STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde"

Transcriptie

1 STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde

2 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektromechanica optie : scheepswerktuigkundige beroep : officier scheepswerktuigkundige Sectorcommissie Hogeschoolonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad D/1998/6356/10 De leden van de sectorcommissie zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out

3 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDE I N H O U D HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Ontwikkelingsproces Legitimatie 1 HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Diploma s en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie c.q. opleiding Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsactiviteit in Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Infrastructuur Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. opleiding Reële studieduur Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Verantwoording van de opleiding 6 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL Exacte benaming van de optie c.q. opleiding De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Algemene opleidingsdoelstelling Het opleidingsprofiel Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie Sleutelkwalificaties De kern van het opleidingsprofiel Maatschappelijk-culturele vorming 13

4 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDE HOOFDRUBRIEK 4: DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKT OPLEIDINGSPROFIEL 14 HOOFDRUBRIEK 5: BIBLIOGRAFIE 15 HOOFDRUBRIEK 6: MEDEWERKERS 16 BIJLAGEN 17 Bijlage 1: Brief van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 17

5 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofie0l Studiegebied : Industriële Wetenschappen en Technologie Graduaat Scheepswerktuigkunde - hogeschoolopleiding van 1 cyclus. In het Hogeschooldecreet van juli 1994 is de opleiding geïdentificeerd als Optie scheepswerktuigkunde van de Basisopleiding elektromechanica - hogeschoolopleiding van 1 cyclus. De experts zijn echter van mening dat, aan de hand van dit dossier, een aparte basisopleiding scheepswerktuigkunde een betere oplossing is. In wat volgt zal de gewenste terminologie en indeling gebruikt worden. 1.2 Opdracht VLOR, Sectorcommissie metaal, elektriciteit en kunststoffen. 1.3 Ontwikkelingsproces Tot 1993 werd het opleidingsprofiel van de officieren scheepswerktuigkundigen vastgelegd door de Wet op het maritiem onderwijs van In 1993 werd door de Hoge Raad voor het Maritiem Onderwijs de opdracht gegeven voor de reorganisatie van de opleiding tot officier scheepswerktuigkundige. In opdracht van de Dienst Onderwijsontwikkeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, kwam op 26 december 1993 het Beroepsprofiel, vastgelegd ter voorbereiding van het programmaontwerp voor de opleiding tot officieren scheepswerktuigkundigen tot stand. Dit document werd voorgelegd aan de sociale partners, en de reacties werden samen met de Dienst voor Onderwijsontwikkeling geëvalueerd. Dit liet toe een nieuw opleidingsprofiel op te stellen en de nieuwe opleiding te starten met ingang van het academiejaar Ten gevolge van de recent vastgelegde Standards on training and watch keeping 95, opgelegd door de IMO (International Maritime Organization), diende het programma onlangs aangepast te worden aan bijkomende veiligheidsregels. 1.4 Legitimatie Raad voor Hoger Onderwijs.

6 2 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Na de minimaal vereiste beroepservaring zal de afgestudeerde de functie vervullen van wachtoverste. In deze hoedanigheid kan hij tijdelijk belast worden met de bewaking van de volledige technische installatie aan boord. Hierna groeit de kandidaat door tot officier werktuigkundige 2e klas (=adjunct hoofdwerktuigkundige) en tenslotte hoofdwerktuigkundige, waarbij hij hoofdverantwoordelijke is voor de technische installaties aan boord van het schip Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Beroepsprofiel vastgelegd ter voorbereiding van het programmaontwerp voor de opleiding tot officieren scheepswerktuigkundigen. Het onderwijs wordt enkel gericht op het vormen van scheepsofficieren, nagenoeg onmiddellijk inzetbaar aan boord van schepen. Uitgebreide simulatortrainingen en stages aan boord van schepen moeten dit mogelijk maken. De grote autonomie van het schip eist een uitermate polyvalente kennis. Daarnaast worden ook een theoretische en een praktische kennis vereist van veiligheidsprocedures, brandbestrijding, reddingsoperaties en medische verzorging, volgens de modaliteiten voorgeschreven door de IMO. Gezien het internationale karakter van de arbeidsmarkt voor zeevarende officieren, wat de concurrentie voor functies met lagere scholingseisen zeer hard maakt, is het noodzakelijk de studenten ook te vormen voor hoogtechnologische schepen, zoals gastankers, chemicaliëntankers en ro-roschepen. Voor de permanente evaluatie van het zeevaartonderwijs werd door de Wet op het Zeevaartonderwijs van 1985 de Hoge Raad voor het Maritiem Hoger Onderwijs opgericht, waarin zowel de onderwijsinstelling(en), de werkgevers, de sociale partners en de overheid vertegenwoordigd zijn. 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Studiegebied : Industriële Wetenschappen en Technologie. Basisopleiding : Graduaat Scheepswerktuigkunde - 1 cyclus.

7 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE Aanverwante studiegebieden, opleidingen en opties Basisopleiding mechanica (+opties) - 1 cyclus Basisopleiding elektromechanica (+opties) - 1 cyclus / 2 cycli Basisopleiding elektriciteit (+opties) - 1 cyclus / 2 cycli Diploma s en getuigschriften Gegradueerde in de scheepswerktuigkunde Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie c.q. opleiding Vermits de nieuwe opleiding pas gestart is, zijn de eerste afgestudeerden pas te verwachten op het einde van het academiejaar Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Bron Eindrapport van de Werkgroep "Opleiding Zeevarenden" binnen het Ministerie van Verkeerswezen, Bestuur van het Zeewezen en de binnenvaart. 18/06/90. Naargelang het land zijn er 3 basisconcepten: Een volledige polyvalentie van de opleiding: dezelfde studie leidt zowel naar de functie van kapitein ter lange omvaart als tot deze van hoofdwerktuigkundige (bv. Frankrijk). Een gedeeltelijke polyvalentie van de opleiding: een gemeenschappelijke studie leidt tot de brevetten van wachtoverste en 3e luitenant ter lange omvaart; om verder door te groeien tot kapitein ter lange omvaart en hoofdwerktuigkundige worden de studies gescheiden. Een monovalente opleiding: de opleidingen van nautisch officier en officier scheepswerktuigkundige wordt volledig gescheiden. Voor deze optie werd gekozen door de Hoge raad voor het Maritiem Onderwijs op nadrukkelijk verzoek van de werkgevers. De volgende overzichten geven aan welke studies leiden tot het brevet van hoofdwerktuigkundige. Vandaar de vermenging studies met stages en beroepservaring. Frankrijk Nederland toegangsvoorwaarde: baccalaureaat 4 jaar studie 60 maanden beroepservaring, gespreid over beide oriëntaties polytechnische graad volledig polyvalent toegangsvoorwaarde: volledige middenschool (12 jaar studie) 3 jaar studie 60 maanden ervaring, te spreiden over beide disciplines gedeeltelijke polyvalentie: ofwel kapitein en een certificaat wachtoverste machinekamer ofwel hoofdwerktuigkundige en een certificaat wachtoverste brug gegroepeerd in 4 nautische instituten

8 4 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE Duitsland toegangsvoorwaarde: volledige middelbare opleiding (12 jaar studie) monovalente studie van 3 jaar sinds 1989 gedeeltelijk polyvalente opleiding over 4 jaar 48 maanden ervaring het toe te kennen diploma stond nog niet vast Italië Toegangsvoorwaarde: middenschool (9 tot 10 jaren studie) 2 jaar algemene opleiding, 3 jaar nautische opleiding 48 maanden ervaring geen diploma Monovalent 36 nautische instituten Groot-Brittannië volledige middelbare opleiding (12 jaar studie) een modulair systeem: door verschillende modules te volgen kan de kandidaat zijn bevoegdheid uitbreiden Monovalent instituut maakt deel uit van een maritieme universiteit Denemarken Toegangsvoorwaarde: volledige aspirant-zeeman kwalificaties: eerst ervaring op zee vooraleer toegelaten te worden 3 jaar studie 24 maanden ervaring geen diploma voor zover geweten Monovalent Polen volledige middelbare studies (12 jaar) vijf jaar studie met tussenin korte periodes op zee universitair diploma Monovalent twee instituten Rusland Toegangsvoorwaarde: volledige middelbare studies (12 jaar) 5 tot 5,5 jaren studie met korte periodes op zee tussenin universitair diploma Monovalent vier instellingen (St-Petersburg, Odessa, Vladivostok, Novorosysk) Japan Toegangsvoorwaarde: volledige secundaire opleiding (12 jaren studie) 4 tot 4,5 jaren studie praktische ervaring op schoolschepen gedeeltelijk polyvalent universitair diploma verschillende scholen en 2 maritieme universiteiten Verenigde staten Toegangsvoorwaarde: volledige secundaire opleiding (12 jaren studie) 4 jaren studie er bestaan zowel monovalente als polyvalente opleidingen

9 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Op schepen. In havens en bij toeleveringsbedrijven voor de scheepvaart. Over heel Vlaanderen voor wat betreft de carrière na de maritieme loopbaan Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen De opleiding wordt enkel verstrekt aan de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen Infrastructuur De opleiding situeert zich volledig in de gebouwen van de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen. De uitrusting bevat, naast de klassieke uitrusting op gebied van chemie, elektromechanica en regeltechniek, een aantal kapitaalintensieve specifieke elementen, zoals reddingssloepen en -vlot, veiligheidsuitrusting en uitgebreide simulatoren. Verder zijn contracten afgesloten met bedrijven en rederijen voor gerichte stages Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie In het 1e jaar: 58 studenten. In het 2e jaar: 17 studenten Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie volgens SO -vooropleiding, ervaring met HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten In het 1e jaar Alle studenten zijn van het mannelijke geslacht gemiddelde leeftijd: 23 jaar bij inschrijving. Belgische studenten komen voor 75% uit het TSO. Voorafgaandelijke hogere studies zijn meestal niet bekend. Buitenlandse studenten, hoofdzakelijk uit Marokko, zijn ouder, hebben alle een baccalaureaat gehaald, meestal in een technische richting, ze hebben in nagenoeg alle gevallen eerder hogere studies gedaan, meestal universitair, maar zijn daar slechts gedeeltelijk geslaagd. In het 2e jaar Alle studenten zijn van het mannelijke geslacht, gemiddelde leeftijd: 23 jaar bij inschrijving. Belgische studenten komen voor 75% uit het TSO. Voorafgaandelijke hogere studies zijn waarschijnlijk, maar niet bekend. Buitenlandse studenten, hoofdzakelijk uit Marokko, zijn ouder, en hebben in nagenoeg alle gevallen eerder hogere studies gedaan, meestal universitair. Meestal zijn ze daar gedeeltelijk geslaagd. Er zijn geen gegevens bekend over degenen die vorig jaar niet geslaagd zijn in het 1e graduaat. Het 3e jaar wordt pas in opgestart Reële studieduur 3 jaar voltijdse studie.

10 6 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Maritieme opleidingen in het buitenland kunnen sterk gediversifieerd zijn naar inhoud en niveau, in functie van de schepen waarvoor opgeleid wordt. We vinden lagere opleidingen: voor kleinere schepen (om de bemanningskost te drukken) voor eenvoudige schepen (bulk-carriers) voor schepen die, door enkel op korte trajecten te varen, binnen zeer korte tijd kunnen genieten van bijkomende assistentie Gezien de relatief hoge kostprijs van de Belgische bemanningsleden, moeten zij een hogere opleiding genieten om inzetbaar te zijn op meer gesofistikeerde schepen (gastankers, chemicaliëntankers,...) en zo hun meerkost verantwoord te maken. 2.3 Verantwoording van de opleiding De opleiding bestrijkt een veel bredere waaier van specialiteiten dan de gelijkaardige opleidingen. De opleiding behandeld op een zeer diepgaande wijze de specifieke uitrusting van een schip. Binnen elk van deze specialiteiten is de nadruk gelegd op bediening, onderhoud, eerste interventie en veiligheid, waarbij de aspecten ontwerp en productie nagenoeg worden weggelaten. Wegens de autonomie van de schepen moeten de afgestudeerden zeer snel na de studies autonoom kunnen werken, wat de opleiding zeer praktijkgericht maakt. De functie van officier scheepswerktuigkundige kan enkel worden uitgeoefend indien de betrokkene in het bezit is van een brevet, toegekend door de Zeevaartinspectie, hiertoe gemandateerd door de IMO (International Maritime Organization). Om dit brevet te bekomen moet de vooropleiding voldoen aan de eisen van de STCW (Standards on training and watch keeping), opgesteld en regelmatig bijgewerkt door de IMO. Hiertoe is een permanente evaluatiemogelijkheid van de opleiding nodig in samenwerking met Zeevaartinspectie. Op deze evaluaties moet de opleiding snel kunnen inspelen. De opleiding vereist specifieke en dure opleidingsinstrumenten, zoals reddingssloepen, realistische training op het vlak van brandbestrijding en andere veiligheidsmaatregelen, organisatie van stages aan boord van zeeschepen. Om sociale redenen duurt de loopbaan van een officier scheepswerktuigkundige gemiddeld 10 jaar (met sterke afwijkingen). Deze ervaren scheepswerktuigkundigen vormen echter een onvervangbaar aanbod op de arbeidsmarkt voor de toeleveringsbedrijven aan de scheepvaart (rederijen, herstellingsbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, bevoorradingsbedrijven in brandstoffen e.d.).

11 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 7 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 Exacte benaming van de optie c.q. opleiding Gegradueerde in de scheepswerktuigkunde. 3.2 De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Opleiding tot officier scheepswerktuigkundige Algemene opleidingsdoelstelling De opleiding heeft tot doel de vorming van officieren scheepswerktuigkundigen Het opleidingsprofiel De wetenschappelijke vorming Wiskunde, statistiek, fysica en chemie moeten de nodige basis bezorgen voor de studie van technische vakken. Chemie sluit bovendien sterk aan bij de studie van veiligheidsaspecten voor schip en lading. Informatica heeft tot doel de nodige basiskennis mee te geven aangaande de moderne hulpmiddelen in de burotica en aangaande de studie van de automatisering De technologische vorming De technologische vorming is gericht op parate kennis aangaande de scheepsuitrusting. Hiertoe is zeer brede waaier van technische bagage vereist: thermische machines (stoomketels, stoomturbines, scheepsdieselmotoren, ontziltingsinstallaties, koelinstallaties), compressoren en pompen, automatisering en elektronica, elektriciteitsproduktie, -verdeling en elektromotoren. Ook het onderhoud van de dekuitrusting (voor laden, lossen, anker- en liergerij) behoren tot de verantwoordelijkheid van de scheepswerktuigkundige. Werking, bediening, onderhoud, herstelling en foutendiagnose komen aan bod. De brede inzetbaarheid aan boord vereist ook een praktische kennis van lassen en andere werkplaatstechnieken. Bijzondere aandacht, gekoppeld aan intensieve training, wordt geschonken aan veiligheidsapparatuur en de daarbijhorende procedures (bij brand, aanvaring,...) De algemene vorming en persoonlijkheidsvorming Grote nadruk wordt gelegd op individueel werk bij oefeningen. Een stageperiode van 4 weken in het laatste jaar moet de student een duidelijk beeld geven van het leven aan boord van een handelsschip. Milieubewustzijn wordt benadrukt. Ook een praktische medische kennis wordt meegegeven om voorzien te zijn op ziekten en ongevallen op zee. Juridische basiskennis met betrekking tot de zeevarende en tot het schip wordt meegegeven.

12 8 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 3.3 Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Deze opleiding beperkt zich tot het beroepsprofiel van de officieren scheepswerktuigkundigen De concrete uitwerking van de vertaalslag Heel wat taken zijn vereist door de STCW (Standards on training and watch keeping), opgelegd door de IMO (International Maritime Organization), een werkgroep van de UNO. Omwille van de veiligheid en de zeer beperkte trainingsmogelijkheden na de studies (het aantal officieren scheepswerktuigkundigen aan boord van een schip is beperkt tot 2 of 3 en de werklast hoog), moet de opleiding zeer sterk aanleunen bij de beroepstaken. Functioneel geheel Bedrijfsbeleid Kostenberekening en verantwoording Organisatie milieureglementering scheepstechniek en administratie. Diagnosestelling Onderdeel Uitwerken onderhoudsplanning op lange termijn Samenstelling voorraden Plannen van de activiteiten Scheepsadministratie Beoordelen van de bedrijfstoestand aan de hand van werkingsparameters. Beoordeling van schadegevallen door analyse van de schadehistoriek en de gedemonteerde Vaardigheid (de student...) kan een nderhoudsplanning per reis maken kan op een logische wijze voorraden vastleggen en opvolgen kan een schatting maken van de onderhoudskosten kan een inschatting maken van de nodige tijd, het nodige personeel, de nodige wisselstukken en de nodige veiligheidsvoorzieningen voor activiteiten kan de wettelijk vereiste documenten bijwerken vereist door haveninstanties op het vlak van de machinekameruitrusting en de milieuvoorzieningen. kan de werkingstoestand van de verschillende onderdelen analyseren aan de hand van de gemeten grootheden en de periodieke inspecties. kan aan de hand van de werkingsgegevens en aan het uiterlijk van defecte onderdelen de juiste schadeoorzaak Kennis Attitude Context werkplaatstechniek scheepstechniek veiligheid voorraadbeheer informatica kostenbeheer werkplaatstechniek technisch tekenen veiligheid grondige kennis van de scheepsuitrusting. grondige kennis van de scheepsuitrusting kritische ingesteldheid doorzettingsvermogen leergierigheid, leergierigheid resultaatgerichtheid zin voor initiatief leergierigheid cursus cursus labo cursus cursus labo cursus cursussen simulatoroefeningen cursussen simulatoroefe-

13 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 9 Functioneel geheel Onderhoud doorzettingsvermogen Herstelling Controle Onderdeel Vaardigheid (de student...) Kennis Attitude Context toestellen. vastleggen resultaatgerichtheid zin voor initiatief Toepassen van de gebruikelijke onderhoudsprocedures Aanpassen van de onderhoudsprocedures aan de omstandigheden (bedrijfsomstandigheden, beschikbaar materiaal) Analyse van de beschikbare gegevens tekeningen, instructiemateriaal) Demontage Bijwerken of vervangen van beschadigde onderdelen. Assemblage Afstellen Her-inbedrijfstellen van de verschillende energiesystemen is in staat het onderhoud te verrichten, in de mate waarin dit verwacht wordt van het varend personeel heeft een basiskennis van de onderhoudsprocedures, uit te voeren door onderaannemers kan indien nodig binnen aanvaardbare grenzen afwijken van de voorgeschreven procedures, indien de omstandigheden dit vereisen kan de beschikbare gegevens (instructieboeken, tekeningen, ) analyseren ter voorbereiding van werken is in staat de verschillende machineonderdelen te demonteren, gebruik makend van de beschikbare uitrusting. kan indien mogelijk bepaalde beschadigde onderdelen herstellen, rekening houdend met de beschikbare middelen en toleranties kan na controle of herstelling apparaten terug monteren volgens de voorschriften kan toestellen na aankoop of herstelling terug afstellen. kan toestellen na aankoop of herstelling terug opstarten, rekening houdend met de mogelijke risico s voor de uitrusting en op het gebied van de veiligheid. kan supervisie uitoefenen op de verschillende energiesystemen Grondige kennis van de scheepsuitrus-ting Scheepsbouw, grote laswerken en schilderwerken, grondige kennis van de scheepsuitrusting. Grondige kennis van de scheepsuitrusting, materialenkennis, kennis van veiligheidsaspecten, sterkteleer. Technisch tekenen, Engels, grondige kennis van de scheepsuitrusting. Werkplaatstechniek Technisch tekenen, werkplaatstechnieken Grondige kennis van de scheepsuitrusting, werkplaatstechniek Grondige kennis van de scheepsuitrusting, werkplaatstechniek Grondige kennis van de scheepsuitrusting, werkplaatstechniek, veiligheid Grondige kennis van de energiesystemen (dieselinstallatie, stoominstallatie, contactbereidheid leergierigheid leergierigheid zin voor initiatief resultaatgerichtheid. kritische ingesteldheid resultaatgerichtheid kritische ingesteldheid resultaatgerichtheid resultaatgerichtheid kritische ingesteldheid resultaatgerichtheid ningen simulatoren simulatoren simulatoren simulatoren

14 10 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE Functioneel geheel Onderdeel Vaardigheid (de student...) Kennis Attitude Context elektrisch net, koelinstallatie, ontzilting) van de controlesystemen kan de goede werking nagaan van de meet- en controletoestellen en eventueel bijstellingen verrichten. automatisatie en meettechniek, elektronica, pneumatica. simulatoren van de veiligheidsvoorzieningen kent de werking van de verschillende veiligheidsvoorzieningen en weet ze op het gepaste ogenblik aan te wenden. scheepsveiligheid en scheepstechniek (blus- en evacuatieapparatuur) simulatoren Assemblage zie typefunctie herstellen Interventie bij uitvallen van technische voorzieningen uitwerken en toepassen van noodoplossingen. Kent de noodprocedures bij defecten aan energiesystemen en controlesystemen grondige kennis van de scheepsuitrusting, scheepsveiligheid. doorzettingsvermogen simulatoren bij lokale noodsituaties (brand, rompschade) heeft een theoretische en praktische kennis van de handelswijze in geval van brand en aanvaring grondige kennis van de scheepsuitrusting, scheepsveiligheid. doorzettingsvermogen simulatoren aan boord en bij gespecialiseerde bedrijven Bij ongevallen (EHBO) kan eerste hulp bieden bij ongevallen (kwetsuren of breuken, brandwonden, verstikking en intoxicatie maritieme geneeskunde kritische ingesteldheid doorzettingsvermogen Samenwerking Met ondergeschikten, dikwijls van andere taal en cultuur kan een samenwerking uitstippelen bij werkzaamheden Engels, communicatie assertiviteit, contactbereidheid dienstverlenende ingesteldheid loyauteit zin voor samenwerking 24-urensamenwerking met de andere leden van de staf is in staat tot normaal sociaal contact in een gesloten samenleving Engels, communicatie assertiviteit, contactbereidheid dienstverlenende ingesteldheid loyauteit stage aan boord

15 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 11 Functioneel geheel Onderdeel Vaardigheid (de student...) Kennis Attitude Context zin voor samenwerking met onderaannemers kan een samenwerking uitstippelen bij werkzaamheden met onderaannemers, en kan supervisie uitoefenen. Engels, communicatie assertiviteit, contactbereidheid loyauteit zin voor samenwerking cursussen met een ver verwijderde technische staf kan bondig en accuraat schriftelijk en mondeling communiceren binnen het bedrijf, met aanwending van de vereiste assertiviteit Communicatie assertiviteit contactbereidheid, loyauteit zin voor samenwerking cursussen Communicatie Rapporteren naar de verschillende niveaus kan bondig en accuraat schriftelijk en mondeling gegevens overbrengen naar meerderen en ondergeschikten. Communicatie assertiviteit, contactbereidheid loyauteit zin voor samenwerking cursus Communicatie met toeleveraars, werven kan bondig en accuraat schriftelijk en mondeling communiceren met personeel van toeleveringsbedrijven en werven, rekening houdend met de contractuele verplichtingen van de onderaannemers. Communicatie, Engels, scheepsrecht assertiviteit contactbereidheid loyauteit zin voor samenwerking cursus Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie Verhouding praktijk/theorie: 0,9/1. Aandeel stagetijd: 4,3% aan boord van schepen, 8,7% op simulatoren. Relatieve opleidingsduur van de functionele gehelen Bedrijfsbeleid 1% Organisatie 2% Diagnosestelling 15% Onderhoud 8% Herstelling 9% Controle 12% Assemblage 3% Interventie 15% Samenwerking 5% Communicatie 1%

16 12 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 3.4 Sleutelkwalificaties De sleutelkwalificaties zijn vergezeld van een cijfer, aangevend wat het belang hiervan is. Dit cijfer houdt zowel rekening met de frequentie van de vermeldingen in bovenstaande tabel, als met het gewicht van de verschillende vaardigheden, waarop de kwalificaties betrekking hebben. Abstract denken 2 Accuratesse 9 Assertiviteit 1 Beslissingsvermogen 7 Commercieel inzicht 1 Contactbereidheid 1 Creativiteit 3 Dienstverlenende ingesteldheid 1 Doorzettingsvermogen 2 Een werkplan kunnen maken 2 Empathie 1 Flexibiliteit 1 Imagobewustzijn 0 Inzicht in de arbeidsorganisatie 1 Kritische ingesteldheid 8 Kunnen omgaan met informatie 1 Kwaliteitsbewustzijn 1 Leerbekwaamheid 4 Leergierigheid 4 Loyauteit 1 Omgaan met stress 6 Planmatig denken 4 Problemen onderkennen en oplossen 3 Productieve taalvaardigheid MVT 1 Productieve taalvaardigheid moedertaal 1 Receptieve taalvaardigheid moedertaal 1 Receptieve taalvaardigheid MVT 1 Resultaatgerichtheid 4 Solidariteit 1 Veiligheids- en milieubewustzijn 5 Verantwoordelijkheidszin 7 Zelfstandigheid 8 Zelfvertrouwen 5 Zin voor initiatief 3 Zin voor samenwerking 1 Zin voor esthetiek 0

17 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE De kern van het opleidingsprofiel En eventuele verwantschappen met andere opties en opleidingen: zie 2.3 Verantwoording van de opleiding. Persoonsvorming Vooral de noodzaak om zelfstandig te werken, ook in noodsituaties, is primordiaal. 3.6 Maatschappelijk-culturele vorming Er worden belangrijke inspanningen geleverd op het vlak van milieubewustwording. De multiculturele samenstelling van het studentenaanbod, evenals van de werkomgeving tijdens de stageperiodes en in het latere beroepsleven, dragen sterk bij tot de maatschappelijk-culturele vorming.

18 14 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE HOOFDRUBRIEK 4: DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL VLOR. Hogere Zeevaartschool. Toeleveringsbedrijven. Cursisten. Overheid.

19 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 15 HOOFDRUBRIEK 5: BIBLIOGRAFIE Beroepsprofiel van de officier scheepswerktuigkundige. Handleiding voor het schrijven van opleidingsprofielen voor het hogeschoolonderwijs. STCW 95: STCW Convention, STCW Code, uitgegeven door de IMO, London Eindrapport van de Werkgroep "Opleiding Zeevarenden" binnen het Ministerie van Verkeerswezen, Bestuur van het Zeewezen en de binnenvaart, 18/06/90.

20 16 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE HOOFDSTUK 6: MEDEWERKERS J. De Mot W. Schillemans

21 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 17 BIJLAGE 1 Brief van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Een kopie van deze bijlage kan opgevraagd worden op de Vlaamse Onderwijsraad.

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit OPLEIDINGSPROFIEL elektriciteit studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektricteit

Nadere informatie

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL

STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL mechanica OPLEIDINGSPROFIEL mechanica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : mechanica optie : mechanica

Nadere informatie

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica algemeen bedrijfsmechanisatie elektromechanisatie klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica

Nadere informatie

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL hout OPLEIDINGSPROFIEL hout sector : bouw-hout-decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : hout beroep : technisch manager hout Sectorcommissie

Nadere informatie

Maritieme opleidingen aan de Hogere Zeevaartschool. PASPOORT voor een BOEIENDE CARRIERE

Maritieme opleidingen aan de Hogere Zeevaartschool. PASPOORT voor een BOEIENDE CARRIERE Maritieme opleidingen aan de Hogere Zeevaartschool PASPOORT voor een BOEIENDE CARRIERE Hogere Zeevaartschool ANTWERPEN Maritieme opleidingen aan de Hogere Zeevaartschool PASPOORT voor een BOEIENDE CARRIERE

Nadere informatie

STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart

STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart sector studiegebied opleiding : metaal-elektriciteit-kunststoffen : industriële wetenschappen & technologie : luchtvaart Sectorcommissie

Nadere informatie

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix Bachelor in de elektromechanica Competentiematri Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied Opleiding prof. Ba BO X Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV De competentiematri

Nadere informatie

STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica opties. meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie

STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica opties. meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica opties meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica optie meet- en regeltechniek studiegebied : industriële

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C)

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C) STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL landbouw en biotechnologie (1C) OPLEIDINGSPROFIEL landbouw & biotechnologie (1C) sector studiegebied opleiding beroep : land- en tuinbouw : biotechniek : kandidaat industrieel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN RLLL-RLLL-ADV-004bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN Opleiding Maritieme opleiding motoren BO MA 002 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur textiel

STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur textiel STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur textiel OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur textiel studiegebied basisopleiding graad : industriële wetenschappen & technologie : tweede cyclus textiel

Nadere informatie

STUDIE 28 BEROEPSPROFIEL. officier dek ter lange omvaart

STUDIE 28 BEROEPSPROFIEL. officier dek ter lange omvaart STUDIE 28 BEROEPSPROFIEL officier dek ter lange omvaart BEROEPSPROFIEL officier dek ter lange omvaart sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Hotelonthaal BO VO 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

TITEL Ill BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN DEEL III TECHNISCH GEGRADUEERDE

TITEL Ill BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN DEEL III TECHNISCH GEGRADUEERDE 501 TITEL Ill BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN DEEL III TECHNISCH GEGRADUEERDE A. SPECIALITEITEN De betrekking van technisch gegradueerde omvat de volgende specialiteiten: automatisatie;

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL. ergotherapie

STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL. ergotherapie STUDIE 79 OPLEIDINGSPROFIEL ergotherapie OPLEIDINGSPROFIEL ergotherapie studiegebied : gezondheidszorg opleiding : fysische behandelingen optie : ergotherapie sector : gezondheidszorg Werkgroep opleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 94 OPLEIDINGSPROFIEL. farmaceutische & biologische technieken

STUDIE 94 OPLEIDINGSPROFIEL. farmaceutische & biologische technieken STUDIE 94 OPLEIDINGSPROFIEL farmaceutische & biologische technieken OPLEIDINGSPROFIEL farmaceutische & biologische technieken studiegebied : gezondheidszorg basisopleiding : laboratorium- en voedingstechnologie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl18 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde of Vroedkunde: Algemene Verzorgingsinstellingen GZ 001

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL technisch manager BEROEPSPROFIEL technisch manager sector :, bouw en decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : beroep : technisch manager Werkgroep

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS Modulaire opleiding Flexodrukker BO GR 204 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

STUDIE 108 OPLEIDINGSPROFIEL. eerste cyclus industriële wetenschappen

STUDIE 108 OPLEIDINGSPROFIEL. eerste cyclus industriële wetenschappen STUDIE 108 OPLEIDINGSPROFIEL eerste cyclus industriële wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL eerste cyclus industriële wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : eerste

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica ECTS-fiche Identificatie 1. Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module toegepaste mechanica Code 7369 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid 100%

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA CURSIST Naam &voornaam:.. Adres:. Telefoonnummer:.. Geboortedatum: Bij het secretariaat ingediend op:.... HBO Bedrijfsautomatisatie HBO Industriële wetenschappen en technologie Schooljaar Aanvraag tot

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ELEKTROMECHANICA HBO5. Situering HBO5. Situering HBO5. Dagopleiding HBO5 EM: Avondopleiding HBO5 EM: Nieuwe dagopleiding. Uniek in Vlaanderen

ELEKTROMECHANICA HBO5. Situering HBO5. Situering HBO5. Dagopleiding HBO5 EM: Avondopleiding HBO5 EM: Nieuwe dagopleiding. Uniek in Vlaanderen Nieuwe dagopleiding sinds 01 01 Uniek in Vlaanderen Thomas More Kempen, Geel EM HBO5 luc.moonen@hik.be 1 Dagopleiding ook ism VDAB (OKOT-trajecten) Campus Geel Meer info: luc.moonen@hik.be ELEKTROMECHANICA

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL. toegepaste informatica

STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL. toegepaste informatica STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL toegepaste informatica OPLEIDINGSPROFIEL toegepaste informatica sector : handel-administratie studiegebied : handelswetenschappen & bedrijfskunde opleiding : toegepaste informatica

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 176 Besluit van 16 maart 1995, houdende wijziging van het Besluit zeevaartdiploma s en van het Bemanningseisenbesluit Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau)

Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma - administratief niveau) 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naargelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving:

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR SECUNDAIR NA SECUNDAIR AFDELING MECHANICA ONDERHOUDSTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

Al aan een binnenvaartcarrière gedacht?

Al aan een binnenvaartcarrière gedacht? Al aan een binnenvaartcarrière gedacht? Alle opleidingen op een rij Werken op het water? Alle binnenvaartopleidingen op een rij Vraagje over binnenvaartopleiding of -job? Neem contact op met Promotie Binnenvaart

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2018/2019

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2018/2019 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart MARITIEM 2018/2019 We maken op school veel sommen. Daarnaast doe je veel met je handen. Je leert een compressor uit elkaar halen en hoe een grote motor werkt.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. HBO5 Mechanica sterkteleer Code 7363 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie. HBO5 Mechanica sterkteleer Code 7363 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Mechanica sterkteleer Code 7363 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker metalen dak BO BW 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

ECTS-fiche HBO5 100 %

ECTS-fiche HBO5 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Thermodynamica Code 7366 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100 % aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties

STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL bedrijfsbeheer opties accountancy-fiscaliteit financie- & verzekeringswezen marketing milieuadministratie rechtspraktijk expeditie, transport & logistiek OPLEIDINGSPROFIEL accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL. facilitaire dienstverlening

STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL. facilitaire dienstverlening STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL facilitaire dienstverlening OPLEIDINGSPROFIEL facilitaire dienstverlening sector : sociale zorg studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : facilitaire

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl17 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Behoudsmedewerker

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

VEREISTEN EN VOORKENNIS

VEREISTEN EN VOORKENNIS VEREISTEN EN VOORKENNIS Je zoekt informatie over cursussen. Wat moet je weten? Wat leer je in de cursus? Wat zijn de condities? Op welke manier heb je les? Wat moet je doen? 1. Lees eerst de woordenschat

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Mobiliteit 022 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Basiseducatie Mobiliteit Versie 1.0 - BVR Pagina 1 van 14 Inhoud

Nadere informatie

STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL. interieurarchitectuur

STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL. interieurarchitectuur STUDIE 88 OPLEIDINGSPROFIEL interieurarchitectuur OPLEIDINGSPROFIEL interieurarchitectuur studiegebied : architectuur opleiding : interieurarchitectuur sector : architectuur Sectorcommissie hogeschoolonderwijs

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

TITEL III BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN DEEL III EERSTE TECHNICUS. Specialiteit: spoorwerken

TITEL III BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN DEEL III EERSTE TECHNICUS. Specialiteit: spoorwerken 501 TITEL III BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN DEEL III EERSTE TECHNICUS Specialiteit: spoorwerken A. WERKZAAMHEDEN De spoorwerken betreffen zowel de infrastructuur als de bovenbouw.

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

ARPS bundel 501. een diploma van het algemeen secundair onderwijs (of gelijkwaardig);

ARPS bundel 501. een diploma van het algemeen secundair onderwijs (of gelijkwaardig); ARPS bundel 501 TITEL III - DEEL III BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN TREINBESTUURDER A. WERKZAAMHEDEN De werkzaamheden die aan een treinbestuurder kunnen worden toevertrouwd

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009 STUDIEGEBIED NT2 Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen 7 Juli 2010 Stéphane THYS Coördinator Opzet van de presentatie Studenten in wetenschappelijke

Nadere informatie

STUDIE 159 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Textielontwerper

STUDIE 159 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Textielontwerper STUDIE 159 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Textielontwerper BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Textielontwerper sector: textiel Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen Textiel van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/29

Nadere informatie

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap

DECREET. betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende de hervorming van het hoger onderwijs in de kinesitherapie en de revalidatiewetenschappen in de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit

Nadere informatie

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls schakel TW ELO sem 1 sem 2 Schakel ELO Algemene vakken Fysica (schakelprogramma) 1,5 0,5 0 5 Fysica 1,5 2 2 Fysica oef. 0,5 Wiskunde (schakelprogramma) 1 2 0 6 Wiskunde 1 1 1 Wiskunde oef. 2 2 2 Wiskunde

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Specificaties Studiegebied Mechatronica - Elektrotechniek Vereiste Studies Prof. Bachelor Elektrotechniek / MBO niveau 3 of 4 Ervaring 3 à 5 jaar

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) VERHUIZINGEN Beroepencluster (SERV/Vlaamse sociale partners van de sector

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl7 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding AO BE 024 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Operator Verspaning BO ME 302 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie