Farmacotherapeutische opties bij verslaving. Dr. Glenn JH Dumont klinisch farmacoloog UPH St Norbertus/CAPRI/HS Zuyd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Farmacotherapeutische opties bij verslaving. Dr. Glenn JH Dumont klinisch farmacoloog UPH St Norbertus/CAPRI/HS Zuyd"

Transcriptie

1 Farmacotherapeutische opties bij verslaving Dr. Glenn JH Dumont klinisch farmacoloog UPH St Norbertus/CAPRI/HS Zuyd

2 Relaties met een farmaceutisch bedrijf of sponsor Coördinator Pharmacological Research Unit, UPH St Norbertus, Duffel, Universiteit Antwerpen. Sponsor: Janssen Research & Development Contract research. Psychofarmacologisch consultant: Lundbeck BV.

3 Leerdoelen Na deze workshop: 1. Weet u dat de farmacotherapie van afhankelijkheid te verdelen valt in 2 categorieën. 2. Weet u de voor en nadelen van deze twee vormen van farmacotherapie. 3. Weet u welke behandelingen middel specifiek zijn. 4. Weet u dat uiteindelijk niet de keuze van het middel, maar de behandel duur de beste voorspeller van een succesvolle behandeling is.

4 Roken/Nicotine Nicotine afhankelijkheid. Nicotine effecten vs. onttrekkingsverschijnselen. Abstinentie en onttrekkingsverschijnselen. Onttrekkingsverschijnselen vs. craving in relatie tot terugval.

5 Farmaca ter ondersteuning van stoppen met roken Vervanging van nicotine: pleisters, kauwgum, inhalator, neusspray. Bupropion (NA/DA HR) Varenicline (partiële α4β2 agonist) Nortriptyline (NA HR) Clonidine (alfa 2 agonist)

6 Achtergrond roken/nicotine afhankelijkheid Nicotine is een agonist van het acetylcholine ion kanaal (alfa4beta2). Stimuleert deze receptor. Stimulatie van de alfa4beta2 receptor leidt tot dopamine afgifte in de nucleus accumbens.

7 Farmacotherapeutische opties

8 Varenicline: een de gulden middenweg?

9 Gedrag als kern aspect van afhankelijkheid

10 Gedrag als kern aspect van afhankelijkheid

11 Farmacologische opties bij afhankelijkheid: klinisch perspectief 1. Behandeling van acute intoxicatie. 2. Behandeling van de onthoudingsverschijnselen. 3. Behandeling van craving of dwang.

12 Casus 1: Acute intoxicaties Behandeling van acute intoxicaties is symptomatisch. Kennis van stof eigenschappen bevordert rationele (farmaco)therapie, maar de veroorzakende stof is vaak onbekend (behandeling vaak bij EHBO) patient in verwarde toestand of bewusteloos, polydrug gebruik, onbekende hoeveelheid en samenstelling van gebruikte stoffen. En die kennis is daarnaast erg beperkt 12

13 Casus acute intoxicatie: Is flunitrazepam gevaarlijker dan diazepam? Een cliënt met een schizofrene stoornis gebruikt al jaren 2 mg flunitrazepam per dag, en is daar zeer aan gehecht. Hij verdeelt de dosis in kwart tabletten om het door de dag heen in te nemen. Recent werd hij opgenomen met opwindingstoestand na het drinken van een liter whiskey en het innemen van een aantal tabletten flunitrazepam. Bij de opname is de flunitrazepam vervangen door valium hetgeen volgens cliënt niet werkt. Zijn er redenen waarom je flunitrazepam niet moet geven? Bij collega's bestaat grote weerstand daartegen op grond van berichten enkele jaren geleden. Is dat terecht?

14 Behandeling van de onttrekkingsverschijnselen Vervangen van het misbruikte middel door een medisch veilig(er) alternatief: o Substitutie therapie. Onderdrukt het optreden van onttrekkingsverschijnselen. Voorkomt het patroon van drug gebruik door kinetische gunstige eigenschappen: o Lange halfwaardetijd. Dient voldoende hoog gedoseerd te worden voor een gunstig effect: o Dat is vaak erg hoog ivm adaptatie. o Hou rekening met bijwerkingen. o Gedurende de abstinentie kan de dosis verlaagd worden.

15 Casus 2: amfetamine afhankelijkheid Patiënte, 17 jaar, verslaving aan amfetaminen en cannabis en risicovol gebruik van andere middelen. Daarbij vertoonde zij forse externaliserende gedragsproblemen, waardoor zij thuis niet meer te handhaven was en plaatsing op een gesloten afdeling dreigde. Eerdere klinische en poliklinische behandeling in de jeugdverslavingszorg was vastgelopen.

16 Casus 2: amfetamine afhankelijkheid Hoewel op de afdeling veel borderline kenmerken werden gezien, werd in de gesprek therapeutische sessies een opvallend vermogen tot het aangaan en behouden van een stabiele werk en vertrouwensrelatie opgemerkt. Aanwijzingen voor een posttraumatische stressstoornis. Aanwijzingen voor een neuropsychiatrische ontwikkelingsstoornis, zoals autisme of ADHD, werden niet gezien. Klachten van innerlijke onrust, concentratiezwakte, impulsiviteit en chaoticiteit hingen in belangrijke mate samen met de sociaalemotionele problematiek en met het verslavingsgedrag.

17 Casus 2: amfetamine afhankelijkheid Ter ondersteuning van de detoxificatie werd bij aanvang van de behandeling promethazine 25 mg voorgeschreven tot maximaal driemaal daags 2 tabletten ter onderdrukking van onrust en agitatie en ter bevordering van het slapen. Na promethazine werden achtereenvolgens agomelatine 25 mg, mirtazapine 15 mg, trazolan tot 200 mg en melatonine 5 mg a.n. na elkaar gegeven ter verbetering van slaapproblemen. Deze middelen sorteerden echter ontoereikend effect en werden derhalve gestaakt.

18 Casus 2: amfetamine afhankelijkheid Patiënte vraagt om behandeling met methylfenidaat, waarvan patiënte al eens een rustgevend effect had ervaren. Dit werd echter afgehouden, omdat ze geen ADHD heeft en vanwege het risico op instandhouding van de drang naar gebruik van amfetamine achtige stoffen, terwijl langdurige abstinentie het primaire streven was. Na drie maanden wel met atomoxetine gestart. De ADHD achtige klachten (innerlijke onrust, concentratieklachten) en hevige stemmingswisselingen werd als indicatie beschouwd. Hoewel atomoxetine bij een maximale dosering van 80 mg subjectief als helpend werd ervaren, gestaakt wegens de kosten. Venlafaxine XR gestart (150 mg).

19 Casus 2: amfetamine afhankelijkheid Na circa vijf maanden gestart met quetiapine 50 mg a.n., wat geleidelijk werd uitgebreid tot tweemaal daags 200 mg ter vermindering van respectievelijk slaap en agressieregulatieproblemen, helaas zonder succes. Door de aanhoudende instabiliteit in het functioneren van de patiënte, met meerdere terugvallen in middelengebruik, bleef het beoordelen van de zuivere effecten van medicamenteuze behandeling moeilijk. Na het laatste ontslag, 15 maanden na de start van onze klinische behandeling, staakte patiënte alle medicatie.

20 Casus 2: amfetamine afhankelijkheid Tijdens poliklinische follow up blijkt patiënte teruggevallen in gebruik van amfetamine en andere middelen (met name cannabis). Zij dreigde haar nieuwe begeleide woonvoorziening kwijt te raken wegens opflakkerende externaliserende gedragsproblemen. Start Concerta 36 mg 1dd1. Sinds de (ambulante) start met substitutietherapie met methylfenidaat OROS (Concerta), slaagde patiënte erin om in het geheel geen amfetamine meer te gebruiken (3 maanden). Wel continueerde zij het (vrijwel dagelijkse) gebruik van cannabis. Als positief effect beschrijft zij een vermindering van de innerlijke onrust, die volgens patiënte luxerend werkte op het terugvallen in speedgebruik. Patiënte slaagde er in deze periode zelfstandig begeleid te wonen en deeltijd haar schoolopleiding voort te zetten.

21 Behandeling van de afhankelijkheid Amfetaminen (straatnaam: speed/pep) remmen de heropname van dopamine (Nucleus Accumbens) en noradrenaline (stress systeem). Gedeeltelijke substitutie (atomoxetine, venlafaxine) helpt gedeeltelijk. Volledig substitutie helpt beter (voor de amfetamine afhankelijkheid).

22 Bedenkingen Symptoom bestrijding (sedatie, slaapbevordering) is enkel zinvol in de acute fase van onttrekking Bedenk dat sedatie ook afhankelijkheid kan induceren! Blokkade/antagonisme van dopaminerge systeem is contra productief *(400 mg quetiapine) en kan gebruik verhevigen! Toch ADHD?

23 Uw vragen/casus

24 Take home messages 1. De farmacotherapie van afhankelijkheid berust op substitutie of antagonisme van het drug effect. 2. Aangrijpen op drug target (drug specifiek) of beloningssysteem (gelijk voor alle afhankelijkheden). 3. Substitutie therapie wordt beter gewaardeerd door de patiënt, maar is sterk afhankelijk van de motivatie van de patiënt. 4. Antagonisme van het drug effect induceert een toestand van craving. 5. Afhankelijkheid is een chronische aandoening: vooral uw behandelrelatie is van belang: houdt rekening met terugval.

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag Dit advies Medicamenteuze interventies bij drugverslaving is het derde en laatste advies dat de gelijknamige commissie uitbrengt in antwoord op de haar voorgelegde adviesaanvragen.

Nadere informatie

Summary in Dutch / Nederlandse Samenvattting

Summary in Dutch / Nederlandse Samenvattting Summary in Dutch / Nederlandse Samenvattting De invloed van de cannabinoïd en opioïd neurotransmitter systemen op impulsief gedrag en drugsverslaving Zo nu en dan overkomt (doet) iedereen het wel eens:

Nadere informatie

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva FAQ s over het gebruik van Antidepressiva 1. Aan wie worden antidepressiva voorgeschreven? Een behandelaar schrijft antidepressiva voor als de diagnose depressie is vastgesteld. De behandelaar volgt de

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009

Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010-2011 MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE Steffen WESTELINCK Promotor: Prof. Dr. Romain

Nadere informatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie Richtlijn Detox Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie 2 Richtlijn Detox > Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie Voorwoord Voor u ligt de richtlijn

Nadere informatie

Misbruik van en verslaving aan 4 medicatie

Misbruik van en verslaving aan 4 medicatie Misbruik van en verslaving aan 4 medicatie Els Noorlander Figuur 4.1 4.1 Benzodiazepinen 4.1.1 geschiedenis Het gebruik van stoffen om angst en slaapstoornissen te bestrijden is vermoedelijk zou oud als

Nadere informatie

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu

Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu Financieel ondersteund door een educatieve subsidie van Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.mijnbehandelingmijnkeuze.eu 02 Mijn Behandeling Mijn Keuze 03 Inhoud Jouw lichaam Jouw keuze... 04 Wat is

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ s Gravenhage

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ s Gravenhage > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ s Gravenhage 0530.2013091167 College voor zorgverzekeringen Pakket Eekholt 4 1112 XH

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Antidepressiva. Voorlichting voor cliënt en hulpverlener Jan van Ingen Schenau Psychopraxis jaargang 10, nummer 3 (juni 2008) p.

Antidepressiva. Voorlichting voor cliënt en hulpverlener Jan van Ingen Schenau Psychopraxis jaargang 10, nummer 3 (juni 2008) p. Voorlichting Antidepressiva Voorlichting voor cliënt en hulpverlener Jan van Ingen Schenau Psychopraxis jaargang 10, nummer 3 (juni 2008) p. 120-125 Inhoud Neurotransmitters Soorten antidepressiva Wanneer

Nadere informatie

4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4

4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4 4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4 ACHTERGROND Een belangrijke indeling van de oorzakelijke factoren van psychiatrische stoornissen is die in genetische en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Verslaving apart? Dubbele diagnostiek als standaardbehandeling. dr. C.A. Loth

Verslaving apart? Dubbele diagnostiek als standaardbehandeling. dr. C.A. Loth Verslaving apart? Dubbele diagnostiek als standaardbehandeling in de GGz dr. C.A. Loth Cijfers 1,2 miljoen alcoholisten/problematische drinkers 1,8 miljoen dagelijkse gebruikers benzo s, 22 % gebruikt

Nadere informatie

GHB detoxificatie met farmaceutische GHB

GHB detoxificatie met farmaceutische GHB GHB detoxificatie met farmaceutische GHB 2013 Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA) Postbus 6909, 6503 GK Nijmegen, www.nispa.nl De GHB monitor is tot stand gekomen in bestuurlijke

Nadere informatie

Medicatieconsulten in het kader van onderhoudsbehandeling: wat te doen

Medicatieconsulten in het kader van onderhoudsbehandeling: wat te doen Farmacotherapie bij ADHD In dit document staan aanwijzingen over wat als huisarts te doen tijdens de medicatieconsulten en algemene informatie over farmacotherapie bij ADHD. Medicatie-instelling, psycho-educatie

Nadere informatie

EEN QUICK SCAN VAN DE LITERATUUR. Jaap van der Stel juni 2006 Haarlem

EEN QUICK SCAN VAN DE LITERATUUR. Jaap van der Stel juni 2006 Haarlem ANGSTSTOORNISSEN & GEBRUIK VAN MIDDELEN EEN QUICK SCAN VAN DE LITERATUUR Jaap van der Stel juni 2006 Haarlem Inhoudsopgave Inleiding 4 Deel I - Angst en middelengebruik 6 Achtergronden 6 Klinisch-epidemiologische

Nadere informatie

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid

De juiste instelling. Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid De juiste instelling Wat gebruikers moeten weten over opiaatafhankelijkheid INHOUDSOPGAVE 1. Hoezo de juiste instelling? 4 2. Opiaatafhankelijkheid 6 3. Als je begint met behandeling 9 4. Je gezondheid

Nadere informatie

ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN. Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva. Een knelpuntenanalyse

ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN. Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva. Een knelpuntenanalyse ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva Een knelpuntenanalyse Peter Groot Jan van Ingen Schenau 1 2 ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN Pleidooi voor een richtlijn

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Gerry Jager Functional MRI studies in human Ecstasy and cannabis users In dit proefschrift worden vier studies beschreven naar de lange termijn effecten van de psychoactieve drugs ecstasy en cannabis op

Nadere informatie

50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur

50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur Universitair Medisch Centrum Faculteit_ der Medische Wetenschappen Bloktoets Datum Aanvang 50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen Ook de doordruk van

Nadere informatie

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline 1/8 1/4 Borderline persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline, is een psychische aandoening. De belangrijkste kenmerken zijn sterke wisselingen in zowel

Nadere informatie

adhd en verslaving; toepassing van Nederlandstalige richtlijn met bijzondere aandacht voor comorbide stemmingsstoornis

adhd en verslaving; toepassing van Nederlandstalige richtlijn met bijzondere aandacht voor comorbide stemmingsstoornis gevalsbeschrijving adhd en verslaving; toepassing van Nederlandstalige richtlijn met bijzondere aandacht voor comorbide stemmingsstoornis f. matthys, p. joostens, s. tremmery, s. stes, b. sabbe samenvatting

Nadere informatie

in gesprek over: Medicijnen tegen psychose

in gesprek over: Medicijnen tegen psychose in gesprek over: Medicijnen tegen psychose Colofon Auteur: M. van Verschuer Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) E.A.M. Knoppert-van der Klein E. van Meekeren C.R. van Meer E. Olivier M.

Nadere informatie

Misbruik van quetiapine Twee verslaafde patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis

Misbruik van quetiapine Twee verslaafde patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis Page 1 of 5 Print dit artikel Gepubliceerd op: 06-03-2009 Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B102 Casuïstiek Misbruik van quetiapine Twee verslaafde patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis

Nadere informatie

ANGST STRESS SLAAPPROBLEMEN HULPMIDDELENBOEK VOOR APOTHEKERS FEDERALE CAMPAGNE VOOR HET VERANTWOORD GEBRUIK VAN BENZODIAZEPINES

ANGST STRESS SLAAPPROBLEMEN HULPMIDDELENBOEK VOOR APOTHEKERS FEDERALE CAMPAGNE VOOR HET VERANTWOORD GEBRUIK VAN BENZODIAZEPINES & ANGST STRESS SLAAPPROBLEMEN NGST, STRESS & LAAPPROBLEMEN HULPMIDDELENBOEK VOOR APOTHEKERS FEDERALE CAMPAGNE VOOR HET VERANTWOORD GEBRUIK VAN BENZODIAZEPINES Deze syllabus werd opgesteld en gevalideerd

Nadere informatie

BENZODIAZEPINES. Projekt Farmaka In opdracht van VAD

BENZODIAZEPINES. Projekt Farmaka In opdracht van VAD BENZODIAZEPINES Projekt Farmaka In opdracht van VAD 2003 Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel Tel.: 02/423.03.33 - Fax: 02/423.03.34 Email: vad@vad.be / website:

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede

Nadere informatie

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD Signalering, behandeling en begeleiding van mensen die op volwassen leeftijd de diagnose ADHD krijgen Inleiding en vraagstelling Wij hebben dit artikel geschreven als afsluiting

Nadere informatie

Effectevaluatie. van de behandeling. van alcoholverslaving

Effectevaluatie. van de behandeling. van alcoholverslaving Eindrapport Effectevaluatie van de behandeling van alcoholverslaving door SolutionS Center Voorthuizen Auteurs G.J. Meerkerk T.M. Schoenmakers W.J.C. van Ansem D. van de Mheen Effectevaluatie van de behandeling

Nadere informatie

in gesprek over: Sociale fobie

in gesprek over: Sociale fobie in gesprek over: Sociale fobie Colofon Auteurs: J.F. van Veen I.M. van Vliet A.J.L.M. van Balkom Redactie: W. Smith-van Rietschoten (eindredacteur) J.L.M. van der Beek E.A.M. Knoppert-van der Klein R.B.

Nadere informatie