Trends in bouwen en wonen 16 Nijmegen, situatie na 1e helft 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trends in bouwen en wonen 16 Nijmegen, situatie na 1e helft 2009"

Transcriptie

1 Trends in bouwen en wonen 16 Nijmegen, situatie na 1e helft 2009 september 2009 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek in opdracht van Afdeling Bouwen en Wonen, Dienst Grondgebied

2

3 Trends in bouwen en wonen 16 Nijmegen, situatie na 1e helft 2009 Datum: september 2009 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Jenny Zonneveld tel.: (024) e mailadres: Verkrijgbaar Open Huis, Stadswinkel Mariënburg PS Nijmegen tel: (024) of via (onderdeel wonen & leven > onderzoek en cijfers)

4

5 Inhoudsopgave Analyse Ontwikkelingen op de woningmarkt halverwege Inleiding 1 2. Ontwikkelingen nieuwbouw 2 3. Positie van bestaande woningvoorraad 3 4. Huisvesten van de doelgroep: de sociale huursector 4 5. Resumé 7 Bijlage De cijfers over de woningmarkt Huurwoningen Samenstelling aanbod 11 Ontwikkeling aanbod 11 Verhuurde woningen naar toewijzingsmodel 13 Aandeel vrij verhuurde woningen 13 Slaagkansen 15 Aantal reacties per advertentie 15 Samenstelling reagerenden op Nijmeegs aanbod 17 Verdeling woningaanbod over categorieën woningzoekenden 19 Samenstelling woningzoekenden die in Nijmegen een woning geaccepteerd hebben 19 Nieuwbouwkoopwoningen Aantal in verkoop gebrachte woningen 21 Ontwikkeling aantal opgeleverde koopwoningen 21 Gemiddeld aantal maanden waarbinnen 2/3 project verkocht is 23 % van het per jaar in verkoop gebrachte aantal woningen dat verkocht is 23 Aantal verkochte nieuwbouwwoningen per kwartaal 23 Huishoudens die de in 2008 opgeleverde koopwoningen betrokken hebben 25 Herkomst bewoners en doorstromingseffect van in 2008 opgeleverde koopwoningen 25 Nieuwbouwhuurwoningen Aanbod nieuwbouwhuurwoningen 27 Huishoudens die de in 2008 opgeleverde huurwoningen betrokken hebben 29 Herkomst bewoners en doorstromingseffect van in 2008 opgeleverde huurwoningen 29 Bestaande koopwoningen Omvang en samenstelling aanbod 31 Mediane verkoopprijs 33 Mediane verkooptermijn 33

6

7 Analyse Ontwikkelingen op de woningmarkt halverwege Inleiding Deze notitie Trends in Bouwen en Wonen is de zestiende in een reeks van halfjaarlijkse rapportages over de Nijmeegse woningmarkt. Doel van deze rapportages (marktmonitor) is om actuele en fijnmazige informatie te verkrijgen om ontwikkelingen op de Nijmeegse woningmarkt te kunnen volgen. Deze informatie is nodig om als gemeentelijke overheid beleidsmatig adequaat op de ontwikkelingen op de dynamische woningmarkt in te kunnen spelen. Het laatste jaar, met de kredietcrisis en de gevolgen daarvan op de woningmarkt, is het belang van en de behoefte aan deze informatie alleen maar groter geworden. Belangrijke vragen die we in de rapportage willen beantwoorden zijn: Hoe zijn de ontwikkelingen in de nieuwbouw? Welke woningen worden ontwikkeld, gebouwd en aangeboden? Hoe zit het met de belangstelling voor en verkoop van nieuwbouwwoningen. Hoe is de positie van de bestaande koopvoorraad? Hoe zijn de verkoopbewegingen binnen de voorraad, sluit de vooraad aan bij de vraag van woningzoekenden? Hoe zit het met het huisvesten van de doelgroep: komen woningzoekenden in een zwakke positie voldoende aan bod? Heeft de crisis gevolgen voor de situatie op de huurwoningenmarkt? De rapportage bevat naast de nodige cijfers een actuele analyse van de hoofdtrends op de Nijmeegse woningmarkt. De cijfers zijn gebaseerd op bestaande informatiesystemen over de verschillende segmenten van de woningmarkt. Bij de presentatie van de cijfers maken we onderscheid tussen huur en koopwoningen en tussen bestaande en nieuwbouwwoningen. Per segment geven we waar mogelijk een beeld van aanbod, afzet, vraag en bewoning. Bij het tot stand komen van deze rapportage is een begeleidingsgroep betrokken. Aan de begeleidingsgroep nemen deel Enserve, de Nijmeegse corporaties, de Ontwikkelaars Combinatie Waalsprong (OCW) en de afdeling Nijmegen van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM). Naast het leveren van gegevens adviseren de deelnemers van de begeleidingsgroep, op basis van hun specifieke marktkennis, over de in de rapportage opgenomen conclusies over de hoofdtrends op de Nijmeegse woningmarkt. situatie na 1e helft

8 Analyse 2. Ontwikkelingen nieuwbouw Nieuwbouwsector heeft het moeilijk De effecten van de kredietcrisis zijn duidelijk zichtbaar in de ontwikkeling en verkoop van nieuwbouwwoningen: aantal verkopen neemt af Vooral in het laatste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaaal van 2009 werden er maar mondjesmaat nieuwbouwwoningen verkocht. projecten worden teruggetrokken of omgezet In 2008 kwamen er flink wat koopwoningen op de markt, vooral in de bestaande stad. De verkoop van deze woningen is vaak moeizaam verlopen. Sommige projecten zijn uit de verkoop gehaald (Malderburchtstraat, Grootstalselaan), of verkocht aan een belegger of woningcorporatie (Volsellastraat, Frijhof). Behalve bij de Volsellastraat gaat het in alle gevallen om etagewoningen. Van de ongeveer 650 woningen die in 2008 in de particuliere verkoop zijn gegaan bleven er daardoor uiteindelijk minder dan 500 over verkooptermijn nemen toe Al vanaf 2007 is te zien dat de tijd die nodig is om nieuwbouwprojecten te verkopen toeneemt: van het aanbod uit 2007 stond halverweg 2009 nog 20% te koop, van het aanbod uit %. Zowel consumenten als kredietverstrekkers zijn in tijden van economische onzekerheid voorzichtig. vooral etagesector heeft het moeilijk Vooral complexen met etagewoningen doen het niet goed. Dat heeft niet alleen te maken met de kredietcrisis. Ook voor de crisis ging het hier al moeizaam. Dat heeft te maken met een soms slechte prijs kwaliteitverhouding in de aangeboden woningen (b.v. een onaantrekkelijke locatie of geen/onvoldoende buitenruimte). Maar ook hoopvolle signalen Vooral in het laatste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 2009 viel de verkoop van nieuwbouwwoningen bijna stil. In het tweede kwartaal van 2009 stegen de verkoopcijfers echter weer flink. Dat is bijna volledig op conto van twee projecten te schrijven: Het complex de Stijl was al sinds 2007 in verkoop. Begin 2009 was nog niet de helft van de 47 etagewoningen verkocht. De resterende woningen zijn vervolgens met koopgarantie aangeboden. Gegadigden konden deze woningen voor 75% van de marktwaarde kopen, met een terugkoopgarantie door de woningbouwvereniging. Eventueel verlies of winst bij terugverkoop wordt gedeeld door corporatie en bewoner. Met deze constructie werd de rest van de woningen binnen enkele maanden verkocht. In de binnenstad werd een complex met 31 kleine en goedkope starterswoningen (in de verbouw) aangeboden. Voor deze woningen was veel belangstelling. Met wat incidentele verkopen bij andere projecten kwam het totaal aantal in het 2 e kwartaal verkochte woningen op 72, een cijfer dat vergelijkbaar is met de verkoopcijfers uit 2007 en de eerste helft van 2008 situatie na 1e helft

9 Analyse Ook nieuw aanbod in eerste helft 2009 In totaal zijn er in de eerste helft van 2009 bijna 200 nieuwbouwwoningen in verkoop gegaan. Naast het al genoemde starterscomplex zijn de grotere projecten daarbij nog een centraal stedelijk starterscomplex en het complex Kloostertuin in Brakkenstein. Aanbod in Waalsprong gestokt In de Waalsprong is het laatste jaar helemaal geen nieuw aanbod in verkoop gebracht. Ook voor de komende jaren zit er weinig aanbod in de Waalsprong pijplijn. Tot 2011 worden nauwelijks woningen opgeleverd in verband met afspraken rond de verkeersontsluiting/milieu/fijn stof. Voor de periode daarna werken gemeente en ontwikkelaars aan plannen in meerdere marktsegementen en meerdere locaties, zodat dan flexibel kan worden ingespeeld op de marktomstandigheden. 134 huurwoningen opgeleverd in eerste half jaar 2009 Het aantal opleverde nieuwbouwhuurwoningen (134) is tamelijk gemiddeld, vergeleken met eerdere perioden. Meer dan 80% van de nieuwe huurwoningen had een huur onder de huurtoeslaggrens. De opgeleverde woningen zijn verdeeld over drie projecten. Twee complexen met etagewoningen, één in Brakkenstein (Lentiusstraat/Pater Eijmardstraat, woningen met zorg voor ouderen) en één in Hatert (Stijl). Daarnaast gerenoveerde laagbouwwoningen rond de Singendonckstraat. Laagbouwhuur heeft grootste doorstroomrendement Er worden maar weinig laagbouwhuurwoningen in de bestaande stad gebouwd. Maar wanneer dat wel het geval is blijkt telkens weer dat zulke woningen relatief veel doorstroming oproepen. Het doorstroomrendement van de in 2008 opgeleverde laagbouwhuur was bijna 90%: door de bewoners van 10 nieuwbouwwoningen werden ongeveer 9 andere woningen in Nijmegen vrijgemaakt. In de laagbouwkoopsector ligt het doorstroomrendement rond de 50%. In etagekoopen etagehuurwoningen ligt het doorstroomrendement iets lager, op ongeveer 1/3. Herstructurering versterkt imago Vooral in Willemskwartier wordt het laatste jaar veel nieuw gebouwd, nadat oude woningen gesloopt zijn. Dit heeft een positief effect op het imago van de totale wijk. 3. Positie van bestaande woningvoorraad Verkoop bestaande woningen via NVM daalt met ongeveer 1/3 In de eerste helft van 2009 zijn er via de NVM in Nijmegen 490 bestaande woning verkocht. Dat is zo n 1/3 minder dan in het jaar 2008 en meer dan 40% minder dan het topjaar % van de verkochte woningen waren etagewoningen, 60% laagbouw. situatie na 1e helft

10 Analyse Al vanaf 2007 dalen de verkoopcijfers en geven makelaars aan een wat kleinere belangstelling van kopers te ervaren: gegadigden zijn voorzichtig, verkooptermijnen worden langer. Deze ontwikkeling heeft zich in de tweede helft van 2008 en de eerste helft van 2009, onder invloed van de kredietcrisis, versterkt voortgezet. Net als bij de verkoop van nieuwbouwwoningen versterken de economische omstandigheden een al aanwezige terugloop. Doordat woningen langer te koop staan hebben woningzoekenden een groter aanbod om zich op te richten. De huidige kopers zijn kritisch en zoeken koopjes. Vooral in het duurdere segment komt het voor dat verkopers hun vraagprijzen moeten bijstellen. Ook banken zijn voorzichtig waardoor financiering van aankopen moeilijk kan zijn. De terugloop in het aantal verkochte woningen doet zich in heel Nederland voor. De landelijke daling lijkt zelfs nog iets sterker dan die in Nijmegen. Ook verkoop van huurwoningen gaat langzamer De corporaties willen jaarlijks een klein deel van hun huurwoningen verkopen. Daarvoor hebben ze verschillende redenen: zowel bedrijfseconomisch (vrijmaken van geld) als op gebied van differentiatie en samenstelling van wijken. Het verkopen van de, in vergelijking tot het overig aanbod relatief laaggeprijsde, oudhuurwoningen verliep het laatste 6 12 maanden moeizamer dan voorheen. Soms is de vraagprijs verlaagd. Ook overwegen de corporaties ook bij deze woningen verkoop met koopgarantie in te voeren. Koopwoningen in verhuur Wanneer het niet lukt hun huis te verkopen, kunnen particulieren, met een beroep op de Leegstandswet, hun woning tijdelijk verhuren. Voor de kredietcrisis gebeurde dit nauwelijks. Sinds oktober vorig jaar komen er echter regelmatig aanvragen voor tijdelijke verhuur binnen. In totaal gaat het om zo n 50 aanvragen sinds begin Huisvesten van de doelgroep: de sociale huursector Wijzigingen in het verhuurmodel Vanaf het eind van de jaren 90 worden de huurwoningen in het Stadsregio Arnhem Nijmegen voornamelijk volgens een aanbodmodel verhuurd: te verhuren woningen komen met een advertentie in de Entreekrant, woningzoekenden kunnen daarop reageren. Daarbij gelden sinds 2002 in principe geen passendheidseisen meer, iedereen kan op elke woning reageren. De reacties worden op volgorde van meettijd (woonduur voor doorstromers, inschrijftijd voor starters) gerangschikt. Op 1 april 2007 zijn er wijzigingen in dit systeem doorgevoerd. Een belangrijke aanpassing is het instellen van lokaal maatwerk. Gemeente en corporaties krijgen de vrijheid voor 30% van het woningaanbod af te wijken van het bestaande aanbodmodel. Dat afwijken kan op verschillende manieren gebeuren: binnen het aanbodmodel, door eisen te stellen aan de kenmerken van woningzoekenden, bv. naar inkomen. situatie na 1e helft

11 Analyse door woningen niet via het aanbodmodel aan te bieden maar via een van de twee alternatieve modellen, het makelaarsmodel (waarbij de corporatie zelf kiest aan wie de woning te verhuren) of het bemiddelingsmodel. Bij het analyseren van ontwikkelingen in verhuurpatronen en slaagkansen is het belangrijk in het oog te houden dat veranderingen het gevolg kunnen zijn wijzigingen op de woningmarkt, maar ook van inhoudelijke en administratieve wijzigingen in het verhuurmodel. Aantal verhuurde woningen naar dieptepunt In de eerste helft van 2009 zijn er in Nijmegen 777 woningen verhuurd via Entree. Nog nooit is dit aantal zo laag geweest. Sinds het begin van de 21 ste eeuw worden er gemiddeld zo n 1000 woningen per half jaar verhuurd, met uitschieters omhoog in 2005 en 2006, toen er veel nieuwbouwwoningen opgeleverd zijn. Geen verdere afname van het aantal woningzoekenden Sinds 2002 nam het aantal huishoudens dat in Nijmegen een woning zoekt jaarlijks af met In het eerste half jaar van 2009 is deze terugloop gestopt. Er reageerden enkele honderden mensen meer dan in de eerste helft van In totaal zochten meer dan mensen een huurwoning in Nijmegen. Bijna tweederde van de woningzoekenden komt uit Nijmegen, ruim de helft is starter. Slaagkansen zakken mee Doordat er minder woningen verhuurd zijn is de slaagkans in het eerste half jaar van 2009 flink gezakt: van 0,13 voor 2008 naar 0,10. Van de 100 woningzoekenden vinden er 10 in 2009 een huurwoning in Nijmegen (aangenomen dat de situatie het 2 e half jaar 2009 vergelijkbaar is met die van het 1 e half jaar). Zo laag zijn de slaagkansen in Nijmegen nog nooit geweest. Vooral voor starters zijn de slaagkansen gedaald: van 0,10 in 2008 naar 0,06. Verder valt op dat vooral de slaagkansen voor Nijmegenaren sterk gedaald zijn (van 0,19 naar 0,13) terwijl de, overigens al lagere, kansen voor mensen van buiten de stad ongeveer op hetzelfde niveau bleven. Ongeveer 30% woningen naar starters Het aandeel aan starters verhuurde woningen was in de eerste helft van 2009 ruim 30%. Veel minder dan vorig jaar, toen meer dan 40% van de woningen naar starters ging, maar boven de Nijmeegse politieke doelstelling dat minimaal 30% van de te verhuren woningen naar starters gaat. De slaagkansen voor starters (0,06) liggen duidelijk onder het gemiddelde, net als die voor jongeren. Relatief goede slaagkansen hebben doorstromers (0,15) en vooral ouderen (0,27). De slaagkansen voor starters worden bepaald door het aantal verhuisketens in de huursector. Zo n verhuisketen kan starten door nieuwbouw of doordat zittende bewoners de Nijmeegse huurmarkt verlaten (naar koopwoningen, naar verzorgingstehuis, naar andere gemeente). Er kunnen niet meer starters geholpen worden dan dat er verhuisketens starten. situatie na 1e helft

12 Analyse De slaagkansen voor doorstromers worden daarnaast ook bepaald door de lengte van de verhuisketens: in een verhuisketen met meerdere schakels worden meer doorstromers geholpen, maar nog steeds maar één starter. Achtergrond van dalend aanbod en kansen op huurmarkt Bij het in omvang kleine aanbod en de lage slaagkansen in de eerste helft van 2009 zijn verschillende verklaringen te geven: De het afgelopen half jaar opgeleverde huurwoningen hebben maar een beperkt positief effect gehad op het aantal verhuurde woningen. Dat komt omdat één complex (de Stijl) al ruim voor de oplevering (eind 2007) verhuurd was. Een tweede complex (Singendonckstraat e.o.) is weliswaar net voor de zomer opgeleverd, maar pas na 1 juli verhuurd, waardoor ook deze verhuringen nog niet meetellen voor de cijfers van het eerste half jaar van Alleen de 29 nieuwbouwappartementen in Brakkenstein komen voor in de halfjaar cijfers. Herstructurering en sloop, waaraan het afgelopen jaar veel is gedaan, drukken het aanbod en de slaagkansen. Er verdwijnen huurwoningen, de oude bewoners moeten nieuwe woningen krijgen/huren, zonder dat er een doorstroming kan ontstaan. Ook op de huurmarkt kan de kredietcrisis invloed hebben. De uitstroom van de huurmarkt naar de koopmarkt was nooit erg groot. Door de economische situatie zal die alleen maar minder geworden zijn. Vanuit de beschikbare informatie is niet te bepalen hoe groot het aandeel van de verschillende verklaringen is. 77% van huuraanbod onder de bereikbaarheidsgrens 77% van de woningen die in de eerste helft van 2009 door de corporaties verhuurd zijn valt onder de 1 e aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Het aandeel duurdere huurwoningen stijgt al jaren: van 7% in 2002 via 8%, 9%, 13%, 16% en 15% in de jaren daarna naar 20% in Het aantal te verhuren bereikbare woningen daalt dus nog harder dan het total aantal verhuurde woningen. Naar de ervaring van de corporaties is er voor wat duurdere woningen (tot max. 750) duidelijk een doelgroep. Het kan soms wel lastig zijn deze doelgroep te bereiken omdat die niet verwacht binnen het Entree aanbod te kunnen slagen. Daarom wordt er ook naar andere kanalen gezocht, b.v. via Funda. Zulke verhuringen zijn dan niet terug te vinden in de Entree cijfers. Slaagkansen minima op gemiddeld niveau In 2008 en 2009 hadden huishoudens die tot de minima behoren net zo n grote, of net zo n kleine, kans een woning te vinden als alle huishoudens gemiddeld. In het verleden hadden minima vaak lagere slaagkansen dan de overige woningzoekenden. Dat lijkt dit jaar niet voor te komen. situatie na 1e helft

13 Analyse Aandeel via advertentie verhuurde woningen daalt 70% van de in 2009 verhuurde woningen is via een advertentie aangeboden. Dat is minder dan de afgelopen jaren, toen steeds rond 80% van het aanbod geadverteerd werd. Bij de geadverteerde woningen werden in ongeveer 15% van de gevallen eisen gesteld aan inkomen, huishoudensgrootte of leeftijd. Vooral bij dure huurwoningen werden relatief vaak eisen gesteld. Al bij al betekent dit dat de woningzoekenden op nog maar ruim de helft van het aanbod zonder beperkingen kunnen reageren, waarna de woning naar de woningzoekende met de meeste meettijd of hoogste urgentie gaat. De 30% vrije beleidsruimte van de corporaties lijkt daarmee al ruim opgesoupeerd. Daarbij moet je echter wel bedenken dat niet voor alle verhuringen die administratief onder bemiddeling worden verwerkt deze term gerechtvaardigd is. Zo valt b.v. ook woningruil hieronder, waar corporaties weinig invloed op en bemoeienis mee hebben. Meer dan 100 reacties per aangeboden huurwoning Na een aantal wat rustiger jaren met gemiddeld zo n 100 reacties per advertentie, is sinds begin 2008 het aantal reacties per advertentie weer toegenomen, tot 130 à 140. Per woningzoekende is het aantal reacties echter niet veel veranderd. De stijging van het aantal reacties per advertentie is een uiting van de krapte op de markt: door het teruglopende aantal (in een advertentie) aangeboden woningen moeten de woningzoekenden zich over minder woningen verdelen. Het aantal reacties per stadsdeel verschilt volgens een herkenbaar patroon: veel reacties (rond de 200) in Centrum en Oost, minder ( ) in de overige stadsdelen. In aanbodmodel veel weigeringen Gemiddeld leidt slechts 1 op de 4 of 5 aanbiedingen tot een verhuring, de rest wordt geweigerd. Dit is min of meer inherent aan de Nijmeegse situatie: verdeling (grotendeels) via aanbodmodel, geen consequenties van weigeringen en krapte op de markt. Juist kansrijke woningzoekenden moeten kritisch zijn: nu kunnen ze kiezen en moeten ze ervoor zorgen de ideale woning te vinden. Andersom geldt dat een derde van de geadverteerde woningen juist wel direct verhuurd wordt, aan nummer 1 op de plaatsingslijst. Dit patroon is al jarenlang stabiel, de ontwikkelingen op de woningmarkt van het laatste half jaar lijken hier geen invloed op te hebben. 5. Resumé Aan de hand van de drie belangrijkste vragen is de situatie op de Nijmeegse woningmarkt halverwege 2009 als volgt samen te vatten: Hoe zijn de ontwikkelingen in de nieuwbouw? Hoe zit het met de belangstelling voor en verkoop van nieuwbouwwoningen? Het laatste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 2009 zijn er, onder invloed situatie na 1e helft

14 Analyse van de kredietcrisis, bijna geen nieuwbouwwoningen verkocht. De markt begint in te spelen op de veranderde omstandigheden. Woningaanbieders spitsen de woningen toe op de situatie (goedkope woningen of woningen met terugkoopgarantie), nemen projecten terug of verkopen aan beleggers in plaats van aan particulieren. Vooral het aanbod van crisisbestendige woningen in het 2 e kwartaal van 2009 zorgde ervoor dat de verkopen weer op een gemiddeld niveau kwamen. Hoe is de positie van de bestaande koopvoorraad? Hoe zijn de verhuis en verkoopbewegingen binnen de voorraad, sluit de vooraad aan bij de vraag van woningzoekenden? In de bestaande voorraad is het aantal verkopen gedaald tot ongeveer 2/3 van het niveau van vorig jaar. Net als bij de nieuwbouwwoningen zijn kopers en kredietverstrekkers voorzichtig. Hoe zit het met het huisvesten van de doelgroep: komen woningzoekenden in een zwakke positie voldoende aan bod? Heeft de crisis gevolgen voor de situatie op de huurwoningenmarkt? De slaagkansen op de huurwoningmarkt waren in de eerste helft van 2009 erg laag. De belangrijkste reden daarvoor is dat, bij een ongeveer gelijkblijvend aantal zoekers het woningaanbod fors terugliep: in totaal zijn er nog geen 800 woningen via Entree verhuurd. Vooral starters hebben hieronder geleden: hun slaagkansen zijn meer dan gemiddeld verslechterd. De kansen van minima op de huurmarkt zijn daarbij niet slechter dan die van andere woningzoekenden op de huurmarkt. situatie na 1e helft

15 Huurwoningen aanbod Bijlage: de cijfers over de woningmarkt situatie na 1e helft

16 Huurwoningen aanbod Samenstelling aanbod 1 e helft 2009 etage niet berk. 12% laagb bereikb. 19% laagb niet berk. 11% etage bereikb. 58% Ontwikkeling aanbod e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft e helft 2009 situatie na 1e helft

17 Huurwoningen aanbod Samenstelling aanbod 1e helft 2009 laagbouw overig totaal bereikbaarniet bereibereikbaar niet bereikbaar Nijmegen N-Centrum N-Oost N-Oud-West N-Nieuw-West N-Midden N-Zuid Dukenburg Lindenholt N-Noord Zuidwaal Overbetuwe Als bereikbaar gelden de woningen die onder de eerste aftoppingsgrens (IHS) vallen ( 500 sinds 1 juli 2008) Ontwikkeling aanbod 1 1e helft ' Nijmegen laagbouw overig Zuidwaal x laagbouw x overig x Overbetuwe x laagbouw x overig x In Zuidwaal zijn de gemeenten Groesbeek ( ) en Heumen en Ubbergen ( ) uit het gemeenschappelijk aanbodmodel gestapt. Dat verklaart mede de daling van de omvang van het aanbod in Zuidwaal situatie na 1e helft

18 Huurwoningen aanbod situatie na 1e helft

19 Huurwoningen aanbod Verhuurde woningen naar toewijzingsmodel, vanaf invoering nieuw systeem laatste 9 maanden 1e helft hoofd/aanbodmodel % 67% 79% bemiddelingsmodel % 28% 18% makelaarsmodel 36 5% 3% 5% indicatiewoning 22 3% 1% 1% Aandeel via advertentie aangeboden woningen oude systeem nieuwe systeem laatste 9 mnd e helft 2009 makelaarsmodel indicatiewoningen bemiddelingsmodel waarvan woningruil woningruil urgent/sv urgent/sv statushouder statushouder WVG WVG senior senior bijztoew/hulpverl/2e ztoew/hulpverl/2e kans convenant convenant overig SSHN overig via 1 adv. meer won vrij aanbod/hoofdmodel totaal totaal via adv (incl nieuwb 82% 81% 82% 84% 82% 80% 73% 70% Via aanbodmodel verhuurde woningen waarbij eisen aan huurder zijn gesteld bereikb boven bereikb.gr. totaal min. inkomenseis max. inkomenseis eis mbt hhgrootte eis mbt leeftijd totaal situatie na 1e helft

20 Huurwoningen vraag Ontwikkeling slaagkansen 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, e helft e helft e helft e helft e helft 2009 starter doorstromer totaal Aantal reacties per stadsdeel, 1 e helft N-Centrum N-Oost N-Oud-West N-Nieuw-West N-Midden N-Zuid Dukenburg Lindenholt N-Noord situatie na 1e helft

21 Huurwoningen vraag Slaagkansen 2 1e helft totaal 0,10 0,13 0,13 0,14 0,15 0,11 0,17 0,28 woningmarktpositie starter 0,06 0,10 0,09 0,11 0,11 0,07 0,17 0,30 doorstromer 0,15 0,18 0,17 0,18 0,21 0,17 0,17 0,25 woonplaats Nijmegen 0,13 0,19 0,17 0,19 0,21 0,16 0,19 0,30 regio 0,07 0,08 0,09 0,09 0,11 0,08 0,10 0,17 elders 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,10 0,20 leeftijd -23 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,10 0, ,09 0,15 0,13 0,15 0,16 0,12 0,17 0, ,27 0,29 0,30 0,29 0,36 0,30 0,27 0,38 huishoudenstype 1phh 0,11 0,15 0,14 0,15 0,15 0,12 0,18 0,27 meerpershh 0,09 0,12 0,11 0,13 0,15 0,11 0,16 0,28 inkomen minima 0,10 0,13 x 0,12 0,13 0,10 doelgroep 0,08 0,12 x 0,14 0,16 0,14 doelgroep + 0,10 0,14 x 0,15 0,17 0, ,16 0,20 x 0,15 0,18 0,11 Aantal reacties per advertentie 1e helft Nijmegen Zuidwaal Overbetuwe Nijmegen laagbouw overig bereikbaar niet bereikbaar Slaagkans is de kans dat een woningzoekende die in de peilperiode minstens eenmaal heeft gereageerd op een woning ook daadwerkelijk een woning bemachtigt. Daarvoor wordt het aantal woningzoekenden dat in de peilperiode er in slaagt een huurwoning te vinden gedeeld door het aantal actief woningzoekenden. Voor een goede vergelijkbaarheid moeten de peilperiodes even lang zijn. Om de slaagkansen voor halve jaren toch te kunnen vergelijken met die van hele jaren hebben we schattingen gemaakt: hoe groot zouden de aantallen reagerenden en geslaagden zijn wanneer de cijfers die voor het halve jaar gelden doorgetrokken worden naar een heel jaar situatie na 1e helft

22 Aantal reagerenden op Nijmeegs aanbod Huurwoningen vraag e helft '01 1e helft '02 1e helft '03 1e helft '04 1e helft '05 1e helft '06 1e helft '07 1e helft '08 1e helft 2009 Nijmegen Zuidw aal+overbetuw e elders totaal situatie na 1e helft

23 Huurwoningen vraag Samenstelling reagerenden op Nijmeegse aanbod 1e helft ' e helft '08 1e helft ' totaal aantal woningmarktpositie starter doorstromer woonplaats Nijmegen Zuidwaal+Overbetuwe elders leeftijd huishoudenstype 1phh meerpershh frequentie reacties incidenteel x meer dan 3x x inkomen minima x doelgroep x doelgroep x / x onbekend x situatie na 1e helft

24 Huurwoningen bewoning Wie is terechtgekomen in aanbod? 100% 75% 50% 25% 0% e helft 2009 starter doorstromer Huurgrenzen Een woning met een huur onder de aftoppingsgrens (IHS) wordt beschouwd als een bereikbare woning Inkomensgrenzen Jarenlang zijn (tot en met 2006) dezelfde maximale bruto maandinkomensgrenzen gehanteerd. Medio 2007 zijn die grenzen flink opgehoogd om de achterstand in indexatie te compenseren: minima doelgroep doelgroep+ minima doelgroep doelgroep+ 1phh phh phh phh phh mphh mphh mphh mphh mphh situatie na 1e helft

25 Huurwoningen bewoning Verdeling woningaanbod over categorieen woningzoekenden, 1 e helft 2009 laagbouw etage totaal bereikbaar duur bereikbaar duur totaal aantal woningmarktpositie starter doorstromer woonplaats Nijmegen zuidwaal+overbetuwe elders leeftijd huishoudenstype 1phh meerpershh inkomen 0-minimum doelgroep doelgroep Samenstelling woningzoekenden die in Nijmegen een woning geaccepteerd hebben 1e helft totaal aantal woningmarktpositie starter doorstromer woonplaats Nijmegen zuidwaal+overbetuwe elders leeftijd huishoudenstype 1phh meerphh urgentie gewoon woningz x urgent x indicatie x herstructurering x inkomen 0-minimum x doelgroep x doelgroep x / x onbekend 24 0 x situatie na 1e helft

Trends in bouwen en wonen 15 Nijmegen, situatie eind 2008

Trends in bouwen en wonen 15 Nijmegen, situatie eind 2008 Trends in bouwen en wonen 15 Nijmegen, situatie eind 2008 maart 2009 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek in opdracht van Afdeling Bouwen en Wonen, Dienst Grondgebied Trends in bouwen en

Nadere informatie

Trends in bouwen en wonen 18

Trends in bouwen en wonen 18 Trends in bouwen en wonen 18 Nijmegen, situatie halverwege 2010 november 2010 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek in opdracht van Afdeling Bouwen en Wonen, Dienst Grondgebied Trends in

Nadere informatie

Trends in bouwen en wonen 13 Nijmegen, situatie eind 2007

Trends in bouwen en wonen 13 Nijmegen, situatie eind 2007 Trends in bouwen en wonen 13 Nijmegen, situatie eind 2007 maart 2008 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek in opdracht van Afdeling Bouwen en Wonen, Dienst Grondgebied Trends in bouwen en

Nadere informatie

Trends in bouwen en wonen 11 Nijmegen, situatie eind 2006

Trends in bouwen en wonen 11 Nijmegen, situatie eind 2006 Trends in bouwen en wonen 11 Nijmegen, situatie eind 2006 maart 2007 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek in opdracht van Afdeling Bouwen en Wonen, Dienst Grondgebied Inhoudsopgave Analyse

Nadere informatie

Collegevoorstel. Registratienummer 3.24621. Opgesteld door, telefoonnummer E. van de Wall, 2019. Programma Wonen. Portefeuillehouder P.F.G.

Collegevoorstel. Registratienummer 3.24621. Opgesteld door, telefoonnummer E. van de Wall, 2019. Programma Wonen. Portefeuillehouder P.F.G. Collegevoorstel Registratienummer 3.24621 Opgesteld door, telefoonnummer E. van de Wall, 2019 Programma Wonen Portefeuillehouder P.F.G. Depla Onderwerp van het voorstel 'Trends in Bouwen en Wonen Nijmegen,

Nadere informatie

Ingekomen stuk D44. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D44. Aantal bijlagen 1 Directie Grondgebied Bouwen en Wonen Ingekomen stuk D44 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 98 40 Telefax (024) 329 34 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Woningmarkt I.H OE ZIET DE NIJMEEGSE

Woningmarkt I.H OE ZIET DE NIJMEEGSE Het laatste jaar heeft de woningmarkt in het teken van de economische crisis gestaan: de ver van nieuwbouw en bestaande woningen liep in Nijmegen, net als in heel Nederland, flink terug. Onder deze ontwikkeling

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

HUREN IN HEERHUGOWAARD

HUREN IN HEERHUGOWAARD HUREN IN HEERHUGOWAARD Cijfers over woningzoekenden, weigeringen, verhuringen en de slaagkansen van jongeren De positie van jongeren op de lokale woningmarkt van Heerhugowaard in regionaal perspectief

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

Woningzoekenden in een rolstoel

Woningzoekenden in een rolstoel Woningzoekenden in een rolstoel Woningzoekenden in een rolstoel Datum: december 2008 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Jenny Zonneveld tel.: (024) 329 98 89 e-mailadres:

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen

Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Woonruimteverdeling 2013 SallandWonen Februari 2014 Inhoud Samenvatting 1 1. Inleiding 2 2. Woningzoekenden 3 2.1 Ontwikkeling woningzoekenden 3 2.2 Inschrijvers en

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 AANBODRAPPORTAGE 2014-1 Aanbodrapportage 2014-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K

Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Woonruimteverdeling in Holland Rijnland R E G I O N A L E SAMENWERKING I N D E P R A K T I J K Agenda Wat is woonruimteverdeling? Hoe werkt het? Urgenties Lokaal maatwerk Vragen? Stel ze gerust! Woonruimteverdeling

Nadere informatie

Op dit moment echter vernieuwt Zuidoost voortvarend. De voor Zuidoost

Op dit moment echter vernieuwt Zuidoost voortvarend. De voor Zuidoost Relatief jong stadsdeel, waarvan de bouw in 1966 is gestart, is een relatief jong stadsdeel en heeft in zijn korte bestaan al veel doorgemaakt. Het voor die tijd vooruitstrevende concept van o.a. volledige

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Pilot Koopgarant.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Pilot Koopgarant. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Pilot Koopgarant Programma / Programmanummer Wonen / 9620 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Talis heeft het voornemen woningen uit haar betaalbare

Nadere informatie

> Effecten EU-regeling >

> Effecten EU-regeling > > Effecten EU-regeling > EFFECTEN EU-REGELING Effecten EU-regeling Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteur Jacolien Vogelzang maart 2012 > rapport 2012-07 Analyse Explica

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen

Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen 02 december 2008 Ger Hukker, voorzitter NVM: Makelaar kan juist in deze zware tijden zijn meerwaarde bewijzen Dagelijks staan de kranten bol van zorgwekkende berichten over de gevolgen van de kredietcrisis

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Gemeente Texel

Omgevingsrapport. Gemeente Texel Omgevingsrapport Gemeente Texel 29 Aantal verkopen in gemeente & Marktaandeel NVM 175 aantal verkopen marktaandeel nvm 35% 17 165 16 3% 25% 155 2% 15 15% 145 14 135 1% 5% 13 22 23 24 25 26 27 28 % verkopen

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20101 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt pagina 1 van 5 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam April 2010 Inleiding Voor u ligt de eerste

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Nieuwbouwwoningen en hun bewoners. Nijmegen, nieuwbouw 2005

Nieuwbouwwoningen en hun bewoners. Nijmegen, nieuwbouw 2005 Nieuwbouwwoningen en hun bewoners Nijmegen, nieuwbouw 2005 afdeling Onderzoek en Statistiek mei 2006 Inhoudsopgave 1 Nieuwbouwwoningen en hun bewoners... 3 2 Werkdocument... 7 2.1 Inleiding... 10 2.2 Kenmerken

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Geringe toename woningvoorraad De woningvoorraad van de is in 29 met 46 toegenomen tot 36.777 op 1 januari 21. Deze toename is het saldo van toevoegingen (+236), onttrekkingen

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Corsanummer: 1500064317

Corsanummer: 1500064317 Corsanummer: 1500064317 Op 30 maart 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van Dhr. R. Wessels van de fractie Groen Links, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2016 16-037 Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Gevraagde beslissing 1. Een bedrag van

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 rotterdam.nl/onderzoek Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 Onderzoek en Business Intelligence Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar 1 Aanleiding Bij behandeling van het beleidsvoorstel Actualisatie Woonruimteverdeling op 16 oktober

Nadere informatie

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Bijlage 4 Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Koopmarkt De koopmarkt zit op slot. Het aantal transacties is laag. Deels durven mensen niet te verhuizen vanwege de

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Nijmegen e.o. 8 oktober 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Koopwoningmarkt houdt wind in de rug

Koopwoningmarkt houdt wind in de rug PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 de kwartaal 2015 Datum

Nadere informatie

Stimulering Arnhemse woningmarkt, de keuze scenario s. Van subsidie naar financiering, van stilstand naar optimaal bewegen.

Stimulering Arnhemse woningmarkt, de keuze scenario s. Van subsidie naar financiering, van stilstand naar optimaal bewegen. Stimulering Arnhemse woningmarkt, de keuze scenario s Onderwerp Van subsidie naar financiering, van stilstand naar optimaal bewegen. Marion Schoeman Bestuursadviseur Ons gedeelde probleem: De woningmarkt

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Bouwen en Wonen Ingekomen stuk D1 (PA 15 februari 2012) Bureau Bouwrecht & Beleid. Datum uw brief

Bouwen en Wonen Ingekomen stuk D1 (PA 15 februari 2012) Bureau Bouwrecht & Beleid. Datum uw brief Bouwen en Wonen Ingekomen stuk D1 (PA 15 februari 2012) Bureau Bouwrecht & Beleid Aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 78 48 E-mail gemeente@

Nadere informatie

Oriënterende bijeenkomst wonen

Oriënterende bijeenkomst wonen Oriënterende bijeenkomst wonen Analyse huidige situatie, verwachtingen en strategie 4 december 2014 Proces op hoofdlijnen (voorlopig) 1 e Themabijeenkomst wonen College16 september 2014 (1 e verkenning)

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Datum 11 mei 2011 Het middensegment Wat verstaan we onder het middensegment in de huursector? - verhuurders:

Nadere informatie

Woningmarkt I.H OE ZIET DE NIJMEEGSE

Woningmarkt I.H OE ZIET DE NIJMEEGSE De laatste jaren staat de woningmarkt in het teken van de economische crisis. De verkoop van nieuwbouw en bestaande woningen liep in Nijmegen, net als in heel Nederland, flink terug. Door onzekerheden

Nadere informatie

Woningmarkt in rustiger vaarwater

Woningmarkt in rustiger vaarwater PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 april 2015 Herstel zet door, maar prijzen

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Case Verslechtering woningmarkt

Case Verslechtering woningmarkt Case Verslechtering woningmarkt Lees het volgende artikel en beantwoord daarna de vraag. Prijs individuele woningen daalt Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen Vooral minder starterswoningen

Nadere informatie

De rol van corporaties op de woningmarkt

De rol van corporaties op de woningmarkt De rol van corporaties op de woningmarkt WoON-congres 2016 7 april 2016 Onderwerpen Presentatie door Jeroen Lijzenga (Companen) - Woningvoorraad - Bewoners - Verhuiswensen en woonwensen - Woonuitgaven

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

amsterdam 2014 woon Woon Amsterdam 2014 Herstel?

amsterdam 2014 woon Woon Amsterdam 2014 Herstel? Woon Amsterdam Herstel? Woon Amsterdam is een uitgave van: Makelaarsvereniging Amsterdam Frans van Mierisstraat 9, 1071 RL Amsterdam Telefoon 0-67 22 info@mva-makelaars.nl www.mva.nl Amsterdamse Federatie

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis!

Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis! Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis! een bijdrage in de besluitvorming omtrent verlenging van de regeling, oktober 2009 1. Aanleiding startersregeling Op 30 juni 2006 is

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie