STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde"

Transcriptie

1 STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde

2 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektromechanica optie : scheepswerktuigkundige beroep : officier scheepswerktuigkundige Sectorcommissie Hogeschoolonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad D/1998/6356/10 De leden van de sectorcommissie zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out

3 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDE I N H O U D HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Ontwikkelingsproces Legitimatie 1 HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Diploma s en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie c.q. opleiding Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsactiviteit in Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Infrastructuur Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. opleiding Reële studieduur Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Verantwoording van de opleiding 6 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL Exacte benaming van de optie c.q. opleiding De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Algemene opleidingsdoelstelling Het opleidingsprofiel Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie Sleutelkwalificaties De kern van het opleidingsprofiel Maatschappelijk-culturele vorming 13

4 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDE HOOFDRUBRIEK 4: DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKT OPLEIDINGSPROFIEL 14 HOOFDRUBRIEK 5: BIBLIOGRAFIE 15 HOOFDRUBRIEK 6: MEDEWERKERS 16 BIJLAGEN 17 Bijlage 1: Brief van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 17

5 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofie0l Studiegebied : Industriële Wetenschappen en Technologie Graduaat Scheepswerktuigkunde - hogeschoolopleiding van 1 cyclus. In het Hogeschooldecreet van juli 1994 is de opleiding geïdentificeerd als Optie scheepswerktuigkunde van de Basisopleiding elektromechanica - hogeschoolopleiding van 1 cyclus. De experts zijn echter van mening dat, aan de hand van dit dossier, een aparte basisopleiding scheepswerktuigkunde een betere oplossing is. In wat volgt zal de gewenste terminologie en indeling gebruikt worden. 1.2 Opdracht VLOR, Sectorcommissie metaal, elektriciteit en kunststoffen. 1.3 Ontwikkelingsproces Tot 1993 werd het opleidingsprofiel van de officieren scheepswerktuigkundigen vastgelegd door de Wet op het maritiem onderwijs van In 1993 werd door de Hoge Raad voor het Maritiem Onderwijs de opdracht gegeven voor de reorganisatie van de opleiding tot officier scheepswerktuigkundige. In opdracht van de Dienst Onderwijsontwikkeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, kwam op 26 december 1993 het Beroepsprofiel, vastgelegd ter voorbereiding van het programmaontwerp voor de opleiding tot officieren scheepswerktuigkundigen tot stand. Dit document werd voorgelegd aan de sociale partners, en de reacties werden samen met de Dienst voor Onderwijsontwikkeling geëvalueerd. Dit liet toe een nieuw opleidingsprofiel op te stellen en de nieuwe opleiding te starten met ingang van het academiejaar Ten gevolge van de recent vastgelegde Standards on training and watch keeping 95, opgelegd door de IMO (International Maritime Organization), diende het programma onlangs aangepast te worden aan bijkomende veiligheidsregels. 1.4 Legitimatie Raad voor Hoger Onderwijs.

6 2 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Na de minimaal vereiste beroepservaring zal de afgestudeerde de functie vervullen van wachtoverste. In deze hoedanigheid kan hij tijdelijk belast worden met de bewaking van de volledige technische installatie aan boord. Hierna groeit de kandidaat door tot officier werktuigkundige 2e klas (=adjunct hoofdwerktuigkundige) en tenslotte hoofdwerktuigkundige, waarbij hij hoofdverantwoordelijke is voor de technische installaties aan boord van het schip Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Beroepsprofiel vastgelegd ter voorbereiding van het programmaontwerp voor de opleiding tot officieren scheepswerktuigkundigen. Het onderwijs wordt enkel gericht op het vormen van scheepsofficieren, nagenoeg onmiddellijk inzetbaar aan boord van schepen. Uitgebreide simulatortrainingen en stages aan boord van schepen moeten dit mogelijk maken. De grote autonomie van het schip eist een uitermate polyvalente kennis. Daarnaast worden ook een theoretische en een praktische kennis vereist van veiligheidsprocedures, brandbestrijding, reddingsoperaties en medische verzorging, volgens de modaliteiten voorgeschreven door de IMO. Gezien het internationale karakter van de arbeidsmarkt voor zeevarende officieren, wat de concurrentie voor functies met lagere scholingseisen zeer hard maakt, is het noodzakelijk de studenten ook te vormen voor hoogtechnologische schepen, zoals gastankers, chemicaliëntankers en ro-roschepen. Voor de permanente evaluatie van het zeevaartonderwijs werd door de Wet op het Zeevaartonderwijs van 1985 de Hoge Raad voor het Maritiem Hoger Onderwijs opgericht, waarin zowel de onderwijsinstelling(en), de werkgevers, de sociale partners en de overheid vertegenwoordigd zijn. 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Studiegebied : Industriële Wetenschappen en Technologie. Basisopleiding : Graduaat Scheepswerktuigkunde - 1 cyclus.

7 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE Aanverwante studiegebieden, opleidingen en opties Basisopleiding mechanica (+opties) - 1 cyclus Basisopleiding elektromechanica (+opties) - 1 cyclus / 2 cycli Basisopleiding elektriciteit (+opties) - 1 cyclus / 2 cycli Diploma s en getuigschriften Gegradueerde in de scheepswerktuigkunde Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie c.q. opleiding Vermits de nieuwe opleiding pas gestart is, zijn de eerste afgestudeerden pas te verwachten op het einde van het academiejaar Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Bron Eindrapport van de Werkgroep "Opleiding Zeevarenden" binnen het Ministerie van Verkeerswezen, Bestuur van het Zeewezen en de binnenvaart. 18/06/90. Naargelang het land zijn er 3 basisconcepten: Een volledige polyvalentie van de opleiding: dezelfde studie leidt zowel naar de functie van kapitein ter lange omvaart als tot deze van hoofdwerktuigkundige (bv. Frankrijk). Een gedeeltelijke polyvalentie van de opleiding: een gemeenschappelijke studie leidt tot de brevetten van wachtoverste en 3e luitenant ter lange omvaart; om verder door te groeien tot kapitein ter lange omvaart en hoofdwerktuigkundige worden de studies gescheiden. Een monovalente opleiding: de opleidingen van nautisch officier en officier scheepswerktuigkundige wordt volledig gescheiden. Voor deze optie werd gekozen door de Hoge raad voor het Maritiem Onderwijs op nadrukkelijk verzoek van de werkgevers. De volgende overzichten geven aan welke studies leiden tot het brevet van hoofdwerktuigkundige. Vandaar de vermenging studies met stages en beroepservaring. Frankrijk Nederland toegangsvoorwaarde: baccalaureaat 4 jaar studie 60 maanden beroepservaring, gespreid over beide oriëntaties polytechnische graad volledig polyvalent toegangsvoorwaarde: volledige middenschool (12 jaar studie) 3 jaar studie 60 maanden ervaring, te spreiden over beide disciplines gedeeltelijke polyvalentie: ofwel kapitein en een certificaat wachtoverste machinekamer ofwel hoofdwerktuigkundige en een certificaat wachtoverste brug gegroepeerd in 4 nautische instituten

8 4 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE Duitsland toegangsvoorwaarde: volledige middelbare opleiding (12 jaar studie) monovalente studie van 3 jaar sinds 1989 gedeeltelijk polyvalente opleiding over 4 jaar 48 maanden ervaring het toe te kennen diploma stond nog niet vast Italië Toegangsvoorwaarde: middenschool (9 tot 10 jaren studie) 2 jaar algemene opleiding, 3 jaar nautische opleiding 48 maanden ervaring geen diploma Monovalent 36 nautische instituten Groot-Brittannië volledige middelbare opleiding (12 jaar studie) een modulair systeem: door verschillende modules te volgen kan de kandidaat zijn bevoegdheid uitbreiden Monovalent instituut maakt deel uit van een maritieme universiteit Denemarken Toegangsvoorwaarde: volledige aspirant-zeeman kwalificaties: eerst ervaring op zee vooraleer toegelaten te worden 3 jaar studie 24 maanden ervaring geen diploma voor zover geweten Monovalent Polen volledige middelbare studies (12 jaar) vijf jaar studie met tussenin korte periodes op zee universitair diploma Monovalent twee instituten Rusland Toegangsvoorwaarde: volledige middelbare studies (12 jaar) 5 tot 5,5 jaren studie met korte periodes op zee tussenin universitair diploma Monovalent vier instellingen (St-Petersburg, Odessa, Vladivostok, Novorosysk) Japan Toegangsvoorwaarde: volledige secundaire opleiding (12 jaren studie) 4 tot 4,5 jaren studie praktische ervaring op schoolschepen gedeeltelijk polyvalent universitair diploma verschillende scholen en 2 maritieme universiteiten Verenigde staten Toegangsvoorwaarde: volledige secundaire opleiding (12 jaren studie) 4 jaren studie er bestaan zowel monovalente als polyvalente opleidingen

9 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Op schepen. In havens en bij toeleveringsbedrijven voor de scheepvaart. Over heel Vlaanderen voor wat betreft de carrière na de maritieme loopbaan Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen De opleiding wordt enkel verstrekt aan de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen Infrastructuur De opleiding situeert zich volledig in de gebouwen van de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen. De uitrusting bevat, naast de klassieke uitrusting op gebied van chemie, elektromechanica en regeltechniek, een aantal kapitaalintensieve specifieke elementen, zoals reddingssloepen en -vlot, veiligheidsuitrusting en uitgebreide simulatoren. Verder zijn contracten afgesloten met bedrijven en rederijen voor gerichte stages Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie In het 1e jaar: 58 studenten. In het 2e jaar: 17 studenten Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie volgens SO -vooropleiding, ervaring met HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten In het 1e jaar Alle studenten zijn van het mannelijke geslacht gemiddelde leeftijd: 23 jaar bij inschrijving. Belgische studenten komen voor 75% uit het TSO. Voorafgaandelijke hogere studies zijn meestal niet bekend. Buitenlandse studenten, hoofdzakelijk uit Marokko, zijn ouder, hebben alle een baccalaureaat gehaald, meestal in een technische richting, ze hebben in nagenoeg alle gevallen eerder hogere studies gedaan, meestal universitair, maar zijn daar slechts gedeeltelijk geslaagd. In het 2e jaar Alle studenten zijn van het mannelijke geslacht, gemiddelde leeftijd: 23 jaar bij inschrijving. Belgische studenten komen voor 75% uit het TSO. Voorafgaandelijke hogere studies zijn waarschijnlijk, maar niet bekend. Buitenlandse studenten, hoofdzakelijk uit Marokko, zijn ouder, en hebben in nagenoeg alle gevallen eerder hogere studies gedaan, meestal universitair. Meestal zijn ze daar gedeeltelijk geslaagd. Er zijn geen gegevens bekend over degenen die vorig jaar niet geslaagd zijn in het 1e graduaat. Het 3e jaar wordt pas in opgestart Reële studieduur 3 jaar voltijdse studie.

10 6 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Maritieme opleidingen in het buitenland kunnen sterk gediversifieerd zijn naar inhoud en niveau, in functie van de schepen waarvoor opgeleid wordt. We vinden lagere opleidingen: voor kleinere schepen (om de bemanningskost te drukken) voor eenvoudige schepen (bulk-carriers) voor schepen die, door enkel op korte trajecten te varen, binnen zeer korte tijd kunnen genieten van bijkomende assistentie Gezien de relatief hoge kostprijs van de Belgische bemanningsleden, moeten zij een hogere opleiding genieten om inzetbaar te zijn op meer gesofistikeerde schepen (gastankers, chemicaliëntankers,...) en zo hun meerkost verantwoord te maken. 2.3 Verantwoording van de opleiding De opleiding bestrijkt een veel bredere waaier van specialiteiten dan de gelijkaardige opleidingen. De opleiding behandeld op een zeer diepgaande wijze de specifieke uitrusting van een schip. Binnen elk van deze specialiteiten is de nadruk gelegd op bediening, onderhoud, eerste interventie en veiligheid, waarbij de aspecten ontwerp en productie nagenoeg worden weggelaten. Wegens de autonomie van de schepen moeten de afgestudeerden zeer snel na de studies autonoom kunnen werken, wat de opleiding zeer praktijkgericht maakt. De functie van officier scheepswerktuigkundige kan enkel worden uitgeoefend indien de betrokkene in het bezit is van een brevet, toegekend door de Zeevaartinspectie, hiertoe gemandateerd door de IMO (International Maritime Organization). Om dit brevet te bekomen moet de vooropleiding voldoen aan de eisen van de STCW (Standards on training and watch keeping), opgesteld en regelmatig bijgewerkt door de IMO. Hiertoe is een permanente evaluatiemogelijkheid van de opleiding nodig in samenwerking met Zeevaartinspectie. Op deze evaluaties moet de opleiding snel kunnen inspelen. De opleiding vereist specifieke en dure opleidingsinstrumenten, zoals reddingssloepen, realistische training op het vlak van brandbestrijding en andere veiligheidsmaatregelen, organisatie van stages aan boord van zeeschepen. Om sociale redenen duurt de loopbaan van een officier scheepswerktuigkundige gemiddeld 10 jaar (met sterke afwijkingen). Deze ervaren scheepswerktuigkundigen vormen echter een onvervangbaar aanbod op de arbeidsmarkt voor de toeleveringsbedrijven aan de scheepvaart (rederijen, herstellingsbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, bevoorradingsbedrijven in brandstoffen e.d.).

11 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 7 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 Exacte benaming van de optie c.q. opleiding Gegradueerde in de scheepswerktuigkunde. 3.2 De globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Opleiding tot officier scheepswerktuigkundige Algemene opleidingsdoelstelling De opleiding heeft tot doel de vorming van officieren scheepswerktuigkundigen Het opleidingsprofiel De wetenschappelijke vorming Wiskunde, statistiek, fysica en chemie moeten de nodige basis bezorgen voor de studie van technische vakken. Chemie sluit bovendien sterk aan bij de studie van veiligheidsaspecten voor schip en lading. Informatica heeft tot doel de nodige basiskennis mee te geven aangaande de moderne hulpmiddelen in de burotica en aangaande de studie van de automatisering De technologische vorming De technologische vorming is gericht op parate kennis aangaande de scheepsuitrusting. Hiertoe is zeer brede waaier van technische bagage vereist: thermische machines (stoomketels, stoomturbines, scheepsdieselmotoren, ontziltingsinstallaties, koelinstallaties), compressoren en pompen, automatisering en elektronica, elektriciteitsproduktie, -verdeling en elektromotoren. Ook het onderhoud van de dekuitrusting (voor laden, lossen, anker- en liergerij) behoren tot de verantwoordelijkheid van de scheepswerktuigkundige. Werking, bediening, onderhoud, herstelling en foutendiagnose komen aan bod. De brede inzetbaarheid aan boord vereist ook een praktische kennis van lassen en andere werkplaatstechnieken. Bijzondere aandacht, gekoppeld aan intensieve training, wordt geschonken aan veiligheidsapparatuur en de daarbijhorende procedures (bij brand, aanvaring,...) De algemene vorming en persoonlijkheidsvorming Grote nadruk wordt gelegd op individueel werk bij oefeningen. Een stageperiode van 4 weken in het laatste jaar moet de student een duidelijk beeld geven van het leven aan boord van een handelsschip. Milieubewustzijn wordt benadrukt. Ook een praktische medische kennis wordt meegegeven om voorzien te zijn op ziekten en ongevallen op zee. Juridische basiskennis met betrekking tot de zeevarende en tot het schip wordt meegegeven.

12 8 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 3.3 Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Deze opleiding beperkt zich tot het beroepsprofiel van de officieren scheepswerktuigkundigen De concrete uitwerking van de vertaalslag Heel wat taken zijn vereist door de STCW (Standards on training and watch keeping), opgelegd door de IMO (International Maritime Organization), een werkgroep van de UNO. Omwille van de veiligheid en de zeer beperkte trainingsmogelijkheden na de studies (het aantal officieren scheepswerktuigkundigen aan boord van een schip is beperkt tot 2 of 3 en de werklast hoog), moet de opleiding zeer sterk aanleunen bij de beroepstaken. Functioneel geheel Bedrijfsbeleid Kostenberekening en verantwoording Organisatie milieureglementering scheepstechniek en administratie. Diagnosestelling Onderdeel Uitwerken onderhoudsplanning op lange termijn Samenstelling voorraden Plannen van de activiteiten Scheepsadministratie Beoordelen van de bedrijfstoestand aan de hand van werkingsparameters. Beoordeling van schadegevallen door analyse van de schadehistoriek en de gedemonteerde Vaardigheid (de student...) kan een nderhoudsplanning per reis maken kan op een logische wijze voorraden vastleggen en opvolgen kan een schatting maken van de onderhoudskosten kan een inschatting maken van de nodige tijd, het nodige personeel, de nodige wisselstukken en de nodige veiligheidsvoorzieningen voor activiteiten kan de wettelijk vereiste documenten bijwerken vereist door haveninstanties op het vlak van de machinekameruitrusting en de milieuvoorzieningen. kan de werkingstoestand van de verschillende onderdelen analyseren aan de hand van de gemeten grootheden en de periodieke inspecties. kan aan de hand van de werkingsgegevens en aan het uiterlijk van defecte onderdelen de juiste schadeoorzaak Kennis Attitude Context werkplaatstechniek scheepstechniek veiligheid voorraadbeheer informatica kostenbeheer werkplaatstechniek technisch tekenen veiligheid grondige kennis van de scheepsuitrusting. grondige kennis van de scheepsuitrusting kritische ingesteldheid doorzettingsvermogen leergierigheid, leergierigheid resultaatgerichtheid zin voor initiatief leergierigheid cursus cursus labo cursus cursus labo cursus cursussen simulatoroefeningen cursussen simulatoroefe-

13 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 9 Functioneel geheel Onderhoud doorzettingsvermogen Herstelling Controle Onderdeel Vaardigheid (de student...) Kennis Attitude Context toestellen. vastleggen resultaatgerichtheid zin voor initiatief Toepassen van de gebruikelijke onderhoudsprocedures Aanpassen van de onderhoudsprocedures aan de omstandigheden (bedrijfsomstandigheden, beschikbaar materiaal) Analyse van de beschikbare gegevens tekeningen, instructiemateriaal) Demontage Bijwerken of vervangen van beschadigde onderdelen. Assemblage Afstellen Her-inbedrijfstellen van de verschillende energiesystemen is in staat het onderhoud te verrichten, in de mate waarin dit verwacht wordt van het varend personeel heeft een basiskennis van de onderhoudsprocedures, uit te voeren door onderaannemers kan indien nodig binnen aanvaardbare grenzen afwijken van de voorgeschreven procedures, indien de omstandigheden dit vereisen kan de beschikbare gegevens (instructieboeken, tekeningen, ) analyseren ter voorbereiding van werken is in staat de verschillende machineonderdelen te demonteren, gebruik makend van de beschikbare uitrusting. kan indien mogelijk bepaalde beschadigde onderdelen herstellen, rekening houdend met de beschikbare middelen en toleranties kan na controle of herstelling apparaten terug monteren volgens de voorschriften kan toestellen na aankoop of herstelling terug afstellen. kan toestellen na aankoop of herstelling terug opstarten, rekening houdend met de mogelijke risico s voor de uitrusting en op het gebied van de veiligheid. kan supervisie uitoefenen op de verschillende energiesystemen Grondige kennis van de scheepsuitrus-ting Scheepsbouw, grote laswerken en schilderwerken, grondige kennis van de scheepsuitrusting. Grondige kennis van de scheepsuitrusting, materialenkennis, kennis van veiligheidsaspecten, sterkteleer. Technisch tekenen, Engels, grondige kennis van de scheepsuitrusting. Werkplaatstechniek Technisch tekenen, werkplaatstechnieken Grondige kennis van de scheepsuitrusting, werkplaatstechniek Grondige kennis van de scheepsuitrusting, werkplaatstechniek Grondige kennis van de scheepsuitrusting, werkplaatstechniek, veiligheid Grondige kennis van de energiesystemen (dieselinstallatie, stoominstallatie, contactbereidheid leergierigheid leergierigheid zin voor initiatief resultaatgerichtheid. kritische ingesteldheid resultaatgerichtheid kritische ingesteldheid resultaatgerichtheid resultaatgerichtheid kritische ingesteldheid resultaatgerichtheid ningen simulatoren simulatoren simulatoren simulatoren

14 10 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE Functioneel geheel Onderdeel Vaardigheid (de student...) Kennis Attitude Context elektrisch net, koelinstallatie, ontzilting) van de controlesystemen kan de goede werking nagaan van de meet- en controletoestellen en eventueel bijstellingen verrichten. automatisatie en meettechniek, elektronica, pneumatica. simulatoren van de veiligheidsvoorzieningen kent de werking van de verschillende veiligheidsvoorzieningen en weet ze op het gepaste ogenblik aan te wenden. scheepsveiligheid en scheepstechniek (blus- en evacuatieapparatuur) simulatoren Assemblage zie typefunctie herstellen Interventie bij uitvallen van technische voorzieningen uitwerken en toepassen van noodoplossingen. Kent de noodprocedures bij defecten aan energiesystemen en controlesystemen grondige kennis van de scheepsuitrusting, scheepsveiligheid. doorzettingsvermogen simulatoren bij lokale noodsituaties (brand, rompschade) heeft een theoretische en praktische kennis van de handelswijze in geval van brand en aanvaring grondige kennis van de scheepsuitrusting, scheepsveiligheid. doorzettingsvermogen simulatoren aan boord en bij gespecialiseerde bedrijven Bij ongevallen (EHBO) kan eerste hulp bieden bij ongevallen (kwetsuren of breuken, brandwonden, verstikking en intoxicatie maritieme geneeskunde kritische ingesteldheid doorzettingsvermogen Samenwerking Met ondergeschikten, dikwijls van andere taal en cultuur kan een samenwerking uitstippelen bij werkzaamheden Engels, communicatie assertiviteit, contactbereidheid dienstverlenende ingesteldheid loyauteit zin voor samenwerking 24-urensamenwerking met de andere leden van de staf is in staat tot normaal sociaal contact in een gesloten samenleving Engels, communicatie assertiviteit, contactbereidheid dienstverlenende ingesteldheid loyauteit stage aan boord

15 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 11 Functioneel geheel Onderdeel Vaardigheid (de student...) Kennis Attitude Context zin voor samenwerking met onderaannemers kan een samenwerking uitstippelen bij werkzaamheden met onderaannemers, en kan supervisie uitoefenen. Engels, communicatie assertiviteit, contactbereidheid loyauteit zin voor samenwerking cursussen met een ver verwijderde technische staf kan bondig en accuraat schriftelijk en mondeling communiceren binnen het bedrijf, met aanwending van de vereiste assertiviteit Communicatie assertiviteit contactbereidheid, loyauteit zin voor samenwerking cursussen Communicatie Rapporteren naar de verschillende niveaus kan bondig en accuraat schriftelijk en mondeling gegevens overbrengen naar meerderen en ondergeschikten. Communicatie assertiviteit, contactbereidheid loyauteit zin voor samenwerking cursus Communicatie met toeleveraars, werven kan bondig en accuraat schriftelijk en mondeling communiceren met personeel van toeleveringsbedrijven en werven, rekening houdend met de contractuele verplichtingen van de onderaannemers. Communicatie, Engels, scheepsrecht assertiviteit contactbereidheid loyauteit zin voor samenwerking cursus Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie Verhouding praktijk/theorie: 0,9/1. Aandeel stagetijd: 4,3% aan boord van schepen, 8,7% op simulatoren. Relatieve opleidingsduur van de functionele gehelen Bedrijfsbeleid 1% Organisatie 2% Diagnosestelling 15% Onderhoud 8% Herstelling 9% Controle 12% Assemblage 3% Interventie 15% Samenwerking 5% Communicatie 1%

16 12 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 3.4 Sleutelkwalificaties De sleutelkwalificaties zijn vergezeld van een cijfer, aangevend wat het belang hiervan is. Dit cijfer houdt zowel rekening met de frequentie van de vermeldingen in bovenstaande tabel, als met het gewicht van de verschillende vaardigheden, waarop de kwalificaties betrekking hebben. Abstract denken 2 Accuratesse 9 Assertiviteit 1 Beslissingsvermogen 7 Commercieel inzicht 1 Contactbereidheid 1 Creativiteit 3 Dienstverlenende ingesteldheid 1 Doorzettingsvermogen 2 Een werkplan kunnen maken 2 Empathie 1 Flexibiliteit 1 Imagobewustzijn 0 Inzicht in de arbeidsorganisatie 1 Kritische ingesteldheid 8 Kunnen omgaan met informatie 1 Kwaliteitsbewustzijn 1 Leerbekwaamheid 4 Leergierigheid 4 Loyauteit 1 Omgaan met stress 6 Planmatig denken 4 Problemen onderkennen en oplossen 3 Productieve taalvaardigheid MVT 1 Productieve taalvaardigheid moedertaal 1 Receptieve taalvaardigheid moedertaal 1 Receptieve taalvaardigheid MVT 1 Resultaatgerichtheid 4 Solidariteit 1 Veiligheids- en milieubewustzijn 5 Verantwoordelijkheidszin 7 Zelfstandigheid 8 Zelfvertrouwen 5 Zin voor initiatief 3 Zin voor samenwerking 1 Zin voor esthetiek 0

17 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE De kern van het opleidingsprofiel En eventuele verwantschappen met andere opties en opleidingen: zie 2.3 Verantwoording van de opleiding. Persoonsvorming Vooral de noodzaak om zelfstandig te werken, ook in noodsituaties, is primordiaal. 3.6 Maatschappelijk-culturele vorming Er worden belangrijke inspanningen geleverd op het vlak van milieubewustwording. De multiculturele samenstelling van het studentenaanbod, evenals van de werkomgeving tijdens de stageperiodes en in het latere beroepsleven, dragen sterk bij tot de maatschappelijk-culturele vorming.

18 14 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE HOOFDRUBRIEK 4: DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL VLOR. Hogere Zeevaartschool. Toeleveringsbedrijven. Cursisten. Overheid.

19 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 15 HOOFDRUBRIEK 5: BIBLIOGRAFIE Beroepsprofiel van de officier scheepswerktuigkundige. Handleiding voor het schrijven van opleidingsprofielen voor het hogeschoolonderwijs. STCW 95: STCW Convention, STCW Code, uitgegeven door de IMO, London Eindrapport van de Werkgroep "Opleiding Zeevarenden" binnen het Ministerie van Verkeerswezen, Bestuur van het Zeewezen en de binnenvaart, 18/06/90.

20 16 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE HOOFDSTUK 6: MEDEWERKERS J. De Mot W. Schillemans

21 OPLEIDINGSPROFIEL SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE 17 BIJLAGE 1 Brief van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Een kopie van deze bijlage kan opgevraagd worden op de Vlaamse Onderwijsraad.

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN vertaalkunde O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK WOORD VOORAF Voorafgaande toelichting bij de opleidingsprofielen licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk Situering

Nadere informatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v)

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) sector : toegepaste taalkunde studiegebied : toegepaste taalkunde opties : vertaler, tolk beroep

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO.

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN. St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - WISKUNDE. 5 de 6 de jaar ASO. DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL 1 St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN ECONOMIE - MODERNE TALEN 5 de 6 de jaar ASO Basisvorming Natuurwetenschappen 2 2 Geschiedenis 2 2 Nederlands

Nadere informatie

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator Sector : handel - administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie van de

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Beroepencluster. Bestuurder heftruck/reachtruck. Sectoroverschrijdend. In samenwerking met

Beroepencluster. Bestuurder heftruck/reachtruck. Sectoroverschrijdend. In samenwerking met Brussel, maart 2004 Beroepencluster Bestuurder heftruck/reachtruck Sectoroverschrijdend In samenwerking met Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid voor de Haven van Zeebrugge EDUCAM Het Centrum voor Opleiding,

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 23 december 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie BEROEPSPROFIEL logistieke technologie sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : logistieke

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 1 DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 3 de 4 de jaar ASO Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INLEIDING Heb ik het geschikte profiel om deze opleiding te starten? Heb ik het geschikte profiel om vroedvrouw te

Nadere informatie

Met de S van Specialisatiejaar

Met de S van Specialisatiejaar Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

MBO-4 KWALIFICATIES DIE VERMOEDELIJK VOLDOEN AAN NLQF NIVEAU 5

MBO-4 KWALIFICATIES DIE VERMOEDELIJK VOLDOEN AAN NLQF NIVEAU 5 MBO-4 KWALIFICATIES DIE VERMOEDELIJK VOLDOEN AAN NLQF NIVEAU 5 EEN VERKENNENDE STUDIE IN OPDRACHT VAN DE MBO RAAD Hoorn, september 2011 drs. cqueline de Schutter Nieuwe Steen 18 1625 HV Hoorn T 0229-244224

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit Specifiek gedeelte (13-11/11-7 lt/w) (2-4/4-8 lt/w) (9/9 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm:

Nadere informatie