STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout"

Transcriptie

1 STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL hout

2 OPLEIDINGSPROFIEL hout sector : bouw-hout-decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : hout beroep : technisch manager hout Sectorcommissie Hogeschoolonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/656/9 De leden van de werkgroep opleidingsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL HOUT INHOUD HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel 1 1. Opdracht Opdrachtgever Opdracht Doelstelling 1 1. Ontwikkelingsproces 1 1. Legitimatie 1 HOOFDRUBRIEK : SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING.1 Gegevens uit de beroepenwereld.1.1 Beroepenstructuur.1. Geraadpleegde beroepsprofielen.1. Visie. Gegevens uit de onderwijswereld..1 Studiegebied, opleidingen en opties.. Aanverwante studiegebieden, opleidingen en opties.. Diploma s en getuigschriften.. Recente evolutie in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie c.q. opleiding..5 Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland..6 Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen..7 Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen..8 Infrastructuur..9 Kwantitatieve beschrijving van het aantal studenten in de optie c.q. opleiding..10 Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de opleiding..11 Reële studieduur..1 Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland. Verantwoording van de opleiding HOOFDRUBRIEK : HET OPLEIDINGSPROFIEL.1 De exacte benaming van de optie c.q. opleiding. Globale omschrijving van de optie c.q. opleiding. Het beroepsgericht opleidingsprofiel..1 Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen.. De concrete uitwerking van de vertaalslag.. Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding. Sleutelkwalificaties 5.5 De kern van het opleidingsprofiel.6 De maatschappelijk-culturele vorming 5

4 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL HOUT HOOFDRUBRIEK : DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL 6 HOOFDRUBRIEK 5: BIBLIOGRAFIE 7 HOOFDRUBRIEK 6: MEDEWERKERS 8 BIJLAGEN: Bijlage 1: Functionele gehelen, typefuncties 9 Bijlage : Onderzoeksresultaten van het project ESF zwaartepunt 1 Hout 00 binnen de houtsector blz. 9 t/m 1 1

5 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Naam : Technisch Manager Hout Sectorcommissie : OP Bouw - Hout - Decoratie. 1. Opdracht 1..1 Opdrachtgever Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs. 1.. Opdracht Vertaling van beroepsprofiel naar opleidingsprofiel Technisch Manager Hout. 1.. Doelstelling Toetsen van de basisopleidingen en opties op hun maatschappelijke relevantie, het beroepsprofiel en de inhoudelijke kwaliteit - bepaald in art. 1 par.1 van het Hogeschooldecreet. 1. Ontwikkelingsproces De 17 type functies vanuit het beroepsprofiel Technisch Manager hout worden geclusterd tot 6 functionele gehelen en gedetailleerd in onderdelen. Per onderdeel worden de vereiste vaardigheden geformuleerd. Per vaardigheid wordt nagegaan welke beroepsspecifieke en algemeen ondersteunende kennis vereist is om de vaardigheid te realiseren. Tenslotte wordt een verwerkingsniveau/code toegewezen. Attitude en contextgegevens worden omwille van de algemene toepasbaarheid apart vermeld. Het opleidingsprofiel Technisch Manager Hout wordt ondersteund door de werkgroep Houttechnologie - Hogeschool Gent - Departement Technologie, waarvan de auteur deel uitmaakt. Duur ontwikkelingsproces: maanden Vergaderdata werkgroep Houttechnologie: Legitimatie Raad voor het Hoger Onderwijs.

6 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT HOOFDRUBRIEK : SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING.1 Gegevens uit de beroepenwereld.1.1 Beroepenstructuur De opleiding leidt tot het beroep Technisch Manager Hout..1. Geraadpleegde beroepsprofielen.1. Visie Beroepsprofiel Technisch Manager Hout. De werkgroep houttechnologie verwijst naar de onderzoeksresultaten van het project ESF zwaartepunt 1 Hout 00 binnen de houtsector.. Gegevens uit de onderwijswereld..1 Studiegebied, opleidingen en opties Zie Decreet betreffende de hogescholen, 1 juli 199, deel I, bijlage I. Hoger onderwijs buiten de universiteit - 1 cyclus. Graduaat Houttechnologie - geen opties... Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Basisopleidingen van 1 cyclus waarvoor de graad van gegradueerde wordt verleend... Diploma's en getuigschriften Zie Decreet betreffende de hogescholen, 1 juli 199, deel I, bijlage II... Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma's voor de optie c.q. opleiding Zie Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs. Afdeling Informatie en Documentatie, Koningsstraat 71, 1000 Brussel...5 Gelijkaardige opleidingen en diploma's in het buitenland Geen gegevens voorhanden...6 Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Provincie Limburg tewerkgestelden : arbeiders bedienden Produktie: 100 miljard BEF/ jaar - 60% export - 0% binnenland.

7 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT..7 Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen De Hogeschool Gent is de enige school in Vlaanderen waar deze opleiding bestaat...8 Infrastructuur Gebouwen : Hogeschool Gent Uitrusting : Zie doorlichtingsverslagen Inspectie Hoger Onderwijs...9 Kwantitatieve beschrijving van totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding Zie Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs. Afdeling Informatie en Documentatie, Koningsstraat 71, 1000 Brussel...10 Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. opleiding volgens SO-vooropleiding, ervaring met HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten Zie Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs. Afdeling Informatie en Documentatie, Koningsstraat 71, 1000 Brussel. Zie aanvullende gegevens DVO...11 Reële studieduur jaar..1 Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Geen gegevens voorhanden.. Verantwoording van de optie c.q. opleiding De werkgroep houttechnologie verwijst naar de onderzoeksresultaten van het project ESF zwaartepunt 1 Hout 00 binnen de houtsector.

8 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT HOOFDRUBRIEK : HET OPLEIDINGSPROFIEL.1 De exacte benaming van de optie c.q. opleiding Technisch Manager Hout.. De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Technisch vlak Beroepsspecifieke kennis Ontwerpen en vervaardigen van houtconstructies en constructieonderdelen. Management Algemeen ondersteunende kennis Planning - uitvoering - opvolging en bijsturing binnen de domeinen ontwerp, engineering, logistiek, kwaliteit en veiligheid. Accuratesse, beslissingsvermogen, contactbereidheid, omgaan met stress, leergierigheid, flexibiliteit, organisatievermogen en veiligheidsbewustzijn vormen hierbij de belangrijkste attitudes - zie beroepsprofiel Technisch Manager Hout. Interne en externe ontwerp-eisen, materiaalspecificaties, produkt - en processpecificaties, ARAB-AREI (CODEX), computerprogramma s en beheersingssystemen vormen hierbij de belangrijkste context gegevens.. Het beroepsgericht opleidingsprofiel..1 Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Beroepsprofiel Technisch manager Hout (1BP: 1 specifiek OP)... De concrete uitwerking van de vertaalslag Zie bijlage... Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding Verhouding praktijk/theorie % praktijk - 56 % Theorie. Praktijk omvat Labo Machines - CNC en CAM - Materialen - Chemie Toegepaste informatica en Constructietekenen (CAD). Aandeel stagetijd 1 % Stage - eindwerk vereist. Tijdens deze periode doen zij, in samenwerking en overleg met het bedrijf, aan onderzoek, met als doel het oplossen van problemen en optimaliseren van bestaande situaties.

9 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT 5 Relatieve opleidingsduur van de functionele gehelen Moeilijk te bepalen omwille van een niet 1/1 relatie met kenniscomponenten.. Sleutelkwalificaties Sleutelkwalificaties waartoe de opleiding bijdraagt Frequentie (%) Inzicht in de arbeidsorganisatie 100 Kunnen omgaan met informatie 100 Accuratesse 91 Kwaliteitsbewustzijn 91 Kritische ingesteldheid 78 Zelfstandigheid 78 Beslissingsvermogen 7 Doorzettingsvermogen 7 Een werkplan kunnen maken 7 Problemen onderkennen en oplossen 7 Verantwoordelijkheidszin 7 Zelfvertrouwen 70 Planmatig denken 61 Veiligheidsbewustzijn 57 Loyauteit 5 Resultaatgerichtheid 5 Zin voor initiatief 5.5 De kern van het opleidingsprofiel Zie. : Technisch vlak - Beroepsspecifieke kennis..5.1 Eventuele verwantschappen met andere opties en opleidingen Beroepsspecifieke kennis Geen verwantschap met andere opleidingen. Algemeen ondersteunende kennis Is van toepassing op produktiegerichte bedrijven en daarmee gerelateerde beroepsprofielen en opleidingsprofielen. De opleiding Technisch Manager Hout integreert de algemeen ondersteunende kenniscomponenten met de beroepsspecifieke kenniscomponenten waardoor zij zich als één geheel karakteriseert. Persoonsvorming Zoals uit de sleutelkwalificaties blijkt, beoogt de opleiding Technisch Manager Hout bij te dragen tot bedrijfsmaturiteit waarbij de Deming principes Plan-Do- Check and Act steeds aan bod komen..6 De maatschappelijk-culturele vorming Geen gegevens voorhanden.

10 6 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT HOOFDRUBRIEK : DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL Het opleidingsprofiel is een basisdocument voor de hogescholen bij de formulering van hun opleidingsprogramma voor de werkgroep die de bestaande kwalificatiestructuur moet herijken. Verder is het opleidingsprofiel een onmisbaar instrument voor de visitatiecommissies Hoger Onderwijs studenten, docenten en hogescholen de navorming van studenten en docenten Ook informatie - en oriënteringscentra (o.a. PMS -centra) kunnen er gebruik van maken. Het opleidingsprofiel kan aan personeelsverantwoordelijken in organisaties een beter zicht geven op de professionele en algemene vorming van (kandidaat-) werknemers en een inspirerend document zijn voor het ontwerpen van bedrijfsopleidingen.

11 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT 7 HOOFDRUBRIEK 5: BIBLIOGRAFIE Beroepsprofiel Technisch manager Hout. Resultaten van het project ESF zwaartepunt 1 Hout 00 binnen de houtsector. Handleiding voor het schrijven van opleidingsprofielen voor het hogeschoolonderwijs - uitgave Dienst voor Onderwijsontwikkeling. Decreet betreffende de hogescholen, 1 juli 199, deel I, bijlage I. Decreet betreffende de hogescholen, 1 juli 199, deel I, bijlage II. Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs - Afdeling Informatie en Documentatie. Kwaliteitshandboek Houtsector - auteur Kurt Buysse.

12 8 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT HOOFDRUBRIEK 6: MEDEWERKERS Werkgroep Houttechnologie Dhr Delcourt P. Docent Houttechnologie Dhr Lonneville Y. Docent Houttechnologie Dhr Vanderlinden A. Docent Houttechnologie Dhr De Winter T. Docent Houttechnologie Dhr Buysse K. Docent Houttechnologie Dhr De Moor H. OpleidingscoördinatorHouttechnologie Sectorcommissie OP Bouw - Hout - Decoratie Dhr Muylle A. Voorzitter Hogeschool Sint-Lukas Brussel Dhr Theuns D. DepartementshoofdHogeschool Gent Mevr De Keyser R. Hogeschool Antwerpen Dhr Braeckman H. Expert Hogeschool Sint-Lieven Dhr Poelaert P. Expert Hogeschool Sint-Lieven Dhr Hanssens F. Expert Hogeschool Sint-Lukas Dhr Van Impe M. Expert Hogeschool Gent Dhr Buysse K. Expert Hogeschool Gent Dhr Vermeersch F.Dienst Voor Onderwijsontwikkeling Dhr Van Den Vreken C.Dienst Voor Onderwijsontwikkeling Dhr Vanderheeren F.Vlaamse Onderwijsraad Dhr Vermorgen W.Vlaamse Onderwijsraad

13 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT 9 BIJLAGE 1 Functionele gehelen, typefuncties Functioneel geheel Onderdeel Basiscompetentie 1 Productontwikkeling en Design Procesontwikkeling Productieengineering 1.1 Marktonderzoek. 1. Vastleggen productontwerpeisen 1. Maken van modeltekeningen Vaardigheid De Technisch Manager Hout Is op de hoogte van bestaande vakliteratuur en weet hoe die te raadplegen kan het aanbod van bestaande producten op de markt raadplegen kan interne en externe ontwerpeisen vertalen in een eisenpakket kan de haalbaarheid van een project of eis goed inschatten kan een eisenpakket concretiseren d.m.v. schetsen en modeltekeningen kan een tekenproject opdelen in kleinere onderdelen kan een tekenproject begeleiden en opvolgen 1. Ontwerptoetsing kan verifiëren of aan de ontwerpeisen is voldaan d.m.v. van berekeningen, prototypebouw en testen kan de nodige aanpassingen terugkoppelen naar het ontwerp kan d.m.v. normalisatie, alternatieve constructie -methoden en materialen onderzoeken wat het beste technische en economische alternatief is 1.5 Maken van werktekeningen en specificaties 1.6 Documentatie en gegevensopslag 1.7 Beheer van wijzigingen en revisies kan een modeltekening omzetten in werktekeningen en productspecificaties volgens de geldende tekennormen kan een procedure opstellen, invoeren en opvolgen voor de identificatie, centralisatie, autorisatie en distributie van tekeningen, specificaties en documenten kan een procedure opstellen, invoeren en opvolgen voor de beheersing van wijzigingen en revisies 1.8 Productcertificatie kan alle activiteiten tot het behalen van een productcertificaat initiëren en coördineren.1 Procesanalyse en optimalisatie kan een bestaand/nieuw productieproces analyseren/ontwerpen en optimaliseren kan de functionaliteit, efficiëntie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van een werkmethode, productiestap, machine, experiment of afdeling goed inschatten en analyseren Beroepsspecifieke Kennis Vakterminologie Materialen Constructietechnieken Productietechnieken Niv 1 Algemeen ondersteunende Kennis Stages Bibliotheekbezoek Beursbezoek Catalogi Bedrijfsorganisatie Technische documenten &rapporten Technisch tekenen Tekenpakketten Project management Materialen Constructietechnieken Productietechnieken Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Technisch Tekenen Materialen Constructietechnieken Productietechnieken Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Labo -onderzoek Proef -opzet/ prototypebouw Calculatietechnieken Technische documenten &rapporten Toegepaste wiskunde en statistiek Bedrijfsorganisatie Project management Productaansprakelijkheid Arbeidsanalyse Tijdstudie Toegepaste informatica Toegepaste wiskunde en statistiek Veiligheidskunde Niv

14 10 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT. Opstellen processpecificaties. Opstellen Bill of materials kan een productieproces concretiseren d.m.v. procescharts, flowcharts en lay-out tekeningen kan een product volgens een logische structuur opsplitsen in al zijn deelcomponenten, rekening houdend met gegeven productspecificaties en processpecificaties kan deze deelcomponenten logisch coderen. Kostprijsberekeningprijscalculatie opmaken kan een (voor - en na) kost-.5 Procescertificatie kan alle activiteiten tot het behalen van een procescertificaat initiëren en coördineren Productiebeheer.1 Onderhoud houtbewerkingsmachines. Instellen houtbewerkingsmachines. Productie kwantiteit & kwaliteit Logistiek beheer.1 Inkoop en Bevoorrading kan op preventieve wijze machines, gereedschappen en hulpmiddelen onderzoeken naar gebreken of onvolmaaktheden kan allerlei onderhoudswerkzaamheden tot een goed einde brengen conform de veiligheidsvoorschriften kan de nodige gereedschappen en hulpmiddelen voor een machine/ productieproces kiezen en opstellen conform de veiligheidsvoorschriften kent de parameters van een machine en weet hoe hij ze kan instellen of bijregelen kan ingeval van een geautomatiseerd productieproces de nodige bewerkingsschema s ontwikkelen, inladen, uitvoeren en opvolgen kan na een eerste test de nodige correcties invoeren om de gestelde productkwaliteit te bekomen kan een efficiënte en realistische productieplanning opstellen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen conform de veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen kan de gevolgen van een opdracht verandering inschatten kan kwaliteit en prijzen van gelijkaardige materialen, machines en materieel t.o.v. elkaar afwegen kan een ondubbelzinnige bestelling plaatsen kan de voorraad op een efficiënte manier bijhouden om tijdig nieuwe bestellingen te plaatsen kan de administratie m.b.t. inkopen en bestellingen efficiënt beheren. Goederenreceptie kan geleverde goederen en bijbehorende documenten controleren met betrekking tot gestelde eisen kan leveringsbons en facturen lezen. Fysische Opslag kan goederen op een unieke wijze identificeren, op de gewenste plaats afleveren, sorteren en stockeren Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Technische Veiligheid Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Technische veiligheid Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Technische veiligheid Materialen Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Arbeidsanalyse Toegepaste informatica Klassifikatiesystemen Kodestructuren Calculatietechnieken Bedrijfsorganisatie Project management Mechanica / Pneumatica Elektriciteit Veiligheidskunde Mechanica / Pneumatica Elektriciteit Veiligheidskunde Productieplanning Capaciteitsplanning Veiligheidskunde Technische documenten & rapporten Toegepaste wiskunde Bedrijfsorganisatie Technische documenten & rapporten Voorraadbeheer Toegepaste wiskunde Technische talenkennis Technische documenten & rapporten Technische talenkennis Magazijnbeheer

15 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT 11.1 Distributie naar klant 5 Kwaliteitsbeheer 5.1 Kalibreren meetinstrumenten 6 Management Opleiding / Training Verkoop 5. Inspectie - productiecontrole 5. Beheer niet conforme producten kan een efficiënte en realistische distributieplanning opstellen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen kan de gevolgen van een opdracht verandering inschatten kan de plaatsing van goederen bij klant coördineren kan een kalibratieplan opzetten, uitvoeren en opvolgen kan een inspectieplan opzetten, uitvoeren en opvolgen is op de hoogte van bestaande steekproefsystemen en kan hieruit een juiste keuze maken is in staat om na te gaan of materialen, producten en procesparameters beantwoorden aan de gestelde eisen en voorwaarden weet hoe hij de voor zijn vakgebied courante meet en testapparatuur correct moet gebruiken kan de fout op zijn metingen inschatten weet welk meetinstrument hij voor zijn meting gebruikt kent de beperkingen van de meetinstrumenten kan niet conforme producten/ goederen identificeren, registreren en de nodige preventieve en correctieve acties ondernemen 5. Systeemcertificatie is op de hoogte van de eisen of voorwaarden waaraan een correct functionerende kwaliteitssysteem dient te voldoen kan deze eisen of voorwaarden vertalen in procedures kan deze procedures implementeren in een organisatie kan alle activiteiten tot het behalen van een systeemcertificaat initiëren en coördineren 6.1 Plannen kan een efficiënte en realistische planning opstellen voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden 6. Informeren weet zich te informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen in zijn bedrijf weet zich te informeren naar de haalbaarheid van wensen van de interne en externe klant weet hoe hij informatie kan verkrijgen over zijn probleem of toepassing is in staat zich via zelfstudie nieuwe know-how en vaardigheden eigen te maken weet zich grondig te informeren alvorens een opdracht aan te nemen of te delegeren weet zich grondig en volledig voor te bereiden alvorens een analyse, experiment, opdracht of project te starten kan informatie volledig en ondubbelzinnig doorspelen naar klanten en medewerkers kan goed luisteren naar wat gezegd of gevraagd wordt Distributieplanning Werf opvolging Project management Technische talenkennis Meetinstrumenten Toegepaste wiskunde Materialen Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Meetinstrumenten Meetinstrumenten Materialen Constructietechnieken Productietechnieken Houtbewerkingsmachines CNC en CAM Gereedschappen Labo -onderzoek Toegepaste informatica Technische documenten & rapporten Toegepaste wiskunde en statistiek Bedrijfsorganisatie e Toegepaste informatica Bedrijfsorganisatie Kwaliteitssystemen Project management Project management Time management Stages Beursbezoek Catalogi Communicatietechnieken Vergadertechnieken Bedrijfsorganisatie Technische documenten &rapporten Toegepaste informatica

16 1 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT 6. Communiceren kan zijn ideeën op een doordachte en gestructureerde manier zowel schriftelijk als mondeling overbrengen naar anderen kan een ordentelijk gesprek voeren kan gerichte vragen stellen 6. Adviseren kan vanuit een gefundeerde voorkennis een goed advies geven aan anderen kan technische ondersteuning bieden aan de klant, zowel telefonisch als ter plaatse 6.5 Opleiden heeft voldoende kontakt - en taalvaardigheid om op een heldere en efficiënte manier anderen op te leiden. 6.6 Samenwerken kan met anderen op constructieve wijze in teamverband samenwerken 6.7 Project opvolgen kan in samenwerking met anderen de ontstane problemen analyseren en oplossen of doorverwijzen naar de juiste afdeling 6.8 Verwerken van gegevens kan vanuit gemeten waarnemingen een statistische analyse opbouwen, resultaten afleiden en conclusies trekken 6.9 Rapporteren. kan een beknopt / uitgewerkt dossier samenstellen over zijn onderzoek en haar resultaten Communicatietechnieken Vergadertechnieken Toegepaste informatica Communicatietechnieken Vergadertechnieken Technische talenkennis Communicatietechnieken Vergadertechnieken Technische talenkennis Bedrijfsorganisatie Project management Bedrijfsorganisatie Project management Toegepaste wiskunde en statistiek Toegepaste informatica Technische documenten & rapporten Toegepaste informatica

17 OPLEIDINGSPROFIEL HOUT 1 BIJLAGE Onderzoeksresultaten van het project ESF zwaartepunt 1 Hout 00 binnen de houtsector blz. 9 t/m 1. Een kopie van deze bijlage kan opgevraagd worden op de Vlaamse Onderwijsraad.

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL technisch manager BEROEPSPROFIEL technisch manager sector :, bouw en decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : beroep : technisch manager Werkgroep

Nadere informatie

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL mechanica OPLEIDINGSPROFIEL mechanica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : mechanica optie : mechanica

Nadere informatie

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit OPLEIDINGSPROFIEL elektriciteit studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektricteit

Nadere informatie

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica algemeen bedrijfsmechanisatie elektromechanisatie klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica

Nadere informatie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur textiel

STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur textiel STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur textiel OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur textiel studiegebied basisopleiding graad : industriële wetenschappen & technologie : tweede cyclus textiel

Nadere informatie

STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL. toegepaste informatica

STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL. toegepaste informatica STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL toegepaste informatica OPLEIDINGSPROFIEL toegepaste informatica sector : handel-administratie studiegebied : handelswetenschappen & bedrijfskunde opleiding : toegepaste informatica

Nadere informatie

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C)

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C) STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL landbouw en biotechnologie (1C) OPLEIDINGSPROFIEL landbouw & biotechnologie (1C) sector studiegebied opleiding beroep : land- en tuinbouw : biotechniek : kandidaat industrieel

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart

STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart sector studiegebied opleiding : metaal-elektriciteit-kunststoffen : industriële wetenschappen & technologie : luchtvaart Sectorcommissie

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica opties. meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie

STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica opties. meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica opties meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica optie meet- en regeltechniek studiegebied : industriële

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

STUDIE 52 OPLEIDINGSPROFIEL. bouwontwerp

STUDIE 52 OPLEIDINGSPROFIEL. bouwontwerp STUDIE 5 OPLEIDINGSPROFIEL bouwontwerp OPLEIDINGSPROFIEL bouwontwerp sector : bouw-hout-decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : bouwkundig tekenaar bediende voorbereiding

Nadere informatie

STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL. ergotherapie

STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL. ergotherapie STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL ergotherapie OPLEIDINGSPROFIEL ergotherapie studiegebied : gezondheidszorg opleiding : fysische behandelingen optie : ergotherapie sector : gezondheidszorg Werkgroep opleidingsprofielen

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL. interieurarchitectuur

STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL. interieurarchitectuur STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL interieurarchitectuur OPLEIDINGSPROFIEL interieurarchitectuur studiegebied : architectuur opleiding : interieurarchitectuur sector : architectuur Sectorcommissie hogeschoolonderwijs

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl18 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde of Vroedkunde: Algemene Verzorgingsinstellingen GZ 001

Nadere informatie

Houttechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Houttechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Houttechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Houttechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Houttechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Houttechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Plaats in de - Ressorteert onder de bedrijfsleider en wordt jaarlijks door hem

Plaats in de - Ressorteert onder de bedrijfsleider en wordt jaarlijks door hem Afdeling: - Productie Functie: - LASEROPERATOR C IN PLOEGENDIENST (PLUS NIVEAU B EN A EN 1 E OPERATOR) Doel: - Het efficiënt produceren van producten door bedienen van lasersystemen voor snijden, lassen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

STUDIE 94 OPLEIDINGSPROFIEL. farmaceutische & biologische technieken

STUDIE 94 OPLEIDINGSPROFIEL. farmaceutische & biologische technieken STUDIE 94 OPLEIDINGSPROFIEL farmaceutische & biologische technieken OPLEIDINGSPROFIEL farmaceutische & biologische technieken studiegebied : gezondheidszorg basisopleiding : laboratorium- en voedingstechnologie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Stagiair Promotor Coach Datum. Tinne Van den Borne Paul Grietens (Ben Goemaere) Gino Van de Velde 01/03/2017. Niveau van de taak.

Stagiair Promotor Coach Datum. Tinne Van den Borne Paul Grietens (Ben Goemaere) Gino Van de Velde 01/03/2017. Niveau van de taak. Reflectie 01 OLR/LR Omschrijving Uitvoering begeleid/tekortkomingen zelfstandig/foutloos Niveau van de taak eenvoudig complex Feedback (promotor) OLR2 LR 2.1 LR 2.2 OLR 5 LR 5.1 LR 5.2 LR 5.3 OLR6 LR 6.1

Nadere informatie

STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL. facilitaire dienstverlening

STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL. facilitaire dienstverlening STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL facilitaire dienstverlening OPLEIDINGSPROFIEL facilitaire dienstverlening sector : sociale zorg studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : facilitaire

Nadere informatie

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Doel Verzorgen van praktijkinstructie en practica ten behoeve van het onderwijs aan studenten en/of stagiaires, gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl17 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Behoudsmedewerker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL bedrijfsbeheer opties accountancy-fiscaliteit financie- & verzekeringswezen marketing milieuadministratie rechtspraktijk expeditie, transport & logistiek OPLEIDINGSPROFIEL accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Medewerker certificering

Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van

Nadere informatie

STUDIE 96 OPLEIDINGSPROFIEL. medische laboratoriumtechnologie

STUDIE 96 OPLEIDINGSPROFIEL. medische laboratoriumtechnologie STUDIE 96 OPLEIDINGSPROFIEL medische laboratoriumtechnologie OPLEIDINGSPROFIEL medische laboratoriumtechnologie studiegebied : gezondheidszorg basisopleiding : laboratorium- en voedingstechnologie optie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout RLLL-RLLL-ADV-002bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding BO HO 010 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche.

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche. DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF Onderdeel: Bedrijfsvoering ersonenautobedrijf 1. De kandidaat kan op basis van de marktontwikkelingen van de afgelopen jaren een prognose maken voor de toekomst

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

STUDIE 162 OPLEIDINGSPROFIEL

STUDIE 162 OPLEIDINGSPROFIEL STUDIE 162 OPLEIDINGSPROFIEL audiovisuele kunst, medium OPLEIDINGSPROFIEL audiovisuele kunst, medium studiegebied : audiovisuele en beeldende kunst opleiding : audiovisuele kunst optie : medium sector

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

STUDIE 108 OPLEIDINGSPROFIEL. eerste cyclus industriële wetenschappen

STUDIE 108 OPLEIDINGSPROFIEL. eerste cyclus industriële wetenschappen STUDIE 108 OPLEIDINGSPROFIEL eerste cyclus industriële wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL eerste cyclus industriële wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : eerste

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in samenwerking met

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl13 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 07 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 28 april 2015 RLLL-RLLL-ADV-14-15-005 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

STUDIE 111 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur chemie optie biochemie

STUDIE 111 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur chemie optie biochemie STUDIE 111 OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur chemie optie biochemie OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur chemie optie biochemie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Opleiding van 1 jaar Start: dinsdag, 26 september 2017, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Lesdata van deze opleiding: 26/09/2017 ( 08:30-12:00

Nadere informatie