STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL. luchtvaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL. luchtvaart"

Transcriptie

1 STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL luchtvaart

2 BEROEPSPROFIEL luchtvaart sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : luchtvaart beroepen : mecanicien controleur mecanicien werkplaatschef onderhoud studietechnicus elektronicus: luchtvaartelektronicus, onderchef elektronicus, chef elektronicus technicus-depanneur op de startbaan technisch bureauchef informaticus productie-ingenieur ontwikkelingsingenieur controleur luchtvaart Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/16 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 INHOUD B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART INHOUD VOORWOORD 1 1 INLEIDING 2 2 SITUERING VAN HET WERKVELD 4 3 INVENTARIS EN SELECTIE VAN DE BEROEPEN 6 4 BESCHRIJVING VAN ENKELE TYPISCHE BEROEPEN Controleur mecanicien of elektricien Werkplaatschef onderhoud Studietechnicus Elektronicus Technicus-depanneur op de startbaan Luchtvaartelektronicus Onderchef elektronicus Chef elektronicus Technisch bureauchef Informaticus Productie-ingenieur Ontwikkelingsingenieur Controleur luchtvaart Mecanicien 23 5 SLOTBESCHOUWINGEN 24 6 SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 25 7 BIBLIOGRAFIE 26 8 BIJLAGEN 27

4 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART 1 VOORWOORD D e luchtvaartgerichte hogeschoolopleidingen in Vlaanderen zijn vrij recent. Ze zijn vooral gegroeid uit de vele lokale en internationale contacten die, dankzij de dynamiek van de Europese uitwisselingsprogramma's, door de betrokken hogescholen werden opgebouwd. Uit die ervaring blijkt tevens de meerwaarde en het toenemende belang van die hogere opleidingen voor onze huidige en toekomstige luchtvaartindustrie. Het initiatief vanwege de Vlaamse Minister van Onderwijs om ook voor die sector de opleidingsvereisten af te stemmen op de visie met betrekking tot de geëigende beroepsprofielen werd door onze werkgroep bijzonder positief onthaald. De afspraak, binnen de werkgroep, zich vooral te beperken tot beroepsprofielen met een technisch-wetenschappelijke basis heeft vooral te maken met het huidige luchtvaartgebonden opleidingsaanbod in het Vlaams hoger onderwijs. De vruchtbare bijeenkomsten van onze ruime werkgroep, met een representatieve vertegenwoordiging vanwege respectievelijk het werkveld, de onderwijsmensen en de socioeconomische partners, hebben ondanks de strak opgelegde timing, geleid tot een duidelijker beeld met betrekking tot de definitie en de evolutie van luchtvaartgerichte beroepen en de daarmee verbonden opleidingsnoden. Ik wil hierbij alle werkgroepleden bedanken voor hun bereidwillige medewerking en inzet. In het bijzonder dank ik de heer J. Drieghe, secretaris van onze werkgroep, voor zijn beknopte maar degelijke verslaggeving en de heer Luk Robijns, RHO-coördinator, voor de logistieke steun. Ik hoop dat dit rapport een waardevolle gids mag zijn voor de verdere werkzaamheden met betrekking tot de opleidingsprofielen en de gewenste basiscompetenties. Ing. Roland Defever Voorzitter werkgroep luchtvaart

5 2 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART 1 INLEIDING De heer minister L. Van den Bossche, vice-president en Vlaams minister van onderwijs en ambtenarenzaken, nam de beslissing om de Vlaamse onderwijsraad te gelasten met het overleg rond beroepsprofielen, opleidingsprofielen, basiscompetenties en de gemeenschappelijke minimumprogramma s aan de hogescholen. Binnen het kader van de interne en de externe kwaliteitszorg kan de hogeschool daarna autonoom inspelen op de resultaten van dit overleg. De VLOR-Raad Hoger Onderwijs heeft die opdracht verdeeld over diverse werkgroepen. De minister verwacht voor Pasen '96 de eindrapporten voor de meer dan honderd beroeps- en opleidingsprofielen. Een van die profielen is "luchtvaart". Op het niveau technisch secundair onderwijs bieden het Vrij Technisch Instituut Borgerhout, het Vrij Technisch Instituut Oostende en het Koninklijk Technisch Atheneum Heule een opleiding TSO-Vliegtuigtechnieken (mechanica) aan in de derde graad. De Koninklijke Technische School Saffraanberg Sint-Truiden organiseert een gespecialiseerde technische opleiding (zevende jaar) voor de militaire luchtvaart. Op het niveau hoger secundair beroepsonderwijs biedt het Stedelijk Lyceum Paardenmarkt en Linkeroever Antwerpen een aanvullende specialisatieopleiding vliegtuigonderhoud aan. Het Instituut van de Ursulinen Mechelen biedt een aanvullende opleiding (zevende jaar) tot commerciële- of administratieve medewerkers voor het luchthavenverkeer aan. Op het niveau hoger onderwijs organiseert de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende sinds het academiejaar een voltijdse 1-cyclus-opleiding "Graduaat Luchtvaart", uniek in Vlaanderen. Dezelfde hogeschool biedt sedert 1986 een optiepakket luchtvaartelektronica aan binnen de opleiding industrieel ingenieur. Een optiepakket luchtvaartmechanica (motoren) wordt aangeboden door de Erasmus-hogeschool Brussel. Beide hogescholen zijn bovendien vrij actief betrokken bij Europese uitwisselingsprogramma's, bijzondere opleidingen en stages in het domein van de luchtvaart. Op universitair niveau bieden zowel de Koninklijke Militaire School als het postuniversitair programma, georganiseerd door V.U.B., R.U.G. en K.U.L., academische opleidingen aan. Naast die onderwijsinstellingen bieden een aantal opleidingsinstituten bedrijfsgerichte typeopleidingen, soms vergelijkbaar met het niveau hoger onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn ondermeer de opleidingen verzorgd door Eurocontrol, de Regie der Luchtwegen, de Belgian Aviation School, het Sabena Training Department, enz... De opdracht van de werkgroep beroepsprofielen luchtvaart omvat respectievelijk de beschrijving van het werkveld, het inventariseren van de luchtvaartgerichte beroepen, het beschrijven van enkele typische beroepen met beginniveau TSO met bijkomende scholing of Graduaat. Uit die gegevens zal in een tweede fase de profielbeschrijving voor een hogeschoolopleiding Graduaat luchtvaart worden opgemaakt. Voor de beschrijving van de beroepsprofielen dient de werkgroep de richtlijnen (zie bijlagen) van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (D.V.O.) te volgen. Het rapport ( ± 20 blz.) beroepsprofielen wordt verwacht tegen eind januari '96. Omdat er nog geen afgestudeerden van het graduaat luchtvaart zijn, is een enquête uitgesloten. Daarom is de samenstelling van de werkgroep op een brede basis van groot belang.

6 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART 3 In de werkgroep zetelen representatieve en tevens ervaren vertegenwoordigers uit het werkveld (Sabena, Sobelair, EATC, Regie der Luchtwegen, Flag, Bestuur van de Luchtvaart), het onderwijs (VTI Borgerhout, VTI Oostende, KTS Saffraanberg, KHBOhogeschool, Erasmus-hogeschool, LURU-VUB) en de socio-economische partners (Fabrimetal, Flag, KVIV-GLR). De werkgroep beroepsprofielen heeft gepoogd die opdracht via vijf bijeenkomsten (zie verslagen in bijlage ) op tijd tot een goed einde te brengen. Op de startvergadering (10 november KHBO-Oostende) kwamen de werkgroepsamenstelling, de opdracht, de uitgangsproblemen, de beschikbare documentatie en de planning aan bod. Er kwam vrij vlug een consensus om de studie te beperken tot beroepen met een technisch-wetenschappelijke basis. De werkgroep beaamde unaniem de nood aan kwalificatie (niveau TSO met bijkomende scholing) boven de basisopleiding, met mechanica, elektriciteit, elektronica en informatica als basispijlers. Zo kan er gedacht worden aan een opleiding "luchtvaart" met keuzerichtingen luchtvaartmechanica en luchtvaartelektronica. Tijdens de tweede vergadering (8 december Sabena-Brussel) werd de synthesetekst m.b.t. het werkveld geamendeerd. De bijkomende documentatie m.b.t. luchtvaartgerichte beroepen in binnen- en buitenland werd bestudeerd. Er was tevens een eerste poging om de beroepen in clusters onder te brengen. Het bedrijfsgerichte voorstel van Sabena werd uiteindelijk in overweging genomen. De daaropvolgende bijeenkomst (12 januari Erasmus-hogeschool Brussel) werd de beschrijving, volgens de procedure voorgesteld door de DVO, van enkele typische jobs uit de verschillende sectoren nader bestudeerd. Tevens werd een structuurontwerp voor het eindrapport besproken. De vierde vergadering (26 januari VLOR Brussel) was gewijd aan de verfijning van de profielbeschrijvingen en de redactie van het eindrapportontwerp. Tijdens de bijeenkomst op 1 maart 1996, in het VTI van Borgerhout, was er vooral aandacht voor de eindredactie van het rapport en de opmaak van de slotbeschouwingen. De schriftelijk geformuleerde amendementen werden, na 15 april 1996, door de voorzitter verwerkt in dit eindrapport.

7 4 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART 2 SITUERING VAN HET WERKVELD De luchtvaartindustrie kent sinds haar ontstaan een cyclische beweging, mede bepaald door de talrijke elementen die de sector beïnvloeden. Denken wij maar aan de petroleumcrisis van de jaren '70, de kentering in de Oost-West betrekkingen sinds 1988 en de economische recessie van de beginjaren '90, die aangezwengeld werd door de Golfoorlog. De samenloop van de bijna wereldwijde economische recessie met de terugval van de militaire bestellingen in het Westen, hebben voor het eerst de crisis in de luchtvaart bijzonder scherp doen aanvoelen. De luchtvaartmaatschappijen waren de eersten die de dramatische gevolgen van deze crisis ondergingen. Om toch maar vliegtuigstoelen gevuld te krijgen, ontstond er een onverbiddelijke tarievenslag, met de gekende desastreuze gevolgen: maatschappijen gingen failliet, werden gefusioneerd of werden opgekocht. Vliegtuigbestellingen werden uitgesteld of doorgeschoven, opties verminderd of geannuleerd. De verliezen waren astronomisch groot. Tot overmaat van ramp werd de Europese eensgezindheid zwaar op de proef gesteld. De "open sky"-politiek van de Amerikanen heeft tweedracht gezaaid onder de Europese partners. Vooral flagcarriers voelden zich hierdoor geviseerd. De echte tarievenoorlog moet nog beginnen, als vanaf 1 april 1997 cabotage toegelaten is. Dit alles heeft natuurlijk een belangrijke invloed op de vliegtuigconstructeurs. Het productieritme bij Boeiing, Airbus, MDD en andere is duidelijk gedaald, met de onvermijdelijke afdankingen tot gevolg. Was het in de jaren '70 gebruikelijk om zoveel mogelijk productieactiviteiten in eigen huis te houden, dan worden de constructeurs nu verplicht om componenten en systemen in onderaanneming te geven en dan nog liefst in lageloonlanden. Hierdoor is er in het Westen een overcapaciteit ontstaan. Dit effect wordt nog vergroot door de overschakeling van mechanische naar elektronische componenten, waarbij de duurzaamheid en de betrouwbaarheid met een tienvoud of meer zijn toegenomen. Maar anderzijds wordt door de steeds toenemende complexiteit van de systemen de specialisatie of beter nog de nichestrategie belangrijker. Toch is er ook een positieve zijde aan deze medaille. De milieuwetgeving verstrengt: dus stillere motoren. De brandstof wordt duurder: dus zuiniger motoren. De vliegtuigen zijn veel duurzamer gebouwd en worden tijdens hun levensduur gemoderniseerd. De passagiers worden veeleisender: dus meer comfort en ontspanningsmogelijkheden, enz... Uiteraard zijn dit niches of deeldomeinen, maar toeleverings- of dienstenbedrijven die hierop willen inspelen garanderen zichzelf een succesvolle toekomst. Zowel de EU als AECMA hebben een grondige analyse gemaakt van de toekomstperspectieven voor de Europese luchtvaart. Hierbij worden gemiddelde groeicijfers genoteerd van 4,5% voor passagiers en 8% voor vracht. Recente gegevens van luchtvaartmaatschappijen bevestigen die positieve trend. Verder wordt er aangedrongen op een versnelde harmonisatie van de Europese normenproblematiek (JAR), op een verhoging van de inspanningen voor onderzoek en ontwikkeling, met voorrang voor sleuteltechnologieën zoals geluid, vervuiling, superlichte legeringen, enz... Uiteraard vereist die hoogtechnologische sector een ver doorgedreven technische vorming, waarbij een optimale samenwerking moet nagestreefd worden tussen de industrie, het onderwijs en de opleidings- en vormingscentra.

8 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART 5 Het is duidelijk dat de Vlaamse of Belgische luchtvaartsector niet bij machte is, evenmin als de andere kleine Europese landen, om medebepalend te zijn in het vastleggen van de Europese beleidslijnen terzake. Toch kan niet ontkend worden dat in die snel evoluerende sector in België minstens mensen tewerkgesteld zijn, waarvan meer dan in Vlaanderen. De indeling per activiteit (NACE code) volgens de cijfergegevens (juni 1992), ter beschikking gesteld door het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, geeft volgend beeld: NACE-code Totaal Vlaanderen Brussel Wallonië België *NACE-codes: vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven luchtvaart activiteiten verwant aan de luchtvaart Wil men "uitvlaggen" of "delokaliseren" afremmen, dan moet het nodige potentieel gevormd en bijgeschoold worden in zowel het onderhoud als de productie; in zowel de specifieke mechanica als in de specifieke elektronica en de bijbehorende software, met aandacht voor de heel dwingende eisen van deze sector inzake kwaliteit en veiligheid. In de ontwerp- en productiesector hebben Vlaanderen noch België enige ervaring in de vliegtuigbouw. Wel bestaat er een uitgebreide variatie aan component- en systeembouwers. Daarnaast bestaat er een volledig gamma van specifieke onderhoudsmogelijkheden voor vliegtuigen, gronduitrusting en bijbehorende componenten. Ook voor de operaties is er een nood aan bijzondere opleiding tot piloot, weervoorspeller, luchtvaartcontroleur (ATM). Tot slot zijn er de specifieke luchtvaarttaken in de dienstensector zoals, catering, regel- en wetgeving, controle en inspectie, enz... Daar waar de lucht- en ruimtevaartsector steeds een generische en technologische vernieuwingsrol naar andere sectoren gespeeld heeft, zou in de opleiding dezelfde voorbeeldfunctie aangehouden moeten worden. Met andere woorden; het zouden enkel de beste, de bekwaamste studenten mogen zijn die naar die richting mogen doorgroeien. Nergens anders is de zekerheid en de betrouwbaarheid van zo'n essentieel belang. Het is evident dat die vereisten samen met de zin voor veiligheid en kwaliteit alle aandacht verdienen, en dat ze niet als een aanhangsel in een basiscursus voor luchtvaartspecialisten mogen gegeven worden. Bovenstaande context stelt dan ook hoge eisen aan het technisch onderwijs. Vandaar dat in de industrie de laatste twee tot drie jaar een vraag is ontstaan naar graduaatsopleidingen. Gezien de specificiteit van de sector is ook een specifieke opleiding vereist. Het is eveneens zo dat bedrijven die naar de luchtvaart willen overschakelen meestal mislukken door het ontbreken van die specifieke kennis. Die specifieke kennis speelt vooral in twee domeinen: de mechanica en de elektronica, beide aangevuld met informatica, die bijgevolg in de opleiding moeten worden voorzien. Wij pleiten er dan ook voor, willen wij de technologieuitdaging voor de 21ste eeuw aankunnen, dat de opleidingen in de luchtvaartsector, tevens omwille van hun toegevoegde waarde, op alle niveaus zouden behouden, ja zelfs uitgebreid, worden.

9 6 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART 3 INVENTARIS EN SELECTIE VAN DE BEROEPEN Na studie van de beschikbare documentatie uit binnen- en buitenland en na een langdurige discussie binnen de werkgroep werd besloten de informatie van Sabena te gebruiken als structuurbasis voor de clustervorming van de technisch-wetenschappelijke jobs in de luchtvaartwereld. Die basisstructuur is afgeleid van een klassieke bedrijfsstructuur. Na enkele specifieke aanpassingen ziet het uiteindelijke model er als volgt uit: Beroepencluster Code 1 COMMERCIËLE DIENSTEN 1xx 2 ONDERHOUD 2xx 3 OPERATIES 3xx 4 DIENSTEN 4xx 5 ONTWERP & CONSTRUCTIE 5xx 6 TOELEVERING LUCHTVAART 6xx 7 REGELGEVING & INSPECTIE 7xx Na invulling door respectievelijk de vertegenwoordigers van Sabena, de Regie der Luchtwegen, Flag (luchtvaartindustrie) en het Bestuur van de Luchtvaart biedt onderstaande, niet limitatieve, detaillijst een overzicht van representatieve luchtvaartgerichte beroepen (enkel Sedoc niveaus 2,3 of 4): Technische beroepen in de luchtvaartwereld Beroepencluster Typische beroepen Code 1. COMMERCIËLE DIENSTEN 1xx 2. ONDERHOUD 2xx CONTROLE & INSPECTIE technisch inspecteur 205 controleur mecanicien of elektricien quality controller verificateur kandidaat controleur mecanicien of elektricien ONDERHOUDSTECHNICUS landingsplaatstechnicus 206 technisch coördinator onderhoudstechnicus vliegtuigen technicus-depanneur op de startbaan ploegbaas onderhoudstechnicus vliegtuigen onderhoudstechnicus cabine ploegbaas onderhoudstechnicus cabine onderhoudstechnicus materieel Beroepencluster Typische beroepen Code TECHNICUS MOTOREN, TOEBEH., ploegbaas reviseur onderdelen 207 technicus reviseur motoren technicus reviseur onderdelen AVIONICS & TELECOM technicus reviseur avionics

10 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART 7 elektronicus hersteller onderdelen operator onderdelen TECHNICUS MECHANICA ploegbaas algemene mechanica 208 ploegbaas reddingsmateriaal technicus algemene mechanica hersteller algemene mechanica hersteller reddingsmateriaal OPPERVLAKTEBEHANDELING ploegbaas oppervlaktebehandeling 209 ELEKTRICITEIT LUCHTVAARTELEKTRONICA- RLW* INFORMATICA technicus oppervlaktebehandeling kandidaat oppervlaktebehandeling vliegtuigelektricien helikopterelektricien elektronicus voor luchtvaart onderchef elektronicus voor luchtvaart chef elektronicus voor luchtvaart technisch bureauchef voor luchtvaart technicus informatica technisch programmeur-analyst operator 3. OPERATIES 3xx ONDERSTEUNING KLANTEN 310 COORDINATIE technisch coördinator 311 agent interne coördinatie PLANNING planning officer (workload) 312 supervisor planning (workload) agent technische planning dispatcher technische planning werkverdeler technische planning kandidaat werkverdeler technische planning kandidaat agent technische planning MAGAZIJNBEHEER groepschef magazijn 313 ATM METEO PILOOT BOORDPERSONEEL GRONDPERSONEEL ploegbaas magazijn voorraadbeheerder magazijnmeester on-board-onderhoudstechnicus 4. DIENSTEN 4xx OPLEIDING & VORMING verantwoordelijke training 415 instructeur vluchtsimulator technisch instructeur senior technisch monitor GROEPSCHEFS, BRIGADIERS werkplaatsoverste onderhoud 416 officer verantwoordelijke controle brigadier verantwoordelijke technische aankoop verantwoordelijke administratie supervisor TECHNISCHE STUDIEDIENSTEN eerste studietechnicus 417 studietechnicus

11 8 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART KWALITEITSCONTROLE, PROCED. technicus chemie studietekenaar technicus metrologie technicus kleine studies tekenaar kleine studies technisch bediende verantwoordelijke methoden en middelen business analyst analist systemen & procedures werkvoorbereider GEZONDHEID, VEILIGHEID 419 INFORMATICA technisch programmeuranalist 420 operator 5. ONTWERP & CONSTRUCTIE 5xx ONDERZOEK & ONTWIKKELING ONTWERPEN & SIMULATIE PRODUCTIE ASSEMBLAGE TESTEN, KWALITEITSCONTROLE INFORMATICA ontwikkelingsingenieur ontwerpingenieur laboratoriumtechnicus productie-ingenieur groepschef productie onderhoudstechnicus productie groepschef assemblage groepschef kwaliteit Informaticus technisch programmeur-analyst onderhoudstechnicus informatica 6. TOELEVERING LUCHTVAART 6xx CATERING REISBUREAUS LUCHTHAVENUITRUSTING VEILIGHEID KOERIERDIENSTEN 7. REGELGEVING & INSPECTIE ** controleur luchtvaart 7xx onderhoudsmecanicien * Bijlage 4 beschrijft de bijzondere context voor de beroepen bij de Regie der Luchtwegen. ** Voor controleur (luchtvaart) moet je slagen voor het toelatingsexamen bij het vast wervingssecretariaat. De vereisten, met betrekking tot opleiding en ervaring, waaraan technici voor de luchtvaartindustrie in de toekomst moeten beantwoorden zullen vervat zijn in het Europese JAR 65 - document (JAR = Joint Aviation Requirements). Deze reglementering verschijnt ten vroegste in maart 1997 en zal pas van kracht worden vanaf januari 1999 (cfr. het Bestuur van de Luchtvaart). 418

12 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART 9 4 BESCHRIJVING VAN ENKELE TYPISCHE BEROEPEN Aan de partners in het werkveld (Sabena, Regie der Luchtwegen, Flag, Bestuur van de Luchtvaart) werd gevraagd, als voorbeeld, enkele typische beroepen met minimumniveau TSO met bijkomende scholing of graduaat nauwkeurig te beschrijven. Daarbij dienden de procedurevoorschriften van de dienst voor onderwijsontwikkeling (zie bijlage) als leidraad. Op het formulier, opgemaakt door de voorzitter, werden ondermeer de algemene omschrijving, het Sedoc-niveau, de opleidingsvereisten, de gewenste beroepservaring, de typefuncties, de deelfuncties, ev. de taken, de contextgegevens en de belangrijkste beroepshoudingen ingevuld. Het bepalen van het Sedoc-niveau werd vergemakkelijkt door het invoeren van deelgraden voor respectievelijk verantwoordelijkheid (i.f.v VTP: verantwoordelijk voor het eigen takenpakket, NHV: niet hiërarchische verantwoordelijkheid en HV: hiërarchische verantwoordelijkheid), complexiteit (GR: geautomatiseerde routines, SP: standaard procedures, CSP: combinatie van standaardprocedures en ONP: ontwikkeling van nieuwe procedures) en transfereerbaarheid (FG: functiegebonden, BG: beroepsgebonden en BO: niet beroepsgebonden). Bij de belangrijkste beroepshoudingen zijn alleen de scores 3 en 4 relevant. Die profielbeschrijving werd vooraf in de werkgroep verduidelijkt met behulp van een concreet voorbeeld (Sabena - controleur mecanicien of elektricien). Bij de bespreking werd de nadruk gelegd op de betekenis van "bijkomende scholing". Het belang van luchtvaartgerichte basisopleidingen wordt door alle partners onderstreept omdat hierdoor de stageduur in het bedrijf kan verminderen. Dit betekent een competitief voordeel voor het bedrijf. Naast de basisopleidingen bestaan er ook gerichte bedrijfsopleidingen, verzorgd door gespecialiseerde instellingen (BAS, VDAB, VIZO, Sabena Training Department...). Volgende selectie van beroepsprofielen werd in detail beschreven: controleur mechanicien of - elektricien onderhoud, werkplaatschef onderhoud, studietechnicus, boordelektronicus, technicus-depanneur op de startbaan, luchtvaartelektronicus, onderchef elektronicus, chef elektronicus, technisch bureauchef, informaticus ontwerp en constructie, productie-ingenieur, ontwikkelingsingenieur, controleur luchtvaart en mecanicien.

13 10 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART 4.1 Controleur mecanicien of elektricien Beroep: CONTROLEUR MECANICIEN OF ELECTRICIEN Cluster: onderhoud Code:205 Bedrijf: SABENA Niveau: 3-4 (Sedoc) ALGEMENE OMSCHRIJVING Graad ( bijlage 2) van: 1 tot 5 Staat in voor de technische inspectie van vliegtuigen of vliegtuigonderdelen en staat in voor de technische controle na herstel en montage van vliegtuigonderdelen OPLEIDINGSVEREISTEN / BEROEPSERVARING TSO electromechanica met bijkomende scholing met minimum 5 jaar ervaring als mecanicien of elektricien in de luchtvaart - verantwoordelijkheid: 4 VTP: NHV: HV (C,B,M): NVH/HV (C) - complexiteit: 4 GR: SP: CSP: ONP: CSP - transfereerbaarheid: 3 FG: BG: BO: BG SPECIFIEKE BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN zie: Typefunctie(s): controle/analyse/diagnose bijlage 1 Deelfuncties voor bepaalde typefunctie(s): bijlage 3 Het stellen van diagnose van de te herstellen schade Het analyseren van de herstellingsmogelijkheden aan de hand van toepasselijke Veiligheidsvoorschriften. De controle uitvoeren van de correcte herstelling en montage en het verlenen van de goedkeuring (JAR 145) Taken (ev. Nvt) i.v.m. voorgaande typefunctie(s) of deelfunctie(s): NVT CONTEXTGEGEVENS Werkomstandigheden binnen het technisch complex van Sabena werkplaats (loods) stelling rond vliegtuig opgesteld in de loods Hulpmiddelen technische documentatie, montageschema s en invuldocumentatie materieel en specifiek materieel (meetapparatuur,...) veiligheidsuitrusting Graad van verantwoordelijkheid werkt samen met andere controleurs, controleert het werk van de mecaniciens of de elektriciens in de werkplaats en rapporteert aan de hoofdcontroleur Verwachte resultaten bijlage 5 Belangrijkste beroepshoudingen Schaal ( schaal 1 tot 4 - zie bijlage 4) Schaal Accuratesse 4 Aandacht voor competentieontplooiing NVT Doorzettingsvermogen 3 Assertiviteit 2 Flexibiliteit 3 Beslissingsvermogen 4 Kritische ingesteldheid 4 Contactbereidheid 3 Omgaan met stress 3 Dienstverlenende ingesteldheid 3 Organisatievermogen 3 Empathie 2 Resultaatgerichtheid 3 Imagobewustzijn 3 Veiligheids- en milieubewustzijn 4 Leergierigheid 4 Zin voor esthetica 2 Loyauteit 4 Zin voor initiatief 2 Zelfstandigheid 4 Zin voor samenwerking 4

14 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART Werkplaatschef onderhoud Beroep: WERKPLAATSCHEF ONDERHOUD Cluster: Diensten/onderhoud Code:416 Bedrijf: SABENA Niveau: 4-5 (Sedoc) ALGEMENE OMSCHRIJVING Graad ( bijlage 2) van: 1 tot 5 Het technisch leiden van en het dragen van de eindverantwoordelijkheid over het personeel van de productie, zowel op technisch, technisch-commercieel als op organisatorisch vlak OPLEIDINGSVEREISTEN / BEROEPSERVARING Graduaat elektromechanica met minimum 10 jaar ervaring in vliegtuigonderhoud - verantwoordelijkheid: 5 VTP: NHV: HV (C,B,M): HV (C,B,M) - complexiteit: 5 GR: SP: CSP: ONP: ONP/CSP - transfereerbaarheid: 4 FG: BG: BO: BG/BO SPECIFIEKE BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN zie Typefunctie(s): organisatie/onderhoud bijlage 1 Deelfuncties voor bepaalde typefunctie(s): Technisch : zie bijlage Technisch-commercieel : zie bijlage Organisatorisch : zie bijlage Taken (ev. Nvt) i.v.m. voorgaande typefunctie(s) of deelfunctie(s): NVT bijlage 3 CONTEXTGEGEVENS Werkomstandigheden Binnen het technisch complex van Sabena. Werkplaats (loods), op stelling rond vliegtuig, in de test- en metingslaboratoria Bureau Hulpmiddelen Technische documentatie, montageschema s en invuldocumentatie Administratieve ondersteuning Informatica Graad van verantwoordelijkheid Leidt de verschillende brigadiers en draagt de eindverantwoordelijkheid over de werkplaats (>100 personen) en rapporteert aan het afdelingshoofd Verwachte resultaten bijlage 5 Eindverantwoordelijkheid voor het vlot functioneren van de dienst op technisch, technischcommercieel en organisatorisch vlak Belangrijkste beroepshoudingen Schaal ( schaal 1 tot 4 - zie bijlage 4) Schaal Accuratesse 4 Aandacht voor competentie-ontplooiing NVT Doorzettingsvermogen 4 Assertiviteit 4 Flexibiliteit 4 Beslissingsvermogen 3 Kritische ingesteldheid 4 Contactbereidheid 4 Omgaan met stress 4 Dienstverlenende ingesteldheid 4 Organisatievermogen 4 Empathie 3 Resultaatgerichtheid 4 Imagobewustzijn 4 Veiligheids- en milieubewustzijn 3 Leergierigheid 4 Zin voor esthetica 2 Loyauteit 4 Zin voor initiatief 4 Zelfstandigheid 4 Zin voor samenwerking 4

15 12 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART 4.3 Studietechnicus Beroep: STUDIETECHNICUS Cluster: Diensten Code:417 Bedrijf: SABENA Niveau: 3-4 (Sedoc) ALGEMENE OMSCHRIJVING Graad ( bijlage 2) van: 1 tot 5 Als ondersteunende functie voorzien in een theoretische en praktische bijstand van de werknemers in de werkplaatsen (onderhoud) - verantwoordelijkheid: 4 VTP: NHV: HV (C,B,M): HV (C.B.) - complexiteit: 4 GR: SP: CSP: ONP: ONP/CSP - transfereerbaarheid: 3 FG: BG: BO: BG OPLEIDINGSVEREISTEN / BEROEPSERVARING Graduaat of TSO met bijkomende scholing met minimum 5 jaar ervaring als technisch beambte. SPECIFIEKE BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN zie Typefunctie(s): voorstudie bijlage 1 Deelfuncties voor bepaalde typefunctie(s): bijlage 3 Technische plannen, programma s en problemen voorbereiden en bestuderen. Technische ondersteuning verlenen. Technische plannen, programma s en problemen ontwerpen of wijzigen. Taken (ev. Nvt) i.v.m. voorgaande typefunctie(s) of deelfunctie(s): NVT CONTEXTGEGEVENS Werkomstandigheden Binnen het technisch complex van Sabena. Bureauwerk, in voortdurend contact met de werkplaatsen. Hulpmiddelen Technische documentatie, montageschema s en invuldocumentatie Administratieve ondersteuning Informatica Graad van verantwoordelijkheid Rapporteert aan de industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of het departementshoofd en communiceert met de mensen in de werkplaatsen. Verwachte resultaten bijlage 5 De gestelde problemen oplossen met inachtname van de voorgeschreven veiligheidsregels, de kostprijs en de leveringstermijn. Belangrijkste beroepshoudingen Schaal ( schaal 1 tot 4 - zie bijlage 4) Schaal Accuratesse 4 Aandacht voor competentieontplooiing NVT Doorzettingsvermogen 3 Assertiviteit 2 Flexibiliteit 2 Beslissingsvermogen 4 Kritische ingesteldheid 3 Contactbereidheid 3 Omgaan met stress 3 Dienstverlenende ingesteldheid 3 Organisatievermogen 3 Empathie 2 Resultaatgerichtheid 4 Imagobewustzijn 3 Veiligheids- en milieubewustzijn 4 Leergierigheid 4 Zin voor esthetica 3 Loyauteit 4 Zin voor initiatief 3 Zelfstandigheid 4 Zin voor samenwerking 4

16 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART Elektronicus Beroep: ELECTRONICUS Cluster: Productie Code:207 Bedrijf: SABENA Niveau: 3-4 (Sedoc) ALGEMENE OMSCHRIJVING Graad ( bijlage 2) van: 1 tot 5 Het herstellen en reviseren van de elektronische boordapparatuur op vliegtuigen. - verantwoordelijkheid: 4 VTP: NHV: HV (C,B,M): NVH - complexiteit: 4 GR: SP: CSP: ONP: CSP - transfereerbaarheid: 3 FG: BG: BO: BG OPLEIDINGSVEREISTEN / BEROEPSERVARING Graduaat (A1, B1) of TSO Elektronica met minimum 3 jaar ervaring als kandidaatelektronicus SPECIFIEKE BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN zie Typefunctie(s): diagnose/analyse/controle/herstelling bijlage 1 Deelfuncties voor bepaalde typefunctie(s): bijlage 3 Montage en demontage afstelling inbedrijfstelling Taken (ev. Nvt) i.v.m. voorgaande typefunctie(s) of deelfunctie(s): NVT CONTEXTGEGEVENS Werkomstandigheden Binnen het technisch complex van Sabena. Werkplaats Test- en metingslaboratoria Hulpmiddelen technische documentatie, montageschema s en invuldocumentatie i.v.m. vliegtuigelektronica materiaal en specifiek materieel veiligheidsuitrusting Graad van verantwoordelijkheid Werkt in ploegverband en staat onder leiding en toezicht van de ploegbaas. Verwachte resultaten bijlage 5 Het kunnen opsporen en herstellen van elektronische pannes in de boordapparatuur Belangrijkste beroepshoudingen Schaal ( schaal 1 tot 4 - zie bijlage 4) Schaal Accuratesse 4 Aandacht voor competentieontplooiing NVT Doorzettingsvermogen 3 Assertiviteit 2 Flexibiliteit 3 Beslissingsvermogen 3 Kritische ingesteldheid 3 Contactbereidheid 3 Omgaan met stress 3 Dienstverlenende ingesteldheid 2 Organisatievermogen 3 Empathie 3 Resultaatgerichtheid 4 Imagobewustzijn 3 Veiligheids- en milieubewustzijn 4 Leergierigheid 4 Zin voor esthetica 1 Loyauteit 4 Zin voor initiatief 3 Zelfstandigheid 4 Zin voor samenwerking 4

17 14 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART 4.5 Technicus-depanneur op de startbaan Beroep: TECHNICUS-DEPANNEUR op de startbaan Code: 206 Cluster: Productie/Diensten Bedrijf: SABENA Niveau: 3-4 (Sedoc) ALGEMENE OMSCHRIJVING Graad ( bijlage 2) van: 1 tot 5 Draagt de verantwoordelijkheid voor de foutopsporing en de technische afhandeling van de vliegtuigen op de startbaan. - verantwoordelijkheid: 4 VTP: NHV: HV (C,B,M): NVH - complexiteit: 4 GR: SP: CSP: ONP: CSP - transfereerbaarheid: 3 FG: BG: BO: BG OPLEIDINGSVEREISTEN / BEROEPSERVARING Graduaat (B1) of TSO elektromechanica met minimum 5 jaar ervaring als elektromecanicien SPECIFIEKE BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN zie Typefunctie(s): diagnose/analyse/controle/herstelling/onderhoud bijlage 1 Deelfuncties voor bepaalde typefunctie(s): bijlage 3 montage en demontage analyse van de technische panne afstelling en inbedrijfstelling Taken (ev. Nvt) i.v.m. voorgaande typefunctie(s) of deelfunctie(s): NVT CONTEXTGEGEVENS Werkomstandigheden Binnen het technisch complex van Sabena. Op de startbaan, op parkeerplaats van het vliegtuig Werkplaats (loods) Hulpmiddelen technische documentatie, montageschema s en invuldocumentatie volgens het type vliegtuig materieel en specifiek materieel veiligheidsuitrusting Graad van verantwoordelijkheid Werkt in ploegverband en staat onder leiding en toezicht van de supervisor, staat in contact met de piloot. Verwachte resultaten bijlage 5 Een snelle analyse stellen van de technische oorzaak van de panne. Het verzekeren van het herstel en de ingebruikstelling binnen een korte tijdspanne. Belangrijkste beroepshoudingen Schaal ( schaal 1 tot 4 - zie bijlage 4) Schaal Accuratesse 4 Aandacht voor competentieontplooiing NVT Doorzettingsvermogen 4 Assertiviteit 2 Flexibiliteit 4 Beslissingsvermogen 4 Kritische ingesteldheid 2 Contactbereidheid 3 Omgaan met stress 4 Dienstverlenende ingesteldheid 4 Organisatievermogen 4 Empathie 2 Resultaatgerichtheid 4 Imagobewustzijn 2 Veiligheids- en milieubewustzijn 4 Leergierigheid 3 Zin voor esthetica 1 Loyauteit 4 Zin voor initiatief 4 Zelfstandigheid 3 Zin voor samenwerking 4

18 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART Luchtvaartelektronicus Beroep: LUCHTVAARTELECTRONICUS Cluster: ATM of PRODUCTIE Code: Bedrijf: RLW Niveau: 2 (Sedoc) ALGEMENE OMSCHRIJVING Graad ( bijlage 2) van: 1 tot 5 Technicus die het onderhoud doet van: - verantwoordelijkheid: 2 - luchtverkeersleidingapparatuur VTP: NHV: HV (C,B,M): - radarapparatuur - complexiteit: 2 - telecommunicatieapparatuur GR: SP: CSP: ONP: - navigatieapparatuur - transfereerbaarheid: 3 voor luchtwegen / luchthavens FG: BG: BO: OPLEIDINGSVEREISTEN / BEROEPSERVARING Voorkeur voor: - TSO met aanvullende opleiding in luchtvaartelektronica / avionica - Graduaat elektronica / spec. luchtvaartelektronica SPECIFIEKE BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN zie: Typefunctie(s): nazicht en onderhoud bijlage 1 Deelfuncties voor bepaalde typefunctie(s): rapporten, opstellen, bedienen van installaties, terug opstarten,... bijlage 3 Taken (ev. Nvt) i.v.m. voorgaande typefunctie(s) of deelfunctie(s): vervangen van kaarten, modules, componenten onder toezicht van de onderchef technicus Contextgegevens Werkomstandigheden: in een laboratorium of in een herstellingsplaats of in de technische installaties die gespreid opgesteld staan over het land Hulpmiddelen instrumenten, handboeken, schema's, cursussen, formulieren Graad van verantwoordelijkheid werkt onder de verantwoordelijkheid van de onderchef technicus Verwachte resultaten bijlage 5 de apparatuur in normale werkingstoestand houden Belangrijkste beroepshoudingen Schaal ( schaal 1 tot 4 - zie bijlage 4) Schaal Accuratesse: 4 Aandacht voor competentieontplooiing: 4 Doorzettingsvermogen: 3 Assertiviteit: 1 Flexibiliteit: 2 Beslissingsvermogen: 1 Kritische ingesteldheid: 1 Contactbereidheid: 1 Omgaan met stress: 3 Dienstverlenende ingesteldheid: 2 Organisatievermogen: 2 Empathie: 1 Resultaatgerichtheid: 3 Imagobewustzijn: 1 Veiligheids- en milieubewustzijn: 1 Leergierigheid: 4 Zin voor esthetica: 1 Loyauteit: 4 Zin voor initiatief: 2 Zelfstandigheid: 2 Zin voor samenwerking: 3

19 16 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART 4.7 Onderchef elektronicus Beroep: ONDERCHEF ELECTRONICUS Cluster: ATM of ONDERHOUD Code: Bedrijf: RLW Niveau: 2-3 (Sedoc) ALGEMENE OMSCHRIJVING Graad ( bijlage 2) van: 1 tot 5 ervaren technicus die onderhoudt en herstelt: - verantwoordelijkheid: 2 - luchtverkeersleidingapparatuur VTP: NHV: HV (C,B,M): - radarapparatuur - complexiteit: 3 - navigatieapparatuur GR: SP: CSP: ONP: - telecommunicatieapparatuur - transfereerbaarheid: 3 voor luchtwegen / luchthavens FG: BG: BO: OPLEIDINGSVEREISTEN / BEROEPSERVARING - opleiding: zie luchtvaartelektronicus bovendien zal hij/zij gespecialiseerde opleidingen gevolgd hebben in één van bovengenoemde domeinen en ervaring verworven hebben SPECIFIEKE BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN zie Typefunctie(s): nazicht, onderhoud, herstelling bijlage 1 Deelfuncties voor bepaalde typefunctie(s): rapporteren, diagnose stellen bijlage 3 Taken (ev. Nvt) i.v.m. voorgaande typefunctie(s) of deelfunctie(s): vervangen van kaarten, modules en toezicht op het werk van zijn medewerkers Contextgegevens Werkomstandigheden: zoals elektronicus werkt in schiften Hulpmiddelen: zoals elektronicus Graad van verantwoordelijkheid verantwoordelijk voor de apparatuur en de technici onder zijn/haar bevoegdheid Verwachte resultaten bijlage 5 de apparatuur in normale werkingstoestand houden Belangrijkste beroepshoudingen Schaal ( schaal 1 tot 4 - zie bijlage 4) Schaal Accuratesse: 4 Aandacht voor competentieontplooiing: 4 Doorzettingsvermogen: 4 Assertiviteit: 2 Flexibiliteit: 2 Beslissingsvermogen: 3 Kritische ingesteldheid: 2 Contactbereidheid: 3 Omgaan met stress: 4 Dienstverlenende ingesteldheid: 3 Organisatievermogen: 3 Empathie: 1 Resultaatgerichtheid: 3 Imagobewustzijn: 1 Veiligheids- en milieubewustzijn: 3 Leergierigheid: 4 Zin voor esthetica: 1 Loyauteit: 4 Zin voor initiatief: 2 Zelfstandigheid: 2 Zin voor samenwerking: 3

20 B EROEPSPROFIEL L UCHTVAART Chef elektronicus Beroep: CHEF ELEKTRONICUS Cluster: ATM of ONDERHOUD Code: Bedrijf: RLW Niveau: 4 (Sedoc) ALGEMENE OMSCHRIJVING Graad ( bijlage 2) van 1 tot 5 leiding en toezicht bij onderhoud en herstelling: - verantwoordelijkheid: 4 - luchtverkeersleidingapparatuur VTP: NHV: HV (C,B,M): - radarapparatuur - complexiteit: 4 - telecommunicatieapparatuur GR: SP: CSP: ONP: - navigatieapparatuur - transfereerbaarheid: 3 voor luchtwegen / luchthavens FG: BG: BO: OPLEIDINGSVEREISTEN / BEROEPSERVARING: zie onderchef hij moet bovendien een uitgebreide systeemervaring bezitten van het systeem waarvoor hij verantwoordelijk is, vb. ILS, Radar, VCSS,... SPECIFIEKE BESCHRIJVING VAN DE BEROEPSACTIVITEITEN Typefunctie(s) bijlage 1 diagnose, analyse, controle, werkvoorbereiding, installatie, afwerking Deelfuncties voor bepaalde typefunctie(s) rapporten controleren, organiseren van het werk van de groep waarvoor hij/zij verantwoordelijk is en er toezicht op uitoefenen Taken (ev. Nvt) i.v.m. voorgaande typefunctie(s) of deelfunctie(s): - rapporteren naar de technisch bureauchef - begeleiden van medewerkers zie: bijlage 3 Contextgegevens Werkomstandigheden: zoals elektronicus / onderchef werkt in schiften indien er onvoldoende ervaren personeel beschikbaar is Hulpmiddelen: zie onderchef + normen ICAO, ITU, BIPT, Technisch Reglement, arbeidsreglement Graad van verantwoordelijkheid hij draagt directe systeemverantwoordelijkheid, vb. ILS of Radar,... Verwachte resultaten: bijlage 5 de apparatuur en de systemen doen werken volgens de voorschriften, aanpassingen hiervoor uitvoeren of de vervanging ervan helpen uitvoeren Belangrijkste beroepshoudingen Schaal ( schaal 1 tot 4 - zie bijlage 4) Schaal Accuratesse: 4 Aandacht voor competentieontplooiing: 4 Doorzettingsvermogen: 4 Assertiviteit: 3 Flexibiliteit: 3 Beslissingsvermogen: 4 Kritische ingesteldheid: 4 Contactbereidheid: 4 Omgaan met stress: 4 Dienstverlenende ingesteldheid: 3 Organisatievermogen: 4 Empathie: 1 Resultaatgerichtheid: 4 Imagobewustzijn: 1 Veiligheids- en milieubewustzijn: 4 Leergierigheid: 4 Zin voor esthetica: 1 Loyauteit: 4 Zin voor initiatief: 3 Zelfstandigheid: 4 Zin voor samenwerking: 4

STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart

STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL. luchtvaart STUDIE 48 OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart OPLEIDINGSPROFIEL luchtvaart sector studiegebied opleiding : metaal-elektriciteit-kunststoffen : industriële wetenschappen & technologie : luchtvaart Sectorcommissie

Nadere informatie

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL technisch manager BEROEPSPROFIEL technisch manager sector :, bouw en decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : beroep : technisch manager Werkgroep

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Technisch als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken Autotechnieken Grafische media Printmedia

Nadere informatie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Elektriciens : installatie en distributie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Elektriciens : installatie en distributie Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn 1490100 Elektriciens : installatie en distributie Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 Tot vaststelling

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL HOGER TECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Operator Verspaning BO ME 302 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia Technieken als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Grafische media Printmedia Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken THHI, een

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN VRACHTWAGENS Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Stadspersoneel - lijst van (knelpunt)functies die in aanmerking komen om 1 bij de berekening

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Stadspersoneel - lijst van (knelpunt)functies die in aanmerking komen om 1 bij de berekening GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 december 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01045 Onderwerp: Stadspersoneel - lijst van (knelpunt)functies die in aanmerking komen om 1 bij de berekening

Nadere informatie

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :...

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Bibliotheekassistent dienstleider Deskundige B B1-B3 AFDELING : DIENST : Bibliotheek Bibliotheek Kennisname : Datum : Functionaris :...

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Specificaties Studiegebied Mechatronica - Elektrotechniek Vereiste Studies Prof. Bachelor Elektrotechniek / MBO niveau 3 of 4 Ervaring 3 à 5 jaar

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 19 april 2016 RLLL-RLLL-ADV-1516-006 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR SECUNDAIR NA SECUNDAIR AFDELING MECHANICA ONDERHOUDSTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken Bron: VDAB - Studiedienst Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,... De belangrijkste oorzaak wordt

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2006-2007

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2006-2007 ADVIES Raad Secundair Onderwijs 21 februari 2006 RSO/GCO/ADV/004 Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2006-2007

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel in de erkende onderhoudsbedrijven voor luchtvaartuigen.

CIRCULAIRE. Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel in de erkende onderhoudsbedrijven voor luchtvaartuigen. KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/AIRW-19 Datum : 11/05/01 Editie : 1 Betreft : Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

In de Erasmushogeschool (15F) zijn er enkel afstudeerrichtingen binnen een algemene opleiding Industriële wetenschappen.

In de Erasmushogeschool (15F) zijn er enkel afstudeerrichtingen binnen een algemene opleiding Industriële wetenschappen. code AHO-IND-IND 1/7 Klemtonen Industriële wetenschappen beoogt de verschillende aspecten van de techniek diepgaand theoretisch wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk te doorgronden. De klemtoon

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

landmeter bij studiebureau, MOW RWO

landmeter bij studiebureau, MOW RWO 1 Licentiaat in de wetenschappelijke organisatie van werk op ISGEA- Bukavu, DRC Bac. Openbare administratie, Rwanda adviseur in de welzijnssector DAR BZ 2 Master in de rechten, Beijing rechter en professor

Nadere informatie

Advies over bijkomende opleidingsprofielen voor de studiegebieden Bouw en Hout van het secundair volwassenenonderwijs

Advies over bijkomende opleidingsprofielen voor de studiegebieden Bouw en Hout van het secundair volwassenenonderwijs ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 18 december 2007 RLLL/MDR/ADV/003 Advies over bijkomende opleidingsprofielen voor de studiegebieden Bouw en Hout van het secundair volwassenenonderwijs VLAAMSE

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Handel Telefonist-Receptionist Versie

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK HOUTTECHNIEKEN AFDELING HOUT TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK HOUTTECHNIEKEN AFDELING HOUT TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING HOUT HOUTTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 4 november 2008 RLLL/MDR /ADV/003 Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie VLAAMSE

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers bezoekers januari profiel 89.507 281.011 +1,12% Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers Nieuwe Jobat Express Subscribers januari CV database gegevens 307.611 169.663 5.450 aantal cv s aantal publieke

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. We bieden je opleidingen in het technisch en het beroepssecundair onderwijs aan. In het eerste leerjaar

Nadere informatie

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit OPLEIDINGSPROFIEL elektriciteit studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektricteit

Nadere informatie

AviAtion Logistics 2011-2012

AviAtion Logistics 2011-2012 AviAtion Logistics 2011-2012 T TECHNIEK Aviation Logistics 2011-2012 Aviation Logistics: Slimme organisatie op de grond en in de lucht. De luchtvaart is een dynamische wereld. Het op vluchtschema laten

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs ADVIES 7 oktober 2010 RSO-RSO-ADV-KST-003 Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (rubriek elektriciteit/elektronica) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_01009 Onderwerp: Stadspersoneel - lijst van graden waarvoor bij indiensttreding kan afgeweken worden van

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V)

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V) 1. Kader De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dit beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie!

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek voor werkstudenten Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module statistiek

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. Vanaf het eerste leerjaar A kun je in de optie Industriële Wetenschappen STEM alle facetten van STEM

Nadere informatie

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Grootkeukenverantwoordelijke

AFDELING Hotel en hotelbedrijf. Grootkeukenverantwoordelijke VADEMECUM AFDELING Hotel en hotelbedrijf Grootkeukenverantwoordelijke CVO Elishout COOVI Pagina 1 1. Beroepsprofiel: De Grootkeukenverantwoordelijke heeft de leiding over de grootkeukenequipe. Hij werkt

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700 De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader Werkloosheid daalt Evolutie aantal NWWZ in Vlaanderen 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 dec '04 jun '05 dec'05 jun '06 dec '06 Werkaanbod

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Meewerkend ploegbaas groendienst

Meewerkend ploegbaas groendienst FUNCTIE Personeelsdienst 03-410 16 40 Leen.boeckmans@zandhoven.be Meewerkend ploegbaas groendienst Naam van de functie: Meewerkend ploegbaas groendienst Chef van de functie: Technisch coördinator Contractueel-voltijds

Nadere informatie