Buurtteamorganisatie Jeugd & Gezin Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurtteamorganisatie Jeugd & Gezin Utrecht"

Transcriptie

1 Gezocht: enthousiaste daadkrachtige mensen voor onze nieuwe organisatie! Vanaf 2015 kunnen alle inwoners van Utrecht een beroep doen op een buurtteam Jeugd & Gezin. Het doel van onze nieuwe organisatie is de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van gezinnen versterken, zodat kinderen en jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien. Onze gezinswerkers ondersteunen gezinnen die dat tijdelijk nodig hebben. Zij laten de regie bij het gezin en werken vraag- en oplossingsgericht aan de duurzame verbetering van de gezinssituatie. Het betrekken van het gezinsnetwerk, informele zorg en vrijwilligers is daarbij vanzelfsprekend. De eigen kracht van het gezin is het vertrekpunt. Om de nieuwe organisatie vorm te geven zoeken wij enthousiaste mensen die hun talent en kennis willen inzetten om ons doel te bereiken. Wij nodigen je van harte uit om te solliciteren op een van onze vacatures: meerdere Gezinswerkers, schaal 8, 9 en 10 Adviseur Planning & Verantwoording Financieel Specialist Adviseur P&O Communicatieadviseur Managementassistent Je werkt in een organisatie in opbouw. Dat betekent: grote zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid in een werkomgeving waarin je mee vorm kunt geven en jezelf kunt ontwikkelen. Gezinswerkers werken tussen de 32 en 36 uur. Voor de overige vacatures bieden we een aanstelling van 32 uur. Je krijgt een vast dienstverband met een proeftijd van 2 maanden vanaf 1 januari Het salaris en andere arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao Jeugdzorg. Je werktijden zijn enigszins flexibel. We ontvangen je sollicitatie graag voor 8 oktober Gesprekken vinden plaats van 13 tot 17 oktober.

2 Wij zoeken: Gezinswerkers schaal 8, 9 en 10 Je ondersteunt gezinnen met kinderen en jongeren bij het oplossen van de problemen en het duurzaam verbeteren van hun situatie. In je werk kom je veel bij de gezinnen thuis en op scholen. Je werkt vraaggericht, laat de regie bij de cliënt en maakt samen met hen een gezinsplan. Je hebt oog voor inzet vanuit het netwerk of de informele zorg. Waar nodig begeleid of behandel je en werk je samen met de aanvullende zorg. Voor gezinnen die je ondersteunt ben jij hét aanspreekpunt. Je maakt in je werk gebruik van de specifieke vakkennis van je collega s binnen je buurtteam, en combineert dat met je eigen vakkennis. Jullie werken nauw met elkaar samen. Voor het delen van kennis kun je ook terecht bij collega s van andere buurtteams. Je werkt in een zelforganiserend team, onder leiding van een teammanager op afstand, die deel uitmaakt van het managementteam. Je werkt in een startende, zich volop ontwikkelende organisatie, waarin van elkaar leren blijvend een plaats heeft. Werk gezinswerker in schaalniveau s In het werk als gezinswerker is er verschillende invulling mogelijk: Schaal 9 Als gezinswerker werk je generalistisch. Je deelt jouw specialistische kennis en spart met je collega s binnen het buurtteam. Je deelt je kennis over jeugd GGZ, LVB, veiligheid, schoolmaatschappelijk werk, opvoedkunde, risicojongeren, ernstig overlastgevende gezinnen of cultuurdiversiteit. Schaal 10 Heb je veel ervaring en/of kennis in je specialisme of een ander aspect van het vak? Dan doe je hetzelfde generalistische werk als hiervoor beschreven. Daarnaast krijg je tijd voor de taak om actief jouw specifieke specialisme met collega s binnen de hele organisatie te delen, ontwikkelingen daarin te volgen en deze kennis via kenniskringen voor de organisatie te borgen. Schaal 8 Heb je nog weinig ervaring in ambulant werk? Je kunt dan in je werk gebruik maken van de kennis en leren van je collega-gezinswerkers. Je start onder begeleiding van een ervaren collega. Je hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding en voldoet aan de criteria om je te laten registreren (BIG of Jeugdzorgwerker) (of i.g.v. schaal 8: je voldoet hier na 2 jaar aan) Je bent opgeleid in een of meerdere van de volgende vak- of kennisgebieden: jeugd GGZ, LVB, Jeugdbescherming, schoolmaatschappelijk werk, opvoedkunde, risicojongeren, ernstig overlastgevende gezinnen of cultuurdiversiteit. Verschillende leefgebieden, leeftijden en doelgroepen zijn je bekend. Je hebt kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken en kunt uiting geven aan de leidende uitgangspunten van de organisatie. Je bent sociaal vaardig en hebt ervaring om ouders intensief te kunnen begeleiden en samen te werken met externe instanties.

3 Je kunt omgaan met crisissituaties en tegengestelde belangen en loyaliteiten en bent cultuursensitief. Je kunt tegen een stootje en bent flexibel. Je kunt improviseren en hebt analytisch vermogen. In crisissituaties kom je daardoor snel tot diagnose en interventie. Je durft risico s te nemen en hebt het lef om eigen beslissingen te nemen, fouten toe te geven en ervan te leren. Je bent oplossingsgericht Je bent gericht op effectief samenwerken met je collega s en stelt het gezamenlijk resultaat voorop. Je arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao-jeugdzorg met een salaris in schaal 8, 9 of 10. De salarisschaal is afhankelijk van je werkervaring en de invulling van je functie. In schaal 8 verdien je minimaal 2.188,36 bruto per maand en in schaal 10 maximaal 3.875,21 bruto per maand. Deze bedragen gelden voor een volledige werkweek van 36 uur. Je krijgt voor je werk het gebruik van een smartphone en een tablet of laptop. Wil je solliciteren op deze functie? We lezen in je brief onder andere graag wat jouw expertisegebied is en op welk schaalniveau(s) je wilt werken en waarom. Je kunt je sollicitatie tot 8 oktober 2014 mailen naar In de week daarna, van 13 tot en met 17 oktober 2014, worden de sollicitatiegesprekken gevoerd. Voor meer informatie kun je contact opnemen met teammanagers: Esther Schepers, tel of Sofie Vloothuis, tel

4 Adviseur Planning & Verantwoording Je ontwikkelt en realiseert een zo efficiënt mogelijke plannings- en verantwoordingscyclus binnen onze organisatie. Een van jouw uitdagingen is een verantwoordingssystematiek te ontwikkelen die een zo laag mogelijke administratieve druk bij de medewerkers legt en tegelijk voldoet aan de eisen die daar door management en partner gemeente Utrecht aan worden gesteld. Je werk houdt verder onder meer het volgende in: Je adviseert over de cliëntenregistratie en administratie en borgt de kwaliteit hiervan Je bewaakt de planning & verantwoordingscyclus. Dat betekent dat je zorgt voor het tijdig en servicegericht aanleveren van managementinformatie en overlegt met de managers over hun verantwoording. Je volgt ontwikkelingen over planning & verantwoording en adviseert het management hierover. Je toetst en evalueert de planning & verantwoordingscyclus en neemt initiatieven voor verbeteringen en aanpassingen. Met de financieel specialist ontwikkel je beleid van de organisatie op financieel economisch terrein. Je vertaalt beleidsvoornemens naar de concrete werkpraktijk. Je werkt zelfstandig en in overleg met je collega s met andere expertises. Het meest met de financieel specialist, maar ook met adviseurs Communicatie en P&O en de projectleiders. Je ondersteunt, en legt verantwoording af aan de manager Bedrijfsvoering. Je bent contactpersoon voor interne en externe partners zoals ICT-bedrijven waaraan administratieve ondersteuning is uitbesteed en de gemeente Utrecht. Je hebt een academisch werk- en denkniveau en kennis van bedrijfseconomische processen en ontwikkeling van managementinformatie. Je hebt kennis van de toepassing van ICT-systemen voor planning en verantwoording. Je beschikt over een goed mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je hebt het nodige analytisch vermogen. Je werkt oplossingsgericht.. Je anticipeert en speelt in op (verwachte) ontwikkelingen en kunt dit naar beleid vertalen. Je hebt beïnvloedingsvermogen en overtuigingskracht. Je arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao-jeugdzorg met een salaris in schaalniveau 10. Het salaris is minimaal 2579,51 bruto per maand en maximaal 3875,21 bruto per maand. Deze bedragen gelden voor een volledige werkweek van 36 uur. Wil je solliciteren op deze functie? Je kunt je sollicitatie tot 4 oktober 2014 mailen naar Voor meer informatie kun je contact opnemen met directeur/bestuurder Marenne van Kempen, tel

5 Financieel specialist Jij stelt onze begrotingen en jaarrekening op volgens de wettelijke voorschriften. Jij zorgt dat onze financiële administratie zo is ingericht, dat voldaan wordt aan alle eisen voor de administratieve organisatie. Je houdt je bezig met specialistisch werk vanuit de financiële administratie. Dit houdt onder meer in: Je verstrekt informatie, en voert analyses uit over de financiële positie van de organisatie. Financiële managementrapportages worden door jou voorbereid en verstrekt. Daarbij ben jij verantwoordelijk voor de juistheid en interpretatie van de financiële cijfers. Je voert financiële analyses en complexe berekeningen uit, zoals kostprijsberekeningen. Kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers tabellen worden door jou beheerd. Je ontwikkelt mede het beleid van onze organisatie op financieel economisch terrein. Je bent verantwoordelijk voor ons contractenbeheer. Je zorgt voor aansluiting tussen de financiële administratie en salarisadministratie. Je geeft voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden over financiën en administratie binnen onze organisatie. Je werkt zelfstandig en in overleg met je collega s met andere expertises. Het meest met Planning & Verantwoording, maar ook met Communicatie, P&O en de projectleiders. Je ondersteunt en legt verantwoording af aan de manager Bedrijfsvoering. Je bent contactpersoon voor interne en externe partners zoals bedrijven waaraan de financiële en de salarisadministratie zijn uitbesteed en de gemeente Utrecht. Je hebt een afgeronde hbo-opleiding als heao of bedrijfseconomie en hebt kennis van en inzicht in financieel- administratieve processen en de administratieve organisatie. Verder heb je kennis van: o belastingwetgeving, loonbelasting, btw o vastgoedadministratie o de toepassing van administratieve software Je hebt professionele ervaring met Excel, en kennis van, en ervaring met draaitabellen. Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je beschikt over uitstekend analytisch vermogen en cijfermatig inzicht. Je werkt oplossingsgericht en hebt een service- en kwaliteitsgerichte werkhouding. Je arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao-jeugdzorg met een salaris in schaalniveau 10. Het salaris is minimaal 2579,51 bruto per maand en maximaal 3875,21 bruto per maand. Deze bedragen gelden voor een volledige werkweek van 36 uur. Wil je solliciteren op deze functie? Je kunt je sollicitatie tot 8 oktober 2014 mailen naar Voor meer informatie kun je contact opnemen met directeur/bestuurder Marenne van Kempen, tel

6 Adviseur P&O Je hebt een breed takenpakket. Je ontwikkelt en realiseert een duidelijk P&O-beleid met heldere doelstellingen en vertaalt dat in concrete activiteiten. Je adviseert de teammanagers en de directie. Je werk houdt onder meer het volgende in: Je ontwikkelt beleid op het gebied van werving en selectie, HR-cyclus, arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid, vrijwilligersbeleid en formatiebeheer. Cao-afspraken of veranderende wet- en regelgeving vertaal je in personeelsbeleid en je adviseert over de toepassing hiervan. Je draagt bij aan de ontwikkeling, formulering en vastlegging van het P&O-beleid in systemen, richtlijnen en regelingen en het opstellen van operationele plannen. Bij het uitvoeren van het vastgestelde P&O beleid geef je gevraagd en ongevraagd (arbeidsrechtelijk) advies en je ondersteunt het managementteam, waaronder de teammanagers van de buurtteams, en (in tweede instantie) de medewerkers. Interne communicatie van personeelsaangelegenheden die van belang zijn voor de medewerkers van de organisatie worden door jou geïnitieerd. Je ondersteunt personele processen als werving en selectie van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers en verzuim en casemanagement. Je bent contactpersoon voor externe partijen zoals de leveranciers van HR-software, HR-portals, partijen op het gebied van arbo, pensioenfonds en dergelijke. Je houdt het handboek personeel up to date. Je werkt zelfstandig, in overleg met je collega s met andere expertises (Communicatie, Planning & Verantwoording, financieel specialist) en de projectleiders. Je legt verantwoording af aan de manager Organisatieontwikkeling. In je werk onderhoud je contacten met interne en externe partners en opdrachtgevers. Je hebt een afgeronde hbo-opleiding Personeel en Arbeid met een aanvullende post hboopleiding. Verder heb je kennis van: o de regelgeving op het gebied van arbeidsrecht, sociale verzekeringswetgeving, arbeidsvoorwaarden (personele regelingen) van diverse cao s. o bedrijfseconomische en veranderkundige processen en van de inrichting van de diverse disciplines van de organisatie. Je hebt kennis van en inzicht in het gebruik van geautomatiseerde HR-systemen. Je werkt graag zelfstandig en hebt beïnvloedingsvermogen en overtuigingskracht. Ook kun je anticiperen en inspelen op ontwikkelingen en kunt deze vertalen in beleid. Je hebt inzicht in persoonlijke verhoudingen en kunt omgaan met belangentegenstellingen. Je werkt oplossingsgericht. Je kunt op alle niveaus mondeling en schriftelijk goed communiceren. Je bent integer en zorgvuldig bij het werken met personele gegevens.

7 Je arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao-jeugdzorg met een salaris in schaalniveau 10 van de Cao-jeugdzorg. Het salaris is minimaal 2579,51 bruto per maand en maximaal 3875,21 bruto per maand. Deze bedragen gelden voor een volledige werkweek van 36 uur. Je kunt je sollicitatie tot 4 oktober 2014 mailen naar Voor meer informatie kun je contact opnemen met manager Organisatieontwikkeling Karin Geschiere,

8 Communicatieadviseur Je houdt je bezig met het ontwikkelen en implementeren van communicatiebeleid. Daarbij zorg je dat beleidsvoornemens worden vertaald naar de concrete werkpraktijk. Je voert het communicatiebeleid uit en onderhoudt perscontacten. Dit houdt onder meer in: Je vertaalt de visie en de doelstellingen van de organisatie naar intern en extern communicatiebeleid en middelen. Je volgt (politieke) ontwikkelingen en signaleert knelpunten in de interne en externe communicatie. Je adviseert en ondersteunt het management bij het uitvoeren van het communicatiebeleid. Denk daarbij aan promotionele activiteiten, communicatiemiddelen, relatiebeheer, het aangaan van de dialoog met cliëntgroepen, stakeholders en belangenbehartigers, persbeleid, passende mediaactiviteiten, crisiscommunicatie en woordvoering, fondsenwerving en sponsoring. Je bewaakt de huisstijl en houdt het management alert op onderhoud van het imago. Je zorgt dat de interne- en externe communicatie de beoogde organisatieontwikkeling ondersteunt. Je geeft voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden over (hun bijdrage aan) de communicatie van onze organisatie. Je hebt een opleiding hbo-communicatiemanagement en kennis van digitale media. Je hebt gevoel voor, en inzicht in persoonlijke en politieke verhoudingen en tact in het omgaan met belangentegenstellingen. Je kunt anticiperen en inspelen op (verwachte) ontwikkelingen en deze vertalen in beleid. Je hebt de sociale vaardigheden en het empatisch vermogen voor het omgaan met medewerkers op alle niveaus in de organisatie en voor de contacten met, en het aanspreken van collega s. Je hebt beïnvloedingsvermogen en overtuigingskracht. Je werkt oplossingsgericht. Je werkt zelfstandig in overleg met je collega s met andere expertises (P&O, Planning & Verantwoording, financieel specialist) en de projectleiders. Je legt verantwoording af aan de manager Organisatieontwikkeling. In je werk onderhoud je contacten met interne en externe partners en opdrachtgevers. Je arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao-jeugdzorg met een salaris in schaalniveau 10. Het salaris is minimaal 2.579,51 bruto per maand en maximaal 3.875,21 bruto per maand. Deze bedragen gelden voor een volledige werkweek van 36 uur. Je kunt je sollicitatie tot 8 oktober 2014 mailen naar Voor meer informatie kun je contact opnemen met manager Organisatieontwikkeling Karin Geschiere,

9 Managementassistent Je ondersteunt de directeur/bestuurder, managers staf en de Raad van Toezicht van onze organisatie op secretarieel en organisatorisch gebied. Dat houdt onder meer het volgende in: Je beheert en bewaakt de agenda van de directeur/bestuurder, manager bedrijfsvoering en manager organisatieontwikkeling; je maakt afspraken en plant en organiseert vergaderingen en bijeenkomsten. In overleg met directeur/bestuurder stel je de agenda op voor vergaderingen, je notuleert deze en bewaakt de actiepunten. Op basis van aanwijzingen stel je mails, brieven, presentaties en plannen op of redigeer je deze. Je handelt zelfstandig telefoongesprekken af. Correspondentie en stukken worden door jou geselecteerd, geprioriteerd en gearchiveerd. Je ontvangt en begeleidt bezoekers. Je hebt een hbo-werk- en denkniveau Je hebt kennis van: o secretariaat en de inrichting van de organisatie o administratieve procedures, richtlijnen en processen o externe betrokken partijen o de toepassing van relevante applicaties en automatiseringspakketten Verder heb je een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je bent zelfstandig, proactief, service- en klantgericht in je werk. Je werkt oplossings- en resultaatgericht. Je bent flexibel en stressbestendig Je draagt met plezier bij aan de opbouw van onze nieuwe organisatie. Je arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao-jeugdzorg met een salaris in schaalniveau 7. Het salaris is minimaal 2.093,22 bruto per maand en maximaal 2.991,59 bruto per maand. Deze bedragen gelden voor een volledige werkweek van 36 uur. Wil je solliciteren op deze functie? Je kunt je sollicitatie tot 4 oktober 2014 mailen naar Voor meer informatie kun je contact opnemen met directeur/bestuurder Marenne van Kempen, tel

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd

Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied van bedrijfsvoering en inhoudelijk bibliotheekwerk. Om onze bibliotheken zo goed mogelijk te ondersteunen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting De Blauwe Loper heeft met ingang

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden

Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden FUNCTIEGEBOUW Definitief Vastgesteld 19 december 2012 2 Inhoud INHOUD... 3 1. INLEIDING... 4 2. OPBOUW FUNCTIEHUIS EN FUNCTIERASTER... 5 3. GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Organisatie-uitgangspunten... 4 2.1. Uitgangspunten organisatiemodel... 4 2.2. Management uitgangspunten... 5 2.3. Organigram...

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller

Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller Situatie- en profielschets Werving en selectie controller Hoorn, mei 2015 1 Vraagstelling Stichting Meerkring en stichting Eem-Vallei Educatief zoeken per 1 augustus 2015 een controller voor 0,6-0,8 fte.

Nadere informatie

KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE

KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE KANTOOR, ORGANISEREN & ADMINISTRATIE ECONOMIE & DIENSTVERLENING Bedrijfs- of financieel administratief medewerker Assistent-accountant Salaris- of bedrijfsadministrateur Juridisch medewerker sociale zekerheid

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

Medewerker Klanten Contact Centrum

Medewerker Klanten Contact Centrum Medewerker Klanten Contact Centrum Lees verder Samengevat 30 december 2014 Groningen Groningen Werkgever MBO Fulltime Statistiek 21 keer 2 keer 0 keer 0 keer Bedrijfsinformatie Wie zijn wij? Met de dealerschappen

Nadere informatie

Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC

Profiel. Directeur HRM LUMC. 30 maart 2015. Opdrachtgever LUMC Profiel Directeur HRM LUMC 30 maart 2015 Opdrachtgever LUMC Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06 2900 47 23 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies.

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies. FUNCTIEBOEK (ex. Artikel, 1.4, 4.2.1 CAOW&MD 2008-2011 en bijlage 1) Dit functieboek hoort bij bijlage 1 van de CAO W&MD 2008 2011 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband artikel

Nadere informatie

Waar sta je en waar wil je heen?

Waar sta je en waar wil je heen? Hoofdstuk 1 Waar sta je en waar wil je heen? Over jouw plaats in de organisatie en hoe je jezelf kan laten gelden Uit de praktijk Ondertussen, op de werkvloer Linda werkt sinds een maand als managementassistent

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Relatiebeheerder voor 32 uur per week

Relatiebeheerder voor 32 uur per week Vacature voor Relatiebeheerder voor 32 uur per week Word jij onze spin in het web? Praat je net zo makkelijk met een wethouder als met een jeugdverpleegkundige of leraar? Pak je snel de actualiteit op

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Functieprofiel Clustermanager

Functieprofiel Clustermanager Functieprofiel Clustermanager Doel van de functie: Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het behalen van de afgesproken

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal De organisatie Optimale dienst- en zorgverlening aan de patiënten. Service, veiligheid en accuratesse in de hele zorgketen. Eigentijdse huisvesting, medische

Nadere informatie