Medicatieconsulten in het kader van onderhoudsbehandeling: wat te doen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medicatieconsulten in het kader van onderhoudsbehandeling: wat te doen"

Transcriptie

1 Farmacotherapie bij ADHD In dit document staan aanwijzingen over wat als huisarts te doen tijdens de medicatieconsulten en algemene informatie over farmacotherapie bij ADHD. Medicatie-instelling, psycho-educatie aan kind/jongere/ouders/verzorgers/school en eventueel trainingen voor kind/ouders/verzorgers zijn afgerond. Medicatieconsulten in het kader van onderhoudsbehandeling: wat te doen Algemeen Frequentie: om het half jaar. Inhoud consult: (hetero-)anamnese en lichamelijk onderzoek (lengte, gewicht {verwerken in TNO groeicurve die als bijlage is toegevoegd aan de ontslagbrief}, bloeddruk, pols). Aandachtspunten (hetero-)anamnese Heeft de medicatie nog effect? - Is er afname van hyperactiviteit en impulsiviteit? - Is er verbetering van aandacht en concentratie? - Hoe zijn de schoolresultaten (informatie van de leerkrachten)? - Hoe is het contact met ouders, broers/zussen, leerkracht en leeftijdgenoten? - Hoe gaat het bij vergeten of te laat innemen van de medicatie? - Hoe gaat het met sporten? - Let op mogelijk misbruik Compliance (vooral belangrijk bij naar autonomie strevende pubers) - Wordt medicatie nog volgens voorschrift gebruikt? Zo nee, waarom niet? Overweeg om te zetten op andere dosering/toedieningsvorm (langwerkend Methylfenidaat). Navragen veel voorkomende bijwerkingen - Eetpatroon: verminderde eetlust, honger bij uitwerking in de avond? Adviseer extra gezonde tussendoortjes, stevig ontbijt en extra eetmoment s avonds. - Slapen: inslaapproblemen, moeite met opstaan, slaperigheid of overprikkeling overdag? Overweeg extra doseermoment (laag) vroeg in de avond (bij rebound), stoppen of halveren derde dosering kortwerkend Methylfenidaat of Melatonine (start met 0,1 mg 0,5-2 uur a.n., individuele dosering ligt tussen 0,1 en 5 mg). - Buikpijn en hoofdpijn (vooral eerste dagen na start)? Navragen bijwerkingen die op overdosering kunnen wijzen - Gebrek aan spontaniteit, in zichzelf gekeerd zijn, labiliteit, depressie, tics, perseveratie. Overweeg dosisverlaging. Navragen onregelmatig gebruik - Hoofdpijn en buikpijn bij herstart na weekend of vakantie zonder medicatie? - Reden van onregelmatig gebruik bespreken. Overweeg continuering medicatie tijdens vrije dagen, eventueel een lagere dosering. Controleer comorbiditeit - Oppositioneel gedrag, angst, dwang, depressie, slaapproblemen, leerproblemen. - Verslaving (bij pubers). Besteed aandacht aan gebruik van genotmiddelen. Waarschuwen voor combinatie van alcohol en drugs met medicatie!

2 Aandachtspunten lichamelijk onderzoek Bij afname van het gewicht: dieetadviezen geven (extra verantwoorde tussendoortjes, extra eetmoment overdag of voor het slapen gaan als de medicatie is uitgewerkt). Bij stagnatie van lengtegroei en/of gewicht (vooral bij voldoende eetpatroon): medicatiepauzes in weekenden en vakanties overwegen. Altijd puberteitsstadia meenemen in overwegingen (soms is een late puberteit de verklaring voor een afbuigende lengtecurve!). Bloeddrukcontrole i.v.m. sporadisch voorkomende hypertensie. Bij gebruik langer dan twee jaar of bij twijfels over effect: medicatiestop van 1 week tot 1 maand in een rustige periode gedurende het schooljaar. Soms geeft 1 dag al duidelijkheid! Farmacotherapie bij ADHD Plaatsbepaling van medicatie in de behandeling Farmacotherapie is een zeer effectieve en goed gedocumenteerde interventie bij ADHD en daarom bij veel kinderen en jongeren met deze aandoening geïndiceerd. Zeker bij ernstige vormen van ADHD is medicatie, naast psycho-educatie, de eerste stap in de behandeling. Psychostimulantia zijn de middelen van eerste keuze voor de behandeling van ADHD. Psychostimulantia Psychostimulantia zijn opiumwetpreparaten. Van de stimulantia worden twee stoffen in Nederland gebruikt voor de behandeling van ADHD, namelijk Methylfenidaat en Dexamfetamine. Er is meer ervaring en onderzoek beschikbaar met Methylfenidaat, daarom wordt dit middel als eerste ingezet. Methylfenidaat is geregistreerd voor 6-18 jarigen, Dexamfetamine niet. Methylfenidaat geeft bij ongeveer 70% van de kinderen/jongeren een afname van de kernsymptomen en een verbetering van het sociale gedrag. Van Methylfenidaat zijn in Nederland kort werkende (4 uur), lang werkende (10-12 uur) en middellang werkende (6-8 uur) toedieningsvormen beschikbaar. Dexamfetamine wordt toegepast bij een non-respons of averechts effect van Methylfenidaat, vooral als er geen relevante bijwerkingen of contra-indicaties waren voor Methylfenidaat. Bij ongeveer 50% van de kinderen/jongeren die niet responderen op Methylfenidaat, is Dexamfetamine wel werkzaam. Dosering Het instellen op een adequate dosering van psychostimulantia hangt af van de balans tussen werking en bijwerking en is dus individueel bepaald. De gemiddelde dosering van Methylfenidaat ligt tussen 0,5 en 1,0 mg/kg/dag (maximaal 60 mg/dag). Vaak is een dosering van drie maal daags nodig (à 4 uur), soms echter vier maal daags: - bij snelle omzetters (medicatie is sneller dan na 3-4 uur uitgewerkt) - als er sprake is van een sterke rebound (interval van 3-3,5 uur nemen) - als kinderen/jongeren in de vroege avond activiteiten hebben (zoals huiswerk, sport). Een rebound is verergering van ADHD symptomen bij uitwerking van de medicatie. Dexamfetamine wordt twee tot drie keer per dag gegeven (à 4-6 uur). De gemiddelde dosering is 0,25-0,50 mg/kg/dag. Dosisequivalentie: 5 mg Dexamfetamine 10 mg Methylfenidaat. Melatonine Melatonine is een niet geregistreerd geneesmiddel dat kan worden ingezet bij inslaapproblemen bij ADHD, al dan niet veroorzaakt door start met psychostimulantia. Melatonine is een hormoon dat bij mensen in de epifyse wordt geproduceerd uit Serotonine en van invloed op het slaap-waakritme. Melatonine is in Nederland in steeds hogere doseringen zonder recept verkrijgbaar. Dosering De individuele dosering varieert van 0,1 tot 5 mg in te nemen 0,5-2 uur a.n.

3 Overzicht psychostimulantia en Melatonine (IR Immediate Release, ER Extended Release) Afgifte DD Duur Tablet/capsule Methylfenidaat 100 % IR uur 5-10 mg Equasym XL 30% IR 70 % ER uur mg Medikinet CR 50% IR 50 % ER uur mg Concerta 22% IR 78 % ER uur mg Dexamfetamine uur 5 mg Melatonine 1 ± 2 uur 0,1-1,5 mg mg (recept) Concerta dient als gehele capsule ingenomen te worden, Equasym XL en Medikinet CR kunnen na openen van de capsule als korrels worden ingenomen, bijvoorbeeld op appelmoes of yoghurt/vla. Equasym XL dient voor het ontbijt te worden ingenomen, Medikinet CR tijdens of na het ontbijt. Equasym en Medikinet zijn er ook in kortwerkende (3-4 uur) vormen (zonder XL/CR toevoeging). De langwerkende preparaten worden niet door elke verzekering vergoed, soms wel in een aanvullend pakket. Ouders kunnen informatie hierover vinden op en via de site van de oudervereniging Balans (www.balansdigitaal.nl). Omzetten kortwerkende in (middel)langwerkende vormen van Methylfenidaat Kortwerkend Middellang werkend Langwerkend Methylfenidaat Equasym XL/Medikinet CR Concerta 5 mg 2dd0,5 5 mg (alleen Medikinet CR) 5 mg 2dd1 10 mg 5 mg 3dd1 18 mg 5 mg 2dd1,5 10 mg + 5 mg (alleen Medikinet CR) 5 mg 3dd1,5 27 mg 10 mg 2dd1 20 mg 10 mg 3dd1 36 mg 10 mg 2dd1,5 30 mg 10 mg 3dd1,5 54 mg 10 mg 2dd2 40 mg (alleen Medikinet CR) Indicatiegebied psychostimulantia Een kind kan om allerlei redenen druk zijn, of moeilijk opletten op school: het is bang, in de put of overvraagd bij voorbeeld. Dan is het soms wel hyperkinetisch, maar er hoeft geen sprake te zijn van ADHD. ADHD uit zich in aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit en impulsiviteit welke al voor het zevende jaar aanvangen. De stoornis manifesteert zich op meer dan één terrein (zowel op school als thuis/werk/hobby) en leidt tot aanwijsbare beperkingen in het functioneren met nadelige gevolgen voor de sociaal-emotionele en/of cognitieve ontwikkeling. (Relatieve) contra-indicaties psychostimulantia Stimulantia moeten voorzichtig worden voorgeschreven of worden heroverwogen bij kinderen of jongeren met cardiovasculaire aandoeningen, epilepsie, hyperthyreoïdie, glaucoom, ernstige mentale retardatie, bij psychotische verschijnselen, autisme spectrum stoornissen, ticstoornissen, verslaving, ernstige angst en depressie. Mocht dit bij uw patiënt aan de orde zijn, dan is door ons zorgvuldig afgewogen of de medicatiecontrole door u gedaan kan worden. Bijwerkingen psychostimulantia Psychostimulantia worden over het algemeen goed verdragen, maar er zijn toch een aantal hinderlijke bijwerkingen die frequent voorkomen en soms ook aanleiding geven tot het staken of switchen van medicatie.

4 De belangrijkste bijwerkingen zijn slaapstoornissen (vooral bij rebound), eetlustremming en ongewenste effecten op het gedrag (angst, prikkelbaarheid, matheid, lusteloosheid, huilerigheid). Vooral tijdens de instellingsfase worden buikpijn en hoofdpijn genoemd. Veiligheidsaspecten psychostimulantia De stimulantia worden al vele jaren frequent gebruikt bij kinderen/jongeren en er is veel aandacht voor de veiligheid. Ernstige acute bijwerkingen zijn relatief zeldzaam. Op het ontwikkelen van een verslaving wordt geen verhoogd risico gevonden maar juist een beschermend effect. Wel is een belangrijk veiligheidsaspect het risico op misbruik van het middel zelf. Een ander risico is het ontstaan van groeistoornissen. De meest recente gegevens wijzen op een afname van het groeipotentieel van ca 1,5 centimeter wanneer Methylfenidaat langdurig wordt gebruikt. Dit wordt echter niet als klinisch relevant gezien. In individuele gevallen kan groeiachterstand echter wel een relevante bijwerking zijn. De meest recente visie op cardiale complicaties is dat er mogelijk wel een verhoogd risico is op acute cardiale dood, maar dat dit risico zeer gering is. De aanbeveling is daarom kinderen met een cardiovasculair risicoprofiel niet zonder kindercardiologische screening te behandelen. Duur van de onderhoudsbehandeling van psychostimulantia ADHD is een chronische stoornis die doorgaat in de adolescentie (70%) en volwassenheid (50%). Wel is het aan te raden ieder jaar, bij voorkeur juist niet tijdens de vakantie, gedurende 1-4 weken medicatie af te bouwen of te stoppen. Hierbij dient het effect op school, thuis en op het werk/hobby te worden geëvalueerd. Medicatie mee op reis Voor reizen met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt is een officiële verklaring nodig. Voor reizen binnen het Schengengebied is dit de Schengenverklaring (per reis is een nieuwe verklaring nodig). Voor reizen buiten dit gebied is een Engelstalige medische verklaring nodig (deze verklaring is een jaar geldig, indien de medicatie ongewijzigd blijft). Voor meer informatie over medicatie mee op reis zie Ouders kunnen van deze site zelf een Schengenverklaring downloaden en deels zelf invullen. Overige behandelingsmogelijkheden Steeds meer behandelingsmogelijkheden voor ADHD komen op de markt. Een kort overzicht: Voeding Het RIVM concludeert in 2013 in een rapport over ADHD en voeding dat het onvoldoende wetenschappelijk is onderbouwd of er een verband is tussen voeding en ADHD. Daardoor kunnen er geen concrete voedingsadviezen worden gegeven om symptomen van ADHD te verminderen. Het RIVM doet aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Neurofeedback: wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit bij ADHD loopt (zie voor meer informatie o.a. Werkgeheugentraining: wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit bij ADHD loopt. Consultatie verwijzer Neem in ieder geval contact op met de verwijzer: - bij het optreden van zeldzame bijwerkingen - bij het optreden van contra-indicaties - bij het ontwikkelen van een co-morbiditeit - bij toename van symptomen

5 Bereikbaarheid verwijzer Aanmelding & Consultatie Herlaarhof Herlaarhof Vught Herlaarhof Oss Herlaarhof Helmond Herlaarhof Veldhoven Meer informatie (achtergrondinformatie) (gedetailleerde informatie over psychostimulantia) (gedetailleerde informatie over psychostimulantia bij kinderen) (site van oudervereniging)

Kindergeneeskunde ADHD

Kindergeneeskunde ADHD Kindergeneeskunde ADHD Dit boekje is een korte beschrijving over ADHD. Het is geschreven voor ouders die op de polikliniek kindergeneeskunde komen en voor het eerst horen over ADHD. Rondrennen, de aandacht

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Medikinet CR 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Medikinet CR 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet CR 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke capsule met gereguleerde

Nadere informatie

in gesprek over: ADHD bij volwassenen

in gesprek over: ADHD bij volwassenen in gesprek over: ADHD bij volwassenen Colofon Auteur: J.J.S. Kooij Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein R.B. Laport C.R. van Meer E. Olivier

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet 5 mg, tabletten Medikinet 10 mg, tabletten Medikinet 20 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Medikinet

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

Fabels en Feiten over morfine en andere opioïden

Fabels en Feiten over morfine en andere opioïden Fabels en Feiten over morfine en andere opioïden (herziene druk) de heer E. Delhaas en mevrouw W.H. Oldenmenger Inleiding Uw arts heeft u een opioïd voorgeschreven om uw pijn onder controle te krijgen.

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie

Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Niet voorgeschreven gebruik van ADHD medicatie Redenen voor gebruik, gevolgen en verslaving Debby V.M. van den Ende Tim M. Schoenmakers Samson M. Issa Dike van de Mheen Dit rapport doet verslag van een

Nadere informatie

in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling

in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling Colofon Auteur: M.P. van den Berg Met dank aan de patiënten van de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC. Redactie: M.A.V. van Verschuer (eindredacteur)

Nadere informatie

Chronische Nierinsufficiëntie

Chronische Nierinsufficiëntie Chronische Nierinsufficiëntie Informatie voor ouders en verzorger 658224_PFI_pat_indicatie_CNI.indd 1 25-06-12 10:02 Voor wie is dit boekje bedoeld? Dit is een boekje voor ouders en verzorgers van kinderen

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ritalin tabletten 10 mg Methylfenidaathydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ritalin tabletten 10 mg Methylfenidaathydrochloride BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ritalin tabletten 10 mg Methylfenidaathydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat je dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Pijnbestrijding bij kanker

Pijnbestrijding bij kanker Pijnbestrijding bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is pijn? 4 Pijndiagnose 7 Behandeling van pijn 9 Andere methoden 18 Omgaan met pijn 21 Wat u zelf kunt doen 24 Wilt u meer informatie?

Nadere informatie

Medicinale Cannabis. Informatiebrochure voor patiënten

Medicinale Cannabis. Informatiebrochure voor patiënten Medicinale Cannabis Informatiebrochure voor patiënten Inhoudsopgave Inleiding 03 Wat is medicinale cannabis? 04 Bijwerkingen 07 Dosering en gebruik 08 Instructies voor gebruik en dosering 10 Medicinale

Nadere informatie

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva FAQ s over het gebruik van Antidepressiva 1. Aan wie worden antidepressiva voorgeschreven? Een behandelaar schrijft antidepressiva voor als de diagnose depressie is vastgesteld. De behandelaar volgt de

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Concerta 27 mg tabletten met verlengde afgifte. methylfenidaathydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Concerta 27 mg tabletten met verlengde afgifte. methylfenidaathydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Concerta 27 mg tabletten met verlengde afgifte methylfenidaathydrochloride De naam van dit geneesmiddel is Concerta, het bevat het werkzaam bestanddeel methylfenidaathydrochloride.

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Voor wie is deze brochure? Inhoud

Voor wie is deze brochure? Inhoud Pijn bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is pijn? 4 Pijndiagnose 8 Behandeling van pijn 10 Andere methoden 19 Omgaan met pijn 22 Wat u zelf kunt doen 24 Wilt u meer informatie? 26 Voor wie

Nadere informatie

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu 02 Mijn Behandeling Mijn Keuze 03 Inhoud Jouw lichaam Jouw keuze... 04 Wat is

Nadere informatie

in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis

in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis Colofon Auteurs: A.J.L.M. van Balkom I.M. van Vliet Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein

Nadere informatie

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel ADHD dossier adhd en middelengebruik Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02

Nadere informatie

ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN. Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva. Een knelpuntenanalyse

ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN. Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva. Een knelpuntenanalyse ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva Een knelpuntenanalyse Peter Groot Jan van Ingen Schenau 1 2 ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN Pleidooi voor een richtlijn

Nadere informatie

Geneesmiddelen met een therapeutische minderwaarde ten opzichte van andere in het pakket opgenomen behandelmogelijkheden. Hiervan is sprake indien

Geneesmiddelen met een therapeutische minderwaarde ten opzichte van andere in het pakket opgenomen behandelmogelijkheden. Hiervan is sprake indien Criteria voor beoordeling therapeutische waarde 1. Inleiding De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) beoordeelt geneesmiddelen met een tweeledig doel. Enerzijds is dat het geven van een duidelijke plaatsbepaling

Nadere informatie

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline 1/8 1/4 Borderline persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline, is een psychische aandoening. De belangrijkste kenmerken zijn sterke wisselingen in zowel

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Stoornissen in het gebruik van alcohol

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Stoornissen in het gebruik van alcohol Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Stoornissen in het gebruik van alcohol Mensink PAJS, Ashruf RHT, Sluiter AC, Boomsma LJ, Eberson MPHM, Luijkx JJHM, Valken N, Vriezen JA. Huisarts Wet 2010:53(4):S1-5.

Nadere informatie

UITLEG OVER DE BEHANDELING VAN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS DE DIAGNOSE POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS

UITLEG OVER DE BEHANDELING VAN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS DE DIAGNOSE POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS UITLEG OVER DE BEHANDELING VAN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS In deze tekst worden deze verschillende behandelmogelijkheden voor posttraumatische stressstoornis op een rij gezet. De informatie is bedoeld

Nadere informatie

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid De juiste instelling Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid INHOUDSOPGAVE 1. Hoezo de juiste instelling? 4 2. Opiaatafhankelijkheid 6 3. Als je begint met behandeling 9 4. Je gezondheid

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009

Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie