Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland"

Transcriptie

1 Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden

2 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa inwoners. Het inwonertal is tussen 2001 en 2010 met circa toegenomen. De laatste jaren is de groei bescheiden geweest (+200 in de laatste drie jaar). Vooral de leeftijdsgroep boven de 50 jaar is gegroeid, terwijl het aandeel jongeren (15-24 jaar) is gedaald. Van de totale bevolking is momenteel 28,6% jonger dan 25 jaar en 33% ouder dan 55 jaar. Voor de komende jaren wordt door de gemeente een lichte groei van de bevolking verwacht (zie ook woningvoorraad). De piek zal liggen rond 2030 met ruim inwoners. Daarna gaat het aantal inwoners in Steenwijkerland naar verwachting dalen. Door vergrijzing zal het aandeel van ouderen (55+) in 2030 naar verwachting toenemen tot 43%. Verdeling bevolking naar leeftijdscategorie 8% 11% 14% 15% 18% 11% 10% 13% t/m 14 jaar 15 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 t/m 74 jaar 75 jaar en ouder Bron: Provincie Overijssel, CBS Huishoudens De gemeente Steenwijkerland telde eind 2012 in totaal huishoudens. Het gemiddeld aantal personen per huishouden is 2,34. Circa 30% (5.636) van het totaal aantal huishoudens betreft eenpersoonshuishoudens en 34% (6.317) betreft meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. De gemeente telt veel alleenstaanden ouder dan 65-jaar.

3 alleenstaanden samenwonend zonder kinderen samenwonend met kinderen en 1- oudergez jaar jaar jaar 65+ jaar Bron: Provincie Overijssel, CBS Het gemiddeld particulier inkomen ligt bij alle typen huishoudens in de gemeente Steenwijkerland lager dan het gemiddelde voor de provincie Overijssel.

4 Woningvoorraad De totale woningvoorraad in de gemeente Steenwijkerland bedroeg in 2012 in totaal Daarvan heeft ruim 66% betrekking op koopwoningen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde, dat op circa 60% ligt. Het aandeel woningen in de particuliere sector is met 6,5% veel lager dan het landelijk gemiddelde van 12%. Van alle huurwoningen in Steenwijkerland betreft 80% sociale huur. Samenstelling woningvoorraad Gemeente Steenwijkerland 2012 Woningvoorraad Eengezinswoningen Meergezinswoningen Totaal Huurwoningen w.v. sociale huur w.v. particuliere huur Koopwoningen Totaal woningen Bron: Provincie Overijssel/ABF Research Volgens prognoses van ABF Research neemt de woningvoorraad in de gemeente Steenwijkerland tot 2040 met bijna woningen toe tot circa woningen. De gemeente Steenwijkerland zet de komende jaren in op het bouwen voor de eigen woningbehoefte (100 woningen per jaar) met een beperkte bovenlokale opvangfunctie van 25 woningen per jaar. Bij aantoonbare behoefte kan de bovenlokale opvang worden opgerekt tot 50 woningen per jaar. Voor de periode betreft dit in eerste instantie dus een uitbreiding met woningen. De nieuwbouwproductie kan iets hoger liggen in verband met de compensatie voor sloop. De beschikbare plancapaciteit (hard en zacht) omvat bijna woningen. Dat is toereikend om in de komende 20 jaar in de behoefte te voorzien.

5 Doelgroepen op de woningmarkt in Steenwijkerland Starters Uit recent onderzoek van de gemeente Steenwijkerland blijkt dat starters een duidelijke voorkeur hebben voor koopwoningen. Er zijn volgens het onderzoek momenteel ook voldoende goedkope koopwoningen beschikbaar voor starters. Omdat de woningprijzen in Steenwijkerland relatief laag liggen (de mediane transactieprijs voor alle woningen in de gemeente ligt momenteel rond de en voor tussenwoningen op circa ) komen starters snel in aanmerking voor een koopwoning. Gezinnen met inkomens boven de De doelgroep van huishoudens met inkomens boven de die willen doorstromen kunnen niet terecht in de sociale huursector. Huurwoningen in de particuliere sector zijn beperkt in omvang. Bij de nieuwbouw legt de gemeente dan ook de nadruk op jonge gezinnen die behoefte hebben aan een koopwoning in het middensegment (boven de ). Senioren Tevens legt de gemeente een prioriteit bij de groeiende groep senioren. Voor een belangrijk deel wonen deze in eengezinswoningen in de sociale huur. Door aanpassing van de bestaande woningvoorraad (bijvoorbeeld het plaatsen van een traplift) en het toevoegen van nieuwe woonconcepten wil de gemeente, in samenwerking met betrokken partijen inzetten op de vraag van deze groeiende doelgroep. Minimaal 30% van het nieuwbouwprogramma is gericht op sociale huurwoningen voor senioren. De vraag naar vrije sectorwoningen is klein, maar wel belangrijk voor senioren met een hoger inkomen die niet meer terecht kunnen in de sociale sector. In het nieuwbouwprogramma wordt rekening gehouden met een aandeel van 5% vrije sector huur. Lage inkomens Het aandeel van huishoudens met een inkomen onder de ligt met 44% boven het landelijk gemiddelde van 41%. Het gaat om bijna huishoudens, waarvan er in een huurwoning wonen en de overige huishoudens bewonen een koopwoning. De sociale kernvoorraad (maximaal 681 huur per maand) van woningcorporaties omvat circa woningen en is volgens de gemeente toereikend om in de behoefte te voorzien.

6 Analyse markt voor huurwoningen De gemeente Steenwijkerland merkte in haar woonvisie op basis van onderzoek uit 2011 op dat in vergelijking met andere delen van Nederland, corporaties de druk op de sociale huursector als beperkt ervaren. In Steenwijk zou een actieve woningzoekende gemiddeld binnen 11 maanden een corporatiehuurwoning kunnen krijgen. Omdat de huurwoning relatief ontspannen is, ziet de gemeente ruimte om het aantal sociale huurwoningen desgewenst te verlagen (bijvoorbeeld door verkoop huurwoningen). Wel is er per saldo volgens de gemeente meer vraag naar huurwoningen dan dat er aan aanbod beschikbaar komt. De spanning wordt groter naarmate onderscheid wordt gemaakt naar type woning. Er is volgens de gemeente sprake van een mismatch tussen gewenste en vrijkomende huurwoningen. Zo komen er vooral meer eengezinshuurwoningen beschikbaar (meer dan dat er vraag naar is), terwijl huurappartementen en grondgebonden huurwoningen voor senioren slechts beperkt beschikbaar zijn (ziegrafiek).

7 Volgens lokale makelaars is duidelijk geen sprake van een ontspannen huurmarkt. Zij bevestigen dat er een tekort is aan huurwoningen in de gemeente Steenwijk. Er is volgens hen duidelijk meer vraag dan aanbod. Dit is al langer gaande, maar is versterkt door de malaise op de markt voor koopwoningen sinds de kredietcrisis. Door onzekerheid over werk en huizenprijzen is er extra vraag gekomen naar flexibele huisvesting. De doorstroming op de woningmarkt is ook verminderd waardoor er minder huurwoningen beschikbaar komen. De huidige vraag naar huurwoningen heeft volgens de lokale makelaars vooral betrekking op appartementen tot de huurliberalisatiegrens (2013: 681). Naar huurwoningen met hogere huurprijzen is zeer beperkt belangstelling. Ook bij woningcorporaties klopt het door de gemeente geschetste beeld inmiddels niet (meer). Zo meldt Woonconcept op haar website dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente Steenwijkerland niet 11 maar 50 maanden beloopt. Lokale makelaars bevestigen dit beeld. Het aanbod van huurwoningen wordt volgens lokale makelaars bovendien verder beperkt doordat corporaties nog steeds huurwoningen uitponden. Daarnaast worden er nauwelijks nieuwe huurwoningen bijgebouwd. In 2012 zijn voor Woonconcept in het centrum van Steenwijk 25 huurappartementen voor sociale huur gerealiseerd. Deze zijn allemaal verhuurd. Kwantificering van de vraag/aanbodverhouding is moeilijk omdat betrouwbare en volledige informatie over de huurmarkt ontbreekt. Ter indicatie: momenteel worden in de gemeente Steenwijkerland door commerciële partijen 14 huurwoningen aangeboden, waarvan 9 appartementen. In de eerste 10 maanden van 2013 zijn er door commerciële partijen (dus exclusief woningcorporaties) 23 appartementen en 12 eengezinswoningen verhuurd. De huurprijzen liggen grotendeels tussen de 380 en 700 per maand, met het zwaartepunt tussen de 500 en 600 per maand (dit betreft hoofdzakelijk 3-kamerappartementen met een totaal woonoppervlak van tussen de 60 en 70 m²). Al met al gaat het in het commerciële segment eerder om tientallen dan om honderdtallen mutaties per jaar. Door trends als vergrijzing en toename van het aantal eenpersoonshuishoudens neemt de vraag naar huurwoningen op de langere termijn naar verwachting eveneens toe. De gemeente merkt in de woonvisie dan ook op dat de samenstelling van de voorraad sociale huurwoningen beter moet worden afgestemd op de samenstelling van de doelgroep, die voor 85% bestaat uit kleine huishoudens (jongeren en vooral senioren). Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat senioren die een andere woning willen niet bereid zijn veel huur te betalen. De doelgroep van huishoudens met een inkomen net boven de circa kunnen niet doorstromen in de sociale sector. Zij zijn aangewezen op de in omvang beperkte dure huursector of goedkopere koopwoning, die moeilijker toegankelijk is geworden door de aanscherping van de hypotheekeisen. Tenslotte wordt in de Woonvisie melding gemaakt van een groei van het aantal woningzoekenden dat afkomstig is uit Midden- en Oost-Europa. In toenemende mate zouden huurwoningen aan die groep worden toegewezen. Dit beeld werd echter niet bevestigd door lokale makelaars.

8 SWOT-ANALYSE MARKT VOOR (BESTAANDE) HUURWONINGEN IN STEENWIJKERLAND Sterkten Zwakten Vraag naar huurwoningen groter dan aanbod, lange wachttijden Weinig nieuw aanbod, zelfs onttrekking aan voorraad door uitponden Bevolking Steenwijkerland laat naar verwachting nog tot 2030 groei zien. Prijsniveau; weinig vraag naar vrije sector huur boven de huurliberalisatiegrens (2013: 681) Marktomvang (eerder tientallen dan honderdtallen mutaties per jaar) Kansen Bedreigingen Door onzekerheid over werk en huizenprijzen is er extra vraag gekomen naar flexibele huisvesting. Door trends als vergrijzing en toename van het aantal eenpersoonshuishoudens neemt de vraag naar huurwoningen ook op de langere termijn toe. Doelgroep van huishoudens met een inkomen > kunnen niet doorstromen in sociale sector. Eventuele nieuwbouw van betaalbare huurwoningen/appartementen

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 01 > Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 02 WONINGMARKTONTWIKKKELINGEN STADSREGIO ROTTERDAM Woningmarktontwikkelingen Stadsregio Rotterdam Uitgevoerd in opdracht van Maaskoepel Auteur Roelf-Jan

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

De particuliere huursector in Den Haag. Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

De particuliere huursector in Den Haag. Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling De particuliere huursector in Den Haag Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling De particuliere huursector in Den Haag Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling 2 De particuliere huursector

Nadere informatie

WOONVISIE. Analyse. Inhoud

WOONVISIE. Analyse. Inhoud WOONVISIE Analyse Inhoud 1: Inleiding pag. 2 2: Ontwikkelingen in wet- en regelgeving (volgt nog) 3: Trends op het gebied van wonen pag. 3 4: Huidige situatie op de woningmarkt pag. 5 5: Bevolkings- en

Nadere informatie

Gemeente Zwolle. Onderzoek sociale huur en goedkope koop

Gemeente Zwolle. Onderzoek sociale huur en goedkope koop Gemeente Zwolle Onderzoek sociale huur en goedkope koop 19 februari 2013 Projectnr. 193.105/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer DATUM 3 september 2014 OPDRACHTGEVER Gemeente Noordwijkerhout Discussienotitie Woonvisie 1 Vooraf De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een actuele en moderne woonvisie. Onderdeel van dit traject is een

Nadere informatie

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en op de huurwoningenmarkt Uitgave September 2011 Naar een vrije sector huurmarkt Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, kunnen een veel grotere rol gaan spelen op de Nederlandse

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar woonsituatie, woonwensen en verhuisbewegingen van huishoudens In opdracht van: Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND. Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT

REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND. Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT REGIONALE WOONAGENDA 2013-2020: VERSTERKEN WONINGMARKT HOLLAND RIJNLAND Stec groep aan Holland Rijnland CONCEPT Stec Groep B.V. Hans van den Moosdijk en Frans Wittenberg 4 december 2013 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans

Woningmarktspecial 2011. Woningmarkt in onbalans Woningmarktspecial 2011 Woningmarkt in onbalans 3 Woningmarktspecial 2011 - Woningmarkt in onbalans Voorwoord Deze eerste Woningmarktspecial analyseert de problematiek op de woningmarkt vanuit verschillende

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Woerden Woont. Woonvisie Woerden 2015-2020

Woerden Woont. Woonvisie Woerden 2015-2020 Woerden Woont Woonvisie Woerden 2015-2020 2 Woerden Woont in opdracht van de gemeente Woerden Angela van Velden 16 april 2015, versie 1.6 LINT woon en welzijn Sint Jorisweg 50 331 PL DORDRECHT info@lintwoonenwelzijn.nl

Nadere informatie

Highlights Monitor Woningbouwcapaciteit 2013 3 juni 2013

Highlights Monitor Woningbouwcapaciteit 2013 3 juni 2013 Highlights Monitor Woningbouwcapaciteit 2013 3 juni 2013 Conclusies De nieuwe gegevens van een Monitor Plancapaciteit laten een stagnerende markt zien. De meest in het oog springende verandering ten opzichte

Nadere informatie

Monitor Woningbouw 2012

Monitor Woningbouw 2012 Monitor Woningbouw 2012 Directie Beleid: Sector Kennis & Beleidsevaluatie Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Gegevensbronnen... 6 1.1 Woningbouwproductie... 6 1.2 Inventarisatie woningbouwplannen...

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Augustus juni 2013 1 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 De Regionale Woonvisie is in alle 8 gemeenteraden vastgesteld: Gemeente Alkmaar op 3 juli 2013

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ----CONCEPT---- 27-11-2012 09:12:10

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ----CONCEPT---- 27-11-2012 09:12:10 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ---- 27-11-2012 09:12:10 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Een nieuwe tijd een nieuwe Woonvisie...4 1.2 Positie van de Regionale Woonvisie...5 1.3 Schets van de regio...6

Nadere informatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Alleen ga je sneller, samen kom je verder Papiermolen 5 Postbus 140 3990 DC Houten tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Alleen ga je sneller, samen kom je verder Regionale woonvisie Achterhoek

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten November 2012 Continuïteit in ontwikkeling woningmarkt, stabilisatie inkomens Centraal in het onderzoek

Nadere informatie

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR

SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE. Monitor woningbouw 2014. Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s MONITOR MONITOR SECTOR KENNIS & BELEIDSEVALUATIE Monitor woningbouw 2014 Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma s Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout emeente Noordwijkerhout ewoonweg Noordwijkerhout Woonvisie 2015 - CONCEPT December 2014 December 2014 TITEL ewoonweg Noordwijkerhout ONDERTITEL Woonvisie 2015 - CONCEPT OPDRACHTEVER emeente Noordwijkerhout

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Taakstellend bouwen. een hele opgave! www.deventer.nl

Rekenkamercommissie. Taakstellend bouwen. een hele opgave! www.deventer.nl Rekenkamercommissie Taakstellend bouwen een hele opgave! www.deventer.nl Taakstellend bouwen Een hele opgave! COLOFON Rekenkamercommissie: Leden: Voorzitter: dhr. H.O. Bulthuis dhr. B. Eindhoven mw. H.

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie