ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis"

Transcriptie

1 ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis Lien Keirse KAS Brugge Az St-Lucas Brugge/AZ St-Jan Brugge

2 Concept: 3 kernsymptomen Verhaal 1 inadequaat niveau van aandacht inadequaat niveau van hyperactiviteit inadequaat niveau van impulsiviteit niet passend bij het ontwikkelingsniveau

3 DSM V: minstens 6/9 (vanaf 17 j 5/9) continuüm binnen bevolking ernstgraad en duur in 2 of meer contexten weerslag op het welbevinden en het functioneren geen andere verklaring kennis risico s op lange termijn (vergelijk met hoge bloeddruk) evolutie met de leeftijd (hyperacitiviteit innerlijke rusteloosheid, teveel praten, impulsieve aankopen, impact desorganisatie) Verhaal 2

4 3 presentatievormen gecombineerd overwegend onoplettendheidstype (overwegend hyperactieve/impulsieve beeld)

5 Comorbiditeit/secundaire gevolgen % minstens 1 andere diagnose bepalend voor de prognose o.a. ontwikkelingsstoornis (motorisch, enuresis, leerstoornis, tic, ASS) gedragsstoornis emotionele stoornis (stemming x5, angst 25% ) hoger risico middelenmisbruik, multimediaverslaving lager diploma, meer verkeersovertredingen, hoger risico op onveilig vrijen, tienerzwangerschap als ouders: snel geïrriteerd, opvliegend, chaotisch hoger risico op ouder-kind relatieprobleem

6 Diagnostisch onderzoek uitgebreide anamnese/(subjectieve) rapportering van betekenisvolle volwassenen in verschillende contexten -ontwikkelings-, opvoedingsanamnese, familiale anamnese, voorgaande HV -symptomen kunnen variëren naargelang de situatie -compensatiemechanismen -draagkracht/veerkracht vragenlijsten

7 lichamelijke oorzaken uitsluiten o.a. epilepsie, anemie en ernstig ijzertekort, specifieke stoornissen in de frontale cortex, zintuiglijke stoornissen, endocrinologische en metabole stoornissen (hyper/hypothyreoïdie ), intoxicaties, bijwerkingen van medicatie (bronchodilatantia, anti-epileptica) kan gepaard gaan met aangeboren afwijkingen o.a. fragiel X, Marfan, foetaal alcoholsyndroom, neurofibromatose, syndroom van Williams, Aarskogsyndroom andere psychiatrische oorzaken uitsluiten

8 Testonderzoek = gedragsdiagnose IQ-leervorderingen cognitief sterkte/zwakteprofiel technische onderzoeken: enkel op indicatie

9 Waar ligt de grens? Omdat de symptomen van ADHD zich op een continuüm met de normale gradaties van diezelfde gedragingen bevindt, nodigt de beslissing tot diagnosestelling (en labeling) en behandeling voortdurend uit tot een ethische reflectie over de grenzen tussen normaliteit en psychopathologie en wenselijkheid versus nood aan behandeling. (M. Danckaerts, G.M.A. Westermann, 2014)

10 Multicausale, heterogene stoornis onderzoek ADHD.pptx

11 Behandeling Psycho-educatie! -tolerantie en begrip voor de eigen aard van het kind -bieden van structuur, regelmaat en herhaling -1 opdracht tegelijk geven -niet te veel, maar ook niet te weinig prikkelen -rekening houden met een korte spanningsboog -stap-voor-stap werken -bekrachtigen van positief gedrag -meer vatbaar voor onmiddellijke kleine beloningen dan voor grote uitgestelde beloningen

12 Kinderen jonger dan 6 jaar -effectiviteit van medicatie meestal geringer -30% meer kans op bijwerkingen -mogelijk window of opportunity voor niet-medicamenteuze behandelingen -verwevenheid kind- en omgevingsfactoren groot ouderbegeleiding/-training Pas indien geen effect en ernstige impact medicatie overwegen

13 Kinderen ouder dan 6 jaar -bij de milde vormen: verschillende richtlijnen over al dan niet medicatie/psychosociale aanpak -bij ernstige beperkingen in meerdere domeinen: medicatie al dan niet in combinatie met niet-farmacologische behandelingen

14 Farmacotherapie Methylfenidaat (eerste keuze) (Dexamfetamine) Atomoxetine (eerste keuze bij comorbide angst- of ticproblemen, bij risico op misbruik, bij ernstige inslaapproblemen, 24uurs-effect noodzakelijk) Enige GM met indicatie voor ADHD Clonidine: off-label (zeldzaam) Verhaal 3

15 algemene gezondheid, eet- en slaappatroon nagaan cardiaal onderzoek (niet standaard) vóór start medicatie bij: -gekende hartafwijkingen -lange runs van hartkloppingen, syncope, kortademigheid -familiale anamnese: hartritmestoornissen, plotse dood voor 40 jaar psychose, hyperthyreoïdie, glaucoom medicatiegebruik G, L, bloeddruk, hartslag minstens 1x/6 maanden bij evaluatie: thuis, school, vrije tijd bevragen soms dubbelblinde, placebogecontroleerde medicatietrial

16

17 Methylfenidaat/amfetamine: blokkeren dopamine- en noradrenaline heropname in het presynaptisch neuron Amfetamine: stimuleert ook afgifte van dopamine en noradrenaline in de synaptische spleet Atomoxetine: blokkeert de noradrenaline transporter, die in de prefrontale cortex ook dopamine heropneemt

18 Stimulantia (niet altijd onderling inwisselbaar qua subjectieve appreciatie) Werkingsduur Rilatine 10 mg Medikinet 5, 10, 20 mg Rilatine MR 10, 20, 30, 40 mg (50%-50%) Medikinet-retard 5, 10, 20, 30, 40 mg Equasym-XR 10, 20, 30 mg (30%-70%) Concerta 18, 27, 36, 54 mg (22%-78%) Methylfenidaat Sandoz 18, 36, 54 mg (Dexamfetamine (magistraal)) Non-stimulantia Strattera 10, 18, 25, 40, 60, 80, 100mg 3-4 uur 2-3x per dag +/- 8 uur 1x per dag Evt. combinatie met kortwerkend preparaat Minder fluctuaties, minder rebound +/- 12 uur 1x per dag Minder fluctuaties, minder rebound 5-6 uur meestal 2x per dag DOSIS HALVEREN tov methylfenidaat!!! 24 uur

19 Plasma yg/l 0,5 1,5 Pharmacokinetiek Rilatine 10 mg bid Rilatine MR 20 mg Time in h Modified from Markowitz J, et al. Clin Pharmacokinet (2003) 42(4)

20 Methylfenidaat -starten met lage dosering (2x 5mg/dag, evt. zelfs 2,5 mg/dag) -klinisch effect is belangrijkste leidraad -zelden >1mg/kg/dag nodig -grote interindividuele verschillen in metabolisatiesnelheid -max. 60 mg/dag -jaarlijkse medicatievrije periode Atomoxetine (Strattera ) -startdosis: 0,5 mg/kg/dag-opbouwen per week tot 1,2 mg/kg/dag -effect te beoordelen na 6-8 weken -behandeling kan niet onderbroken worden, tenzij over een langere periode

21 Clonidine (Dixarit ) off-label -opbouwen in enkele weken tot 3-5 microgram/kg/dag in 2 giften -effect te beoordelen na 6 weken Cave: hypotensie en bradycardie reboundhypertensie bij gebrekkige therapietrouw of te snelle afbouw

22 Bijwerkingen meestal mild en voorbijgaand, of door dosisaanpassing te verhelpen soms stoppen of ander middel aangewezen bij stimulantia en atomoxetine: meest voorkomend -eetlust -inslaapproblemen -aanvankelijke maagdarm- en hoofdpijnklachten -lichte hartfrequentie en bloeddruk

23 Effecten op de groei: -stimulantia: eerste 2-3 jaar 1cm en 1kg toename (grote verschillen) OZ bij volw: uiteindelijke lengte niet beïnvloed? -atomoxetine: eerste 2 jaar enige vertraging niet meer bij 5 jaar FU medicatie aanpassen: veranderen van tijdstip inname, tolereren late avondmaaltijd, evt. medicatiestop tijdens vakantie

24 Slaapstoornissen: -stimulantia: sommigen medicatievrij interval van 6-8 uur nodig voor bedtijd anderen geen last anderen slapen best in wanneer medicatie nog in werking -stimulantia/atomoxetine: freq. nachtelijk ontwaken Tics: niet langer een contra-indicatie, in individuele gevallen wel Epilepsie: geen drempelverlaging

25 Cardio-vasculaire bijwerkingen: - sudden death niet vaker dan in algemene populatie -atomoxetine: syncope bij langzame metaboliseerders -samenwerking met cardioloog bij (+cfr. ook onderzoek voor start): bestaande hart- en vaataandoeningen hoge bloeddruk (zeker indien systolische en diastolische bloeddruk >Pc 95) aanhoudende hartfrequentie >110 slagen/minuut -clonidine: cfr. supra

26 Psychotische verschijnselen: -niet vaker -terughoudendheid bij jongeren met voorgeschiedenis of familiale geschiedenis -indien wel dosisreductie of medicatiestop Suicidegerelateerde verschijnselen: alertheid Leverfunctiestoornissen: alertheid bij atomoxetine

27 Middelengebruik, -misbruik: -euforisch effect bij intraveneuze toediening of inhalatie -protectief? -geen interactie-effecten tussen cannabis en ADHD-medicatie -combinatie cocaïne en stimulantia potentieel gevaarlijk (versterkende werking dopaminerg) misbruik aanpakken als risico op verslaving groot: opteren voor langwerkende preparaten (voorkeur atomoxetine) Verhaal 4

28 Niet-farmacologische behandeling (meest gebruikte) Gedragstherapeutische oudertraining (mediatietherapie) -omgeving leren structureren + voorspelbaar maken -verwachtingen en eisen leren aanpassen aan de mogelijkheden -gewenst gedrag belonen (systematisch en onmiddellijk) -op ongewenst gedrag reageren met gepaste negatieve consequenties geen significante verschillen op ADHD, wel op opstandig gedrag positieve invloed op internaliserend gedrag grootste effect: ouders voelen zich competenter!/ouder-kind relatie

29 Schoolinterventies: -overleg -psycho-educatie -optimaliseren communicatie ouders-school kleine aanpassingen kunnen helpend zijn (veranderen van plaats in de klas, extra visuele ondersteuning regels/dagprogramma, inkorten van de lengte van taken, opdelen in kleine stappen, afwisselen van denktaken met doe-taken, buddy, korte momenten van fysieke inspanning, frequent kleine signalen van positieve bemoediging of neutrale monitoring om te activeren en stimuleren)

30 Individuele therapie -zelfregulatietraining: alleen effectief in combinatie met beloningssysteem door ouders en/of leerkrachten -onderzoeken lopende -nog onvoldoende evidentie voor effect op ADHD -richten op geassocieerde moeilijkheden Diëten en voedingssuplementen -studies tonen kleine effecten voor sommige -mogelijk meer effect in specifieke gevoelige subgroepen

31

32 Tot slot Kinderen/jongeren met ADHD zijn vaak enthousiast open spontaan veel energie creatief jager tussen de landbouwers

33 Interessante links ADHD-flyer (huisarts en ADHD website Az St. Lucas)

34 Dank u voor uw aandacht!

Medicatieconsulten in het kader van onderhoudsbehandeling: wat te doen

Medicatieconsulten in het kader van onderhoudsbehandeling: wat te doen Farmacotherapie bij ADHD In dit document staan aanwijzingen over wat als huisarts te doen tijdens de medicatieconsulten en algemene informatie over farmacotherapie bij ADHD. Medicatie-instelling, psycho-educatie

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD De economische impact op het budget voor gezondheidszorg in België Masterproef voorgelegd

Nadere informatie

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010-2011 MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE Steffen WESTELINCK Promotor: Prof. Dr. Romain

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Medikinet CR 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Medikinet CR 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet CR 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke capsule met gereguleerde

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet 5 mg, tabletten Medikinet 10 mg, tabletten Medikinet 20 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Medikinet

Nadere informatie

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel ADHD dossier adhd en middelengebruik Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02

Nadere informatie

Medische en psychiatrische comorbiditeiten bij au4sme. Dr. Birgit Roosens Kinder- en Jeugdpsychiater MPI KIDS

Medische en psychiatrische comorbiditeiten bij au4sme. Dr. Birgit Roosens Kinder- en Jeugdpsychiater MPI KIDS Medische en psychiatrische comorbiditeiten bij au4sme Dr. Birgit Roosens Kinder- en Jeugdpsychiater MPI KIDS 1.Medische comorbiditeiten bij au4sme 2. Algemene principes ivm psychofarmaca en het gebruik

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ritalin, tabletten 10 mg 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 10 mg methylfenidaathydrochloride. Hulpstoffen:

Nadere informatie

Kindergeneeskunde ADHD

Kindergeneeskunde ADHD Kindergeneeskunde ADHD Dit boekje is een korte beschrijving over ADHD. Het is geschreven voor ouders die op de polikliniek kindergeneeskunde komen en voor het eerst horen over ADHD. Rondrennen, de aandacht

Nadere informatie

Wat is ADHD? Aandachtstekort:

Wat is ADHD? Aandachtstekort: Wat is ADHD? ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een stoornis die voorkomt bij ongeveer 3 tot 5 % van de bevolking. Jongens hebben 4 keer zoveel kans om de diagnose

Nadere informatie

in gesprek over: ADHD bij volwassenen

in gesprek over: ADHD bij volwassenen in gesprek over: ADHD bij volwassenen Colofon Auteur: J.J.S. Kooij Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein R.B. Laport C.R. van Meer E. Olivier

Nadere informatie

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2008-2009 INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD Frederick SMET Promotor: Dr. Inge Antrop Scriptie voorgedragen in de 2

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Campus St.-Jorisstraat Auteur: Inès Vanmarcke Begeleider: Séverine Van De Voorde Bachelorproef voorgedragen

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van ADHD, gevolgd door de Transparantiefiche van december 2010.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van ADHD, gevolgd door de Transparantiefiche van december 2010. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van ADHD, gevolgd door de Transparantiefiche van december 2010. ADHD Publicatiedatum tot 1 september 2014 Definitie en epidemiologie De

Nadere informatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Redenen voor gebruik, gevolgen en verslaving Debby V.M. van den Ende Tim M. Schoenmakers Samson M. Issa Dike van de Mheen Dit rapport doet verslag van een

Nadere informatie

Ine Bollen Kinderpsychiatrie 2014-2015

Ine Bollen Kinderpsychiatrie 2014-2015 Psychiatrie en psychopathologie: multifactoriële actiopathogenese prof. Danckaerts Wat is psychiatrie? Er zijn vss antipsychiatrie-bewegingen geweest mensen die proberen duidelijk te maken dat er te snel

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

BENZODIAZEPINES. Projekt Farmaka In opdracht van VAD

BENZODIAZEPINES. Projekt Farmaka In opdracht van VAD BENZODIAZEPINES Projekt Farmaka In opdracht van VAD 2003 Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel Tel.: 02/423.03.33 - Fax: 02/423.03.34 Email: vad@vad.be / website:

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Lustrumuitgave. Voortaan ook SPV en in het Netwerk! Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl

Lustrumuitgave. Voortaan ook SPV en in het Netwerk! Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl Lustrumuitgave In deze nieuwsbrief: Voortaan ook SPV en in het Netwerk 1 European Network Adult ADHD opgericht 2 Gedicht Tornado 2 Lustrum

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4

4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4 4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4 ACHTERGROND Een belangrijke indeling van de oorzakelijke factoren van psychiatrische stoornissen is die in genetische en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

VOLWASSENPSYCHIATRIE SAMENVATTING BOEK 2011 2012

VOLWASSENPSYCHIATRIE SAMENVATTING BOEK 2011 2012 VOLWASSENPSYCHIATRIE SAMENVATTING BOEK 2011 2012 Delirium, dementie en andere cognitieve stoornissen 1. Inleiding Inleiding Geheugen: het vermogen om informatie op te slaan, te bewaren en later weer te

Nadere informatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie Richtlijn Detox Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie 2 Richtlijn Detox > Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie Voorwoord Voor u ligt de richtlijn

Nadere informatie

SPEED. dossier speed. V.U.: F. Matthys Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2005/6030/ 08

SPEED. dossier speed. V.U.: F. Matthys Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2005/6030/ 08 V.U.: F. Matthys Vanderlindentraat 15 1030 Brussel wettelijk depotnummer D/2005/6030/ 08 SPEED dossier speed Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02

Nadere informatie

Leerlingen met ADHD in de Basisschool

Leerlingen met ADHD in de Basisschool Leerlingen met ADHD in de Basisschool Marina Danckaerts 1 ADHD is nog steeds een controversieel concept. Deze bijdrage wil leerkrachten voorbij die controverse gidsen en een aantal rationele argumenten

Nadere informatie

hartfalen Transmurale Regionale Richtlijn Hartfalen Midden-Brabant

hartfalen Transmurale Regionale Richtlijn Hartfalen Midden-Brabant hartfalen Transmurale Regionale Richtlijn Hartfalen Midden-Brabant Werkgroep Hartfalen: dr. H.F. Baars mevr. drs. M.A.A.E. Cusiel mevr. drs. R.N. Eggink drs. D.W.A.A. Groot dhr. E.H.W.T. Hendriks drs.

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMA HARTFALEN

ZORGPROGRAMMA HARTFALEN ZORGPROGRAMMA HARTFALEN Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen 2013 1 Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Doelstellingen en uitgangspunt 3 Zorgprogramma Hartfalen 6 A Inclusie

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede

Nadere informatie