VERLONING VAN DE CHAUFFEURS - PRESTATIEFICHE toestand op 01 april 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERLONING VAN DE CHAUFFEURS - PRESTATIEFICHE toestand op 01 april 2013"

Transcriptie

1 VERLONING VAN DE CHAUFFEURS - PRESTATIEFICHE toestand op 01 april 2013 Op de prestatiefiche krijgt de werknemer een detail van zijn prestaties, en van de verloning ervan. a) uitleg per lijn Op de eerste lijn staat de maand, waarin de prestaties verricht werden, en de naam van de chauffeur die de prestaties verricht heeft. Dan volgen 4 titel-lijnen. De volgende lijn bevat in de kolom KREDIET het krediet-saldo van de vorige maand. Voor elke dag van de maand vindt u één lijn per dag en per prestatie. Afwijkingen worden ook op een aparte lijn weergegeven. Lijnen, waarop de vier linkse kolommen niet ingevuld zijn, horen bij de vorige lijn. Na de lijnen per dag, vindt u een totaal-lijn. Op de totaal-lijn staat de som van de lijnen erboven. De uren uit de kolom NACHT, STAT., ZAT&ZON en PREMIE worden op de lijn eronder omgerekend in euro. Deze bedragen vindt u op de loonbrief terug. b) uitleg per kolom In de kolom DG staat de dag van de maand. Elke prestatiefiche begint met een dag nul, waarin het krediet van de vorige maand hernomen wordt. In de kolom P staat de periode van die dag. P2 : schoolperiode P3 : kleine vakanties P4 : juli en augustus Px : voor dagen met speciale regeling (bv 15 augustus met nachtdiensten) In de kolom D staat de soort van die dag 1 : maandag 2 : dinsdag 7 : zondag 8 : feestdag In de kolom DI staat het nummer van de dienst, of een code. In bijlage A vindt u de uitleg van de verschillende codes. In de kolom LDIENST komen de betaalde uren van een prestatie en van een recuperatie-dag. Een voltijdse chauffeur wordt voor elke werkdag 7u24 betaald. Het totaal van deze kolom vindt u terug op uw loonbrief bij de code In de kolom ANDERE komen de uren van de andere prestaties (vakantie, klein verlet, feestdagen, ziekte, ). Pagina 1 van 6

2 In de kolom KREDIET komt het verschil tussen de werkelijk gepresteerde uren en de betaalde uren. Later (of vroeger) binnenkomen dan voorzien wordt vergoed via de kolom KREDIET. voorbeeld : 02 feb 05 (periode 2 dag 3) dienst 55 was een dienst van 6u48. In de kolom LDIENST komt 7u24, in de kolom KREDIET komt -0u feb 05 (periode 2 dag 4) dienst 48 was een dienst van 9u20. In de kolom LDIENST komt 7u24, in de kolom KREDIET komt +2u56. In de kolom NACHT komen de nachturen van de prestatie. Nachturen zijn uren voor 6 uur s morgens, en na 20 uur s avonds. Nachturen worden bijkomend vergoed met 1,44 euro per uur. Het totaal van de nachturen vindt u terug op uw loonbrief bij de code In de kolom STAT komen de uren van de stationnementstijd. Stationnement is een periode van stilstand op de lijn, waarin de werknemer vrij over zijn tijd kan beschikken. In het geregeld vervoer zijn de eerste 5 minuten van een stilstand en de laatste 10 minuten ervan arbeidstijd, en moet de chauffeur in zijn voertuig zijn en de klanten binnenlaten. De eerste 30 minuten van een stationnement worden vergoed met een premie, gelijk aan 100% van het uurloon. De resterende tijd van een stationnement wordt vergoed met een premie, gelijk aan 50% van het uurloon. Het totaal van de stationnementsuren vindt u terug op uw loonbrief bij de code voorbeeld : Aankomen in Waver om 6u05 en er vertrekken om 6u10. Duur van de stilstand is 5 minuten. Geen stationnementstijd. Aankomen in Tienen om 10u41 en er vertrekken om 11u17. Duur van de stilstand is 36 minuten. Dit wordt vergoed met 15 minuten arbeidstijd en 21 minuten stationnement aan 100% van het uurloon. Aankomen in Tienen om 21u15 en er vertrekken om 22u19. Duur van de stilstand is 64 minuten. Dit wordt vergoed met 15 minuten arbeidstijd en 49 minuten stationnement, waarvan 31 minuten aan 100% en 18 minuten aan 50% of, wat op hetzelfde neerkomt, 40 minuten aan 100%. Ter info : 49 wordt verdeeld in 31 en 18, en niet in 30 en 19, omdat 19 niet deelbaar is door 2. In de kolom ZAT&ZON komen de premies voor zaterdag- en zondagwerk. Op zaterdag worden de arbeidstijd en de stationnementstijd vergoed met een premie van 25%. Op zondag worden de arbeidstijd en de stationnementstijd vergoed met een premie van 100%.. Het totaal van de zaterdag- en zondaguren vindt u terug op uw loonbrief bij de code In de kolom PREMIE komen de premies voor gesneden diensten (de onderbrekingsvergoeding). Vandaag is dat 2,83 euro per onderbreking. Het totaal van de premies vindt u terug op uw loonfiche bij de code In de kolom KOMMENTAAR komt een korte uitleg indien nodig. Pagina 2 van 6

3 bijlage A: codes op de prestatiefiche (kolom DI) A.1) gewerkte dag A.1.1) lijndienst Het nummer van de dienst of van het dienstdeel. A.1.2) andere dan lijndienst Op de prestatiefiche kunnen volgende codes voorkomen: GA garage OP opleiding PL planton SP speciale dienst TR toerisme VB vakbekwaamheidsopleiding Je wordt 7u24 betaald, en je krijgt een maaltijdcheque. De werkelijk gepresteerde uren worden via krediet verrekend. A.2) niet-gewerkte dag Een niet-gewerkte dag geeft geen recht op een maaltijdcheque (behalve RC). A.2.1) betaalde niet-gewerkte dag De volgende codes kunnen voorkomen op de prestatiefiche AO arbeidsongeval AV aanvullende vakantiedag Dit is de betaalde vakantiedag ter gelegenheid van de 11 de juli. Je wordt 7u24 betaald. Wie op de 11 de juli werkt, wordt gewoon betaald (niet dubbel), en krijgt de AV-dag op een andere datum. Op de loonbrief vindt u dit bij de code 232. EV educatief verlof F0 F9 feestdag Dit is een betaalde feestdag. Wie op de feestdag zelf werkt, wordt betaald zoals iemand die op zondag werkt, en heeft recht op een betaalde dag thuis. KV klein verlet RC recuperatie Naar buitenuit geldt dit als een gewerkte dag. Je wordt 7u24 betaald, en er gaat 7u24 van je krediet af. Een dag RC geeft wel recht op een maaltijdcheque. A.2.2) niet-betaalde niet-gewerkte dag De volgende codes kunnen voorkomen op de prestatiefiche AW arbeidsongeval in weekend Pagina 3 van 6

4 Voor het sociaal secretariaat moet de periode van een arbeidsongeval ononderbroken zijn. BR bevallingsrust LO loopbaanonderbreking LV loopbaanvermindering ST stakend SV sociaal verlof TA toegestane afwezigheid TW toegestane afwezigheid tijdens weekend VA vakantie V2 vakantie van 2012, opgenomen in 2013 VV vaderschapsverlof (eerste 3 dagen betaald door werkgever) ZA zaterdagrust ZO zondagrust ZI ziekte Ziekte wordt als volgt vergoed: 7 kalenderdagen aan 100% (code 250) 7 kalenderdagen aan 85.88% (code 326) 16 kalenderdagen aan 25.88% (code 350) ZR ziekte tijdens weekend Voor het sociaal secretariaat moet de ziekte-periode ononderbroken zijn. ZD ziekte deeltijds Wordt gebruikt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid MO medisch onderzoek (enkel ter info gebruikt) Pagina 4 van 6

5 bijlage B: uren van een dienst Op een dienst-fiche staan 2 delen: bovenaan de hoofdinformatie, die gebruikt wordt bij de verloning van de dienst, onderaan de ritteninformatie, die de chauffeur gebruikt bij de uitvoering van de dienst. B.1) de hoofdinformatie Een dienst bestaat uit één of meer dienstdelen. Van elk deel vindt u het begin- en einde-uur, de arbeidsduur, de stationnementstijd, de nachttijd. De delen worden samengeteld in de totaal-lijn. Daar vindt u ook de amplitude-toeslag. B.1.1) Het begin-uur wordt bepaald door het vertrek-uur van de eerste rit van het dienstdeel, en het einde-uur wordt bepaald door het aankomst-uur van de laatste rit van het dienstdeel : begin-uur = vertrek-uur - 5 minuten einde-uur = aankomst-uur + 5 minuten als de dienst bestaat uit 1 stuk als de dienst begint voor 10 uur wordt het begin-uur nog 5 minuten vervroegd als de dienst eindigt na 16 uur wordt het einde-uur nog 5 minuten verlaat anders wordt het begin-uur van het eerste deel 5 minuten vervroegd wordt het einde-uur van het laatste deel 5 minuten verlaat voorbeeld: periode 2 dag 2 dienst 04 dit is een dienst in 2 delen, dus het begin-uur van het eerste deel = vertrek-uur - 5 minuten - 5 minuten het einde-uur van het eerste deel = aankomst-uur + 5 minuten het begin-uur van het tweede deel = vertrek-uur - 5 minuten het einde-uur van het tweede deel = aankomst-uur + 5 minuten + 5 minuten B.1.2) De duur van een dienstdeel is de tijd tussen het begin- en het einde-uur, min de stationnementstijd. voorbeeld: periode 2 dag 2 dienst 04 in deel 1 zit geen stationnement, de stilstanden zijn kleiner dan 15 minuten van 07u26 tot 07u30 : 04 minuten van 08u18 tot 08u32 : 14 minuten in deel 2 zit arbeid st100% st50% van 16u25 tot 16u35 10 minuten van 17u38 tot 17u48 10 minuten van 18u06 tot 18u18 12 minuten van 18u36 tot 18u48 12 minuten van 19u18 tot 19u48 30 minuten van 20u06 tot 20u54 48 minuten of 48 minuten stationnement, waarvan 46 minuten aan 100% en 2 minuten aan 50%, of 47 minuten aan 100% B.1.3) De nachttijd is de tijd voor 6 uur of na 20 uur. Pagina 5 van 6

6 B.1.4) De amplitude van een dienst is de tijd tussen het vertrek van de eerste rit en de aankomst van de laatste rit. Als deze tijd groter is dan 12 uur, wordt er een amplitude-toeslag van 25% betaald op het stuk dat boven de 12 uur uitkomt. Deze tijd wordt beschouwd als arbeidstijd. voorbeeld: periode 2 dag 2 dienst 04 De amplitude is 13u52, dus er wordt 25% toeslag betaald op 1u52, dus 28 minuten amplitude-toeslag, die bij de 7u01 arbeidstijd gevoegd wordt. bijlage C: aanduidingen op de beurtrol en persoonlijke planning $ na een code (VA$, RC$, ) De code (VA, RC, ) werd door de chauffeur gevraagd V na een dienstnummer Enkel het voormiddag-deel van die dienst (deel 1) N na een dienstnummer Enkel het namiddag-deel van die dienst (deel 2)! na een dienstnummer Er staat een speciale dienst bij deze dienst Als op uw persoonlijke planning op de tikklok de achtergrondkleur van een dienst oranje is, wil dit zeggen dat u vanuit een andere stelplaats vertrekt dan gewoonlijk. Pagina 6 van 6

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF VAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 31 DECEMBER 2016 Uitgave van de "Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche"

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie