STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL"

Transcriptie

1 STUDIE 167 OPLEIDINGSPROFIEL mechanica

2 OPLEIDINGSPROFIEL mechanica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : mechanica optie : mechanica beroep : mecanicien Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/37 De leden van de werkgroep opleidingsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out

3 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA INHOUD HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Ontwikkelingsproces 1 HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Diploma s en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie c.q. opleiding Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Infrastructuur Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. opleiding volgens vooropleiding in SO, ervaring met HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten Verantwoording van de opleiding 5

4 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL Exacte benaming van de opleiding Globale omschrijving van de opleiding Voorwoord Algemene opleidingsdoelstelling Niveau Algemeen opleidingsprofiel Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante opleidingsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding Sleutelkwalificaties De kern van het opleidingsprofiel 19 HOOFDRUBRIEK 4: DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL 20 HOOFDRUBRIEK 5: BIBLIOGRAFIE 21 HOOFDRUBRIEK 6: LIJST VAN DE MEDEWERKERS 22

5 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Studiegebied : Industriële Wetenschappen en Technologie Basisopleiding : Eén cyclus mechanica Diploma : Gegradueerde in mechanica Opties : automechanica mechanica 1.2 Opdracht Vlaamse Onderwijsraad; Sectorcommissie Opleidingsprofielen metaalelektriciteit-kunststoffen, hogeschoolonderwijs van één cyclus. 1.3 Ontwikkelingsproces Van eind 1995 tot juni 1996 werden in een stuurgroep en verschillende subwerkgroepen (met de sociale partners) de beroepsprofielen voor de opleiding van één cyclus mechanica ontwikkeld. De opleidingsprofielen zijn in de volgende stappen ontstaan: : overlegronde n.a.v. de sectorcommissie OP metaalelektriciteit-kunststoffen : tweede overlegronde n.a.v. de sectorcommissie OP metaal-elektriciteit-kunststoffen: aanduiding van de experts - procedure en timing voor de te ontwikkelen opleidingsprofielen - opleidingen van twee cycli volgen een eigen koers, los van deze sectorcommissie : vergadering experts van de sectorcommissie OP metaalelektriciteit-kunststoffen : eerste vergadering van de sectorcommissie OP metaalelektriciteit-kunststoffen : tweede vergadering van de sectorcommissie OP metaalelektriciteit-kunststoffen : conferentie : derde vergadering van de sectorcommissie OP metaalelektriciteit-kunststoffen : vierde vergadering van de sectorcommissie OP metaalelektriciteit-kunststoffen : vijfde vergadering van de sectorcommissie OP metaalelektriciteit-kunststoffen

6 2 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Hiervoor verwijzen we naar het beroepsprofiel van de gegradueerde in mechanica dat werd opgesteld in Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Beroepsprofielen studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie-opleiding van één cyclus mechanica. Deze beroepsprofielen werden, zowel voor mechanica als voor automechanica, door de Raad Hoger Onderwijs goedgekeurd op 12 november De opleiding tot gegradueerde in mechanica moet een praktijkgerichte polyvalente opleiding zijn die de gediplomeerde in de toekomst in staat moet stellen om de evolutie op technologisch vlak te kunnen volgen. 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Studiegebied : Industriële Wetenschappen en Technologie Basisopleiding : Eén cyclus mechanica Diploma : Gegradueerde in mechanica Opties : automechanica mechanica Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Basisopleiding één cyclus elektromechanica Basisopleiding één cyclus elektriciteit Basisopleiding één cyclus scheepswerktuigkunde Basisopleiding één cyclus luchtvaart Basisopleiding twee cycli industrieel ingenieur elektromechanica, mechanica en elektriciteit Opmerking: doorstroming naar verdere opleidingen, zoals industrieel ingenieur, is mogelijk Diploma s en getuigschriften Gegradueerde in mechanica

7 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie c.q. opleiding Bron: studentenadministratie van de betrokken hogescholen. Academiejaar Optie automechanica Optie mechanica Totaal Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland De Vlaamse gegradueerde heeft dikwijls een hoger niveau dan het Europees voorgestelde niveau 4 omdat de opleidingen wetenschappelijk onderbouwd zijn. De wetenschappelijke onderbouw is een eigenschap van niveau 5. Gelijkaardige opleidingen en diploma s: Groot-Brittannië : Bachelor degree of engineer Frankrijk : D.U.T.: Diplôme Universitaire de Technologie Duitsland : Fachhochschule Nederland : HTS-autotechniek HTS-werktuigbouwkunde Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Gegradueerden in mechanica komen voornamelijk in de industrie en in mindere mate in de dienstverlening terecht. De afgestudeerden worden in heel Vlaanderen gevraagd, zowel in KMO s als in grote bedrijven Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen De toestand in september 1997 is als volgt: Hogeschool voor Wetenschap en Kunst - departement technologie Kardinaal Mercier Instituut - Brussel Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, VHTI, Kortrijk KAHO St-Lieven - campus Rabot - Gent optie automechanica optie mechanica optie automechanica optie automechanica optie mechanica optie automechanica Infrastructuur Een opleiding tot gegradueerde in mechanica vereist een uitgebreide professionele labo-infrastructuur.

8 4 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie c.q. opleiding Aantal studenten in de basisopleiding van één cyclus mechanica per academiejaar, per studiejaar en per optie. Bron: de administratie van de betrokken hogescholen. Opmerking: Omdat één school start met een gemeenschappelijk eerste jaar worden de cijfers per optie pas ingevuld vanaf het 2 de jaar. Aantal studenten academiejaar (telling 01 februari 1997) Optie automechanica Optie mechanica Totaal 1 ste jaar de jaar de jaar Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie c.q. opleiding volgens vooropleiding in SO, ervaring met HO, geslacht, leeftijd en studieresultaten. Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Dienst van de secretaris-generaal, afdeling begroting en gegevensbeheer. Totaal aantal studenten in het eerste studiejaar graduaat mechanica in het academiejaar : 422 Verdeling volgens geboortejaar: 1968 : 0,24% 1969 : 0,24% 1971 : 0,71% 1972 : 0,47% 1973 : 2,61% 1974 : 8,06% 1975 : 17,54% 1976 : 33,65% 1977 : 36,26% 1978 : 0,24% Totaal : 100% Verdeling volgens het niveau van de opleiding vorig jaar: Gewoon secundair onderwijs : 64,69% HOBU : 29,15% Universitair onderwijs : 2,84% Andere : 3,32% Totaal : 100%

9 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA 5 Verdeling volgens diploma secundair onderwijs: Buitenlands diploma: 0,47% Technisch secundair onderwijs: 72,51% Algemeen secundair onderwijs: 24,41% Beroeps secundair onderwijs: 2,37% Kunst secundair onderwijs: 0,24% Totaal: 100% 2.3 Verantwoording van de opleiding De werkaanbiedingen tonen duidelijk aan dat er zeer grote vraag is naar gegradueerden met een opleiding in mechanica. Dit wordt voor de optie automechanica nog in de hand gewerkt door het feit dat in het hoger onderwijs van twee cycli dergelijke studierichting niet bestaat.

10 6 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 Exacte benaming van de opleiding Studiegebied: industriële wetenschappen en technologie Basisopleiding van één cyclus: mechanica 3.2 Globale omschrijving van de opleiding Voorwoord Bij het opstellen van de opleidingprofielen van de gegradueerden in mechanica werd in de VLOR afgesproken dat een gemeenschappelijk opleidingsprofiel zou ontwikkeld worden voor beide opties. Vervolgens zou er een opleidingsprofiel opgesteld worden dat specifiek is voor de opties mechanica en automechanica. Dit gemeenschappelijk opleidingsprofiel omvat de kennis, vaardigheden en attitudes waarover de gegradueerde in mechanica dient te beschikken, onafhankelijk van de gevolgde optie, om de veelheid van beroepen en functies waarvoor hij opgeleid is te kunnen uitoefenen Algemene opleidingsdoelstelling De opleiding tot gegradueerde in mechanica bereidt de studenten voor op een brede waaier van beroepen die ten dele afhankelijk is van de gevolgde optie. De tewerkstelling is gespreid over alle domeinen: van sectoren met industriële activiteiten tot de tertiaire en non-profit sector. Gegradueerden bekleden hier de meest verscheidene functies. Het is onze overtuiging dat de opleiding tot gegradueerde moet gestoeld zijn op een degelijke basisopleiding. Een basisopleiding die de gegradueerde in de toekomst in staat moet stellen om de evolutie op technologisch vlak te kunnen volgen. Een basisopleiding waarin naast de technische opleiding, een niet te onderschatten pakket algemene vorming aan bod komt, met o.m. aandacht voor talen, sociale en communicatieve vaardigheden en socio-economische vorming. De opleiding tot gegradueerde in mechanica stelt zich tot doel een hooggeschoold technicus te vormen die in staat is: - om op korte termijn ingezet te worden voor uitvoeringstaken binnen zijn beroepenveld, die een grote deskundigheid vergen en die hij zelfstandig of in teamverband moet kunnen uitvoeren - om na voldoende ervaring leiding te nemen op het niveau van middenkader - om bij te dragen tot het verwezenlijken van maatschappelijk welzijn zowel binnen als buiten de onderneming. Bovendien ook in staat is: - om mee te werken aan de creatie van werkmiddelen en werkomstandigheden, die arbeidsvreugde geven, en die niet bedreigend zijn voor de fysische, psychische of morele integriteit van alle betrokkenen;

11 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA 7 - om daar, waar teamwerk nodig of gewenst is, mee te werken aan de realisatie van de objectieven van het team en open te staan voor elk initiatief dat de interne of externe relatie van het team kan verbeteren; - om door zijn contactvaardigheid alle relevante informatie te verzamelen, te verwerken en ze, indien nodig, in een voor anderen geschikte vorm beschikbaar te stellen; - om met voldoende assertiviteit zijn eigen realisaties en ideeën te verantwoorden en te verdedigen. Zijn opleiding dient daartoe: - de nodige technische, technologische en praktische kennis bij te brengen, die hem in staat moet stellen om complexe installaties en technieken te begrijpen en toe te passen; - de nodige vorming en attitudes bij te brengen zodanig dat hij door zelfstudie en/of bijscholing zijn kennis continu kan bijwerken. De hogeschool wil daarbij gegradueerden vormen: - die willen en kunnen opkomen voor zichzelf, voor anderen en voor de organisatie waarbinnen zij werken en leven; - die eerlijk, loyaal en nauwgezet zijn; - die verantwoordelijkheid willen opnemen. Daar de gegradueerde in het technologisch proces de schakel is, die de theorie met de praktijk verbindt, dient ook de basisopleiding in belangrijke mate aan de praktijk gerelateerd te worden Niveau De opleiding tot gegradueerde in mechanica richt zich naar functies die zich op niveau 4 van de Europese Gemeenschappennormering situeren Algemeen opleidingsprofiel De opleiding tot gegradueerde heeft als basis een wetenschappelijke, een technische en een socio-economische vorming. Hierbij kan men de volgende grote pijlers onderscheiden: Vorming in wiskunde en informatietechnologie Iedereen is er van overtuigd dat een grondige basiskennis over wiskunde onmisbaar is in een hoger technische opleiding. In de lessen wiskunde krijgen de studenten het analytisch vermogen en de wiskundige vaardigheden noodzakelijk voor het begrijpen en analyseren van technische systemen. In de informatietechnologie leert men naast het professioneel omgaan met computers, een aantal basispakketten kennen in een technologische omgeving. Ook hier wordt het probleemoplossend denken bevorderd Wetenschappelijke vorming Hierbij krijgt men een basisvorming in fysica en chemie. Deze wetenschappelijke vorming bestaat niet uitsluitend uit feitenmateriaal (kennen). De nadruk ligt veeleer op redeneervaardigheid (begrijpen) en op technologische toepassingen. Doorheen verschillende vakgebieden raakt de student vertrouwd met de

12 8 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA methodiek van het wetenschappelijk denken: het verzamelen van gegevens, het opbouwen van een model met beperkingen, het noodzakelijk rekenwerk en het interpreteren, beoordelen en rapporteren van de resultaten. Verder wordt aan de student zin voor nauwkeurigheid meegegeven. Dit omvat het kritisch lezen van teksten, het correcte gebruik van termen, begrippen, getallen en symbolen en het leren werken met fouten die inherent verbonden zijn aan alle meetmethoden. Voldoende technisch georiënteerde oefeningen en laboratoriumzittingen maken het nut van deze wetenschappelijke vorming duidelijk Technische vorming De gegradueerde krijgt een praktische opleiding, onderbouwd door een brede theoretische achtergrond, waarbij uitdrukkelijk geleerd wordt een verband te leggen tussen theorie en praktijk. De theorie staat ten dienste van de praktijk. Om zijn beroep als gegradueerde in mechanica uit te kunnen oefenen, dient hij basiskennis, inzichten en vaardigheden te verwerven over: - mechanica, sterkteleer, materialenleer, uitvoerings- en transformatietechnieken; - werktuigbouwkundig tekenen en ontwerpen van machines en installaties; - pneumatica, hydraulica en toegepaste thermodynamica; - elektriciteit en elektronica; - meettechnieken, regeltechniek en automatisering. In diverse oefenzittingen of practica wordt verder aandacht besteed aan mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden (presteren, rapporteren), aan het stimuleren van de zelfwerkzaamheid en aan het aanleren van sociale vaardigheden, door te werken en te overleggen in groep Socio-economische vorming en persoonlijkheidsontwikkeling Dit omvat ondermeer: - kennis van economie, sociale structuren en bedrijfsbeheer - zorgsystemen: kwaliteit, milieu, veiligheid - sociale en communicatieve vaardigheden - functioneel taalgebruik - praktische ervaring met het mediatheekgebruik waarbij de student gestimuleerd wordt om zelfstandig teksten en achtergrondinformatie op te zoeken, gebruik makend van multimediale technieken.

13 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Functioneel geheel 1. Tekenen en ontwerpen Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens 1.1 Opzoeken in normen / literatuur Vaardigheid Kennis Attitude De student: - is op de hoogte van bestaande vakliteratuur en weet hoe die te raadplegen - kan het aanbod van bestaande producten op de technische markt raadplegen Beroepsspecifieke Vakterminologie (1) Vormgevingstechnieken Machineonderdelen Sterkteleer - Materialenleer Technisch tekenen Computerapplicaties kritische resultaatgerichtheid Normbladen, CAD-pakketten, Berekeningsprogramma s Tekenaccommodatie Bibliotheek Algemene vakliteratuur Specifieke vakliteratuur Projectwerk en/of stage 1.2 Informeren naar haalbaarheid, eisen van de klant, bestaande producten - kan de haalbaarheid van een project of eis goed inschatten - weet hoe hij informatie kan verkrijgen over zijn probleem of toepassingen Ontwerpmethodiek (3-4) Verspaningstechnologie Normen m.b.t. tekenen en materiaalkeuze Genormaliseerde onderdelen en standaardelementen Machinerichtlijnen kritische zin voor samenwerking zelfstandigheid Databanken Computer en randapparatuur Studiebezoeken 1.3 Plannen tijdschema - kan een efficiënte en realistische planning opstellen voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden Algemeen ondersteunende Bedrijfseconomie (2) Organisatievermogen kritische beslissingsvermogen 1.4 Vergaderen - Communiceren - kan zijn ideeën op een doordachte en gestructureerde manier zowel schriftelijk als mondeling overbrengen naar anderen - kan een ordentelijk gesprek voeren - kan gerichte vragen stellen Communicatieve vaardigheden Presentatievaardigheden Technische talenkennis Wiskunde Rapportering Assertiviteit Contactbereidheid samenwerking 1.5 Adviseren - kan vanuit een gefundeerde voorkennis een goed advies geven aan anderen Contactbereidheid Dienstverlenende 1.6 Samenwerken - kan met anderen op opbouwende wijze in teamvorm samenwerken Inleven in situaties waarin mensen zich bevinden

14 10 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA 1.7 Berekenen machineonderdelen - kan machineonderdelen berekenen op sterkte - kan conclusies trekken uit zijn berekeningen samenwerking Veiligheidsbewustzijn Milieubewustzijn Zelfstandigheid Creativiteit samenwerking Flexibiliteit Beslissingsvermogen Omgaan met stress Bereidheid om groei bij medewerkers te stimuleren Contactbereidheid Zelfstandigheid initiatief Dienstverlenende 1.8 Tekenen en ontwerpen - kan zijn of andermans ideeën op tekening brengen volgens de geldende tekennormen - kan technische tekeningen lezen - kan computerondersteund tekenen en ontwerpen 1.9 Project opvolgen - kan een tekentechnisch project opdelen in kleinere projecten - kan zulke projecten begeleiden en opvolgen 2. Werkvoorbereiding en planning 2.1 Informeren - weet zich te informeren over de gangbare werkprocedures - wint informatie in omtrent mogelijkheden van machines en materiaal - kan informatie volledig en ondubbelzinnig doorspelen naar de verschillende afdelingen/personen - weet zich grondig en volledig te informeren alvorens hij een opdracht aanneemt of delegeert - kan met anderen op opbouwende wijze in teamverband samenwerken Beroepsspecifieke Materialenleer Vormgevingstechnieken Technisch tekenen Normen m.b.t. tekenen en materiaalkeuze Genormaliseerde onderdelen Verbindingstechnieken Afwerkingsvolgorde van werkstukken Softwarepakketten Simulatiepakketten CAM-pakketten Werkgangen Projectwerk en/of Stage Labowerk Studiebezoeken Bedrijfscatalogi Computer en randapparatuur Databanken 2.2 Samenwerken samenwerking Bibliotheek 2.3 Plannen - kan een efficiënte en realistische planning opstellen voor het uitvoeren van de werkzaamheden - kan een arbeidsanalyse maken van een product rekening houdend met de functie en de kwaliteit van het product - kan een arbeidsanalyse schematisch weergeven - kan een inventaris opmaken van de nodige materialen en gereedschappen - kan de gevolgen van opdrachtverandering inschatten Algemeen ondersteunende Communicatieve vaardigheden Rapportering Technische talenkennis Voor zijn mening durven uitkomen Organisatievermogen Flexibiliteit Beslissingsvermogen Omgaan met stress

15 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA Vergaderen Communiceren - kan zijn ideeën op een doordachte en gestructureerde manier zowel schriftelijk als mondeling overbrengen naar anderen - kan een ordentelijk gesprek voeren - kan gerichte vragen stellen - kan in samenwerking met de verschillende groepen de ontstane problemen analyseren en oplossen of doorverwijzen naar de juiste afdeling samenwerking Contactbereidheid Voor zijn meningen en gevoelens durven uitkomen Inleven in situaties waarin mensen zich bevinden, begrip opbrengen Bereidheid om groei bij medewerkers te stimuleren Beslissingsvermogen Doorzettingsvermogen Taak nauwkeurig in de tijd voltooien Omgaan met stress Zelfstandigheid Kwaliteitsbewustzijn Veiligheidsbewustzijn 2.5 Project opvolgen 3 Mechanische productie 3.1 voorbereiden - kan aan de hand van documentatie de nodige procesparameters bepalen - is in staat het programma voor een product te schrijven met behulp van moderne apparatuur en aangepaste software - kan de nodige gereedschappen en hulpmiddelen kiezen nodig voor een productieproces - is in staat alle gereedschappen en hulpmiddelen op te meten en te regelen - kan na een eerste test de nodige compensaties invoeren om de gestelde productkwaliteit te bekomen Beroepsspecifieke Vakterminologie (1) Vormgevingstechnieken Materialenkennis Algemene mechanische technologieën (3-4) Kwaliteitszorg Programmeren van machines en processen Conventionele machines CNC-machines CAM-pakketten Catalogi Gereedschappen voor de machines Meetinstrumenten Controleapparatuur Laboratorium 3.2 Afstellen regelen testen Systemen, technieken en gereedschappen m.b.t. productie en goederenbehandeling Verbindingstechnieken Kalibreren en gebruik van geometrische meetmethoden en instrumenten Aspecten i.v.m. veiligheid Zelfstandigheid creativiteit Veiligheidsbewustzijn Kwaliteitsbewustzijn Projectwerk en/of stage Studiebezoeken Bibliotheek Veiligheidsvoorschriften 3.3 Verwerken van gegevens Rapporteren - kan de productietijden en problemen verwerken in een rapport - kan oplossingen voorstellen om productietijden te verkorten Algemene ondersteunende Wiskunde Communicatievaardigheden

16 12 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA 4 Onderhoud en herstelling 3.4 Samenwerken - kan met anderen op opbouwende wijze in teamvorm samenwerken 4.1 Meten - weet hoe hij de voor zijn vakgebied courante meet- en testapparatuur correct moet gebruiken - kan de voor zijn vakgebied courante meeten testapparatuur correct opstellen, toepassen en aflezen - kan de fout op zijn metingen inschatten - weet welk meetinstrument hij voor zijn meting het best gebruikt - kent de beperkingen van de meetinstrumenten 4.2 Informeren voorbereiden 4.3 Samenwerken 4.4 Inspecteren controleren - weet zich te informeren inzake geldende veiligheidsvoorschriften en werkprocedures - kan technische schema s en tekeningen lezen - kan met anderen op opbouwende wijze in teamvorm samenwerken - kan op preventieve wijze machines en toestellen controleren - kan toestellen onderzoeken naar gebreken of onvolmaaktheden - kan fouten in apparaten en machines systematisch opzoeken en lokaliseren aan de hand van een instructieboek Beroepsspecifieke Meettechniek Onderhoudstechnieken Elektriciteit Tekenen Pneumatica Hydraulica Onderhoudstechnieken Kwaliteitszorg Vormgevingstechnieken Toegepaste mechanica Automatisering Algemene ondersteunende Wiskunde Communicatieve vaardigheden Prestatievaardigheden Informatica Technische talenkennis Veiligheidsen milieubewustzijn Inleven in situaties waarin mensen zich bevinden samenwerking Voor zijn mening durven uitkomen Kwaliteitsbewustzijn Veiligheidsen milieubewustzijn samenwerking Voor zijn meningen durven uitkomen Veiligheidsbewustzijn Flexibiliteit Kwaliteitsbewustzijn Onderhoudsgereedschappen Meetinstrumenten Testapparatuur Softwarepakketten Onderhoudsvoorschriften Gebruikshandleidingen Veiligheidsvoorschriften Projectwerk en/of stage Studiebezoek Laboratorium

17 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA Herstellen Uitvoeren 4.6 Monteren Uitvoeren 4.7 Afstellen regelen 4.8 Testen - kent de testprocedures - overziet alle mogelijke risico s die bij het testen zouden kunnen optreden - voorziet bescherming tegen de gevaren van die risico s - kan aan de hand van een instructieboek de nodige testen uitvoeren 4.9 Rapporteren - kan nauwkeurige besluiten trekken uit zijn testexperiment - kan schema s en tekenen aanpassen volgens de genormeerde symboliek - kan een beknopt doch volledig verslag maken over zijn herstellings- of aanpassingswerkzaamheden - kan tekortkomingen en gevaarlijke situaties aan machines of installaties signaleren Zelfstandigheid Creativiteit initiatief Zelfstandigheid Creativiteit initiatief - kan defecte machines of toestellen in de mate van het mogelijke terug operationeel krijgen - kan machines om- of verbouwen volgens gegeven tekeningen of andere informatie - kan allerlei onderhoudswerkzaamheden tot een goed einde brengen - kan de gevolgen van zijn werkzaamheden inschatten - weet hoe hij op een veilige manier zijn werk aanpakt - kan aan de hand van mechanische tekeningen mechanismen monteren en demonteren - kan aan de hand van elektrische aansluitschema s machines aansluiten - kan pneumatische en hydraulische schema s uitvoeren - kan constructies aanpassen aan de vraag van de klant - kent de parameters van een machine en weet hoe hij ze kan instellen of bijregelen - kan de gevolgen van een bijregeling inschatten Kwaliteitsbewustzijn Creativiteit Zelfstandigheid

18 14 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA 4.10 Opleiden - heeft voldoende contact- en taal vaardigheid om machinegebruikers op een heldere en efficiënte manier te kunnen voorlichten betreffende de bediening, het onderhoud en de veiligheidsvoorschriften van de machine Contactbereidheid samenwerking Flexibiliteit Creativiteit Dienstverlenende Aandacht voor impact van eigen gedrag op anderen Bereidheid om groei bij anderen te stimuleren 5 Controle producten en apparatuur 5.1 Opzoeken in normen / literatuur - is op de hoogte van bestaande vakliteratuur en weet hoe die te raadplegen - kan het aanbod van bestaande producten op de technische markt raadplegen Beroepsspecifieke Vakterminologie (1) Materiaalonderzoek (3-4) Kwaliteitszorg Procesbeheersing Meetgereedschappen Controlegereedschappen Testapparatuur Softwarepakketten Laboratorium Projectwerk en/of stage Studiebezoeken Bibliotheek Computer en randapparatuur 5.2 Meten - weet hoe hij de voor zijn vakgebied courante meet- en testapparatuur correct moet gebruiken - kan de voor zijn vakgebied courante meeten testapparatuur correct opstellen, toepassen en aflezen - kan de fout op zijn metingen inschatten - weet welk meetinstrument hij voor zijn meting het best gebruikt - kent de beperkingen van de meetinstrumenten Algemeen ondersteunende Wiskunde (3-4) Communicatievaardigheden Presentatievaardigheden PC programma s voor de verwerking van gegevens Kalibreren en gebruik van meetmethoden Statistische verwerking van meetgegevens Kwaliteitsbewustzijn 5.3 Adviseren Communiceren - kan zijn ideeën op een doordachte en gestructureerde manier zowel schriftelijk als mondeling overbrengen naar anderen - kan een ordentelijk gesprek voeren - kan gerichte vragen stellen - kan vanuit een gefundeerde voorkennis en informatie een goed advies geven aan anderen Contactbereidheid Inleven in situaties waarin mensen zich bevinden

19 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA Inspecteren controleren keuren - is in staat om na te gaan of het product beantwoordt aan de gestelde eisen van de klant - kan een meetprocedure opstellen voor de controle van producten Kwaliteitsbewustzijn 5.5 Verwerken van gegevens 5.6 Rapporteren 5.7 Kalibreren Zelfstandigheid 6 Technisch commercieel afgevaardigde Aankoop 6.1 Opzoeken in normen / literatuur Informeren - is op de hoogte van bestaande vakliteratuur en weet hoe die te raadplegen - kan het aanbod van bestaande producten en hun specificaties op de technische markt raadplegen - kan informatie inwinnen omtrent materialen of apparatuur Beroepsspecifieke Vakterminologie (1) Materialenkennis Kwaliteitszorg Normen m.b.t. materiaalkeuze Genormaliseerde onderdelen Softwarepakketten Controleapparatuur Normen en catalogi Bibliotheek Projectwerk en/of stage Studiebezoeken 6.2 Bestellen Communiceren - kan kwaliteit en prijzen van gelijkaardige producten t.o.v. elkaar afwegen - kan een ondubbelzinnige bestelling plaatsen Algemeen ondersteunende Bedrijfseconomie Communicatieve vaardigheden Technische talenkennis Contactbereidheid Flexibiliteit Beslissingsvermogen 6.3 Inspecteren controleren - kan geleverde goederen controleren met betrekking tot de gestelde eisen en voorwaarden - kan leveringsbons en facturen lezen Informatica Bedrijfsbeheer Rapportering Kwaliteitsbewustzijn Beslissingsvermogen 6.4 Verwerken van gegevens - kan de administratie m.b.t. aankopen en bestellingen efficiënt beheren Zelfstandigheid Organisatievermogen - kan de goederen op de gewenste plaats afleveren, sorteren en stockeren - kan de voorraad op een efficiënte manier bijhouden om tijdig nieuwe bestellingen te plaatsen 6.5 Stockeren Organisatievermogen Flexibiliteit Taak nauwkeurig in de tijd voltooien

20 16 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA Technisch commercieel afgevaardigde verkoop 6.6 Informeren - weet zich te informeren omtrent de technische specificaties van het verkoopsgamma - weet zich te informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen in zijn bedrijf - weet zich te informeren naar de haalbaarheid van de wensen van de klant - kan met anderen (klanten of medewerkers) op opbouwende wijze in teamvorm samenwerken Beroepsspecifieke Normen m.b.t. gereedschappen en machineonderdelen Toegepaste Mechanica Technologie van de mechanische en elektrische onderdelen Inleven in situaties waarin mensen zich bevinden Contactbereidheid Catalogi Bibliotheek Projectwerk en/of stage Studiebezoeken Presentatie studiewerk/eindwerk 6.7 Samenwerken Algemeen ondersteunende Communicatieve vaardigheden samenwerking Voor zijn mening durven uitkomen Contactbereidheid Inleven in situaties waarin mensen zich bevinden 6.8 Adviseren Communiceren - kan klanten oplossingen voor hun problemen helpen geven - kan vanuit een gefundeerde voorkennis een goed advies geven aan anderen (klanten of medewerkers) - kan technische ondersteuning bieden aan de klant, zowel telefonisch als ter plaatse Technische talenkennis Presentatievaardigheden Rapportering Economie 6.9 Opleiden - Communiceren - kan de klant demonstraties en eventueel opleidingen geven - kan een ordentelijk gesprek voeren - kan gerichte vragen stellen Contactbereidheid samenwerking Flexibiliteit Creativiteit Dienstverlenende Aandacht voor impact van eigen gedrag op anderen Bereidheid om groei bij anderen te stimuleren 7. Onderzoek Analyse 7.1 Opzoeken in normen / literatuur - is op de hoogte van bestaande vakliteratuur en weet hoe die te raadplegen - kan het aanbod van bestaande producten en hun specificaties op de technische markt raadplegen Beroepsspecifieke Vakterminologie (1) Meettechnieken (3-4) Materiaalonderzoek (3-4) Theoretische mechanica, Sterkteleer, Machineonderdelen Normbladen, Softwarepakketten, Berekeningsprogramma s Simulatieprogramma s Laboratorium Meetgereedschappen Projectwerk en/of stage

21 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA Meten opmeten van parameters in een proefopstelling - weet hoe hij de voor zijn vakgebied courante meet- en testapparatuur correct moet gebruiken - kan de voor zijn vakgebied courante meeten testapparatuur correct opstellen, toepassen en aflezen - kan de fout op zijn metingen inschatten - weet welk meetinstrument hij voor zijn meting het best gebruikt - kent de beperkingen van de meetinstrumenten - weet zich grondig en volledig voor te bereiden en te informeren alvorens hij een experiment start - kan de gevolgen van een gewijzigde opstelling inschatten - kan met anderen op opbouwende wijze in teamvorm samenwerken Materialenleer Vormgevingstechnieken Verbindingstechnieken Machinerichtlijnen en veiligheidsaspecten Meet- en regeltechnieken Kwaliteitszorg (3-4) Bedrijfsbeheer Algemeen ondersteunende Bibliotheekkennis (3-4) Wiskunde Informatica Technieken van logisch denken Kwaliteitsbewustzijn Bibliotheek Computer en randapparatuur Databanken Bedrijfscatalogi Technische documentatie Multimediale technieken 7.3 Informeren voorbereiden Procesbeheersing Rapportering samenwerking Zelfstandigheid 7.4 Samenwerking samenwerking Contactbereidheid Veiligheidsbewustzijn milieubewustzijn 7.5 Berekenen - kan de nodige berekeningen maken ter voorbereiding van zijn experiment - kan de nodige berekeningen maken a.d.h.v. zijn gemeten parameters - heeft kennis van afregelprocedures m.b.t. de voor hem courante apparatuur of machines - kan de gevolgen van een bijregeling inschatten 7.6 Afstellen - regelen 7.7 Testen - kan vanuit een theoretische opgave of probleem een proefopstelling maken om bepaalde eigenschappen of grootheden te onderzoeken Kwaliteitsbewustzijn Flexibiliteit Creativiteit 7.8 verwerken van gegevens - kan vanuit zijn gemeten waarnemingen een statische analyse opbouwen, resultaten afleiden, conclusies trekken

22 18 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA 7.10 Inspecteren - controleren - keuren - kan zijn onderzoek in een beknopt doch volledig verslag uit de doeken doen - kan uit zijn resultaten een behoorlijk besluit trekken - kan een uitgewerkt dossier samenstellen over zijn onderzoek en haar resultaten - kan de functionaliteit, efficiëntie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van een werkmethode, productiestap, toestel, experiment of afdeling goed inschatten en analyseren (dus oorzaken opzoeken) 7.9 Rapporteren Zelfstandigheid Kwaliteitsbewustzijn Veiligheidsbewustzijn Milieubewustzijn Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding Verhouding praktijk/theorie Eerste jaar: 35/65 Tweede jaar: 40/60 Derde jaar: 50/50 Aandeel stagetijd De stageperiode gaat door tijdens het derde jaar en bedraagt ongeveer 60 dagen. Relatieve opleidingsduur van de functionele gehelen 3.4 Sleutelkwalificaties Sleutelkwalificaties waartoe de optie bijdraagt Frequentie Accuratesse 4 Assertiviteit 6 Beslissingsvermogen 7 Contactbereidheid 12 Creativiteit 9 Dienstverlenende 5 Doorzettingsvermogen 1 Empathie 7 Flexibiliteit 11 Inzicht in de arbeidsorganisatie 5 31 Kwaliteitsbewustzijn 3 Leergierigheid 1 Medewerkers stimuleren 6 Omgaan met stress 4 30 Veiligheids- en milieubewustzijn 7 Zelfstandigheid 13

23 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA 19 initiatief 3 samenwerking De kern van het opleidingsprofiel Eventuele verwantschappen met andere opties en opleidingen Persoonsvorming

24 20 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA HOOFDRUBRIEK 4: DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL - VDAB - Hogescholen - PMS Centra - Studenten en toekomstige studenten - Overheid - De sociale partners - Personeelsverantwoordelijken in organisaties

25 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA 21 HOOFDRUBRIEK 5: BIBLIOGRAFIE - Dienst voor onderwijsontwikkeling: handleiding voor het schrijven van beroepsprofielen Dienst voor onderwijsontwikkeling: handleiding voor het schrijven van opleidingsprofielen voor het hogeschoolonderwijs Document: beroepsprofiel van de gegradueerde in mechanica optie automechanica (juni 1996) - Document: beroepsprofiel van de gegradueerde in mechanica optie mechanica (juni 1996) - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling begroting en gegevensbeheer: statistieken van het hoger onderwijs - Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs, inspectie hoger onderwijs: verslag opleidingsdoorlichtingen mechanica (academiejaar )

26 22 OPLEIDINGSPROFIEL MECHANICA HOOFDRUBRIEK 6: LIJST VAN DE MEDEWERKERS - Guido De Corte, Katholieke Hogeschool St.-Lieven - departement Gent (expert opleidingsprofiel - optie mechanica) - Frans De Volder, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (lectorcoördinator opleiding automechanica) - Hugo Janssens, Karel de Grote Hogeschool - Antwerpen (expert opleidingprofiel - optie automechanica) - Carlos Malfait, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (lectorcoördinator opleiding mechanica) - Julien Verstraeten, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Kardinaal Mercier Instituut - Brussel (lector opleiding mechanica) - Luc Van Goidsenhoven, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Kardinaal Mercier Instituut - Brussel (expert gemeenschappelijk opleidingsprofiel mechanica)

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica algemeen bedrijfsmechanisatie elektromechanisatie klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica

Nadere informatie

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C)

STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL. landbouw en biotechnologie (1C) STUDIE 67 OPLEIDINGSPROFIEL landbouw en biotechnologie (1C) OPLEIDINGSPROFIEL landbouw & biotechnologie (1C) sector studiegebied opleiding beroep : land- en tuinbouw : biotechniek : kandidaat industrieel

Nadere informatie

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit OPLEIDINGSPROFIEL elektriciteit studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektricteit

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL hout OPLEIDINGSPROFIEL hout sector : bouw-hout-decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : hout beroep : technisch manager hout Sectorcommissie

Nadere informatie

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica ECTS-fiche Identificatie 1. Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module toegepaste mechanica Code 7369 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid 100%

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

STUDIE 108 OPLEIDINGSPROFIEL. eerste cyclus industriële wetenschappen

STUDIE 108 OPLEIDINGSPROFIEL. eerste cyclus industriële wetenschappen STUDIE 108 OPLEIDINGSPROFIEL eerste cyclus industriële wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL eerste cyclus industriële wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : eerste

Nadere informatie

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix Bachelor in de elektromechanica Competentiematri Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied Opleiding prof. Ba BO X Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV De competentiematri

Nadere informatie

ECTS-fiche HBO5 100 %

ECTS-fiche HBO5 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Thermodynamica Code 7366 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100 % aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

Professionele bachelor elektromechanica

Professionele bachelor elektromechanica 1ste jaar (semester 1 en 2) 1ste jaar - gemeenschappelijk traject "Een stevige basis" 2de jaar (semester 3 en 4) 2de jaar - gemeenschappelijk traject "Een technologiebad" 3de jaar (semester 5 en 6) Afstudeerrichting

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. HBO5 Mechanica sterkteleer Code 7363 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie. HBO5 Mechanica sterkteleer Code 7363 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Mechanica sterkteleer Code 7363 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

1.1 Inleiding. Gehanteerde input. - referentiekaders van de opleidingen:

1.1 Inleiding. Gehanteerde input. - referentiekaders van de opleidingen: Uittreksel uit het visitatierapport iw: elektromechanica, 7 december 2009 Het domeinspecifieke referentiekader academisch gerichte bachelor Industriële wetenschappen: elektromechanica en de academisch

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur textiel

STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur textiel STUDIE 112 OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur textiel OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur textiel studiegebied basisopleiding graad : industriële wetenschappen & technologie : tweede cyclus textiel

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica opties. meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie

STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica opties. meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie STUDIE 46B OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica opties meet- en regeltechniek klimatisatie bedrijfsmechanisatie OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica optie meet- en regeltechniek studiegebied : industriële

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL.

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. 01 Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. In onze school leren jonge mensen omgaan met elkaar en hun leerkrachten,

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN

NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN NODIG SCHRIFTELIJK LEERMATERIAAL EN HANDBOEKEN Prof. bachelor Elektromechanica: 1ste jaar REG - OPO 1 Elektrotechnieken: OLA 1 Elektrotechnieken - 1 Schemalezen EM-1-JLWD7-00 1 Oefeningen in schemalezen

Nadere informatie

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL technisch manager BEROEPSPROFIEL technisch manager sector :, bouw en decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : beroep : technisch manager Werkgroep

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia Technieken als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Grafische media Printmedia Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken THHI, een

Nadere informatie

STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart

STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart sector studiegebied opleiding : metaal-elektriciteit-kunststoffen : industriële wetenschappen & technologie : luchtvaart Sectorcommissie

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL HOGER TECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779

Nadere informatie

Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men

Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men Uitdaging Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men docenten: Voordat een student op stage kan vertrekken is er een degelijke basisopleiding nodig.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau dr. H. Knipprath ing. J. De Meester STEM Science Engineering Technology Mathematics 2

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

STUDIE 111 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur chemie optie biochemie

STUDIE 111 OPLEIDINGSPROFIEL. industrieel ingenieur chemie optie biochemie STUDIE 111 OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur chemie optie biochemie OPLEIDINGSPROFIEL industrieel ingenieur chemie optie biochemie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR SECUNDAIR NA SECUNDAIR AFDELING MECHANICA ONDERHOUDSTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA MECHANISCHE (VORMGEVINGS-) TECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA MECHANISCHE (VORMGEVINGS-) TECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING MECHANICA MECHANISCHE (VORMGEVINGS-) TECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Technisch als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken Autotechnieken Grafische media Printmedia

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14 jaar en je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie Retail (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het beroep

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

ELEKTROMECHANICA HBO5. Situering HBO5. Situering HBO5. Dagopleiding HBO5 EM: Avondopleiding HBO5 EM: Nieuwe dagopleiding. Uniek in Vlaanderen

ELEKTROMECHANICA HBO5. Situering HBO5. Situering HBO5. Dagopleiding HBO5 EM: Avondopleiding HBO5 EM: Nieuwe dagopleiding. Uniek in Vlaanderen Nieuwe dagopleiding sinds 01 01 Uniek in Vlaanderen Thomas More Kempen, Geel EM HBO5 luc.moonen@hik.be 1 Dagopleiding ook ism VDAB (OKOT-trajecten) Campus Geel Meer info: luc.moonen@hik.be ELEKTROMECHANICA

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PC-TECHNICUS/PC-ENGINEER (update) Beroepsprofiel (CEVORA, juni 2008) De pc

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Organisatie & Logistiek (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14 jaar en je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Latijn-wiskunde Latijn-moderne talen wetenschappen economie-wiskunde economie-moderne talen humane wetenschappen

Latijn-wiskunde Latijn-moderne talen wetenschappen economie-wiskunde economie-moderne talen humane wetenschappen Tweede graad aso In de tweede graad aso kies je voor een bepaalde richting. Ongeacht je keuze, blijft er een groot gemeenschappelijk basispakket van 26 lesuren algemene vakken. Het niveau van deze vakken,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen

Nadere informatie

Van 2 naar 3 een belangrijke stap

Van 2 naar 3 een belangrijke stap Van 2 naar 3 een belangrijke stap spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid DIT SPEL SPELEN WE SAMEN 2017-2018 JIJ kiest! HOE KIES JE? MOTIVATIE TALENT INFORMATIE TOEKOMSTGERICHT OPDELING

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege Business. De school voor jouw toekomst

Sint-Lievenscollege Business. De school voor jouw toekomst Op stap naar de derde graad Kiezen is moeilijk (keuzestress!!) Hoe moet ik kiezen? Wat zal ik kiezen? Hoe moet ik kiezen? Vanuit een positieve ingesteldheid! Rekening houdend met talent interesse/motivatie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN VRACHTWAGENS Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie dossierbeheerder B1-B2-B3 administratief expert departement

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Van 2 naar 3 een belangrijke stap

Van 2 naar 3 een belangrijke stap Van 2 naar 3 een belangrijke stap spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid JIJ kiest! HOE KIES JE? MOTIVATIE TALENT INFORMATIE TOEKOMSTGERICHT OPDELING UREN PER RICHTING BASISVORMING RICHTINGSVAKKEN

Nadere informatie

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Monteur BO ME 307 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02

Nadere informatie

Takenpakketprofiel ( )

Takenpakketprofiel ( ) Takenpakketprofiel (13-12-2018) Instructeur Algemene informatie Nummer profiel Omschrijving profiel I10N Instructeur Resultaatgebieden Resultaat Contacten leggen en onderhouden met leveranciers Beheer

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Wetenschappen AO AV 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5 1.1 Korte

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Sterktes en zwaktes uit de peilingen wiskunde - mogelijke verklaringen. Patricia De Grande AHOVOKS

Sterktes en zwaktes uit de peilingen wiskunde - mogelijke verklaringen. Patricia De Grande AHOVOKS Sterktes en zwaktes uit de peilingen wiskunde - mogelijke verklaringen Patricia De Grande AHOVOKS Resultaten per studierichting aso ET reële functies exponentiële functies goniometrische functies afgeleiden

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Titel: Procurement Assistant Referentie: Dienst: Dienst Overheidsopdrachten Departement: Financiële Directie Visumdirecteur: Luc Carsauw

Titel: Procurement Assistant Referentie: Dienst: Dienst Overheidsopdrachten Departement: Financiële Directie Visumdirecteur: Luc Carsauw I. IDENTIFICATIE Titel: Procurement Assistant Referentie: 000465 Dienst: Dienst Overheidsopdrachten Departement: Financiële Directie Visumdirecteur: Luc Carsauw II. ORGANOGRAM Schatbewaarder Directeur

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie