Kinderen met ADHD. Inhoudsopgave. Wat is de oorzaak van ADHD? Wat zijn de verschijnselen van ADHD?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderen met ADHD. Inhoudsopgave. Wat is de oorzaak van ADHD? Wat zijn de verschijnselen van ADHD?"

Transcriptie

1 Kinderen met ADHD Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is de oorzaak van ADHD? 1 Wat zijn de verschijnselen van ADHD? 1 Hoe wordt de diagnose ADHD gesteld? 2 Behandeling van ADHD 2 Patiënten- en belangenorganisaties 5 Tot slot 5 Belangrijke telefoonnummers 5 ADHD is de afkorting van de Engelse term Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit). Kinderen met ADHD hebben meer dan gemiddelde aandachts en concentratiestoornissen. Ze worden de hele dag geprikkeld door wat er om hen heen gebeurt. De drie belangrijkste kenmerken van deze aandoening zijn: aandachtstekort; hyperactiviteit; impulsiviteit. Door bovenstaande gedragskenmerken krijgen kinderen met ADHD vaak problemen op school, in het gezin en in contact met andere kinderen. Veel van deze kinderen hebben leermoeilijkheden, zijn agressief en vijandig of juist angstig. Ze zijn snel afgeleid en hebben moeite om blijvend hun aandacht op een taak te richten. Kinderen met ADHD zijn rusteloos en chaotisch. Opvallend is dat de meeste kinderen met ADHD zich houterig bewegen en moeite hebben met fijne bewegingen, zoals schrijven en knippen. Wat is de oorzaak van ADHD? De precieze oorzaak van ADHD is niet bekend. Er is altijd sprake van meerdere oorzaken. Uit onderzoek blijkt dat ADHD in bepaalde families vaker voorkomt. Waarschijnlijk spelen daarbij meerdere erfelijke factoren een rol. ADHD wordt vaker gezien bij kinderen die te vroeg geboren zijn of een te laag geboortegewicht hadden. Onderzocht wordt of bepaald voedsel bij kinderen ADHD beïnvloedt. Duidelijk is al wel dat ADHD niet veroorzaakt wordt door suiker, kleurstoffen en conserveringsmiddelen. Wat zijn de verschijnselen van ADHD? Kenmerkend aan kinderen met ADHD is dat ze hyperactief en impulsief zijn. Door deze kenmerken, hebben kinderen met ADHD vaak de volgende verschijnselen: ze kunnen moeilijk blijven zitten; ze zijn snel afgeleid; ze wiebelen, draaien en friemelen veel; ze kunnen moeilijk wachten op hun beurt; ze geven antwoord voordat een vraag is afgemaakt; ze kunnen moeilijk instructies opvolgen; ze kunnen moeilijk blijvend de aandacht richten; ze van de ene activiteit naar de andere hollen; ze kunnen niet rustig spelen;

2 ze praten overdreven veel; ze vallen anderen in de rede; ze luisteren niet naar wat anderen zeggen; ze raken dingen kwijt of verliezen vaak dingen; ze storten zich vaak in gevaarlijke situaties. Naast deze kenmerken komen bij kinderen met ADHD vaak nog andere problemen voor. De meeste kinderen zijn motorisch wat onhandig, bezeren zich gemakkelijk en vallen snel. Eén op de 3 kinderen met ADHD heeft problemen met leren. Door het drukke gedrag en de vele prikkels die ADHD kinderen moeten verwerken, kunnen veel kinderen s avonds moeilijk in slaap komen. Tijdens de slaap kunnen de kinderen onrustig bewegen, vooral met de benen. Sommige kinderen stoppen af en toe met ademhalen tijdens de slaap. Kinderen met ADHD zijn vaker wat angstiger van aard en worden sneller agressief, hebben vaak moeite om gescheiden te worden van hun ouders of andere bekende personen en kunnen niet goed tegen veranderingen. Een deel van de kinderen met ADHD heeft ook tics. Sommige kinderen vinden het moeilijk om contact te maken met andere kinderen. Veel van deze kenmerken komen bij alle kinderen in meer of mindere mate voor. Bij kinderen met ADHD gaat het om een aantal kenmerken die in ernstige mate voorkomen en de ontwikkeling van het kind belemmeren. Hoe wordt de diagnose ADHD gesteld? Gesprek en lichamelijk onderzoek De diagnose ADHD wordt gesteld aan de hand van het verhaal van de ouders en een lichamelijk onderzoek van het kind. Een lichamelijk en neurologisch onderzoek wordt verricht om eventuele andere oorzaken uit te sluiten. Vragenlijsten De ouders en andere personen die nauw betrokken zijn bij het kind (school, opvang) moeten een vragenlijst invullen over het kind. Er bestaat geen bloedtest of ander onderzoek om de diagnose ADHD te stellen. Kinderpsychiatrisch onderzoek Wanneer er naast ADHD nog andere gedragsproblemen zijn, kan een uitgebreid onderzoek door een (kinder)psychiater nodig zijn. Als er tijdens dit onderzoek afwijkende bevindingen worden gedaan die wijzen op een onderliggende ziekte, kan het nodig zijn hier verder onderzoek naar te doen. Behandeling van ADHD De behandeling van ADHD bestaat uit 2 peilers die beide even belangrijk zijn: een gedragsmatige aanpak; een behandeling met medicijnen. Gedragsmatige aanpak Kinderen met ADHD hebben een consequente aanpak nodig. U moet duidelijke regels stellen, zodat uw kind weet wat wel en niet mag. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als hij/zij over de schreef gaat of niet luistert. Een vaste dagindeling en structuur bieden houvast en zekerheid. Het is ook belangrijk het kind zo positief mogelijk te benaderen. Dit vraagt extra inspanning van ouders. Veel ouders vinden het fijn om ondersteuning te krijgen van bijvoorbeeld een orthopedagoog of kinderpsycholoog.

3 Ook op school is het belangrijk om consequent en duidelijk te zijn. Sommige kinderen kunnen op school extra begeleiding krijgen door middel van een rugzakje. Een rugzakje is een andere naam voor leerlinggebonden financiering en is bedoeld voor kinderen die in het onderwijs extra ondersteuning kunnen gebruiken. Voorwaarde om een rugzakje aan te vragen, is dat het kind een indicatie heeft die in principe door de ouders moet worden aangevraagd bij een Commissie voor Indicatiestelling (CvI). In uitzonderlijke gevallen kan de school een indicatie aanvragen. Verder kan de leerkracht op school extra ondersteuning geven aan het kind. Medicijnen De bekendste medicijnen voor ADHD zijn Ritalin, Concerta en Strattera. Ze verbeteren de aandacht en concentratie en in mindere mate verminderen zij de hyperactiviteit. Behandeling met methylfenidaat (Ritalin /Concerta ) Wat is methylfenidaat? Methylfenidaat werkt stimulerend op de hersenen. Het medicijn heeft bij 70-80% van de kinderen met ADHD een gunstig effect op de concentratie en hyperactiviteit. Hoe vaak moet Ritalin ingenomen worden? Het medicijn werkt ongeveer 4 uur, zodat het om de 4 uur ingenomen moet worden. Het is belangrijk om het medicijn niet na uur in te nemen, aangezien er dan problemen met het inslapen kunnen ontstaan. Het doseringsschema is 3 maal per dag: om 8.00 uur, uur en uur. Meestal wordt om uur een lagere dosis gegeven. Zo wordt het medicijn aan het eind van de dag afgebouwd. Bij sommige kinderen bevalt het beter als de medicijnen tweemaal per dag worden ingenomen (om 8.00 uur en uur). Afhankelijk van de klachten kunnen de medicijnen iedere dag of alleen op schooldagen worden gebruikt. Hoe te starten? Er wordt met een lage dosis begonnen die, afhankelijk van het effect en het gewicht van uw kind, iedere week kan worden opgehoogd. De maximale dosis voor uw kind staat op het recept. Eind van iedere week dient u samen met de leerkracht te beoordelen hoe het effect is. Als de medicijnen onvoldoende werken en er geen ernstige bijwerkingen zijn, wordt de dosis verhoogd. Als het medicijn wel naar tevredenheid werkt, wordt de dosis niet verhoogd. Schema voor innemen van de medicatie. Let op: 1 tablet is 10 mg. De meeste kinderen hebben niet de maximale dosis nodig. Week 08:00 uur 12:00 uur 16:00 uur 1 omschreven bij week 2 ½ tablet ½ tablet ½ tablet

4 2 omschreven bij week 3 3 omschreven bij week 4 1 tablet 1 tablet ½ tablet 1½ tablet 1½ tablet ½ tablet 4 2 tabletten 2 tabletten 1 tablet Als de medicatie bij een maximale dosering nog geen duidelijk en gunstig resultaat heeft, moet er na overleg met de arts gestopt worden met de inname van de medicijnen. Bij sommige kinderen bij wie methylfenidaat niet werkt, werkt D-amfetamine (dexamfetamine) wel. Als de arts dit als alternatieve medicatie mogelijkheid ziet, zal dit met u worden besproken. Concerta Dit is hetzelfde medicijn als Ritalin. Verschil is dat het geneesmiddel in een tablet verwerkt is waar het heel langzaam uit vrijkomt. Hierdoor werkt een tablet twaalf uur. Dit kan een voordeel zijn als de gewone tabletten vaak worden vergeten, de medicijnen bij uw kind korter werken dan de gebruikelijke 4 uur of het vaker innemen van de medicijnen erg lastig is. Bijwerkingen treden door de gelijkmatige afgifte minder vaak op. Concerta is echter duur en veel ziektekostenverzekeraars vergoeden het niet. Kijk voor meer informatie op: Bijwerkingen De belangrijkste bijwerkingen van de medicijnen zijn inslaapproblemen en een verminderde eetlust. De groei en het gewicht worden daarom nauwkeurig gecontroleerd. Als uw kind minder eetlust heeft, kunnen de medicijnen beter na het eten worden ingenomen. Soms treedt hoofdpijn of buikpijn op. Vaak zijn de bijwerkingen tijdelijk en verdwijnen bij langer gebruik. Soms komt het voor dat kinderen somber worden bij het gebruik van methylfenidaat. Dit is een reden om het middel te stoppen. Een enkele keer hebben de medicijnen een averechts effect. De klachten worden sterker in plaats van minder. Behandelingsvrije periodes Het kan zinvol zijn de medicijnen af en toe kortdurend te staken. Dit om na te gaan of uw kind de medicijnen nog steeds nodig heeft. Overleg hierover met uw arts. Controle Omdat de medicijnen voor ADHD voor lange tijd worden voorgeschreven, moet uw kind regelmatig op controle komen. Dan wordt gekeken of de dosering aangepast moet worden of dat er geen ernstige bijwerkingen ontstaan. Stop nooit zomaar met de medicijnen, ook niet als uw kind slecht gaat eten of slapen of bijvoorbeeld klaagt over buikpijn. Overleg altijd eerst met de arts.

5 Patiënten- en belangenorganisaties Balans Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. De vereniging behartigt de belangen van mensen met onder andere ADHD en geeft informatie over deze stoornis. De vereniging wil ook het lotgenotencontact tussen ouders van kinderen met ADHD stimuleren. Website: OVAK Vereniging voor ouders van een ADHD-kind, voor lotgenotencontact en informatie over ADHD. Website: Impuls Een landelijke patiëntenvereniging voor volwassenen met ADHD. Website: Tot slot Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met polikliniek Neurologie. Belangrijke telefoonnummers St. Elisabeth Ziekenhuis (algemeen): (013) Route 42 Neurocentrum Polikliniek Neurologie (afspraken en informatie): (013) Neurologie, Copyright St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Afdeling Communicatie Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Kindergeneeskunde ADHD

Kindergeneeskunde ADHD Kindergeneeskunde ADHD Dit boekje is een korte beschrijving over ADHD. Het is geschreven voor ouders die op de polikliniek kindergeneeskunde komen en voor het eerst horen over ADHD. Rondrennen, de aandacht

Nadere informatie

in gesprek over: ADHD bij volwassenen

in gesprek over: ADHD bij volwassenen in gesprek over: ADHD bij volwassenen Colofon Auteur: J.J.S. Kooij Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein R.B. Laport C.R. van Meer E. Olivier

Nadere informatie

ADHD. Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli

ADHD. Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli 00 ADHD Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli U bent met uw kind verwezen naar de ADHD poli. De ADHD poli is een samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

ADHD bij kinderen en volwassenen. Als chaos het leven beheerst

ADHD bij kinderen en volwassenen. Als chaos het leven beheerst ADHD bij kinderen en volwassenen Als chaos het leven beheerst Van de hak op de tak Rondrennen, de aandacht ergens niet bij kunnen houden, niet luisteren: het hoort bij kinderen. Ook volwassenen kunnen

Nadere informatie

Contactstoornissen, aandacht en concentratiestoornissen, gedragsstoornissen, gedrag

Contactstoornissen, aandacht en concentratiestoornissen, gedragsstoornissen, gedrag Contactstoornissen, aandacht en concentratiestoornissen, gedragsstoornissen, gedrag Contactstoornissen (Autisme spectrum stoornissen) Autisme; is een stoornis in het verwerken van informatie. De stoornis

Nadere informatie

Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1

Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1 Sociaal-emotionele en leerproblemen bij kinderen en jongeren met Neurofibromatose type 1 Informatie en tips voor ouders, kinderen, jongeren, leerkrachten en begeleiders Bij de titel: Niet altijd zichtbaar

Nadere informatie

Wat is ADHD? Aandachtstekort:

Wat is ADHD? Aandachtstekort: Wat is ADHD? ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een stoornis die voorkomt bij ongeveer 3 tot 5 % van de bevolking. Jongens hebben 4 keer zoveel kans om de diagnose

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ritalin tabletten 10 mg Methylfenidaathydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ritalin tabletten 10 mg Methylfenidaathydrochloride BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ritalin tabletten 10 mg Methylfenidaathydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat je dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Medicijngebruik Ziekte van Parkinson

Medicijngebruik Ziekte van Parkinson Patiënteninformatie Voor de behandeling van de ziekte van Parkinson komt er een moment dat uw behandelend neuroloog medicijnen gaat voorschrijven. Vaak gebeurt dit wanneer de klachten u beperken in het

Nadere informatie

in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis

in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis in gesprek over: Gegeneraliseerde angststoornis Colofon Auteurs: A.J.L.M. van Balkom I.M. van Vliet Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein

Nadere informatie

Omgaan met de gevolgen van een CVA (beroerte). 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Omgaan met de gevolgen van een CVA (beroerte). 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging Leven met vermoeidheid. Leven met vermoeidheid. Omgaan met de gevolgen van een CVA (beroerte). 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging Leven met vermoeidheid CVA (Cerebro Vasculair Accident)

Nadere informatie

Heeft mijn kind AD(H)D?

Heeft mijn kind AD(H)D? Heeft mijn kind AD(H)D? Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Cathelijne Wildervanck Delft augustus 2014 Cathelijne Wildervanck Alles uit dit eboek mag je gebruiken om anderen te inspireren,

Nadere informatie

Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie

Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Over de zin en onzin van diagnoses en medicatie Cathelijne Wildervanck Delft, Cathelijne Wildervanck Alles uit dit eboek mag je gebruiken om anderen te inspireren, verder te helpen of te informeren. Er

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede

Nadere informatie

Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering.

Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering. Even het Medisch acceptatieproces bij de Overlijdensrisicoverzekering. Uitleg en inzicht . In deze digitale folder leest u wat u kunt verwachten bij ons medisch acceptatieproces. Hoe zorgt u ervoor dat

Nadere informatie

Als je kind epilepsie heeft. en nu?

Als je kind epilepsie heeft. en nu? Als je kind epilepsie heeft en nu? inhoud Sinds mijn dochter epilepsie heeft, heb ik maar één wens: dat haar aanvallen snel onder controle komen. Gelukkig is de kinderarts daar optimistisch over. En inmiddels

Nadere informatie

Prednison (corticosteroïden)

Prednison (corticosteroïden) Prednison (corticosteroïden) Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl Uw MDL-arts (maag-, darm- en leverarts) heeft u Prednison voorgeschreven

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

[UPPER. Brug tussen wetenschap, apotheek en maatschappij] Doorgaan of stoppen. met antidepressiva

[UPPER. Brug tussen wetenschap, apotheek en maatschappij] Doorgaan of stoppen. met antidepressiva [UPPER Brug tussen wetenschap, apotheek en maatschappij] Doorgaan of stoppen met antidepressiva UPPER Inhoudsopgave 1 Over deze brochure 3 2 Antidepressiva in het kort 4 3 Doorgaan of stoppen? 5 4 Wat

Nadere informatie

In de war? Op de Intensive Care

In de war? Op de Intensive Care In de war? Op de Intensive Care Albert Schweitzer ziekenhuis juni 2015 pavo 1168 Inleiding Uw partner of familielid is in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen op de Intensive Care. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Omgaan met de gevolgen van hersenletsel

Omgaan met de gevolgen van hersenletsel Omgaan met de gevolgen van hersenletsel Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 april 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1

Nadere informatie

Neurologie en Neurochirurgie. Hersentumor. www.catharinaziekenhuis.nl

Neurologie en Neurochirurgie. Hersentumor. www.catharinaziekenhuis.nl Neurologie en Neurochirurgie Hersentumor www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Inleiding... 3 Hersentumoren... 5 Diagnose en onderzoeken... 8 Behandeling... 9 Epilepsie... 17 Meer hulp en informatie... 22

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Hiv behandelcentrum

Veelgestelde vragen Hiv behandelcentrum - Waar kan ik me laten testen op een seksueel overdraagbare aandoening (soa)? U kunt zich via uw eigen huisarts laten onderzoeken op soa. Ook kunt u contact opnemen met de soapoli van de GGD. http://www.ggdbzo.nl/informatie/seksualiteit/paginas/soa

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Wie van deze kinderen heeft ITP?

Wie van deze kinderen heeft ITP? Wie van deze kinderen heeft ITP? Informatiebrochure over Immuun Trombocytopenie bij kinderen VOORWOORD Dit boekje is een informatiebrochure over ITP (Immuun Trombocytopenie) bij kinderen. Het is speciaal

Nadere informatie

in gesprek over: Sociale fobie

in gesprek over: Sociale fobie in gesprek over: Sociale fobie Colofon Auteurs: J.F. van Veen I.M. van Vliet A.J.L.M. van Balkom Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein R.B.

Nadere informatie

Medicatieconsulten in het kader van onderhoudsbehandeling: wat te doen

Medicatieconsulten in het kader van onderhoudsbehandeling: wat te doen Farmacotherapie bij ADHD In dit document staan aanwijzingen over wat als huisarts te doen tijdens de medicatieconsulten en algemene informatie over farmacotherapie bij ADHD. Medicatie-instelling, psycho-educatie

Nadere informatie