juli 199, deel I, bijlage I. Hoger onderwijs buiten de universiteit - 1 cyclus. Graduaat Houttechnologie - geen opties... Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Basisopleidingen van 1 cyclus waarvoor de graad van gegradueerde wordt verleend... Diploma's en getuigschriften Zie Decreet betreffende de hogescholen, 1 juli 199, deel I, bijlage II... Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma's voor de optie c.q. opleiding Zie Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs. Afdeling Informatie en Documentatie, Koningsstraat 71, 1000 Brussel...5 Gelijkaardige opleidingen en diploma's in het buitenland Geen gegevens voorhanden...6 Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Provincie Limburg tewerkgestelden : arbeiders bedienden Produktie: 100 miljard BEF/ jaar - 60% export - 0% binnenland.

7 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT..7 Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen De Hogeschool Gent is de enige school in Vlaanderen waar deze opleiding bestaat...8 Infrastructuur Gebouwen : Hogeschool Gent Uitrusting : Zie doorlichtingsverslagen Inspectie Hoger Onderwijs...9 Kwantitatieve beschrijving van totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding Zie Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs. Afdeling Informatie en Documentatie, Koningsstraat 71, 1000 Brussel...10 Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten Zie Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs. Afdeling Informatie en Documentatie, Koningsstraat 71, 1000 Brussel. Zie aanvullende gegevens DVO...11 Reële studieduur jaar..1 Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Geen gegevens voorhanden.. Verantwoording van de optie c.q. opleiding De werkgroep houttechnologie verwijst naar de onderzoeksresultaten van het project ESF zwaartepunt 1 Hout 00 binnen de houtsector.

8 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT HOOFDRUBRIEK : HET OPLEIDINGSPROFIEL.1 De exacte benaming van de optie c.q. opleiding Technisch Manager Hout.. De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Technisch vlak Beroepsspecifieke kennis Ontwerpen en vervaardigen van houtconstructies en constructieonderdelen. Management Algemeen ondersteunende kennis Planning - uitvoering - opvolging en bijsturing binnen de domeinen ontwerp, engineering, logistiek, kwaliteit en veiligheid. Accuratesse, beslissingsvermogen, contactbereidheid, omgaan met stress, leergierigheid, flexibiliteit, organisatievermogen en veiligheidsbewustzijn vormen hierbij de belangrijkste attitudes - zie beroepsprofiel Technisch Manager Hout. Interne en externe ontwerp-eisen, materiaalspecificaties, produkt - en processpecificaties, ARAB-AREI (CODEX), computerprogramma s en beheersingssystemen vormen hierbij de belangrijkste context gegevens.. Het beroepsgericht opleidingsprofiel..1 Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Beroepsprofiel Technisch manager Hout (1BP: 1 specifiek OP)... De concrete uitwerking van de vertaalslag Zie bijlage... Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding Verhouding praktijk/theorie % praktijk - 56 % Theorie. Praktijk omvat Labo Machines - CNC en CAM - Materialen - Chemie Toegepaste informatica en Constructietekenen (CAD). Aandeel stagetijd 1 % Stage - eindwerk vereist. Tijdens deze periode doen zij, in samenwerking en overleg met het bedrijf, aan onderzoek, met als doel het oplossen van problemen en optimaliseren van bestaande situaties.

9 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT 5 Relatieve opleidingsduur van de functionele gehelen Moeilijk te bepalen omwille van een niet 1/1 relatie met kenniscomponenten.. Sleutelkwalificaties Sleutelkwalificaties waartoe de opleiding bijdraagt Frequentie (%) Inzicht in de arbeidsorganisatie 100 Kunnen omgaan met informatie 100 Accuratesse 91 Kwaliteitsbewustzijn 91 Kritische ingesteldheid 78 Zelfstandigheid 78 Beslissingsvermogen 7 Doorzettingsvermogen 7 Een werkplan kunnen maken 7 Problemen onderkennen en oplossen 7 Verantwoordelijkheidszin 7 Zelfvertrouwen 70 Planmatig denken 61 Veiligheidsbewustzijn 57 Loyauteit 5 Resultaatgerichtheid 5 Zin voor initiatief 5.5 De kern van het opleidingsprofiel Zie. : Technisch vlak - Beroepsspecifieke kennis..5.1 Eventuele verwantschappen met andere opties en opleidingen Beroepsspecifieke kennis Geen verwantschap met andere opleidingen. Algemeen ondersteunende kennis Is van toepassing op produktiegerichte bedrijven en daarmee gerelateerde beroepsprofielen en opleidingsprofielen. De opleiding Technisch Manager Hout integreert de algemeen ondersteunende kenniscomponenten met de beroepsspecifieke kenniscomponenten waardoor zij zich als één geheel karakteriseert. Persoonsvorming Zoals uit de sleutelkwalificaties blijkt, beoogt de opleiding Technisch Manager Hout bij te dragen tot bedrijfsmaturiteit waarbij de Deming principes Plan-Do- Check and Act steeds aan bod komen..6 De maatschappelijk-culturele vorming Geen gegevens voorhanden.

10 6 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT HOOFDRUBRIEK : DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL Het opleidingsprofiel is een basisdocument voor de hogescholen bij de formulering van hun opleidingsprogramma voor de werkgroep die de bestaande kwalificatiestructuur moet herijken. Verder is het opleidingsprofiel een onmisbaar instrument voor de visitatiecommissies Hoger Onderwijs studenten, docenten en hogescholen de navorming van studenten en docenten Ook informatie - en oriënteringscentra (o.a. PMS -centra) kunnen er gebruik van maken. Het opleidingsprofiel kan aan personeelsverantwoordelijken in organisaties een beter zicht geven op de professionele en algemene vorming van (kandidaat-) werknemers en een inspirerend document zijn voor het ontwerpen van bedrijfsopleidingen.

11 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT 7 HOOFDRUBRIEK 5: BIBLIOGRAFIE Beroepsprofiel Technisch manager Hout. Resultaten van het project ESF zwaartepunt 1 Hout 00 binnen de houtsector. Handleiding voor het schrijven van opleidingsprofielen voor het hogeschoolonderwijs - uitgave Dienst voor Onderwijsontwikkeling. Decreet betreffende de hogescholen, 1 juli 199, deel I, bijlage I. Decreet betreffende de hogescholen, 1 juli 199, deel I, bijlage II. Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs - Afdeling Informatie en Documentatie. Kwaliteitshandboek Houtsector - auteur Kurt Buysse.

12 8 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT HOOFDRUBRIEK 6: MEDEWERKERS Werkgroep Houttechnologie Dhr Delcourt P. Docent Houttechnologie Dhr Lonneville Y. Docent Houttechnologie Dhr Vanderlinden A. Docent Houttechnologie Dhr De Winter T. Docent Houttechnologie Dhr Buysse K. Docent Houttechnologie Dhr De Moor H. OpleidingscoördinatorHouttechnologie Sectorcommissie OP Bouw - Hout - Decoratie Dhr Muylle A. Voorzitter Hogeschool Sint-Lukas Brussel Dhr Theuns D. DepartementshoofdHogeschool Gent Mevr De Keyser R. Hogeschool Antwerpen Dhr Braeckman H. Expert Hogeschool Sint-Lieven Dhr Poelaert P. Expert Hogeschool Sint-Lieven Dhr Hanssens F. Expert Hogeschool Sint-Lukas Dhr Van Impe M. Expert Hogeschool Gent Dhr Buysse K. Expert Hogeschool Gent Dhr Vermeersch F.Dienst Voor Onderwijsontwikkeling Dhr Van Den Vreken C.Dienst Voor Onderwijsontwikkeling Dhr Vanderheeren F.Vlaamse Onderwijsraad Dhr Vermorgen W.Vlaamse Onderwijsraad

13 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT 9 BIJLAGE 1 Functionele gehelen, typefuncties Functioneel geheel Onderdeel Basiscompetentie 1 Productontwikkeling en Design Procesontwikkeling Productieengineering 1.1 Marktonderzoek. 1. Vastleggen productontwerpeisen 1. Maken van modeltekeningen Vaardigheid De Technisch Manager Hout Is op de hoogte van bestaande vakliteratuur en weet hoe die te raadplegen kan het aanbod van bestaande producten op de markt raadplegen kan interne en externe ontwerpeisen vertalen in een eisenpakket kan de haalbaarheid van een project of eis goed inschatten kan een eisenpakket concretiseren d.m.v. schetsen en modeltekeningen kan een tekenproject opdelen in kleinere onderdelen kan een tekenproject begeleiden en opvolgen 1. Ontwerptoetsing kan verifiëren of aan de ontwerpeisen is voldaan d.m.v. van berekeningen, prototypebouw en testen kan de nodige aanpassingen terugkoppelen naar het ontwerp kan d.m.v. normalisatie, alternatieve constructie -methoden en materialen onderzoeken wat het beste technische en economische alternatief is 1.5 Maken van werktekeningen en specificaties 1.6 Documentatie en gegevensopslag 1.7 Beheer van wijzigingen en revisies kan een modeltekening omzetten in werktekeningen en productspecificaties volgens de geldende tekennormen kan een procedure opstellen, invoeren en opvolgen voor de identificatie, centralisatie, autorisatie en distributie van tekeningen, specificaties en documenten kan een procedure opstellen, invoeren en opvolgen voor de beheersing van wijzigingen en revisies 1.8 Productcertificatie kan alle activiteiten tot het behalen van een productcertificaat initiëren en coördineren.1 Procesanalyse en optimalisatie kan een bestaand/nieuw productieproces analyseren/ontwerpen en optimaliseren kan de functionaliteit, efficiëntie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van een werkmethode, productiestap, machine, experiment of afdeling goed inschatten en analyseren Beroepsspecifieke Kennis Vakterminologie Materialen Constructietechnieken Productietechnieken Niv 1 Algemeen ondersteunende Kennis Stages Bibliotheekbezoek Beursbezoek Catalogi Bedrijfsorganisatie Technische documenten &rapporten Technisch tekenen Tekenpakketten Project management Materialen Constructietechnieken Productietechnieken Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Technisch Tekenen Materialen Constructietechnieken Productietechnieken Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Labo -onderzoek Proef -opzet/ prototypebouw Calculatietechnieken Technische documenten &rapporten Toegepaste wiskunde en statistiek Bedrijfsorganisatie Project management Productaansprakelijkheid Arbeidsanalyse Tijdstudie Toegepaste informatica Toegepaste wiskunde en statistiek Veiligheidskunde Niv

14 10 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT. Opstellen processpecificaties. Opstellen Bill of materials kan een productieproces concretiseren d.m.v. procescharts, flowcharts en lay-out tekeningen kan een product volgens een logische structuur opsplitsen in al zijn deelcomponenten, rekening houdend met gegeven productspecificaties en processpecificaties kan deze deelcomponenten logisch coderen. Kostprijsberekeningprijscalculatie opmaken kan een (voor - en na) kost-.5 Procescertificatie kan alle activiteiten tot het behalen van een procescertificaat initiëren en coördineren Productiebeheer.1 Onderhoud houtbewerkingsmachines. Instellen houtbewerkingsmachines. Productie kwantiteit & kwaliteit Logistiek beheer.1 Inkoop en Bevoorrading kan op preventieve wijze machines, gereedschappen en hulpmiddelen onderzoeken naar gebreken of onvolmaaktheden kan allerlei onderhoudswerkzaamheden tot een goed einde brengen conform de veiligheidsvoorschriften kan de nodige gereedschappen en hulpmiddelen voor een machine/ productieproces kiezen en opstellen conform de veiligheidsvoorschriften kent de parameters van een machine en weet hoe hij ze kan instellen of bijregelen kan ingeval van een geautomatiseerd productieproces de nodige bewerkingsschema s ontwikkelen, inladen, uitvoeren en opvolgen kan na een eerste test de nodige correcties invoeren om de gestelde productkwaliteit te bekomen kan een efficiënte en realistische productieplanning opstellen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen conform de veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen kan de gevolgen van een opdracht verandering inschatten kan kwaliteit en prijzen van gelijkaardige materialen, machines en materieel t.o.v. elkaar afwegen kan een ondubbelzinnige bestelling plaatsen kan de voorraad op een efficiënte manier bijhouden om tijdig nieuwe bestellingen te plaatsen kan de administratie m.b.t. inkopen en bestellingen efficiënt beheren. Goederenreceptie kan geleverde goederen en bijbehorende documenten controleren met betrekking tot gestelde eisen kan leveringsbons en facturen lezen. Fysische Opslag kan goederen op een unieke wijze identificeren, op de gewenste plaats afleveren, sorteren en stockeren Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Technische Veiligheid Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Technische veiligheid Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Technische veiligheid Materialen Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Arbeidsanalyse Toegepaste informatica Klassifikatiesystemen Kodestructuren Calculatietechnieken Bedrijfsorganisatie Project management Mechanica / Pneumatica Elektriciteit Veiligheidskunde Mechanica / Pneumatica Elektriciteit Veiligheidskunde Productieplanning Capaciteitsplanning Veiligheidskunde Technische documenten & rapporten Toegepaste wiskunde Bedrijfsorganisatie Technische documenten & rapporten Voorraadbeheer Toegepaste wiskunde Technische talenkennis Technische documenten & rapporten Technische talenkennis Magazijnbeheer

15 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT 11.1 Distributie naar klant 5 Kwaliteitsbeheer 5.1 Kalibreren meetinstrumenten 6 Management Opleiding / Training Verkoop 5. Inspectie - productiecontrole 5. Beheer niet conforme producten kan een efficiënte en realistische distributieplanning opstellen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen kan de gevolgen van een opdracht verandering inschatten kan de plaatsing van goederen bij klant coördineren kan een kalibratieplan opzetten, uitvoeren en opvolgen kan een inspectieplan opzetten, uitvoeren en opvolgen is op de hoogte van bestaande steekproefsystemen en kan hieruit een juiste keuze maken is in staat om na te gaan of materialen, producten en procesparameters beantwoorden aan de gestelde eisen en voorwaarden weet hoe hij de voor zijn vakgebied courante meet en testapparatuur correct moet gebruiken kan de fout op zijn metingen inschatten weet welk meetinstrument hij voor zijn meting gebruikt kent de beperkingen van de meetinstrumenten kan niet conforme producten/ goederen identificeren, registreren en de nodige preventieve en correctieve acties ondernemen 5. Systeemcertificatie is op de hoogte van de eisen of voorwaarden waaraan een correct functionerende kwaliteitssysteem dient te voldoen kan deze eisen of voorwaarden vertalen in procedures kan deze procedures implementeren in een organisatie kan alle activiteiten tot het behalen van een systeemcertificaat initiëren en coördineren 6.1 Plannen kan een efficiënte en realistische planning opstellen voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden 6. Informeren weet zich te informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen in zijn bedrijf weet zich te informeren naar de haalbaarheid van wensen van de interne en externe klant weet hoe hij informatie kan verkrijgen over zijn probleem of toepassing is in staat zich via zelfstudie nieuwe know-how en vaardigheden eigen te maken weet zich grondig te informeren alvorens een opdracht aan te nemen of te delegeren weet zich grondig en volledig voor te bereiden alvorens een analyse, experiment, opdracht of project te starten kan informatie volledig en ondubbelzinnig doorspelen naar klanten en medewerkers kan goed luisteren naar wat gezegd of gevraagd wordt Distributieplanning Werf opvolging Project management Technische talenkennis Meetinstrumenten Toegepaste wiskunde Materialen Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Meetinstrumenten Meetinstrumenten Materialen Constructietechnieken Productietechnieken Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Labo -onderzoek Toegepaste informatica Technische documenten & rapporten Toegepaste wiskunde en statistiek Bedrijfsorganisatie e Toegepaste informatica Bedrijfsorganisatie Kwaliteitssystemen Project management Project management Time management Stages Beursbezoek Catalogi Communicatietechnieken Vergadertechnieken Bedrijfsorganisatie Technische documenten &rapporten Toegepaste informatica

16 1 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT 6. Communiceren kan zijn ideeën op een doordachte en gestructureerde manier zowel schriftelijk als mondeling overbrengen naar anderen kan een ordentelijk gesprek voeren kan gerichte vragen stellen 6. Adviseren kan vanuit een gefundeerde voorkennis een goed advies geven aan anderen kan technische ondersteuning bieden aan de klant, zowel telefonisch als ter plaatse 6.5 Opleiden heeft voldoende kontakt - en taalvaardigheid om op een heldere en efficiënte manier anderen op te leiden. 6.6 Samenwerken kan met anderen op constructieve wijze in teamverband samenwerken 6.7 Project opvolgen kan in samenwerking met anderen de ontstane problemen analyseren en oplossen of doorverwijzen naar de juiste afdeling 6.8 Verwerken van gegevens kan vanuit gemeten waarnemingen een statistische analyse opbouwen, resultaten afleiden en conclusies trekken 6.9 Rapporteren. kan een beknopt / uitgewerkt dossier samenstellen over zijn onderzoek en haar resultaten Communicatietechnieken Vergadertechnieken Toegepaste informatica Communicatietechnieken Vergadertechnieken Technische talenkennis Communicatietechnieken Vergadertechnieken Technische talenkennis Bedrijfsorganisatie Project management Bedrijfsorganisatie Project management Toegepaste wiskunde en statistiek Toegepaste informatica Technische documenten & rapporten Toegepaste informatica

17 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT 1 BIJLAGE Onderzoeksresultaten van het project ESF zwaartepunt 1 Hout 00 binnen de houtsector blz. 9 t/m 1. Een kopie van deze bijlage kan opgevraagd worden op de Vlaamse Onderwijsraad.

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL. fotografie

STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL. fotografie STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL fotografie OPLEIDINGSPROFIEL fotografie sector studiegebied opleiding optie : audiovisuele productie : industriële wetenschappen & technologie : audiovisuele techniek : fotografie

Nadere informatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL. Beheer, Toerisme en Recreatie

STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL. Beheer, Toerisme en Recreatie STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL Beheer, Toerisme en Recreatie OPLEIDINGSPROFIEL Beheer, Toerisme en Recreatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding sector bedrijfskunde : beheer, toerisme en recreatie

Nadere informatie

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Beroep: Studiegebied: Opleiding: Informatiemanager andelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN vertaalkunde O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK WOORD VOORAF Voorafgaande toelichting bij de opleidingsprofielen licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk Situering

Nadere informatie

STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT)

STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL. Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) STUDIE 197 OPLEIDINGSPROFIEL Graduaat Multimedia & Communicatietechnologie (MCT) OPLEIDINGSPROFIEL Multimedia & Communicatietechnologie beroep : gegradueerde Multimedia & Communicatietechnologie (MCT)

Nadere informatie

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) sector : handel-administratie studiegebied

Nadere informatie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie BEROEPSPROFIEL logistieke technologie sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : logistieke

Nadere informatie

STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL. elektromechanica

STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL. elektromechanica STUDIE 25 BEROEPSPROFIEL elektromechanica BEROEPSPROFIEL elektromechanica sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektromechanica

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL. luchtvaart

STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL. luchtvaart STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL luchtvaart BEROEPSPROFIEL luchtvaart sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : luchtvaart beroepen : mecanicien

Nadere informatie

STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v)

STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v) STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v) BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : industriële wetenschappen & technieken opleiding : facilitaire

Nadere informatie

STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v)

STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v) STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk beroep : maatschappelijk

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle Bijlage A Opleidingsprogramma (voltijds en duaal) A.1 Introductie A.1.1 Inleiding In deze bijlage wordt aangegeven hoe de Stenden Hogeschool in Emmen haar beroepsprofiel voor werktuigbouwkundig ingenieurs

Nadere informatie

STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL. interieurarchitect (m/v)

STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL. interieurarchitect (m/v) STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL interieurarchitect (m/v) BEROEPSPROFIEL interieurarchitect (m/v) sector : architectuur studiegebied : architectuur opleiding : interieurarchitectuur beroep : interieurarchitect

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process mining onderdeel te laten zijn van het HBO curriculum Accountancy.

Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process mining onderdeel te laten zijn van het HBO curriculum Accountancy. Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process mining onderdeel te laten zijn van het HBO curriculum Accountancy. Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process

Nadere informatie

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 2003 voorwoord De visitatiecommissie van de

Nadere informatie

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving AS Een competentiegerichte profielbeschrijving Een competentiegerichte profielbeschrijving Colofon Auteurs Drs. Arnoud Bootsma Ir. Martijn van Dongen Dr. Ellen Hilhorst Dr. Marthie Meester Dr. Ko Roelfsema

Nadere informatie

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor sector: handel - administratie subsector: administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie