Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller"

Transcriptie

1 Situatie- en profielschets Werving en selectie controller Hoorn, mei 2015

2 1 Vraagstelling Stichting Meerkring en stichting Eem-Vallei Educatief zoeken per 1 augustus 2015 een controller voor 0,6-0,8 fte. De stafdiensten en het college van bestuur zijn gezamenlijk gehuisvest in Amersfoort. In het kader van slim samenwerken zoeken de besturen een ervaren controller die kennis heeft van het onderwijs en flexibel inzetbaar is voor beide organisaties: Eem-Vallei Educatief zoekt voor 0,2 fte een financial controller en Meerkring zoekt voor 0,6 fte een business controller. 2 Kort profiel en werkwijze Meerkring en Eem-Vallei Educatief zoeken een ervaren, goed opgeleide en daadkrachtige professional die kennis heeft van de onderwijssector, die strategisch kan meedenken en adviseren (ook als critical friend), die proactief denkt en handelt en die vanuit zijn/haar vakgebied in staat is om begrijpelijk te communiceren met collega s binnen de staf, het bestuur en de directeuren van de scholen. Een controller die flexibel is om twee heren te dienen en weet te schakelen tussen strategische vraagstukken en de praktijk van alledag. De verantwoordelijkheid op het stafbureau ligt zo laag mogelijk. Dit impliceert dat een werknemer van het stafbureau zelfstandig acteert. De medewerkers zijn in staat om informatie en advies te geven aan het college van bestuur, aan directeuren en indien nodig aan medewerkers en ouders. Ze onderhouden contacten met externen en kunnen interveniëren in situaties die daarom vragen. 3 Karakterschets van de organisaties Stichting Meerkring Stichting Meerkring (www.meerkring.nl) is het bestuur van de openbare scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs in de gemeente Amersfoort. De 19 scholen zijn verspreid over de hele gemeente. Het college van bestuur van Meerkring is tevens college van bestuur van Stichting de Kosmos (www.kosmos.nl) en het bestuursbureau van Meerkring verricht tevens alle administratieve en beleidsmatige werkzaamheden voor Stichting de Kosmos. De Meerkringscholen hebben elk een eigen karakter en profilering. De openbare identiteit van de scholen uit zich in het feit dat zij algemeen toegankelijk zijn en midden in de samenleving staan. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of geaardheid. Dit geldt voor de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. In totaal zitten er op de Meerkringscholen circa leerlingen en werken er ongeveer 450 mensen. Meerkring heeft een college van bestuur en een raad van toezicht. Stichting Eem-Vallei Educatief De stichting voor openbaar primair onderwijs Eem-Vallei Educatief (www.stev.nl) is het bevoegd gezag van de openbare basisscholen in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. De gemeenteraden van deze gemeenten hebben op 1 januari 2005 het bestuur van de openbare scholen in hun gemeenten overgedragen aan het bestuur van de stichting. De stichting beheert 12 scholen met 16 vestigingen in Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest, Soesterberg, Voorthuizen en Woudenberg. De scholen worden dagelijks bezocht door ruim leerlingen. Bij de stichting werken ruim 190 medewerkers. 2 van NO01b-HH

3 4 Resultaatgebieden 1 Draagt zorg voor control. a is in de breedste zin van het woord verantwoordelijk voor de interne beheersing van de organisatie teneinde op structurele wijze waarde te creëren voor de organisatie; b ziet toe op/controleert de realisatie van beleidsinhoudelijke doelstellingen in de breedste zin van het woord; c verricht bedrijfseconomische analyses gericht op optimalisering van bedrijfsprocessen binnen de organisatie (bijvoorbeeld scenarioanalyses, investeringsaanvragen); d stelt managementinformatie op (maraps, prognoses, liquiditeitsbegrotingen etc.) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid daarvan; e adviseert (on)gevraagd het college van bestuur over beleids- en beheeraspecten met betrekking tot het in control zijn van de organisatie; f wijst de organisatie op samenhang van (in- en externe) ontwikkelingen en wijst indien nodig op het ontbreken van samenhang tussen beleidsdocumenten van de stichting; g ziet toe op de integriteit van handelen en integraliteit van beleid; h adviseert, in overleg met het college van bestuur, de raad van toezicht desgevraagd over het in control zijn van de organisatie; i adviseert ook ongevraagd de raad van toezicht over het in control zijn van de organisatie als er gefundeerd gerede twijfel is over de integriteit of handelingsbekwaamheid van het college van bestuur (klokkenluidersfunctie). 2 Maakt organisatiedoelstellingen toetsbaar a maakt de doelstellingen voor de organisatie en daarbij behorende ken- en stuurgetallen overzichtelijk, zodat deze toetsbaar zijn; b ontwikkelt en implementeert controlmethodieken zoals dashboards en draagt bij aan implementatie van de planning- & controlcyclus; c ondersteunt en adviseert het college van bestuur bij het realiseren en vertalen van de financiële, strategische en organisatiedoelstellingen; d ontwikkelt methodieken om knelpunten te signaleren en kosten stuurbaar en inzichtelijk te maken. 3 Is verantwoordelijk voor het controlinstrumentarium. a ontwikkelt een controlinstrumentarium (dashboard) waarin organisatiedoelstellingen worden gekwantificeerd, kunnen worden bekeken en getoetst; b onderhoudt en beheert het controlinstrumentarium; c kan op basis van analyses van het controlinstrumentarium trends herkennen. 4 Is verantwoordelijk voor financial control. a beoordeelt de input die financieel medewerkers, directeuren en het college van bestuur leveren voor begrotingen, financiële rapportages en de jaarrekening en stelt vervolgens in samenspraak met hen deze documenten op; b is betrokken bij de ontwikkeling van het financieel beleid voor de totale organisatie; c ondersteunt bij het initiëren van verbeteringen in financiële systemen en processen. 3 van NO01b-HH

4 5 Draagt zorg voor risicomanagement en compliance. a identificeert en beoordeelt operationele, strategische en financiële risico s (bijvoorbeeld in een project) en stelt beheersmaatregelen vast; b actualiseert de risicoscan van de organisaties en stuurt op risico s; c coördineert de periodieke risicoanalyse; d zorgt voor een heldere koppeling met de doelstellingen van de organisatie; e toetst de organisatiedoelstellingen aan de wet- en regelgeving die relevant is voor good governance en specifiek voor primair onderwijs; f is verantwoordelijk voor het opstellen van de normen en regels die van belang zijn voor de organisatie; g toetst of de organisatie werkt conform de normen en regels die de organisatie heeft opgesteld. 6 Neemt deel aan professionalisering. a houdt de voor het beroep en de onderwijssector vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; b neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en aan onder andere collegiale consultatie; c participeert in kwaliteitskringen om te komen tot intercollegiale toetsing; d houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied en bestudeert relevante vakliteratuur; e levert een bijdrage aan de totstandkoming van een professionele cultuur; f levert een actieve bijdrage aan professionele communicatie binnen de organisatie; g stelt het eigen bekwaamheidsdossier op en houdt dat bij. 5 Kader, bevoegdheden & verantwoording De controller draagt zorg voor control, maakt organisatiedoelstellingen toetsbaar, is verantwoordelijk voor het controlinstrumentarium en voor financial control, draagt zorg voor risicomanagement en compliance en neemt deel aan professionalisering. Kader De controller werkt binnen de kaders die zijn opgesteld in het jaarplan en meerjarenplan en binnen de richtlijnen die door de colleges van bestuur worden gesteld. Bevoegdheden De controller neemt beslissingen in het kader van: het toezien op/controleren van het realiseren van beleidsinhoudelijke doelstellingen in de breedste zin van het woord; het ondersteunen en adviseren van de colleges van bestuur bij het realiseren en vertalen van de financiële, strategische en organisatiedoelstellingen; het ontwikkelen van een controlinstrumentarium (dashboard) waarin organisatiedoelstellingen worden gekwantificeerd, kunnen worden bekeken en getoetst; zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van het financieel beleid voor de totale organisatie; het ontwikkelen en opstellen van een risicoanalyse voor de organisatie; het op peil houden en de eventuele uitbreiding van de voor het beroep vereiste bekwaamheden. Verantwoording De controller legt verantwoording af aan de colleges van bestuur over de bruikbaarheid van control, van de toetsbaarheid van organisatiedoelstellingen, van het controlinstrumentarium, van financial control, van risicomanagement en compliance en over de eigen professionalisering. 4 van NO01b-HH

5 6 Contacten De controller heeft contacten met: de colleges van bestuur en de raden van toezicht over het in control zijn van de organisatie om (ongevraagd en gevraagd) advies te geven en af te stemmen; de directeuren en de financieel medewerkers over de financiële documenten om deze door te nemen en te beoordelen; de directeuren over de verschillende doelstellingen om te adviseren en te ondersteunen; administratiekantoor OSG Metrium, de accountant en diverse andere relevante partijen over het verstrekken en verkrijgen van de juiste stuurgegeven om in control te blijven. 7 Functie-eisen: kennis en vaardigheden De controller die wij zoeken: beschikt over tenminste hbo+-werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van bedrijfseconomie, controlling en accountancy; heeft aantoonbare relevante ervaring met onderwijs en een onderwijsorganisatie; beschikt over gedegen kennis van de planning- & controlcyclus en het daarbij behorende instrumentarium; beschikt over brede kennis van het vakgebied van control en vooral van business control; is een stevige persoonlijkheid met een bepaalde mate van autoriteit door (financiële) kennis en vaardigheden; is doortastend, overtuigend, proactief, klantgericht en slagvaardig; combineert een positieve eigen-wijsheid met empathisch vermogen; beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; heeft ervaring met complexe veranderingstrajecten; heeft kennis van risicomanagement en compliance; heeft kennis van en ervaring met het opzetten van de controlfunctie; beschikt over adviesvaardigheden. 8 Aanbod en arbeidsvoorwaarden Wij bieden: een verantwoordelijke en zelfstandige functie in twee organisaties die volop in ontwikkeling zijn; een informele werkomgeving met korte lijnen naar de colleges van bestuur; een salaris in schaal 12 cao PO (maximaal 4.881,-- bruto per maand exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) en opname in pensioenfonds ABP; werktijden en vakantieperiodes in overleg te regelen. 9 Sollicitatieprocedure U kunt solliciteren door uw brief en CV te sturen via de sollicitatieknop op de website van B&T, ter attentie van de heer H.A. Hendriks onder vermelding van vacaturenummer Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Hendriks op en er is digitaal informatie beschikbaar op Uw reactie dient uiterlijk 15 juni 2015 in ons bezit te zijn. De voorselectiegesprekken vinden plaats in de week van 15 juni Het eerste sollicitatiegesprek vindt plaats op maandag 22 juni 2015, een tweede gesprek is gepland op vrijdag 26 juni Het bestuur heeft een benoemingsadviescommissie (BAC) samengesteld die bestaat uit een bestuurder en een staflid van elke stichting (in de tweede ronde wordt de BAC aangevuld met een financieel expert). 5 van NO01b-HH

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs.

Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Bijsluiter bij de Goed Bestuur Primair Onderwijs. Voor u ligt de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. In deze code zijn basisprincipes vastgelegd die een appèl doen op de professionaliteit van

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 1 Stichting Wijzer en haar beleid van nu tot 2015 Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar

Nadere informatie

Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Jaarplan William Schrikker Groep 2015 Jaarplan William Schrikker Groep 2015 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan 2015 2012 William Schrikker Groep Jeugdbescherming Voorwoord Geachte lezer,

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie