Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd"

Transcriptie

1 De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied van bedrijfsvoering en inhoudelijk bibliotheekwerk. Om onze bibliotheken zo goed mogelijk te ondersteunen werken we sterk vanuit onze kernwaarden: Klantgerichtheid, Innovatiekracht, Flexibiliteit en Efficiëntie & Resultaatgerichtheid. Rijnbrink Groep ontwikkelt zich van een maatschappelijke organisatie die voornamelijk werkt vanuit overheidssubsidies naar een maatschappelijke organisatie met een klantgerichte en zakelijke bedrijfsvoering. Een flinke dosis ondernemerschap en betrokkenheid zien wij als de basis voor succes. Wegens vertrek van een collega is Rijnbrink Groep op zoek naar: Allround Adviseur Communicatie & PR (24 uur) De werkzaamheden worden in Nijverdal en Arnhem uitgevoerd De allround adviseur Communicatie & PR kan verschillende rollen innemen. Die van adviseur, projectmedewerker, coördinator of opdrachtgever in verschillende fasen van projecten. De adviseur weet moeiteloos communicatie(project)plannen op te stellen en draagt bij aan de uitvoering hiervan. Daarbij werkt de adviseur mee aan de uitvoering van het Corporate marketing en communicatiebeleid van Rijnbrink Groep en is in dat verlengde verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van ondersteunende marketing(instrumenten) op product en dienstniveau binnen de vastgestelde huisstijl. De adviseur heeft oog voor de politieke en organisatie context waarbinnen een project of opdracht plaats vindt en zorgt voor een passend communicatie advies binnen een uitdagende, dynamisch en sterk veranderende omgeving. Belangrijk is dat deze adviseur: weet van aanpakken beschikt over goede adviesvaardigheden en uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden communicatie achtergrond heeft op HBO niveau ervaring heeft met projectcommunicatie en het organiseren van bijeenkomsten zelfstandig zijn deadlines kan halen. Meer informatie Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Willem van der Vloot van Vliet, Teammanager Advies Bedrijfsvoering, tel of Helma Nijenhuis, sr. Adviseur HRM tel Voor uitgebreidere informatie zie het functieprofiel hieronder. Salaris De functie is, afhankelijk van ervaring, indicatief gewaardeerd in schaal 8/9 CAO Openbare Bibliotheken. Solliciteren Beschik je over een HBO werk- en denkniveau, een afgeronde HBO opleiding op het gebied van communicatie en heb je aantoonbaar ruime ervaring stuur dan je motivatiebrief met CV vóór maandag 26 mei 2014 a.s. per naar: De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 en 6 juni a.s. in Nijverdal De vacature wordt gelijktijdig intern als extern geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

2 Adviseur Situatieschets De Rijnbrink Groep is de partner voor en van bibliotheken in het ontwikkelen, coördineren en exploiteren van (netwerk) oplossingen op het terrein van inhoudelijke en facilitaire bibliotheekdiensten. De belangrijkste opdrachtgevers zijn de provincies Gelderland en Overijssel en individuele bibliotheken. De RBG biedt op basis van vraaggericht beleid kwalitatief goede en betaalbare producten en diensten aan zowel individuele bibliotheken als netwerken van bibliotheken in de provincies Gelderland en Overijssel. De balans tussen maatschappelijk presteren en financiële continuïteit is daarbij van groot belang. De kernwaarden van de RBG zijn: Klantgericht, Innovatief, Flexibel en Efficiënt / resultaatgericht. De basishouding van alle medewerkers is gericht op vertrouwen vrijheid en verbondenheid. Organisatorische positie De adviseur werkt zelfstandig onder eindverantwoordelijkheid van de teammanager Advies Bedrijfsvoering. De adviseur is op zijn vak- /aandachtsgebied belast met ontwikkeling, advisering, ondersteuning en uitvoering. Verricht werkzaamheden op het terrein van het team op tactisch / operationeel niveau, met het accent op ontwikkeling en het uitvoeren van beleid op korte en middellange termijn. In het jaargesprek met de teammanager wordt vastgesteld wat het aandachts-, en resultaatgebieden kunnen zijn voor een planningsperiode. De adviseur kan worden ingezet op opdrachten op het terrein van advisering en ondersteuning of het werken binnen projecten en geven van trainingen. De adviseur kan binnen zijn pakket verantwoordelijk zijn voor het relatiebeheer (eerste aanspreekpunt) voor meerdere klanten. De adviseur levert een bijdrage aan de te behalen teamomzet, zoals vastgesteld in het team jaarwerkplan. Er worden functioneel interne en externe contacten onderhouden met organisaties en instellingen op branche niveau, landelijk niveau en provinciaal niveau. De adviseur is binnen de doelstelling van het team verantwoordelijk voor het behalen van resultaten op de volgende gebieden: Resultaatgebieden 1. Advisering 2. Relatiebeheer / acquisitie 3. Ontwikkelen kennisgebied 4. Training Resultaatgebieden: 1 Advisering: Is verantwoordelijk voor de volgende onderdelen op zijn/haar eigen / toegewezen vak /deelgebieden adviserend en ondersteunend op een of meerdere specifiek afgebakende deelgebieden binnen het beleidsterrein. uitvoering en ondersteuning van beleid voor klanten

3 2 Ontwikkeling kennisgebied is op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in het vakgebied en weet deze te vertalen naar wensen en behoeften van de klant. houdt de ontwikkelingen van het vakgebied bij en draagt deze kennis over aan collega s 3 Relatiebeheer / acquisitie behoudt en onderhoudt een voor de functie relevante netwerken is eerste aanspreekpunt voor meerder klanten (verantwoordelijk voor een goede klantrelatie en voor cross-selling) heeft omzetverantwoordelijkheid (levert een bijdrage aan de te behalen team omzet zoals vastgesteld in het jaarplan / werkplan 4 Training draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van trainingen op een aantal deelgebieden Kennis Werk- en denkniveau HBO Functiegerichte meerjarige (min. 4 jaar) opleiding op het vakgebied / de deelgebieden Heeft ervaring in organisaties van gelijke omvang Heeft kennis en ervaring met werken in projecten Kernwaarden Klantgericht Innovatief Flexibel Efficiënt / resultaat gericht Functie specifieke competenties: Proactiviteit Neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden; signaleert kansen en handelt daarnaar. - Herkent in een vroegtijdig stadium kritieke en/of kansrijke situaties; - Anticipeert op veranderingen,ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. - Benut kansen die zich voordoen om doelstellingen te bereiken: - levert ongevraagd voorstellen en adviezen hiertoe. Initieert nieuwe ontwikkelingen en, stimuleert anderen tot handelen.

4 Ondernemerschap Signaleren van kansen in de markt, er naar handelen en daarbij afgewogen risico s durven nemen. Durven denken en handelen vanuit het oogpunt van zowel de klant als de organisatie. Oog hebben voor winst, rendement, kosten, risico's, concurrentie. Inzicht in in- en externe verhoudingen. - Pakt onbekende zaken aan en durft daarbij afgewogen risico s te nemen. - Neemt het v oortouw in g roepen of s amenwerkingsverbanden en b ij het ont wikkelen v an nieuwe activiteiten, ook buiten de bestaande kaders. - Zoekt actief naar nieuwe markten, producten, diensten, product-markt-combinaties en klanten of klantgroepen. Zelfstandigheid Zonder directe aansturing en controle de eigen werkzaamheden verrichten. Weten in welke situaties beslissingen zelf genomen kunnen worden en in welke situaties advies/toestemming van anderen nodig is. - Past de eigen werkzaamheden zelfstandig aan bij veranderende omstandigheden. - Is in staat zelfstandig het werkplan c.q. het vastgestelde beleid uit te voeren. - Weegt op basis van interpretatie van gegevens de consequenties van de te kiezen oplossingen tegen elkaar af. Communicatieve vaardigheden Ideeën en informatie, zowel mondeling als schriftelijk, helder en duidelijk kunnen overbrengen, zodanig dat de essentie wordt begrepen, met een effectief gebruik van de bestaande communicatiemiddelen. Hanteert verschillende schrijfstijlen; past onderwerpen, vorm en opzet aan het niveau, de belangen en de gevoelens van de doelgroep aan. - Formuleert vraagstukken helder, eenduidig en gestructureerd, verzorgt samenhangende presentaties. - Neemt initiatief en stuurt in gesprekken, houdt rekening met de invloed van de boodschap op de andere partijen. - Maakt onderwerpen en/ of onvrede bespreekbaar en weet de sfeer zodanig te beïnvloeden dat de relatie goed blijft. Samenwerken Actief bijdragen om samen met anderen resultaten en organisatiedoelstellingen te bereiken, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is. Ontwikkelen, onderhouden en benutten van interne en externe contacten om de organisatiedoelstellingen te realiseren. - Doet actief aan kennisoverdracht door eigen kennis en ervaring te delen met anderen. - Draagt actief bij aan het bevorderen van onderlinge bekendheid met elkaars werk. - Motiveert en enthousiasmeert anderen tot samenwerking en stuurt zodanig dat het bereiken van resultaten wordt ervaren als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. - Lost problemen en conflicten, welke het bereiken van een doel in de weg staan, op.

5 Analytisch vermogen Systematisch onderzoeken en in kaart brengen van problemen en vragen en doordringen tot de kern van het probleem. Ontleden van relevante informatie, achtergronden en structuren. Verbanden leggen tussen gegevens en schatten van gevolgen/consequenties. - Analyseert vragen en problemen, doorziet processen en structuren en trekt daaruit gegronde conclusies. - Toetst eigen veronderstellingen bij anderen op validiteit/betrouwbaarheid en volledigheid. - Beschikt over verschillende methoden om complexe problemen aan te pakken en relevante informatie te verkrijgen. - Overziet gevolgen van besluiten op termijn en beredeneert logisch wat de effecten van acties zijn, ook voor anderen. Overtuigingskracht Het overbrengen van ideeën, meningen, plannen en besluiten zodat deze door anderen worden geaccepteerd en/of gedragen. Zichzelf en anderen aanzetten tot actie en doeltreffend gedrag; presenteren van ideeën en meningen die door anderen worden geaccepteerd en gedragen. - Benoemt helder verschillen en overeenkomsten in meningen en doet voorstellen voor een gezamenlijk standpunt. - Brengt anderen tot samenwerking en resultaten. - Houdt bij het onderbouwen van de eigen mening rekening met verschillende meningen en belangen; past de eigen mening eventueel aan. Inschaling Schaal 8/9 conform functiewaardering