Trends in bouwen en wonen 16 Nijmegen, situatie na 1e helft 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trends in bouwen en wonen 16 Nijmegen, situatie na 1e helft 2009"

Transcriptie

1 Trends in bouwen en wonen 16 Nijmegen, situatie na 1e helft 2009 september 2009 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek in opdracht van Afdeling Bouwen en Wonen, Dienst Grondgebied

2

3 Trends in bouwen en wonen 16 Nijmegen, situatie na 1e helft 2009 Datum: september 2009 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Jenny Zonneveld tel.: (024) e mailadres: Verkrijgbaar Open Huis, Stadswinkel Mariënburg PS Nijmegen tel: (024) of via (onderdeel wonen & leven > onderzoek en cijfers)

4

5 Inhoudsopgave Analyse Ontwikkelingen op de woningmarkt halverwege Inleiding 1 2. Ontwikkelingen nieuwbouw 2 3. Positie van bestaande woningvoorraad 3 4. Huisvesten van de doelgroep: de sociale huursector 4 5. Resumé 7 Bijlage De cijfers over de woningmarkt Huurwoningen Samenstelling aanbod 11 Ontwikkeling aanbod 11 Verhuurde woningen naar toewijzingsmodel 13 Aandeel vrij verhuurde woningen 13 Slaagkansen 15 Aantal reacties per advertentie 15 Samenstelling reagerenden op Nijmeegs aanbod 17 Verdeling woningaanbod over categorieën woningzoekenden 19 Samenstelling woningzoekenden die in Nijmegen een woning geaccepteerd hebben 19 Nieuwbouwkoopwoningen Aantal in verkoop gebrachte woningen 21 Ontwikkeling aantal opgeleverde koopwoningen 21 Gemiddeld aantal maanden waarbinnen 2/3 project verkocht is 23 % van het per jaar in verkoop gebrachte aantal woningen dat verkocht is 23 Aantal verkochte nieuwbouwwoningen per kwartaal 23 Huishoudens die de in 2008 opgeleverde koopwoningen betrokken hebben 25 Herkomst bewoners en doorstromingseffect van in 2008 opgeleverde koopwoningen 25 Nieuwbouwhuurwoningen Aanbod nieuwbouwhuurwoningen 27 Huishoudens die de in 2008 opgeleverde huurwoningen betrokken hebben 29 Herkomst bewoners en doorstromingseffect van in 2008 opgeleverde huurwoningen 29 Bestaande koopwoningen Omvang en samenstelling aanbod 31 Mediane verkoopprijs 33 Mediane verkooptermijn 33

6

7 Analyse Ontwikkelingen op de woningmarkt halverwege Inleiding Deze notitie Trends in Bouwen en Wonen is de zestiende in een reeks van halfjaarlijkse rapportages over de Nijmeegse woningmarkt. Doel van deze rapportages (marktmonitor) is om actuele en fijnmazige informatie te verkrijgen om ontwikkelingen op de Nijmeegse woningmarkt te kunnen volgen. Deze informatie is nodig om als gemeentelijke overheid beleidsmatig adequaat op de ontwikkelingen op de dynamische woningmarkt in te kunnen spelen. Het laatste jaar, met de kredietcrisis en de gevolgen daarvan op de woningmarkt, is het belang van en de behoefte aan deze informatie alleen maar groter geworden. Belangrijke vragen die we in de rapportage willen beantwoorden zijn: Hoe zijn de ontwikkelingen in de nieuwbouw? Welke woningen worden ontwikkeld, gebouwd en aangeboden? Hoe zit het met de belangstelling voor en verkoop van nieuwbouwwoningen. Hoe is de positie van de bestaande koopvoorraad? Hoe zijn de verkoopbewegingen binnen de voorraad, sluit de vooraad aan bij de vraag van woningzoekenden? Hoe zit het met het huisvesten van de doelgroep: komen woningzoekenden in een zwakke positie voldoende aan bod? Heeft de crisis gevolgen voor de situatie op de huurwoningenmarkt? De rapportage bevat naast de nodige cijfers een actuele analyse van de hoofdtrends op de Nijmeegse woningmarkt. De cijfers zijn gebaseerd op bestaande informatiesystemen over de verschillende segmenten van de woningmarkt. Bij de presentatie van de cijfers maken we onderscheid tussen huur en koopwoningen en tussen bestaande en nieuwbouwwoningen. Per segment geven we waar mogelijk een beeld van aanbod, afzet, vraag en bewoning. Bij het tot stand komen van deze rapportage is een begeleidingsgroep betrokken. Aan de begeleidingsgroep nemen deel Enserve, de Nijmeegse corporaties, de Ontwikkelaars Combinatie Waalsprong (OCW) en de afdeling Nijmegen van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM). Naast het leveren van gegevens adviseren de deelnemers van de begeleidingsgroep, op basis van hun specifieke marktkennis, over de in de rapportage opgenomen conclusies over de hoofdtrends op de Nijmeegse woningmarkt. situatie na 1e helft

8 Analyse 2. Ontwikkelingen nieuwbouw Nieuwbouwsector heeft het moeilijk De effecten van de kredietcrisis zijn duidelijk zichtbaar in de ontwikkeling en verkoop van nieuwbouwwoningen: aantal verkopen neemt af Vooral in het laatste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaaal van 2009 werden er maar mondjesmaat nieuwbouwwoningen verkocht. projecten worden teruggetrokken of omgezet In 2008 kwamen er flink wat koopwoningen op de markt, vooral in de bestaande stad. De verkoop van deze woningen is vaak moeizaam verlopen. Sommige projecten zijn uit de verkoop gehaald (Malderburchtstraat, Grootstalselaan), of verkocht aan een belegger of woningcorporatie (Volsellastraat, Frijhof). Behalve bij de Volsellastraat gaat het in alle gevallen om etagewoningen. Van de ongeveer 650 woningen die in 2008 in de particuliere verkoop zijn gegaan bleven er daardoor uiteindelijk minder dan 500 over verkooptermijn nemen toe Al vanaf 2007 is te zien dat de tijd die nodig is om nieuwbouwprojecten te verkopen toeneemt: van het aanbod uit 2007 stond halverweg 2009 nog 20% te koop, van het aanbod uit %. Zowel consumenten als kredietverstrekkers zijn in tijden van economische onzekerheid voorzichtig. vooral etagesector heeft het moeilijk Vooral complexen met etagewoningen doen het niet goed. Dat heeft niet alleen te maken met de kredietcrisis. Ook voor de crisis ging het hier al moeizaam. Dat heeft te maken met een soms slechte prijs kwaliteitverhouding in de aangeboden woningen (b.v. een onaantrekkelijke locatie of geen/onvoldoende buitenruimte). Maar ook hoopvolle signalen Vooral in het laatste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 2009 viel de verkoop van nieuwbouwwoningen bijna stil. In het tweede kwartaal van 2009 stegen de verkoopcijfers echter weer flink. Dat is bijna volledig op conto van twee projecten te schrijven: Het complex de Stijl was al sinds 2007 in verkoop. Begin 2009 was nog niet de helft van de 47 etagewoningen verkocht. De resterende woningen zijn vervolgens met koopgarantie aangeboden. Gegadigden konden deze woningen voor 75% van de marktwaarde kopen, met een terugkoopgarantie door de woningbouwvereniging. Eventueel verlies of winst bij terugverkoop wordt gedeeld door corporatie en bewoner. Met deze constructie werd de rest van de woningen binnen enkele maanden verkocht. In de binnenstad werd een complex met 31 kleine en goedkope starterswoningen (in de verbouw) aangeboden. Voor deze woningen was veel belangstelling. Met wat incidentele verkopen bij andere projecten kwam het totaal aantal in het 2 e kwartaal verkochte woningen op 72, een cijfer dat vergelijkbaar is met de verkoopcijfers uit 2007 en de eerste helft van 2008 situatie na 1e helft

9 Analyse Ook nieuw aanbod in eerste helft 2009 In totaal zijn er in de eerste helft van 2009 bijna 200 nieuwbouwwoningen in verkoop gegaan. Naast het al genoemde starterscomplex zijn de grotere projecten daarbij nog een centraal stedelijk starterscomplex en het complex Kloostertuin in Brakkenstein. Aanbod in Waalsprong gestokt In de Waalsprong is het laatste jaar helemaal geen nieuw aanbod in verkoop gebracht. Ook voor de komende jaren zit er weinig aanbod in de Waalsprong pijplijn. Tot 2011 worden nauwelijks woningen opgeleverd in verband met afspraken rond de verkeersontsluiting/milieu/fijn stof. Voor de periode daarna werken gemeente en ontwikkelaars aan plannen in meerdere marktsegementen en meerdere locaties, zodat dan flexibel kan worden ingespeeld op de marktomstandigheden. 134 huurwoningen opgeleverd in eerste half jaar 2009 Het aantal opleverde nieuwbouwhuurwoningen (134) is tamelijk gemiddeld, vergeleken met eerdere perioden. Meer dan 80% van de nieuwe huurwoningen had een huur onder de huurtoeslaggrens. De opgeleverde woningen zijn verdeeld over drie projecten. Twee complexen met etagewoningen, één in Brakkenstein (Lentiusstraat/Pater Eijmardstraat, woningen met zorg voor ouderen) en één in Hatert (Stijl). Daarnaast gerenoveerde laagbouwwoningen rond de Singendonckstraat. Laagbouwhuur heeft grootste doorstroomrendement Er worden maar weinig laagbouwhuurwoningen in de bestaande stad gebouwd. Maar wanneer dat wel het geval is blijkt telkens weer dat zulke woningen relatief veel doorstroming oproepen. Het doorstroomrendement van de in 2008 opgeleverde laagbouwhuur was bijna 90%: door de bewoners van 10 nieuwbouwwoningen werden ongeveer 9 andere woningen in Nijmegen vrijgemaakt. In de laagbouwkoopsector ligt het doorstroomrendement rond de 50%. In etagekoopen etagehuurwoningen ligt het doorstroomrendement iets lager, op ongeveer 1/3. Herstructurering versterkt imago Vooral in Willemskwartier wordt het laatste jaar veel nieuw gebouwd, nadat oude woningen gesloopt zijn. Dit heeft een positief effect op het imago van de totale wijk. 3. Positie van bestaande woningvoorraad Verkoop bestaande woningen via NVM daalt met ongeveer 1/3 In de eerste helft van 2009 zijn er via de NVM in Nijmegen 490 bestaande woning verkocht. Dat is zo n 1/3 minder dan in het jaar 2008 en meer dan 40% minder dan het topjaar % van de verkochte woningen waren etagewoningen, 60% laagbouw. situatie na 1e helft

10 Analyse Al vanaf 2007 dalen de verkoopcijfers en geven makelaars aan een wat kleinere belangstelling van kopers te ervaren: gegadigden zijn voorzichtig, verkooptermijnen worden langer. Deze ontwikkeling heeft zich in de tweede helft van 2008 en de eerste helft van 2009, onder invloed van de kredietcrisis, versterkt voortgezet. Net als bij de verkoop van nieuwbouwwoningen versterken de economische omstandigheden een al aanwezige terugloop. Doordat woningen langer te koop staan hebben woningzoekenden een groter aanbod om zich op te richten. De huidige kopers zijn kritisch en zoeken koopjes. Vooral in het duurdere segment komt het voor dat verkopers hun vraagprijzen moeten bijstellen. Ook banken zijn voorzichtig waardoor financiering van aankopen moeilijk kan zijn. De terugloop in het aantal verkochte woningen doet zich in heel Nederland voor. De landelijke daling lijkt zelfs nog iets sterker dan die in Nijmegen. Ook verkoop van huurwoningen gaat langzamer De corporaties willen jaarlijks een klein deel van hun huurwoningen verkopen. Daarvoor hebben ze verschillende redenen: zowel bedrijfseconomisch (vrijmaken van geld) als op gebied van differentiatie en samenstelling van wijken. Het verkopen van de, in vergelijking tot het overig aanbod relatief laaggeprijsde, oudhuurwoningen verliep het laatste 6 12 maanden moeizamer dan voorheen. Soms is de vraagprijs verlaagd. Ook overwegen de corporaties ook bij deze woningen verkoop met koopgarantie in te voeren. Koopwoningen in verhuur Wanneer het niet lukt hun huis te verkopen, kunnen particulieren, met een beroep op de Leegstandswet, hun woning tijdelijk verhuren. Voor de kredietcrisis gebeurde dit nauwelijks. Sinds oktober vorig jaar komen er echter regelmatig aanvragen voor tijdelijke verhuur binnen. In totaal gaat het om zo n 50 aanvragen sinds begin Huisvesten van de doelgroep: de sociale huursector Wijzigingen in het verhuurmodel Vanaf het eind van de jaren 90 worden de huurwoningen in het Stadsregio Arnhem Nijmegen voornamelijk volgens een aanbodmodel verhuurd: te verhuren woningen komen met een advertentie in de Entreekrant, woningzoekenden kunnen daarop reageren. Daarbij gelden sinds 2002 in principe geen passendheidseisen meer, iedereen kan op elke woning reageren. De reacties worden op volgorde van meettijd (woonduur voor doorstromers, inschrijftijd voor starters) gerangschikt. Op 1 april 2007 zijn er wijzigingen in dit systeem doorgevoerd. Een belangrijke aanpassing is het instellen van lokaal maatwerk. Gemeente en corporaties krijgen de vrijheid voor 30% van het woningaanbod af te wijken van het bestaande aanbodmodel. Dat afwijken kan op verschillende manieren gebeuren: binnen het aanbodmodel, door eisen te stellen aan de kenmerken van woningzoekenden, bv. naar inkomen. situatie na 1e helft

11 Analyse door woningen niet via het aanbodmodel aan te bieden maar via een van de twee alternatieve modellen, het makelaarsmodel (waarbij de corporatie zelf kiest aan wie de woning te verhuren) of het bemiddelingsmodel. Bij het analyseren van ontwikkelingen in verhuurpatronen en slaagkansen is het belangrijk in het oog te houden dat veranderingen het gevolg kunnen zijn wijzigingen op de woningmarkt, maar ook van inhoudelijke en administratieve wijzigingen in het verhuurmodel. Aantal verhuurde woningen naar dieptepunt In de eerste helft van 2009 zijn er in Nijmegen 777 woningen verhuurd via Entree. Nog nooit is dit aantal zo laag geweest. Sinds het begin van de 21 ste eeuw worden er gemiddeld zo n 1000 woningen per half jaar verhuurd, met uitschieters omhoog in 2005 en 2006, toen er veel nieuwbouwwoningen opgeleverd zijn. Geen verdere afname van het aantal woningzoekenden Sinds 2002 nam het aantal huishoudens dat in Nijmegen een woning zoekt jaarlijks af met In het eerste half jaar van 2009 is deze terugloop gestopt. Er reageerden enkele honderden mensen meer dan in de eerste helft van In totaal zochten meer dan mensen een huurwoning in Nijmegen. Bijna tweederde van de woningzoekenden komt uit Nijmegen, ruim de helft is starter. Slaagkansen zakken mee Doordat er minder woningen verhuurd zijn is de slaagkans in het eerste half jaar van 2009 flink gezakt: van 0,13 voor 2008 naar 0,10. Van de 100 woningzoekenden vinden er 10 in 2009 een huurwoning in Nijmegen (aangenomen dat de situatie het 2 e half jaar 2009 vergelijkbaar is met die van het 1 e half jaar). Zo laag zijn de slaagkansen in Nijmegen nog nooit geweest. Vooral voor starters zijn de slaagkansen gedaald: van 0,10 in 2008 naar 0,06. Verder valt op dat vooral de slaagkansen voor Nijmegenaren sterk gedaald zijn (van 0,19 naar 0,13) terwijl de, overigens al lagere, kansen voor mensen van buiten de stad ongeveer op hetzelfde niveau bleven. Ongeveer 30% woningen naar starters Het aandeel aan starters verhuurde woningen was in de eerste helft van 2009 ruim 30%. Veel minder dan vorig jaar, toen meer dan 40% van de woningen naar starters ging, maar boven de Nijmeegse politieke doelstelling dat minimaal 30% van de te verhuren woningen naar starters gaat. De slaagkansen voor starters (0,06) liggen duidelijk onder het gemiddelde, net als die voor jongeren. Relatief goede slaagkansen hebben doorstromers (0,15) en vooral ouderen (0,27). De slaagkansen voor starters worden bepaald door het aantal verhuisketens in de huursector. Zo n verhuisketen kan starten door nieuwbouw of doordat zittende bewoners de Nijmeegse huurmarkt verlaten (naar koopwoningen, naar verzorgingstehuis, naar andere gemeente). Er kunnen niet meer starters geholpen worden dan dat er verhuisketens starten. situatie na 1e helft

12 Analyse De slaagkansen voor doorstromers worden daarnaast ook bepaald door de lengte van de verhuisketens: in een verhuisketen met meerdere schakels worden meer doorstromers geholpen, maar nog steeds maar één starter. Achtergrond van dalend aanbod en kansen op huurmarkt Bij het in omvang kleine aanbod en de lage slaagkansen in de eerste helft van 2009 zijn verschillende verklaringen te geven: De het afgelopen half jaar opgeleverde huurwoningen hebben maar een beperkt positief effect gehad op het aantal verhuurde woningen. Dat komt omdat één complex (de Stijl) al ruim voor de oplevering (eind 2007) verhuurd was. Een tweede complex (Singendonckstraat e.o.) is weliswaar net voor de zomer opgeleverd, maar pas na 1 juli verhuurd, waardoor ook deze verhuringen nog niet meetellen voor de cijfers van het eerste half jaar van Alleen de 29 nieuwbouwappartementen in Brakkenstein komen voor in de halfjaar cijfers. Herstructurering en sloop, waaraan het afgelopen jaar veel is gedaan, drukken het aanbod en de slaagkansen. Er verdwijnen huurwoningen, de oude bewoners moeten nieuwe woningen krijgen/huren, zonder dat er een doorstroming kan ontstaan. Ook op de huurmarkt kan de kredietcrisis invloed hebben. De uitstroom van de huurmarkt naar de koopmarkt was nooit erg groot. Door de economische situatie zal die alleen maar minder geworden zijn. Vanuit de beschikbare informatie is niet te bepalen hoe groot het aandeel van de verschillende verklaringen is. 77% van huuraanbod onder de bereikbaarheidsgrens 77% van de woningen die in de eerste helft van 2009 door de corporaties verhuurd zijn valt onder de 1 e aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Het aandeel duurdere huurwoningen stijgt al jaren: van 7% in 2002 via 8%, 9%, 13%, 16% en 15% in de jaren daarna naar 20% in Het aantal te verhuren bereikbare woningen daalt dus nog harder dan het total aantal verhuurde woningen. Naar de ervaring van de corporaties is er voor wat duurdere woningen (tot max. 750) duidelijk een doelgroep. Het kan soms wel lastig zijn deze doelgroep te bereiken omdat die niet verwacht binnen het Entree aanbod te kunnen slagen. Daarom wordt er ook naar andere kanalen gezocht, b.v. via Funda. Zulke verhuringen zijn dan niet terug te vinden in de Entree cijfers. Slaagkansen minima op gemiddeld niveau In 2008 en 2009 hadden huishoudens die tot de minima behoren net zo n grote, of net zo n kleine, kans een woning te vinden als alle huishoudens gemiddeld. In het verleden hadden minima vaak lagere slaagkansen dan de overige woningzoekenden. Dat lijkt dit jaar niet voor te komen. situatie na 1e helft

13 Analyse Aandeel via advertentie verhuurde woningen daalt 70% van de in 2009 verhuurde woningen is via een advertentie aangeboden. Dat is minder dan de afgelopen jaren, toen steeds rond 80% van het aanbod geadverteerd werd. Bij de geadverteerde woningen werden in ongeveer 15% van de gevallen eisen gesteld aan inkomen, huishoudensgrootte of leeftijd. Vooral bij dure huurwoningen werden relatief vaak eisen gesteld. Al bij al betekent dit dat de woningzoekenden op nog maar ruim de helft van het aanbod zonder beperkingen kunnen reageren, waarna de woning naar de woningzoekende met de meeste meettijd of hoogste urgentie gaat. De 30% vrije beleidsruimte van de corporaties lijkt daarmee al ruim opgesoupeerd. Daarbij moet je echter wel bedenken dat niet voor alle verhuringen die administratief onder bemiddeling worden verwerkt deze term gerechtvaardigd is. Zo valt b.v. ook woningruil hieronder, waar corporaties weinig invloed op en bemoeienis mee hebben. Meer dan 100 reacties per aangeboden huurwoning Na een aantal wat rustiger jaren met gemiddeld zo n 100 reacties per advertentie, is sinds begin 2008 het aantal reacties per advertentie weer toegenomen, tot 130 à 140. Per woningzoekende is het aantal reacties echter niet veel veranderd. De stijging van het aantal reacties per advertentie is een uiting van de krapte op de markt: door het teruglopende aantal (in een advertentie) aangeboden woningen moeten de woningzoekenden zich over minder woningen verdelen. Het aantal reacties per stadsdeel verschilt volgens een herkenbaar patroon: veel reacties (rond de 200) in Centrum en Oost, minder ( ) in de overige stadsdelen. In aanbodmodel veel weigeringen Gemiddeld leidt slechts 1 op de 4 of 5 aanbiedingen tot een verhuring, de rest wordt geweigerd. Dit is min of meer inherent aan de Nijmeegse situatie: verdeling (grotendeels) via aanbodmodel, geen consequenties van weigeringen en krapte op de markt. Juist kansrijke woningzoekenden moeten kritisch zijn: nu kunnen ze kiezen en moeten ze ervoor zorgen de ideale woning te vinden. Andersom geldt dat een derde van de geadverteerde woningen juist wel direct verhuurd wordt, aan nummer 1 op de plaatsingslijst. Dit patroon is al jarenlang stabiel, de ontwikkelingen op de woningmarkt van het laatste half jaar lijken hier geen invloed op te hebben. 5. Resumé Aan de hand van de drie belangrijkste vragen is de situatie op de Nijmeegse woningmarkt halverwege 2009 als volgt samen te vatten: Hoe zijn de ontwikkelingen in de nieuwbouw? Hoe zit het met de belangstelling voor en verkoop van nieuwbouwwoningen? Het laatste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 2009 zijn er, onder invloed situatie na 1e helft

14 Analyse van de kredietcrisis, bijna geen nieuwbouwwoningen verkocht. De markt begint in te spelen op de veranderde omstandigheden. Woningaanbieders spitsen de woningen toe op de situatie (goedkope woningen of woningen met terugkoopgarantie), nemen projecten terug of verkopen aan beleggers in plaats van aan particulieren. Vooral het aanbod van crisisbestendige woningen in het 2 e kwartaal van 2009 zorgde ervoor dat de verkopen weer op een gemiddeld niveau kwamen. Hoe is de positie van de bestaande koopvoorraad? Hoe zijn de verhuis en verkoopbewegingen binnen de voorraad, sluit de vooraad aan bij de vraag van woningzoekenden? In de bestaande voorraad is het aantal verkopen gedaald tot ongeveer 2/3 van het niveau van vorig jaar. Net als bij de nieuwbouwwoningen zijn kopers en kredietverstrekkers voorzichtig. Hoe zit het met het huisvesten van de doelgroep: komen woningzoekenden in een zwakke positie voldoende aan bod? Heeft de crisis gevolgen voor de situatie op de huurwoningenmarkt? De slaagkansen op de huurwoningmarkt waren in de eerste helft van 2009 erg laag. De belangrijkste reden daarvoor is dat, bij een ongeveer gelijkblijvend aantal zoekers het woningaanbod fors terugliep: in totaal zijn er nog geen 800 woningen via Entree verhuurd. Vooral starters hebben hieronder geleden: hun slaagkansen zijn meer dan gemiddeld verslechterd. De kansen van minima op de huurmarkt zijn daarbij niet slechter dan die van andere woningzoekenden op de huurmarkt. situatie na 1e helft

15 Huurwoningen aanbod Bijlage: de cijfers over de woningmarkt situatie na 1e helft

16 Huurwoningen aanbod Samenstelling aanbod 1 e helft 2009 etage niet berk. 12% laagb bereikb. 19% laagb niet berk. 11% etage bereikb. 58% Ontwikkeling aanbod e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft 2009 situatie na 1e helft

17 Huurwoningen aanbod Samenstelling aanbod 1e helft 2009 laagbouw overig totaal bereikbaarniet bereibereikbaar niet bereikbaar Nijmegen N-Centrum N-Oost N-Oud-West N-Nieuw-West N-Midden N-Zuid Dukenburg Lindenholt N-Noord Zuidwaal Overbetuwe Als bereikbaar gelden de woningen die onder de eerste aftoppingsgrens (IHS) vallen ( 500 sinds 1 juli 2008) Ontwikkeling aanbod 1 1e helft ' Nijmegen laagbouw overig Zuidwaal x laagbouw x overig x Overbetuwe x laagbouw x overig x In Zuidwaal zijn de gemeenten Groesbeek ( ) en Heumen en Ubbergen ( ) uit het gemeenschappelijk aanbodmodel gestapt. Dat verklaart mede de daling van de omvang van het aanbod in Zuidwaal situatie na 1e helft

18 Huurwoningen aanbod situatie na 1e helft

19 Huurwoningen aanbod Verhuurde woningen naar toewijzingsmodel, vanaf invoering nieuw systeem laatste 9 maanden 1e helft hoofd/aanbodmodel % 67% 79% bemiddelingsmodel % 28% 18% makelaarsmodel 36 5% 3% 5% indicatiewoning 22 3% 1% 1% Aandeel via advertentie aangeboden woningen oude systeem nieuwe systeem laatste 9 mnd e helft 2009 makelaarsmodel indicatiewoningen bemiddelingsmodel waarvan woningruil woningruil urgent/sv urgent/sv statushouder statushouder WVG WVG senior senior bijztoew/hulpverl/2e ztoew/hulpverl/2e kans convenant convenant overig SSHN overig via 1 adv. meer won vrij aanbod/hoofdmodel totaal totaal via adv (incl nieuwb 82% 81% 82% 84% 82% 80% 73% 70% Via aanbodmodel verhuurde woningen waarbij eisen aan huurder zijn gesteld bereikb boven bereikb.gr. totaal min. inkomenseis max. inkomenseis eis mbt hhgrootte eis mbt leeftijd totaal situatie na 1e helft

20 Huurwoningen vraag Ontwikkeling slaagkansen 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, e helft e helft e helft e helft e helft 2009 starter doorstromer totaal Aantal reacties per stadsdeel, 1 e helft N-Centrum N-Oost N-Oud-West N-Nieuw-West N-Midden N-Zuid Dukenburg Lindenholt N-Noord situatie na 1e helft

21 Huurwoningen vraag Slaagkansen 2 1e helft totaal 0,10 0,13 0,13 0,14 0,15 0,11 0,17 0,28 woningmarktpositie starter 0,06 0,10 0,09 0,11 0,11 0,07 0,17 0,30 doorstromer 0,15 0,18 0,17 0,18 0,21 0,17 0,17 0,25 woonplaats Nijmegen 0,13 0,19 0,17 0,19 0,21 0,16 0,19 0,30 regio 0,07 0,08 0,09 0,09 0,11 0,08 0,10 0,17 elders 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,10 0,20 leeftijd -23 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,10 0, ,09 0,15 0,13 0,15 0,16 0,12 0,17 0, ,27 0,29 0,30 0,29 0,36 0,30 0,27 0,38 huishoudenstype 1phh 0,11 0,15 0,14 0,15 0,15 0,12 0,18 0,27 meerpershh 0,09 0,12 0,11 0,13 0,15 0,11 0,16 0,28 inkomen minima 0,10 0,13 x 0,12 0,13 0,10 doelgroep 0,08 0,12 x 0,14 0,16 0,14 doelgroep + 0,10 0,14 x 0,15 0,17 0, ,16 0,20 x 0,15 0,18 0,11 Aantal reacties per advertentie 1e helft Nijmegen Zuidwaal Overbetuwe Nijmegen laagbouw overig bereikbaar niet bereikbaar Slaagkans is de kans dat een woningzoekende die in de peilperiode minstens eenmaal heeft gereageerd op een woning ook daadwerkelijk een woning bemachtigt. Daarvoor wordt het aantal woningzoekenden dat in de peilperiode er in slaagt een huurwoning te vinden gedeeld door het aantal actief woningzoekenden. Voor een goede vergelijkbaarheid moeten de peilperiodes even lang zijn. Om de slaagkansen voor halve jaren toch te kunnen vergelijken met die van hele jaren hebben we schattingen gemaakt: hoe groot zouden de aantallen reagerenden en geslaagden zijn wanneer de cijfers die voor het halve jaar gelden doorgetrokken worden naar een heel jaar situatie na 1e helft

22 Aantal reagerenden op Nijmeegs aanbod Huurwoningen vraag e helft '01 1e helft '02 1e helft '03 1e helft '04 1e helft '05 1e helft '06 1e helft '07 1e helft '08 1e helft 2009 Nijmegen Zuidw aal+overbetuw e elders totaal situatie na 1e helft

23 Huurwoningen vraag Samenstelling reagerenden op Nijmeegse aanbod 1e helft ' e helft '08 1e helft ' totaal aantal woningmarktpositie starter doorstromer woonplaats Nijmegen Zuidwaal+Overbetuwe elders leeftijd huishoudenstype 1phh meerpershh frequentie reacties incidenteel x meer dan 3x x inkomen minima x doelgroep x doelgroep x / x onbekend x situatie na 1e helft

24 Huurwoningen bewoning Wie is terechtgekomen in aanbod? 100% 75% 50% 25% 0% e helft 2009 starter doorstromer Huurgrenzen Een woning met een huur onder de aftoppingsgrens (IHS) wordt beschouwd als een bereikbare woning Inkomensgrenzen Jarenlang zijn (tot en met 2006) dezelfde maximale bruto maandinkomensgrenzen gehanteerd. Medio 2007 zijn die grenzen flink opgehoogd om de achterstand in indexatie te compenseren: minima doelgroep doelgroep+ minima doelgroep doelgroep+ 1phh phh phh phh phh mphh mphh mphh mphh mphh situatie na 1e helft

25 Huurwoningen bewoning Verdeling woningaanbod over categorieen woningzoekenden, 1 e helft 2009 laagbouw etage totaal bereikbaar duur bereikbaar duur totaal aantal woningmarktpositie starter doorstromer woonplaats Nijmegen zuidwaal+overbetuwe elders leeftijd huishoudenstype 1phh meerpershh inkomen 0-minimum doelgroep doelgroep Samenstelling woningzoekenden die in Nijmegen een woning geaccepteerd hebben 1e helft totaal aantal woningmarktpositie starter doorstromer woonplaats Nijmegen zuidwaal+overbetuwe elders leeftijd huishoudenstype 1phh meerphh urgentie gewoon woningz x urgent x indicatie x herstructurering x inkomen 0-minimum x doelgroep x doelgroep x / x onbekend 24 0 x situatie na 1e helft

Trends in bouwen en wonen 15 Nijmegen, situatie eind 2008

Trends in bouwen en wonen 15 Nijmegen, situatie eind 2008 Trends in bouwen en wonen 15 Nijmegen, situatie eind 2008 maart 2009 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek in opdracht van Afdeling Bouwen en Wonen, Dienst Grondgebied Trends in bouwen en

Nadere informatie

Trends in bouwen en wonen 12 Nijmegen, situatie halverwege 2007

Trends in bouwen en wonen 12 Nijmegen, situatie halverwege 2007 Trends in bouwen en wonen 12 Nijmegen, situatie halverwege 2007 september 2007 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek in opdracht van Afdeling Bouwen en Wonen, Dienst Grondgebied Trends in

Nadere informatie

Trends in bouwen en wonen 18

Trends in bouwen en wonen 18 Trends in bouwen en wonen 18 Nijmegen, situatie halverwege 2010 november 2010 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek in opdracht van Afdeling Bouwen en Wonen, Dienst Grondgebied Trends in

Nadere informatie

Trends in bouwen en wonen 17 Nijmegen, situatie eind 2009

Trends in bouwen en wonen 17 Nijmegen, situatie eind 2009 Trends in bouwen en wonen 17 Nijmegen, situatie eind 2009 maart 2010 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek in opdracht van Afdeling Bouwen en Wonen, Dienst Grondgebied Trends in bouwen en

Nadere informatie

Trends in bouwen en wonen 13 Nijmegen, situatie eind 2007

Trends in bouwen en wonen 13 Nijmegen, situatie eind 2007 Trends in bouwen en wonen 13 Nijmegen, situatie eind 2007 maart 2008 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek in opdracht van Afdeling Bouwen en Wonen, Dienst Grondgebied Trends in bouwen en

Nadere informatie

Trends in bouwen en wonen 11 Nijmegen, situatie eind 2006

Trends in bouwen en wonen 11 Nijmegen, situatie eind 2006 Trends in bouwen en wonen 11 Nijmegen, situatie eind 2006 maart 2007 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek in opdracht van Afdeling Bouwen en Wonen, Dienst Grondgebied Inhoudsopgave Analyse

Nadere informatie

Trends in bouwen en wonen

Trends in bouwen en wonen Trends in bouwen en wonen Nijmegen, situatie eind 2001 juni 2002 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek in opdracht van Afdeling Bouwen en Wonen, Dienst Grondgebied Inhoudsopgave Analyse Ontwikkelingen

Nadere informatie

Omgevingskwaliteit Ingekomen stuk D10 (PA 28 november 2012) Wonen. Datum uw brief -

Omgevingskwaliteit Ingekomen stuk D10 (PA 28 november 2012) Wonen. Datum uw brief - Omgevingskwaliteit Ingekomen stuk D10 (PA 28 november 2012) Wonen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 34 34 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Collegevoorstel. Registratienummer 3.24621. Opgesteld door, telefoonnummer E. van de Wall, 2019. Programma Wonen. Portefeuillehouder P.F.G.

Collegevoorstel. Registratienummer 3.24621. Opgesteld door, telefoonnummer E. van de Wall, 2019. Programma Wonen. Portefeuillehouder P.F.G. Collegevoorstel Registratienummer 3.24621 Opgesteld door, telefoonnummer E. van de Wall, 2019 Programma Wonen Portefeuillehouder P.F.G. Depla Onderwerp van het voorstel 'Trends in Bouwen en Wonen Nijmegen,

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Ingekomen stuk D44. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D44. Aantal bijlagen 1 Directie Grondgebied Bouwen en Wonen Ingekomen stuk D44 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 98 40 Telefax (024) 329 34 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Woningmarkt I.H OE ZIET DE NIJMEEGSE

Woningmarkt I.H OE ZIET DE NIJMEEGSE Het laatste jaar heeft de woningmarkt in het teken van de economische crisis gestaan: de ver van nieuwbouw en bestaande woningen liep in Nijmegen, net als in heel Nederland, flink terug. Onder deze ontwikkeling

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw, w Gemeente Delft Wljk- en Stadsraken Maatschappelijke Oniwlkllng Wdandseweg 40 2624 AD Delfl Postbus 1 11 2600 AC Delft Bankrekening ENG 28.50.01.787, t.n.v. gemeente Delít Retouradres : Wijk- en Stadszaken.

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2017 17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM

KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM KANSEN OP DE SOCIALE HUURMARKT IN SCHIEDAM 2005-2006 drs W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2007 In opdracht van de gemeente Schiedam Centrum voor Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 AlleeWonen, Jos Hendrickx Laurentius, Ties Teeuwen WonenBreburg, Bruno Gruijters Klik voor Wonen, Rian Rommens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschikbaarheid

Nadere informatie

Evaluatie Effecten Woonruimteverdeling

Evaluatie Effecten Woonruimteverdeling Evaluatie Effecten Woonruimteverdeling Jenny Zonneveld 8 juli 2003 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 4 3 Is de positie van grote huishoudens op de woningmarkt door de invoering van het KAN-experiment

Nadere informatie

Monitorrapportage Effecten woonruimteverdeling. jaaranalyse 2004/2005

Monitorrapportage Effecten woonruimteverdeling. jaaranalyse 2004/2005 Monitorrapportage Effecten woonruimteverdeling jaaranalyse 2004/2005 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek Jenny Zonneveld oktober 2005 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Inleiding 7 3 Kunnen

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 2015

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 2015 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Halderberge 15 Juni 16 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 24 juni 16 Versie: definitieve versie F r a n c e l i n e V i s

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016 Woningmarktcijfers 2e kwartaal 2016 Ger Jaarsma, 7 juli 2016 1 Inhoud De nieuwste woningmarktcijfers: landelijk Grote regionale verschillen Tweedeling op de markt: verkopersmarkten versus kopersmarkten

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling. jaaranalyse 2009

Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling. jaaranalyse 2009 Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling jaaranalyse 2009 Monitorrapportage effecten woonruimteverdeling Jaaranalyse 2009 Datum: juni 2010 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2012-2016 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2012-2016 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Monitorrapportage Effecten woonruimteverdeling. jaaranalyse 2003/2004

Monitorrapportage Effecten woonruimteverdeling. jaaranalyse 2003/2004 Monitorrapportage Effecten woonruimteverdeling jaaranalyse 2003/2004 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek Jenny Zonneveld september 2004 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Inleiding 7 3 Kunnen

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling het college van burgemeester en wethouders ro Ruimtelijk beleid en advies 0182-588288

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 2016

KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 2016 KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 216 Inleiding Aan het begin van een nieuw jaar krijgen we in de woningmarkt te maken met opnieuw een nieuwe werkelijkheid. Na de recessie van 28 veranderde de markt ingrijpend,

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

Project Cape Kennedy 5 april 2016

Project Cape Kennedy 5 april 2016 5 april 2016 1. Aanleiding Vanuit de integraliteit van het wijkvernieuwingsplan en de beleidskaders die in samenwerking met de gemeente zijn vastgesteld, is het wenselijk om het college van B&W inzicht

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2011 Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies... 4 1 Kengetallen 2009-2011... 7 2 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 2.1 Verhuringen

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2011-2015 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2011-2015 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

HUREN IN HEERHUGOWAARD

HUREN IN HEERHUGOWAARD HUREN IN HEERHUGOWAARD Cijfers over woningzoekenden, weigeringen, verhuringen en de slaagkansen van jongeren De positie van jongeren op de lokale woningmarkt van Heerhugowaard in regionaal perspectief

Nadere informatie

Meer kansen, keuze en dynamiek?

Meer kansen, keuze en dynamiek? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl CONCEPT Meer kansen, keuze en dynamiek? Update evaluatie woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 AANBODRAPPORTAGE 2014-1 Aanbodrapportage 2014-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Ambitie woningbouw niet gehaald De woningvoorraad van de is in 26 met 253 toegenomen tot 36.473 op 1 januari 27. Deze toename is het saldo van 357 toevoegingen, 19 onttrekkingen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Woningzoekenden in een rolstoel

Woningzoekenden in een rolstoel Woningzoekenden in een rolstoel Woningzoekenden in een rolstoel Datum: december 2008 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Jenny Zonneveld tel.: (024) 329 98 89 e-mailadres:

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Agenda Wat is woonruimteverdeling? Hoe werkt het? Urgenties Lokaal maatwerk Vragen? Stel ze gerust! Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Overzicht kengetallen Inleiding 2

Overzicht kengetallen Inleiding 2 INHOUD Overzicht kengetallen 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en woningzoekenden naar herkomst 3 2.3 Woningzoekenden 4 2.4 Zittende huurders 5 3.

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 16 April 17 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 7 april 17 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding 3 4. Verhuringen.1

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Pilot Koopgarant.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Pilot Koopgarant. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Pilot Koopgarant Programma / Programmanummer Wonen / 9620 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Talis heeft het voornemen woningen uit haar betaalbare

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen

Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen 22 23 Aanbod, afzet en opleveringen van nieuwbouwwoningen Sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 daalt het aanbod van nieuwbouwwoningen gestaag. Het aanbod van nieuwbouwwoningen bestond in 2011 uit

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen

Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Februari 2014 Inhoud Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en

Nadere informatie

JAAROVERZICHT VOORUITBLIK THUIS IN DE ACHTERHOEK

JAAROVERZICHT VOORUITBLIK THUIS IN DE ACHTERHOEK JAAROVERZICHT 2016 VOORUITBLIK 2017 THUIS IN DE ACHTERHOEK THUIS IN DE ACHTERHOEK www.thuisindeachterhoek.nl is een samenwerkingsverband van de Achterhoekse wooncorporaties. Samen bieden zij huurwoningen

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam

Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Pagina 4 Samenvatting en conclusie Interactief schermdocument Pagina 7 Inleiding Pagina 8 1 Pagina 12 1.1 Media

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

> Effecten EU-regeling >

> Effecten EU-regeling > > Effecten EU-regeling > EFFECTEN EU-REGELING Effecten EU-regeling Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteur Jacolien Vogelzang maart 2012 > rapport 2012-07 Analyse Explica

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

Op dit moment echter vernieuwt Zuidoost voortvarend. De voor Zuidoost

Op dit moment echter vernieuwt Zuidoost voortvarend. De voor Zuidoost Relatief jong stadsdeel, waarvan de bouw in 1966 is gestart, is een relatief jong stadsdeel en heeft in zijn korte bestaan al veel doorgemaakt. Het voor die tijd vooruitstrevende concept van o.a. volledige

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2014 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Woningnet November 2016 Onderzoek naar trends in de woonruimteverdeling 2013-2016 blz. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 28 januari 2016 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot 2e kwartaal 2012 NVM Data & Research 12-7-2012 Gebiedsindeling: Regio 70 Tilburg Oirschot Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Goirle Alle plaatsen Haaren Biezenmortel

Nadere informatie

Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen

Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen 02 december 2008 Ger Hukker, voorzitter NVM: Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen Dagelijks staan de kranten bol van zorgwekkende berichten over de gevolgen van de kredietcrisis

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 5. 1 Opgeleverde nieuwbouwwoningen 7

Samenvatting 3. Inleiding 5. 1 Opgeleverde nieuwbouwwoningen 7 INHOUD Samenvatting Inleiding 5 1 Opgeleverde nieuwbouwwoningen 7 De bewoners van de nieuwbouwwoningen 9.1 Nieuwbouw naar bewonerstype 9. Herkomst vestigers 10. Nieuwbouw naar eigendomsverhouding 11.4

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Page 1 of 6 Kopers van nieuwbouwwoningen in Nesselande januari 2003 In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 1 Inleiding In oktober 2002 is in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Nadere informatie